Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Bó - Bras

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 29.09.2017 r.
 
 
 ▬ Bóg i Ojczyzna - homilie wygłoszone na mszach św. za Ojczyznę w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie-Żoliborzu w latach 1982-84. - patrz: Jerzy Popiełuszko ks.: Bóg i Ojczyzna - homilie wygłoszone na mszach św. za Ojczyznę w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie-Żoliborzu w latach 1982-84. – uw
 opis książki Bój Warszawy. 1 Sierpień - 2 Październik 1944.
B.m. [Kraków]: b.w. [Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj], lipiec 1945.
16 cm, 19 s.
Autorem jest: Roman Tadeusz Goldman, pseud. „Fiszer”, „Lenart”.
CBN Polona – uw
 opis książki Bój Warszawy 1 VIII - 2 X 1944.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum, 1981.
A6, 19,[1] s., off. z oryg., [c. 20-40 zł].
Autorem jest Roman Goldman. Przedruk z wyd. konspiracyjnego z lipca 1945 r.
Ł-35, BN-0414, Ka-131, Hoo99/171, BJ-1064, FC-11225, Br-0215, ECS-03713, ST15-0368, ST15-0369[inne wyd. – inna jakość druku i sposób zszycia], Nukat-743065 – MM
 opis książki Bój Warszawy 1 VIII - 2 X 1944.
B.m. [Puławy]: IUNG, 1981.
A6, 16 s., off. z oryg.
Dodatek do: Przeszłość - Przyszłości. Informator NSZZ Solidarność w IUNG Puławy 1981 nr 9. [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa].
Autorem jest Roman Goldman. Przedruk z wyd.: Warszawa: Signum 1981.
S-22/2229, BJ-1063, FC-11224, BNWC-2849, ST15-0370 – op
 opis książki Bój Warszawy 1 VIII - 2 X 1944.
B.m.: b.w., b.r.
A5, [1],15 s.
Przedruk z wyd. konspiracyjnego z lipca 1945 r.
BN-0415, BaBN-b1560916, FC-36702*[wg BN], ECS-02053, Nukat-1445644 – op
 ▬ Bój Warszawy. 1 sierpień - 2 październik 1944.
- w: Powstanie Warszawskie. Antologia tekstów nieobecnych. Oprac. tekstów Janusz Marszalec, Jacek Zygmunt Sawicki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek © 2004. ISBN 8373229310.
– uw
 ▬ Bójko Leon: Nie prosić o pozwolenie. - patrz w: Rubikon ’81. – uw
 ▬ Bójko Leon, Jankowiak Janusz: Sprawcy nieznani. [przedruk cenzurowanego tekstu z: Przegląd Katolicki 21 1984]. - patrz w: Życiorys. Relacja z porwania. [1984]. – uw
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna.
Londyn: Veritas, 1951.
22 cm, 424 s., [2] k. tabl.
– uw
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Wyd. drugie.
Londyn: Veritas, 1952.
22 cm, [15],16-424 s., [2] k. tabl.
– uw – MM
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Wyd. 3.
Londyn: Veritas, druk 1967.
22 cm, 399 s., [2] k. tabl.
– uw
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Wyd. 4.
Londyn: Studium Polski Podziemnej, 1979.
22 cm, 399,[1] s.
Przedruk fotooffsetowy z wyd. 3. Londyn: Veritas [1967].
– uw
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna.
London: Figaro Press, © 1981.
22 cm, 399,[1] s.
Reprint wyd. 4. Londyn: Studium Polski Podziemnej, 1979.
– uw
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna.
B.m. [Szczecin]: Suplement, 1981.
A5, opr.tw., obw., 399,[1] s., fotooff.
Kolportaż na początku stanu wojennego.
S-23/3355, Ka-4860, BaBN-b1903926 [repr.: London: The Figaro Press, 1981], FC-36875*[wg BN] – op
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna.
Krakow: Biblioteka Promienistych, 1983.
A6, 67,[1] s., stdr. z oryg., c. 70 zł.
Przedruk trzeciego rozdziału cz. pierwszej z wyd.: Londyn: Studium Polski Podziemnej 1979.
K-1542, G-83/45, Ł-36b, J-265, BN-2381, Ka-3948, Hoo99/171, BJ-1865, FC-4188, KJ-279, Br-0220, ECS-02056, ST15-0371, Nukat-255119 – MM
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Cz. pierwsza - druga.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1983].
A5, okł.kart., [4],9-195 + [2],199-391,[5] s., off. z oryg., c. t. I-II 700 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Studium Polski Podziemnej 1979. W drugim tomie ostatnie s. oznaczono: 391, 393, nlb, 397, 399, nlb. Duża część nakładu została skonfiskowana przez SB 26.05.1983 r.
G-83/44*, J-264, BN-2383, FC-36876*[wg BN], ECS-03842[cz. I], ST15-0372, Nukat-2085042[cz. I], Nukat-4147461[cz. II] – MM
Duża część nakładu była kolportowana bez okładek, z luźnymi nieprzyklejonymi okładkami, albo też oklejona okładką innej części (np. część pierwsza z okł. od części drugiej).
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Cz. pierwsza - druga.
B.m: Niezależna Oficyna Wydawnicza [dane z podstawy przedruku], b.r.
A5, okł.tekturowa., [4],9-195 + [2],199-391,[5] s., ksero.
Kopia w wyd.: Niezależna Oficyna Wydawnicza [1983]. Profesjonalna introligatorska oprawa w twardą brązową tekturę zbliżoną do preszpanu, grzbiet oklejony płótnem.
– MM
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Wyd. 5.
Londyn: Studium Polski Podziemnej, 1985.
22 cm, 399 s., [2] k. tabl.
– uw
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Cz. 1-2.
Warszawa: Wydawnictwo Skorpion, 1986.
A6, okł.kart., banderola, 195,[4] + [2],199-386,[2] s., off. z oryg., c. 800[-1000] zł.
Przedruk z wyd. IV: Londyn: Studium Polski Podziemnej 1979. Zawiera: Tadeusz Pełczyński: Przedmowa do wyd. 3.
