Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Brog - Bt

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 01.09.2020 r.
 
 
 opis książki Brogan D[enis] W[illiam], Verney D[ouglas] V.: Cztery wielkie demokracje.
B.m. [Kraków]: KTW Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1984.
A6, okł.kart., 60,[1] s., off. z oryg., [c. 120-140 zł].
Tłumaczył [z ang.]: J[an] Ostaszewski. Przedruk fragm. z książki pt.: Demokracja a ideał społeczny. Londyn: Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych 1967.
K-1577, G-84/59, J-332, BK-55, S-27/3287, BN-0511, Ka-3113, BJ-0412, FC-558, KJ-52*, ECS-01846, ST15-0464, Nukat-1716278 – op
 opis książki Bromke Adam: O aktualności Dmowskiego. Romantyzm czy realizm?
Warszawa: Periculum, październik [19]’86.
A5, okł.kart., 48 s., off. z masz., [c. 160-200 zł].
7 poz. książkowa.
Tytuł okł. Przedruk: O aktualności Dmowskiego. - z: Myśl Polska Londyn 1.12.85 do 15.1.86; Romantyzm czy realizm. - ze skryptu: McMaster Univ. Hamilton, Ontario, grudzień 1982.
G-86/32, CJ-705, J-333, BN-0512, Ka-3114, HN-000591727, BJ-0413, FC-9055, ECS-03756, Nukat-2017519 – MM
 opis książki Bromke Adam: Opozycja w Polsce.
B.m.: b.w., b.r. [1978-1980].
A4, okł., 15 k., masz. przeb.
Tłumaczenie artykułu: The Opposition in Poland. Problems of Communism, 1978, September-October, s. 37-51.
ST15-0465 – op
 ▬ „Brona” [pseud. - właśc. Adam Boryczka]: Wileńska wojna - patrz: „Burza” (Drogi cichociemnych). Grot 1984; Boryczka Adam: Wileńska wojna. – uw
 ▬ Broncel Zdzisław [utwory w]: Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984. – uw
 ▬ Broniewski Stanisław „0rsza”: Akcja M, czyli młodzież. Oddziaływanie Szarych Szeregów na młodzież niezorganizowaną /23 maja 1984 r./. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 opis książki Broniewski Stanisław Orsza: O prawie harcerskim.
Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 1984.
A6, 12,[1] s., off. z masz., c. 25 zł.
Tekst gawędy wygłoszonej podczas V Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu (19 listopada 1982 r.).
K-1578*, G-84/60*, J-334, BN-0513{[2],12 s., c. 23 zł.} – op
 ▬ Broniewski Stanisław Orsza: Wstęp. - patrz w: Aleksander Kamiński, Antoni Wasilewski: Józef Grzesiak „Czarny”. B.m.: b.w., b.r. Bibloteka Bratniego Słowa. – uw
 opis książki Broniewski Władysław: Wiersze.
Paryż: Instytut Literacki, 1962.
22 cm, 56 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom LXXV.
– uw
 opis książki Broniewski Władysław: Wiersze.
B.m. [Warszawa]: WA Wydawnictwo Archiwum, b.r. [1979].
A5, [2],30 s., powiel.
Przemilczana przeszłość; nr 3.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962.
CD-320, BN-0515, Sup-73, Ka-953, KS-1050, BJ-0414, FC-9056, Br-0276, ECS-02083, ST15-0466, Nukat-1308639 – op
 opis książki Broniewski Władysław: Wiersze.
B.m.: b.w., b.r. [1979].
A5, [4],7-52,[2] s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962.
BN-0514, Sup-74*[wg BN], KS-1049, FC-36403*[wg BN] – op
 ▬ Broniewski Władysław [utwory w]: Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984; Do kraju tego… Miejsce postoju 1987; Wiersze. Gdańsk 1989. 45 rocznica bitwy o Wilno 7.VII.1944-89. – uw
 ▬ Broński M(aciej) [pseud.] - właśc. Wojciech Skalmowski – uw
 ▬ Broński M[aciej] [pseud.]: George Orwell [przedm.] - patrz: George Orwell: 1984. – uw
 opis książki Broński M. [pseud.]: Niestrudzony Arthur Koestler.
B.m.: b.w., b.r. [1981-1983].
A6, 31 s., stdr. z oryg., [c. 60-70 zł].
Na okł.: Kultura Szkice Opowiadnia Sprawozdania [podstawa przedr.]. Przedruk z: Kultura 1981 nr 11 s. 23-32. Zawiera również: M. Broński [pseud.]: Rozmowa z Aleksandrem Zinowiewem [przedruk z: Kultura 1981 nr 11 s. 55-60]; Borys Lewyckyj: „Sowietskij narod” [przedruk z: Kultura 1981 nr 11 s. 60-67]; Michał Heller: Anatomia widma [przedruk z: Kultura 1981 nr 5 s. 86-91].
G-83/62, J-3135*, BN-5062, Sup-889, Ka-597=Ka-3304, KS-5171*[wg MJ*], BJ-4165, FC-5879, ECS-04990, ST15-0467, Nukat-3482129[ECS] – MM
 opis książki Broński M. [pseud.]: Rosyjska podróż de Custine’a.
B.m.: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r.
40-62 s.
Przedruk z: Kultura 1976 nr 3 s. 39-62.
Hoo99/172 – op
 opis książki Broński M. [pseud.]: Totalitarny język komunizmu.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
A4, 6 k., masz. przeb.
Tytuł nagł. Przedruk z: Kultura 1979 nr 12 s. 91-99 [o książce: Język propagandy. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1979].
Sup-890, KS-0160*[wg KB*], ST15-0468 – op
 ▬ Broński M. [pseud.] [przekład z franc.] - patrz: Rita Gombrowicz: Ofelio, idź do klasztoru. w: Rita Gombrowicz, Karol Świerczewski, Witold Wirpsza: Wokół Gombrowicza. Stop [1985]. – uw
 opis książki Bruk był naszym przyjacielem: 1956, 1968, 1970, 1976.
Piła: ZR NSZZ Solidarność, 1981.
16 VII 1981 r. zarekwirowano w drukarni cały nakład.
ES1 s. 139 i 417 – op
 opis książki Bruk był naszym przyjacielem: 1956, 1968, 1970, 1976.
Piła: KZ NSZZ „Solidarność” przy ZSO „Polam”; Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” Region - woj. pilskie, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 56 s., druk typogr., c. 25 + 5 zł.
Druk przeznaczony do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Oprac.: Franciszek Langner. Sygn. druk.: Poznańskie Zakłady Graficzne im. M. Kasprzaka. Zakład nr 8 w Pile zam. 1434 81 - 10.000.
BUAM, BaBN-b1815510, FC-36404*[wg BN], ECS-04979, Nukat-3441606 – wszystkie opisy podają 1986 lub [1986]} – MM
 opis książki Bruk był naszym przyjacielem 1956 1968 1970 1976.
