Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Be - Bia

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 24.03.2020 r.
 
 
 ▬ Be - patrz: Studio Be. – uw
 ▬ Be [grafika] - patrz: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982. – uw
 ▬ Beauvois Daniel: Z perspektywy sympatyka. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. – uw
 ▬ Beck Julian [rozm.] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 opis książki Beck Józef: Pamiętniki. Wrzesień - 1939.
Radom: »Rosa« NZS WSI [Wyższa Szkoła Inżynierska], 1981.
A4, okł.kart., 15 s., powiel.
Tytuł okł.
BN-0235, BJ-0200, FC-11633, Ka-4764, ECS-05130, ST15-0251, Nukat-855600 – op
 opis książki Beck Józef: Pamiętniki. Wrzesień 1939.
B.m.: b.w., b.r. [po 1981].
A4, 14 k., powiel.
BJ-0201, FC-11634 – op
 opis książki Beck Józef: Pamiętniki. Wrzesień 1939.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 24 s., powiel.
Ka-4908 – op
 ▬ Becker Elizabeth: Układ Hanojski. O tym jak Wietnam stworzył regionalne imperium komunistyczne [tłum. z: The New Republic, 20 październik 1986]. – patrz w: Z lewa i z prawa. 1988. – uw
 ▬ Beczkiewicz Zygmunt: Samopomoc społeczeństwa Warszawy we wrześniu 1939. - patrz w: Warszawa czasu wojny (1939-1945). Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 6, s. 3-13. – uw – MM
 ▬ Beda [pseud.] [oprac. graf.] - patrz: Tadeusz Zaleski-Isakowicz: Oblężenie. Wyd. II. Kraków: Rota 1985. – uw
 ▬ Bednarczuk Leszek: Nowo-mowa /zarys problematyki i perspektywy badawcze/. - patrz w: Nowomowa. ON [1984]. – uw
 ▬ Bednarczyk Cz. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. – uw
 ▬ Bednarczyk Tadeusz - patrz: Lewica demokratyczna. I - Co to jest marksizm? II - Światowa sieć konspiracji. III - Inne materiały. Warszawa [1985]. – uw
 ▬ Bednarska Elżbieta [red.] - patrz: Strajk na UW. Warszawa UW 1980. – uw
 ▬ Bednarska Elżbieta [rozm.] - patrz w: Piotr Wierzbicki: Białe, czerwone, złote. Warszawa: Sowa 1981. – uw
 ▬ Bednarz Aleksander Tomasz: Wybór rymowanek z okazji V Dni Kultury Chrześcijańskiej w Raciborzu. Racibórz: b.w. 1988. A5, 23 k., masz., nakład 6 egz. SJP2-2960[KUL] – uw
 ▬ Bednarz Piotr - patrz: Tak się nie godzi. Zapis procesu Piotra Bednarza. Victoria [1984]. – uw
 opis książki Begin Menahem: Czas białych nocy. Opowieść o aresztowaniu i przesłuchaniach Menachema Begina, z załączeniem protokołów i dokumentów odtajnionych po upadku Związku Radzieckiego.
Budapeszt; Kraków: Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs, 2010.
Przekład Henryk Szafir. ISBN 978-83-61978-52-7.
– uw
 opis książki Begin Menachem: Białe noce.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, kwiecień 1989.
A5, okł.kart., 143,[2] s., off. z masz., [c. 2200 zł].
Biblioteka Obozu.
Przekład z rosyjskiego: Antoni Z. Danilewicz. Źródło tłumaczenia: V belye noci [Менахем Бегин: В белые ночи. Тель-Авив 1978]. Tytuł oryg.: Be-lelot levanim. Korotav shel asir-Tsiyon be-Rusyah. Jerusalem: Karni, 713 [1953] {מנחם בגין: בלילות לבנים. קורותיו של אסיר-ציון ברוסיה}.
CD-1905, BN-0237, Ka-77, BJ-0202, FC-11639, Br-0146, ECS-00102, ST15-0252, Nukat-592136 – MM
 ▬ Begin Menachem: Białe noce. – następne wyd. w innym tłum. pt.: Czas białych nocy. – uw
 ▬ Beichman Arnold: Demonizacja Ameryki [tłum. z: Encounter, styczeń 1987] – patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. – uw
 ▬ Beksiak Janusz - patrz w: Kryzys w Polsce. Analiza ekonomiczna. KOS [1983]; Zarys programu stabilizacyjnego i zmian systemowych. Warszawa: Wydawnictwo „Solidarność” Region Mazowsze 1990. – uw
 opis książki Belizariusz: Sierpień 1980, grudzień 1981, mojej żonie i wszystkim Polkom które miały nadzieję.

G-85/19*, J-138*[oba opisy wg: Obecność nr 11 s. 117] – op
 ▬ Belizariusz [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. – uw
 ▬ Bell Daniell: Powrót sacrum? - patrz w: Powrót sacrum. Poznań: Głosy 1985. – uw
 ▬ Bella [proj. okł.] - patrz: Kazimierz Dziewanowski: Złom żelazny, śmiech pokoleń. [Wyd. II]. Warszawa: Wydawnictwo S 1987. – uw
 ▬ Beloff Nora: Prawda o titoizmie [tłum. z: Commentary, październik 1986]. – patrz w: Polityka i świat. 1988. – uw
 opis książki Bełza Władysław: Katechizm polskiego dziecka.
Lublin: Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, 1981.
A6, 48 s., off. z oryg.
Nakład 1000 egz. Przedruk z wyd.: Kijów: N. Gieryn 1916.
CD-255, KS-0863*[wg CD], BaBN-b1899568, FC-36381*[wg BN], ST15-0253, Nukat-988561 – op
 opis książki Bełza Władysław: Katechizm polskiego dziecka.
Warszawa: Wydawnictwo ABC, 1984.
A6, 48 s., off. z oryg., c. 120 zł.
Przedruk z wyd.: Kijów: N. Gieryn 1916.
K-1476, G-84/26, CD-256, J-139, BN-0238, Ka-934, KS-0864, BJ-0203, FC-11638, ECS-04840, Nukat-3107861 – op
 opis książki Bełza Władysław: Katechizm polskiego dziecka.
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
Przedruk z wyd. 5: Lwów: nakładem autora 1912. ISBN 83-04-03647-9.
