Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: C - Ca

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 30.07.2018 r.
 
 
 ▬ C.: Reforma gospodarcza - dzisiaj. - patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. – uw
 ▬ CDN. Wydawnictwo. Warszawa.
- Konrad Mieleszko [pseud.]: 3 maja 1982 r. w Warszawie. Fotografował… [1982].
- Gryps z Kwidzyna. 1982.
- Internowani. Białołęka ’82. [1982].
- Jan Krzysztof Kelus: „Z nieskończoną wciąż piosenką…” 1980-1982. 1982.
- Jan Krzysztof Kelus: Piosenki ze starej kasety 1968-1977. 1982.
- Waldemar Kuczyński: Obóz. 1982.
- Kultura. [Wybór z rocznika] 1981. 1982.
- Jan Józef Lipski: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. 1982.
- Juliusz Mieroszewski: Materiały do refleksji i zadumy. 1982.
- Zdeněk Mlynář: Perspektywy i konsekwencje „normalizacji” w Polsce. [1982].
- Nie jedziemy do Moskwy. Proces szesnastu. P. Rodel (red.) 1982.
- Józef Piłsudski: Rok 1920 (fragmenty); M. Tuchaczewski: Pochód za Wisłę (fragmenty). [tytuł okł.:] Cud nad Wisłą. Polemika Tuchaczewski - Piłsudski. 1982.
- Program. Komitet Oporu Społecznego Kos. Solidarność. [kwiecień 1982].
- Solidarność w stanie wojennym. luty 1982.
- Społeczeństwo wobec przemocy. Raport z badań. 1982.
- Ślepota. Wybór M. Radecka. 1982.
- Stefan Wyszyński: Kultura bolszewizmu a inteligencja polska. 1982.
- Zakazane piosenki. M. Radecka (red.) 1982.
- A mury runą, runą, runą… Pamiętniki internowanych. 1983.
- Stanisław Barańczak: Przywracanie porządku. 1983.
- Alain Besançon: Drugie milczenie Kościoła. 1983.
- Marian Brandys: Twardy człowiek. 1983.
- Ernest Bryll: Boże, uchroń nas od nienawiści. 1983.
- Marek Edelman: Getto walczy. 1983.
- Kawał Polski. Wybór i oprac.: M[aria] Radecka. 1983.
- Kazania wojenne. 1983.
- Stefan Kisielewski: Bez cenzury. 1983.
- Leszek Kołakowski: Kłopoty z Polską. 1983.
- Andrzej Krauze: Rysunki ’82. 1983.
- KSS „KOR” what’s what, who’s who. 1982.
- Jan Józef Lipski: Komitet Obrony Robotników KOR, Komitet Samoobrony Społecznej. Tom I i II. Wyd. II [krajowe]. 1983.
- Tadeusz Łepkowski: Myśli o historii Polski i Polaków. 1983.
- Andrzej Malanowski: O zasadzie wolności związkowej w aktualnym stanie prawnym. Konwencja Nr 87 MOP. 1983.
- Mały konspirator. 1983.
- Adam Michnik: List do gen. Kiszczaka. 1983.
- Stanisław Mikołajczyk: Gwałt na Polsce. 1983.
- Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański): Polska pozostała sobą. 1983.
- Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. 1983. PPN Polskie Porozumienie Niepodległościowe.
- Aniela Steinsbergowa: Proces KSS KOR - refleksje i analogie. 1983. [wg katalogu CDN w 1984 r.].
- Raymond Aron: Widz i uczestnik. (Z Raymondem Aron rozmawiają Jean-Louis Missika i Dominique Wolton). CDN 1984.
- Alain Besançon: Krótki kurs sowietologii na użytek władz cywilnych, wojskowych i kościelnych. 1984.
- Alain Besançon: O komunizmie, Kościele i liberalizmie. Rozmowy przeprowadził Wojciech Karpiński. Przemyśl 1984.
- Władimir Bukowski: I powraca wiatr… 1984.
- Adam i Lidia Ciołkoszowie: Niepodległość i socjalizm 1835-1945. Audycje radiowe. 1984.