Piła: Wydawnictwo Lech, 1986.
A6, okł., 56 s., off. ze skł., [c. 120-160 zł].
Oprac.: Franciszek Langner.
Ł-46, CJ-706, J-335, BN-0516, Ka-3962, {BJ-0415, FC-9066 - przedruk z wyd.: Poznań 1981}, ST15-0469, Nukat-2818594 – MM
 opis książki Bruliński Władysław: Ku światłu. Umieramy po to, by żyć wiecznie.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1981-86].
A5, okł., [3],2-83 s., off. z masz., [c. 220-240 zł].
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
J-4331, BN-0526, BJ-0422, FC-9064 – MM
 opis książki Bruliński Władysław: Miłość żąda ofiary. W hołdzie tym, którzy życie swe poświęcili, aby naród był wolny.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981.
A5, okł.kart., [4],76 s., off. z masz., [c. 120 zł].
Okładka z szarozielonego kartonu.
CD-321, BN-0528, Ka-3116, KS-1055, BJ-0424, FC-9066, Nukat-1543784 – MM
 opis książki Bruliński Władysław: Miłość żąda ofiary.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981.
A5, [4],76 s., off. z masz., [c. 120 zł].
Brak okł., s. tytułowa pomniejszona, brak dwóch pierwszych stron nieliczbowanych.
BJ-0425, FC-9067 – op
 opis książki Bruliński Władysław: Polska jest naszą ojczyzną.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1986].
A5, okł.kart., [2],221,[4] s., map 3, off. z masz., {c. 120[wg BJ]-1200[wg J] zł}.
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
G-86/33*, CJ-709, J-342, BN-0534, Ka-954, BJ-0429, FC-9071, Nukat-2693081 – MM
 opis książki Bruliński Władysław: Prawo tworzenia w świecie współczesnym. Część I: A – Matematyka w świecie współczesnym; B – Metafizyka jako nauka ścisła; C – Logiczne granice istnienia; D – Prawo tworzenia.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981/1982 [właśc.: czerwiec 1982].
A5, okł.kart., [3],2-91 s., wkładka A4 - 1 k., off. z masz., [c. 350-1000 zł].
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
S. 91 na III s. okł. Na okł. podtytuł: /Problem Filozofii Absolutnej/.
K-1581, G-82/27*, J-343, {BN-0535, BaBN-b1274774 - [2],91 s., 19,[2] s. rys.?}, BJ-0430, FC-9072, Nukat-2132083 – MM [brak wkładki]
 opis książki Bruliński Władysław - Znicz: Zagadnienia zasadnicze (wyd. II).
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1988.
A5, okł., 45 s., off. z masz.
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Wyd. I pod pseud.: Władysław Znicz w r. [1983]. S. 45 na III s. okł.
J-4332, BN-0543, BJ-0434, FC-9080, Ka-2899/2 – MM
 opis książki Bruliński Władysław: Zza krat (fragmenty).
Warszawa: b.w., 1978.
32 cm, [47] k.
Nukat-257358[BUW] – op
 ▬ Bruliński Władysław - patrz: pseudonimy: Władysław Znicz prof.; W.Z.B.; WZB.; Świadek historii – uw
 ▬ Bruliński Władysław [red.] - patrz: Grek „Rampasta”: reportaż z zaświatów. Sprawozdanie z seansów. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu [1982 ?]. – uw
 ▬ Bruliński Władysław [tłum.] - patrz: Mord masoński w Watykanie. Warszawa: [Unia Nowoczesnego Humanizmu 1986]. – uw
 ▬ Brus Włodzimierz: Trwałe konsekwencje Polskiego Października. - patrz w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Kraków: Ość [19]’81 oraz Warszawa: Oficyna Polska 1981. – uw
 opis książki Brus Włodzimierz: Uspołecznienie a ustrój polityczny. Na tle doświadczeń socjalizmu wschodnioeuropejskiego.
Uppsala: Aneks, 1975.
18 cm, 295,[9] s.
– uw – MM
 opis książki Brus Włodzimierz: Uspołecznienie a ustrój polityczny.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
A5, okł.kart., 63 s., off. z oryg.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Uppsala: Aneks 1975.
S-27/2964, BN-0545, Ka-3870=Ka-3902, BJ-0435, FC-559, ECS-04926, ST15-0468, Nukat-855474, wg MJ z okazji Dun m.w.: Gdańsk. – op
 ▬ Brus Włodzimierz: W związku z wydarzeniami czerwcowymi. - patrz w: Czerwiec 1976. Komentarz. Wydawnictwo NZS Politechniki Warszawskiej [1981]. – uw
 ▬ Brus Włodzimierz – patrz w: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. – uw
 ▬ Brykczyński Piotr: O autonomii, demokracji i strajkach w sprawie WSI w Radomiu. - patrz: Jerzy Wocial: W.S.I. - Radom. Studium pewnej gry; Piotr Brykczyński: O autonomii, demokracji i strajkach w sprawie WSI w Radomiu. [1981]. – uw
Bryll Ernest Wiersze Adwent Londyn Aneks 1986 0-906601-34-7 0906601347 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Bryll Ernest: Adwent.
Londyn: Aneks, 1986.
21 cm, 105 s.
Rysunki Andrzeja Wajdy. Zawiera wiersze datowane: 1980-1986. ISBN 0 906601 34 7.
– uw – MM
 ▬ Bryll Ernest: Betlejem. Warszawa: Pelikan 1987. 24 cm, 56 s., ISBN 8300023569.
WPP[t. 1 s. 305 - błędnie oznaczono gwiazdką jako wydane poza cenzurą], KS-1087*[wg KB* - błędnie za WPP], BaBN-b2702282 – uw [nie bibuła]
Bryll Ernest Boże uchroń nas od nienawiści Wiersze wojenne Warszawa CDN 1983 Muzeum Wolnego Słowa
okładka przednia
Bryll Ernest Boże uchroń nas od nienawiści Wiersze wojenne Warszawa CDN 1983 Muzeum Wolnego Słowa
okładka tylna
 opis książki Bryll Ernest: Boże, uchroń nas od nienawiści. Wiersze wojenne.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł.kart., 35,[1] s., stdr. z masz., c. 40 zł [cena wydruk. u dołu tylnej okł., często jest niewidoczna / obcięta] – przestemplowana na 70 zł.
