Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: D - Dej

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 09.10.2016 r.
 
 
 ▬ Dabertowa Eugenia [oprac.] – patrz: Czas próby. Wielkopolska 13.XII.1981–4.VI.1989. Poznań: 1989. – uw
 ▬ Dahl Grzegorz [proj. okł.] - patrz: John Le Carré: Ze śmiertelnego zimna. Powieść. Warszawa: Rekontra 1986. – uw
 ▬ Dahrendorf Ralf - patrz w: Socjologia. Warszawa: In Plus 1987. – uw
 opis książki Daimonion: Kraina zmarłych.
Toruń: Zbyor, 1988.
2-27 s.
S-45/2539 – op
 ▬ Dajczgewand Józef: Nie chcę być kimś innym. - patrz w: Krajobraz po szoku. Przedświt [1989]. – uw
 ▬ Dakowski Mirosław – patrz: Andrzej Pomorski [pseud.] – uw
 ▬ Dalberg Jan Emeryk Edward Lord Acton - patrz w: Jan Emeryk Edward von Dalberg Lord Acton: Teoria narodowości. Warszawa: Wiara i wolność 1985. – uw
 ▬ Dalcz Aleksy [pseud.] - właśc. Andrzej Krzepkowski – uw
 opis książki Dalcz Aleksy [pseud.]: Umierający i zmartwychwstali. Apokryf współczesny.
Warszawa: Wydawnictwo Azyl, 1985.
A5, okł.kart., 91 s., 5 tabl., stdr. z masz., [c. 300 zł].
Rec.: Jan Marcinkowski [pseud. – właśc. Piotr Bratkowski]: Podwójne dno. Tygodnik Mazowsze nr 160, 27 II 1986 r., s. 4 - przedruk w: Jesteśmy 1986 nr 3(6) s. 40; Budyń: Moje niesłuszne poglądy. Promieniści 1986 nr 16(74) s. 2; Joanna Lerska [pseud. – właśc. Marta Fik]: Wokół Dalcza. Kultura Niezależna 1986 nr 22-23 s. 134-137; Kultura niezależna [nota]: KOS 1986 nr 95 s. 9; Zbigniew Mentzel: Tyran i plotki. Puls 1987 nr 33 s. 35-45.
K-1691, G-85/53, CD-393, J-550, BN-2686[właśc. nazwa wydawcy: Słowo], Ka-282, HN-002063486, KS-2484*[wg MJ], BJ-2121, FC-9762, Br-0457, IBLWa-Masz.2648[Wydaw. Słowo], ECS-04545, ST15-0746, Nukat-720133 – MM
 ▬ Wyd. 2 wydano pod właśc. nazw.: Andrzej Krzepkowski – uw
 ▬ Dalewska W. [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. – uw
 opis książki Dalszy ciąg dyskusji pomiędzy MKP a Komisją Rządową nad postulatem dotyczącym zajść w grudniu 1970 i czerwcu 1976 - zapis z dn. 4.II.1981.
Łódź: Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, 8.02.1981.
A4, 5,[1] s., powiel.
Tytuł nagł. Na podstawie zapisu magnetofonowego opracowali: Barbara Argasińska, Krzysztof Leski, Jerzy Loba.
– MM
- początek patrz: Dyskusja pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Min. Górskiego a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą nad postulatem dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności winnych krwawego tłumienia wystąpień robotniczych w grudniu 70 i czerwcu 76, w dn. 3 lutego 1981; - dokończenie patrz: Dyskusji o grudniu część trzecia: sobota, 7 lutego 1981.
 ▬ Dałkowska Ewa - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 ▬ Dan Leo [oprac.] - patrz: Władysław Gomułka: Moje czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki. Warszawa: bok, NZS SGGW 1981. – uw
 ▬ Dancygier Barbara [przeł.] - patrz: Dymitr Szostakowicz: Świadectwo. Wspomnienia Dymitra Szostakowicza tak jak zostały opowiedziane Solomonowi Wołkowowi i w opracowaniu tegoż. Wyd. II. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 opis książki Dane liczbowe związane z represją karną w Regionie NSZZ „S” Małopolska.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 4 k., masz. przeb.
