Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Brat - Brod

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 07.03.2021 r.
 
 
 opis książki Bratkowski Piotr: Wiersze [tytuł okł.]. Uniwersytet [tytuł wg noty na s. II okł.].
Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa Uniwersytet Warszawski, 1981.
A5, okł.kart., 24 s., off. z masz.
Do użytku wewnątrzuczelnianego.
Tytuł okł. można również odczytać: Wiersze, wiersze, wiersze. Na s. II okł.: nota o autorze. Na III s. okł.: Spis treści. Na s. 24 sygn.: Pow. UW. Zam. nr 1356/81 Nakład 500 egz.
BN-0445, BaBN-b1274684, b1747053[na okł. brak nazwy autora ?], Ka-150, KS-1023, BJ-0370, FC-8054, ECS-04297, ST15-0405, Nukat-2681369[Wiersze], Nukat-4308394[Wiersze, wiersze, wiersze; BUW] – MM
 ▬ Bratkowski Piotr [art.] pod krypt. pb – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 ▬ Bratkowski Piotr - patrz: Marcin Tomaszewski [pseud.] – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Co ja o tym wszystkim myślę - bez niedomówień. Spotkanie z dziennikarzami.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A4, 19 s.
Ka-4520 – op
 opis książki Bratkowski Stefan: „…co mam do powiedzenia ludziom naszego aparatu władzy…”. Tekst spisany z taśmy magnetofonowej bez wiedzy i zgody Autora.
Warszawa: b.w., marzec/kwiecień 1983.
A5, [3],2-10 s., off. z masz., c. 20 zł.
K-1556, G-83/52, J-289, BN-0447, Ka-964=Ka-4167, BJ-0372, FC-8187, ECS-02075, ST15-0407, Nukat-1715102 – MM [ksero - na egzemplarzu z którego kopiowano odbity stempel: „Solidarność / Comité de Coordination du Syndicat »Solidarność« en France /…” na s. [2] oraz jego górna połowa w dole s. 8.]
 opis książki Bratkowski Stefan: […co mam do powiedzenia ludziom aparatu władzy…] - [inc.]: 31 Marca, po kilkakrotnym przekładaniu terminów i dobieraniu dla mnie kontrkandydata, miałem…
[Warszawa ?]: …M …et [nazwa nieczytelna] [1983].
A4, 10 s., powiel., c. 30 zł.
[Tytuł na podstawie porównania tekstów]. Tekst spisany z taśmy magnetofonowej. Zawiera nieznaczne zniekształcenia i luki. Przepraszamy ! Dane o autorze w nagł.
J-4329, BN-0448, {BJ-0375, FC-8191[31 Marca…]} – op
 ▬ Bratkowski Stefan: …co mam do powiedzenia ludziom aparatu władzy… - patrz: Stefan Bratkowski: List mówiony. – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Co o tym wszystkim myślę - bez niedomówień. Spotkanie z dziennikarzami.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A4, 21 s., c. 120 zł.
CJ podaje tytuł: Co ja o tym…; BN - obydwa.
G-83/53*, CJ-1607*, J-290*, BN-0446*[wg J*], BN-0449*[wg J*] – op
 opis książki Bratkowski Stefan: Co zrobić, kiedy nic się nie da zrobić? Rzecz o samorządach pracowniczych.
Warszawa: Oficyna WE [Wydawnictwo Enklawa], 1983.
A5, okł.kart., [3],2-117 s., off. z masz., c. 280 zł.
Na s. II okł.: © Copyright by Stefan Bratkowski. Na s. tytułowej: Tekst wydany bez wiedzy i zgody autora.
K-1557, G-83/54*, J-291[błędnie: Co robić…], BN-0450, Ka-3109, Hoo99/171, BJ-0373, FC-8189, Br-0250, ECS-02072, ST15-0408, Nukat-413293 – MM
 opis książki Bratkowski Stefan: Co zrobić, kiedy nic się nie da zrobić? Rzecz o samorządzie pracowniczym.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1984.
A5, okł.kart., 120 s., off. z masz., c. 200 zł.
Na s. [2]: © Copyright by Stefan Bratkowski. Wydanie pierwsze.
K-1558, {G-84/55, J-292 - [błędnie: Co robić…]}, BN-0451, Ka-151, BJ-0374, FC-8190, Br-0251, ST15-0409, Nukat-2404299 – MM
 opis książki Bratkowski Stefan: Czy Polski problem jest do rozwiązania.
B.m.: b.w., b.r. [luty 1982].
A4, 5,[4] s., masz.
Br-0252 – op
 opis książki Bratkowski Stefan: Czy Polski problem jest rozwiązalny? /połowa lutego 1982/.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 14 s., masz.przeb.
Posiadam również inny masz. przeb. [10 s.] i nieco różniący się rkps. [14 k. = 18 s.].
– MM
 ▬ Bratkowski Stefan: Czy Polski problem jest rozwiązalny?
- w: Przegląd. Pismo Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja 1982 nr 6 wojenny, s. 13-20 [przedruk za: Solidarność. Reg. Białystok, nr 12, 1.04.1982, fragmenty].
– uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Czy problem Polski jest rozwiąza[l]ny?
B.m.: b.w., b.r.
A4, 8 k., masz.przeb.
Tytuł nagł.
różne maszynopisy: ST15-0410, ST15-0411 – op
 ▬ Bratkowski Stefan: Czy polski problem jest rozwiązywalny. - taki tytuł tekstu jest podany w polemicznym tekście: Stefana Bratkowskiego Posłanie do Leonida Breżniewa. Niepodległość, 1982, nr 3 s. 11 [zobacz w sieci: tekst, pdf]. – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Do ludzi z aparatu władzy.
B.m. [Wrocław]: Wydawnictwa RKS Dolny Śląsk, 1983.
A5, [2],2-15 s., stdr. z masz., [c. 40 zł].
SM Studia i Materiały; Zeszyt 1.
Tekst nagrany przez Autora w kwietniu 1983 na taśmę magnetofonową drukowany bez Jego wiedzy.
K-1559, G-83/55*[wg SZ-7], {BN-0452*[wg K], BaBN-b1274691, FC-36396*[wg BN] – błędnie: Materiały i Studia} – MM
 opis książki Bratkowski Stefan: Do ludzi z aparatu władzy.
B.m. [Wrocław]: Wydawnictwa RKS Dolny Śląsk, b.r. [1983].
A5, [2],2-17 s., off. z masz., [c. 60 zł].
SM Studia i Materiały; Zeszyt 1.
Tekst nagrany przez Autora w kwietniu 1983 r. na taśmę magnetofonową drukowany bez Jego wiedzy. Po s. 8 dwie strony czyste nieliczbowane.
– MM [egz. przybrudzony]
 ▬ Bratkowski Stefan: Do ludzi z aparatu władzy. - patrz: Stefan Bratkowski: List mówiony. – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Do przyjaciół.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, [4] s., ksero z masz.
Tekst dat.: Warszawa, 13 stycznia 1982 r.
Ka-3900 – MM
 opis książki Bratkowski Stefan: Do przyjaciół.
Warszawa: b.w., 13.I.1982.
A4, 4 k., masz.
różne maszynopisy: ST15-0412, ST15-0413 – op
 ▬ Bratkowski Stefan: Do przyjaciół.
- w: Puls 1982 nr 14 s. 122-125.
– uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Dziennikarski głos o życiu publicznym.
Poznań: NSZZ Solidarność MKZ Wielkopolska, 1980.
4 k.
HN-000508812 – op
 opis książki Bratkowski Stefan: Dziennikarski głos o życiu publicznym.
Poznań: NSZZ „Solidarność” MKZ Wielkopolska, 1980.
A4, 9 s., powiel.
Przedruk – do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Głos na zebraniu POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5.09.1980 oraz fragmenty dokumentów z Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 29-30.10.1980 w sprawach publicznych i nowelizacji ustaw o cenzurze i ustawy prasowej.
