Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła - Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Chr - Cie

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 26.03.2021 r.
 
 
 opis książki Chreptowicz-Butieniewa Olga Aleksandrowna: Przełom 1939-1942.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1988.
A5, okł.kart., 146,[2] s., off. z masz., c. 650 zł popr. numeratorem na 950 zł.
Przełożyła Anna Sadowska. Tytuł oryg.: Pieriełom /1939-1942/. Paryż: Ymca-Press 1984 - Ольга Александровна Хрептович-Бутенева: Перелом (1939-1942). Париж: YMCA-Press 1984, ISBN 2-85065-054-4. Posłowie: Jeremi Przybora. Opracowanie graficzne: Studio Z.
CD-1767, J-441, BN-0704, Ka-994, BJ-0571, FC-10767, Br-0360, ECS-00180, ST15-0589, Nukat-1145916 – MM
 opis książki Chreptowicz-Butieniewa Olga Aleksandrowna: Przełom 1939-1942.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1988.
A5, okł.kart., 146,[2] s., off. z masz., c. 950 zł.
Przełożyła Anna Sadowska. Tytuł oryg.: Pieriełom /1939-1942/. Paryż: Ymca-Press 1984. Posłowie: Jeremi Przybora. Opracowanie graficzne: Studio Z. Okł. drukowano na różnej jakości kartonie, od bardzo mechacącego się (lewa strona kartonu kolorowego) do dobrej jakości kredowanego.
ST15-0590 – MM
 ▬ Christa Olgierd „Noc” [zebrał i opracował] - patrz: Życiorysy dowódców i kalendaria działalności brygad. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Gdańsk: 1989. – uw
 ▬ Chrobry. Wydawnictwo Narodowe. Warszawa.
- Roman Dmowski: Kościół, naród i państwo. Wyd. 1. [czerwiec] 1981.
- Roman Dmowski: Kościół, naród i państwo. [Wyd. 2]. [październik] 1981. - MM
- Jędrzej Giertych: Polski Obóz Narodowy. grudzień 1981 [1982]. {A4 i A5}.
- Jędrzej Giertych: Nacjonalizm chrześcijański. [czerwiec] 1982. - MM
- Jędrzej Giertych: Europa już nie pojałtańska. październik 1982.
- Roman Dmowski: Nasz patriotyzm. maj 1983. - MM
- Jędrzej Giertych: Ojciec Kolbe a sprawa żydowska. grudzień 1983. - MM
- Feliks Koneczny: Bizantynizm niemiecki. 1986.
- Janusz Leonard Majewski: Czy Jędrzej Giertych jest heretykiem? List protestacyjny do redakcji Tygodnika Powszechnego. 1988. - MM
- Janusz Leonard Majewski: Myśli przerażonego Polaka czyli rozważania o zbiorowej mądrości i zbiorowej głupocie. List otwarty. 1987. - MM
– uw
 opis książki Chronica Polonorum. Antologia poezji stanu wojennego.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, [1],XII s., masz. przeb.
K-1638*, G-82/33, CD-12*[wg K], J-4054, BN-0705*[wg K], KS-0438 – op
 opis książki Chruszczow Nikita S[iergiejewicz]: Fragmenty wspomnień. [Tytuł okł.:] Wspomnienia.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1984.
A5, okł.kart., [2],109 s., off. z masz., c. 220 zł.
Tytuł oryg.: Wospominanija. Izbrannyje otrywki. - Никита Сергеевич Хрущев: Воспоминания. Избранные отрывки. Сост. и авт. предисл. Чалидзе В. New York: Chalidze Publ. 1978.
K-1639, G-84/77, CD-1768, Ł-58, J-442, BN-0706, Ka-227, HN-000484812, BJ-0572, FC-10768, Br-0361, ECS-00181, ST15-0591, Nukat-457957 – MM

 opis książki Chruszczow Nikita Siergiejewicz: O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarza KC KPZR tow. N. S. Chruszczowa na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 25 lutego 1956 r. Nieopublikowane materiały doręczone delegatom na XX Zjazd KPZR.
Warszawa: Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, marzec 1956.
21 cm, 95,[1] s.
Wyłącznie do użytku organizacji partyjnych.
[Przełożył Edward Ochab]. W tym tłumaczeniu koniec pierwszego akapitu: […] mówiono niemało o kulcie jednostki i o jego szkodliwych następstwach. Sygn. druk.: RSW „Prasa”, Smolna 12. Zam. 704. [sygn.. cenzora:] B-7-21297.
BaBN-1.415.450, Nukat-1339409 – uw – MM [egz. o nr 12655]
 opis książki Chruszczow Nikita Siergiejewicz: O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarza KC KPZR tow. N. S. Chruszczowa na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 25 lutego 1956 r.
Warszawa: Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, marzec 1956.
21 cm, 71,[1] s.
Wyłącznie do użytku organizacji partyjnych.
[Przełożył Edward Ochab]. Sygn. druk.: RSW „Prasa”, Smolna 12. Zam. 687. [sygn. cenzora:] B-7-21297. W tej edycji nie ma tekstu: Nieopublikowane materiały…, wydano je w oddzielnej broszurze.
BaBN-427.803, Nukat-4474618 – uw – MM {egz. o nr 2308[?]}
 opis książki Chruszczow Nikita Siergiejewicz: O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarza KC KPZR tow. N. S. Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR. Pełny tekst w przekładzie polskim.
Paryż: Instytut Literacki, 1956.
22 cm, 55,[1] s.