Tytuł nagł. Opracował zespół na zlecenie Regionalnej Komisji Wykonawczej Solidarność Małopolska.
J-4055*[wg Pil-390], BN-0876*[wg J*], KJ-82*[wg J*] – op
 ▬ Dane o stanie środowiska naturalnego Polski i propozycje przeciwdziałania narastania katastrofy ekologicznej.
- w: Znaki czasu 1986 nr 1 s. 112-133.
– uw – MM
 opis książki Dane o stanie środowiska naturalnego Polski i propozycje przeciwdziałania narastania katastrofy ekologicznej.
Górny Śląsk: [Wydawnictwo „Po prostu”], 1986.
A6, [1],112-133,[1] s. ksero z oryg., [c. 80 zł].
Biblioteczka „Po prostu”; [3].
Opracowanie przygotowane przez zespół w składzie: Jan Grzesica, Stefan Kozłowski, Krystian A. Waksmundzki, Jacek Walczewski, Zbigniew T. Wierzbicki. Redakcja: Maciej Kozłowski, Henryk Woźniakowski, Tomasz Fiałkowski. Kopia art. ze: Znaki czasu 1986 nr 1 s. 112-133.
CJ-755a*, J-551*, BN-0877*[wg J*], BUW, Nukat-204543[BUW] – MM
 ▬ Danek Urszula: Rodzicielstwo a zdrowie kobiety. - patrz w: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Daniel Julij Markovic patrz: Mikołaj Arżak [pseud.] – uw
 ▬ Danilewicz Antoni Z. [przekł. z ros.] - patrz: Menachem Begin: Białe noce. – uw
 opis książki Danilewicz-Zielińska Maria: Literatura wolnego słowa 1939-1986.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON [Oświata Niezależna], 1987.
A5, okł.kart., [4],88 s., off. z masz., c. 200 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej. Historia - Literatura.
Tytuł okł.
Rec.: (ms): Dużo wolnych słów. Tu, Teraz 1988 nr 63 s. 9; E.G. [krypt. – właśc. Andrzej Lange]: w: Do współczesności. Glosariusz 5. Wrocław: Aspekt 1989 s. 161; Leszek Szaruga: Suplement do „Szkiców…”. Brulion 1989 nr 10 s. 174-175.
KN’87-141, CD-395, CJ-756, J-554, BN-0882, Ka-283=Ka-1024, Hoo99/174, KS-0121=KS-1242, BJ-0724, FC-10940, Br-0458, ECS-00218, ST15-0747, Nukat-562046 – MM
 opis książki Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
Paryż: Instytut Literacki, 1978.
22 cm, 414 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 289.
Rec.: St. B. [Stanisław Barańczak]: Odrąbana gałąź. Zapis 1978 nr 8 s. 137-138 – w wyd.: Londyn 1979 s. 196-198.
– uw
 opis książki Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
Wrocław: NZS; Universitas, 1981.
A5 poz., okł. kart., [2],9-414,[1] łamów, off. z oryg., druk. dwułam., c. 220 zł.
10 [pozycja wydawnicza].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
BN-0885, Sup-120*[wg BN], KS-0117=KS-1240, BJ-0725, FC-10941, Ka-4759, ECS-819808, ST15-0748, Nukat-819808 – MM
 opis książki Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
Paryż: Instytut Literacki, 1978; druk: 1983.
12 cm, 414,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 289.
Okł. biała. Achevé d’Imprimer le 2 Septembre 1983 par L’Imprimerie de la Manutention a Mayenne N° 8293.
– uw – MM
 opis książki Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
B.m. [Kraków]: b.w. [Krakowskie Towarzystwo Wydawnictwo], b.r. [1983].
A6, okł.kart., [2],7-412 s., off. z oryg., [c. 700 zł].
Tytuł okł. Oprawa wykonana jest przez sklejenie grzbietem grup składek, po 3-4 razem, spiętych metalowymi zszywkami. [Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978]. Wg spisu w: Alain Besançon: Krótki traktat sowietologiczny… Kraków: KTW 1986, s. [123] wydano bez sygnatury wydawnictwa.
