Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Dek - Dj

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 22.09.2017 r.
 
 
 ▬ Deklaracja (wstępny projekt) [tytuł nagł.]. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A4, 5 k., ksero z masz. Podpisane: Tekst niniejszy stanowi projekt wstępny przeznaczony wyłącznie do dyskusji dla zainteresowanych. ST15-0762 – uw
 opis książki Deklaracja Carlsberska. List NSZZ „S” do KBWE.
B.m. [Warszawa]: nakład Wola; druk mkk, b.r. [1983].
A5, okł., 20 s., powiel., c. 20 zł.
Wola; Zeszyt 7.
Tytuł okł. Zawiera teksty: [Franciszek Blachnicki]: Suwerenność wewnętrzna. Program porozumienia Polaków 1982. Deklaracja Carlsberska, 29.08.1982 {tekst drukowany w: Spotkania 1982 [nr 19/20, w wyd. Paris 1984: s. 117-125}; List otwarty NSZZ „Solidarność” do uczestników KBWE, Madryt, 9 listopada 1982 r.; Witold Gombrowicz: Przestrogi. [wybór z: Dziennika 1957-1961].
CJ-1622, J-565, BN-0901*[wg J], BaBN-b1275134, Ka-3144, Nukat-970607 – MM
 ▬ Deklaracja Carlsberska. – patrz też: Suwerenność wewnętrzna. Deklaracja Carlsberska. Manifest wyzwolenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej. B.m.: Veritas Liberatio; Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów 1982; Suwerenność wewnętrzna. Program porozumienia Polaków rok 1982. Deklaracja karlsbergska. Wrocław: Niezależna Grupa „Non violance” 1983. Biblioteczka „Non violance”. – uw
 opis książki Deklaracja i elementy programu Ruchu Politycznego „Wyzwolenie”.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
A4, 4 s., stdr. z masz.
Tytuł nagł.
G-85/54, CJ-1623, J-4193, BN-4895*[wg J] – op
 opis książki Deklaracja ideowa.
B.m. [Łódź]: Łódzki Komitet Inicjatyw Społecznych, 21.04.1989.
A4, 4 s., off. z masz.
– MM
 opis książki Deklaracja ideowa i platforma wyborcza KPN. (1979).
Poznań: CND, b.r. [1984].
c. 60 zł.
J-566*[wg Pil-398], BN-2413*[wg Pil] – op
 opis książki Deklaracja ideowa KPN. [1 września 1979].
Warszawa: b.w., 1980.
A4, okł., [14] s., stdr z masz.
Zawiera także: Tymczasowy statut KPN; Wywiad Spiegla z Leszkiem Moczulskim, tłum. Konrad Marusczyk; Platforma wyborcza KPN, luty 1980.
Br-1200 – op
 opis książki Deklaracja ideowa. Platforma wyborcza KPN.
Poznań: SIW [Studencka Inicjatywa Wydawnicza], 1981.
22 cm, 15,[1] s., powiel.
Tytuł okł.
PTPN-2006361, BaBN-2.249.465, FC-36890*[wg BN] – op
 opis książki Deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski.
B.m. [Gdańsk]: MP [Młoda Polska], b.r. [1979].
17 x 21 cm, 19 s., powiel.
Tytuł stemplem z „małego drukarza”. Na IV s. okł. stemplem siglum wydawnictwa: MP.
Dun-22/1, BJ-4042, FC-7778, ST15-0763 – op

 ▬ Deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski. Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1979. A5, okł.kart., [2],2-11 s., off. z masz. Okł. druk. typograficznie. Na IV s. okł.: Czytajcie bratniaka, pismo Ruchu Młodej Polski.
Dun-22/2, BN-4889, Ka-2968=Ka-3866, Br-2481, ECS-04083, Nukat-1327670 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski.
Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1979.
A5, okł.kart., [2],2-11 s., off. z masz.
Okł. druk. typograficznie, odległość między tytułem a słowem Gdańsk – 89 mm. Na IV s. okł.: Czytajcie bratniaka, pismo Ruchu Młodej Polski.
BJ-4040, FC-7776, ST15-0764 – MM
 opis książki Deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski.
Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1979.
A5, okł.kart., [2],2-11 s., off. z masz.
Okł. druk. typograficznie, odległość między tytułem a słowem Gdańsk – 77 mm. Na IV s. okł.: Czytajcie bratniaka, pismo Ruchu Młodej Polski.
ST15-0765 – op

 opis książki Deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski.
Gdańsk: Wyd. Młoda Polska, 1980.
A6, 20 s., off. z masz.
Tekst dat.: 18.VIII.1979.
Dun-22/3[A5?], BN-4890, BaBN-brak, Ka-2967, Hoo99/174, [BJ-4041, FC-7777 - 19 s.], Br-2482, ST15-0766 – MM
 opis książki Deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski.
Łódź: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981.
A5, [2],11,[3] s., off. z masz.
NZS UŁ, SNAP.
BŁ-174, BN-4891*[wg BUS] – MM
 opis książki Deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski.
Słupsk: MP [Młoda Polska], 1981.
A4, 7,[6] s., powiel.
Dwie paginacje. Przedruk z wyd.: Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska 1979.
BJ-4043, FC-7779 – op
 ▬ Deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski.
- w: Almanach Związku Akademickiego Młoda Polska. Poznań 1989 nr 2 s. 33-43;
- w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 611-626.
– uw
 ▬ Deklaracja ideowa. Statut Konfederacji Polski Niepodległej. - patrz: Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut. Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN 1989. – uw
 opis książki Deklaracja ideowa. Statut. [Szczeciński Klub Katolików].
Szczecin: SKK, 1981.
A5, [1],4,11 s.
Do użytku wewnętrznego.
Tytuł okł.
BaBN-b1742405 – op
 opis książki Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut Konfederacji Polski Niepodległej.
B.m.: Wydawnictwo Śląsk, [19]81.
A5, [3],5 s., off. z masz.
BJ-1898, FC-10141, Br-1198, ST15-0767 – MM [egz. pochodzi z Archiwum Zakładu Historii Ruchu Związkowego]
 opis książki Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut Konfederacji Polski Niepodległej.
