Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Bukowska - Bz

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 01.09.2019 r.
 
 
 ▬ Bukowska Ewa [red.] - patrz: Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej. Warszawa: OW Prom 1987. – uw
 opis książki Bukowski Jerzy: „Zamach stanu” (krótki zarys).
Wrocław: Akcja Wydawnicza Wrocławskiego Komitetu Pomocy Społecznej, 1982.
A6, [28] s., masz.
FC-36699 – op
 ▬ Bukowski Jędrzej [przekł.] - patrz: Jacques Monod: Przypadek i konieczność. Esej o filozofii biologii współczesnej. Warszawa: Głos 1979. – uw
 opis książki Bukowski Romuald: Sprawozdanie z 23 posiedzenia plenarnego Sejmu PRL w dniach 5–6 lipca 1982 r.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 4 k., masz. przebit.
ST15-0513 – op
 ▬ Bukowski Włodzimierz: Dusza ludzka w komunizmie.
Jest to fragment książki „I powraca wiatr” przetłumaczony przez Ewę Rurarz z angielskiego wyd.: To build a castle. My life as a dissenter. New York: Viking Penguin 1979. Wszystkie wydania tekstu są przedrukami [bez podawania źródła] z książki: Solidarność z wolnością. Red.: Wydak Don C. Lavoie. [Washington]: Cato Institute 1982 s. 39-58.
Nie znalazłem tych fragmentów w wydaniu książki „I powraca wiatr” wydanej po polsku w tłumaczeniu Andrzeja Mietkowskiego.
– uw
 opis książki Bukowski Władimir: Dusza ludzka w komunizmie.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Przyjaciół - Moskali (BPM), 1983.
A6, okł., [2],3-27 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Strony [2] i [28] są niezadrukowane – taki jest układ tekstu. Zawiera też: Sławomir Mrożek: Do Dyrekcji Muzeum w Lówr zagranicą. [przedruk z: Puls nr 17].
K-1602, G-83/72, J-381, BN-0597, Ka-190, HN-000552261, BJ-0484, FC-9509, Br-0306, ECS-02108, ST15-0514, Nukat-1730591 – MM
 opis książki Bukowski Włodzimierz: Dusza ludzka w komunizmie.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1983.
A6, okł.kart., 19,[1] s., off. z masz., [c. 30-40 zł].
Tytuł nagł. Paginacja z okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Przyjaciół Moskali 1983. Na s. [2]: notka o aut. Na okł. błędnie: …komuniźmie. Na s. [2] i [20] redakcja [Korwin-Mikke] tłumaczy dlaczego podaje jawnie swój adres.
K-1603, G-83/74, J-382, BN-0600, Ka-978, BJ-0485, FC-9510, Br-0307, ST15-0515, Nukat-838251 – MM
 opis książki Bukowski Władimir: Dusza ludzka w komunizmie.
Warszawa: Unia, 1983.
A5, okł., 27,[1] s., powiel., c. 50 zł.
Na s. 1: nota o aut. Na s. [28]: Sławomir Mrożek: Do Dyrekcji Muzeum w Lówr zagranicą. [przedruk z Puls nr 17].
K-1604, G-83/75, J-383, BN-0598, FC-36419*[wg BN], Ka-189=Ka-2958, ECS-03758, ST15-0516, Nukat-2070028 – MM
 opis książki Bukowski Włodzimierz: Dusza ludzka w komunizmie.
Warszawa: b.w., 1983.
A5, [2],20 s., off. z masz., [c. 40-50 zł].
Zawiera też: Sławomir Mrożek: Do Dyrekcji Muzeum w Lówr zagranicą. [przedruk z: Puls nr 17]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Przyjaciół Moskali 1983. Na okł. błędnie: …komuniźmie. Druk z wykorzystaniem tych samych: maszynopisu, matryc tekstu i okł. co w wyd.: Warszawa: Officyna Liberałów 1983.
K-1601, G-83/73, J-380, BN-0601*[wg BUW], BaBN-b1372013, Ka-979, BJ-0486, FC-9511 – MM
 opis książki Bukowski Włodzimierz: Dusza ludzka w komunizmie.
B.m. [Bydgoszcz]: Catacumbus, 1983.
A6, okł.kart., 27,[1] s., stdr. z masz.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Przyjaciół Moskali 1983.
{K-1600*, G-84/65*, J-384*[wg SZ-7], BN-0599*[wg K*] – 1984, 17 s.}, Ka-188, ST15-0517 – op
 opis książki Bukowski Władymir: I powiał [właśc.: powraca] wiatr.
Warszawa: WEGA Mikrorejon Mokotów, [19]’85.
A4, okł.kart., [2],5-82 s., ksero, c. 270 zł.
Zawiera też: Zbigniew Bujak: Zamiast przedmowy. Kserokopia wyd.: Warszawa: Feniks 1984.
CD-1757, CJ-1611, {J-385[off. z oryg.], BN-0602*[wg J] – c. 720 zł}, Ka-3121 – MM
 opis książki Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
Londyn: Polonia, lipiec 1983.
22 cm, 316,[3] s.
Z dziejów ZSRR; 2.
ISBN 0 902352 25 3. Przełożył z ros. Andrzej Mietkowski. Tytuł oryg.: Владимир Константинович Буковский: „И возвращается ветер…”. Нью-Йорк: Хроника 1978.
Rec.: Krzysztof Powoski: Opór i nadzieja. Archipelag Berlin Zach.1984 nr 8(13) s. 70-72; paz. [pseud.]: Opozycja gospodarcza w ZSRR. 13 Kraków 1984 nr 4(31) s. 6-7; Małgorzata Laasphe: Głową w mur. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 7/80 s. 28-30.
– uw – MM
 opis książki Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
Londyn: Polonia, lipiec 1983.
14 cm, 316,[3] s.
Z dziejów ZSRR; 2.
ISBN 0 902352 25 3.
– uw – MM
 opis książki Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1984.
A5, okł.kart., [7],6-316 s., off. z masz. i oryg., c. 750 zł.
Przełożył z ros.: Andrzej Mietkowski. Wiersze przełożył: Stanisław Barańczak. Zawiera też: Zbigniew Bujak: Wstęp (Warszawa, maj 1984); Władimir Bukowski: Do Zbigniewa Bujaka (14.08.1984) - tłumaczenie z: Russkaja Mysl nr 3534 z 13.IX.1984 r. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1983.
Rec.: Agnieszka Wójcik [pseud. - właśc. Elżbieta Morawiec]: I powraca wiatr - czyli nowy Kubuś Fatalista. Kultura Niezależna 1985 nr 10 s. 37-40.
K-1607, G-84/67, CD-1754, J-387, BN-0607, Ka-982, BJ-0489, FC-9514, ECS-02109, ST15-0518, Nukat-1715437 – MM
Odmiany: kartka z tekstem Władimir Bukowski: Do Zbigniewa Bujaka - jest wklejona:
- po s. [4], paginacja książki: [7],6-316 s. - MM
- na końcu książki, paginacja książki: [5],6-316,[2] s. – MM
 opis książki Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
B.m. [Warszawa]: Niezależna Kooperatywa Wydawnicza Feniks, 1984.
A4, okł.kart., 82 s., druk dwułam., off. z masz. i oryg., c. 400 zł.
Przełożył z ros.: Andrzej Mietkowski. Wiersze przełożył: Stanisław Barańczak. Zawiera też: Zbigniew Bujak: Zamiast przedmowy. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1983.
