Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Cio - Co

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 06.06.2018 r.
 
 
 opis książki Ciołek Erazm [fotogr.]: Narkomani.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych na zlec. NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, 1981.
A5, [4] k., off.
Katalog wystawy, listopad 1981. Nakład 1000 egz.
BaBN-b1344841, Br-1904 – op
 opis książki Ciołek Erazm: Stop, kontrola. Stocznia Gdańska, sierpień 1980.
Warszawa: b.w., 1981.
A5, okł.kart., obw., 110,[1] s., druk.
Na zlecenie Komitetu Wydawniczego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Zawiera: Kalendarium strajku oraz na s. 9-110 fotografie drukowane rotograwiurą. Sygn. cenzora: L-63.
Ka-996, BaBN-b1212910, Br-0371, ECS-05071, Nukat-1746615 – MM
 opis książki Ciołek Erazm: Stocznia Gdańska sierpień 80.
Legnica: Biuro Wystaw Artystycznych, 1981.
15,5 x 24 cm, okł., [4] s., druk.
Legnica, Rynek 15, Luty 1981 r. Opracowanie graficzne: Hanna Krzewska. [Druk towarzyszący wystawie fotografii].
– MM
 ▬ Ciołkosz Adam: Cel: Polska socjalistyczna, droga: walka z komunizmem. Wyd. I – 1977. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 7. – uw [czasopismo]
 ▬ Ciołkosz Adam: Cel: Polska socjalistyczna, droga: walka z komunizmem. Wyd. II zmienione – 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 7. – uw [czasopismo]
 ▬ Ciołkosz Adam: Kartki z przeszłości.
- w: Zeszyty Historyczne 1980 nr 51 s. 3-56.
– uw
 opis książki Ciołkosz Adam: Kartki z przeszłości.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo „Odnowa”, b.r. [1981].
A6, okł., 61 s., off. z oryg. i masz., [c. 40 zł].
Tytuł nagł. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1980 nr 51 s. 3-56. Na s. 56-61: Nota o autorze.
Ł-59, BN-0731, Sup-92, HN-000391555, Ka-234, BJ-0595, FC-10789, Br-0372, ECS-03723, ST15-0616, Nukat-743124 – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Kazimierz Czapiński.
Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1984.
A5, 13,[1] s.
Materiały Historyczne. Międzywydziałowe Koło Naukowe „Wiedza”. Sekcja WDiNP [Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych].
Tytuł okł. Oprac.: Grzegorz Ilka, Piotr Niemczyk.
BaBN-b1213526, Nukat-3576241 – uw
 opis książki Ciołkosz Adam: Kazimierz Pużak.
Warszawa: Grupa Polityczna „Robotnik”; Wydawnictwo im. Olofa Palme; Oddział Lewa Podmiejska, 1986.
A6, okł., 13 s., powiel., c. 20 zł.
Tytuł okł.
G-86/44, Ł-60, CJ-734, J-454, BN-0733, HN-001562552, Ka-235, [BJ-0596, FC-10790 - błędnie 1983], ECS-02128, ST15-0617, Nukat-568571 – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Koniec monolitu.
Londyn: Democratic Press and Liberty Publ. Ltd., 1964.
21 cm, 59,[1] s.
– uw
 opis książki Ciołkosz Adam: Koniec monolitu.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Enklawa WE, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 59,[1] s., off. z oryg., [c. 60 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Democratic Press and Liberty Publ. Ltd. 1964.
BN-0734, Ka-236=Ka-4100, BJ-0597, FC-10791, ST15-0618, Nukat-4135425[BUW], [ECS-02129, Nukat-1174618 – opis sugeruje brak okł.] – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Ludzie P.P.S.
Londyn: Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej, 1967.
22 cm, 105 s.
– uw
 opis książki Ciołkosz Adam: Ludzie P.P.S. Wyd. 2.
Londyn: Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej, 1981.
22 cm, 162 s.
Zawiera też: F. Gross: Wspomnienie o Adamie Ciołkoszu.
– uw

 ▬ Ciołkosz Adam: Ludzie P.P.S. B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, b.r. [1988]. A5, okł.kart., 144,[1] s., off. z oryg., c. 700 zł. Biblioteka PPS im. K. Pużaka. Zawiera: Feliks Gross: Wspomnienie o Adamie Ciołkoszu. Przedruk z wyd. 2: Londyn: Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej 1981.
J-455, BN-0735, Ka-237, Br-0373, ECS-00183, Nukat-691892 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Ciołkosz Adam: Ludzie P.P.S.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, b.r. [1988].
A5, okł.kart., 144,[1] s., off. z oryg., c. 700 zł.
Biblioteka PPS im. K. Pużaka.
Zawiera również: Feliks Gross: Wspomnienie o Adamie Ciołkoszu. Przedruk z wyd. 2: Londyn: Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej 1981. Druk na okł. w kolorze czerwonym.
BJ-0601, FC-10791, ST15-0619 – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Ludzie P.P.S.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, b.r. [1988].