Śląsk: Wydawnictwo Polskie, b.r. [1981].
A5, [3],5 s., off. z masz.
BJ-1897, FC-10140 – op
 opis książki Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut Konfederacji Polski Niepodległej.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 8 s., powiel.
Br-1199 – op
 ▬ Deklaracja ideowo-programowa. Młody Ruch Narodowo-Liberalny. - patrz: Młody Ruch Narodowo-Liberalny: Deklaracja ideowo-programowa. Łódź październik 1989. – uw
 opis książki Deklaracja ideowo-programowa Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność”.
B.m. [Warszawa]: Nakładem Agencji Ludowej „Wieści”, druk: Wydawnictwo Prasowe Myśl, sierpień 1988.
A5, [1],6,[1] s., off. z masz.
S. 3 i 4 przestawione w kolejności. Na s. [7] zawiera: Oświadczenie Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, sierpień 1988.
ST15-0768 – op
 opis książki Deklaracja ideowo-programowa Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność”.
B.m. [Warszawa]: Nakładem Agencji Ludowej „Wieści”, druk: Wydawnictwo Prasowe Myśl, sierpień 1988.
A5, [1],6,[1] s., off. z masz.
Na s. [7] zawiera: Oświadczenie Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, sierpień 1988.
J-567, BN-3891*[wg J], Ka-469, BJ-3096, FC-8757, Br-1952 – MM
 opis książki Deklaracja ideowo-programowa Ruchu Ludowego.
[Warszawa: Roch 1943].
16 cm, 16 s.
Chojnacki: Bibliografia Zwartych Druków Konspiracyjnych; poz. 734. – uw – MM
 ▬ Deklaracja ideowo-programowa Ruchu Ludowego.
przedruk w:
- Program podziemnego Ruchu Ludowego. Londyn 1943, s. 16-28. Biblioteka Ruchu Ludowego; nr 5;
- Materiały źródłowe do historii Polskiego Ruchu Ludowego. Tom 4, 1939-1945. Warszawa: LSW 1966, s. 245-258.
– uw
 opis książki Deklaracja ideowo-programowa Ruchu Ludowego.
Lublin: Wszechnica Ludowa, druk. Solidarność Walcząca - Oddział Lublin 1986.
A6, 15,[1] s., stdr. z masz., c. 35 + 15 zł.
Wszechnica Ludowa; Zeszyt 1. Biblioteczka SW Lublin.
Przedruk z wyd. konspiracyjnego z 1943 r. Zawiera również: Stach: Od redakcji Wszechnicy Ludowej.
K-3563*, G-86/52, CJ-759, J-568, BN-0902, Ka-468, {BJ-4039, FC-7775 - błędnie użyte w tytule słowo: Solidarność}, ST15-0769, Nukat-3391180 – MM
 opis książki Deklaracja ideowo-programowa Stronnictwa Legionów Pracy im. Józefa Piłsudskiego.
Kraków: Koło Miejskie SLP, b.r. [1990].
34 cm, 15,[1] s., druk dwuszp.
Data wyd. na ostatniej s.
Nukat-1542224 – uw
 ▬ Deklaracja ideowo-programowa Związku Młodych Demokratów /1956/. - patrz w: Młodzi demokraci. Łódź-Wrocław 1979. Łódź-Wrocław-Warszawa: „Idea” 1980. – uw
 ▬ Deklaracja karlsbergska. – patrz też: Deklaracja Carlsberska. List NSZZ „S” do KBWE. [Warszawa]: nakład Wola; druk mkk [1983]. Wola; Zeszyt 7; Suwerenność wewnętrzna. Deklaracja Carlsberska. Manifest wyzwolenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej. B.m.: Veritas Liberatio; Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów 1982; Suwerenność wewnętrzna. Program porozumienia Polaków rok 1982. Deklaracja karlsbergska. Wrocław: Niezależna Grupa „Non violance” 1983. Biblioteczka „Non violance”. – uw
 opis książki Deklaracja Międzynarodówki Oporu. Internationalle de la Resistance International.
B.m. [Warszawa]: Agencja Informacyjna „S”, b.r. [1983].
A4, 4 s., hektogr.
Agencja Informacyjna „S” AIS. Dodatek do nr 11.
Tytuł nagł.
J-4195*[wg Pil-399], BN-0903, BNWC-24 – op
 opis książki Deklaracja Międzyregionalnej Komisji Obrony NSZZ „Solidarność” (18 września 1982).
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 4 s., powiel.
J-4196*[wg Pil-400], BN-0904*[wg Pil] – op
 ▬ Deklaracja niepodległościowa i jej wrogowie. - w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988, w spisie treści - błędny tytuł zamiast: Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie. – uw
 opis książki Deklaracja Niezależnej Grupy Politycznej.
Gdańsk: b.w., 1977.
Wiad. wg MJ z okazji Dun – op
 opis książki Deklaracja V Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w sprawie zaangażowania członków Ruchu w aktualne problemy narodu.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, 6 k., ksero z masz.
Tytuł nagł. Deklaracja przyjęta na Jasnej Górze w Częstochowie w dniu 2 marca 1980 r.
ST15-0770 – op
 opis książki Deklaracja polityczna WSN [Wolność – Sprawiedliwość - Niepodległość].
B.m. [Warszawa]: Wolność – Sprawiedliwość - Niepodległość, b.r. [1983].
A5, 4 s., off. z masz.
Tytuł nagł. Tekst podpisano: Grupa założycielska WSN 1 i 3 maja 1983.
K-1695, G-83/100, J-4197, BN-6077*[wg K], HN-000541926, Ka-4723, ST15-0771, Nukat-2567920 – MM [ksero]
 opis książki Deklaracja Praw Człowieka.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
A6, [13] s., powiel.
BJ-0741, FC-10952 – op
 opis książki Deklaracja Praw Człowieka.
B.m.: b.w., b.r. [1986].
A6, [14] s.
BN-0905*[wg WBPKrak] – op
 ▬ Deklaracja Praw Człowieka. – patrz: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. – uw
 opis książki Deklaracja programowa Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. Kraków 25.04.1982.