Rec.: Tomasz Deliberowicz: „Jeśli nie ja…” Czas Poznań 1985 nr 2/3/ s. 52-54; ZK [krypt.]: Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 97-99.
K-1606, G-84/66, CD-1753, J-386, BN-0608, Ka-191=Ka-192, BJ-0487, FC-9512, Br-0308, ECS-02110, ST15-0519, Nukat-539387 – MM
 opis książki Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
A4, 82 s., druk dwułam., off. z oryg., [c. 400-550 zł].
Przełożył z ros.: Andrzej Mietkowski. Przedmowa: Zbigniew Bujak. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1983.
K-1608*, CD-1759*[wg K*], G-85/38, CD-1758, J-389, S-31/2898, BN-0604, [BJ-0488, FC-9513 - przedruk z wyd.: Feniks 1984], Ka-4522{[1],5-80 s.}=Ka-5046{[2],5-82 s.}, ECS-03682 – op
 opis książki Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985].
A4, [4],5-82 s., druk dwułam., ksero. z oryg., [c. 450 zł].
Z ros. przełożył Andrzej Mietkowski. Przedmowa: Zbigniew Bujak. Kopia wyd.: Feniks 1984 - bez okł.
– MM
 opis książki Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Trzeci Obieg WTO [tj. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze], 1985.
A6, okł.kart., [3],6-316 s., off. z oryg., (c. 720 zł).
Przełożył z ros.: Andrzej Mietkowski. Wiersze przełożył: Stanisław Barańczak. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1983. Wg spisu w: Alain Besançon: Krótki traktat sowietologiczny… Kraków: KTW 1986, s. [123] wydano bez sygnatury wydawnictwa.
K-1605*=K-1609, CD-1755=CD-1756*[wg K], J-388*, BK-62, BN-0603, BJ-0490, FC-519, KJ-61, ECS-04240, ST15-0520, Nukat-743479 – MM
 ▬ Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
29 maja 1985 r. SB skonfiskowało 5 tys. egz. we wpadce w drukarni NOWej [wg Brulion 1987/88 nr 4 s. 151]. – uw
 opis książki Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1986.
A5, okł.kart., 316,[3] s., off. z oryg., c. 800 zł.
Z ros. przełożył Andrzej Mietkowski. Wiersze przełożył Stanisław Barańczak. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1983.
G-86/37, K-3554*, CD-1760, CJ-719, J-390, BN-0609*[wg K*], BaBN-b1274845, FC-36421*[wg BN], Ka-3904, ST15-0521, Nukat-2146183 – MM
 opis książki Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
B.m.: Wydawnictwo Antyk, b.r. [1989].
A6, okł.kart., [3],6-316 s., off. z oryg., c. 2000 zł.
Z ros. przełożył Andrzej Mietkowski. Wiersze przełożył Stanisław Barańczak. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1983.
CD-1761, BJ-0491, {BN-0605, BN-0606, BaBN-b1054410=FC-36420*[wg BN], BaBN-b1061725 – brak możliwości rozróżnienia nakładów}, Ka-383, Br-0309, ST15-0522, Nukat-743074 – MM
Odmiany:
Cena wydrukowana: 2000 zł. - MM
Cena przestemplowana na 3500. - MM
 opis książki Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
Gdynia: Petit; Solidarność Walcząca, 1990.
A5, okł.kart., [3],6-316,[1] s., off. z oryg.
BJ-0492, FC-9516, ST15-0523 – uw – MM
 opis książki Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
Warszawa: Res Publica, 1990.
ISBN 83-7046-088-7.
– uw – MM
 opis książki Bukowski Władimir: I powraca wiatr…
Kraków: Znak, 1999.
ISBN 83-7006-887-1.
– uw
 opis książki Bukowski Władimir: Istota sowieckiego zagrożenia i reakcja Zachodu.
B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, b.r. [1984-1985].
A6, okł., 28 s., off. z masz., c. 50 zł.
[Przedruk ostatniego rozdziału książki: Pacyfiści kontra pokój. Paryż: Spotkania 1983, s. 35-46. Tłumaczył z ros. Andrzej Mietkowski].
K-1610, G-85/39, J-391, BN-0610*[wg K], BJ-0493, FC-9556, Br-0311=Br-0310[fot.], Nukat-1494168 – MM
 opis książki Bukowski Władimir: Listy rosyjskiego podróżnika.
Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1988.
A5, okł.kart., 176 s., off. z masz., c. 900 zł.
Tytuł oryg.: Pisma russkogo putieszestwiennika. New York: Chalidze Publ. 1981. Przełożył z ros.: Henryk Cywiński [pseud.]. Oprac. red.: Marian Sabat [pseud.].
CD-1762, J-392, BN-0611, Ka-984, BJ-0494, Br-0312, ECS-00159, ST15-0524, Nukat-1136944 – MM
 ▬ Bukowski Władimir: Najważniejsze - negocjować [tłum. z: The American Spectator, październik 1984] – tłum. Marcin Bagienny. – patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój.
Paryż: Spotkania, 1983.
21 cm, 51 s.
Tłumaczył z ros. Andrzej Mietkowski. Zawiera też: Natalia Gorbaniewska: Zamiast posłowia.
– uw
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój.
Paris: Editions Spotkania, 1983.
13 cm, 51,[3] s.
Tłumaczył z ros. Andrzej Mietkowski. Zawiera też: Natalia Gorbaniewska: Zamiast posłowia.
BaBN-b1500759[wyd. 3] – uw – MM
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój.
Kraków: Biblioteka Wolnej Myśli, 1983.
A6, okł.kart., 50,[3] s., off. z oryg., [c. 110-150 zł].
Przekład z ros.: Andrzej Mietkowski. Na s. 49-[51]: Natalia Gorbaniewska: Zamiast posłowia. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1983.
K-1611, G-83/76, J-393, BK-63, BN-0612, Ka-194=Ka-195, BJ-0495, FC-584, KJ-62*, Br-0313, ECS-03720, ST15-0525, Nukat-199877 – MM
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój.
B.m. [Lublin]: Spotkania, b.r. [1983 ?].
A6, [2],43,[3] s., off. z oryg., [c. 50 zł].
Na s. 42-[44]: Natalia Gorbaniewska: Zamiast posłowia. [Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1983].
K-1612, G-83/77*, J-394*[wg SK-6], BN-0613=BN-0617*[wg BUW], HN-000511960, Ka-196, Br-0314, FC-36425*[wg BN], Nukat-01409, ST15-0526, Nukat-856760 – MM
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój.
B.m.: Spotkania, b.r.
A6, 2-47 s.
Ka-197=Ka-981 – op
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Ziuk, b.r. [1983].
A6, okł.kart., [4],7-47,[2] s., off. z oryg. i masz., c. 150 zł.
Przekładz ros.: Andrzej Mietkowski. Zawiera rownież: Wiadomości o aut. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1983. Brak posłowia N. Gorbaniewskiej.
K-1617, G-84/69, J-395, BN-0624, Ka-980=Ka-2957, Hoo99/172, BJ-0497, FC-9559, Br-0315, ECS-02111, ST15-0527, Nukat-969962 – MM
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój. Wyd. 3.
Paryż: Spotkania, 1984.
12 cm, 51 s.
– uw
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój. Wyd. 4.
Paryż: Spotkania, 1984.
