Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Dom - Dro

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 15.11.2017 r.
 
 
 opis książki Domagalska Stanisława: Bajki miejskie. Dzieciom w dniu ich święta.
Warszawa: LOS; [Łódź]: Księgarnia Nasza, czerwiec 1985.
A5 poz., okł.kart., 3-74,[1] s., stdr. z masz., c. 250 zł.
Tytuł okł. Ilustracje: Lafontaine i sp.
K-1726, G-85/60, CD-402, J-632, BN-0985, Ka-310, KS-1280, HN-000509098, BJ-0787, FC-10992, Br-0503, ECS-04222, ST15-0850, Nukat-1316853 – MM
 opis książki Domagalska Stanisława: Bajki miejskie . Wyd. I.
Ossa, Odrzywół: Wydawnictwo Dom na Wsi, 2009.
Opowieści z PRL-u.
Z ilustr. Neli Bryłowskiej. ISBN 978-83-61004-02-8.
– uw – MM
 ▬ Domagała Jan - patrz: Sprawa Jana Domagały. Agencja Informacyjna „S” [1983]. – uw
 ▬ Domaniewski Tomasz: Najprostsze sprawy. - patrz w: Rubikon ’81. – uw
 ▬ Domańska Marianna [red.] - patrz: Okrągły Stół. Kto jest kim. „Solidarność”. Opozycja. Biogramy, wypowiedzi. 1989. – uw
 ▬ Domański Tomasz [rozm.] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Domaradzki Piotr Krystian - patrz: Piotr Krystian Równia [pseud.] – uw
 ▬ Dominiak Zbigniew [wybór i posłowie] - patrz: Tomasz Jastrun: Od prawie dwustu lat. Fast zweihundert Jahre schon. Berlin: Veto 1988. – uw
 ▬ Dopóki w nas…
Gdańsk: Klub Literacki „Strefy”, b.r. [1981].
A5, 29 s.
Red. Bogdan Malach, Jerzy Stachurski. Oprac. graf. Bogdan Malach.
BaBN-b1321576, ECS-03980, Nukat-2153693 – uw [wydawca oficjalny - klub istniejący od połowy lat 1970-tych]
 opis książki Doriot Jacques: Pieniądze płyną z Moskwy.
Warszawa: Biblioteka Polska, 1937.
19 cm, 133 s.
Przekład: Tadeusz Teslar. Tytuł oryg.: Toutes les preuves. C’est Moscou qui paie. Paris: Flammarion 1937.
– uw
 opis książki Doriot Jacques: Pieniądze płyną z Moskwy.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, [19]’89.
A6, okł.kart., 3-131,[1] s., off. z oryg., [c. 3800 zł].
Biblioteka Drogi.
Na s. 5-9: Tadeusz Teslar: Przedmowa. Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Polska 1937.
BN-0986, Ka-3673, BJ-0788, FC-10993, Br-0504, Nukat-833634 – MM
 ▬ Dorn Ludwik: Czas „Solidarności”. Ludzie - idee - programy.
- w: Znaki czasu 1986 nr 1 s. 44-75.
– uw – MM
 opis książki Dorn Ludwik: Czas „Solidarności”. Ludzie - idee - programy.
Górny Śląsk: [Wydawnictwo „Po prostu”], 1986.
A6, okł., 44-75 s., ksero z oryg., [c. 130 zł].
Biblioteczka „Po prostu”; [8].
Kopia art. ze: Znaki czasu 1986 nr 1 s. 44-75.
CJ-776*, J-633*, BN-0987*[wg J*], {BJ-0789, FC-10994 [błędnie: off. z oryg.]} – MM
 opis książki Dorn Ludwik: Członkowie związku o pierwszej turze Krajowego Zjazdu Delegatów.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Ośrodek Badań Społecznych Regionu Mazowsze], 1981.
A4, 6 s., powiel.
Pod tekstem data: 26 września 1981 r.
ST15-0851 – op
 ▬ Dorn Ludwik: Członkowie związku o pierwszej turze Krajowego Zjazdu Delegatów. - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. – uw
 opis książki Dorn Ludwik: Czy chcemy pracować w wolne soboty.
1981.
Powiel. z masz.
OBS Mazowsze. Komunikat z badań.
[wg: Dorn Ludwik: Czas „Solidarności”: Ludzie – Idee – Programy. Znaki czasu Montmorency 1986 nr 1 s. 75] – op
 opis książki Dorn Ludwik: Kierunki działania „Solidarności” w ciągu najbliższego roku.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Ośrodek Badań Społecznych Regionu Mazowsze], 1981.
A4, 7 s., powiel.
ST15-0852 – op
 ▬ Dorn Ludwik: Kierunki działania NSZZ „Solidarność” w ciągu najbliższego roku. - patrz w: Jacek Kurczewski: Kierunki działania władz Związku w najbliższej przyszłości; Ludwik Dorn: Kierunki działania NSZZ „Solidarność” w ciągu najbliższego roku. [Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych Regionu Mazowsze 1981]; Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. – uw
 opis książki Dorn Ludwik: Krótki kurs historii wyborów do rad narodowych.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1984.
