Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ak - Anderman

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 26.09.2019 r.
 
 
 ▬ ak [krypt.] - patrz: Alina Kowalczykowa – uw
 ▬ Akacja Józef [pseud. - właśc. Artur Leinwand]: Generał broni Michał Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz. - patrz w: Leopolis. Dzieje i kultura Lwowa. Warszawa: Pokolenie 1988. – uw
 ▬ Akcja „Burza” w okręgu białostockim A.K. - patrz: Białostocczyzna w latach konspiracji i walk 1939-1944; Akcja „Burza” w okręgu białostockim A.K. Warszawa, Białystok: [Unia Nowoczesnego Humanizmu 1985]. – uw
 opis książki Akcja protestacyjna, Łochów, listopad 1981.
Łochów: NSZZ RI „Solidarność”,1981.
A5, [3],2–6 s., off. z masz.
ST15-0054 – op
 opis książki Akcja strajkowa studentów Łódź ’81. [reklamówka wystawy czynnej od dn. 25.V.1981 r.].
Łódź: NZS, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi.
21 x 10 cm, składanka 6 + 4 s.
Scenariusz wystawy i red. katalogu: Seweryn Goszczyński, Marek Pawłowski. Komisarz wystawy: Jerzy Wojtowicz. Wkładka pt.: Kalendarium [strajku] podp.: NZS PŁ. Sygn.: Druk Z.G.W.N. Zam. 289/81 n. [katalog], Druk Z.G.W.N. Zam.289/81 n.500 K-8/961 [wkładka].
– MM
 opis książki Akcjonariat pracowniczy. Krzysztof S. Ludwiniak: Własność pracownicza w USA, Russell Long: Ustawa o akcjonariacie pracowniczym.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
A5, okł.kart., 75 s., off., [c. 1500 zł].
[Sygn. druk.:] Druk IMŻ 345/89 n.500. [Tekst K. S. Ludwiniaka - przedruk z: Libertas Paryż 1988 nr 12 s. 113-150]. Tekst R. Longa jest przemówieniem wygłoszonym w Senacie Stanów Zjednoczonych w 1983 r. Kolportowano w końcu 1989 r. i na początku 1990 r. [Bielsko-Biała].
– MM
 opis książki Akt, deklaracja, tymczasowy statut, wolność i niepodległość.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1979].
A4, 11 s.
Inc.: Akt Konfederacji Polski Niepodległej […]
Nukat-2414814[BUW] – op
 ▬ Akt, Deklaracja, Tymczasowy Statut. B.m.: Wolność i Niepodległość [ok. 1979]. – patrz: Konfederacja Polski Niepodległej. Akt, Deklaracja, Tymczasowy Statut. – uw
 opis książki Akt Konfederacji, deklaracja, tymczasowy statut.
Warszawa: KPN, 1979.
A5, [4],6 s.
SGH-D.13751 – op
 opis książki Akt Konfederacji, deklaracja ideowa i statut Konfederacji Polski Niepodległej.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Polskie (Małopolskie Zakłady Graficzne), 1987.
A6, 22[1] s., powiel.
BJ-1893, FC-4190 – op
 opis książki Akt Konferderacji Polski Niepodległej, deklaracja ideowa, statut, uchwały Nr 2 - 3 - 4. II Kongres KPN - grudzień 1984.
Karlstad: Biuro Zagraniczne Konfederacji Polski Niepodległej, 1984.
20 cm, [8] s.
Dokumenty.
Tytuł okł.
Nukat-1083831[KUL] – uw
 opis książki Akt oskarżenia. Odpis. (Przeciwko Markowi Wajdzie, Januszowi Zemankowi, Alicji Sochalskiej, Wiesławowi Chwedziakowi, Piotrowi Szlachcie, Mariuszowi Mieszkalskiemu, Joannie Moszczak, Mariannie Niewiadomskiej, Łucji Malinowskiej, Marianowi Kalinowskiemu, Pawłowi Zadurze, Egonowi Dramińskiemu).
B.m. [Wrocław]: Przedruk: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, grudzień 1985.
A5, 8 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
Tytuł nagłówkowy. Nadtytuł: Za co nas sądzą? Jakie mają dowody?…
K-1406[Warszawa: przedruk z: AISW, off.], G-85/2, J-14, BN-0021*[wg K*], Ka-3885[z nadtyt.: Za co nas sądzą…; przedruk z: AISW], BJ-0018, FC-4816, Br-0025, ST15-0055, Nukat-671804[Oss] – MM
 opis książki Akt oskarżenia przeciwko 1) Adamowi Tomaszowi Kozaczyńskiemu.
B.m. [Warszawa]: Agencja Informacyjna „S”, (25.11.82).
A4, 12 s., hektogr.
J-15*, BN-0022*[wg J*] – op
 opis książki Akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kuroniowi s. Henryka, Adamowi Michnikowi s. Ozjasza, Henrykowi Wujcowi s. Józefa, Zbigniewowi Romaszewskiemu s. Józefa. [Podp.:] Prokurator Naczelny Prokuratury Wojskowej płk. [Włodzimierz] Kubala.
B.m. [Warszawa]: b.w., 1983.
A4, 14 s., powiel.
Warszawa, dnia 27.IX.1983 r.
K-1407, J-16*[wg K], BN-0023*[wg K], Nukat-2414848[BUW] – op
 opis książki Akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kuroniowi s. Henryka, Adamowi Michnikowi s. Ozjasza, Henrykowi Wujcowi s. Józefa, Zbigniewowi Romaszewskiemu s. Józefa. [Podp.:] Prokurator Naczelny Prokuratury Wojskowej płk. [Włodzimierz] Kubala.
B.m. [Warszawa]: Agencja Informacyjna „S” AIS, b.r. 1983.
A4, 14 s., hektogr.
Agencja Informacyjna „S” AIS. Dodatek do nr 12A.
Tytuł nagł.
J-17*[wg Pil-20], BN-0024, BNWC-24 – op
 ▬ Akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kuroniowi s. Henryka, Adamowi Michnikowi s. Ozjasza, Henrykowi Wujcowi s. Józefa, Zbigniewowi Romaszewskiemu s. Józefa. [Podp.:] Prokurator Naczelny Prokuratury Wojskowej płk. [Włodzimierz] Kubala w dn. 27.IX.1983 r.
- w: Aniela Steinsbergowa: Proces KSS KOR - refleksje i analogie. Warszawa: CDN 1983;
- w: Pogląd. Berlin Zach. 1983 nr 21/47 s. 13-28.
