Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:



Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Arendt - Aż

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 31.07.2016 r.
 
 
 ▬ Arendt Hannah: Co to jest wolność. - patrz w: Raymond Aron, Isaiah Berlin, Hannah Arendt: Trzy głosy o wolności. Warszawa: CDN, KOMITYWA 1987. – uw
 opis książki Arendt Hannah: Korzenie totalitaryzmu. T. 1-2.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1989.
A5, opr.tw., obw., XXII,365 + 148 s., off. z masz., c. t. 1-2 8500 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Tłum. cz. I i III: Daniel Grinberg, cz. II: Mariola Szawiel. Tytuł oryg.: The origins of totalitarianism. New ed. with added prefaces. Tłum. z wyd.: New York: Harcourt Brace Jovanovich 1973. Wstęp do wyd. pol. i aneks bibliograficzny: Daniel Grinberg. Red. naukowy: Marcin Król. Red. i oprac. indeksu: Maria Różańska. Publikacja dofinansowana przez Społeczny Komitet Nauki. BN, Ka - nie określają wersji.
Rec.: Krzysztof Nowak: Korzenie totalitaryzmu. Obieg Bez Cenzury 1989 nr 1 s. [3].
BN-0092+BN-0093, Ka-3093, KS-5002*[wg KB], BJ-0069, FC-4877, Br-0069, ECS-00077(-8), ST15-0127, Nukat-297903+674923 – MM
 opis książki Arendt Hannah: Korzenie totalitaryzmu. T. 1-2.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1989.
A5, opr.kart., XXII,365 + 148 s., off. z masz., c. t. 1-2 7000 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Tłum. cz. I i III: Daniel Grinberg, cz. II: Mariola Szawiel. Tytuł oryg.: The origins of totalitarianism. New ed. with added prefaces. Tłum. z wyd.: New York: Harcourt Brace Jovanovich 1973. Wstęp do wyd. pol. i aneks bibliograficzny: Daniel Grinberg. Red. naukowy: Marcin Król. Red. i oprac. indeksu: Maria Różańska. Publikacja dofinansowana przez Społeczny Komitet Nauki.
BJ-0070, FC-4898, ST15-0128 – op
 opis książki Arendt Hannah: Korzenie totalitaryzmu. T. 1-2.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1993.
ISBN 83-7054-058-9.
– uw
 opis książki Arendt Hannah: Myślenie.
Warszawa: Czytelnik, 1991.
21 cm, 286,[2] s.
Przełożyła Hanna Buczyńska-Garewicz. Tytuł oryg.: The life of the mind. 1: Thinking. 1971. Tekst ukazał się wcześniej w The New Yorker w 1977 r. ISBN 83-07-01052-7.
– uw – MM
 opis książki Arendt Hannah: O myśleniu.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo EUROPA, luty 1989.
A5, okł.kart., 135,[4] s., off. z masz., c. 850 zł.
Biblioteka ALETHEIA; T. V.
Przekład: Hanna Buczyńska-Garewicz. Tytuł oryg.: The life of the mind.
BN-0094, Ka-4092, KS-5003*[wg KB], BJ-0071, FC-4908, Br-0070, ST15-0129, ECS-00079, Nukat-997129 – MM
 opis książki Arendt Hannah: Propaganda totalitarna.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1986.
A5, okł.kart., 26,[1] s., off. z masz., c. 80 zł.
Przekład: Aleksander Rój [pseud. - właśc. Adam Rysiewicz]. Tytuł oryg.: The origins of totalitarianism. 1951. Przekład trzeciej cz. franc. wersji „Le systéme totalitaire”, Paris: Ed. de Seuil 1972.
G-86/7, CJ-647, J-57, BN-0095, Ka-904, KS-0191=KS-4999, BJ-0072, FC-4917, Br-0071, ECS-03819, ST15-0130, Nukat-620927 – MM
 ▬ Arendt Hannah: Tak zwane państwo totalitarne.
- w: Spotkania 1983 nr 21/22 s. 3-39.
– uw
 opis książki Arendt Hannah: Tak zwane państwo totalitarne.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 3-40 s., powiel.
Nadbitka lub fragment z: Spotkania 1983 nr 21/23 s. 3-39. Tłumaczyła Maria Płoszyńska.
BJ-0073, FC-4922 – op
 opis książki Arendt Hannah: Źródła totalitaryzmu. Cz. 1. Antysemityzm.
Warszawa: Wydawnictwo Zbliżenia [19]84.
A5, okł.kart., [4],3-180 s., off. z masz., [c. 535 zł].
Podtytuł na s. 10. Brak źródła przedruku, bądź brak druku na s. [2-3]. Cz. 2 nie opubl.
K-1432, G-84/7, J-58, BN-0098, Ka-903, KS-4998*[wg MJ], BJ-0074, FC-4932, ECS-00080, ST15-0131, Nukat-1541904 – MM
 opis książki Arendt Hannah: Władza rewolucyjna i jej wrogowie; Myśli o polityce i rewolucji; Aron Raymond: Machiavelli i Marks.
Warszawa: Wydawnictwo In Plus; Społeczny Komitet Nauki, [19]’86.
A5, okł.kart., 58,[1] s., off. z masz., c. 100 zł.
Lektury studenckie; Zeszyt 2.
Przedruk z kwartalnika Aneks kolejno: 1974 nr 5 [fragment książki: On revolution]; 1977 nr 15 s. 140-161 [druk po ang. w zbiorze: H. Arendt: Crisis of the Republic. Penguin 1973]; 1975 nr 10 s. 33-53 [tekst wykładu wygłoszonego we Włoskim Instytucie Kulturalnym w Paryżu; druk w zbiorze: R. Aron: Études politiques. Galimard 1972]. Projekt okł.: 1/2 MC. Opracowanie graficzne: El.
G-86/175, K-3626, CJ-1075, J-1831, BN-0096[c. 300 zł], Ka-902, KS-5000*[wg MJ], BJ-0085, FC-4946, Br-0072, ECS-02591, ST15-0132, Nukat-1949002 – MM [wklejony ekslibris Solidarności Pracowników Biblioteki Ossolineum 1990]
 opis książki Arendt Hannah: Władza rewolucyjna i jej wrogowie; Myśli o polityce i rewolucji; Aron Raymond: Machiavelli i Marks. Wyd. II.