Okł. z szaroniebieskiego kartonu. Wysokość kolumny druku na okł.: 134 mm. Na IV s. okł. wykaz dotychczas wydanych książek. Tomik zawiera 29 wierszy:
– Widok na Park Arkadia – 15.XII.1981
– Scena przy ognisku – 15.XII.1981
– Piosenka o gwiazdkowym prezencie – 15.XII.1981
– x x x /Za oknami żołnierze…/ – 25.XII.1981
– Do czytania na czas adwentowy – 29.XII.1981
– Metamorfozy – 30.XII.1981
– Psalm zwycięstwa – 30.XII.1981
– Na targ – 2.I.1982
– Wierszyk do sztambucha – 2.I.1982
– Koronka – 2.I.1982
– x x x /W pierwszym pianiu koguta…/ – 6.I.1982
– Zapisane z nocy – 11.I.1982
– x x x /I nie wiem nawet…/ – 11.I.1982
– x x x /Bardzo do twarzy nam w tych murach…/ – 30.I.1982
– x x x /Więc Bóg się narodowi objawił…/ – 30.I.1982
– Modlitwa koczownika – 2.II.1982
– x x x /A kto z nas dojdzie tam…/ – 2.II.1982
– x x x /Śniłem, że Papież…/ – 6.II.1982
– Modlitwa na czas Adwentu – 12–13.II.1982
– x x x /A kiedy stanę już pod ścianą…/ – 13.II.1982
– x x x /Każdy ma swój mur płaczu…/ – 17.II.1982
– Przypowieść o Cyrenejczyku – 14.V.1982
– Apokryf o weselu – 10.IX.1982
– x x x /A ty nam Boże przebacz…/ – 23.X.1982
– Stara baśń – 25.X.1982
– x x x /Że usta nam krwawiły…/ – 29.X.1982
– x x x /I tak się troszczą o nas…/ – 5.XI.1982
– x x x /Gdy na twarz naszą w szarości…/ – 20.XII.1982
– x x x /Kiedy nas stąd wygonią…/.
Rec.: Pseudonim [pseud. – właśc. Włodzimierz Bolecki]: Arka 1984 nr 7 s. 78.
K-1587, G-83/64*, CD-322, J-350, BN-0547, BaBN-b1274785, HN-000511949, Ka-165=Ka-166, KS-1059, BJ-0436, FC-9225, FC-36348*[wg BN], Br-0277, ECS-02087, ST15-0471, Nukat-136974 – MM
Bryll Ernest Boże uchroń nas od nienawiści Wiersze wojenne Warszawa CDN 1983 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Bryll Ernest: Boże, uchroń nas od nienawiści. Wiersze wojenne.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł.pap., 35,[1] s., stdr. z masz., c. 80 zł – przestemplowana na 70 zł.
Okł. z brązowego papieru pakowego. Wysokość kolumny druku na okł.: 151 mm. Na IV s. okł. jedynie cena. Zawartość jak w wydaniu powyżej, druk z tych samych sit.
K-1588, G-83/65*, CD-323, J-351, BN-0546*[wg K], BaBN-b1274784, KS-1060*[wg MJ] – MM
 opis książki Bryll Ernest: Boże, uchroń nas od nienawiści. Wiersze wojenne.
Wrocław: Znicz, 1984.
A5, 26 s. powiel.
BaBN-b1900454, FC-36349*[wg BN] – op
Bryll Ernest Wiersze Gołąb pocztowy Warszawa Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1986 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Bryll Ernest: Gołąb pocztowy. Wyd. I.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1986.
A5, okł.kart., 51 s., fotooff. z masz., c. 185 zł.
Projekt okł., s. tytułowej, ilustracje: Jolanta Hernik. Oddano do druku w listopadzie 1986. Tomik zawiera wiersze:
– Idylla – 10 I 1985
– x x x /Kiedy przyszliśmy dopytać…/ – 20 II 1985
– x x x /Kto z nas – tych co…/ – 3 III 1985
– x x x /Boże – Ty jesteś…/ – 20 III 1985
– x x x /Anioł Wygnania…/ – 12 V 1985
– x x x /Bądźmy dla siebie…/ – 12 V 1985
– x x x /Kiedy będziemy radzi…/ – 20 IX 1985
– x x x /Co wam powiedzieć…/ – 29 IX 1985
– x x x /Może wysłużyliśmy…/ – 30 IX 1985
– x x x /Wszystkie nasze dzienne…/ – 30 IX 1985
– x x x /Jeżeli jeszcze Anioł…/ – 2 X 1985
– x x x /Gdy Bóg zbudował…/ – 2 X 1985
– Raport – 2 X 1985
– Warszawianka – 2 X 1985
– x x x /Błogosławieni cisi…/ – 3 X 1985
– x x x /Śniłem, że odnawiano…/ – 3 X 1985
– List II – 14 XI 1985
– Na przystanku – listopad 85
– Landszaft zimowy – listopad 85
– Zaklęcie na krety – listopad 85
– x x x /Na ten pociąg…/ – listopad 85
– x x x /Pieczęć hiobowa…/ – listopad 85
– Piosenka poranna – listopad 85
– Gołąb pocztowy – 29 XI 1985
– x x x /Był kulig. Więc…/ – 1 XII 1985
– x x x /Gdzieś jest w języku…/ – 2 XII 1985
– x x x /W brudnym pociągu…/ – 2 XII 1985
– Ptaszki – 2 XII 1985
– x x x /Aniele, diable…/ – 2 II 1986
– x x x /Jest na pewno na…/ – 2 II 1986
– Piosenka o geopolityce – 12 II 1986
– Ćma – 12 II 1986
– Kolęda – 12 II 1986
– x x x /Nie dali mi…/ – 12 II 1986
– x x x /Porusz się ciszo…/ – 15 II 1986
– x x x /Ludzie na czystym…/ – 12 II 1986
– x x x /Może myśmy za długo…/ – 15 II 1986
– x x x /Co rano w sklepie…/ – 5 III 1986
– Bal u Katarzyny – 5 III 1986
– x x x /Podaj mi rękę…/ – 5 III 1986
– x x x /Czasem jest lepiej…/ – 5 III 1986
– x x x /Patrzę na dom…/ – marzec 86
– x x x /Kto inny jeszcze…/ – marzec 86
– x x x /Czasami umiem…/
– x x x /Krajobraz planowany…/
– x x x /W malignie…/ – 6 IV 1986.
G-86/34, CD-324, CJ-711, J-352, BN-0548, Ka-3775, KS-1064, BJ-0437, FC-9226, Br-0278, ECS-02086, ST15-0472, Nukat-136975 – MM
Bryll Ernest Wiersze List Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza nowa 1985 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Bryll Ernest: List.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza nowa, 1985.
A5, okł.kart., 28 s., off. ze skł., c. 100 zł.
Seria Współczesna / Komitet Kultury Niezależnej.