A5, okł.kart., [1],1-16,[1],17-20,[1],21-36,[1] s., stdr. z masz., c. 120 zł.
100 publikacja Wydawnictwa Głos.
Tytuł okł.: Krótki zarys historii wyborów do rad narodowych. Do gotowego tekstu z ponumerowanymi stronami wstawiono dwie uzupełniające strony z przypisami bez paginacji. U dołu s. tytułowej: Artykuł ten był przeznaczony dla jednego z cenzurowanych tygodników. Tekst krąży w maszynopisie. Publikujemy go bez wiedzy i zgody autora.
HN-000514162 – MM
 opis książki Dorn Ludwik: Krótki kurs historii wyborów do rad narodowych.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1984.
A5, okł.kart., [1],2-40 s., stdr. z masz., c. 120 zł.
100 publikacja Wydawnictwa Głos.
Tytuł okł.: Krótki zarys historii wyborów do rad narodowych. Druk z tych samych klisz, poprawiono jednak paginację na spójną. U dołu s. tytułowej: Artykuł ten był przeznaczony dla jednego z cenzurowanych tygodników. Tekst krąży w maszynopisie. Publikujemy go bez wiedzy i zgody autora.
K-1727, [G-84/104, Ł-101, J-634, Hoo99/174 – Krótki zarys…], BN-0988, Ka-311, BJ-0790, FC-10995, Br-0505, ECS-00229, ST15-0853, Nukat-1503492 – MM
 ▬ Dorn Ludwik: Krótki zarys historii wyborów do rad narodowych.
- poprawiona wersja tekstu w: Głos 1990 nr 58/59 s. 61-87; nr 60/61 s. 67-82.
– uw
 ▬ Dorn Ludwik: Program związku w opiniach członków „Solidarności” po pierwszej turze zjazdu. B.m. [Warszawa]: b.w., 1981. A4, 3 s., powiel. ST15-0854 – uw
 ▬ Dorn Ludwik: Program związku w opiniach członków „Solidarności” po pierwszej turze zjazdu. - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. – uw
 ▬ Dorn Ludwik: „Solidarność” jako ruch ideowy. - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. – uw
 opis książki Dorn Ludwik: Strajki i praworządność. (Opracowanie wstępne wyników ankiety).
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1980 ?].
5 k.
Ośrodek Badań Społecznych przy NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsza.
Br-0506[fot.] – op
 ▬ Dorn Ludwik – patrz w: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. – uw
 ▬ Dorn Ludwik – patrz: Benedykt Kotulczyk [pseud.], Dorota Lutecka [pseud.] – uw
 ▬ Dorn Ludwik, Łukasiewicz Piotr, Kowalski Sergiusz: Tezy do dyskusji nad niezależnym ruchem studenckim. B.m.: b.w., b.r. [1977]. A4, 2 s., powiel. spiryt. ST15-0855 – uw
 ▬ Dorniak Andrzej [red.] - patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81; Czesław Miłosz: Lud da siłę swojemu poecie. Wiersze i eseje. Gdańsk: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1981; Miłosz w kraju. Gdańsk-Warszawa: BIPS 1981; Obywatel i prawo. Gdańsk, Warszawa: BIPS 1981; Who’s who, what’s what in Solidarność. Leksykon związkowy. Gdańsk: BIPS Zeszyty informacyjne 09.81. – uw
 ▬ Doroń Władysław [właśc. Wiktor Dłuski] [przekł.] - patrz: Alain Besançon: Anatomia widma. Ekonomia polityczna realnego socjalizmu. Warszawa: Krąg 1984; Martin Malia: Lekcja rewolucji rosyjskiej. Wszechnica Społeczno-Polityczna 1986; Włodzimierz Wojnowicz: Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina. – uw
 ▬ Dorosz Krzysztof: Faust współczesny czyli de pacto hominis politici cum diabolo.
- w: Aneks 1978 nr 18 s. 42-80.
– uw – MM
 opis książki Dorosz Krzysztof: Faust współczesny czyli de pacto hominis politici cum diabolo.
B.m. [Kraków]: NIW, b.r. [1981].
A4, [2],21 s., powiel., c. 25 zł.
Na okł. napis czerwony. Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 42-80.
BK-92, BN-0989, Ka-3153, Hoo99/174, KS-1286*[wg MJ], BJ-0791, FC-10996, ST15-0856[okł., 20 s.] – op
 opis książki Dorosz Krzysztof: Faust współczesny czyli de pacto hominis politici cum diabolo.
Kraków: Promieniści, 1984.
A6, okł., [2],5-40,[1] s., stdr. z oryg., c. 50 zł.
Biblioteka Promienistych.
Tytuł okł. i nagł. Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 42-80.
