Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Fr - Fy

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 18.01.2018 r.
 
 
 opis książki Franczyk Jan Leszek: Chrześcijanin partyjny czyli katolik w PZPR.
Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, 1981.
A5, okł.kart., 36 s., off. z masz., [c. 50 zł].
BK-114, S-58/2933, BJ-0949, FC-657, Br-0605 – op
 opis książki Franek [pseud.]: Uwagi na temat społeczeństwa podziemnego i obecnej pracy konspiracyjnej.
Kraków: za aprobatą Robotniczego Komitetu Obrony WSK Kraków, 16 listopada 1982.
A4, 4 s., powiel. spiryt.
J-4210*[wg Pil-520], BN-1174*[wg Pil], BJ-0950, FC-658, KJ-115* – op
 ▬ Frank Semen Ludwigowicz: De profundis [Семен Людвигович Франк: De profundis.]. - patrz w: De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Frank Siemion: Etyka nihilizmu. Przyczynek do światopoglądu moralnego inteligencji rosyjskiej. - patrz w: Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej. Warszawa: Przedświt 1986. – uw
 opis książki Frantz Günther: Geniusz wodza. Warszawa 1920.
Wrocław: SR Samorządna Rzeczpospolita, 1987.
A5, 51,[1] s., powiel., c. 100 zł.
Tłumaczenie z niem.: Antoni Kocjan. Przypisy i komentarze pominięto bez wiedzy i zgody tłumacza. Wyd. staraniem edycji dolnośląskiej Samorządnej Rzeczypospolitej.
KN’87-234, CJ-799, J-741, BN-1175, BJ-0951, FC-10705, ST15-0986 – op
 opis książki Fraser Hamish: Stan wojenny w Polsce - jego zasadnicze znaczenie. KOR-owska elita.
Wrocław-Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1982.
A5, okł., 18 s., off. z masz., [c. 50-70 zł].
Polska racja stanu. Agencja Informacyjna; (Nr 2).
Tytuł nagł. Tytuł oryg.: Martial Law in Poland. Dodatek do Approaches, Saltocosts, Szkocja 1982 nr 76.
K-1786, G-82/62*, J-743, S-58/3424, BN-1177*[wg Dom], ST15-0987 – op
 opis książki Fraser Hamish: Stan wojenny w Polsce.
B.m. [Sopot ?]: Wydawnictwo Niezależnej Grupy Politycznej, 14.IV.1982.
A5, 16 s., off. z masz.
Informator Niezależnej Grupy Politycznej.
Tytuł nagł. (Suplement do Approaches nr 76). Tytuł oryg.: Martial law in Poland. Tłumaczenie: wydawnictwo NGP.
CJ-1641, J-742, BN-1176*[wg J], BaBN-b1560922, Ka-4386 – op
 opis książki [Frasyniuk Władysław]: [Fragmenty wyjaśnień składanych przed Sądem Wojewódzkim: „Poniedziałek, 15.11.1982”].
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, [6] s., masz. przeb.
ST15-0988 – op
 opis książki Frasyniuk Władysław: List otwarty do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”. (Wrocław 13.12.1984).
B.m. [Wrocław]: b.w. (Druk: Drukarnia =SDS= [Solidarność Dolny Śląsk]), b.r. [1985].
A5, 7,[1] s., off. z masz., nakł. 5000, egz. bezpł.
Zawiera również rozmowę z Władysławem Frasyniukiem przedrukowaną z: Z Dnia na Dzień 1985 nr 1/345, 6-12.01.1985. Koszty pokrył RKS NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk.
K-1787, G-85/77, J-744, BN-1178, Hoo99/175, BJ-0952, FC-10704, Br-0606, ECS-04197, ST15-0989, Nukat-601304 – MM
 ▬ Frasyniuk Władysław: List otwarty do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”. (Wrocław 13 grudnia 1984). Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, styczeń 1985. A5, 4 s. Solidarność Walcząca. Ulotka nr 26. G-85/78, J-4211, BN-1180*[wg J] - to jest czasopismo – uw
 ▬ Frasyniuk Władysław: List otwarty do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”. (Wrocław 13 grudnia 1984).
- w: Tygodnik Mazowsze 1985 nr 112 s. 1-3.