– uw
 ▬ Ben Filip [red. dzienn. Maariv]: List do red. Kultury. - patrz w: Marek Hłasko: Piękni dwudziestoletni. Warszawa: CDN 1988. – uw
 ▬ Benda Franciszek [pseud. - właśc. Józef Żarek] [tłum.] - patrz w: Jaroslav Seifert: Tylko tyle. Kraków: Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego 1984. – uw
 ▬ Benedykt XIV: A quo primum. - patrz: A quo primum; Humanum genus; Divini redemptoris. [Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu 1989]. – uw
 ▬ Bennigsen Alexandre: Nacjonalizm mniejszości sowieckich w perspektywie historycznej [tłum. z książki: Robert Conquest (ed.): The Last Empire. Nationality and the Soviet Future, Staford 1986, s. 131-150]. – patrz w: Sowietskij Sojuz. 1988. – uw
 ▬ Benningsen [błędnie – winno być Bennigsen] Alexandre - patrz w: Widmo komunizmu. O wojnie w Afganistanie. – uw
 ▬ Benoit Alain de [fragm. rozm. z B. Bażanowem] - patrz: Boris Bażanow, George R. Urban: Śmierć Lenina. Walka o władzę. – uw
 ▬ Berberyusz Ewa - patrz: Halina Mirowska [pseud.] – uw
 opis książki Berberyusz Ewa: Człowiek z innego świata. Wyd. 1 krajowe.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1989.
A5, okł.kart., 77 s., off. z masz., c. 900 zł.
Seria Reporterów Oko.
Opowieść na podstawie rozmowy z Olgierdem Wołyńskim. Zawiera: Andrzej Drawicz: Posłowie. Na s. red.: »Książka niniejsza – złożona do druku w Oficynie Wydawniczej „Pokolenie” – ukazała się drukiem w 1988 r., bez naszej wiedzy i zgody, w londyńskim wydawnictwie „Puls” [Olgierd Wołyński: Głos z Gułagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz]«. Cena odbijana numeratorem w różnych miejscach w dole IV s. okł.
CD-257, BN-0239, Ka-86, KS-0870, BJ-0204, FC-11640, Br-0147, ECS-00103, ST15-0254, Nukat-587142 – MM
 ▬ Berberyusz Ewa: Człowiek z innego świata. - patrz również Olgierd Wołyński: Głos z Gułagu [ten sam tekst]. – uw
 opis książki Berberyusz Ewa: Głos z Gułagu. Rozmowa z Olgierdem Wołyńskim. Wyd. I.
Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989.
Zawiera: Andrzej Drawicz: Posłowie. ISBN 83-203-3700-3. Sygn. cenzora: A-96.
– uw – MM
 ▬ Berberyusz Ewa: Nie zabijaj: tropem listu pasterskiego Biskupa Katowickiego z 28.IX.86 r. - patrz w: O ratunek dla Śląska. [1986 ?]. – uw
 opis książki Berberyusz Ewa: Pierwsze wejście.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1984.
A4, okł.kart., 81 s., powiel., c. 180 zł.
Na podstawie reportaży Ewy Berberyusz /dwa z nich powstały we współautorstwie z Teresą Torańską i Krzysztofem Szymborskim/, drukowanych w latach 1980-1981 w tygodnikach: Kultura, Przekrój, Tygodnik Solidarność i Tygodnik Powszechny opracował zespół. Wyd. 1 ukazało się jako: Halina Mirowska [pseud.]: Lechu. Warszawa: Głos 1982.
Rec.: A. [właśc. Anna Nasiłowska]: Dziwności świata. Kultura Niezależna 1985 nr 10 s. 44-47.
K-1477, G-84/27, CD-259, J-141, BN-0241, Ka-87, HN-000544137, KS-0869, BJ-0207, FC-11656, Br-0148, ECS-02017, ST15-0255, Nukat-742307 – MM
 ▬ Berberyusz Ewa [rozm.] – patrz: Tadeusz Mazowiecki: Niemożliwe uczynić możliwym. Z Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Ewa Berberyusz. [tekst dat. 22 styczeń 1983 r. – uw
 ▬ Berberyusz Ewa [zebr. i oprac.]: Czego oczekuję od przyjazdu papieża. - patrz: Czego oczekuję od przyjazdu papieża. Zebrała i opracowała Ewa Berberyusz. [1983]. – uw
 ▬ Bereszyński Zbigniew - patrz: A.Z. [krypt.]; Rafał Jaworski [pseud.] – uw
 ▬ Bereszyński Zbyszek [red.] - patrz: Biała księga pułkownika Urantówki. Opole: NZS WSI 1981. – uw
 opis książki Bereś Stanisław: Szansa poetyckiego historyzmu.
Wrocław: b.w., 1978.
A4, [1],23 k., masz.
Biblioteka „Agory”; t. 14.
KS*[wg MJ*] podaje tytuł: Szanse poetyckiego historycyzmu (esej). [wydaw.] Wyzwolenie.
KS-0001=KS-0879*[wg MJ*], BJ-0214, FC-11662 – op
 ▬ Bereś Stanisław - patrz: Stanisław Nowicki [pseud.] – uw
 opis książki Bereś Witold i Burnetko Krzysztof: Tylko nie o polityce.
Paryż: Instytut Literacki, 1989.
Zawiera: Wywiady pisma Promieniści ze: Zbigniewem Bujakiem [z nr 17(93), 25.5.1987]; Jackiem Fedorowiczem [z nr 3(97), 23.11.1987]; Ewą Kulik; Jackiem Kuroniem, Markiem Nowakowskim [z nr 7-8(101-102), 18.1.1988]; Zbigniewem Romaszewskim [z nr 1(77), 22.11.1986]; Krystianem Waksmundzkim [z nr 15(73) i 16(74), 21.4 i 5.5.1986]; Tygodnik Mazowsze [z nr 13(89), 13.4.1987] oraz cztery wywiady z szefami poligrafii i kolportażu Tygodnik Mazowsze. ISBN 2-7168-0117-7.
– uw – MM
 opis książki Berezowski Zygmunt: Polska i Europa w dobie powojennej.
Wrocław-Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1983.
A5, okł., [2],475-509 s., off. z oryg., [c. 110 zł].
Agencja Informacyjna; (Nr 8).
Tytuł okł. i nagł. Zawiera również tekst: Roman Rybarski: O pojmowaniu idei narodowej. [Przedruk z: Polityka Narodowa. Warszawa, nr 8-9, X-XI 1938, s. 475-509].