– uw – MM
 opis książki Aktions-Programm der Liberal-Demokratischen Partei („Niepodległość” - „Unabhängigkeit”) [Program Liberalno Demokratycznej Partii „Niepodległość”].
Warszawa: Delikon, 1990.
A5, 14 s.
ISBN 83-85143-06-8.
– uw – MM
 ▬ Aktorzy.
Warszawa: Nowa, [listopad] 1983.
A5, 74 s.
[Zbiór dokumentów dotyczących działalności Związku Artystów Scen Polskich i środowiska aktorskiego w czasie stanu wojennego]. Jest to pierwszy i jedyny numer czasopisma pt: Przegląd.
BN-0025, Ka-2066=Ka-3662, BJ-0019+BJ-0020=FC-4817[błędna ilość stron]+FC-4818[dwa nakłady], BNWC-2804, Br-0026, ECS-00065, Nukat-2945805 – uw
 ▬ Aktualne możliwości poprawienia sytuacji w gospodarce żywnościowej. - patrz: A. Nietupski: Uwagi w sprawie kierunków rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce. – uw
 opis książki Aktualne kierunki działań komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania.
B.m.: b.w. [NSZZ „S”], b.r. [po 1980].
A4, 5 s., powiel.
BJ-3098, FC-8759 – op
 ▬ Aktualne stosunki państwo-kościół. - patrz: Aleksander Merker: Aktualne stosunki państwo-kościół. Wydawnictwo im. Błogosławionego Ojca Kolbego [1980]. – uw
 opis książki Aktualny program działania niezależnych związkow zawodowych. Projekt. Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Związkow Zawodowych w Gdańsku.
Bydgoszcz: NSZZ Komitet Założycielski, b.r. [1980].
A4, 4 k., powiel.
ST15-0057 – op
 opis książki Aktualny program działania niezależnych związków zawodowych. Projekt. Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Związków Zawodowych w Gdańsku.
[Gdańsk - Stocznia Gdańska], b.r. [pocz. IX.1980 r.].
A5, 4 s., off. z masz.
[Sygn.:] 451/238/80. Na s. 4: Apel Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Gdańsk 5.09.1980 r.
Br-0027 – MM [+ ksero z epoki]
 opis książki Aktualny program działania niezależnych związków zawodowych. Projekt. Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Związków Zawodowych w Gdańsku.
B.m.: b.w., b.r. [pocz. IX.1980 r.].
A4, 4 s., ksero z masz.
Na s. 4 dod. tekst poświęcony uprawnieniom wynikającym ze statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej/PKZP/.
– MM
 opis książki Aktualny program działania niezależnych związków zawodowych. Projekt. Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Związków Zawodowych w Gdańsku.
B.m.: b.w., b.r. [pocz. IX.1980 r.].
A5, 4 s., off. z masz.
Na s. 4 dod.: Informacja w sprawie uprawnień do świadczeń socjalnych związanych z działalnością związków zawodowych.
– MM
 ▬ Aktualny program działania niezależnych związkow zawodowych. Projekt. Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Związkow Zawodowych w Gdańsku.
Druki ulotne:
- Gdańsk: MKZ NZZ, b.r. [1980], A4, [2] s., druk typograf. - ST15-0056;
- B.m., b.w., b.r. [1980], A4, 3 k., powiel. spiryt. - ST15-0058;
- B.m.: b.w., b.r. [1980], A4, 3 s., powiel. [razem z:] Co to jest 87 Konwencja MOP, [1] s. - ST15-0059.
– uw
 ▬ Aktualny program działania niezależnych związków zawodowych. – patrz też: Projekt. Aktualny program działania niezależnych związków zawodowych. 1980; Solidarność. Aktualny program działania niezależnych związków zawodowych. – uw
 opis książki Akty przemocy i terroru w PRL. Akty terroru i przemocy [na s. 73].
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo AKCES; Wydawnictwo Społeczne KOS, b.r. [1985].
A5, okł.kart., [2],73 s., stdr. z masz., c. 200 zł.
Komitet Helsiński w Polsce; Zeszyt 6.
Ten sam tekst patrz pod tytułem: Akty terroru i przemocy.
Pil-24, CJ-965, J-18, BN-0026, Ka-3881, BJ-0021, FC-4819, Br-0028, ECS-03770, ST15-1891, Nukat-659407 – MM[egz zabrudz.]
 ▬ Akty terroru i bezprawia [oprac. Stefan Starczewski] [błędnie zapisany tytuł w bibliografii do: Dwadzieścia lat procesu KBWE. Warszawa: Exit 1995. ISBN 83-86104-86-4] - patrz: Akty przemocy i terroru w PRL. – uw
 opis książki Akty terroru i przemocy.
B.w.: b.w., grudzień 1984.
A5, 62,[16] s.
Komitet Helsiński w Polsce.
Br-0029[fot.] – op
 opis książki Akty terroru i przemocy.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985. [Na k. tyt. data]: grudzień 1984.
A5, okł., [2],77 s., off. z masz., c. 200 zł.
Komitet Helsiński w Polsce. (Zeszyt 2 [wg indeksu w K]).
Na IV s. okł. znak [Nowa] 3. Ten sam tekst patrz pod tytułem: Akty przemocy i terroru w PRL.
K-1409 [także K-1408* - [2],62,[14] s.; to samo], G-85/159, Ł-191, CJ-965, J-19, BN-0027, Ka-15, Hoo99/181[Komitet…], BJ-0022, FC-4820, Br-0030, ECS-00489, ST15-1892, Nukat-587147 – MM
 ▬ Akty terroru i przemocy. patrz również: Akty przemocy i terroru w PRL. – uw
 ▬ Al-Ata [pseud.] - właśc. Lilian Wysocka – uw
 ▬ Al-Ata [tłum.] - patrz: A[lan] Bullock, O[liver] Stallybrass: Słownik terminów politycznych. – uw
 ▬ Albert Andrzej [pseud.]: właśc. Wojciech Roszkowski – uw
 ▬ Albert Andrzej [pseud.]: Co się stało z narodami bałtyckimi? PPN marzec 1979. A4, 7 s., powiel. PPN; 31.
BJ-4004, FC-7725 - [czasopismo] – uw – MM
 ▬ Albert Andrzej [pseud.]: Co się stało z narodami bałtyckimi?
- w: Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983 s. 51-57.
- w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 226-234.