Warszawa: Wydawnictwo In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1987.
A5, 52 s., off. z masz., c. 100 zł.
Lektury studenckie; Zeszyt 2.
S-6/3428, BN-0097, Ka-2985, KS-5001*[wg KB], BJ-0076, FC-5111, ST15-0133 – op
 ▬ Argasińska Barbara [oprac.] - patrz: Dyskusja pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Min. Górskiego a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą nad postulatem dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności winnych krwawego tłumienia wystąpień robotniczych w grudniu 70 i czerwcu 76, w dn. 3 lutego 1981. Łódź: Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, 7.02.1981; Dalszy ciąg dyskusji pomiędzy MKP a Komisją Rządową nad postulatem dotyczącym zajść w grudniu 1970 i czerwcu 1976 - zapis z dn. 4.II.1981; Dyskusji o grudniu część trzecia: sobota, 7 lutego 1981. – uw

 ▬ Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Z. 1. Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1986. A5, okł.kart., 186,[2] s., off. z masz., c. 650 zł.
Zawiera m. in. teksty:
- Interesy oraz emocje.
- Steven L. Guthier: Białorusini: identyfikacja narodowa i asymilacja 1897-1970.
- List do przyjaciela Rosjanina.
- Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie a język białoruski.
- Białoruski A. A.: …Gorzkie żale.
- Sokrat Janowicz: Co to jest strach białoruski.
- Aleksander Omilianowicz: Kilka uwag i refleksji.
- Krzysztof Sawicki: Strajk w Dubiczach Cerkiewnych.
- Wacław Panucewicz: Odrodzenie Białorusi i jej współczesne perspektywy.
- Cezaria Baudouin de Courtenay-Jędrzejewiczowa: Grupy etniczne na ziemiach Wielkiego Xięstwa Litewskiego i trzy narody.
- Jan Sośniak: Kościół dla Białorusi.
- Wiktor Sukiennicki: O oddźwięk w sercu.
- B.B.: Białorusini wobec Rosji.
- J.S.: Czarny kot.
- M.M.: Białoruska dokumentacja potrzeb i pragnień.
- Jerzy Białostocki: Po pierwsze – odkłamać.
- C.G.: Analogie i doświadczenia.
- Jan Łukaszów: Przyszłość ważniejsza niż przeszłość.
- Andrzej Zadora: Polski „temat drażliwy”.
- Gala Anonima: Pan Kazimierz Podlaski.
- Odpowiedź p. K. Podlaskiego. Rec.: A.L.: Polacy i Białorusini albo nacjonalizm i dziedzictwo przeszłości. Arka 1987 nr 18 s. 144-146.
Rec.: A.L.: Polacy i Białorusini albo nacjonalizm i dziedzictwo przeszłości. Arka 1987 nr 18 s. 144-146.
K-3543a, G-86/8, Ł-12, CJ-648, J-59, BN-0099, Ka-40, Hoo99/170, BJ-0077, FC-5112, Br-0073, ECS-00081, Nukat-1087912 – brak możliwości określenia typu wydania – uw
 opis książki Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Z. 1.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1986.
A5, okł.kart., 186,[2] s., off. z masz., c. 650 zł.
Okł. w kolorze czarnym. Cyfry ceny na IV s. okł. pod znakiem wydawcy wys. 5 mm. Brak ceny pisma „Jaruzela”.
ST15-0135 – MM
 opis książki Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Z. 1.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1986.
A5, okł.kart., 186,[2] s., off. z masz., c. 650 zł.
Okł. w kolorze ciemnozielonym. Cyfry ceny na IV s. okł. pod znakiem wydawcy wys. 2 mm. Podana cena pisma „Jaruzela”.
ST15-0134 – op

 opis książki Argus [pseud.]: Odnowa.
B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo F[ederacji] M[łodzieży] W[alczącej]; druk; PAP, b.r. [1989].
A5, [12] s., off. z rys., c. 200 zł.
Album rysunków satyrycznych.
Br-0074[błędne rozwiązanie pseud. - Adam Chajewski], ECS-01990, ST15-0136 – op
 ▬ Ariés Philippe: Mądrość Czapskiego. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. – uw
 ▬ Arka. Wydawnictwo. Łódź.
- Tomik 4. - Grudzień 1970. [teka zdjęć]. 198?.
- Tomik 5. - Gotowość strajkowa - marzec 1981. Łódź. [teka zdjęć]. 198?.
- Tomik 7. - Grudzień 1981 - Łódź. [teka zdjęć]. 198?.
- Tomik 12. - Grzegorz Przemyk. Pogrzeb 1983. [Teka zdj.]. 198?.
– uw
 ▬ Arkady [przekł. z ang.] - patrz: Robert Conquest: Mordercy narodów. Warszawa: Wola 1987. – uw
 ▬ Arkuszowa Maria [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 opis książki Armia Krajowa na Pomorzu. Okręg Pomorski AK 1939-1945.
B.m. [Toruń]: [Wydawnictwo Kwadrat], b.r. [1986].
A5, 12 s., off. z masz.
Tytuł nagł. Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. [Toruń]: Kwadrat [1987] s. 39 - nakł. 1000 egz. Tu na s. 40 podobizna okł.
CJ-1592*, J-60, BN-0101*[wg J], ST15-0137 – op
 opis książki Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. Tomy I-VI.
Londyn: Studium Polski Podziemnej, 1970-1989.
ISBN 0-9501348-0-5 [t. I], 0-9501348-1-3 [t. II], 0-9501348-2-1 [t. III], 0-9501348-3-X [t. IV], 0-9501348-4-8 [t. V], 1-872286-00-3 [t. VI]. Na s. tyt. t. V błędny tytuł całości: Armia Krajowa w dokumentach 1944-1945.
– uw
 opis książki Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. I. Wrzesień 1939 - czerwiec 1941.
Szczecin: Wydawnictwo Errata, 1989.
A5, opr.tw., obw., XXVII,584 s., 2 mapy zał., off. z oryg., [c. 30000 zł].
Studium Polski Podziemnej.
Przedruk z wyd.: skład główny: Londyn: Księgarnia SPK 1970.
BJ-0078, FC-5113, ST15-0138, Nukat-677186/1 – MM
 opis książki Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. II. Czerwiec 1941 - kwiecień 1943.
Szczecin: Wydawnictwo Errata, 1989.
