Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: B - Baran

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 26.06.2018 r.
 
 
 ▬ B.B.: Białorusini wobec Rosji. - patrz w: Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Z. 1. Warszawa: Przedświt 1986. – uw
 ▬ B.E., K.N., L.N., N.R. [krypt. – właśc.: Marek Dudkiewicz, Julita Gredecka, Katarzyna Górska, Marcin Gugulski] [oprac.] - patrz: Reytan. Zarys historii VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie (lata 1956-1983). Z aneksem. Wyd. III. Warszawa: Wydawnictwo Głos 1984. – uw
 ▬ B.H. [krypt. – właśc. Stefan Rakowski] [tłum. z ang.] - patrz: Aino Kuusinen: Pierścienie przeznaczenia. Życie w Sowieckiej Rosji od czasów Lenina do czasów Breżniewa. Warszawa: Krąg 1988. – uw
 opis książki BHP w zakładach pracy. Informator dla komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”. Wyd. 1.
Warszawa: Agencja Wydawnicza Tor, 1989.
17 cm, okł.kart., 118,[2] s.
Oprac.: Robert Trzeciecki. Tytuł okł.: BHP - informator dla komisji zakładowych „Solidarności”.
S-9/197, BaBN, Br-0170, Nukat-3500558 – op
 ▬ B.K. - patrz: M.A., B.K., M.K. i Z.W. [pseud.] – uw
 ▬ B. K. [tłum.] - patrz w: Josef Škvorecký: Wyjątki z autosztambucha. Warszawa: Pomost 1989. – uw
 ▬ B. Kamil [tekst w]: Grudzień [19]70. Wydanie specjalne. [1980]. – uw
 opis książki [Babel Izaak] Izaaka Babla prawda o rewolucji bolszewickiej.
Gdańsk: b.w., 1979.
A6, okł., [20] s., off. z oryg.
Biblioteka Robotnika.
Tytuł okł.
BN-0137, ST15-0175 – op
 opis książki Babicz Jan: Blizny.
Warszawa: Środowisko Żołnierzy Zgrupowania Armii Krajowej „Kryska” przy Stołecznym Zarządzie ZBOWiD, październik 1981.
A5, okł., XII,66,3 s., off. z masz.
Do użytku wewnętrznego.
Tytuł okł. Całość opracowali: J. Babicz „Baba” i M. Iringh „Stanko”. Ostatnia s. spisu treści na III s. okł.
Nukat-2631406[BPW] – MM
 opis książki Babicz Jan: „Polnische Idylle”.
Warszawa: b.w., 1989.
A5, okł.kart., 32 s., off. z masz.
Na IV s. okł. znak kotwicy PW.
ST15-0176 – op
 opis książki Babiński Stanisław: Drogowskaz ideowo-polityczny Kazimierza Sosnkowskiego.
Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1989.
A5, okł.kart., [2],36 s., off. z masz., [c. 500 zł].
Biblioteka Myśli Państwowej.
Tytuł okł. Tekst dat.: marzec 1989 r. Na okł. błędnie wydrukowano nazwisko autora: Bobiński – w większości nakładu poprawiono ręcznie literę „o” na „a” oraz nazwisko bohatera: Sosnowskiego – nadrukowano ciemną tarczę zakrywającą błędny tytuł oraz nowy prawidłowy jasnoszary tytuł.
BN-0138, Hoo99/170, AO[Bobiński], Ka-4251, BJ-0109, FC-11497, Br-0093, ST15-0176, Nukat-669508 – MM
 ▬ Babuchowski Andrzej - patrz: Grzegorz Wileński [pseud.] – uw
 ▬ Baczko Bronisław: Stalin. Charyzmat spreparowany.
– w: Aneks 1984 nr 34 s. 26-52. – uw – MM
dublet do wymiany
 opis książki Baczko Bronisław: Stalin. Charyzmat spreparowany.
B.m. [Warszawa]: LOS, 1984.
A5, okł., 3-30 s., stdr. z oryg., c. 100 zł.
Spolszczony przez autora tekst odczytu wygłoszonego w ramach kolokwium o Stalinie i stalinizmie, zorganizowanego przez Faculté des Lettres i Institut des Hautes Etudes Internationales, Genewa, styczeń 1980. Przedruk z: Aneks 1984 nr 34 s. 26-52. Dołączono luźną kartkę A4 zawierającą zdjęcia i fragm. przemówień Stalina.
