Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:



Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Do - Dol

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 09.06.2019 r.
 
 
 opis książki …Do ciebie, Panie bije ten głos… Śpiewnik wrocławskiego środowiska akademickiego na powitanie Papieża.
Wrocław: b.w., 21-VI-1983.
A5, 28 s.
Tytuł okł. Zawiera też: …aby nie zostało zmarnowane dziedzictwo wolności i prawdy… Fragmenty wypowiedzi ojca Świętego Jana Pawła II.
Hoo99/174, BaBN-b1693008, Nukat-2196531[Oss] – op
 ▬ …do Częstochowy przez pole, las… - patrz: Magdalena W., Siostra: …do Częstochowy przez pole, las… Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1989. – uw
 opis książki Do członków Komisji Krajowej. Stanowisko ZR „Dolny Śląsk” wobec aktualnej sytuacji.
Wrocław: b.w., 1981.
A5, 4 s., off. z masz.
ST15-0815 – op
 opis książki Do czytania w czas adwentowy.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
A4, okł., 25 k., err., powiel. jednostr., [c. 60-100 zł].
Tytuł okł. K. 25 jest tylną okł. Errata na k. 25. Wybór wierszy powstałych po 13.XII.1981. Autorzy utworów: Ernest Bryll, Leonard Jeleń [pseud.], K.D. [krypt.], Witold Strzelecki [pseud.], J.J., Józef Ogrodnik, L.Sł., Paweł Uhrocki, Karolina Jacuńska, Z.J., Anonim, Krzysztof Bogaj. Znak graficzny wydawcy: dłoń z palcami ułożonymi w kształt litery V.
Pil-423, K-1716, G-83/107 i 108*{wg SK-5 s. 193 - [2],25 s.}, CD-15, CJ-1626, J-606 i 607*[wg SK-5], BN-0958*[wg K]=BN-0959, Ka-303, KS-0511, HN-001209653, BJ-0773, FC-10977, Br-0487, ECS-05594, Nukat-1858716 – MM
 ▬ Do funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ich Rodzin. Bydgoszcz: Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, b.r. [1981]. A4, 2 k., powiel. ST15-0816, ST15-0817[inny skład tekstu] – uw
 opis książki Do generała. Wiersze.
Gdańsk: Wydawnictwo Politechnika Gdańska, 1982.
K-1717*, G-82/44*, CD-16*[wg K*], Dun-24, J-608*[wg SK-4 s. 124], BN-0960*[wg K*], KS-0439*[wg MJ*] – op
 opis książki Do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
B.m. [Gdynia]: b.w., b.r. [1980].
A5, 6 s., off. z masz.
Początek tekstu: My niżej podpisani przedstawiciele różnych zawodów… [w druku brak podpisów]. Pod tekstem: Warszawa, grudzień 1976 roku. Tekst drukowany i kolportowany razem z: Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Zarządu Portu Gdynia nr 5 z 18.09.1980 r. [nie wykluczam, że matryce pisane na tej samej maszynie do pisania].
O tekście: Przemysław Gasztold-Seń: Przeciwko KOR-owi i Gierkowi – „List 2000”. Dzieje Najnowsze. 2011, nr 1, s. 187-196.
– MM
 ▬ Do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. [grudzień 1976].
- w: Rzeczywistość 1981 nr 12;
- w: Dzieje Najnowsze 2011, nr 1, s. 192-196 [wersja wyraźnie anty-KOR-owska, zapewne pierwsza, wg AIPN 0204/805].
– uw
 opis książki Do kraju tego
Miejsce postoju [właśc. Łódź]: b.w. [Bractwo św. Kazimierza przy Kościele o.o. Jezuitów], 1987.
A5, okł.kart., 2-63,[2] s., stdr. z masz., [c. 150-250 zł].
Tytuł okł. Wiersze poświęcone Wilnu i wileńszczyźnie. Autorzy: Kazimierz Wierzyński, Adam Mickiewicz, August Bielowski, Władysław Syrokomla, Wincenty Pol, Edward Słoński, Józef Batorowicz, Leonard Okołow Podhorski, Tadeusz Łopalewski, Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska, Jadwiga Wokulska, Wiktor Hulewicz, Kazimiera Iłłakowiczówna, S.S., Władysław Broniewski, Henryk Rasiewicz „Kim”, Michał Liniewski, Czesław Miłosz, Jan Minkiewicz, Ryszard Kiersnowski oraz anonimowe.
KN’87-153, CD-17, BŁ-33, CJ-771, J-609, BN-0961, KS-0631 – MM
 ▬ Do młodych demokratów w Polsce. Apel wystosowany przez 3 byłych członków ZMD, obecnych uczestników RWD. - patrz w: Młodzi demokraci. Łódź-Wrocław 1979. Łódź-Wrocław-Warszawa: „Idea” 1980. – uw
 ▬ Do młodzieży wsi i miast. – patrz: Gurnicz Antoni [pseud.]: Do młodzieży wsi i miast. Posłanie Wiciarzy. – uw
 opis książki Do Obiecanej Ziemi poprowadź…
B.m. [Zabrze-Zaborze]: Wydawnictwo Internowanych; Obóz dla Internowanych w Zabrzu-Zaborzu, b.r. [czerwiec-lipiec 1982].
Rękopis przeb.
Linoryt na okł. wykonał: Jerzy Zimny, inicjatywa wydawnicza: Czesław Ciupiński.
[wg wiersze-jacka-okonia.republika.pl] – op
 ▬ Do obywatela Ministra Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa. [List otwarty]. Łódź: b.w. [Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela], 5 października 1980. A4, 3 s., powiel. ST15-0818 – uw
 ▬ Do obywatela Ministra Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa. [List otwarty]. Łódź: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, 5 października 1980. A4, 3 k., światłokopia. List podpisali: Zbigniew Bruski, Marek Chwalewski, Karol Głogowski, Walenty Jakobson, Stanisław Januszkiewicz, Adam Pleśnar, Bogumił Włodarski, Adam Wojciechowski, Stanisław Załuski. ST15-0819 – uw
 opis książki Do obywateli członków NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Kraków]: b.w. [NSZZ „Solidarność” Akademii Ekonomicznej], b.r. [1981].