A5, okł.kart., 144,[1] s., off. z oryg., c. 700 zł.
Biblioteka PPS im. K. Pużaka.
Zawiera również: Feliks Gross: Wspomnienie o Adamie Ciołkoszu. Przedruk z wyd. 2: Londyn: Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej 1981. Druk na okł. w kolorze czarnym.
– MM

 opis książki Ciołkosz Adam: Ludzie P.P.S.: Kazimierz Czapiński.
Kraków: Wydawnictwo KOS, 1981.
A5, 11,[1] s., stdr. z oryg., [c. 10 zł].
Przedruk [rozdziału] z wyd.: Londyn: PPS Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej 1981. Pierwodruk: Wiadomości Polskie Londyn 24 stycznia 1943.
Ł-61, BK-72, BN-0732, Ka-997, BJ-0599, FC-599, ECS-04337, ST15-0620, Nukat-698046 – MM
 ▬ Ciołkosz Adam: Ludzie P.P.S.: Kazimierz Czapiński. - patrz: Adam Ciołkosz: Kazimierz Czapiński. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1984. – uw
 opis książki Ciołkosz Adam: Ludzie P.P.S.: Mieczysław Niedziałkowski.
Kraków: Wydawnictwo KOS, 1981.
A5, 39,[1] s., stdr. z oryg., [c. 50-75 zł].
Przedruk [rozdziału] z wyd.: Londyn: PPS Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej 1981.
Ł-62, (J-456, BK-73 – w 1982), BN-0736, BJ-0600, FC-600, Ka-4648, KJ-74*, Nukat-255126[UAM] – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Ludzie P.P.S.: Tomasz Arciszewski, Kazimierz Pużak.
Kraków: Wydawnictwo KOS, 1981.
A5, 15,[1] s., stdr. z oryg., [c. 15 zł].
W tekście teksty w odwrotnej kolejności. Przedruk z wyd.: Londyn: PPS Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej 1981. Pierwodruk: Kazimierz Pużak - Nowy Świat New York, 14 maja 1960; Tomasz Arciszewski - Kultura 1956 nr 1/99 s. 99-105.
Ł-63, BK-74, BN-0747, Ka-997, BJ-0598, FC-598, Br-0374, ECS-00184, ST15-0621, Nukat-2028709 – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Milczenie Roosevelta.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. Gen. Nila Fieldorfa, b.r. [1984].
A4, [2],8,[1] s., powiel., [c. 20-30 zł].
Artykuły historyczne.
Przedruk z: Walka o prawdę. Wybór artykułów 1940-1978. Londyn: Polonia 1983. Pierwodruk: Tydzień Polski Londyn nr 49, 7.XII.1963.
Pil-332, K-1644*[wg Obecność 1984 nr 7 s. 114], G-84/80*, Ł-64, J-457, BN-0737, Ka-230, BJ-0602, FC-10793, ECS-05542, ST15-0622, Nukat-1039141 – op
 opis książki Ciołkosz Adam: Najważniejszy sprzymierzeniec. Socjalizm polski a dysydenci w Związku Sowieckim.
Monachium: Wydawnictwo Komitetu Głównego P.P.S. w Niemczech, 1974.
21 cm, 16 s.
– uw
 ▬ Ciołkosz Adam: Najważniejszy sprzymierzeniec. 1976. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 3. – uw [czasopismo]
 ▬ Ciołkosz Adam: Najważniejszy sprzymierzeniec. 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 3. – uw [czasopismo]
 opis książki Ciołkosz Adam: Niewysłana depesza do Stalina.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. Gen. Nila Fieldorfa, b.r. [1984].
A4, [2],12 s., powiel., [c. 30-35 zł].
Artykuły historyczne.
[Przedruk z: Walka o prawdę. Wybór artykułów 1940-1978. Londyn: Polonia 1983]. Pierwodruk: Tydzień Polski Londyn nr 50, 14.XII.1963.
Pil-333, K-1647, G-84/78a, Ł-65, J-460, BN-0738, Ka-231, BJ-0603, FC-10794, Br-0377 ECS-03683, Nukat-2060036 – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Od Marksa do Chruszczowa.
Londyn: Gryf, 1962.
21 cm, 67,[1] s.
Dokumenty chwili[; Zeszyt 1. Jesień 1962].
– uw – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Od Marksa do Chruszczowa.
B.m.: Wydawnictwo Enklawa WE, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 67,[1] s., err., off. z oryg., [c. 70 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1962. Dokumenty chwili; Zeszyt 1. Jesień 1962. Na s. [68] częściowo zatarta słabo widoczna nota wydawnicza z podstawy przedruku.
BN-0740, Ka-238=Ka-999, BJ-0604, FC-10795, ECS-02131, ST15-0623, Nukat-697251 – MM
Odmiany okł.:
- okł. z cienkiego białego jednostronnie kredowanego kartonu. - MM;
- okł. z dość grubego jasnego żółtawego porowatego kartonu. - MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Od Marksa do Chruszczowa.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1983].
