Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Czt - Czy

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 05.06.2021 r.
 
 
 opis książki [Czterdziesta ósma] 48 Rocznica śmierci Romana Dmowskiego.
B.m.: Bóg i Ojczyzna, 1987.
A5, [2],2-6,[1] s., off. z masz.
Zawiera teksty: Ks. Władysław Mozolewski SAK [Kazanie] 1987-01-10; Modlitwa powszechna 10-01-1987; Dariusz Krześniak - Warszawa [Ślubowanie].
J-534, BN-0853*[wg J], Ka-5155 – MM
 ▬ [Czterdziesta pierwsza] 41 rocznica mordu oficerów W.P. 1940-1981. – patrz: Monikowski Michał [zebrał i opracował]: 41 rocznica mordu oficerów W.P. Katyń. 1940 1981. [1981]; Katyń. 41 rocznica mordu oficerów W.P. 1940-1981. Kielce: NZS WSP [1981]. – uw
 opis książki [Czterdzieści] 40 lat temu. Dwa głosy o Programie Polski Podziemnej. Opracowanie J[erzy] Kozakiewicz.
B.m.: b.w., grudzień 1984.
A5, 8 s., off. ze skł., [c. 30 zł].
Tytuł nagł. Autorzy: Stefan Korboński, Tadeusz Łepkowski.
G-84/93, Ł-An-2*, CJ-1620, J-1589, BN-0853a, [BJ-0703, FC- 10916 - off. z masz.], Ka-4218, Br-0447, ECS-02168, Nukat-1175566 – op
 opis książki [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Lasoty.
Londyn: Polonia, wrzesień 1986.
22 cm, [2],7-283 s.
ISBN 0-902352-56-3.
– uw
 opis książki [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Lasoty.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, [1987].
A5, [2],7-283 s., off. z oryg., (c. 1200 zł).
Zawiera teksty: Jakub Karpiński: 40 lat; Aleksander Pawłowski: Luka technologiczna; Jota Psi: 40 lat gospodarki PRL; Z. T. Wierzbicki: Między kryzysem a katastrofą ekologiczną; Bogusław Gałęski: 40 lat polityki rolnej PRL; Karol Sielecki: Oświata w rękach komunistów; Jan Walc: O sposobach użycia nie użytej kultury; Paweł Janowski [pseud.]: Czerwony Syzyf; Jakub Perkal: Polityczna historia prasy w Polsce 1944-1984; Michał Piotr Markowski [pseud.]: Jak oduczamy się mówić i myśleć - czyli o nowomowie w PRL; Czesław Węgierski: 40 lat Kościoła w PRL; Z.Z.Z.: Syndykat zbrodni; Andrzej Świdlicki: Procesy polityczne w 40-leciu PRL; Leszek Kołakowski: Cztery procent spisanej historii Polski. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1986.
Ł-91, CJ-755, J-536, BN-0854, Ka-1297=Ka-2964, KS s. XXIII, BJ-0704, FC-10917, Br-0448, ECS-00211, ST15-0716, Nukat-1153345 – MM
 opis książki [Czterdzieści pięć] 45 zasad zniewalania Polski.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
A5, 7 s.
Ka-5209, AO VI/0597 – op
 ▬ [Czterdzieści pięć] 45 zasad zniewolenia. - patrz: Niezwykła biała plama. 45 zasad zniewolenia; Tajna instrukcja dla ambasady sowieckiej. Instrukcja NK/003/47. – uw
 ▬ Czterech z „Andaluzji”. - patrz: Katarzyna Zuzanna [pseud.]: Czterech z „Andaluzji”. Warszawa: Nowa 1985. – uw
 ▬ [Cztery] „4R” - patrz: [Jacek Fedorowicz]: Zespół 4R przedstawia: Solidarność - 500 pierwszych dni. – uw
 ▬ Cztery wiersze. - patrz: J. B. R.: Cztery wiersze. Wydawnictwo Krtań (1982). – uw

Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich. Powielane odpisy zawierają błędy i różnice pozwalające odróżnić poszczególne nakłady. Najczęściej opisywane są:
- na początku nad pismem przewodnim nie zawsze zachowano słowo: Odpis;
- podpis pod pismem przewodnim ma różną formę;
- w szóstym akapicie tekstu na początku s. 2 lub w końcu s. 1 (czasem nie wyróżniono akapitów) czytamy: W czerwcu i lipcu 1970 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”. – W wielu drukach w dacie w tym zdaniu popełniono pomyłki, zamiast roku 1970 podawano mylnie: 1969, 69, 1979 i 1989;
- oprócz tytułowego tekstu dołączano inne teksty, a także nadtytuły bądź hasła.
 opis książki Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, b.r. [1980].