Nienumerowany pierwszy zeszyt serii „Dokumenty”.
Wydano wyłącznie na papierze biblijnym.
BaBN-1.519.387, Nukat-1443239 – uw
Chruszczow Nikita Siergiejewicz O kulcie jednostki i jego następstwach Tajny referat wygłoszony na XX Zjeździe KPZR Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Chruszczow Nikita Siergiejewicz O kulcie jednostki i jego następstwach Tajny referat wygłoszony na XX Zjeździe KPZR Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Chruszczow Nikita [Siergiejewicz]: O kulcie jednostki i jego następstwach /Tajny referat wygłoszony na XX Zjeździe KPZR/.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A4, okł.kart., [2],5-50 s., powiel., [c. 70 zł].
Dokumenty.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956.
BN-0710, Sup-90, Ka-0226=Ka-0993, BJ-0574, FC-10770, Br-0362{błędna podstawa przedruku: Zeszyty Historyczne 1977 z. 41 s. 197-209 [tu jest tekst: Józef Lewandowski: „Tajny” referat Chruszczowa - okoliczności wygłoszenia i ujawnienia]}, ST15-0592, Nukat-4245563[UMK], [ECS-03658, Nukat-77637 – błędnie: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1] – MM

 ▬ Chruszczow Nikita [Siergiejewicz]: O kulcie jednostki i jego następstwach. /Tajny referat wygłoszony na XX Zjeździe KPZR/. Poznań: Wydawnictwo Centrum Informacyjnego NZS UAM, 1981. A4, okł.kart., [2],5-50 s., powiel.
BN-0707, Sup-91, ST15-0593, Nukat-4225303[UMK] – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Chruszczow Nikita [Siergiejewicz]: O kulcie jednostki i jego następstwach. /Tajny referat wygłoszony na XX Zjeździe KPZR/.
Poznań: Wydawnictwo Centrum Informacyjnego NZS UAM, 1981.
A4, okł.kart., [2],5-50 s., powiel.
4 [pozycja w dorobku wydawnictwa].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956. Na okł. tytuł umieszczony poziomo, wysokość pomnika wraz z wieńcem u góry wynosi ok. 223 mm. W dole IV s. okł. sygn.: ⒼCi + AC✝.
{BJ-0573, FC-10769 - błędna podstawa przedruku: Zeszyty Historyczne 1977 z. 41 s. 197-209 [tu jest tekst: Józef Lewandowski: „Tajny” referat Chruszczowa - okoliczności wygłoszenia i ujawnienia]} – MM [Biblioteka N„S” Bydgoszcz ; Archiwum Zakładu Historii Ruchu Zawodowego]
 opis książki Chruszczow Nikita [Siergiejewicz]: O kulcie jednostki i jego następstwach. /Tajny referat wygłoszony na XX Zjeździe KPZR/.
Poznań: Wydawnictwo Centrum Informacyjnego NZS UAM, 1981.
A4, okł.kart., [2],5-50 s., powiel.
4 [pozycja w dorobku wydawnictwa].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956. Na okł. tytuł umieszczony pionowo, wysokość pomnika wraz z wieńcem u góry wynosi ok. 133 mm. W dole IV s. okł. sygn.: ⒼCi + AC✝.
– MM

 opis książki Chruszczow Nikita Siergiejewicz: O kulcie jednostki i jego następstwach. Nieopublikowane materiały doręczone delegatom na XX Zjazd KPZR.
Warszawa: Wydawnictwo Rady Uczelnianej SZSP Uniwersytetu Warszawskiego, b.r. [1981].
A5, 85 s., off. z masz.
Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Sygn. druk.: Pow. UW. Zam. Nr 1554/81 nakład 600 egz.
Hoo99/173, BaBN-3.030.352, ST15-5323, Nukat- 4195216 – uw [nie bibuła]
 opis książki Chruszczow Nikita Siergiejewicz: O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarza KC KPZR tow. N. S. Chruszczowa na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 25 lutego 1956 r.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 70 s., off. z oryg.
Kopia wyd.: Warszawa – Marzec – 1956.
– op
 opis książki Chruszczow Nikita Siergiejewicz: O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarza KC KPZR tow. N.S. Chruszczowa…
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4 podł., 93 s. [właśc. 47 k.], ksero z oryg.
Kopia wyd.: Warszawa – Marzec – 1956.
ST15-0595 – op
 opis książki Chruszczow Nikita [Siergiejewicz]: O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarza KC KPZR tow. N. S. Chruszczowa na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 25 lutego 1956 roku.
B.m.: b.w., b.r.
A5, [2],19-45 s., ksero jednostr.
Kopia części wyd.: Chruszczow N. S.: Tajny referat Chruszczowa. Biblioteka Historyczna 1980. Charakterystyczne są dopiski ręczne brakujących liter na źródle kopii: s. 21 - 1 w. od góry: Lenin(a); s. 22 - 22 w. od dołu: roz(s)trzelanych; s. 43 - w. 7-9 od dołu [w miejscu uszkodzenia tekstu].
– MM
 opis książki Chruszczow Nikita Siergiejewicz: O kulcie jednostki i jego następstwach. Nieopublikowane materiały doręczone delegatom na XX Zjazd KPZR.
Warszawa: Wydział Propagandy RN ZSP, b.r. [1988].
20 cm, okł.kart., 82 s., off. z masz.
Informator Polityczny nr 8. BIS. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Sygn. druk.: SOW ZSP „Alma-Press” o/Warszawa. Nakład 300 egz. nr zlec. 85/88.