A5, opr.tw., obw., XXXV,553,[1] s., off. z oryg., [c. 24000-25000 zł].
Studium Polski Podziemnej.
Przedruk z wyd.: Druk: Londyn: Gryf 1973.
BJ-0079, FC-5116, ST15-0139, Nukat-677186/2 – MM
 opis książki Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. III. Kwiecień 1943 - lipiec 1944.
Szczecin: Wydawnictwo Errata, 1989.
A5, opr.tw., obw., XXXII,[16],627,[1] s., 1 tabl., off. z oryg., [c. 24000 zł].
Studium Polski Podziemnej.
Przedruk z wyd.: Druk: Londyn: Gryf 1976.
BJ-0080, FC-5117, ST15-0140, Nukat-677186/3 – MM
 opis książki Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. IV. Lipiec - październik 1944.
Szczecin: Wydawnictwo Errata, 1989.
A5, opr.tw., obw., XL,470,[6] s., 5 map zał., off. z oryg., [c. 22000 zł].
Studium Polski Podziemnej.
Przedruk z wyd.: Druk: Howe: Caldra House 1977.
BJ-0081, FC-5118, ST15-0141, Nukat-677186/4 – MM
 opis książki Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. V. Październik 1944 - lipiec 1945.
Szczecin: Wydawnictwo Errata, 1989.
A5, opr.tw., obw., XL,[12],534,[3] s., off. z oryg., [c. 18000 zł].
Studium Polski Podziemnej.
Przedruk z wyd.: Druk: Howe: Caldra House 1981. Na s. tyt. błędny tytuł całości: Armia Krajowa w dokumentach 1944-1945.
BJ-0082, FC-5119, ST15-0142, Nukat-677186/5 – MM
 opis książki Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. VI. Uzupełnienia.
B.m. [Szczecin]: b.w. [Errata], b.r. [1990].
A5, opr.tw., obw., XXIV,524 s., off. z oryg., [c. 45000 zł].
Studium Polski Podziemnej.
[Przedruk z wyd.: Druk: Howe: Caldra House 1989]. W odróżnieniu od tomów I-V brak w książce miejsca i roku wydania jak również informacji o przedruku.
BJ-0083, FC-5120, ST15-0143, Nukat-677186/6 – MM
 ▬ Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. I-VI. Szczecin: Wydawnictwo Errata 1989.
O tym wyd.: Errata. Gazeta Wyborcza nr 144W, 28.11.1989 r., s. 5; Cezary Chlebowski: Dzieje AK w dokumentach. Tygodnik Solidarność nr 9(76), 02.03.1990 r., s. 10-11. – uw
 opis książki Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. Tomy I-VI.
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990-1991.
ISBN 83-04-03591-X [całość]; 83-04-03629-0 [t. I], 83-04-03630-4 [t. II], 83-04-03631-2 [t. III], 83-04-03636-3 [t. IV], 83-04-03657-6 [t. V], 83-04-03667-3 [t. VI].
– uw - MM [t. I, III]
 ▬ Arnsen S. A. [tłum.] - patrz: Edgar Vincent D’Abernon: Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. Pod Warszawą 1920. – uw
 ▬ Aron Raymond: Demokracja a oligarchia. - patrz w: Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1983]. – uw
 opis książki Aron Raymond: Dziesięć komentarzy politycznych.
B.m.: Stowarzyszenie Oświaty Niezależnej SONDA, b.r. [1984].
A4, [3],2-33 s., masz.
Ka-4400 – op
 ▬ Aron Raymond: Esej o wolnościach [fragm.] - patrz w: Raymond Aron, Isaiah Berlin, Hannah Arendt: Trzy głosy o wolności. Warszawa: CDN, KOMITYWA 1987. – uw
 ▬ Aron Raymond: Koniec wieku ideologii.
[Kraków]: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, [1983].
A6, 326 s., off. [format, paginacja i technika druku chyba bezzasadnie wg Sup-8*].
K-1433*{wg Zeszyty Historyczne 1984 nr 69 s. IV okł. [notka nie znajduje się na okł. wyd. paryskiego, gdzie szukał jej KJ, a na okł. offsetowego przedruku wydanego przez KTW]}, BN-0103*[wg K*], Sup-8*[skąd dane wydaw. ?][wg BK*], KJ-6*, spis w: Alain Besançon: Krótki traktat sowietologiczny, na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych. Wyd. II. KTW 1986 s. [123]; - wg BK-761* książka nie ukazała się – uw
 ▬ Aron Raymond: Machiavelli i Marks. - patrz [w:] Hannah Arendt: Władza rewolucyjna i jej wrogowie; Myśli o polityce i rewolucji. – uw
 opis książki Aron Raymond: Widz i uczestnik.
London: Polonia, kwiecień 1984.
22 cm, 203,[5] s.
Czasy i ludzie; 2.
Z franc. przełożył: Adam Zagajewski. Tytuł oryg.: Le spectateur engagé. Paris: Julliard, impr. 1981. ISBN 0-902352-30-X.
Rec.: Juliusz Urliński: Widzieć daleko z bliska. Archipelag Berlin Zach. 1984 nr 10(15) s. 81-83; Ł.R.: Widz i uczestnik. Czas Poznań 1985 nr 4-5 s. 69-73; Barbara Grochowska: Alternatywa: umacnianie demokracji. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 9/82 s. 26-28.
– uw – MM
 opis książki Aron Raymond: Widz i uczestnik.
B.m. [Krakow]: Oficyna Literacka, 1984.
A6, okł.kart., 203,[5] s., off. z oryg., [c. 320-370 zł].
Z Raymondem Aron rozmawiają Jean-Louis Missika i Dominique Wolton. Z franc. przełożył Adam Zagajewski. Przedruk z wyd.: London: Polonia 1984. Na okł. karykatura aut.
K-1434, G-84/8, J-63, BK-9a, BN-0107, Ka-42, Hoo99/170, KS-4694*[wg MJ], BJ-0087, FC-274, KJ-7, ECS-00083, ST15-0144, Nukat-793251 – MM
 opis książki Aron Raymond: Widz i uczestnik.
B.m. [Krakow]: Oficyna Literacka, 1984. [2 rzut - właśc. 1985].
A6, okł.kart., 203,[5] s., off. z oryg., [c. 370-430 zł].
Z Raymondem Aron rozmawiają Jean-Louis Missika i Dominique Wolton. Z franc. przełożył Adam Zagajewski. Przedruk z wyd.: London: Polonia 1984. Okł. bez karykatury.
G-84/10, CJ-1593, J-65, BK-9b, BN-0108*[wg BK], KS-4696*[wg MJ], BJ-0088, FC-275, KJ-8*, Br-0075, ST15-0145 – MM
 opis książki Aron Raymond: Widz i uczestnik.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1984.
A5, okł.kart., [3],6-203,[3] s., off. z oryg., c. 500 zł.
Z Raymondem Aron rozmawiają Jean-Louis Missika i Dominique Wolton. Z franc. przełożył Adam Zagajewski. Przedruk z wyd.: London: Polonia 1984.
K-1435, G-84/9, J-64, BN-0109, Ka-41=Ka-905, KS-4693*[wg MJ], BJ-0086, FC-11494, ECS-00082, ST15-0146, Nukat-914183 – MM
 opis książki Aron Raymond: Widz i uczestnik. (z Raymondem Aronem rozm. Jean-Louis Missika i Dominique Wolton).
Warszawa: Czytelnik, 1992.
Przekład z franc.: Adam Zagajewski. ISBN 83-07-02277-0.
– uw
 ▬ Aron Raymond [przedm.] - patrz: Besançon Alain: Krótki kurs sowietologiczny na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych. – uw
 opis książki Aron Raymond, Berlin Isaiah, Arendt Hannah: Trójgłos o wolności. Wyd. pierwsze.
B.m. {Warszawa; Gdzieś w Polsce [Lublin]}: Wydawnictwo CDN; Wolna Spółka Wydawnicza Komitywa, wiosna 1987.
A5, okł.kart., 107,[1] s., off. z masz., c. 550 zł.
Tytuł okł. Tłumaczenie z franc. i ang. Oprac. graf.: Marek Sowa. Zawiera teksty: Od wydawcy; Raymond Aron: Esej o wolnościach (fragmenty) [wybór z: R. Aron: Essai sur les libertés, 1977]; Isaiah Berlin: Dwie koncepcje wolności [wg: I. Berlin: Four essays on liberty, 1969]; Hannah Arendt: Co to jest wolność? [wg: H. Arendt: Between past and future, 1977]. Blok książki jest identyczny z wyd. opisanym poniżej. CJ, J, KS* i BN-0105* podają błędnie tytuł okł.
CJ-650[Trzy głosy…], J-62[Trzy głosy…], BN-0104, BN-0105*[wg BUW dot. wyd. pod tytułem: Trzy głosy…], KS-4987*[wg MJ - Trzy głosy…], BJ-0084, FC-5121, Br-2907, ST15-0147, Nukat-2762401 – MM
 opis książki Aron Raymond, Berlin Isaiah, Arendt Hannah: Trzy głosy o wolności. Wyd. pierwsze.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, wiosna 1987.
A5, okł.kart., 107,[1] s., off. z masz., c. 400[IV s. okł.], 550{s. [108]} zł.
Tytuł okł. Wg inf. na s. [108] tytuł: Trójgłos o wolności. Książka została wydana wspólnie przez Wydawnictwo CDN oraz Wolną Spółkę Wydawniczą Komitywa, Gdzieś w Polsce. Tłumaczenie z franc. i ang. Oprac. graf.: Marek Sowa. Zawiera teksty: Od wydawcy; Raymond Aron: Esej o wolnościach (fragmenty) [wybór z: R. Aron: Essai sur les libertés, 1977]; Isaiah Berlin: Dwie koncepcje wolności [wg: I. Berlin: Four essays on liberty, 1969]; Hannah Arendt: Co to jest wolność? [wg: H. Arendt: Between past and future, 1977]. Blok książki jest identyczny z wyd. opisanym powyżej.
KN’87-2, CJ-649, J-61, BN-0106, Ka-906=Ka-911, KS-4986*[wg MJ], BJ-0085, FC-5122, ECS-01403, ST15-0148, Nukat-183774 – MM
 opis książki Artur Grottger: Powstanie Styczniowe 1863 r. [Kalendarz na rok] 1983.
B.m. [Warszawa]: WOW [Wojenna Oficyna Wydawnicza], b.r. [1982].
A5, [14] s., off., [c. 150 zł].
Zawiera: Cykl „Warszawa” A. Grottgera wraz z kalendarium [13 reprod.].
K-1436, G-82/115, J-1204 – op
 opis książki Artur Grottger: Powstanie Styczniowe 1863 r. [Kalendarz na rok] 1983.
B.m. [Warszawa:] b.w., b.r. [1982].
A5, [14] s., off., [c. 150 zł].
Zawiera: sztychy A. Grottgera z rożnych cyklów wraz z kalendarium [13 reprod.]. Kalendarz zszyty drutem w górnej części. Na okł. litera B (może wydawca?).
J-1203*, ST15-0149 – op
 opis książki Artykuły usunięte przez cenzurę ze Znaku nr 367 z czerwca 1985 roku.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1988.
A5, okł.kart., 63,[1] s., stdr. z masz., c. 270 zł.
Zawiera teksty:
- Bogactwo kultury pogranicza. Dyskusja o kulturze ukraińskiej (udział wzięli: Stefan Wilkanowicz, Ryszard Łużny, Juliusz Zychowicz, Włodzimierz Mokry, Andrzej Vincenz, Marian Jurkowski, Tadeusz Chrzanowski, Tadeusz Żychiewicz - Kraków 1984);
- Ivan Łysiak-Rudnićkyj: Ukraina między wschodem i zachodem [przeł. Bohdan Batruch - w nocie tłumacza podano historię tekstu];
- Włodzimierz Mokry: Polaków i Ukraińców dziś wczoraj, jutro;
- Ryszard Torzecki: Metropolita A. Szeptycki;
- List Metropolity Lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego do Papieża Piusa XII (Lwów, 29-31 sierpnia 1942 r.) [tłum. z franc. Jan Kazimierz Szeptycki, Anna Szeptycka];
- Andrzej Szeptycki: „Nie zabijaj” (Lwów, 21 listopada 1942 r.) [z ukraińskiego tłum. Mirosław Święcicki];
- List pasterski Metropolity Szeptyckiego do duchowieństwa i wiernych [dat. 10 sierpnia 1943 r.];
- Andrzej Zięba: Ukraińcy i Powstanie Warszawskie.