A4, [1],7 s., powiel.
KS-6489, BJ-4716, FC-5419, BaBN-b2745520[mikrofilm] – op
 opis książki Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, [3],2-9 s., powiel.
Nad tekstem: Odpis. Podpis pod pismem przewodnim: /-/ L. Czubiński. Zdanie: W czerwcu i lipcu 1979 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”. Numer pisma również pod tekstem. Na s. [2] dodano: Oświadczenie Prezydium NSZZ Solidarność region Mazowsze oraz Zbigniewa Bujaka z dnia 21.11.1980 r.
– MM
 opis książki Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, [1],2-11 s., powiel.
Nad tekstem brak słowa: Odpis. Podpis pod pismem przewodnim: Lucjan Czubiński. Zdanie: W czerwcu i lipcu 1970 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”.
– MM
 opis książki Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A5, okł., 8 s., off. z masz.
Źródłem był tekst z powielacza białkowego [ślady początków uszkodzeń matrycy białkowej powstałe w czasie powielania widoczne są m. in. w końcu 3-4 wiersza oświadczenia Bujaka] Nad tekstem: Odpis. Podpis pod pismem przewodnim: /-/ Lucjan Czubiński. Na początku s. 2 błędne zdanie: W czerwcu i lipcu 1979 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”. Na s. IV okł. dodano: Oświadczenie Prezydium NSZZ „Solidarność” region „Mazowsze” oraz Zbigniewa Bujaka z dnia 21.XI.1980 r.
– MM
Kopie ksero z epoki:
- format A5 - MM;
- ksero jednostronne, format A4 [wcześniejsze stadium uszkodzeń matrycy białkowej w końcu 3-4 wiersza oświadczenia Bujaka]. Długość drugiego wiersza tekstu pisma przewodniego [Generalnej … uczestników]: 148 mm. - MM;
- format A4, dwustronnie na papierze A3. Część stron ma obcięty tekst z prawej strony. Długość drugiego wiersza tekstu pisma przewodniego [Generalnej … uczestników]: 155 mm. - MM
 opis książki Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A5, 7,[1] s., off. z masz.
List Prokuratora w nagł. s. [1], bez facsimile podpisu. Tekst zaczyna się na s. 1. Zdanie: W czerwcu i lipcu 1979 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”.
ST15-0727 – op
 opis książki Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, [2],2-8 s., powiel.
List Prokuratora na s. [1], bez facsimile podpisu. Zdanie: W czerwcu i lipcu 1970 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”.
ST15-0719, ST15-0723{inne matryce s. 2 i [8]} – op
 opis książki Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, 2,[5] k., powiel.
List Prokuratora w nagł. s. [1], bez facsimile podpisu. Tekst zaczyna się na s. 2. Zdanie: W czerwcu i lipcu 1979 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”.
ST15-0726 – op
 opis książki Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, 8 s., powiel. spiryt.
List Prokuratora na s. [1] w nagł., bez facsimile podpisu. Zdanie: W czerwcu i lipcu 1979 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”.
ST15-0717 – op
 opis książki [Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:] Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, 2,8 k., światłokopia z masz.
List Prokuratora w nagł. Zdanie: W czerwcu i lipcu 1989 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”. Zawiera też: [List] Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania do Obywatela Przewodniczącego Rady Państwa z 20 XII 1980 r.
ST15-0731 – op
 opis książki Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, [3],2-11 k., ksero z masz.
Na k. [1]: Uwolnić Jana Narożniaka.
