Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Dru - Dw

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 13.05.2021 r.
 
 
 ▬ Drucka Nadzieja [teksty] - patrz w: Lektury naszych rodziców. Łódź: Fakt 1989. – uw
 ▬ Drucki Andrzej K. [pseud.] - właśc. Marcin Król – uw
 ▬ Drucki Andrzej K. [pseud.] [wstęp] - patrz w: George Orwell: Eseje. Wydawnictwo Odnowa [1981]. – uw
 ▬ Druga apostolska podróż Jana Pawła II do ojczyzny 16-23 czerwca 1983. - patrz: [Jan Paweł II]: Druga apostolska podróż Jana Pawła II do ojczyzny 16-23 czerwca 1983. Kraków 1983. – uw
 opis książki Druga ballada o Janku Wiśniewskim. Zbiór wierszy.
Poznań: Awers, [19]83.
A5, okł.kart., 38 s., powiel., c. 80 zł.
K-1734, G-83/113*, J-652, BN-1013*[wg K], KS-0512*[wg CD*] – MM
 opis książki [Druga] II Konferencja Krajowych Sekcji Branżowych i Zawodowych NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 30-31 sierpnia 1981 r. Materiały. Ustalenia, wnioski, propozycje, rezolucje, uchwały.
B.m.: b.w., 1981.
A5, 4 s., druk typogr.
Zawiera tekst: Rola i miejsce sekcji branżowych i zawodowych w NSZZ „Solidarność”. Sygn. druk.: Prasowe Zakłady Graficzne [Gdańsk] - zam. 2152 - 3000.
ST15-2703 – MM
 opis książki [Druga] II Konferencja Krajowych Sekcji Branżowych i Zawodowych NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 30-31 sierpnia 1981 r. Materiały. Ustalenia, wnioski, propozycje, rezolucje, uchwały. Część II.
B.m.: b.w., 1981.
A5, okł., 17,[1] s., druk typogr.
Tytuł okł. S. 17-[18] na III-IV s. okł. Zawiera teksty: Apel do delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”; Wnioski w sprawie realizacji porozumień branżowych i układów zbiorowych; Realizacja porozumień branżowych, Gdańsk, sierpień 1981. Sygn. druk.: PZG Gdańsk Zam. 2154-81-3000.
BŚ, Nukat-3408284 – MM
 opis książki [Druga] II wojna światowa - wypisy.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
A4, 114 s., powiel.
Tytuł nagł. Zawiera m. in.: Polityka zagraniczna Polski Odrodzonej; Polska polityka zagraniczna w czasie II wojny światowej.
BJ-0812, FC-11013 – op
 ▬ [Drugi] II Proces KPN.
J-654*[wg Pil-444], KJ-98*[wg J*] - jest to czasopismo Droga 1986 nr 22. – uw
 ▬ Drugi zeszyt toruński.
Wrocław: Zespół Pracy Politycznej przy RU SZSP Politechniki Wrocławskiej, b.r. [1981].
20 cm, 34 s.
Nic Nowego…; [6]. Do użytku wewnętrznego.
Tytuł okł. Zawiera: Andrzej Zybertowicz /UMK/: Ostatnia szansa PZPR; Andrzej Zybertowicz: Partia aktywności czy partia aktywu?
BaBN-b1706325 – uw [bibułopodobny druk SZSP]
 opis książki [Drugie] II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Pracowniczych.
Warszawa: b.w., 7 sierpnia 1981.
6 s.
Druk: NSZZ „Solidarność” Reg. Mazowsze. Zawiera „Apel” reprezentantów spotkania, artykuł Edwarda Nowaka „Od upaństwowienia do uspołecznienia” oraz „Rezolucję”.
Br-0520[fot.] – op
 ▬ Drugie pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce. - patrz: Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.], Nowakowa Magdalena [pseud.] [oprac.]: Dziesięć miesięcy stanu wojennego. Część 2. [Kraków: Biblioteka Małopolska 1983]. – uw
 opis książki [Drugie] II Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego. Relacje i dokumenty.
B.m. [Gdańsk]: b.w. [NSZZ „Solidarność”], b.r. [1990].