Projekt okł., s. tytułowej, oraz ilustracje w tekście Małgorzata Kowalska. Tomik zawiera wiersze:
– Jakiż to cud… – 20.XII.1982
– * * * /Gdy na twarz naszą…/ – 20.XII.1982
– Przypowieść o Maryji – 22.II.1983
– * * * /My mali ludzie, …/ – 22.II.1983
– Aniele stróżu – marzec 1983
– * * * /Chcemy się schować…/ – marzec 1983
– Dzięcielina – marzec 1983
– List – lato 1983
– A ty śpij – lato 1983
– Uciekamy – 23.XI.1983
– * * * /Koledzy myśmy umarli…/ – listopad 1983
– Stacja „Reduta Ordona” – 29.XI.1983
– Przed lotniskiem Okęcie – 29.XI.1983
– Czyściec – 23.XII.1983
– Anioł zwiastowania – 27.XII.1983
– Na irlandzką nutę… – styczeń 1984
– * * * /W nocy domów…/ – styczeń 1984
– * * * /Gdzieżeś ty bywał…/ – styczeń 1984
– * * * /Żeby już nie było zwątpienia…/ – lato 1984
– * * * /Przyjdź do nas Panie…/ – lato 1984
– * * * /A ty wierna rzeko płyń…/ – lato 1984
– Mazurek – lato 1984
– * * * /Był sobie kraj…/ – lato 1984
– Czyżby Duch Święty odszedł – IX.1984
– * * * /Uciekają chłopcy z gitarami…/ – IX.1984
– * * * /Ponieważ nic się już nie wydarzy…/ – IX.1984
– * * * /Boże – ja czuję…/ – IX.1984
– Wszyscy dziś ponoć piją – IX.1984
– Pan, który ziemię zna – 8.IX.1984
– * * * /Że nikt nie zna dnia…/ – 2.XI.1984
– Przy Kościele Św. Stanisława – 2.XI.1984.
K-1589, G-85/36, CD-325, J-353, BN-0549, Ka-167, HN-000530129, KS-1063, BJ-0438, FC-9227, Br-0279, ECS-00147, ST15-0473, Nukat-682475 – MM
 ▬ Bryll Ernest: Wieczernik (dramat na Wielki Piątek 1985).
Premiera dramatu w reżyserii Andrzeja Wajdy w Warszawie w Parafii Miłosierdzia Bożego na ulicy Żytniej 3/9 – 5 kwietnia 1985 r. – uw
Bryll Ernest Wiersze Wieczernik Warszawa Wydawnictwo Krąg 1988 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Bryll Ernest: Wieczernik.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1988.
A5, okł.kart., [52] s., off. z masz., c. 300 zł.
Pod tekstem: Warszawa listopad – grudzień 1984 r.
CD-327, J-354, BN-0550, KS-1067*[wg CD], ECS-00148, ST15-0474, Nukat-834144 – MM
Bryll Ernest Wiersze Wieczernik Warszawa Instytut Wydawniczy Pax 1990 83-211-1399-0 8321113990 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Bryll Ernest: Wieczernik. Dramat w dwu częściach.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1990.
ISBN 83-211-1399-0.
– uw – MM
Bryll Ernest Wiersze Tygodnik Wojenny 1983 Biblioteka Tygodnika Wojennego Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Bryll Ernest: Wiersze.
B.m. [Warszawa]: Tygodnik Wojenny, b.r. [1983].
A6, okł.kart., [2],5-31,[3] s., stdr. z masz., c. 100 zł.
Biblioteka Tygodnika Wojennego.
Tomik zawiera wiersze:
– x x x /Boże, weź ziemię moją…/ – 10.XI.1980
– x x x /Żeśmy łatwo wierzyli…/ – 5.XII.1980
– x x x /W ciemności do siebie…/ – 25.XII.1980
– x x x /Pod głosem Anioła…/ – 25.XII.1980
– x x x /Tyle razy dzieciństwo…/ – XII - I.1981
– x x x /Wymieniliście język…/ – XII - I.1981
– x x x /Ruszyliśmy pochodem…/ – 1.II.1981
– x x x /Śniłem że w polu…/ – 1.II.1981
– x x x /Każdy z nas idzie…/ – 1.II.1981
– x x x /Żem się ukrywał…/ – 4.II.1981
– x x x /A gdy się z Bogiem…/ – 4.II.1981
– x x x /Ach, jeszcze może…/ – 4.II.1981
– x x x /Kiedy powrócisz…/ – 9.II.1981
– x x x /Wstajemy. Ciężko…/ – 9.II.1981
– x x x /Na dom nasz…/ – 10.II.1981
– x x x /Ludzie wyrwani nagle…/ – 11.II.1981
– x x x /Zeszyty biednych ludzi…/ – 13.III.1981
– x x x /Bóg się objawił…/ – 7.VI.1981
– x x x /Chodzimy z procesjami…/ – 7.VI.1981
– x x x /Nie widać rany…/ – 8.VI.1981
– x x x /Coraz mi bardziej…/ – 8.VI.1981
– x x x /Duch Święty co nas…/ – 20.VI.1981
– x x x /A my ciągle z madzieją…/ – 20.VI.1981
– x x x /Więc drzewa nasze…/ – między VI a XI 1981
– x x x /Można mieć u nas…/ – między VI a XI 1981
– x x x /Myśleliśmy że to drzewo…/ – między VI a XI 1981
– x x x /Zapadaj dobranocy…/ – 15.XI.1981
– x x x /Wyszliśmy z domów…/ – 15.XI.1981
– x x x /Tego roku zmarli…/ – 15.XI.1981
– x x x /Kiedy nas stąd wygonią…/ – 4.XII.1981
– Piosenka podróżna – 4.XII.1981
– Kantyczka – 4.XII.1981
– Widok z lotu ptaka – 7.XII.1981
– Piosenka na etapie – 7.XII.1981
– Piosenka o gwiazdkowym prezencie – 15.XII.1981
– Widok na Park Arkadia – 15.XII.1981
– Scena przy ognisku – 15.XII.1981
– x x x /Za oknami żołnierze…/ – 25.XII.1981
– Do czytania na czas Adwentowy – 29.XII.1981
– Psalm zwycięstwa – 30.XII.1981
– Metamorfozy – 30.XII.1981
– Wierszyk do sztambucha – 2.I.1982
– Na targ – 2.I.1982
– Koronka – 2.I.1982
– x x x /W pierwszym pianiu koguta…/ – 6.I.1982
– Zapisane z nocy – 11.I.1982
– x x x /I nie wiem nawet…/ – 11.I.1982
– x x x /Więc Bóg się narodowi objawił…/ – 30.I.1982
– x x x /Bardzo do twarzy nam w tych murach…/ – 30.I.1982
– x x x /A kto z nas dojdzie tam…/ – 2.II.1982
– Modlitwa koczownika – 2.II.1982
– x x x /Śniłem, że Papież…/ – 6.II.1982
– Modlitwa na czas adwentu – 12-13.II.1982
– x x x /A kiedy stanę już pod ścianą…/ – 13.II.1982
– Modlitwa dla Małgosi – 17.II.1982
– x x x /Każdy ma swój mur płaczu…/ – 17.II.1982.
Rec.: (ei) [pseud. – właśc. Zenobia Kitówna]: Solidarność Nauczycielska 1983 nr 16 s. 3-6.