– uw – MM
 ▬ Frasyniuk Władysław: List otwarty do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”. (Wrocław 13 grudnia 1984). B.m. [Łódź]: styczeń 1985 r. A4, 4 s., powiel. Dodatek Głosu Łodzi. J-4212, BN-1179*[wg J], Ka-3173 - to jest czasopismo – uw – MM
 ▬ Frasyniuk Władysław: Wywiad dla Zeszytów Historycznych (przedruk z nr 78 z 1986, s. 191-206) - patrz w: [Trzynasty] 13 grudzień. Wspomnienia. Kraków: 1989. – uw
 ▬ Frasyniuk Władysław [teksty] - patrz w: Listy z podziemia. Victoria [1983 ?]. – uw
 ▬ Frasyniuk Władysław - patrz: Dokumenty: Proces Frasyniuka. Warszawa: Szansa 1983; Proces Władysława Frasyniuka. [Wrocław: 1983]. A5, 39 s.; Proces Władysława Frasyniuka. A4, 8,10 s.; Z procesu Władysława Frasyniuka. Część 1. (15-17.11). [1982]; Wyrok na Sierpień. Dokumentacja przebiegu procesu Władysława Frasyniuka przed sądem wojewódzkim we Wrocławiu w dniach 15-24 listopada 82. Aspekt 1983. – uw
 ▬ Frauendorfer Helmuth: Ponura wyspa w południowo-wschodniej Europie (fragmenty referatu wygłoszonego podczas Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie, sierpień 1988). - patrz w: Natalia Gorbaniewska: Poszukiwanie solidarności narodów. (Z Natalią Gorbaniewską rozmawia redakcja Biuletynu Dolnośląskiego). [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej 1988. Biuletyn Dolnośląski. Wydanie specjalne. – uw
 ▬ Frazes Jakub [pseud.] – właśc. Konrad Turzyński – uw
 opis książki Frazes Jakub [pseud.]: Koncepcje polityczne w dzisiejszej Polsce (próba klasyfikacji).
B.m. [Toruń]: Wydawnictwo KMP [Klub Myśli Politycznej], 1986.
A6, 12 s., off. z oryg., c. 20 zł.
Zeszyty Klubu Myśli Politycznej; Nr 1.
Tytuł nagł. Przedruk. Na s. 12: Gdańsk 1985.
[Pil-2231], CJ-1519*, J-745, BN-1182*[wg J], BaBN-b1275407, ST15-0990 – op
 ▬ Freedman Rita: Związki zawodowe na rewolucyjnej Grenadzie [tłum. z: Workers under Communism, nr 5, wiosna 1984] – tłum. Joanna Inglot. – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
 ▬ Frelich Jerzy – patrz: Więzienne tango. Śpiewnik internowanego. Uherce: Wydawnictwo Polskie 1982; Poezja i pieśń. Internowany. Rybnik [2005]. – uw
 ▬ Fricke Wilhelm: Powstanie robotnicze - prolog, przebieg, następstwa. [w]: Berlin 1953. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 opis książki [Friedman] Freedman[!] Milton: Kapitalizm & wolność.
Warszawa: [Wydawnictwo Maraton] 9, 1984.
A6, okł., 31,[1] s., off. z masz., c. 60 zł.
Tłumaczenie części książki „Capitalism and Freedom”. Chicago 1962.
K-1788, G-84/126, J-746, BN-1183, Ka-2976, BJ-0953, FC-10711, Br-0607, ECS-02232, ST15-0991, Nukat-1893922 – MM
 opis książki Friedman Milton: Kapitalizm & wolność.
Warszawa: b.w., 1984.
A5, 31 s.
Nukat-331411[UG] – op
 opis książki Friedman Milton: Kapitalizm i wolność.
Warszawa: Fundacja im. Adama Smitha, 1993.
21 cm, 192 s.
Przy współpracy Rose D. Friedman. Tłumaczenie [z ang.]: Marek Lasota, Andrzej Kondratowicz.
– uw – MM
 opis książki Friedman Milton: Kapitalizm i wolność.
Gliwice: Wydawnictwo Helion, © 2008.
Onepress VIP. Klasyka wolnorynkowej myśli gospodarczej.
Tłumaczenie Bartosz Sałbut. ISBN 978-83-246-1184-3.
– uw
 opis książki Friedman Milton: W Playboy’u.
1979.
[wiad. wg K-1789; brak w spisach Officyny Liberałów]. – op
 opis książki Friedman Milton: „W Playboy’u”. Część I. [Wyd. 2].
Warszawa: Officyna Liberałów, 1983.
A7, 31,[1] s., off. z masz., [c. 25-30 zł].
Biblioteczka Laureatów Nobla; 18.
Tłumaczenie wywiadu opublikowanego w Playboy’u w lutym 1973 r.
K-1789/I, G-83/124/I, J-747/I, BN-1184*[wg BUW, MBPŁ], BaBN-b1275409, Ka-379/I, BJ-0954/I, FC-10710/I, Br-0608/1, ECS-04317, ST15-0992, Nukat-2765709 – MM
 opis książki Friedman Milton: „W Playboy’u”. Część II. [Wyd. 2].