K-1448, G-84/18, J-84, BN-0139, Ka-912=Ka-913=Ka-3098, KS-0176, BJ-0110, FC-11496, Br-0094, ECS-01842, ST15-0178, Nukat-582899 – MM
 ▬ Baczko Bronisław: Mity i rzeczywistość. - patrz w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Kraków: Ość [19]’81 oraz Warszawa: Oficyna Polska 1981. – uw
 ▬ Baczko Bronisław – patrz w: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. – uw
 ▬ Baczyński Juliusz [tłum.] - patrz: Warłam Szałamow: Opowiadania kołymskie. Gdańsk: Atext 1991. – uw
 ▬ Baczyński Krzysztof Kamil [teksty w]: AK 1 VIII 1944-1984. Warszawa: Tajne Zakłady Wydawnicze - Drukarnia nr 1 im. Gen. Leopolda Okulickiego, sierpień 1984; Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]; O wolność. [wybór wierszy]. – uw
 opis książki Badania opinii członków związku. Sierpień 1981.
B.m. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze, 1981.
A5, okł.kart., II,21,[1] s., off. z masz.
Tytuł okł. Zawiera teksty: Andrzej Radźko: Sprawy podstawowe w oczach członków Związku; Bohdan Ofierski, Andrzej Radźko: Wyniki badań opinii na temat zawartego w Apelu KKP wezwania do podjęcia pracy w wolne soboty. Raport wstępny {wojenny [błędnie wg BN i BaBN]}.
BN-4716, BaBN[Radźko], Br-0095, ECS-01998, ST15-0179, Nukat-199314 – MM
 opis książki Baden-Powell Robert: Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik dla drużynowych, zawierający teorję skautingu.
Warszawa: Dział Wydawnictw Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego, 1930.
20 cm, XVI,148 s.
Bibljoteka Głównej Kwatery Męskiej Z.H.P.; nr 1.
Przełożył z upoważnienia autora Stanisław Sedlaczek. Tytuł oryg.: Aids to Scoutmastership.
– uw
 opis książki Baden-Powell Robert: Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik teorii wychowania skautowego dla drużynowych. Wyd. II.
Warszawa: Harcerskie Wydawnictwo „Godziemba”, 1946.
18 cm, XIII,[1],102 s.
Przekładu dokonała Barbara Białostocka na podstawie ostatniego wyd. ang.: World Brotherhood Ed. Boy Scouts of America; G. P. Putnam’s Sons 1944. Przejrzał i poprawił Jerzy Kreiner. Sygn. cenzury: B11435.
– uw
 opis książki Baden-Powell Robert: Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik teorii wychowania skautowego dla drużynowych. Cz. 1: Jak wychować chłopca.
Warszawa: Biblioteka Pisma Bratnie Słowo, 1981.
A6, okł.kart., 96 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Warszawa 1930. W druku nazw. aut. w formie: Baden Powell of Gliwell [winno być Gilwell].
BN-0140, BaBN-b1274386, Hoo99/170, BJ-0111, FC-11498, Nukat-3014670[przedr. z wyd. II-go, tj 1946] – op
 opis książki Baden-Powell [Robert]: Wskazówki dla skautmistrzów.
Warszawa: Biblioteka Pisma Bratnie Słowo, 1981.
A6, okł.kart., V,[3],3-102,[4 s. czyste] s., off. z oryg.
Nazwisko autora oraz dane wydanicze jedynie na okł. [Przedruk z wyd.: Warszawa: Harcerskie Wydawnictwo „Godziemba” 1946]. Nie przedrukowano stron tytułowych i obu przedmów: autora i J. S. Wilsona.
ST15-0180 – MM
 opis książki Baden-Powell Robert: Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik teorii wychowania skautowego dla drużynowych.
B.m.: b.w., b.r. [1980-85].
18 x 27 cm, opr. tw. introlig., [3],V-XIII,[3],3-102 s., ukł. alb., 2 s. na jednej karcie, jednostr. ksero z oryg.