– uw – MM [nie bibuła]
 opis książki Chruszczow Nikita Siergiejewicz: O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarz KC KPZR tow. N. S. Chruszczowa na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 25 lutego 1956 r. Nie[o]publikowane materiały doręczone delegatom na XX Zjazd KPZR.
Warszawa: Autorskie Wydawnictwo Ave, 2009.
21 cm, 70 s.
Na s. 35-[40]: Dodatek: Notatka szefa NKWD ZSSR Ł. Berii dla J. Stalina (marzec 1940 r.). ISBN 978-83-929235-2-7.
– uw
 opis książki [Chruszczow Nikita Siergiejewicz]: Przemówienie N. S. Chruszczowa pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego wygłoszone na tajnej sesji XX Zjazdu KPZR w dniu 24 lutego 1956 r.
B.m. [Monachium]: b.w. [Radio Wolna Europa], b.r. [1956].
21 cm, 31,[1] s.
Tytuł okł. Wydrukowano na cienkim biblijnym papierze [16 k. – 0,98 mm]. Przed tekstem uwaga: „[…] podajemy tekst przemówienia […] w tej formie w jakiej ogłoszone zostało w prasie na Zachodzie”. Jest to inne tłumaczenie i/lub redakcja tekstu niż w wydaniach krajowych i Instytutu Literackiego z 1956 r. W tym tłumaczeniu koniec pierwszego akapitu: […] bardzo wiele mówiono o kulcie jednostki i o złowrogich konsekwencjach tego kultu.
BaBN-1.424.382, Nukat-563746 – uw – MM
 opis książki [Chruszczow Nikita Siergiejewicz]: Przemówienie N. S. Chruszczowa pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego wygłoszone na tajnej sesji XX Zjazdu KPZR w dniu 24 lutego 1956 r.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 31 k., off. (ksero?) z masz.
Kopia wyd.: [Radio Wolna Europa 1956].
ST15-0597, Nukat-4200333 – op
 opis książki Chruszczow N[ikita] S[iergiejewicz]: Tajny referat Chruszczowa.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Historyczna, 1980.
A5, okł., [3],2-17,[2],19-45 s., off. z masz.
Na s. II okł. dedykacja: Wodzowi Całej Postępowej Ludzkości Józefowi Wisarionowiczowi Stalinowi w stulecie urodzin 1879-1979.
BN-0712, Ka-2508, HN-000528914, BJ-0577, FC-10773, ECS-02125, ST15-0599, Nukat-1537050 – op
 opis książki Chruszczow N[ikita] S[iergiejewicz]: Tajny referat Chruszczowa.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Historyczna, 1980.
A5, okł., [3],2-17,[2],19-45 s., ksero.
Kopia wyd.: Warszawa: Biblioteka Historyczna 1980. Na s. II okł. dedykacja: Wodzowi Całej Postępowej Ludzkości Józefowi Wisarionowiczowi Stalinowi w stulecie urodzin 1879-1979. Na s. [1]-17: Marek Tarnopolski [pseud.]: [o referacie]. Tekst „O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarza KC KPZR tow. Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR 25 lutego 1956 roku„ w skrótach. Ksero z epoki. Na wszystkich stronach widoczne są jednakowe charakterystyczne uszkodzenia płyty selenowej. Widoczne uszkodzenie tekstu [jak w źródle kopii] na s. 43 w. 7-9 od dołu.
– MM
 opis książki Chruszczow Nikita Siergiejewicz: Tajny referat Chruszczowa.
B.m. [Szczecin]: Akademicka Agencja Wydawnicza a, b.r. [1981].
A5, okł.kart., [3],2-17,[2],19-45 s., off. z masz., [c. 50 zł].
Tytuł okł.: O kulcie jednostki i jego następstwach. Na s. [1]-17: Marek Tarnopolski [pseud.]: [o referacie]. Tekst „O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarza KC KPZR tow. Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR 25 lutego 1956 roku” w skrótach. Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Historyczna 1980. Widoczne uszkodzenie tekstu [jak w źródle przedruku] na s. 43 w. 7-9 od dołu.
BN-0708, BJ-0575, FC-10771, Ka-4821{[2],45 s.}+Ka-4761{45 s.}, ECS-04953, ST15-0594, Nukat-2016187 – MM
 opis książki Chruszczow N[ikita] S[iergiejewicz]: Tajny referat Chruszczowa.
B.m. [Warszawa]: NIL [Niezależny Instytut Literacki], 1981.
A5, okł., [3],2-17,[2],19-45 s., off. z masz.
Tytuł okł.: O kulcie jednostki i jego następstwach 1964 1971. Zawiera: Marek Tarnopolski [pseud.]: [Wstęp]. Druk offsetopodobny z matryc przygotowanych na ksero. Przedruk z wyd. Biblioteka Historyczna 1980. Widoczne uszkodzenie tekstu [jak w źródle przedruku] na s. 43 w. 7-9 od dołu.
BN-0709, Ka-3130=Ka-3563, [BJ-0576, FC-10772 – stdr. z masz.], ECS- 03752, ST15-0596[off. z masz.? ksero?], Nukat-2123946 – MM
 opis książki [Chruszczow Nikita Siergiejewicz]: Tajny referat Chruszczowa.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, [3],2-17,[2],19-45 s., off. z masz.