A5, 52,[1] s., off. z masz.
8-11.II.1990.
BJ-3144, FC-9220, Nukat-1220512 – uw
 opis książki Drukarz doskonały.
Warszawa: Wydawnictwo Społeczne, sierpień 1982.
K-1736*, G-82/48*, J-653*[wg SK-5 s. 193], BN-1016*[wg K*] – op
 opis książki Drukarz niezależny (instrukcja).
B.m. [Warszawa]: Nakładem Biuletynu Oporu, b.r. [1982].
A4, 4 s., powiel.
G-82/50, K-1737*, J-4207, BN-1017*[wg K*] – op
 opis książki Drukarz niezależny (instrukcja).
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Słowo, 1982.
A4, 4 s., powiel.
K-1738, G-82/49, J-4206, BN-1019*[wg K] – op
 opis książki Drukarz niezależny (instrukcja).
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 4 s., powiel.
J-4205*[wg Pil-447], BN-1018*[wg Pil] – op
 opis książki Drwal Tadeusz Wojciech: Aż wreszcie świadomi? [wyd. I].
Polska [Kraków]: Wydawnictwo Kultury Alternatywnej, 1981.
A6 poz., [15] s., off. z masz., c. 10 zł.
BK-97, BN-1021, KS-1302*[wg MJ*], BJ-0813, FC-635, Br-0522, ECS-04494, Nukat-2772259 – op
 opis książki Drwal Tadeusz Wojciech: Aż wreszcie świadomi? Wyd. II poszerzone.
Polska [Kraków]: Wydawnictwo Kultury Alternatywnej, 1981.
A6 poz., 15,[1] s., off. z masz., c. 10 zł.
BK-98, BN-1022*[wg BK], BaBN-b1275252, KS-1303, BJ-0814, FC-636, Ka-4535, ST15-0874 – MM
 opis książki Drwal Tadeusz W[ojciech]: Wartość własnych przekonań (kontestacja i opozycja z mojego punktu widzenia).
Kraków: Wydawnictwo Kultury Alternatywnej, 1981.
A4, 12 s., powiel., c. 12 zł.
Tytuł nagł.
BK-99, BN-1023*[wg BK], BJ-0815, FC-637 – op
 opis książki Drygalski Jerzy, Kwaśniewski Jacek: Milczące mass-media.
Łódź: BŁ [Biuletyn Łódzki], 1985.
A6, okł.kart., [2],16,[2],17-34,[1] s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Wybór i wstęp wg miesięcznika społeczno-politycznego Vacat nr 22 z listopada 1984 r. [Nakład 1500 egz.]. Na IV s. okł. logo wydawcy o wymiarach 16 x 14 mm, litery BŁ białe.
K-1739, G-85/64, BŁ-35, J-655, BN-1024, Ka-320, BJ-0816, FC-11014, DBŁ s. 118, Br-0523, ECS-02196, ST15-0875, Nukat-790557 – MM [autograf obu autorów dla mnie podp. 16.X.1992 r.]
 opis książki Drygalski Jerzy, Kwaśniewski Jacek: Milczące mass-media.
Łódź: BŁ [Biuletyn Łódzki], 1985.
A6, okł.kart., [2],34,[1] s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Wybór i wstęp wg miesięcznika społeczno-politycznego Vacat nr 22 z listopada 1984 r. Na IV s. okł. logo wydawcy o wymiarach 37 x 34 mm, litery BŁ czarne.
– op
 opis książki Drygalski Jerzy, Kwaśniewski Jacek: (Nie)realny socjalizm. Wyd. pierwsze.
Warszawa: Piechur, 1988.
A5, okł.kart., [2],238 s., off. ze skł., c. 600 zł.
[Wydano wspólnie z wydawnictwem Myśl]. Nakład: 1500 egz.
Rec.: Zbigniew W. Rykowski: To nie jest marksistowska cegła. Res Publica 1990 nr 1 s. 117-118.
J-656, BN-1025, Ka-321, Hoo99/174, BJ-0817, FC-11015, Br-0524, ECS-00237, ST15-0876, Nukat-691835 – MM
 opis książki Drygalski Jerzy, Kwaśniewski Jacek: (Nie)realny socjalizm. Wyd. drugie.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.
