Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Barańczak

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 27.09.2017 r.
 
 
 ▬ Barańczak Anna - patrz: A. A. [krypt.] – uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-1985.
Londyn: Puls, listopad 1986.
22 cm, [6],5-59 s.
ISBN 0-907587-30-5.
Rec.: Lech Dymarski: Gdzie jest Atlantyda ? Czas Kultury 1987 nr 4-5 s. 93-99; [toż] w: Obecność. Wrocław 1987 nr 19 s. 121-126; Tadeusz Żukowski: Głos z „tamtego” świata czyli Barańczak „sprzed” i „po”. Czas Kultury 1987 nr 4-5 s. 99-110; Jerzy Dronowicz: Strategia antyretoryczna. Kontakt Paryż 1987 nr 11(67) s. 106-112; Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 1(141) s. 75; Bogusława Latawiec: Rzemiosło wygnania. Kultura Niezależna 1988 nr 44 s. 90-99 – przedruk w: Kultura Niezależna 1990 nr 63 s. 114-120; Marcin Baran: Autoterapia Barańczaka. Res Publica 1988 nr 4 s. 121-123.
– uw – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-1985. Wyd. pierwsze krajowe.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza ’Aspekt’, 1987.
A5, okł.kart., 56 s., off. ze skł. komp., c. 200 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1986.
Rec.: W poszukiwaniu utraconej wspólnoty. Notatnik Polityczny 1988 nr 1 s. 75-77.
KN’87-152, CD-224, CJ-653, J-92, BN-0153, Ka-59, Hoo99/170, KS-0817, BJ-0121, FC-11533, Br-0104, ECS-01900, Nukat-587111 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: „Bo tylko ten świat bólu’”.
B.m. [Wrocław]: Niezależne Wydawnictwo „Wrocław”, b.r. [1982 ?].
A5, [2],9,[1] s., powiel.
K-1453, CD-225, G-82/15*[nazw.: Baran - na podst. błędnego opisu], J-93, BN-0154, Ka-920, KS-0791, Br-0105, Nukat-2084381[Oss], IBLWa-Masz.1876{[1981]} – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Cenzura w PRL. Parę podstawowych informacji.
Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza, 1980.
A4, [2],8 s., powiel.
Poznańskie Broszury Społeczne; z. 2.
S-11/3075, BN-0155*[wg UAM i Dom], KS-0784, BJ-0122, FC-11535 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej PRL.
Paryż: Libella, 1983.
Rec.: Janina Katz-Hewetson: Odbiorca bez wyboru – o kulturze masowej w Polsce. Puls 1983 nr 18 s. 155-159; M.K. [krypt. – właśc. Seweryna Wysłouch]: w: Do współczesności. Glosariusz 5. Wrocław: Aspekt 1989 s. 157-158.
– uw – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej PRL.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1983-1984].
A5, okł.kart., [2],5-141 s., off. z oryg., [c. 350-400 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1983.
Rec.: XX.: Promieniści nr 38, 28 V 1983, s. 14-16; Michał Spis [pseud. – właśc. Łukasz Plesnar]: Tyrania słów. Arka 1984 nr 9 s. 99-105.
K-1454, G-84/20, CD-226, J-94, BK-14, BN-0156, Ka-4094, KS-0060=KS-0810, BJ-0123, FC-305, KJ-15*, ST15-0190, Nukat-2014112 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Dlaczego „Zapis” („Zapis”, nr 1).
B.m.: b.w., 1976.
A4, 7 k., masz. przeb.
ST15-0191 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Dojść do lady. Wiersze nabywcze i inne.
Wrocław: AR NZS – Dzika Oficyna Wydawnicza im. Lenki Cvrckovej, b.r. [1980].
A5, [14] s., powiel.
Na s. [2] doklejona errata.
ST15-0192, Nukat-2156788[wg Oss] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Dziennik poranny. Wiersze 1967-1971.
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1972.
16x17 cm, 83,[3] s.
– uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Dziennik poranny. Wiersze 1967-1971. Wyd. II.
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1981.
16x16 cm, 81,[3] s.
Brak w tym oficjalnym wydaniu sygnatury cenzora [?]. ISBN 83-210-0321-4. – uw – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Dziennik poranny. Wiersze 1967-1971.
Górny Śląsk: [Wydawnictwo „Po prostu”], 1986.
A6, [40] s., ksero, [c. 80-150 zł].
Biblioteczka „Po prostu”; [t.] 4.
Często kolportowano w stanie niespiętym z kompletnie pomieszanymi kartkami. Przedruk z pominięciem pustych stron i części grafik z wyd.: Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
CD-227, J-95[off. z oryg.], BN-0157, KS-0816, {BJ-0124, FC-11536}[off. z oryg.], Nukat-2796242 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978.
Paryż: Instytut Literacki, 1979.
22 cm, 270 s.
Biblioteka „Kultury”; t. 303.
Zawiera m. in. [podano źródło przedruku]: O Józefie Brodskim [Zapis nr 4]; Summa Czesława Miłosza [Zapis nr 6]; Drzewo wygnania [Zapis nr 7]; Nie podlegać nicości [Zapis nr 8]; Dlaczego „Zapis” [Zapis nr 1]; List otwarty do pisarza Romana Bratnego [Zapis nr 2]; Bratny raz jeszcze [Zapis nr 7]; O „Kompleksie Polskim” rozmyślania wigilijne na stojąco [Zapis nr 5]; Fasada i tyły [Puls nr 2].