- Mikołaj Arżak [pseud.]: Mówi Moskwa. 1984.
- Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1982. 1984.
- Jerzy Popiełuszko ks.: Homilie, wraz z wybranymi homiliami i wprowadzeniem Teofila Boguckiego. 1984.
- Andrzej Pogodny [pseud.]: „Już mam wszystko”. 1981-1984.
- Prawa człowieka i obywatela w PRL (od 1 stycznia do 31 października 1983 r.). Raport 2. 1984. Komitet Helsiński w Polsce.
- Juliusz Nemo [pseud.]: Śmierć „Ognia”. 1984.
- Maciej Poleski [pseud.]: Wolność w obozie. 1984.
- Zsolt Csalog: Lajos M., lat 44. 1985.
- Jestem gotowy na wszystko. Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawa 3.11.1984. [1985].
- Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1982. 1985.
- Konrad Mieleszko [pseud.]: Solidarność z Papieżem. 1985.
- Czesław Miłosz: Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej 1931-1983. 1985.
- Wojna w Afganistanie. 1985.
- Piotr Woźniak: Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia AK-owca z więzień w PRL. 1985.
- Hannah Arendt: Propaganda totalitarna. 1986.
- Kazimierz Bielski, Tomasz Janowski, Andrzej Mirecki: Gra w Uniwersytet. Szkic z dziejów Uniwersytetu Warszawskiego w okresie od 13 grudnia 1981 do czerwca 1986 r. 1986.
- Michał Heller, Aleksander Niekricz: Utopia u władzy. Historia Związku Radzieckiego od roku 1917 do naszych czasów. Cz. pierwsza: Do roku 1938; Cz. druga: 1939-1953. 1986.
- Gustaw Herling-Grudziński: Dziennik pisany nocą 1. 1980-1982. 1986.
- Zeszyt problemowy Myśli Niezależnej. Nr 1. Historia. Jałta. Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne. Losy wysiedlonych na wschód. Lwów 1939-1944. 1986.
- Hieronim Janczak: Reforma gospodarcza w PRL. Trzecie podejście. 1986.
- Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1984. 1986.
- Bill Lomax: Węgry 1956. 1986.
- Maciej Poleski: Pięć spotkań. 1986.
- Maciej Poleski: Z więzienia. 1986.
- Arkadij N. Szewczenko: Zerwanie z Moskwą. 1986.
- Raymond Aron, Isaiah Berlin, Hannah Arendt: Trzy głosy o wolności. CDN przy współpracy Wolnej Spółki Wydawniczej „KOMITYWA: Gdzieś w Polsce” 1987.
- Gustaw Herling-Grudziński: Dziennik pisany nocą. 2. 1983-1984. 1987.
- Kadaryzm bez maski. Wybór niezależnej publicystyki węgierskiej. 1987.
- Leszek Kołakowski: Rozkład marksizmu. 1987.
- Ryszard Jerzy Kukliński: Wojna z narodem widziana od środka. 1987.
- Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1985. 1987.
- Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1986. 1987.
- Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. Wyd. II zmien. 1987.
- Nazywać rzeczy po imieniu. Wybór niezależnej publicystyki czeskiej i słowackiej. 1987.
- Bogdan Nurski: Zginął za Polskę bez komunistów. Zarys biografii Józefa Kurasia - „Ognia”. 1987.
- Jean-François Revel: Jak giną demokracje. 1987.
- Iwan Sołoniewicz: Rosja w obozie koncentracyjnym. Tom I-II. 1987.
- Leopold Unger: A jeżeli rzeczywiście to byli Rosjanie? Wybór publicystyki politycznej z paryskiej Kultury. 1987.
- Władysław Bartoszewski: Warto być przyzwoitym. Szkic do pamiętnika. 1988.
- Commentary. Zeszyt 1. Lipiec-grudzień ’87. 1988.
- Józef Garliński: Polska w Drugiej Wojnie Światowej. Tom 1-2. 1988.
- Marek Hłasko: Piękni dwudziestoletni. 1988.
- Jakub Karpiński: Polska, komunizm, opozycja. Słownik. 1988.