Kopia wyd.: Warszawa: Harcerskie Wydawnictwo „Godziemba” 1946 - z egz. o sygn. 179737 z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz ze stemplem: „Wydano z dubletów Bibl. Publ. m. st. W-wy”.
– MM
 opis książki Baden-Powell Robert: Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik teorii wychowania skautowego dla drużynowych. Wyd. III.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Ares, 1991.
– uw – MM
 opis książki Baden-Powell Robert: Wskazówki dla skautmistrzów. Wyd. 5.
Warszawa: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 1992.
– uw
 opis książki Baden-Powell Robert: Wskazówki dla skautmistrzów. Wyd. 6.
Warszawa: Wydawnictwo Drogowskazów; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 1998.
Wielka Gra; z. nr 5.
ISBN 83-910308-8-1.
– uw
 opis książki Baden-Powell Robert: Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik dla drużynowych zawierający teorję skautingu.
Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014.
16 cm, XVI,162,[6] s.
Przywrócić Pamięć.
Reprint wyd.: Warszawa: Dział Wydawnictw Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego, 1930. ISBN 978-83-7850-615-7, 978-83-7850-596-9.
– uw
 opis książki Bader Karol: Stosunki polsko-czeskie.
Warszawa: Klub Społeczno-Polityczny, 1938.
24 cm, 37 s.
Wydawnictwa Klubu Społeczno-Politycznego; 3.
– uw
 opis książki Bader Karol: Stosunki polsko-czeskie.
B.m.: b.w., b.r. [1986 ?].
A5, 37,[1] s., off. z oryg.
Przedruk z: Warszawa: Wydawnictwo Klubu Społeczno-Politycznego, 1938.
Ł-13, J-85, BN-0141*[wg J] – op
 opis książki Baehr Olgierd: Dziedzictwo polskiej etyki życia zbiorowego.
B.m.: b.w., b.r. [1984].
A5, okł.kart., 15 s., off. z masz.
[Wykład wygłoszony co najmniej dwukrotnie - na I sympozjum Cywilizacji Miłości – Tyniec 83 (15-17.XII.1983) i w czasie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy 1984].
– MM
 opis książki Bagiński Henryk: Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920.
Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1921.
24 cm, 598,VI s., [75] k. tabl., [7] k. map złoż.
– uw
 opis książki Bagiński Henryk: Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920. Wyd 2.
Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, 1990.
23 cm, 558,VI,[2] s., [7] k. tabl., off z oryg.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1921.
BJ-0112, FC-11521, Nukat-9366 – uw

 ▬ Bagiński Kazimierz: Cenzura w Polsce. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza nowa, maj 1981. A5, okł.kart., 23,[1] s., stdr. z oryg., c. 20 zł. Biblioteka Robotnicza. Historia najnowsza. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1965 nr 8 s. 129-152.
Ł-14, BN-0142, Sup-9, Ka-56, Br-0097, ECS-00026, Nukat-212114 – brak możliwości określenia typu wydania – uw
 opis książki Bagiński Kazimierz: Cenzura w Polsce.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza nowa, maj 1981.
A5, okł.kart., 23,[1] s., stdr. z oryg., c. 20 zł.
Biblioteka Robotnicza. Historia najnowsza.
Na IV s. okł. gruba belka nad miejscem i miesiącem wydania. Odległość znaku wydawcy na I s. okł. od dolnej ramki: 32,2 mm.
BJ-0113, FC-11522, ST15-0182 – MM
 opis książki Bagiński Kazimierz: Cenzura w Polsce.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza nowa, maj 1981.
A5, okł.kart., 23,[1] s., stdr. z oryg., c. 20 zł.
Biblioteka Robotnicza. Historia najnowsza.
Na IV s. okł. cienka belka na dole pod notą o cenie w kolportażu. Odległość znaku wydawcy na I s. okł. od dolnej ramki: 29,5 mm.
ST15-0181 – MM

 opis książki Bagiński Kazimierz: Cenzura w Polsce.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 23,[1] s.
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1981[!?] nr 8.
ECS-04586 – op
 opis książki Bagiński Kazimierz: „Proces szesnastu” w Moskwie. (Wspomnienia osobiste).
Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych, 1985.
A6, okł.kart., 74-144 s., off. z oryg., c. 170 zł. [c. ręcznie popr. na 150 zł.]