A4, 4 s., off. z masz.
Uchwała przyjęta na Walnym Zebraniu członków NSZZ „Solidarność” Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniu 15 stycznia 1981 roku.
BJ-3150, FC-9248 – MM [ksero z epoki]
 ▬ Do Polaków w kraju i za granicą. - patrz: Karta 84. – uw
 ▬ Do Polek i Polaków. Polska nie może być Polską, gdy jest okradana z wielkości. Przeczytaj i podaj dalej.
Warszawa: Niezależna Myśl Polska, 1981.
A5,13 s.
Zawiera założenia programowo-organizacyjne Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”.
ESC-05491 – uw
 opis książki Do Prymasa Polski. Zespół Redakcyjny Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”.
Warszawa: 7.IV.1982.
A4, [1],67 s., masz. przeb.
Jest to: Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty. Marzec 1982. Tytuł jest nagłówkiem jednego z listów przewodnich drukowanych zazwyczaj przy głównym tekście.
J-4056*[wg Pil-424], BN-0962*[wg Pil] – op
 opis książki Do przedstawicieli świata nauki i kultury – posłów na Sejm PRL.
B.m.: b.w., 1977.
A4, 4 k., masz. przeb.
List zawiera 172 nazwiska: od Daria Andrejew do Ewa Żółkiewska. Podpisane: 6 stycznia 1977 r.
ST15-0820, AO IV/04.02.04 – op
 ▬ Do przedstawicieli świata nauki i kultury – posłów na Sejm PRL. 6 stycznia 1977.
- w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 145-146 [pod tytułem: Apel intelektualistów do przedstawicieli świata kultury i nauki – posłów na Sejm PRL w sprawie powołania komisji poselskiej dla zbadania nadużyć i gwałtów stosowanych przez władze państwowe wobec robotników – uczestników czerwcowego protestu].
– uw
 ▬ Do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na ręce Marszałka Sejmu ob. Stanisława Gucwy. B.m.: b.w., 1977. A4, [2] k., masz przeb. Dot. wydarzeń czerwca 1976. 42 nazwiska sygnatariuszy: od Wojciech Arkuszewski do Andrzej Zozula. Podpisane: styczeń 1977 r. ST15-0821 – uw
 ▬ Do Sejmu PRL, Warszawa, ul. Wiejska 4/6. B.m.: b.w. [Robotnik], 1979. A4, [2] s., powiel. Dat.: Grudziądz, kwiecień 1979 r. Dot. zaopatrzenia Grudziądza w towary w sklepach. ST15-0822 – uw
 ▬ Do Sejmu PRL, Warszawa, ul. Wiejska 4/6. B.m.: b.w. [Robotnik], 1979. A4, [2] s., powiel. Dat.: Grudziądz, kwiecień 1979 r. Dot. zaopatrzenia Grudziądza w towary w sklepach. Drugi wiersz w tabeli: słowo „olejnych” skreślone i postawiony st. [?!] „białych”. ST15-0823 – uw
 ▬ Do społeczeństwa. Warszawa 10 maja 1979 r. Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”. Warszawa: KSS „KOR”, 1979. A4, 3 k., powiel. ST15-0824, Nukat-4262776 – uw
 opis książki Do społeczeństwa. Warszawa 15 maja 1979 r. Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”.
Warszawa: KSS „KOR”, 1979.
A5, 8 s., powiel.
Tytuł nagł.
BJ-1858, FC-10102, Nukat-2428969 – op
 opis książki Do społeczeństwa. Warszawa 15.05.1979 r. Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”.
Warszawa: KSS „KOR”, 1979.
A5, 4 s., off. z masz.
Tytuł nagł.
ST15-0825, Nukat-4155106 – MM
 ▬ Do społeczeństwa. Warszawa maj 1979 r. Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”.
- w: Komunikat, 12 czerwca 1979, nr 30, s. 4-7;
- w: Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Warszawa: PWN; Londyn: Aneks1994 s. 386-389;
- w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 502-507.
– uw
 ▬ Do społeczeństwa polskiego. B.m.: b.w., 1977. A4, 3 k., masz. przeb. Deklaracja powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela z dnia 25 marca 1977 r. Podpisana przez 18 osób: od Mieczysław Boruta-Spiechowicz do Bogdan Papiernik. ST15-0826 – uw
 ▬ Do społeczeństwa polskiego. 1977.
- w: Opinia, 30 kwietnia 1977, nr 1, s. 12-13.
- w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 165-167.
– uw
 opis książki Do społeczeństwa polskiego. Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”. Warszawa, 23 sierpień 1980 r.
Warszawa: MKS, 1980.
A5, 3,[1] s., druk.
Zawiera: Żądania strajkujących załog.
ST15-0827, Nukat-3419559[BUW – Do społeczeństwa, bez słowa: polskiego] – op
 ▬ Do Społeczeństwa Toruńskiego. Toruń: MKZ NSZZ „Solidarność”, 1981. A4, 2 k., powiel. ST15-0828 – uw
 opis książki Do uczniów szkół średnich Dolnego Śląska.
Wrocław: Rada Oświaty Niezależnej Regionu Dolny Śląsk, 1985.
A5, okł., 54,[1] s., off. z masz., bezpł.
Biblioteczka Ucznia; Zeszyt 1.
K-1718, J-610*[wg K], BN-0964*[wg K], BaBN-b1275194, Ka-2085, HN-000548310, BJ-0774, FC-10976, Br-0489, Nukat-969314 – MM
 opis książki Do uczniów szkół średnich Dolnego Śląska. [Wyd. 2].
Wrocław: Rada Oświaty Niezależnej przy RKS NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk, 1986.
A5, 54 s., off. z masz., bezpł.
Biblioteczka Ucznia; Zeszyt 1.
CJ-772*, J-611*[wg Obecność nr 21 s. 86], BN-0963*[wg J*], BaBN-b1429101, Ka-1035, BJ-0775, FC-10975, Br-0490, Nukat-2147642 – op
 opis książki Do ujarzmionych narodów Europy Środkowej - posłanie.
