Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Gre - Gro

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 11.09.2018 r.
 
 
 ▬ Greaves, Bettina Bien: Słowo wstępne, 1985. - patrz w: Ludwig von Mises: Liberalizm w klasycznej tradycji. System społeczno-ekonomiczny. Wrocław: B & K, Wektory 1989/[19]’90. – uw
 ▬ Gredecka Julita [oprac. pod krypt.] - patrz: Reytan. Zarys historii VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie (lata 1956-1983). Z aneksem. Wyd. 3. Warszawa: Głos 1984. – uw
 opis książki Grek „Rampasta”: Reportaż z zaświatów. Sprawozdanie z seansów.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1982 ?].
A5, 150 s.
U góry okł.: Grek „Rampasta” - autor fikcyjny. Opracował zespół pod redakcją Władysława Brulińskiego. Spis treści na s. 3 i 4 okł.
BN-1463, FC-36410*[wg BN] – op
 ▬ Greluk Mirosław [ilustr.] - patrz: Stanisław Jastrzębski: Pełnia dojrzewania. [Wiersze]. Siedlce: Wydawnictwo G.P. [Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka], 1988. – uw
 ▬ Gremski Andrzej: Przed i po 13 grudnia. - patrz w: Solidarność w stanie wojennym. Warszawa: CDN luty 1982. – uw
 ▬ Grenier Richard: Największy ze wszystkich ruchów pokojowych [tłum. z: The American Spectator, marzec 1983] – tłum. Marcin Bagienny. – patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw

Gren Jerzy [nazwisko używane jako publicysta i pisarz] – właśc. Henryk Ziółkowski – w części druków jest zapisane jako Jerzy Greń.
 opis książki Gren Jerzy: Sprawa Wilhelma Laubnera.
Gdańsk: Wydawnictwo Polskie, 1979.
wspominane jedynie jako źródło przedruku – op
Gren Jerzy Sprawa Wilhelma Laubnera Warszawa Wydawnictwo Polskie 1979 Zbrodnie Nieujawnione Łukaszewicz Wilhelm Laubner
MBPŁ-3542 CDN
 opis książki Gren Jerzy: Sprawa Wilhelma Laubnera.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1979.
A5, okł.kart., 20 s., off. z masz.
Zbrodnie nieujawnione.
Tytuł okł. Zawiera też: Od wydawcy. W żywej paginie każdej strony: Zbrodnie nieujawnione.
Hoo99/176[fot], HN-000394995, MBPŁ-3542 CDN, BaBN-b2054192, FC-36712*[wg BN] – op
 opis książki Gren Jerzy: Sprawa Wilhelma Laubnera.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1979.
A5, okł., 20 s., off. z oryg.
Zbrodnie nieujawnione.
Tytuł okł. Na okł.: Reprint: Studium Spraw Polskich.
Br-0732 – op
Gren Jerzy: Sprawa Wilhelma Laubnera. Gdańsk: Niezależne Wydawnictwo Młodzieżowe Wprost, 1981. Zbrodnie nieujawnione. Wilhelm Laubner
 opis książki Gren Jerzy: Sprawa Wilhelma Laubnera.
Gdańsk: Niezależne Wydawnictwo Młodzieżowe Wprost, [19]’81.
A5, [2],18 s., off. z masz.
Zbrodnie nieujawnione.
Tytuł okł. Przedruk tekstu i przedmowy [tj.: Od wydawcy] z wyd.: Gdańsk: Wydawnictwo Polskie 1979. W żywej paginie każdej strony: Zbrodnie nieujawnione.
{Dun-45, BN-1464, Ka-2981(AO VI/0959)[Zbrodnie nieujawnione], BJ-1142, FC-10553 - Greń}, ECS-04313, Nukat-2561415 – MM
 opis książki Gren Jerzy: Sprawa Wilhelma Laubnera.
Gdańsk: Niezależne Wydawnictwo Młodzieżowe Wprost, 1981.
A5, okł., [2],18 s., ksero z masz.
Zbrodnie nieujawnione.
Przedruk tekstu i przedmowy z wyd.: Gdańsk: Wydawnictwo Polskie 1979.
ST15-1183 – op
 ▬ Greń Jerzy: [List otwarty do:] Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Jerzy Łukaszewicz z dnia 19 maja 1979.
- w: Spotkania 1979 nr 9 s. 105-114. – MM;
- w: Wolny Związkowiec nr 27(60), 3 lipca 1981, s. 6-8 [dokładny przedruk ze: Spotkania 1979 nr 9 s. 105-114]. – MM;
– tekst publikowany również w postaci przeredagowanej pt.: Sprawa Wilhelma Laubnera. – uw
Greń Jerzy: List otwarty Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Jerzy Łukaszewicz z dnia 19 maja 1979. A4 ksero Dokumentacja Wilhelm Laubner
 opis książki Greń Jerzy: [List otwarty do:] Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Jerzy Łukaszewicz z dnia 19 maja 1979.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 10 k., ksero jednostr.
Tytuł nagł.: Dokumentacja – jest tytułem działu w czasopiśmie. Kopia tekstu ze: Spotkania 1979 nr 9 s. 105-114. Dodano odręcznie paginację oraz usunięto niepotrzebny tekst ze s. 10.
– MM
Greń Jerzy: Sprawa Wilhelma Laubnera. Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej 1981. Zeszyty Problemowe
FC AR-7695
 opis książki Greń Jerzy: Sprawa Wilhelma Laubnera.
Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej, 1981.
A5, 22 s., off. z masz.
Zeszyty Problemowe. Zbrodnie nieujawnione.
Przedruk ze: Spotkania 1979 nr 9 s. 105-114.
Dun-44, BN-1465, BJ-1143, FC-10554, ECS-04970, Nukat-3440419[ECS] – op
Greń Jerzy: Sprawa Wilhelma Laubnera. Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej WSM, b.r. [1981]. Zeszyty Problemowe. Odbitka z Zeszytu Problemowego Wyższej Szkoły Morskiej. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego. Zbrodnie nieujawnione. Wilhelm Laubner
 opis książki Greń Jerzy: Sprawa Wilhelma Laubnera.
Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 3-22 s., off. z masz.
Zeszyty Problemowe. Odbitka z Zeszytu Problemowego Wyższej Szkoły Morskiej. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Tytuł okł. W żywej paginie każdej strony: Zbrodnie nieujawnione. Przedruk ze: Spotkania 1979 nr 9 s. 105-114 [tekst przeredagowany, zapewne pochodzi z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1979].
ST15-1184 – MM

 ▬ Gress David: Co się stało z Willy Brandtem ? [tłum. z: Commentary, lipiec 1983] – tłum. Renata Gorczyńska. – patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986. – uw
 ▬ Gricak Ĕvgen - patrz: Jewhen Hryciak – uw
 opis książki Griffiths, Bede: Powrót do środka.
Warszawa: Pax, 1985.
20 cm, 120,[4] s.
Przełożył [z ang.] Tadeusz Adrian Malanowski. Tytuł oryg.: Return to the centre. ISBN 83-211-0670-6.
– uw
 opis książki Griffiths Będę: Powrót do środka.
B.w.: b.m., b.r.
A5, okł.kart., 7-120,[2] s., off. z oryg.
Tytuł okł. [Przedruk z wyd.: Warszawa: Pax 1985].
Ka-5229, Nukat-2767821[BJ] – MM
 opis książki Griffiths, Bede: Powrót do środka. [Wyd. 2].
Warszawa: Pax, 1996.
ISBN 83-211-0670-6.
– uw
 ▬ Grimes Alan P.: Pragmatyczny kurs liberalizmu. - patrz w: Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1983]. – uw
 ▬ Grinberg Daniel: Słowo wstępne. - patrz w: Norman Podhoretz: Krwawe skrzyżowanie. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 ▬ Grinberg Daniel [tłumaczenie części I i III, wstęp do wydania polskiego i aneks bibliograficzny] - patrz: Hannah Arendt: Korzenie totalitaryzmu. Tom 1-2. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 ▬ Grinberg Daniel - patrz: Piotr Winter [pseud.] – uw
 ▬ Griot [pseud.] – właśc. Wiesław Kukla – uw
 opis książki Griot [pseud.]: U[rban]-10. Malowanka dala[!] niegrzecznych dzieci.
Kraków: Wydawnictwo Hutnik, b.r. [1985].
A5, okł.kart., 12 s., off. z rys., c. 50 zł.
Biblioteka Obserwatora Wojennego.
Tytuł okł. Właściwy tytuł zapewne: U-10. Malowanka dla niegrzecznych dzieci. Zbiór karykatur Jerzego Urbana.
K-3166, G-85/415, BK-143, J-3556{[14] s.}, BN-1467=BN-3239*[wg BUW], Ka-2586, Hoo99/200[U-10], BJ-2156, FC-9789, KJ-149*, Br-0734, ECS-02671, ST15-1185, Nukat-1723576 – MM
 ▬ Grobicki Jerzy: Fakty Katyńskie. (przedruk z: Lwów i Wilno Londyn nr 48, 9.11.1947) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. – uw
 opis książki Grochola Wiesława: Cud w Zb[r]oszy Dużej.
B.m. [Warszawa]: Wojenna Drukarnia Polowa, 1982.
A4, [6],88,[1] s., powiel.
Nakładem Tygodnika Wojennego. Druk zakończono: 14.I.1982.
CD-488, K-1733*[błędnie], G-82/47*[błędnie], CJ s. 270, J-885, BN-1469*[wg K błędnie], KS-1594*[wg MJ], Ka-5180, Nukat-744986[BPW] – op
 opis książki Grochola Wiesława: Cud w Zbroszy Dużej.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., 20 s., off. z masz., (c. 20-30 zł).
CD-489, BN-1468, Ka-426, HN-001209543, KS-1592, BJ-1144, FC-10562, ECS-02291, ST15-1186, ST15-1187[okł. pap.], Nukat-1720222
– MM [także egz. w okł. pap. - Exlibris + Żoliborski Komitet Obywatelski / Biblioteka]
 opis książki Grochola Wiesława: Cud w Zbroszy Dużej.
Jasienice: Parafia Rzymskokatolicka Zbrosza Duża, b.r.
A4, 24 s.
Ka-4945[Zboszy] – uw
 opis książki Grochola Wiesława: Cud w Zbroszy Dużej.
Milanówek-Zborsza Duża: Wiesława Gorochola, Czesław Sadłowski; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, © 2012.
ISBN 978-83-7789-086-8.
– uw
 opis książki Grochola Wiesława: Pan Jezus się nie obrazi. (Dalszy ciąg reportażu p.t. Cud w Zbroszy Dużej).
B.m.: b.w., b.r.
18 k.
KS-1593*[wg MJ] – op
 ▬ Grochola Wiesława: Pan Jezus się nie obrazi. (Dalszy ciąg reportażu p.t. Cud w Zbroszy Dużej).
Przedruk z krążącej po kraju odbitki powielaczowej bez r. i m. wyd. patrz w: Antyk. 1988 nr 5 s. 72-83.
– uw
 ▬ Grochowiak Stanisław - [tłum. wierszy w]: Anna Achmatowa: Requiem. Nowa 1981. – uw
 ▬ Grochowski Tomasz [pseud. - właśc. Zygmunt Simbierowicz] [przekł. z ros.] - patrz: Michał Heller, Aleksander Niekricz: Pod rządami utopii. (Historia Związku Radzieckiego od 1917 roku do naszych dni); Wiktor Niekrasow: Po obu stronach muru… Libertas 1988; Aleksander Niekricz: Punkt zwrotny w historii Europy. – uw
 ▬ Grochulska Barbara: Tradycje Konstytucji 3 Maja w latach niewoli.
Zapowiadano w 1981 r. jako: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolski Zespół Historyczny Oświaty. Zeszyt Historyczny; nr 7. – uw
 ▬ Grodkowski Karol [pseud. - właśc. Kazimierz Dziewanowski]: Pofantazjujmy o Europie. Na marginesie artykułu Jacka Kuronia. (przedruk z: Tygodnik Mazowsze nr 124, 11 IV 1985, s. 3). - patrz w: Jałta wczoraj i dziś. Wybór publicystyki 1944-1985. Londyn: Polonia wrzesień 1985. – uw
 ▬ Grodzicka-Królak Hanna Teresa - patrz: Teresa Boguszewska [pseud.] – uw
 ▬ Grodzieńska Wanda - [tłum. wierszy w]: Anna Achmatowa: Requiem. Nowa 1981; Czukowska Lidia: Zapiski o Annie Achmatowej. Warszawa: Przedświt 1989. – uw
 ▬ Gromadzki Witold - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Grono Uczestników Obrony Praw Człowieka i Obywatela: Dwie odezwy. - patrz: Dwie odezwy. Czuwanie. Grono Uczestników Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Czuwanie, Wydawnictwo Niezależne 1987. – uw
 ▬ Grosfeld Leon: Polskie aspekty stosunków niemiecko-sowieckich w latach dwudziestych.
- w: Krytyka 1987 nr 22 s. 87-98.
– uw
 opis książki Grosfeld Leon: Polskie aspekty stosunków niemiecko-sowieckich w okresie międzywojennym.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988.
A5, okł.kart., 43 s., off. z masz., c. 300 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Tytuł okł.: Polska a stosunki niemiecko-sowieckie 1918-1939. Część I pt. „Polskie aspekty stosunków niemiecko-sowieckich w latach dwudziestych” była drukowana w Krytyce nr 22, część II pt. „Polskie aspekty stosunków niemiecko-sowieckich w przededniu i pierwszym okresie II wojny światowej” w Krytyce nr 7 oraz w oddzielnych broszurach.
J-886, BN-1470, Ka-427, Hoo99/176, BJ-1147, FC-10565, Br-0735, ECS-00304, ST15-1188, Nukat-368099 – MM
 ▬ Grosfeld Leon: Polskie aspekty stosunków niemiecko-sowieckich w przededniu i pierwszym okresie II wojny światowej.
- w: Krytyka 1980 nr 7 s. 89-106; [w wyd. londyńskim] s. 144-169.