K-3549, G-86/26, Ł-36a, CJ-691, J-266, BN-2386, Ka-133=Ka-1224, BJ-1866, FC-10117, Br-0219, ECS-00123+00124, ST15-0373, Nukat-752910+1516446 – MM
Dwa rodzaje banderoli:
- na banderoli: Pierwsze wydanie w kraju. Dedykacja: Bojownikom… - w trzech wierszach - MM
- na bandoroli brak informacji o wydaniu. Dedykacja: Bojownikom… - w czterech wierszach - MM
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Cz. 1-2.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1988.
A6, okł.kart., banderola, 195,[4] + [2],199-385,[3] s., off. z oryg., c. 1500 zł.
Przedruk z wyd. IV: Londyn: Studium Polski Podziemnej 1979. Zawiera: Tadeusz Pełczyński: Przedmowa do wyd. 3.
J-267, BN-2384 i BN-2385*[błędnie wg MBPŁ], Ka-1225, BJ-1867, FC-10118, ECS-03749+ 01408, Nukat-1151644+1151665 – MM
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Cz. 1-2.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989.
A6, okł.kart., 195,[4] + [2],199-385, [3] s., off. z oryg., c. 2300 zł.
Przedruk z wyd. IV: Londyn: Studium Polski Podziemnej 1979. Zawiera: Tadeusz Pełczyński: Przedmowa do wyd. 3.
S-23/1363, ECS-03903+03904, ST15-0374, Nukat-2113728+2122619 – op
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna.
[Wyd. pirackie - znak czarnej flagi], b.r. [ok. 1989].
A5, okł.kart., 399 s., off. z oryg.
Na okł. plan akcji bojowej – z rejonami 1, 2 i 3, dane wydawnicze w kolorze czerwonym. Na IV s. okł. fotografia i biogram autora. Przedruk z wyd. IV: Londyn: Studium Polski Podziemnej 1979. Zawiera: Tadeusz Pełczyński: Przedmowa do wyd. 3.
BN-2382*[wg WiMBP ZGóra][czy to wyd.], BJ-1869, FC-10120 – MM
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1989].
A5, okł.kart., [6],9-399 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd. IV: Londyn: Studium Polski Podziemnej 1979. Okł. beżowa z czarnym nadrukiem oryginału.
BJ-1868, FC-10119 – op
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Wyd. szóste.
Londyn: Studium Polski Podziemnej, 1989.
22 cm, 399 s., [1] k. pl.
ISBN 0-9501348-5-6. Offsetowa odbitka [wyd.] piątego [z 1985 r.], wykonana przez firmę „Figaro Press Ltd”.
– uw – MM
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Wyd. 7, pierwsze krajowe oficjalne.
Warszawa: Wydawnictwo Bellona, © 1994.
Z posłowiem i przypisami Władysława Bartoszewskiego i Andrzeja Krzysztofa Kunerta. ISBN 83-11-08338-X.
– uw – MM
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Wyd. 8 popr. i uzup.
Warszawa: Bellona; Oficyna Wydawnicza Rytm, © 2009.
Posłowie Władysław Bartoszewski. Oprac. nauk. i przypisy Andrzej Krzysztof Kunert. ISBN 978-83-11-11617-7, 978-83-7399-354-9.
– uw
 opis książki Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Wyd. 8 popr. i uzup.
Warszawa: Bellona; De Agostini Polska, © 2014.
Posłowie Władysław Bartoszewski. Oprac. nauk. i przypisy Andrzej Krzysztof Kunert. ISBN 978-83-11-13072-2.
– uw
 ▬ {Bór-Komorowski [Tadeusz] gen.: Trzy wykłady o A.K.} Ciechanowski Jan M. [oprac.]: Pierwsza relacja Gen. Bora-Komorowskiego o A.K. i powstaniu warszawskim.
- w: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49 s. 24-52.
– uw – MM
 opis książki Bór-Komorowski [Tadeusz] gen.: Trzy wykłady o A.K.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum, 1981.
A6, okł. 3-31 s., off. z oryg.
Tytuł okł. S. 31 na III s. okł. Zawiera: Jan M[ieczysław] Ciechanowski [oprac.]: Pierwsza relacja Gen. Bora-Komorowskiego o A.K. i powstaniu warszawskim. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49 s. 24-52.
Ł-37, BN-2387, Sup-61, Ka-134=Ka-1226, Hoo99/171, HN-001201231, BJ-1870, FC-10116, Br-0221, ECS-02057, ST15-0375, ST15-0376[być może inne wyd. – gorszej jakości druk i brak nr. s. 31], Nukat-1192317 – MM

 ▬ Bór-Komorowski [Tadeusz] gen.: Trzy wykłady o A.K. B.m. [Wrocław]: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie, b.r. [1981]. A5, okł., 17,[1] s., off. z masz. Tytuł okł. Zawiera: Jan M[ieczysław] Ciechanowski [oprac.]: Pierwsza relacja Gen. Bora-Komorowskiego o A.K. i powstaniu warszawskim. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49 s. 24-52.
Sup-62*[wg IL], Ka-4831, BaBN-b1280938 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Bór-Komorowski Tadeusz Trzy wykłady o AK Armia Krajowa Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie 1981 Ciechanowski Pierwsza relacja Gen. Bora-Komorowskiego o AK i powstaniu warszawskim Zeszyty Historyczne 1979 49 k000555 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Solidarność Solidarity
egz. FC-10115 – AR 1680
 opis książki Bór-Komorowski [Tadeusz] gen.: Trzy wykłady o A.K.
B.m. [Wrocław]: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie, b.r. [1981].
A5, okł., 17,[1] s., off. z masz.
Dolna część liter „AK” zabarwiona na czerwono.
BJ-1871, FC-10115 – op
Bór-Komorowski Tadeusz Trzy wykłady o AK Armia Krajowa Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie 1981 Ciechanowski Pierwsza relacja Gen. Bora-Komorowskiego o AK i powstaniu warszawskim Zeszyty Historyczne 1979 49 k000555 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Solidarność Solidarity
 opis książki Bór-Komorowski [Tadeusz] gen.: Trzy wykłady o A.K.
