Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Gomu - Gra

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 03.09.2020 r.
 
 
 ▬ Gomułka Stanisław: Ekonomiczne motywy czerwcowego buntu. - patrz w: Czerwiec 1976. Komentarz. Wydawnictwo NZS Politechniki Warszawskiej [1981]. – uw

Gomułka Władysław: Moich [Moje] czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
- Władysław Gomułka nie miał nic wspólnego z przypisywanym mu apokryficznym tekstem: „Moje czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki”, który w okresie kwiecień–lipiec 1973 r. opublikowano w odcinkach na łamach ukazującego się po polsku w Izraelu dziennika Nowiny-Kurier. Tekst ten – jak podano – opracował Leo Dan. Niedługo potem ten „pamiętnik” Gomułki został w odpisach rozkolportowany wśród części gierkowskiego aparatu partyjnego {powielono w KC PZPR w dwustu egz. – wg Maria Turlejska: Uwagi o „Wspomnieniach” W. Gomułki. Zeszyty Historyczne 1993, z. 103, s. 92-100; tejże: Świat według Gomułki. historia.focus.pl, 20100801[MM]; tejże: Moje rozmowy z „Wiesławem” – Władysławem Gomułką (1980-1981). Zeszyty Historyczne. 2001 zesz. 136, s. 159}. Mimo licznych apeli Gomułki, ustnych oraz pisemnie składanych w Komitecie Centralnym PZPR, w których były I sekretarz domagał się, aby wyjaśniono, że tekst jest falsyfikatem, przez wiele lat sprawa ta nie została wyjaśniona. Na to zręczne fałszerstwo (autor tekstu udanie podrobił styl Gomułki i wiernie oddał jego sposób myślenia oraz jego urazy i fobie) dała się w swoim czasie nabrać nawet Biblioteka Narodowa w Warszawie, gdzie w katalogu alfabetycznym tekst zatytułowany „Moich czternaście lat” umieszczono pod nazwiskiem Gomułki. Ostatecznie cała sprawa została wyjaśniona na łamach Trybuny Ludu z 11.V.1982 r. Wykazano tam, że rzekome zwierzenia Gomułki zostały sfabrykowane. Na temat dziejów tego apokryfu - zob. szerzej: Dyskusja o Władysławie Gomułce. Warszawa: WSNS 1984, s. 9, 42-43 [wg: Jerzy Eisler: Polski rok 1968. Warszawa: IPN 2006. Monografie; tom 22, ISBN 83-60464-02-2, przypis 3 na s. 16]; Maria Turlejska: Uwagi o „Wspomnieniach” W. Gomułki. Zeszyty Historyczne 1993, z. 103, s. 92-100; Andrzej Werblan, w: Władysław Gomułka: Pamiętniki. T. 1. Warszawa: BGW 1994, s. 21.
 opis książki [Gomułka Władysław]: Moje czternaście lat. Zwierzenia Wł. Gomułki.
1973.
IPN BU 1169/24[Wwa] – uw
 ▬ Gomułka Władysław: Moje czternaście lat. B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980]. A4, 21,[1],22–62 k., masz. Przepisane dla potrzeb Toruńskiej Społecznej Biblioteki. ST15-1157 – uw
Gomułka Gomulka Moje czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki bok NZS SGGW 1981 Leo Dan Nowiny Kurier 1973 Wertyński k002060 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Gomułka Władysław: Moje czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
Warszawa: bok; Nakładem NZS SGGW, 1981.
A6, okł.kart., 96 s., off. z masz.
Druga publikacja „bok”. Do użytku wewnętrznego NZS.
Tytuł okł. Opracował Leo Dan. Odpis z izraelskiego dziennika Nowiny Kurier kwiecień - lipiec 1973 r. Rozmawiał: M.S. [krypt.]. [Wstęp]: Joachim Wertyński. Oddano do składania 30 II. Druk ukończono 1 IV. Nakład 2000 i ho ho.
Ł-128b, {BN-3702*[wg BŚ], BaBN-b1692503 - Moje 14[?] lat}, Ka-418, HN-000509839, Br-0716, FC-36711*[wg BN], ECS-04499, ST15-1158, Nukat-734234 – MM
 ▬ Gomułka Władysław: Moje czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
- w: Wolne Słowo. Serwis informacyjny. Toruń 1981 nr 67-73, 76-83, 90-91, 93-95, 109-113, 115. Przedruk z wyd.: Warszawa: bok, Nakładem NZS SGGW 1981;
- w: Wryj. Rzeszów 1981 […] nr 4, s. 9-12; […] nr 6, s. 12.
– uw

 ▬ Gomułka Władysław: Moich czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki. B.m. [Łódź]: Wydawnictwo im. Legionów Polskich, 1981. A5, okł., [2],30 s., off. z masz. Rozmawiał: M.S. [krypt.].
Ł-129, BŁ-47, BN-3697, Ka-417, Br-0712=Br-0713, ECS-00296, Nukat-694250, ST15-1160, ST15-1159[destrukt] – brak możliwości określenia typu wydania – uw
Widoczna często na nieobciętych egz. wpisana cena [50 zł] pozwala na przypuszczenie, że niewykończona i nierozkolportowana przed stanem wojennym część nakładu była zapewne w kolportażu ok. 1984-1985 r.
Gomułka Gomulka Moje Moich czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki Wydawnictwo Legionów Polskich 1981 k011607 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Gomułka Władysław: Moich czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m. [Łódź]: Wydawnictwo im. Legionów Polskich, 1981.
A5, okł.kart., [2],30 s., off. z masz.
Wysokość kolumny druku - na okł.: 164,8 mm; na s. tytułowej: 117,5 mm. Brak jest pionowych rozjaśnień w dolnej części rysunku.
– MM
Odmiany:
- egz. obcięty, 19,5 cm – MM;
- egz. nieobcięty, 21,6 cm – MM
Gomułka Gomulka Moje Moich czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki Wydawnictwo Legionów Polskich 1981 k001957 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Gomułka Władysław: Moich czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m. [Łódź]: Wydawnictwo im. Legionów Polskich, 1981.
A5, okł.kart., [2],30 s., off. z masz.
Wysokość kolumny druku - na okł.: 164,8 mm; na s. tytułowej: 117,5 mm. W dolnej części okł. widoczne charakterystyczne dwa pionowe rozjaśnienia.
– MM
Odmiany:
- egz. obcięty, 20,2 cm – MM;
- egz. nieobcięty, 21,9 cm – MM
Gomułka Gomulka Moje Moich czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki Wydawnictwo Legionów Polskich 1981 k014832 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Gomułka Władysław: Moich czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m. [Łódź]: Wydawnictwo im. Legionów Polskich, 1981.