Br-0253, ST15-0414 – op
 opis książki Bratkowski [Stefan] w Łodzi. Encyklika „Laborem exercens” a nasza dzisiejsza sytuacja.
Łódź: Oficyna Solidarność Walcząca i Świadectwa, 1984.
A4, okł.kart., 18,[1] s., powiel., c. 70 zł.
Tytuł okł. Prelekcja wygłoszona 18.I.1984 r. w Kościele Akademickim OO. Jezuitów w Łodzi. Zawiera też: N.B.: Wstęp; od s. 14: Dyskusja [fragm.]. [Nakład 1200-1300 egz.]
K-1555, G-84/54*, W-8, BŁ-19, J-288, BN-0453, Ka-3896, BJ-0371, FC-8186, DBŁ s. 117, Br-0249, ECS-02070, ST15-0406, Nukat-2049862 – MM {także egz. druk. z innych matryc s. 5, 6 i [19]}
 ▬ Bratkowski Stefan: Encyklika „Laborem exercens” a nasza sytuacja /18 stycznia 1984 r./. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Głos na zebraniu POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5 IX 1980 roku.
Poznań: MKZ Poznań, 1980.
4 s.
HN-000508816 – op
 ▬ Bratkowski Stefan: Głos na zebraniu POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich. - patrz również pt.: Wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów – uw
 ▬ Bratkowski Stefan: Klisza z buldogiem [rozm. Tomasz Sypniewski]. - patrz w: Rubikon ’81. – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Kramoła. [Dramat w 2 aktach].
Wrocław: Akademya Sztuk Wszelakich, 1987.
A5, okł.kart., [2],38 s., off. z masz., c. 150 zł.
KN’87-138, CD-315, {CJ-695, J-294 - [r.w. 1986]}, BN-0454, KS-1028*[wg CD], Ka-4763, Br-0254, FC-36397*[wg BN], ECS-00141, Nukat-1519917 – op
 ▬ Bratkowski Stefan: List […] do członków KC PZPR, zebranych na V Plenum 1981 r. [1981]. A4, 2 s., masz. ST15-0415 – uw – MM
 ▬ Bratkowski Stefan: List do członków Komitetu Centralnego PZPR, zebranych na V Plenum 1981 r. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A4, 2[ksero],[1][masz.],5[masz.],[2][ksero] k. Opis wg nagł. Zawiera też: List do współobywateli; Jak to naprawdę jest?; List otwarty do moich współtowarzyszy - co wybieramy. BN-0455 – oprawione cztery teksty ulotne w którejś bibliotece, może w Politechnice Warszawskiej – uw – MM
 ▬ Bratkowski Stefan: List do członków Komitetu Centralnego PZPR, zebranych na V Plenum 1981 roku. – patrz w: Dokumenty ściśle tajne. Tylko dla wtajemniczonych. Wydaw. „Polska w Okowach Postkomuny”, 1992, s. 9-11. – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: List do sekretarza generalnego KPZR.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza „Rytm”, b.r. [1986].
A5, 34,[2] s., powiel., egz. bezpł.
Pod tekstem: Warszawa 9 czerwca 1986 r.
G-86/30, CJ-697, J-298, BN-0456=BN-0458*[wg J], Ka-3897, Hoo99/171, HN-000617576, BJ-0376, FC-8192, ECS-05597, ST15-0416, Nukat-1727653 – MM
 ▬ Bratkowski Stefan: List do sekretarza generalnego KPZR. – patrz też: Stefan Bratkowski: List Stefana Bratkowskiego do sekretarza generalnego KC KPZR Michaiła Gorbaczowa. – uw
 ▬ Bratkowski Stefan: List do współobywateli. B.m.: b.w., 1981. A4, 1 k., powiel. spiryt. Sygn.: EI/810919/50. ST15-0417 – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: List mówiony.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A4, 8 k. [16 s.], powiel.
Tytuł nagł. Tekst spisany z nagrania, publikowany bez wiedzy autora.
Br-0254 – op
 ▬ Bratkowski Stefan: List mówiony.
- [inny tytuł:] „…co mam do powiedzenia ludziom naszego aparatu władzy…”. Tekst spisany z taśmy magnetofonowej.
- [inny tytuł:] Do ludzi z aparatu władzy. Tekst nagrany przez autora w kwietniu 1983 r. na taśmę magnetofonową drukowany bez jego wiedzy.
- [inny tytuł:] List otwarty do władzy.
- [inny tytuł:] List Stefana Bratkowskiego spisany z taśmy [magnetofonowej].
- [inc.:] 31 Marca, po kilkakrotnym przekładaniu terminów i dobieraniu dla mnie kontrkandydata, miałem…
Jest to tekst pierwotnie opublikowany na taśmie magnetofonowej w kwietniu 1983 r. i stąd przedrukowywany w różnej formie i pod różnymi tytułami. – uw
 ▬ Bratkowski Stefan: List mówiony. - patrz w: Przepraszam, czy tu biją? Warszawa: Copyright 1983. – uw
 ▬ Bratkowski Stefan: List otwarty do moich współtowarzyszy - co wybieramy. B.m.: b.w., 1981. A4, 2 s., powiel. ST15-0418 – uw
 ▬ Bratkowski Stefan: List otwarty do moich współtowarzyszy - co wybieramy? B.m.: b.w., 1981. A4, 3 k., masz.przeb. ST15-0421 – uw
 ▬ Bratkowski Stefan: List otwarty do moich współtowarzyszy - co wybieramy ? [23 marca 1981 r.]. A4, światłokop. z masz., 2 s. – uw – MM
 opis książki Bratkowski Stefan: List otwarty do władzy.
Łódź: Tajne Wydawnictwo Oświatowe, 1983.
A4, 11 s., powiel., c. 35 zł.
Z. 3.
K-1560*, G-83/56*, BŁ-20, J-295*[wg SK-6], BN-0457*[wg MBPŁ], Ka-3898 – op
 ▬ Bratkowski Stefan: List otwarty do władzy. - patrz: Stefan Bratkowski: List mówiony. – uw
 ▬ Bratkowski Stefan: List otwarty Stefana Bratkowskiego do moich współtowarzyszy - co wybieramy? B.m.: b.w., 1981. A4, 2 s., powiel. ST15-0419 – uw
 ▬ Bratkowski Stefan: List otwarty Stefana Bratkowskiego do moich współtowarzyszy - co wybieramy? B.m.: b.w., 1981. A4, 2 s., powiel. spiryt. ST15-0420 – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: List otwarty Stefana Bratkowskiego, Prezesa S.D.P.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, [4] s., masz.
(Niewielkie skróty) (Przetłumaczone z Le Figaro dnia 13 stycznia 1982). Zawiera też: Fragment apelu Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność” w Gdyni z dnia 31.I.[19]82 r.
kilka niewiele różniących się od siebie maszynopisów: ST15-0422, ST15-0423, ST15-0424, ST15-0425 – op
 opis książki Bratkowski Stefan: List Stefana Bratkowskiego do sekretarza generalnego KC KPZR Michaiła Gorbaczowa.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1986].
A4, 19,[1] s., powiel.
Tytuł nagł.
G-86/29*, CJ-696, J-297, BN-0459*[wg J] – MM
 ▬ Bratkowski Stefan: List Stefana Bratkowskiego do sekretarza generalnego KC KPZR Michaiła Gorbaczowa. – patrz też: Stefan Bratkowski: List do sekretarza generalnego KPZR. – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: List Stefana Bratkowskiego spisany z taśmy [magnetofonowej].
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
A4, 9 s., powiel.
K-1561, J-296*[wg K], BN-0460*[wg K] – op
 ▬ Bratkowski Stefan: List Stefana Bratkowskiego spisany z taśmy [magnetofonowej]. - patrz: Stefan Bratkowski: List mówiony. – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Listy Stefana Bratkowskiego do Andrzeja M.
Wrocław: b.w. [Wydawnictwo Vist], 1984.
A5, okł.kart., 29 s., off. z masz., [c. 70 zł].