K-1728, G-84/105, CD-403, J-635, BK-93, BN-0990, Ka-1036, KS-1287*[wg CD], HN-000544851, BJ-0792, FC-631, KJ-90, Br-0507, ECS-02188, ST15-0857, Nukat-743268 – MM
 ▬ Dorosz Krzysztof: Faust współczesny czyli de pacto hominis politici cum diabolo.
- w: tegoż: Maski Prometeusza. Eseje konserwatywne. Londyn: Aneks 1989, s. 15-45.
– uw
 ▬ Dorosz Krzysztof: Kuroń, Michnik, lewica, chrześcijaństwo.
- w: tegoż: Maski Prometeusza. Eseje konserwatywne. Londyn: Aneks 1989, s. 63-73.
– uw
 opis książki Dorosz Krzysztof: Maski Prometeusza. Eseje konserwatywne.
Londyn: Aneks, 1989.
ISBN 0-906601-63-0.
– uw – MM
 opis książki Dorosz Krzysztof: Kuroń, Michnik, lewica, chrześcijaństwo; Kuczyński Waldemar: Kwestia krwi.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Punkt, 1985.
A6, okł.kart., 35 s., off. z oryg., c. 100 zł.
Tytuł okł. i nagł. Przedruk z: Aneks 1985 nr 37 s. 116-133, 137-151.
K-1729*, {G-85/61, J-636 - błędny tytuł: …Michnik, Lewica chrześcijańska}, BN-0991, Ka-312, BJ-0793, FC-10997, Br-0508, ECS-02189, ST15-0858, Nukat-1201107 – MM
 ▬ Doroszewska Urszula – patrz w: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. – uw
 opis książki Dorycki Jerzy: Rzecz o samorządności.
B.m. [Warszawa]: ON [Oświata Niezależna]; LOS, 1986.
A5, okł., IV,53,[3] s., stdr. z masz., c. 250 zł [przestemplowano na:] 180 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej. Dyskusje.
G-86/56, CJ-777, J-637, BN-0993=BN-0992*[wg WBP Krak, r.w. 1989(błędnie)], Ka-313, BJ-0794, FC-10998, Br-0509, ECS-03831, ST15-0859, Nukat-2079930 – MM
 ▬ Dostojewski Fiodor [fragm.] - patrz: Cywilizacja więzienna. Wypisy literackie. Część 1: Świadectwa rosyjskie. Nowa [1984]. – uw
 ▬ Dowżenko Paweł - patrz: Projekt regulaminu walnego zebrania delegatów. Gdańsk: Regionalna Komisja Wyborcza 1981. – uw
 opis książki Dożynki „Solidarności” Wiejskiej - Częstochowa 1984. [teka zdjęć].
Łódź: Wydawnictwo Arka, 198?.
odb. fot., c. 700 zł.
CJ-1628, J-638*, BN-0994*[wg J*] – op
 ▬ Drabik Wanda – patrz: Sieć. Kraków: Głos PANu, sierpień 1981. Zeszyty Głosu PANu; 2. – uw
 ▬ Drabikowski Marek – patrz: Marek Witkowicz [pseud.] – uw
 opis książki Drawicz Andrzej: A/Kos czyli szkoła podłości.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1987.
A5, okł.kart., 32 s., off. z masz., c. 135 zł.
Biblioteka Kultury Niezależnej Próby; 7.
KN’87-50, CJ-778, J-639, BN-0995, Ka-2060=Ka-3154, Hoo99/174, KS-1294, BJ-0795, FC-11003, Br-0510, ECS-02190, ST15-0860, Nukat-198723 – MM
 ▬ Drawicz Andrzej: A/Kos czyli szkoła podłości. - patrz w: Łysenko i kosmopolici. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 ▬ Drawicz Andrzej: Aleksander Isajewicz Sołżenicyn - człowiek, dzieło, sprawa. - patrz w: Oblicza Rosji. Lublin: FIS Fundusz Inicjatyw Społecznych [19]87. – uw
 opis książki Drawicz Andrzej: Inna Rosja. Genealogia rosyjskiej literatury emigracyjnej.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2, 1980.
A6, okł., 36 s., stdr. z masz.
Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady.
CD-404, BN-0996, Ka-314, Hoo99/174, KS-1291*[wg CD], HN-000392098, BJ-0796, FC-11004, Br-0511, ECS-00230, ST15-0861, Nukat-466518 – MM
 opis książki Drawicz Andrzej: Jeszcze Rosja nie zginęła…
B.m. [Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1988.
A6, okł.kart., [4],7-164,[1] s., off. z masz., [c. 420-550 zł].