K-1590, G-83/66, CD-328, J-355, BN-0552, Ka-168, KS-1061, BJ-0439, FC-9228, Br-0280, ECS-02085, ST15-0475, Nukat-743567 – MM
Bryll Ernest Wiersze Łódź Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej Wydawnictwo Solidarność Walcząca 1987 Gołąb pocztowy Biblioteczka Lektur Szkolnych Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Bryll Ernest: Wiersze.
Łódź: Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej; Wydawnictwo „Solidarność Walcząca”, 1987.
A5, 11,[1] s., off. z masz., egz. bezpł.
Biblioteczka Lektur Szkolnych.
Wybór z tomiku: Gołąb pocztowy. Warszawa: Pokolenie 1986. Oddano do druku w październiku 1987.
Rec.: Krt.: Oświata Niezależna. Łódź 1987 nr 18 s. 3.
CD-329, W-10, BŁ-23, J-356, BN-0551, Ka-465, KS-1066, FC-36350*[wg BN], ST15-0476, Nukat-3194571 – MM
Bryll Ernest Zapisane z nocy Warszawa Wytrwałość 1983 Muzeum Wolnego SłowaBryll Ernest Zapisane z nocy Warszawa Wytrwałość 1983 Muzeum Wolnego Słowa
okładkastrona tytułowa
 opis książki Bryll Ernest: „Zapisane z nocy”.
Warszawa: „Wytrwałość” 1983.
A6, okł.kart., 63 s., off. z masz., c. 100 + 20 zł.
Tytuł pochodzi od wydawnictwa. Na okł. jedynie imię i nazwisko autora odbite stemplem. Zawiera te same wiersze co w tomiku: Wiersze. Tygodnik Wojenny [1983].
K-1591, G-83/67, CD-330, J-357, BN-0553, Ka-169, KS-1062, BJ-0440, FC-9229, Br-0281, ECS-02088, Nukat-1718808 – MM
 ▬ Bryll Ernest – patrz w: Niebo nowe, ziemia nowa. Warszawa: MEDIUM 1987. – uw
 ▬ Bryll Ernest [przekł.] – patrz: An-ski Salomon: Dybuk. – uw
 ▬ Bryll Ernest [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982; Do czytania w czas adwentowy. [1983]; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84; Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986. – uw
 ▬ Bryłowski Jan - patrz: Jan Al Biński [pseud.] – uw
 ▬ Brytan Tadeusz: „Sprawa pana T.”. - patrz w: Przedruk prasy krajowej. [Łódź]: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy ZPDz „Bistona” [marzec 1981]. – uw
 ▬ Brzask. UOW. Uczniowska Oficyna Wydawnicza. Warszawa.
- 1. Melchior Wańkowicz: Dzieje rodziny Korzeniewskich. [1985];
- 2. Solidarność. O ruchu robotniczym w Polsce i w Rosji. 1985;
- 3. Aleksander Niekricz: Punkt zwrotny w historii Europy. [1985];
- 4. Paweł Litwinow: Narodziny ruchu obrony praw człowieka w ZSRR. [1985].
– uw
 ▬ Brzechwa Jan [teksty] - patrz w: Lektury naszych rodziców. Łódź: Fakt 1989. – uw
 ▬ Brzeski Rafał: Na swoim. - patrz w: Rubikon ’81. – uw
 ▬ Brzeziński Jacek [tłum.] - patrz w: Josef Škvorecký: Wyjątki z autosztambucha. Warszawa: Pomost 1989. – uw
 ▬ Brzeziński Wacław - patrz: Raport o stanie zagrożenia środowiska przyrodniczego w Polsce. Lublin: Wszechnica Związkowa przy MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego [1980-1]. – uw
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Cztery lata w Białym Domu. Wspomnienia Doradcy do Spraw Bezpieczeństwa Państwa 1977-1981.
Londyn: Polonia, kwiecień 1986.
22 cm, XII,[3],2-573 s., [16] s. tabl.
ISBN 0-902352-55-5.
– uw – MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Cztery lata w Białym Domu. Wspomnienia Doradcy do Spraw Bezpieczeństwa Państwa 1977-1981.
B.m. [Kraków]: WSP Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1989.
A5, okł.kart., XII,[3],2-572,[1] s., off. z oryg., [c. 16000-19500 zł].
Tłumaczenie z ang.: Zdzisław Dziekoński. Słowo wstępne: Jan Nowak-Jeziorański. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1986. Tytuł oryg.: Power and principle. Memoirs of the National Security Adviser 1977-1981.
BK-56, BN-0555, Ka-4241, BJ-0442, FC-560, KJ-54*, ST15-0477, Nukat-368373 – MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Cztery lata w Białym Domu. Wspomnienia Doradcy do Spraw Bezpieczeństwa Państwa 1977-1981.
Warszawa: Agencja Omnipress; Wydawnictwo Spółdzielcze, 1990.
ISBN 83-85028-5-1 [winno być 83-85028-50-1]; 83-209-0794-2.
– uw – MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Gorąca jesień ’80.
Warszawa: Wydawnictwo Most, 1987.
A5, okł., 32 s., off. z masz. i oryg., c. 100 zł.
Zawiera: Nota od redakcji; Jan Nowak-Jeziorański: Słowo wstępne; fragm. książki: Cztery lata w Białym Domu. London: Polonia 1986 s. VII-IX,XI-XII,538-560. Tłumaczenie: Zdzisław Dziekoński.
KN’87-206, Ł-47, CJ-712, J-360, BN-0556, Ka-170, BJ-0443, FC-9323, Br-0282, ECS-00149, ST15-0478, Nukat-681574 – MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Jedność czy konflikty.
Londyn: Odnova, 1964.
24 cm, XXX,[2],461 s.
– uw

 ▬ Brzeziński Zbigniew: Jedność czy konflikty. [T. 1]. B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, b.r. [1980]. A5, okł.kart., [7],4-125,[2] s., off. z oryg. i masz. Dziewięćdziesiąta dziewiąta pozycja wydawnicza Nowej. Tytuł oryg.: The Soviet Block - Unity and Conflict, 1960. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnova 1964.
BN-0559, Ka-172=Ka-974, BJ-0444, FC-9324, ECS-02091, ST15-0479, Nukat-557475 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Jedność czy konflikty. [T. 1].
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, b.r. [1980].
A5, okł.kart., [7],4-125,[2] s., off. z oryg. i masz.
Dziewięćdziesiąta dziewiąta pozycja wydawnicza Nowej.
Wysokość kolumny druku na okł.: 154,2 mm.
– MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Jedność czy konflikty. [T. 1].
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, b.r. [1980].
A5, okł.kart., [7],4-125,[2] s., off. z oryg. i masz.
Dziewięćdziesiąta dziewiąta pozycja wydawnicza Nowej.
Wysokość kolumny druku na okł.: 148,5 mm, wyraźnie widoczne są krawędzie klisz z matrycy.
– MM

 opis książki Brzeziński Zbigniew: Jedność czy konflikty. [T.] 2. Trzeci etap 1953-1956.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 104 s., off. z oryg. i masz., [c. 100 zł].
