Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Głoś - Goł

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 12.06.2020 r.
 
 
 opis książki Głoście przyjaźń.
B.m.: b.w., sierpień 1987.
A4, 6 s., powiel. spiryt., c. 30 zł.
Tytuł nagł. Motto: „…Ty jesteś jak zdrowie…”. Oznaczenie przypominające sygn. druk.: PAW 184 [wg J]; PAW984 [wg Br]. Obchody sześćsetnej rocznicy chrztu Litwy na tle stosunków polsko-litewskich w parafii Puńsk.
J-834, BN-1358*[wg J], Br-2923[Ty jesteś jak zdrowie…] – op
 ▬ Głośniccy Gabriela i Adam [pseud.] - właśc. Magdalena i Grzegorz Koziarscy; patrz również: Anna i Tytus Wrońscy [pseud.] – uw
 ▬ Głowacki A[ndrzej]: Odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne.
[Szczecin: Pomorska Oficyna Studentów i Młodej Inteligencji, 1981].
Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej.
wg: Lizak Wojciech: Węgry 1956. Próba zapisu wydarzeń. Szczecin 1981, s. [56]. – uw [bibułopodobny druk SZSP]
 opis książki Głowacki Andrzej: Robotnicze wystąpienia w Szczecinie 1970/1971. (Wybór dokumentów i materiałów).
B.m.: b.w. b.r. [1990].
A5, 401 s., off. z masz.
Wg BN wyd.: [Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny].
BJ-1053, FC-11147, BaBN- b1049642, Nukat-116553{[1989]} – uw
 opis książki Głowacki Andrzej: Szczecin ’70.
B.m. [Warszawa]: Tygodnik Wojenny, b.r. [1983].
A5, 7,[1] s., stdr. z masz.
Biblioteka Tygodnika Wojennego.
Tytuł nagł. Skrót artykułu Andrzeja Głowackiego pt.: Wydarzenia grudnia 1970 r. - stycznia 1971 r. w Szczecinie. Zapiski Historyczne Tom 46: 1981 zeszyt 4 s. 127-154; w nakładzie 610 egz. Powyższy skrót został dołączony jako dodatek do Tygodnika Wojennego nr 73/74 z 23 XII 1983.
K-1832, G-83/515, Ł-127, J-835, BN-1359, Ka-402=Ka-2435, Hoo99/176, HN-000547010, BJ-4486, FC-6450, Br-0672, ECS-02260, ST15-1091, Nukat-2058370 – MM
 opis książki Głowacki Andrzej: Szczecin ’70.
B.m. [Wrocław]: Tygodnik Wojenny; Edycja Dolny Śląsk, b.r. [1983].
A5, 7,[1] s., stdr. z masz., [c. 20 zł].
Biblioteka Tygodnika Wojennego.
Tytuł nagł.
BJ-4487, FC-6451 – op
 ▬ Głowacki Andrzej [oprac.] – patrz: Rozmowy Komisji Rządowej pod przewodnictwem Kazimierza Barcikowskiego z Międzyzakładowym Komitetem. Szczecin 1989. – uw
 ▬ Głowacki Henryk [zebr. i oprac.] - patrz: Folklor marcowy. Marzec ’68. Warszawa: Sowa 1981; Rejestacja Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Sowa 1981. – uw
 opis książki Głowacki Janusz: Moc truchleje. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A5, okł.kart., [2],60 s., off. z masz., c. 60 zł.
Biblioteka Pulsu; nr 6.
Powtórzono s. 38-39.
Rec.: J.K. [pseud. - właśc. Stanisław Żurek]. Solidarność Nauczycielska 1983 nr 13 s. 5-6.
CD-454, BN-1360, Ka-403, Hoo99/176, HN-000542158, KS-1490*[wg CD], BJ-1054, FC-11148, Br-0673, ECS-00279, ST15-1092, Nukat-692179 – MM
 opis książki Głowacki Janusz: Moc truchleje. Pierwsze wyd. polskie [= wyd. 2].
Londyn: Puls, luty 1982.
W górnym rogu okładki: Pierwsze powieść o polskim Sierpniu. ISBN 0-907587-03-8.