CD-405, J-640, BK-94, BN-0997, Ka-3155, KS-1296, BJ-0797, FC-632, KJ-91*, Br-0512, ECS-00231, ST15-0862, Nukat-743265 – MM
 ▬ Drawicz Andrzej: Mandelsztamowie. - patrz w: Nadieżda Mandelsztam: Mój testament. Warszawa: Krąg 1981. – uw
 ▬ Drawicz Andrzej: Marzec w prasie PRL. - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981; Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 2. Warszawa: Sowa 1981. – uw
 ▬ Drawicz Andrzej: Męstwo. - patrz w: Anna Achmatowa: Requiem. Nowa 1981. – uw
 ▬ Drawicz Andrzej: Nowo-mowa po sąsiedzku. Propozycje wstępne. - patrz w: Nowomowa. ON [1984]. – uw
 opis książki Drawicz Andrzej: Pocałunek na mrozie.
Londyn: Polonia, styczeń 1989.
22 cm, 174,[1] s.
ISBN 0 902352 70 9.
Rec.: Marek Karpiński: Pocałunek miłości. Kultura Niezależna 1989 nr 55 s. 64-66; Kazimierz Żórawski: Trudna Rosja Andrzeja Drawicza. Gazeta Wyborcza nr 140, 22.11.1989 r., s. 8.
– uw – MM
 opis książki Drawicz Andrzej: Pocałunek na mrozie.
B.m.: b.w., b.r. [1989-1990].
A5, okł.kart., 174,[1] s., off. z oryg., [c. 8000 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1989.
BN-0998, Ka-3156, Hoo99/174, KS-1297, BJ-0798, FC-11005, ST15-0863, Nukat-992940 – MM
 opis książki Drawicz Andrzej: Pocałunek na mrozie.
Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1990.
Sygn. cenzora: D-2. ISBN 83-218-0784-4.
– uw – MM
 ▬ Drawicz Andrzej: Posłowie. - patrz: Ewa Berberiusz: Człowiek z innego świata. (Rozmowa z Olgierdem Wołyńskim). Wyd. 1 krajowe. Warszawa: Pokolenie 1989. – uw
 opis książki Drawicz Andrzej: Pytania o Rosję.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A5, okł.kart., [5],2-85,[2] s., off. z masz., c. 90 zł.
CD-406, BN-0999, Ka-315, Hoo99/174, KS-1292, BJ-0799, FC-11008, Br-0513, ECS-00232, ST15-0864{[3],2-85,[2] s.}, Nukat-1174650 – MM
 opis książki Drawicz Andrzej: Spór o Rosję.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1987.
A5, okł.kart., [5],2-13,15-199,[1] s., off. z masz., c. 850 zł.
CD-407, KN’87-120, CJ-779, J-641, BN-1000, Ka-1037, KS-1295, BJ-0800, FC-11007, Br-0514, ECS-00233, ST15-0865, Nukat-730564 – MM
 opis książki Drawicz Andrzej: Spór o Rosję i inne szkice z lat 1976-1986.
Londyn: Polonia, styczeń 1988.
ISBN 0-902352-60-1.
Rec: Adam Michnik: Zeszyty Literackie 1988 nr 22 s. 112-116.
– uw – MM [autograf A. Drawicza dla ES-B - Chicago 1990]
 opis książki Drawicz Andrzej: Spór o Rosję. Wyd. trzecie zmienione.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Interim, 1992.
ISBN 83-85083-24-3.
– uw – MM
 ▬ Drawicz Andrzej: Szarża na chałturę i cenzurę. - patrz: Michał Bułhakow: Szkarłatna wyspa. Warszawa: Krąg 1981. – uw
 ▬ Drawicz Andrzej: Wojna czterdziestoletnia o świadomość Polaków. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMOST 1988. – uw
 opis książki Drawicz Andrzej: Wolna literatura rosyjska.
Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON [Oświata Niezależna], 1986.
A5, okł., II,34,[1] s., off. z masz., c. 120 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej. Literatura.
Druk: Wydawnictwo „Akces”.
G-86/57, CD-408, CJ-780, J-642, BN-1001, Ka-316, Hoo99/174, HN-001542456, KS-1293, BJ-0801, FC-11006, Br-0515, ECS-00234, ST15-0866, Nukat-1087895 – MM
 ▬ Drawicz Andrzej [art.] pod krypt. ad – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 ▬ Drawicz Andrzej [przekł.] - patrz: Abdurachman Awtorchanow: Zakulisowa historia paktu „Ribbentrop - Mołotow”. [1983]; Josif Brodski: Nobel”87. [Wybór utworów]. Po Prostu 1988; Josif Brodski: Wiersze. Łódź: „Fakt” 1988; Josif Brodski: Wybór poezji. Oficyna Literacka 1985; 1987; Igor Kaczurowski: Tragiczne losy pisarzy ukraińskich w Związku Radzieckim. Z okazji setnej rocznicy dekretu emskiego. Warszawa: LOS 1984; Georgij Władimow: Wierny Rusłan; Włodzimierz Wojnowicz: Wypadek w „Metropolu”. Warszawa: WIS 1985. – uw
 ▬ Drawicz Andrzej [przekł. z ros. pod pseud. Adam Mazur] - patrz: Abdurachman Awtorchanow: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii); Igor Gołomsztok: Język artystyczny w warunkach totalitarnych. – uw
 ▬ Drawicz Andrzej [tłum. i wstęp] - patrz: Andrzej (Klimentow) Płatonow (pseud.): Wykop. Wrocław, Warszawa: Zarys, Krąg 1986. – uw
 ▬ Drawicz Andrzej [wstęp do wyd. krajowego] - patrz: Borys Pasternak: Doktor Żiwago; Stenogram ogólnego zebrania pisarzy moskiewskich z 31 X 1958 w sprawie B[orysa] Pasternaka. Oficyna Literacka 1983. – uw
 ▬ Drawicz Andrzej [wyboru tekstów dokonał i wstępem poprzedził] - patrz: Antologia wolnej literatury rosyjskiej. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS 1989. – uw
 opis książki Drążkiewicz Jerzy: Doświadczenia a szanse samorządu pracowniczego w PRL. (Czym był a czym może być samorząd pracowniczy).