B.m. [Wrocław]: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie, b.r. [1981].
A5, okł., 17,[1] s., off. z masz.
Okł. drukowana kserooffsetem.
– MM {stempel: Przedstawicielska Komisja Koordynacyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z siedzibą w Chojnowie, ul. Komsomolska [dziś chyba Małachowskiego] 1 – tel. Nr 621}

 ▬ Brainard Lawrence [rozm.] - patrz: Michael Charlton: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 opis książki Brakoniecki Kazimierz: Ostatnia rozmowa z ojczyzną. [poemat].
Olsztyn: Nakł. aut., 1983.
5 s.
KS-0984[wg inf. aut.], IBLWa-III-13.769 – op
 ▬ Bralczyk Jerzy: Ograniczony świat propagandy. - patrz w: Nowomowa. ON [1984]. – uw
 ▬ Brałkowska Danuta, Cziwel Marta, Kot Maria: Warunki życia, praca i świat wartości kobiet wiejskich. - patrz w: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Brandt Heinz: Funkcjonariusz SED w opozycji. [w]: Berlin 1953. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Brandt Willy [wypowiedź] - patrz: Berlin 1953. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 opis książki Brandys Kazimierz: Miesiące.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1980.
A5, okł.kart., obwolutka, [2],174,[2] s., off. z masz.
Na obwolutce: setna pozycja ”Nowej” 100.
Rec.: [anon. – właśc. Marek Zaleski]: O „Miesiącach” Kazimierza Brandysa. Nowy Zapis 1983 nr 2-3 s. 80-87, [ten sam tekst nieco zmieniony]: Marek Zaleski: O Miesiącach Kazimierza Brandysa. w: Literatura źle obecna. Rekonesans. Londyn: Polonia 1984 oraz Kraków: -X- 1986 s. 238-249; Spektator [pseud. - właśc. Leszek Szaruga]: Kartki z notesu. Wezwanie 1986 nr 9 s. 90-93.
CD-291, Ł-38, BN-0417, Ka-955, HN-000391467, KS-0991*[wg CD], BJ-0345, FC-7736, Br-0227, ECS-02062, ST15-0377, Nukat-539431 – MM
 opis książki Brandys Kazimierz: Miesiące. 1978-1979.
Paryż: Instytut Literacki, 1981.
22 cm, 252 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 335.
– uw
 opis książki Brandys Kazimierz: Miesiące. 1980-1981.
Paryż: Instytut Literacki, 1982.
22 cm, 223,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 357.
ISBN 2-7168-0010-3.
– uw
 opis książki Brandys Kazimierz: Miesiące. 1980-1981. Wyd. 2. fotooffsetowe.
Paryż: Instytut Literacki, 1985.
22 cm, 223,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 357.
ISBN 2-7168-0010-3.
– uw
 opis książki Brandys Kazimierz: Miesiące. 1980-1981.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
A6, okł.kart., [4],7-223,[1] s., off. z oryg., c. 500 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1982.
CD-292, KN’87-204, CJ-693, J-268, BN-0418, Sup-63, Ka-136=Ka-956, KS-0996*[wg CD], BJ-0346, FC-7737, Br-0228, ECS-00136, ST15-0378, Nukat-533295 – MM
 ▬ Brandys Kazimierz: Miesiące. 1980-1981.
[Lublin]: Respublica, 1987.
[Kontakt. Wybór artykułów z nr. 7-8,9 1987. - tego wydawnictwa posiada okł. wydrukowaną na odwrocie okł. „Miesięcy”; nie przesądza to o wydaniu książki] – uw
 opis książki Brandys Kazimierz: Miesiące. 1978-1981. Wyd. 1.
Warszawa: Iskry, 1997.
ISBN 83-207-1574-1.
– uw – MM
 opis książki Brandys Kazimierz: Miesiące. 1982-1984.
Paryż: Instytut Literacki, 1984.
22 cm, 247 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 395.
ISBN 2-7168-0053-7.
Rec.: Maria Danilewicz-Zielińska: Czytam (3). Nad „Miesiącami” Kazimierza Brandysa [dot. tomów 1-3]. Kultura 1985 nr 3/450 s. 130-133; Adam Cichowski: Kronika i metafizyka. Archipelag Berlin Zach. 1985 nr 5(20) s. 71-74; Michel Parent: Kronika i metafizyka. Kontakt Paryż 1985 nr 11(43) s. 36-37.
– uw – MM
 opis książki Brandys Kazimierz: Miesiące. 1982-84.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1988.
A6, okł.kart., [4],7-247 s., off. z oryg., c. 750 zł.
Na s. przedtytułowej tytuł: Miesiące (1982-1984). Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1984. Oprac. graf.: Studio Be. Na s. IV okł.: fragm. wywiadu udzielonego pismu Wezwanie nr 11, IX 1986.
CD-293, J-269, BN-0419, Sup-64, Ka-137, KS-0996a, BJ-0347, FC-7738, ECS-00137, ST15-0379, Nukat-589835 – MM
 opis książki Brandys Kazimierz: Miesiące. 1985-1987.
Paryż: Instytut Literacki, 1987.
22 cm, 191,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 432.
ISBN 2-7168-0099-5.
Rec.: Janina Katz-Hewetson: Miesiące – lata. Puls 1987 nr 35 s. 91-97; Leszek Szaruga: Wezwanie 1988 nr 14 s. 101.
– uw – MM
 opis książki Brandys Kazimierz: Miesiące. 1985-87. Wyd. II (I krajowe) rozszerzone.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1989.
A5, okł.kart., [4],7-196,[1] s., off. z oryg., c. 1500 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1987. Oprac. graf.: Studio Be. Zawiera: Kilka słów zakończenia. [przedruk z: Kultura 1988 nr 11 s. 28-32].
Rec.: Bogdan Rogatko: Zasypywanie rowów. Małopolska nr 6(11), 11.02.1990 r., s. 12.