B.m.: Polski Komitet Niepodległościowy, b.r. [1987].
A5, 12 s., off. z masz.
Tytuł nagł. Tekst z 23 sierpnia 1987 r.
CJ-1268, J-612, BN-0965*[wg J], Hoo99/174, Ka-5095, Br-0491[27 sierpnia], ST15-0829 – op
 ▬ Do współczesności. - patrz: Glosariusz 5. Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka polskiego w klasie maturalnej. Wrocław: 1989. – uw
 opis książki Do wszystkich Polaków ! (Wrocław, 10.X.1982).
Wrocław: Nakł. i wydaw.: Biuletyn Centralny.
A4, 4 k., powiel., nakł. 1000 egz.
J-4201*, BN-0966*[wg J*], BJ-0777, FC-10972 – op
 opis książki Do wszystkich zakładów pracy w Krakowie.
Kraków: Studencki Komitet Strajkowy Politechniki Krakowskiej, 1981.
A5, 4 s., off. z masz.
Zawiera teksty: Dlaczego strajkują studenci? - tekst podpisany: Biuro Informacyjne SKS Politechniki Krak[owskiej]. Kraków, dnia 25.11.1981; Informacja o konflikcie i akcji strajkowej w WSI Radom; Misja dobrej woli. Informacje zaczerpnięto z biuletynu Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego.
– MM
 ▬ dob. [tłum.] - patrz: Milton Friedman, Rose Friedman: Wolny wybór. (Wypowiedź osobista). Kraków: -X- 1988. – uw
 opis książki Doberski Franciszek: Pamiętnik więźnia z 1944-54.
Warszawa: Prawy Margines, 1990.
A5, okł.kart., 110,[4] s., off ze skł., [c. 8000 zł].
Na okł.: Tak było… 1944 1954 w sowieckich łagrach.
BJ-0778, FC-10974, Nukat-2793985 – uw – MM [ExLibris Chojnackich]
 ▬ Dobiecki Artur [oprac.] - patrz: Edgar Vincent D’Abernon: Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. Pod Warszawą 1920. – uw
 ▬ Dobiecki Michał [pseud. - właśc. Marek Pernal] [przekł. i oprac.] - patrz: Czechosłowacja - Sierpień 1968. Wybór dokumentów i publicystyki. Część II. Warszawa: Krąg 1981. – uw
 ▬ Dobiesławski Włodzimierz [pseud. - właśc. Robert Stiller] - patrz: Edmund Jezierski: A gdy komunizm zapanuje… Powieść przyszłościowa z 1927 roku. Warszawa: Rekontra 1985. – uw
 ▬ Dobosz Bogdan - patrz: Waldemar Fydrych, Bogdan Dobosz: Hokus Pokus czyli Pomarańczowa Alternatywa. Wrocław: Aspekt, Kret 1989. – uw
 ▬ Dobosz Henryk - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 opis książki [Doboszyński Adam]: Adam Doboszyński. Życie i czyn.
B.m.: Wydawnictwo ONR im. Adama Doboszyńskiego, b.r. [1984-6].
A5, 12 s, off. z masz.
Brak k. tytułowej; na okł. tylko nazwa wydawnictwa. Tytuł podano na s. 3.
CJ-773, J-613, BN-0011*[wg J] – op
 opis książki Doboszyński Adam: Gospodarka narodowa.
Warszawa: Nakładem Towarzystwa Wydawniczego „Patria”; druk. F. Wyszyński, 1934.
21 cm, VIII,310,[1] s.
– uw
 opis książki Doboszyński Adam: Gospodarka narodowa. Wyd. 2 przejrzane i uzupełnione.
Warszawa: Skł. Gł. Admin. „Myśli Narodowej”; druk. T. Dobrzańskiego w Piotrkowie Tryb., 1936.
19 cm, VII,[1],325,[2] s.
– uw
 opis książki Doboszyński Adam: Gospodarka narodowa. Wyd. 3.
Piotrkowie Tryb.: druk. T. Dobrzańskiego, 1937.
21 cm, VII,[1],325,[2] s.
– uw
 opis książki Doboszyński Adam: Gospodarka narodowa.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, VII,[1],325,[2] s., off. z oryg., [c. 500 zł].
Przedruk z wyd. 2 przejrz. i uzup.: Warszawa 1936.
J-614, BN-0967, BaBN-b1275197, Nukat-1245892 – op
 opis książki Doboszyński Adam: Gospodarka narodowa.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983].
A5, VII,[1],325,[2] s., off. z oryg., [c. 770 zł].
Przedruk z wyd. 2 przejrz. i uzup.: Warszawa 1936.
K-1719, G-83/109, J-615 – op
 opis książki Doboszyński Adam: Gospodarka narodowa. Wyd. 3 poprawione.
Wrocław: Nortom, © 2004.
21 cm, 241,[1] s.
ISBN 83-89684-30-6.
– uw
 opis książki Doboszyński Adam: Stronnictwo Narodowe po śmierci Dmowskiego.
B.m. [Londyn]: b.w., 1946.
28 cm, 6 s.
Nukat-2153964[BUŁ] – uw
 opis książki Doboszyński Adam: Stronnictwo Narodowe po śmierci Dmowskiego.
Wydawnictwo „Jutro”, (1985-1986).
wg Krzysztof Kawęcki: Nasza akcja narodowa. - w: Narodowcy w PRL. Dod. specj. IPN. Niezależna Gazeta Polska, 3.10.2008 s. V – op
 opis książki Doboszyński Adam: Studia polityczne.
Na uchodztwie [właśc. Germany: American Zone], 1947.
22 cm, 493 s.
– uw
 opis książki Doboszyński Adam: Studia polityczne.
Warszawa: Wydawnictwo Antyk, 1984.
CJ-1627[*], J-616*, BN-0968*[wg J*], {wg spisu w: Gustaw Herling-Grudziński: Inny świat. Zapiski sowieckie. 1987, s. [255]} – op
 opis książki Dobraczyński Jan: Korzenie komunizmu.
Antyk.
{wg spisu w: Gustaw Herling-Grudziński: Inny świat. Zapiski sowieckie. 1987, s. [255]} – op
 opis książki Dobraczyński Jan: Literatura i sztuka w Z.S.R.R. [Tytuł okł.]: Literatura bolszewicka.
B.m. [Warszawa]: Awers, b.r. [1986].
A5, okł., 24 s., off. z oryg., c. 80 zł.
Przedruk z: Bolszewizm. Praca zbiorowa. Lublin: Uniwersytet, Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej, 1938. Uniwersyteckie Wykłady dla Duchowieństwa; t. 3. Koniec tekstu na III s. okł. Na s. IV okł.: [Nota od wydawcy].
K-3567, G-86/55, CD-401, CJ-774, J-617, BN-0969, Ka-302, Hoo99/174, KS-1272, BJ-0779, FC-10984, Br-0492, ECS-04978, ST15-0830, Nukat-568392 – MM
 opis książki Dobrecki Krzysztof: Imperium absurdu. Wyd. 2 poszerzone.
Konin: Druk. Harcerska; Wydział Spraw Społecznych UW [Urzędu Wojewódzkiego], 1994.
ISBN 83-86303-00-X. Wyd. 1 ukazało się w 1988 r. pod pseud.: Józef Pomorski.
– uw
 ▬ Dobrowolski Hieronim - patrz: Hermeneutyk [pseud.] – uw
 opis książki Dobrowolski Tomasz: Tomizm - filozofia szczęścia. Szkic filozofii tomistycznej.
Londyn: Veritas, 1952.
19 cm, 63 s.
– uw
 opis książki Dobrowolski Tomasz: Tomizm - filozofia szczęścia. Szkic filozofii tomistycznej.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1984].
A5, okł. kart., [6],9-61 s., off. z oryg., [c. 130 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1952.
K-1720, G-84/102*, J-618*, BN-0970, ST15-0831 – op
 ▬ Dobry Stanisław [pseud.] - właśc. Tomasz Stankiewicz – uw
 ▬ Dobry Stanisław - patrz: Witold Brzoza, Stanisław Dobry, Jan Kowalski, Andrzej Malinowski: Sierpień po grudniu. w: Analizy. Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982. Almanach stanu wojennego nr 2; Witold Brzoza, Stanisław Dobry, Jan Kowalski, Andrzej Malinowski [pseud.]: Sierpień po grudniu. Program walki o Państwo Porozumienia Narodowego. 1982. – uw
 ▬ Dobrzyniecki Jacek [oprac. graf. & collages] - patrz: Danuta Błaszak: Anegdoty liryczne. Warszawa: Nurt 1989. – uw
 opis książki Dobrzyński Andrzej: Marginess. Rysunki.
Szczecin: Wydawnictwo Wolność i Pokój, 1989.
A5, okł. kart., [24] s., off. z rys.
S-154/3374, ST15-0832, Nukat-4134608[UMK] – op
 ▬ Dobrzyński Konstanty: Pogrzeb Romana Dmowskiego [wiersz]. - patrz w: [Dmowski] Roman Dmowski 1864-1939 w pięćdziesięciolecie śmierci. Warszawa: Sprawa Polska 1989. – uw
 ▬ Doczyk Henryk - patrz w: Andrzej Krajewski: Region USA. Warszawa: Prawy Margines 1988. – uw
 opis książki Dodatkowe postulaty komitetu strajkowego PLO Szczecin.
B.m. [Szczecin]: b.w., b.r. [1980-1981].
A4, 5 s., ksero z masz.
Zawiera 40 punktów.
– MM
 ▬ Dodziuk Anna - patrz: Barbara Dąbrowska [pseud.] – uw
 opis książki Dojrzewanie. Gdańskie Środowiska Twórcze.
B.m. [Gdańsk]: Niezależne Wydawnictwo „Wolna Myśl”, 1987.
A5, okł.kart., [4],3-108,[2] s., off. z masz., c. 400 zł.
Opracowanie i redakcja całości: Henryka Dobosz, Tadeusz Skutnik. Antologia tekstów i wierszy jako dar na przyjazd papieża Jana Pawła II w Gdańsku w VI 1987 r. Zawiera teksty:
- Henryka Dobosz, Tadeusz Skutnik: [inc.:] Istniejemy wpisani w koło Historii…;
- Teresa Ferenc: Mój czas nie jest abstrakcją;
- Maria Boduszyńska-Borowikowa: Sprzeciwiać się, złu;
- Bożena Ptak: Dom;
- Krystyna Lara: To byłam ja;
- Andrzej Zbierski: Gdańsk wielkich przeznaczeń;
- Tadeusz Bolduan: Przełamywanie oporów;
- Jerzy Zaleski: Czas doświadczeń, czas nadziei;
- Bolesław Fac: O modlitwie;
- Stanisław Dąbrowski: Nigdy nikt;
- Anna Janko: Śmierci naturalna;
- Kazimierz Nowosielski: Z ciemności;
- Krystyna Pieńkowska: Byłam „elementem”;
- Bogdan Borusewicz: Moje uniwersytety; - Andrzej Michałowski: Nie ma odwrotu od danego słowa;
- Antoni Grabarczyk: Ta chwiejność…;
- Jerzy Afanasjew: Kolędnicy;
- Stanisław Eaden-Tempski: Modlitwa;
- Aleksander Jurewicz: Modlitwa człowieka bezbronnego;
- Lech Wałęsa: Grać, żeby wygrać;
- Jerzy Kowalczyk: Jacy jesteśmy, jaki jestem;
- Aleksander Hall: Opozycja znaczy odpowiedzialność;
- Milena Wieczorek: Powrót I;
- Zbigniew Jankowski: Modlitwa o drugą ojczyznę;
- Paweł Zbierski: Wiara i łatwowierność (fragmenty);
- Jerzy Kiszkis: Sztuka nie jest moralnie obojętna;
- Halina Winiarska: Znój wiary;
- Zbigniew Żakiewicz: Wzrastanie;
- Paweł Huelle: Kresy;
- Joanna Muszkowska-Pensonowa: Wobec spraw ostatecznych;
- Edmund Puzdrowski, W tym nagle rozjaśnionym widoku.
BN-0971, KS-0632, BJ-0780, FC-10985, Br-0493, ECS-04033, Nukat-72811 – MM
 ▬ Dokąd? - patrz: Grupa Samorządności Robotniczej Komuniści. – uw
 ▬ Dokument Protestu. Przegląd filmowy 5-7 września 1981.
Gdańsk: BIPS, 1981.
Dyskusyjny Klub Filmowy „Żak” im. Zb. Cybulskiego.
Wg BNWC-223 dodatek do nr 159 {22.08.1981} pisma BIPS Serwis informacyjny. – uw
 ▬ Dokument R[uchu] M[łodej] P[olski]. Wobec obecnych problemów kraju. Gdańsk: Młoda Polska 1981. - patrz: Ruch Młodej Polski. Wobec obecnych problemów kraju. Gdańsk: Młoda Polska 1981. – uw
 opis książki Dokumentacja postanowień Zgromadzenia działaczy NSZZ „Solidarność” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego na swoim pierwszym zebraniu w dniach 26 i 27 lutego 1988 roku.
B.m.: b.w., 1988.
A4, [25] s., powiel.
ST15-0833 – op
 opis książki Dokumentacja w sprawie bojówek SZSP. Fragmenty Raportu Madryckiego o przestrzeganiu Praw Człowieka i Obywatela w Polsce.
Szc[z]ecin: Akademicka Agencja Wydawnicza a, [19]’81.
A5, okł.kart., [3],2-30 s., off. z masz., [c. 35 zł].
Opracowanie: Komisja Helsińska w Polsce. Zawiera materiały dotyczące sprawy pobicia Henryka Wujca (Aneks V.6.).
Ł-100a, BN-0972, BaBN-b1275202{? – [2],9-30 s.}, Ka-1030, Hoo99/174, BJ-0781, FC-10986, Br-0494[fot.], ECS-02181, ST15-0834, Nukat-1837226 – MM
 opis książki Dokumentacja w sprawie TKN [Towarzystwa Kursów Naukowych]. Oświadczenia, Relacje, Zeznania [1979-1981].
Wrocław: NZS; Universitas, 1981.
A5, okł. kart., 36 s., off. z masz.
5 [pozycja wydawnicza].
Tytuł okł. Przedruk z: [Raport Madrycki] O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL. Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-Maja, 1980.
Ł-100b, BN-0973, Hoo99/174, KS-0324, Ka-4002, BJ-3090, FC-8751=FC-36537*[wg BN], Br-0495, ECS-04343, ST15-0835, Nukat-1541687 – MM
 opis książki Dokumenty bezprawia.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1978.
A5, 35,[1] s.
Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”.
S-49/1620, Ka-4756, Nukat-442386[BPW] – op
 opis książki Dokumenty bezprawia. Documents of Lawlessness.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1978.
47 s.
Tekst w języku polskim i angielskim.
Preibisz-31 – op
 opis książki Dokumenty bezprawia. Zbiór dokumentów dotyczących antyrobotniczych represji po strajkach czerwcowych. Opracowane przez Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”.
B.m. [Warszawa]: Nowa, [1978].
25 s.
HN-000509093 – op
 opis książki Dokumenty bezprawia. Opracowane przez Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1978].
A4, okł., 24,3 s., powiel.
Tytuł okł. Na dołączonych stronach na końcu zawiera dwa oświadczenia KSS „KOR” z 18.04.1978. W spisie wydawnictw Nowej na s. III okł. jest 19 pozycji.
BaBN-b1556402, BJ-1860{[6],24,[1] – inna kolejnosć spięcia kartek}, FC-10109[dodatkowo wszyto oświadczenie KSS „KOR” z 7 IV 1978 z opisami represji]=FC-36540*[wg BN], (Ka-305=Ka-2970){[2],24 s.}, Br-1185, ST15-0836, Nukat-5881 – MM
 opis książki Dokumenty bezprawia. Komitet Samoobrony Społecznej *KOR*.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978.
A4, okł., 24,2,[3] s., powiel. jednostr., okł. stdr.
Tytuł okł. Druk: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. grudzień 1978. Zlec. nr 1283. W spisie wydawnictw Nowej na ostatniej karcie jest 30 pozycji. W części egzemplarzy po k. 24 dołączono: Jan Walc: Medaliony [3 s. - przedruk z: Krytyka 1978 nr 1 s. 90-94]. [Okł. z orłem i milicyjnym meldunkiem o zatrzymaniu na s. IV była drukowana sitodrukiem w Łodzi wg projektu Wojciecha Hempla].
BN-0975, BaBN-b1275205, BaBN-b2518867[bez tekstu Walca], BJ-1859, FC-10108, Ka-5181{23,[4] s.}+(Ka-470=Ka-1033){24,[4] s.}, Br-1184[dołączono luzem: Oświadczenie KSS „KOR” z 18.04.1978; oraz: List protestacyjny redakcji Robotnika z XI 1979 w obronie Edmunda Zadrożyńskiego], ECS-02182, ST15-0837, ST15-0838[bez sygn. druk., zapewne bez karty ze spisem wydawnictw], {ECS-02182, Nukat-1247535 – 24,[3],[1] s.}, Nukat-2583498[BUŁ, bez tekstu Walca] – MM
 opis książki Dokumenty bezprawia. [Część] 1.
Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW, 1981.
A4, [27] s., powiel. jedno- i dwustronnie, c. 20 zł.
[Poznańskie Broszury Społeczne]; Zeszyt 8.
Redakcja: Edmund Chrościński, Olgierd Stankiewicz.
S-49/1570{[28] s.}, BJ-0782, FC-10987 – op
 opis książki Dokumenty bezprawia. [Część] 2.
Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW, 1981.
A4, 13 k., 4,[3] s., powiel.
[Poznańskie Broszury Społeczne]; Zeszyt 9.
Redakcja: Edmund Chrościński; współpraca: Marlena Grobecka, Olgierd Stankiewicz. Na okł. napis czerwony. Na s. [2] rys. pt. …Bydgoszcz 19.III.1981 R. Zawiera: Michał Bartoszcze: Spowiedź chłopa; List Jana Rulewskiego i Mariusza Łabędzkiego do członków Komisji Krajowej, Bydgoszcz 31.03.1981.
BJ-0783, FC-10988, Br-0496, ST15-0839[Zeszyt 8] – op
 opis książki Dokumenty bezprawia. Opracowane przez Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 54,[6] s.
Ka-3671 – op
 ▬ Dokumenty bezprawia. Opracowane przez Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”.
- przedruk w: Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Warszawa: PWN; Londyn: Aneks, 1994 s. 676-702.
– uw
 opis książki Dokumenty bezprawia stanu wojennego. Proces przywódców Konfederacji Polski Niepodległej wrzesień-październik 1982. Ostatnie słowo oskarżonych. Mówią: Tadeusz Stański, Leszek Moczulski, Tadeusz Jandziszak, Romuald Szeremietiew. Wyd. II.
B.m.: Wydawnictwo Konfederacji Polski Niepodległej - Okręg Zachodni, 1984.
A4, [2],26 s., powiel., c. 100 zł.
K-1724, G-84/103*, J-624*[wg SZ-7 s. 179], BN-0976*[wg K], Nukat-2957024[UWr] – op
 ▬ Pierwsze wydanie powyższego tekstu – patrz: Ostatnie słowo oskarżonych w procesie przywódców Konfederacji Polski Niepodległej przed Sądem Wojskowym w Warszawie. Mówią: Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew, Tadeusz Stański, Tadeusz Jandziszak-Pablo. Wydawnictwo Konfederacji Polski Niepodległej, Okręg Zachodni, 1983. – uw
 opis książki Dokumenty cenzury. Z księgi zapisów i zaleceń „Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk” w Warszawie.
B.m. [Gdańsk]: Alternatywy, b.r. [1980].
A4, [2],61 s., powiel., [c. 35 zł].
W części nakładu poprzestawiane s. 31-34.
Dun-26, S-50/2602, Ka-306, BJ-0784, FC-10989, PA09 s.16-17, {BN-0977, Nukat-872377 - m.w.: [Kraków]} – op
 opis książki Dokumenty cenzury. Z księgi zapisów i zaleceń Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie.
B.m. [Wrocław]: Pro-Za, b.r. [1980 ?].
A4, 49 s.
Tytuł okł. Przedruk.
BN-0978, FC-50566 – op
 opis książki Dokumenty chwili. Zeszyt 1. Jesień 1962.
Londyn: Gryf, 1962.
Zawiera m. in.: Ciołkosz Adam: Od Marksa do Chruszczowa.
– uw – MM
 ▬ Dokumenty. Część I (5-9 wrzesień 1981). - patrz: Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Dokumenty. Część I (5-9 wrzesień 1981). Gdańsk: BIPS [1981]; Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Dokumenty. Część I /5-9 wrzesień 1981/. Lublin: Biuro Informacji Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” [1981]. – uw
 opis książki Dokumenty dotyczące konfliktu i akcji strajkowej w WSI w Radomiu.
Kraków: Wydawnictwo NZS UJ Jagiellonia, listopad [19]81.
A5, okł., 24 s., off. z masz.
Paginacja z okł.
BK-89, S-50/2607, BN-0979*[wg BK], BJ-3077, FC-8738 – op
 opis książki Dokumenty II [drugiej] sesji Walnego Zgromadzenia Delegatów Regionu.
Gdańsk: NSZZ „S”, 1981.
A4, [15] s., ksero z masz.
BJ-3140, FC-9051 – op
 ▬ Dokumenty drugiej tury Zjazdu, uchwała programowa (wraz z aneksem). - patrz: I [Pierwszy] Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Gdańsk październik 81. Dokumenty II tury Zjazdu, uchwała programowa (wraz z aneksem). [Katowice]: Biuro Informacji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 1981. – uw
 ▬ Dokumenty historii. Powstanie warszawskie w dokumentach AK.Wrocław: Niezależna Oficyna Studencka; Baszta, b.r. Ka-1031. - patrz: Powstanie warszawskie w dokumentach AK. Wrocław: Niezależna Oficyna Studencka Baszta. b.r. Dokumenty Historii. – uw
 opis książki Dokumenty. Katyń [tytuł okł.] - Dzieje sprawy Katynia [tytuł w żywej paginie].
B.m.: Polskie Wydawnictwa PW, 1981.
A4, okł., 2-30 s., powiel.
Tekst Jerzego Łojka w tym czasie najczęściej wydawany pod pseud. Leopold Jerzewski.
BaBN-2.298.228, Br-0952[Jerzewski Leopold], FC-37306*[wg BN] – MM
 ▬ Dokumenty KPN – patrz: Robotniczy Ruch Narodowy. Dokumenty; Robotniczy Ruch Narodowy. Dokumenty. KPN. – uw
 opis książki Dokumenty Konfederacji Polski Niepodległej.
Kraków: Wydawnictwo Polskie Oddział, b.r. [1980].
A4, 14,[1] s., powiel.
BK-90*{[1981]}, BN-2414*[wg BK*], BJ-1894, FC-4191 – op
 opis książki Dokumenty K[onfederacji] P[olski] N[iepodległej].
B.m.: b.w., b.r.
A4, [2],7,[1] s.
Ka-2971 – op
 ▬ Dokumenty Konferencji Organizacji i Działaczy Niepodległościowych. - patrz: Konferencja Organizacji i Działaczy Niepodległościowych. Austria maj 1989. Dokumenty. – uw
 opis książki Dokumenty Konferencji Organizacji i Działaczy Niepodległościowych.
B.m.: b.w., b.r. [1989 ?].
A5, 13 s., ksero.
Polska Partia Niepodległościowa.
Kopia wyd. 2. Berlin: Wydawnictwo Myśli Niepodległej, 1989.
ECS-04672 – op
 opis książki Dokumenty K[rajowej] K[omisji] P[orozumiewawczej]. (19.XI.1980 - 1.II.1981).
Gdańsk: Sekretariat Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, luty 1981.
A5, okł.kart., 42,[1] s., druk typogr.
Druk: Zakłady Graficzne w Gdańsku.
Hoo99/174, BJ-3141, FC-9052, ECS-03993, ST15-0840, Nukat-2159296[ECS] – op
 opis książki Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” 19.XI.1980 - 1.II.1981. Sekretariat Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
A5, okł.kart., 67 s., off. z masz., nakł. 5000+50.
Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
Wydano na zlecenie NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze.
BN-3906, Hoo99/174, Br-0499, ECS-02184, Nukat-1730433 – MM
 opis książki Dokumenty K[rajowej] K[omisji] P[orozumiewawczej]. 19.XI.1980 - 4.VI.1981. [Wyd. 2 uzupełnione].
Gdańsk: Biuro Informacji Prasowej KKP NSZZ „Solidarność”, lipiec 1981.
A5, okł.kart., 92,[1] s., druk.
Sygn. druk.: Zakłady Graficzne w Gdańsku, Zam. nr 1836.
BN-3905, HN-000519883, BJ-3142, FC-9053, Br-0498, ECS-05276, Nukat-748878 – MM
 ▬ Dokumenty NSZZ „Solidarność”: Stanowisko w sprawie sytuacji i kierunków przebudowy gospodarki polskiej. - patrz: Stanowisko w sprawie sytuacji i kierunków przebudowy gospodarki polskiej. Warszawa: Rytm 1987. – uw
 opis książki Dokumenty najnowszej historii Polski. IV Rozbiór Polski - opracowanie własne. Przyczyny upadku i ruiny gospodarczej Polski - M[arian] Rajski.
Kraków: b.w., 1981.
A4, 28 s. powiel., c. 60 zł.
BK-91, BN-0980*[wg BK], BaBN-b1275210, BJ-0716[Czwarty…], FC-623=FC-38999*[wg BN], Br-0500 – op
 opis książki Dokumenty: Nowa Huta - w trzecią rocznicę porozumień.
B.m. [Kraków]: Biuro Informacji Solidarność Region Małopolska, b.r. [1983].
A5, [2],32 s., off. z masz.
Relacje świadków manifestacji robotniczej 31.VIII.1983 w Nowej Hucie.
K-1721, {J-621*, BK-88*, BN-0974*, KJ-89* [wszystkie wg K]} – op
 opis książki Dokumenty, opinie, komentarze o KPN.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Inicjatywa Wydawnicza NIVA, b.r. [pocz. 1981].
A6, okł.kart., [4],55,[1] s., off. z masz., [c. 60 zł].
Tytuł okł. Zawiera m.in: Leszek Moczulski: Rewolucja bez rewolucji; Deklaracja ideowa KPN; Rosjanie muszą odejść. Wywiad Leszka Moczulskiego dla tygodnika Der Spiegel nr 38 z dn. 15.09.1980 r., przedruk z: Politechnik Opolski nr 4 z 8.XII.1980 r.; Struktura Konfederacji, przedruk z: Gazeta Polska nr 3 z 10.09.1979 r.; Kim są ci ludzie?
BN-0981, Ka-307, BJ-1882, FC-10121, ECS-05601, ST15-0841, Nukat-1335343 – MM [błędna kolejność stron w zakresie 19-34: 19,24,23,20,25,22,21,26,27,32,31,28,33,30,29,34]
 opis książki Dokumenty I [Pierwszego] Walnego Zebrania Delegatów. NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski.
Katowice: NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski, wrzesień 1981.
A5, okł.kart., 36 s., 1 wkł., druk.
Sygn. druk.: ZGK 2 zam. 6704-81 20.000 szt.
Ka-5257, Br-0497, ST15-0842 – MM
 opis książki Dokumenty podstawowe 1.
Konin: Polska Organizacja Harcerska, 1988.
A6, 44 s., off. z masz., [c. 50 zł].
J-626 – op
 opis książki Dokumenty Polskiej Partii Niepodległościowej.
B.m.: Tajne Wydawnictwo Polskie TWP, styczeń 1988.
A5, okł., 24 s., powiel.
Rada Naczelna PPN.
Na s. 24: Federacja. Organizacja Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość; Ruch Polityczny WYZWOLENIE.
J-627[tytuł: Dokumenty. Polska Partia Niepodległościowa. - i skrót nazwy wydaw.: TWP], BN-4439*[wg J], BaBN-b1810210, Ka-3672, ST15-0843 – op
 opis książki Dokumenty Polskiej Partii Niepodległościowej. (wyd. II).
Warszawa: Wydawnictwo im. Jerzego Łojka 1988.
A5, [2],20,[2] s., off. ze skł. komput., c. 200 + 50 zł.
Rada Naczelna PPN.
J-628, BN-4440*[wg J], S-199/809 – op
 ▬ Dokumenty. Polska Partia Socjalistyczna PPS. - patrz: Polska Partia Socjalistyczna PPS. Dokumenty. Warszawa: Wydział Informacji PPS; Wydawnictwo im. Olofa Palme 1987. – uw
 ▬ Dokumenty poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. - patrz: Jerzy Popiełuszko: Dokumenty poświęcone pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki. Część II: Homilie. Poznań 1985. – uw
 opis książki Dokumenty: Proces [Władysława] Frasyniuka.
Warszawa [właśc.: Lublin]: Wydawnictwo Szansa, 1983.
A5, okł.kart., 100 s., powiel., c. 120 zł.
Stenogram z procesu różniący się w treści od: Proces Władysława Frasyniuka.
K-1722, G-83/111, BŁ-165, J-622, BN-4604, Ka-308, BJ-3793, FC-8127, Br-2319, ECS-00894, ST15-0844, Nukat-730546 – MM
 ▬ Dokumenty programowe KPN. Toruń: Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” przy ZWCH „Chemitex-Elana”, [1981]. A5, 3,[1] s., off. z masz. Dodatek do Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” przy ZWCH „Chemitex-Elana”. Oprac. wyboru dokumentów: Jerzy Wiśniewski; red. techn. Maria Kuczkowska. BNWC-582, ST15-0845 [czasopismo] – uw – MM
 opis książki Dokumenty programowe NSZZ „Solidarność” z okresu stanu wojennego.