A5, 67,[1] s., err., off. z oryg., [c. 140 zł].
Od poprzedniego wydania różni się brakiem okł. i niewidoczną notą wydawniczą z podstawy przedruku na s. [68].
K-1648 [Wydawnictwo Enklawa, 1982/3], J-461*[wg K], BN-0739, HN-001547344, BJ-0605, FC-10796, Ka-4841, Nukat-697243 – MM
 ▬ Ciołkosz Adam: Od wydawcy londyńskiego. - patrz: Jerzy Braun, Karol Popiel, Konrad Sieniewicz: Człowiek ze spiżu. – uw
 opis książki Ciołkosz Adam: 50 [Pięćdziesiąt] lat Kominternu.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. Gen. Nila Fieldorfa, b.r. [1984].
A4, [2],8 s., powiel., [c. 25 zł].
Artykuły historyczne.
[Przedruk z: Walka o prawdę. Wybór artykułów 1940-1978. Londyn: Polonia 1983]. Pierwodruk: Tydzień Polski Londyn nr 11, 15.III.1969; nr 12, 22.III.1969.
Pil-334, K-1649, G-84/79, J-462, BN-0741, Ka-1000, BJ-0595, FC-10788, Br-0378, ST15-0624, Nukat-345151 – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Sąd krzywoprzysiężny.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. Gen. Nila Fieldorfa, b.r. [1984].
A4, [2],9,[1] s., powiel., [c. 30 zł].
Artykuły historyczne.
[Przedruk z: Walka o prawdę. Wybór artykułów 1940-1978. Londyn: Polonia 1983]. Pierwodruk: Tydzień Polski Londyn nr 13, 27.III.1965.
Pil-335, K-1650, G-84/78b, Ł-66, J-463, BN-0742, HN-001228979, Ka-232, BJ-0606, FC-10797, Br-0379, ST15-0625[błąd w opisie paginacji], {ECS-02134, Nukat-2031001 – błędnie podano podstawę przedruku} – MM
 ▬ Ciołkosz Adam: Słowo wstępne do trzeciego wyd. - patrz: Aleksander Bregman: Najlepszy sojusznik Hitlera; Słowo wstępne. - patrz: Wanda Czapska-Jordan: W.R.N. PPS pod okupacją niemiecką 1939-1945. – uw
 opis książki Ciołkosz Adam: Socjalizm a komunizm. Odczyt wygłoszony w Nowym Yorku w dniu 12 stycznia 1954 r. na zaproszenie oddziału „Potęga” Związku Socjalistów Polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
London: Nakł. Komitetu Głównego P.P.S. w Wielkiej Brytanii, b.r. [1954].
21 cm, 11 s.
Tytuł okł.
– uw
 opis książki Ciołkosz Adam: Socjalizm a komunizm. Wyd. II.
Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme, 1988.
A6, okł., 17,[1] s., off. z masz., c. 50 zł.
Wydano nakładem Koła Uniwersyteckiego PPS na Uniwersytecie Warszawskim. Odczyt wygłoszony w Nowym Jorku w dniu 12.I.1954 r., na zaproszenie Oddziału „Potęga” Związku Socjalistów Polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wyd. I: Londyn 1954.
J-464, BN-0743*[wg J][1984?], Ka-3905, ST15-0626 – MM
 ▬ Ciołkosz Adam: Socjalizm a komunizm.
- w: Dziennik Trybuna 2015 nr 59/60, 25-26 III, s. 19-21.
– uw
 ▬ Ciołkosz Adam: Socjalizm - ale jaki?
- Pierwodruk: Orzeł Biały Londyn nr 140, kwiecień 1976.
- w: Drogi 1986 nr 1 s. 38-47.
– uw
 opis książki Ciołkosz Adam: Socjalizm - ale jaki?
Warszawa: Grupa Polityczna „Robotnik”; Wydawnictwo im. Olofa Palme; Oddział Lewa Podmiejska, 1986.
A6, [2],25,[1] s., powiel., c. 30 zł.
G-86/45, CJ-735, J-465, BN-0744, Ka-1001, BJ-0607, FC-10798, Br-0380, ST15-0627, Nukat-101821 – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Tajemnica Tuchaczewskiego.
Warszawa: Wydawnictwo im. Gen. Nila Fieldorfa, 1984.
A4, [2],23,[1] s., powiel., [c. 50 zł].
Artykuły historyczne.
Przedruk z: Londyn: Polonia.
K-1651*, J-466, BN-0745*[wg K*], BaBN-b1274982, Ka-1002, Br-0381, ECS-05544, Nukat-2052746 – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Tomasz Arciszewski.
Warszawa: Grupa Polityczna „Robotnik”; Wydawnictwo im. Olofa Palme; Oddział Prawa Podmiejska, 1986.
A6, [2],17 s., powiel., c. 20 zł.
Pierwodruk: Kultura 1956 nr 1 s. 99-105.