- Arthur Koestler: Ciemność w południe. 1988.
- Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1987. 1988.
- Borys Lewycky: Polityka i społeczeństwo na Ukrainie sowieckiej 1953-1980. 1988.
- Lista katyńska: jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. 1988.
- Maciej Poleski: Mały jawniak. 1988.
- Aleksander Zinowiew: Gorbaczowizm czyli rządy iluzji. 1988.
- Menachem Begin: Białe noce. kwiecień 1989.
- Alain Besançon: Krótki kurs polskiej kwadratury koła czyli krytyka obserwatora z zewnątrz. 1989.
- Josif Brodski: Mniej niż ktoś. 1989.
- Michael Charlton: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. 1989.
- Co wydarzyło się w Armenii?. Zeszyt 1. Wybór z numeru specjalnego GŁASNOSTI. 1989.
- Co wydarzyło się w Armenii?. Zeszyt 2. Wybór z ormiańskiej publikacji niezależnej ARCACH. 1989.
- Dżilas o Gorbaczowie. Rozmowa George’a Urbana z Milovanem Dżilasem. 1989.
- Katalog 1982-1988 i zapowiedzi wydawnicze. Catalogue 1982-1988 and list of forthcoming books. 1989.
- Józef Smaga: Era Gorbaczowa? 1989.
- Richard von Weizsäcker: Historia Niemiec toczy się dalej. 1989.
- Paweł Wohl: Uwagi o gospodarce polskiej. 1989.
- Janusz Kazimierz Zawodny: Katyń. Zagłada w lesie. 1989.
- Commentary. Zeszyt 2. ’88. 1990.
- Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na tysiąclecie ich chrztu świętego. 1990.
- Christian graf von Krockow: Czas kobiet. 1990.
- Vladimir Nabokov: Skośnie w lewo. 1990.
- Françoise Thom: Drewniany język. 1990.
- Władimir Wołkow: Montaż. 1990.
- Kazimierz Wóycicki: Czy bać się Niemców? 1990.
----------------------
Z listy zapowiedzi w: Katalog 1982-1988 i zapowiedzi wydawnicze. Catalogue 1982-1988 and list of forthcoming books. Warszawa: CDN 1989.
- Alain Besançon: Intelektualne źródła leninizmu. [nie wydano].
- Alain Besançon: Rosja - Rewolucja - Religia. [nie wydano].
- Friedrich von Hayek: Reakcyjność koncepcji socjalizmu. [nie wydano].
- Jakub Karpiński: PRL i Polska. [nie wydano].
- Robert Kostrzewa: Od Regana do Gorbaczowa. [nie wydano].
- Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1988. [nie wydano].
- Mieczysław Kumorek: Ciemności dnia. Mała zona. [nie wydano].
- Włodzimierz Odojewski: Zabezpieczanie śladów. [nie wydano w CDN].
- Richard Pipes: Nie wystarczy przeżyć. Rzeczywistość sowiecka a przyszłość Ameryki. [nie wydano].
- Jean-François Revel: Niepotrzebna wiedza. [nie wydano].
- Warłam Szałamow: Opowiadania kołymskie. [nie wydano w CDN].
- Warłam Szałamow: Wskrzeszenie modrzewia. [nie wydano].
- Wybór niezależnej publicystyki ukraińskiej. [nie wydano].
– uw
 ▬ CDN - patrz: Katalog 1982-1988 i zapowiedzi wydawnicze. Catalogue 1982-1988 and list of forthcoming books. Warszawa: CDN 1989. – uw
 ▬ C.G.: Analogie i doświadczenia. - patrz w: Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Zeszyt 1. Warszawa: Przedświt 1986. – uw
 opis książki C. Kazimierz [pseud.]: Pierwsze godziny, dni, miesiące po wpadce.
Warszawa: Wydawnictwo „V”, 1984.
A5, okł.kart., [2],18 s., powiel., c. 50 zł.
K-1626, G-84/72, CD-661, J-418, BN-2154, Ka-210, BJ-1639, FC-10472, Br-1046, ECS-02423, ST15-0558, Nukat-743716 – MM
 opis książki C. Kazimierz [pseud.]: Pierwsze godziny, dni, miesiące po wpadce.
Lublin: Ag[encja] Inf[ormacyjna] SW [Solidarności Walczącej], 1986.
A6, okł., 15,[1] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Biblioteczka SW Lublin; tom II.
[Przedruk z:] Warszawa: Wydawnictwo „V” 1984.
K-3556, G-86/40, CD-662, CJ-726, J-419, BN-2153, Ka-991, Hoo99/173, HN-000524166, BJ-1640, FC-10471, ECS-04935, Br-1047, Nukat-598853 – op
 ▬ C & E [proj. okł. i s. tyt.] - patrz: Mikołaj Bierdiajew: Rosyjska idea. Warszawa: In Plus 1987. – uw
 ▬ Caban Wiesław - patrz: Marcin Bielski, Wiesław Caban, Jan Lutyński: NSZZ „Solidarność”: związek zawodowy i ruch społeczny. Uwagi do tez programowych pt. „Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju” /Konspekt/. w: Krajowa Konferencja NSZZ „Solidarność” nt. „Program Solidarności”, Łódź, 4-5 lipca 1981. Łódź: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981. – uw
 opis książki Cahill Edward: Wolnomularstwo (Masonerja).
London: F. Mildner & Sons Publ., 1947.
19 cm, 43,[1] s.
Przekład z ang.. Tytuł oryg.: Freemasonry and the Anti-Christian Movement.
– uw

 ▬ Cahill E[dward] T. J., ks.: Wolnomularstwo (Masonerja). Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981. A5, okł., 3-42 s., off. z oryg. Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. Przekład z ang. Opracowanie jest w głównej mierze streszczeniem książki „Freemasonry and the anti-Christian movement” (Wolnomularstwo i ruch antychrześcijański), wyd. 2, Dublin 1930 s. XXI-271. Zawiera także: Dodatek do wyd. polskiego w sprawie Y.M.C.A. (wyjęte z Acta Apostolica Sedis, 17.XII.1920, str. 595). [Przedruk z wyd.: London: F. Mildner 1947].
BN-0665, Ka-3016, ST15-0559, Nukat-2297330 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Cahill E[dward] T. J., ks.: Wolnomularstwo (Masonerja).
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981.
A5[20,7 mm], okł., 3-42 s., off. z oryg.
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Wysokość kolumny druku na okł.: 157,3 mm. Egz. obcięty.
– MM
 opis książki Cahill E[dward] T. J., ks.: Wolnomularstwo (Masonerja).
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981.
A5[21,5 mm], okł., 3-42 s., off. z oryg.
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Wysokość kolumny druku na okł.: 158,6 mm. Egz. nieobcięty.
– MM

 opis książki Cahill Edward: Wolnomularstwo (Masoneria).
[wyd. anonimowe], b.r. [1985-6].
– op
 opis książki Cahill E[dward] T. J., ks.: Wolnomularstwo (Masoneria).
Oslo: Ośrodek Niezależnej Myśli Politycznej, 1986.
18 cm, 42,[2] s.
– uw – MM
 ▬ Dalsze wydania:
- Wyd. 4 popr. i uzup. przez kwart. polit. Wolna Polska. Poznań: Wers, 1997. Nowy Porządek Świata; t. 12. ISBN 83-86906-76-6;
- Wyd. V poprawione i uzupełnione przez kwart. polit. Wolna Polska. Poznań: Wers 2002. Nowy Porządek Świata; t. 12. ISBN 83-86906-76-6 – MM;
- Krzeszowice: Ostoja, 2003. ISBN 83-88020-78-1.
- uw
 opis książki Cała Alina: Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej.
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1987.
21 cm, 244 s.
Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii. Opracowanie zrealizowano w ramach tematu badawczego „Stereotypy narodowe w społeczeństwie polskim”. Nakład 100 egz. Na prawach rękopisu.
Nukat-1486123 – uw
 opis książki Cała Alina: Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Wyd. II poprawione i uzupełnione.
Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1988.
A5, okł.kart., 111 s., off. z masz., c. 450 zł.