Na s. [2]: list autora do Mirosława Chojeckiego z podziękowaniem za wydanie tomu pierwszego. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnova 1964.
BN-0558, Ka-173, Hoo99/172, BJ-0445, FC-9328, Br-0283, ECS-02092, ST15-0480, Nukat-1721563 – MM

 ▬ Brzeziński Zbigniew: Jedność czy konflikty? Węgry 1956. Warszawa: Wydawnictwo IN CORPORE, 1983. A5, okł., 22 s., off. z masz., c. 45 zł. Towarzystwo Kursów Naukowych. TKN 2; zeszyt 1. Tytuł okł. [Fragmenty z książki: Jedność czy konflikty].
K-1592, G-83/68, J-361, BN-0557, Ka-171=Ka-975, ECS-02090, Nukat-792025 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Jedność czy konflikty? Węgry 1956.
Warszawa: Wydawnictwo IN CORPORE, 1983.
A5, okł., 22 s., off. z masz., c. 45 zł.
Towarzystwo Kursów Naukowych. TKN 2; zeszyt 1.
Tytuł okł. Całość broszury drukowana farbą czarną.
– MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Jedność czy konflikty? Węgry 1956.
Warszawa: Wydawnictwo IN CORPORE, 1983.
A5, okł., 22 s., off. z masz., c. 45 zł.
Towarzystwo Kursów Naukowych. TKN 2; zeszyt 1.
Tytuł okł. Całość broszury drukowana farbą niebieską.
BJ-0446, FC-9332, ST15-0480 – MM

 opis książki Brzeziński Zbigniew: Myśl i działanie w polityce międzynarodowej.
Londyn: Aneks, 1988.
22 cm, 69,[2] s.
Zawiera teksty:
- Potęga ZSSR i dylematy Zachodu. [przedruk z: Aneks 1985 nr 39 s. 3-19 {tutaj tytuł: Potęga ZSRR…}];
- Przyszłość Jałty. Tłumaczenie: K. A. Jeleński. [przedruk z: Kultura 1985 nr 1-2 s. 119-142];
- Polska wczoraj i dziś. Tłumaczył Marek Tabin. [przedruk z: Aneks 1984 nr 36 s. 3-11];
- Myśl i działanie w polityce międzynarodowej. [Rozm.]: Aleksander Smolar. [przedruk z: Aneks 1988 nr 50 s. 27-54].
ISBN 0 906601 55 X.
– uw – MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Myśl i działanie w polityce międzynarodowej. I wyd. krajowe.
Warszawa: Wydawnictwo PoMOST, kwiecień 1989.
A5, okł.kart., 69,[2] s., off. z oryg., c. 600 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1988.
BN-0561, Ka-2556, Hoo99/172, BJ-0448, FC-561, ECS-00150, ST15-0482, Nukat-655325 – MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Myśl i działanie w polityce międzynarodowej.
B.m. [Kraków]: owm Oficyna Wydawnicza Margines, 1989.
A5, okł.kart., [2],5-69,[1] s., off. z oryg., c. 600 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1988.
BN-0560, Ka-3117, BJ-0447, FC-9335, KJ-55, ST15-0483, Nukat-2208455 – MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Myśl i działanie w polityce międzynarodowej. Wyd. II (I krajowe).
Lublin: Wydawawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 1990.
Reprint wyd. I: Londyn: Aneks 1988.
– uw – MM

Zbigniew Brzeziński Plan gry Game plan USA ZSRR Boston Atlantic Monthly Press 1986 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Plan gry.
Game plan. A geostrategic framework for the conduct of the U.S. - Soviet contest. Boston: Atlantic Monthly Press, © 1986.
Rec.: G. [krypt. - właśc. Grzegorz Grzelak]: Zbigniewa Brzezińskiego „Plan gry𔄪. Polityka Polska 1987 nr 9 s. 93-98; wyd. Londyn 1988 s. 171-179.
– uw
Zbigniew Brzeziński Plan gry Game plan USA ZSRR Prawy Margines Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca czerwiec 1987 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Plan gry.
B.m.: Prawy Margines. Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca, czerwiec 1987.
A5, okł.kart., 178,[3] s., off. z masz., c. 800 zł.
Tłumaczenie [z ang.]: Roman M. Boreyko. Tytuł oryg.: Game plan. Boston: Atlantic Montly Press 1986.
Rec.: M.K.: Plan gry Zbigniewa Brzezińskiego. Arka Kraków 1988 nr 23 s. 111-114.
KN’87-60, CJ-713, J-362, BN-0563, Ka-174, BJ-0450, FC-9340, Br-0285, ECS-02089, ST15-0484, Nukat-680680 – MM
Zbigniew Brzeziński Plan gry Game plan USA ZSRR New York Bicentennial Publishing 1987 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Plan gry. USA-ZSRR.
New York: Bicentennial Publishing Corp., © 1987.
22 cm, XIII,[1],297 s.
Tłumaczenie z ang.: Jerzy Kowalski. ISBN 0-912757-12-4.
Rec.: Romuald Szeremietiew: Pływak versus zapaśnik. Polska Niepodległa 1989 nr 6 s. 39-43.
– uw – MM

 ▬ Brzeziński Zbigniew: Plan gry. Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1987. A6, okł.kart., [2],VII-XIII,[1],282 s., off. z oryg., c. 800 zł. Tłumaczenie z ang.: Jerzy Kowalski. Przedruk z wyd.: New York: Bicentennial Publ. Corp. © 1987.
KN’87-61, CJ-714*, J-363, BN-0562, Br-0284, ECS-00151, Nukat-821450 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Zbigniew Brzeziński Plan gry Game plan USA ZSRR Warszawa Wydawnictwo Głos 1987 mapa świata Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Plan gry.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1987.
A6, okł.kart., [2],VII-XIII,[1],282 s., off. z oryg., c. 800 zł.
Okł.: Barnaba Wilk. Na okładce mapa świata na tle czarno-białej kraty. Zajmuje ona przód, tył i grzbiet okładki. Nie przedrukowano indeksu. Po s. 282 dwie s. czyste. Grubość tomu: 12,4 mm.
Rec.: Janusz Jankowiak: Gra. Kultura Niezależna 1988 nr 39 s. 19-29.
BJ-0449, FC-9338, Ka-972 – MM
Zbigniew Brzeziński Plan gry Game plan USA ZSRR Warszawa Wydawnictwo Głos 1987 szachownica wpisana w koło Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Plan gry.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1987.
A6, okł.kart., [2],VII-XIII,[1],282 s., off. z oryg., c. 800 zł.
Na s. redakcyjnej skasowana szarym stemplem informacja: „Okładka: Barnaba Wilk”. Na okładce szachownica wpisana w koło jedynie na przodzie. Nie przedrukowano indeksu. Brak czystej kartki po s. 282. Ten nakład wygląda na dodruk, blok książki drukowany z tych samych klisz na częściowo gorszym, grubszym i niejednolitym w składkach papierze. Grubość tomu: 14,0 mm.