B.m. [Warszawa]: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze; Wszechnica Robotnicza „Solidarności”, 19 stycznia 1981.
A4, 6 s., powiel.
Zasady działania związkowego w zakładzie pracy.
Tytuł nagł. Materiał roboczy przygotowany przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 19.1.1981.
Hoo99/174, BaBN-b1902535, BJ-0802, FC-11002, Br-0516, ST15-0867 – op
 ▬ Drążkiewicz Jerzy: Doświadczenia a szanse samorządu pracowniczego w PRL. /Czym był a czym może być samorząd pracowniczy/.
- w: Wolne Słowo. Serwis informacyjny. Toruń 1981 nr 58, 09.07, s. 5-8; nr 59, 10.07, s. 9-11.
– uw – MM
 ▬ Drążkiewicz Jerzy - patrz: Demokracja wewnątrzzwiązkowa. Warszawa: IWZZ 1981; Praktyczne zagadnienia demokracji wewnątrzzwiązkowej. 1981. – uw
 ▬ Drewnowski Jan: Kapitulacja ideologiczna i ofensywa polityczna.
- w: Kultura 1977 nr 12(363) s. 111-117;
- w: Krytyka 1978 nr 2 s. 99-105, w wyd. londyńskim, 1978 nr 1/2 s. 224-231.
– uw – MM
 opis książki Drewnowski Jan: Kapitulacja ideologiczna i ofensywa polityczna.
B.m.: b.w., b.r. [1980?].
A4, 8 k., masz.
Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. Józefa Piłsudskiego.
Przedruk z: Kultura 1977 nr 12(363) s. 111-117. Recenzja książki A. Michnika „Kościół, lewica, dialog”.
ECS-05097 – op
 opis książki Drewnowski Jan: Początki stalinizmu w Polsce.
Gdańsk-Kraków: RKW „Regiony”, 1984.
K-1730*, G-84/106*, J-643*[wg SZ-7 s. 179], BN-1002*[wg K*], KJ-92* – op
 ▬ Drewnowski Jan: Proces Centralnego Urzędu Planowania w 1948 r. Relacja o początkach stalinizmu w Polsce.
- w: Zeszyty Historyczne 1974 nr 28 s. 39-60.
– uw – MM
 opis książki Drewnowski Jan: Proces Centralnego Urzędu Planowania w 1948 r. Relacja o początkach stalinizmu w Polsce.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1982.
A4, okł., [1],15 s., powiel., c. 15 zł.
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1974 nr 28 s. 39-60. Wydawnictwo Krąg nie podaje tej pozycji w spisie swoich publikacji.
K-1731, G-82/46, Ł-102, BN-1003, Sup-132, Ka-600=Ka-1038, Hoo99/174, BJ-0803, FC-11001, Br-0517, ECS-02193, ST15-0868, ST15-0869{inny skład tekstu na s. [1],1-2}, Nukat-1549550 – MM
 opis książki Drewnowski Jan: Proces Centralnego Urzędu Planowania w 1948 r. Relacja o początkach stalinizmu w Polsce.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
22 cm, 21 k.
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1974 nr 28 s. 39-60.
Nukat-3430029[SGH] – op
 ▬ Drewnowski Jan: Proces Centralnego Urzędu Planowania w 1948 roku. Relacja o początkach stalinizmu w Polsce. - patrz: Ujarzmienie ekonomiczne. Warszawa: [UNH] [1985-6]. Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne; nr 11. – uw
 opis książki Drewnowski Jan: Rozkład i upadek sowietyzmu w Polsce.
Lublin: Norbertinum, 1991.
Zawiera m. in.: Kapitulacja ideologiczna o ofensywa polityczna. [przedruk z: Krytyka 1978 nr 2 s. 99-105]; Nie taka dyskusja jest potrzebna. [przedruk z: Krytyka 1980 nr 4]. ISBN 83-85131-14-0.
– uw – MM
 opis książki Droga do niepodległości.
B.m.: Wydawnictwo Polskie, [druk:] Wolna Drukarnia im. Józefa Piłsudskiego 11 listopada, 1982.
A5, 32 s., hektograf.
