Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 24.03.2004 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Bibliografia tekstów dotyczących polskich
wydawnictw niezależnych 1976 - 1989.
Część I: A - C.

qaoslp3księgarnia
o

Abrahamowicz Danuta: "Miesięcznik Małopolski".
w: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku. Kr.: Secesja 1993. - s. 79-80.

- MM
o
Adamczyk Mieczysław Jerzy, Dzieniakowska Jolanta: Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989. Bibliografia. T. 2. 1945-1989.
Kielce: WŚ 1996.
21 cm, 167 s.
Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604; nr 14.
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Ludowego Tow. Nauk.-Kult. w Warszawie. ISBN 83-906092-1-5 (t. 2).
- op
o
Andrzejewski Jakub [pseud.] - właśc. nazw. Andrzej Paczkowski.
- uw
o
Andrzejewski Jakub [pseud.]: O poprzednim wcieleniu Res Publiki czyli - klerk i polityka w socjalizmie.
w: Aneks. 1987 nr 46/47 s. 224-240.
Ten sam tekst przedr. w: Res Publica. Wwa 1988 nr 8 s. 9-17.
- MM
o
Anonymus [pseud. - właśc. nazw. Władysław Chojnacki]: Bibliographic documentation of independent publications in Poland 1976 to present.
w: Books, libraries and information in Slavic and East European Studies. Proceedings of the II Intern. Conf. of Slavic Librarians and Information Specialists. New York: 1986 s. 157-162.
- op
o
Anusz Andrzej: Niezależne Zrzeszenie Studentów w latach 1980-1989.
Wwa: Akces 1991.
21 cm, 227,[1] s., [20] s. tabl.
ISBN 83-900243-0-6.
Na s. 225-227: Bibliografia studenckich pism niezależnych 1980-1989.
- MM
o
APN [krypt. - właśc. Antoni Roszak-Wujek]: Jubileusz "NOW-ej".
w: Biul. Dolnośl. nr 11/18 s. 18-19.
- MM
o
Archiwista: Potrzeba wolnego słowa.
w: Tyg. Mazowsze. Wwa nr 9, 6.04.1982, s. 1.
Ten sam tekst przedr. anon. bez ostatniego akapitu w: Kultura. Paryż 1982 nr 6 s. 73-75.
- MM
o
Archiwum Emigracji. Studia. Szkice. Dokumenty. Rok 1988. Zeszyt 1.
Toruń: Uniw. M. Kopernika 1998.
24 cm, 325,[1] s.
Zaw. m. in.:
- Zdzisław Kudelski: O Herlingu-Grudzińskim w "drugim obiegu". s. 53-60.
ISBN 83-231-0935-4.
- MM
o
Arka. Wybór 1-9 (1983-84).
Paryż: Towarzystwo Przyjaciół Arki Krakowskiej 1986 [lub 1985].
22 cm, 224 s.
- op[HU ACY8572]
o
Arka. Wybór 10-12.
Paryż: Aktis 1986.
208 s.
ISBN 2-906354-00-7.
- op
o
Arka. Wybór III. Z nr 14, 15, 16 (1986).
Paryż: Aktis 1987.
208 s.
ISBN 2-906354-01-5.
- op
o
Augustyniak Kajus - patrz: Bronowski Krzysztof: Z łaknienia wolnego słowa. Rozm. z [...] łodzkim kolekcjonerem prasy niezależnej. w: Wiad. Dnia. Łódź 1991 nr 3(55) s. 7.
- uw
o
Ausstellungskatalog. Das Recht auf freies Wort. Die Kampf d. "Solidarność" in Polen, Dez. 1981 - Dez. 1985.
[Eichstätt]: [s.n.], 1986.
44 s.
Univ.-Bibl. Eichstätt, 18. 2. 1986 - 4. 4. 1986.
Zsgest. von: Nina Kozlowski, Anatol Kobylinski, Witold Pronobis.
- op
o
Autor, tekst, cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie w roku 1998.
Wwa: Wydawn. Uniw. Warszawskiego 1998.
24 cm, 290,[1] s.
Pod red. nauk. Janusza Pelca i Marka Prejsa. ISBN 83-230-9943-X. Zaw. m. in.:
- Siekierski Stanisław: Drugi obieg jako efekt cenzury PRL?