G-86/46, CJ-736, J-467, BN-0746*[wg J], BaBN-b1274983, Ka-239, BJ-0608, FC-10799, Br-0382, Nukat-3584738[BUŁ] – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Trzy zapałki Churchill’a.
Warszawa: Wydawnictwo im. Gen. Nila Fieldorfa, 1984.
A4, 11 s., powiel., [c. 25 zł].
Artykuły historyczne.
Przedruk z tomu: Walka o prawdę. Wybór artykułów 1940-1978. Londyn: Polonia 1983. Pierwodruk w: Tydzień Polski Londyn 1963 nr 48.
K-1652, G-84/82*, Ł-67, J-468*, BN-0748, Ka-3906, Br-0383, ECS-05543, ST15-0628, Nukat-2515085 – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Walka o prawdę. Wybór artykułów 1940-1978.
Londyn: Polonia, sierpień 1983.
22 cm, [19],4-454,[8] s.
Czasy i Ludzie; 1.
ISBN 0-902352-26-1.
Rec.: Antoni Pospieszalski: Polski socjalizm Adama Ciołkosza. Puls 1984 nr 21 s. 139-146; Książka Adama Ciołkosza. Arka Kraków 1985 nr 11 s. 107-112.
– uw – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Walka o prawdę. Wybór artykułów 1940-1978.
Londyn: Polonia, sierpień 1983.
14 cm, [19],4-454,[8] s.
Czasy i Ludzie; 1.
ISBN 0 902352 26 1.
– uw – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Walka o prawdę. Wybór artykułów 1940-1978.
Warszawa: TUR Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, 1984.
A5, okł.kart., [15],4-132 s., off. z oryg., c. 350 zł.
Tytuł okł. i nagł. S. redakcyjna na II s. okł. Spis treści na s. [12] i powtórzony na III s. okł. Wyboru dokonał: Witold Ryser-Szymański. Zawiera również: Gustaw Herling-Grudziński: Przedmowa oraz notę biograficzną o autorze. Oprawa graficzna: J.C. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1983. Przedrukowano pierwszą część: Artykuły polityczne - do s. 132.
K-1653, G-84/83, Ł-68, J-469, BN-0749, Ka-240, BJ-0609, FC-10800, Nukat-1621401 – MM
 opis książki Ciołkosz Adam: Walka o prawdę. Wybór artykułów 1940-1978. [Wyd. II].
Londyn: Polonia, 1989.
22 cm, 454 s.
ISBN 0-902352-71-7.
– uw
 opis książki Ciołkosz Adam: Wanda Wasilewska. Dwa szkice biograficzne.
Londyn: Polonia, 1977.
22 cm, 62 s.
– uw
 opis książki Ciołkosz Adam: Wanda Wasilewska. Dwa szkice biograficzne.
Lublin: b.w., 1981.
KS-4390*[wg MJ*] – op
 opis książki Ciołkosz Adam: Wanda Wasilewska. Dwa szkice biograficzne.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Zbliżenia, b.r. [1981].
A6, okł.kart., 56 s., off. z oryg., [c. 35 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1977. Pierwodruk: Kultura 1964 nr 12/206 s. 91-115 oraz Tydzień Polski 23 i 30 sierpnia 1975. Zawiera również: Wanda Wasilewska: Pochwała ziemi tatrzańskiej. - przedruk z: Głos Niezależny Kraków styczeń 1926.
CD-360, Ł-69, BN-0750, Ka-241, KS-4391, Br-0384, FC-43605, ST15-0629, {ECS-02133, Nukat-591863 – [1975]?} – MM
 ▬ Ciołkosz Adam [wspomnienie pośmiertne]. 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 18. – uw [czasopismo]
 opis książki Ciołkosz Adam: Zagadka Rokossowskiego.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. Gen. Nila Fieldorfa, b.r. [1984].
A4, [2],8 s., powiel., [c. 25-35 zł].
Artykuły historyczne.
[Przedruk z: Walka o prawdę. Wybór artykułów 1940-1978. Londyn: Polonia 1983]. Pierwodruk: Tydzień Polski Londyn nr 32, 10.VIII.1968.
K-1654, G-84/81, Ł-70, J-470, BN-0751, Ka-233=Ka-1003, BJ-0610, FC-10801, Br-0385, ECS-02132, ST15-0630, Nukat-971976 – MM
 ▬ Ciołkosz Adam [przeł.] - patrz: Milovan [Djilas] Dżilas: Rozmowy ze Stalinem; Aleksander Weissberg-Cybulski: Wielka czystka. – uw
 opis książki Ciołkoszowie Adam i Lidia: Niepodległość i socjalizm 1835~1945. Audycje radiowe.
Londyn: Puls, czerwiec 1982.
22 cm, 70,[1] s., err.
Puls Politicus; 1.
ISBN 0-907587-04-6.
– uw – MM
 opis książki Ciołkoszowie Adam i Lidia: Niepodległość i socjalizm 1835-1945. Audycje radiowe.
B.m. [Warszawa]: Myśl, b.r. [1984].
A6, 70,[2] s., err., off. z oryg., [c. 140 zł].