Wrocław: Wydawnictwo Kret, 1989.
A5, [2],9 s., off. z masz.
Ruch Społeczny Solidarność; Rada Oświaty Niezależnej przy RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. ON [Oświata Niezależna]. Biblioteczka Pracownika; 6.
Tytuł okł.
BJ-0785, FC-10990, Nukat-2308694[UWr] – op
 opis książki Dokumenty: Protokół porozumienia [zawartego dnia 18 lutego 1981 r.].
B.m.: b.w., 1981.
A5, 7,[1] s., off. z masz.
Protokół porozumienia pomiędzy Komisją Rządową, Komitetem Strajowym w Rzeszowie i MKZ NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Podpisali: Andrzej Kacała, Jan Kułaj, Lech Wałęsa. Rzeszów 18 lutego 1981 r.
ST15-0846 – op
 ▬ Dokumenty. Protokoły porozumień Gdańsk Szczecin Jastrzębie. - patrz: Protokoły porozumień Gdańsk Szczecin Jastrzębie. Dokumenty. – uw
 ▬ Dokumenty. Robotniczy Ruch Narodowy. - patrz: Robotniczy Ruch Narodowy. Dokumenty. Nr 1 - 81. Warszawa: druk: Wydawnictwo Polskie ’81. – uw
 opis książki Dokumenty S.D.P. [Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich].
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
17 cm, 15 s., off. z masz.
K-1725, G-82/45, J-629, BN-5345*[wg K], Ka-3152, Br-0501, ECS-04344, ST15-0847, Nukat-2770735 – MM
 opis książki Dokumenty… Stęple[!] z pierdla.
Kielce: Wydawnictwo Wolne Słowo, 1983.
A5, [16] s., [c. 50-60 zł].
Tytuł okł. Odbitki stempli wykonanych przez Jerzego Węglarskiego powstałych w obozie Kielce-Piaski od I - VI 1982. U dołu okł.: „Solidarność”.
K-1723, G-83/110*, J-623, BN-5933, Ka-3966, BJ-4856, FC-7115, Br-3027[fot.] – op
 opis książki Dokumenty. Stosunki sowiecko-niemieckie 1939-1940; [w nagłówku:] 1939-1941.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. J. Łojka, b.r. [1987-8].
A5, okł.kart., 20 s., off. z oryg., c. 120 zł.
[…] wyjątki ogłoszonych przez amerykański Departament Stanu dokumentów [… za:] Nazi-Soviet relations 1939-1941. Documents from the Archives of the German Foreign Office. Edited by Raymond James Sontag and James Stuart Beddie. Department of State 1948. [Przedruk za:] Przegląd Polski. Zawiera dokumenty z okresu: 17 kwietnia - 28 września 1939 r.
Hoo99/174, Ka-4224, Br-2735[1939-1941] – MM
 opis książki Dokumenty Stowarzyszenia Ochrony Człowieka i Środowiska „Ruch Zielonych”; Teza 16 pt. Związek walczy o skuteczną ochronę środowiska człowieka (fragment programu NSZZ „Solidarność” uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów).
B.m. [Warszawa]: Ruch Zielonych, b.r. [1981].
A5, 11 s.
Tytuł nagł.
BN-5346 – op
 opis książki Dokumenty tragedii olsztyńskiej. Wyd. I.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1988.
A5, okł.kart., 109 s., off. z masz., [c. 550 zł].
Komitet Helsiński w Polsce.
Projekt okł.: TiG. Dotyczy śmierci Marcina Antonowicza.
J-630, BN-0983, Ka-309, BJ-0786, FC-10991, Br-0502, ECS-00228, ST15-0848, Nukat-429293 – MM
 opis książki Dokumenty. Uchwały i oświadczenia.
Gdańsk: Zarząd Regionu Solidarność, sierpień,wrzesień 1981.
A5, okł., [8] s., off. z masz.
Zawiera Uchwały Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” nr 18 - 30/81 z dn. 21.09. - 27.10.81. Uchwały sygnowane: ks/.
Ka-5057 – MM
 opis książki Dokumenty. Uchwały Zarządu Regionu.
Gdańsk: NSZZ „Solidarność”, sierpień [19]’81.
A5, okł., [8] s., off. z masz.
Zawiera Uchwały Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” nr 1 - 10/81 z dn. 29.07. - 05.08.81. Uchwały sygnowane: ks/.
– MM
 ▬ Dokumenty. Unia Polityki Realnej. - patrz: Unia Polityki Realnej. Dokumenty. [1989]. – uw
 ▬ Dokumenty z posiedzenia Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. B.m. [Warszawa]: KKK NZS, 1981. A4, [1] s., powiel. Zawiera m.in.: Uchwały KKK NZS, Komunikat w sprawie bibliotek NZS i kolportażu wydawnictw niezależnych w ramach NZS; Stanowisko KKK NZS w sprawie świadczeń zdrowotnych; List do Czesława Miłosza. ST15-0849 – uw
 ▬ Dolat Andrzej: Wojna o niepodległość. Kraków: PIK 1981 [1982]. J-631*[wg Pil-431] - błędny zapis - patrz: Polat Andrzej: Wojna o niepodległą. – uw
 ▬ „Dolina”: Szwadron na koń; Wypad na Truskaw. - patrz: Drogi cichociemnych. – uw
 ▬ „Dołęga” P. M. [zebrał] - patrz: Praworządność. Inicjatywy. Warszawa: Oficyna A.W.S. 1981; Satyra prawdę mówi. Warszawa: Oficyna A.W.S. 1981. – uw
 opis książki Dołęga-Modrzewski Stanisław: Polskie Państwo Podziemne. Cześć 1.
Londyn: White Eagle Press, 1959.
18 cm, 94,[2] s.
– uw
 opis książki Dołęga-Modrzewski Stanisław: Polskie Państwo Podziemne. Cześć 1.
B.m.: b.w., b.r.
17 cm, okł.kart., [4],7-94,[2] k., ksero jednostr.
Kopia wyd.: Londyn: White Eagle Press 1959. Oprawa wykonana nieintroligatorsko, egz. odnaleziony w Gdyni.
– MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.