TUR [Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego]. Seria: Dokumenty.
Tytuł okł. Na s. 123-144 także: Wanda Ładniewska-Blankenheimowa: Z dwu ostatnich lat Boya. (Lwów 1939-1941). Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1963 nr 4 s. 74-144.
K-1451, G-85/13, Ł-16, CD-223*[wg K], J-88, BN-0143, Sup-11, Ka-57, Hoo99/170, KS-0754*[wg MJ], BJ-0114, FC-11523, Br-0098, ECS-00093, ST15-0183, Nukat-788512 – MM
 opis książki Bagiński Kazimierz: „Proces szesnastu” w Moskwie. (Wspomnienia osobiste).
B.m. [Kraków, Warszawa ?]: b.w., b.r. [1985].
A6, [2],2-49 s., off. z oryg., (c. 100 zł).
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1963 nr 4 s. 74-122. Po s. 48 trzy s. są niezadrukowane. Wg G, J, i KJ* błędnie: off. z masz.
K-1450, G-85/12, Ł-15, CD-222*[wg K], J-87, BK-12, BN-0144, Sup-10, Ka-479, KS-0755*[wg MJ], BJ-0115, FC-11524, KJ-14*, ECS-01404, ST15-0184, Nukat-1550422 – MM
 ▬ Bagiński Kazimierz: Proces szesnastu w Moskwie. – patrz w: Kazimierz Bagiński, Kazimierz Pużak, Józef Garliński: Proces szesnastu. Kraków: Kraków 1984. – uw
 opis książki Bagiński Kazimierz, Pużak Kazimierz, Garliński Józef: Proces szesnastu.
Kraków: [Wydawnictwo] Kraków, 1984.
A5, okł.kart., 147,[1] s., powiel., c. 300 zł.
Tytuł okł.: Proces szesnastu w Moskwie. Zawiera teksty: Kazimierz Bagiński: Proces szesnastu w Moskwie. (wg Zeszyty Historyczne 1963 nr 4, s. 74-122); Kazimierz Pużak: Wspomnienia 1939-1945 /Fragmenty/. (wg Zeszyty Historyczne 1977 nr 41, s. 134-196); Józef Garliński: Politycy i żołnierze /fragmenty/. (przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1968, s. 232-246). Na s. tyt. błędnie: Garlicki; na okł. błędnie: Gawliński.
K-1449, G-84/19, Ł-An-1*, J-86, BK-13, BN-0145, Sup-12*[wg BK], Ka-914, KS-0565*[wg MJ], BJ-0116, FC-297, KJ-13, Br-2324, ECS-05226, Nukat-2645462 – MM [brak druku na s. 3 i 18, s. 41-50 po s. 60]
 ▬ Bagmut Ivan [teksty] - patrz w: Lektury naszych rodziców. Łódź: Fakt 1989. – uw
 ▬ Bajer Magdalena: Sam koniec. - patrz w: Rubikon ’81. – uw
 ▬ Bajerowa Irena - patrz: Michał Piotr Markowski [pseud.] – uw
 opis książki Bajka o smoku niewawelskim napisana bez wiedzy i zgody K.M.
B.m. [Warszawa]: Okienko - Niezależne Pismo Dzieci; Wydawnictwo Społeczne KOS, 1987.
A4 poz., okł.kart., 13,[1] s., stdr. z masz. i rys., c. 250 zł.
Tytuł okł. K.M. - Kornel Makuszyński. Autorem jest Joanna Papuzińska.
CD-1562/1563, CJ-652, J-89, BN-0147, KS-3548*[wg CD, KB*], BJ-0117, FC-11528, Nukat-3282850 – op
 opis książki Bajka o smoku niewawelskim napisana bez wiedzy i zgody K.M. Wyd. drugie.
Warszawa: Okienko - Niezależne Pismo Dzieci; Wydawnictwo Społeczne KOS, 1988.
A4 poz., okł.kart., 13,[1] s., stdr. z masz. i rys., c. 300 zł.
Tytuł okł. K.M. - Kornel Makuszyński. Autorem jest Joanna Papuzińska.
J-90, BN-0146, Ka-66, KS-3550*[wg MJ, KB], BJ-0118, FC-11529, Br-0099, ST15-0185, Nukat-2680412[BUW] – MM
 ▬ Bajorek Andrzej - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 opis książki Bakal Piotr: „Ta okolica”. Wybór wierszy.