Rec.: JR [krypt. – właśc. Małgorzata Dziewulska-Król]: Poeci i moralność. Res Publica 1979 nr 4 s. 24-38; Nowa książka Barańczaka. Zapis 1979 nr 11 s. 122; Tadeusz Nyczek: Etyka życia, etyka literatury. w [tegoż]: Powiedz tylko słowo. Londyn: Polonia 1985 i Warszawa: Przedświt 1985 s. 207-217. – uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978.
Kraków: Wydawnictwo ABC, 1981.
A6, okł.kart., 267,[3] s., off. z oryg., [c. 100-160 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1979.
CD-228, BK-15, BN-0158, Sup-13, Ka-4095, KS-0052=KS-0792, BJ-0125, FC-310, Br-0106, ECS-05035, ST15-0193, Nukat-915918 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Etyka i poetyka.
Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009.
22 cm, 404,[4] s.
ISBN 978-83-240-1084-4.
– uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Fasada i tyły.
B.m.: b.w., b.r. [1977].
10 k.
Esej odczytany na Biennale w Wenecji 2 grudnia 1977 r. i ogłoszony w prasie emigracyjnej w Londynie.
Br-0107[fot.] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Fasada i tyły.
B.m.: b.w., b.r. [1978].
A4, 5 s., powiel. spiryt.
Tytuł nagł. Dat.: X 1977. Esej odczytany na Biennale w Wenecji 2 grudnia 1977 r.
KS-0049=KS-0778, ST15-0194 – op
 ▬ Barańczak Stanisław: Fasada i tyły.
- w: Puls 1978 nr 2 [wyd. powiel.] s. 49-53; [wyd. londyńskie] s. 60-65;
- w: Etyka poetyka. Paryż: Instytut Literacki 1979 s. 253-259;
- w: Nie podlegać nicości i inne szkice. Kraków: kos 1980 s. 55-61;
- w: Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978. Kraków: ABC 1981 s. 253-259.
– uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-76.
Poznań: b.w., 1976.
A4, [47] k.
Stanisław Barańczak; T. 1.
BN-0164, BaBN-b1280597, FC-50519*[wg BN] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-76.
Poznań: b.w., 1976.
A4, [43] k., masz. przeb.
– MM {w dole s. [1] podpis: J. Szczęsna [Jadwiga?, Joanna?]}
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-76.
Poznań: b.w., 1976.
A4, [38] k., masz.
Wyd. samizdatowe.
BJ-0126, FC-11538 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-76.
Poznań: b.w., 1976.
A4, [35] k., masz.
Wyd. samizdatowe.
BJ-0127, FC-11539 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-76.
Poznań: b.w., 1976.
25 k.
KS-0777*[wg MJ] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976.
Paryż: Instytut Literacki, 1977.
22 cm, 63,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; t. 275.
Rec.: Jan Józef Lipski: Pajęczyna drętwej mowy – i świat prawdziwy. Zapis 1978 nr 7 s. 116-119; Tadeusz Solicki: Poeta o mózgu tak wyzywająco szarym. Tematy 1980 nr 2 s. 99-105.
– uw – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-76.
Warszawa: b.w., 1977.
[43] k.
KS-0779*[wg MJ] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-76.
Warszawa: b.w., 1977.
A4, [42] k., masz. przeb., okł. stdr.
Wydano w nakładzie stu numerowanych egzemplarzy.
Sup-14, Br-0111[Nr 59] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-76.
Warszawa: b.w., 1977.
A4, [36] s.
Ka-922 – op
 ▬ Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-76. – fragmenty [?] maszynopisów: ST15-0195, ST15-0196. – uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, styczeń 1978.
A5, okł., IV,3-46,[8] s., powiel.
Tytuł okł. Okładka odbita drukiem wypukłym – zapewne drzeworyt. Na s. I-IV: Adam Michnik: Wiersze Stanisława Barańczaka – zamiast przedmowy. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
CD-229, BN-0162[IV,46,[6] s.], Sup-15, Ka-60, KS-0781, BJ-0130, FC-11543, Br-0108, ECS-02005, ST15-0197, Nukat-741723[IV,46,[6] s.] – MM
Odmiany matryc:
- S. 24: paginacja nad tytułem; s. 30: paginacja: »-30-» nad: «_Rok«. Druk na okładce jasnoszary. - MM
- zmieniono matryce s. 23/30 i 24/29. S. 24: paginacja na końcu wiersza z tytułem; s. 30: paginacja: »-30-« nad: »_Now«. Druk na okładce czarny. - MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r.
A5, okł., [1],IV,{3},5-13,[1],17-31,[1],35-46,[3] s., masz. przeb.
Na s. I-IV: Adam Michnik: Wiersze Stanisława Barańczaka. Zamiast przedmowy. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1978.
– MM
 ▬ Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne [wyd. pod innym tyt.] - patrz: Stanisław Barańczak: Wiersze. Poznań: b.w. 1978. – uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wznowienie.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979.
A5, 45,[2] s.
Ka-4332{chyba błędna paginacja: [2],3-15,[3] s.}, BaBN-b1274411, ECS-05401, Nukat-206977 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne (wznowienie).
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa; druk: Swobodna Grupa Wydawnicza, listopad 1979.
A5, okł.kart., 45,[2] s., powiel.
Na s. 3-6: Adam Michnik: Wiersze Stanisława Barańczaka – zamiast przedmowy. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
BN-0166, Sup-16, KS-0783, ST15-0198 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-76.
B.m.: b.w., b.r.
A4, [18] k., powiel. spiryt.
Dedykowane: Matce, Żonie i Synowi.