22 cm, 51 s.
– uw
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój.
Łódź: Wydawnictwo Fakt, 1984.
A6, okł.kart., 31,[1] s., stdr. z masz., c. 100 zł.
Przekład z ros.: Andrzej Mietkowski. Na s. 31-[32]: Natalia Gorbaniewska: Zamiast posłowia. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1983. Duża część nakładu miała w kolportażu ręcznie zamazaną długopisem wydrukowaną cenę i wpisaną odręcznie cenę 40 zł.
CJ-1612, J-396, BN-0614, BJ-0496, FC-9557, Ka-4968 – MM
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój.
B.m. [Poznań]: b.w., b.r. [1984].
A6, 47,[1] s., ksero z off., c. 105 zł.
K-1613, J-397[*][wg K], BN-0616*[wg K] – op
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983-4 ?].
A6, 43,[2] s., off. z oryg., [c. 50 zł].
Przekład z ros.: Andrzej Mietkowski. Zawiera: Natalia Gorbaniewska: Zamiast posłowia. [Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1983].
K-1614*, G-84/68, J-398, BN-0622*[wg J]=BN-0623*[wg K*], BJ-0498, FC-9560 – op
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Wydawnictwo Maraton], b.r. [1984].
A6, okł., [4],7-47 s., off. z oryg., [c. 85 zł].
[Tom] 13.
Na s. tytułowej zastemplowana nazwa wydawcy podstawy przedruku: Spotkania. S. 47 na III s. okł. Przekład z ros.: Andrzej Mietkowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1983. Brak posłowia N. Gorbaniewskiej.
K-1615, G-84/70, J-399, {BN-0619, BaBN-b1274855, FC-36424*[wg BN] - 45,[3] s.; BaBN-b1274849, FC-36422*[wg BN] - 47,[1] s. – brak możliwości rozróżnienia odmian}, ECS-05605, ST15-0528, Nukat-4188706 – MM
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Rytm, b.r. [1985].
A5, okł.kart., 34,[2] s., powiel., c. 100 zł.
Tytuł okł. Przekład z ros.: Andrzej Mietkowski. Tytuł oryg.: Pacifisty protiv mira. Zawiera również: Natalia Gorbaniewska: Zamiast posłowia. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1983.
K-1616, J-400*[wg K], BN-0620=BN-0621*[wg CBW, BUW], Ka-3122, Hoo99/172, HN-001250670, BJ-0499, FC-9572, Br-0316, ECS-00160, ST15-0529, Nukat-601310, Nukat-87567[BUW - r. w. 1987] – MM
 opis książki Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój.
B.m. [Łódź]: Wydawnictwo Polska i Polityka, b.r. [ok. 1985].
A6, 23,[1] s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Tytuł nagł. Na s. 22-23: Natalia Gorbaniewska: Zamiast posłowia. Na s. [24] kopia cegiełki z lat 50-tych „Budujemy wspólny dom”.
BŁ-25, J-4334, BN-0615*[wg BŁ], BaBN-b1274851, FC-36423*[wg BN], ECS-05530, Nukat-2829370 – MM
 opis książki Bukowski [Władimir - na okł.:] Waldemar: Pacyfiści przeciwko pokojowi. Nowy list do narodów zachodnich.
Szczecin: Wydawnictwo Vademecum, 1981. [właśc.: Lublin 1983-1984].
A5, [2],2-23, stdr. z masz., [c. 50-80 zł], [nakł. 1500 egz.].
Tłumaczył: Jan Szary [pseud.] [wg oryg. w Commentary maj 1982].
K-1617, G-83/78, J-401, BN-0618*[wg BUW: Pacyfiści kontra pokój], BaBN-b1274854, Ka-3667, Hoo99/172, BJ-0500, FC-9573, Br-0317, ECS-04262, ST15-0530, Nukat-1563566 – MM
 opis książki Bukowski W[ładimir]: Pacyfiści przeciwko pokojowi. Nowy list do narodów zachodnich.
B.m. [Lublin]: Spotkania, 1986.
A5, [2],2-23 s., stdr. z masz., [c. 80-100 zł].
Tłumaczył: Jan Szary [pseud.]. Druk z tego samego masz. co wyd.: Szczecin: Vademecum.
G-86/38, CJ-720, J-402, BN-0625, Ka-3123, BJ-0501, FC-11880, Br-0318, ST15-0531, Nukat-2267725 – MM
 ▬ Bukowski Władimir: Przedmowa. - patrz: Arthur Koestler: Ciemność w południe. Warszawa: Wydawnictwo 1985 i wyd. nast. – uw
 opis książki Bukowski Władimir: Ruch pokoju a Związek Radziecki.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1983.
A5, okł.kart., 43 s., powiel., c. 80 zł.
Tytuł okł. Tłumaczenie z: Commentary [maj 1982]. Przedruk z: Nowy Zapis nr 2-3, luty-kwiecień 1983.
K-1619, G-83/79, J-403, BN-0626, Ka-198, BJ-0502, FC-9589, Br-0319, ECS-02113, ST15-0532, Nukat-863730 – MM
Większość wydań opublikowano pt.: Pacyfiści kontra pokój.
 ▬ Bukowski Władimir [fragm.] - patrz: Cywilizacja więzienna. Wypisy literackie. Cz. 1: Świadectwa rosyjskie. Nowa b.r. [1984]. – uw
 opis książki Bulisiewicz Andrzej: Uwagi na temat praworządności w procesie karnym.
Toruń: OPSZ przy MKZ, 1981.
A4, 6 s., powiel.
ST15-0533 – op
 opis książki Bullock A[lan], Stallybrass O[liver]: Słownik terminów politycznych.
Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS, 1989.
A5, okł.kart., [2],III,3-76,[1] s., off. z masz., c. 650 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej, O[świata] N[iezależna].
Wybór i wstęp: Wacław Wyrwa [pseud.]. Tłumaczenie fragmentów: Al-Ata [pseud.]. Tytuł oryg.: The Fontana dictionary of modern thought. Londyn: Fontana 1983.
BN-0638, Ka-199, Hoo99/172, BJ-0516, FC-9733, Br-0325, ECS-00017, ST15-0534, Nukat-672827 – MM
 opis książki Bullock A[lan], Stallybrass O[liver]: Słownik terminów politycznych. Wyd. II.
Warszawa: Fundacja „Edukacja dla Demokracji”, 1990.
Edukacja dla Demokracji; 3.
– uw – MM
 ▬ Bulwieć Chryzostom [pseud.]: Moja podróż do Ciemnogrodu.
- w: Zgrzyt Wrocław 1978 nr 1 k. 5-6.
– uw
 opis książki Bulwieć Chryzostom [pseud.]: Moja podróż do Ciemnogrodu. [Poemat satyryczny].
B.m. [Wrocław]: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie, [ok. 1980].
A6, okł., 32 s., powiel.
Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu dedykuje autor.
W przedmowie autor informuje, że utwór powstał w roku 1973 i został wtedy „wydany” w 25 egz., nakład został jednak w całości skonfiskowany. Obecny tekst jest autorską rekonstrukcją.
CD-348, BN-0639, Hoo99/172, KS-4901*[wg MJ], Ka-4762, {BJ-0517, FC-9736 [błędnie: po 1982]}, ST15-0535 – MM
 opis książki [Bułatowicz Józef]: Wydanie specjalne.
