Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Bu - Bukowiński

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 17.05.2018 r.
 
 
 opis książki Buczek Roman: Na przełomie dziejów. Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1947.
Toronto: Century Publishing Company Ltd., 1983.
24 cm, 427,[3] s., [20] s. tabl.
ISBN 0-919786-04-9.
– uw – MM
 opis książki Buczek Roman: Na przełomie dziejów. Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1947. [Cz. 1-2].
B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil, b.r. [1987].
A6, okł.kart., 211 + [6],213-403,[2],414-427,[3],[20] s. fot., off. z oryg., [c. 1150-1200 zł].
Ruch Społeczny Solidarność.
Oznaczenie części jedynie kropkami na grzbiecie. Przedmowa: Stanisław Wójcik. Przedruk z wyd.: Toronto: Century Publishing Company 1983.
Ł-49, CJ-716, J-369, BN-0577=BN-0578*[wg BUW], Ka-179, Hoo99/172, BJ-0461, FC-9417, Br-0291, ECS-05294+05295, ST15-0492, Nukat-2895080+783386 – MM
 opis książki Buczek Roman: Na przełomie dziejów. Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1947. Wyd. II.
Wrocław: Spółdzielnia Wydawnicza Profil, grudzień 1989.
A5, okł.kart., 104,[4 fot.],105-320,[4 fot.],321-403,[2],414-427,[3] s., off. z oryg., [c. 10000-12000 zł].
Przedmowa: Stanisław Wójcik. Przedruk z wyd.: Toronto: Century Publishing Company 1983.
BN-0576, BJ-0462, FC-9418, Br-0292, ECS-04234, Nukat-289719 – MM
 opis książki Buczek Roman: Stronnictwo Ludowe w latach 1939-1945. Organizacja i polityka.
Londyn: Jutro Polski, 1975.
– uw – MM
 ▬ Buczkowski Lesław: Uwagi o zewnętrznej taktyce związku. - patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81. – uw
 opis książki Buczkowski Piotr: O potrzebie krytycznej teorii socjalizmu.
Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW, 1980.
A4, okł., 14 s., powiel.
Poznańskie Broszury Społeczne; Zeszyt 3.
Tytuł okł. Red. zespół: Stanisław Barańczak, Piotr Buczkowski, Andrzej Klawiter, Leszek Nowak.
BN-0579, BaBN-b2520026, BaBN-b1274815{[1],14,[1] s.}, Ka-976, Hoo99/172, HN-000509787, BJ-0463, FC-9419, Br-0293, ECS-01940, ST15-0493, Nukat-4022601 – MM [egz. pochodzi z Archiwum Zakładu Historii Ruchu Związkowego]
 ▬ Buczkowski Piotr - patrz w: Lato 1980. Dyskusja. Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW 1980. Poznańskie Broszury Społeczne; Zeszyt 5. – uw
 ▬ Buczkówna Mieczysława - patrz: Mat. [pseud.] – uw
 ▬ Buczkówna Mieczysława [teksty] - patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. – uw
 ▬ Buczyńska-Garewicz Hanna [przekł.] - patrz: Hannah Arendt: O myśleniu. EUROPA 1989. – uw
 opis książki Buczyński Stanisław, Pocek Jan: I miłość i przymierze. Janowi Pawłowi II chłopi polscy.
Lublin: Wydawnictwo Wiejskie im. Wincentego Witosa, współpraca wsw Komitywa Druk Studio MPS, czerwiec 1987.
A5, [24] s., c. 500 zł.
Na okł.: Reprint teki ofiarowanej Janowi Pawłowi II w Lublinie 9 czerwca 1987. Oprac.: St. Jawa. Kaligrafował: Jot Te, El Żet. Wydano gdzieś w Polsce w nakł. 500 egz. numerowanych ręcznie. Reprodukcje drzeworytów pochodzą z pracy J. Skoczylasa „Drzeworyt ludowy w Polsce”.
J-370, S-29/1609{Wydaw. Chłopskie, [12] s., ale może k.}, BN-0580*[wg J], Hoo99/177[I miłość…], KS-1084+KS-3650, ST15-0494[egz. nr 011], Nukat-1219106{[22] s.} – op
 opis książki Budapeszt ’56 oczami polskich dziennikarzy.
Warszawa: Wydawnictwo Most, 1986.
A5, 43 s., off. z masz., c. 160 zł.
Tytuł okł. Zawiera teksty: Marian Sabat [pseud.]: Od wydawcy; Relacja Hanny Adamieckiej; Relacja Mariana Bielickiego; Relacja X (prawdopodobnie red. Zygmunt Rzeżuchowski[?]); Relacja Y (prawdopodobnie red. Leszek Kołodziejczyk[?]); Odpowiedzi na pytania (Krzysztof Wolicki[?]).
K-3553, G-86/35, CJ-717, J-371, BN-0581, Ka-180, KS-0608, BJ-0464, FC-9420, Br-0294=Br-0295[fot.], ECS-00154, ST15-0495, Nukat-691743 – MM
 opis książki Budowa pomnika. Gdańsk, 15.12.1980 r.
Gdańsk: Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Poległych Stoczniowców 1970”, 1980.
25 cm, [2],9 k., powiel. spiryt., 4 fotogr.