BJ-0128, FC-11540 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-76.
B.m.: b.w., b.r.
A4, [23] k., masz.
Wyd. samizdatowe.
BJ-0129, FC-11541 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-76.
B.m. [Radom]: b.w., b.r. [1980].
Opr., [32] k., masz. przeb.
KS-0785 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne.
Kraków: Wydawnictwo kos, 1981.
A6, okł.kart., 38,[2] s., [8] k. ilustr., off. z oryg., [c. 60 zł].
Seria Poetycka.
Ilustr.: Jerzy Duda Gracz. Proj. okł.: Bronisław Kurdziel. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
Sup-17, [ECS-00095, Nukat-561193 - chyba błędnie: 22 cm] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne.
Kraków: Wydawnictwo ABC, 1981.
A6, okł.kart., 38,[3] s., [8] k. ilustr., off. z oryg., [c. 60 zł].
Seria Poetycka.
Na wydrukowanej nazwie „kos” na okł. i nazwie „kos” na s. tyt. wstemplowano: „ABC”. Nieliczbowane karty z drukowanymi wielokolorową rotograwiurą reprodukcjami obrazów Jerzego Dudy Gracza umieszczono po dwie po s. 8, 16, 24 i 32. Proj. okł.: Bronisław Kurdziel. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977. W części nakładu dodano na końcu kartę {38,[3] s. lub 38,[4] s.} z informacją o wyodrębnieniu się z dotychczasowego Wydawnictwa KOS - Wydawnictwa ABC. Informację sygnowali: Tadeusz Nyczek, Jan Polkowski, Andrzej Sulikowski.
CD-230, BK-16, BN-0159, Sup-17, Ka-3887, KS-0793, BJ-0131, FC-432, Br-0109, ECS-04909, ST15-0199, Nukat-2085852 – MM
Odmiany:
- w stemplu długość słowa ABC: 16,5 mm. Po s. 38 jedna kartka {38,[2] s.}, brak informacji o podziale wydawnictwa - MM [na s. tyt. dawny stempel własn.: »Sekretarz Komisji Zakładowej / NSZZ „Solidarność” OML Skawina / mgr inż. Marian Stachniuk«]
- w stemplu długość słowa ABC: 13,7 mm. Po s. 38 dwie kartki {38,[3] s.}, ostatnia z informacją o podziale wydawnictwa - MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976.
B.m. [Sosnowiec]: Oficyna Nieobecnych, b.r. [1981].
A5, okł.kart., [6],9-63,[1] s., off. z oryg.
Znak wydawnictwa jedynie na okł. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
BN-0163*[wg BŚ], Sup-18*[wg BN, WBŚ], KS-0799*[wg KB*], Nukat-2680880[wg BUŚ] – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976.
Poznań: Wydawnictwo Centrum Informacyjnego NZS UAM, 1981.
A4, okł. kart., [2],25 s., powiel.
3 [pozycja w dorobku wydawnictwa].
Zawiera: Adam Michnik: Przedmowa. Tomik kończy się wierszem „Ja wiem, że to niesłusznie” [sic!].
BN-0165*[wg ARP], BaBN-b1274410, Sup-20{[2],24 s.}, KS-0794, Ka-4765{[2],5-24 s.}, ST15-0200{[2],24 s.}, Nukat-3416103[UAM] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne.
Szczecin: S Studencka Agencja Wydawnicza „SORBONA” im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, kwiecień 1981.
A6, okł., 28,[28] s., powiel., [c. 30-40 zł].
Okł. drukowana linorytem w kolorze czerwonym. Przedruk z wyd.: Nowa 1978.
BN-0161*[wg BŚ]{27,[28] s.}, Sup-19, KS-0795*[wg KB], BJ-0132, FC-11544, ST15-0201, Nukat-350009 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976.
B.m.: b.w., b.r. [1981?].
A5, okł.kart., [6],9-63,[1] s., off. z oryg.
Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977. Na IV s. okł. słaba kopia s. 12 [również na s. 12 b. słaby druk].
KS-0796*[wg KB] – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne.
Lublin: Wydawnictwo AUT’82, 1982.
A5, okł.kart., [5],7–35 s., powiel.
Przedruk z wyd.: Kraków: ABC 1981. W egz. ST15 poprzestawiane strony.
K-1455, G-82/16*, CD-231, J-96, BN-0160*[wg K], BaBN-b1274406, Sup-21, KS-0798*[wg CD], Br-0110, ST15-0202, Nukat-1994030 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Jednym tchem.
Warszawa: Zrzeszenie Studentów Polskich; Studencka Agencja Wydawnicza „Universitas”, 1970.
17 cm, [22] s.
Suplement do publikacji Orientacja, grudzień 1970.
– uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Jednym tchem.
Kraków: Wydawnictwo Świt, 1984.
A5, [12] k. [wg BJ]; [26] s. [wg Ka], powiel.
Tytuł okł. W egz. BJ okł. wykonana odręcznie - sowiecka gwiazda i litery RDA.
BK-17*, BN-0167*[wg BK*], BaBN-b1783168, KS-0802*[wg KB*], Ka-4372, BJ-0133, FC-433, KJ-16*[1983 ?] – op
 opis książki [Barańczak Stanisław]: Jednym tchem.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 1–19,21–22,24–31,33–39,43. k., powiel.
ST15-0203 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Knebel i słowo. O literaturze krajowej w latach siedemdziesiątych.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, listopad 1980.
A6, okł., [1],43 s., stdr. z masz.
Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady. 112 [poz. wydawnicza Nowej].
Tytuł okł. Druk: Zakłady Graf. NOWA. Szerokość znaku wydawcy na przodzie okł.: 25 mm.
CD-232, BN-0168, Ka-61, KS-0050=KS-0786, BJ-0134, FC-11546, Br-0112, ECS-02002, ST15-0204, Nukat-742927 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Knebel i słowo.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1980.
A6, okł., [1],43 s., stdr. z masz.
Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980 (lub inne odbicie Nowej). IV s. okł. bez druku. Szerokość znaku wydawcy na przodzie okł.: 32 mm.
FC-33257 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Knebel i słowo. O literaturze krajowej w latach siedemdziesiątych.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 28,[14] s., off. z masz. i oryg.
Tytuł nagł. [Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980]. Zawiera również teksty: Warszawa – Noc z 30 na 31 grudnia 1977 roku; Leszek Szaruga: Pudło. Obydwa teksty przedrukowano w zmniejszeniu [2 s. oryg. na jednej s. A5] z pisma Puls 1978, marzec, nr 2 z wyd. Londyn, (druk: luty 1980), s. 45-48 i 81-104.
– MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Książki najgorsze (1975-1980).
Kraków: Wydawnictwo KOS, 1981 [właśc. 1982].
A6, okł.kart., 166 s., off. z masz., [c. 170 zł].
Zawiera 54 recenzje opublikowane w pismach: Student, Biuletyn Informacyjny, Zapis (pod pseud.: Feliks Trzymałko i Szczęsny Dzierżankiewicz) oraz: Tygodnik Powszechny (pseud.: Barbara Stawiczek).
G-82/17, CD-233*[wg G], CJ-1597, J-97, BK-18, BN-0169, Ka-62, KS-0056=KS-0800, BJ-0135, FC-434, KJ-17*[wg BJ], Br-0113, ECS-00096, ST15-0205 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Książki najgorsze i parę innych ekscesów krytyczno-literackich. Wyd. 2 zmien.
Poznań: a5, 1990.
ISBN 83-900036-0-0.
– uw – MM [autograf autora]
 opis książki Barańczak Stanisław: Książki najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich 1975-1980 i 1993. Wyd. 3, ulepszone.
Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009.
ISBN 978-83-240-1083-7.
– uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Nie podlegać nicości i inne szkice.
Kraków: [Wydawnictwo] kos, kwiecień/maj 1980.
A6, okł.kart., 64 s., stdr. z oryg.
Przedruk fragm. z: Etyka i poetyka. Paryż: Instytut Literacki 1979. Zawiera [podano miejsce pierwodruku]: Dlaczego „Zapis” [Zapis nr 1]; Nie podlegać nicości [Zapis nr 8]; List otwarty do pisarza Romana Bratnego [Zapis nr 2]; Bratny raz jeszcze [Zapis nr 7]; De Profundis alla Polacca: „W samym sercu gówna” [Kultura 1977 nr 4]; O „Kompleksie Polskim” rozmyślania wigilijne na stojąco [Zapis nr 5]; Fasada i tyły [Puls nr 2]; Prace Stanisława Barańczaka.
CD-234, BK-19, BN-0170*[wg BK], Sup-22, Ka-921, KS-0051=KS-0787, BJ-0136, FC-435, Br-0114, Nukat-2154557 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Londyn: Aneks, 1988.
ISBN 0 906601 47 9.
Rec.: Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin Zach. 1988 nr 8(148) s. 66, 71; Wojciech Ligęza: Metafizyka, egzystencja i faktyczność. Arka Kraków 1988 nr 24 s. 133-136; Adam Poprawa: Przed, po - w trakcie. Res Publica 1988 nr 12 s. 124-126; E.B.: Stąd i stamtąd. Kultura Niezależna 1989 nr 48 i w: Balcerzan Edward: Przygody człowieka książkowego. Warszawa: PEN 1990 s. 132-136; Andrzej Wilowski: Krytyk pamięta. Czas Kultury 1989 nr 9-10 s. 105-106; Marcin Baran: Przełom ? Brulion 1989 nr 9 s. 169-172; J.Ż. [krypt. – właśc. Tadeusz Patrzałek]: w: Do współczesności. Glosariusz 5. Wrocław: Aspekt 1989 s. 158-159.
– uw – MM
 ▬ Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku.
Maszynopisy, powstało ich sporo z uwagi na niewielką objętość tekstu:
- [Kraków]: b.w., b.r. [1982]. A4, 6 k. Spisane z nagrania radiowego w pierwszych dniach września 1982. J-4048*[wg Pil-109], BN-0179*[wg Pil], KS-0801*[wg MJ], KJ-18*;
- B.m.: b.w., b.r. [1983]. A5, 7 k. BJ-0140, FC-11551;
- B.m.: b.w., b.r. A4, [4] k. ST15-0206;
- B.m.: b.w., b.r. A4, [4] k. Inny układ tekstu. ST15-0207;
- B.m.: b.w., b.r. A4, [4] k. (Bez wiedzy i zgody autora). Inny układ niż wyżej. Zawiera też wiersz „Rota”. ST15-0208;
- B.m.: b.w., b.r. A4, [4] k. Inny układ tekstu. ST15-0209.
– uw
 ▬ Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku.
- pierwodruk w: Zeszyty Literackie 1983 nr 1 s. 5-11.
- w: Miesięcznik Małopolski 1983 nr 1-2 (Libertas) s. 78-83 - przedruk z: Zeszyty Literackie 1983 nr 1 (inf. na s. 127) - MM;
- w: tegoż: Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-1985.
– uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku.
W Gdańsku: b.w., 1983.
A5, 20 s., powiel., c. 40 zł.
Tytuł okł. Zawiera posłowie: Jakub Ossowski [pseud. – właśc. Marian Terlecki]: Poemat dokumentalny [K, CD, Dun, WPP podają Osowski]. Przedruk z: Zeszyty Literackie 1983 nr 1.
K-1456, G-83/17, CD-235, S-11/2053, Dun-6, J-100, BN-0171, KS-0804*[wg CD], FC- 36354*[wg BN], ECS-04886, Nukat-1995735 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku.
Poznań: Oficyna Wydawnicza „Syzyf”, 1983.
11x15 cm, okł.kart., 23 s., [4] k. tabl., powiel., [c. 35-55 zł].
Posłowie: Jakub Osowski [J, BN, BJ tego nie podają]. Zawiera cykl 17 wierszy; przedruk z Zeszyty Literackie nr 1, oraz wiersz pt. „Grażynie” przedruk z Zeszyty Literackie nr 2, a także odbitki 5 stempli związanych tematycznie ze stanem wojennym.
K-1458, G-83/19, CD-236, J-101, BN-0173, KS-0808, BJ-0137, FC-11547 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku.
Poznań: Nakładem „Głosu SKOS-ów”, 1983.
A4, [4] s., powiel., c. 5+15 zł.
Przedruk z: Zeszyty Literackie 1983 nr 1 s. 5-11.
K-1457, G-83/18*, CD-237*[wg K], J-4190, BN-0172, KS-0805, BJ-0138, FC-11549, Br-0115 – MM

 ▬ Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku. Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983. A6, [8] s., stdr. z oryg. Przedruk z: Zeszyty Literackie 1983 nr 1 s. 5-11.
Rec.: Jacek Zielony: Książki z trudem zdobyte. Tu, Teraz 1983 nr 21 s. 9; Pseudonim [pseud. – właśc. Włodzimierz Bolecki]: Arka 1984 nr 7 s. 77.
K-1459, G-83/16, CD-238, J-102, BN-0177 i błędnie BN-0176*[wg MBPŁ - błędna ilość s.], Ka-63, Hoo99/170, KS-0807*[wg CD], Br-0116, ECS-02001, Nukat-692605 – brak możliwości określenia typu wydania – uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A6, [8] s., stdr. z oryg., c. 15 zł.
Druk w kolorze zielonym, na ostatniej stronie w dole - 10,5 mm poniżej słowa „Cambridge” - wydrukowano: cena 15. Czasem z powodu przesunięcia druku cena może być niewidoczna.
BJ-0139, FC-11550, ST15-0210 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A6, [8] s., stdr. z oryg., [c. 15 zł].
Druk w kolorze czerwonym, na ostatniej stronie w dole brak wydrukowanej ceny.
– MM

 opis książki Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku.
Wrocław: Niezależne Wydawnictwo im. Gnębona Puczymordy. Zakłady Graficzne Wrocław; 1983.
11x15 cm, [2],17,[1] s., stdr. z masz., [c. 30 zł].
K-1460, G-83/20*, CD-239, Dun-5[m.w.: Gdańsk], J-103, BN-0178, KS-0806*[wg MJ], FC-36353*[wg BN], ECS-05055, Nukat-3532754[ECS] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
11x15 cm, [2],17,[1] s.
BaBN-b1592526, ECS-05262, FC-36355*[wg BN], Nukat-735425 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku.
B.m.: Instytut Wydawnictw Lotnych „Zielony Putrament”, b.r.
17 s.
J-98*, BN-0174*[wg J*], KS-0811*[wg MJ*] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A6, [2],16,[1] s., off.
K-1461, G-83/15*, CD-240, J-99*[wg SK-6 s. 98], BN-0175*[wg K], KS-0803*[wg CD] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku.
Warszawa: KF, 1987.
A6, [8] s.
Ka-3888 – op
 ▬ Barańczak Stanisław: Samobójstwo sandaueryzmu.
Pierwodruk: Kultura 1982 nr 10 s. 29-38, nr 11 s. 17-31. – uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Samobójstwo sandaueryzmu.
Kraków: Promieniści, 1984.
A6, okł., 24,[1] s., stdr. z oryg., c. 30 zł.
Biblioteka Promienistych.
Przedruk z: Kultura 1982 nr 10 s. 29-38 i 11 s. 17-31.
K-1462, G-84/21, CD-241, J-104, BK-20, BN-0180, Sup-23, Ka-916, KS-0812*[wg CD]=KS-3877*[wg CD], BJ-0141, FC-436, KJ-19, Br-0117, ECS-05177, ST15-0212, Nukat-772959 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Samobójstwo sandaueryzmu.
B.m. [Gdańsk]: MW Melina Wydawnicza, [19]’85.
A6, okł., 25,[1] s., stdr. z oryg., c. 55 zł.
Druk na okł. w kolorze ciemnoniebieskim. Przedruk z: Kultura 1982 nr 10 s. 29-38 i 11 s. 17-31.
{K-1463, CD-242, BN-0181, Sup-24 – m.w. [Warszawa]}, G-85/14, Dun-7, J-105, BaBN-b1274426, Ka-64=Ka-923, KS-0813*[wg MJ]=KS-3878*[wg MJ], BJ-0142, FC-11552, Br-0118, ECS-02004, ST15-0213, Nukat-1263315 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Samobójstwo sandaueryzmu.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza, [19]85.