Oprac. okł. i s. tytułowej: KACPER.
Rec.: Lidia Kośka: Stereotyp - Obraz - Wizerunek. Arka Kraków 1989 nr 28 s. 132-134.
CD-355, J-420, BN-0666, Ka-211, KS-0224, BJ-0537, FC-10731, ECS-00170, ST15-0560, Nukat-1536155 – MM
 opis książki Cała Alina: Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej.
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1992.
24 cm, 211,[32] s.
ISBN 83-230-0729-2. Druk: Łódź: ZGWN.
– uw
 opis książki Cała Alina: Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. [2 rzut].
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1992.
24 cm, 211,[ 2] s., [29] s. tabl.
ISBN 83-230-0729-2. Druk: Łódź: DWN.
– uw
 opis książki Cała Alina: Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Wyd. trzecie, zmienione.
Warszawa: Oficyna Naukowa, 2005.
ISBN 83-88164-96-1.
– uw – MM
 ▬ Całuń J.: O prawdziwie demokratyczne wybory do Rad Pracowniczych. - patrz w: Samorząd pracowniczy. Krok pierwszy /Opracowanie wstępne/. Gdańsk: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”, wrzesień 1981. – uw
 opis książki Camus Albert: Człowiek zbuntowany.
Paryż: Instytut Literacki, 1958.
22 cm, 314,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom XXXIV.
Tytuł oryg.: L’homme révolté.
– uw
 opis książki Camus Albert: Człowiek zbuntowany.
Lublin: Chatka Żaka, ZEK Zakład Edytorstwa Kontrowersyjnego, 1981.
A5, okł. kart., [4],13-314,[1] s., stdr. z oryg.
Do użytku wewnętrznego KZ NSZZ Solidarność UMCS [na grzbiecie].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1958.
CD-1692, BN-0668, Sup-83, Ka-4075, BJ-0538, FC-10732, ECS-05042, ST15-0561, Nukat-533191 – MM
 opis książki Camus Albert: Człowiek zbuntowany.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1984.
A6, okł.kart., [4],13-314 s., off. z oryg., [c. 500 (-550) zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1958.
K-1627, G-84/76, CD-1693, J-421, BK-66, BN-0667, Sup-84, Ka-212, BJ-0540, FC-592, KJ-67*, ECS-05190, Nukat-2685430 – MM
 opis książki Camus Albert: Człowiek zbuntowany.
B.m. [Warszawa]: Książnica Literacka, b.r. [1984].
A5, okł.kart., 3-314 s., off. z oryg., c. 790 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1958.
K-1629, G-84/74, CD-1694, J-424, BN-0670, Sup-85, Ka-3776, FC-36429*[wg BN], ECS-04016, ST15-0562, Nukat-843337 – op
 opis książki Camus Albert: Człowiek zbuntowany.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
A6, okł.kart., [4],13-314 s., off. z oryg., [c. 500-550 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1958.
K-1628, G-84/75, CD-1695, BK-65[Kraków: 1983], J-422*[wg BK], BN-0671*[wg BUW], Sup-86=Sup-87*[wg BK], Ka-3911, BJ-0539, FC-591, KJ-66*, {ECS-00171, Nukat-1318211 – [ok. 1958 r.]} – MM
 opis książki Camus Albert: Człowiek zbuntowany.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
A5, okł.kart., 314 s., off. z oryg., c. 790 zł.
Na okł. i s. tytułowej rysunek stalówki jako znak wydawnictwa. Na grzbiecie pomyłka w tytule: Człowiek zbunowany. [Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1958].
G-84/73, CJ-1613, J-423, BN-0669, Sup-88, BJ-0541, FC-10733, ECS-03753, Nukat-2126637 – MM
 opis książki Camus Albert: Człowiek zbuntowany.
Kraków: Oficyna Literacka; Res Publica, 1991.
21 cm, 294 s.
Przełożyła [z franc.] Joanna Guze. ISBN 83-85158-45-6. W posłowiu wspomnienie Nicola Chiaromonte „Albert Camus” w tłum. Stanisława Kasprzysiaka.