Kronika budowy Pomnika Poległych w Grudniu 1970 r. w Gdańsku.
BJ-0465, FC-9421, Br-0296, ST15-0496 – op
 opis książki Budować gotowość. Program Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Toruniu.
Toruń: b.w. [RKW NSZZ „S”], styczeń 1985.
A5, 7,[1] s., stdr. z masz.
{K-1595, BN-0582*[wg K] - błędnie: 7,[8] s.}, J-372, Hoo99/172, Ka-4010, BJ-3219, FC-10621, Br-0297, ST15-0497, Nukat-2172361, Kpbc – MM
 opis książki Budrewicz Leszek: Arytmia serca.
B.m. [Wrocław]: Oficyna Kornik Drukarz, 1978.
[2],35 s.
Punkt Widzenia I.
KS-1086*[wg MJ] – op
 opis książki Budrewicz Leszek: Arytmia serca.
Wrocław: b.w., 1979.
A4, 15 s.
Biblioteka Agory; Tom X.
MJ*{Wyzwolenie 1978; Bibl. Agory 8}, KS-1089*[wg MJ*], Ka-5141 – op
 opis książki Budrewicz Leszek: Jak minął dzień?
Wrocław: b.w., 1979.
A4, 27 s., masz.
BJ-0466, FC-9422 – op
 opis książki Budrewicz Leszek: Jak minął dzień.
B.m. [Wrocław]: Oficyna Kornik Drukarz, 1978.
[2],30 s.
Punkt Widzenia II.
KS-1087*[wg MJ] – op
 opis książki Budrewicz Leszek: Jak minął dzień?
B.m. [Wrocław]: b.w., 1979.
[2],4-33 k., powiel.
Biblioteka Agory; 15.
Hoo99/172, KS-1090*[wg MJ*], Br-0298[fot.], Nukat-2270829[BUWr] – op
 opis książki Budrewicz Leszek: Noc długich szyi.
Wrocław: WiP [Wolność i Pokój], 1989.
19 cm, okł.kart., 26,[2] s., off. z masz., c. 200 zł.
Biblioteka WiP. Seria Literacka; [2].
BN-0583*[wg WBP Krak], KS-1093*[wg MJ*]{1988}, KS-1095*[wg MJ*], Ka-4311, BJ-0467, FC-9423, ECS-02100, Nukat-1718992[ECS] – MM
 opis książki Budrewicz Leszek: One.
Wrocław: Oficyna Rekopiśmienna „Prawą Ręką”, 1982.
A5, 32 k., masz. przeb.
[Biblioteka Agory.]
Zalecenie: Podaj Dalej.
{K-1596*, G-82/31*, CD-332, J-4053*, BN-0584*[wg K], KS-1091*[wg CD*] - wszystkie wg Wezwanie 1982 nr 2/3 s. 118}, BJ-0468, FC-9424 – op
 opis książki Budrewicz Leszek: Pasta z Rasta.
Wrocław: Wydawnictwo Kret, 1989.
A5, okł.kart., 27,[1] s., off. ze skł., c. 250 zł.
Biblioteka Wrocławska; Nr 4 [kontynuacja Biblioteki Obecności].
Proj. okł., s. tytułowej oraz ilustr.: Tadeusz Kuranda. Oprac. graf.: Pestka [pseud.]. Na s. IV okł.: Nota o autorze.
CD-333, BN-0585, KS-1096, BJ-0469, FC-9425, Br-0299, ECS-00156, Nukat-1541265 – MM
 opis książki Budrewicz Leszek: Pierwsza i druga wojna światów.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1983.
A6, okł.kart., [2],71,[3] s., off. z masz., c. 90 zł.
K-1597, G-83/69, CD-334, J-373, BN-0586, Ka-181, Hoo99/172, HN-000546928, KS-1092, BJ-0470, FC-9426, Br-0300, ECS-00155, ST15-0498, Nukat-589033 – MM
 opis książki Budrewicz Leszek: Ruchy tektoniczne.
Wrocław: b.w., 1978.
A4, [23] k., masz.
Biblioteka Agory; 4.
KS-1088*[wg MJ*, Wydaw. Wyzwolenie; błędnie: Biblioteka Agory; 8], BaBN-b1902480{[24] s, [1980]}, BJ-0471, FC-9427 – op
 opis książki Budrewicz Leszek: Ruchy tektoniczne.
Wrocław: b.w., 1978.
A4, 8,[1] k., masz.
Biblioteka Agory; 4.
BJ-0472, FC-9428 – op
 opis książki Budrewicz Leszek: Wiersze wezbrane.
Wrocław: NWW [Niezależne Warsztaty Wydawnicze] Ogniwo; przy udziale Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, 1988.
A5, okł.kart., 60,[3] s., stdr. ze skł., [c. 400 zł].
Proj. okł. i układ graf.: Pestka. W tomiku wykorzystano grafiki Tadeusza Kurandy.
Rec.: MET: Orczykiem. Brulion 1989 nr 10 s. 182.
BaBN-b1895883, KS-1094, BJ-0473, FC-9429, Br-0301, Nukat-2146036 – MM
 ▬ Budrewicz Leszek [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982; Wiersze. Łódź: Solidarność Walcząca 1986. – uw
 ▬ Budzisz January [przedm.] - patrz w: Jacques Maritain Jacques: Humanizm integralny. Warszawa: Krąg 1981. – uw
 opis książki Budzisz Marek: Droga do kapitalizmu.
Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Gdańskiego Towarzystwa Politycznego „Młoda Polska”, 1989.
A5, okł.kart., 9 s., off., [c. 400 zł].
Gdańskie Towarzystwo Polityczne „Młoda Polska”. Zeszyty Problemowe.
Tytuł okł. S. 9 na III s. okł. Pod tekstem data: 8.11.1989 r.
BN-0587, Ka-4098, Hoo99/172, HN-002196055, BJ-0474, FC-9455, Br-0302, ECS-03757, Nukat-216833 – MM
 opis książki Bugaj Ryszard: Na czym polega obrona interesów pracowniczych.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A5, 7 s., off. z masz.
Referat wygłoszony w Gdańsku na sympozjum OPSZ NSZZ „Solidarność” 4 XI 1980.
BJ-0472, FC-9456 – op
 ▬ Bugaj Ryszard: Niezbędne warunki reformy. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. – uw
 ▬ Bugaj Ryszard: O tezach programowych - rozmowa Seweryna Blumsztajna z Ryszardem Bugajem. - patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81. – uw
 ▬ Bugaj Ryszard [współaut. oprac.] - patrz: Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy. Warszawa: IWZZ 1981. – uw
 ▬ Bugaj Ryszard - patrz: Uwagi o sytuacji gospodarczej kraju. Warszawa: Nowa 1978. – uw

 ▬ Bugajski Ryszard: Przesłuchanie. [film]
Rec.: Józef Gawron [pseud. – właśc. Juliusz Burski]: »Przesłuchanie« R. Bugajskiego. Wezwanie 1982 nr 2-3 s. 220-221; Tomasz Deliberowicz [pseud. – właśc. Eugeniusz Biały]: Film o polskim Gułagu. Czas Poznań 1985 nr 4-5 s. 73-79; Stanisław Marek-Królak: Jak Bugajski zostawał reżyserem, Długi stenogram o zabijaniu, List otwarty Andrzeja Wajdy. Tygodnik Gdański nr 3(23), 21.01.1989 r., s. 7-10. – uw
Bugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Warszawa Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1983 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRLBugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Warszawa Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1983 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRL]
 opis książki Bugajski Ryszard: Przesłuchanie.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1983.
A5, okł.kart., [6],3-58 s., 16 tabl. fot., off. z masz., [c. 200 zł].
Zespół Filmowy „X”. Pomysł powstał przy udziale Janusza Dymka. Zawiera również: List otwarty Andrzeja Wajdy do V-Ministra Kultury i Sztuki d/s Kinematografii Stanisława Stefańskiego z dn. 17 V 1982 r. w sprawie kolaudacji filmu „Przesłuchanie” oraz pełną wersję scenariusza. Scenariusz jest datowany: Warszawa, listopad 1980.
Rec.: Albin Oliwa [pseud. – właśc. Ryszard Holzer]: Verbum 1984 nr 4/5 s. 39-40.
K-1598, G-83/70, CD-335, Ł-50, J-374, BN-0588, Sup-78, Ka-182, HN-002004143, KS-1103*[wg CD], BJ-0476, FC-9457, Br-0303, ECS-00157, ST15-0499, Nukat-539450 – MM
Bugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Paryż Paryz IL Instytut Literacki 1983 Biblioteka Kultury Tom 385 2-7168-0041-3 2716800413 Scenariusz filmowy film stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRL
 opis książki Bugajski Ryszard: Przesłuchanie. Scenariusz filmowy.
Paryż: Instytut Literacki, 1983.
22 cm, 109,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 385.
Na s. 7-12: Bolesław Sulik: Przedmowa. ISBN 2-7168-0041-3.
– uw – MM
 ▬ Przesłuchanie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985. Nowakaseta 027. Zawiera słuchowisko zrealizowane przez Jana Galla, na podstawie noweli i ścieżki dźwiękowej filmu Ryszarda Bugajskiego. – uw

 ▬ Bugajski Ryszard: Przesłuchanie. Scenariusz filmowy. Łódź: Wydawnictwo Społeczne „Fakt”, marzec 1989. A5, okł., [4],7-109 s., off. z oryg., c. 900 zł. Na s. 7-12: Bolesław Sulik: Przedmowa. Przedruk – kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
Sup-81, KS-1104*[wg MJ], ST15-0500, Nukat-4059936 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Bugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Łódź Lodz Wydawnictwo Społeczne Fakt 1989 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRLBugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Łódź Lodz Wydawnictwo Społeczne Fakt 1989 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRLBugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Łódź Lodz Wydawnictwo Społeczne Fakt 1989 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRL
 opis książki Bugajski Ryszard: Przesłuchanie. Scenariusz filmowy.
Łódź: Wydawnictwo Społeczne „Fakt”, marzec 1989.
A5, okł., [4],7-109,[2] s., off. z oryg., c. 900 zł.
Na III s. okł. nota drukarska oryg. Książka w postaci jednej grubej nieobciętej składki spiętej w grzbiecie.