K-1694, G-83/98, CD-394, J-555, BN-0883[część nakł. może mieć oznaczenie wydawcy], BK-83, Sup-121, Ka-3779, KS-0118=KS-1241, BJ-0726, FC-625, KJ-83*, ECS-05171, ST15-0749, Nukat-1996639 – MM
Odmiany sposobu oprawy tomu:
- grzbiet oklejony kartonem okł., tom łatwo ulega rozłamowi. - MM
- grzbiet oklejony płótnem bez warstwy kartonu na grzbiecie, co daje mocniejsze sklejenie tomu. - MM
 opis książki Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
B.m. [Toruń]: to [Toruńska Oficyna], b.r. [1988].
A6, okł. kart., obw., [12],7-412,[40] s., ksero.
Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978, za wyd.: Kraków: KTW 1983.
J-556*, S-45/1302, BN-0884*[wg J*], Sup-122, {KS-0122*=KS-1243* [wg MJ]}, ST15-0750 – op
 opis książki Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej. [2 wyd.].
B.m. [Toruń]: to [Toruńska Oficyna], b.r. [1988].
A6, okł. kart., obw., [12],7-412,[40] s., ksero.
7-ma pozycja Toruńskiej Oficyny.
Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978, za wyd.: Kraków: KTW 1983.
{KS-0125*= KS-1244* - wg MJ, [1989]}, ST15-0751 – op
 opis książki Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
B.m.: b.w., b.r.
A5, [5],7-414 s.
Dwie części.
Ka-4330 – op
 opis książki Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
Wrocław: Ossolineum, 1992.
ISBN 83-04-03861-7.
– uw – MM
 opis książki Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989. Wyd. 2 rozszerzone.
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.
ISBN 83-04-04438-2.
– uw
 ▬ Daniłowski Gustaw [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. – uw
 opis książki Daninques Jerome (lekarz miejski w N. Jorku): Mistrzowski plan zniszczenia Kościoła.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1984 ?].
A5, okł., 9 s., off. z masz.
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Tytuł okł. Tytuł nagł.: Mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Katolickiego. S. 9 na III s. okł. Napisał […] w lipcu 1974 r.
J-557, BN-0886[1989], BaBN-b1034386[1990], Nukat-3076761[BUŁ] – MM
 opis książki Daniszewski Władysław: Obowiązki i powinności czyli o większościach i mniejszościach.
B.m. [Szczecin]: Druk: Szczecińska Oficyna Solidarność, b.r. [po 17.01.1989].
A5, 4 s., off. z masz.
Kurier Międzystrajkowy - Dodatek.
– MM
 opis książki Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego.
Londyn: Polonia, maj 1989.
22 cm, 279,[1] s.
ISBN 0-902352-72-5.
– uw – MM
 opis książki Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego.
Warszawa: CDN, 1990.
A5, okł.kart., [2],5-279,[2] s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1989.
Ka-4210, BJ-0727, FC-10938, ST15-0752, Nukat-514304=579124 – uw – MM
 ▬ Daranowski Piotr: O prawach człowieka (9 marca 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 ▬ Darski Józef [pseud.] - właśc. Jerzy Targalski – uw
 ▬ Darski Józef [pseud.]: Kierunki polskiej polityki wschodniej. – patrz w: Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog. Wrocław: Kret 1987 {przedruk z zeszytu w jęz. pol. pisma Sučasnist [Сучасність] lato 1985, nr 1-2}. – uw
 opis książki Darski Józef [pseud.]: O dezinformacji.
B.m. [Opole]: Wydawnictwo O.N-a [Ostoja Narodowa], 1990.
A5, 80 s., off. ze skł., [c. 4500 zł].
LDPN Opole [na IV s. okł.].
Zawiera teksty: Czerwona strategia i Radio Wolna Europa; Profesor Brzeziński cywilizuje Sowiety; Dlaczego KGB usunęło Ceauscescu?
BJ-4597, FC-5701, Nukat-1817205 – uw – MM
 opis książki Darski Józef [pseud.]: O komunistycznej dezinformacji. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, październik 1989.
A5, okł.kart., 59,[1] s., off. z masz., [c. 1500-3500 zł].
Contra.