Rec.: Grzegorz Sowula: Ufnal i polskie lato. Puls 1982 nr 14 s. 109-110.
– uw – MM
 ▬ Głowacki Janusz: Moc truchleje. [fragm.]. [w:] Sławomir Mrożek: Pogadanki z historii najnowszej; Janusz Głowacki: Moc truchleje. Kraków: Rota 1983. – uw
 opis książki Głowacki Janusz: Moc truchleje. Wyd. I.
Warszawa: Czytelnik, 1990.
ISBN 83-07-02142-1.
– uw – MM
 opis książki Głowacki Janusz: Moc truchleje.
Warszawa: Bellona SA; Oficyna Wydawnicza Volumen, © 2009.
Seria: Kanon Literatury Podziemnej.
ISBN 978-83-7233-201-1, 978-83-11-11663-4.
– uw – MM
 opis książki Głowala Jerzy: Purga. Wśród więźniów i zesłańców w ZSRR. 1941-1955.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1990.
A5, 200 s., [2] s. map., off. ze skł., [c. 11500 zł].
Biblioteka Wschodnia.
BJ-1055, FC-11149, Ka-4632, BaBN- b1061901, ECS-00280, Nukat-678072 – uw
 opis książki Głowala Jerzy: Purga. Wśród więźniów i zesłańców w ZSRR. 1941-1955. Wyd. 2 uzup.
Starogard Gdański: b.w., 1992.
Druk: Starogard Gd.: Drukarnia „BB & ska”.
– uw
 ▬ Głowala Wojciech [art.] pod krypt. wg – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 opis książki Głowiński Jan: [Odpis listu do:] Obywatel Tadeusz Grabski Sekretarz KC PZPR…
B.m. [Opole]: b.w., [1981].
A5, 6 s., off. z masz.
Autor jako wiceprzewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Opole przesyła anonimowy tekst: Informacja. Rzecz dotyczy następujących nazwisk: Gierkowie i reszta a z naszego terenu […] List datowano: 15 maja 1981 r.
– MM
 opis książki Głowiński Michał: Marcowe gadanie. Komentarze do słów 1966-1971.
Warszawa: Wydawnictwo Pomost, 1991.
ISBN 83-85219-03-X.
– uw – MM
 opis książki Głowiński Michał: Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe.
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, © 2009.
Wznowienie szkiców pt.: Nowomowa po polsku, uzupełnione nowymi szkicami z lat 2006-2007. Zawiera również rozmowę Jana Strzałki z autorem. ISBN 978-83-242-0957-6.
– uw
 opis książki Głowiński Michał: Nowomowa po polsku.
Warszawa: Wydawnictwo PEN [Polska Encyklopedia Niezależna], 1990.
Zawiera m. in.: Nowomowa (Rekonesans) - referat wygłoszony na zebraniu TKN w październiku 1978, opublikowany anonimowo w: Język propagandy. Warszawa: Nowa 1979; Nowomowa - rekonesansu ciąg dalszy - odczyt wygłoszony w warszawskim oddziale PEN-Clubu na początku stycznia 1980 r., drukowany w Polityce z dn. 21.06.1980 r. pt. Czy nowa polszczyzna?; Figura wroga (O propagandzie marcowej) - druk w: Kultura i Życie 1981 nr 1(10) s. 20-21; Opis papieskiej podróży - odczyt na sesji o manipulacji językowej na Uniwersytecie Warszawskim wiosną 1981. - dwukrotnie drukowano w drugim obiegu w wersji znacznie skróconej: jako osobna broszura w serii „Biblioteka Tygodnika Wojennego” (1983) oraz w tomie zbiorowym: Manipulacja i obrona przed manipulacją (1984); Wokół trzeciej wizyty - druk w: Kultura Niezależna 1987 nr 33 s. 3-24 pod pseud. Erazm Łojewski; Wielka przebieranka - druk w: Kultura Niezależna 1989 nr 54 s. 10-17. ISBN 83-85254-01-3.
– uw – MM
 opis książki Głowiński Michał: Nowomowa po polsku.
Warszawa: Wydawnictwo PEN [Polska Encyklopedia Niezależna], 1991.
Dodruk wyd. 1 - maj 1991. ISBN 83-85254-01-3.