Ka-973, ST15-0485 – MM

Zbigniew Brzeziński Plan gry Game plan USA ZSRR Gdańsk Wydawnictwo Gdańskie 1988 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Plan gry. USA-ZSRR.
Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, 1988.
17,5 cm, okł.kart., XII,[2],281,[1] s., druk. typogr., [c. 3000 zł].
Tłumaczenie z ang.: Jerzy Kowalski. Przedruk z wyd.: New York: Bicentennial Publ. Corp. ©1987. Okł.: T. Cofta. Nie przedrukowano indeksu.
Dun-15, J-4333, BN-0564*[wg J], BJ-0451, FC-9341, ST15-0486 – MM
Zbigniew Brzeziński Plan gry Game plan USA ZSRR Warszawa Nowe Wydawnictwo Polskie 1990 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Plan gry. USA-ZSRR.
Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990.
Przedruk z wyd.: New York: Bicentennial Publ. Corp. © 1987. ISBN 83-85135-11-1.
– uw – MM

 ▬ Brzeziński Zbigniew: Polityka radziecka. Wyd. I [skonfiskowane w całości] 1978. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 9. – uw [czasopismo]
 ▬ Brzeziński Zbigniew: Polityka radziecka. Wyd. II – 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 9. – uw [czasopismo]
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Polityka radziecka: Od przyszłości do przeszłości?
B.m. [Warszawa]: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa, b.r. [1981].
A6, okł., [1],4-27 s., off. z oryg., [c. 20 zł].
Tytuł okł. i nagł. S. 27 na III s. okł. Przedruk z: Aneks 1975 nr 9 s. 40-64.
BN-0566{r.w. [1984?]}, Ka-176=Ka-3118, HN-001195031, BJ-0452, FC-9345, Br-0286, ST15-0487, {ECS-02093, Nukat-412502 - r.w. [1984], wg BN} – MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Polityka radziecka: Od przyszłości do przeszłości?
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Most, b.r. [1984].
A6, okł., [1],4-27 s., off. z oryg., c. 55 zł.
Tytuł okł. i nagł. S. 27 na III s. okł. Przedruk z: Aneks 1975 nr 9 s. 40-64.
K-1593, G-84/62, J-364, BN-0565, Ka-971=Ka-3119, Hoo99/172, HN-000544353, BJ-0453, FC-9347, Br-0287, ECS-02094, ST15-0488, Nukat-567080 – MM
 ▬ Brzeziński Zbigniew: Polityka radziecka od przyszłości do przeszłości ? - patrz w: Wokół rewolucji rosyjskiej. Nowa 1980. – uw
 ▬ Brzeziński Zbigniew: Polityka radziecka: Od przyszłości do przeszłości.
- w: Wolne Słowo. Serwis informacyjny. Toruń 1981 nr 121, 11.11, s. 14-20. Przedruk z: Wokół rewolucji rosyjskiej. Nowa 1980. Nie przedrukowano zakończenia tekstu.
– uw – MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Polska - wczoraj i dziś. Przyszłość Jałty.
Warszawa: Międzyzakładowa Struktura Solidarności V, 1985.
A5, okł.kart., 31 s., off. z masz., c. 70 zł.
Wstęp i oprac.: Marian Sabat [pseud.]. „Polska - wczoraj i dziś” - wykład wygłoszony w maju 1984 r. na Uniwersytecie Yale, podczas konferencji nt. „Współczesna Polska w historycznej perspektywie”. „Przyszłość Jałty” - esej opublikowany w listopadzie 1984 r. w Foreign Affaire, a następnie w grudniu w Europa Archiv, w innym tłumaczeniu niż tekst opublikowany w: Kultura 1985 nr 1/2.
K-1594, G-85/37, J-365, BN-0567, Ka-175, HN-000508831, BJ-0454, FC-9351, Br-0288, ECS-02095, ST15-0489, Nukat-682424 – MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Przyszłość Jałty.
Lublin: Sigillum, 1987.
A6, 28 s., stdr. z oryg., [c. 60 zł].
Tłumaczenie: K[onstanty] A[leksander] Jeleński. Przedruk z: Kultura 1985 nr 1/2 s. 119-142.
J-366, BN-0569*[wg J], Sup-75*[wg BN*], BJ-0455, FC-9353 – MM
 ▬ Brzeziński Zbigniew: Przyszłość Jałty. - patrz w: Jałta wczoraj i dziś. Wybór publicystyki 1944-1985. – uw
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Przyszłość Jałty; Zieliński Józef: O Jałcie inaczej.
B.m. [Kraków]: b.w., styczeń-luty [19]85.
A4, 13,2 k., masz. przeb.
Przegłąd radiowy SI RKS.
J-4052*[wg Pil-264], BN-0568*[wg Pil], Sup-76*[wg BN*], KJ-56* – op
 opis książki Brzeziński Zbigniew: System międzynarodowy. Napięcia i przemiany.
Londyn: Odnowa, 1976.
25 cm, 20 s.
Polska w świecie współczesnym; z. 3.
ISBN 0-903705-13-3.
– uw
 opis książki Brzeziński Zbigniew: System międzynarodowy. Napięcia i przemiany. 2 impr.
Londyn: Odnowa, 1976, impr. 1977.
25 cm, 21 s.
Polska w świecie współczesnym; z. 3.
ISBN 0-903705-13-3.
– uw
 ▬ Brzeziński Zbigniew: System międzynarodowy. 1978. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 12. – uw [czasopismo]
 opis książki Brzeziński Zbigniew: System międzynarodowy. Napięcia i przemiany.
B.m.: SAM, 1978.
A5, 16 k. druk jednostr., ksero z masz.
Tytuł nagł. U góry na s. 1: Na prawach rkps.
BN-0570 – op
 opis książki Brzeziński Zbigniew: System międzynarodowy. Napięcia i przemiany.
B.m. [Warszawa]: niw [Niezależna Inicjatywa Wydawnicza], b.r. [1981].
A6, okł.kart., 5-20 s.[wg oryg.], 3-18 s.[druga numeracja], off. z oryg.
Polska w świecie współczesnym; Zeszyt trzeci.
Przemówienie wygłoszone na III Zjeździe Polskich Naukowców, Pisarzy i Artystów, Univerytet McGill, Montreal, 16 maja 1975 r. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnova. ISBN 0 903705 13 3.
BN-0571, ECS-00025, Nukat-745104 – MM
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku.
Paryż: Instytut Literacki, 1990.
22 cm, 276,[6] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 456.
Przełożyli z ang. Krystyna Tarnowska i Andrzej Konarek. Tytuł oryg.: The grand failure. ISBN 2-7168-0124-X.
Rec.: Janusz Jankowiak: Post-Brzeziński (Zapiski na marginesach „Wielkiego bankructwa”). Kultura Niezależna 1990 nr 61 s. 28-36.