– uw
 ▬ (Albert Andrzej [pseud.]) Wojciech Roszkowski: Historia Polski. - Podręcznik szkolny wyd. od 1991 r. pod właściwym nazwiskiem autora. – uw
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski 1918-1939. [Cz. I].
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1982.
A5, okł. kart., [6],3-248 s., off. z masz., c. 350 zł., [nakł. 6000].
K-1411, G-82/2, J-3001, BN-4860, Ka-893, BJ-4006, FC-7727, Br-0031/1, ECS-04318, ST15-0060, Nukat-2027775 – MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski. Cz. I. 1918-1939. [Wyd. 2].
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1983.
A5, okł. kart., [4],248 s., off. z masz., c. 440 zł.
K-1412a, G-83/6, J-3002, BN-4847[błędnie wg MBPŁ] i 4848, Ka-17, BJ-4007, FC-7728, Br-0033, ECS-00066, ST15-0061, Nukat-745412 – MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski 1918-1939.
B.m. [Warszawa]: TUR [Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego]; Druk Robotnik, b.r. [1983].
A4, okł. kart., 198,[1] s., powiel., c. 650 zł + 50 zł na Fundusz Pomocy Społecznej.
Tytuł okł.
K-1410, G-85/4*, Ł-3, J-3004, BN-4862, Ka-3663, BJ-4009, FC-7730, Br-0034, ECS-04048, ST15-0062 – MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski 1918-1939.
Warszawa: Wydawnictwo Margines, 1985.
A4, okł. kart.,198,[1] s., powiel., c. 600 zł.
[Przedruk z wyd.: Warszawa: Krąg 1982.]
G-85/3, CJ-1588, J-3003, BN-4861, S-218/2708, Ka-892, BJ-4008, FC-7729, ECS-01968, ST15-0063, Nukat-2049530 – op
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski. Cz. 1. 1918-1939.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1986].
A4 poz., [1],248 + 146 s., ksero., c. [vol. 1-2] 1200 zł.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Krąg 1983.
CJ-634*, J-2999*, BN-4854*[wg J*], SJP2-3180*[wg BN], BaBN-b3245918 – op
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski. Cz. II. 1939-1945.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1983.
A5, okł. kart., [4],3-146 s., off. z masz., c. 260 zł., [nakł. 8000].
K-1412b, G-83/7, Ł-4, J-3007, BN-4846*[wg MBPŁ]=BN-4849, Ka-18, Hoo99/169, BJ-4010, FC-7731, Br-0031/2, ECS-00067, ST15-0064, Nukat-855693 – MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski. Cz. III. Polska Ludowa 1945-1956. (Wyd. 1).
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1986.
A5, okł., 209 s., off. z masz., c. 800 zł.
G-86/1, Ł-5, CJ-638, J-3008, BN-4852, Ka-21/III, BJ-4011, FC-7732, Br-0032/3, ECS-01969, ST15-0065, Nukat-212165 – MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski. Cz. III. 1945-1956.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1987.
A5, okł.kart., 200,[1] s., off. z masz., c. 600 zł.
KN’87-272/III*, CJ-639, J-3009, BN-4850, Ka-19, BJ-4012, FC-7748, Br-0031/3, ECS-03647, ST15-0066, Nukat-727642 – MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski. Cz. IV. Polska Ludowa 1956-1980. Wyd. I.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1986.
A5, okł., 291,[1] s., off. z masz., c. 850 zł.
G-86/2[wpis ręcznie c. 1200 zł, kolp. w VIII 1987 r.], Ł-6, CJ-640, J-3010, BN-4853, Ka-21/IV, BJ-4013, FC-7749, Br-0032/4, ECS-00069, ST15-0067, Nukat-556655 – MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski. Cz. IV. (Polska Ludowa) 1956-1980.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1987.
A5, okł.kart., [2],283 s., off. z masz., c. 1080 zł.
KN’87-272/IV, CJ-641, J-3011, BN-4851, Ka-20, BJ-4014, FC-7750, Br-0031/4, ECS-00020, ST15-0068, Nukat-1596165 – MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski. 1918-1980. Wyd. drugie polskie.
Londyn: Polonia, 1989.
22 cm, 1093,[4] s.
ISBN 0 902352 79 2.
– uw – MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski. 1918-1939. Cz. I 1918-1939; cz. II 1939-1945; cz. III 1945-1956; cz. IV 1956-1980.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
A5, okł.kart., 292 + [5],296-474 + [5],480-721 + [5],726-1093,[3] s., fotooff. z oryg.
Przedruk za Polonia Book Fund Ltd. [inf. na IV s. okł. każdego tomu]. Dane wydawnicze we wszystkich tomach powielone są z podstawy przedruku.
BN-4859*[wg WBP Krak]{1093,[4] s. - brak podziału na tomy}, BJ-4015, FC-7751, wiele bibliotek opisuje to wyd. jako edycję londyńską – MM
Odmiany nakładów:
- tektura okł. jednostronnie biała, s. II i III okł. surowe, szare. Papier szarawy grubszy. Grubość łączna wszystkich tomów: 61 mm, w grzbiecie 67 mm. - MM
- karton okł. czysto biały obustronnie powlekany dobrej jakości. Papier biały dość cienki. Grubość łączna wszystkich tomów: 55 mm, w grzbiecie 60 mm. - MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski. Streszczenie. Część 1. 1918-1926.
B.m. [Wrocław]: Rada Oświaty Niezależnej przy RKS NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk, b.r. [maj 1986].
A5, okł., 48,[3] s., off. z masz., egz. bezpł.
Biblioteczka ucznia - zeszyt 8.
CJ-635*, J-3000*, BN-4856*[wg J*], Ka-890-1/1, BJ-4016, FC-7752 – MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski. Streszczenie. Część 2. 1926-1939.
B.m. [Wrocław]: Rada Oświaty Niezależnej przy RKS NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk, b.r. [maj 1986].
A5, okł., 49 s., off. z masz., egz. bezpł.
Biblioteczka ucznia - zeszyt 9.
CJ-636*, J-3005*, BN-4857*[wg J*], Ka-890-1/2, BJ-4017, FC-7753 – MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Najnowsza historia Polski. Streszczenie. Część 3. 1939-1945.
B.m. [Wrocław]: Rada Oświaty Niezależnej przy RKS NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk, b.r. [maj 1986].
A5, okł., 64 s., off. z masz., egz. bezpł.
Biblioteczka ucznia - zeszyt 10.