- op
o
Bäcker Roman: Opis niezależnej prasy Torunia (wrzesień 1980 - 13 grudnia 1981). Cz. I-II.
w: Nauki Polityczne. 1991 nr 21-22. s. 3-20, 41-53.
Inny opis: cz I: Acta Univ. N. Copernici. 1993 z. 231 Nauki polityczne nr 21 s. 3-20.
W cz. I: 46 tyt.
- op
o
Bajerowa Irena: Jeszcze o krakowskiej "niepokorności" przed Sierpniem 1980.
w: Arka. Kr. 1989 nr 28 s. 160-3.
Jest to uzup. tekstu: Ryszarda Terleckiego: Zanim powstała "Solidarność" Małopolska. (Opozycja demokratyczna w Krakowie przed sierpniem 1980 roku). Arka. Kr. 1988 nr 21 s. 63-71.
- MM
o
Baraniewski Waldemar: L'iconographie de l'indépendance. Les symboles graphiques dans les éditions clandestines.
w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- MM
o
Bartel Irmgard: Freiheit und Nation Gewerkschaft Solidarność und unabhängige polnische Presse 1980-1990. Ein Bestandsverzeichnis der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Bonn: Bibl. der Friedrich-Ebert-Stiftung 1999.
30 cm, 93 s., [28] s. tabl.
Veröffentlichungen der Bibl. der Friedrich-Ebert-Stiftung; Bd. 10.
Bearb. mit Unterstützung der Erich-Brost-Stiftung von Irmgard Bartel; EDV Walter Wimmer. ISBN 3-86077-864-1.
- op
o
Bednarska-Kolbiarz E., Rubisz L.: Prasa NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego w latach 1980-1981.
w: Zesz. Nauk. Uniw. Opolskiego. Nauki Społ.-Polit. 1995 nr 11 s. 15-20.
- op
o
Bejda Henryk: Krakowskie bibułobranie. Zbiory Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego przy Bibliotece Jagiellońskiej.
w: Tyg. Solid. 1999 nr 17 s. 6.
- op
o
Bereś Witold: Drugi obieg: historia, sława, zmierzch.
w: Kultura. Paryż 1990 nr 11/518 s. 100-107.
- MM
o
Bereś Witold i Burnetko Krzysztof: Tylko nie o polityce.
Paryż: IL 1989.
22 cm, 124,[2] s.
Zaw.: Wywiady pisma Promieniści z: Zbigniewem Bujakiem [z nr 17(93), 25.5.1987]; Jackiem Fedorowiczem [z nr 3(97), 23.11.1987]; Ewą Kulik; Jackiem Kuroniem, Markiem Nowakowskim [z nr 7-8(101-102), 18.1.1988]; Zbigniewem Romaszewskim [z nr 1(77), 22.11.1986]; Krystianem Waksmundzkim [z nr 15(73) i 16(74), 21.4 i 5.5.1986]; Tyg. Mazowsze [z nr 13(89), 13.4.1987] oraz cztery wywiady z szefami poligrafii i kolportażu Tyg. Mazowsze. ISBN 2-7168-0117-7.
- MM
o
Besançon Alain - patrz w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- uw
o
Białoruski drugi obieg. Katalog wystawy.
Łódź: Tow. "Pomost" 1990.
[4] s.
Bibl. Uniw. Łódzkiego, październik 1990.
- op
o
Bibliografia. - patrz: [Witold Pilecki]: Bibliografia. w: Polityka Polska. 1983 nr 2/3 s. 97-103.
- uw
o
Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. Tom I. Litery A - D.
Wwa: Bibl. Publ. m. st. Wwy - Bibl. Główna 1994.
ISBN 83-902034-0-5.
- MM
o
Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. Tom II. Litery E - Ł.
Wwa: Bibl. Publ. m. st. Wwy - Bibl. Główna 1996.
ISBN 83-905244-6-5.
- MM
o
Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990. [+] Indeksy.
Wwa: BN 2001.
30 cm, XIV,593 + 131,[1] s.
Bibl. Nar. Inst. Bibliograficzny. Pod red. Stefanii Skwirowskiej. ISBN 83-7009-355-8.