W-11, BŁ-24, BN-0590*[wg MBPŁ] – MM
Różnice w stemplach na IV. s. okł.:
- stempel: „Łódź, / FAKT” – MM;
- stempel: „Łódź, / FAKT” i dodatkowo: „1989” – MM
Bugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Łódź Lodz Wydawnictwo Społeczne Fakt 1989 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRL
 opis książki Bugajski Ryszard: Przesłuchanie. Scenariusz filmowy.
Łódź: Wydawnictwo Społeczne „Fakt”, marzec 1989.
A5, okł.kart., [4],7-109 s., off. z oryg., c. 900 zł.
Książka klejona z pojedynczych kartek.
– MM

Bugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Warszawa Wydawnictwo Recto 1989 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRLBugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Warszawa Wydawnictwo Recto 1989 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRL
 opis książki Bugajski Ryszard: Przesłuchanie. Scenariusz filmowy.
Warszawa: Wydawnictwo Recto, 1989.
A5, okł.kart., [2],7-108,[1] s., off. z oryg., c. 850 zł.
Pomysł powstał przy udziale Janusza Dymka. Na s. 7-12: Bolesław Sulik: Przedmowa. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
CD-337, Sup-80, KS-1106*[wg CD], Nukat-1145791 – MM
Bugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Warszawa Wydawnictwo Recto 1989 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRLBugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Warszawa Wydawnictwo Recto 1989 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRL
 opis książki Bugajski Ryszard: Przesłuchanie. Scenariusz filmowy.
Warszawa: Wydawnictwo Recto, 1989.
A5, okł.kart., [2],7-108,[2] s., 4 s. fot., off. z oryg., c. 1250 zł, nakł. 3000 egz.
Pomysł powstał przy udziale Janusza Dymka. Na s. 7-12: Bolesław Sulik: Przedmowa. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983 za zgodą Nowej. Na s. [110] nota wydawnicza.
CD-337, BN-0591, BJ-0478, FC-9459, Ka-4823, ST15-0501 – MM
Bugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Warszawa Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1989 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRLBugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Warszawa Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1989 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRL
 opis książki Bugajski Ryszard: Przesłuchanie. Wyd. II.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1989.
A5, okł.kart., 127 s., [16] s. fot., off. ze skł., c. 3500 zł.
Pomysł powstał przy udziale Janusza Dymka. Scenariusz jest datowany: Warszawa, listopad 1980 r. Zawiera również: Kolaudacja. Wypowiedzi uczestników kolaudacji [23 kwietnia 1982 r.] przedrukowane wg: Wezwanie 1982 nr 2-3 s. 222-235; List otwarty Andrzeja Wajdy do wiceministra kultury i sztuki ds. kinematografii Stanisława Stefańskiego z dn. 17 V 1982 r. w sprawie kolaudacji filmu „Przesłuchanie”. Projekt okł.: Studio Q. Na grzbiecie błąd w tytule: PRESŁUCHANIE.
CD-336, BN-0589*[WBP Krak, WBP Skier], BaBN, Sup-79, KS-1105*[wg CD], BJ-0477, FC-9458, Nukat-678948 – MM
Bugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Warszawa Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1990 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRL 83-7054-003-1 8370540031Bugajski Ryszard Przesłuchanie Przesluchanie Warszawa Niezalezna Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1990 Scenariusz filmowy film Janda stalinizn UB Urząd Bezpieczeństwa PRL 83-7054-003-1 8370540031
 opis książki Bugajski Ryszard: Przesłuchanie. Wyd. III.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1990.
21 cm, 130 s., 16 s. fot. kolor.
W stosunku do wyd. z 1989 r. zmieniono zakończenie tekstu o kolaudacji filmu wg artykułu Stanisława Marka Królaka „Jak Bugajski zostawał reżyserem…” Tygodnik Gdański, nr 3, 21.01.1990 r. Nie zamieszczono listu A. Wajdy. ISBN 83-7054-003-1.
– uw – MM
 opis książki Bugajski Ryszard: Przesłuchanie.
Warszawa: Muza, 2001.
Seria: Sami Swoi.
ISBN 83-7200-691-1.
– uw – MM

 opis książki Bugajski Ryszard: Przyznaję się do winy.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1984.
A5, okł.kart., [2],5-155,[2] s., [16] s. fot., off. z masz., c. 480 zł.
Komitet Kultury Niezależnej. Seria Współczesna.
Okł. stdr. w kolorze czarnym. Na s. IV okł.: nota o autorze. Fotografie po s. 130. Książka spięta zszywkami przy grzbiecie przez okł.
Rec.: Jan Racki [pseud. – właśc. Grzegorz Godlewski]: Życie słonia z punktu widzenia mrówki czyli zwyczajny stalinizm. Kultura Niezależna 1985 nr 11-12 s. 56-61; A.S. [Andrzej Szulc]: Zagadka Noela Fielda. Wybór 1985 nr 7 s. 1-2; (j.sz) [pseud. – właśc. Krzysztof Dawidowicz]: Zagadka Fielda. Arka Kraków 1986 nr 15 s. 127-130.
K-1599, {G-84/63, J-375[kolor okł. niebieski]}, CD-338, BN-0593, Ka-183, Hoo99/172, HN-000541701, KS-1107*[wg CD], BJ-0479, FC-9460, Br-0304, ECS-00158, ST15-0502, Nukat-830357 – MM
 opis książki Bugajski Ryszard: Przyznaję się do winy. [Wyd. 2].