ISBN 83-01-10890-8.
– uw – MM
 ▬ Drygalski Jerzy [tłum.] - patrz: Michael Novak: Zadanie amerykańskie. Esej o przyszłości demokratycznego kapitalizmu. Kurs 1986. – uw
 ▬ Dryll Irena - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Drzazgowski Tadeusz - patrz: Reduta Śląska: Poezja wojennej zimy. – uw
 opis książki Drzewiecki Mirosław ks.: Naprawdę wolni. Kazania z lat 1981-1988.
Paryż: Spotkania, © 1989.
Zawiera wybór kazań z lat 1982-1988 wygłoszonych na Mszach św. za Ojczyznę w katedrze wrocławskiej. ISBN 2-86914-041-X.
– uw – MM
 opis książki Drzewiecki Mirosław: Rozmyślania drzewa figowego.
Legnica: Duszpasterstwo Ludzi Pracy, 1988.
16 s.
Zeszyt Literacki.
S-52/2987, Hoo99/175 – op
 ▬ Drzewiecki Mirosław ks. - patrz: Omikron [pseud.] – uw
 opis książki Drzewiecki Tadeusz, Siemieński Paweł: …Aby zbyt łatwo nie zgiąć karku… Zarys historii VI L.O. im. T. Reytana.
B.m. [Warszawa]: b.w., 1982.
A4, [8] s.
Ka-5183 – op
 ▬ Drzycimski Andrzej: „Solidarność” z wizytą we Włoszech. Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-go Maja 1981. A5, okł.kart., 99,[1],66,[4] s., off. z masz. Jest to czasopismo: Przegląd. Pismo Wydawnictwa im. Konstytucji 3 maja. 1981 nr 7. BNWC-2808, ST15-0876 – uw
 opis książki Drzycimski Andrzej, Kinaszewski Adam (Jan Mur [pseud. zbior.]): Dziennik internowanego (grudzień 1981 - grudzień 1982). Wyd. I krajowe.
Gdańsk, Warszawa: Modem, Polski Dom Wydawniczy, 1989.
ISBN 83-7043-057-0 [PDW]. Sygn. cenzora: W3. Fotoreprodukcja z wyd.: JanMur [pseud]. Paryż: Instytut Literacki 1985. W tym wydaniu dodano: Wykaz internowanych w Strzebielinku; Indeks nazwisk oraz 20 s. ilustracji.
– uw – MM
 ▬ Drzycimski Andrzej, Skutnik Tadeusz: Zapis wydarzeń. Gdańsk - Sierpień 80. Część II. Rozmowy. Część III. Dokumenty.
Wykazano jako tomy 4 i 5 serii: Dokumenty. Archiwum „Solidarności” w edycji mikrofilmowej. Warszawa: Nowa 1985 i 1986. {wg spisu w: Z. Bujak: Prawda raz powiedziana, Warszawa: Nowa 1987 s. [260]; BaBN-b2740640[cz. II]}.
Materiały powyższe opublikowano w:
- Zapis rokowań gdańskich. Sierpień 1980. Zebrał i opracował: Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik. Paris: Spotkania [1986];
- Gdańsk Sierpień ’80. Rozmowy. [Oprac.:] Andrzej Drzycimski, Tadeusz Skutnik. Gdańsk: Aida 1990. ISBN 83-85120-00-9;
- Zapis wydarzeń. Gdańsk - sierpień 1980. Dokumenty. Zebrali i oprac. Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1999. ISBN 83-7054-139-9.