- MM
o
Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989. - patrz: Grażyna Federowicz, Krystyna Gromadzińska, Maria Kaczyńska: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989. Wwa: BN 1995.
- uw
o
Bibliografia prasy podziemnej.
w: Fakty. Wwa 1982 nr 2-5.
- op[wg Kamińskiej - przypis 3 na s. 26]
o
Biblioteki wydawnictw niezależnych.
w: Kalendarz współczesny II. 1997. [Toruń]: Kwadrat s. 38.
- MM
o
Bierezin Jacek: Ciemnogród niezależny
w: Kultura. Paryż 1979 nr 9/384 s. 131-137.
Dot. pisma Samoobrona Polska.
- MM
o
Bierezin Jacek: Udało mi się nie zostać poetą... (Wywiad z Jackiem Bierezinem).
w: Kultura. Paryż 1982 nr 1/412-2/413 s. 166-176.
Razm. Jan Dołęga.
- MM
o
Bieżące zagadnienia krajowe. - patrz: Prace Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie, Londyn 14-20 września 1985 r. T. II: Bieżące zagadnienia krajowe. Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie 1996.
- uw
o
Blumsztajn Seweryn: Une Pologne hors censure. Éditions clandestines en Pologne, 1981-1986.
Paris: Kontakt 1988.
20 cm, 63 s.
Association Solidarité France-Pologne.
Traduit du polonais par Anne Duruflé.
- op
o
Blumsztajn Seweryn: Uwagi o polskiej prasie podziemnej.
w: Baza. Wwa 1984 nr 2(9) s. 4-6.
- MM
o
Bober Leon [pseud.] - właśc. nazw. Andrzej Kaczyński.
- uw
o
Bober Leon [pseud.]: Bibuła.
w: Tyg. Solidarność nr 1(38), 02.06.1989 r., s. 13.
- MM
o
Bober Leon [pseud.]: Wszystkie nasze książki..
w: Kult. Niezal. 1989 nr 47 s. 155-6.
Zaw. rec.: Gajewski Józef [pseud.]: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 1982 -1986. Kr.: OL 1988.
- MM
o
Bocheński Jacek: Potencjał wolności.
w: Kult. Niezal. kwiecień 1989 nr 50 s. 36-44.
Przemów. wygł. na Niezależnym Forum Kultury, które odbyło się w Wwie 1 kwietnia 1989 r.
- MM
o
Bocheński Jacek: Potencjał wolności.
w: Odra. Wr. 1989.
Przedr. art z: Kult. Niezal. 1989 nr 50.
- op
o
Bocheński J. M.: List do red.
w: Kultura. Paryż 1977 nr 5/356 s. 144.
[w sprawie pisma: Ancora.]
- MM
o
Bogaczyk Wojciech: Problematyka religijna w prasie wychodzącej poza zasięgiem cenzury w latach 1976-1980.
Lubl.: Wydawn. Lubelskie NZS 1989.
21 cm, 102 s.
- MM
o
Boguta Grzegorz: Jak zostać wydawcą. Rozmowa z [...], przedstawicielem Niezależnej Oficyny Wydawniczej.
w: Tyg. Solidarność. Wwa nr 20, 14.08.1981, s. 8-9.
Rozm.: Mirosław Kowalski.
- MM
o
Boguta Grzegorz: Na początku była NOWa. O początkach i pierwszych latach istnienia Niezależnej Oficyny Wydawniczej opowiada jeden z jej założycieli i obecny szef […].
w: Grizzly. 1989 nr 10 s. 2-5.
Rozm.: Ireneusz Walencik oraz Pantomasz.
- MM
o
Boguta Grzegorz: [wywiad].
w: Tyg. powsz. Kr. 1989.
- op
o
Bondaryk K.: Prasa Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku w latach 1980-1981.
w: Białostocczyzna 1992 nr 1(25) s. 25-28.
- op
o
Books, libraries and information in Slavic and East European studies. Proceedings of the Second International for Slavic Librarians and Information Specialists (2nd; 1985; Washington, D.C.).
New York: Russica Publ 1986.
23 cm, II,530 s.
Russica bibliography series; no. 8.