J-66[tytuł: …zdjęte przez…], BN-0110, Ka-43, Hoo99/170, BJ-0089, FC-11495, Br-0076, ECS-00084, ST15-0150, Nukat-1530201 – MM
 ▬ Artyści plastycy Warszawy: Co dalej? B.m. [Warszawa]: b.w., luty 1983. A4, [1] s., masz. przeb. ST15-0151. – uw
 opis książki Arystoteles: Myśli o tyranii. Wybór z dzieła pt. „Polityka”.
B.m. [Warszawa]: Verte, 1985.
9 x 6,5 cm, 13,[3] s., off., nakł. 300 egz., c. 200 zł.
Przekład z greck.: Ludwik Piotrowicz. Druk bibliofilski, egz. numerowane na papierze Ingres.
K-1437, G-85/9*, CD-1709*[wg K], J-67[egz. nienumerowany], S-7/2072, BN-0100, Ka-2951 - okł. pokazano w „Papierowa Rewolucja” s. 199. – op
 ▬ Arżak Mikołaj [pseud.] - właśc. Markovic Daniel Julij (Ûlij Markovič Danièľ) [ Юлий Маркович Даниэль ] – uw
 ▬ Arżak Mikołaj [pseud.]: Mówi Moskwa.
w: Kultura 1962 nr 1/2 s. 77-112.
Przekład z ros.: Józef Łobodowski. Tytuł oryg.: Govorit Moskva [Говорит Москва. Повесть. Вашингтон 1962]. – uw
 opis książki Arżak Mikołaj [pseud.]: Mówi Moskwa.
Wrocław: Universitas; NZS, 1981.
A6, okł.pap., [3],2-36 s., off. z oryg., [c. 25 zł].
Biblioteka NZS; [t.] 4.
Przedruk z: Kultura 1962 nr 1/2 s. 77-112.
CD-1738, BN-0879*[wg CD], BaBN-b2652098, Sup-116, Ka-907, BJ-0720, FC-10931, Br-0077, ST15-0152 – MM
 opis książki Arżak Mikołaj [pseud.]: Mówi Moskwa.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1984.
A6, okł., [3],4-38 s., stdr. z oryg., c. 100 zł.
Okładka z pap. pakowego. Przedruk z: Kultura 1962 nr 1/2 s. 77-112.
K-2406[oraz błędnie K-1692], G-84/96, CD-1739, J-552, BN-0878, Sup-117, Ka-45, Hoo99/170, BJ-0721, FC-10932, BaBN-b1275112, Br-0078, ECS-00085, ST15-0153, Nukat-1516932 – MM
 opis książki Arżak Mikołaj [pseud.]: Odkupienie i inne opowiadania.
Paryż: Instytut Literacki, 1965.
22 cm, 123,[4] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 120.
– uw
Arżak Mikołaj Arzak Mikolaj Odkupienie i inne opowiadania Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Mowi Mówi Moskwa Czlowiek Człowiek z MINAP-u Rece Ręce Odkupienie Markovic Daniel Julij Юлий Маркович ДаниэльArżak Mikołaj Arzak Mikolaj Odkupienie i inne opowiadania Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Mowi Mówi Moskwa Czlowiek Człowiek z MINAP-u Rece Ręce Odkupienie Markovic Daniel Julij Юлий Маркович Даниэль
 opis książki Arżak Mikołaj [pseud.]: Odkupienie i inne opowiadania.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A4, okł.kart., [2],5-76 s., powiel., [c. 50 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1965. Zawiera opowiadania: Mówi Moskwa; Człowiek z MINAP-u; Ręce; Odkupienie.
CD-1740+CD-1742[błędnie], BN-0880, BaBN, Sup-118, Ka-47, BJ-0722, FC-10933, Br-0079, ECS-04724, ST15-0154, Nukat-10685 – MM
 opis książki Arżak Mikołaj [pseud.]: Odkupienie i inne opowiadania.
Warszawa: Wydawnictwo STOP, 1984.
A5, okł.kart., [4],7-123,[2] s., off. z oryg., c. 320 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1965. Zawiera opowiadania: Odkupienie; Mówi Moskwa; Człowiek z MINAP-u; Ręce.
K-2407+K-1693[błędnie], G-84/97, CD-1741, J-553, BN-0881, Sup-119, Ka-46, BJ-0723, FC-10939, Br-0080, ECS-00086, ST15-0155, Nukat-751017 – MM
 ▬ as [krypt.] - patrz: Anna Sobolewska – uw
 ▬ Ash Timothy Garton - patrz: Garton Ash Timothy – uw
 ▬ Askoldow Sergiusz Aleksiejewicz: Religijny sens rewolucji rosyjskiej [Сергей Алексеевич Аскольдов: Религиозный смысл русской революции] - patrz w: De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Aspekt. Instytut Wydawniczy. Wrocław.
- [1] - Obecność nr 1.
- [2] - Leszek Nowak: Mity socjalizmu. Cz. 2 - Mity wiarygodności. 1983.
- [3] - Leszek Nowak: Liczą się tylko masy. 1983.
- [4] - Obecność nr 2.
- [5] - Wiktor Kowalski: Dziennik z obozów dla internowanych pisany od 28.12.1981 r. do 24.07.1982. […]. 1983.
- [6] - Leszek Nowak: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy (sierpień 1983). 1983.
- [7] - Obecność nr 3.
- [8] - Wyrok na Sierpień. Dokumentacja przebiegu procesu Władysława Frasyniuka przed sądem wojewódzkim we Wrocławiu w dniach 15-24 listopada 82. 1983.
- [9] - Obecność nr 4.
- [10] - Stefan Bratkowski: Co zrobić, kiedy nic się nie da zrobić? Rzecz o samorządzie pracowniczym. 1984.
- [11] - Jacek Kaczmarski: Śpiewnik polski. 1984.
- [12] - Obecność nr 5.
- [13] - Obecność nr 6.
- [14] - Wczoraj, dziś i jutro Rosji Radzieckiej. 1984.
- [15] - Obecność nr 7.
- [16] - Małgorzata Kopernik, Waldemar Krzystek: Czas kary. Scenariusz filmu dyplomowego. 1984.
- [17] - Obecność nr 8.
- [18] - Obecność nr 9.