ST15-0718 – op
 ▬ Czubiński Lucjan. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej. Pismo Nr DP 0581/80 z dn. 30 października 1980 skierowane do prokuratorów wojewódzkich. – Istnieje wiele typów trudnych do opisania i identyfikacji kopii tekstu powielonych na kserografie i wykonanych w postaci maszynopisów przebitkowych:
- A4, [3],2-13 s., ksero? z masz. List Prokuratora na s. [1], facsimile podpisu. Zdanie: W czerwcu i lipcu 1970 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”. ST15-0720;
- A4, [3],2-13 k., ksero? z masz. List Prokuratora na s. [2], facsimile podpisu. Zdanie: W czerwcu i lipcu 1970 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”. ST15-0721;
- A4, [3],2-13 k., ksero? z masz. List Prokuratora na s. [2], facsimile podpisu. S. [1]: Oświadczenie Z. Bujaka. Zdanie: W czerwcu i lipcu 1970 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”. ST15-0722;
- A4, [2],2–7 k., ksero z masz. List Prokuratora na k. [2], bez facsimile podpisu. Na k. [1] Oświadczenie Z. Bujaka. Zdanie: W czerwcu i lipcu 1969 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”. ST15-0725;
- Brak listu i nazwiska prokuratora. A4, 9 k., ksero z masz. Zdanie: W czerwcu i lipcu 1979 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”. ST15-0730;
- A4, 5 s., masz. przeb. List Prokuratora w nagł. s. [1], bez facsimile podpisu. Liczne błędy literowe i skróty. Tekst zaczyna się na s. 1. Zdanie: W czerwcu i lipcu 69 r. aresztowano […] należących do nielegalnej organizacji politycznej pn. „Ruch”. ST15-0728, ST15-0729.
– uw

 ▬ Czuchnowski Marian [utwory w]: Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1984. – uw
 opis książki Czukowska Lidia: Opustoszały dom. Opowieść.
Londyn: Polonia Book Fund, 1975.
24 cm, 134 s.
[ISBN 0-902352-05-9].
– uw – MM
 opis książki Czukowska Lidia: Opustoszały dom. Opowieść.
Warszawa: ReKontra, 1985.
A4, okł.kart., 28 s., druk dwułam., off. z oryg., c. 200 zł.
Tłumaczenie z ros.: Jerzy Szperak [pseud.]. Tytuł oryg.: Opustelyj dom [Лидия Корнеевна Чуковская: Опустелый дом. Повесть. Париж: Пять континентов 1965]. Poprawiony przedruk z wyd.: London: Polonia Book Fund 1975. Projekt okł. i opracowanie graficzne: Maciek Biały.
K-1663, G-85/52, CD-1771, J-487, BN-0773, Ka-467, HN-000524682, BJ-0630, FC-10823, Br-0396, ECS-03655, ST15-0732, Nukat-213289 – MM
 ▬ Czukowska Lidia: Opustoszały dom. - ten sam tekst w nieco innej wersji patrz: Lidia Czukowska: Sofia Pietrowna. – uw
 opis książki Czukowska Lidia: Sofia Pietrowna. Powieść o terrorze 1937 roku. Wyd. drugie.
Warszawa: Wydawnictwo Alfa, 1990.
Przełożył z ros. Robert Stiller. ISBN 83-7001-362-5.
– uw – MM
 opis książki Czukowska Lidia: Zapiski o Annie Achmatowej. Pierwsze wyd. polskie.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989.
A5, okł.kart., 170 s., off. ze skł., c. 2000 zł.
Tytuł grzbietowy: O Achmatowej. Nazwisko autora na okł. Przełożyła z ros. Eugenia Siemaszkiewicz. Tytuł oryg.: Zapiski ob Annie Achmatowoj [Лидия Корнеевна Чуковская: Записки об Анне Ахматовой]. Tom I: 1938-1941. Paris: Ymca Press 1976. Wiersze Anny Achmatowej na s. 139-170 tłumaczyli: Seweryn Pollak, Adam Pomorski, Eugenia Siemaszkiewicz, Anatol Stern, Anna Kamieńska, Wiktor Woroszylski, Gabriel Karski, Paweł Hertz, Wanda Grodzieńska, Jerzy Litwiniuk. Na IV s. okł. pierwotnie wydrukowano cenę 1550, potem dodrukowano kolorem czarnym nową cenę, listwę kryjącą starą cenę i niewielki element graficzny w górze I s. okł.