Tytuł okł. Na s. [1]-17: Marek Tarnopolski [pseud.]: [o referacie]. Tekst „O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarza KC KPZR tow. Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR 25 lutego 1956 roku” w skrótach. Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Historyczna 1980. Widoczne uszkodzenie tekstu [jak w źródle przedruku] na s. 43 w. 9 od dołu, tekst uszkodzenia w w. 7-8 uzupełniono ręcznie na matrycy/diapozytywie przed drukiem.
Ka-4315, BaBN-2.267.730, Br-0363, FC-36740*[wg BaBN], Nukat-1211804 – MM
 opis książki [Chruszczow Nikita Siergiejewicz]: Tajny referat Chruszczowa. [wyd. 2].
Warszawa: Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981.
A6, okł.kart., [2],XVII,[3],3-69,[1] s., off. z masz. i oryg.
Tytuł okł. Na s. I-XVII: Marek Tarnopolski [pseud.]: [o referacie]. Przedruk tekstu: „O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I Sekretarza KC KPZR tow. Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR 25 lutego 1956 roku” z wyd.: Warszawa: marzec 1956 [przeł. Edward Ochab]. Na s. XVII inf. o skróconym w I wyd. tekście referatu Chruszczowa; w tym wyd. jest pełny tekst.
BN-0714, Ka-2507, ECS-05309, ST15-0598, Nukat-3963615 – MM
 opis książki [Chruszczow Nikita Siergiejewicz]: Tajny referat Chruszczowa.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1983].
A6, okł.kart., [2],XVII,[5],7-68,[2] s., off. z masz. i oryg., [c. 150-170 zł].
Tytuł okł. Na s. I-XVII: Marek Tarnopolski [pseud.]: [o referacie]. Przedruk całości z wyd.: Warszawa: Biblioteka Historyczna i Literacka 1981.
K-1640=K-1641, G-83/88, J-443, BK-70, BN-0711*[wg BK]=BN-0713*[wg K], BaBN-1.882.914, Ka-3564, BJ-0578, FC-595, KJ-71*, KJ-72* – MM

 opis książki Chrzanowski Ignacy, Kozicki Stanisław: Roman Dmowski. Zarys biograficzny.
Warszawa: Wydawnictwo św. Andrzeja Boboli, 1986.
A6, 74 s., off. z oryg., [c. 100-200 zł].
Biblioteka Historyczna.
Pierwszy autor podpisany jest na końcu rozdz. VI [s. 34], drugi na końcu tekstu [s. 72].
CJ-731, J-444, BN-0716*[wg J], KS-1166*[wg MJ]=KS-1267*[wg MJ], FC-41067 – op
 opis książki Chrzanowski Ignacy, Kozicki Stanisław: Roman Dmowski. Zarys biograficzny.
Warszawa: Biblioteka Miesięcznika Pod Prąd, 1988.
A5, okł.kart., 72 s., off. z oryg., {c. 500 zł [w kolport. FMW]}.
Biblioteka Miesięcznika Pod Prąd; 5.
Tytuł okł. Pierwszy autor podpisany jest na końcu rozdz. VI [s. 34], drugi na końcu tekstu [s. 72]. Przedruk z: Mariusz Kułakowski: Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień. Tom 1. Londyn 1968 s. 19-90.
J-445*, BN-0715*[wg MBPŁ, BUW], BN-b1274952, KS-1167=KS-1268, BJ-0579, FC-10765, Br-0364, ST15-0600, Nukat-2149220 – MM
 ▬ Chrzanowski Tadeusz [dyskusja] - patrz: Bogactwo kultury pogranicza. Dyskusja o kulturze ukraińskiej. - w: Artykuły usunięte przez cenzurę ze Znaku nr 367 z czerwca 1985 roku. Respublica 1988. – uw
 ▬ Chrzanowski Wiesław: Aktualność myśli Romana Dmowskiego (w 50 lat po śmierci). - patrz w: [Dmowski] Roman Dmowski 1864-1939 w pięćdziesięciolecie śmierci. Warszawa: Sprawa Polska 1989. – uw
 opis książki Chrzanowski Wiesław: Rzecz o obronie czynnej.
B.m. [Gdańsk]: Biblioteka „Polityki Polskiej”, 1988.
A5, okł., [3],4-86,[2] s., off. z masz., [c. 500 zł].
Brak s. 23, w jej miejsce wydrukowano s. 66 do góry nogami. Zawiera teksty: Marek Jurek: Wstęp; Modele pośredniego oddziaływania [Znaki Czasu 1987, nr 6/2]; Rzecz o obronie czynnej /modele oporu/ [Polityka Polska 1985, nr 7/8]; Rzecz o obronie czynnej i tzw. Lewicy laickiej [Myśl Polska 1977, nr 17/18]; Przyszły układ ruchów politycznych w Polsce [wg wykładu wygłoszonego w dn. 15.01.1988 r. na Uniwersytecie Gdańskim]; Uwagi w związku z uchwałami I Centralnego Zjazdu delegatów Stronnictwa Narodowego w 1955 r. [Polityka Polska 1977, nr 10]; Trzecia droga [wg wykładu wygłoszonego w Gorzowie Wlkp. w dn. 4 XII 1987 r.]; Postawy środowisk katolików świeckich wobec nowej rzeczywistości po II wojnie światowej [wg referatu wygłoszonego we wrześniu 1986 r. w Kościele św. Sanisława Kostki w Warszawie]; Wystąpienie na spotkaniu w Duszpasterstwie Ludzi Pracy „Wola” w V rocznicę porozumienia warszawskiego [w marcu 1986 r.].