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1984.
A5, okł.kart., [2],5-155,[2] s., [16] s. fot., off. z masz., c. 480 zł.
Komitet Kultury Niezależnej. Seria Współczesna.
Okł. stdr. w kolorze czarnym. Na s. IV okł.: nota o autorze, po jej lewej stronie biała pionowa nota: Kolejny bestseller autora „Przesłuchania”!, w dole czerwonym stemplem: pół globu z cyfrą 3.
{G-84/64, J-376[kolor okł. żółty]}, CD-339*[wg G], BN-0592*[wg J], KS-1108*[wg MJ]{[8] s. fotogr.} – MM
Odmiany:
- Fotografie po s. 130. Książka spięta zszywkami przy grzbiecie przez okł. Druk okł. zalany nadmiarem czarnej farby. - MM;
- Fotografie po s. 98. Książka spięta zszywkami przy grzbiecie pod okł. Druk okł. zbliżony do prawidłowego. - MM {otarcia, uszkodzony grzbiet, autograf autora dla Janusza Sosnowskiego [ślepy stempel Ex Libris] dat. 10.III.[19]85 r.}
 opis książki Bugajski Ryszard: Przyznaję się do winy.
Londyn: Puls, luty 1985.
ISBN 0 907587 18 6.
– uw – MM
 opis książki Bugajski Ryszard: Przyznaję się do winy. Wyd. I.
Warszawa: Czytelnik, 1991.
Na s. [4] inf.: Pierwsze wyd. kraj.: NOWA 1985[!?]. ISBN 83-07-02168-5.
– uw – MM
Odmiany wyd.:
- Opr. kart., książka klejona - MM
- Opr. tw., książka szyta, opr. Książnicy - MM
 ▬ Bugajski Sławomir - patrz: Alfred B. Gruba [pseud.] – uw
 ▬ Bujak Adam [fotogr.] - patrz: Wystawa fotografii p.t. „Księdzu Jerzemu”, Mistrzejowice XI-XII 1984 rok. [Kraków 1984]. – uw
 ▬ Bujak Kazimierz - patrz: Jan Gadeja [pseud.]: Za ile i jak żyjemy? /Sytuacja materialna Polaków/. Kraków: Bez Cięć 1985. – uw
 opis książki Bujak Zbigniew: Długie trwanie.
Kraków: Wyd. Świt, 1987.
A5, okł.kart., [11] k., powiel. jednostr.
Tytuł okł. Okł. i karta wstępna były pisane odręcznie [z tego powodu poszczególne egz. różnią się]. Zawiera teksty: Jak organizowaliśmy podziemie; Program walki pozycyjnej.
J-378*[wg Pil-273], BK-59*[wg Pil], BN-0595*[wg BK*], {BJ-0481, FC-565, KJ-59*[wg BJ]}, {BJ-0482, FC-566, KJ-60*[wg BJ]}, Nukat-674147[Oss] – MM
 ▬ Bujak Zbigniew: Pierwsze godziny (fragm. z: Prawda raz powiedziana. Warszawa: Nowa 1987, s. 106-110) - patrz w: [Trzynasty] 13 grudzień. Wspomnienia. Kraków 1989. – uw
 opis książki Bujak Zbigniew: Prawda raz powiedziana… Na podstawie materiałów zebranych przez Janinę Jankowską - oprac. zespół Archiwum „Solidarności”.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
A5, okł.kart., 259,[2] s., off. z masz., c. 950 zł.
Archiwum „Solidarności”; Tom 16. Seria: Dokumenty.
CJ-718, J-379, BN-0596, Ka-184, BJ-0483, FC-9461, Br-0305, ECS-02104, ST15-0503, Nukat-771821 – MM
 ▬ Bujak Zbigniew: Robotnicy 1968. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na UW. Z. 2. Warszawa: Sowa 1981; Marzec 68. Sesja na UW 1981. [Wybór]. Warszawa: Nowa [1983]. – uw
 ▬ Bujak Zbigniew: Walka pozycyjna. - patrz w: Jacek Kuroń: Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia; Zbigniew Bujak: Walka pozycyjna; Wiktor Kulerski: Trzecia możliwość. [1982]. – uw
 ▬ Bujak Zbigniew: Wstęp. - patrz: Władimir Bukowski: I powraca wiatr… – uw
 ▬ Bujak Zbigniew [rozm.] - patrz w: Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. – uw
 ▬ Bujak Zbigniew [teksty] - patrz w: Listy z podziemia. Victoria [1983 ?]. – uw
 ▬ Bujak Zbigniew [wywiad] - patrz w: Witold Bereś i Krzysztof Burnetko: Tylko nie o polityce. Paryż: Instytut Literacki 1989. – uw
 ▬ Bujanowski Józef [błędnie] - właśc. Józef Bujnowski – uw
 ▬ Bujnowski Jan [pseud.] - właśc. Krystyna Kersten – uw
 ▬ Bujnowski Jan [pseud.]: Jałta: ostatni akt antyhitlerowskiej koalicji czy pierwszy akord zimnej wojny? - patrz w: Zeszyt problemowy Myśli Niezależnej. Nr 1. Historia. Warszawa: CDN 1986. – uw
 ▬ Bujnowski Jan [pseud.]: W oczach komunistów. Słowo wstępne. - patrz w: Teresa Torańska: Oni. – uw
 ▬ Bujnowski Józef: Gorycz i walka [wiersz] - patrz w: Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984; Wilno. Łodź: ’85. – uw
 ▬ Bujwid Andrzej [pseud. - właśc. Zbigniew Woźniak] [red.] - patrz w: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Bujwid Andrzej: Profil demograficzny i zdrowotny. - patrz w: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Bukowińska Elżbieta – patrz w: Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981. – uw

 ▬ Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia dla przyjaciół. [Ten sam tekst co „Wspomnienia z Kazachstanu” lecz w innej redakcji].