Warszawa: Officyna Liberałów, 1983.
A7, 31,[1] s., off. z masz., [c. 25-30 zł].
Biblioteczka Laureatów Nobla; 19.
Tłumaczenie wywiadu opublikowanego w Playboy’u w lutym 1973 r.
K-1789/II, G-83/124/II, J-747/II, BN-1185*[wg BUW, MBPŁ], BaBN-b1275410, Ka-379/II, BJ-0954/II, FC-10710/II, Br-0608/2, ECS-03901, ST15-0993, Nukat-2113611 – MM
 opis książki Friedman Milton: „W Playboy’u”. Część III. [Wyd. 2].
Warszawa: Officyna Liberałów, 1983.
A7, 31,[1] s., off. z masz., [c. 25-30 zł].
Biblioteczka Laureatów Nobla; 20.
Tłumaczenie wywiadu opublikowanego w Playboy’u w lutym 1973 r.
K-1789/III, G-83/124/III, J-747/III, BN-1186*[wg BUW, MBPŁ], BaBN-b1275411, Ka-379/III, BJ-0954/III, FC-10710/III, Br-0608/3, ECS-03905, ST15-0994, Nukat-1280329 – MM
 opis książki Friedman Milton: Wolni wobec wyboru.
Warszawa: Wydawnictwo Pro Fide Rege et Lege, 1989.
Wg: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. Dokumenty. Oświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo Pro Fide Rege et Lege 1990 s. IV okł. – op
 ▬ Friedman Milton: Wolność ekonomiczna a polityczna – stosunek wzajemny. – patrz w: Solidarność z wolnością. – uw
 opis książki Friedman Milton, Friedman Róża: Wolni wobec wyboru. [Część] I.
Kraków: Druk: Inicjatywa Wydawnicza, 1984.
A6, okł., [3],2-74 s., powiel., c. 80 zł.
Biblioteka Trzynastki.
Tytuł okł. W podtytule błąd: bwstseller, zamiast bestseller [błąd poprawiony długopisem].
K-1789/I, G-84/127, J-749, BK-115/I, BN-1189/I, Ka-377/I=Ka-4076/I, Hoo99/175, HN-000510384, BJ-0959/I, FC-660/I, KJ-116/1, Br-0610/1, ST15-0995, {ECS-02234, Nukat-738131 – koniec tekstu na IV s. okł. ?} – MM
 opis książki Friedman Milton, Friedman Róża: Wolni wobec wyboru. [Część] I. [wyd. 2].
Kraków: Druk: Inicjatywa Wydawnicza, 1984.
A6, okł., [2],74 s., powiel., c. 80 zł.
Biblioteka Trzynastki.
Bez błędu w podtytule: …bestseller…
BJ-0960/I, FC-661/I, ST15-0996 – op
 opis książki Friedman Milton, Friedman Róża: Wolni wobec wyboru. [Część] II.
Kraków: Inicjatywa Wydawnicza, 1984.
A6, [2],70 s., powiel., c. 70 zł.
Biblioteka Trzynastki. Błędnie: Bibloteka.
Na okł. plama w tytule. Cenę przestemplowano na 80 zł.
K-1789/II, G-84/128, J-750, BK-115/II, BN-1189/II, Ka-377/II=Ka-4076/II, BJ-0959/II, FC-660/II, ST15-0997, Nukat-738138 – op
 opis książki Friedman Milton, Friedman Róża: Wolni wobec wyboru. [Część] II. [wyd. 2].
Kraków: Inicjatywa Wydawnicza, 1984.
A6, [2],70 s., powiel., c. 70 zł.
Biblioteka Trzynastki. Błędnie: Bibloteka.
Bez plamy w tytule. Cenę przestemplowano na 80 zł.
BJ-0960/II, FC-661/II, KJ-116/2, ST15-0998 – MM
 opis książki Friedman Milton, Friedman Róża: Wolni wobec wyboru. [Część] III.
Kraków: Inicjatywa Wydawnicza, 1984.
A6, okł., 40,[1] s., powiel., c. 50 zł.
Biblioteka Trzynastki.
Tytuł okł. W podtytule w słowie „przewodnik” litera k jest podniesiona. S. [41] na III s. okł.
K-1789/III, G-84/129, J-751, BK-115/III, BN-1189/III, Ka-4076/III, Hoo99/175, BJ-0959/III, FC-660/III, KJ-116/3, Br-0610/3, ST15-0999, Nukat-256427 – MM
 opis książki Friedman Milton, Friedman Róża: Wolni wobec wyboru. [Część] III. [wyd. 2].
Kraków: Inicjatywa Wydawnicza, 1984.
A6, okł., 40,[1] s., powiel., c. 50 zł.
Biblioteka Trzynastki.
Bez błędu w podtytule.
BJ-0960/III, FC-661/III – op
 opis książki Friedman Milton, Friedman Róża: Wolni wobec wyboru.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Rytm, b.r. [1984-1985].
A5, okł.kart., 32,[4] s., powiel., c. 100 zł.
Przedruk z wyd.: Kraków: Biblioteka Trzynastki [1984].
K-1791, G-85/79, J-752, BN-1190, Ka-473=Ka-2977, Hoo99/175, HN-000542114, BJ-0961, FC-10706, Br-0609, ECS-02235, ST15-1000, Nukat-1928443 – MM
 opis książki Friedman Milton, Friedman Róża: Wolni wobec wyboru.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Liberałów, 1985.
A5, okł., 44 s., off. z masz, [c. 120-220 zł].
Zeszyty Liberałów; nr 1.
Tytuł okł. Na okł. autorzy w formie: Róża i Milton Friedmanowie. Zawiera pierwsze dwa rozdziały książki „Free to choose”: Potęga rynku; Tyrania nadzoru.
K-1792, J-753*[wg K], BN-1193*[wg K], Ka-4753, ECS-04205, Nukat-2630869[ECS] – MM
 opis książki Friedman Milton, Friedman Rose: Wolni wobec wyboru.
B.m.: Wers, Druk: Solidarność Walcząca, b.r. [1987].
A5, okł.kart., 261,[10] s., off. z masz., c. 1100 zł.
Tytuł oryg.: Free to Choose. A personal Statement. Harmondsworth: Penquin Books 1981. Edycja niniejsza oparta została na wyd.: Wolny wybór. Wydawnictwo Kurs 1985 – oraz: Kraków: Biblioteka Trzynastki 1984. Dołączono dodatek od wydawcy: Friedrich A. von Hayek: Indywidualizm i kolektywizm - fragm. książki F. A. von Hayeka „Droga do poddaństwa” (The Road to Selfdom, London 1945) rozdz. III: Individualism and Collectivism w przekł. Jędrzeja Braneckiego [pseud.].
CJ-800, J-754*, BN-1192=BN-1191*[błędnie wg MBPŁ], Ka-472, BJ-0962, FC-10723, ECS-01952, Nukat-1721027 – MM
 opis książki Friedman Milton, Friedman Róża: Wolność ekonomiczna, wolność polityczna.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Rytm, b.r. [1985-1986].
A5, okł., 19,[1] s., powiel., c. 50 zł.
Tekst ten stanowi tłumaczenie wstępu i dwóch pierwszych rozdziałów książki Miltona Friedmana pt.: Kapitalizm a wolność.
K-1793, G-85/80[=G-86/68], CJ-801*, J-755, BN-1187, Ka-376, Hoo99/175, HN-000552357, BJ-0955, FC-10709, Br-0611, ECS-03833, ST15-1001, Nukat-14500 – MM
 opis książki Friedman Milton: Wolny handel.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1983.
A7, 31,[1] s., off. z masz., [c. 30 zł].
Biblioteczka Laureatów Nobla; 17.
Tłumaczenie artykułów z Newsweek’a: Wolny handel (17.08.70); Złoto (16.08.71); Czy dobrobyt jest podstawowym prawem człowieka? (12.12.72); W powietrzu (28.08.69); Moralność i reglamentacja (New York Times 28 i 29.10.71). Zawiera również: Janusz Korwin-Mikke: Wstęp.
K-1754, G-83/125, J-748, BN-1188, Ka-378, BJ-0956, FC-10708, Br-0612, ECS-05051, ST15-1002, Nukat-972517 – MM
 opis książki Friedman Milton, Friedman Rose: Wolny wybór.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1985.
A5, okł.kart., [2],180,[1] s., off. z masz., c. 600 zł.
Tytuł oryg.: „Free to choose” [patrz uwaga w: Kurs 1985 nr 15 s. 62]. Tłumaczył Jacek Kwaśniewski. Pominięto rozdz. IX z oryg. ang. Notę tłumacza o Miltonie Friedmanie, która ze względów technicznych nie zmieściła się w książce wydrukowano w: Kurs 1985 nr 15 s. 18-19.
K-1795, G-85/81, BŁ-42, J-756, BN-1194, Ka-475=Ka-2978, HN-000509155, BJ-0957, FC-10707, Br-0613, ECS-02233, ST15-1003, Nukat-299570 – MM
 opis książki Friedman Milton, Friedman Rose: Wolny wybór. (Wypowiedź osobista).
Kraków: [Wydawnictwo] -X-, 1988.
A5, okł., obw., 355 s., off. z masz., [c. 2000 zł].
Przekład: Jacek Kwaśniewski (rozdz. 1-8, 10); dob. (rozdz. 9, uzupełnienie). Pierwsze kompletne wydanie w języku polskim oparte zostało na edycji częściowej przygotowanej w 1986 r. przez Wydawnictwo Kurs. Tekst opublikowany przez Kurs został poprawiony i uzupełniony.
J-757, BK-116, BN-1195, Ka-474, BJ-0958, FC-659, KJ-117*, ST15-1004 – MM
 opis książki Friedman Milton, Friedman Rose: Wolny wybór.
Sosnowiec: Panta, 1994.
Przekład: Jacek Kwaśniewski, Ireneusz Jakubczak. ISBN 83-901298-0-9.
– uw
 opis książki Friedman Milton, Friedman Rose: Wolny wybór. Wyd. 2.
Sosnowiec: Panta, 1996.
ISBN 83-901298-3-3.
– uw
 opis książki Friedman Milton, Friedman Rose: Wolny wybór.
Sosnowiec: Wydawnictwo Aspekt Krzysztof Haładus, 2006.
ISBN 978-83-922697-0-0.
– uw
 ▬ Friszke Andrzej - patrz: Zygmunt Korybutowicz [pseud.]; Jan Seret [pseud.]; Marek Tarnopolski [pseud.]; Witold Wolski [pseud.] – uw
 ▬ Friszke Andrzej: Marzec 1968. [przedruk z: Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający. Warszawa 1980 nr 4-5]. - patrz w: Marzec 68. Jednodniówka NZS. [Kraków]: NZS AM [1981]. – uw
 ▬ Fromm Erich: Mieć czy być. Duchowe podstawy nowego społeczeństwa.
Warszawa: Klub Otrycki; Wydz. Propagandy RN ZSP, 1989.
24 cm, 130 s., off. ze masz.
Tłumaczył Jan Miziński. Źródło tłum.: München: Deutcher Taschenbuch Verlag 1979.
Br-0614, Nukat-808998 – uw
 opis książki Fromm Erich: O sztuce miłości.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
18 cm, 157,[2] s.
Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność.
Przełożył Aleksander Bogdański. Tytuł oryg.: Art of loving.
– uw
 opis książki Fromm Erich: O sztuce miłości. Wyd. 2.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
18 cm, 157,[3] s.
Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność.
Przełożył Aleksander Bogdański. Tytuł oryg.: Art of loving.
– uw

 ▬ Fromm Erich: O sztuce miłości. B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985]. A5. Off. z oryg. Na okł. znak graficzny: plus minus nieskończoność. Przedruk z wyd.: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, pominięto wstęp autora przekładu. Książka ponownie paginowana.
ST15-1005 i s. 16, Nukat-2748551 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Fromm Erich: O sztuce miłości.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985].
A5, okł.kart., 141,[2] s., off. z oryg.
Na okł. znak graficzny: plus minus nieskończoność w kolorze czarnym. Ramka na s. tytułowej bez uszkodzeń. Okł. z cienkiego białego kartonu, grubość kartonu okł.: 0,10-11 mm.
– MM
 opis książki Fromm Erich: O sztuce miłości.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985].
A5, okł.kart., 142,[1] s., off. z oryg.
Na okł. znak graficzny: plus minus nieskończoność w kolorze. Ramka na s. tytułowej pogrubiona po prawej strony u dołu. Wysokość ramki: 128,5 mm.
– MM
Odmiany okł.:
- znak graficzny: plus minus nieskończoność w kolorze żółtym, karton okł. w kolorze żółtawym o grubości ok. 0,40 mm. Druk na dość cienkim białym papierze, grubość książki z okładkami: ok. 8,2 mm. - MM;
- znak graficzny: plus minus nieskończoność w kolorze czerwonym, karton okł. w kolorze żółtawym o grubości ok. 0,32 mm. Druk na grubym, porowatym szarawym papierze, grubość książki z okładkami: ok. 13-14 mm. - MM

 opis książki Fromm Erich: O sztuce miłości.
B.m.: b.w., b.r. [przed 1986].
A5, okł.kart., 142,[1] s., kserooff. z oryg.
Na okł. rastrowy rysunek kobiety i mężczyzny. Ramka na s. tytułowej pogrubiona po prawej strony u dołu. Wysokość ramki: 133,8 mm. Przedruk z wyd.: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, pominięto wstęp autora przekładu. Książka ponownie paginowana.
Nukat-1609443 – MM
 ▬ Fromm Erich: O sztuce miłości. – dalsze wydania:
- Warszawa: Sagittarius, 1992. ISBN 83-900392-0-6;
- Wyd. 3. Warszawa: Sagittarius, 1994. ISBN 83-86078-01-4;
- Wyd. 4. Warszawa: Sagittarius, 1996. ISBN 83-86078-01-4;
- Warszawa: Muza, 1997. Spectrum. ISBN 83-7079-945-0;
- Wyd. 5 popr. Poznań: Rebis, 2000. Biblioteka Nowej Myśli „Wodnik”. ISBN 83-7120-995-9;
- i wiele dalszych.
– uw
 opis książki Front jedności o rząd odpowiedzialny przed scentralizowanymi radami robotniczymi. Odezwa R[ewolucyjnej] L[igi] R[obotniczej] P[olski].
B.m.: Walka Klas, 1981.
A5, [4] s., off. z masz.
Dodatek nadzwyczajny do nr. 26 Walki Klas [nr dat. 25 września 1981].
Podpisane: Komitet Polityczny Rewolucyjnej Ligi Robotniczej Polski (sekcja IV Międzynarodówki).
ST15-1006 – MM
 opis książki Frossard André: Credo.
Paris: Éditions du Dialogue, 1983.
21 cm, 109,[2] s.
Znaki Czasu; 44.
Tłumaczyła z franc.: Anna Turowiczowa. Tytuł oryg.: L’Art de Croire. ISBN 2-85316-040-8.
– uw – MM
 opis książki Frossard André: Credo.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., 98,[2] s., off. z oryg.
Tłumaczyła z franc.: Anna Turowiczowa. Tytuł oryg.: L’Art de Croire. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1983.
ST15-1007 – MM
 opis książki Frossard André: «Nie lękajcie się!». Rozmowy z Janem Pawłem II.
B.m. [Watykan]: Libreria Editrice Vaticana, 1982.
22 cm, 309,[2] s.
Libreria Editrice Vaticana; 5.
Tekst franc. tłumaczyła Anna Turowiczowa. Tytuł oryg.: N’ayez pas peur! Redakcja: ks. Stanisław Dziwisz, ks. Józef Kowalczyk, ks. Tadeusz Rakoczy. ISBN 88-209-1405-0. Druk ukończono w grudniu 1982 r.
– uw – MM
 opis książki Frossard André: «Nie lękajcie się!». Rozmowy z Janem Pawłem II.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
A4, okł.kart., 59 s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 300-400 zł].
S. 2 jest na II s. okł., s. 59 na III s. okł. Przedruk z wyd.: Libreria Editrice Vaticana 1982.
Pil-535, K-1796, G-83/126, J-760, BN-1199, Ka-1053, BJ-0965, FC-10727, ECS-02236, Nukat-734498 – MM

 ▬ Frossard André: «Nie lękajcie się!». Rozmowy z Janem Pawłem II. B.m.: b.w., b.r. A5, 309 s.
K-1797, J-761*[wg K], BN-1200, ST15-1008 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Frossard André: «Nie lękajcie się!». Rozmowy z Janem Pawłem II.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
A5, okł.kart., [4],7-309 s., off. z oryg., [c. 300 zł].
Przedruk z wyd.: Libreria Editrice Vaticana 1982. Okł. jest kopią s. tytułowej podstawy przedruku. Długość ostatniego wiersza tytułu na s. tyt.: 100 mm. Wysokość kolumny druku na s. 15 [bez paginacji i żywej paginy]: 161 mm. Brak strony przedtytułowej.
– MM
Różne nakłady:
- cieńszy biały papier, grubość książki 14 mm, dość dobry druk. - MM;
- grubszy szaro żółtawy papier, są też fragmenty książki na cienkim papierze, grubość książki 18 mm, nieco gorszy, bardziej rozlany druk. - MM
 opis książki Frossard André: «Nie lękajcie się!». Rozmowy z Janem Pawłem II.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, okł.kart., [4],7-309 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Libreria Editrice Vaticana 1982. Tytuł na okł. grubą prostą czcionką blokową. Na okł. nie ma nazwy wydawcy watykańskiego. Długość ostatniego wiersza tytułu na s. tyt.: 100 mm. Wysokość kolumny druku na s. 15 [bez paginacji i żywej paginy]: 161 mm. Brak strony przedtytułowej. Brak paginacji na s. 9.