CD-294, BN-0420, Sup-65, Ka-957, KS-0997, BJ-0348, FC-7739, ECS-03469, ST15-0380, Nukat-680716 – MM
 opis książki Brandys Kazimierz: Miesiące. 1982-1987. Wyd. 1.
Warszawa: Iskry, 1998.
ISBN 83-207-1584-9.
– uw – MM
 ▬ Następną książką po cyklu czterech tomów „Miesięcy” jest „Sztuka konwersacji” Londyn: Aneks 1990. – uw
 ▬ Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość.
W początku października 1976 r. czytane przez Stefana Kisielewskiego w rozpowszechnianym maszynopisie. [S. Kisielewski: Zapiski. Przegląd Polityczny 1993 nr 21/22 s. 36]. – uw
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość (fragmenty) – Zapis, nr 1.
B.m.: b.w., b.r. [1977].
A4, 13 k., masz. przebit.
Pod tekstem data: 1975.
ST15-0381 – op
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość (fragmenty).
B.m.: b.w., b.r. [1977].
A4, 11 k., masz. przebit.
Pod tekstem data: 1975.
ST15-0382 – op
 ▬ Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość (fragmenty).
- w: Zapis 1977, nr 1;
- w: Zapis 1977, nr 1 – edycja londyńska, maj 1977, s. 25-42.
– uw
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1977.
A4, [2],122 s., powiel. jednostr.
Oprac.: n.d.: Niedorzeczywistość. Zapis 1979 nr 9 [wyd. trzecie i londyńskie] s. 159-164; Tomasz Burek: A to Polska właśnie. Zapis 1979 nr 9 [wyd. trzecie i londyńskie] s. 165-171 – przedruk pt.: Szkoda tego pomysłu. w: [tegoż]: Żadnych marzeń. Londyn: Polonia 1987 s. 188-194 oraz Warszawa: Pokolenie 1989 s. 174-180; J.B.: Uwagi na marginesie „Nierzeczywistości” (Szkic teoretyczny). Tematy 1979 nr [1] s. 22-24.
CD-295, BN-0423a, KS-0988*[wg CD], Ka-4188{[6],2-122,[3] s.}, FC-36393*[wg BN], ECS-04327, Nukat-2772111 – op
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1977.
A4, okł. maskująca, [2], 2-113 k., masz. przebit.
ST15-0383 – op
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1977.
121 k.
KS-0989*[wg MJ] – op
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość.
Paryż: Instytut Literacki, 1978.
22 cm, 124,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 285. Bez Cenzury.
– uw – MM
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość. [Wyd. 2].
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, [1978].
A5, okł.kart., 150 s., off. z masz.
Tytuł okł.
CD-296*[wg katalogu Nowej], BN-0425, Ka-135, KS-0990*[wg MJ][wyd. 3], BJ-0349, FC-7740, Br-0229, ECS-02059, ST15-0384, Nukat-940253 – MM [w moim egz.: znak wydawcy u góry okł. jest praktycznie nieodbity, widoczne są jedynie niewielkie fragmenty dołu znaku; s. [1] i [2] czyste – być może defekt, patrz: BaBN-b1274666 – na 4 egz. jeden z takim samym defektem]
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość. Wyd. III.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, czerwiec 1981.
A6, okł.kart., [4],7-119 s., off. z oryg., c. 90 zł.
154 poz. wyd. Nowej.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978. [Na okł. sygn. grafika:] ESKA.
BN-0424, Sup-66, Ka-3894, HN-000510399, KS-0995*[wg MJ], BJ-0351, FC-7742, Br-0230, ECS-00138, ST15-0385 – MM [stempel na IV s. okł.: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy / „Solidarność” / Zarząd Regionalny / 40-058 Katowice, ul. Stelmacha 17 / Tel. 516-006 – Telex 0?5292 / Biuro Informacji]

 ▬ Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość. Wyd. III. B.m. [Toruń]: Spółdzielnia Wydawnicza TON; [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1981. A6, okł.kart., [4],7-119 s., off. z oryg. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978. Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. Kwadrat, s. 39 - nakł. 3000 egz.
CD-297, BN-0423, BaBN-b1274664, Ka-3895, Sup-67-68, KS-0994*[wg CD], BJ-0352, FC-7743, ECS-02060, ST15-0386, Nukat-1715006 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Brandys Nierzeczywistość Nierzeczywistosc Toruń Torun Spoldzielnia Spółdzielnia Wydawnicza TON Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 ESKA k000691 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/Brandys Nierzeczywistość Nierzeczywistosc Toruń Torun Spoldzielnia Spółdzielnia Wydawnicza TON Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 ESKA k000691 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
okładkas. tytułowa
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość. Wyd. III.
B.m. [Toruń]: Spółdzielnia Wydawnicza TON; [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1981.
A6, okł.kart., [4],7-119,[1] s., off. z oryg., [c. 90-100 zł].
[Na okł. sygn. grafika]: ESKA. Nazwy wydawnictw w górnej części okł., IV s. okł. czysta. Na s. tytułowej jedynie znak Nowej. Wysokość kolumny druku na s. 16 wraz z paginacją: 123 mm. Druk na s. [120] blady.
– MM
Brandys Nierzeczywistość Nierzeczywistosc Toruń Torun Spoldzielnia Spółdzielnia Wydawnicza TON Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 ESKA k013034 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeumBrandys Nierzeczywistość Nierzeczywistosc Toruń Torun Spoldzielnia Spółdzielnia Wydawnicza TON Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 ESKA k013034 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum
okładkas. tytułowa
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość. Wyd. III.
B.m. [Toruń]: Spółdzielnia Wydawnicza TON; [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1981.
A6, okł.kart., [4],7-119,[1] s., off. z oryg.
[Na okł. sygn. grafika]: ESKA. Nazwy wydawnictw w górnej części okł., IV s. okł. czysta. Na s. tytułowej znaki obu wydawnictw. Zmienione diapozytywy s. tytułowej oraz s. 16, 21 i 32. Wysokość kolumny druku na s. 16 wraz z paginacją: 124,4 mm. Druk na s. [120] blady.