Rec.: Stanisław Krzysztofowicz: Anna Andriejewna. Kultura Niezależna 1989 nr 54 s. 68-71; Jan Tomkowski: Rosja w różnych kolorach. Tygodnik Solidarność nr 15(52), 08.08.1989 r., s. 13; Anna Bojarska: Wielkie milczenie. Gazeta Wyborcza nr 23W, 08.06.1989 r., oraz 23K, 09.06.1989 r., s. 6.
CD-1772, BN-0774, Ka-1023, BJ-0631, FC-10824, Br-0397, ECS-00212, ST15-0733, Nukat-698260 – MM
Odmiany okł.:
- okł. prawidłowa, czarna listwa kryje pierwotną cenę - MM
- w wyniku przesunięcia czarnego nadruku dawna cena pozostała widoczna, dlatego - może nawet tą samą farbą - zamazano starą cenę, pod czarną listwą jest czarna plama – MM
 opis książki Czuku Marek: W naszym azylu.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989.
A6, okł.kart., 34,[2] s., off., [c. 500 zł].
Na IV s. okł. fotogr. autora i jego biogram.
CD-392, BN-0856, Ka-3912, KS-1233, BJ-0705, FC-10918, Br-0449, ECS-00213, ST15-0734, Nukat-1316153 – MM
 opis książki Czuma Hubert: Generał Walerian Czuma.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
A5, 15 s.
Tytuł okł.
BaBN-b2940547 – op
 opis książki Czuma Hubert: „Młodzi, a problem odpowiedzialności”.
Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni, 1988.
A5, okł., 12 s., c. 70 zł.
Tytuł okł. Tekst podp.: Radom, 1988.
Ka-4564, BaBN-b1377425, ECS-04200, Nukat-2630620[ECS] – op
 opis książki Czuma Hubert TJ, ks.: „Młodzi, brońcie swej godności!”.
Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni, 1988.
A5, okł., 8 s., off. z masz., c. 50 zł.
Tytuł okł. i nagł. Tekst podp.: Radom, 1988.
J-538, BN-0857, Ka-276, BJ-0706, FC-10919, Br-0450, Nukat-1531948 – MM
 opis książki Czuma Hubert TJ, ks.: Młodzi wobec komunizmu.
Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni, 1989.
A5, [2],2-10,[1] s., off. z masz., c. 100 zł.
Tytuł okł. Tekst podp.: Radom, luty 1989.
ST15-0735, Nukat-4157459 – MM
 ▬ Czuma Hubert: Życie współczesnej młodzieży. – patrz w: O młodzieży i dla młodzieży. Warszawa: 1980. – uw
 opis książki Czuma Ignacy: O moralne podstawy ustroju. Na marginesie wypowiedzi Marszałka.
Łódź: Młoda Polska, 1981.
24 cm, [2],303-311 k., ksero jednostr. z oryg.
Archiwum Myśli Politycznej.
Kopia z: Droga 1931/5 [właśc. 1931 nr 4] s. 302-311. Okł. maszynopiśmienna.
– MM
 opis książki Czuma Łukasz: Dwa znaczenia praworządności. Kodeks karny a trzy kategorie obywateli w PRL.
Lublin: Wydawnictwo Wywrotowca, 1981.
A6, [16] s., off. z masz.
Międzyuczelniany Komitet Obrony Więźniów Politycznych w Lublinie.
Na s. [13-14]: nota o autorze.
BN-0858, Ka-277, Hoo99/174, HN-000508864, BJ-0707, FC-10920, Br-0451, ECS-03726, ST15-0736, Nukat-597918 – MM
 opis książki Czuma Łukasz: Kto nas żywi? Porównanie nakładów i wyników produkcji państwowych gospodarstw rolnych i gospodarstw indywidualnych.
Lublin 1981.
Wiad. wg: Łukasz Czuma: Niemarksistowska teoria ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni 1989 s. IV okł. – op
 opis książki Czuma Łukasz: Niemarksistowska teoria ekonomii. Podręcznik nie tylko dla studentów. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni, 1989.
A5, okł.kart., 81,[1] s., off. z masz., [c. 3500 zł].
Na IV s. okł.: nota o autorze i bibliografia.
Rec.: Piotr Dominiak: Negatyw. Tygodnik Gdański nr 15(35), wielkanoc 1989 r., s. 16.
BN-0859, Ka-3137, BJ-0708, FC-10921, Br-0452, ST15-0737, Nukat-1996358 – MM
 opis książki Czuma Łukasz: Poprawiajmy podręczniki historii…
Lublin: Lubelska Oficyna Studentów, 1981.
A4, [2],9 s., powiel.
Tytuł nagł.: Poprawiajmy podręczniki historii nie tylko w RFN ale i w PRL i w ZSRR.
BN-0860*[wg BUW], Nukat-3215768 – op
 opis książki Czuma Łukasz: Poprawiajmy podręczniki historii.
Radom: Rosa [Radomska Oficyna Studencka]; NZS WSI, 1981.
A4, 12 łamów [3 k.], powiel., druk dwułam.
Do użytku wewnętrznego.
Tytuł okł.
BN-0861, BJ-0709, FC-10922 – op
 opis książki Czuma Łukasz: Poprawiajmy podręczniki historii.
Szczecin: Kret NZS-AR, [po 1981].
A5, 12 s.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Radom: Rosa; NZS WSI, 1981.
BaBN-b1901449, FC-36505*[wg BN] – op
 opis książki Czuma Łukasz: [Siedemnasty] 17 września 1939 roku.
Lublin 1981.
Wiad. wg: Łukasz Czuma: Niemarksistowska teoria ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni 1989 s. IV okł. – op
 opis książki Czuma Łukasz: Wkład gospodarczy pokolenia Polski Niepodległej 1918-1939.
Bydgoszcz: MKZ [NSZZ „Solidarność”[, b.r. [1981].
A5, okł.,16 s., off. z masz.
[Pozycja wydawnicza] 3.
Pod tekstem data: lipiec 1979.
Ł-92b, [BJ-0710, FC-10923 - ksero], ST15-0738, Nukat-4174455[UMK] – MM
 opis książki Czuma Łukasz: Wkład gospodarczy pokolenia Polski Niepodległej 1918-1939.
Lublin: Wydawnictwo Wywrotowca, 1981.
15 s.
Międzyuczelniany Komitet Obrony Więźniów Politycznych w Lublinie.
Przedruk za: MKZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy.
Ł-92a – op
 opis książki Czuma Łukasz: Wkład gospodarczy pokolenia Polski Niepodległej.
Radom: Radomska Oficyna Studencka Rosa; NZS WSI, 1981.
A4, 10 s., powiel.
Do użytku wewnętrznego.
CPAA, HN-000508872, BJ-0711, FC-10924 – op
 opis książki Czuma Łukasz: Wkład gospodarczy pokolenia Polski Niepodległej (1918-1939).
B.m.: b.w., b.r. [1984 ?].
A4, 10 k., powiel.
BJ-0712, FC-10925 – op
 opis książki Czuma Łukasz: Wkład gospodarczy pokolenia Polski Niepodległej 1918-1939.
B.m.: b.w., b.r. [1984 ?].
A4, [12] s., ksero.
[Przedruk z:] Kronika. Kobenhavn-Oslo-Stockholm.
CJ-1619, J-539, BN-0862*[wg J] – op
 opis książki Czuma Łukasz: Zmiany gospodarcze w Polsce XX wieku. Historia gospodarcza nie tylko dla ekonomistów.
Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni, 1990.
A5, okł.kart., 62 s., off. ze skł.
– uw – MM
 opis książki Czuma Łukasz: Zmiany gospodarcze w Polsce XX wieku.
Białystok: Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, 1991.
23 cm, 77,[2] s.
– uw
 opis książki Czuma Łukasz: Zmiany gospodarcze w Polsce XX wieku. Główne kierunki. Wyd. drugie poprawione i uzupełnione.
Białystok: Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 1998.
23 cm, 82 s.
W okresie PRL praca była wydana przez oficynę tzw. podziemia. ISBN 83-86272-66-X.
– uw – MM
 opis książki [Czwarta] IV Piesza Pielgrzymka Krakowska 1984. Portrety. [teka zdjęć].
B.m.: b.w., 1984.
17 x 11 cm, teka, [10] k., odb. fot., c. 250 zł.
Na okł.: Krzyż przydrożny w okolicach Przybyniowa.
BJ-0713, FC-10928 – op
 opis książki [Czwarta] IV Piesza Pielgrzymka Krakowska 1984. Sytuacje. [teka zdjęć].
B.m.: b.w., 1984.
17 x 11 cm, teka, [10] k., odb. fot., c. 250 zł.
Na okł.: Krzyż przydrożny w Ojcowie.
BJ-0714, FC-10929 – op
 opis książki [Czwarta] IV pielgrzymka Jasna Góra 20-21.09.1986. Solidarność. [teka zdjęć].
B.m.: FotoSolidarność, b.r. [1986].
18 x 13 cm, koperta, [10] k., odb. fot., c. 500 zł.
Koperta klejona z grafiką.
J-540, BN-0863*[wg J], ST15-0739 – op
 opis książki Czwarte powstanie śląskie.
Paris: Comité de Coordination du Syndicat „Solidarnosc” en France, b.r. [1982].
A4, 19 s.
Opracowanie: Feliks Świetlik. Na I s. okł.: Solidarność - wydanie specjalne. Na IV s. okł.: Les Imprimeurs Libres – 75020 Paris – 366-91-53.
– uw – MM

 ▬ [Czwarte] IV powstanie śląskie. Gdańsk: Wydawnictwo MUR, II 1984. A5 poz., okł., [2],21 s., powiel., c. 50 zł. Nakładem Grupy Młodzieży Niezależnej -KIERUNKI- i Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego.
Dun-20, J-542, BN-0864*[wg BUG], Br-0453 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki [Czwarte] IV powstanie śląskie.
Gdańsk: Wydawnictwo MUR, II 1984.
A5 poz., okł., [2],21 s., powiel., c. 50 zł.
Nakładem Grupy Młodzieży Niezależnej -KIERUNKI- i Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego.
Na s. I okł. czerwony linoryt? stempel?: Powstanie Śląskie… IV oraz rysunek czołgu, który rozjeżdża napis Solidarność, na IV s. okł.: Solidarność. Część pierwsza (Śląsk, grudzień 1981) jest przedrukiem z wyd. specjalnego Biuletynu Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” we Francji. Materiały zestawił Feliks Świetlik na podstawie kilkunastu relacji uczestników i obserwatorów (IV powstanie śląskie, Prawda Wolnych Polaków) oraz rozmów z mieszkańcami Śląska i Zagłębia. Tekst został uzupełniony o część drugą - relację uczestnika wydarzeń w „Wujku”.
BJ-0715, FC-10930, ST15-0740 – op
 opis książki [Czwarte] IV powstanie śląskie.
Gdańsk: Wydawnictwo MUR, II 1984.
A5 poz., okł., [2],21 s., powiel., c. 50 zł.
Nakładem Grupy Młodzieży Niezależnej -KIERUNKI- i Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego.
Na I s. okł. czerwony stempel: IV Powstanie Śląskie oraz stempel wydawcy: MUR, IV s. okł. pusta. Część pierwsza (Śląsk, grudzień 1981) jest przedrukiem z wyd. specjalnego Biuletynu Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” we Francji. Materiały zestawił Feliks Świetlik na podstawie kilkunastu relacji uczestników i obserwatorów (IV powstanie śląskie, Prawda Wolnych Polaków) oraz rozmów z mieszkańcami Śląska i Zagłębia. Tekst został uzupełniony o część drugą - relację uczestnika wydarzeń w „Wujku”.
ST15-0741 – MM

 ▬ [Czwarte] IV powstanie śląskie. (O strajkach 1981/1982). G-82/38*, J-541* - brak możliwości określenia wyd. – uw
 opis książki [Czwarty] 04.II.1981 r – godz. 10.20 – rozpoczęcie obrad.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
A4, 7 s., powiel.
Inc.: Kociołek… [jeden z negocjatorów]. Sygn. druk.: RU SZSP UŁ / nr 707-13/KO.
– MM
Tekst dotyczący obrad w dniu poprzednim 3.II.1981 – patrz: Protokół z obrad z Komisją Międzyresortową.
 opis książki [Czwarty] IV rozbiór Polski w dokumentach (Druga wojna sowiecko-polska).
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Rytm, b.r. [1984].
A6, okł., 36 s., powiel., c. 60+30 zł.
Opracował Zespół Programowy „Warszawianka”. Wyboru dokonano z „Białej Księgi” Wiktora Sukiennickiego. Paryż: Instytut Literacki 1964.
K-1688 [off.], G-84/95, Ł-93, J-543, BN-0865, Sup-115, Ka-278, HN-001201701, BJ-0717, FC-10927, Br-0454, ECS-02169, ST15-0742, Nukat-857909 – MM
Odmiany nakładów:
- błędny układ stron spowodowany nieprawidłową konstrukcją matrycy: [2],3-11,24,25,14-23,12,13,26-36 s. - MM
- prawidłowy układ stron. – MM
 ▬ [Czwarty] IV rozbiór Polski. - patrz w: Dokumenty najnowszej historii Polski. IV rozbiór Polski - opracowanie własne. Przyczyny upadku i ruiny gospodarczej Polski - M[arian] Rajski. Kraków 1981. – uw
 ▬ Czwórka [pseud.] – właśc. Andrzej Kijowski – uw
 ▬ Czwórka [pseud.]: Niemcy, Polacy i inni. PPN maj 1978. A4, [1],13,[1] s., powiel. PPN; 19.
BJ-1695, FC-9969 – [czasopismo] – uw
 ▬ Czwórka [pseud.]: Niemcy, Polacy i inni.
– w: PPN. Opracowania Zespołów Problemowych. Warszawa: Nowa 1978 s. 60-72;
– w: Aspekt Łódź 1979 [1980] nr 2-3 s. 56-61;
– w: Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983 s. 62-75;
– w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 123-140;
– w: Andrzej Kijowski: Rachunek naszych słabości. Warszawa: Bellona SA; Volumen, © 2009 s. 49-75.
– uw
 ▬ Czy dialog z władzą jest możliwy? [autorem jest Jan Józef Szczepański]. PPN lipiec 1977. PPN; 7.
– [czasopismo] – uw
 ▬ Czy dialog z władzą jest możliwy? [autorem jest Jan Józef Szczepański].
– w: PPN. Opracowania Zespołów Problemowych. Warszawa: Nowa 1978 s. 28-31;
– w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Paryż: Instytut Literacki 1978 s. 78-84;
– w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 90-97;
– w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 48-53;
– w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 181-188.
– uw
 ▬ Czy dialog z władzą jest możliwy? – patrz: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? – uw
 opis książki Czy grozi nam w Polsce powrót do stalinizmu?
Warszawa: W okopach, b.r. [1983].
A4, 5 s., powiel.
W okopach - dodatek do B 57 (9.05.83).
J-545*[wg Pil-387], BN-0867*[wg J*] – op
 opis książki Czy koniec historii?
Warszawa: Idee; Wydawnictwo PoMost, 1991.
18 cm, 111 s.
Konfrontacje; 13.
ISBN 83-85219-10-2.
– uw – MM
 opis książki Czy LWP [Ludowe Wojsko Polskie] musi być armią słabą.
Warszawa: „Zespół W” [copyright by], 1986.
A5, okł., 9 s., off. z masz., c. 45 zł przestemplowano na 40 zł.
Tytuł okł. i nagł. S. 9 na III s. okł.
K-3561, G-86/372, CJ-1516, J-546, BN-0868, Ka-281=Ka-3347, BJ-0718, FC-10926, Br-0455, ECS-02170, ST15-0743, Nukat-747854 – MM
 opis książki Czy masoneria opanowała Kościół rzymskokatolicki.