Dun-16, BN-0717*[wg BŚ], BaBN-b1274954, BJ-0580, FC-10763, Br-0365, ST15-0601, Nukat-4141229 – MM
 ▬ Chrzanowski Wiesław - patrz: Czesław Leopold [pseud.], Krzysztof Lechicki [pseud.] [właśc. Arkadiusz Rybicki, Antoni J.Wręga]: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956. [rzeczywistym autorem jest Wiesław Chrzanowski (wg noty wydawcy w: Wiesław Chrzanowski: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956. Dębogóra; Kraków, 2015)] – uw
 opis książki Chrząstowska Bożena: Kłopot z cieniem.
Wrocław: b.w., [19]’87.
A5, [1],71-84, stdr. z oryg., c. 50 zł.
Przedruk z: W Drodze 1987 nr ? s. 70-84.
BJ-0581, FC-10762 – op [artykuł z aktualnego oficjalnego czasopisma]
 ▬ Chrząstowska Bożena - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Chrząszczewski Aleksander - patrz: Aleksander Trzaska-Chrząszczewski – uw
 ▬ Chrześcijanin w ZSRR. Wrocław: „Zarys”.
- drugi wybór - Georgij Edelsztajn o.: Posłanie sołowieckie z 1926 r. Rzecz o fałszywym położeniu kościoła w państwie ateistycznym. - 20 XI 1988.
– uw
 ▬ Chrześcijański Nurt „Solidarności” - patrz: Solidarność. Drogą nadziei ku odrodzeniu człowieka, ojczyzny, świata! Wyzwania i wezwanie. [we wrześniu 1987 r.]. – uw
 opis książki Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy.
Toruń: Tymczasowy Zarząd Wojewódzki ChDSP, b.r. [1989].
A5, 4 s., off. z masz.
ST15-0602, Nukat-4182220 – op
 opis książki Chrześcijaństwo a polityka. Tydzień Społeczny. - Kościół św. Wojciecha we Wrocławiu 14-17.IV.1986. Chrześcijaństwo a polityka. Doktryny i systemy gospodarcze - ocena. Gospodarka - kryzys - drogi wyjścia. Teologia wyzwolenia.
Wrocław: RKS Dolny Śląsk; Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1988.
A5, okł.kart., 180 s., off. z masz., c. 400 zł.
Na okł. błędnie: Crześcijaństwo[!] a polityka. Od redakcji: Krzysztof Wręba. Materiały konferencyjne.
J-446, BN-0719, Ka-3957, BJ-0583, FC-10760, ST15-0603, Nukat-1692021 – MM
 ▬ Chudek Józef [wiersze] - patrz w: Dwie wojny. Solidarność Wybrzeże 1982. – uw
 opis książki Chudy Wojciech: Filozofie wieczyste w czas przełomu. Gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z roku 1981.
Lublin-Warszawa-Kraków: Spotkania [przy współpracy Wydawnictwa Kwadrat - Toruń], 1986.
A5, okł.kart., 171 s., off. z masz., c. 400[-480] zł.
Biblioteka Spotkań.
Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. [Toruń]: Kwadrat [1987] s. 39 – nakł. 2000 egz.
G-An-Hoo-4, CJ-732, J-447, BN-0720=BN-0721*[wg J], Ka-992, Hoo99/173, HN-000995175, {BJ-0584, FC-596 - [c. 180 zł]}, KJ-73*, Br-0367, ECS-04833, ST15-0604, Nukat-1998707 – MM
 opis książki Churchill Winston L[eonard] S[pencer]: Ćwierć żartem…
Warszawa: Officyna Liberałów, 1983.
A7, 29,[3] s., off. z masz., [c. 30 zł].
Biblioteczka Laureatów Nobla; [Tom] 26.
Wyboru [sentencji] dokonano na podstawie kompilacji Leslie Frewina: Immortal jester. A treasury of the great good humour of Sir Winston Churchill… 1874-1974. Londyn: Leslie Frewin Publ. Ltd. 1973.
K-1642, G-83/89, CD-1602, J-448, BN-0722, Ka-228, KS-5131*[wg CD], BJ-0585, FC-10781, ST15-0605, Nukat-560692 – MM
 opis książki Churchill Winston L[eonard] S[pencer]: Rządy doktrynerów.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1983.
A7, 32 s., off. z masz., [c. 30 zł].
Biblioteczka Laureatów Nobla; [Tom] 25.
Tłumaczenie [z przypisami Officyny Liberałów] referatu wygłoszonego 5 X 1946 w Blackpool na Zjeździe Partii Konserwatywnej.
K-1643, G-83/90, J-449, BN-0723, Ka-229, KS-5131[wg CD], BJ-0585, FC-10782, ECS-03640, ST15-0606, Nukat-560727 – MM
 ▬ Chwalibóg Maria - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 opis książki Chwileczkę, grabarze. Opracował Jan Polkowski.
Kraków: OŚĆ, [19]81.
A5, okł.kart., 28 s. [+ ulotka teatralna], off. z masz., c. 25 zł.
Opis wg okł. Publikacja wydana z okazji premiery sztuki „Cmentarze” wg Marka Hłasko w Teatrze Kameralnym - luty 1981 r.