Tytuł okł.: O dezinformacji komunistycznej. Posłowie i przypisy: Maciej Karwowski. Zawiera posłowie: Maciej Karwowski: Komunistyczna dezinformacja strategiczna a „czasy przełomu” (uzupełnienie opracowania Józefa Darskiego). Opracowanie graficzne: R; Projekt okł.: Ł.
BN-0887, Ka-3142, Hoo99/174, HN-001898600, BJ-4598, FC-5702, Br-0459, ECS-00219, ST15-0753, Nukat-592186 – MM
 ▬ Darski Józef [pseud.] [rozmowy prowadził i chronologię wydarzeń opracował] - patrz: Widmo komunizmu. O wojnie w Afganistanie. – uw
 opis książki Daszyński Ignacy: Wielki człowiek w Polsce. Szkic psychologiczno-polityczny.
Warszawa: Wydawnictwo Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, b.r. [1925].
22 cm, 40 s.
– uw
 opis książki Daszyński Ignacy: Wielki człowiek w Polsce. Szkic psychologiczno-polityczny (Rzecz o J. Piłsudskim).
Kraków: [Wydawnictwo] 6 Sierpnia, 1986.
A5, okł.kart., [2],56 s., off. z oryg. i masz.
Przedruk z wyd.: Warszawa 1925. Zawiera też: na s. 41: W.P. [Wojciech Pęgiel]: Od Wydawcy; oraz dwa teksty Józefa Piłsudskiego: na s. 42-54: Przemówienie na czwartym Zjeździe Legionistów w Warszawie (19 sierpnia 1925 r.); na s. 55-56: List do redaktora Kuriera Porannego z dn. 12 sierpnia 1925 r.
Ł-95, J-558, BK-84, BN-0889*[wg BK], BaBN-b1275123, Ka-2965, BJ-0728, FC-626, KJ-84*=KJ-85*[błędnie przepisany r. wyd.] – op
 opis książki Datner-Śpiewak Helena: Wprowadzenie do historii Żydów w Polsce.
Warszawa: b.w., 1984.
A5, 15 s.
Na prawach rękopisu.
Ka – op
 ▬ Dattlaff [błędnie wg KS – winno być Dettlaff] Roman - patrz w: Grudzień 1970. Relacje. Część 1. Gdańsk: Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych MKZ NSZZ „Solidarność” 1981. – uw
 ▬ Dauksza Maria - patrz: Agata Zalewska [pseud.] – uw
 ▬ Davies James C. - patrz w: Socjologia. Warszawa: In Plus 1987. – uw
 opis książki Davies Norman: Biały Orzeł - Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-sowiecka 1919-1920.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Wydawnictwo Przedświt], b.r. [1987-1988].
A5, 213,[14] s., mapy, off. z masz.
A[lan] J[ohn] P[ercivale] Taylor: Przedmowa. Tłumaczenie z ang.: Urszula Karpińska [pseud.]. Tytuł oryg.: White eagle, red star. The Polish-Soviet war. 1919-1920. London:, Macdonald and Co. 1972, ISBN 0 356 04013 5. Informacja o tym nakładzie wraz z podobizną okładki na IV s. okł. następnego wyd. 11 lutego 1988 r. skonfiskowano równocześnie transporty nakładu bloku książki oraz oddzielnie wydrukowane już okładki. Na s. przedostatniej, tj. [227] trzywierszowa nota, m.in.: Dziękujemy JN za 100.
ECS-03830, ST15-0754, Nukat-2128724[ECS] – MM [ten egz. oderwano z dużego bloku zaklejonych książek bez okł.]
 opis książki Davies Norman: Biały Orzeł - Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-sowiecka 1919-1920.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt, b.r. [1988].
A5, okł.kart., 213,[14] s., mapy, off. z masz., c. 1000 zł.
A[lan] J[ohn] P[ercivale] Taylor: Przedmowa. Tłumaczenie z ang.: Urszula Karpińska [pseud.]. Tytuł oryg.: White eagle, red star. The Polish-Soviet war. 1919-1920. London:, Macdonald and Co. 1972, ISBN 0 356 04013 5. Na s. IV okł. notka o konfiskacie pierwszego nakładu z fotografią jego okł. Na s. przedostatniej dwuwierszowa nota, bez tekstu: Dziękujemy JN za 100. Były egzemplarze z niewłaściwym układem map.