– uw
 ▬ Drzycimski Andrzej - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ D’Souza Dinesh - patrz: Dinesh Souza D’ – uw
 ▬ Dubet Francois - patrz: Alain Touraine, Jan Strzelecki, Francois Dubet, Michel Wieviorka: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981. Europa 1989. – uw
 ▬ Dubicki Leon (ZSRR boi się narodu polskiego. Wywiad z Leonem Dubickim {przedruk [i tłumaczenie] ze Spiegla z 18[błąd - właśc. 28] grudnia 1981} - patrz w: Ślepota. Warszawa: CDN 1982 s. 1-3. – uw – MM
 ▬ Dubicki Leon: ZSRR boi się polskiego ludu. Wywiad Spiegla z polskim generałem Leonem Dubickim na temat przygotowania do dyktatury wojskowej [za Der Spiegel Nr 53 z dn. 28.12.81 r.]. A4, 2 s., masz. [inne tłumaczenie od opisanego powyżej] – uw – MM
 opis książki Dubiel Kajetan: 14 XI 1986 42 rocznica śmierci Otto Schimka.
B.m.: Wolność i Pokój, [1986].
A5, 15,[1] s., off. z masz.
Na s. 1-3 i 12-15 aktualne teksty ruchu „Wolność i Pokój”.
Ka-4026, BaBN-b2940090, BJ-0819, FC-11018 – MM
 ▬ Duchacek Ivo [rozm.] - patrz: Michael Charlton: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 opis książki Duchiński Tadeusz, Świnarski Adam, Lenkiewicz Antoni [oprac]: Samorząd - twój los w twoich rękach.
Wrocław: NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Dolny Śląsk, sierpień 1981.
A5, [1],65 s.
Tytuł okł.
BN-1026*[wg BŚ, BUW], BaBN-b1275256, BaBN- b1321625, FC-37118*[wg BN], Br-2536[fot.], ECS-04268, Nukat-2650555 – op
 ▬ Duda Gracz Jerzy - patrz: Jerzy Gracz Duda – uw
 ▬ Duda-Gwiazda Joanna: Dyskusja na temat taktyki i strategii związku. - patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81. – uw
 opis książki Duda-Gwiazda Joanna: Prawdy najprostsze. Chcę przypomnieć prawdy najprostsze. (Darłówek, 31.05.1982).
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 4 s., powiel.
J-4209*[wg Pil-452], BN-1027*[wg Pil] – op
 ▬ Dudkiewicz Marek [oprac. pod krypt.] - patrz: Reytan. Zarys historii VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie (lata 1956-1983). Z aneksem. Wyd. 3. Warszawa: Głos 1984. – uw
 opis książki Dudzik Maria, Nowakowa Teresa: Wybór scenariuszy lekcyjnych z języka ojczystego.
Legnica: b.w., 1981.
107,[1] s.
S-52/3440, KS-0144*[wg KB*] – op
 opis książki Dudzik Maria, Nowakowa Teresa: Wybór scenariuszy lekcyjnych z języka ojczystego.
Legnica: b.w. [Solidarność], 1981.
A5, 125 s.
Ka-4829 – op
 opis książki Dudziński Antoni: Byłem z Marszałkiem. Relacja z drogi Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z Rumunii przez Węgry do Polski.
B.m. [Pruszków; Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Ajaks; Archiwum Akt Nowych, b.r. [1999].
Biblioteka Tek Archiwalnych; 2.
ISBN 83-87103-74-8.
– uw
 opis książki Dudziński Antoni: Relacja z drogi Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z Rumunii przez Węgry do Polski.
Kraków: b.w., 1978.
A4, 31 s.
ECS-04645 – op
 opis książki Dunajski Antoni ks.: Śmierć i zmartwychwstanie narodu w religijnej refleksji Cypriana Norwida.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Jednością Silni, listopad 1984.
A5, 8 s., stdr. z masz., c. 30 zł.
Tytuł nagł. Tekst wygłoszony z okazji VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu 23-30 X 1983.
K-1740, G-84/107, CD-409*[wg K], J-657, BN-1028, Ka-2973, KS-3383, Br-0531 – op
 ▬ Dunin-Kowalska Kinga: Prywatna sprawa. - patrz w: Siedlecka Joanna [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 opis książki Duras Margueritte: Kochanek.
Siedlce: Wydawnictwo Metrum, 1987.
A5, okł.kart., 40,[1] s., off. z masz., c. 150 zł.