Paris: b.w., b.r. [ok. 1979].
15 cm, 25,[1] s.
Nukat-2114929 – uw
 opis książki Czy masoneria opanowała Kościół rzymskokatolicki.
Broszura.
{wiele wskazuje za „partyzanckim” [Moczar i okolice] ojcostwem anonimowej, swoiście drugoobiegowej, polskiej broszury antywolnomularskiej - wg: Bogumił M. Woźniakowski: Przyczynek do dziejów polskiego czasopiśmiennictwa wolnomularskiego. - Referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Prasoznawczej krakowskiego oddziału PAN w 2005 r.}
– op
 ▬ Czy opozycja istnieje? – w Hoo99/174 błędnie opisano jako druk zwarty, jest to Baza nr 68. – uw
 ▬ Czy odwołać układ poczdamski? A5, [4] s., off. z masz. – jest to Samostanowienie, dodatek do nr 5. – Wcześniej tekst ten ukazał się w niskonakładowym numerze 3 tego pisma. – uw – MM
 opis książki Czyszczenie Dywanów.
Łódź: „Zakaz zawracania”, 1984.
A4, [1],23 s., ilustr., ksero, nakł. 30+3 egz.
Opracowanie: A(dam) Paczkowski, R(adosław) Sowiak; projekt graficzny: Elżbieta Kaźmierczak. Kronika działalności galerii „Czyszczenie dywanów” za okres 20 III - 22 VII 1982.
K-1689, BŁ-157, J-547*[wg K], BN-0869 – op
 ▬ Czyszczenie dywanów. - patrz: Paczkowski, Adam: Czyszczenie dywanów. Fikcja czy nie. Scenariusz sztuki teatralnej. Sztokholm: Wydawnictwo Niezależne, 2011. – uw
 ▬ Czyż. M. [wiersze] - patrz w: Grudzień - Sierpień. Piosenki i wiersze Wybrzeża. Warszawa: Biblioteka Literacka 1980; Pieśni ’80. Solidarność. Poznań: NZS AWF [1980]; Przestańcie stale nas przepraszać… Wiersze. Sierpień 1980. – uw
 ▬ Czyż Maria - patrz: Magdalena Nowakowa [pseud.] – uw
 ▬ Czyż Waldemar [aut.] - patrz: Czego nie ma w podręcznikach… Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego” 1980. – uw
 opis książki Czyżewski Marek [oprac.]: Przegląd regionalnej prasy związkowej.
Łódź: Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej; Ośrodek Badań Społeczno-Zawodowych - zespół badań społecznych, b.r. [pocz. września 1981].
A5, 20 s., off. z masz.
MBPŁ-959 CDN, BŁ-31, BN-0870*[wg BŁ], KS-6475=KS-6512*[wg KB] – MM [ksero z egz. MBPŁ]
 opis książki Czyżyk Jan: Grabarze Polski. Cz[ęść] 2. Ideolodzy i eksperci „Polityki”.
Warszawa: b.w., 1984.
A5, okł.kart., [3],3-103 s., off. z masz.
Charakterystyczne w tym wydaniu są podkreślenia dawnego czytelnika na s. 12, 56, 78, 85, 96, 97 i 100 maszynopisu. Część I - patrz: Wala Jan: Grabarze Polski. Część I. Wstęp do badań masonerii w PRL.
Ł-94, J-548, BN-0871*[wg MBPŁ], ST15-0744, Nukat-4181226[UMK] – MM
 ▬ Czyżyk Jan: Grabarze Polski. Część II - Ideolodzy i eksperci „Polityki” (przedruk za wyd.: Warszawa 1984).
- w: Super Tygrys nr 3/2004, s. 50-149. Warszawa: Goldpol (Poznaj [Żyda] swojego sąsiada cz. 33 czyli Psychologia Żyda).
– uw – MM
 opis książki Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej. Technologia laboratoryjna.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [ok. 1983].
A4, 8 s., masz. z odręcznymi rysunkami.
[Jest to instrukcja druku techniką sitową, udająca studencką instrukcję laboratoryjną. Opracował Wojciech Hempel.]
– MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.