A6, 25,[1] s., stdr. z oryg.
Sup-25 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Samobójstwo sandaueryzmu.
B.m. [Warszawa]: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1985.
A6, 26 s.
Sup-26*[wg Pil] – op
 ▬ Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie. Wg: S. Barańczak: Wiersze prawie zebrane. Warszawa: Nowa 1981 s. [128] - wydania samizdatowe od 1974 r.
Rec.: Leszek Szaruga: Zapis 1978 nr 6 s. 106-111; Ewa Grosz: Pesymizm i nadzieja. Meritum 1987 nr 1 s. 60-63. – uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie. 22.VII.1971 - 1.V.1974.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1976].
A4, [16] k., masz.
Tytuł okł.
BJ-0143, FC-11553 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie. 1971-1974.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1976].
A4, opr.skoroszytowa, [29] k., ksero z masz., k.tyt. masz.
BJ-0144, FC-11554 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie.
Warszawa: b.w., 1977.
A4, okł., 30 k., odb. z masz.
Okładka opisana ręcznie.
Br-0119 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1977].
A4, 48 k., masz.
Br-0120 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie.
B.m.: b.w., b.r. [1977 ?].
[15] k.
KS-0780 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie.
Londyn: Aneks, 1978.
21 cm, 45 s.
Wklejono 8 ilustacji Jana Lebensteina.
– uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie. [Wyd. 2 popr. i.e. 1].
Kraków: Krakowska Oficyna Studentów k, 1980.
A6, okł.kart., 46,[2] s., 1 portr.
Wyd. 1: Londyn : Aneks, 1978. W części nakł. brak miejsca i r. wyd.
BN-0182, BaBN-b1274427, FC-36356*[wg BN] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie. Wyd. drugie, poprawione.
B.m. [Kraków]: Krakowska Oficyna Studentów k, b.r. [przed VIII.1980].
A6, okł.kart., 46,[2] s., [5] k. ilustr., stdr. z masz., [c. 40-80 zł].
Ilustr.: Dorota Martini. Przed ilustracjami folia ochronna. Na s. [48]: Wyd. drugie, poprawione. Copyright by Stanisław Barańczak [bez d. wyd.].
CD-243, BK-21, Ka-917, KS-0788, BJ-0145, FC-437, Br-0121, ECS-04330, ST15-0215, Nukat-2085851 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie. Wydanie drugie, poprawione.
Kraków: Krakowska Oficyna Studentów k, II-III 1980.
A6, okł.kart., 46,[2] s., ilustr., stdr. z masz., [c. 40-80 zł].
Na ost. stronie przed okł.: Wydanie drugie, poprawione. Copyright by Stanisław Barańczak. Wykonano metodą sitodruku. Kraków luty-marzec 1980.
FC-5402 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie.
B.m.: IWSAM; druk: NZS JPCz, b.r. [1980-1981].
A5, okł., 23 s., powiel., okł. off.
Tytuł okł. S. 5, 22 – bez nadruku; po s. 11 – rysunek.
ST15-0214 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł., 45 s., ilustr., off. z oryg., c. 55 zł.
Ilustracje: Jan Lebenstein. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1978. Na okł. rys. Jana Lebensteina: leżąca postać pod dymiącymi kominami - tło niebieskie.
BaBN-b1280998 ,BJ-0146, FC-11555 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
14 cm, 43 łamy (22 k.), fotogr.
Fotograficzna kopia wyd. anonimowego z rysunkami Jana Lebensteina. Odbitki fotograficzne spięte w górnej części kółkami z drutu.
BJ-0147, FC-11556 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 25 s., ilustr.
Tytuł okł. Błędnie oznaczono numerację ostatniej strony.
Nukat-1316714[wg BPW] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się piszę.
Londyn: Aneks, 1990.
ISBN 0 906601 71 1.
Rec.: Helena Zaworska: As. Gazeta Wyborcza nr 91, 19.04.90 r., s. 8.
– uw – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu.
Kraków: Wydawnictwo. Kos [Krakowska Oficyna Studentów],1980.
A6, okł.kart., 77 s., ilustr., off. z masz., [c. 60 zł].
[Seria Poetycka Wydaw. Kos.]
Ilustr.: Wojciech Wołyński.
CD-244, BK-22, BN-0183, Ka-918, KS-0789, BJ-0148, FC-438, ECS-00097, ST15-0216, Nukat-789532 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu.
Kraków: Wydawnictwo ABC - poprzednio Wydawnictwo Kos, 1980.
A6, 77 s.
Ilustr.: Wojciech Wołyński. Dołączona kartka informacyjna Wydawnictwa ABC.
BaBN-b1274428, Br-0122 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu.
Paryż: Instytut Literacki, 1981.
22 cm, 66,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; t. 337.
– uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta.
Londyn: Polonia, lipiec 1984.
Wokół literatury; 2.
ISBN 0-902352-32-6.
Rec.: Antoni Skinder: Składnia pozbawiona koniunktiwu. Kontakt Paryż 1985 nr 11(43) s. 39-41; J.P. [pseud. – właśc. Kazimierz Nowosielski]: Herbert zdialogizowany. Podpunkt Gdańsk 1985 nr 3 s. 106-107; Frejusz [pseud. – właśc. Andrzej Zawada]: List zza muru. Obecność 1985 nr 11 s. 113-115; Andrzej Sagt: Ocalony umysł. Kultura Niezależna 1986 nr 22-23 s. 27-39 – przedruk w: Jesteśmy 1988 nr 1(16) s. 17-24; P.S. [Piotr Śliwiński] w: Glosariusz 5. Do współczesności. Wrocław: Aspekt 1989 s. 158 – przedruk w: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Wrocław: Ossolineum 1992 s. 398-399.