– uw – MM
 ▬ Dalsze wydania:
- Wyd. 2 popr. Kraków: Oficyna Literacka, 1993. ISBN 83-85158-84-7. W posłowiu wspomnienie Nicola Chiaromonte „Albert Camus” w tłum. Stanisława Kasprzysiaka. – op
- Warszawa: Muza, 1998. ISBN 83-7200-106-5. Spectrum. – op
- Warszawa: Muza, 2002. ISBN 83-7319-178-X. Spectrum. – op
 ▬ Cantate Deo.
Gorzów-Warszawa: b.w., 1976.
A5, 72 s.
FIDES – uw
 ▬ Cantate Deo.
B.m.: b.w., b.r. [1977].
A5, 95,[3] s., off., nuty.
FIDES – uw
 ▬ Cantate Deo.
Warszawa-Gorzów: b.w. [Kuria Metropolitalna Warszawska], 1977.
A5, okł.kart., [2],126 s., off. ze masz., nuty.
Sygn. druk.: KMW [cenzura ?]B-1/18 Nakł.500,3/77.
BaBN-b1258810, Nukat-493164 – uw – MM
 ▬ Cantate Deo [śpiewnik].
Warszawa-Gorzów: b.w. [Kuria Metropolitalna Warszawska], 1977.
A5, okł.kart., [6],126 s., off. ze masz., nuty.
Pod tytułem rysunek słońca nad wzgórzami. Przedruk z wyd. opisanego powyżej. Widoczna jest słabo odbita sygn. druk. podstawy przedruku. Dodano cztery s. przed stroną o liczbowaniu: -1-. Dodano kilkanaście rysunków w wolnych miejscach.
– uw – MM
 ▬ Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska Wydział Duszpasterstwa, 1980.
A5, 96 s., off. ze skł., nuty.
FIDES – uw
 ▬ Cantate Deo 2 [śpiewnik].
Warszawa: b.w. [Kuria Metropolitalna Warszawska], 1980.
A5, okł.kart., 92 s., off. z masz., nuty.
Pod tytułem rysunek słońca nad wzgórzami.
BaBN-b1330049, Nukat-3579737 – uw – MM
 ▬ Cantate Deo 3 [śpiewnik].
Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1982.
A5, [2],94 s.
BaBN-b1257208 – uw
 opis książki [Čaplenko Vasyľ: Propašči syly: Ukrains’ke pys’menstvo pid komunistyčnym režymom 1920-1933] - Чапленко Василь: Пропащі сили. Українське письменство під комуністичним режимом 1920-1933.
Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1988.
A5, okł.kart., [4],11-141 s., off. z oryg., [c. 500-1200] zł.
Alfabet ukraiński. Druga karta tytułowa w języku angielskim: V. Chaplenko: Ukrainian literature under soviets 1920-1933. Przedruk z wyd.: Winnipeg: UVAN 1960 - Вінніпег: УВАН 1960. Українська Вільна Академія Наук. Серія: Література; ч. 6.
J-425*, BN-0672*[wg BUW], BJ-0542, FC-10747 – MM
 ▬ Caratsch-Gattiker Annetta: Jan Arens, dyplomata sowiecki: bund, bolszewizm, czystka [tłum. z: Communisme, nr 17 1988]. – patrz w: Czerwone życiorysy. 1989. – uw
 ▬ Carewicz Jan [przekład i wstęp] [błędnie wg K i J; zamiast Jan Garewicz] - patrz: Karol Jaspers: Problem winy. Warszawa: Nowa 1982. – uw
 ▬ Carillo Santiago – właśc. Santiago Carrillo – uw
 ▬ Carillo Santiago: Blok wschodni musi się zmienić. Odpowiedź na esej Leszka Kołakowskiego.
- w: Aneks 1977 nr 16-17 s. 56-64.
– uw – MM
 ▬ Carillo Santiago: Blok wschodni musi się zmienić. - patrz w: Eurokomunizm. Nowa [1978]; Eurokomunizm. Wybór tekstów. Sowa [1981]; Eurokomunizm i Praska Wiosna 1968. Jelenia Góra: KTW 1981. – uw
 ▬ Carillo Santiago: „Eurokomunizm” a państwo. „Eurokomunizm” jako model rewolucyjny odpowiedni dla rozwiniętych krajów kapitalistycznych.