- [19] - Antoni Lenkiewicz: Józef Piłsudski. Życie, czyny, myśli. 1985.
- 20 - Zbigniew Kwieciński: Dylematy, inicjatywy, przebudzenia. Nad przesłankami odrodzenia edukacji w Polsce. 1985.
- [21] - Obecność nr 10.
- [22] - Jacek Kaczmarski: Horoskop. 1985.
- [23] - Przyjaciel Nauk nr 1-2.
- [24] - Obecność nr 11.
- [25] - Władimir Bukowski: I powraca wiatr… 1986.
- [26] - Obecność nr 12.
- [27] - Edward Topol, Fryderyk Nieznański: Plac Czerwony. Powieść kryminalna. 1986.
- [28] - Obecność nr 13.
- [do nr 28 spis wg Obecność 1986 nr 13 s. 64]
- L poz. - François Fejtö: Europa wschodnia po śmierci Stalina. Historia krajów demokracji ludowej 1953-1973. [Wyd. 1 kraj.]. 1988.
- LV poz. - Józef Sigda: Wspomnienia Sybiraka [1944-1955]. 1988.
- LVII poz. - Zdzisław Smektała: Chcica. Poemat romantyczny. październik 1988.
- 60 poz. - Andrzej Grajewski: Rosja i krzyż. Z dziejów Kościoła Prawosławnego w ZSRR. Wyd. I kraj. 1989. – uw
 ▬ Ast Emil [pseud. - właśc. Andrzej Klominek] [wybór, tłum. i wstęp] - patrz: Berlin 1953. Wwa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Asza [pseud. - właśc. Adriana Szymańska] [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Wwa: Nowa 1982. – uw
 ▬ Atak na Solidarność. Strajk we Wrocławskim MPK. Z ostatniej chwili. A4, 4 s., druk. Dodatek samoistny do pisma Semafor Wrocław 1981 nr 11. – uw – MM
 opis książki Augustyński Zygmunt: Miesiące walki 1945-1946.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r.
A5, [6],3-282 s.
Ka-5077 – op

 ▬ Augustyński Zygmunt: Miesiące walki 1945-1946. Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1988. A5, okł.kart., [4],184 s., off. z masz., c. 1100 zł. Na okł. podtytuł: Ze wspomnień redaktora Gazety Ludowej. Opracowała i opatrzyła epilogiem córka: Jadwiga Latoszyńska. Dalsza cz. nakł. miała c. 1800 zł.
CD-221, J-70, BN-0117[c. 1800 zł], Ka-50, Hoo99/170, KS-0747*[wg CD], BJ-0094, FC-11505, Br-0081[fałszywa okł.], ECS-00090, Nukat-696041 – brak możliwości określenia typu wydania – uw
 opis książki Augustyński Zygmunt: Miesiące walki 1945-1946.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1988.
A5, okł.kart., [4],184 s., off. z masz., c. 1100 zł.
Na IV s. okł. sygnet Wydawnictwa Głos - w kolorze zielonym, jak tekst na I s. okł.
ST15-0159 – MM
 opis książki Augustyński Zygmunt: Miesiące walki 1945-1946.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1988.
A5, okł.kart., [4],184 s., off. z masz., c. 1100 zł.
Na IV s. okł. sygnet Wydawnictwa Głos - w kolorze niebieskim, jak imię i nazwisko autora na I s. okł.
ST15-0160 – MM

 opis książki Augustyński Zygmunt: Miesiące walki. Wydanie pierwsze.
Warszawa: Wydawnictwo NSZZ „Solidarność” RI, 1990.
21 cm, 170 s.
– uw – MM
 opis książki Autentyczne wyjątki pewnych dokumentów. Historia – wiek XX.
B.m.: b.w., b.r.
A4, [18] s.
Ka-908 – op
 ▬ Autor [pseud.] - patrz: Przedstawione w niniejszym poradniku techniki druku… [inc.]; [Poradnik redaktora…]. [Wrocław: 1984]. – uw
 ▬ Autor [pseud.] [wstęp] - patrz w: Jan Paweł II. Papież z Polski. [1979]. – uw
 ▬ Autor Jan [pseud.] - właśc. Zygmunt Łupina. – uw
 opis książki Autor Jan [pseud.]: Strajk nauczycieli lubelszczyzny 19 XI – 3 XII 1981.
Warszawa: Wydawnictwo In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1987 [na okł.: 1988].
A5, okł.kart., VI,48 s., off. z masz., c. 250 zł.
Archiwum Solidarności; tom 20. Seria: Relacje i opracowania.
Copyright: Nowa&Arch.
KN’87-36, J-1985, BN-3134, Ka-44, Br-0082, ECS-01840, ST15-0161, Nukat-139922 – MM
 ▬ Avedon John F.: Zapomniani tybetańczycy [tłum. z: International Harald Tribune, 2 kwiecień 1987] - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. – uw
 ▬ Awangarda poetycka. - patrz: Mariusz Wojciechowski, Tomasz Wawrzyńczak, Wojciech Ulatowski: Awangarda poetycka. Wiersze. [Łódź]: Martom Corporation 1986. – uw
 ▬ Awierincew S. S.: Spełnienie duszy. - patrz w: Andriej D. Sacharow: Rozmyślania, wywiady, propozycje, artykuły. Myśl [1990]. – uw
 ▬ Awtarchanow Abdurachman - patrz: Abdurachman Awtorchanow – Абдурахман Геназович Авторханов – uw
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Co to jest partokracja ?
B.m.: b.w., b.r.
A4, [2],32 s.
Ka-4907 – op
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Od Andropowa do Gorbaczowa.
Lublin-Śląsk-Warszawa: Wydawnictwo Antyk, 1989.
A5, okł.kart., [2],154,[1] s., off. z masz., c. 1200 zł.
Przełożył z ros., opatrzył wstępem i przypisami Andrzej Poraj [pseud. - właśc. Jerzy Lubach]. Tytuł oryg.: Ot Andropova k Gorbachevu. Dela i dni Kremlia [ От Андропова к Горбачеву. Дела и дни Кремля ]. Paris: YMCA-Press 1986.
BN-0118, Ka-4204, BJ-0095, FC-11507, Br-0083, ECS-00091, ST15-0162, Nukat-655416 – MM
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Od Andropowa do Gorbaczowa.
Warszawa: Wydawnictwo Baza, 1990.