– MM
Odmiany nakładów:
- Charakterystyczne błędy składu książki: brak druku na s. 42[tylko], na miejscu s. 177 jest s. 135, s. 204 i 206 są zamienione miejscami. - MM
- Prawidłowy układ stron. - MM
 opis książki Frossard André: «Nie lękajcie się!». Rozmowy z Janem Pawłem II.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, okł.tw., 309 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Libreria Editrice Vaticana 1982. Długość ostatniego wiersza tytułu na s. tyt.: 89 mm. Wysokość kolumny druku na s. 15 [bez paginacji i żywej paginy]: 143,5 mm.
– MM
Odmiany oprawy:
- oprawa w płótno. Blok książki spięty jest gwoździami przy grzbiecie z 4-kartkowych składek. Na okł. wytłoczone nazwa autora i tytuł. - MM
- oprawa w płótno introligatorskie, tłoczona ozdobnymi wzorami z tyłu i przodu. Na grzbiecie wytłoczone złocone nazwa autora i tytuł. - MM

 opis książki Frossard André: «Nie lękajcie się!». Rozmowy z Janem Pawłem II.
Kraków: Znak, 1983.
Na okł. słowa papieża bez wykrzyknika. ISBN 83-7006-024-2. Druk ukończono w maju 1983 r. Sygn. cenzora: T-10/2002. Ingerencje cenzury na s. 15 i 24.
Ingerencje cenzury: Agata [pseud. – właśc. Krystyna Bratkowska]. [inc.:] Słynne rozmowy… BMW Biuletyn Międzywydawniczy 1984 nr 7-8 s. 38.
– uw – MM
 opis książki Frossard André: «Nie lękajcie się». Rozmowy z Janem Pawłem II. Wyd. 2.
Kraków: Znak, 2005.
ISBN 83-240-0600-1. – uw
 opis książki Frossard André: Jan Paweł II - Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II.
Warszawa: Katolicka Agencja Informacyjna; Hachette Livre Polska, © 2007.
Kolekcja dzieł Jana Pawła II; 11.
ISBN 978-83-7448-427-5. – uw
 opis książki Frossard André: Rozmowy z Janem Pawłem II.
Bydgoszcz: Wydawnictwo Nasza Przeszłość {Przyszłość [wg SJP2]}, 1982.
A5, 310 s.
J-4340*[wg BB-4], BN-1201*[wg BB], SJP2-492*[wg BB] – op {mało prawdopodobne gdyż nic nie wiem o Wydawnictwie Nasza Przeszłość w podziemiu, a Wydawnictwo Nasza Przyszłość wydawało w końcu lat 1980-tych [związane z wydaw. Graf Edwina Myszka], być może pomylono nazwę i jako rok wydania przyjęto rok wydania podstawy przedruku}
 opis książki Frossard André: Zamach.
B.m.: b.w., b.r.
A6, okł.kart., 39 s., off. z oryg.
Przedruk ostatniego rozdziału z książki: «Nie lękajcie się!». Rozmowy z Janem Pawłem II, s. 269-306. W dole s. tytułowej: Libreria Editrice Vaticana [wydawca podstawy przedruku].
– MM
Odmiany okł.:
- jasny dość gruby karton – MM;
- cienki powlekany karton w kolorze czerwonym - MM
 opis książki Frydman Maurycy: Ostatnie słowa.
B.m.: b.w., 1978.
A5, 3-31,[2] s.
Ka-3887 – op
 opis książki Frydman Maurycy: Z ojczyzny mędrców (listy do przyjaciół).
B.m.: b.w., 1978.
A5, okł.kart., 27,[1] s., off. z masz.
Oprac. ZŁJ.
ST15-1009 – op
 opis książki Fuchs Jürgen: Protokoły przesłuchań.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985.
A5, okł.kart., 66 s., off. z masz., c. 180 zł.
Tłumaczenie: Magdalena Górka [pseud.]. Tytuł oryg.: Vernehmungsprotokolle. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1978. Projekt okł.: Studio Be.
K-1798, G-85/82, J-762, BN-1202, Ka-380, Hoo99/175, HN-000552363, BJ-0966, FC-10728, Br-0615, ECS-00265, ST15-1010, Nukat-423379 – MM
Fuller John Frederick Charles Bitwa pod Warszawą 1920 Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1980 161 110Fuller John Frederick Charles Bitwa pod Warszawą 1920 Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1980 161 110
 opis książki Fuller J. F. C.: Bitwa pod Warszawą 1920.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1980].
A5 [egz. nieobcięty – 21 cm], okł., 3-38,[1] s., off. z masz., [c. 85 zł].
Fuller J. F. C. = John Frederick Charles Fuller. S. 2 i [39] na II i III s. okł. Wymiary ramki na okł.: 161x110 mm. Zawiera: Józef Władysław Dąbrowski [pseud.]: Przedmowa. Przekład: Andrzej Zadora [pseud.]. Tłumaczenie z: „The battle of Warsaw, 1920” rozdział 9 z tomu 3 pod tytułem: „The decisive battles of the Western World and their influence upon history”, 1956.