CJ-637*, J-3006*, BN-4858*[wg J*], Ka-890-1/3, BJ-4018, FC-7754 – MM
 ▬ Albert Andrzej [pseud.]: Wincenty Witos. PPN luty 1981. A4, 7,[1] s., powiel. PPN; 49.
BJ-4019, FC-7755 - [czasopismo] – uw – MM [uszkodzony druk na s. 5]
 ▬ Albert Andrzej [pseud.]: Wincenty Witos.
- w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 379-388.
– uw
 ▬ Albert Andrzej [pseud.]: Wschodnie granice Polski. PPN marzec 1980. A4, 29,[1] s., powiel. PPN; 40.
BJ-4020, FC-7756 - [czasopismo] – uw
 ▬ Albert Andrzej [pseud.]: Wschodnie granice Polski.
- w: Zeszyty Historyczne 1980 nr 53 s. 24-73;
- w: Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983 s. 12-42;
- w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 288-325.
– uw
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Wschodnie granice Polski.
B.m. [Szczecin]: Studencka Agencja Wydawnicza SAW im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, b.r. [1981].
A6, [3],2-46 s., off. z oryg.
[Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1980 nr 53 s. 24-73]. Na s. 46: fragment dodatku „Sprawa granic”, który w tym wyd. nie został przedrukowany.
Ka-889, BaBN-b1561502, (BJ-4021, FC-7757 {[4],46 s. ?]}), Br-0035, {ECS-01970, Nukat-164332 - [1984?], błędne odwołanie do BN-4863} – MM
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Wschodnie granice Polski.
B.m. [Szczecin]: Studencka Agencja Wydawnicza SAW im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, b.r. [1981].
A6, [2],45 s., off. z oryg.
[Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1980 nr 53 s. 24-73]. W tym wyd. bez druku na s. [46].
BN-4863, BaBN-b1278969, Sup-879, ST15-0069, Nukat-4181303[UMK] – op
 opis książki Albert Andrzej [pseud.]: Wschodnie granice Polski.
Warszawa: Wydawnictwo [Grupy Polityczne Wola], 1984.
A5, okł., 53 s., off. z oryg. i masz., c. 120 zł.
Pierwodruk: PPN nr 40, marzec 1980. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1980 nr 53 s. 24-73. Zawiera również dodatek pt. „Sprawa granic” - fragment „Dzienników” Edwarda Osóbki-Morawskiego; M[arcin] Rewera [pseud.]: Posłowie. Historia jest w biegu zatrzymaną polityką.
K-1413, G-84/2, Ł-7, J-3012, BN-4864, Sup-880, Ka-16, Hoo99/169, BJ-4022, FC-7758, Br-0036, ECS-00070, ST15-0070, Nukat-727656 – MM
 opis książki [Album zdjęć z 1 maja 1982 w Warszawie].
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1982.
G-82/3*, K-1414*, J-21*[wg Nowy Zapis 1982 nr 1 s. 62], BN-0028*[wg J*] – op
 opis książki [Album zdjęć z 1 i 3 maja 1982 w Warszawie i Gdańsku].
B.m.: KOS, b.r.[1982].
A6, 10 fotogr. przedziurkowanych i związanych.
Większość fotogr. sygn.: KOS-FP. Podpisy: Warszawa 3 maja 82; Gdańsk 1 maja 82; Warszawa 1 maja 82; Po rewizji 82.
– MM
 opis książki [Album zdjęć z 3 maja 1982 w Warszawie].
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1982.
Być może tożsame z: Mieleszko Konrad: 3 Maja 1982 roku w Warszawie.
G-82/4*[wg Nowy Zapis 1982 nr 1], J-nie potwierdza – op
 ▬ [Album zdjęć z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki]. - patrz: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pogrzeb. [Album zdjęć z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki]. [1984-5]. – uw
 ▬ Alchian A., Demsetz H.: Produkcja, koszty informacji i organizacja gospodarcza - patrz w: Gospodarka nakazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej. Warszawa: Społeczny Komitet Nauki, Wydawnictwo In Plus 1988. – uw
 ▬ Aleksiejewa Ludmiła: Myśl niezależna w ZSRR /próba analizy statystycznej/. - patrz w: Dysydenci w ZSRR. Kos 1987. – uw
 ▬ Aleksiun Mira [oprac. graf.] - patrz: Lothar Herbst: Listy z podróży. Aspekt [1986]. [wg G, CJ, J - Aleksin] – uw
 ▬ Alesionek Hipolit „Andź” [zebrał i oprac.] - patrz: Piosenki partyzanckie. Gdańsk 1989; Skrócony zakres historii VII Wileńskiej BrygadyArmii Krajowej „Wilhelma” oraz oddziałów „Żuka” i „Gozdawy”. 1943-1944. Gdańsk [1986 ?]; Wiersze. Gdańsk 1989. 45 rocznica bitwy o Wilno 7.VII.1944-89. – uw
 ▬ Aleszkowski Józ: Ostatnie słowo oskarżonego Maszkina. - patrz: Aleksander Zinowiew: Homosos; Władimir Wojnowicz: Fikcyjne małżeństwo (wodewil w jednym akcie); Józ Aleszkowski: Ostatnie słowo oskarżonego Maszkina. Warszawa: Stop 1986; Sow Show czyli: Dwa obrazki z życia ludzi radzieckich. Spotkania; druk: X, 1986. – uw
 ▬ Aletheia. Biblioteka.
- Tom 1 - Mikołaj Bierdiajew: Rosyjska idea. Warszawa: In Plus 1987.
- Tom II - Leszek Kołakowski: Husserl i poszukiwanie pewności. Warszawa: In Plus 1987.
- Tom III - Arnold Joseph Toynbee: Cywilizacja w czasie próby. Warszawa: Przedświt 1988.
- Tom IV - Jan Patočka: Eseje heretyckie z filozofii historii. Warszawa: In Plus 1988.
- Tom V - Hannah Arendt: O myśleniu. Wydawnictwo EUROPA luty 1989.
- Tom 7 - Lew Szestow: Gnoza a filozofia egzystencjalna. Eseje filozoficzne… Warszawa: Myśl 1990.
- Leszek Kołakowski: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968. Wyd. I kraj. T. 1-3. Warszawa: Nowa 1989.
- Leszek Kołakowski: Husserl i poszukiwanie pewności. Warszawa: b.w. 1990.
– uw
 ▬ Alexander W.M. [pseud.] - właśc. Wiesław Jurkiewicz – uw
 opis książki Alexander W.M. [pseud.]: Agentura. Państwo policyjne.