A5, okł.kart., [2],154,[1] s., off. z masz., [c. 8000 zł].
Przełożył z ros., opatrzył wstępem i przypisami Andrzej Poraj [pseud. - właśc. Jerzy Lubach Tytuł oryg.: Ot Andropova k Gorbachevu. Dela i dni Kremlia. Paris: YMCA-Press 1986. Druk tekstu z tych samych klisz co w wyd.: Antyk 1989.
BJ-0096, FC-11508, Br-0084, ST15-0163, Nukat-675131 – uw – MM
 ▬ Awtorchanow Abdurachman: Prawdziwa historia paktu „Ribbentrop-Mołotow”. – patrz: Abdurachman Awtorchanow: Prawdziwa historia paktu „Ribbentrop-Mołotow”; Michał Agurski: Zagadnienia narodowe w ZSRR. [Szczecin]: SAW Studencka Agencja Wydawnicza im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego [1981]. – uw
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Technologia władzy.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 362 s., masz.
Przedruk z wyd.: Frankfurt n. Menem: Posiew 1976.
Ka-4470 – op
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii).
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, październik 1981.
A5, okł.kart., [5],2-127[po s. 93 jest s. 93a],[1] s., off. z masz., c. 120 zł.
175-ta pozycja wydawnicza NOWEJ.
Przełożył [z ros.]: Adam Mazur [pseud. - właśc. Andrzej Drawicz]. Tytuł oryg.: Zagadka smierti Stalina. Zagawor Beria [Загадка смерти Сталина. Заговор Берия]. Frankfurt am Main: Posev 1976. Układ druku: pierwsze pięć składek po 24 strony, przeszyte wraz z okł. dwoma zszywkami przy grzbiecie.
BN-0128, Ka-52=Ka-53=Ka-54, Hoo99/170, BJ-0097a, FC-11509a, Br-0086, ECS-01997, ST15-0164, Nukat-979740 – MM
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii).
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981.
A5, [5],2-127[po s. 93 jest s. 93a],[1] s., off. z masz., [c. 250 zł].
Nakład bez okł. – był kolportowany w latach 1982-1983. Układ druku: pierwsze sześć składek po 20 stron, każda składka zszyta oddzielnie dwoma zszywkami, grzbiet zaklejony klejem przy użyciu gazy oraz zaklejony szerokim przylepcem opatrunkowym [po pewnym czasie klej przylepca traci własności klejące pozostawiając po jego usunięciu charakterystyczne zażółcenie].
BJ-0097b, FC-11509b – MM
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii).
Lublin-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Spotkania, 1983.
A5, [4],127[po s. 93 jest s. 93a],[1] s., off. z masz., [c. 200 zł].
Przełożył z ros.: Adam Mazur [pseud. - właśc. Andrzej Drawicz]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1981.
CJ-1594, J-71, BN-0124*[wg J], BaBN-b1274370, KJ-9* – op
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina.
Londyn: Polonia, marzec 1983.
22 cm, 170,[2] s.
ISBN 0 902352 23 7.
Rec.: Aleksander Ochociński: Książka Awtorchanowa. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 14/87 s. 30-32.
– uw – MM
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii).
B.m. [Gdańsk]: Litery, 1984.
A6, okł.kart., 5-170,[1] s., off. z oryg., c. 200 zł.
Przełożył z ros.: Adam Mazur [pseud. – właśc. Andrzej Drawicz]. Do druku przygotowała Lidia Ciołkoszowa. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1983.
K-1445, G-84/11, Dun-4, J-72, BN-0121, Ka-3880, BJ-0100, FC-11512, Br-0087, ECS-03857, PA09 s.120,121, ST15-0165, Nukat-2079798 – MM
Odmiany oprawy: Książka zszyta z pojedynczych kartek zszywkami:
- przez nieprzyklejony karton okł. – MM;
- pod przyklejonym kartonem okł. – MM
 ▬ Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina.
Gdańsk-Kraków: RKW „Regiony”, 1984.
K-1438*, G-84/15*, J-73*[wg SZ-7 s. 174], BN-0119*[wg K*], KJ-10*, spis wydawnictw w: Humor Polaków. Gdańsk-Kraków: Regiony 1984, wg BK-762* książka nie ukazała się – uw
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii).
Kraków: BWM Biblioteka Wolnej Myśli, 1984.
A6, okł.kart., [7],10-11,[1],14-170,[1] s., off. z oryg., [c. 500-600 zł].
Przełożył z ros.: Adam Mazur [pseud. - właśc. Andrzej Drawicz]. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1983.
K-1439, G-84/14*, J-74, BK-10, BN-0122, BJ-0099, FC-11511, KJ-11{[4],170,[1] s.}, ECS-05181, ST15-0166, Nukat-1103902 – MM
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii).
Warszawa: Wydawnictwo GŁOS, 1984.
A5, okł.kart., [5],2-127[po s. 93 jest s. 93a],[1] s., off. z masz., c. 340 zł.
Przełożył z ros.: Adam Mazur [pseud. – właśc. Andrzej Drawicz]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1981.
K-1441, G-84/13, J-75, BN-0126, ECS-00092, ST15-0167, Nukat-914178 – MM
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii).
Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5, [19]84.
A5, okł.kart., [5],2-127[po s. 93 jest s. 93a],[1] s., off. z masz., c. 340 zł.
Przełożył z ros.: Adam Mazur [pseud. – właśc. Andrzej Drawicz]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1981.
K-1442, G-84/12, J-76, BN-0127, Ka-909, BJ-0098, FC-11510, Br-0088, ECS-03800, ST15-0168, Nukat-699657 – MM
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina. Spisek Berii. [T.] 1-2.
B.m. [Wrocław]: copyright by ARO NZS P. Wr. [Akademicki Ruch Oporu NZS Politechniki Wrocławskiej], b.r. [1984].
A5, okł.kart., 52 + 71 s., off. z oryg., c. cz. 1+2: 250 zł.
Przełożył z ros.: Adam Mazur [pseud. – właśc. Andrzej Drawicz]. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1983. Notka o copyright na s. [2] każdego tomu. K, G* i BN*[wg K] nie informują o copyright.
K-1444, G-84/16*[wg SZ-7], J-77*, BN-0125*[wg K], BN-0129, Ka-3097, BJ-0101, FC-11513, ECS-4224-5, ST15-0169, Nukat-2141117+2141121 – MM
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii).