Kraków: NZS, 1982.
A4, 4 s., powiel.
K-1696, G-82/39, BK-86, J-4198, BN-3887*[wg BK], KJ-474*[błędnie: 24.04.1982, wg J] – op
 opis książki Deklaracja programowa „Do Narodu Polskiego!”
B.m.: b.w., październik 1982.
A4, [4] s., masz.
Sygnowane: Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, Lech Wałęsa, prezydium Komisji Krajowej.
ST15-0772 – op
 opis książki Deklaracja programowa „O godność i interesy ludzi pracy”.
Opole: NSZZ „Solidarność” Region Śląska Opolskiego, wrzesień 1981.
A5, 17,[1] s., off. z masz.
ST15-0773, Nukat-3391072 – op
 ▬ Deklaracja programowa Uczelnianego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Politechnice Krakowskiej. Projekt. Kraków: b.w., 1980. A4, 3 k., ksero z masz. ST15-0774 – uw
 opis książki Deklaracja programowa WSZZ [właśc. NSZZ] „Solidarność” w AGH w kwestiach ogólnospołecznych.
B.m. [Kraków]: b.w. [NSZZ „Solidarność” AGH], b.r. [1981].
A4, 2-16 s., off. z masz.
BJ-3149, FC-9247 – op
 ▬ Deklaracja Ruchu Demokratycznego.
- w: Głos 1977 nr 1, październik, s. 8-15;
- w: Kultura 1977 nr 12/ s. 138-141;
- w: Głos. Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny. Paryż: Instytut Literacki 1980 s. 11-16.
- w: Zygmunt Hemmerling, Marek Nadolski: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 197-203.
– uw
 opis książki Deklaracja Ruchu Demokratycznego.
B.m.: Redakcja „Głosu”, b.r. [1977].
A4, 5 k., ksero z masz.
ST15-0775, Nukat-4233685 – op
 opis książki Deklaracja Ruchu Demokratycznego.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1978].
A4, 4 k., masz. przebit.
ST15-0776, Nukat-4270749 – op
 opis książki Deklaracja Ruchu Wolnych Demokratów, w sprawie 60-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Idea, 1978.
A5, [2],6 s., ksero z masz.
BN-0906*[wg MBPŁ], Hoo99/174, BJ-4046, FC-7782, Br-2489[fot.], ST15-0777, Nukat-2584017 – MM [osobiście od Karola Głogowskiego ok. 2000 r. – nie przywiązywał uwagi do formy wydania druku, w razie potrzeb powielał przez lata na ksero]
 ▬ Deklaracja Ruchu Wolnych Demokratów, w sprawie 60-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
- w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 322-329;
- w: Ruch Wolnych Demokratów 1975-1980. Wybór dokumentów. Kraków: Fundacja CDCN; Księg. Akademicka 2003, s. 77-81.
– uw
 ▬ Deklaracja Towarzystwa Kursów Naukowych. B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1978]. A4, 2 k., masz. przeb. Podpisane: 22 styczeń 1978 r. ST15-0778 – uw
 ▬ Deklaracja Towarzystwa Kursów Naukowych. B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1978]. A4, [2] k., masz. przeb. Podpisane: 22 styczeń 1978 r. ST15-0779 – uw
 ▬ Deklaracja uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce z okazji konferencji przedstawicieli państw-sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE w Helsinkach, rozpoczynającej się 11 listopada 1980 r. Łódź: ROPCiO, 1980. A4, 2 s., powiel. Pod tekstem data: 21 października 1980 r. Deklarację podpisali: Zbigniew Bruski, Marek Chwalewski, Karol Głogowski, Walenty Jakobson, Stanisław Januszkiewicz, Andrzej Mazur, Andrzej Ostoja-Owsiany, Adam Pleśnar, Tadeusz Puczko, Bogumił Włodarski, Adam Wojciechowski, Stanisław Załuski. ST15-0780 – uw
 opis książki Deklaracja założycielska Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność - Sprawiedliwość - Niepodległość.
B.m. [Kalisz ?]: b.w., b.r. [grudzień 1981].
A5, 6 s., off. z masz.
Za zgodność z podpisanym oryginałem sygnatariusze: B[ogusław] Śliwa, A[ntoni] Pietkiewicz [obaj z Kalisza].
Ka-5055 – MM
 opis książki Deklaracja założycielska Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność - Sprawiedliwość – Niepodległość”.
B.m. [Toruń?]: b.w., b.r. [1981].
A4, 5 s., powiel.
Powielono z maszynopisu z czcionką bezszeryfową. Pod tekstem adres: Warszawa . . . . , oraz inf.: /Wspólną redakcję tekstu deklaracji zakończono w dn. 25 listopada 1981/.
{ST15-0781, ST15-0782, Nukat-2561113[BUW] – czy identyczne?} – MM
 opis książki Deklaracja założycielska Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność - Sprawiedliwość – Niepodległość”.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 6 s., off. z druku dwuszp.
ST15-0783, Nukat-2541299 [BUW] – op
 ▬ Deklaracja założycielska Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność - Sprawiedliwość - Niepodległość.
- w: AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych 1981 nr 54 s. 302(12)-303(13);
- w: Solidarność Ziemi Puławskiej 1981 nr 65/73 s. 21-26;
- w: Robotnik nr 80, 3.12.1980, s. 1-2.
– uw
 opis książki Deklaracja założycielska Klubu Politycznego ’88.
Warszawa: Myśl - Wydawnictwo Prasowe, 1988.
A5, [2],5,[3] s.
Ka-4390, Br-0466 – op
 opis książki Deklaracja założycielska Klubu Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność - Sprawiedliwość - Niepodległość.
Kraków: NZS AR [Akademii Rolniczej], b.r. [1981].
A4, 7 s., powiel.
Powielarnia Strajkowa.
BJ-0742, FC-629 – op
 opis książki Dekret o apostolstwie świeckich.
B.m. [Watykan]: Typis Polyglottis Vaticanis, 1966.
26 cm, 32 s.
Sobór Watykański; 2.
– uw
 opis książki Dekret o apostolstwie świeckich.