K-1482, G-83/22*, Ł-347, J-148*, BN-0252 – MM
 ▬ Berger Gabriel: Miłość i nienawiść dwóch dyktatorów. Kilka uwag o układzie między Hitlerem a Stalinem. - patrz w: Geneza i konsekwencje Paktu Ribbentrop-Mołotow. Łódź: Nakładem Solidarności Walczącej 1983. – uw
 ▬ Berger Peter L.: Fantazje południowoafrykańskie. Tłum. Dorota Lutecka. – patrz w: Commentary. Z. 1. Lipiec-grudzień ’87. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1988. – uw
 opis książki Berger Peter L.: Mit socjalistyczny; Besançon Alain: Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość.
Lublin: Wydawnictwo AUT’82, 1983.
A5, okł.kart., 48 s., powiel., c. 80 zł.
Tytuł okł.: Mit socjalizmu. Tłumaczenie z: The Public Interest, nr 44, lato 1976; Centrepoint, nr 14, 1974. W dole IV s. okł.: Solidarność ’83.
K-1483[180 zł], G-83/23, J-149, BN-0253*[wg BUW], BaBN-b1274495, Ka-3103, BJ-0215, FC-11663, Nukat-1543928 – MM
 opis książki Berger Peter L.: Mit socjalistyczny; Howe Irving: Socjalizm a liberalizm, warunki pojednania?; Besançon Alain: Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość.
B.m.: b.w., b.r. [1985 ?].
A6, okł., [1],4-52,[2] s., off. z oryg., [c. 50 zł].
Przedruk z: Aneks 1980 nr 23 s. 56-107. Tłumaczenie z: The Public Interest, nr 44, lato 1976; Dissent, zima 1977; Centrepoint, nr 14, 1974.
J-150, BN-0254, Ka-937, BJ-0216, FC-11664, Br-0152, ST15-0256, Nukat-2544009 – MM
 opis książki Bergland David: ABC… Libertarianizm.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1988.
A5, okł., [2],46 s., off. z masz., c. 300 zł.
Tłumaczył [z ang.] Jerzy Kropiwnicki. Tytuł oryg.: Libertarianism in one lesson. 3rd ed. Costa Mesa: Orpheus Publ. 1986. Na s. 46: Nota redakcyjna.
BŁ-10, J-151, BN-0255, Ka-461, HN-002004048, BJ-0217, FC-11637, Br-0153, ECS-01925, ST15-0257, Nukat-352418 – MM
 opis książki Bergland David: Jedna lekcja libertarianizmu.
Zielona Góra: Red Rat 1992 [także inne lata].
Zawiera pierwsze trzy rozdziały książki „Libertarianism in one lesson” w tłum. Jerzego Kropiwnickiego bez podania nazwiska tłumacza.
– uw
 ▬ Bergland David: Libertarianizm w jednej lekcji. © Kurs 1986 - druk w odcinkach w: Najwyższy Czas Bis Warszawa w latach 1993-94 [w nr 1-17(18)] – uw
 ▬ Bergson Abram: Aspekty polityczne kwestii efektywności gospodarki socjalistycznej – patrz w: Gospodarka nakazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej. Warszawa: Społeczny Komitet Nauki; Wydawnictwo In Plus 1988. – uw
 opis książki Bergson Henri: Myśl i ruch. Wstęp do metafizyki. Intuicja filozoficzna. Postrzeżenie zmiany. Dusza i ciało.
B.m. [Warszawa]: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963.
18 cm, 165,[1] s.
Przekład Paweł Beylin i Kazimierz Błeszyński. Wstęp Paweł Beylin.
– uw
 opis książki Bergson Henri: Myśl i ruch. Dusza i ciało.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1983].
A6, okł.kart., 3-12,15-165 s., off. z oryg., [c. 350 zł].
Wstęp: Paweł Beylin. Przedruk z wyd.: Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1963.
K-1484, G-83/24, J-152, BK-29, S-14/3180, BN-0256, BJ-0218, FC-455, KJ-27*, Br-0154 – op
 opis książki Berlin 1953: Powstanie niemieckich robotników.
B.m. [Poznań]: Niezależna Inicjatywa Wydawnicza Errata, [19]85.
A5 poz., okł., 24 s., powiel., c. 35+10 zł.
Tytuł okł.
K-1485, J-153[c. 30 + 40 zł], BN-0258, Hoo99/170, BJ-0220, FC-11635 – MM
 opis książki Berlin 1953.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988.
A5, okł., 41,[2] s., off. z masz., c. 200 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Wybór, tłum. i wstęp: Emil Ast [pseud.]. Zawiera teksty autorów: Heinz Brandt, Karl Wilhelm Fricke, Helmut Kohl, Willy Brandt, Hans Dietrich Genscher, Franz Josef Strauss, Timothy Garton Ash. Tekst T. G. Asha tłum.: Eska.
J-154, BN-0257, Ka-88, Hoo99/170, BJ-0219, FC-11636, Br-0155, ECS-00104, ST15-0258, Nukat-743776 – MM
 ▬ Berlin Isaiah: Dwie koncepcje wolności. - patrz w: Raymond Aron, Isaiah Berlin, Hannah Arendt: Trzy głosy o wolności. Warszawa: CDN, KOMITYWA 1987. – uw
 opis książki Berlin Isaiah: Dwie koncepcje wolności i inne eseje.
Warszawa: Res Publica, 1991.
Wybór i oprac. Jerzy Jedlicki. [Przełożyła z ang.: Hanna Bartoszewicz i in.]. Zawiera też: Paweł Śpiewak: Posłowie. Isaiaha Berlina liberalny liberalizm. ISBN 83-7046-160-3.
– uw – MM
 ▬ Berliner Joseph S.: Kilka uwag o reformach gospodarczych w ZSRR – patrz w: Gospodarka nakazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej. Warszawa: Społeczny Komitet Nauki; Wydawnictwo In Plus 1988. – uw
 ▬ Berman Jakub: tzw. tajny referat Jakuba Bermana.
- w: Zdzisław Ciesiołkiewicz: Inwazja upiorów 1944-1970;
- jako: Referat Jakuba Bermana [...] Sekretarza Poalej-Syjon - wygłoszony w kwietniu 1946 r. na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego. - w: Protokóły mędrców Sjonu. Warszawa [1982-3];
- jako: Referat J. Bermana, wygłoszony w kwietniu 1946 r. na posiedzeniu Egzekutywy Komitetu Żydowskiego. – w: Ujarzmienie ekonomiczne. Warszawa: [UNH 1985-6]. Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne nr 11.