Tytuł okł.: Listy. Na s. 29 podziękowanie: C.A.H. 10 000. [w wielu opisach odczytane bezzasadnie jako wydawnictwo i nakład]. Nazwa wydawcy wg: Komunizm. Wrocław: Vist 1987 [FC AR 7178].
K-1562, G-84/56*[błędnie: …do Andrzeja K.], J-299*, BN-0461, Ka-965, HN-001541610, BJ-0377, FC-8193, ECS-02069, ST15-0426, Nukat-587121 – MM
 ▬ Bratkowski Stefan: Listy otwarte do członków partii i do społeczeństwa. - przedruk w: Władysław Bieńkowski: Rachunek partyjnego sumienia; Stefan Bratkowski: Listy otwarte do członków partii i do społeczeństwa; Marian Rajski: Słynne wystąpienie delegata na miejskiej konferencji partyjnej PZPR w Gdyni. Chicago: Polonia [1982]. – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Memoriał w kwestii prawa i porządku, czyli o możliwościach uzdrowienia gospodarki polskiej.
Szczecin: Niezależne Wydawnictwo Oficyna, 1984.
A5, 15,[1] s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Memoriał.
K-1563*, G-84/58*, J-301, BN-0464, Ka-966=Ka-3382, BJ-0378, FC-8194, Br-0257, ECS-00142, ST15-0427, Nukat-1519987 – MM
 opis książki Bratkowski Stefan: Memoriał w kwestii prawa i porządku, czyli o możliwościach uzdrowienia gospodarki polskiej.
B.m. [Warszawa]: Tygodnik Wojenny, 1984.
A6, okł., 3-15 s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Biblioteka Tygodnika Wojennego. Tygodnik Wojenny, Wyd. specjalne 14 X [19]84.
Tytuł okł.: Memoriał Stefana Bratkowskiego. S. 15 na III s. okł.
K-1564, G-84/57, J-300, BN-0462, Ka-3285=Ka-3381, Hoo99/172, HN-000541247, BJ-0379, FC-8195, ECS-02074, ST15-0428, Nukat-2050628 – MM
 opis książki Bratkowski Stefan: Memoriał w kwestii prawa i porządku, czyli o możliwościach uzdrowienia gospodarki polskiej.
B.m. [Warszawa]: Tygodnik Wojenny, 1984.
A5, okł., 3-15 s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Biblioteka Tygodnika Wojennego. Tygodnik Wojenny, Wyd. specjalne 14 X [19]84.
Tytuł okł.: Memoriał Stefana Bratkowskiego. S. 15 na III s. okł. Minimalne zmiany matrycy w stosunku do wydania w formacie A6.
– MM
 opis książki Bratkowski Stefan: Memoriał w kwestii prawa i porządku, czyli o możliwościach uzdrowienia gospodarki polskiej.
Krosno: Niezależna Oficyna Wydawnicza Krosno, 1985.
J-302*[wg Pil-231], BN-0463*[wg J*] – op
 ▬ Bratkowski Stefan: Nasi „ojcowie - założyciele”.
- w: Spectator 1983 nr 6 s. 46-58.
– uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Nasi „ojcowie - założyciele”. Wyd. II.
Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS, 1984.
A5, [1],11 s., powiel., [c. 30 zł].
Mały Zeszyt Edukacji Narodowej; 30.
J-304*[wg Pil-234], BN-0466*[wg BUW], Ka-3899, KS-0022=KS-1026*[wg MJ*], BJ-0380, FC-8196 – op
 opis książki Bratkowski Stefan: Nasi „ojcowie - założyciele”.
Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Kultury Niezależnej, maj 1985.
A5, okł., 17 s., powiel., c. 40 zł.
Biblioteka Kultury Niezależnej. Próby; [Nr 1].
K-1565, G-85/34, Ł-42, BN-0465, Ka-152, Hoo99/172, HN-000508821, KS-0025=KS-1027, BJ-0381, FC-8197=FC-50523*[wg BN], Br-0258, ECS-02071, ST15-0429, Nukat-212119 – MM
 ▬ Bratkowski Stefan: Nasi „ojcowie - założyciele”.
- w: [tegoż:] Podróż do nowej przeszłości, Warszawa: Wydaw. Veda 2000, s. 129-161.
– uw
 ▬ Bratkowski Stefan: Pakiet propozycji. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. – uw
 ▬ Bratkowski Stefan: Polska: Życie na zakneblowanym wulkanie?
- w: Kultura 1983 nr 1/2 s. [111]-115;
- w: K.A.J. [krypt.]: Polska: sierpień 1980 - grudzień 1982. (Swoiste cechy i dynamizm polskiego społeczeństwa); Stefan Bratkowski: Polska: Życie na zakneblowanym wulkanie?; Stefan Kisielewski: Bezsilność publicystyki. Alternatywy [1983].
– uw
 ▬ Bratkowski Stefan: Posłowie. - patrz w: Józef Kuśmierek: Jak rządzi się gminą. Warszawa: Pokolenie 1987; Paweł Smoleński: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Przemówienie Stefana Bratkowskiego na zebraniu POP Oddziału Warszawskiego ZLP.
B.m.: b.w., b.r. [1980?].
A4, 6 s., powiel.
Zawiera także: Adam Michnik: Czas nadziei (fragment).
ST15-0430 – op
 opis książki Bratkowski Stefan: Rzeczywistość i perspektywy „społeczeństwa inteligentnego”.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 31 s.
Ka-4910 – op
 ▬ Bratkowski Stefan: Tekst listu otwartego Prezesa SDP Stefana Bratkowskiego skierowanego do członków podstawowych organizacji partyjnych. B.m.: WM, [19]82. A4, 2 k., powiel. ST15-0431 – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Trzy teatry.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 1986. [na okł.:] 1987.
A5, okł.kart., [2],5-127,[2] s., off. z masz., c. 500 zł.
Zawiera teksty: Myszowo 1975; Reiff; Damski pokój.
Rec. i opinie: Liptus [pseud. – właśc. Piotr Bikont]: Prezes sięgnął bruku. Tygodnik Mazowsze 1987 nr 219 s. 4; Irena Lewandowska: Dialogi platońskie prezesa. Kultura Niezależna 1987 nr 34 s. 109-116 – korekta w: nr 36 s. 136; Anka Kowalska: List do redakcji. Tygodnik Mazowsze 1987 nr 224 s. 4 – to samo jako: List (wrzesień 87). Kultura Niezależna 1987 nr 34 s. 117-118 – korekta w: nr 36 s. 136 – [polem.]: Stefan Bratkowski oraz OW „Rytm”: Tygodnik Mazowsze 1987 nr 226 s. 3 – [omów. polem.]: Lektor [pseud. – właśc. Zdzisław Zwoźniak]: Jesteśmy 1988 nr 1(16) s. 7; Leopolita [pseud. – właśc. Roman Zimand]: Prezes wzniósł się na wyżyny. KOS 1987 nr 20(128) s. 7; Adam Wrzeszcz [pseud. – właśc. Antoni Pawlak]: Wybór 1988 nr 17 s. 4.
KN’87-139, CD-316, CJ-698, J-305, BN-0467, Ka-153, Hoo99/172, HN-001772267, KS-1029*[wg MJ], BJ-0382, FC-8198, Br-0259, ECS-00143, ST15-0432, Nukat-916588 – MM
 ▬ Bratkowski Stefan: [inc.]: 31 Marca, po kilkakrotnym… - patrz w: Stefan Bratkowski: […co mam do powiedzenia ludziom aparatu władzy…] - [inc.]: 31 Marca, po kilkakrotnym przekładaniu terminów i dobieraniu dla mnie kontrkandydata, miałem… [1983]. – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Tylko o pieniądzu.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Myśli Społecznej, b.r. [1986-7].
A4, 40 s., off. z masz. i oryg.
Tytuł okł. Na okł.: Tekst ten składa się z ze szkicu opublikowanego w dwóch częściach przez „Tygodnik Powszechny” i z uzupełnienia w ośmiu częściach […]. Wydano dzięki pomocy „Solidarité France-Pologne”.