– uw – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1985.
A6, okł.kart., [2],5-155,[2] s., off. z oryg., [c. 280-350 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1984.
Rec.: wi: Nowa książka Barańczaka. Wybór Nowa 1986 nr 15 s. 4; Adam Ptasiński: Głos spod miotły. Kultura Niezależna 1986 nr 17 s. 67-71; Ewa Kraskowska: Herbert bez werniksu. Obecność 1986 nr 14 s. 111-114; J.M. {Jerzy Malewski [pseud.] - właśc. Włodzimierz Bolecki}: Antynomie i imponderabilia. Almanach Humanistyczny 1986 nr 5 s. 95-7 – przedruk w: [tegoż]: Jedynie prawda jest ciekawa. Warszawa: Pokolenie 1987 s. 81-83.
K-1464, G-85/15, CD-245, J-107, BK-23, BN-0184, Ka-919, KS-0815=KS-1682, BJ-0149, FC-439, KJ-20, Br-0123, ECS-02006, ST15-0217, Nukat-733031 – MM [proweniencja: ExLibris[----]; Żoliborski Komitet Obywatelski, Biblioteka 712]
 opis książki Barańczak Stanisław: Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
4-155,[1] s., ksero z oryg., druk dwułam., [c. 250 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1984.
J-106*[wg Pil-119], BN-0185*[wg J], KS-0814=KS-1681*[wg MJ*] – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. [Wyd. 2 (pierwsze kraj.)].
Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1994.
ISBN 83-7091-013-0.
– uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. [Wyd. 2 (pierwsze kraj.)].
Warszawa; Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
ISBN 83-01-13547-6.
– uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986-1988.
Paryż: Zeszyty Literackie, 1988.
21 cm, 49,[6] s.
ISBN 2-906253-02-2.
Rec.: Krzysztof Koehler: Utracona dziwność istnienia. Brulion 1989 nr 10 s. 170-172; Bogusława Latawiec: Sacrum w profanum. Kultura Niezależna 1990 nr 59 s. 59-65.
– uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986-1988.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1989.
A5, okł.kart., [8],11-49,[1] s., off. z oryg., c. 300 zł.
Przedruk z: Paryż: Zeszyty Literackie 1988. W BN błędnie data podstawy przedruku: 1982.
CD-246, BK-24, BN-0186, Ka-3889, KS-0818, BJ-0151, FC-441, KJ-21*, ST15-0218 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986-1988.
Kraków: [Wydawnictwo] X, 1989.
A5, okł.kart., obw., [4],11-49,[1] s., off. z oryg., [c. 300-600 zł].
Przedruk z: Paryż: Zeszyty Literackie 1988.
BK-25, BN-0187, Ka-3099, KS-0819*[wg MJ*], BJ-0150, FC-440, KJ-22*{wg BN, ale błędnie: [4],49,[1] s.}, ECS-02003, ST15-0219, Nukat-1714240 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986-1988.
Poznań: Wydawnictwo A-5, 1989.
A5, okł.kart. tłoczona, [8],11-49,[6] s., off. z oryg., [c. 1000 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Zeszyty Literackie 1988.
CD-247, BN-0188, KS-0820, Ka-4259, BJ-0152, FC-11557, Br-0124, ST15-0220, Nukat-213190 – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986-1988.
B.m.: Wydawnictwo ELS, 1989.
A5, okł.kart., [8],11-49,[4] s., off. z oryg., [c. 400 zł].
Druk: Towarzystwo Kursów Społecznych. Proj. okł.: G.B.M. Przedruk z wyd.: Paryż: Zeszyty Literackie 1988. Wydano za wiedzą i zgodą Autora. Druk słabej jakości offsetem z klisz przygotowanych na ksero. Okł. drukowana na dobrym kserografie.
BN-0189, KS-0821*[wg MJ*], FC-36357*[wg BN] – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986-1988.
Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2015.
Seria Poetycka „Zeszytów Literackich”; nr 1.
ISBN 978-83-64648-25-0.
– uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Wiersze.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1976].
A5, 6 s., masz. dwustr.
BJ-0153, FC-11558 – op
 opis książki Barańczak Stanisław: Wiersze.
Poznań: b.w., 1978.
A5, okł.kart., IV,[2],5-46,[8] s., masz. przeb., okł. ręcznie malowana.
Przedruk tomu: „Ja wiem, że to niesłuszne”. Warszawa: Nowa 1978.
KS-0782*[wg KB] – MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Wiersze…
Kraków: Wydawnictwo Świt, 1983.
A5, okł., [11] k., powiel. jednostr. [stdr. z matrycy białk.].
Na okł. litery: RDA. Okładka częściowo opisana odręcznie.
J-108*[wg Pil-120], BK-26, BN-0190*[wg BK], KS-0809*[wg MJ*], BJ-0155, FC-442, KJ-23* – MM

 ▬ Barańczak Stanisław: Wiersze prawie zebrane. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1981. A5, okł.kart., 124,[4] s., off. z masz., c. 120 zł. 150 pozycja wydawnicza NOWEJ. Ilustrował: Wojciech Wołyński. Grafiki na s.: [1], [11], [31], [47], [73], [101].