Rec.: Michał Beskidzki: Edytorski „szkopuł poduszczony…”. Kultura Niezależna 1989 nr 48 s. 132-136.
Ł-96, J-559, BN-0890, Ka-285, BJ-0729, FC-10936, Br-0460, ST15-0755, Nukat-708570 – MM [mapy: 1-2, po 3 razy 7-9 i 10-13 – pozostałych brak]
 opis książki Davies Norman: Boże igrzysko.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1987.
A5, okł.kart., 105,[2] s., off. z masz., c. 450 zł.
103 publikacja Wydawnictwa Przedświt.
Tłumaczenie: Anna Ponarska [pseud.] i Józef Piwko [pseud.]. Tytuł oryg.: God’s Playground. Przekład obejmuje rozdziały XIX-XXIII tej pracy. Oxford University Press 1981-1982. Na s. 6-7: Jerzy Holzer: Wstęp do wydania polskiego.
KN’87-228, Ł-97, CJ-757, J-560, BN-0892, Sup-123, Ka-286, BJ-0730, FC-10935, Br-0461, ECS-00220, ST15-0756, Nukat-696444 – MM
 opis książki Davies Norman: Boże igrzysko.
B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Gdańskie, 1988.
A5, okł.kart., 171,[1] s., off. z masz., [c. 2100-4000 zł].
Tłumaczenie: Anna Ponarska [pseud.] i Józef Piwko [pseud.]. Zawiera: Jerzy Holzer: Wstęp do wydania polskiego. Przekład obejmuje rozdziały XIX-XXIII tomu 2 pracy: God’s playground. A history of Poland. Oxford University Press 1981-1982. Przedruk za zgodą Wydawnictwa Przedświt.
Dun-21, J-561, BN-0891, Sup-124*[wg BN], BJ-0731, FC-10934, Nukat-3133507[BUŁ] – MM
 opis książki Davies Norman: Boże igrzysko. Historia Polski. Tom I: Od początków do roku 1795.
Kraków: Znak, 1989.
812 s.
Tłumaczyła Elżbieta Tabakowska. ISBN 83-7006-052-8.
– uw – MM
 opis książki Davies Norman: Boże igrzysko. Historia Polski. Tom II: Od roku 1795.
Kraków: Znak, 1991.
905,[2] s.
Tłumaczyła Elżbieta Tabakowska. ISBN 83-7006-023-4.
– uw – MM
 opis książki Davies Norman: Boże igrzysko. Historia Polski Tom I-II. Wyd. II.
Kraków: Znak, 1991.
Tłumaczyła Elżbieta Tabakowska. ISBN 83-7006-400-0; 83-7006-023-4. Tu w tomie 1 s. [813-815] poprawki usunięć cenzorskich z wyd. z 1988 r.; to samo w tomie 2 s. [907-909]; nieco inna ich wersja: Arka Kraków 1989 nr 28 s. 137-139.
– uw
 opis książki Davies Norman: Dziedzictwo rozczarowania. Polski eksperyment niepodległościowy 1914-1939.
Warszawa: Międzyzakładowa Struktura Solidarności V, 1986.
A5, okł.kart., 33,[3] s., mapa, off. z masz., c. 150 zł.
Zeszyty historyczne z dziejów najnowszych.
Tłumaczenie: A.S. Jest to rozdział z książki: Heart of Europe. A Short History of Poland. Oxford: Clarendon Press 1984.
K-3562, G-86/51, Ł-98, CJ-758, J-562, BN-0893, Ka-287, BJ-0732, FC-10937, Br-0462, ECS-03829, ST15-0757, Nukat-414352 – MM
 opis książki Davies Norman: Granice Polski w czasach najnowszych.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r.
21 cm, 12-47,[1] k., opraw. jednostr. ksero.
Z ang. przełożył Tadeusz Kadenacy. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1984 nr 68 s. 12-47.