Ed. by Marianna Tax Choldin. Proceedings of the conference held Oct. 30-Nov. 5, 1985 which was held during the Third World Congress for Soviet and European Studies. ISBN 0898301976 (pbk.)
Zaw. m. in.: Anonymus [pseud.]: Bibliographic documentation of independent publications in Poland 1976 to present. s. 157-162.
- op
o
Borkowska Grażyna: [Rec.:] Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. Wwa: BN 1992.
w: Res Pub. Nova. 1993 nr 9 s. 71-72.
- op
o
Borkowska Grażyna: [Rec.:] Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. Wwa: BN 1992.
w: Pol. Librar. Today. Vol. 3. 1995 s. 121-123.
Tłum. z pol. Krzysztof Stadnik.
- op
o
Bratkowski Stefan: Dziennikarze.
w: Tyg. Solidarność. nr 5(42), 29.06.1989, s. 11.
- MM
o
Bronowski Krzysztof: Z łaknienia wolnego słowa. Rozmowa z [...] łodzkim kolekcjonerem prasy niezależnej.
w: Wiad. Dnia. Łódź 1991 nr 3(55) s. 7.
Rozm.: Kajus Augustyniak.
- MM
o
Broński M.: Zapis.
w: Kultura. Paryż 1977 nr 10/361 s. 99-104.
[Dot. pisma: Zapis. nr I, II, III.]
- MM
o
Brzeski Jan: Drugi obieg wydawniczy w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
w: Drugi obieg wydawniczy w Polsce w latach 1976-1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Wystawa w Bibliotece Narodowej im. Mažwydasa w Wilnie. Kr.-Wilno: Księg. Akademicka 1994. - s. 30-45.
- op
o
Brzeski Jan - patrz: Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Kr.: Bibl. Jagiellońska; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego; Księg. Akademicka 2001.
- uw
o
Brzeski Jan, Roliński Adam: Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego "Dokumenty niezależnego ruchu wydawniczego z lat 1976-1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
w: Biul. Bibl. Jagiellońskiej. R. 45, 1995 nr 1/2 s. 209-220.
- MM
o
Brzeski Jan, Roliński Adam: Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog, Wydawnictwa ciągłe. Cz. I: 1976 - VIII 1980.
w: Biul. Bibl. Jagiellońskiej. R. 45, 1995 nr 1/2 s. 221-250.
Zaw.: 82 poz.
- MM
o
Burnetko Krzysztof - patrz: Bereś Witold i Burnetko Krzysztof: Tylko nie o polityce. Paryż: IL 1989.
- uw
o
Burska Lidia: [Rec.:] Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
w: Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 109-112.
- op
o
Burska Lidia: [Rec.:] Kandziora Jerzy, Szymańska Zyta: Bez cenzury. 1976-1989. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia. Wwa: IBL 1999.
w: Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 149-152.
- op
o
Catalogue des periodiques polonais hors censure 1976 - 1989. Inventaires des collections réunies par la BDIC.
Nanterre: Bibliotéque de Dokumentation Internationale Contemporaire, [juin 1993].
30 cm, 201 s.
Collection des publications de la BDIC. Serie III, Inventaires & bibliographies thematiques.
ISBN 2-901658-21-0
- op [Rudka inf. o r.w. 1992 i daty w tyt. 1981-1989 - czy były inne?]
o
Cecuda Dariusz: Leksykon opozycji politycznej 1976-1989.
Wwa: BIS [Biuro Informacji Studenckiej] ZSP; Toruń: Trust 1989.
24 cm, 222,[2] s.
ISBN 83-85102-00-0.
- MM
o
Chojecki Mirosław: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWa.
w: Kultura. Paryż 1981 nr 1/400-2/401 s. 175-180.
- MM
o
Chojecki Mirosław - patrz: Sprawa Chojeckiego. w: Kultura. Paryż 1980 nr 5/392 s. 68-73.
- uw
o
Chojnacki K.: "Kwadrat" - pismo Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii NSZZ "Solidarność" (kwiecień - grudzień 1981).
w: Przegląd Zachodniopomorski 1994 t. 9(38), z. 4 s. 173-184.