Wymiar okł.: 16x22 cm; strony numerowane ręcznie. Druk pochodzi prawdopodobnie z terenów Polski płd.-wsch.
CJ-1629, J-645, BN-1004*[wg J] – op
 opis książki Droga do niepodległości. Sprawa polska w I wojnie światowej. Wyd. I.
Sosnowiec: WIR Wydawniczy Instytut Robotniczy, 1981.
A5, okł., [4],5-29,31-36,[1] s., off. z oryg. i masz., [c. 40 zł].
W liczbowaniu stron pominięto s. 30, bez braku w tekście. Zawiera: Stefan Zabierowski: 63 rocznica; Kazimierz Wierzyński: Listopad 1918 [wiersz]; Kalendarium; Z pamiętnika młodego oficera /fragment/; Przemówienie Witosa /fragment/; Wincenty Witos: Ze wspomnień. Źródła tekstów: Znak 1978 nr 10-11; Marian Romeyko: Przed i po maju. Wybór tekstów M. Rzepczyńska. Na okł. data: XI.1918.
BŚ-MA II 533635, BN-1005*[wg BŚ], BJ-0804, FC-11000, Nukat-2196533[Oss] – MM
 opis książki Droga i prawda. Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych czynna w Kościele pw św. Krzyża.
Wrocław: DŚT Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, b.r. [1985].
19 cm, 40 s.
BaBN-b1216854[…wystawa malarska młodych…], Nukat-827428 – op
 opis książki Droga i prawda. Krajowe Biennale Młodych. Wrocław, maj-wrzesień 1987.
Wrocław: b.w., 1987.
34 s.
S-51/1852 – op
 opis książki Droga krzyżowa.
B.m. [Szczecin]: Solidarność, b.r. [1983].
A5, [4] s., stdr. z masz.
J-4204*[wg Pil-440], BN-1006*[wg Pil] – op
 ▬ Droga Krzyżowa. - patrz: Andrzej Radwański [pseud.][tekst]: Droga Krzyżowa. Wyd. 2. Kraków: Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej 1983. – uw
 opis książki Droga krzyżowa Księdza Jerzego Popiełuszki. 19.X.1984. Odprawiana przez robotników Nowej Huty, Warszawy, Gdańska, Lubinia, Śląska, Zakopanego 19.X.1985. Opracowana przez doszpasterstwo[!] świata pracy w Mistrzejowicach.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A5, okł.kart., 16 s., powiel., c. 100 zł.
Na s. II okł.: wiersz Niekrasowa: Już się zbierały…
BJ-0805, FC-10999, KJ-93*[wg BJ] – MM
 ▬ Droga Krzyżowa Polskiego Narodu w Głogowcu k/Kutna. - patrz: Antoni Lenkiewicz: Droga Krzyżowa Polskiego Narodu w Głogowcu k/Kutna. – uw
 opis książki Droga krzyżowa polskiego świata pracy (w oparciu o teksty Ojca Świętego Jana Pawła II).
Nowa Huta; Mistrzejowice [Kraków]: Duszpasterstwo Ludzi Pracy, 1985.
A5, okł., [20] s., off. z masz., [bezpł., c. 200 zł].
Opracowanie: Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Nowa Huta. Tytuł okł.: Droga krzyżowa Robotników ’85. Okł. ilustr.
BJ-0807, FC-11010, KJ-94 – op
 opis książki Drogi cichociemnych. Opowiadania zebrane i opracowane przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej.
Londyn: Veritas, 1954.
23 cm, 470 s., [7] k. tabl., [2] mapy.
– uw
 opis książki Drogi cichociemnych. Opowiadania zebrane i opracowane przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. Drugi nakład.
Londyn: Veritas, [1961].
22 cm, 345,[3] s., [8] k. tabl., [2] mapy.
Druk ukończono w listopadzie 1961 r.
– uw
 opis książki Drogi cichociemnych. Opowiadania zebrane i opracowane przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. Wyd. 3.
Londyn: Veritas, © 1972.
22 cm, 412 s., [1] s. tabl., mapy.
– uw
 opis książki Drogi cichociemnych. Opowiadania zebrane i opracowane przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. Część 2.
B.m.: b.w., b.r. [1975-1980].
12 cm, [8],223-417 s.
Wyd. zminiaturyzowane.
– uw

 ▬ Drogi cichociemnych. Opowiadania zebrane i opracowane przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. [1]-2. B.m.: Wydawnictwo Kurs, b.r. A6, okł.kart., [4],9-164 + [2],165-325,[31] s., off. z oryg. Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas [1961].
G-85/62, G-86/58, K-1732, Ł-103, CD-18, CD-19*[wg K], BŁ-34, CJ-781, J-646, J-647, BN-1009, BN-1010*[wg J], Ka-317, KS-0580, KS-0609, Br-0518, ECS-00235+01416, Nukat-710044+197292 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Drogi cichociemnych. Opowiadania zebrane i opracowane przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. [1]-2.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, b.r. [1985-6].