Na s. [3-4]: Bolesław Sulik: Słowo wstępne. Na s. [72] - errata. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1982.
K-1645, G-84/84, Ł-72a, J-459, BN-0753, HN-000510166, Ka-1004, [BJ-0612, FC-10803 - różnice w wielkości druku na okł.], Br-0376, ECS-00187, ST15-0631, Nukat-1204155 – MM
 opis książki Ciołkoszowie Adam i Lidia: Niepodległość i socjalizm 1835-1945. Audycje radiowe.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1984.
A6, okł.kart., 70,[1] s., off. z oryg., c. 160 zł.
Na s. [3-4]: Bolesław Sulik: Słowo wstępne. Brak erraty. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1982.
K-1646, G-84/85, Ł-72b, J-458, BN-0752, Ka-243, Hoo99/173, BJ-0611, FC-10802, Br-0375, ECS-00186, ST15-0632, Nukat-743562 – MM
 ▬ Ciołkoszowa Lidia: Pierwszy Rząd odrodzonej RP. 1977. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 6. – uw [czasopismo]
 ▬ Ciołkoszowa Lidia: Pierwszy Rząd odrodzonej RP. 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 6. – uw [czasopismo]
 opis książki Ciołkoszowa Lidia: Publicystyka.
Warszawa: Wydawnictwo Szansa, 1985.
A5, okł., [2],134,[1] s., off. z masz. i oryg., c. 340 zł.
Biblioteka Myśli Politycznej. BMP.
Na s. [1]-4: Przedmowa do pierwszego wyd. krajowego. Przedruk z: Publicystyka polska na emigracji 1940-1960. w: Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. Londyn: B. Świderski 1965.
K-1655[właśc. m.w.: Lublin], G-85/41, CD-361, Ł-71, J-471, BN-0754, Ka-242, Hoo99/173, KS-0120, BJ-0613, FC-10804, Br-0386, ECS-00185, ST15-0633, Nukat-587146 – MM
 opis książki Ciołkoszowa, Lidia: Publicystyka polska na emigracji 1940-1960.
London: b.w., 1965.
21 cm, 169-296 s.
Nadbitka z pracy zbiorowej pt. Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. Tom 2.
– uw
 opis książki Ciołkoszowa, Lidia: Publicystyka polska na emigracji 1940-1960.
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.
22 cm, 254,[2] s.
Seria Historyczna; 15.
Wstęp i oprac. Andrzej Friszke. ISBN 978-83-63855-60-4.
– uw
 ▬ Ciołkoszowa Lidia: W oczach stałego czytelnika. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMOST 1988. – uw
 ▬ Ciołkoszowa Lidia [przygot. do druku] - patrz: Abdurachman Awtorchanow: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii). – uw
 opis książki Cisło Maciej: Z domu normalnych.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1985.
A5, okł.kart., 20 s., off. ze skł., c. 70 zł.
Rysunki: Andrzej Bieńkowski.
Rec.: P.M. [Piotr Matywiecki]: Wezwanie 1987 nr 12 s. 71-72; Abe [pseud. – właśc. Andrzej Zawadzki]: Korekta 1987 nr 1 s. 21-23.
K-1656, G-85/42, CD-362, J-472, BN-0755, Ka-244, Hoo99/173, HN-000530136, KS-1176, BJ-0614, FC-10807, Br-0387, ECS-00188, ST15-0634, Nukat-685306 – MM
 ▬ Cisło Maciej [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. – uw
 ▬ Cisowska Joanna: Manekin. - patrz w: Joanna Siedlecka [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Ciupiński Czesław – patrz: Do Obiecanej Ziemi poprowadź… [Zabrze-Zaborze: 1982]. – uw
 ▬ Clarke Peter - patrz: David Graham, Peter Clarke: Śmierć socjalizmu. Antyk [ok. 1987]. – uw
 opis książki Co czytać. Propozycje dla kół samokształceniowych.
Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS; O[świata] N[iezależna], 1984.
A5, okł., 59,[1] s., stdr. z masz., c. 100 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej.
Tytuł okł.
K-1657, G-84/86, CD-1566, Ł-73, J-473, BN-0756, Ka-246, Hoo99/173, HN-000544497, KS-0329, BJ-0617, FC-10805, ECS-00189, ST15-0635, Nukat-697244 – MM
 opis książki Co można zrobić w zakładzie pracy. (Garść propozycji).
B.m. [Warszawa]: Wola, b.r. [1989].
A5, okł., 20,[1] s.
Zespół Spraw Społeczno-Zawodowych „Solidarności”.
BN-0758*[wg BUW], BaBN-b1274995, Ka-3958, FC-36445*[wg BN] – op
 opis książki Co można zrobić w zakładzie pracy. (Garść propozycji).
Łódź: RKW [Regionalna Komisja Wykonawcza] NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, 1989.
A5, [1],3-20,[1] s., off. z oryg. i masz., [c. 100 zł].
Zespół Spraw Społeczno-Zawodowych „Solidarności”. Przedruk z wyd.: [Warszawa]: Wola [1989].