– uw
 ▬ Głowiński Michał: Nowomowa po polsku. - patrz w: Język propagandy. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1979. – uw
 opis książki Głowiński Michał: Opis papieskiej podróży. Z problemów manipulacji językowej.
B.m. [Warszawa]: Tygodnik Wojenny, b.r. [1983].
A5, [16] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Biblioteka Tygodnika Wojennego.
Dotyczy podróży do Polski w 1979 r.
K-1834, G-83/137, CD-456, J-836, BN-1361, Ka-404=Ka-4942{[14 s.]}, HN-001209654, KS-0170=KS-1494, BJ-1056, FC-11139, ECS-02262, ST15-1093, Nukat-409001 – MM
 ▬ Głowiński Michał: Opis papieskiej podróży. Z problemów manipulacji językowej. - patrz w: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Adsum [1984]. – uw
 opis książki Głowiński Michał: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej.
Warszawa: OPEN [Oficyna Polska Encyklopedia Niezależna], 1992.
Zawiera m. in.: Artysta na totalitarnym dworze („Świadectwo” Dymitra Szostakowicza) - druk pod pseud. J. M. Tomir pt. Szostakowicz: doświadczenia totalizmu. w: Kultura Niezależna 1988 nr 43. ISBN 83-85254-15-3.
– uw – MM
 ▬ Głowiński Michał [art.] pod krypt. mg – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 opis książki Główne kierunki pracowniczej reformy górnośląskiej gospodarki.
Katowice: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”, 1990.
Zeszyt Związkowy; nr 4.
Hoo99/166 – uw
 ▬ Główny Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk. - patrz: Z księgi zapisów G.U.K.P.P.i W. – uw
 ▬ Głuchowski Jan [oprac.] - patrz: ABC demokracji. Wybory do zarządów regionalnych „Solidarności”. 1981. – uw
 opis książki Głuchowski Leszek: Roosevelt, Reagan a kwestia polska. Moralizatorstwo i obojętność.
Warszawa: Votum Separatum et Periculum, wrzesień 1986.
A5, okł.kart., 44 s., off. z masz., [c. 160-170 zł].
[6 pozycja wydawnicza Periculum].
Tytuł okł.
G-86/74, CJ-818, J-837, BN-1362, Ka-405, HN-000644868, BJ-1057, FC-11173, Br-0674, ST15-1094, Nukat-713479 – MM
Dwa nakłady:
- na nieco lepszym papierze, na s. II okł. numeratorem: 000075. – MM;
- na nieco gorszym papierze; bez numeru. – MM
 ▬ Gniatkowski Przemysław - patrz: Projekt programu działania Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. [Kraków]: [NZS AGH] [ok. 1981]. – uw
 ▬ Gniazdo wronie.
Pseud. autora: Andrzej Gall – właśc. Zbigniew Ziomecki.
Istnieją rękopisy i masz. przeb. z pewnymi odmianami tekstu {np.: J-4183a=BN-6380*[wg J][A4, 4 s.]=KS-4790*[wg MJ]; J-4184*=BN-6382*[wg J*][A4, 5 s.]=KS-4789*[wg MJ*]; J-3972=K-1835=BN-6384*[wg J][A4, 5 s.]=KS-4791*[wg MJ]}; [BJ-1059, FC-10866 - A5, 8 s.]; {BJ-1060, FC-10866 - A4, 5,[1] s.}; ST15-1096[A4, 7 k., masz. przeb.]; ST15-1097[A4, 5 s., masz. przeb., druk: Zasadnicza Szkoła Poligraficzna im. Mirka Chojeckiego]; ST15-1099[A4, [4] s., masz. przeb.]; ST15-1100[A4, 5 k., masz. przeb.] – uw – MM [3 różne egz.]
 opis książki Gniazdo wronie. Szopka satyryczna.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, b.r. [1982].
A5, 8 s., stdr. z masz.
Na s. 8: Wydanie wojenne.
K-1836, G-82/73, J-3974, BN-6383, Ka-406, HN-000509182, KS-4792*[wg MJ], Br-0678, FC-36700*[wg BN], ECS-02264, Nukat-520957 – op
 opis książki Gniazdo wronie. Szopka.