- op
o
[Chojnacki Władysław]: Dwieście lat polskiej prasy podziemnej.
w: Kultura. Paryż 1982 nr 12/423 s. 91-94.
- MM
o
Chojnacki Władysław: Z dziejów drugiego obiegu w Polsce.
w: Drugi obieg. Zbiór referatów wygłoszonych na seminarium poświęconym niezależnemu ruchowi wydawniczemu w Łodzi. Łódź, 6 czerwca 1991 r. Łódź: WiMBP 1991 s. 5-9.
- MM
o
Chojnacki Władysław - patrz: Anonymus [pseud.], Józefa Kamińska [pseud.]
- uw
Chojnacki Wojciech - patrz: Józefa Kamińska [pseud.]
- uw
o
Chojnacki Wojciech, Jastrzębski Marek: Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. Tom drugi. 1 I 1986-31 XII 1987.
Wwa: Spotkania b.r. [1993].
22 cm, 327,[13] s.
ISBN 83-85195-24-6. [T. 1] - patrz: Józefa Kamińska [pseud.]: Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 13 XII 1981-VI 1986. Paris: Spotkania ©1988.
- MM
o
Choruży Wiesław: Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990.
Białystok: Białoruskie Tow. Hist. 1994.
21 cm, 146,[1] s.
ISBN 83-503068-0-8 (błędny).
Rec.: Sławomir Iwaniuk: Czasopis. R. 6 1995 nr 2 s. 23; Polit. Wsch. 1995 nr 1/2 s. 200-201; Jan Jerzy Milewski: Stud. Podl. 1996 T. 6 s. 357-359; Maria Wojnicka: Stud. Dziej. Ros. 1998 T. 33 s. 230-233.
- op
o
Chrabota Bogusław: Czym byłaby demokracja dla małych grupek.
w: Brulion. 1989 nr 10 s. 183-7.
- MM
o
Christian Maria: "Sowiniec".
w: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku. Kr.: Secesja 1993. - s. 75-77.
- MM
o
Ciemiński Ryszard: Literatura faktu drugiego obiegu - próba rejestru.
w: Nowe Książki. R. 42 1990 nr 6 s. 19-21.
- op
o
Cytowska Ewa: [rec.]: Konderak Adam: Bibliografia prasy Solidarności. 28 VIII 1980-12 XII 1981. Lubl.: 1990.
w: Kwart. Hist. Prasy Pol. R. XXXI. 1992 nr 2 s. 119-120.
- MM
o
Czabański Krzysztof [rozm.] - patrz: Dawid Warszawski [pseud.]: "Drugi obieg" - plusy i minusy. Kultura. Paryż 1989 nr 6/501.
- uw
o
Czachowska Jadwiga, Dorosz Beata: Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989. (Bibliografia druków zwartych).
Wr.: Wydawn. Wiedza o Kulturze 1991.
23 cm, 117 s.
ISBN 83-7044-040-1.
Rec.: Leszek Szaruga [pseud.]: Nowa bibliografia wydawnictw podziemnych. w: Kultura. Paryż 1992 nr 5/536 s. 142-143.
- MM
o
Czaja Stefan: Untergrundpublikationen in polnischen Bibliotheken.
w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- MM
o
Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 7-9 czerwca 1995. Referaty i dyskusja.
Wwa: Bibl. Narodowa 1996.
21 cm, 349,[1] s.
Prace Inst. Bibliograficznego, ISSN 0860-2921; nr 28.
Oprac. red. Danuta Bilikiewicz-Blanc i Anna Karłowicz. ISBN 83-7009-170-9.
Zaw. m. in.:
- s. 127-133: Grażyna Federowicz: Stan prac nad bibliografią podziemnych druków zwartych;
- s. 133-141: Stefania Skwirowska: Bibliografia polskich czasopism podziemnych za lata 1976-1990, jej założenia i stan na 1 czerwca 1995 roku;
- s. 141-147: Wojciech Jankowerny: Bibliografia zawartości czasopism.
- op{egz. w MBPŁ}
o
Czyżewski Marek: Przegląd regionalnej prasy związkowej.
Łódź: Zarząd Regionalny NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej b.r. [ok. września 1981].
A5, 20 s., off. z masz.
- MM[XE - oryg. MBPŁ]
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane