Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Cze - Czo

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 26.12.2017 r.
 
 
 opis książki Czech Jerzy: Kamienie.
Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991.
Zawiera m.in. drukowany pod pseud. Jan Poznański wiersz: „Do Jacka Kaczmarskiego”. ISBN 83-221-0593-2.
– uw – MM
 opis książki Czech Jerzy: Wiersze i piosenki 1983.
B.m. [Poznań]: Instytut Kultury im. A. Żdanowa, b.r. [1983].
A4, 18 s., powiel. [wg autora: ksero, nakł. 50 egz.].
Zawiera również wiersze W. Wysockiego w tłumaczeniu J.C.: Dobrą łaźnię, cioteczko, przygotuj mi; Dialogi przy telewizorze (cyrk małżeński); Ten co był z nią przedtem.
J-4338, BN-0829*[wg J], Ka-3136, KS-1221*[wg MJ], ST15-0695[powiel.? ksero?] – op
 ▬ Czech Jerzy - patrz: Jan Poznański [pseud.] – uw
 ▬ Czechor [tłum.] - patrz: Helm Speidel: Reichswehra i Armia Czerwona. Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN 1989. – uw
 opis książki Czechosłowacja - Sierpień 1968. Wybór dokumentów i publicystyki. Część I.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981. [w rzeczywistości] 1982.
A5, okł.kart., [3],2-107,108a s., powiel., c. 70 zł.
Tytuł okł.: Agresja na Czechosłowację. Sierpień 1968. Przekład i opracowanie: Michał Dobiecki [pseud.]. Nakład części I został skonfiskowany przez SB.
BN-0830/I, Sup-113/1, Ka-ac12, Hoo99/169/1[Agresja…], HN-000544509/1, BJ-0685, FC-10885, Br-0431/1, ECS-05282, ST15-0696, Nukat-3789814[ECS] – MM
 opis książki Czechosłowacja - Sierpień 1968. Wybór dokumentów i publicystyki. Część II.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981 [w rzeczywistości 1982].
A5, okł.kart., [3],108-201 s., powiel., c. 70 zł.
Tytuł okł.: Agresja na Czechosłowację. Sierpień 1968. 2. Przekład i opracowanie: Michał Dobiecki [pseud.]. Przed k. tytułową dołączono tekst: Oddajemy do rąk czytelników tom drugi wielokrotnie wcześniej zapowiadanej pozycji pt.: „Agresja na Czechosłowację”. Cały nakład tomu pierwszego został, niestety, zagarnięty po 13 grudnia [1981 r.] przez SB. Zdecydowaliśmy się udostępnić tę niekompletną publikację ze względu na jej aktualność - szczególnie w kontekście dnia dzisiejszego. W związku ze złym stanem zachowania egzemplarzy tomu drugiego ich cena zostaje obniżona do 50 zł. Wg BJ c. wynosiła [100 zł].
BN-0830/II, Sup-113/2, Ka-ac13, Hoo99/169/2[Agresja…], HN-000544509/2, BJ-0686, FC-10884, Br-0430+Br-0431/2, ECS-00064, ST15-0697, Nukat-754672 – MM
 opis książki Czechosłowacja 1968.
Lublin: NZS, 1981.
A4, 21 s., powiel.
Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Tytuł okł. Opracowano na podstawie tomu: Polskie przedwiośnie. Biblioteka „Kultury”; Tom 172.
BN-0831*[wg WBPTor], Sup-114*[wg BN*], BaBN-b1275066, Nukat-1725808[BUŁ] – op
 opis książki Czechosłowacja 1968.
Łódź: Wydawnictwo Arka, 198?.
Odb. fot., c. 500 zł.
Teka zdjęć.
CJ-1616, J-521*, BN-0832*[wg J*] – op
 ▬ Czeczor [tłum.] - patrz: Helm Speidel: Reichswehra i Armia Czerwona. Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1989. – uw
 ▬ Czeczot Andrzej: Bajki nowojorskie. B.m.: Verba 1990. 11 x 15,5, [12] s. Ka-4532. [jest to polskojęzyczna wkładka do oficjalnie wydanej książki: Czeczot Andrzej: New York fables. Chotomów: Verba 1990. ISBN 83-85061-04-5]. – uw – MM
 ▬ Czeczot Andrzej [rys.] - patrz w: Zdzisław Smektała: Chcica. Poemat romantyczny. Wrocław: Aspekt 1988; Wacław Turkuć [pseud.]: Łopatologiczny słownik nowomowy. Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1985/1986. – uw
 ▬ Czego nie ma w podręcznikach… - wcześniejsza wersja tekstu patrz: Suplement do podręcznika historii dla szkół średnich. – uw
 opis książki Czego nie ma w podręcznikach… Opracował Zespół redakcyjny „SUPLEMENT”.
Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego”, 1980.
A5, okł.kart., 47,[1] s., off. z masz.
Autorzy: Historia: Waldemar Czyż, Janusz Tadeusz Nowak, Zbigniew Solak, Ryszard Terlecki; Język polski: Adam Zagajewski.
Ł-87b, BK-78, BN-0833, Ka-1020, Hoo99/173, KS-0139, BJ-0687, FC-619, ECS-04250, ST15-0698, Nukat-712671 – MM
 opis książki Czego nie ma w podręcznikach… Opracował Zespół redakcyjny „SUPLEMENT”.
Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego”, 1980.
A5, okł., 47,[1] s., ksero z masz.
Autorzy: Historia: Waldemar Czyż, Janusz Tadeusz Nowak, Zbigniew Solak, Ryszard Terlecki; Język polski: Adam Zagajewski.
ST15-0699 – op
 opis książki Czego nie ma w podręcznikach… Historia. Opracował Zespół redakcyjny „Suplement”. Wyd. II.
Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego”, 1981.
A5, okł.kart., 80 s., off. z masz.
Projekt okł.: Elżbieta Marecka.
Ł-87c, BK-79, BN-0835, Ka-1021, BJ-0688, FC-620, Br-0432, ECS-01415, Nukat-740238 – MM
 opis książki Czego nie ma w podręcznikach… Historia. Opracował Zespół redakcyjny „Suplement”. Wyd. III.
Kraków: b.w., 1983.
A5, okł., 3-61 s., off. z masz., c. 130 zł.
Tytuł okł.
K-1680, G-83/93, Ł-87a, J-523, BK-81, BN-0836*[wg BK], BaBN-b1275071, Ka-269, HN-001545201, BJ-0689, FC-621, KJ-79*, ECS-04339, ST15-0700, Nukat-659403 – MM
 opis książki Czego nie ma w podręcznikach… Historia. Wyd. II [właśc. III].
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1983?].
A5, 80 s., off. z masz., [c. 160 zł].
Przedruk z wyd.: Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1981.
G-83/94, CJ-1618, J-522, BK-80, BN-0834*[wg J], KJ-78*[wg J] – op
 opis książki Czego nie ma w podręcznikach historii.
Warszawa: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności”, 1985.
A5, okł., 79 s., powiel., c. 160 zł.
Tytuł okł. S. 79 na III s. okł. Okł. nie obejmuje grzbietu. Przedruk z wyd.: Kraków: „Suplement” [oprac.].
K-1681, G-85/51, Ł-87d, J-525, BN-0840, Ka-270=Ka-2962, BJ-0690, FC-10883, Br-0435, ECS-02167, ST15-0701, Nukat-565374{[2],78 s. - bez ostatniej k. ?}=3218002 – MM
Odmiany okł.:
- przód okł. wydrukowany na białym papierze - MM
- przód okł. wydrukowany na żółtym papierze - MM [brak druku na s. 43 i 58]
 opis książki Czego nie ma w podręcznikach… Historia.
Siedlce: Wydawnictwo „Metrum”, 1985.
A4, [1],37 k., powiel., [c. 180 zł].
Przedruk za wyd. 3: Kraków 1983.
Ł-87e, CJ-1617, J-524, S-43/2601, BN-0837, FC-50564*[wg BN], Ka-268, Hoo99/173, Br-0433, SWS[tu pokazana okł.], Nukat-1054122 – op
 opis książki Czego nie ma w podręcznikach do historii?
Gliwice: Wokół nas, 1989.
A5, 102 s.
BaBN-b1275074, FC-36501*[wg BN] – op
 opis książki Czego nie ma w podręcznikach do historii…? Wyd. II.
Gliwice: Wokół nas, 1989.
A5, okł.kart., [2],102 s., off. z masz., (c. 1800 zł).
Cztery ostatnie tematy opracowane zostały przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego: Piotr Grochulski, Adrian Kucharski, Andrzej Maria Herman [wg wyd. III: Gliwice 1990].
{BN-0838*[wg MBP Byt, MBPŁ]=BN-0839*[MBPŁ] – niejasny numer wyd.}, BaBN-b1275073, Br-0434, ST15-0702, Nukat-316108 – MM
 opis książki Czego nie ma w podręcznikach historii?… Wyd. III poprawione i uzupełnione.
Gliwice: Wokół nas, 1990.
A5, okł.kart., [2],2-102 s., off. z masz.
Na IV s. okł. pozostawiono oznaczenie: Wyd. II.
BJ-0691, FC-10882, Ka-4649, Nukat-582778 – uw – MM
 opis książki Czego nie ma w podręcznikach historii…? Wyd. 4 popr. i uzup.
Gliwice: Wokół nas, 1991.
ISBN 83-85338-02-0.
– uw
 opis książki Czego oczekuję od przyjazdu papieża. Zebrała i opracowała Ewa Berberyusz.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A4, 5 k., masz. przeb.
ST15-0703 – op
 ▬ Czego oczekuję od przyjazdu Papieża [w 1983 r.]. Teksty zebrała i opracowała Ewa Berberyusz. Teksty skonfiskowane przez cenzurę z Tygodnika Powszechnego 1983 nr 23.
- w: Tygodnik Wojenny 1983 nr 62 s. 1-2;
- w: Vacat 1983 nr 5 s. 4-7.
– uw
 opis książki Czego pragniemy? Dokąd dążymy? Socjalizm realny.
B.m.: b.w., b.r.
A4, [10] s.
Ka-4846 – op
 ▬ Czekierda Wiesław [proj. okł.] - patrz: Romuald Zawodnik [wybór i oprac.]: Piosenniczek. Pionki: Puszcza 1984. – uw
 opis książki Czermański Zdzisław: Józef Piłsudski w 13 planszach Zdzisława Czermańskiego.
Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1935.
51 cm, teka, [3],XIII k.
– uw
 opis książki Czermański Zdzisław: Józef Piłsudski w 13 planszach Zdzisława Czermańskiego.Wyd. drugie.
Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1935.
51 cm, teka, [15] k.
– uw
 opis książki Czermański Zdzisław: Józef Piłsudski w 16 rysunkach Zdzisława Czermańskiego.
London: Komitet Uczczenia Pamięci Józefa Piłsudskiego w 25-cio-lecie Jego Zgonu, 1960.
39 cm, teka, [2],16 k.
Reprodukcja 13 rys. z wyd. z 1935 r. i trzech nowych.
– uw
 opis książki Czermański Zdzisław: Józef Piłsudski w rysunkach Zdzisława Czermańskiego.
B.m. [Łódź]: Wydawnictwo im. 11 Listopada, b.r. [1981].
A4, teka, [13] k. rys., off. z oryg.
BŁ-30, BN-0842*[wg BŁ], ST15-0704 – MM
 opis książki Czermański [Zdzisław]: Józef Piłsudski [w karykaturze].
Warszawa: Wydawnictwo Grupy Politycznych Wola; Zespół Off, 1985.
A6, 10 tabl. w obw., odb. fot., c. 300 zł.
W spisie w: Ustrój komunistyczny w Polsce. Warszawa: Wola 1986 s. III okł. określono jako: fotografiki.
K-1682, J-526, BN-0841*[wg K], [BJ-1475, FC-10333 - bez nazwiska: Czermański] – op
 opis książki Czermański Zdzisław: Józef Piłsudski w rysunkach Z. Czermańskiego. 11 listopada 1918-1988.
B.m.: b.w.; druk: ŁDK [Łódzki Dom Kultury], 1988.
32 cm, teka, 8 k., druk.
Tytuł okł. Z notą J. Lechonia.
Nukat-826144[ASPŁódź] – uw
 ▬ Czermińska Katarzyna [pseud. - właśc. Beata Geppert] [tłum.] - patrz: Astolphe Louis Léonor de Custine: Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku. Londyn: Aneks 1988. – uw
 opis książki Czernik Stanisław ks.: Szlakami tatrzańskich kapliczek. Przewodnik. Miejsca kultu religijnego i pamięci narodowej w Tatrach.
Kraków: b.w., 1982.
A5, okł.kart., 115 s., off. ze skł.
Schemat szlaków na III s. okł. Opracowanie graficzne Zbigniew Gizella. Przygotowanie tekstu do druku Stanisław Skowronek.
Nukat-1007768 – MM
 ▬ Czerwiec 56. A5, VI s., off. z masz. - jest to wkładka do Serwisu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Bydgoszcz, nr 42, 26.06.1981 r. BN-0843*[wg WBPTor] – uw – MM
 opis książki CZERWIEC 1956-1986.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, b.r. [1986].
A5, 15,[1] s., off. z masz., c. 40 zł.
Przegląd Poznański. Dodatek specjalny.
Tytuł nagł.: 1956 CZERWIEC 1986. Okolicznościowy wybór wspomnień i wywiadów z 1956 r.
G-86/49, CJ-754, J-527, BN-0844*[wg J], KS-0627, Br-0436 – MM

 ▬ Czerwiec 1976. Część I. Radom. Doniesienie o przestępstwie. Warszawa: Wydawnictwo Mazowsze, czerwiec 1981. A5, off. z masz. Materiał zebrała i opracowała powołana przy NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Komisja Rehabilitacyjna „Czerwiec 1976”: Wiesław Mizerski, Zbigniew Romaszewski, Ewa Soból, Stanisław Zieliński. Redakcja: Zbigniew Romaszewski, Zenobia Łukasiewicz.
Ka-3488, Br-0437, ECS-00206, Nukat-1115679 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Czerwiec 1976. Część I. Radom. Doniesienie o przestępstwie.
Warszawa: Wydawnictwo Mazowsze, czerwiec 1981.
A5, okł.kart., 201 s., off. z masz., c. 100 zł.
Materiał zebrała i opracowała powołana przy NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Komisja Rehabilitacyjna „Czerwiec 1976”: Wiesław Mizerski, Zbigniew Romaszewski, Ewa Soból, Stanisław Zieliński. Redakcja: Zbigniew Romaszewski, Zenobia Łukasiewicz. Druk: MKZ NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Na okł. brak rysunku, tytuł pomiędzy dwoma grubymi liniami.
ST15-0705 – MM
dublet do wymiany
 opis książki Czerwiec 1976. Część I. Radom. Doniesienie o przestępstwie.
Warszawa: Wydawnictwo Związkowe „Mazowsza”; [Politechnika Warszawska, „Solidarność”], czerwiec 1981.
A5, okł.kart., 3-200 s., off. z masz., [c. 100-250 zł].
Druk z tych samych matryc co wyd. powyżej. [Materiał zebrała i opracowała powołana przy NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Komisja Rehabilitacyjna „Czerwiec 1976”: Wiesław Mizerski, Zbigniew Romaszewski, Ewa Soból, Stanisław Zieliński. Redakcja: Zbigniew Romaszewski, Zenobia Łukasiewicz]. Na okł. głowa orła, na IV s. okł. znak gryfa.
BN-0845, {BJ-0695, FC-10878 [rys. na okł. czarne, 201 s.]}, FC-39463*[wg BN][klisza okł. na ksero - rozjaśnienia], ST15-0706 – MM {2 egz., druk okł, z nieco różnych klisz, w obu egz. brak ostatniej kartki [s. 201]}: - klisza okł. czarna – MM; - klisza okł. wykonana na ksero – MM
 opis książki Czerwiec 1976. Część I. Radom. Doniesienie o przestępstwie.
Warszawa: Wydawnictwo Związkowe „Mazowsza”; [Politechnika Warszawska, „Solidarność”], czerwiec 1981.
A5, okł.kart. bez grzbietu, 201 s., off. z masz.
Druk z tych samych matryc co wyd. powyżej. Materiał zebrała i opracowała powołana przy NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Komisja Rehabilitacyjna „Czerwiec 1976”: Wiesław Mizerski, Zbigniew Romaszewski, Ewa Soból, Stanisław Zieliński. Redakcja: Zbigniew Romaszewski, Zenobia Łukasiewicz. Na okł. głowa orła, na IV s. okł. znak gryfa oraz informacja: Szata graficzna Iwona Rypert. Karton okł. nie obejmuje grzbietu książki.
– MM

 ▬ Wyd. II poprawione i uzupełnione - patrz: Radomski Czerwiec 1976. Część I. Doniesienie o przestępstwie. Lublin: Norbertinum 1991. – uw
 opis książki Czerwiec 1976. Dokumenty, wspomnienia.
B.m. [Poznań]: b.w. [KZ NSZZ „Solidarność” ZNTK], b.r. [1981].
A4, [20] s., off. z masz.
Opracowanie Jerzy Lelonkiewicz. Po s. [6]: Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” ZNTK w Poznaniu z 27 VI 1981. Zawiera: Biuletyn Informacyjny 27 VI 1981, Wydanie specjalne.
BJ-0692, FC-10881 – op
 opis książki Czerwiec 1976. Dokumenty. [w nagł.:] W obronie robotników. Dokumenty.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwa NZS Politechnika Warszawska, b.r. [1981].
A6, [1],3-64,[1] s., off. z oryg.
BBP Biblioteczka Białych Plam. Do użytku wewnętrznego.
Tytuł na s. ostatniej. Zawiera dokumenty Komitetu Obrony Robotników z okresu od czerwca 1976 r. do początków stycznia 1977 r. Przedruk z: Aneks 1976 nr 12 s. 35-44 oraz 1977 nr 13/14 s. 71-123. W dole s. 41 sygn.: ZPD PW z.6339 n. 1000.
BN-5816, Ka-4015, Hoo99/174, [BJ-0694, FC-10879 - 64 s.], Br-0438=Br-2984, Nukat-1246643[BUŁ] – MM
 opis książki Czerwiec 1976. Komentarz.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo NZS Politechniki Warszawskiej, b.r. [początek 1981].
16 cm, [1],3-48,[1] s., off. z oryg.
Biblioteczka Białych Plam. Do użytku wewnętrznego.
Tytuł na s. ostatniej. Zawiera teksty: Aleksander Smolar: Komentarz do wydarzeń czerwcowych; Stanisław Gomułka: Ekonomiczne motywy czerwcowego buntu; Włodzimierz Brus: W związku z wydarzeniami czerwcowymi; Bunt robotników Radomia. Relacja naocznego świadka; Edward Lipiński: List otwarty do tow. E. Gierka. Przedruk z: Aneks 1976 nr 12 s. 3-30, 45-59. Sygn. druk.: ZPD PW, n. 6339. Nakład 1000 egz.
Ł-88, BN-0846, Hoo99/174, Ka-4016, [BJ-0693, FC-10880 - 48 s.], Br-0439, ECS- 04489, ST15-0707, Nukat-1246638 – op
 ▬ Czerwieński Jarosław [pseud. - właśc. Wacław Przemysław Turek] - patrz: Byleś Polsko wolną była… Zbiór pieśni i piosenek polskich z melodiami śpiewanych od czasów najdawniejszych po lata ostatnie. – uw
 ▬ Czerwińska Róża [pseud.] - właśc. Róża Holzman – uw
 opis książki Czerwińska Róża [pseud.]: W szczęściu byliby to ludzie dobrzy…
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Prom, 1988.
A5, okł.kart., 92 s., off. z masz., c. 550 zł.
Do druku przygotowała redakcja Obozu, październik 1987.
CD-390, J-529, BN-0847, Ka-280, KS-1796*[wg MJ], BJ-1323, FC-11327, ST15-0708 – op
 opis książki Czerwińska Róża [pseud.]: W szczęściu byliby to ludzie dobrzy…
B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil, b.r. [luty 1988].
A5, okł.kart., 92 s., off. z masz., [c. 450-500 zł].
Ruch Społeczny Solidarność.
Do druku przygotowała redakcja Obozu, październik 1987.
KN’87-104, CD-389, Ł-89, J-530, BN-0848, Ka-279, Hoo99/174, KS-1795*[wg CD, MJ], BJ-1322, FC-11326, Br-0440, ECS-00207, ST15-0709, Nukat-1530358 – MM
 ▬ Czerwiński Arkadiusz - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. – uw
 ▬ Czerwiński Bogusław - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. – uw
 ▬ Czerwiński Krystian [wiersze w:] Poezja odnowy. Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. – uw
 opis książki Czerwona księga PRL. Starzy komuniści o polityce PZPR. Część I.
Warszawa: b.w., 1978.
A4, [5],2-141 s.
Ka-4505 – op
 ▬ Czerwone plamy historii. – patrz wyd. pod pseud.: Świadek historii: Czerwone plamy historii. – uw
 opis książki Czerwone życiorysy.
Nowy York: Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, 1989.
19 cm, 240 s.
Konfrontacje; 10.
ISBN 0-935417-10-9. Tytuł ang.: „Red Lives”.
Rec.: (JM): „Konfrontacje”. Gazeta Wyborcza nr 130W, 08.11.1989 r., s. 8.
– uw – MM
 opis książki Czerwone życiorysy.
Warszawa: Wydawnictwo PoMost, 1989.
A5, okł.kart., [2],240 s., off. z oryg., c. 3000 zł.
Konfrontacje; 10.
Red.: Irena Lasota. Przedruk z wyd.: Nowy York: Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej 1989. Zawiera teksty:
- Brian Crozier: Działacze: totaliści [tłum. z książki: B. Crozier, A. Seldon: „Socialism: The Grand Delusion”. New York: Universe Books 1986 s. 103-112].
- Melvin J. Lasky: Wspominając Arthura Koestlera [tłum. z: Encounter, Pamphlet, nr 17].
- Arthur Koestler: Hanns Eisler i Bertolt Brecht [tłum. z książki: „The Invisible Writing”. London: Collins; Hamish Hamilton 1954 s. 39-43].
- Arthur Koestler: Aleksander Rado [tłum. z książki: „The Invisible Writing”. London: Collins; Hamish Hamilton 1954 s. 301-309].
- Arthur Koestler: Willy Muenzenberg – czerwona eminencja [tłum. z książki: „The Invisible Writing”. London: Collins; Hamish Hamilton 1954 s. 198-212].