B.m. [Warszawa]: WOW Wojenna Oficyna Wydawnicza, [1982].
A7, 14,[2] s., off. z masz.
K-1837, G-82/75, J-3575, BN-6381, Ka-407, Hoo99/176, KS-4788*[wg MJ], BJ-1058, FC-10865, Br-0677, ECS-02263, ST15-1098, Nukat-2057778 – MM
 opis książki Gniazdo wronie (szopka satyryczna).
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. 31 sierpnia ’80, 1982.
A5, [1],5 s.
J-3973*, BN-6385, KS-4793*[wg MJ*], FC-36701*[wg BN], ECS-04603, Nukat-2802543[ECS] – op
 opis książki Gniazdo wronie. Szopka.
Sztokholm: Jedność, 1982.
11 cm, 14 s.
Polski samizdat; nr 14.
Reprint wyd.: Wojenna Oficyna Wydawnicza, 1982.
– uw
 ▬ Gniazdo wronie.
- w: Przegląd. Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1982 nr 1 s. 7-11;
- w: Grudzień 1981. Relacje; 1. Warszawa: Krąg 1982 s. 69-74;
- w: Puls Londyn 1982 nr 14 s. [31-39].
– uw
 ▬ Gniazdo wronie - patrz również pod tyt.: Wronie gniazdo. – uw
 ▬ Gnomacki Władysław [pseud.] - właśc. Janusz Szpotański – uw
 opis książki Gnomacki Władysław [pseud.]: Tow[arzysz] Szmaciak, czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, b.r. [1977].
A5, okł.kart., 59 k., powiel. spiryt.
Tytuł okł.
CD-1328, BN-5478, S-246/3094{[1,58,[1] s.}, Ka-3180, KS-4160, BJ-4533, FC-6562, Br-0679, ST15-1101 – op
 opis książki Gnomacki Władysław [pseud.]: Towarzysz Szmaciak czyli Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Paryż: Instytut Literacki, 1978.
22 cm, 71 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 286.
– uw
 ▬ Gnomacki Władysław [pseud.]: Towarzysz Szmaciak. - patrz w: Niech żyje ! Antologia współczesnej satyry polskiej. Nowa b.r. – uw
 opis książki Gobineau Józef Artur: Esej o nierówności ras ludzkich.
Warszawa: Wydawnictwo Antyk, 198?.
CJ-1650*, J-838*, BN-1363*[wg J*], {wg spisu w: Gustaw Herling-Grudziński: Inny świat. Zapiski sowieckie. 1987, s. [255]} – op
 opis książki Gociek Piotr: Cień.
Wydano w kręgu „Wolności i Pokoju”.
tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=1868 [dostęp 25.09.2006] – op
 opis książki Gociek Piotr: Krew.
Opole: Koło Nowa Kultura; Ruch Wolność i Pokój, 1989.
22 cm, 15,[1] s.
Biblioteczka Koła „Nowa Kultura”.
BaBN- b1691329 – uw
 ▬ Gocłowski Tadeusz: O właściwy klimat życia narodu. – patrz w: Polak wobec ojczyzny. Gdańsk 1989. – uw
 ▬ Godlewska Adrianna - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 opis książki Godlewski Józef: Na przełomie epok.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1978.
21 cm, XV,[1],463 s., [8] s. tabl.
– uw
 opis książki Godlewski Józef: Na przełomie epok. Pierwsze wyd. krajowe.
Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, 1990.
A5, okł.kart., XV,[1],463 s., [8] s. tabl., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1978.
BJ-1061, FC-11174, ST15-1102, ECS-00281, Nukat-121333 – uw – MM
 ▬ Godlewski Piotr - patrz: Piotr Heartman [pseud.] – uw
 ▬ Godson Joseph – patrz: Odprężenie. Ocena dokonana przez grupę badaczy problemów międzynarodowych i sowietologicznych [tłum. z: Survey, wiosna-lato 1974] – tłum. Marek Tabin. – w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 ▬ Godson Roy: Epidemia antyamerykańskich kłamstw o AIDS [tłum. z: International Harald Tribune, 27 styczeń 1987] – patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. – uw
 ▬ Goetel Ferdynand: Katyń. (przedruk z: Wiadomości Londyn 1949 nr 43, 45, 47) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. – uw
 opis książki Goetel Ferdynand: Pątnik Karapeta; Kos na Pamirze; Komisja; Samson i Dalila.