B.m. [Lublin]: b.w. [Katolicki Uniwersytet Lubelski], 1979.
24 cm, 26,[2] s.
Paweł Biskup … razem z Ojcami Świętego Soboru … Tytuł. oryg.: Apostolicam actuositatem, 1965.
– uw
 opis książki Dekret o apostolstwie świeckich.
Warszawa: Unia Nowoczesneg o Humanizmu, b.r. [1984].
A5, okł., [2],379-424,[1] s., off. z masz., [c. 150 zł].
Sobór Watykański II.
Koniec tekstu na IV s. okł. Tłumaczenie z łaciny. Tytuł oryg.: Apostolicam actuositatem.
K-1697, G-84/98*, J-569, BN-5148 – op
 opis książki Dekret o apostolstwie świeckich.
Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1986.
16 cm, 92,[3] s.
Sobór Watykański II.
Wprowadzenie Andrzej Zuberbier.
– uw
 opis książki Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku…
B.m.: b.w., b.r.
A5, 7,[1] s.
Ka-3913 – op
 opis książki Delacroix, J.: Masonerja i bolszewizm.
Warszawa: druk: Zakłady Drukarskie F. Wyszyński i S-ka, 1923.
21 cm, 79 s.
– uw
 opis książki Delacroix J. [pseud.]: Masoneria i bolszewizm.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [ok. 1984].
A5, 79 s., off. z oryg., [c. 280 zł].
Przedruk z wyd.: Warszawa 1923.
K-1698, G-84/99*, J-570, BN-0907*[wg K] – op
 ▬ Delatyński Lesław: Prace Lecha w Zachodniej Australii - w przygotowaniu do walki. - patrz w: Lech Zondek bohater trzech narodów. Kret [ok. 1986]. – uw
 opis książki Delimski Jerzy: Wojsko i Ty.
B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, druk: Anty-MON, b.r. [październik 1985].
A4, 3,[1] s., powiel., c. 20 zł.
Tytuł nagł.
K-3261, G-85/56, Dun-207, J-4199, BN-6063*[wg K], BJ-4948, FC-7198 – op
 ▬ Delta [pseud.] – właśc. Ernest Skalski – uw
 opis książki Delta [pseud.]: Wojna pozycyjna.
B.m. [Warszawa]: Tygodnik Wojenny, b.r. [1983].
A6, 59,[1] s., stdr. z masz., c. 100 zł.
Biblioteka Tygodnika Wojennego.
K-1699, G-83/101, J-571, BN-5067, Ka-291=Ka-2732, Hoo99/174, HN-000544820, BJ-4169, FC-5883, Br-0467, ECS-02174, ST15-0784, Nukat-203164 – MM
 ▬ Delta [pseud. – właśc. Andrzej Kijowski] - patrz w: Rozmowy niekontrolowane. Paryż: Instytut Literacki 1983. – oraz w: Jędrychowska Jagoda [pseud.]: Rozmowy niekontrolowane. Poznań: SAWW © 1990. – uw
 opis książki Dembiński Ludwik: [Wybór publicystyki].
B.m.: b.w., b.r. [1981 ?].
28 s.
Zawiera: Podnosimy kurtynę [przedruk z: Żagary Wilno 1932 nr 6-7], Defilada umarłych bogów [przedruk z: Żagary Wilno 1931 nr 3].
KS-1259 – op
 ▬ Dembiński Ludwik: Prawo i władza.
- w: Aneks 1979 nr 20 s. 85-117.
– uw – MM
 opis książki Dembiński Ludwik: Prawo i władza.
[Uppsala: Polskie Koło Naukowe, ca 1979].
22 cm, 5-36 s.
Odbitka z: Aneks nr 20, 1979.
Nukat-872322 – uw
 opis książki Dembiński Ludwik: Prawo i władza.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza; druk: Zakłady Graficzne NOWA, grudzień 1980.
A6, okł.kart., [1],4-35 s., stdr. z oryg.
109 - sto dziewiąta pozycja wydawnicza NOWej.
Przedruk z: Aneks 1979 nr 20 s. 85-117.
BN-0910, Ka-292=Ka-2969, Hoo99/174, HN-000509821, BJ-0743, FC-10956, Br-0468, ECS-00032, ST15-0785, Nukat-1596276 – MM
 opis książki Dembiński Ludwik: Prawo i władza.
B.m.: Wydawnictwo Z.T., b.r. [1980].
A6, okł., 3-35 s., stdr. z oryg.
[Przedruk z wyd.: Nowa 1980].
BN-0908*[wg BŚ], BJ-0744, FC-10955, ST15-0786, Nukat-68943 – MM
 opis książki Dembiński Ludwik: Prawo i władza.
B.m.: b.w., b.r.
A6, okł.kart., 33 s., off. z masz.
Przedruk z: Aneks 1979 nr 20 s. 85-117.
ECS-05015, ST15-0787, Nukat-212158 – op
 opis książki Dembiński Ludwik: Prawo i władza.
B.m.: b.w., b.r.
A6, 35 s., ksero, [c. 25 zł].
Kopia wyd.: Nowa 1980.
BJ-0745, FC-10957 – op
 opis książki Dembiński Ludwik: Prawo i władza.
B.m.: b.w., b.r.
A6, 5-36 s.
Ka-1025 – op
 opis książki Dembiński Ludwik: Prawo i władza.
B.m. [Warszawa]: Maraton, b.r. [1985].
A6, okł.kart., 40 s., off. z masz., c. 80 zł.
[Tom] 19.
Tytuł okł. Na s. 4-5: W artykule […] dokonaliśmy niewielkich skrótów pomijając te fragmenty […], które […] obecnie są całkowicie nieaktualne. Pierwodruk w Aneks 1979 nr 20 s. 85-117.
K-1700, G-85/57, J-572, BN-0909, Ka-293, HN-000591660, [BJ-0747, FC-10958 - druk na okł. niebieski], Br-0470, ECS-02176, ST15-0788[druk na okł. niebieski], ST15-0789[druk na okł. zielony], Nukat-568538 – MM [druk na okł. zielony]
 opis książki Dembiński Ludwik: Prawo i władza.