BK-71, BN-0724, KS-1786, BJ-0587, FC-597, ECS-01412, Nukat-1607568 – op
 ▬ Chylak Mikołaj - patrz: Masław [pseud.] – uw
 ▬ Chyży Andrzej [pseud.] – właśc. Czesław Brzoza – uw
 ▬ Chyży Andrzej [pseud.]: Wstęp. – patrz: Proces 12. Kraków 3 maja 1946. Warszawa: 14 [Maraton] 1984. – uw
 opis książki Ciasna Ewa [tekst], Stefaniak Krystyna [rys.]: Komiks wyborczy nr 1 kwiecień 1984.
B.m.: Wydawnictwo ZeZ, b.r. [1984].
A5, [4] s., stdr., c. 15 + 15 zł.
J-450*[wg Pil-328], K-499[czasop.], BN-0725*[wg J*] – op
 ▬ Ciawlowski Emil: Demokracja która rodzi terror. - patrz w: Rajski Marian: Współpraca gospodarcza PRL - ZSRR. Wystąpienie delegata na miejskiej konferencji partyjnej w Gdyni w dniu 16.V.1981 r. [1981]. Suplement Od Nowa. – uw
 ▬ Cichocki Maciej [rys.] - patrz: Anonim: Sceny z Grottgera i inne wiersze. Warszawa: Przedświt 1984. – uw
 opis książki Cichoń Wiesław: Założenia programowo-organizacyjno-ekonomiczne wydawania regionalnego tygodnika.
B.m. [Toruń]: b.w., b.r. [1981].
A4, [14] k., powiel.
ST15-0607, Nukat-4225975[UMK] – op

 ▬ Cichy Karol: Wstąpić? Nie wstępować. Łódź: Wydawnictwo »Kropla«, b.r. [1983]. A6, [1],18 s., stdr. z masz., c. 30 zł. Nazwisko autora pod tekstem. Nad tekstem data: Styczeń 1983.
BŁ-26, J-4337[*][wg BŁ], BN-0726*[wg MBPŁ], BaBN-b1274963, Ka-4058 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Cichy Karol: Wstąpić? Nie wstępować.
Łódź: Wydawnictwo »Kropla«, b.r. [1983].
A6, [1],18 s., stdr. z masz., c. 30 zł.
Nazwisko autora pod tekstem. Nad tekstem data: Styczeń 1983. Stempel „Solidarność” na okł. złożony z równoległych cienkich linii.
– MM
 opis książki Cichy Karol: Wstąpić? Nie wstępować.
Łódź: Wydawnictwo »Kropla«, b.r. [1983].
A6, [1],18 s., stdr. z masz., c. 30 zł.
Nazwisko autora pod tekstem. Nad tekstem data: Styczeń 1983. Stempel „Solidarność” na okł. pełny.
– MM

 opis książki Ciechanowski Jan: O genezie i upadku II Rzeczypospolitej.
Londyn: Odnowa, 1981.
22 cm, 44 s.
ISBN 0 903705 41 9.
– uw – MM
 opis książki Ciechanowski Jan: O genezie i upadku II Rzeczypospolitej.
Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS [Czyn i Słowo], 1986.
A6, okł., 40 s., stdr. z oryg., [c. 95-100 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1981.
G-86/43, CJ-733, J-451, BN-0727, Ka-3015, BJ-0588, FC-10780, Br-0368, ECS-03722, ST15-0608, Nukat-568578 – MM
 ▬ Ciechanowski Jan M. [oprac.]: Pierwsza relacja Gen. Bora-Komorowskiego o A.K. i powstaniu warszawskim. - patrz: [Tadeusz] Bór-Komorowski gen.: Trzy wykłady o A.K. – uw
 opis książki Ciechorski Z. [wybór i opracowanie]: Sierpniowa poezja.
Bydgoszcz: KZ NSZZ „S” Zakładów Chemicznych ZACHEM, 1981.
A5, [1],28 s.
Ka-4960 – op
 ▬ Cielenkiewiczowie A. i B. [pseud. - właśc. Małgorzata Fogg i Elżbieta Petrajtis O’Neil] [tłum.] - patrz: Claire Sterling: Sieć terroru. Warszawa: Głos 1987. – uw
 ▬ Ciemniewski Jerzy - patrz: Maciej Dębski [pseud.] – uw
 ▬ Ciemniewski Jerzy - patrz: Prawa obywatelskie, praworządność, system obywatelski. [Gdańsk 1981]. – uw
 ▬ Cieplowska-Kowalczyk Beata [oprac.] - patrz: Informator Biura Prasowo-Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Warszawa: b.r. – uw
 opis książki Ciesielczyk Małgorzata: Z historii czerwonej dyktatury 1917-1953. Wyd. pierwsze.
B.m. [Poznań]: Wydawnictwo O.N-a, 1989.
A5, okł.kart., 72 s., off. ze skł., [c. 3000-5000 zł].
Biblioteka Głosu Poznańskich Liberałów.
Projekt okł.: Stanisław Barbacki. Praca niniejsza prezentowana była po raz pierwszy na falach rozgłośni polskiego radia Wolna Europa w ramach „Wszechnicy Radiowej” w grudniu 1984 i styczniu 1985 r. Na s. IV okł.: notka o autorze.
BN-0728, Ka-3131, Hoo99/173, HN-001974514, {BJ-0589, FC-10783 - [Opole]: Wydawnictwo O.N-a [Ostoja Narodowa]}, Br-0369, ST15-0609, Nukat-126692 – MM
 opis książki Ciesielczyk Marek: KGB. Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej. I wyd. polskie.
Berlin: Pogląd, b.r. [1987].
19 cm, 204,[3] s.
ISBN 3-924686-12-2.