Berlin: Pogląd, 1984.
18 cm, 187 s.
ISBN 3-924686-01-7.
– uw
 opis książki Alexander W.M. [pseud.]: Agentura. Państwo policyjne. Wyd. II.
Berlin: Pogląd, 1986.
18 cm, 187,[4] s.
ISBN 3-924686-01-7.
– uw – MM
 ▬ Alexander W.M. [pseud.]: Agentura. Państwo policyjne.
Fragment w: Kurs 1985 nr 13 s. 54-56. – uw
 opis książki Alexander W.M. [pseud.]: Agentura. Państwo policyjne.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1988].
A6, okł.kart., [4],7-187,[4] s., off. z oryg., [c. 600-750 zł].
W dole okł.: Pogląd. Przedruk z wyd. 2: Berlin: Pogląd 1986. Oprac. graf.: Jacek Klonowski.
J-23, BK-3, BN-0030*[wg BK], Ka-895, BJ-0023, FC-237, KJ-2*, ST15-0071 – MM

 ▬ Alexander W.M. [pseud.]: Agentura. Państwo policyjne. B.m. [Lublin]: Wydawnictwo Lubelskie NZS, 1988. A6, okł.kart., 187,[4] s., off. z oryg. Na okł. pseud. z przestawionymi literami imion: M. W. Przedruk z wyd.: Berlin: Pogląd 1986. Oprac. graf.: Jacek Klonowski.
J-23, BN-0031, Ka-894, BJ-0024, FC-4821, Br-0037, ECS-01973, ST15-0072, Nukat-1716557 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Alexander W.M. [pseud.]: Agentura. Państwo policyjne.
B.m. [Lublin]: Wydawnictwo Lubelskie NZS, 1988.
A6, okł.kart., 187,[4] s., off. z oryg.
Wysokość kolumny druku: - na s. tytułowej: 98 mm; - razem z paginacją na s. 9: 130 mm.
– MM [egz. nieobcięty]
 opis książki Alexander W.M. [pseud.]: Agentura. Państwo policyjne.
B.m. [Lublin]: Wydawnictwo Lubelskie NZS, 1988.
A6, okł.kart., 187,[4] s., off. z oryg., [c. 780 zł].
Co najmniej część stron jest nieco pomniejszoną offsetową kopią z wydania opisanego powyżej. Wysokość kolumny druku: - na s. tytułowej: 93,5 mm; - razem z paginacją na s. 9: 119,5 mm.
– MM [egz. obcięty]

 opis książki Alexander W.M. [pseud.]: Państwo policyjne.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, [19]’89.
A5, okł.kart., 116 s., off. z masz., c. (1500-3500) zł.
Biblioteka Drogi.
Na okł. pseud. z przestawionymi literami imion: M. W. Przesuniecie druku na okł. często powoduje, że niewidoczne są miejsce i rok wydania.
BN-0032, Ka-3087, BJ-0026, FC-4823, Br-0038, ECS-04102, ST15-0073, Nukat-668559 – MM
 opis książki Alexander W.M. [pseud.]: Agentura. Państwo policyjne. Wyd. 2 kraj.
Gliwice: Niezależne Wydawnictwo Wokół Nas, 1990.
A5, 124,[2] s.
BaBN, BJ-0025, FC-4822, Nukat-562684 – uw – MM
 ▬ Alfa [pseud. - właśc. Kazimiera Kijowska] - patrz w: Rozmowy niekontrolowane. Paryż: Instytut Literacki 1983 - oraz: Jagoda Jędrychowska [pseud.]: Rozmowy niekontrolowane. Poznań: SAWW ©1990. – uw
 ▬ „Alfa” zespół autorski [oprac.] - patrz: Gdańsk - Dramat wojenny (1981-82). Kraków: „Libertas” 1984. – uw
 ▬ Alfred [pseud.] - właśc. Andrzej Branny – uw
 ▬ Alfred [pseud.][tłum.] - patrz: George Orwell: Wspomnienie z wojny w Hiszpanii. – uw
 ▬ Allef [oprac.] - patrz: Kalendarz historyczny na rok 1984 wydany z okazji 70-lecia powstania Legionów Polskich. Wydawnictwo Przeszłość. – uw
 ▬ Allways H. Lewis [pseud.] - właśc. Bartłomiej Zborski – uw
 ▬ Allways H. Lewis [pseud.]: Mały przewodnik po „Folwarku zwierzęcym”. - patrz w: George Orwell: Folwark Zwierzęcy. Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna 1981. – uw
 ▬ Allways H. Lewis [lub Lewis - Allways H.][pseud.] [tłum.] - patrz: George Orwell: I ślepy by spostrzegł. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL 1981. – uw
 ▬ Almanach Duszpasterstwa Akademickiego przy Parafii św. Stanisława Kostki w Poznaniu - [maj 1988]. A5, 48 s., stdr. z masz. [czasopismo] – uw
 ▬ Almanach liberałów.
- 1. - Jędrzej Branecki [pseud.]: F. A. von Hayek: Wolność albo socjalizm. [Wrocław: Wektory 1985].
– uw
 ▬ Almanach poezji obozowej - styczeń 1982. B.m.: b.w. 1982. [3] s. KS-432*[wg MJ*] – uw
 ▬ Almanach stanu wojennego. Warszawa: Krąg 1982
nr 1. - patrz: Kongres Kultury Polskiej.
nr 2. - patrz: Analizy.
– uw
 ▬ Almanach Związku Akademickiego Młoda Polska. 1989 nr 2. A5, 47 s., off. z masz. [czasopismo] – uw
 ▬ Almond Gabriel A. - patrz w: Socjologia. Warszawa: In Plus 1987. – uw
 opis książki Alternatywa energetyczna.
B.m.: b.w., b.r. [1988].
A5, [1],2-8 s.
Ka-4309 – op
 ▬ Alternatywa energetyczna. - patrz też [?]: Włodzimierz Bojarski: Alternatywa energetyczna. 1988; Mike Siwiec: Alternatywa energetyczna. [1988]. – uw
 ▬ ama [tłum.] - patrz w: Kadaryzm bez maski. Wybór niezależnej publicystyki węgierskiej. Warszawa: CDN 1987. – uw
 opis książki Amalrik Andrej: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?
Paryż: Instytut Literacki, 1970.
22 cm, 89,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 190.
Źródło tłumaczenia: Андрей Амальрик: Просуществует ли Советский Союз до 1984 года. Амстердам: Фонд им. Герцена 1969.