- w: Kultura Paryż 1976 nr 11/350 s. 35-63.
– uw – MM

 ▬ Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu. Lublin: Spotkania, 1979. A4, [2],57,[2] s., powiel. Biblioteka Spotkań.
Rec.: Ksiądz Robak [pseud. – właśc. Tadeusz Isakowicz-Zaleski]: Na zesłaniu. Głos 1979 nr 1(13) s. 27-29.
Preibisz-23, CD-340, S-32/2604, BN-0631, Ka-187, Hoo99/172, HN-001298817, KS-1112*[wg CD], Br-0320, ECS-03697, ST15-0504, Nukat-2065621 – opisy nie umożliwiają określenia odmiany wydania – uw
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Lublin Spotkania 1979 Biblioteka Spotkań Spotkan AR 3548 AR_3548 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie KazachstanBukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Lublin Spotkania 1979 Biblioteka Spotkań Spotkan AR 3548 AR_3548 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Lublin Spotkania 1979 Biblioteka Spotkań Spotkan AR 3548 AR_3548 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
egz. FC - AR 3548
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
Lublin: Spotkania, 1979.
A4, [2],57,[2] s., powiel., [c. 45 zł].
Biblioteka Spotkań.
Na okł. litera „b” w nazwisku wygięta u góry w lewo, dolne zakończenie litery „S” w „Kazachstan” skierowane w górę.
BJ-0503, FC-9618 – op
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Lublin Spotkania 1979 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie KazachstanBukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Lublin Spotkania 1979 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Lublin Spotkania 1979 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
egz. Bibl. KUL
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
Lublin: Spotkania, 1979.
A4, [2],57,[2] s., powiel., [c. 45 zł].
Biblioteka Spotkań.
Na okł. litera „b” w nazwisku u góry prosta, dolne zakończenie litery „S” w „Kazachstan” skierowane w dół.
KUL – op

Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Londyn Spotkania 1979 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie KazachstanBukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Londyn Spotkania 1979 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
okładkastrona tytułowa
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
B.m. [Londyn]: Biblioteka Spotkań, © 1979.
22 cm, 79 s.
Tekst kończy się na s. 79. © Copyright by Spotkania, 1979. Printed and bound in Great Britain. Książka klejona ze zszytych nicią ośmiokartkowych składek.
– uw – MM
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Londyn Spotkania 1979 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie KazachstanBukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Londyn Spotkania 1979 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
okładkastrona tytułowa
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
B.m. [Londyn]: Biblioteka Spotkań, © 1979.
22 cm, 79 s.
Tekst kończy się na s. 79. © Copyright by Spotkania, 1979. Printed and bound in Great Britain. Książka klejona z pojedynczych kartek.
– uw – MM
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu wydanie III Lublin Spotkania 1980 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu. Wyd. III.
Lublin: Spotkania, 1980.
A5, okł.kart., 75 s., stdr. z oryg., [c. 70 zł].
Biblioteka Spotkań.
Tytuł okł. Przedruk z wyd. II [jako wyd. I przyjęto wyd. lubelskie]: Londyn: Biblioteka Spotkań © 1979. Nie przedrukowano s. [1-2], [4] i 8, zmieniono paginację na 1-75. Konstrukcja książki: składki: 10+10+10+8 k.
CD-341, Preibisz-23, Ł-51a, BN-0630, Ka-977, KS-1113*[wg CD], {BJ-0504, FC-9619 - z powodu obcięcia dołu okł. nie widać: „Lublin 1980”, ale górne fragm. napisu są widoczne}, ECS-04049, ST15-0505, Nukat-1397296 – MM
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu wydanie IV Kraków Krakow Wydawnictwo Krzyża Krzyza Nowochuckiego Nowohuckiego Nowa Huta 1980 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie KazachstanBukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu wydanie IV Kraków Krakow Wydawnictwo Krzyża Krzyza Nowochuckiego Nowohuckiego Nowa Huta 1980 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
okł. żółtaokł. zielona
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu. Wyd. IV.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krzyża Nowochuckiego[!], b.r. [1980].
A5, okł.kart., 79 s., off. z oryg., [c. 70 zł].
Biblioteka Spotkań.
Kopia, oprócz tytułu na grzbiecie, z wyd.: [Londyn] © 1979. Konstrukcja książki: jedna składka.
CD-342, BK-60, BN-0628, HN-000394944, KS-1114*[wg CD], BJ-0505, FC-585, ECS-02105, Nukat-696824 – MM
Odmiany kartonu okł.:
- karton żółty. ST15-0506 - MM
- karton zielony. ST15-0507 - MM
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu wydanie V Kraków Krakow Wydawnictwo Krzyża Krzyza Nowohuckiego Nowa Huta 1981 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie KazachstanBukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu wydanie V Kraków Krakow Wydawnictwo Krzyża Krzyza Nowohuckiego Nowa Huta 1981 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
okładkastrona tytułowa
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu. Wyd. V.
Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, 1981.
A5, okł.kart., 78,[1] s., off. z oryg.
Biblioteka Spotkań.
Przedruk z wyd.: [Londyn] © 1979. Zmieniono s. red. i tytuł tekstu: Od redakcji. Konstrukcja książki: jedna składka.
CD-343, Ł-51d, BK-61[err], BN-0629, Ka-3903{68,[2] s.}, KS-1115*[wg MJ], BJ-0506, FC-586, ST15-0508, Nukat-745511 – MM [egz. nieobcięty]
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu wydanie V Kraków Krakow Wydawnictwo Krzyża Krzyza Nowohuckiego Nowa Huta 1981 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie KazachstanBukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu wydanie V Kraków Krakow Wydawnictwo Krzyża Krzyza Nowohuckiego Nowa Huta 1981 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
okładkastrona tytułowa
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu. Wyd. V.
Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, 1981.
A5, okł.kart., 78,[1] s., off. z oryg.
Biblioteka Spotkań.
Słabej jakości przedruk kserooffsetowy z wyd. opisanego powyżej. Druk brudny, wyjątkowo niewyraźnie wydrukowano fotografie. Ciekawa - niespotykana - konstrukcja książki: po dwie 8-mio stronicowe składki z przodu i z tyłu książki zawinięte są na grzbiecie grubej środkowej składki [s. 17-64] i zszyte razem z nią.
– MM [egz. obcięty, ale mało precyzyjnie]
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Warszawa Niezależne Wydawnictwo Chłopskie 1981 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Chłopskie, b.r. [1981].
A6, okł.kart., 79 s., off. z oryg., c. 70 zł.
Pomniejszona kopia wyd.: [Londyn] © 1979. Dodano na okł. słowo „Przedruk” i znak wydawcy oraz inf. o wydaw. na III s. okł. Dość dobry druk fotooffsetowy. Konstrukcja książki: pięć składek po 8 k.
Ł-51c, KS-1116*[wg MJ], BaBN-b1900896, BJ-0507, FC-9620, Br-0321, ECS-03932, ST15-0509, Nukat-209347 – MM
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu 1980 1981 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
FC-36426*[wg BN]
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
B.m.: b.w., b.r. [1980?].
22 cm, 77,[1] s.
Biblioteka Spotkań.
Okł. jak s. tytułowa wyd.: [Londyn 1979].
BaBN-b1377436, FC-36426*[wg BN], Nukat-972193[BPW] – op
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Rzym Spotkania 1981 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie KazachstanBukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Rzym Spotkania 1981 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
okładkastrona tytułowa
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu. Wyd. II.
Rzym: Editions Spotkania, 1981.
22 cm, 78,[2] s.
Na s. [2]: Wyd. I – Londyn 1979 / Wyd. II – Rzym 1981. Tekst kończy się na s. 78. Na s. [79] dwie fotografie.
– uw – MM
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Warszawa Unia Nowoczesnego Humanizmu 1982 1983 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1982-3].
A5, okł.kart., [4],5-79 s., off. z oryg., [c. 180 zł].
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Przedruk z matryc/klisz wyd. IV: Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowochuckiego[!] [1980]. Na s. 79 jest paginacja. Wysokość kolumny druku na s. 14 wraz z paginacją: 178 mm.
CD-344, Ł-51b, BN-0633*[wg BUW ?]=BN-0634 – MM
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Warszawa Unia Nowoczesnego Humanizmu 1982 1983 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1982-3].
A5, [4],5-78,[1] s., off. z oryg., [c. 160-170 zł].
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Przedruk z matryc/klisz wyd. IV: Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowochuckiego[!] [1980]. Prawdopodobnie późniejszy nakład: brak kartonowej okładki, brak paginacji na s. [79], gorszy druk szczególnie ilustracji na s. [4] i 8. Wysokość kolumny druku na s. 14 wraz z paginacją: 175,4 mm.
CD-345, J-404{78,[1] s.}, Ka-186[3-78 s.}, KS-1117*[wg CD], {BJ-0512, FC-9625 - [2],5-79 s.}, ECS-02106, ST15-0510, Nukat-1718872[ECS] – MM

 ▬ Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu. B.m.: b.w., b.r. [1985]. A5, okł.kart., 78,[2] s., off. z oryg., [c. 200 zł]. Na okł. niewyraźne okno więzienne. Kopia poza okł. wyd. II: Rzym 1981. Słaby, ale dość czysty druk fotooffsetowy. Konstrukcja książki: jedna składka.
K-3555, G-86/36, CD-346, CJ-721, J-405, BN-0632, Ka-3120, KS-1118*[wg MJ], Br-0322, ECS-03754, Nukat-696857 – brak możliwości określenia typu wyd.
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu 1985 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie KazachstanBukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu 1985 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
okładkastrona tytułowa
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A5, okł.kart., 78,[2] s., off. z oryg.