Warszawa: b.w., 4.1.1980.
A5, okł., [20] s., off. z masz.
– MM
 ▬ Bakuniak Grzegorz, Nowak Krzysztof: Proces kształtowania się świadomości zbiorowej w latach 1976-1980. - patrz: Świadomość społeczna Polaków. Akces, Kos 1986. – uw
 ▬ Bal Adam - patrz: Stefan Wodnik [pseud.] – uw
 ▬ Balaguar Josemaria Escriva: Droga. - patrz: Josemaria, Escriva de Balaguer: Droga. Warszawa: Periculum 1982. – uw
 ▬ Balbus Stanisław: Wstęp - patrz: Anna Bojarska: Agitka. Wyd. drugie. Warszawa: Alfa 1990. oraz pod krypt.: St. Bal.: Wstęp - patrz: Anna Bojarska: Agitka. Margines 1987. – uw
 opis książki Balcerzan Edward: Przygody człowieka książkowego.
Warszawa: Wydawnictwo PEN [Polska Encyklopedia Niezależna], 1990.
ISBN 83-85254-02-1. Zawiera m. in.: Lektury więzienne (przedruk z: Kultura Niezależna 1989 nr 50); Znawca literatury w białej plamie (pierwodruk pt.: Człowiek literatury…) oraz: Konwicki i Nowicki (przedruk z: Almanach Humanistyczny 1988 nr 9 - podp. krypt. E.B.); Stąd i stamtąd (przedruk z: Kultura Niezależna 1989 nr 48 - podp. krypt. E.B.).
– uw – MM
 ▬ Balcerzan Edward [art.] pod krypt. eb – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 ▬ Balcerzan Edward - patrz: Adam Borysz [pseud.] – uw
 ▬ Balewiczowa Maria [tłum.] - patrz: Svetozar Kraljevic: Objawienie w Medjugorje. Opis. [Unia Nowoczesnego Humanizmu] b.r. [1986]. – uw
 ▬ Balibar Étienne: O dyktaturze proletariatu.
Wrocław: ZW ZSMP, 1989.
21 cm, [3],94 s.
Biblioteczka Szkół Materializmu Historycznego.
Tłumaczył Łukasz Piątek. Tytuł dotowany przez Wydział Kształcenia Politycznego i Propagandy ZG ZSMP. – uw
 ▬ Balicki Władysław: Polska ’82. Odnowa czy rewolucja. – patrz w: Leszek Nowak: Przeciw ekonomistom. Poznań: NZS AE 1981. – uw
 opis książki Balicki Zygmunt: Egoizm narodowy wobec etyki.
- Lwów: Towarzystwo Wydawnicze, 1902. 20 cm, 63 s.;
- wyd. 2 uzupełnione. Lwów: Towarzystwo Wydawnicze, 1903. 18 cm, [2],94 s. BP01-39-p-7091;
- wyd. 3 przejrzane. Z dodatkiem: Charaktery a życie polityczne. Lwów: Towarzystwo Wydawnicze, 1908. 18 cm, 111 s. BP01-39-p-7092;
- wyd. nowe. Z dodatkiem: Charaktery a życie polityczne. Lwów; Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze; Gebethner i Wolff, 1914. 18 cm, [1],111 s. BP01-39-p-7093.
– uw
 opis książki Balicki Zygmunt: Egoizm narodowy wobec etyki. Z dodatkiem: Charaktery a życie polityczne. Wyd. nowe.
B.m.: b.w., b.r.
Okł., 112 s.
Kopia wyd.: Lwów; Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze; Gebethner i Wolff, 1914.
– op
 opis książki Balicki Zygmunt: Egoizm narodowy wobec etyki. Wznowienie.
Poznań: AGi, 1995.
17 cm, 48 s.
Klasycy Myśli Politycznej.
ISBN 83-86741-05-8.
– uw
 ▬ Balińska Alicja [red.] - patrz: Zanim runęły mury… Komunikaty o strajkach sierpniowych roku 1988. Gdańsk: TZR [1989]. – uw
 ▬ Balińska Alicja [rozm.] - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 opis książki Baliński Jan: Dla ciebie Polsko. W hołdzie Ks. Jerzemu Popiełuszce.