1 wyd. polskie. Tłumaczenie z franc.: Elżbieta [pseud. - właśc. Elizabeth Cieślar]. Tytuł oryg.: L’amant. 1984. Projekt okł.: Agata Zalewska [pseud. - właśc. Maria Dauksza]. Właściwe imię autorki: Marguerite. Na s. [3]: Od tłumacza – o powodach wydania tej książki w wydawnictwie podziemnym.
KN’87-121, CD-1699, CJ-783, J-658, BN-1029, Ka-323, BJ-0820, FC-11019, Br-0532, ECS-00238, ST15-0878, Nukat-712006 – MM
 opis książki Duras Marguerite: Kochanek.
Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989.
Przełożyła Loda Kałuska. ISBN 83-08-01663-4.
– uw – MM
 ▬ Duras Marguerite: Kochanek. Przełożyła Loda Kałuska – dalsze wydania:
- wyd. 2 popr. Warszawa: W.A.B., 1993. ISBN 83-85554-22-X;
- Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007. ISBN 978-83-240-0880-3.
– uw
 ▬ Durma Barbara: Blok. - patrz w: Siedlecka Joanna [wybór i opracowanie]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
Zürich: Kniznice Konfrontace Helvetia, sierpień 1976.
18 cm, 55 s.
Copyright 1971 by Peter Schifferli, Verlags AG „Die Arche” Zürich. Przełożył Stanisław Andrzej Owsianko. [Tytuł oryg.: Der Sturz]. Projekt okł. i ilustracje wykonał Jan Kristofori. ISBN 3-85770-38-6 [błędny]. Printed and made in Great Britain by Caldra House.
– uw – MM
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
Kraków: Krakowska Oficyna Studentów k, b.r. [1979].
A6, 62,[1] s., 1 portr.
Przełożył Stanisław Andrzej Owsianko.
BaBN-b1461293(I 1.982.019, I 1.559.160, I 1.982.019) – op
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
Kraków: Krakowska Oficyna Studentów k, luty-marzec 1980.
A6, okł.kart., 62,[2] s., stdr. z oryg.
Przedruk z wyd.: Zürich: Kniznice Konfrontace Helvetia 1976. Projekt graficzny: Marek Orman. Książka zawiera grafiki w kolorze czarnym na okł. oraz na s. 12, 23, 33, 43 i 53. Przed grafikami oprawiono przezroczystą folię ochronną.
CD-An-1, BK-100, BN-1032, Ka-326, HN-000514165, BJ-0822, FC-639, Br-0526, ECS-04528, ST15-0879[tasiemka], Nukat-1328675 – MM
Odmiany:
- wklejona tasiemka pełniąca rolę zakładki – MM;
- brak tasiemki – MM
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek. Wyd. II.
Kraków: Wydawnictwo Kos, 1981.
A6, okł.kart., 62,[1] s., stdr. z oryg., [c 40 zł].
Przedruk z wyd.: Zürich: Kniznice Konfrontace Helvetia 1976. Projekt graficzny: Marek Orman. Książka zawiera grafiki w kolorze niebieskim na okł. oraz na s. 12, 23, 33, 43 i 53.
BK-101, BN-1034, Ka-3674, BJ-0823, FC-640, ST15-0880, Nukat-697786 – MM
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
Poznań: Wydawnictwo Centrum Informacyjnego NZS UAM, 1981.
A5, okł., 1-14,[2],15-38,[2],39-52 s., powiel.
Przedruk z wyd.: Zürich: Konfrontacion AG 1976. Na k. po s. 14 i 38 ilustracje.
BaBN-b1049011, FC-36555*[wg BN], ECS-05023, ST15-0881, Nukat-2965153 – MM
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
Warszawa: BHL [Biblioteka Historyczna i Literacka], 1981.
A6, okł.kart., [6],7-55 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Zürich: Konfrontacion AG 1976. Okł. w kolorze czerwonym.
CD-1887, BN-1043*[wg BUS], BaBN-b1275273, Ka-325, Hoo99/175, BJ-0824, FC-11025, Br-0527{[6],55 s.}, ECS-00239, ST15-0882, Nukat-208286 – MM
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
Warszawa: BHL [Biblioteka Historyczna i Literacka], 1981.
A6, okł., 55 s., off. z oryg.