A5, okł.kart., [2],30 s., off. z masz.
Wysokość kolumny druku - na okł.: 167 mm; na s. tytułowej: 120,2 mm. Mało precyzyjna ciemna kopia okł., druk nieco rozmazany na kredowym papierze okł., brak jest pionowych rozjaśnień w dolnej części rysunku.
BJ-1116, FC-11305 – MM
Gomułka Gomulka Moje Moich czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki Wydawnictwo Legionów Polskich 1981 k011609 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Gomułka Władysław: Moich czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m. [Łódź]: Wydawnictwo im. Legionów Polskich, 1981.
A5, okł.pap., [2],30 s., off. z masz.
Okł. z tego samego papieru co cała broszura. Wysokość kolumny druku - na okł.: 154,5 mm; na s. tytułowej: 120,2 mm.
– MM

 opis książki Gomułka Władysław: Moich czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
Gdynia: Wolna Drukarnia Portowców Gdyńskich, 1981.
A4, 22 s.
Ka-4880 – op
Gomułka Gomulka Moje Moich czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki Gdynia Wolna Drukarnia Portowców Gdyńskich 1981 k001958 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Gomułka Władysław: Moich czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m. [Gdynia]: Wolna Drukarnia Portowców Gdyńskich, 1981.
A5, [3],2-22 s., off. z masz.
Tytuł okł.: Moich czternaście. Rozmawiał: M.S. [krypt.].
ECS-05496, ST15-1162, Nukat-4059937=4231511 – MM
 opis książki Gomułka Władysław: Moich czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
Gdynia: Wolna Drukarnia Portowców Gdyńskich, 1981.
A5, okł. kart., [3],2–22 s., off. z masz.
ST15-1161, Nukat-4069622 – op
Gomułka Gomulka Moje Moich czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki 1981 człowiek w fotelu widziany z tyłu k001959 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Gomułka Władysław: Moich czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.,[1],22 s., off. z masz.
Tytuł nagł. Na okł. człowiek w fotelu widziany z tyłu. Tekst wydrukowany niebieską farbą. Rozmawiał: M.S. [krypt.]. Druk tekstu z klisz identycznych jak w wyd.: Wolna Drukarnia Portowców Gdyńskich 1981.
Nukat-3390881 – MM
 opis książki Gomułka Władysław: Moje 14 lat.
Toruń: NSZZ „Solidarność” przy PGMiLGN, październik 1981.
A5, okł., 28 s., off. z masz.
Wydanie okolicznościowe: Biuletyn NSZZ Solidarność przy PGMiLGN – Przedsiębiorstwo Geofizyki Morskiej i Lądowej Górnictwa Naftowego w Toruniu.
S-66/826, ST15-1163 – op
 opis książki Gomułka Władysław: Moje 14 [czternaście] lat. Wspomnienia 1956-1970.
B.m.: b.w., b.r.
22 cm, 69 s.
HN-001657945 – op
Gomułka Gomulka Moje Moich czternaście czternaście lat 14 Wspomnienia 1956 1970 1981 k001960 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Gomułka Władysław: „Moje 14 [czternaście] lat”. Wspomnienia 1956-1970.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł., [2],70 s., off. z masz.
Tytuł okł. Tytuł na s. [2]: "Moje czternaście lat…". {Rozmawiał: M.S. [krypt.]}.
Ł-128a, BN-3700, Ka-1079, Br-0714 – MM [egz. prawdopodobnie z Warszawy, nosi organizacyjny stempel NSZZ „Solidarność” przy FSO]
 opis książki Gomułka Władysław: Moje czternaście lat (wspomnienia).
B.m.: b.w., b.r.
20 cm, [1],76 k., ksero.
BN-b3774700 – op
Gomułka Gomulka Moje czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki FC AR 3775
FC AR 3775
 opis książki Gomułka Władysław: Moje czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 70,[1] s., powiel., [c. 120 zł].
Odpis z izraelskiego dziennika Nowiny Kurier (kwiecień-lipiec 1973 r.).
Ka-4395, BJ-1119, FC-11308, Nukat-1549688 – op
 opis książki Gomułka Władysław: Moje czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 63 s.
Opracował Leo Dan.
ECS-05079{błędnie ok. [1997], przypisane do Nukat-1549688, 70 s.} – op
Gomułka Gomulka Moje czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki FC AR 3619
FC AR 3619
 opis książki Gomułka Władysław: "Moje czternaście lat…". Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 70 s., ksero z powiel., [c. 120 zł].
Odpis z izraelskiego dziennika Nowiny Kurier (kwiecień-lipiec 1973 r.). Tytuł: "Moje czternaście lat…" jest bardzo podobny graficznie – przerysowana kopia – do tytułu na s. [2] w edycji pt.: „Moje 14 lat”. Wspomnienia 1956-1970.
BJ-1120, FC-11307 – op
Gomułka Gomulka Moje czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki k013945 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
górna cz. s. [2]
Gomułka Gomulka Moje czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki k013945 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
górna cz. s. 10
Gomułka Gomulka Moje czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki k013945 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
s. tytułowa
 opis książki Gomułka Władysław: Moje czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m.: b.w., b.r.
A4, okł.kart., [2],2-71 k., jednostr. ksero z masz.
Opracował Leo Dan. {Rozmawiał: M.S. [krypt.]}. Grzbiet oklejony introligatorsko płótnem. Kopiowano na kserografie płytowym.
– MM
 opis książki Gomułka Władysław: Moje czternaście lat… Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m.: b.w., b.r.
A4, [2],2-71 k.
Opracował Leo Dan. Rozmawiał: M.S. [krypt.].
Br-0717[fot.] – op
 opis książki Gomułka Władysław: Moje czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [2],88,[2] s., off. z masz.
(Opracował Leo Dan). Odpis z izraelskiego dziennika Nowiny Kurier (kwiecień-lipiec 1973 r.).
Ka-3720, ST15-1164 – op
Gomułka Gomulka Moje czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki FC AR 1605
FC AR 1605
 opis książki Gomułka Władysław: Moje czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m.: b.w., b.r.
A5, [2],58 s., ksero z masz.
Odpis z izraelskiego dziennika Nowiny Kurier (kwiecień-lipiec 1973 r.).
BJ-1118, FC-11309 – op
Gomułka Gomulka Moje czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki FC AR 4018
FC AR 4018
 opis książki Gomułka Władysław: Moje czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m.: b.w., b.r.
A4, okł.kart., 58 s., off. z masz.
Tytuł okł.
BJ-1121, FC-11306 – op
Gomułka Gomulka Moje czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki wydawnictwo odnowa 1983 Leo Dan k002061 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Gomułka Władysław: Moje 14 [czternaście] lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m.: Wydawnictwo Odnowa, b.r. [1983].
A6, okł., [1],2-65 s., off. z masz., [c. 120 zł].
Tytuł okł. Początek tekstu na II s. okł., s. 65 na III s. okł. Opracował Leo Dan. Rozmawiał: M.S. [krypt.].
Ł-128c, Ka-3848, BJ-1117, FC-11310, {BaBN-b1737729, FC-36710*[wg BN] – błędnie: 21 cm}, {BN-3701, BaBN-b1277855, Br-0715 -brak inf. o wydaw.}, {w opisach: K-1849*, G-83/141*, J-870*[wg SZ-7 s. 181], ECS-05184[błąd wg Nukat], Nukat-694007 – błędnie: przedruk z Wydaw. Odnowa, Londyn} – MM
Gomułka Gomulka Moje czternaście czternaście lat 14 Zwierzenia Władysława Gomułki wydawnictwo odnowa 1983 Leo Dan k001961 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Gomułka Władysław: Moje 14 [czternaście] lat. Zwierzenia Władysława Gomułki.
B.m.: wydawnictwo odnowa, b.r. [1983 ?].
A5, okł.kart., [3],2-58 s., off. z masz., [c. 170 zł].
Tytuł okł. Opracował Leo Dan. Rozmawiał: M.S. [krypt.].
BaBN-b1553150, ECS-05335, Nukat-2585417 – MM

 ▬ Gomułka Władysław - patrz w: Franciszek Jóźwiak, Władysław Gomułka: Nowotko - Mołojec. Z początków PPR. Nieznane relacje Władysława Gomułki i Franciszka Jóźwiaka. – uw
 opis książki Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948-1982.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1986.
A5, okł.kart., 33,35-264,[1] s., off. z masz., c. 790 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Wstęp, wprowadzenie i przypisy: Jakub Andrzejewski [pseud.]. [w: Krystyna Kersten: Narodziny systemu władzy. Warszawa: Krąg 1985 s. 347 wiadomość o wydaniu tej pozycji w 1984 r.]
Rec.: L.D.: Gnom i karły. Almanach Humanistyczny 1987 nr 7 s. 75-78.
K-3576, Ł-130, CJ-822, J-868, BN-1435, Ka-1080, Hoo99/176, HN-000581030, BJ-1113, FC-11302, Br-0709, ECS-02283, ST15-1165, Nukat-691818 – MM
 opis książki Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948-1982.
Londyn: Aneks, 1987.
22 cm, 272 s.
ISBN 0 906601 37 1.
– uw – MM

 ▬ Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948-1982. B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil; Ruch Społeczny Solidarność, b.r. [1988]. A5, okł.kart., [7],8-272 s., off. z oryg. Wstęp, wprowadzenie i przypisy: Jakub Andrzejewski [pseud.]. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1987.
J-869, BN-1436, Ka-3679, Br-0710, ECS-00297, Nukat-1543619 – brak możliwości określenia typu wydania – uw
 opis książki Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948-1982.
B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil; Ruch Społeczny Solidarność, b.r. [wrzesień 1988].
A5, okł.kart., [7],8-272 s., off. z oryg., [c. 1300 zł].
W dole I s. okł. logo wydawcy. Spis treści na s. [5]. Tytuł na przodzie okł. oraz tekst: Ruch Społeczny Solidarność na IV s. okł. były drukowane jednocześnie kolorem czarnym i bywają umieszone w zmiennej odległości od elementów drukowanych kolorem brązowym.
BJ-1114, FC-11303, ST15-1166 – MM
 opis książki Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948-1982.
B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil; Ruch Społeczny Solidarność, b.r. [1988].
A5, okł.kart., [7],8-272 s., off. z oryg., [c. 1500 zł].
Brak loga wydawcy w dole I s. okł. Spis treści na s. [3]. Tytuł na przodzie okł. oraz tekst: Ruch Społeczny Solidarność na IV s. okł. były drukowane jednocześnie kolorem czarnym i bywają umieszone w zmiennej odległości od elementów drukowanych kolorem brązowym.
BJ-1115, FC-11304 – MM

 ▬ Gondowicz Jan [przekł.] - patrz: Proces Josifa Brodskiego. Warszawa: KOS [1988 ?]. – uw
 opis książki Gontarz Ryszard: Zza kulis historii Polski Ludowej.
Warszawa: Wydawnictwo Niezależna Myśl Polska, marzec 1981.
A5, 32 s.
Nukat-1995969[PANGd] – op
 opis książki Gontarz Ryszard: Zza kulis historii Polski Ludowej. (Tekst nieautoryzowany).
Warszawa: Wydawnictwo Niezależna Myśl Polska, marzec 1981.
A5, okł., 52 s., ksero z masz. lub off.
Z tekstu Do Czytelnika: […] jest stenograficznym zapisem przemówienia wygłoszonego w lutym br. [1981] […] na spotkaniu z aktywem partyjnym Huty Warszawa na temat aktualnej sytuacji politycznej i sił antysocjalistycznych w Polsce. […] Ponieważ Autor nie wyraził zgody na druk niniejszego tekstu poza cenzurą, a cenzura nie wyraziła zgody na jego publikację […] wydanie tekstu bez zgody Autora i "liberalnej" cenzury.
– MM
 opis książki Gontarz Ryszard: Zza kulis historii Polski Ludowej.
Warszawa, Gdańsk, Łódź, Poznań: Wydawnictwo Niezależna Myśl Polska, luty, marzec 1981.
A4, [1],23 s., powiel.
Tekst nieautoryzowany. Stenograficzny zapis przemówienia wygłoszonego w lutym b.r. [1981] […] na spotkaniu z aktywem partyjnym Huty Warszawa na temat aktualnej sytuacji politycznej i sił antysocjalistycznych w Polsce. Ponieważ autor nie wyraził zgody na druk niniejszego tekstu poza cenzurą, a cenzura nie wyraziła zgody na jego publikację - wydano tekst bez zgody autora.
Omówienie: Stefan Adamski: Obyś miał sto pałaców… Solidarność. Gdańsk 1981 nr 14(44) 29 IV s. 14-15, przedruk w: Solidarność Ziemi Puławskiej. Nr 30(38), 21.05.1981, s. 13-15.
– MM
 ▬ Gorazd Antoni: Przed kolejną reformą. - patrz w: Wiesław Samecki: Czego można oczekiwać od ekonomii; Systemy ekonomiczne, gospodarka rynkowa, gospodarka planowa. Antoni Gorazd: Przed kolejną reformą. Warszawa: IWZZ 1981. – uw
 ▬ Gorbacz D. - patrz: S(tefan) Bratkowski, M(arek) M(arian) Drozdowski, D. Gorbacz: Stalowa Wola narodu polskiego… Stalowa Wola 1987. – uw
 opis książki Gorbaniewska Natalia: Drewniany anioł.
Kraków: Oficyna Literacka, 1990.
15 cm, 89 s.
Wybór i wstęp: Wiktor Woroszylski. ISBN 83-85158-04-9. Książka wydana jeszcze w kształcie poprzednich wydań niezależnych.
– uw – MM [autograf autorki z 2009 r.]
 ▬ Gorbaniewska Natalia: Kultura w Moskwie. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. – uw
 ▬ Gorbaniewska Natalia: Poszukiwanie solidarności narodów. (Z Natalią Gorbaniewską rozmawia redakcja Biuletynu Dolnośląskiego).
B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, wrzesień 1988.
A5, 10 s., off. z masz., c. 50 zł.
Biuletyn Dolnośląski. Wydanie specjalne.
Zachowana winieta tytułowa pisma. Numer zamknięto: 31.8.1988 r. Na s. 9-10 fragmenty referatu Helmutha Frauendorfera: Ponura wyspa w południowo-wschodniej Europie. – wygłoszonego podczas Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie, sierpień 1988.
– uw – MM
 ▬ Gorbaniewska Natalia: Zamiast posłowia. - patrz: Władimir Bukowski: Pacyfiści kontra pokój. – uw
 ▬ Gorbaniewska Natalia - patrz: Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim. Warszawa: Pokolenie 1988. – uw
 ▬ Gorbazm - patrz: Wiktor Grotowicz: Gorbazm. Lublin: Wydawnictwo Respublica 1989. – uw
 ▬ Gorczyńska Renata - patrz: Ewa Czarnecka [pseud.] – uw
 ▬ Gorczyńska Renata: Wstęp. „Mieszkał ubogi szlachcic na Podolu…”. - patrz: Zygmunt Haupt: Szpica. Opowiadania, Warianty, Szkice. Oficyna Literacka 1989. – uw
 ▬ Gorczyńska Renata [tłum.] - patrz: Josif Brodski: Cztery eseje Warszawa: Nowa 1987. – uw
 ▬ Gordon Ryszard - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. [Wyd. II]. Wydawnictwo Polskie 1986. – uw
 ▬ Gorenko Anna [właśc. nazwisko] - patrz: Anna Achmatowa – uw
 opis książki Gorki Maksym: Myśli nie na czasie. Artykuły z lat 1917-1918.
Warszawa: Wydawnictwo WIS, 1986.
A5, okł.kart., 76 s., powiel., c. 200 zł.
Wybór, tłumaczenie, słowo wstępne i przypisy: Andrzej Poraj [pseud.]. Wyboru dokonano z: Nesvojewriemiennyje mysli. Statji 1917-1918 gg. - Максим Горький: Несвоевременные мысли. Paris: Ed. de la Seine 1971.
K-3577, G-86/77, CJ-823, J-872, BN-1441, Ka-419, BJ-1126, FC-11294, Br-0720, ST15-1167, {ECS-02284, Nukat-665464 - [78] s. pag. varia, błędne rozw. pseud. oprac.: Kazimierz Wolny-Zmorzyński} – MM
 ▬ Gosiewski Krzysztof - patrz: Wiktor Solski [pseud.] – uw

 ▬ Gospodarka. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność Region Mazowsze [1981]. A5, okł.kart., 52 s., off. z masz. Zeszyty OBS; 3.
Hoo99/176, Ka-3954=Ka-4839 - brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Gospodarka.
B.m. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność Region Mazowsze, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 52 s., off. z masz.
Zeszyty OBS; 3.
W górze okł.: NSZZ Solidarność Region Mazowsze. Zawiera teksty: Stefan Kurowski: Plan rządowy i społeczna alternatywa. Referat wygłoszony na posiedzeniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dn. 7.I.1981 r. [druk również w: Głos 1981 nr 1/34 s. 37-46]; Helena Góralska, Irena Wóycicka, Krzysztof Hagemejer: Projekt systemu rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania na lata 1981-1985; Krzysztof Hagemejer, Antoni Leopold, Krzysztof Starzec: Ocena propozycji rządowych racjonowania mięsa i masła. /tekst podpisano: 9 grudzień 1980 r./; Irena Wóycicka: Realizacja punktu 8 Porozumienia Gdańskiego w Regionie Mazowsze. Informacje kół; Stefan Kawalec: Informacja o ogólnokrajowej konferencji ekonomicznej NSZZ „Solidarność” pt. „Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych„ /Uniwersytet Łódzki, 21-21.XII.1980 r/. Sygn.: Druk. IBJ - 61/81 nakład 2300 egz.
BN-1442, HN-000538712, Br-0722, ECS-02286, ST15-1168[Bibl. BI w IBJ; t. I], Nukat-1895107 – MM
 opis książki Gospodarka.
B.m. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność Region Mazowsze, 1981.
A5, okł.kart., 52 s., off. z masz.
Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w Instytucie Badań Jądrowych; Tom I. Zeszyty OBS; 3.
W górze okł.: Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w Instytucie Badań Jądrowych 1981; Tom I. Zawartość zapewne jak wyżej, ale z inną okł.
BJ-3188, FC-10360, ST15-1169 – op

 opis książki Gospodarka komunizmu wojennego. Powstanie kronsztadzkie.
Warszawa: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, 1986.
A5, okł., [2],21,[1] s., off. z masz., c. 100 zł.
Zeszyty historyczne z dziejów najnowszych.
K-3578*, G-86/78, CJ-824, J-873, BN-1443, Ka-420, Hoo99/176, HN-002198241, BJ-1127, FC-11293, Br-0723, ECS-04081, ST15-1170, Nukat-272374 – MM
 opis książki Gospodarka nakazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej.
Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1988.
A5, okł.kart., 86 s., off. z masz., c. 500 zł.
Projekt okł. i s. tytułowej: KARO. Zawiera teksty:
– Ludwik von Mises: Rachunek ekonomiczny w socjalizmie [tłumaczenie z wersji angielskiej: Economic Calculation in Socialism – druk w: Comparative economic systems, models and cases, by Morris Bornstein, Homewood, Ill.: R.D. Irwin, 1965];
– Friedrich A. Hayek: Konkurencja jako sposób zdobywania wiedzy [przekład z wersji angielskiej: Competition as a Discovery Procedure – druk w: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. Chicago: The University of Chicago Press 1978];
– Abram Bergson: Aspekty polityczne kwestii efektywności gospodarki socjalistycznej [tłumaczenie tekstu druk. w: American Economist 1980, vol. XXIV, nr 2];
– Gregory Grossman: Uwagi na temat teorii gospodarki nakazowej [tłumaczenie tekstu druk. w: Comparative economic systems, models and cases, by Morris Bornstein, Homewood, Ill.: R.D. Irwin, 1965];
– Alec Nove: Przemiany [tłumaczenie fragmentu książki: The economics of feasible socialism. London; Boston: G. Allen & Unwin 1983];
– Joseph S. Berliner: Kilka uwag o reformach gospodarczych w ZSRR [tłumaczenie fragmentu książki: Planning and management. Washington: The National Council for Soviet and East European Research 1981];
– T. Bauer: Cykle inwestycyjne w gospodarce planowanej [tłumaczenie tekstu druk. w: Acta Oeconomica 1978, vol. 21, nr 3];
– A. Alchian, H. Demsetz: Produkcja, koszty informacji i organizacja gospodarcza [tłumaczenie fragmentu książki: Armen Albert Alchian: Economic forces at work. Indianapolis: Liberty Press © 1977].
J-874, BN-1444, Ka-421, BJ-1128, FC-11292, Br-0724, ECS-00298, ST15-1171, Nukat-776428 – MM
 ▬ Gospodarka po sierpniu 1980 czyli Co proponuje P. Józef Pińkowski – patrz: Ryszard Janusz [pseud.]: Gospodarka po sierpniu 1980 czyli Co proponuje P[an] Józef Pińkowski. Warszawa: Officyna Liberałów 1980. – uw
 ▬ Goszczyńska Joanna - patrz: Adam Rajski [pseud.] – uw
 opis książki Gosztony Peter I.: Pal Maleter. Rewolucyjny generał. Węgry ’56.
Warszawa: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności”, 1985.
A5, okł., 20 s., powiel., c. 60 zł.
Tłumaczenie: Z.H. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1964 nr 5 s. 119-132.
K-1850, G-85/90, J-875, BN-1445, Sup-205, Ka-422=Ka-3680, Hoo99/176, HN-000509203, BJ-1129, FC-11293, Br-0725, ECS-00299, ST15-1172, Nukat-220697 – MM
 opis książki Gotowość strajkowa - marzec 1981. Łódź. [teka zdjęć].
Łódź: Wydawnictwo Arka, 198?.
odb. fot., c. 350 zł.
Tomik 5.
J-876*, BN-1446*[wg J*] – op
 ▬ Goździewicz Hieronim ks.: List otwarty. Szanowny Pan Jan Dobraczyński Warszawa. B.m. [Warszawa]: b.w., 1983. A4, 3 s., off. z masz. ST15-1173. – uw
 ▬ Goździkowski Andrzej [red.] - patrz: Ruch Wolnych Demokratów /wybór dokumentów/. Łódź: [Nowsze Drogi], 12.81. Zeszyt „Nowszych Dróg”; nr 2. Biblioteka ZMD. – uw
 opis książki Góra Władysław: Rola Związku Radzieckiego w wyzwoleniu i odbudowie Polski Ludowej.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 24 s.
[?? Autorem jest historyk i działacz PZPR].
Ka-4901 – op
 ▬ Góralczyk Zofia [proj. graf.] - patrz: Obecność. Rozmowy o filozofii, rozmowy o dziedzictwie, rozmowy o teraźniejszości, rozmowy o życiu i życiorysach. Leszkowi Kołakowskiemu w 60 rocznicę urodzin. Wszechnica Społeczno-Polityczna 1987. – uw
 ▬ Góralska Helena [oprac.] - patrz: Problemy związane z wprowadzeniem systemu rekompensaty… [1981]. – uw
 opis książki Góralska Helena, Wóycicka Irena, Hagemejer Krzysztof [oprac.]: Projekt systemu dostosowawczego na lata 1981-1985.
Warszawa: b.w., grudzień 1980.
23 s., off. z oryg.
Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze.
Br-2334[fot.] – op
 ▬ Góralska Helena, Wóycicka Irena, Hagemejer Krzysztof: Projekt systemu […] – patrz: Stanowisko Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w sprawach socjalnych opracowane przez ekspertów Helenę Góralską i Irenę Wóycicką przy współpracy Krzysztofa Hagemajera, Marii Motylińskiej, Danuty Tabin, Marka Tabina. Projekt systemu rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania na lata 1981–1985. - w: Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności. Tom I: 16 sierpnia 1980 – 30 czerwca 1981. Warszawa: IPN 2008, s. 258-291. - Dokument ten powstał pod auspicjami OPSZ i OBS Regionu Mazowsze. Rada Programowa OPSZ przyjęła go – jako podstawę do dyskusji – 21 IV 1981 r. Pierwotną wersję części zawierającej Projekt systemu rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania na lata 1981–1985 opracowały w lutym 1981 r. Helena Góralska i Irena Wóycicka przy współpracy Krzysztofa Hagemajera. – uw
 ▬ Góralska Helena, Wóycicka Irena, Hagemejer Krzysztof: Projekt systemu rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania na lata 1981-1985. - patrz w: Gospodarka. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność Region Mazowsze [1981]. Zeszyty OBS; 3. – uw
 ▬ Góralska Helena, Wóycicka Irena, Hagemejer Krzysztof: Projekt systemu rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania na lata 1981-1985 [fragm.] w: [inc.:] Uwarunkowania systemu rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania w Polsce w l. 1981-1985. [Łódź: ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Ośrodek Badań Działalności Gospodarczej, jesień 1981]. – uw
 ▬ Górecka Maria: Konspirator w Oświęcimiu Witold Pilecki – „Tomasz Serafiński” (1901-1948). – patrz w: Czarne plamy. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1989. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 9, s. 39-51. – uw – MM
 ▬ Górecki Jan [pseud.] – właśc. Jerzy Jastrzębski – uw
 opis książki Górecki Jan [pseud.]: W nasze 4-lecie.
Warszawa: Unia, 1985.
A5, okł., 19 s., powiel., c. 50 zł.
Tytuł okł. i nagł.
K-1851, G-85/91, J-877, BN-1448, Ka-423=Ka-3681, Hoo99/176, HN-000509195, BJ-1130, FC-10572, Br-0719, ECS-01922, Nukat-848445 – MM
 ▬ Górecki J[uliusz] [pseud.] - patrz: Aleksander Kamiński /J[uliusz] Górecki/: Wielka Gra. Wyd. III. Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 1981 [właśc.: 1983]. – uw
 ▬ Górka Magdalena [pseud. - właśc. Małgorzata Łukasiewicz] [tłum.] - patrz: Jürgen Fuchs: Protokoły przesłuchań Warszawa: Nowa 1985. – uw
 opis książki Górka Witold, Markowski Stanisław: „Gdańsk - sierpień 80”. (30.VIII-1.IX Stocznia im. Lenina).
Kraków: Galeria ZPAF, październik - listopad 1980.
24 x 11 cm, składanka [16] s., druk.
Zawiera [13] fotografii oraz wiersz Tomasza Gluzińskiego: Ile jeszcze. Sygn. druk.: WAO/Kraków zam. nr 19505/80 DN-3, z. 7538/80 - 1000 – [sygn. cenzora:] H-22/3718.
– MM
 ▬ Górka Witold - patrz: Stanisław Markowski, Witold Górka: Gdańsk Sierpień ’80. Poznań: Galeria Fotografii „Od Nowa” 1981. – uw
 ▬ Górnośląska Oficyna Podziemna była filią Wydawnictwa Myśl. – uw
 ▬ Górny Andrzej: Krew.
- fragment pt. Nasz dzień. [w:] Kultura Niezależna 1988 nr 37 s. 62-75.
– uw – MM
 opis książki Górny Andrzej: Krew.
Warszawa: Wydawnictwo PoMost, 1989.
A5, okł.kart., 181 s., off. ze skł., 1800 zł.
CD-485, BN-1449, Ka-424, HN-001807966, KS-1581, BJ-1131, FC-10573, Br-0721, ECS-00300, ST15-1174, Nukat-1136314 – MM
 opis książki Górny Andrzej: Krew. [Wyd. 2].
Poznań: Opcja, 1991.
ISBN 83-8534-08-4 [winno być:] 83-85340-08-4.
– uw
 ▬ Górny Henryk [wiersze]. - patrz w: Głos głodujących kolejarzy. Wrocław: „Semafor” 1981. – uw
 ▬ Górska Katarzyna [oprac. pod krypt.] - patrz: Reytan. Zarys historii VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie (lata 1956-1983). Z aneksem. Wyd. 3. Warszawa: Głos 1984. – uw
 ▬ Górska Maria [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Górski Jan [wypowiedź] - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981. – uw
 ▬ Górski Jan - patrz: Prawa obywatelskie, praworządność, system obywatelski. [Gdańsk 1981]. – uw
 ▬ Grabiński Andrzej - patrz: Przemówienia oskarżycieli posiłkowych: mec. Wende, Piesiewicza, Grabińskiego, Olszewskiego w procesie toruńskim oraz ich repliki na przemówienia prokuratora i obrońców. [1985]; Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Toruń: b.w. 1985. – uw
 ▬ Grabowska Mirosława - patrz: Demokracja wewnątrzzwiązkowa. Warszawa: IWZZ 1981; Praktyczne zagadnienia demokracji wewnątrzzwiązkowej. 1981. – uw
 opis książki Grabowski Ignacy, Oksza: Masonerja.
Warszawa: b.w., 1922.
18 cm, 97 s.
Książki Ciekawe. Biblioteka Dzieł Wyborowych.
– uw
 opis książki Grabowski Ignacy Oksza: Masoneria.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 66 s., off. z masz.
Tytuł okł. Przedruk z: Masonerja. Warszawa: Książki Ciekawe. Biblioteka Dzieł Wyborowych [1923].
ST15-1175 – op
 opis książki Grabowski Ignacy Oksza: Masonerja.
B.m.: b.w., b.r. [1988 ?].
A5, 96 s., off. z oryg., [c. 400 zł].
Przedruk z wyd.: Warszawa: Książki Ciekawe. Biblioteka Dzieł Wyborowych [1923].
J-4348[Masonerja], BN-1451*[wg J], Ka-4627 – MM
 opis książki Grabowski Ignacy, Oksza: Masoneria. Wyd. 3 popr. i uzup.
Poznań: Wers, 1997.
Nowy Porządek Świata; t. 13.
ISBN 83-86906-71-5.
– uw
 ▬ Grabowski Ignacy Oksza - patrz: Ignacy Oksza Grabowski – uw
 ▬ Grabowski Ryszard [oprac.] - patrz: Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Serwis informacyjny. I tura 5 - 10.IX.1981. Gdańsk: BIPS KKP NSZZ „Solidarność” 1981. – uw
 opis książki Grabowski Tadeusz: Idea niezależnych związków zawodowych. /tezy wykładu/.
Łódź: MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, listopad 1980.
A5, [1],7 s., off. z masz.
Wolna Wszechnica Pracownicza. Wykłady; /1/.
BŁ-49, BN-1452*[wg BŁ], BJ-1132, FC-10577, Nukat-3006681[BUŁ] – MM
 ▬ Grabowski Tadeusz [wybór] - patrz: Nadzieja. Wiersze strajkowe. Żak [1984]. – uw
 ▬ Grabowski Tadeusz M.: W 20-tą rocznicę orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 9. 1986 s. 3-15. – uw – MM
 opis książki Grabski Ryszard Czesław: Gdyby nie Opatrzność Boża. Wspomnienia zesłańca 1940-1955.
Paris: Editions Spotkania, 1985.
22 cm, 116,[9] s., [2] s. tabl.
ISBN 2-86914-006-1.
– uw
 opis książki Grabski Ryszard: Gdyby nie Opatrzność Boża.
Górny Śląsk: b.w. [Wydawnictwo „Po prostu”], 1987.
15 cm, 95 s., c. 225 zł.
Przedruk z wyd.: Paris: Editions Spotkania 1985.
CD-487[błędnie: przedruk z wyd.: Londyn: Veritas], CJ-825*, J-878*, BN-1453*[wg J*], KS-1585*[wg CD] – op
 opis książki Grabski Ryszard o.: Gdyby nie Opatrzność Boża.
B.m. : b.w., b.r. [1988 ?].
A6, okł., 3-95 s., ksero.
W dole IV s. okł. rysunek orła ze spętanymi łańcuchem nogami, analogiczny jak w Biblioteczce „Po prostu”. S. 95 na III s. okł. U dołu okł.: Veritas – Londyn [dane nieuzasadnione]. Przedruk z wyd.: Paris: Editions Spotkania 1985. Jest to wydanie analogiczne jak opisane wyżej, jednak bez miejsca wydania, roku wydania oraz bez podanej ceny.