B.m.: Bryza, 1988.
15x22 cm, 23,[1] s.
Tytuł okł. Okł. wliczona w paginację. Na okł.: Proszę się dziś nie śmiać z błazna niech choć raz radości zazna. [Karykatury m.in. Lecha Wałęsy].
ECS-05151 – op
 ▬ Bułgakow Sergiusz: Na uczcie bogów. Pro i contra. Dialogi współczesne [Сергей Николаевич Булгаков: На пиру богов (Pro et contra). Современные диалоги] - patrz w: De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Bułhak Henryk: Z Nowogródka na Syberię /1941/. – w: Warszawskie Zeszyty Historyczne. 3. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989. – uw
 opis książki Bułhakow Michał: Fatalne jaja.
Warszawa: S. Cukrowski, 1928.
21 cm, 187 s.
Przekład Edmunda Jezierskiego.
– uw
 opis książki Bułhakow Michał: Fatalne jaja.
Warszawa: Rój, 1928.
17-21 cm, 157 s.
Przełożyła Alicja Sternowa.
– uw
 ▬ Bułhakow Michał: Fatalne jaja. Tłum.: Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski.
- w: Literatura na świecie 1981, nr 9, s. 4-107.
– uw
 opis książki Bułhakow Michał: Fatalne jaja.
B.m.: SF, b.r. [ok. 1984].
A6, opr.kart., 106,[4] s., off. z oryg.
Tłumaczenie: Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski. Przedruk z: Literatura na świecie 1981, nr 9, s. 4-107. Na s. [110] przedukowano stopkę drukarską czasopisma.
Nukat-3835498[WBPLub - błędnie, wydawcę podano wg przedrukowanej z czasopisma stopki wyd.] – MM
 opis książki Bułhakow Michał: Fatalne jaja.
Warszawa: b.w., 1985.
A6[?], okł.kart., 107 s.
Na okł. jedynie autor i tytuł wersalikami.
– op
 ▬ Bułhakow Michał: Fatalne jaja.
dalsze wydania:
- w tegoż: Fatalne jaja i inne opowiadania. Warszawa: Alfa 1988. Dawne Fantazje Naukowe; 8. ISBN 83-7001-232-9. - MM;
- w tegoż: Opowiadania. Warszawa: Wydawnictwo Współpraca 1989. ISBN 83-7018-109-0;
- w tegoż: Fatalne jaja. Diaboliada. Wyd. III [w tym wyd. I]. Warszawa: Czytelnik 1993. ISBN 83-07-01987-7. - MM;
- Warszawa: Prószyński i S-ka 1998. ISBN 83-7180-974-3;
- Warszawa: Prószyński i S-ka 1999. ISBN 83-7180-974-3;
- Warszawa: Muza 2002. ISBN 83-7319-107-0;
- w tegoż: Fatalne jaja; Diaboliada; Psie serce. Warszawa: De Agostini Polska; Ediciones Altaya Polska © 2003. ISBN 83-7316-196-1 Arcydzieła Literatury Współczesnej.
– uw – MM
 opis książki Bułhakow Michał: Psie serce.
B.m. [Warszawa]: Tu i Teraz, b.r. [ok. 1984].
A6, opr. introl. pł., 109 s., ksero ze skł. [gazetowego].
Przekład [z ros.]: Barbara Dohnalik. Czy tw. opr. była w nakł. ?
BN-0635 – MM
 ▬ Bułhakow Michał: Psie serce.
w: Psie Serce Węża. [Poznański Klub Fantastyki „Orbita”, 1984]. Wizje dla ubogich; 2. [anonimowe wydanie klubowe – fantastyka]
– uw
 opis książki Bułhakow Michał: Psie serce. Wyd. I.
Warszawa: Iskry, 1989.
Tłumaczenie Irena Lewandowska. Tytuł oryg.: Sobaczje sierdce. Znamia nr 6/87. ISBN 83-207-1202-5.
– uw – MM
 ▬ Bułhakow Michał: Psie serce. – dalsze wydania:
- Gdańsk: Atext, 1991. ISBN 83-85156-13-5;
- Waszawa: Prószyński i S-ka, 1999. ISBN-83-7255-349-1;
- Warszawa: Muza, 2002. ISBN 83-7319-242-5.
– uw
 opis książki Bułhakow Michał A.: Purpurowa wyspa. Powieść tow. Jules’a Verne. Z franc. na ezopowy przełożył…
Warszawa: Wydawnictwo AViA, 1988.
A6, okł.kart., 29 s., off. ze skł. komput., [c. 130 zł].
Przełożył z ros.: Wiktor Krzysztoporski. Tytuł oryg.: Bagrowyj Ostrow, 1971. Na okł. w skos napis: NIEDRUKOWANY.
CD-1763, J-406, BN-0636, Ka-985, Hoo99/172, BJ-0514, FC-9731, Br-0323, ECS-00161, ST15-0536, Nukat-166981 – MM
 ▬ Ten sam tekst pod tytułem: Szkarłatna wyspa w tłumaczeniu Ałły Sarachanowej wydano w:
- Michał Bułhakow: Notatki na mankietach. Wczesna proza. Wybór Andrzej Drawicz i Ałła Sarachanowa. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1984. ISBN 83-08-00816-X.
oraz w:
- Michał Bułhakow: Fatalne jaja i inne opowiadania. Warszawa: Alfa 1988. Dawne Fantazje Naukowe; 8. ISBN 83-7001-232-9. s. 99-122. – MM
– uw
 opis książki Bułhakow Michał: Szkarłatna wyspa.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A5, okł.kart., [2],II,[2],59 s., off. z masz., [c. 60-80 zł].
Na s. I-II: Andrzej Drawicz: Szarża na chałturę i cenzurę. Oprac. i przekład: Jerzy Pomianowski. A. Drawicz w przedmowie używa tytułu: Purpurowa wyspa, choć jest to zupełnie inny tekst [przeróbka].
BN-0637, Ka-200, BJ-0515, FC-9732, Br-0324, ECS-00162, ST15-0537, Nukat-597017 – MM
 opis książki Bułhakow Michał: Szkarłatna wyspa. Utwory dramatyczne.
Warszawa: Muza, 1994.
Dzieła wybrane; tom 4. Biblioteka Bestsellerów.
ISBN 83-7079-264-2.
– uw
 ▬ Bułhakow Sergiusz: Rozmyślania nad religijną naturą inteligencji rosyjskiej. - patrz w: Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej. Warszawa: Przedświt 1986. – uw
 opis książki Bułgarski trop.
Warszawa: Wydawnictwo Azyl, 1985.
A5, XII,[1],71,[1] s., off. z masz.
Zawiera: Jan Poczajowski: [Wstęp] Dlaczego strzelano do papieża? Ktokolwiek to uczynił…
J-407, BN-0640*[wg J] – op
 ▬ Bundzewicz Małgorzata [ilustr.] - patrz: Leszek Szaruga: Nie ma poezji. Kraków: Kos 1981. – uw
 ▬ Buni Tusk [oprac. graf.] - patrz: Jerzy Hejnał Kamrowski: Droga skrzypcowa. Warszawa: AViA 1988. – uw
 opis książki Bunin Jan: Przeklęte dni.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1983.
A7, 35,[1] s., off. z masz., [c. 25-30 zł].
Biblioteczka Laureatów Nobla; [Tom] 30.