– uw
 ▬ Bernadetta S. [teksty] - patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986. – uw
 ▬ Bernstein Alvin H.: Czyste ręce [tłum. z: Commentary, lipiec 1986]. – patrz w: Polityka i świat. 1988. – uw
 opis książki Besançon Alain: Anatomia widma. Ekonomia polityczna realnego socjalizmu.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1984.
A5, okł.kart., 54,[1] s., off. z masz., c. 120 zł.
Przekład [z franc.]: Władysław Doroń [pseud. - właśc. Wiktor Dłuski]. Tytuł oryg.: „Anatomie d’un spectre. L’économie politique du socialisme réel”. Paris: Calmann-Levy 1981.
Rec.: E.C.O. [krypt. – właśc. Jerzy Śleszyński]: Efektywność a demokracja czyli uwagi na marginesie lektury… Tu Teraz 1985 nr 34 s. 5, 7 – przedruk pt.: Efektywność i demokracja. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 11/84 s. 23-25.
K-1486, G-84/28, J-155, BN-0260, Ka-78, Hoo99/171, HN-000544160, BJ-0221, FC-11668, Br-0156, ECS-00105, ST15-0259, Nukat-559027 – MM
 opis książki Besançon Alain: Anatomia widma.
Wrocław: b.w., 1985.
A4, okł., 38 s., powiel., [c. 100-110 zł].
[Przekład: Władysław Doroń. Przedruk z wyd.: Warszawa: Krąg 1984].
G-85/21, CJ-1599, J-156, BN-0259*[wg J], BaBN-b1274501, FC-36382*[wg BN], Nukat-254868{wg BUW: [2],36 s.} – MM
 opis książki Besançon Alain: Anatomia widma. Ekonomia polityczna realnego socjalizmu.
Warszawa: Res Publica, 1991.
Przekład: Wiktor Dłuski. ISBN 83-7046-168-9.
– uw – MM
 opis książki Besançon Alain: Drugie milczenie Kościoła.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł., 13 s., powiel., c. 25 zł.
Tłumaczenie [z franc.] Julia Juryś. Przedruk z: Kultura 1983 nr 3 s. 3-12.
K-1488, G-83/25, J-157, BN-0263, Sup-30, Ka-79, Hoo99/171, HN-000441864, BJ-0222, FC-11669, Br-0157, ECS-00106, ST15-0260, Nukat-1316658 – MM
 opis książki Besançon Alain: Drugie milczenie Kościoła.
B.m. [Bydgoszcz]: Catacumbus, 1983.
A6, okł.kart., 15,[1] s., stdr., c. 50 zł.
Tłumaczenie Julia Juryś. Przedruk z: Kultura 1983 nr 3 s. 3-12.
{K-1487*, G-84/29*, J-159*[wg SZ-7], BN-0261*[wg K*], Sup-32*[wg BB, K*] - opisy zaoczne podają r.w. 1984}, Ka-930, ST15-0261 – op
 opis książki Besançon Alain: Drugie milczenie Kościoła.
B.m.: Oficyna Kontrapunkt, b.r. [1984].
A6, okł., 12 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
Tłumaczenie Julita [właśc. Julia] Juryś. Przedruk z: Kultura 1983 nr 3 s. 3-12 za wyd.: Warszawa: CDN 1983.
K-1489, G-84/30*, J-158, BN-0262, Sup-31, Ka-80, HN-000544225, BJ-0223, FC-11670, ST15-0262, Nukat-1316644 – MM
 opis książki Besançon Alain: Drugie milczenie Kościoła.
B.m.: Druk: Kosik, 1984.
16 s., powiel.
Sup-32*[wg Pil] – op
 ▬ Besançon Alain: Imperium rosyjskie i panowanie sowieckie [tłum. z książki: Present Sovietique et Passe Russe. Paris 1986, s. 163-175]. – patrz w: Sowietskij Sojuz. 1988. – uw
 ▬ Besançon Alain: Intelektualne źródła leninizmu.
Zapowiedź wg: Katalog 1982-1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989. – uw [nie wydano]
 ▬ Besançon Alain: Islam turecki [tłum. z: L’Express, 14-20 sierpień 1987] – patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. – uw
 opis książki Besançon Alain: Krótki kurs polskiej kwadratury koła czyli krytyka obserwatora z zewnątrz.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1989.
A6, okł., 18 s., off. ze skł., c. 150 zł.
Express.
Przekład [z franc.]: Remigiusz Forycki.
Rec.: Anna Bojarska: Kwadratura koła. Gazeta Wyborcza nr 70W, 15.08.1989 r., nr 70[K], 16.08.1989 r., s. 8.
BN-0264, Ka-84, BJ-0224, FC-11671, ECS-00107, ST15-0263, Nukat-821764 – MM
 opis książki Besançon Alain: Krótki kurs sowietologii na użytek władz cywilnych, wojskowych i kościelnych.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1984.
A5, okł., 58,[1] s., off. z masz., c. 180 zł.
Na s. 5-9: Raymond Aron: Wstęp. Tłumaczenie z: Court traité de soviétologie, a l’usage des autorités civiles, militaires et religieuses. Paris: Libraire Hachette 1976.
K-1492, G-84/32, J-161, BN-0266, Ka-82, Hoo99/171, BJ-0225, FC-11666, Br-0158, ECS-03775, ST15-0264, Nukat-212128 – MM
 opis książki Besançon Alain: Krótki kurs sowietologii na użytek władz cywilnych, wojskowych i kościelnych.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Kooperatywa Wydawnicza Feniks, 1984.
A5, okł.kart., 56 s., off. z masz., c. 150 zł.
Tłumaczenie z: Court traité de soviétologie, a l’usage des autorités civiles, militaires et religieuses. Paris: Libraire Hachette 1976.
Rec.: Andrzej Kijowski: Poznaj Kraj Rad. Kultura Niezależna 1986 nr 19 s. 57-65.
K-1491, G-84/31, J-160, BN-0267, Ka-83, HN-000544234, BJ-0226, FC-11667, ECS-00108, ST15-0265, Nukat-232178 – MM
 opis książki Besançon Alain: Krótki kurs sowietologii [na użytek władz cywilnych, wojskowych i kościelnych].
B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna SW [Solidarności Walczącej], b.r. [ok. 1985].