– uw – MM [autograf M. Ciesielczyka dla ESB 23.07.1990]

 ▬ Ciesielczyk Marek: KGB. (Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej). Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1989. A5, okł.kart., 130,[2] s., off. ze skł., [c. 1500-2500 zł]. Opracowanie graficzne: R.
BN-0729, Ka-219, Hoo99/173, Br-0370, ST15-0610, ECS-00182, Nukat-291044 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Ciesielczyk KGB rosyjska sowiecka policji politycznej Niepodległość Niepodległość 1989 k000936 - Muzeum Wolnego Słowa - www.m-ws.pl/muzeum/Ciesielczyk KGB rosyjska sowiecka policji politycznej Niepodległość Niepodległość 1989 k000936 - Muzeum Wolnego Słowa - www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Ciesielczyk Marek: KGB. (Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej). Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1989.
A5, okł.kart., 130,[2] s., off. ze skł.
Okł. na białym kartonie kredowanym, druk w kolorze czarnym, wysokość kolumny druku na okł.: 161,5 mm. „Warszawa 1989” drukowane drobną jednakową czcionką.
– MM
Ciesielczyk KGB rosyjska sowiecka policji politycznej Niepodległość Niepodległość 1989 k013919 - Muzeum Wolnego Słowa - www.m-ws.pl/muzeum/Ciesielczyk KGB rosyjska sowiecka policji politycznej Niepodległość Niepodległość 1989 k013919 - Muzeum Wolnego Słowa - www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Ciesielczyk Marek: KGB. (Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej). Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1989.
A5, okł.kart., 130,[2] s., off. ze skł.
Okł. na zielonkawym kartonie, druk w kolorze czarnym, wysokość kolumny druku na okł.: 161,5 mm. „Warszawa 1989” drukowane drobną jednakową czcionką. Na IV s. okł. wykaz dotychczasowych wydawnictw.
– MM
Ciesielczyk KGB rosyjska sowiecka policji politycznej Niepodległość Niepodległość 1989
FC AR 1354
 opis książki Ciesielczyk Marek: KGB. (Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej). Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1989.
A5, okł.kart., 130,[2] s., off. ze skł., [c. 1700 zł].
BJ-0590, FC-10784 – op
Ciesielczyk KGB rosyjska sowiecka policji politycznej Niepodległość Niepodległość 1989 k000935 - Muzeum Wolnego Słowa - www.m-ws.pl/muzeum/Ciesielczyk KGB rosyjska sowiecka policji politycznej Niepodległość Niepodległość 1989 k000935 - Muzeum Wolnego Słowa - www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Ciesielczyk Marek: KGB. (Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej). Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1989.
A5, okł.kart., 130,[2] s., off. ze skł., [c. 2500 zł].
Okł. na białym kartonie kredowanym, druk w kolorze brązowym, wysokość kolumny druku na okł.: 159,5 mm. Słowo „Warszawa” drukowane cienką czcionką, „1989” grubą czcionką.
– MM

 opis książki Ciesielczyk Marek: KGB. Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej. I wyd. krajowe.
Wrocław: „Universitas” Oficyna Wydawnicza NZS Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989.
A5, okł.kart., [4],146 s., off. z masz., [c. 1600-2000 zł].
Projekt okł.: J.Z. Oddano do druku: 14 lipca 1989 r. W tekście brak przypisów.
BN-0730*[wg WiMBP ZGóra], BaBN-b1968936, BJ-0591, FC-10785, ST15-0611, Nukat-2312245 – MM
 opis książki Ciesielczyk Marek: KGB. Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej.
B.m. [Toruń]: Wydawnictwo Kwadrat, b.r. [luty 1990].
A5, okł.kart., 182,[2] s., schemat złoż. B4, off. z oryg.,[ c. 7500-9000 zł].
{Przedruk z wyd.: Berlin Zach.: Pogląd [1987]}. W tym wyd. pominięto bibliografię.
Rec.: Janusz Pawłowski: Imperium zła. Obieg bez cenzury. 1989 nr 3 s. 4-5.
BJ-0592, FC-10786, BaBN-b1029493, Ka-4613, ST15-0612, ST15-0613, Nukat-1079333 – uw – MM
 opis książki Ciesielczyk Marek: KGB. Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej. I wyd. polskie.
Gdynia: PeTiT; Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto, 1990.
21 cm, okł.kart., 204,[4] s., off. z oryg.
{Przedruk z wyd.: Berlin Zach.: Pogląd [1987]}. [Nakład 2000 egz.].
Dun-17, KPSz, BaBN-b2048462, FC-36441*[wg BN] – uw – MM [brak schematu, być może nie przedrukowano]
 opis książki Ciesielski Andrzej: Katyń.
B.m.: b.w., b.r.
17,5 cm, koperta kart.,32,[1] k. fotogr.
Fotografie w kart. kopercie zszytej zszywaczami. Przedruk z wyd. konspiracyjnego: Warszawa 1943.
Ka-4523{A4, [1],3-32 s.}, ST15-0614, Nukat-4180362[UMK] – op
 ▬ Ciesielski Czesław: Przed Najwyższym Sądem Wojskowym. Oficerowie marynarki wojennej (1950-1952). – patrz w: Czarne plamy. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1989. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 9, s. 63-79. – uw – MM
 opis książki Ciesiołkiewicz Zdzisław: Inwazja upiorów 1943-1970. Inwazja upiorów 1943-1970. Kim byli? Czego chcieli? Na co liczą? Co boli Polaków? Wkład syjonistów do najnowszej historii Polski.