Na podstawie: Ivan Bunin: Okajannyje dni [Ivan Alekseevich Bunin: Okaiannye dni. K dvadtsatiletiiu so dnia smerti I. A. Bunina (8 noiabria 1953) - Иван Алексеевич Бунин: Окаянные дни. К двадцатилетию со дня смерти И. А. Бунина (8 ноября 1953 г.). London, Can.: Zaria 1973].
K-1622, G-83/80, CD-1765, J-408, BN-0641, Ka-201, BJ-0518, FC-9945, Br-0327, ECS-04479, ST15-0538, Nukat-560737 – MM
 opis książki Bunin Jan: Przeklęte dni.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1989.
A5, okł. kart., 92,[1] s., off. z masz., c. 700 zł.
Przełożyła i przypisami opatrzyła: Janina Kornel. Podstawa przekładu: Okajannyje dni [Ivan Alekseevich Bunin: Okaiannye dni - Иван Алексеевич Бунин: Окаянные дни]. Wyd. 3. London, Kan.: Zaria 1982. Oprac. Graf.: Studio Z. Na s. [3]: Od tłumacza.
Rec.: Juliusz Jarosławski: Ostatnie dni. Kultura Niezależna 1989 nr 53 s. 71-75; Stanisław Krzysztofowicz: Arystokrata w roku apokalipsy. Kultura Niezależna 1989 nr 53 s. 75-77; Anna Bojarska: Kronika przegranej sprawy. Gazeta Wyborcza nr 7, 16.05.1989 r., s. 8.
CD-1766, BN-0642, Ka-3124, BJ-0519, FC-9946, Br-0326, ECS-00163, ST15-0539, Nukat-870372 – MM
 opis książki Bunin Iwan: Przeklęte dni.
Warszawa: Czytelnik, 2000.
20 cm, 149,[2] s.
Przełożyła i przypisami opatrzyła: Janina Kornel. ISBN 83-07-02730-6.
– uw
 ▬ Bunt robotników Radomia. Relacja naocznego świadka. - patrz w: Czerwiec 1976. Komentarz. Wydawnictwo NZS Politechniki Warszawskiej [1981]. – uw
 opis książki Burek Tomasz: Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna?
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1979.
A5, okł.kart., II,115 s., powiel.
Zeszyty Towarzystwa Kursow Naukowych.
Zeszyt oprac.: Stefan Amsterdamski, Tomasz Burek, Tadeusz Kowalik. Zawiera referat T. Burka wygłoszony na kolokwium TKN w Warszawie w styczniu 1979 oraz autoryzowany stenogram dyskusji. Na s. I-II: Władysław Bartoszewski: Pamięci Antoniego Gołubiewa. Druk: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. Zlec. 114/79.
Rec.: Jadwiga Kwiatkowska: Wydawnictwo T.K.N-u. Kultura Paryż 1980 nr 5/392 s. 133-136.
CD-349, BN-0643, Ka-203, Hoo99/172, KS-0002=KS-1124, BJ-0520, FC-9947, Br-0328+Br-0329[bez s. I-II ?], ECS-00164, ST15-0540, Nukat-413308 – MM
 opis książki Burek Tomasz: Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna?
B.m.: b.w., b.r. [1980?].
18 s.
S-33/583, KS-0004*[wg MJ]=KS-1125*[wg MJ] – op
 opis książki Burek Tomasz: Zapomniana literatura polskiego Października.
B.m. [Warszawa]: Wola Solidarność, b.r. [1983].
A5, [1],19 s., off. z masz., [c. 30-60 zł].
Zeszyt nr 5.
Tekst wygłoszony w listopadzie 1981 r. na sesji historycznoliterackiej „Literatura źle obecna” zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN. Autor podaje r.w. 1982 – patrz w: Żadnych marzeń. Warszawa: Pokolenie 1989 s. 221.
Rec.: Marta Wyka: Polskie opętania. Arka Kraków 1988 nr 21 s. 117-121.
K-1623{[ druk MKK 1983]}=1624*, G-83/81=82*, CD-350=351, Ł-52, CJ s. 270, J-409=410*[błędnie], BN-0644*[wg J - błędnie]=BN-0645, Ka-177, Hoo99/172, HN-000553657, KS-0058*[wg CD]=KS-1126*[wg CD], BJ-0521, FC-9948, Br-0330, ECS-03761, ST15-0541, Nukat-1316793 – MM
 ▬ Burek Tomasz: Zapomniana literatura polskiego Października.
- w: Literatura źle obecna. Rekonesans. Londyn: Polonia 1984;
- w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). Materiały z konferencji naukowej Instytutu Badań Literackich PAN 27.X. - 30.X.1981. Kraków: -X- 1986 s. 14-37;
- w: [tegoż] Żadnych marzeń. Londyn: Polonia 1987 s. 53-73;
- w: [tegoż] Żadnych marzeń. Warszawa: Pokolenie 1989 s. 46-66.
– uw
 opis książki Burek Tomasz: Żadnych marzeń.
Londyn: Polonia, 1987.
ISBN 0 902352 59 8.
Rec.: Tadeusz Nyczek: Krytyk samozastosowany czyli powrót Burka. Arka Kraków 1987 nr 20 s. 112-116; Adam Poprawa: O marzeniach. Res Publica 1988 nr 10 s. 110-111; M.P. [krypt. - właśc. Marek Pieczara]: Troszeczkę pomarzyć. Wezwanie 1989 nr 15 s. 93-95.
– uw – MM
 opis książki Burek Tomasz: Żadnych marzeń. Wyd. I krajowe, przejrzane.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1989.
A5, okł.kart., 222,[2] s., off. z oryg., [c. 3700 zł].
Pierwodruk: Londyn: Polonia 1987. Źródła przedruków: Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna? - Warszawa: Nowa 1979, Zeszyty TKN; Historia sztuki polskiej: kłopoty z modernizmem (pod tytułem: Kłopoty z modernizmem). - Zapis 1980 nr 16 s. 108-113; Zapomniana literatura polskiego Października. - Warszawa: Wola 1982, zeszyt 5; Pamiątki marcowe. - praca zbiorowa „Marzec 1968” pod red. S. Amsterdamskiego. Warszawa: Nowa 1981; Refleksje po XX Zjeździe (Literatów). Zapis 1978 nr 7 s. 21-27; Koniec świata pozorów? (pod tytułem: Na początku września). - Bez tytułu Kraków 1981 nr 1 s. 3-10; Kompleks Ezopa. [A. W. Pawluczuk: Rozbiory.] - Kultura Niezależna 1985 nr 9 s. 48-54; O „Alfabecie wspomnień” i szansach autobiografii [A. Słonimskiego]. - Zapis 1977 nr 1 [w wyd.: Londyn maj 1977 s. 187-193]; Zanim dzieła zebrane ukażą się w Warszawie … czyli Stefana Kisielewskiego przymiarka do historii [S. Kisielewski: Moje dzwony trzydziestolecia]. - Zapis 1979 nr 11 s. 94-97; Szkoda tego pomysłu. (pod tytułem: A to Polska właśnie) [K. Brandys: Nierzeczywistość]. - Zapis 1979 nr 9 [wyd. trzecie i londyńskie] s. 165-171; Tak długa nieobecność. Glosa o „Miazdze” [J. Andrzejewskiego]. - Zapis 1980 nr 15 s. 110-122; Marszruty i manowce świadków epoki: a. Świadectwo nieprzedawnione. (fragment z: W tym samym kraju) [W. Woroszylski: Powrót do kraju]. - Zapis 1981 nr 17 s. 111-113; b. Świadectwo niedomówione. [T. Drewnowski: Tyle hałasu - o nic?] - Nowy Zapis 1983 {nr 2 s. 73-76; nr 2/3 s. 114-117}; Po balu maturalnym. - Poemat dla dorosłych [A. Ważyka]. - Puls 1981 nr 11/12 s. 92-95; Herbert - linia wierności [tekst wygłoszony w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza w dn. 26 X 1984 r.]. - druk: Kultura Niezależna 1984 nr 4 s. 18-29; Puls 1984 nr 22/23 s. 57-66.