BN-0757*[wg BUW], BJ-0615, FC-10808, ST15-0636 – op
 opis książki Co na dzisiaj? Programy Polski Walczącej (1939-    ).
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1985.
A5, okł.kart., 34,[2] s., off. z masz., c. 120 zł.
Wstęp i wybór: Jerzy Piotr Grad.
K-1658, G-85/43, Ł-74, J-474, BN-0759, Ka-247, Hoo99/173, HN-000508844, BJ-0616, FC-10809, Br-0388, ECS-01413, ST15-0637, Nukat-587252 – MM
 opis książki Co o reformie i samorządzie wiedzieć powinniśmy.
[Rudniki k. Częstochowy: NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Cementowo-Wapienniczych „RUDNIKI”, 1981.]
A4, 4 s., powiel.
Pod tekstem sygn.: AS/2117.
– MM
 opis książki Co popieramy? Kogo i co chcemy chronić? Z czym chcemy walczyć?
Łódź: Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność”, b.r. [1989].
A5, 4 s., ksero z masz.
– MM
 ▬ Co powiedzą nasze dzieci? Relacja o strajku w kopalni „Ziemowit” - patrz: Jerzy Fajerant [wybór i oprac.]: Co powiedzą nasze dzieci? Relacja o strajku w kopalni „Ziemowit” (15-24 grudnia 1981 r.). Warszawa: 1986[1987]. – uw
 ▬ Co robić? Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego w Kraju. – patrz: Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego w Kraju. [nadtytuł:] Co robić? – uw
 opis książki Co się stało i co robić dalej?
B.m.: b.w., b.r.
7 s.
S-39/2662 – op
 ▬ Co się stało z narodami bałtyckimi ? – patrz: Andrzej Albert [pseud.]: Co się stało z narodami bałtyckimi ? PPN marzec 1979. PPN; 31. – uw
 opis książki Co to jest działanie bez użycia przemocy?
Wrocław: Wolność i Pokój, 1988.
Biblioteka WiP; 5.
J-475*, BN-0761*[wg J*] – op
 ▬ Co wiemy o … internowanych. Poznań: Solidarność, kwiecień 1982. A4, 8 s., powiel. CJ-1615*, J-476*, BN-0763*[wg J*], Br-0389[fot.], BNWC-800 – uw [czasopismo]
 ▬ Co wiemy o … prześladowanych. Więźniowie polityczni. Poznań: Solidarność, listopad 1982. A4, 8 s., powiel. K-1659, J-477*[wg K], BN-0762*[wg K], BJ-0618, FC-10806, BNWC-801 – uw [czasopismo]
 opis książki Co wydarzyło się w Armenii? Zeszyt 1. Wybór z numeru specjalnego Głasnosti.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1989.
A5, okł., [4],55,[1] s., off. ze skł., c. 700 zł.
Przekład z j. ros.: J.C. [krypt. – właśc. Zbigniew Kloch, wg FBp11, s. 266].
BN-0764, Ka-248/1, HN-001975691/1, BJ-0619, FC-10810, Br-0390, ECS-00190, ST15-0638, Nukat-697258 – MM
 opis książki Co wydarzyło się w Armenii? Zeszyt 2. Wybór z ormiańskiej publikacji niezależnej Arcach.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1989.
A5, okł., 53,[2] s., off. ze skł., c. 640 zł.
Przekład z j. ros. [Zbigniew Kloch, wg FBp11, s. 266].
BN-0765, Ka-248/1, HN-001975691/2, BJ-0620, FC-10811, Br-0391, ECS-00191, ST15-0639, Nukat-492285 – MM
 ▬ Codeyilla Angelo M.: Jak wybitni fizycy użyczają swych nazwisk upolitycznionemu raportowi w obronie strategicznej. Tłum. Hanna Paczyńska. – patrz w: Commentary. Zeszyt 1. Lipiec-grudzień ’87. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1988. – uw
 ▬ Cofta T. [okł.] - patrz: Zbigniew Brzeziński: Plan gry USA - ZSRR. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie 1988. – uw
 ▬ Cohen Leonard: Słynny niebieski prochowiec. Kraków: ABC 1981. {wymieniane w spisie w: Żeromski Stefan: Bicze z piasku. Kraków: ABC 1981, IV s. okł. - nigdzie nie potwierdzono}. – uw
 ▬ Cohen Leonard: Słynny niebieski prochowiec.
Bydgoszcz: Pomorze, 1990.
Wiersze i piosenki w przekładach [z ang.] Macieja Karpińskiego i Macieja Zembatego. Wybór z: Selected poems 1956-1968, 1969; The energy of slaves, 1972; Death od a lady’s man, 1978. ISBN 83-7003-095-5.