– op
 opis książki Bratkowski Stefan: Wstępna ocena sytuacji na dzień 20 grudnia 1981 r. wraz z elementami prognozy krótkookresowej.
Warszawa: [Wydawnictwo Społeczne KOS], 1982.
K-1566*, G-82/22*, J-307*[wg SK-5 s. 191] – op

 opis książki Bratkowski Stefan: Wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5 września 1980 r.

Maszynopisy i ich kopie często nieco różniące się tytułem:
- Wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddz. Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5 września 1980 r. B.m.: b.w., b.r. [1980]. A4, 4 s., masz. przeb. – MM;
- Wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim ZLP – 5.IX.1980 r. B.m.: b.w., b.r. [1980]. A4, 7 s., masz. przeb. – MM;
- Wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim Z. L. P. w dn. 5.09.[19]80 r. B.m.: b.w., b.r. [1980]. A4, [5] k., ksero z masz. Tytuł nagł. ST15-0435 – op;
- Wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH w dn. 5.9.1980 r. B.m.: b.w., b.r. [1980]. A4, 5 k., masz. przeb. ST15-0436 – op;
- Wypowiedź na zebraniu partyjnym przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5 września 1980 r. B.m.: b.w., b.r. [1980]. A5, 6 k., światłokopia masz. Tytuł nagł. ST15-0433 – op;
- Wypowiedź na zebraniu partyjnym przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5 września 1980 r. B.m.: b.w., b.r. [1980]. A4, 4 k., masz. przeb. Tytuł nagł. Niewiele różniące się od siebie maszynopisy: ST15-0437, ST15-0438 – op.
 opis książki Bratkowski Stefan: Wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5 września 1980 r.
B.m.: b.w., 1980.
A5, 6 k., off. z masz.
Tytuł nagł.
ST15-0434 – op
 ▬ Bratkowski Stefan: Wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5.09.1980 r.
- w: Biuletyn Informacyjny. Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Zarządu Portu Gdynia. Nr 12, 29.09.1980 r., s. 1-4.
– uw – MM
 ▬ Bratkowski Stefan: Wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5 września 1980.
B.m. [Warszawa]: Ośrodek Pracy Politycznej Sigma, 8.10.1980.
A5, 6 s.
Wspólne Rozmowy.
Sygn. druk.: Pow. UW. Zam. Nr 1373/80 Nakład 400 egz.
– uw – MM
 ▬ Bratkowski Stefan: Wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5 września 1980 r. - patrz również pt.: Głos na zebraniu POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich. – uw

 opis książki Bratkowski Stefan: Wypowiedź tow. Stefana Bratkowskiego na zebraniu POP przy Oddziale Warszawskim ZLP w dn. 16 marca 1979.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 7 s., ksero z masz.
– MM
 ▬ Bratkowski Stefan: [Wypowiedź tow. Stefana Bratkowskiego na zebraniu POP przy Oddziale Warszawskim ZLP w dn. 16 marca 1979] Przemówienie Stefana Bratkowskiego.
- w: Komunikat KSS „KOR”, Biuletyn Informacyjny 1979 nr 3 /29/ s. 24-30.
– uw
 ▬ Bratkowski Stefan: Zamiast wstępu. - patrz: Dariusz Fikus: Foksal ’81. Kurs [1984]. – uw
 opis książki Bratkowski Stefan: Zaraz!
Warszawa: b.w., 1988.
A4, 14 s., powiel.
Tekst z dnia 5.05.1988 zajmujący się problemami reformy gospodarczej w polityce narodowej.
Br-0261 – op
 ▬ Bratkowski Stefan [teksty] - patrz w: Listy z podziemia. Victoria [1983 ?] – uw
 ▬ Bratkowski Stefan - patrz: Theta [pseud.] – uw
 opis książki Bratkowski S(tefan), Drozdowski M(arian) M(arek), Gorbacz D.: Stalowa Wola narodu polskiego…
Stalowa Wola: b.w., 1987.
A5, [2],41 s., 4 k. tabl., off. z masz. i zdj.
J-308, BN-0469*[wg J] – op
 ▬ Bratnie Słowo. Jednodniówka harcerzy. Czerwiec 1986. Łódź. A5, 4 s., off. z masz. - BŁ-21, BN-0470*[wg BŁ] - to jest czasopismo – uw
 ▬ Bratyszewska Iwona [pseud. - właśc. Iwonna Książek]: Ku niepodległości. - patrz: Wstań Polsko moja. 70. Łódź: Fakt 1988. – uw
 ▬ Braun Andrzej: Były we mnie jakby dwie osobowości. - patrz w: Jacek Trznadel: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. – uw
 ▬ Braun Andrzej: Co działo się na nadzwyczajnym walnym zebraniu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na UW. Z. 1. Warszawa: Sowa 1981; Marzec 68. Sesja na UW 1981. [Wybór]. Warszawa: Nowa [1983]. – uw
 opis książki Braun Andrzej: XX Zjazd ZLP. 8 kwietnia zakończył obrady XX Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich. Drukujemy spisane z taśmy magnetofonowej fragmenty przemówienia.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
A4, 4 k., masz.
Tytuł nagł.
ST15-0439 – op
 opis książki Braun Andrzej: Przemówienia do pisarzy i o pisarzach.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1983].
A5, okł., 25 s., off. z masz., [c. 60 zł].
Tytuł okł. S. 25 na III s. okł. Zawiera przemówienia wygłoszone: 7 IV 1978 na XX Zjeździe ZLP w Katowicach; w XI 1980 na Walnym Zebraniu Oddziału Warszawskiego ZLP; 29 XII 1980 na XXI [ostatnim] Zjeździe ZLP w Warszawie; w XI 1974 w ZLP na otwarciu Seminarium dla Młodych Tłumaczy; na UW w dn. 8 III 1981, w rocznicę „Marca 1968”; 23 IV 1981 w ZLP na spotkaniu poświęconym pamięci Pawła Jasienicy; w 1981 w ZLP na spotkaniu z pisarzami izraelskimi; 27 X 1981 przy podpisywaniu umowy o współpracy między ZG ZLP i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Korczakowskim; na Kongresie Kultury Polskiej w dn. 12 XII 1981. Na s. IV okł.: Nota o autorze.
K-1567, G-83/57, CD-317, J-309, BN-0471, Ka-149, Hoo99/172, HN-000508825, KS-0260=KS-1034, BJ-0383, FC-8199, Br-0262, ECS-02076, ST15-0440, Nukat-528314 – MM
 ▬ Braun Andrzej: Wypowiedź Andrzeja Brauna na zjeździe literatów.
- w: Niezależność 1980 nr 11/12 s. 6-7.
– uw – MM
 opis książki Braun Andrzej: „Uczyliśmy się milczeć…” Wypowiedź na zjeździe ZLP.
Warszawa: N – Wydawnictwa NZS Politechnika Warszawska „Mel”, 1981.
A6, 11,[1] s., off. z masz.
[Poz.] 3. Do użytku wewnętrznego.
Przedruk z: Niezależność 1980 nr 11/12. Nakł. 800 egz.
BN-0472, KS-0258=KS-1033, Ka-4817, ST15-0441[Wydawnictwo NZS], ECS-05523, Nukat-4293132 – op
 opis książki Braun Jerzy, Popiel Karol, Sieniewicz Konrad: Człowiek ze spiżu.
Londyn: Odnowa, 1981.
22 cm, 223 s.
ISBN 0 903705 42 7.
– uw – MM
 opis książki Braun Jerzy, Popiel Karol, Sieniewicz Konrad: Człowiek ze spiżu.
B.m. [Wrocław]: Oficyna Wydawnicza NZS Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987.
A5, okł.kart., 223,[2] s., off. z oryg., [c. 1100-1200 zł].