Warszawa: b.w., 1987.
A5, okł.kart., 51 s., off. ze skł.
Zawiera wiersze: Ofiarność; Prostota; Przeciwieństwo; Rodzicom Ks. Jerzego; Ciało i słowo (Pamięci ks. J. Popiełuszki); Na drodze; Duszpasterz; Grób; Nikt już; Pogrzeb ks. Popiełuszki; Żywa moc; Alleluja; Antyfona wielkopostna; Zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki; Suplikacje polskie; Trójgłos; Litania nocna; Hołd poległym; Tyś nam Królowa; Pieśń od morza; Wspólna kolęda; Kraj; Ojczyzna; Ojczysty kraj; Ziarno; Daj nam pamiętać; Różaniec sześćsetlecia; Listopad; Chrystus z warszawskiej katedry; Jakże Ciebie osłonić; Hymn; Rzeka. Wg KS [brak tej informacji w druku] autorem krótkiego wstępu jest ks. Teofil Bogucki.
KS-0764 – MM
Odmiany nakładu:
- papier cieńszy, grubość bloku broszury bez okł.: 2,38 mm; karton okł. cienki biały – MM;
- papier grubszy, grubość bloku broszury bez okł.: 2,50 mm; karton okł. grubszy szaroniebieski – MM
 ▬ Baliński K. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. – uw
 ▬ Baliński Stanisław [wiersze w]: Antologia poezji emigracyjnej [Cz.:] (I). Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna 1981; Ka-Zet [pseud.][oprac.]: …Póki my żyjemy ! Zbiór wierszy i piosenek regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1981-1982. Oficyna Śląska 1986; Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]; Dwie wojny. Solidarność Wybrzeże 1982. – uw
 ▬ Balista Krzysztof [pseud. - właśc. Witold Kalinowski] [tłum.] – patrz: Frederick Forsyth: Diabelska alternatywa. Warszawa: Niezależna Agencja Wydawnicza „Solidarności Walczącej” 1989. – uw
 opis książki Ballady o skromnym generale, który nie chciał zostać marszałkiem.
Warszawa: Wydawnictwo im. kaprala Wałęsy, ul. Prawdziwego Wojska Polskiego; Drukarnia Salonowa Ursyna Niemcewicza, [maj 1985].
A3, 31 s., masz. przeb., nakł. 5 (słownie pięć) egz. - pierwszy rzut.
K-1452*, CD-7*[wg K*], J-4047*[wg K*], S-10/1551, BN-0149*[wg K*], KS-4929*[wg MJ*] – op
 opis książki Ballady o skromnym generale, który nie chciał zostać marszałkiem. (Drugi rzut).
Warszawa: Wydawnictwo im. kaprala Wałęsy, ul. Prawdziwego Wojska Polskiego; Drukarnia Salonowa Ursyna Niemcewicza, [1985].
A4, [43] k., masz. przeb.
J-4322, BN-0148*[wg J], KS-4930*[wg MJ], Br-0102[fot.], LoC – op
 ▬ Baluch Jacek: Wstęp. - patrz: Černý Václav: Europejskie źródła czeskiej kultury. Oficyna Literacka 1989. – uw
 ▬ Baluch Jacek - patrz: Českym a slovenskym navstevnikum Polska. Kraków: RKW NSZZ „Solidarność” Małopolska [ok. 1984]. – uw
 ▬ Balzer Oswald: Uwagi o projekcie nowej Ustawy o Szkołach Akademickich.
- w: W obronie wolności szkół akademickich. Kraków 1933, s. 5-22.
– uw
 opis książki Balzer Oswald: Uwagi o projekcie nowej Ustawy o Szkołach Akademickich.
Poznań: b.w., 1980.
A5, okł., 5-22 s.
Zeszyty SKS-u.
Okładka powielana na powielaczu spirytusowym. Tekst jest jednostronną kopią z: W obronie wolności szkół akademickich. Kraków 1933 - wykonaną na powielaczu zbliżonym do ksero, lecz farba częściowo rozlewa się po włóknach papieru.