Dodruk lub reprint wyd. BHL - okł. czarno-biała.
BJ-0825, FC-11026 – op
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
B.m.: Wydawnictwa Studenckiego Komitetu Solidarności, [198?].
A4, [26] s.
Przedruk z wyd.: Zürich: Konfrontacion AG 1976.
BN-1038, FC-36564*[wg BN] – op
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
[Jelenia Góra: Karkonoskie Towarzystwo Wydawnicze, 1981].
Nakład ok. 1000 egz.
S80-89-t6 s. 499, encysol.pl/wiki/Karkonoskie_Towarzystwo_Wydawnicze [dostęp 20190620] – op
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
Warszawa: Forum Niezależnych, 1982.
A5, okł.kart., 42 s., stdr. z masz., [c. 90 zł].
Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Historyczna i Literacka 1981.
K-1744, G-82/53, CD-1888, J-660, BN-1040, Ka-1041, FC-36566*[wg BN], Nukat-1945281 – MM [ciekawy skład papieru w części nakładu, jedna kartka-składka = 4 s. (29-32) wydrukowana na papierze pakowym]
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
B.m.: b.w., b.r. [1982-83 ?].
A6, 54 s., off., c. 85 zł.
K-1745*, G-82/52*, CD-1889*[wg K*], J-659*, BN-1035*[wg K*] – op
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
Gdańsk: suplement2, 1984.
A6, okł.kart., 47,[1] s., off. z oryg., c. 70 zł.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Zürich: Konfrontacion AG 1976. Wydrukowano przez Wydawnictwo Alternatywy.
K-1741, G-84/109, CD-1890, Dun-27, J-663, BN-1030, Ka-1040, BJ-0826, FC-11027, Br-0528, PA09 s.112,115, ECS-01417, ST15-0883, Nukat-698390 – MM
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
Kraków: Bez Cięć, 1984.
A5, okł.kart., [1],5-27 s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Na okł. tytuł żołtą akwarelą z szablonu.
K-1742, CD-1891*[wg K], J-664, BK-102, S-52/3260, BN-1031, BJ-0827, FC-641, KJ-99, Br-0530, ECS-02200, ST15-0884, Nukat-698366 – op
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
B.m. [Kraków]: Krakowska Oficyna Studentów K, b.r. [1984].
A6, okł., [2],5-44 s., off. z masz., [c. 60 zł].
Przedruk z wyd.: Kniznice Konfrontace Helvetia. [Być może przedruk z wyd.: Krakowska Oficyna Studentów K].
K-1743, G-84/108, CD-1892*[wg K], J-662, BN-1033=BN-1036*[wg J], Ka-327, KJ-100*[wg BN], Br-0529, {BJ-0821, FC-638 - [1979]}, ECS-02198, ST15-0885, Nukat-700918 – MM [egz. nierozcięty, złożone pełne arkusze drukarskie]

 ▬ Dürrenmatt Friedrich: Upadek. Warszawa: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności”, [19]84. A5, okł., 3-42 s., powiel., c. 100 zł. Przełożył Stanisław Andrzej Owsianko. Przedruk z wyd.: Kniznice Konfrontace Helvetia.
G-84/110, CD-1893, CJ-1632, J-665, Ka-329=Ka-3158, ECS-02199, Nukat-698376 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
Warszawa: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności”, [19]84.
A5, okł., 3-42 s., powiel., c. 100 zł.
Teksty na matrycy białkowej okładki pisane na maszynie do pisania. Na II s. okł.: [dedykacja:] Fredowi Scherienleibowi; na III s. okł. informacja o źródle przedruku oraz nazwisko tłumacza.
BN-1041, BJ-0828, FC-11028 – MM
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
Warszawa: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności”, [19]84.
A5, okł., 3-42 s., powiel., c. 100 zł.
Teksty na matrycy białkowej okładki pisane odręcznie. S. II i III okł. czyste.
– MM

 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
B.m.: b.w., b.r. [1983-85 ?].
A6, okł.kart., [2],7-10,12-26,28-40,42-54,[1] s., off. z oryg., c. 70 + 15 zł FOP.