Przedmowa: Aleksander Wołyński [pseud.]: Czas przeszły - czas przyszły. Zawiera teksty: [Adam Ciołkosz]: Od wydawcy; Karol Popiel: Droga ideowego piłsudczyka; Konrad Sieniewicz: Jan - pragmatyk; Jerzy Braun: Jan Hoppe - polityk w służbie idei. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1981. Na IV s. okł.: fot. Jana Hoppego.
KN’87-68, CJ-700, J-311, {Ł-43, BN-0473, Ka-148 – błędnie: Sienkiewicz}, BJ-0384, FC-8200, ST15-0442, Nukat-480820 – MM
 opis książki Braun Juliusz Jan: Antyewangelizacja. Na marginesie cyklu „Między niebem a ziemią”.
B.m. [Kielce]: b.w., b.r. [1986 ?].
A5, 8 s., off. z masz.
Tytuł nagł.
J-310, BN-0474*[wg J], Ka-5156 – op
 opis książki Brecht Bertolt: Elegie bukowskie i inne wiersze. Wyd. 2 poprawione i zmienione.
Poznań: nakł. Galerii „O.N.”, 1974.
19 cm, [2],43,[1] s.
Wybór i przekład [z niem.]: Ryszard Krynicki. Tytuł oryg.: Buckower Elegien. 1954. Oprac. graf.: Wojciech Wołyński.
BaBN-b1691195 – op
 opis książki Brecht Bertolt: Elegie bukowskie i inne wiersze. Wyd. 2 poprawione i zmienione.
Poznań: Witrynka Literatów i Krytyków, 1979.
21 cm, 73,[5] s., 7 k.tabl., [druk powielony].
Wybór i przekład [z niem.]: Ryszard Krynicki. Tytuł oryg.: Buckower Elegien. 1954. Oprac. graf.: Wojciech Wołyński.
WPP t. IV s. 394, IBL-kxk_113134 – op
 opis książki Brecht Bertolt: Elegie bukowskie i inne wiersze. Wyd. III poprawione.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza N[owa], grudzień 1980.
A5, okł.kart., [8],5-55,[3] s., rys. po s. 20,44,46,48, stdr. z masz.
114 [poz. wydawnicza Nowej].
Wybór i przekład [z niem.]: Ryszard Krynicki. Tytuł oryg.: Buckower Elegien. 1954. Oprac. graf.: Wojciech Wołyński. Druk: Zakłady Graficzne NOWA.
CD-1720, BN-0475, Ka-154, HN-000511944, BJ-0385, FC-8252, Br-0263, ECS-02077, ST15-0443, Nukat-1719141 – MM
 ▬ Brecht Bertolt [wiersze w:] Poezja odnowy. Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. – uw
 opis książki Bregman Aleksander: Dzieje pustego fotela. Konferencja w San Francisco i sprawa polska.
London: Światowy Związek Polaków z Zagranicy, 1947.
18 cm, 216 s.
– uw
 opis książki Bregman Aleksander: Dzieje pustego fotela. Konferencja w San Francisco i sprawa polska.
London: Światpol, 1948.
18 cm, 220 s.
– uw

 ▬ Bregman Aleksander: Dzieje pustego fotela. Konferencja w San Francisco i sprawa polska. B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo „Zbliżenia”, b.r. [1981]. A4, okł.kart., 123 s., powiel. Przedruk z wyd.: Londyn: Polish Press Agency „Światpol” 1948.
Ł-44, BN-0476, Ka-155, Hoo99/172, ECS-02079, Nukat-539161 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Bregman Aleksander: Dzieje pustego fotela. Konferencja w San Francisco i sprawa polska.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo „Zbliżenia”, b.r. [1981].
A4, okł.kart., 123 s., powiel., [c. 100 zł].
Okł. drukowana kolorem szarym.
Br-0264, ST15-0444a – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Dzieje pustego fotela. Konferencja w San Francisco i sprawa polska.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo „Zbliżenia”, b.r. [1981].
A4, okł.kart., 123 s., powiel., [c. 100 zł].
Okł. drukowana kolorem czerwonym.
BJ-0386, FC-8253, Br-0265{[5],4-120,[2] s.}, ST15-0444 – MM [egz. pochodzi z Archiwum Zakładu Historii Ruchu Związkowego]

 opis książki Bregman Aleksander: Dzieje pustego fotela. Konferencja w San Francisco i sprawa polska. Wyd. 2.
Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, 2009.
Biblioteka Historyczna Frondy.
ISBN 978-83-88747-67-0.
– uw
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
Londyn: Orbis; Księgarnia Polska, 1958.
22 cm, 160,[3] s.
– uw – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. [Wyd. 2].
Brussels: Gregg Associates S.P.R.L., 1961.
19 cm, 160,[3] s.
Przedruk wyd.: London: Orbis 1958.
– uw
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. Third ed.
Londyn: Orbis; Księgarnia Polska, 1967.
19 cm, [12],7-160,[2] s.
– uw – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. Fourth ed.
Brussels: Jos Adam, 1974.
18 cm, [12],7-160,[2] s.
Przedruk wyd.: London: Orbis 1967.
– uw – MM [u dołu s. tyt. numeratorem: 1357]
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. Fifth ed.
Londyn: Orbis; Księgarnia Polska, 1979.
21 cm, 160,[3] s.
ISBN 0 901149 13 6.
– uw – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. [Cz. 1-2].
B.m. [Warszawa]: b.w. [Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja], b.r. [1979-81].
A6, okł.kart., [4],7-82 + 83-160,[3] s., off. z oryg.
Tytuł okł.: Największy sojusznik Hitlera. [Na okł. hitlerowska gapa z pięcioramienną gwiazdą]. Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis 1958.
Ł-45c, BN-0485, Ka-2954, BJ-0391, FC-8257, Br-0269[cz. 2], ECS-03963+03964, ST15-0445, Nukat-205419+2191654 – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. [Cz. 1-2].
B.m.: b.w., b.r.
A6, [4],7-82 + 83-160,[3] s., off. z oryg.
Druk j.w. jednak bez okł. Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis 1958.
– MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. 6th impr.
Londyn: Orbis, Księgarnia Polska, 1981.
– uw
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o stosunkach niemiecko-sowieckich w latach 1939-1941.
Gdańsk: Vacat, 1981.
A5, [2],113,[1] s.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja 1979.
BN-0478, BaBN-brak – op
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego”, b.r. [1981].
A6, okł.kart., [12],7-160,[2] s., off. z oryg., [c. 120 zł].
Okł. w innym układzie graficznym niż s. tytułowa. Na IV s. okł. spis książek które ukazały się w wydawnictwie. Wysokość kolumny druku na s. [7] ze słowem wstępnym: 116,3 mm. Dość ładny czysty druk offsetowy. Przedruk z wyd. 3: Londyn: Orbis 1967.
BK-49, BN-0482, Ka-158, BJ-0387, FC-554, ECS-03965, ST15-0446, Nukat-2155846 – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego”, b.r. [1981].
A6, okł.kart., [12],7-160,[2] s., off. z oryg.
Okł. jest kopią s. tytułowej. IV s. okł. niezadrukowana. Wysokość kolumny druku na s. [7] ze słowem wstępnym: 113 mm. Druk wyraźnie gorszy, sprawia wrażenie, że jest fotooffsetową kopią wydania opisanego powyżej.
– MM
- egz. oprawiony, klejony z pojedynczych kartek - MM
- [okładka + niesklejone, nieobcięte składki] - MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, b.r. [1981-1983].
A6, okł.kart., [8],7-160,[2] s., off. z oryg.
Na s. 5-6: Adam Ciołkosz: Słowo wstępne do trzeciego wydania. Okł.: MŁODY. Przedruk z wyd. IV: Belgium 1974. W dole s. red.: Reprinted in Belgium by Jos Adam, Brussels. Książkę wydrukowano zapewne w 1981 r., a większa część nakładu kolportowana była w latach 1982-1983.
{G-82/24*, CJ-1608*, J-313*, BN-0487*[wg J*] - wg SK-3 poz. 4: [4],7-160 s.}, BN-0486, Ka-968, HN-000510062, BJ-0392, FC-8258, Br-0267, ST15-0447, {ECS-00144, Nukat-556586 - [1979]} – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera.
Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna, 1981.
A6, okł.kart., 160,[3] s., off. z oryg.
Na s. 5-6: Adam Ciołkosz: Słowo wstępne do trzeciego wydania. Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis 1979[wg BN: 1958 - błędnie].
Ł-45b, BN-0477, Ka-156, BJ-0388, FC-8254, ECS-05369, ST15-0448, Nukat-4087307[ECS] – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
A6, [4],7-160,[4] s., off. z oryg., [c. 150 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis 1959 [?].
BJ-0390, FC-8256 – op
 ▬ Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera.
- w: Nowy Indeks 1981 nr 1 s. 9-12.
Przedruk z wyd.: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja. Zamierzono przedruk całości w odcinkach, ukazał się tylko jeden, pierwszy odcinek w jedynym numerze pisma. Zawiera on tekst ze s. 7-15 wyd. londyńskiego.
– uw – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
Warszawa: Bez Cenzury, 1982.
A6, 3-160,[1] s., off. z oryg., [c. 250 zł].
Tytuł okł.: Największy sojusznik Hitlera. Na okł. rys. postaci Stalina, w tle duża hitlerowska swastyka. Słowo wstępne: Adam Ciołkosz. Przedruk z wyd. 3: Londyn: Orbis 1967.
G-82/23, K-1570, J-312, BN-0481, Ka-2953, HN-001541743, BJ-0398, FC-8321, Br-0268, ECS-05147, Nukat-969742 – op
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. [7th impr.].
Londyn: Orbis, 1983.
– uw
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
Gdańsk: Druk: Solidarność Wybrzeża, 1983.
A5, 113,[1] s., off., c. 300 zł
Tytuł okł.: …Studium stosunków niemiecko-sowieckich w latach 1939-41. Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1981 [1979 wg BN].
K-1568, G-83/60*, Dun-12, J-314, S-26/283, BN-0489, FC-36398*[wg BN], ECS-05495, Nukat-3627600 – op
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1983].
A5, okł.kart., [4],7-160,[3] s., off. z oryg., [c. 400-450 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis Księgarnia Polska 1958 [wg K, BJ, FC: 1967].
K-1569, K-1571{[Warszawa]}, G-83/58, J-315, BK-50*[wg K i G], BN-0490*[wg K-1569], BN-0491*[wg K-1571], BN-0483, Ka-159=Ka-3110=Ka-5069, BJ-0393, FC-555, KJ-47*, ECS-03886, ST15-0449, Nukat-2087836 – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, 160,[3] s.
Przedruk z wyd.: Londyn: Księgarnia Polska Orbis, 1958.
BaBN-b1274722 – op
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1984].
A5, opr. introl., 160 s., ksero jednostr., c. 1250 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis.
BK-51, BN-0488*[wg BK], KJ-48* – op
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
B.m. [Warszawa]: Ad Maiorem Dei Gloriam, 1984.
A4, okł.kart., [2],41 s., ksero z oryg., druk. dwułam., [c. 350 zł].
3 [poz. w dorobku wydawnictwa].
[Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis]. Książka zszyta nicią wzdłuż grzbietu pod oklejającym grzbiet płótnem.
{CJ-1609, J-317}[off. - błędnie], BN-0484[z wyd. z 1958], FC-36399*[wg BN], Nukat-3350592[BPW] – MM
Nieco różniące się nakłady [także niewielkie różnice w odwzorowaniu matryc, może odtworzonych]:
- okł. z czarnego niezadrukowanego kartonu, papier żółtawy porowaty - MM
- okł. z niebieskawoszarego niezadrukowanego kartonu, papier biały ładny - MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 9-12 s.[?]
Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja.
Ka-3774[?] – op
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. 5 ed., reprint.
Londyn: Księgarnia Polska, 1985.
ISBN 0-901149-13-6.
– uw
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil, b.r. [1985 wg K], [1986 wg J].
A6, okł.kart., 160,[3] s., off. z oryg. [wg CJ: ksero], [c. 400 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis 1979 [lub któregoś dalszego] {błędnie 1958 [wg K]; 1967 [wg BJ]}.
K-1572, Ł-45a, CJ-701, J-319, BN-0492*[wg K], Ka-3901, BJ-0389, FC-8255, Nukat-2939786 – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. Ninth ed.
Londyn: Orbis; Księgarnia Polska, 1987.
21 cm, 160,[3] s.
ISBN 0-901149-13-6. Printed and bound by: L.P.P.S., Baldock.
– uw – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
Warszawa: Zespół, 1989.
A5, okł.kart., [2],7-160,[3] s., off. z oryg., [c. 9000 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis. Na okł. tytuł wersalikami bez zdjęcia. Brak słowa wstępnego.
BN-0480, Ka-4242, BJ-0396, FC-8261, Nukat-438375 – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
Warszawa: Zespół /Pryzmat/, 1989.
A5, okł.kart., 160,[3] s., off. z oryg., [c. 9000 zł].
Zawiera: Adam Ciołkosz: Słowo wstępne do trzeciego wyd. Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis. Na okł. tytuł bez wersalików oraz zdjęcie. Nazwa wydawnictwa ze słowem „/Pryzmat/” wydrukowana na s. [2].
BJ-0397, FC-8262, ST15-0450 – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. Wyd. 1. krajowe oficjalne.
Warszawa: Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 1997.
Przedmowa: A. Ciołkosz; przedmowa do wyd. polskiego: P. Ziętara. ISBN 83-901583-4-5.
– uw
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941.
Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, 2009.
Biblioteka Historyczna Frondy.
Słowo wstępne: Jacek Tebinka. ISBN 978-83-88747-62-5.
– uw – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-radzieckiej 1939-1941. Streszczenie. (W czterdziestą czwartą rocznicę września.).
Wrocław: b.w. [Wydawnictwo Vist], 1983.
A5, okł.kart., 32 s., off. z masz., [c. 80 + 10 zł].
K-1574, G-83/59, J-316, BN-0494*[wg K], BaBN-b1274733, Ka-157, HN-001201234, BJ-0394, FC-8259, Br-0266, ECS-03834, ST15-0451, Nukat-2080467 – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-radzieckiej 1939-1941. Streszczenie.
Wrocław: Rada Oświaty Niezależnej, RKS NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, 1985.
A5, okł., 32 s., off. z masz., egz. bezpł.
Biblioteczka ucznia - zeszyt nr 3.
Na III s. okł.: Pytania kontrolne.
K-1573, J-318*[wg K], BN-0493*[wg K], BaBN-b1274732, Ka-2082, HN-001250664, BJ-0395, FC-8260 – MM
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-radzieckiej 1939-1941. Streszczenie. [Wyd. 2].
Wrocław: Rada Oświaty Niezależnej, RKS NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, 1986.
A5, 33 s., egz. bezpł.
Biblioteczka ucznia - zeszyt nr 3.
CJ-702*, J-320*[wg Obecność nr 21 s. 86], BN-0479*[wg J*] – op
 opis książki Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-radzieckiej 1939-1941. Streszczenie. Wyd. III.
Wrocław: Vist, 1986.
A5, 32 s.
ON, Biblioteczka ucznia - zeszyt nr 3.
Ka-969, BaBN-b1332579, Nukat-2147638[Oss] – op
 ▬ Bregman Aleksander: Największy sojusznik Hitlera [tytuł okł.] - patrz: Aleksander Bregman: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. [Cz. 1-2]. {Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, [1979-81] - Na okł. hitlerowska gapa z pięcioramienną gwiazdą}. – uw
 ▬ Bregman Aleksander: U sąsiadów Imperium Sowieckiego. (przedruk z: Rubieże wolności. Reportaże z pogranicza świata komunistycznego w Europie i Azji. Cz. 1. Londyn 1968 s. 7-26). - patrz: Finlandyzacja. Kraków [1985]. – uw
 ▬ Breindel Eric M.: Alger Hiss: spojrzenie pod maskę [tłum. z: Commentary, listopad 1988]. – patrz w: Czerwone życiorysy. 1989. – uw
 ▬ Breindel Eric M.: Czy szpiedzy się liczą ? [tłum. z: Commentary, marzec 1988]. – patrz w: Z lewa i z prawa. 1988. – uw
 ▬ Breyer Richard: Pozdrowienia dla Kultury z okazji jej czterdziestolecia. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. – uw
 ▬ Briański Wincenty [pseud.] - patrz: Wincenty Branski [pseud.] – uw
 opis książki Broda Jarosław: Jeszcze jedna śmierć.