– uw
 ▬ Cohn Ludwik: Zygmunt Żuławski [przedruk z: Krytyka 1980 nr 6] - jako wstęp patrz w: Zygmunt Żuławski: Wspomnienia. Nowa [1980]. – uw
 ▬ Cohn Werner: „Jawna prowokacja”. Elementy ezoteryczne w języku komunistycznym [tłum. z: Encounter, maj 1985] – tłum. Marek Tabin. – patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 ▬ Coleman Peter: Sidney Hook i wolność kultury [tłum. z: The National Interest, nr 9, jesień 1987]. – patrz w: Polityka i świat. 1988. – uw
 ▬ Collett Lucio [wywiad] - patrz w: Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”. Kraków: Liberté. – uw
 ▬ Collier Peter, Horowitz David: Kolejna podła, nieuczciwa dekada lewicy [tłum. z: Commentary, styczeń 1987] – patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. – uw
 opis książki Commentary. Zeszyt 1. Lipiec-grudzień ’87.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1988.
A5, okł.kart., 92,[3] s., off. z masz., c. 700 zł.
Wybór i redakcja: Roman Zimand. Tłumacznia artykułów z sześciu numerów miesięcznika Commentary. Zawiera teksty:
- Peter L. Berger: Fantazje południowoafrykańskie. Tłum. Dorota Lutecka [pseud. - właśc. Ludwik Dorn]. Lipiec ’87;
- Daniel Pipes: Palestyna: Arabowie przeciw Arabom. Tłum. Dorota Lutecka [pseud. - właśc. Ludwik Dorn]. Lipiec ’87;
- Hilton Kramer: O znaczeniu Sidneya Hooka. Tłum. Roman Zimand. Sierpień ’87;
- Marc Falcoff: Dlaczego Europejczycy popierają sandinistów. Tłum. Wojciech Adamiecki. Sierpień ’87;
- Angelo M. Codeyilla: Jak wybitni fizycy użyczają swych nazwisk upolitycznionemu raportowi w obronie strategicznej. Tłum. Hanna Paczyńska. Wrzesień ’87;
- George Szamuely: Imperialny Kongres. Tłum. Igor Sierakowski. Wrzesień ’87;
- L. Gordon Croyitz: Przestępstwo, konstytucja i afera Iran-contras. Tłum. Dorota Lutecka [pseud. - właśc. Ludwik Dorn]. Październik ’87;
- James Neuchterlein: Feminizacja lewicy amerykańskiej. Tłum. Teresa Hołówka. Listopad ’87;
- Marjorie Rosenberg: Jak wymyślono homoseksualistę. Tłum. Teresa Hołówka. Grudzień ’87;
- Edward Rothstein: Znacząca przyjaźń. Tłum. Paula Sawicka. Grudzień ’87.
J-478, BN-0766*[wg J], BaBN-b1296099, Ka-598, HN-001722708, KS-4783, BJ-0621, FC-10812, ECS-00192, ST15-0640, Nukat-2855632 – MM
 opis książki Commentary. Zeszyt 2. ’88.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1990.
A5, okł.kart., 182 s., off. ze skł.
Wybór i redakcja: Roman Zimand.
BJ-0622, FC-10813, BaBN-b1296099, Ka-4576 – uw – MM
 opis książki Commentary. Zeszyt 3. Wybór z rocznika ’89.
Warszawa: Instytut Kultury, 1991.
A5, 182 s.
Podtytuł okł.: Komentarze, opinie. Redakcja: Izabela Jarosińska, Roman Zimand. ISBN 83-85323-00-7.
– uw
 opis książki Conquest Robert: Mordercy narodów.
Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych „Wola”, 1987.
A5, okł.kart., 112 s., off. z masz., c. 480 zł.
Przetłumaczył z ang.: Arkady. Tytuł oryg.: Killer of Nations [właśc.: The nation killers].
KN’’87-101, CJ-737, J-479, BN-0767, Ka-245, BJ-0623, FC-10825, Br-0392, ECS-00193, ST15-0641, Nukat-1541107 – MM
 opis książki Conquest Robert: Stalin i zabójstwo Kirowa. I wyd. krajowe.
Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, 1989.
A5, okł.kart., [4],171,[1] s., off. ze skł., [c. 12500 zł].
Tłumaczenie: Alicja Adamowicz. Tytuł oryg.: Stalin and the Kirov murder. New York-Oxford: Oxford University Press 1989. Posłowie, indeksy i przypisy: Paweł Wieczorkiewicz. Opracowanie graficzne: J.Z.
BN-0768, BJ-0624, FC-10826, Ka-4698, ST15-0642, Nukat-551537 – MM
 ▬ Conquest Robert [rozm.] - patrz: Michael Charlton: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989; Odprężenie. Ocena dokonana przez grupę badaczy problemów międzynarodowych i sowietologicznych [tłum. z: Survey, wiosna-lato 1974] – tłum. Marek Tabin. – w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 ▬ Conrad Joseph: O cenzurze; Przymorski Jan: O cenzurze, prawie i bezprawiu. 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 17. KS-5134*[wg MJ*]=KS-6428*[wg MJ*] – uw [czasopismo]
 opis książki Conrad Joseph: Szkice polityczne.
Londyn: Polonia, 1975.