Rec.: Waleria Szydłowska: Łamanie pieczęci. Obieg Bez Cenzury 1989 nr 2 s. 5.
CD-352, BN-0646, Ka-3125, KS-0076=KS-1127, BJ-0522, FC-9949, ECS-00165, ST15-0542, Nukat-209916 – MM
Odmiany nakładu:
- druk na dość cienkim [ok. 0,092 mm] białym lekko prześwitującym papierze. Grubość tomu: 11,2 mm. - MM;
- druk na grubym [ok. 0,153 mm] szarożółtawym papierze. Grubość tomu: 16 mm. - MM
 ▬ Burek Tomasz [red.] pod krypt. TB – patrz: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 ▬ Burek Tomasz [głos w dyskusji]. - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981. – uw
 opis książki Burgess Anthony: Mechaniczna pomarańcza. Wersja R.
B.m. [Warszawa]: alternatywa, b.r. [1989].
A5, okł.kart., 82 s., off. ze skł., [c. 9000 zł].
Przekład z ang.: Robert Stiller. Tytuł oryg.: A clockwork orange. London: Heinemann 1962. Nota tłumacza o autorze na s. 3.
BN-0647, BaBN{r.w. [1990]}, KS-5126*[wg MJ], BJ-0523, FC-9950, Ka-4579, Br-0331, ST15-0543, Nukat-4177927[UMK] – MM
 opis książki Burgess Anthony: Mechaniczna pomarańcza. Wersja R.
[Warszawa: RSW Prasa-Książka-Ruch], © 1989.
21 cm, 87,[1] s.
Wkładki do miesięcznika Fantastyka 1989 nr 8(83) i 9(84).
– uw
 opis książki Burgess Anthony: Mechaniczna pomarańcza. Wersja R.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo ZRS, 1990.
A5, 80,[3] s., off. ze skł., c. 8000 zł.
Nota tłumacza o autorze na s. [83].
BK-64, BJ-0524, FC-587, KJ-63* – uw – MM
 opis książki Burgess Anthony: Mechaniczna pomarańcza. Wersja R. Powieść.
Warszawa: Wema; Rekontra, 1991.
Przełożył z ang. i posłowiem opatrzył: Robert Stiller. Tytuł oryg.: A clockwork orange. London: Heinemann 1962.
– uw – MM
 ▬ Burgess Anthony: Mechaniczna pomarańcza. Wersja R. – dalsze wyd.:
- Kraków: Etiuda, 1999. ISBN 83-911378-2-1;
- Wyd. 2. Kraków: Etiuda, 2000. ISBN 83-911378-8-0;
- [Wyd. 2]. Kraków: Etiuda, 2001. ISBN 83-911378-0-5;
- Wyd. 3. Kraków: Etiuda, 2002. ISBN 83-88819-15-1;
- Wyd. 4. Kraków: vis-a-vis/Etiuda, 2004. ISBN 83-89640-10-4;
- Wyd. 5. Kraków: vis-a-vis/Etiuda, 2004. ISBN 83-89640-23-6;
- Wyd. 6. Kraków: vis-a-vis/Etiuda, 2007. ISBN 978-83-89640-72-7;
- Wyd. 7. Kraków: vis-a-vis/Etiuda, 2014. ISBN 978-83-7998-029-1.
– uw
 opis książki Burke Edmund: Refleksje o rewolucji francuskiej.
Warszawa: Wydawnictwo Pro Fide Rege et Lege, 1989.
A5, okł., 12 s., off., [c. 650-700 zł].
Biblioteczka Monarchisty.
Wybór i przekład: Sławomir Magala. Pod tekstem notka: ([przedruk] za PISMEM Literacko-atrystycznym[! –właśc. Pismo literacko-artystyczne] 8/1986 [s. 129-134]).
BN-0648*[wg MBPŁ, BUW], ECS-03489, Nukat-2005522 – MM
 ▬ Burnatowicz Krzysztof [okł. proj.] - patrz: Śpiewnik polski. Pieśni powstania listopadowego. [ok. 1984]. – uw
 ▬ Burnetko Krzysztof - patrz: Witold Bereś i Krzysztof Burnetko: Tylko nie o polityce. Paryż: Instytut Literacki 1989. – uw
 ▬ Bursa Andrzej – patrz w: Świat jeszcze istnieje. Kraków 1977. – uw
 ▬ Burski Marek [pseud. - właśc. Roman Mazurkiewicz] [wybór i oprac.] - patrz: Cywilizacja więzienna. Wypisy literackie. Cz. 1: Świadectwa rosyjskie. Nowa [1984]. – uw
 ▬ Burszta-Kubiak Iwona [przekł.] - patrz: Richard von Weizsäcker: Historia Niemiec toczy się dalej. CDN 1989. – uw
 ▬ Bury Piotr - patrz: Samorządne władze terenowe w zreformowanym ustroju gospodarczym PRL. [Łódź]: Konwersatorium DiP [1981]. – uw
 ▬ „Burza” - patrz: Drogi cichociemnych. [Fragment]. [Kraków: 1985]. – uw
 opis książki „Burza” (Drogi cichociemnych).
B.m. [Toruń]: Wydawnictwo Grot, 1984.
A6, okł.kart., 3-26 s., stdr. z oryg., [c. 80-180 zł].
Przedruk rozdz. VIII z: Drogi Cichociemnych. Londyn: Veritas. Zawiera: „Burza”; „Ostoja” [pseud. - właśc. Tadeusz Marian Klimowski]: Burza wołyńska; „Brona” [pseud. - właśc. Adam Boryczka]: Wileńska wojna; „Maruda” [pseud. - właśc. Bernard Wiechuła]: Szewce; Zakończenie.
K-2100, G-84/71, CD-10, Ł-53, J-1398, BN-0649, Ka-986=Ka-3126, KS-0555, Br-0332, ECS-03709, ST15-0544[kart. okł. żółty], ST15-0545[kart. okł. niebieski], ST15-0546[okł. niezadrukowana], Nukat-3008348 – MM
 opis książki Burza Wołyńska. Wspomnienia cichociemnych.
Warszawa: [Maraton], 1983.
A6, 15,[1] s., off. z masz., c. 25 zł.
[Tom] 3.
Przedruk fragm. z: Drogi cichociemnych. Wyd. 1. Londyn: Veritas 1954. Autorem jest „Ostoja” [pseud. - właśc. Tadeusz Marian Klimowski].
K-2101, CD-699, G-83/224, Ł-54, J-1397, BN-2251, Ka-202=Ka-2784, KS-2187*[wg CD], BJ-1745, FC-10020, ECS-05019, ST15-0547, Nukat-1316630 – MM
 ▬ Burzec Stefan [tekst] - patrz w: Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]. – uw
 opis książki Bush George: Polsko - będziesz wolna.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, 1987.