J-879*, BN-1454*[wg BUW], BaBN-b1275662, KS-1586/1587 – MM
 opis książki Grabski Ryszard Czesław o.: Gdyby nie Opatrzność Boża; (Kuczyński Józef: Wspomnienia).
B.m.: b.w., b.r. [1989].
A5, okł.kart., [6],9-107,[1],111-116,[2],61-92 s., off. z oryg., [c. 500 zł].
Tytuł okł.: Między parafią a łagrem. Wspomnienia kapłanów. Przedruk pierwszego tekstu z wyd.: Paris: Editions Spotkania 1985. Zawiera również część wspomnień ks. Józefa Kuczyńskiego – przedruk z tomu pod tytułem: Między parafią a łagrem. Paryż: Editions Spotkania © 1985 s. 61-92.
– MM
 opis książki Grabski Stanisław: Rewolucja. Studium społeczno-psychologiczne.
Warszawa: Nakładem Księgarni i Składu Nut Perzyński, Niklewicz i S-ka, 1921.
25 cm, 166,[2] s.
– uw – MM
 opis książki Grabski Stanisław: Rewolucja. Studium społeczno-psychologiczne.
B.m.: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983].
A5, [3],6-166,[2] s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Nakładem Księgarni i Składu Nut Perzyński, Niklewicz i S-ka 1921.
K-1852, G-83/142*, J-880*[wg SK-5 s. 193], BN-1455, Ka-3682, HN-001542809, Nukat-437623 – op
 opis książki Grabski Stanisław: Rewolucja. Studium społeczno-psychologiczne.
Warszawa: Spółdzielnia Wydawnictwo Ludowe, 1990.
Antykwariat Popularny.
ISBN 83-85248-01-3.
– uw
 opis książki Grabski Stanisław: Rewolucja. Studium społeczno-psychologiczne. Wyd. 2.
Komorów: Fundacja Pomocy Antyk Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, 2009.
ISBN 978-83-89920-44-1.
– uw
 ▬ Grabski Stanisław: Wstęp. - patrz w: Iwan Sołoniewicz: Rosja w obozie koncentracyjnym. Warszawa: CDN 1987. – uw
 ▬ Graca Antoni [pseud.] - właśc. Marian Rajski – uw
 opis książki Graca Antoni [pseud.]: Groźny zakręt historii na polskiej równi pochyłej.
Szczecin: b.w., 27 lipca 1982.
A4, 9 k., kopia masz.
Br-0726 – op
 ▬ Graca Antoni [pseud.]: Groźny zakręt historii na polskiej równi pochyłej.
- w: Materiały do historii PRL. Warszawa: [Unia Nowoczesnego Humanizmu 1985]. Zeszyty Historyczne; nr 10.
– uw
 opis książki Graca Antoni [pseud.]: Zaczynając rozważania o naszym jednym z największych zakrętów historii wspólczesnej… [inc.].
B.m.: b.w., b.r. [po 1982].
A5, 15 s.
[Rozważania na temat sytuacji gospodarczej Polski lat osiemdziesiątych].
PANGd – op
 ▬ Gracz Duda Jerzy [ilustr.] - patrz: Stanisław Barańczak: Ja wiem, że to niesłuszne. Kraków: ABC 1981. – uw
 ▬ Gracz Wiktor [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. – uw
 ▬  Graczyk Andrzej i inni. [zespół red.] - patrz: Grudzień 1970. Relacje. Część 1. Gdańsk: Ośrodek Prac Społecznych-Zawodowych MKZ NSZZ „Solidarność” 1981. – uw
 ▬ Grad Jerzy Piotr [wstęp i wybór] - patrz: Co na dzisiaj ? Programy Polski Walczącej (1939- ). Warszawa: Nowa 1985. – uw
 ▬ Grad Piotr [wybrał i zestawił] - patrz: Powstanie warszawskie. Warszawa: Kret 1984. – uw
 opis książki Graham David, Clarke Peter: Śmierć socjalizmu.
Lublin, Śląsk, Warszawa: Antyk, nakładem Piotra Surażyńskiego, b.r. [1987-1988].
A5, 20,[1] s., stdr. z masz., c. 140 zł.
Biblioteka Konserwatysty.
Tekst oryg.: rozdział: „The death of socialism” z książki: The new enlightenment. The rebirth of liberalism. London 1986.
J-881, BN-1456, Ka-477=Ka-3837, BJ-1133, FC-10576, Br-0727, ECS-03476, ST15-1176, Nukat-462560 – MM
 opis książki Grajewski Andrzej: Rosja i krzyż. Z dziejów Kościoła Prawosławnego w ZSRR. Wyd. I krajowe.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, luty 1989.
A5, okł., 52 s., off. z skł. komp., c. 300 zł.
LX pozycja IW Aspekt.
Pod tekstem data: grudzień 1988 r. Wydano przy współpracy Głosu Śląsko-Dąbrowskiego.
BN-1457, Ka-1082, BJ-1134, FC-10575, Br-0728, ECS-00302, ST15-1177, Nukat-1536293 – MM
 opis książki Grajewski Andrzej: Rosja i krzyż. Z dziejów Kościoła Prawosławnego w ZSRR. Wyd. II poprawione.
Katowice: Wydawnictwo „Gość Niedzielny”, 1991.
– uw – MM
 opis książki Grajewski Andrzej: Wygnanie.
Katowice: Wydawnictwo Głosu Śląsko-Dąbrowskiego, 1990.
19 cm, okł.kart., 125,[1] s., off. z masz., [c. 4400-5000 zł].
Seria Śląska. XIX pozycja wydawnicza GSD.
BJ-1135, FC-10574, ECS-00303, Nukat-1376560 – uw – MM
 opis książki Grajewski Andrzej: Wygnanie. Wyd. drugie, poprawione i rozszerzone.
Katowice: Wydawnictwo Gość Niedzielny, 1995.
– uw
 opis książki Grajewski Andrzej: Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich. Wyd. trzecie, rozsz. o dokumenty z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
Katowice: Księgarnia św. Jacka; Gość Niedzielny, 2002.
– uw
 opis książki Grala Marek: Wiersze niechciane 1980 1989.
Płock: Druk: Wydawnictwo im. Matyldy Kretkowskiej „Magdy”, [lipiec] 1989.
A5, 28 s., ksero, nakł. 250 egz.
Zawiera 24 wiersze.
Wg Jacek Pawłowicz: Nieznani bohaterowie. Płock 1995 cz. I s. 73 – op
 opis książki Granice imperium nowego typu - Encounter (tłum. PP); Hanna I mbs [pseud.]: Ojc[i]ec Duchowy. (Stefana Wyszyńskiego pojęcie polskiej racji stanu); Gruba Alfred B. [pseud.]: Przemoc a sprawa polska; Biuletyn Jan [pseud.]: Pat.
Warszawa: Unia, 1985.
A4, okł., 26 s., powiel., c. 100 zł.
Tytuł okł. Przedruk tekstu Alfreda B. Gruby z: WIS nr 14 s. 4-7; tekstu Jana Biuletyna z: Kultura Niezależna 1984 nr 1 s. 24-30.
K-1853, G-85/92, J-882, BN-1458, Ka-425, Hoo99/176, BJ-1136, FC-10563, Br-0561, ECS-02216, ST15-1178, Nukat-360077 – MM
 ▬ Granice posłuszeństwa. [autorem jest Jan Józef Szczepański]. PPN maj 1979. A4, 5 s., powiel. PPN; 33. Podpisane: Zespoł Problemowy Polskiego Porozumienia Niepodległościowego.
BJ-1137, FC-10571, ST15-1179 – [czasopismo] – uw
 ▬ Granice posłuszeństwa. [autorem jest Jan Józef Szczepański].
– w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 117-124;
– w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 243-248.
– uw
 ▬ Granit: „Stop! Tu Ziemia Nasza” - wybór wierszy.
Kraków: Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej, 1983.
Zapowiedź w: Boruta Jędrzej: Lekcja Aleksandra Sołżenicyna. Kraków: Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej VII 1983 s. [23], K-1854*, G-83/143*, CD-486*[wg K*], J-883*, BN-1459*[wg K*], KS-4915*[wg CD*], KJ-148*[wg J*] - tomik został opracowany, jednak nie doszło do jego wydrukowania z powodu zarekwirowania materiałów redakcyjnych przez SB w marcu 1984 r. – uw
 ▬ Grass Günter: Aż do wymiotów.
- w: Zapis 1979 nr 9 [wyd. trzecie i londyńskie] s. 9-17.
– uw – MM
 ▬ Grass Günter: Aż do wymiotów.
- w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 7, 16 XII 1980, s. 1-8 [cały numer – Numer specjalny: pamięci ofiar grudnia 1970]. Przedruk z: Zapis 1979 nr 9.
– uw – MM
 opis książki Grass Günter: Aż do wymiotów.
B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Wolni i Solidarni, 1986.
A5, okł.kart., [3],2-10 s., powiel., (c. 25 zł).
Przełożył Jacek Bocheński. Przedruk z: Zapis 1979 nr 9 [wyd. trzecie i londyńskie] s. 9-17.
K-3579*, G-86/79*, CD-1722, Dun-43, CJ-826, J-884, BN-1461, Ka-4177, BJ-1138, FC-10570, Br-0729, ECS-04295, ST15-1180, Nukat-2681747 – MM
 opis książki Grass Günter: Aż do wymiotów.
Gdańsk: Wydawnictwo FWM Federacji Młodzieży Walczącej, 1988.
A6, [2],13,[1] s., stdr. ze skł. komput.
Tytuł okł. Przełożył Jacek Bocheński. Przedruk z: Zapis 1979 nr 9 [wyd. trzecie i londyńskie] s. 9-17. Wg J i Br: Za ‛Zapis’ 7/85 [!] kolp. w 1992 r.
J-4349, BN-1460*[wg J], BJ-1139, FC-10569, Br-0730 – op
 opis książki Grass Günter: Blaszany bębenek. Tom 1-2.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, 1979.
A5, 5-170 + 171-381 s., off. z masz.
Numeracja tomów na okł. w formie czerwonych kropek. Tytuł okł. Zawiera również: L[ech] Bądkowski: Pisarz z Wrzeszcza. Tytuł oryg.: Die Blechtrommel. Druk: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P.
CD-1723, S-68/2312, BN-1462, Ka-1083, BJ-1140, FC-10568, Br-0731, ECS-02289+02290, ST15-1181, Nukat-556637+556642 – op
 opis książki Grass Günter: Blaszany bębenek.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
ISBN 83-06-00904-5.
– uw
 ▬ Grass Günter: Blaszany bębenek.
dalsze wydania:
- wyd. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984. ISBN 83-06-00904-5;
- wyd. 1 w tej ed. 1 rzut. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1991. ISBN 83-215-8316-4;
- wyd. 1 w tej ed. 2 rzut. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1992. ISBN 83-215-8316-4;
- Gdańsk: Polnord - Oskar 1994. ISBN 83-86181-06-0;
- Gdańsk: Polnord - Oskar 1997. ISBN 83-86181-06-0;
- Gdańsk: Polnord - Oskar 1998. ISBN 83-86181-06-0;
- Gdańsk: Polnord - Oskar 1999. ISBN 83-86181-06-0;
- Warszawa: Porozumienie Wydawców; Gdańsk: Polnord - Oskar 2000. ISBN 83-86181-06-0. Kanon na Koniec Wieku;
- Gdańsk: Polnord - Oskar 2001. ISBN 83-86181-06-0;
- Kraków: Mediasat Poland [2004]. ISBN 83-89651-55-6. Kolekcja Gazety Wyborczej; 6;
- Gdańsk: Polnord - Oskar 2005. ISBN 83-86181-06-0;
- Gdańsk: Polnord - Oskar 2006. ISBN 83-86181-06-0. Biblioteka Gdańska;
- B.m.: TMM Polska / Planeta Marketing; Axel Springer Polska © 2007. ISBN 978-83-60717-84-4. Dzieła Najwybitniejszych Noblistów; 25;
- Gdańsk: Oficyna Gdańska 2013. ISBN 978-83-64180-00-2.
– uw
 ▬ Grau Stanisław [pseud.] – właśc. Artur Leinwand (?) – uw
 ▬ Grau Stanisław [pseud.], Wilczek Ignacy [pseud.]: Ignacy Daszyński. PPN czerwiec, 1980. A4, 13,[1] s., powiel. PPN; 42.
BJ-1141, FC-10567, ST15-1182 – [czasopismo] – uw
 opis książki Grau Stanisław [pseud.], Wilczek Ignacy [pseud.]: Ignacy Daszyński.
Monachium: Studium Polskiej Myśli Demokratycznej im. Mieczysława Niedziałkowskiego, 1981.
– uw
 ▬ Grau Stanisław [pseud.], Wilczek Ignacy [pseud.]: Ignacy Daszyński.
– w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 326-342.
– uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.