Ł-114, BN-1203, Ka-1054, Hoo99/175, BJ-0967, FC-10729, Br-0616, ECS-02238, ST15-1011, Nukat-1833220 – MM
Fuller John Frederick Charles Bitwa pod Warszawą 1920 Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1980 153 104 kopiaFuller John Frederick Charles Bitwa pod Warszawą 1920 Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1980 153 104 kopia
 opis książki Fuller J. F. C.: Bitwa pod Warszawą 1920.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1980].
A5 [egz. obcięty – 19 cm], okł., 3-38,[1] s., kserooff. [z masz].
Kserooffsetowa pomniejszona kopia wyd. opisanego powyżej. S. 2 i [39] na II i III s. okł. Wymiary ramki na okł.: 153x104 mm.
– MM
 opis książki Fuller J[ohn] F[rederick] C[harles]: Bitwa pod Warszawą 1920.
B.m. [Puławy]: b.w. [IUNG], b.r. [1981].
A6, 32 s., off. z masz.
Dodatek do: Przeszłość - Przyszłości. Informator NSZZ Solidarność w IUNG Puławy 1981 nr 10. [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa].
Przekład: Andrzej Zadora [pseud.]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1, [1980].
BJ-0968, FC-10730, BNWC-2849 – op
 ▬ Fundusz Inicjatyw Społecznych. Lublin.
- Sławomir Mrożek: Donosy. Miś [Fundusz Inicjatyw Społecznych] [1984];
- Ernest Skalski: Jałta. 40 lat póżniej. Vademecum; Fundusz Inicjatyw Społecznych 1985;
- Galina Sieriebriakowa: Vademecum [1986];
- Jacek Żakowski: Anatomia smaku czyli o losach Tygodnika Powszechnego 1953-1956 Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 1986. Staraniem Funduszu Inicjatyw Społecznych;
- Aleksander Galicz: Kocham Was, ludzie. Wybór. 1986;
- Oblicza Rosji. [19]87;
- Czesław Straszewicz: Turyści z bocianich gniazd. CiS 1987. [patronat];
- Leo Lipski: Opowiadania zebrane. 1988;
- Bohumil Hrabal: Obsługiwałem angielskiego króla. [1988];
- Ephraim Kishon: Wybór opowiadań. 1988;
- Zygmunt Haupt: Pierścień z papieru. Respublica 1988. [patronat];
- Jan Kowalski: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. 1989;
- Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. [Paryż]. [Numer 1]. maj 1989;
- Jan Zieliński (Jan Kowalski): Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Wyd. II poprawione i poszerzone. FIS, Unipress [1990].
– uw
 ▬ Fundusz Ochrony Praworządności. - patrz: FOP [Fundusz Ochrony Praworządności]. Wyniki badań. Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5 1984. – uw
 ▬ Fundusz Socjalny i Mieszkaniowy. - Dodatek samoistny do pisma Semafor Wrocław 1981 nr 16. – uw
 opis książki Fundusz ubezpieczeniowy wydawnictw niezależnych.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1986].
A4, 6 k., powiel.
Tytuł nagł.
CJ-802, BN-1205*{wg J[winno być CJ]} – op
 ▬ Funkcjonariusze milicji. Bydgoszcz: MKS NSZZ „Solidarność”, b.r. [1981]. A4, 2 k., powiel. ST15-1012 – uw
 ▬ Furatyk Leon [pseud. - właśc. Jerzy Stempowski] [przeł. z ros.] - patrz: Sołżenicyn Aleksander: Zdarzenie na stacji Kreczetowka. – uw
 opis książki Fydrych Waldemar Maria: Manifest surrealizmu socjalistycznego.
B.m.: b.w. [Pomarańczowa Alternatywa], b.r.
A4, 8 s., off. z masz. i graf.
Manifest na s. [4-5] w formacie A3 złoż.; zawiera też: wiersze surrealistyczne oraz W.M. Fydrych: Coca z ciepłym lodem.
ST15-1013 – op
 opis książki Fydrych Waldemar, Dobosz Bogdan: Hokus Pokus czyli Pomarańczowa Alternatywa.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt; Wydawnictwo Kret, kwiecień 1989.
A5, okł.kart., 116,[20] s., off., c. 900 zł.
Na okł. odwrotna kolejność autorów.
BN-1206, Ka-301=Ka-3151, BJ-0969, FC-10726, Br-0617, ECS-00226, Nukat-1528035 – MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.