B.m. [Warszawa ?]: Europa. Podziemne Warsztaty Wydawnicze, b.r. [ok. 1981].
A6, okł., [1],85-117 s., off. z oryg.
Tytuł nagł. Przedruk z: Aneks 1979 nr 20 s. 85-117.
S-47/1929, BN-0911, BJ-0746, FC-10954, Br-0469, ST15-0790 – op
 opis książki Demidow Zbigniew: Fakty - dokumenty.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1988].
24 cm, 87 s., ksero z masz.
Wg: Wratysław Nadodrzański: Demidowgate. Kontakt Paryż 1989 nr 3(83) s. 27-32 - wydano staraniem: Rady Uczelnianej ZSP Uniwersytetu Wrocławskiego, Ruchu Alternatywnego Myślenia i Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”.
S-47/3383, BJ-0748, FC-10953 – op
 opis książki Demidow Zbigniew: Prokuratura PRL w służbie mafii.
Wrocław: Komisja d/s Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, 1989.
A5, okł.kart., obw., [3],II-III,[1],3-336,[2],LXVI,[3] + err. [8] s., off. ze skł. komp.
Koszty wydania książki pokrył Polski Fundusz Praworządności.
Na IV s. okł. oraz z tyłu obw. są dwie wykluczające się informacje: u góry: egzemplarz bezpłatny; u dołu: cena 7000 zł.
Hoo99/174, Ka-3888, BaBN-b1041309, ECS-04279, Nukat-478578 – MM
 opis książki Demokracja.
B.m. [Warszawa]: NWCh Niezależne Wydawnictwo Chłopskie, 1981.
A4, okł.kart., 5,7-13 s., off., druk dwułam., c. 20 zł.
Tytuł okł. Zawiera teksty: Wacław Szczepański: Tydzień z Iwanowem; Lech Isakiewicz: Strach, towarzysz dziennikarza. Na s. II okł, 5, 7, 12-13 rysunki satyryczne. Opracowanie graficzne: Z. Matusiak.
BN-0912, Ka-2438, Br-0471, FC-36516*[wg BN], ST15-0791 – MM
 opis książki Demokracja.
B.m. [Warszawa]: Niezależne Wydawnictwo Chłopskie, 1981.
A5, okł., 14 s., off. z masz., druk dwułam., c. 20 zł.
Tytuł okł. Zawiera teksty: Wacław Szczepański: Tydzień z Iwanowem; Lech Isakiewicz: Strach, towarzysz dziennikarza.
Hoo99/198[Szczepański…], BaBN-b1815540, BJ-0749, FC-10951, ECS-04581, ST15-0792, Nukat-2835836 – op
 opis książki Demokracja.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
A6, okł., [1],15 s., powiel.
Mały ZEN. Dodatek do dwutygodnika KOS; [Nr. 3].
Redaguje zespół Oświaty Niezależnej.
K-1701, G-84/100, J-573, BN-0913, Ka-294, Hoo99/174, BJ-0750, FC-10950, Br-0472, ECS-02178, ST15-0793, Nukat-1953813 – MM
 opis książki Demokracja. (Wyd. II).
Warszawa: ON [Oświata Niezależna], Wydawnictwo Społeczne KOS (KKOS), 1984.
A5, [2],5,[1] s., stdr. z masz., (c. 20 zł).
Mały ZEN Zeszyt Edukacji Narodowej.
Tytuł okł. Na s. 5 u dołu zamazany na czarno napis: egzemplarz bezpłatny. Stemplem na ostatniej stronie: Wyd II KKOS, 20 -.
K-1702, S-47/1458, J-574, BN-0914, Ka-3145, [BJ-0751, FC-10949 - powiel.], ST15-0794, Nukat-568608 – MM
 opis książki Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów.
B.m.: Wydawnictwo Verbum, 1981.
A4 poz., 3-149 łamów, ksero. z oryg., układ dwułam., [c. 300 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych 1967.
BJ-0752, FC-10948 – op
 opis książki Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów.
B.m. [Kraków]: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, b.r. [1982-3].
A5, okł.kart., [2],149 s., off. z oryg., [c. 400 zł].
Skrócony podręcznik wyd. pod red. Jana Ostaszewskiego, Londyn: Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych 1967. Zawiera teksty: Sidney Hook: Przedmowa. Sine qua non demokracji; Richard Wollheim: Demokracja jako społeczna kontrola rządu; Sidney Hook: Rządy za zgodą rządzonych; Joseph A. Schumpeter: Demokracja przez współzawodnictwo przywódców; L. S. Amery: Rządność w demokracji: rozwiązanie brytyjskie; Raymond Aron: Demokracja a oligarchia; Maurice Duverger: Systemy partyjne: liczba partii; Calvin B. Hoover: Systemy gospodarcze a wolność - analiza rezultatów; Rupert Emerson: Demokracja a naród i nacjonalizm (przedni plan i głębsze tło); Alan P. Grimes: Pragmatyczny kurs liberalizmu. [podano źródła przedruków].
K-1703, G-82/40, BK-87, J-575[Pil-409 i 410 podaje dwa wyd. w 1982 i 1983 r. o ident. opisie], BN-0915, Ka-295, BJ-0753, FC-630, KJ-87*=KJ-88*, Br-0473, ECS-02177, ST15-0795, Nukat-338065 – MM
 ▬ Demokracja gospodarcza.
nr 1. - Andrzej Sadowski: Dwa modele stosunków przemysłowych na zachodzie a polskie programy gospodarcze. Wyd. II poprawione. Wrocław: Kret 89;
nr 2. - Nancy Foy, Herman Gadon: Demokracja przemysłowa w Szwecji, Anglii i St. Zjednoczonych. Wrocław: Kret [1989];
nr 3. - Kooperacyjne stosunki przemysłowe. Wrocław: Kret [19]’89;
nr 5. - Własność pracownicza. Dwa sposoby tworzenia. Wrocław: Kret [1989];
nr 7. - Własność pracownicza w USA. c.d. Wrocław: Kret 1990;
nr 8. - John Zalusky: Własność pracownicza jako alternatywa prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Tajlandii. Wrocław: b.w. 1990;
nr 9. - System ESOP. Wrocław: b.w. 1990.