– MM
 ▬ Bałtruk [pseud.] - patrz: Bronisław Krzyżanowski – uw
 ▬ Bałuka Edmund - patrz: Oskarżenie. Sprawa Edmunda Bałuki. [198?]. – uw
 ▬ Banasiak Antoni [pseud.] - właśc. Robert Stiller. – uw
 ▬ Banasiak Antoni [przeł. z ang.] - patrz: John Le Carré: Ze śmiertelnego zimna. Powieść. Warszawa: Rekontra 1986; Ayn Rand: Hymn; [przekł. oraz wybór] - Eric Hoffer: Przed wypoczynkiem. Z dzienników amerykańskiego dokera. Warszawa: Rekontra 1985. – uw
 opis książki Banasikowski Edmund: Na zew Ziemi Wileńskiej.
Paryż: Spotkania, © 1988.
ISBN 2-869-035-5 [błędny, winno być 2-86914-035-5].
Rec.: M. Bielecki: W obronie ziem kresowych. Nowy Dziennik. Nowy Jork, 9 września 1988, s. 3, 13.
– uw
 opis książki Banasikowski Edmund: Na zew Ziemi Wileńskiej.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1989].
A5, okł.kart., obw., 455 s., [24] s. tabl., off. z oryg., [c. 2200-18500 zł].
Przedmowa: Jerzy R. Krzyżanowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1988.
BN-0150*[wg WBP Biał, MBPŁ - błędny tytuł: Na ziemi wileńskiej], BaBN-b1061695, KS-0770, BJ-0119, FC-11526, Ka-4674, Br-0103, ECS-05235, ST15-0186, Nukat-121943 – MM
 opis książki Banasikowski Edmund: Na zew Ziemi Wileńskiej.
Warszawa, Paryż: Spotkania, © 1990.
ISBN 2-869-035-5 [błędny, winno być 2-86914-035-5].
– uw – MM
 opis książki Banasikowski Edmund, „Jeż” [pseud.]: Na zew Ziemi Wileńskiej. Wyd. II poprawione i uzupełnione.
Bydgoszcz: TMW i ZW, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 1997.
Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B, 1230-9915; nr 10.
ISBN 83-905279-6-0.
– uw – MM
 ▬ [Banaszkiewicz Jerzy]: Homilia ks. prof. Jerzego Banaszkiewicza. Tekst spisany na podstawie nagrania magnetofonowego. B.m.: b.w., b.r. [1986]. A4, 3 k., masz. przeb. Tekst dat.: Częstochowa, 21.IX.[19]86 r. ST15-0187 – uw
 ▬ Bandrowski Juliusz Kaden - patrz: Juliusz Kaden-Bandrowski – uw
 opis książki Banici. (Rozmowy z czeskimi pisarzami emigracyjnymi). [Rozm.]: Andrzej Jagodziński.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1988.
A6, okł.kart., obw., [2],5-458,[5] s., off. z masz., [c. 1200 zł].
Zawiera: Antoni Pawlak: Dlaczego Czesi. [pierwodruk w:] Brulion 1987 nr 2/3 s. 40-43; Andrzej Jagodziński: Kilka słów wyjaśnień zamiast wstępu. – oraz 42 rozmowy z pisarzami czeskimi: Ludvík Aškenazy, Jan Beneš, Vladimíra Čerepková, Ivan Diviš, Ota Filip, Viktor Fischl, Jiří Gruša, Vilém Hejl, Jaroslav Hutka, Karel Hvížďala, Josef Jedlička, Svatopluk Karásek, Erazim Kohák, Jiří Kolář, Petr Král, Karel Kryl, Milan Kundera, Pavel Landovský, Gabriel Laub, Antonín Jaroslav Liehm, František Listopad, Arnošt Lustig, Antonín Měšťan, Karel Michal, Adolf Müller, Jan Anastáz Opasek, Jan Pelc, Jiří Pelikán, Rio Preisner, Iva Procházková, Sylvie Richterová, Zdena Salivarová, Karol Sidon, Karel Skalický, Daniel Strož, Vladimír Škutina, Josef Škvorecký, Jiří (George) Theiner, Pavel Tigrid, Aleksander Tomský, Jaroslav Vejvoda, Jan Vladislav. – Rozmowa z Jiřím Grušą: Nie przestałem być czeskim pisarzem. [pierwodruk w:] Kultura Niezależna 1987 nr 35 s. 31-45; Rozmowa z Pavlem Landovským: Stale jeszcze nie przestałem się śmiać. [pierwodruk w:] Kultura Niezależna 1987 nr 36 s. 34-47; Rozmowa z Pavlem Tigridem: Zawsze byłem optymistą… [pierwodruk w:] Kultura Niezależna 1988 nr 37 s. 51-61.