Warszawa [i in.]: nakł. Gebethnera i Wolffa; druk: Klamkowski i Rajski, b.r. [1923].
19 cm, 221,[2] s.
– uw
 opis książki Goetel Ferdynand: Pątnik Karapeta; Kos na Pamirze; Komisja; Samson i Dalila. Wyd. 2.
Warszawa: nakł. Gebethnera i Wolffa, druk 1930.
19 cm, 224,[1] s.
– uw
 opis książki Goetel Ferdynand: Pątnik Karapeta i inne opowiadania. Wyd. 1 w tej edycji.
Gdańsk: Oficyna Wydawnicza „Graf”, 1990.
Na podstawie wyd. z 1930 r. Zawiera m. in.: Samson i Dalila. Wstępem opatrzyli Elżbieta i Roman Goetlowie. ISBN 83-85130-16-0.
– uw – MM
 opis książki Goetel Ferdynand: Samson i Dalila.
Warszawa: Rekontra, [19]86.
A6, 68 s., off. z oryg., c. 180 zł.
Przedruk ze zbioru: Pątnik Karapeta. Warszawa: Gebethner i Wolff 1923.
K-3575, G-86/75, CD-457, CJ-819, J-839, BN-1364, Ka-416, HN-000591689, KS-1497, BJ-1062, FC-11175, Br-0680, ECS-02265, ST15-1103, Nukat-1907534 – MM
 ▬ Goetel Ferdynand: Zachód i Katyń. (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 27, 8.07.1951) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. – uw
 ▬ Goffman Erving - patrz w: Socjologia. Warszawa: In Plus 1987. – uw
 ▬ Gogolewski Ignacy - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 ▬ Goj-Bolko Mieszkiewicz [Bolesław Jarnicki] - patrz: Bolko Goj Mieszkiewicz [pseud.] – uw
 ▬ Golczowa H. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. – uw
 ▬ Goldberg Izaak Mosze: [różne tytuły:] Do Jerzego Urbana; List J. M. Goldberga do J. Urbana; List otwarty do Jerzego Urbana - jest to tekst fałszywka, apokryf – uw
 opis książki Goldberg Izaak Mosze: Do Jerzego Urbana.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A6, 18 s., off.
Pod tekstem: Wałbrzych, 7.V.1981 r.
Ka-4220 – MM
 opis książki Goldberg Izaak Mosze: List Izaaka Mosze Goldberga do Jerzego Urbana.
Warszawa: b.w., 1981.
A4, 7 s., powiel. spiryt. jednostr.
Pod tekstem: Wałbrzych, 7.V.1981 r.
– MM
 opis książki Goldberg Izaak Mosze: List J. M. Goldberga do J. Urbana.
Warszawa: b.w., 1981.
A5, [2],10 s.
BN-1366 – op
 ▬ Goldberg Izaak Mosze: List J. M. Goldberga do J. Urbana.
opisy niepewne:
- Goldberg Izaak Mosze: List J. M. Goldberga do J. Urbana. Wałbrzych: b.w., 1981. A5, 12 s. BN-1365*[wg Dom – w 2016 r. katalog biblio.dominikanie.pl nie wykazuje];
- List I. M. Goldberga do J. Urbana. B.m.: b.w., b.r. 12 s. Hoo99/185[List…].
– uw
 opis książki [Goldberg Izaak Mosze]: List otwarty do Jerzego Urbana.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 12 s., off.
Br-0682 – op
 opis książki Goldberg Izaak Mosze: List otwarty do Jerzego Urbana.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 9,[1] s., ksero z masz.
Pod tekstem: Wałbrzych, 7.V.1981 r.