– MM
Brandys Nierzeczywistość Nierzeczywistosc Toruń Torun Spoldzielnia Spółdzielnia Wydawnicza TON Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 k012446 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeumBrandys Nierzeczywistość Nierzeczywistosc Toruń Torun Spoldzielnia Spółdzielnia Wydawnicza TON Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 k012446 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeumBrandys Nierzeczywistość Nierzeczywistosc Toruń Torun Spoldzielnia Spółdzielnia Wydawnicza TON Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 k012446 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum
okładkas. tytułowaIV s. okładki
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość. Wyd. III.
B.m. [Toruń]: Spółdzielnia Wydawnicza TON; [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1981.
A6, okł.kart., [4],7-119,[1] s., off. z oryg., c. 90 zł.
3-cia pozycja wydawnicza.
Nazwy wydawnictw w dolnej części okł. Na IV s. okł. nazwa: Spółdzielnia Wydawnicza TON oraz informacje wydawnicze. Na s. tytułowej jedynie znak Nowej. Druk na s. [120] blady.
BJ-0352, FC-7744 – MM
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość.
B.m. [Toruń]: Spółdzielnia Wydawnicza TON; [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1981.
A6, okł.kart., [4],7-119,[1] s., off. z oryg., c. 90 zł.
3-cia pozycja wydawnicza.
Okł. czarno-biała. Nazwy wydaw. w dolnej części okł. Na k. tyt. St. TON; na okł. znak wyd. NOWA.
ST15-0387 – op

 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość.
B.m. [Łódź]: przedruk POLSKA, 1981.
A5, okł.kart., [2],7-119 s., off. z oryg., [c. 125 zł].
Na okł. i s. tytułowej logo wydawcy - triquetra. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
BŁ-17, BN-0422, Sup-69, KS-0993, BJ-0350, FC-7741, ECS-05414, ST15-0388, Nukat-207822=4165249 – MM
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1984].
A6, okł.kart., 7-118 s. {s. [119] na III s. okł.}, off. z oryg., (c. 400 zł).
[Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978].
KS-0992*[wg MJ], FC-8088 – MM
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość.
Chotomów: Verba, 1989.
Sygn. cenzora: A-86. ISBN 83-85061-00-2. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
Rec.: Agnieszka Dajbor: „Nic, prócz niepewności”. Gazeta Wyborcza nr 116W, 18.10.1989 r., s. 8.
– uw – MM
 opis książki Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen; Bellona, © 2009.
Kanon Literatury Podziemnej.
Na podstawie wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1976 {błędnie na s. [152], właśc. 1978}. ISBN 978-83-7233-206-6 (Volumen); 978-83-11-11671-9 (Bellona).
– uw – MM
 opis książki Brandys Kazimierz: Sztuka konwersacji.
Londyn: Aneks, 1990.
Przedłużenie cyklu „Miesiące”. ISBN 0 906601 72 X.
Rec.: Helena Zaworska: Konwersuję więc jestem. Gazeta Wyborcza nr 107 A, 10.05.1990 r., s. 8.
– uw – MM
 opis książki Brandys Marian: ”Małpeczka”.
Warszawa: Wydawnictwo Słowo, sierpień [19]83.
A5, okł., 19,[1] s., powiel., c. 40 zł.
Uproszczona s. tytułowa na II s. okł.
Rec.: Jan Rem [pseud. - właśc. Jerzy Urban]: Gentelmen gubi bobki. Tu i Teraz 1984 nr 3 s. 2, 5 z reprodukcją okł.; [odpowiedź na rec.] Bartosz Styczeń: Kat uczy ofiarę. Słowo 1984 nr 1 s. 4.
K-1544, G-83/46, CD-298, J-270, BN-0427, Ka-958[1985 ?], Hoo99/171, KS-1004*[wg CD], BJ-0354, FC-7745, Br-0231, ECS-03803, ST15-0389, Nukat-521091 – MM
 ▬ Brandys Marian: Małpeczka.
- w: Kultura 1983 nr 12 s. 25-39.
– uw
 opis książki Brandys Marian: Małpeczka.
B.m. [Poznań]: Niezależna Inicjatywa Wydawnicza Errata, [19]’84.
A5 poz., [2],21 s., powiel., [c. 45 zł].
Przedruk z: Kultura 1983 nr 12 s. 25-39.
K-1543, G-84/51, CD-299, J-271, BN-0426*[wg K], BaBN-b1274667, Sup-70, Ka-138, KS-1010, FC-36395*[wg BN] – MM
 opis książki Brandys Marian: Moje przygody z historią [tytuł okł.]. Moje spotkania z historią. [tytuł na s. tyt.].
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1981.
A5, okł.kart., 112 s., off. z masz., c. 120 zł.
Biblioteka Pulsu. 159 pozycja wydawnicza NOWEJ.
Zawiera teksty: Jak stałem się pisarzem historycznym; Królestwo Białorusi; Strażnik królewskiego grobu; Od dzwonka do dzwonka.
Rec.: Tadeusz Dunin: Nasze przygody z Brandysem. Puls 1982 nr 14 s. 107-108 – przedruk w: Puls. [Wybór z nr.:] 14-20. Nowa [1985] s. 172-173.
– MM
 opis książki Brandys Marian: Moje przygody z historią. Pierwsze wyd. polskie.
Londyn: Puls, wrzesień 1981.
21 cm, 137,[2] s.
Puls Publications; 1.
Zawiera teksty: Jak stałem się pisarzem historycznym; Królestwo Białorusi; Strażnik królewskiego grobu; Od dzwonka do dzwonka. ISBN 0-907587-01-1.
– uw – MM
 opis książki Brandys Marian: Moje przygody z historią. Wyd. I.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, październik 1981.
A5, okł.kart., 112 s., off. z masz., c. 120 zł.
Biblioteka Pulsu. 159 pozycja wydawnicza NOWEJ.
Tytuł na okł. taki sam jak na s. tytułowej. Zawiera teksty: Jak stałem się pisarzem historycznym; Królestwo Białorusi; Strażnik królewskiego grobu; Od dzwonka do dzwonka.