A4, [2],37 s., powiel., [c. 140 zł].
Przedruk z wyd.: Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Feniks 1984.
K-1493*, G-85/22, J-162, BN-0265, Ka-3104, FC-36383*[wg BN] – op
 opis książki Besançon Alain: Krótki traktat sowietologiczny na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych.
Kraków: Wydawnictwo Kos, [po VIII] 1980.
A4, okł.kart., 62,[2] s., powiel.
Tłumaczenie: „P.P.” [krypt.]. Przedmowa: Raymond Aron. Także okładka z białego czystego papieru.
BK-30, BN-0268, Ka-3105, BJ-0227, FC-276, Br-0159, ST15-0266[na okł. druk w kolorze różowym], Nukat-1549583 – op
 opis książki Besançon Alain: Krótki traktat sowietologiczny na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych. [Wyd. 2].
Kraków: [Wydawnictwo] KOS, 1981.
A4, okł., 62,[2] s., powiel., [c. 60 zł].
Tłumaczenie [z franc.]: „P.P.” [krypt.]. Tytuł oryg.: Court traité de soviétologie, a l’usage des autorités civiles, militaires et religieuses. Paris: Libraire Hachette 1976. Przedmowa: Raymond Aron. Na s. [64] r.w.: 1980 [dotyczy I wyd.]. Okładka z białego czystego papieru. Kolportowano również bez okładki.
BK-31[okł.kart.], BJ-0228, FC-513 – MM
 opis książki Besançon Alain: Krótki traktat sowietologiczny na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych. Wyd. II.
B.m. [Kraków]: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze KTW, 1986.
A6, okł.kart., 121,[2] s., off. z masz., [c. 250-280 zł].
Tłumaczenie [z franc.]: „P.P.” [krypt.]. Tytuł oryg.: Court traité de soviétologie, a l’usage des autorités civiles, militaires et religieuses. Paris: Libraire Hachette 1976. Przedmowa: Raymond Aron.
K-3545, G-An-Ho-1, CJ-661, J-163, BK-32, BN-0269, Ka-81, Hoo99/171, BJ-0229, FC-514, KJ-28*, Br-0160, ECS-05581, ST15-0267, Nukat-743424 – MM
 ▬ Besançon Alain: Kwestia moralności [tłum. z: L’Express, 2 grudzień 1983] – tłum. Agnieszka Kołakowska. – patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 opis książki Besançon Alain: Należy zobaczyć komunizm w jego istocie w jego czystym kłamstwie…
Kraków: b.w., 1984.
A6, 39,[1] s., stdr. z masz., [c. 60-100 zł].
Rozmawiał Wojciech Karpiński. Pierwodruk: Rosja i komunizm. Zeszyty Literackie 1983 nr 4 s. 112-134; Kościół, liberalizm, komunizm. Zeszyty Literackie 1984 nr 5 s. 112-126. Tytuł pochodzi od wydawnictwa. Przedruk z: Arka Kraków 1983 nr 3 s. 3-28.
K-1494, G-84/33, J-165, BK-33, BN-0271, Ka-933, BJ-0235, FC-518, KJ-29*, Br-0161, ST15-0268, Nukat-566996 – MM
 ▬ Besançon Alain: Niestety, duch 1968 roku [tłum. z: Encounter, lipiec/sierpień 1986] – patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. – uw
 opis książki Besançon Alain: O komunizmie, Kościele i liberalizmie. Rozmowę przeprowadził Wojciech Karpiński.
Przemyśl [właśc. Warszawa]: Wydawnictwo CDN, 1984.
A5, okł.kart., 54 s., powiel., c. 130 zł.
Pierwodruk: Rosja i komunizm. - Zeszyty Literackie 1983 nr 4 s. 112-134; Kościół, liberalizm, komunizm. - Zeszyty Literackie 1984 nr 5 s. 112-126. Tytuł pochodzi od wydawnictwa.
K-1495, G-84/34, J-166, BN-0272, Ka-932, Hoo99/171, HN-000544248, BJ-0236, FC-11675, ECS-04333, ST15-0269, Nukat-750381 – MM
 opis książki Besançon Alain: Pomieszanie języków i inne szkice.
B.m. [Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1989.
19x11 cm, okł.kart., [4],7-122 s., off. ze skł., [c. 720-750 zł].
Wybór i przygotowanie: Jan Maria Kłoczowski. Tytuł oryg.: La Confusion des langues. La crise idéologique de l’Église. Paris: Calmann-Lévy 1978. Zawiera m.in.: Pomieszanie języków; Drugie milczenie Kościoła [przedruk z: Kultura 1983 nr 3 s. 3-12]; Rosja i komunizm [przedruk z: Zeszyty Literackie 1983 nr 4 s. 112-134, nr 5 s. 112-126]; Czyżby Kościół zaczynał rozumieć? [tłumaczenie z: L’Express, Paryż 1984, 21-27 IX], Papież, Polska i polityka [przedruk z: Kultura 1987 nr 7-8 s. 57-59].
BK-34, BN-0273, Sup-34*[wg BK], Ka-3106, HN-002004037, BJ-0230, FC-515, KJ-30*, Br-0162, ECS-00109, ST15-0270, Nukat-282622 – MM
 opis książki Besançon Alain: Rosja i komunizm. Wywiad przeprowadzony przez Wojciecha Karpińskiego.
B.m. [Warszawa]: Druk: KOSIK, [1984].
A4, [1],14 s., powiel., c. 30 zł.
Tytuł okł. Przedruk z: Zeszyty Literackie 1983 nr 4.
K-1496, G-84/35, BN-0274, Ka-931, Br-0163 – op
 ▬ Besançon Alain: Rosja i komunizm. [Wywiad przeprowadzony przez Wojciecha Karpińskiego].
- w: Kurs 1985 nr 14 s. 1-16.
– uw – MM
 ▬ Besançon Alain: Rosja - Rewolucja - Religia.
Zapowiedź wg: Katalog 1982-1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989. – uw [nie wydano]
 ▬ Besançon Alain: Sołżenicyn i zachód.
- w: Aneks 1979 nr 22 s. 60-74. Tłumaczenie za: Soljénitsyne à Harvard. Commentaire 1978 nr 4. Rec. i dyskusja: Jacek Bogdański: Besançon contra Sołżenicyn. Merkuryusz Krakowski i Światowy. 1980 nr 8/9 s. 14-22;
- w: Aleksander Sołżenicyn: Zmierzch odwagi; Alain Besançon: Sołżenicyn i zachód. Katowice – Kraków: piw Prywatna Inicjatywa Wydawnicza 1981.