BJ-0733, FC-627, KJ-86*[wg BJ] – op
 opis książki Davies Norman: Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Wyd. I.
Kraków: Znak, 1997.
21 cm, 300,[8] s.
Przekłożył z ang. Andrzej Pawelec. Tłumaczenie na podstawie wyd. 2: White eagle, red star. The Polish-Soviet war, 1919-20. London: Orbis Books 1983. ISBN 83-7006-761-1.
– uw – MM
 ▬ Dalsze wydania:
- wyd. I, dodruk. Kraków: Znak 1998. ISBN 83-7006-741-7;
- wyd. I, dodruk. Kraków: Znak 1999. ISBN 83-7006-741-7;
- wyd. I, dodruk. Kraków: Znak 2000. ISBN 83-7006-741-7;
- wyd. II. Kraków: Znak 2002. ISBN 83-240-0193-X;
- wyd. II. Kraków: Znak 2006. ISBN 978-83-240-0749-3;
- wyd. II, dodruk. Kraków: Znak 2007. ISBN 978-83-240-0749-3;
- wyd. II, dodruk. Kraków: Znak 2009. ISBN 978-83-240-0749-3;
- wyd. III. Kraków: Znak 2011. ISBN 978-83-240-1801-7. - MM
– uw
 ▬ Davies Norman: White eagle, red star. The Polish-Soviet war. 1919-1920. [Polskie tytuły tłumaczeń: Biały Orzeł - Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-sowiecka 1919-1920; Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920].
Wykaz wydań w języku ang.:
- London: Macdonald and Co. 1972. ISBN 0-356-04013-5. 22 cm, 318 s., [12] s. tabl.
- New York: St. Martin’s Press 1972. 23 cm, 318 s.
- London: Orbis Books 1983. ISBN 0-901149-23-3. 22 cm, 308 s., [4] s. tabl.
- New York: Hippocrene Books 1987. ISBN 0-901149-23-3.
- Edinburgh: Birlinn 2000. ISBN 1-84158-083-X.
- London: Pimlico, 2003. ISBN 0-7126-0694-7. 24 cm, 308 s., [32] s. tabl.
– uw
 ▬ Davies Norman [rozm.] - patrz: Michael Charlton: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 ▬ Davis Kingsley - patrz w: Socjologia. Warszawa: In Plus 1987. – uw
 ▬ Dawarowicz N.N.: Posłowie od redakcji ZEN-ów. Wielkość i nędza politologii. - patrz: Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju sytuacji politycznej w Polsce. Warszawa: KOS 1984. – uw
 opis książki Dawidowicz Krzysztof: Koniec kanikuły. Wiersze.
Kraków: Wydawnictwo KOS, 1981.
A6, okł. kart., 40 s., stdr. z masz., [c. 20 zł].
Opracowanie graficzne: Łukasz S.
Rec.: Dorota Koczwańska: O tomiku Krzysztofa Dawidowicza. Gołębnik. Kraków nr 2, październik 1981, s. [48-50].
BK-85, BN-0894, Ka-3143, KS-1246, BJ-0734, FC-628, Br-0463, Nukat-1334299 – MM
 ▬ Dawidowicz Krzysztof [red.] - patrz: Przeszłość wam ręczy imionami swymi. Jednodniówka wydana w 150 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego 29 XI 1830 - 29 XI 1980. Kraków: NZS 1980. – uw
 opis książki Dayal Ratneshwar: Wstęp do nauki o twórczej inteligencji.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
A5, 16 s.
Medytacje; 1.
Tłumaczył z ang. zespół.
BN-0895 – op
 ▬ Dąbrowska Barbara [pseud. - właśc. Anna Dodziuk]: Musiałam to wybrać. - patrz w: Krajobraz po szoku. Przedświt [1989]; [tłum.] - patrz: Wojna w Afganistanie. Warszawa: CDN 1985. – uw
 ▬ Dąbrowski Antoni - patrz: Antoni Bohun-Dąbrowski – uw
 ▬ Dąbrowski Józef Władysław [pseud. - właśc. Wojciech Sieradzki]: Przedmowa. - patrz: F[rederick] C[harles] Fuller J[ohn]: Bitwa pod Warszawą 1920. Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 [1980]. – uw
 ▬ Dąbrowski Karol ks. [teksty] - patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986. – uw
 opis książki Dąbrowski Stanisław: Między dawnymi a naszymi laty. (Wypowiedź na spotkaniu z młodzieżą I Liceum og. w Gdańsku dnia 17.X.1980 oraz z młodzieżą I Liceum og. w Sopocie dnia 27.X.1980).