A6, okł.kart., [4],9-164 + [2],165-325,[31] s., off. z oryg., c. 700 zł [na obu tomach].
Długość tytułu na grzbiecie – wydrukowanego od góry do dołu dużą czcionką – bez kropek: 94 mm [w obu tomach]. Słowo „Drogi” na okł. o wymiarach: 46 x 6,4 mm [t. I], 29 x 4,5 mm [t. II].
BaBN-b1331504, FC-36547*[wg BN], ST15-0870, ST15-0871 – MM
 opis książki Drogi cichociemnych. Opowiadania zebrane i opracowane przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. [1]-2.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, b.r. [1986-7].
A6, okł.kart., [4],9-164,[1] + 165-325,[31] s., off. z oryg., c. 700 zł [tylko na tomie I].
Długość tytułu na grzbiecie – wydrukowanego od dołu do góry drobną czcionką – bez gwiazdek: 49,5 mm [t. I], 57 mm [t. II]. Słowo „Drogi” na okł. o wymiarach: 50 x 11,8 mm [t. I], 29 x 5,9 mm [t. II].
BaBN-b1275239, BJ-0808, FC-11011=FC-36548*[wg BN] – MM

 opis książki Drogi cichociemnych. Wyd. I krajowe [oficjalne].
Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1993.
ISBN 83-11-08205-7.
– uw – MM
 opis książki Drogi cichociemnych.
Warszawa: Bellona, © 2008.
ISBN 978-83-11-11309-1.
– uw
 opis książki Drogi cichociemnych.
Warszawa: Bellona, © 2010.
ISBN 978-83-11-11807-2.
– uw
 opis książki Drogi cichociemnych.
Warszawa: Bellona; De Agostini Polska, 2013.
ISBN 978-83-11-12880-4.
– uw
 opis książki Drogi cichociemnych.
Warszawa: Bellona, © 2015.
ISBN 978-83-11-13728-8.
– uw
 opis książki Drogi cichociemnych. [fragm.].
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1985].
A6, okł., 3-26 s., stdr. z oryg., [c. 50 zł].
Tytuł okł. Zawiera rozdział VIII - Burza. Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1961 s. 149-170. Na s. 25-26: Zakończenie.
BK-95, BN-1007*[wg BK], [BJ-0525, FC-588 - bez druku na okł.], KJ-64*[wg BJ]=KJ-95* – op
 opis książki Drogi cichociemnych. [fragm.].
B.m. [Toruń]: b.w. [Wydawnictwo Grot], b.r., [1985].
A6, okł., 36 s., stdr. z oryg., c. 65 zł.
Tytuł okł. Zawiera [rozdział X: Wygasanie „Burzy”]: Lawa: Z dziennika; Dolina: Wypad na Truskaw; Dolina: Szwadron na koń; Nurt: Byle do zmroku; Maruda: Obława. Na s. 36: Przyjaciele. Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1961 s. 255-289 oraz ze s. ostatniej. Na s. 35 informacja: Wyrok na brata - Jana Erdmana wkrótce w kolportarzu[!].
Ł-104, J-648=J-4339, {BK-96, BN-1008*[wg BK], BJ-0809, FC-633 – m.w. [Kraków]}, KS-0579*[wg MJ], KJ-96*, ST15-0872 – MM
 ▬ Drogi cichociemnych - patrz: Adam Boryczka „Brona”: Wojna wileńska. Warszawa: 2 [Maraton] 1983; „Burza” (Drogi cichociemnych). [Toruń]: Grot 1984; Burza Wołyńska. Wspomnienia cichociemnych. Warszawa: 3 [Maraton] 1983; Jerzy Sokołowski „Mira”, Adolf Pilch „Góra”: Sprzymierzeńcy. Wspomnienia cichociemnych. Warszawa: 2 [Maraton] 1983; „Wygasanie burzy” (Drogi cichociemnych). [Toruń]: Grot 1984. – uw
 ▬ Drogi nasz Czytelniku! Słuchaczu! [inc.:] - patrz: [Ankieta w sprawie filmów wideokasetowych Nowej]. Warszawa-Warsaw: Nowa kwiecień 1985. – uw
 ▬ Drogi życia ks. Jerzego Popiełuszki. - patrz: Teofil Bogucki, ks.: Drogi życia ks. Jerzego Popiełuszki. – uw
 ▬ Drogosz Andrzej [pseud.], Maciejewski Kajetan [pseud.] – właśc.: Krzysztof Kopczyński, Maciej Rysiewicz – uw
 opis książki Drogosz Andrzej [pseud.], Maciejewski Kajetan [pseud.]: Pokrzyżowały się nagle plany. Szkic o dziejach najnowszych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana.
B.m. [Warszawa]: b.w., 1980.
A4, 6 s.
Ka-5118, IPN BU 811/14 – op
 ▬ Drogosz Andrzej [pseud.], Maciejewski Kajetan [pseud.]: Tadeusza Reytana dzieje najnowsze.