B.m.: b.w., b.r. [1978].
A5, [6],IX,[3],223 s.
Wyd. uzup. – s. 133a. Na okł. brak pierwszego podtytułu.
ŻIH- L.I.4428 – op
Ciesiołkiewicz Ciesiolkiewicz Inwazja upiorów 1944-1970 Kim byli Czego chcieli Na co liczą Co boli Polaków O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski 1979 1980 antysemita antysemityzm narodowy komunizm k012597 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Ciesiołkiewicz Ciesiolkiewicz Inwazja upiorów 1944-1970 Kim byli Czego chcieli Na co liczą Co boli Polaków O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski 1979 1980 antysemita antysemityzm narodowy komunizm k012597 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
s. tytułowaokładka
 opis książki Ciesiołkiewicz Zdzisław: Inwazja upiorów 1944-1970. Kim byli? Czego chcieli? Na co liczą? Co boli Polaków? O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski.
Warszawa: b.w., 1979 [po IX.1980].
A5, okł.kart., [8],IX,[3],1-132,133a,133-223 s., off. z masz., okł. i s. tyt.: druk typogr.
W dole okł. i s. tyt. daty: 1956-1979. Na okł. brak pierwszego podtytułu. S. [2] jest czysta. Broszura spięta zszywkami z pojedynczych kartek, grzbiet oklejony papierem.
– MM
Ciesiołkiewicz Ciesiolkiewicz Inwazja upiorów 1944-1970 Kim byli Czego chcieli Na co liczą Co boli Polaków O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski 1980 1979 antysemita antysemityzm narodowy komunizm k014835 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Ciesiołkiewicz Ciesiolkiewicz Inwazja upiorów 1944-1970 Kim byli Czego chcieli Na co liczą Co boli Polaków O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski 1980 1979 antysemita antysemityzm narodowy komunizm k014835 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Ciesiołkiewicz Ciesiolkiewicz Inwazja upiorów 1944-1970 Kim byli Czego chcieli Na co liczą Co boli Polaków O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski 1980 1979 antysemita antysemityzm narodowy komunizm k014835 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
druga s. tytułowas. tytułowaokładka
 opis książki Ciesiołkiewicz Zdzisław: Inwazja upiorów 1944-1970. Kim byli? Czego chcieli? Na co liczą? Co boli Polaków? O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski. Wyd. drugie.
Warszawa: b.w., 1980.
A5, okł.kart., [8],IX,[3], 1-132,133a,133-223 s., off. z masz.
W dole okł. i s. tyt. daty: 1956-1979. Na okł. brak pierwszego podtytułu. Na s. [2] druga aktualna s. tytułowa. Tu dodatki do tytułu: »(Obszerne fragmenty). Wydanie drugie. Uzupełniono – str. 133a . Wydanie I ukazało się w 1979 r. Warszawa 1980«. Broszura klejona [klej słabo trzyma, egz. rozsypują się], grzbiet oklejony płótnem.
BaBN-b1780217, Ka-3830, Hoo99/173[photocopy], ST15-0615, Nukat-582226 – MM
Ciesiolkiewicz Inwazja upiorów 1944-1970antysemita antysemityzm narodowy komunizmCiesiolkiewicz Inwazja upiorów 1944-1970antysemita antysemityzm narodowy komunizmCiesiolkiewicz Inwazja upiorów 1944-1970antysemita antysemityzm narodowy komunizmCiesiolkiewicz Inwazja upiorów 1944-1970antysemita antysemityzm narodowy komunizm
 opis książki Ciesiołkiewicz Zdzisław: Inwazja upiorów 1944-1970.

Istnieją edycje z innymi okładkami.
– op
Ciesiołkiewicz Ciesiolkiewicz Inwazja upiorów 1944-1970 Kim byli Czego chcieli Na co liczą Co boli Polaków O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski antysemita antysemityzm narodowy komunizm
 opis książki Ciesiołkiewicz Zdzisław: Inwazja upiorów. Kim byli? Czego chcieli? Na co liczą? Co boli Polaków? O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski.
Warszawa: 2005.
21 cm, 158 s.
Na okł. brak dat w tytule. ISBN 978-83-60572-27-6. Wg ISBN wydawcą jest: Hobbysta.
– uw
 ▬ Ciesiołkiewicz Zdzisław: Inwazja upiorów 1944-1970. O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski /Fragmenty/. - patrz w: Świadek historii [pseud.]: Judeopolonia. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu [1989]. – uw
 ▬ Cieszewski Jacek - patrz: Jerzy Fajerant [pseud.] – uw
 ▬ Cieszewski Jacek [zebr. i oprac.] - patrz: Użyto broni. Relacja górników kopalni „Wujek”. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1988; Przepychanka. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 ▬ Cieślak Stanisław: Liryka „w sutannach” (23 marca 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 ▬ Cieślak Stanisław - patrz: Antoni Malec [pseud.], Franciszek Golecki [pseud.] – uw
 ▬ Cieślewicz Roman [proj. okł.] - patrz: Milan Kundera: Nieznośna lekkość bytu. Wrocław: Aspekt 1989. – uw
 ▬ Cieślińska Nawojka – patrz: Spotkanie z zespołem redakcyjnym „Przeglądu Powszechnego” - Mirosław Paciuszkiewicz, Nawojka Cieślińska, Krzysztof Wojciechowski: Stawiamy na współpracę /29 lutego 1984 r./. w: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r." oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.