B.m.: b.w., [1980].
A5, 11 k., off. z masz.
ST15-0758 – op
 opis książki Dąbrowski Stanisław: W imię racji przeciwnych. (Wypowiedź na zebraniu Oddziału Gdańskiego Związków Literatów Polskich dn. 20.09.1980 r.).
B.m.: b.w., [1980].
34 s.
CD-396, KS-0256*[wg CD]=KS-1251*[wg CD] – op
 opis książki Dąbrowski Stanisław: Wypowiedź na zebraniu nadzwyczajnym Oddziału Gdańskiego Związków Literatów Polskich dnia 15 XI 1980 r.
B.m. [Gdańsk]: b.w., [1980].
A5, 8 s., powiel.
ST15-0759[ksero] – op
 opis książki Dąbrowski Stanisław: Wypowiedź na zebraniu Oddziału Gdańskiego Związków Literatów Polskich w dn. 5.09.1980 r.
B.m. [Gdańsk]: b.w., [1980].
A5, 8 s., powiel.
BN-0896*[wg BUG] – op
 opis książki Dąbrowski Stanisław: Wypowiedź na zebraniu Oddziału Gdańskiego Związków Literatów Polskich w dn. 5.09.1980 r.
B.m.: b.w., [1980].
A5, 12 s., powiel.
CD-397, BN-0897*[wg BUG], KS-0257*[wg CD]=KS-1252*[wg CD] – op
 ▬ Dąbrowski Stanisław [wiersze] - patrz w: Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]. – uw
 opis książki Dąbrowski Stanisław, Szymański Zbigniew: O aktualnej potrzebie obrony zasad wolności w posierpniowej Polsce.
B.m. [Gdynia]: b.w., b.r. [1981].
A5, 4 s., off. z masz.
Projekt oświadczenia środowiskowego odrzucony na nadzwyczajnym zebraniu Oddziału Gdańsk ZLP dnia 10.03.1981 r. Prawdopodobnie było to drukowane i kolportowane razem z: Solidarność Portowców. Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zarządu Portu Gdynia w czerwcu 1981 r.
– MM
 opis książki Dąbrowski W., Kowalski J. [pseud.]: Sierpień po Grudniu.
Łódź: Wydawnictwo NZS, 1983.
A4, 12,[1] s., powiel.
Przedruk tekstu ze zmienionymi danymi autorskimi z książki pt.: Analizy. Warszawa: Krąg 1982.
G-83/99, CJ-1621, J-563, BJ-0738, FC-10945 – op
 ▬ To samo patrz także wydane jako: Brzoza Witold, Dobry Stanisław, Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.]: Sierpień po grudniu. Program walki o Państwo Porozumienia Narodowego. Łódź: NZS [1982]. – uw
 ▬ Dąbrowski Witold [tłum. z ros.] - patrz: Aleksander Sołżenicyn: Jeden dzień Iwana Denisowicza. Nowa; Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 [1981]. – uw
 ▬ Dąmbska-Prokop Urszula – patrz: „P.P.” [krypt.] – uw
 opis książki Dąbski Jan: Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy.
Warszawa: Druk. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, 1931.
24 cm, 224,[1] s., [9] k. fot., mapa.
– uw
 opis książki Dąbski Jan: Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy.
B.m. [Szczecin]: Suplement, 1981.
A6, okł.kart., 224,[1] s., [15] k. tabl., [1] mapa., off. z oryg., [c. 120 zł].
Jedna tabl. przed s. tytułową, pozostałe w końcu książki. Przedruk z wyd.: Warszawa 1931.
CD-398, BN-0899, Ka-290, Hoo99/174, KS-1258*[wg MJ], BJ-0739, FC-10946, Br-0456, ECS-04927, ST15-0760, Nukat-715604 – MM
 opis książki Dąbski Jan: Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy.