Warszawa: IBWPK [Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu], 1977.
30 cm, [8],193,[1] s.
Poufne.
Tytuł okł. Tłum. z hisz. Tytuł oryg.: Eurocomunismo y estado, 1977.
BaBN-b1026612 – uw
 ▬ Carillo Santiago: „Eurokomunizm” a państwo. „Eurokomunizm” jako model rewolucyjny odpowiedni dla rozwiniętych krajów kapitalistycznych.
Wrocław: De Facto, 1981.
A5, 136 s.
Biblioteczka De Facto; 1.
U góry s. tytułowej: ACK „Pałacyk”.
BN-0673*[wg MBPŁ] – uw [to nie bibuła, lecz wydanie nakł. OPP RO SZSP do użytku wewnątrzorganizacyjnego]
 opis książki Carnegie Andrzej: Jak zostać bogatym?
Warszawa: b.w., 1904.
22 cm, 178 s.
– uw
 opis książki Carnegie Andrzej: Jak zostać bogatym?
B.m. [Wrocław]: Sukces, [19]’88.
A5, okł.kart., 86,[1] s., off. ze skł. komp., [c. 600-650 zł].
Tekst skrócony. Przełożył [z ang.] i wstępem opatrzył S[tefan] Barszczewski. Tytuł oryg.: The Empire of Business. Pierwsze wyd.: Warszawa 1904.
J-481[Cornegie], BN-0674, Ka-213, BJ-0543, FC-10740, ECS-04149, ST15-0563, Nukat-2481544 – MM
 ▬ CARO [proj. okł. i s. tyt.] - patrz: Leszek Kołakowski: Husserl i poszukiwanie pewności. Warszawa: In Plus 1987. – uw
 ▬ Carré John Le [pseud.] - właśc. David John Moore Cornwell – uw
 opis książki Carré John Le [pseud.]: Uciec z zimna. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2002.
Na okł. podobizna aktora Richarda Burtona. Tłumaczenie: Jan Kraśko. Tytuł oryg.: The spy who came in from the cold. London 1963. ISBN 83-241-1498-X.
– uw
 opis książki Carré John Le [pseud.]: Uciec z zimna. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2002.
Srebrna Seria.
Na okł. mapa okolic Morza Północnego. Tłumaczenie: Jan Kraśko. Tytuł oryg.: The spy who came in from the cold. London 1963. ISBN 83-7245-897-9.
– uw – MM
 opis książki Carré John Le [pseud.]: Ze śmiertelnego zimna. Powieść.
Warszawa: Rekontra, 1986.
A5, okł.kart., 130,[1] s., off. z masz., c. 450 zł.
Przeład z ang.: Antoni Banasiak [pseud. – właśc. Robert Stiller]. Tytuł oryg.: The spy who came in from the cold. London 1963. Projekt okł.: Grzegorz Dahl.
K-3625, G-86/47, CD-1601, CJ-740, BN-2933, Ka-214, Hoo99/185[Le Carre], KS-5174*[wg CD], BJ-0628, FC-10828, ECS-01411, ST15-0564, Nukat-1175246 – MM
 opis książki Carré John Le [pseud.]: Ze śmiertelnego zimna. Powieść.
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990.
Tłumaczenie: Robert Stiller. ISBN 83-08-02428-9.
– uw – MM
 ▬ Carré Maria - patrz: Wdzieranie się agentów komunistycznych do kościoła katolickiego. /Dokument z II wojny światowej/. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu [1988-1989]. – uw
 opis książki Carrère d’Encausse Hélène: Bolszewicy i narody czyli Wielkie urągowisko 1917-1930. Wyd. II (pierwsze oficjane).
Warszawa: Most, 1992.
21 cm, [4],3-186,[3] s.
Przekład i wstęp Krzysztof Kowalski. Tytuł oryg.: Le grand défi. Bolcheviks et nations, 1917-1930. Paris: Flamarion 1987. Posłowie Sławomir Popowski. Wyd. 1 pt.: Wielkie urągowisko. Bolszewicy i narody 1917-1930.