– uw
 opis książki Besançon Alain: Sołżenicyn i zachód. Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, kwiecień 1981.
A6, 38,[2] s., off. z oryg., [c. 20 zł].
130-ta pozycja wydawnicza Nowej.
Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 60-74 i 1980 nr 23 s. 87-107.
BN-0275, Ka-85, HN-000511526, BJ-0231, FC-11674, Br-0164, ECS-02024, ST15-0271, Nukat-735407 – MM
 ▬ Besançon Alain: Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość.
- w: Aneks 1980 nr 23 s. 87-107.
Tłumaczenie za: Centrepoint 1974 nr 14. Tekst był publikowany również w książce autora: Présent sovietique et passé russe. Paris: Le livre de poche, 1980. ISBN 2-253-02437-6.
– uw – MM
 opis książki Besançon Alain: Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość.
Poznań: b.w., 1982.
Dodatek do nr 2 pisma Veto.
K-1497*, BN-0276*[wg K], BNWC-3884 – op
 opis książki Besançon Alain: Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość.
B.m.: b.w. b.r. [ok. 1981].
A4, IX s., powiel.
Tłumaczenie z: Présent soviétique et passé russe. Paris: Le livre de poche 1980.
BJ-0232, FC-11672 – op
 ▬ Besançon Alain: Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość. - patrz: Peter L. Berger: Mit socjalistyczny. Lublin: AUT’82, 1983; Peter L. Berger: Mit socjalistyczny… [1985 ?] – uw
 ▬ Besançon Alain: W obronie Izraela [tłum. z: L’Express, styczeń 1988] - patrz w: Arabowie i Żydzi. 1990. – uw
 ▬ Besançon Alain: Widziane z oddali.
– w: Kultura 1989 nr 3 s. 29-39.
– uw – MM
 opis książki Besançon Alain: Widziane z oddali.
B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, b.r. [1989].
A5, 11,[1] s., off. z oryg., c. 50 zł.
Tytuł nagł. Przedruk z: Kultura 1989 nr 3 s. 29-39.
BN-0277, Sup-35, BJ-0233, FC-11665, Ka-4696, ST15-0272 – MM
 ▬ Besançon Alain: Widziane z oddali.
– w: Biuletyn Dolnośląski 1989 nr 3/86 s. 2-9.
– uw – MM
 ▬ Besançon Alain: Widziane z oddali [fragmenty]. – patrz w: Rafał Jaworski [pseud.]: Wyjść z błędnego koła. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej 1989. Biuletyn Dolnośląski. Wydanie specjalne. – uw
 ▬ Besançon Alain: Widzieć zło tam gdzie ono jest [tłum. z: L’Express, 3-9.VII.1987]. – patrz w: Polityka i świat. 1988. – uw

 ▬ Besançon Alain: Wojciech Karpiński rozmawia z Alain’em Besançon. Ełk: Wydawnictwo Lotnia, 1983. A4, okł., 3-20 s. Przedruk z: Arka Kraków 1983 nr 3 s. 3-28.
K-1490, G-83/204*, J-169, S-16/1117, BN-2070, Ka-3938, Br-0166, ECS-05565, Nukat-3660571 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Besançon Alain: Wojciech Karpiński rozmawia z Alain’em Besançon.
Ełk: Wydawnictwo Lotnia, 1983.
A4, okł., 3-20 s., powiel., [c. 50-60 zł].
Druk na okł. w kolorze pomarańczowym.
BJ-0234, FC-11673, ST15-0274 – op
 opis książki Besançon Alain: Wojciech Karpiński rozmawia z Alain’em Besançon.
Ełk: Wydawnictwo Lotnia, 1983.
A4, okł., 3-20 s., powiel.
Druk na okł. w kolorze czarnym.
ST15-0273 – op

 opis książki Besançon Alain: Wojciech Karpiński przeprowadza wywiad z Alain’em Besançon.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Dobra Powszechnego, 1985.
A6, okł.kart., [1],3-36,[1] s., stdr. z masz., [c. 50 zł].
W oparciu o tekst z wyd.: Ełk: Wydawnictwo Lotnia 1983.
K-1498, Dun-205[1983]=Dun-206, J-168, BN-2071*[wg K], BJ-0237, FC-11684, Br-0165, ST15-0275 – MM
 opis książki Besançon Alain: Wojciech Karpiński rozmawia z Alain’em Besançon.
B.m. [Warszawa]: Kanon, 1984.
A5, okł., 24 s., off. z masz., c. 60 zł.
Tom 2.
Pierwodruk pt.: Rosja i komunizm. Zeszyty Literackie 1983 nr 4 s. 112-134 oraz: Kościół, liberalizm, komunizm. Zeszyty Literackie 1984 nr 5 s. 112-126. Przedruk z wyd.: Ełk: Wydawnictwo Lotnia 1983.
K-1499, G-84/183, J-170*, BN-2072, Ka-627=Ka-1176, Hoo99/179[Karpiński], HN-000543297, BJ-0238, FC-11685, Br-0167, ECS-02413, ST15-0276, Nukat-863746 – MM
 ▬ Besançon Alain: Zanim przyjdzie rozczarowanie [tłum. z: L’Express, 18-24 grudnia 1987]. – patrz w: Sowietskij Sojuz. 1988. – uw
 opis książki Besançon Alain: Nacjonalizm i bolszewizm w ZSRR; Hugh Seton-Watson: Rosyjski nacjonalizm w ujęciu historycznym.
Lublin-Śląsk-Warszawa: Wydawnictwo Antyk. Nakładem Piotra Surażyńskiego, 1988.
A5, okł.kart., 20 s., off. z masz., c. 180 zł.
Biblioteka Konserwatysty.
Tłumaczył ROK [krypt.] z: The last empire. Nacionality and the Soviet future. Ed. by Robert Conquest. Stanford: Hoover Institution Press Stanford Univ. 1986. ([Wstęp] Piotr Surażyński).
J-164, BN-0270, Ka-3107, HN-002004155, BJ-0239, FC-11686, ECS-00110, ST15-0277, Nukat-627625 – MM
 ▬ Besançon Alain, Thom Francoise: Co się dzieje w Moskwie ? [tłum. z: The National Interest, lato 1987] – tłum. Jakub Karpiński. – patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. – uw
 opis książki The Best of pepper. 11 wierszy. Wybór doraźny.