B.m. [Lublin]: Spotkania, 1985.
A4, okł.kart., 95,[1] s., powiel., [c. 400 zł].
Biblioteka Spotkań.
[Proj. okł.: Marek Sowa - wg K]. Przełożył z ros.: Adam Mazur [pseud. – właśc. Andrzej Drawicz]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1981.
K-1440, G-85/10, J-78, BN-0123, Ka-55, BJ-0102, FC-11514, Br-0089, ST15-0170, Nukat-1479528 – MM
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina. Spisek Berii. Wyd. drugie.
Warszawa: LTW Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 1996.
21 cm, 171,[1] s.
ISBN 83-901583-5-3. Przedruk fotooffsetowy z wyd.: Londyn: Polonia 1983.
– uw – MM
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina. Spisek Berii. Wyd. drugie.
Warszawa: LTW, 2002.
ISBN 83-88736-20-5.
– uw
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii). Streścił A-B.
Wrocław: Wydawnictwo im. K. Michalczyka, 1985.
A6, 8 s., stdr. z masz.
Biblioteczka Robotnicza; 8.
Tytuł nagł.
G-85/11, CJ-1595, J-80, BN-0130*[wg J], BaBN-b1274376, Ka-51 – op
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii). Streścił A-B.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka, 1985.
10,5 cm, 8 s., stdr. z masz.
Biblioteczka Wyrostka; 6.
K-1443, J-79*[wg K], BN-0120*[wg K], BaBN-b1274366 – MM
 ▬ Awtorchanow Abdurachman: Zakulisowa historia paktu „Ribbentrop-Mołotow”.
Pierwodruk: Закулисная история пакта „Риббентроп-Молотов”. Континент. Париж. 1975, н. 4, стр. 300-319. – uw
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zakulisowa historia paktu „Ribbentrop-Mołotow”.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
A7, [3],311-322,[1] s., stdr. z oryg., [c. 25-27 zł].
Tytuł nagł. Nazwisko autora w formie: Awtarchanow. Tłum.: Andrzej Drawicz. Przedruk z: Kontynent. Wybór artykułów. Londyn: Polonia 1979.
J-81, BN-0132, Ka-3271, Hoo99/170, BJ-0104, FC-11516, Br-0091, ECS-04355, ST15-0172, Nukat-2677557 – MM
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Zakulisowa historia paktu „Ribbentrop-Mołotow”.
B.m. [Warszawa Toruń ?]: b.w., b.r. [1983-1984].
A6, 15,[1] s., stdr. z oryg., [c. 40 zł].
Nazwisko autora w formie: Awtarchanow. Przedruk z wyd: Kontynent. Wybór artykułów. Londyn: Polonia 1979. Podwójna numeracja stron, również wg oryg.: 310-322. Na okł.: słowa: „Ribbentrop-Mołotow” skośnie w prawo do góry.
K-1446, G-83/13, J-82, BN-0131, BaBN-b1274377, Ka-3139, BJ-0103, FC-11515, Br-0090[z obw.], ST15-0171, Nukat-210994 – MM
 ▬ Awtorchanow Abduracham: Zakulisowa historia paktu „Ribbentrop-Mołotow”. - patrz w: Miara odpowiedzialności. [Kraków]: Koło Naukowe Studentów Historii UJ, Sekcja Historii Najnowszej [1981]. – uw
 opis książki Awtorchanow Abdurachman: Prawdziwa historia paktu „Ribbentrop-Mołotow”; Agurski Michał: Zagadnienie narodowe w ZSRR.
B.m. [Szczecin]: SAW Studencka Agencja Wydawnicza im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, b.r. [1981].
A6, okł., 32 s., stdr. z oryg., (c. 20 zł).
Tytuł okł. Teksty wydrukowane w odwrotnej kolejności. Właściwy tytuł tekstu Awtorchanowa w nagł.: Zakulisowa historia paktu „Ribbentrop-Mołotow”. [Przedruk z: Kontynent. Wybór artykułów. Londyn: Polonia 1979, s. 149-166, 310-322].
[Ka-912, BaBN-b1281150, ST15-0173 – błędnie: Zagadnienia narodowe…], Br-0085, ECS-01841, Nukat-1693566=2555799 – MM
 ▬ Awwakum Protopop [fragm.] - patrz: Cywilizacja więzienna. Wypisy literackie. Cz. 1: Świadectwa rosyjskie. Nowa b.r. [1984]. – uw
 ▬ Azcárate Manuel: Wywiad Georga Urbana. - patrz w: Eurokomunizm i Praska Wiosna 1968. Jelenia Góra: KTW 1981; Praga 1968. [Gdańsk]: Alternatywy [1980]; Praha 68. [Warszawa]: Posłanie [1981]. – uw
 opis książki Aziewicz Tadeusz, Boczoń Jerzy, Roter Andrzej: Czy społeczeństwo zaakceptuje kapitalizm? Fragmenty referatu wygłoszonego podczas II Gdańskiego Kongresu Liberałów w dniu 18 listopada 1989 r.
B.m.: Przekaz K, b.r. [1989].
A5, 6 s., off. lub ksero z masz.
Materiały Informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Raporty Studyjne.
BJ-0106, FC-11519, BaBN-b1898115 – op
 opis książki Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984.
A5, okł., 23 s., 8 s. tabl., powiel., c. 110 zł.
Tytuł okł.: Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Oprac. Graf.: Powój [pseud.]. Redakcja własna B.O.W. Przedruk w wyborze z wyd. I: Palestyna: Oddział Propagandy i Kultury Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie 1944, Biblioteka Orła Białego. Autorzy utworów: Jerzy Bazarewski, Ludwika Biesiadowska, Zdzisław Broncel, Władysław Broniewski, Józef Bujanowski [błędnie - właśc. Józef Bujnowski], Marian Czuchnowski, Stefan Legeżyński, Artur Międzyrzecki, Bolesław Redzisz, Sinbad [pseud.], Jerzy Woszczynin.
K-1447, G-84/17, CD-6, J-83, BK-11, BN-0136, Ka-3091, KS-0554, {BJ-0107+FC-11500, [BJ-0108+FC-11499 – druk z innej wersji matryc]}, KJ-12, ST15-0174, Nukat-674043 – MM
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.