– uw – MM
 opis książki Carrère d’Encausse Hélène: Spękane imperium.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1985 [1986].
A5, okł.kart., [6],205,[10] s., off. z masz., c. 800 zł.
Tłumaczenie wg: L’Empire éclaté. La révolte des nations en URSS. Paris: Flammarion 1978; uzupełnione o „Epilogue to the Harper Colophon Ed.’ z książki: Hélène Carrère d’Encausse: Decline of an Empire. Harper Colophon Ed., 1980.
K-1630, G-85/58, J-426, BN-0675, Ka-354, Hoo99/173, HN-000581145, BJ-0544, FC-10746, Br-0344, ECS-00214, ST15-0565, Nukat-253279 – MM
 opis książki Carrère d’Encausse Hélène: Stalin, państwo terroru.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1983.
A5, okł.kart., [5],4-156 s., off. z masz., c. 280 zł.
Przekład: Jan Łęczycki. Tytuł oryg.: Staline, l’ordre par la terreur. Paris: Flammarion 1979, ISBN 2-08-081073-1. Błędna kolejność stron pierwszej składki tj. pierwszych ośmiu stron: s. tytułowa; s. 4: koniec przedmowy; s. [5]: początek tekstu; cytaty; s. [3]: początek przedmowy; s. redakcyjna; nota o autorce z tekstem od red.; s. 6.
K-1631, G-83/102, J-427, BN-0676, Ka-353, HN-000544456, BJ-0545, FC-10745, ECS-00216, ST15-0566, Nukat-533170 – MM
 opis książki Carrère d’Encausse Hélène: Wielkie urągowisko. Bolszewicy i narody 1917-1930.
Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, [19]’89.
A5, okł.kart., 275 s., off. z masz., c. 2500 zł.
Przekład z franc.: Krzysztof Kowalski. Tytuł oryg.: Le grand défi. Bolcheviks et nations. 1917-1930. Paris: Flamarion 1987. Wyd. następne pt.: Bolszewicy i narody czyli Wielkie urągowisko 1917-1930.
BN-0677, BJ-0546, FC-10744, Ka-4614, Br-0345, ECS-00215, ST15-0567, Nukat-1537691 – MM
 ▬ Carrillo Santiago - patrz: Santiago Carillo – uw
 ▬ Carynnyk Marco: Głód, którego „Times” nie dostrzegł [tłum. z: Commentary, listopad 1983] – tłum. Joanna Inglot. – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
 ▬ Castellatti Maria [wiersze] - patrz w: Dwie wojny. Solidarność Wybrzeże 1982. – uw
 opis książki Castoriadis Cornelius: W obliczu wojny.
Londyn: Aneks, 1985.
22 cm, 94 s.
ISBN 0 906601 21 5.
– uw – MM
 opis książki Castoriadis Cornelius: W obliczu wojny.
B.m. [Warszawa]: Myśl, b.r. [1986].
A6, okł.kart., 190 s., off. ze masz., (c. 390 zł).
Przekład: Maria Li [pseud. - właśc. Maryna Ochab]. Tytuł oryg.: Devant la guerre. Paris: Fayard 1981, ISBN 2-213-00960-0. Przedmowa do wyd. polskiego tłumaczyła: Julia Juryś. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1985.
Rec.: Tomasz Wolski: Sektor wojskowy i sektor cywilny w ZSRR. Drogi. 1987 nr 1(2) s. 28-32.
K-3557, G-86/41, CJ-727, J-428, BN-0678, Ka-217, Hoo99/173, BJ-0547, FC-10743, Br-0346, ECS-00172, ST15-0568, Nukat-789290 – MM
 ▬ Catalogue of films produced by the Diocesan Video Documentation Department.
Gdańsk: VHS PAL, 1987.
A5, 11,[1] s., ksero.
ST15-0569 – uw
 ▬ Caute David: Dziekan Canterbury [tłum. z książki: „The Fellow Travelers”. London 1973 s. 246-249] – tłum. Irena Lasota. – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.