- Annetta Caratsch-Gattiker: Jan Arens, dyplomata sowiecki: bund, bolszewizm, czystka [tłum. z: Communisme, nr 17 1988].
- John Barron: Sierżant Robert Lee Johnson [tłum. z książki: „KGB: The Secret Work of Soviet Secret Agents”. New York: Reader’s Digest Press 1974 s. 199-229].
- Melvin J. Lasky: Ulrike Meinhof i banda Baader-Meinhof [tłum. z: Encounter, Pamphlet, nr 17].
- Michael Ledeen: Hiss, Oswald, KGB i USA [tłum. z: Commentary, maj 1978].
- Eric M. Breindel: Alger Hiss: spojrzenie pod maskę [tłum. z: Commentary, listopad 1988].
- Eric J. Sundquist: „Witness” – książka przypomniana [tłum. z: Commentary, grudzień 1988].
- Jean-François Revel: Castro: fakty i fantazje [tłum. z: Encounter, czerwiec 1988].
- Joshua Muravchik: Jak zmądrzałem. Młody marksista poddaje się [tłum. z: Crisis, czerwiec 1988].
Rec.: Julian Radziewicz: Czerwone życiorysy i nie tylko. Obieg bez cenzury. 1989 nr 3 s. 4; Mariusz Guzek: Tygodnik Obywatelski Solidarność. Bydgoszcz nr 8, 19.11.1989, s. 11.
BN-0849, Ka-2987, HN-002531235, BJ-0696, FC-10910, Br-0441, ECS-00208, ST15-0710, Nukat-914176 – MM
 opis książki Czerwone życiorysy.
Lublin: Wydawnictwo Respublica, 1990.
21 cm, 240 s.
Konfrontacje; 10.
– uw
 opis książki Czerwone życiorysy. Wybór.
B.m. [Łódź]: Fakt, luty 1990.
A5, okł.kart., [3],6-114 s., off. z masz., [c. 6800 zł].
Konfrontacje; 10.
Druk w lutym 1990 r. Nakład: 5.500 egz.
– uw – MM
 opis książki Czerwone życiorysy.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Most, 1990.
18 cm, 229,[1] s.
Konfrontacje; 10.
Nukat-504682 – uw – MM
 opis książki Czerwone życiorysy.
Warszawa: Wydawnictwo PoMost, 1990.
17 cm, 229,[1] s.
Konfrontacje; 10.
BaBN-b1028001, FC-36504*[wg BN], UMKTor – uw
 opis książki Czerwony terror [tytuł okł.]. Marian Zdziechowski: Czerwony terror; Paweł Wieczorkiewicz: Od Dzierżyńskiego do Berii, z historii czerwonego terroru. Wyd. I.
Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, 1989.
A5, okł.kart., [2],40,[1] s., err., off. z masz., [c. 750 zł].
Z serii: Oblicza Rosji; Tom 1.
Opracowanie graficzne: J.Z. Szkic „Czerwony terror” Mariana Zdziechowskiego pochodzi ze zbioru „W obliczu końca”, Wilno 1938. Na s. IV okł. tekst Marka Ostrowskiego.
BN-0850, Ka-273, KS-4752, BJ-0697, FC-10911, Br-3223, ECS-00209, ST15-0711, Nukat-707042 – MM
 opis książki Czerwony terror [tytuł okł.]. Marian Zdziechowski: Czerwony terror; Paweł Wieczorkiewicz: Od Dzierżyńskiego do Berii, z historii czerwonego terroru. Wyd. 2.
Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, 1989.
A5, 42 s., off. z masz., c. 500 zł.
[wiad. wg: Kultura Niezależna 1989 nr 55 s. 109] – op
 opis książki Czery Krzysztof: Wiersze.
B.m.: b.w., I-XI-1982.
A5, okł., 3-26 s., powiel., c. 25 zł.
Rec.: Enten-Eller: Czery i inni. Nurt [1988] nr 7 s. 11-14.
K-1684, G-83/95*, CD-391, J-532*, BN-0851*[wg K], Ka-275, KS-1230, Br-0442, ST15-0712 – MM
 opis książki Czery Krzysztof: Wiersze.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, [6] s., powiel. spiryt., [c. 60 zł].
Biblioteka „Szkoły Polskiej”.