Wrocław: [Biblioteka „Agory”], 1980.
A4, [2],34 s., powiel.
KS-1040[wg KB*], Br-0270 – op
 opis książki Broda Jarosław: Poezja niebezpieczna. Reżysera programu nie podano.
Wrocław: b.w., 1978.
A4, 30 k. {wg BJ: 29,[3] s.}, masz. przeb.
Biblioteka „Agory”; 3.
Hoo99/172, KS-1038, BJ-0399, FC-8322, Br-0271{fot. - [2],34,[2] k.} – op
 opis książki Broda Jarosław: Poezja niebezpieczna. Reżysera programu nie podano.
B.m. [Wrocław]: Dzika Oficyna Wydawnicza im. Lenki Cvrčkovej, [1981].
A4, [10] k., powiel.
Przedruk z wyd.: Wrocław: Biblioteka „Agory”; t. 3, 1978.
CD-318, S-27/2101, BN-0495, KS-1041, BJ-0400, FC-8323, ECS-04717, Nukat-3034080 – op
 opis książki Broda Jarosław: Pozostawmy im wybór broni.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1986.
A5, okł.kart., 30,[1] s., off. z masz., [c. 100 zł].
Biblioteka Obecności; z. 2.
Na s. IV okł.: Nota o autorze.
Rec.: Jacek Krzos [pseud. – właśc. Marian Stala]: Obecność i niezależność. Brulion 1987 nr 2/3 s. 151-153; Stefan Dedalus [pseud. – właśc. Adam Poprawa]: Kontur 1988 nr 1 s. 46-49.
G-86/31, CD-319, CJ-703, J-321, BN-0496, Ka-160, KS-1042, BJ-0401, FC-8324, ECS-04305, ST15-0452, Nukat-2679632 – MM
 opis książki Broda Jarosław: Zbudźcie mnie po drugiej stronie.
Wrocław: Wyzwolenie 1978.
Biblioteka „Agory”; 7.
KS-1039*[wg MJ*] – op
 ▬ Broda Jarosław [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. – uw
 ▬ Brodaty Henryk [okł.] - patrz: Wiktor Suworow: Żołnierze wolności. Wrocław: Oficyna Niepokornych 1988; Piotr Wierzbicki: Struktura kłamstwa. Wrocław: Oficyna Niepokornych 1989. – uw
 ▬ Brodowski - błędnie zamiast Poradowski - BN-0497*[wg K] – uw
 opis książki Brodski Josif: Cztery eseje.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1987.
A5, okł.kart., 89,[1] s., off. z oryg. i masz., c. 400 zł.
Na s. 3 nota o autorze pt.: Dlaczego Brodski? Zawiera teksty: Sprawić przyjemność cieniowi; Dlaczego Kundera myli się co do Dostojewskiego; Ucieczka z Bizancjum; W półtora pokoju. Tłumaczenie: Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, Renata Gorczyńska, Anna Husarska. Oprac. graf.: Studio Be. Przedruk z: Zeszyty Literackie 1985 nr 9,11; 1986 nr 15; 1987 nr 19.
KN’87-205, CD-1745, J-323, BN-0498, Ka-163, BJ-0402, FC-8325, Br-0272, ECS-00145, ST15-0453, Nukat-562814 – MM
 opis książki Brodski Josif: Cztery eseje.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1987.
A5, okł.kart., 89,[1] s., off. z oryg. i masz., c. 400 zł.
J.w. lecz okł. w kolorze zielonym.
ST15-0454 – op
 opis książki Brodski Josif: Eseje i szkice.
B.m. [Toruń]: to [Toruńska Oficyna], b.r. [1987].
A5, okł.kart, obw., 3-95 s., ksero.
Przedruk z: Zeszyty Literackie. Wyd. z okazji: Nobel ’87].
J-325*, BN-0499*[wg J*], ST15-0455 – op
 opis książki Brodski Josif: Mniej niż ktoś.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1989.
A5, okł.kart., 119,[1] s., off. z masz., c. 1600 zł.
Wybrał i przełożył: Michał Kłobukowski z tomu „Less than one”.
Rec.: Jerzy Sosnowski: Ze szkoły eseju. Obieg bez cenzury 1989 nr 2 s. 5-6; Marek Zagańczyk: Nie mam żadnych zasad, tylko nerwy. Kultura Niezależna 1989 nr 56 s. 81-85.
CD-1746, BN-0501, Ka-3111, Hoo99/172, BJ-0404, FC-8327, Br-0273, ECS-04334, ST15-0456, Nukat-697099 – MM
Odmiany okładki:
- okł. z cienkiego kartonu zbliżonego do papieru, książka spięta zszywkami pod oklejoną na grzbiecie okł. Część tego nakładu - sprzedawana później - ma cenę przestemplowaną numeratorem na 2800 zł. – MM [2800]
 ▬ Brodski Josif: Mniej niż ktoś. Eseje.
- Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006. Tłumaczenie: Krystyna Tarnowska i in. ISBN 83-24-00635-4;
- Wyd. 1, dodr. - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006. Tłumaczenie: Krystyna Tarnowska i in. ISBN 978-83-24-00635-9.
– uw
 opis książki Brodski Josif: Nobel’87. [Wybór utworów].
B.m. [Katowice]: Wydawnictwo Po Prostu, 1988.
A4, [2],30 s., powiel., c. 225 zł.
Zawiera wiersze w przekładzie Stanisława Barańczaka, Andrzeja Drawicza, Eugenii Siemaszkiewicz, Wiktora Woroszylskiego; szkic „Leningrad” w przekładzie Andrzeja Mietkowskiego. Nadto szkic Stanisława Barańczaka: Wpływ Josifa Brodskiego na literaturę polską.
CD-1752, J-1158[r.w. 1987], BN-0500, BJ-0405, FC-8328, Ka-5047 – op
 opis książki Brodski Josif: 82 [osiemdziesiąt dwa] wiersze i poematy.
Paryż: Zeszyty Literackie - Cahiers Littéraires, 1988.
21 cm, 233,[7] s.
Wybór i opracowanie: Stanisław Barańczak. Przedmowa Czesław Miłosz. Na okł.: Nagroda Nobla 1987. ISBN 2-906253-02-2.
Rec.: Sochoń Jan: Brodski. Zeszyty Literackie 1989 nr 25 s. 139-142; Tomasz Łubieński: Zwycięstwo Brodskiego. Res Publica 1988 nr 9 s. 121-122; Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd. Berlin Zach. 1988 nr 10 s. 63.
– uw
 opis książki Brodski Josif: 82 [osiemdziesiąt dwa] wiersze i poematy. Wyd. I.
Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1989 {w stopce na s. [4] – 1988}.
21 cm, 211,[1] s.
Wybór i opracowanie: Stanisław Barańczak. Przedmowa Czesław Miłosz. Przedruk z wyd.: Paryż: Zeszyty Literackie 1988. ISBN 83-7006-045-4. Sygn. cenzora: M-11 {cięcia cenzury na s. 177 i [212]}. Efekty zmagań z cenzurą obrazują daty produkcji: oddano do składania w marcu 1988 r., podpisano do druku w sierpniu 1989 r., druk ukończono w listopadzie 1989 r.
– uw – MM
 opis książki Brodski Josif: 82 wiersze i poematy.
Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2013.
Wybór i opracowanie: Stanisław Barańczak. Przedmowa Czesław Miłosz. ISBN 978-83-60046-74-6.