Szerokość wiersza z nazwiskiem autora na okł.: 120 mm. Portret autora na [4] s. Dwa zdjęcia z Karagandy na s. [79], inf. o wydaw. na s. [80]. W środku książki s. 40-41.
BaBN-b1274868(I 1.987.903), BJ-0509, FC-9622 – MM
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu 1985 komunizm zesłanie Kazachstan k013048 Muzeum Wolnego Słowa Slowa m-ws.pl www.m-ws.pl/muzeum/Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu 1985 komunizm zesłanie Kazachstan k013048 Muzeum Wolnego Słowa Slowa m-ws.pl www.m-ws.pl/muzeum/
okładkastrona tytułowa
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A5, okł.kart., [4],5-7,[3],9-78 s., off. z oryg.
Rys. na okł. pomniejszony. Szerokość wiersza z nazwiskiem autora na okł.: 108,5 mm. Portret autora na [4] s. Dwa zdjęcia z Karagandy obok s. [8], inf. o wydaw. przed s. 9. W środku książki s. 38-39.
BaBN-b1274868(I 1.992.727), BJ-0508, FC-9621, ST15-0511 – MM

Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu 1985 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie KazachstanBukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu 1985 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
okładkastrona tytułowa
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
B.m.: b.w., b.r. [1985-6].
A5, okł.kart., 78,[2] s., off. z oryg., [c. 200-400 zł].
Na okł. pochylony krzyż nad dużym białym tytułem. Kopia poza okł. z wyd. II. Rzym 1981. Zmniejszony druk fotooffsetowy brzydki i brudny. Portret autora na [3], spis treści na [4]. Konstrukcja książki: jedna składka.
CD-347, BJ-0511, FC-9624, ST15-0512 – MM
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu 1985 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie KazachstanBukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu 1985 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
okładkastrona tytułowa
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
B.m.: b.w., b.r. [1985-6].
A5, okł.kart., 78,[2] s., off. z oryg.
Na okł. tytuł z popękanych liter. Portret autora na [4] s. Kopia poza okł. z wyd. II: Rzym 1981, usunięto jedynie nazwę wydaw. ze s. tytułowej. Okł. – fotooffset; s. tytułowa – kserooffset. Konstrukcja książki: jedna składka.
BJ-0510, FC-9623 – MM
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu 1980 1981 Biblioteka Spotkań Spotkan m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
FC-36427*[wg BN]
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.

- B.m.: b.w., b.r. [po 1981]. 20 cm, 78 s. [przedruk z wyd.:] Rzym: Spotkania, 1981. BaBN-b1289776;
- B.m. [Lublin]: b.w. [Spotkania], b.r. [1981]. 21 cm, 16 s. Biblioteka Spotkań. BaBN-b1281030, FC-36427*[wg BN][fot.].
brak możliwości identyfikacji wyd.
– op
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Gdańsk Towarzystwo Wydawnicze Graf 1989 cenzura W-7 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu. Wyd. I. Nakład I.
Gdańsk: Towarzystwo Wydawnicze Graf, 1989.
A5, okł.kart., [6],9-78 s., off. z oryg.
Sygn. cenzora: W-7 [wycięcie tekstu na s. 24]. Nowy skład tekstu.
BN-0627*[wg TN Płock], BaBN-b1274863, Ka-185 – uw – MM
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu 1985 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie KazachstanBukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu 1985 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
okładkastrona tytułowa
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
B.m. [Bydgoszcz ?]: b.w. [Nasza Przyszłość ?], b.r. [1990 ?].
A5, opr.tw., [4],7-78 s., off. z oryg., [c. 17500 zł].
Na okł. tytuł z popękanych liter. Przedruk z wyd. II: Rzym 1981. S. tytułowa – kserooffset. Pominięto s. 5-6 i [79-80]. Konstrukcja książki: jedna składka, oprawa twarda z okuciami.
BJ-0513, FC-9626 – uw – MM
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Do moich przyjaciół 2001 Wołanie z Wołynia 83-911918-9-3 8391191893 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
- w: tegoż: Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej. Zebrał i oprac. Witold Józef Kowalów. Biały Dunajec; Ostróg: „Wołanie z Wołynia”, 2001. Biblioteka „Wołania z Wołynia”; tom 22. ISBN 83-911918-9-3, s. 39-124. – uw
Bukowiński Władysław Bukowinski Wladyslaw Wspomnienia z Kazachstanu Kaszuba Serafin Alojzy Zapiski z Kazachstanu Biały Dunajec 2006 Wołanie z Wołynia 83-88863-31-2 8388863312 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa Slowa komunizm zesłanie Kazachstan
 opis książki Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu; Kaszuba Serafin Alojzy o.: Zapiski z Kazachstanu.
Biały Dunajec - Ostróg: „Wołanie z Wołynia”, 2006.
Biblioteka „Wołania z Wołynia”; tom 52.
ISBN 83-88863-31-2.
– uw – MM
 ▬ Bukowiński Władysław ks.: Wspomnienia z Kazachstanu.
Opublikowano skrót - patrz: Kazimierz Plater-Zyberk: Wyjątki z pamiętnika ks. W. Bukowińskiego „Wspomnienia z Kazachstanu” oraz w j. ang. „Resume of memoires by a priest from USSR”. Toronto/London: Polish Ex-Combatants Associations 1983. – uw

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.