– uw
 opis książki Amalrik Andrej: Czy Związek Radziecki[!] przetrwa do roku 1984?
Warszawa: Wydawnictwo Polskie, b.r.
Sup-1*[wg Nie.] – op
 opis książki Amalrik Andrej: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1978.
A5, [2],5-42 s., off. z masz.
Tytuł również na s. 42 [ostatniej]. Na s. 5-9: Adam Kruczek [pseud.]: Upadek imperium sowieckiego. Nie przepisano przypisów do tekstu.
Rec.: M.B. [krypt.]: Amalrik sfałszowany. Biuletyn Informacyjny. 1979 nr 2/28 s. 52.
BN-0035, Sup-2, Ka-896, BJ-0027[błędnie: Czy Związek Radziecki…], FC-4824, ECS-01974, ST15-0075, Nukat-870052 – MM
 opis książki Amalrik Andrej: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1978.
A5, [2],5-42 s., off. z masz.
Na s. 42 nie ma tytułu. Na s. 5-9: Adam Kruczek [pseud.]: Upadek imperium sowieckiego. Nie przepisano przypisów do tekstu.
ST15-0074 – op
 ▬ Amalrik Andriej: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? Kielce; Lublin; Białystok: Wydawnictwo Polskie [KPN], 1981. - patrz: Andriej Amarlik [właśc. Amalrik]: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? Kielce; Lublin; Białystok: Wydawnictwo Polskie [KPN], 1981. – uw
 opis książki Amalrik Andrej: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?
B.m. [Wrocław]: Oficyna NZS. U.Wr., b.r. [1981].
A5, okł.kart., [4],7-89,[2] s. [po s. 32 dwie czyste], off. z oryg., [c. 120 zł].
Na s. 7-11: Adam Kruczek [pseud.]: Upadek imperium sowieckiego. Przełożył z ros.: A.Z. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki 1970.
BN-0036, Sup-4, BJ-0029[błędnie: Czy Związek Radziecki…], FC-4826, Br-0040, Nukat-2630019 – MM

 ▬ Amalrik Andrej [na obw.: Andriej]: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? B.m. [Warszawa]: Sowa Studencka Oficyna Wydawnicza, b.r. [1981]. A6, okł.kart., obw., [4],7-113,[1] s., off. z oryg., [c. 100-120 zł]. Przełożył z ros.: A. Z. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1970. Nazwa serii na s. tytułowej: Dokumenty – odnosi się do źródła przedruku. Zawiera również: Adam Kruczek [pseud.]: Upadek imperium sowieckiego; cztery listy – oraz [z Aneks-u]: Ideologie w społeczeństwie radzieckim [przedruk z Aneks 1978 nr 19, s. 3-15]; Czy wujcio Dżek jest konformistą? [przedruk z Aneks 1974 nr 7/8, s. 256-276].
BN-0034, Sup-3, Ka-23, Br-0039, ECS-01975, ST15-0076, Nukat-1714169– brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Amalrik Andrej [na obw.: Andriej]: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?
B.m. [Warszawa]: Sowa Studencka Oficyna Wydawnicza, b.r. [1981].
A6, okł.kart., obw., [4],7-113,[1] s., off. z oryg., [c. 100-120 zł].
Z tyłu obw. duże logo wydawnictwa z sową.
{BJ-0031, FC-4828 - egz. AR 3} – MM
 opis książki Amalrik Andrej [na obw.: Andriej]: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?
B.m. [Warszawa]: Sowa Studencka Oficyna Wydawnicza, b.r. [1981].
A6, okł.kart., obw., [4],7-113,[1] s., off. z oryg., [c. 100-120 zł].
Z tyłu obw. 12-wierszowy opis oraz na dole logo wydawnictwa z sową.
BJ-0031, FC-4828 – MM
 ▬ Być może część nakładu była kolportowana bez obw.

 opis książki Amalrik Andrej: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?
B.m.: b.w., b.r.
A4 poz., okł.kart., [3],7-81,[2] s. {= [39] s.}. ksero jednostr.
Okł. niezadrukowana. Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1970.
ECS-04648[?] – MM
 opis książki Amalrik Andriej: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?
B.m.: b.w., b.r.
A4 poz., 2-81,[2] s. {= [41] s.}
Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki 1970.
Ka-3886, Nukat-926424 – op
 opis książki Amalrik Andrej: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?
B.m.: b.w., b.r. [po 1978].
A5, 42 s., ksero z oryg.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1978.
BJ-0028[błędnie: Czy Związek Radziecki…], FC-4825 – op
 ▬ Amalrik Andriej: Ideologie w społeczeństwie radzieckim.
- w: Aneks 1978 nr 19 s. 3-16.
– uw

 ▬ Amalrik Andriej: Ideologie w społeczeństwie radzieckim. Krakow: Krakowska Oficyna Studentów k [kos], 1979. A6, okł.kart., 16 s., stdr. z oryg. Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 3-16.
BK-4, BN-0038*[wg BK], Br-0041, ECS-05017, Nukat-697403 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Amalrik Andriej: Ideologie w społeczeństwie radzieckim.
Kraków: Krakowska Oficyna Studentów k [kos], 1979.
A6, okł.kart., 16 s., stdr. z masz., [c. 10 zł].
Na okł. napisy „sfalowane”, znak wydawcy z prawej strony.
BJ-0032, FC-238, ST15-0077 – op
 opis książki Amalrik Andriej: Ideologie w społeczeństwie radzieckim.
Kraków: Krakowska Oficyna Studentów k [kos], 1979.
A6, okł.kart., 16 s., stdr. z masz.
Na okł. napisy równoległe, znak wydawcy z lewej strony.
{BJ-0033, FC-164[w opisie błędnie: oznaczenie wydawcy w dolnym prawym rogu]}, ST15-0078 – MM

 opis książki Amalrik Andriej: Ideologie w społeczeństwie radzieckim; Watson George: Czy intelektualiści dali się nabrać?; Szałamow Warłam: Oddzielny pomiar.
Kraków: Wydawnictwo „Alfa” 1981.
A6, 46,[2] s., off. z oryg., [c. 40 zł].
Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 3-43, 173-175.