– MM
 ▬ Goldkorn Włodzimierz: Sens historii i zagłada Żydów. - patrz w: Żydzi jako problem polski. – uw
 ▬ Goldman Roman – patrz: Bój Warszawy 1 VIII - 2 X 1944. – uw
 ▬ Goldman Marschall J.: Radziecki kryzys gospodarczy – najpoważniejszy od czasów Stalina. (wywiad). – patrz w: Kryzys w ZSRR. Warszawa: Słowo 1983. – uw
 ▬ Goldstücker Edward [rozm.] - patrz: Michael Charlton: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 ▬ Golecki Franciszek [pseud. - właśc. Stanisław Cieślak]: XXX [posłowie] - patrz: (Fritjof Meyer): Anatomia morderstwa ks. Jerzego Popiełuszko. Warszawa: Hutnicy 82, 1985. – uw
 ▬ Golicka Małgorzata [rozm.] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Golicyn Anatol: Precedens NEP-u. – patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 ▬ Golicyn Anatolij: Schemat dezinformacji: „Słabość i przemiana” [tłum. z książki: „New Lies for Old”. London 1984 s. 10-17]. – patrz w: Sowietskij Sojuz. 1988. – uw
 ▬ Gollert Friedrich - patrz: Raport Gollerta: Powstanie Warszawskie 1944. Warszawa: Signum 1981. – uw
 opis książki Gołdap 82.
B.m. [Białystok]: BOW [Białostocka Oficyna Wydawnicza], maj [19]82.
A5, okł., 14,[1] s., powiel.
K-1839, G-82/76, J-841, BN-1370*[wg K], BaBN-b1275585, BJ-1068, FC-11226, Br-0681 – op
 ▬ Gołębiowski Bogusław - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. – uw
 ▬ Gołomsztok Igor: Język artystyczny w warunkach totalitarnych.
- [pierwodruk w jęz. ros.:] - Игорь Голомшток: Язык искусства при тоталитаризме. Континент. 1976, н. 7, с. 331-391;
- w: Kontynent. Wybór artykułów. Londyn: Polonia 1979 s. 108-148.
Rec.: Stefan Morawski. Puls 1981 nr 11/12 s. 40-41.
– uw

 ▬ Gołomsztok Igor: Język artystyczny w warunkach totalitarnych. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, czerwiec 1980. A6, okł., [1],4-47 s., stdr. z oryg. S. 47 na III s. okł. Przekład i opracowanie: Adam Mazur [właśc.: Andrzej Drawicz]. Przedruk z tomu: Kontynent. Wybór artykułów. Londyn: Polonia 1979 s. 108-148. Zawiera również tekst: Włodzimierz Maksymow: Kontynent demokracji. Druk: Zakłady Graficzne NOWA.
CD-1782, BN-1369, Ka-417=Ka-1064, Hoo99/176, KS-4963, HN-000509187, Br-0683, ECS-03728, Nukat-1192311 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Gołomsztok Igor: Język artystyczny w warunkach totalitarnych.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, czerwiec 1980.
A6, okł., [1],4-47 s., stdr. z oryg.
W dole okł. znak wydawcy. Druk: Zakłady Graficzne NOWA.
BJ-1066, FC-11264, ST15-1104[IV s. okł. odwrócona] – op
 opis książki Gołomsztok Igor: Język artystyczny w warunkach totalitarnych.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, czerwiec 1980.
A6, okł., [1],4-47 s., stdr. z oryg.
W dole okł. brak znaku wydawcy. S. 47 na III s. okł. Druk: Zakłady Graficzne NOWA.
ST15-1105 – MM

 opis książki Gołomsztok Igor: Język artystyczny w warunkach totalitarnych.
B.m. [Lublin]: Wydawnictwo Vademecum, b.r. [1985-1986].
A6, okł.kart., 41 s., stdr. z oryg., [c. 80-100 zł].
Przedruk z: Kontynent. Wybór artykułów. Londyn: Polonia 1979 s. 108-148.
K-1838, G-86/76, CD-1783, J-840, BN-1368, Ka-3181, Hoo99/176, KS-4974*[wg MJ], BJ-1067, FC-11265, Br-0684, ECS-05514, ST15-1106, Nukat-481161 – MM
 ▬ Gołubiew Janina [rozm.] - patrz w: Jacek Żakowski: Anatomia smaku czyli o losach Tygodnika Powszechnego 1953-1956. Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 1986; tegoż: Anatomia smaku czyli rozmowy o losach zespołu Tygodnika Powszechnego w latach 1953-1956. Wyd. poprawione i uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most ’88. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.