– uw
 opis książki Brodski Josif: W półtora pokoju.
Kraków: Wydawnictwo Kraków, 1987 [na okł. 1988].
A5, okł.kart., [2],52 s., powiel., [c. 200-230 zł].
Przekład z ang.: Anna Husarska. Tytuł oryg.: Less than one. Selected essays. New York: Farrar, Straus & Giroux 1986.
J-326[Unia Oświaty Niezależnej ?], BK-52, BN-0502, Ka-970, BJ-0406, FC-516, KJ-49*, ST15-0457, Nukat-1541324 – MM
 ▬ Brodski Josif: W półtora pokoju.
- w: Zeszyty Literackie 1996, nr 3, s. 222-251.
– uw
 opis książki Brodski Josif: Wiersze.
Łódź: Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej; druk: Wydawnictwo Społeczne „Fakt”, 1988.
A5, 23,[1] s., off. z masz., nakł. 2300 egz., bezpł.
Biblioteczka Lektur Szkolnych; 7.
Zawiera: Kilka słów o Brodskim oraz wybór wierszy. Przedruk z: Josif Brodski: Wybór poezji, wyd 2, Kraków: Oficyna Literacka 1987 oraz z: Metrum Siedlce nr 4, zima 1987-1988. Tłumaczenie: Stanisław Barańczak, Andrzej Drawicz, Wiktor Woroszylski.
W-9, BŁ-22, J-327*, BN-0503*[wg BUW], Ka-4608 – MM

 ▬ Brodski Josif: Wiersze i poematy. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979. A5, okł.kart., XV,126 s., powiel. Wybór z tomów: Ostanowka w pustynie. New York: Izdatielstwo imieni Czechowa 1970; Koniec priekrasnoj epochi. Ann Arbor: Ardis 1977; Czast’ rieczi. Stichotworienija. Ann Arbor: Ardis 1977.
CD-1748, BN-0505, Ka-164, Hoo99/172, HN-000391463, BJ-0407, FC-8961, Br-0274, ECS-02082, ST15-0458, Nukat-731517 – opisy nie umożliwiają określenia odmiany wydania – uw
 opis książki Brodski Josif: Wiersze i poematy.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979.
A5, okł.kart., XV,[3],3-126,[2] s., powiel.
Wybrał, przełożył i wstępem opatrzył: Stanisław Barańczak. Druk. Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. Warszawa, kwiecień 1979. Nr zlec. 32/79. Na s. 7 w 2 w. od dołu brak słowa: […] za oknem {spada} w wielkich płatkach […], a w ostatnim wierszu brak litery: […] rozłącz{e}nie […].
– MM
 opis książki Brodski Josif: Wiersze i poematy.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979.
A5, okł.kart., XV,[3],3-126,[2] s., powiel.
Wybrał, przełożył i wstępem opatrzył: Stanisław Barańczak. Druk. Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. Warszawa, kwiecień 1979. Nr zlec. 32/79. Zapewne z powodu błędów wymieniono matrycę s. 6 i 7. Na s. 7 w 2 w. od dołu jest: […] za oknem spada w wielkich płatkach […], a w ostatnim wierszu dopisano odręcznie na matrycy literę „e” w słowie […] rozłączenie […].
– MM

 opis książki Brodski Josif: Wiersze i poematy. Z tomów: Postój na pustyni, Koniec pięknej epoki, Część mowy. Wyd. II.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988.
A5, okł.kart., XV,[3],3-128 s., off. ze skł., c. 650 zł.
Nobel 1987.
Wybrał, przełożył i wstępem opatrzył: Stanisław Barańczak. Wybór z tomów: Ostanowka w pustynie. New York: Izdatielstwo imieni Czechowa 1970; Koniec priekrasnoj epochi. Ann Arbor: Ardis 1977; Czast’ rieczi. Stichotworienija. Ann Arbor: Ardis 1977 [ Иосиф Бродский: Остановка в пустыне. New York: Изд-во им. Чехова 1970; Конец прекрасной эпохи. Стихотворения 1964-1971. Ann Arbor: Ardis 1977; Часть речи. Стихотворения 1972-1976. Ann Arbor: Ardis 1977 ]. Oprac. graf.: Studio Z.
CD-1749, J-328, BN-0507, Ka-3112, BJ-0408, FC-8964, ECS-03490, Nukat-136972 – MM
 opis książki Brodski Josif: Wiersze i poematy. Z tomów: „Postój na pustyni”, „Koniec pięknej epoki”, „Część mowy”. Wyd. III.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
A5, okł.kart., XV,128 s., off. ze skł., c. 1000 zł.
Wybrał, przeł. i wstępem opatrzył: Stanisław Barańczak. Wybór z t.: Ostanovka w pustyne. New York 1970; Konec prekrasnoj epochi. Ann Arbor: Ardis 1977; Čast’ reči. Ann Arbor: Ardis 1977. Oprac. graf.: Studio Z. Skład komputerowy: mf.
BN-0506*[wg BUS, MBPŁ], Ka-162, BJ-0409, FC-8968, ECS-03806, ST15-0459, Nukat-2073232 – op
 opis książki Brodski Josif: Wiersze i poematy w przekładach S. Barańczaka.
B.m. [Toruń]: to [Toruńska Oficyna], 1987.
A5, okł. kart., obw., [6],3-117,[3] s., ksero z masz.
Nobel ’87.
J-329*, BN-0504*[wg J*], ST15-0460, Nukat-4075027 – op
 opis książki Brodski Josif: Wybór poezji.
B.m. [Krakow]: OL – Oficyna Literacka, 1985.
A6, okł.kart., [2],5-147,[3] s., off. z masz., (c. [280-]300 zł).
Tłumaczenie: Stanisław Barańczak, Andrzej Drawicz, Andrzej Mandalian, Witold Wirpsza, Wiktor Woroszylski. Na s. 5-12: Kilka słów o Brodskim i o tej książce.
K-1576, G-85/35, CD-1750, J-330, BK-53, BN-0509, Ka-161, BJ-0410, FC-556, KJ-50, Br-0275, ECS-03719, ST15-0461, Nukat-743045 – MM
 opis książki Brodski Josif: Wybór poezji. Wyd. II przygotowane z diapozytywow wyd. I.
B.m. [Krakow]: OL – Oficyna Literacka, 1987.
A6, okł.tw., obw., [2],5-147,[3] s., off. z masz., (c. 400 zł).
Tłumaczenie: Stanisław Barańczak, Andrzej Drawicz, Andrzej Mandalian, Witold Wirpsza, Wiktor Woroszylski. Na s. 5-12: Kilka słów o Brodskim i o tej książce. Na obw.: Nobel 1987.
CD-1751, CJ-704, J-331, BK-54, BN-0508, BJ-0411, FC-557, Ka-4682, KJ-51, ECS-00146, ST15-0462, Nukat-743048 – MM
 ▬ Brodski Josif - patrz: Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim. Warszawa: Pokolenie 1988. – uw
 ▬ Brodzki Stanisław: Kilka uwag o manipulowaniu opinii przy pomocy półprawd. - patrz w: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na UW 1981. Adsum [1984]. – uw
 opis książki Brodzki Stanisław, Surdykowski Jerzy: Stan komunikacji społecznej w Polsce u progu lat osiemdziesiątych. Próba syntezy.
Warszawa: b.w. [Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich], czerwiec 1981.
A4, [2],21,[1],3 s., off. z masz.
Komisja d/s Komunikacji Społ[ecznej] przy Zarządzie Głównym SDP. Pod tekstem sygn.: 580/700/81.
BN-0510, ST15-0463, Nukat-4216111[UMK] – MM
 ▬ Brodzki Stanisław, Surdykowski Jerzy: Stan komunikacji społecznej w Polsce u progu lat osiemdziesiątych.
- w: Prasa Polska 1981, nr 6.
– uw
 ▬ Broecker Jerzy - patrz: List otwarty do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. [1981]. – uw
 ▬ Broeder Jacek [pseud.] - patrz: Jan Gondowicz – uw
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.