Jest to jedyne wydanie przedrukowujące kompletne strony tytułową i redakcyjną z podstawy przedruku. Na IV s. okł.: Głosy z prasy.
J-661, BN-1042*[wg J], BaBN-b1275267(I 1.987.306), ECS-04481, ST15-0886, Nukat-2985637[ECS], {K-1746, G-83/114*[chyba mylnie: przedruk z wyd.: BLH 1981], CD-1894*[wg K], BN-1037, BaBN-b1275267(KW 22.257, I 1.992.309), Ka-2974, BJ-0829, FC-11029 – te opisy, być może przez przeoczenie, nie wykazują braków w paginacji} – MM
 opis książki Dürrenmatt [Friedrich]: Upadek.
B.m. [Toruń]: to [Toruńska Oficyna], b.r. [1988].
A6, 55 s., ksero.
J-666, BN-1039*[wg J], ST15-0887 – op
 opis książki Dürrenmatt Friedrich: Upadek.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 34 s., off. z masz.
Przedruk z wyd.: Kniznice Konfrontace Helvetia.
S-52/831, Ka-4387, BaBN-b2742642, ECS-04954, ST15-0888, Nukat-751978, Nukat-3371646 – op
 ▬ Durski Grzegorz (Stocznia „Warskiego”): Początki. – patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. – uw
 opis książki Duszak Marek: Czekając na wyrok.
Elbląg: Wydawnictwo Solidarność, 1989.
A5, okł.kart., obw., 64,[4] s., off. z masz., c. 700 zł.
Fabularyzowana opowieść o proteście internowanych w Kwidzynie dnia 14.VIII.1982 i procesie elbląskim trwającym 3 miesiące od 3.III.1983 r. (wzbogacona dokumentami i zdjęciami). Wg ES1 s. 101 właściwe imiona autora: Marian Stanisław.
CD-410, BN-1044, Ka-324, Hoo99/175, KS-1307, BJ-0830, FC-11020, Br-0533, ST15-0889, Nukat-1397726 – MM
 ▬ Duszpasterz [tekst] - patrz w: Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]. – uw
 ▬ Duverger Maurice: Systemy partyjne: liczba partii. - patrz w: Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1983]. – uw
 opis książki Dwa pojęcia liberalizmu.
B.m.: b.w., b.r. [1979].
A4, 7 k., masz. przeb.
Tytuł nagł. Materiały Seminarium Prawica – Liberalizm – Konserwatyzm.
ST15-0890 – op
 opis książki Dwa przeciwstawne bieguny.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A4, 6 k., powiel.
Tytuł nagł.
BJ-0831, FC-11030 – op
 opis książki [Dwa razy dwadzieścia cztery] 2 × 24.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 8 k., masz. przeb.
ST15-0891 – op
 ▬ Dwa wywiady - patrz: Jerzy Giedroyć, Zofia Hertz: Dwa wywiady […] o paryskiej Kulturze. Rozmowy przeprowadziła Barbara Toruńczyk. RKW Regiony [1984]. – uw
 opis książki [Dwadzieścia] 20 lat Teatru Ósmego Dnia. 1964-1984.
Poznań: Wydawnictwo Głosy, [19]85.
18,5 cm, [23] odb. fot., A4, [1] k., off. z masz., c. 650 zł.
K-1747*[wg Obecność 1985 nr 12 s. 62], G-85/400, J-667, BN-1045*[wg K*], BJ-0832, FC-11031 – op
 ▬ [Dwadzieścia jeden] 21 x tak. Gdańsk 1980. Solidarność.
B.m. [Kraków]: b.w. (Powiel. IGNIU Kraków), b.r. [1981].
A5, okł.kart., 302,[1] s., off. z oryg.
Przedruk całego numeru czasopisma: Punkt Gdańsk 1980 nr 12.
BJ-0833, FC-642, ST15-0892 – uw
 opis książki Dwie odezwy. Grono Uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.
B.m. [Warszawa, Gdańsk ?]: Wydawnictwo Niezależne Czuwanie, 1987.
A5 poz., 41 s., 1 tabl., powiel., [c. 120 zł].
Tytuł okł.