- w: Głos 1980 nr 1-2 /22-23/, styczeń-luty, s. 7-13.
– uw
 opis książki Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1986.
A5, okł.kart., 135,[1] s., off. z masz., c. 520 zł.
Biblioteka Krytyczna. Społeczny Komitet Nauki.
Tytuł oryg.: Wiechi. Sbornik statiej o russkoj intelligencyi. Moskwa 1909 { Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. Москва 1909 }. Przekład: PAJCAW. Zawiera teksty:
- Mikołaj Bierdiajew: Filozoficzna prawda i inteligencka racja { Н. А. Бердяев: Философская истина и интеллигентская правда };
- Sergiusz Bułhakow: Rozmyślania nad religijną naturą inteligencji rosyjskiej { С. Н. Булгаков: Героизм и подвижничество };
- Michaił Gerszenzon: Twórcza samoświadomość { М. О. Гершензон: Творческое самосознание };
- Aleksander Izgojew: O młodzieży inteligenckiej. Uwagi o jej życiu i nastrojach { А. С. Изгоев: Об интеллигентной молодёжи };
- Bogdan Kistiakowski: W obronie prawa { Б. А. Кистяковский: В защиту права };
- Piotr Struwe: Inteligencja a rewolucja { П. Б. Струве: Интеллигенция и революция };
- Siemion Frank: Etyka nihilizmu. Przyczynek do światopoglądu moralnego inteligencji rosyjskiej { С. Л. Франк: Этика нигилизма }.
Rec.: J.W.: Świadomość i cielesność. Almanach Humanistyczny 1988 nr 9 s. 96-103; Andrzej Walicki: Rosyjska wersja „Zdrady klerków”. Res Publica 1988 nr 10 s. 101-107.
G-86/59, CJ-782, J-649, BN-1011, Ka-319, Hoo99/174, BJ-0810, FC-11012, Br-0519, ECS-00236, ST15-0873, Nukat-696214 – MM
 ▬ Droholik Wiesława {pseud. wymyślony w K-1733*, G-82/47* i BN-1469*[wg K*]} - patrz: Grochola Wiesława: Cud w Zb[r]oszy Dużej. Wojenna Drukarnia Polowa 1982. – uw
 ▬ Drozdowski Marian Marek: Chrześcijański ruch zawodowy w Polsce do 1939 r. – patrz w: Odzyskiwanie ojczyzny. Warszawa: Archikonfraternia Literacka, Kuria Metropolitalna Warszawska Wydział Duszpasterstwa, 1986. Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła; [4]. Zeszyt Specjalny, s. 31-44. – uw
 ▬ Drozdowski Marek Marian [właśc. Marian Marek]: Eugeniusz Kwiatkowski. – patrz w: Rzeczpospolita Niepodległa. 2. Warszawa 1988. Nasze Dziedzictwo. – uw
 ▬ Drozdowski Marian Marek: Józef Piłsudski z perspektywy pięćdziesięciolecia /24 kwietnia 1985 r./. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 4. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Kwiecień 1985. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1987]. – uw
 ▬ Drozdowski Marcin Marek [właśc. Marian Marek]: Kościół wobec narodzin Rzeczypospolitej Niepodległej. - patrz w: Rzeczpospolita Niepodległa. 1. Warszawa 1988. Nasze Dziedzictwo. – uw
 ▬ Drozdowski Marian Marek: Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty Powstania Warszawskiego. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 7. 1985 s. 49-68. – uw
 opis książki Drozdowski Marian Marek: Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty Powstania Warszawskiego.
B.m. [Warszawa]: b.w., 1985.
A5, 20 s., off. z masz., [c. 100 zł].
G-85/63, CJ-1630, J-650, BN-1012*[wg J] – op
 ▬ Drozdowski Marian Marek: Narodziny II Rzeczypospolitej (w 65-tą rocznicę odzyskania niepodległości). – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 4. 1984 s. 23-41. – uw
 ▬ Drozdowski Marian Marek: O Eugeniuszu Kwiatkowskim /1888-1974/. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 6. 1984 s. 78-93. – uw
 ▬ Drozdowski Marian Marek: Reformy i myśl państwowa Władysława Grabskiego. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 11. 1986 s. 85-97. – uw
 ▬ Drozdowski Marian Marek: Wizja III Rzeczypospolitej. - patrz w: Powstanie Warszawskie. 1984, 1985. – uw
 ▬ Drozdowski Marek Marian [właśc. Marian Marek]: Wizje Niepodległej Rzeczypospolitej w 1917, 1918 r. – patrz w: Rzeczpospolita Niepodległa. 2. Warszawa 1988. Nasze Dziedzictwo. – uw
 ▬ Drozdowski M(arian) M(arek) - patrz: S(tefan) Bratkowski, M(arian) M(arek) Drozdowski, D. Gorbacz: Stalowa Wola narodu polskiego… Stalowa Wola 1987. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.