BJ-0698, FC-10912 – op
 ▬ Czeska literatura niezależna. Wrocław: Profil 1989. A5, [6],9-230 s., off. ze skł. - jest to czasopismo Kontur Wrocław nr 2-3. BNWC-1896, Br-0444 – uw – MM
 ▬ Czesław Miłosz. B.m. [Łódź]: Solidarność Ziemi Łódzkiej, b.r. [1980]. A4, [4] s., off. ze skł. Opracowała Małgorzata Bartyzel. Zawiera wiersze oraz fragmenty rozdziału Ketman z książki: Zniewolony umysł. Wydano w reakcji na przyznanie Czesławowi Miłoszowi Nagrody Nobla. – uw – MM [jest to wkładka do pisma: Solidarność Ziemi Łódzkiej 1980 nr 10 z dn. 5 grudnia 1980 r.]
 opis książki Czesław Miłosz. Laureat nagrody Nobla 1980.
B.m.: b.w., b.r.
16,5 cm, 24 s.
Ka-3388 – op
 opis książki Czesław Miłosz. Laureat nagrody Nobla za rok 1980 w dziedzinie literatury.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
22 cm, 31,[1] s.
BaBN-b1378212 – op
 ▬ Czesław Miłosz laureatem Literackiej Nagrody Nobla. – patrz: Miłosz Czesław: Czesław Miłosz laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Wrocław: TKZ Niezależnego Samorządnego Związku Studentów Polskich we Wrocławiu 1980. – uw
 opis książki Cześć polskiej ziemi.
B.m.: b.w., 1983.
A5, okł.kart., 130 s., off. z masz., [c. 200 zł].
Tytuł okł.: Cześć polskiej ziemi! Śpiewnik z nutami. Zawiera 115 pieśni patriotycznych.
K-1685, G-83/96, CD-13, J-533, BN-0852, KS-0510a, BJ-0701, FC-10915, Ka-4923, Br-0443, ST15-0713, Nukat-2177125 – MM
Odmiany nakładów:
– druk na ładnym dość grubym prześwitującym białym papierze, grubość papieru: ok. 0,10 mm, grubość książki: ok. 7,6 mm. - MM;
– druk na cienkim słabo prześwitującym żółtawym papierze, grubość papieru: ok. 0,08 mm, grubość książki: ok. 6,6 mm. - MM
 opis książki Cześć polskiej ziemi.
B.m. [Warszawa]: b.w., 1983.
A5, okł.kart., 175 s., off. z masz., [c. 450 zł].
Tytuł okł.: Cześć polskiej ziemi! Śpiewnik z nutami. Zawiera 151 pieśni patriotycznych.
Ka-4644, BaBN-b1592643{ [Warszawa: Warszawska Kuria Metropolitalna]}, Nukat-2177157 – MM
Odmiany nakładów:
– jak BJ-0700, FC-10914 – druk na szarozółtawym dość grubym papierze, grubość książki: ok. 10,3 mm, karton okł. szarożółtawy, blok książki spięty metalowymi zszywkami pod okł., na IV s. okł. widoczny krzyżyk markacyjny u góry po lewej. - MM;
– druk na ładnym cienkim białym papierze, grubość książki: ok. 8,4 mm, karton okł. biały o charakterze brystolu rysunkowego, blok książki spięty metalowymi zszywkami przez okł., na IV s. okł. widoczny krzyżyk markacyjny u dołu po lewej. - MM
 ▬ Czettler Antoni: Opozycja w Polsce i na Węgrzech. - patrz w: Europa i Polska. Warszawa: Wolne Pismo Most 1989. – uw
 ▬ Cziwel Marta - patrz: Danuta Brałkowska, Marta Cziwel, Maria Kot: Warunki życia, praca i świat wartości kobiet wiejskich. - patrz w: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 opis książki Członkowie Związku o Zjeździe i programie „Solidarności”.
1981.
Powiel. z masz.
OBS Mazowsze. Komunikat z badań.
[wg: Ludwik Dorn: Czas „Solidarności”: Ludzie – Idee – Programy. Znaki Czasu Montmorency 1986 nr 1 s. 74] – op
 opis książki Człowiek - istota sumienna /szkic o twórczości Jerzego Andrzejewskiego/.
B.m. [Łódź]: Tajne Wydawnictwo Oświatowe, 1983.
A4, okł., 8 s., powiel., c. 20 zł.
Zeszyt 1.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Szkice o Jerzym Andrzejewskim. Autorem jest Marian Miszalski, patrz ten tekst w: Kurs 1983 nr 4 s. 38-48 [pod właściwym nazwiskiem].
{K-1686*, G-83/97*, CD-1567*[wg K*], J-2249* - błędny tytuł: Człowiek - istota sumienia}, BŁ-123, BN-3608*[wg MBPŁ], Ka-3761, KS-0737*[wg KB]=KS-3227*[wg KB] – MM
Posiadam dwie różne matryce s. 5:
a/ nr s. „5” nad literą „z” w „pisarza”;
b/ nr s. „5” nad literą „p” w „pisarza”.
 opis książki Człowiek musi być zawsze wolny. Powitanie delegacji Solidarności przez Ojca Świętego w Rzymie.