– uw
 opis książki Brzeziński Zbigniew: Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku.
Krakow: Libertas, 1990.
21 cm, 276 s.
Tytuł oryg.: The grand failure. New York: Macmillan 1989. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1990.
BK-58, Sup-77, BJ-0456, FC-563 – uw – MM
 ▬ Brzeziński Zbigniew: Z okazji czterdziestolecia Kultury. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. – uw
 ▬ Brzeziński Zbigniew [rozm.] - patrz: Michael Charlton: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 ▬ Brzostowska Zofia [przekład z niem.] - patrz: Ephraim Kishon: Wybór opowiadań. Lublin: Fundusz Inicjatyw Społecznych 1988. – uw
 ▬ Brzoza [wiersze w:] Zeszyt poezji robotniczej. No 3. [Warszawa]: Unia [1983]. – uw
 ▬ Brzoza Czesław – patrz: Andrzej Chyży [pseud.] – uw
 ▬ Brzoza Jan [pseud.] - właśc. Bohdan Skaradziński – uw
 opis książki Brzoza Jan [pseud.]: Polski rok 1919.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1987.
A5, okł.kart., 274,[2] s., off. z masz., c. 1100 zł.
Rec.: Andrzej Chojnowski: Na mieliźnie. Res Publica 1988 nr 2 s. 147-148.
KN’87-239, Ł-48, CJ-715, J-3151, BN-5083, Ka-178, Hoo99/172, BJ-4183, FC-5896, Br-0289, ECS-00152, ST15-0490, Nukat-727942 – MM
 opis książki Brzoza Jan [pseud.]: Polski rok 1919.
Londyn: Polonia, sierpień 1988.
ISBN 0 902352 67 9.
– uw – MM
 ▬ Brzoza Jan: Polski rok 1919. – następne wydanie pod właściwym nazwiskiem autora: Bohdan Skaradziński – uw
 ▬ Brzoza Leszek - patrz: Piotr Skrzynecki [pseud.] – uw
 ▬ Brzoza Witold [pseud.] - właśc. Jerzy Strzelecki – uw
 ▬ Brzoza Witold [pseud.] - patrz: Witold Brzoza, Stanisław Dobry, Jan Kowalski, Andrzej Malinowski [pseud.]: Sierpień po grudniu. w: Analizy. Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982. Almanach stanu wojennego nr 2. – uw
 ▬ Brzoza Witold, Dobry Stanisław, Kowalski Jan, Malinowski Andrzej (członkowie NSZZ „Solidarność”) [pseud.] - właśc. Jerzy Strzelecki, Tomasz Stankiewicz, Henryk Szlajfer – uw
 opis książki Brzoza Witold, Dobry Stanisław, Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.] (członkowie NSZZ „Solidarność”): Sierpień po grudniu. Program walki o Państwo Porozumienia Narodowego.
Łódź: Wydawnictwo NZS, b.r. [1982].
A4, 12,[1] s., powiel.
Przedruk z książki pt.: Analizy. Warszawa: Krąg 1982.
K-2941, BŁ-177, J-3120*[wg K], BN-0574*[wg BŁ] – op
 ▬ To samo patrz także wyd. jako: W. Dąbrowski, J. Kowalski: Sierpień po Grudniu. Łódź: Wydawnictwo NZS 1983. – uw
 opis książki Brzoza Witold, Dobry Stanisław, Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.] (członkowie NSZZ „Solidarność”): Sierpień po grudniu. Program walki o Państwo Porozumienia Narodowego.
B.m.: b.w., 1982.
A4, [2],12 s., powiel.
Przedruk z książki pt.: Analizy. Warszawa: Krąg 1982.
K-2940, J-368=J-3119 – op
 opis książki Brzozowski Stanisław: Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej.
Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego, 1910.
19 cm, XXIII,[1],503 s.
– uw
 opis książki Brzozowski Stanisław: Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
A5, okł.kart., [7],VIII-XXIII,[2],2-503 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Lwów Księgarnia. Polska B. Połonieckiego 1910. Sygn. druk. [w dole s. 503]: Z-d Małej Poligr. U.W. zam.960/84 n [sygn. cenzora:] T-84 egz. – sygn. cenzora wpisana na kreskę gdzie zwykle wpisywano wielkość nakł.
Ka-4348, BJ-0459, FC-9415, Nukat-3258411 – uw – MM
Odmiany wydania:
- układ stron prawidłowy. – MM [błąd introligatorni, s. 149-156 oprawione do góry nogami];
- błędny układ stron na matrycy pierwszej składki, kolejność stron: s. tytułowa, czysta, s. przedtytułowa, s. red., dedykacja, czysta, {VII – początek [spisu] treści}, VIII-XII, [XIII – początek przedmowy], XIV-XXI, czysta, XXIII, XXII. - MM
 opis książki Brzozowski Stanisław: Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej.
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990.
Wstępem poprzedził Andrzej Walicki.
– uw
Zygmunt Szczęsny Brzozowski Litwa - Wilno 1910-1945 Paryż Spotkania 1987 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Brzozowski Zygmunt Szczęsny: Litwa - Wilno 1910-1945.
Paryż: Spotkania, 1987.
22 cm, 164,[2] s., [2] s. tabl.
Ilustracje między stronami: 16 i 17. ISBN 2-869-025-8 [niepełny].
– uw – MM
Zygmunt Szczęsny Brzozowski Litwa - Wilno 1910-1945 Wydanie I krajowe Warszawa Wydawnictwo Grup Oporu Solidarni 1989 Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Brzozowski Zygmunt Szczęsny: Litwa - Wilno 1910-1945. Wyd. I krajowe.
Warszawa: Wydawnictwo Grup Oporu „Solidarni”, 1989.
A5, okł.kart., 164,[3] s., fotooff. z oryg., [c. 5000-7000 zł].
Na okł. fotografia Ostrej Bramy w Wilnie w kolorze żółtobrązowym. Ilustracje przedrukowano na s. [165-166]. Na s. [167] fotografia i biogram autora. Opracowanie graficzne: Kuba Grydniewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1987.
CD-331, BN-0575, Ka-3666=Ka-5050, KS-1081*[wg CD], BJ-0460, FC-9416, Br-0290, ECS-00153, ST15-0491, Nukat-594287 – MM
Zygmunt Szczęsny Brzozowski Litwa - Wilno 1910-1945 bez wyd roku 1989 rycerz na czarnym koniu Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Brzozowski Zygmunt Szczęsny: Litwa - Wilno 1910-1945.
B.m.: b.w., b.r. [1989-1990].
A5, okł.kart., 164,[2] s., fotooff. z oryg., [c. 11000 zł].
Na okł. rysunek jasnego rycerza na czarnym koniu na żółtej apli. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1987 - oprócz okł. oraz fotografii.
wiele bibliotek kataloguje tę edycję jako wyd. paryskie, np. BJ B 12740 II, BKUL 5011 B – MM
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.