A5, okł.kart., 21,[3] s., off. z masz., [c. 140 zł].
Fragment przemówienia wygłoszonego do Polish National Alliance w Chicago, Ill. 2 maja 1986 r. Tłumaczenie: Adam F. Wojciechowski. Zawiera też: Krzysztof Król: Droga do sukcesu - Biografia George’a Busha.
KN’87-63, CJ-722, J-413, BN-0650, Ka-987, BJ-0526, FC-9951, Br-0333, ECS-02115, ST15-0548, Nukat-776041 – MM
 opis książki Bust-Bartels Axel: Powstanie berlińskie - 17 czerwca 1953. Likwidacja ruchu samorządowego i etatyzacja przemysłu.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A4, okł.kart., [2],26 s., powiel.
Sąsiedzi.
Tytuł oryg.: Der Arbeiteraufstand am 17 Juni 1953, Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochen Zeitung, Das Parlament, B 25/80, Bonn 1980.
BN-0651, Ka-204, Hoo99/172, BJ-0527, FC-9952, Br-0334, ECS-00166, ST15-0549, Nukat-971060 – MM
 opis książki Bust-Bartels Axel: Powstanie berlińskie 17 czerwca 1953. Likwidacja ruchu samorządowego i etatyzacja przemysłu.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza „X”, 1986.
A4, okł.kart., 24 s., powiel., [c. 100-130 zł].
Przedruk z wyd. 1: Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1981. Tytuł oryg.: Der Arbeiteraufstand am 17 Juni 1953, Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochen Zeitung, Das Parlament, B 25/80, Bonn 1980.
G-86/39, CJ-723, J-414, BN-0652*[wg BUW], Ka-464=Ka-988, BJ-0528, FC-9953, Br-0335, ECS-03657, Nukat-2023667[ECS] – MM
 ▬ Buś Jolanta - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Byczek [pseud.] [fotogr.] - patrz: Trzecia pielgrzymka do Polski. PWA [1987]. – uw
 opis książki Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo.
Warszawa: Wydawnictwo Głos. 1983.
A4, okł.kart., 37 s., off. z masz., [c. 200-400 zł].
Album fotografii przedstawiających manifestacje „Solidarności” w latach 1982-1983.
K-1625, G-83/83, J-415, BN-0653, Ka-205, Hoo99/172, HN-000545028, BJ-0529, FC-9954, Br-0336, ECS- 00167, Nukat-104625 – MM

 ▬ Bydgoski marzec - prowokacja nieukarana !!!!!? Farsa czy porozumienie warszawskie? Kim są chłopcy z tamtych dni? Jak długo potrwa antrakt?? [stronę tytułową stanowi kopia plakatu]. B.m. [Bydgoszcz]: MKZ NSZZ „Solidarność” regionu bydgoskiego, b.r. [koniec maja 1981]. A5, off. z masz. Zdjęcia na s. 12 pochodzą z: Wolne Związki Bydgoszcz nr 4(11) z 16.04.1981 s. 6. Broszurę przedrukowywano prawdopodobnie w wielu miejscowościach.
BN-0654, Hoo99/172, HN-000511971, Ka-3977, BJ-3133, Br-0337, ECS- 03663, ST15-0550, Nukat-970919 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Bydgoski marzec - prowokacja nieukarana !!!!!? Farsa czy porozumienie warszawskie? Kim są chłopcy z tamtych dni? Jak długo potrwa antrakt?? [stronę tytułową stanowi kopia plakatu]
B.m. [Bydgoszcz]: MKZ NSZZ „Solidarność” regionu bydgoskiego, b.r. [koniec maja 1981].
A5, 11,[1] s., off. z masz.
Fotografia Rulewskiego na s. 2 drukowana rastrem o gęstości ok 39 pkt./cm.
– MM
 opis książki Bydgoski marzec - prowokacja nieukarana !!!!!? Farsa czy porozumienie warszawskie? Kim są chłopcy z tamtych dni? Jak długo potrwa antrakt?? [stronę tytułową stanowi kopia plakatu]
B.m. [Bydgoszcz]: MKZ NSZZ „Solidarność” regionu bydgoskiego, b.r. [koniec maja 1981].
A5, 10,[2] s., off. z masz.
Fotografia Rulewskiego na s. 2 drukowana kwadratami, rastrem o gęstości ok 10,5 pkt./cm. Brak paginacji na s. [11].
– MM

 opis książki Bydgoski marzec - zapis dokumentalny.
B.m. [Bydgoszcz]: NSZZ „Solidarność”, 1981.
A5, VIII s., off. z masz.
Dodatek Wolnych Związków.
Red.: Zespół Wolnych Związków, Stefan Pastuszewski, Jarosław Wenderlich.
BN-0655*{wg WBPTor, MBPŁ[brak tego w MBPŁ]}, Br-0338, ST15-0551 – op
 ▬ Bydgoszcz - Marzec 1981. Dokumenty, komentarze, relacje. - patrz: Krzysztof Czabański: Bydgoszcz - Marzec 1981. Dokumenty, komentarze, relacje. Warszawa: Most 1987. – uw
 opis książki Byleś Polsko wolną była… Zbiór pieśni i piosenek polskich z melodiami śpiewanych od czasów najdawniejszych po lata ostatnie do użytku domowego podanych, komentarzami historycznymi opatrzonych przez J[arosława] Czerwieńskiego [pseud.] i W[incentego] K. Zatorskiego [pseud.]. Wyd. nowe, uzup. i opatrzone przypisami źródłowymi - ukazuje się w 70 rocznicę odrodzenia niepodległego Państwa Polskiego.
Kraków: b.w., 1988.
A5, okł.kart., 343 s., nuty., off. z masz., {c. 2300 zł [wg BN: 230 zł]}.
Strony z nutami [277-338] numerowane osobno 1-62. Oprac. [w rzeczywistości]: Wacław Przemysław Turek, Adam Roliński.
CD-11, J-528, BK-82, BN-0657, KS-0646, Ka-4172, BJ-0530, FC-590, KJ-65*, ECS-00168, ST15-0552, Nukat-1540877 – MM
 opis książki Byliśmy sami
Wrocław: NZS; Uniwersytet & Politechnika, marzec [19]’81.
A4, 8 s., off. z masz.
Biblioteka „No Więc”; Zeszyt 1.
Relacja ze strajku okupacyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim w marcu 1968 r. Numer przygotowali: Wiesław Hagedorny, Ewa Norek, Jarosław T. Skiba, Jan Sobczyk, Stanisław Najnigier.
RW-248A, BNWC-0201 – MM
 opis książki Byłem więźniem Moczara.
B.m. [Londyn]: nakł. Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Federacja Światowa, b.r. [1965].
24 cm, 15,[1] s.
– uw
 ▬ Byłem więźniem Moczara.
- w: Wiadomości Londyn dod. Na Antenie, maj 1965.
– uw
 opis książki Byłem więźniem Moczara !!!
Kraków: Wydał MP, 1981.
A5, okł., 32 s., off. z masz., c. 30 zł.
Tytuł okł. Przedruk z: Wiadomości Londyn dod. Na Antenie z maja 1965 r.
BN-0658*[wg BŚ, Dom], BaBN-b1274893, KS-4894, FC-36428*[wg BaBN], ST15-0553, Nukat-530996[UMK] – MM
 opis książki Byłem więźniem Moczara.