B.m.: Nakładem Wydawnictwa Turysta, b.r. [1985].
A6, [11] k., masz. przeb.
J-4161*[wg Pil-2733], BN-0279*[wg Pil], KS-0578*[wg MJ*] – op
 ▬ Beta [pseud. – właśc. Józef Tischner] - patrz w: Rozmowy niekontrolowane. Paryż: Instytut Literacki 1983. oraz: Jagoda Jędrychowska [pseud.]: Rozmowy niekontrolowane. Poznań: SAWW © 1990. – uw
 ▬ Beta-Omega [pseud.][tłum.] - patrz: Janusz Kazimierz Zawodny: Katyń. Zagłada w lesie. Warszawa: CDN 1989. – uw
 ▬ Betański Zygmunt: Podłoże gospodarczego załamania się Polski. Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczacej [1982]. A4, 6 s., powiel., c. 10 zł. Biblioteka aro 3. Pismo Akademickiego Ruchu Oporu we Wrocławiu. Przedruk z: Kultura 1982 nr 6 s. 57-66. J-171*[wg Pil-154], BN-0280*[wg J*], Sup-36*[wg Pil i BN*] – uw [jest to czasopismo BNWC-0200]
 ▬ Bethel Tom: Postępowcy i kościół katolicki [tłum. z: The American Spectator, marzec 1987] – patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. – uw
 ▬ Betycki Alf [pseud.]: Notatnik z dziennika /1981-1982/. – w: Warszawskie Zeszyty Historyczne. 3. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989. – uw
 ▬ Beylin Paweł: Wstęp. - patrz: Henri Bergson: Myśl i ruch. Dusza i ciało. – uw
 opis książki Bez komentarzy… Opracowali: Anna i Tytus Wrońscy [pseud.]. Wyd. 2. [Album zdjęć].
Warszawa: Wydawnictwo Peryskop, 1983.
A6, [24] s., odb. fot., c. 600 zł.
Wyd. 1 ukazało się w Wydawnictwie Głos pt. Głos ulicy.
G-83/26, K-3286[Wrońscy…], J-4325, BN-0281*[wg J] – op
 opis książki Bez nienawiści. Almanach literatury czeskiej 1968-1978.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1983.
A5, okł.kart., 141 s., off. z masz., c. 280 zł.
Na okł. podtytuł: Antologia literatury czeskiej 1968-1978. Układ i opracowanie: Andrzej S. Jagodziński. Tłumaczenie: Paweł Heartman [pseud.], Andrzej Jagodziński, Agnieszka Lwowska [pseud.]. Zawiera: Andrzej S. Jagodziński: Od tłumacza; utwory 17 autorów czeskich oraz noty o autorach Zamieniono s. 5 i 8.
Rec.: Leszek Czech [pseud. - właśc. Jacek Baluch]: Czeski samizdat. Kultura Niezależna 1985 nr 6 s. 49-52.
K-1500, G-83/27, J-172, BN-0282, Ka-89, HN-000544282, BJ-0241, FC-11688, KS-5273, Br-0168, ECS-00111, ST15-0278, Nukat-241515 – MM
 opis książki Bezprawie władzy.
Opole: NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, 1981.
A5, okł., 68 s., off. z masz., [c. 60 zł].
Do użytku wewnętrznego.
Opracował Ryszard Hładko. Publikacja nosi cechy biuletynu, nienumerowanego czasopisma. Jest to nieformalna kontynuacja biuletynu Praworządność Opole. Redakcję ukończono w końcu lipca 1981 r. Zawiera m.in.: Czesław Miłosz: Wykład sztokholmski /fragmenty/; Ryszard Hładko: Ta partia swoją partię przegrała - nieuchronny upadek partyjnego hegemonizmu PZPR…; Antoni Zawada: O inflacji, podwyżkach i egalitaryzmie. Dotychczasoe absurdy rynkowe i propozycje zmian; Jerzy Jedlicki: 48 godzin - praktyczne zastosowanie zasady o „zatrzymaniu podejrzanego”; „Sowa”: Poczet klawiszów polskich: Goleniów - współczesna Bereza – o więzieniu w Goleniowie; „Ofiary pałki-propagandy-nienawiści” – rejestr zamordowanych i skatowanych przez MO i SB; Ryszard Hładko: Moje czasu wyprzedzanie – osobiste perypetie z głupotą, tryglodytami i władzą partyjną.
BN-0283, Kond2-31, Hoo99/171, HN-010005748, Ka-3951, FC-9119, Br-0169, ECS-03821, ST15-0279, Nukat-731909 – MM {drugi egz. z autografem Ryszarda Hładko z 22.III.[19]83}
 opis książki Będę szczery… [zbiór rysunków satyrycznych].
B.m. [Łódź]: Pro Patria, 1983.
A6, okł.kart., 32 s., powiel., (c. 60 zł).
Autorem opublikowanych anonimowo rysunków jest Sławomir Łuszczyński. Okł. odbita linorytem. Krój rysunku daty: „1983” identyczny z: „Lakmus” 1983.
BŁ-11, J-4326*, BN-0284*[wg BŁ], Polak-Śmiech s. 467-495 – MM
 ▬ Bialer Seweryn [rozm.] - patrz: Michael Charlton: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 opis książki Biała Księga. Fakty i dokumenty z okresu dwóch wojen światowych.
Paryż: Instytut Literacki, 1964.
22 cm, 174,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom CV. Dokumenty; t. 13.
Zebrał, częściowo przełożył i w przypisy zaopatrzył Wiktor Sukiennicki.
– uw – MM
 opis książki Biała Księga. Fakty i dokumenty z okresu dwóch wojen światowych.
Kraków: Wydawnictwo NZS UJ „Jagiellonia”, 1981.
A5, okł.kart., [2],7-174 s., off. z oryg., [c. 170-200 zł].
Zebrał, częściowo przełożył i w przypisy zaopatrzył Wiktor Sukiennicki. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1964.
Ł-23, BK-35, BN-0285, Sup-37, Ka-3956, BJ-0242, FC-520, Br-0171, ECS-05313, ST15-0280, Nukat-669617 – MM
 ▬ Biała księga Kazimierza Świtonia. - patrz: Kazimierz Świtoń: Biała księga Kazimierza Świtonia. Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” b.r. [1979]. – uw
 opis książki Biała księga pułkownika Urantówki.