KN’87-78, CJ-827, J-668, BN-4893*[wg BUW], BaBN-b1279000, Ka-1042, BJ-0834, FC-11032 – op
 opis książki Dwie rozmowy. Moskwa 1960.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, n [1979].
A4, okł., 3,35 s., powiel. spiryt., [c. 30 zł].
Dokumenty.
Tytuł okł. Zawiera: Adam Michnik: Zapis dwóch rozmów; Rozmowa delegacji polskiej z delegacją Chińskiej Republiki Ludowej, Moskwa, listopad 1960 roku; Notatka z rozmowy między delegacją PZPR i KPCh. Rozmowa odbyła się w siedzibie delegacji polskiej w Moskwie, w dn. 29.XI.1960 r. [Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 117-160].
{Ł-105([1980]), BJ-0836, FC-11034 – bez opisu odrębnej paginacji tekstu A. Michnika}, ST15-0893, {ECS-04345, Nukat-2064628 – [1981?]} – MM
 opis książki Dwie rozmowy. Moskwa 1960.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1979].
A4, okł., 3,28 k., powiel. spiryt. jednostr.
Dokumenty.
Tytuł okł. Zawiera: Adam Michnik: Zapis dwóch rozmów. [Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 117-160].
BN-1046{[1981]}, Ka-335, Br-0535, ST15-0894, Nukat-3624861 – op
 opis książki Dwie wojny.
B.m. [Gdańsk]: Solidarność Wybrzeże, 1982.
A6, okł.kart., 2-36 s., off. z masz., [c. 50 zł].
Autorzy wierszy: Piotr Borowy, Stanisław Baliński, Antoni Słonimski, Zofia Jaroszewicz, Maria Castellatti, Józef Chudek oraz anonimowe. Druk: Majegret.
K-1748*, G-82/54*, CD-21*[wg K*], Dun-28, J-669, BN-1047, KS-0440*[wg KB], Ka-3952, BJ-0835, FC-11033, Br-0536, ECS-04974, ST15-0895, Nukat-208651 – MM
 ▬ 213 [dwieście trzynasta] rocznica konfederacji barskiej.
Warszawa: Uniwersytet Warszawski; Koło Naukowe Historyków, 1981.
A5, okł.kart., 24 s., off. z masz.
Do użytku wewnątrzuczelnianego.
Na okł.: „1768” i krzyż „Pro Fide Rege et Lege”. Opracowanie: Tadeusz Epsztein, Krzysztof Wikiera, Andrzej Wroński, Jan Żaryn. Zawiera teksty: Konfederacja prawowiernych chrześcijan katolickich rzymskich [Bar, 29 lutego 1768 r.]; Przysięga do konfederacji; Deklaracyja ze strony jej Imperatorowej Mości Całej Rosyi, jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej Polskiej uczyniona [w Warszawie dnia 29 maja 1768 r.] – [wszystkie trzy teksty przedrukowano z: Materiały do konfederacji barskiej roku 1767-68. Zebrał S. Morawski. Tom 1. Lwów 1851 s. 19-20, 22, 133-135]; Krzysztof Wikiera: Ideologia i znaczenie konfederacji barskiej; Andrzej Wroński: O próbie wyjścia z kryzysu; Jan Żaryn: Uwagi o konfederacji barskiej w rocznicę jej zawiązania; Tadeusz Epsztein: Konfederacja barska – walką o nowoczesny naród; – oraz pieśni: Pieśń konfederacji barskiej; Marsz konfederacji barskiej [obydwie przedrukowane z: J. Maciejewski: Literatura barska. Kraków 1976 s. 318-319]. Sygn. druk.: Pow. UW., Zam. Nr 821/81 Nakład 200 egz. Broszura ma na początku przed k. tytułową wprawioną kartkę ksero z tytułem: Orzeł Biały Nr. 3. Warszawa dnia 28 II 1981 [numer i data wpisana ręcznie kolorowym mazakiem].
BaBN-b1729078, ECS-2516061 – uw – MM
 ▬ Dwurnik Edward [rys.] - patrz: Julian Kornhauser: Każdego następnego dnia. Kraków: ABC 1981. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.