20 cm, 68 s.
ISBN 0-902352-08-3.
– uw
 opis książki Conrad Joseph: Szkice polityczne.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A5, okł.kart., 68,[1] s., off. z oryg., [c. 60 zł].
Dzieła; Tom 28.
Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1975. Zawiera teksty pominięte na skutek interwencji cenzury w 27-tomowej edycji „Dzieł” pod red. Zdzisława Najdera: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972-1974.
BN-0769, Ka-1005, KS-5135, BJ-0625, FC-10817, Br-0393, ECS-05076, ST15-0643, Nukat-1546513 – MM
 opis książki Conrad Joseph: Szkice polityczne.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996.
Dzieła; tom 28.
ISBN 83-06-02507-5.
– uw
 opis książki Conrad Joseph: Zbrodnia rozbiorów.
Warszawa: Gazeta MERA-PIAP, 1981.
25 cm, 8 s., off. ze skł.
Biblioteka Udzielamy debitu.
Przedruk z tomu: Szkice polityczne. Londyn: Polonia 1975.
BJ-0626, FC-10816 – op
 ▬ Conrad Joseph: Zbrodnia rozbiorów.
- w: Metrum 1988 nr 6 s. 5-12.
– uw
 ▬ Consilium Pro Patria. Niezależny Ośrodek Myśli Politycznej [oprac.] - patrz: Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju sytuacji politycznej w Polsce. Warszawa: KOS 1984; Komunizm. Wrocław: Wydawnictwo „Vist” 1987. – uw
 opis książki Corder T. M.: Łowca jeleni.
Warszawa: Wydawnictwo Liberta, 1983.
A6, 168 s., off. z masz., c. 260 zł.
Przekład z ang. i wstęp: Magdalena Piotrowska. Tytuł oryg.: The deer hunter [jako autor podp.: E. M. Corder] 1978.
K-1660, G-83/91, CD-1578, J-480, BN-0770, Ka-1006, KS-5018*[wg CD], BJ-0627, FC-10827, ECS-02143, ST15-0644, Nukat-876938 – MM
 opis książki Corder T. M.: Łowca jeleni.
Warszawa: b.w., 1988.
A5, okł.kart., 122 s., ksero z masz.
S. tytułowa drukowana offsetem na kartonie przypomina drugą okł. [Przekład z ang. i] wstęp: Magdalena Piotrowska. Kopia tego samego maszynopisu, po przemontowaniu matryc stron, co w wyd. Liberta 1983.
– MM
 ▬ Cornegie Andrzej [błędnie wg J] - patrz: Andrzej Carnegie: Jak zostać bogatym? Sukces [19]’88. – uw
 ▬ Cornwell David John Moore - patrz: John Le Carré: Ze śmiertelnego zimna. Powieść. – uw
 ▬ Cornwell Regina: Film strukturalny. Refleksje w dziesięć lat od jego powstania. Warszawa: Akademia Ruchu 1984. 21 cm, 3-29.[1] s.[wg Ka], 32 s.[wg BaBN]. Tłumaczenie z ang. Tytuł oryg.: Structural film. Ten years later. 1979. Ka-5027, BaBN – uw [nie widzę powodu, aby to była bibuła]
 ▬ Coser Lewis - patrz w: Socjologia. Warszawa: In Plus 1987. – uw
 ▬ Cossa Maria [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. – uw
 opis książki Cotter John: O złotej regule i Świątyni Salomona.
Toronto: Wydawnictwo 966, 1987.
22 cm, 47 s.
– uw
 opis książki Cotter John: O złotej regule i Świątyni Salomona. Wyd. II.
Toronto: Wydawnictwo 966, 1987.
– uw
 opis książki Cotter John: O złotej regule i Świątyni Salomona.
B.m.: b.w., b.r.
A6, 76 s., off. ze skł.
Z j. ang. tłumaczył: Grzmiwój. [Przedruk z:] Wyd. II. Toronto: Wydawnictwo 966; Wyd. Stanisław Karpiński 1987.
– MM
 opis książki Cotter John: Światowa Rada Kościołów. Ekumeniczno-synkretyczne ramię przyszłego antychrześcijańskiego ogólnoświatowego państwa?
Toronto: Wydawnictwo 966, 1985.
21 cm, 32,[1] s.
– uw
 opis książki Cotter John: Światowa Rada Kościołów. Ekumeniczno-synkretyczne ramię przyszłego antychrześcijańskiego ogólnoświatowego państwa?
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Bóg i Ojczyzna, 1987.
A5, 3-32,[1] s., off. z oryg.
Z dodatku do Approaches no. 90 tłumaczył: Grzmiwój. Wstęp: Romuald Gładkowski. [Przedruk z:] Toronto: Wydawnictwo 966; Wyd. Stanisław Karpiński 1985.
CJ-741, J-485, BN-0771*[wg J], Nukat-2154827[BUŁ] – op
 ▬ Cousteau Jacques [rozm.: Zamiast wstępu] - patrz: Józef Czapski: Swoboda tajemna. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.