Ł-39a, CD-300, BN-0421[Kazimierz !], BaBN, Ka-140, HN-000395021, KS-1001, BJ-0355, FC-7746, Br-0232, ECS-01845, Nukat-544887 – MM
 opis książki Brandys Marian: Moje przygody z historią. Wyd. drugie poprawione.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, listopad 1981.
A5, okł.kart., 112 s., off. z masz., c. 120 zł.
Biblioteka Pulsu. 159 pozycja wydawnicza NOWEJ.
Na s. tytułowej dedykacja: TOŚCE. Zawiera teksty: Jak stałem się pisarzem historycznym; Królestwo Białorusi; Strażnik królewskiego grobu; Od dzwonka do dzwonka.
CD-301, KS-1002*[wg CD], BJ-0356, FC-7747, ST15-0390, Nukat-1929218 – MM
Odmiany oprawy:
- książka klejona z cienkich składek spiętych jedną zszywką przy grzbiecie pod okładką - MM
- książka spięta z cienkich składek jedną zszywką przy grzbiecie pod okładką oraz dwoma zszywkami przez okładkę - MM {stemple bez sygnatur: Biblioteka przy ORP NSZZ „Solidarność” [Organizacja Regionalna Płocka, albo Organizacja Regionu Płockiego - używane i tak i tak - m.in. w tyg. Solidarność Ziemi Płockiej]}
 opis książki Brandys Marian: Moje przygody z historią.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Wiek, b.r. [1983].
A6, okł.kart., [3],6-137,[1] s., off. z oryg., [c. 100-200 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1981.
K-1545, G-83/47, CD-302, Ł-39b, J-272, BK-47, BN-0428, Ka-139, KS-1005, BJ-0357, FC-551, KJ-45*, Br-0233, ECS-00139, ST15-0391, Nukat-743348 – MM
 opis książki Brandys Marian: Moje przygody z historią.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Wiek, b.r. [1983].
A6, okł.kart., [3],6-137,[1] s., off. z oryg., [c. 150 zł].
Okł. niezadrukowana. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1981.
FC-36698 – op
 opis książki Brandys Marian: Moje przygody z historią. Wyd. drugie.
Londyn: Puls, grudzień 1985.
22 cm, 137,[2] s.
Puls Publications; 1.
Zawiera teksty: Jak stałem się pisarzem historycznym; Królestwo Białorusi; Strażnik królewskiego grobu; Od dzwonka do dzwonka. ISBN 0-907587-01-1.
– uw – MM
 opis książki Brandys Marian: Moje przygody z historią.
Warszawa: Iskry, 1990.
Zawiera teksty: Królestwo Białorusi; Ostatnia bitwa; Generalia i imponderabilia; Kuraś od nieboszczyków; Z dwóch stron drzwi; Strażnik królewskiego grobu. ISBN 83-207-1278-5. Sygn. cenzora: F-19.
– uw – MM
 opis książki Brandys, Marian: Moje przygody z historią.
Warszawa: LTW, © 2003.
ISBN 83-88736-41-8.
– uw
 opis książki Brandys Marian: Od dzwonka do dzwonka.
B.m. [Toruń]: to [Toruńska Oficyna], b.r. [1987].
A6, 59 s., ksero z oryg.
Przedruk z wyd: Moje przygody z historią. Wiek [1983].
J-273, BN-0430*[wg J], KS-1015*[wg MJ], ST15-0392 – op
 opis książki Brandys Marian: Od dzwonka do dzwonka.
Lublin: Nauczycielska Oficyna Solidarności NOS, 1988.
A5, okł.kart., 82,[1] s., stdr. z masz., c. 400 zł.
Na s. 2: Tośce – poświęcam; na s. [83] biogram autora.
Rec.: Prymitywny teatr grozy. Oświata Niezależna 1988 nr 27 s. 2-3.
CD-303, J-274, BN-0429, Ka-963, KS-1016*[wg CD], BJ-0358, FC-8040, Br-0234, ECS-02068, ST15-0393, Nukat-561955 – MM
 ▬ Brandys Marian: Strażnik królewskiego grobu.
- w: Zapis 1980, październik, nr 16 s. 11-49; wyd. londyńskie, październik 1981, nr 16 s. 13-59.
Tekst datowany: Warszawa, kwiecień 1980 r.
– uw – MM
 ▬ Brandys Marian: Strażnik królewskiego grobu.
- w tegoż: Moje przygody [spotkania] z historią.
– uw
 opis książki Brandys Marian: Strażnik królewskiego grobu.
Warszawa: Iskry, 1984.
Zawiera teksty: Królestwo Białorusi; Strażnik Królewskiego Grobu; Generał Powalał. ISBN 83-207-0599-1. Sygn. cenzora: M-16.
Rec.: E.W. [właśc. Ewa Nawrocka]: Historia ku przestrodze. Podpunkt 1984 nr 2 s. 95-96.
– uw – MM
 ▬ Brandys Marian: Tragedia lewicujących liberałów. - patrz w: Jacek Trznadel: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. – uw
 opis książki Brandys Marian: Twardy człowiek.
B.m. [Warszawa]: Oficyna WE [Wydawnictwo Enklawa], b.r. [1982-3].
A5, okł., 20 s., off. z masz., c. 40 zł.
Na s. tytułowej: Alinie i Ryszardowi Rodziewiczom.Pod tekstem data: grudzień 1982.
K-1547, G-83/48, CD-304, Ł-40c, J-275, BN-0434, Ka-141, Hoo99/171, KS-1006*[wg MJ], BJ-0359, FC-8041, Br-0235, ECS-03805, ST15-0394, Nukat-691624 – MM
 ▬ Brandys Marian: Twardy człowiek.
- w: Kultura 1983 nr 3 s. 13-33.
– uw – MM
 opis książki Brandys Marian: Twardy człowiek.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1983.
A5, okł., 22,[1] s., powiel., c. 40 zł.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Oficyna WE.