B.m. [Sztum]: b.w., b.r. [1981].
A4, [2],2-4 k., powiel.
Sztumska Solidarność.
Br-0446 – op
 opis książki Człowiek wielkiego serca.
B.m. [Kraków]: b.w., 1983.
A5 poz., okł. kart., 94 s., off. z masz., druk dwułam.
Opracowanie: xjk. Okładka: ak. Grafika: bt. Tekst także na III s. okł. Dotyczy ks. Józefa Kurzeji i parafii w Mistrzejowicach.
BJ-0702, FC-622, Ka-5001, KJ-80*[wg BJ], ST15-0714, Nukat-1407727 – MM
 ▬ Człowiek ze spiżu. - patrz: Jerzy Braun, Karol Popiel, Konrad Sieniewicz: Człowiek ze spiżu.[wspomnienia o Janie Hoppe]. Oficyna Wydawnicza NZS Uniwersytetu Wrocławskiego 1987. – uw
 ▬ Czopowicz Stanisław – patrz pseud. zbior.: Konstanty Dende, Kazimierz Ostrowski – uw
 ▬ Czopowicz Stanisław [wybór i oprac.] – patrz: KIHAM. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji. – uw
 opis książki Czornowił W[iaczesław], Penson B[oris]: Dialog za drutem kolczastym; Amarlik G[uzel]: Spotkanie w łagrze.
B.m. [Lublin]: Wydawnictwo Vademecum, [19]84.
A5, okł.kart., [3],2-30,10,5,[1] s., stdr. z oryg., [c. 90-150 zł].
Zamieniono s. 28 i 29 w pierwszym tekście. Potrójna paginacja wynika z braku cyfr dziesiątek w numeracji ostatnich 15 stron. [Tłumaczenie: Andrzej Drawicz; tytuł oryg.: Вячеслав Чорновол, Борис Пэнсон: Диалог за колючей проволокой; Гюзель Амальрик: Встреча в лагере]. Przedruk z tomu: Kontynent. Wybór artykułów. Londyn: Polonia 1979 s. 181-225. Teksty oryginalne drukowano w: Kontinent Paryż 1976 nr 6; 1977 nr 11.
K-1661, G-84/94, CD-1769, J-482, BN-0685, BaBN-b1332142[+ niedublet b1274921], HN-000541903, BJ-0550, FC-10742, Ka-274, ST15-0715, Nukat-696923, ECS-05485 – MM
 opis książki Czornowił W[iaczesław], Penson B[oris]: Dialog za drutem kolczastym; Amarlik G[uzel]: Spotkanie w łagrze. [Wyd. 2].
B.m. [Lublin]: Wydawnictwo Vademecum, b.r. [1986].
A5, [2],45,[1] s., off. z oryg.
[Tłumaczenie: Andrzej Drawicz]. Przedruk z tomu: Kontynent. Wybór artykułów. Londyn: Polonia 1979 s. 181-225. Teksty oryginalne drukowano w: Kontinent Paryż 1976 nr 6; 1977 nr 11. W: G, CJ i J paginacja podana w formie: /4/5 lub [4]5 s. jest prawdopodobnie związana z brakiem cyfr dziesiątek w numeracji końcowych stron druku.
G-86/50, CJ-739, J-483, BN-0687*[wg J], Br-0351 – op
 opis książki Czornowił Wiaczesław, Penson Boris: Dialog za drutem kolczastym; Amarlik Guzel: Spotkanie w łagrze.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1989.
A5, okł.kart., 47,[1] s., stdr. z oryg., c. 490 zł.
[Tłumaczenie: Andrzej Drawicz]. Przedruk z tomu: Kontynent. Wybór artykułów. Londyn: Polonia 1979 s. 181-225. Teksty oryginalne drukowano w: Kontinent Paryż 1976 nr 6; 1977 nr 11.
CD-1770, BN-0686, Ka-2963, BJ-0551, FC-10741, ECS-00210, Nukat-1546455 – MM
 ▬ Czornowił Wiaczesław, Penson Borys: Dialog za drutem kolczastym. patrz w: Miara odpowiedzielności. [Kraków]: Koło Naukowe Studentów Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcja Historii Najnowszej [1981]. – uw
 ▬ Czornowski Marcin {błędnie wg: G-85/340, CJ-1788, J-2909, J-4426*[wg BK]} – patrz właśc.: Marcin Ozorowski – uw
 ▬ Czorowski Marcin [błędnie wg: CD-1220, BK-565, BJ-3886, FC-4022] – patrz właśc.: Marcin Ozorowski – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.