Rec.: Paweł Heartman [pseud.]: Banici. Almanach Humanistyczny 1989 nr 10 s. 96-98; Jacek Broeder [pseud.]: „Za działalność literacką”. Tygodnik Mazowsze 1988 nr 268 s. 4; Andrzej Sak: Udany powrót z weekendu. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1989 nr 7/177/ s. 5-6; Anna Nasiłowska: Czechosłowacja jest pułapką. Res Publica 1990 nr 1 s. 112-114.
CD-1651a, J-1083, BK-189, BN-1759, Ka-547, Hoo99/178[Jagodziński], KS-5266, BJ-1382, FC-3541, KJ-196*, Br-0890, ECS-00383, ST15-0188, Nukat-474219 – MM
 ▬ Baniewicz Anna - patrz: Abe [pseud.] – uw
 opis książki Bańkowski Tadeusz: Droga do Chrystusa.
Tarnów: b.w., 1984.
A5, 92 s.
Dramaty religijne dla zespołów amatorskich; t. 2.
BaBN-b1258372 – op
 opis książki Bańkowski Tadeusz, COr: „Oto kapłan wielki” (o bł. biskupie Michale Kozalu); Dialogi z księdzem Jerzym (o ks. Jerzym Popiełuszce).
Tarnów: b.w., 1987.
A5, [1],II,[1],89 s.
Dramaty religijne dla zespołów amatorskich;. t. 3. Do użytku wewnętrznego.
BaBN-b1692229 – op
 opis książki Bańkowski Tadeusz: Za co warto życie dać.
Tarnów: b.w., 1983.
A5, okł.kart., [2],2-131 s., off. z masz.
Dramaty religijne dla zespołów amatorskich; t. I.
Zawiera teksty: Za co warto życie dać?… /sztuka o Adamie Chmielowskim – Błogosławionym Bracie Albercie/; Nikt nie ma większej miłości /rzecz o Ottonie Schimku, Austriaku, żołnierzu Wermachtu, rozstrzelanym przez Niemców […]/; Medalik Matki Boskiej Ostrobramskiej /sztuka z czasów II wojny światowej/. Misterium religijne dla młodzieży i rodziców; Puchar sumienia /sztuka współczesna/. Widowisko religijne dla młodzieży i dorosłych.
Nukat-1102663[KUL], WSDS Ląd, WSD Prz, WSD Rz – MM
 ▬ Bao Ruo-wang (Jean Pasqualini): Uzdrawianie myśli w chińskim więzieniu. – patrz w: George Urban: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana. – uw
 ▬ Baran [błędny opis w G-82/15* wg SK-4 s. 124] - patrz: Stanisław Barańczak: „Bo tylko ten świat bólu…””. – uw
 ▬ Baran Adam F. – patrz: Aćwik [pseud.] – uw
 opis książki Baran Bogdan: Saga Heideggera.
Kraków: Papieska Akademia Teologiczna Wydział Filozoficzny, 1988.
A5, okł.kart., 213 s., off. ze skł.
Teksty filozoficzne. Materiały do użytku wewnętrznego.
[wydaw. kościelne] – uw – MM
 opis książki Baran Józef: Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko.
Rzeszów: Niezależne Wydawnictwo Chłopskie. Oddział Rzeszów; druk MKR Rzeszów, 1981.
A5, 23,[2] s., off. z masz., c. 25 zł.
Tytuł okł.
BN-0151, BJ-0120, FC-11532 – op
 ▬ Baraniecki Józef: Od wydawców. - patrz w: [Dmowski] Roman Dmowski 1864-1939 w pięćdziesięciolecie śmierci. Warszawa: Sprawa Polska 1989. – uw
 ▬ Baranowska Teresa: Proces przywódców KPN. - patrz: Proces przywódców KPN. Red.: Teresa Baranowska. – uw
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.