BK-5, BN-0037, Hoo99/170[Aneks nr 19/1978], KS s. XXI, BJ-0034, FC-267, Br-0042, ST15-0079 – MM
 ▬ Amalrik Andriej - patrz też: Amalryk Andriej; Amarlik Andriej – uw
 ▬ Amalrik G(uzel): Spotkanie w łagrze. - patrz: W(iaczesław) Czornowił, B(oris) Penson: Dialog za drutem kolczastym; G(uzel) Amarlik: Spotkanie w łagrze. Lublin. – uw
 ▬ Amalryk Andriej [fragm.] - patrz: Cywilizacja więzienna. Wypisy literackie. Cz. 1: Świadectwa rosyjskie. N[owa] b.r. [1984]. – uw
 opis książki Amarlik [właśc. Amalrik] Andriej: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?
Kielce; Lublin; Białystok: Wydawnictwo Polskie [KPN], 1981.
A4, [21] k., powiel.
Na okł. błędny zapis nazw. autora: Amarlik.
BJ-0030, FC-4827 – op
 ▬ Ambroszko Józef - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Ambroziak Jacek: Praworządność - utopia czy szansa? - patrz w: Prawda i wspólnota drogą do wyzwolenia narodu. Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność 1985. – uw
 ▬ Ambroziak Jacek: Proces o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. - w: Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu Polski 1985 nr 1-7, 13, 19 (szczegółowe relacje z procesu toruńskiego). – uw
 ▬ Ambroziak Jacek - patrz: Proces o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Toruń: [1985]; Proces toruński; Słowa oskarżenia i obrony na procesie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Toruń: b.w. 1985. – uw
 ▬ Amery L.S.: Rządność w demokracji: rozwiązanie brytyjskie. - patrz w: Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1983]. – uw
 opis książki Amerykański raport.
B.m.: Górnośląska Oficyna Wydawnicza, b.r. [1988].
A5, okł., 3-54,[1] s., off. z masz., c. 300 zł.
Raport przygotowany w 1987 r. przez: Kongresową Służbę Badawczą Biblioteki Kongresu pt.: Polska odnowa a opcje amerykańskie. Przełożyła z ang.: Ewa Pajestka-Kojder.
J-25, BN-0039, Ka-24, Hoo99/169, BJ-0035, FC-4829, ST15-0080, Nukat-1544656 – MM
 ▬ Amfitheatrof Eric - patrz: Strobe Talbott: Komunizm - widmo i walka. – uw
 ▬ Amsterdamski Stefan: Marzec w filozofii i filozofia Marca. - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981 [także przygotował do druku i głos w dyskusji]; Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Z. 1. Warszawa: Sowa 1981; Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. [Wybór]. Warszawa: Nowa [1983]. – uw
 ▬ Amsterdamski Stefan: O patologii życia naukowgo: casus T. D. Łysenko. - patrz w: Łysenko i kosmopolici. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 opis książki Amsterdamski Stefan: Życie naukowe a monopol władzy (casus Łysenko).
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA 2, 1981.
A6, okł.kart., 41 s., stdr. z masz., [c. 20-25 zł].
Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady.
Wysokość kolumny druku na s. [1]: 111,0 mm.
BN-0040, Ka-25, Hoo99/169, BJ-0036, FC-4830, Br-0043, ECS-01976, ST15-0081, Nukat-1074308 – MM
 opis książki Amsterdamski Stefan: Życie naukowe a monopol władzy (casus Łysenko).
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA 2, 1981.
A6, okł.kart.[stdr. z masz.], 41 s., off.? z masz.
Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady.
Wysokość kolumny druku na s. [1]: 10 cm.
ST15-0080 – op
 opis książki Amsterdamski Stefan: Życie naukowe a monopol władzy (casus Łysenko).
[Wrocław: 1983].
A6, [2],41,[2] s., off.
Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady.
Przedruk z wyd: Warszawa: Nowa 1981.
K-1416, G-83/8*[wg SK-4], J-26*, BN-0041*[wg K] – op
 ▬ Amsterdamski Stefan: Życie naukowe a monopol władzy (casus Łysenko). - patrz w: Łysenko i kosmopolici. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 ▬ Amsterdamski Stefan [oprac.] - patrz: Tomasz Burek: Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna? Warszawa: Nowa 1979; Język propagandy. Warszawa: Nowa 1979; O czym myśleć nie lubimy czyli o niektórych dylematach zasady narodowej. Warszawa: Nowa 2 1980; Plotka a monopol informacji. Warszawa: Nowa 2; Krąg 1981. – uw
 ▬ Amsterdamski Stefan - patrz: Stanisław Żerski [pseud.] – uw
 ▬ Analiza działania, tezy programowe i organizacyjne Komisji Koordynacyjnej w Myślenicach. - patrz: Zbigniew Papierz: Referat wprowadzający. Analiza działania, tezy programowe i organizacyjne Komisji Koordynacyjnej w Myślenicach. – uw
 ▬ Analiza prasy podziemnej w Polsce. - patrz: Kraj. Analiza prasy podziemnej w Polsce. Piewszy rok stanu wojennego. 13 XII 1981 - 31 XII 1982. Nr. 1-2. 1983-1984. – uw
 opis książki Analiza prawna sytuacji po zniesieniu stanu wojennego.
B.m.: b.w., b.r. [1984?].
A5, 37 s.
Komitet Helsiński w Polsce.
Tytuł nagł.
Br-0044[fot.] – op
 ▬ Analiza prawna sytuacji w PRL po zniesieniu stanu wojennego. 1983. - wymieniono jako opracowanie Komitetu Helsińskiego w Polsce w spisie w: Naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1983-1986. Raport Komitetu Helsińskiego w Polsce na Spotkanie Wiedeńskie Przedstawicieli Państw Uczestniczących w KBWE. KOS [1986-1987], s. 3. – uw
 ▬ Analiza realizacji porozumienia szczecińskiego z dnia 30 sierpnia 1980. - patrz: Marian Jurczyk: Analiza realizacji porozumienia szczecińskiego z dnia 30 sierpnia 1980. Referat Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” regionu Pomorza Zachodniego. [Kielce 1981]. – uw
 ▬ Analiza społecznych kosztów oporu społecznego. Wnioski na przyszłość. Opracowanie Rady Programowej TKK Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Katowice: 20 maja 1982 r. A4, 4 s., powiel. Biuletyn Programowy TKK Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1982 nr 5. [czasopismo] – uw – MM
 opis książki Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju sytuacji politycznej w Polsce.
Warszawa: „Consilium Pro Patria”; ON; KOS, 1984.
A5, [3],6-105,[5] s., off. z masz., c. 180 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej. Polska lat osiemdziesiątych.
Pierwsza syntetyczna publikacja Niezależnego Ośrodka Myśli Politycznej „Consilium Pro Patria”. Na s. [106-109] - N. N. Dawarowicz: Posłowie od redakcji ZEN-ów. Wielkość i nędza politologii.