K-1548, G-83/50*, CD-305, Ł-40b, J-277, BN-0435, Ka-144, KS-1008*[wg CD], BJ-0360, FC-8043, Br-0236, ECS-02065, ST15-0395, Nukat-968166 – MM
 opis książki Brandys Marian: Twardy człowiek.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł., 18 s., off. z masz., c. 40 zł.
Przedruk z: Kultura 1983 nr 3 s. 13-33.
K-1549*, G-83/49, CD-306*[wg K*], Ł-40a, J-276, BN-0432, Sup-71, Ka-143, KS-1007*[wg CD*], BJ-0361, FC-8045, ECS-03817, ST15-0396, Nukat-750994 – MM
 ▬ Brandys Marian: Twardy człowiek.
- w: Nowy Zapis 1983, czerwiec, lipiec, nr 4-5 s. 13-25.
– uw – MM
 ▬ Brandys Marian: Twardy człowiek.
- w: Kurs 1983, listopad, nr 3 s. 41-54.
– uw – MM

 ▬ Brandys Marian: Twardy człowiek. Kraków: [Obserwator Wojenny], 1984. A5, okł.kart., 16 s., off. z masz., c. 55 zł. Biblioteka Obserwatora Wojennego.
K-1546, G-84/52, CD-307, J-278, BK-48, BN-0431, Ka-142, Hoo99/171, HN-000510050, KS-1011*[wg MJ], KJ-46, Br-0237, ECS-02063, ST15-0397, Nukat-685457 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Brandys Marian Twardy człowiek Kraków Obserwator Wojenny 1984 Biblioteka Obserwatora Wojennego Powielarnia Puszcza Niepołomicka POWÓJ k000568 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Solidarność Solidarity
 opis książki Brandys Marian: Twardy człowiek.
Kraków: [Obserwator Wojenny], 1984.
A5, okł.kart., 16 s., off. z masz., c. 55 zł.
Biblioteka Obserwatora Wojennego.
Druk: „Powielarnia Puszcza Niepołomicka”. Projekt okł.: POWÓJ. Znak wydawcy z okiem jest pod literami „IE” tytułu.
[BJ-0362, FC-552 – AR 2861] – MM
Brandys Marian Twardy człowiek Kraków Obserwator Wojenny 1984 Biblioteka Obserwatora Wojennego Powielarnia Puszcza Niepołomicka POWÓJ m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Solidarność Solidarity
egz. FC-552 – AR 3310
 opis książki Brandys Marian: Twardy człowiek.
Kraków: [Obserwator Wojenny], 1984.
A5, okł.kart., 16 s., off. z masz., c. 55 zł.
Biblioteka Obserwatora Wojennego.
Druk: „Powielarnia Puszcza Niepołomicka”. Projekt okł.: POWÓJ. Znak wydawcy z okiem jest pod literą „K” tytułu i na prawo od niej.
[BJ-0362, FC-552 – AR 3310] – op

 opis książki Brandys Marian: Twardy człowiek.
Warszawa: Myśl, 1986.
A6, 51 s., powiel., c. 100 zł.
Tytuł okł.
G-86/27, CD-308, CJ-694, J-279, BN-0433, Ka-3665, KS-1014*[wg CD], BJ-0363, FC-8047, Br-0238, ECS-03717, ST15-0398, Nukat-2068111 – MM
 ▬ Brandys Marian: Twardy człowiek.
Pierwszy przedruk oficjalny w: Gazeta Wyborcza nr 167W, 29.12.1989-01.01.1990 r., s. 8-12.
– uw
 opis książki Brandys Marian: Z dwóch stron drzwi.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1982.
A6, 53,[3] s., off. z masz., koszt wyd. 60 zł.
Opisy w CD, Ł, Ka, Hoo99, HN, KS, Br nie określają odmiany wyd.
Rec.: Wezwanie 1982 nr 2/3 s. 108; „bes”: Czytane nocą: W gilotynie drzwi. CDN. Dwutygodnik studencki Wrocław nr 9, 1.II.1983 r., s. 6-7; (a) [właśc. Zenobia Kitówna]: Solidarność Nauczycielska 1983 nr 12 s. 3-4; Paweł Kaczawski [pseud. – właśc. Jan Stolarczyk]: Krzepiąca przypowieść. Obecność 1983 nr 2 s. 59-60.
K-1551, G-82/21[a], CD-309, Ł-41a, J-280[a], Ka-962, Hoo99/171, HN-000441447, KS-1003*[wg CD], BJ-0364, FC-8048, Br-0239, ECS-00140, Nukat-969719 – MM
 opis książki Brandys Marian: Z dwóch stron drzwi.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1982.
A6, okł.kart., [4],3-53 s., off. z masz., koszt wyd. 51 zł.
G-82/21[b], J-280[b], BN-0439, ST15-0399 – MM
 opis książki Brandys Marian: Z dwóch stron drzwi.
B.m. [Warszawa]: Oficyna WE [Wydawnictwo Enklawa], b.r. [1983].
A5, okł.kart., 52 s., off. z masz. [c. 100 zł].
K-1552[(Wyd. krajowe. 2)], G-83/51, CD-310[Wyd. krajowe. 2], J-281, BN-0440, Ka-146, KS-1009, [BJ-0365, FC-8049 - AR 2255], Br-0240=Br-0241, ECS-03666, Nukat-167393 – MM
 opis książki Brandys Marian: Z dwóch stron drzwi.
B.m. [Warszawa]: Oficyna WE [Wydawnictwo Enklawa], b.r. [1983].
A5, 52 s., off. z masz., [c. stemplem 120 zł, są egzeplarz bez ceny].
Wydanie identyczne z poprzednim, lecz kolportowane bez okł.
[BJ-0365, FC-8049 - AR 7562], ST15-0400 – MM
 opis książki Brandys Marian: Z dwóch stron drzwi.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1985.
A5, okł., 26 s., off. z masz., c. 70 zł.
Tytuł okł.
K-1553, G-85/33, CD-311, Ł-41b, J-283, BN-0441, Ka-147, HN-001239231, KS-1013*[wg CD], BJ-0366, FC-8050, Br-0243[fot.], ECS-02067, ST15-0401, Nukat-188681 – MM
 opis książki Brandys Marian: Z dwóch stron drzwi.