[Radom]: Oficyna Radomska ’76, b.r. [1981].
A5, okł., 23 s., off. z masz.
Tytuł okł. Pierwodruk: Wiadomości Londyn dod. Na Antenie z 30 maja 1965 r.
S-34/1666, KS-4895, BJ-0531, FC-11450, Ka-4979, BaBN-b1903838 – op
 opis książki Byłem więźniem Moczara. Wyd. drugie.
Radom: Oficyna Radomska, [19]81.
A5, [1],23 s., off. z masz.
Prostokąt na okł. o wym.: 162 x 110 mm. Przedruk z wyd.: Nakładem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Federacja Światowa. Pierwodruk: Wiadomości Londyn dod. Na Antenie z 30 maja 1965 r.
CD-1565, BN-0659, BN-b1274894=BN-b1903835, Ka-989, Hoo99/172, KS-4896, BJ-0532, FC-10343, Br-0339, ECS-04569, ST15-0554, Nukat-2833414 – MM
 opis książki Byłem więźniem Moczara. Wyd. drugie.
Radom: Oficyna Radomska, [19]81.
A5, [1],23 s., off. z masz.
Prostokąt na okł. o wym.: 159 x 108 mm. Przedruk z wyd.: Nakładem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Federacja Światowa. Pierwodruk: Wiadomości Londyn dod. Na Antenie z 30 maja 1965 r.
KS-4893[anonim. przedruk] – MM
 opis książki Byłem więźniem Moczara.
Wydawnictwo podziemne „Patria”.
A4, 17 s.
– op
 opis książki Byrska Maria: Listy. Fragment z „Wspomnienia”.
B.m.: b.w., b.r. [1988?].
A4, 6 k., powiel.
Br-0340 – op
 opis książki Byrska Maria: Ucieczka z zesłania.
Paryż: Spotkania, © 1986.
22 cm, 170,[6] s.
ISBN 2-86914-009-6.
– uw – MM
 opis książki Byrska Maria: Ucieczka z zesłania.
Gdańsk: Suplement 2, 1987.
A6, okł.kart., 160 s., off. z oryg., c. 350 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1986.
KN’87-57, Ł-55, CD-353, Dun-14, CJ-725, J-416, BN-0661, Ka-206, KS-1136[wg CD], BJ-0534, FC-9958, Br-0341, ECS-00169, ST15-0555, Nukat-853201 – MM
 opis książki Byrska Maria: Ucieczka z zesłania.
Lublin: Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 1987.
A6, okł.kart., 164,[1] s., stdr. ze skł., c. 360 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1986.
KN’87-58, CD-354, CJ-724, J-417, BN-0662, Ka-3127, KS-1137*[wg CD], BJ-0535, FC-9959, Br-0342, ECS-05527, Nukat-589985 – MM
 opis książki Byrska Maria: Ucieczka z zesłania.
B.m., b.w., 1987.
A6, okł.kart., 164,[1] s., off. z oryg.
Fotooffsetowy przedruk z wyd.: Lublin: Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 1987 z pominięciem danych wydawniczych podstawy przedruku. Litery na okł. noszą cechy rysunku odręcznego, w dole nad datą rysunek węża.
– MM
 opis książki Byrska Maria: Ucieczka z zesłania.
B.m., b.w., b.r. [1988 ?].
16,5 cm, okł.kart., [4],10-42,[1],45-73,[1],77-165,[1],169,[1] s., off. z oryg.
Na okł. nazwa autora i tytuł ujęte w podwójny prostokąt. [Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1986].
J-4335, BN-0663*[wg J], BaBN-b1281152, KS-1138*[wg MJ], BJ-0533, FC-9957, Ka-5051, ECS-04182, ST15-0556, Nukat-2177712 – MM
 opis książki Byrska Maria: Ucieczka z zesłania.
B.m., b.w., b.r. [1988 ?].
16,5 cm, okł.kart., [4],10-42,[1],45-73,[1],77-165,[1],169,[1] s., off. z oryg., (c. 3500 zł).
Na okł. nazwa autora i tytuł w identycznym układzie [tytuł skośnie] jak w późniejszych cenzurowanych wydaniach: Bydgoszcz oraz Gdańsk: Graf. Cena na IV s. okł. odbita numeratorem: 003500. [Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1986].
– MM
 opis książki Byrska Maria: Ucieczka z zesłania.
Bydgoszcz: [Wydawnictwo Nasza Przyszłość ?], 1989.
18 cm, okł.kart., fotooffset., 170 s.
Do druku przygotował Jan Nawrocki. Projekt okł. Wojciech Labenz. Wydanie formą udaje wydawnictwo podziemne, ale są zaznaczone ingerencje cenzury na s. 20 i 143, choć brak sygnatury cenzorskiej. [Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1986 bez powołania się na źródło przedruku].
J-4336*, BN-0660*[wg J*]=BN-0664*[wg WiMBP ZGóra], KS-1139*[wg MJ*], Br-0343 – uw – MM [brak druku na s. 16 i 68]
 opis książki Byrska Maria: Ucieczka z zesłania. Wydanie I.
Gdańsk: Towarzystwo Wydawnicze „Graf”, 1989.
17 cm, okł.kart., fotooffset., 170 s., c. 1500 zł.
Do druku przygotował Jan Nawrocki. Projekt okł. Wojciech Labenz. Wydanie z tego samego składu co: Bydgoszcz 1989 wraz z zaznaczonymi ingerencjami cenzury na s. 20 i 143, choć brak sygnatury cenzorskiej. Nieco zmieniona okł. Tytuł w dole okł. Na s. [4]: Nakład 15.000 + 15.000 egz. i cena 1.500,- zł.
– uw – MM
 opis książki Byrska Maria: Ucieczka z zesłania. Wydanie I.
Gdańsk: Towarzystwo Wydawnicze „Graf”, 1989.
17 cm, okł.kart., fotooffset., 170 s.
Do druku przygotował Jan Nawrocki. Projekt okł. Wojciech Labenz. Wydanie z tego samego składu co: Bydgoszcz 1989 wraz z zaznaczonymi ingerencjami cenzury na s. 20 i 143, choć brak sygnatury cenzorskiej. Nieco zmieniona okł.Tytuł powyżej połowy okł. Na s. [4]: Nakład 5.000 + 5.000 egz.; cena usunięta.
– uw – MM
 ▬ Następne edycje tego tekstu - patrz: Ewa Kurek: Ucieczka z zesłania. Tekst powieści napisano na podstawie wspomnień nagranych na taśmy magnetofonowe przez Marię Byrską. – uw
 ▬ Byrski Maria Krzysztof: „Księgi indyjskiej codzienności”. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 10. 1986 s. 31-42. – uw – MM
 opis książki Byrski Zbigniew: Rola biurokracji w bloku sowieckim; Kamiński Apolinary: Gomułka i Moczar.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A6, [1],56-78 s., off. z oryg., [c. 25 zł].
Przedruk z: Kultura 1969 nr 9/264 s. 55-78. Czasem kolportaż łączny z: Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Fragmenty. Marzec 1981. Być może brak okł. [patrz opisy w Nukat].
Sup-82, KS s.XXVII, BJ-0536, FC-9960, ST15-0557, Nukat-212026[WBPLubl], Nukat-2236084[Oss] – MM
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.