Rec.: Karol Winnicki: W poszukiwaniu programu. Most 1985 nr 2 s. 21-28.
K-1417=K-3008*, G-84/327, J-27, BN-0043=BN-5296*[wg K*], Ka-27, Hoo99/169, BJ-0040, FC-4835, Br-0045, ECS-00072, ST15-0083, Nukat-219922 – MM
 opis książki Analiza struktury zarobków i podwyżek pracowników województwa płockiego. Za okres od 1.I.1980 - 31.III.198[1].
Płock: NSZZ „S” Regionu Płockiego; Pracownia Analiz Społecznych, 1981.
A4, 12 s., powiel.
Oprac.: Marian Sołtys.
BJ-3202, FC-10608 – op
 opis książki Analiza sytuacji społecznej w Polsce w okresie od 24.04.82 do 20.06.82.
B.m. [Warszawa]: Wola Solidarność, b.r. [1982].
A5, 12 s., off. z masz.
Tytuł nagł. Oprac.: Biuro Analiz „Wola”.
J-28[na podst. ksero], BN-0044*[wg J] – op
 opis książki Analizy.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1982.
A5, okł.kart., 126 s., off. z masz., c. 220 zł.
Almanach stanu wojennego; nr 2.
Zawiera teksty:
- Jan Kowalski, Andrzej Malinowski [pseud. - właśc. Henryk Szlajfer]: Pod wojskową dyktaturą;
- Witold Brzoza, Stanisław Dobry, Jan Kowalski, Andrzej Malinowski [pseud. - właśc. Jerzy Strzelecki, Tomasz Stankiewicz, Henryk Szlajfer]: Sierpień po grudniu;
- Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego [tekst dat.: Warszawa, 7 kwietnia 1982 r.].
Rec.: Asper: W sieci rozumu. Obecność. Wrocław 1983 nr 1 s. 54-56.
K-1418, G-82/5, J-29, BN-0045, BNWC-0069, Ka-776=Ka-2984, BJ-0041, FC-4836, Br-0046, ECS-04748, ST15-0084, Nukat-706816 – MM
 ▬ Analizy, prognozy, dokumenty. - patrz: Społeczeństwo niezależne. Analizy, prognozy, dokumenty. [1983]. – uw
 ▬ Ananicz Andrzej [tłum.] - patrz: Aleksander Zinowiew: O Stalinie i stalinizmie. – uw
 ▬ Anatomia morderstwa ks. Jerzego Popiełuszko. - patrz: (Fritjof Meyer): Anatomia morderstwa ks. Jerzego Popiełuszko. Warszawa: Hutnicy 82 1985. – uw
 opis książki Anderman Janusz: Brak tchu. Opowiadania.
Londyn: Puls, wrzesień 1983.
22 cm, 135,[3] s.
ISBN 0 907587 13 5.
– uw – MM
 opis książki Anderman Janusz: Brak tchu. Opowiadania.
Londyn: Puls, wrzesień 1983.
13 cm, 135,[3] s.
ISBN 0 907587 13 5.
– uw – MM
 opis książki Anderman Janusz: Brak tchu.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1985].
A6, okł.kart.,133,[3]s., off. z oryg., [c. 280 zł].
Biblioteka Literacka Wydawnictwa Myśl.
Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1983.
Rec.: Ostrość widzenia, czyli Janusz Anderman. Nota 1986 nr 4(10) s. 3.
K-1420, G-85/6, CD-206, J-32, BN-0047, Ka-30, Hoo99/169, KS-0713, BJ-0044, FC-4839, Br-0047, ECS-01402, ST15-0085, Nukat-742027 – MM
 opis książki Anderman Janusz: Brak tchu. Opowiadania.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1985, [na okł.:] 1986.
A5, okł.kart., [2],58 s., stdr z masz., c. 180 zł.
[Reakcja autora:] Kultura Niezależna 1987 nr 35 s. 125; [odpowiedź wydawcy:] Kultura Niezależna 1988 nr 39 s. 117.
G-86/3, CD-207, CJ-642, J-31, BN-0048, Ka-897, Hoo99/169, KS-0714*[wg CD], BJ-0043, FC-4838, Br-0048, ECS-03774, ST15-0086, Nukat-587113 – MM
Odmiany okł.:
- Karton okł. szarawobiały zbliżony do szkolnego kartonu rysunkowego, druk szary. - MM
- Karton okł. biały dwustronnie kredowany, druk głęboko czarny. - MM
 opis książki Anderman Janusz: Brak tchu. Kraj świata.
Poznań: SAWW, 1990.
ISBN 83-85066-19-5.
– uw – MM
 opis książki Anderman Janusz: Kraj świata.
Paryż: Instytut Literacki, 1988.
Biblioteka „Kultury”; Tom 436.
ISBN 2-7168-0103-7.
Rec.: Jerzy Jarzębski: Szara piana. Res Publica 1988 nr 12 s. 118-121; Marta Wyka: Co słychać na kraju świata? Arka 1989 nr 27 s. 131-134.
– uw – MM
 opis książki Anderman Janusz: Kraj świata. Poszerzone wyd. krajowe.
Warszawa: Wydawnictwo „PoMOST”, 1988.
A5, okł.kart., [4],7-107,[1] s., off. z oryg., c. 600 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
Rec.: A.H. [Andrzej Horubała]: Kraj świata. Kultura Niezależna 1989 nr 51 s. 126-133; Magdalena Lubelska: Kompleks mimikry. Kultura Niezależna 1989 nr 51 s. 134-137; Jan Kondrak: Karnawał – śmiech i przerażenie. Kultura Niezależna 1989 nr 51 s. 138-143.
CD-208, BN-0049, Sup-5, Ka-2949, KS-0715*[wg CD], BJ-0045, FC-4841, Br-0049, ECS-00073, ST15-0087, Nukat-729510 – MM
 opis książki Anderman Janusz: Kraj świata. Wyd. 4.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pomost, 1994.
ISBN 83-85521-28-3.
– uw
 opis książki Anderman Janusz: Kraj świata.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen; Bellona, 2009.
Kanon Literatury Podziemnej.
ISBN 978-83-7233-205-9, 978-83-11-11668-9.
– uw
 ▬ Anderman Janusz: Leczenie u Giedroycia. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. – uw
 ▬ Anderman Janusz [tłum.] - patrz: Martin Harnicek: Mięso. Przedświt [19]’84. – uw
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.