– uw
 opis książki Demokracja w państwie, gospodarce i życiu związkowym.
Lublin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, 1981.
A5, okł.kart., 48 s., off. z masz., c. 30 zł.
Zeszyty Problemowe Ośrodka Badań Społecznych; Nr 2.
Redakcja: Jan Pomorski. Zawiera teksty: Wojciech Zakrzewski: Demokracja w funkcjonowaniu państwa; Michał Zieliński: Czy istnieje demokracja gospodarcza ?; Stefan Symotiuk: Demokracja w życiu związku.
Hoo99/174, BJ-0754, FC-10959, Br-0474, ST15-0796, Nukat-2781075 – MM
 opis książki Demokracja wewnątrzzwiązkowa.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
A6, okł., 26,[2] s.
Oświata i Kultura. Do użytku wewnętrznego.
Wydano nakładem Komisji Kultury i Oświaty Zarządu Fabrycznego NSZZ „Solidarność” przy ZM „Ursus”. Opracował zespół Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w składzie: Ireneusz Białecki, Jerzy Drążkiewicz, Mirosława Grabowska, Paweł Kuczyński, Joanna i Jacek Kurczewscy, Grzegorz Lindenberg, Tadeusz Szawiel. Druk zakończono 3.10.1981 r. Sygn. druk.: RZ/108/ZW/60/81. Zam. druk. 555/81. Brak sygn. cenzora.
Hoo99/174, BaBN-b1729382, ECS-01893, Nukat-739431 – MM
 opis książki Demonstracje 1 V 85 r. Nowa Huta. 3 V 85 r. Wawel.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A6, 16 fot., [c. 500 zł].
K-1704[daty w 1981 r.], J-576, BN-0916*[wg K] – op
 ▬ Demsetz H. – patrz: A. Alchian, H. Demsetz: Produkcja, koszty informacji i organizacja gospodarcza. w: Gospodarka nakazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej. Warszawa: Społeczny Komitet Nauki, Wydawnictwo In Plus 1988. – uw
 ▬ Dende Konstanty, Kazimierz Ostrowski [pseud. zbior.] - właśc. Stanisław Czopowicz – uw
 ▬ Dende Konstanty, Kazimierz Ostrowski [pseud. zbior.] [wybór i oprac.] - patrz: KIHAM – zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji. Warszawa: Bratnie Słowo 1987. – uw
 ▬ Deptułowa Ewa - patrz: Ewa Jabłońska-Deptułowa – uw
 ▬ Derewiecki Marek - patrz: Andrzej Słowakiewicz [pseud.] – uw
 ▬ Destouches Louis Ferdinand – patrz pseud.: Louis Ferdynand Céline – uw
 ▬ Detlaff [także Dettlaff] Roman: Śmierć dziecka. - patrz w: Grudzień 1970. Relacje. Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1983. – uw
 ▬ Detlaff Roman [tekst w]: Grudzień [19]70. Wydanie specjalne. [1980]; Grudzień 1970. Relacje. Część 1. Gdańsk: Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych MKZ NSZZ „Solidarność” 1981. – uw
 ▬ Deutsch Karl: Polityka w Stanach Zjednoczonych [tłum. z książki: „Politics and Government. How people decide their fate”. Wyd. III. Boston 1980, fragm. ze s. 231-300] – tłum. Jakub Karpiński. – patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. – uw
 ▬ Dębicki Stanisław [przeł. z ros.] - patrz: Iwan Sołoniewicz: Rosja w obozie koncentracyjnym. – uw
 ▬ Dębicki Zdzisław: O autorze. - patrz w: Eugeniusz Małaczewski: Koń na wzgórzu. Opowiadania. Część 1. Warszawa: Pokolenie 1986. – uw
 ▬ Dębski Maciej: Wybory ? Myśl Niezależna. Dodatek do nr 1(20) 1984. A5, 2 s., off. z masz. J-577*[wg Pil-412 i BMW 1984 nr 5-6 s. 38] - [czasopismo] – uw – MM
 ▬ Dębski Marek [pseud. - właśc. Zdzisław Krasnodębski] [oprac.] - patrz: Max Weber: Polityka jako zawód i powołanie. Warszawa: Nowa. – uw
 ▬ Dębski Maciej [pseud.] - właśc. Jerzy Ciemniewski – uw
 ▬ Dębski Maciej: Zamach stanu a prawo. - patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. – uw
 ▬ Dębski Maciej [pseud.] - patrz: Paweł Stelm [pseud.], Maciej Dębski [pseud.]: Samorząd terytorialny. – uw
 opis książki Diabeł w skradzionym ornacie.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, 8 s., off. z masz.
Tytuł nagł.
J-578, BN-0917*[wg J] – op
 ▬ Diakow Borys: Przeżyte.
- w tomie: We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 179-225.
– uw
 opis książki Diakow Borys: Przeżyte.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum, 1981.
A6, 47,[1] s., off. z oryg., c. 30 zł.
Przedruk z tomu: We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 179-225. Przekład z miesięcznika Zwiezda Leningrad, marzec 1963: Zdzisław Miłoszewski. Tytuł oryg.: Борис Александрович Дьяков: Пережитое. Звезда 1963 № 3.
BN-0921, Sup-125, Ka-296, BJ-0756, FC-10961, Br-0476, ECS-01947, ST15-0797, Nukat-1325603 – MM
 ▬ Diatłowicki Jerzy: Procesy integracji i dezintegracji świadomości społecznej na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. - patrz: Świadomość społeczna Polaków. Akces, Kos 1986. – uw
 opis książki Didier Stanisław: Rola neofitów w dziejach Polski.
Warszawa: nakł. Myśli Narodowej, 1935.
21 cm, 130 s.
Odbitka z Myśli Narodowej. Na s. tyt. r. wyd. 1934.
– uw
 opis książki Didier Stanisław: Rola neofitów w dziejach Polski.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982-1984].
A5, [1],6-130,[2] s., err., off. z oryg., [c. 240-300 zł].
Przedruk z wyd.: Warszawa: nakł. Myśli Narodowej 1934.
[K-1705, G-82/41*, J-579 - błędnie: s. 180], Ł-99, S-48/2639, BN-0918*[wg K]=BN-0919 – op
 opis książki Didier Stanisław: Rola neofitów w dziejach Polski. Wyd. III.
Poznań: Wydawnictwo Wers, marzec 1999.
Rewizja Historii; tom 12.
ISBN 83-86906-67-7.
– uw – MM
 ▬ Dalsze wydania:
- Wyd. 3. Warszawa: Hobbysta 2007;
- Ostoja 2010. ISBN 978-83-60048-13-9.
– uw
 ▬ Dietl Jerzy: Moralne aspekty rynku sprzedawcy /11 stycznia 1984 r./. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 ▬ Dietl J[ózef] - patrz: Uwagi do projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie: zasad reglamentacji mięsa i jego przetworów parafowanego z ramienia NSZZ „Solidarność” przez zespół roboczy reprezentowany przez: Krzysztofa Hagemajer, Marka Jarosińskiego oraz prof. J. Dietla jako eksperta. Łódź 1981. – uw
 ▬ Diomko Mikołaj Sergiejewicz - patrz: Kariera Mikołaja Sergiejewicza Diomko czyli Mieczysława Moczara; Kariera Nikołaja Sergiejewicza Diomko; Wacław Łódzki: Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar; Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar. – uw
 opis książki Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim. Zebrał i do druku podał Jerzy Illg. Wyd. I.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1988.
A5, okł.kart., 86,[1] s., off. z masz., [c. 650-700 zł].
Autorzy tekstów: Jerzy Illg, Natalia Gorbaniewska, Josif Brodski. Rozmowę z Josifem Brodskim prowadzili: Natalia Gorbaniewska, Bengt Jangfeldt, Jerzy Illg, Lars Kleberg i Svante Weyler. Rozmowę z Natalią Gorbaniewską i Tomasem Venclową prowadził Jerzy Illg. Tłumaczenie: P.F., Zygmunt Barczyk, A.P., J.I., Andrzej Mietkowski, J.P.I.
J-324, BN-0920, Ka-297, Hoo99/177[Illg], BJ-0403, FC-8326, Br-0475, ECS-00223, ST15-0798, Nukat-166698 – MM
 ▬ Divini redemptoris. - patrz: A quo primum; Humanum genus; Divini redemptoris. [Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu 1989]. – uw
 ▬ [Djilas] Dżilas Milovan: Chrystus i komisarz. – patrz w: George Urban: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana. – uw
 ▬ [Djilas] Dżilas Milovan: Czyżby ta sama mieszanka. - patrz w: Wybór tekstów Puls, „Aneks”. [Kraków]: Rota [1983 ?]. – uw
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Istota komunizmu.
B.m. [Wrocław]: Wydawnictwo Związkowe „Victoria”, 1983.
16 cm, [6] s., druk.
NSZZ „Solidarność” Nauka - Oświata - Kultura. Zeszyty pomocnicze dla kursów samokształceniowych; 3.
Fragment książki: Nowa klasa wyzyskiwaczy. Paryż: Instytut Literacki 1957.
K-1706, G-83/118, J-580*, BN-0922*[wg K], Sup-126, Br-0478, [ECS-04949, Nukat-203192 – Zeszyty…, bez inf. o tytule tekstu] – op
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Komunizm a klasa robotnicza.
B.m. [Toruń]: b.w., b.r. [ok. 1980].
A4 poz., [5] k., ksero dwułam.
Kopia art. z: Aneks 1973 nr 1, s. 76-85.
ST15-0799 – op
 opis książki Djilas Milovan: Nowa klasa = “The new class”.
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1957.
29 cm, [2],91 s.
Zeszyty Bibliograficzne; nr 4(57).
Zawiera także tłumaczenia recenzji pracy M. Djilasa z czasopism angielskich, francuskich, niemieckich i rosyjskich.
– uw
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Nowa klasa wyzyskiwaczy (Analiza systemu komunistycznego).
Paryż: Instytut Literacki, 1957 [1958].
22 cm, 221,[3] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom XXVII.
Spolszczył Juliusz Mieroszewski.
– uw
 opis książki Djilas Milovan: Nowa klasa. Analiza systemu komunistycznego.
Nowy Jork: Związek Dziennikarzy R.P., Syndykat w Ameryce Pólnocnej, 1958.
22 cm, 229 s.
Przełoźył Aleksander Lisowski.
– uw
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Nowa klasa.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1981.
– op
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Nowa klasa. Wyd. II.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1981. [właśc. 1984].
A5, okł.kart., [2],230 s., off. z oryg. i masz., [c. 500-550 zł].
Przełożył: Aleksander Lisowski. [Przedruk z wyd.: Nowy Jork: Związek Dziennikarzy R.P., Syndykat w Ameryce Pólnocnej 1958]. Zawiera również: Janusz Korwin-Mikke: Milovan Djilas [ur. 1911], s. 1-2; Tenże: Posłowie, s. 230.
K-1707, G-84/115, J-582, BN-0923, Ka-347, Hoo99/174, [BJ-0757, FC-10965 - błędnie: przedruk z wyd. paryskiego], Br-0480, ECS-00224, ST15-0800, Nukat-655401 – MM
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Nowa klasa. Analiza systemu komunistycznego.
B.m.: b.w., b.r.
A4 poz., 3-229 s.
Ka-4651 – op
 ▬ [Djilas] Dżilas Milovan: Nowa klasa wyzyskiwaczy. Fragment. Gdańsk: Victoria b.r. Dun-30[błędnie] - patrz: Milovan [Djilas] Dżilas: Istota komunizmu. [Wrocław]: „Victoria” 1983. – uw
 opis książki [Djilas Milovan] Dżilas o Gorbaczowie. Rozmowa George’a Urbana z Milovanem Dżilasem.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1989.
A6, okł.kart., 68 s., off. ze skł., [c. 2500 zł].
Przekład: Pola Merykańska [pseud.]. Tytuł oryg.: Djilas on Gorbachow [właśc. Gorbachev], w: Encounter 1988, vol. 71, nr 3, 4.
BN-5750, Ka-346, Hoo99/175, BJ-0762, FC-10968, Br-0477, ECS-00246, ST15-0801, Nukat-426212 – MM
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Rozmowy ze Stalinem.
Paryż: Instytut Literacki, 1962.
22 cm, 142,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom LXXXII.
Z ang. przełożył: Adam Ciołkosz. Podstawa tłum.: Conversations with Stalin. 1962. Tytuł oryg.: Susreti sa Staljinom.
– uw
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Rozmowy ze Stalinem.
Wałbrzych: Niezależne Słowo, 1981.
A5, druk.
Z ang. przełożył: Adam Ciołkosz. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962. 8-stronicow wkładki do Niezależnego Słowa od nr 24(17.07) do nr 29 oraz 33 i 41-42 [nie widziałem nr 46 i 50] - razem 64 s. - brak dalszego ciągu z powodu stanu wojennego.
Sup-129[wg sześciu wkładek], ST15-0802[48 s.] – MM [osiem wkładek]
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Rozmowy ze Stalinem.
Wrocław: Universitas, 1981.
A5, okł.kart., 142,[2] s., off.
Z ang. przełożył: Adam Ciołkosz. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962.
BN-0927*[wg WiMBP Wroc], Sup-129*[wg ILwK, BN*], UAM, Br-0481 – op
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Rozmowy ze Stalinem.
B.m. [Warszawa]: Oficyna WE [Wydawnictwo Enklawa], b.r. [1983].
A5, okł.kart., [4],9-142,[1] s., off. z oryg., [c. 350 zł].
Z angielskiego przełożył: Adam Ciołkosz. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962.
K-1708, G-83/119, J-583, BN-0925*[wg BUW], BaBN-b1372071, Sup-130, Ka-4651, FC-36521*[wg BN], ST15-0803{[2],9-142,[1] s.}, Nukat-1945207 – MM
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Rozmowy ze Stalinem.
B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil, b.r. [1986].
A6, okł.kart., 142,[1] s., off. z oryg., [c. 350-430 zł].
Z ang. przełożył: Adam Ciołkosz. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962.
G-86/61, CJ-760, J-584, BN-0926, Sup-131, Ka-348, BJ-0759, FC-10967, Nukat-2919571 – MM
Odmiany materiałowe:
- karton okładki biały słabej jakości, gąbczasty; pierwsze 128 s. na ładnym białym papierze a ostatnia składka na grubym kartonie przypominającym okładkowy; egz. obcięty [krzywo] jedynie od góry i z boku – MM;
- karton okładki szarożółtawy niezłej jakości, egz. nieobcięty – MM
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Rozmowy ze Stalinem.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, [4],9-142,[1] s., off. z oryg.
Z ang. przełożył: Adam Ciołkosz. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962. Wydanie identyczne jak wyd. Oficyna WE [nieco brudniejsze są klisze offsetowe] lecz bez okł. Istnieją egz. spięte i obcięte jak również nieobcięte i niespięte.
BN-0924, Sup-128, Ka-349, BJ-0758, FC-10966, ECS-02214, ST15-0805, Nukat-748599 – MM [egz. nieobcięty i niespięty]
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan: Rozmowy ze Stalinem.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [4],9-142,[1] s., ksero jednostr.
Okł.: szary kart. bez nadruku. Z ang. przełożył: Adam Ciołkosz. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962.
ST15-0804 – op
 opis książki Djilas Milovan: Rozmowy ze Stalinem.
Warszawa: Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Naczelna. Wydział Propagandy, 1988.
20 cm, 99 s.
Informator Polityczny; nr 13. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
BJ – uw
 opis książki Djilas Milovan: Rozmowy ze Stalinem.
Warszawa: Iskry, 1991.
Zawiera też: Paweł Wieczorkiewicz: Posłowie. ISBN 83-207-1357-9.
– uw – MM
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan, Urban George: Kwadratura koła. Z Milovanem Dżilasem rozmawia George Urban.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura Solidarności V, 1986.
A5, okł.kart., 90 s., off. z masz., c. 350 zł.
Tekst ukazał się w: Encounter w 1979 r. a następnie wraz z uzupełnieniem Dżilasa z jesieni 1981 r. ukazał się w książce: Stalinism. It’s Impact on Russia and the World. 1982. Na s. 90 spis treści.
K-3564, G-86/172, CJ-761, J-581, BN-0928, Ka-3303, BJ-0760, FC-10964, Br-0479, ECS-02213, ST15-0806, Nukat-1719884 – MM
 opis książki [Djilas] Dżilas Milovan, Urban George: Kwadratura koła. Z Milovanem Dżilasem rozmawia George Urban.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura Solidarności V, 1986.
A5, okł.kart., 89 s., off. z masz., c. 350 zł.
Tekst ukazał się w: Encounter w 1979 r. a następnie wraz z uzupełnieniem Dżilasa z jesieni 1981 r. ukazał się w książce: Stalinism. It’s Impact on Russia and the World. 1982. Brak spisu treści.
BJ-0761, FC-10963 – op
 ▬ [Djilas] Dżilas Milovan [rozm.] - patrz: Michael Charlton: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989; George Urban: Stalin i stalinizm. Rozmowy Georg’a Urbana. Myśl [1987-8]. – uw
 opis książki Dlaczego konieczny jest na wsi Związek Zawodowy Rolników.
B.m.: b.w. [NSZZ „S” RI], b.r. [ok. 1980].
A4, 4 s., powiel.
BJ-3222, FC-10538 – op
 opis książki Dlaczego mówimy: Nie.
Katowice: b.w., b.r.
A4, [2],24 s.
Ka-3915 – op
 ▬ Dlaczego stworzono SKR-y? [właśc. KSR-y?]. B.m. [Warszawa]: Region Mazowsze, b.r. A4, 3 s., powiel. Skrót SKR-y przekreślony, nadpisane KSR-y. Zespół Roboczy ds. Samorządu Pracowniczego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Druk Regionu Mazowsze Nr 207. ST15-0807 – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.