Opole: NZS Niezależne Zrzeszenie Studentów WSI [Wyższej Szkoły Inżynierskiej], 1981.
A5, 15,[1] s., off. z masz.
Do użytku wewnątrzorganizacyjnego oraz wewnątrzuczelnianego.
Red. Zbyszek Bereszyński. Na s. 3 tytuł: Pod ostrzałem.
BN-0287, BJ-0244, FC-11677, Nukat-3034655[BUW] – op
 opis książki Biała księga ZLP. Odwołanie Prezydium Zarządu Głównego zawieszonego Związku Literatów Polskich od decyzji o rozwiązaniu ZLP i inne dokumenty.
Warszawa: Centrum Dokumentacji i Analiz (NSZZ „Solidarność”) [Wydawnictwo Głos], 1983.
A5, okł., [1],3-21 s., stdr. z masz., c. 70 zł.
Zeszyt CDiA [Centrum Dokumentacji i Analiz NSZZ „Solidarność”]; nr 2.
Spis treści na III s. okł.
K-1501, G-83/28, CD-193, J-173, BN-0288, Ka-90, Hoo99/171, HN-000508752, KS-0259, Br-0172, ECS-04915, ST15-0282, Nukat-1197630 – MM
 ▬ „Białe plamy historii Polski” - patrz: Grudzień 1970. Z udziałem J. Kuśmierka. NZS-PW [1980]. – uw
 ▬ Białe plamy? I. Materiały ze spotkania w dniu 28 XI 1987 r. II. Dokumenty.
Warszawa: b.w. [Kuria Metropolitalna Warszawska], 1988.
A5, okł.kart., [4],3-115 s., off. z masz.
Konwersatorium Historii Kultury. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze dziedzictwo.
Redakcja: Ks. Marek Kiliszek, Janina Leskiewiczowa, Hanna Szwankowska, Barbara Grochulska. Okł. proj. Władysław Brykczyński. Zawiera teksty: Bronisław Geremek: Zagajenie; Zbigniew Wójcik: „Białe plamy” w historii Polski XVII wieku; Tadeusz Łepkowski: „Białe plamy” – wiek XIX; Andrzej Zakrzewski: O „białych plamach” raz jeszcze; Adam Michnik: Białe plamy; Daniel Olszewski: Typologia problemów białych plam. Kościół – Rosja; Dyskusja; Adolf Juzwenko: Historia najnowsza i jej historycy w powojennej Polsce – państwie rządzonym przez komunistów; Umowy między Niemcami a ZSRR z 1939 roku; Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów [przedruk fragmentów z książki „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”. Londyn: Gryf 1950 s. 218, 239, 288-293].
Ka-91, Hoo99/171, BaBN-b1073268, Br-0173, ECS-00021, ST15-0283, Nukat-414244 – uw – MM [wydawnictwo kościelne]
 ▬ Białecki Ireneusz - patrz: Demokracja wewnątrzzwiązkowa. Warszawa: IWZZ 1981; Praktyczne zagadnienia demokracji wewnątrzzwiązkowej. 1981. – uw
 ▬ Białęcki Andrzej: Problemy społecznej nauki kościoła. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 12. 1986 s. 3-40. – uw – MM
 ▬ Białkowski Grzegorz - patrz: Antoni Szymanek [pseud.] – uw
 opis książki Białołęka [19]’82. Reportaż z obozu internowania.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
8 x 11 cm, teka 21 fot. oraz opis 2 s., c. 200 zł.
Przedruk z: Internowani. Białołęka ’82. Warszawa: CDN 1982.
K-1502, G-83/29, CD-1564, J-175, BN-0290*[wg J]=BN-0292*[wg K], BJ-0246, FC-11690[20 fotogr.; c. 150+100 zł] – op
 opis książki Białołęka [19]82. Reportaż z obozu internowania. Wyd. 2.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo CDN, b.r. [1982].
8 x 10,5 cm, teka 21 fotogr. oraz opis 2 s., c. 200 zł.
K-1503, BN-0291*[wg K] – op
 ▬ Białoruski A.A.: …Gorzkie żale. - patrz w: Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Z. 1. Warszawa: Przedświt 1986. – uw
 ▬ Białostocczyzna w konspiracji i walce 1939-1944. - patrz: Białostocczyzna w latach konspiracji i walk 1939-1944. – uw
 opis książki Białostocczyzna w latach konspiracji i walk 1939-1944; Akcja „Burza” w okręgu białostockim A.K.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
A5, okł., 11,[3],59 s., off. z masz., [c. 200-230 zł].
Zeszyty Historyczne; nr 8.
Tytuły nagł. Tytuł okł.: Materiały do historii PRL. Tytuł pierwszego tekstu w wykazie na II s. okł.: Białostocczyzna w konspiracji i walce 1939-1944. S. 59 na III s. okł.
G-85/23, Ł-267[dokł. opis treści], CJ-1600, J-176, BN-0293, Hoo99/187[Materiały…], Ka-1489, ST15-0284, {K-1504, G-85/24*, J-177*[wg SZ-7 s. 175] – opisy z jednego źródła z niepełną paginacją} – MM
 ▬ Białostocki Jerzy: Po pierwsze - odkłamać. - patrz w: Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Z. 1. Warszawa: Przedświt 1986. – uw
 opis książki Biały Dunajec 13 km.
Wrocław: D.A. [Duszpasterstwo Akademickie ?], [19]87.
[2],41,[1] s.
S-17/2337 – op
 ▬ Biały Janusz [pseud.] [wybór i oprac.] - patrz: Aleksander Kamiński: O harcerstwie - teksty zapomniane. [wyd. I]; później pod właśc. nazw.: Andrzej Janowski. – uw
 ▬ Biały Maciek [proj. okł. i oprac. graf.][właśc. Robert Śnieciński] - patrz: Lidia Czukowska: Opustoszały dom. Warszawa: ReKontra 1985; Edmund Jezierski: A gdy komunizm zapanuje… Powieść przyszłościowa z 1927 roku. Warszawa: Rekontra 1985; Władimir Samarin: Piaszczysta łacha. Opowiadania. Warszawa: Rekontra 1985; [rys.] George Orwell: Folwark zwierzęcy. Według Orwella opracował i narysował Maciek Biały i Karol Blue. Rekontra b.r. [1985]. – uw
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.