Wrocław: Profil, 1990.
A5, okł.kart., [12],7-224,[1] s., [14] s. tabl.
Okł. w kolorach białym i czerwonym. Reprint wyd. z 1931 r. ISBN 83-900102-0-8.
– uw – MM
 opis książki Dąbski Jan: Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy.
Wrocław: Profil, 1990.
A5, okł.kart., [12],7-224,[1] s., [14] s. tabl., mapa złoż.
Na okł. portrety autora i Joffego na niebieskim tle. Reprint wyd. z 1931 r. ISBN 83-900102-0-8.
– uw – MM
 opis książki Dąbski Jan: Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy.
Warszawa: Graf_ika Iwona Knechta, 2014.
ISBN 978-83-61889-87-8.
Nukat-3298279=3037525[?] – uw
 opis książki De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988.
A5, okł.kart., 224,[3] s., off. z masz., c. 950 zł.
Przekład z ros.: Zespół „Aletheia”. Tytuł oryg.: Iz głubiny - Из глубины, wyd. 2, Paris: YMKA-Press 1967. Zawiera teksty:
- Mikołaj Półtoracki: Zbiór „Iz głubiny” i jego znaczenie [wstęp] - przełożył Marek Burski;
- Sergiusz Aleksiejewicz Askoldow: Religijny sens rewolucji rosyjskiej [Сергей Алексеевич Аскольдов: Религиозный смысл русской революции] - przełożył Marek Burski;
- Mikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew: Duchy rosyjskiej rewolucji [Николай Александрович Бердяев: Духи русской революции];
- Sergiusz Bułgakow: Na uczcie bogów. Pro i contra. Dialogi współczesne [Сергей Николаевич Булгаков: На пиру богов (Pro et contra). Современные диалоги];
- Wiaczesław Iwanowicz Iwanow: Nasz język [Вячеслав Иванович Иванов: Наш язык];
- Aleksander Sołomonowicz Izgojew: Socjalizm, kultura i bolszewizm [Александр Соломонович Изгоев (Лянде Арон): Социализм культура и большевизм];
- Sergiusz Andriejewicz Kotlarewski: Uzdrowienie [Сергей Андреевич Котляревский: Оздоровление];
- Walerian Nikołajewicz Murawiow: Zew plemienia [Валериан Николаевич Муравьев: Рев племени] - przełożył Marek Burski;
- Paweł Nowgorodcew: O drogach i zadaniach rosyjskiej inteligencji [Павел Иванович Новгородцев: О путях и задачах русской интеллигенции];
- Józef A. Pokrowski: Klątwa Peruna [Иосиф Алексеевич Покровский: Перуново заклятье];
- Piotr Struwe: Historyczne znaczenie rewolucji rosyjskiej i zadania narodowe [Петр Бернгардович Струве: Исторический смысл русской революции и национальные задач];
- Semen Ludwigowicz Frank: De profundis [Семен Людвигович Франк: De profundis].
Rec.: Michał Wodziński: Zmiana warty. Res Publica 1990 nr 1 s. 118-121.
J-564, BN-0900, Ka-3146, BJ-0740, FC-10947, Br-0464, ECS-00221, ST15-0761, Nukat-848441 – MM
 ▬ Dedecius Karl: Nie palcie książek. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMOST 1988. – uw
 ▬ Deja Stanisław [tłum. z ros.] - patrz: Aleksander Zinowiew: Homo sovieticus; Aleksander Zinowiew: Homosos; Władimir Wojnowicz: Fikcyjne małżeństwo (wodewil w jednym akcie); Józ Aleszkowski: Ostatnie słowo oskarżonego Maszkina. Warszawa: Stop 1986 [dwa pierwsze teksty]. – uw
 ▬ Dejmek Kazimierz: Casus „Dziady”. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 1. Warszawa: Sowa 1981; Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. [Wybór]. Warszawa: Nowa [1983]. – uw
 ▬ Dejnakowska Dobrochna [tłum.] - patrz: Ray Luc Levasseur: Aż wszyscy będą wolni. Warszawa: Fraternité [1989-90]. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.