Warszawa: Wydawnictwo Kontekst, 1988.
A5, okł.kart., 3-34 s., off. z masz., [c. 150-220 zł].
Wydanie specjalne z okazji święta wydawców, 21 III 1988.
CD-312, J-285, BN-0438, Ka-959, KS-1017*[wg CD], BJ-0367, FC-8051, Br-0245, ECS-04983, ST15-0403, Nukat-557064 – MM
 opis książki Brandys Marian: Z dwóch stron drzwi. [Zawiera także:] Twardy człowiek; Małpeczka.
Lublin: Nauczycielska Oficyna Solidarności NOS, 1989.
A5, okł.kart., [5],4-92 s., stdr. z masz.
Okł. proj.: Bogdan Wagner.
CD-314, Ka-961, KS-1019*[wg KB], Br-0246, Nukat-844943 – MM
 opis książki Brandys Marian: Z dwóch stron drzwi. [Zawiera także:] Twardy człowiek; Małpeczka.
Łódź: Wydawnictwo Społeczne „Fakt”, 1988.
A5, okł., 43,[1] s., off. z masz., c. 340 zł, nakł. 3000.
Wyd. /łączne/ I. Przedruk na podstawie tekstów w piśmie Kultura.
W-7, BŁ-18, J-284, BN-0437, Sup-72, Ka-960, KS-1018*[wg MJ], Br-0244, ECS-05599, Nukat-3687566 – MM
 opis książki Brandys Marian: Z dwóch stron drzwi. Twardy człowiek.
Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 1984.
A5, okł.kart., 98 s., powiel., c. 140 zł.
Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
Tytuł okł. Przedruk: Z dwóch stron drzwi - z wyd.: Warszawa: Nowa 1982; Twardy człowiek - z: Nowy Zapis Warszawa 1983 nr 4-5 s. 13-25.
K-1550, G-84/53, CD-313, J-282, BN-0436*[wg K], BaBN-b1551804, HN-001201043, KS-1012*[wg CD], BJ-0369, FC-8052, Br-0242, ECS-05227, ST15-0402, Nukat-565698 – MM
 ▬ Branecki Jędrzej [pseud.] - właśc. Janusz Lewandowski – uw
 opis książki Branecki Jędrzej [pseud.]: F. A. von Hayek; Hayek F. A. von: Wolność albo socjalizm.
B.m. [Wrocław]: b.w. (Konserwatywno-Liberalne Wydawnictwo „Wektory”), b.r. [1985].
A5, okł.kart., 3-109,[1] s., off. z masz., [c. 400-450 zł].
Almanach Liberałów; 1.
Tytuł okł. Nazwa wydawnictwa na s. 26. Zawiera teksty: Wstęp: Jędrzej Branecki: Hayek - dogmatyk wolnego społeczeństwa; Fryderyk August von Hayek: Liberalizm; Indywidualizm i kolektywizm; Wielka utopia; Socjalistyczne korzenie nazizmu; Nauka i socjalizm; O wykorzystaniu wiedzy w społeczeństwie; Konkurencja jako procedura odkrywania; O wolności i wolnościach; Rząd ekonomiczna i rząd reprezentatywny.
K-1554, G-86/28, J-286[błędnie: Branicki], BN-0442, Ka-990=Ka-4355, HN-000552338, BJ-2363, FC-9501, Br-0247, ECS-04214, Nukat-2816241[20161230 brak] – MM
 ▬ Branecki Jędrzej [pseud.]: Hayek - dogmatyk wolnego społeczeństwa.
- pierwodruk w: Przegląd Polityczny 1985 nr 5 s. 31-55;
- przedruk w: Lewandowski Janusz /Branecki Jędrzej/: Neoliberałowie wobec współczesności. Gdańsk: Litery 1989 s. 10-38.
– uw
 ▬ Branecki Jędrzej [pseud.] [przekł.] - patrz w: Milton Friedman, Rose Friedman: Wolni wobec wyboru. Wers [1987]; Fryderyk August von Hayek: Wielka utopia. Wolność ekonomiczna i rząd reprezentacyjny. Lublin, Śląsk, Warszawa: Antyk 1989. – uw
 ▬ Branny Andrzej - patrz: Alfred [pseud.] – uw
 ▬ Branski Wincenty [pseud.] - właśc. Józef Włodek – uw
 opis książki Branski Wincenty [pseud.]: Polacy w łagrach radzieckich w latach 1944-1947. Cz. 1-2.
Białystok [właśc.: Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1987].
A5, okł., [3],2-109 + [1],110-244 + 3 s., off. z masz., [c. t. 1-2: 1000 zł].
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. Zeszyty Historyczne; nr 3.
Na okł. pseud. w postaci: Wincenty Briański. Cz. 1: Aresztowania i wywózki do łagrów. Cz. 2: Życie w łagrach. CJ i J nie podają w tytule słowa „…radzieckich…”. Dodatkowe 3 s. wspominane są jedynie przez BN-0444.
KN’87-100, CJ-692, J-287, BN-0443+BN-0444, Ka-2955, BJ-0369, FC-8053, Br-0248, ECS-02080[cz. 1], ST15-0404[cz. 1], Nukat-1720176+2017367 - MM-91 [bez dodatk. 3 s.] – MM
 ▬ Branski Wincenty [pseud.]: Polacy w łagrach radzieckich w latach 1944-1947.
- fragmenty tego tekstu wydano wcześniej anonimowo pod tytułem: „Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach sowieckich w latach 1944-1947” w kilku wydaniach podziemnych oraz w Zeszyty Historyczne 1984 nr 67;
- historia tego tekstu: Adam Wołk: Regał z książkami. Zesłaniec 2009 nr 41 s. 121-123;
- następne wydanie pod właściwym nazwiskiem: Józef Włodek: Wspomnienia z lat 1944-1946. Oprac. Jerzy Krzyżanowski, Norbert Tomaszewski. Ciechanowiec: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 2008. Pamiętniki historyczne; tom 3. ISBN 978-83-925159-4-4.
– uw
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.