CD-248, BN-0191, Sup-27, Ka-65, Hoo99/170, KS-0797, Br-0125, ECS-02007, ST15-0221, Nukat-604780– brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Wiersze prawie zebrane.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1981.
A5, okł.kart., 124,[4] s., off. z masz., c. 120 zł.
150 pozycja wydawnicza NOWEJ.
Górna ramka znaku wydawcy na I s. okł. jest na wysokości czoła autora na fotografii. Kreska litery „k” na końcu nazwiska autora na I s. okł. leży nieco poniżej górnej grubej linii na IV s. okł. Dwa dolne wiersze na IV s. okł. pismem szeryfowym, długość dolnego wiersza: 92,5 mm. Nad tymi dwoma wierszami brak grubej linii. Ułożenie druku na I i IV s. okł. uniemożliwiło prawidłowe obcięcie książki.
BJ-0154, FC-11559 – MM [egz. nieobcięty]
 opis książki Barańczak Stanisław: Wiersze prawie zebrane.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1981.
A5, okł.kart., 124,[4] s., off. z masz., c. 120 zł.
150 pozycja wydawnicza NOWEJ.
Górna ramka znaku wydawcy na I s. okł. jest na wysokości czoła autora na fotografii. Kreska litery „k” na końcu nazwiska autora na I s. okł. leży nieco nad trzecim od góry wierszem na IV s. okł. Dwa dolne wiersze na IV s. okł. pismem bezszeryfowym, długość dolnego wiersza: 107,5 mm. Nad tymi dwoma wierszami jest gruba linia.
– MM
 opis książki Barańczak Stanisław: Wiersze prawie zebrane.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1981.
A5, okł.kart., 124,[4] s., off. z masz., c. 120 zł.
150 pozycja wydawnicza NOWEJ.
Górna ramka znaku wydawcy na I s. okł. jest w połowie wysokości włosów autora na fotografii. Kreska litery „k” na końcu nazwiska autora na I s. okł. leży nieco nad drugim od góry wierszem na IV s. okł. Dwa dolne wiersze na IV s. okł. pismem szeryfowym, długość dolnego wiersza: 92,5 mm. Nad tymi dwoma wierszami jest gruba linia.
– MM [egz. nieobcięty]
 opis książki Barańczak Stanisław: Wiersze prawie zebrane.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1981.
A5, okł.kart., 124,[4] s., off. z masz., c. 120 zł.
150 pozycja wydawnicza NOWEJ.
Górna ramka znaku wydawcy na I s. okł. jest w połowie wysokości włosów autora na fotografii. Kreska litery „k” na końcu nazwiska autora na I s. okł. leży nieco nad drugim od góry wierszem na IV s. okł. Dwa dolne wiersze na IV s. okł. pismem bezszeryfowym, długość dolnego wiersza: 107,5 mm. Nad tymi dwoma wierszami brak grubej linii.
– MM

 ▬ Barańczak Stanisław: Wpływ Josifa Brodskiego na literaturę polską. - patrz: Josif Brodski: Nobel’87. [Wybór utworów]. Po Prostu 1988. – uw
 opis książki Barańczak Stanisław: Wybór wierszy.
Białystok: NZS FUW, 1980.
KS-0790[wg MJ*] – op
 ▬ Barańczak Stanisław [tłum.] - patrz: Josif Brodski: Cztery eseje. Warszawa: Nowa 1987; Josif Brodski: Nobel’87. [Wybór utworów]. Po Prostu 1988; Josif Brodski: Wiersze. Łódź: „Fakt” 1988; Josif Brodski: Wybór poezji. Oficyna Literacka 1985; 1987; Władimir Bukowski: I powraca wiatr…; Tomas Venclowa: Siedem wierszy. Warszawa: Wydawnictwo S 1986; [w:] Kazania wojenne. Warszawa: CDN 1983. – uw
 ▬ Barańczak Stanisław [wybór i przekł.] - patrz: E.E.Cummings: 100 wierszy. Witrynka Literatów i Krytyków. – uw
 ▬ Barańczak Stanisław [wybór, przekł. i oprac.] - patrz: Osip Mandelsztam: Późne wiersze. – uw
 ▬ Barańczak Stanisław [wybór, przekł., wstęp i oprac.] - patrz: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Witrynka Literatów i Krytyków; [wybrał, przeł. i wstępem opatrzył] - patrz: Josif Brodski: Wiersze i poematy. Warszawa: Nowa 1979; Josif Brodski: Wiersze i poematy. Warszawa: Nowa 1988; Josif Brodski: Wiersze i poematy. Wyd. III. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 ▬ Barańczak Stanisław [wybór i wstęp] - patrz: Poeta pamięta. Antologia poezji świadectwa i sprzeciwu 1944-1984. Warszawa: Niezłomni 1989. – uw
 ▬ Barańczak Stanisław [teksty] - patrz w: Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981; Kiedy prawdziwi Polacy powstaną. Zbiór wierszy. (Kwidzyn): Inter Nowa (ZK 1982); Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84; O wolność. [wybór wierszy]; Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. – uw
 ▬ [Barańczak Stanisław] Niedolski Feliks [pseud.]: Słowo wstępne. - patrz w: Jacek Bierezin: Wam. Poezje. – uw
 ▬ Barański Marian: Apel do członków i sympatyków „Solidarności”. Warszawa: Komitet Samoobrony Polskiej, 1981. A4, 3 k., powiel. ST15-0222 – uw
 ▬ Barański Marian - patrz: Elementarz wiedzy narodowej. Warszawa: Wydawnictwo Samoobrona Polska 1981. – uw
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.