– uw
 opis książki Grosfeld Leon: Polskie aspekty stosunków niemiecko-sowieckich w przededniu i pierwszym okresie II wojny światowej.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, marzec 1981.
A6, 39,[1] s., stdr. z masz.
123 [pozycja wydawnicza Nowej].
Przedruk z: Krytyka 1980 nr 7.
Ł-131, BN-1471, Ka-428, BJ-1147, FC-10564, Br-0736, ECS-02292, ST15-1189, Nukat-1186103 – MM
 opis książki Grosfeld Leon: Polskie aspekty stosunków niemiecko-sowieckich w przededniu i pierwszym okresie II wojny światowej.
B.m.: KNOW, b.r. [1981].
A5, okł.kart., [2],20 s., off. z masz.
Przedruk z: Krytyka 1980 nr 7.
– MM
 ▬ Gross Feliks: Wspomnienie o Adamie Ciołkoszu. - patrz w: Adam Ciołkosz: Ludzie P.P.S. KOS [ok. 1987]. – uw
 ▬ Gross Jan T[omasz]: Okupacja sowiecka i deportacje do Rosji w oczach dzieci.
- w: Zeszyty Historyczne 1979 nr 48 s. 55-83.
– uw
 opis książki Gross Jan T[omasz]: Okupacja sowiecka i deportacje do Rosji w oczach dzieci.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum, 1981.
A6, okł., [1],4-30 s., off. z oryg., [c. 18 zł].
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 48 s. 55-83.
Ł-132, CD-89, BN-4108, Sup-206, Ka-429, KS-384[Okupacja…], BJ-1148, FC-10561, ECS- 02293, ST15-1190, Nukat-770584 – MM
 opis książki Gross Jan T[omasz]: Okupacja sowiecka i deportacje do Rosji w oczach dzieci.
B.m.: S, b.r. [1981].
A5, 23,[1] s., off. z masz., [c. 20 zł].
Tekst wg: Zeszyty Historyczne 1979 nr 48 s. 55-83. Opuszczono ok. jednej s. początku tekstu.
KS-0385*[wg MJ][Okupacja…], BJ-1149, FC-10560 – MM
 ▬ Gross Jan Tomasz: Ten jest z ojczyzny mojej, …ale go nie lubię. - patrz w: Żydzi jako problem polski. – uw
 ▬ Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim.
- [część pierwsza] w: Aneks 1979 nr 22 s. 16-44.
- (część druga) w: Aneks 1982 nr 28 s. 61-96.
– uw – MM
 opis książki Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim.
Śląsk: Wydawnictwo Polskie, 17 wrzesień 1981.
A6, okł., 37 s., off. z masz.
S. 37 na III s. okł.
BaBN-b1900886, BJ-1150, FC-10559[stempel: Latająca Książka], ECS-05046, Nukat-3533054[ECS] – MM
 opis książki Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, 1981.
A6, 31,[1] s., stdr. z oryg.
124 [pozycja wydawnicza Nowej].
Druk: Zakłady Graficzne NOWA marzec 1981. Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 16-44.
Ł-134c, BN-1474, Ka-432, BJ-1151, FC-10555, Br-0737, ECS-01424, ST15-1191, Nukat-447707 – MM
 opis książki Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, 1981.
A6, 31 s., kserooff. z oryg.
Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 16-44. W tym nakładzie brak druku na s. IV okł. Wg J i BJ: przedruk z wyd.: Nowa 1981 w [1986 r. ?].
J-890[opisywany egz. przywieziono z Łodzi], BN-1473*[wg J], BJ-1152, FC-10558, ST15-1192 – MM {dedykacja autora dla Marka Wasiaka z 23.6.[19]89}
 opis książki Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA 3/4, 1981.
A6, 31,[1] s., stdr. z oryg.
124 [pozycja wydawnicza Nowej].
Druk: Zakłady Graficzne NOWA marzec 1981. Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 16-44. Na k. tytułowej brak dolnej linii rysunku.
ST15-1193 – op
 opis książki Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim.
B.m. [Warszawa]: SAW [Studencka Agencja Wydawnicza], 1981.
A6, 31 s., off. z oryg.
Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 16-44.
BN-1475, FC-36714*[wg BN] – op
 opis książki Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim.
Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie, 1981.
A6, okł.kart., 29 s., off. z oryg.
Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 16-44.
BaBN-b1816261, Br-0738, ST15-1194, FC-36715*[wg BN], Nukat-2076479 – op
 opis książki Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim.
Warszawa [właśc.: Kraków]: Wydawnictwo Nieobecnych WN, 1982.
A6 [13 cm], 31 s., off. z oryg., [c. 30 zł].
Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 16-44.
K-1856, G-82/80, Ł-134d, BK-144, J-887, BN-1477, Ka-1093=Ka-3363, BJ-1153, FC-10557, KJ-150*, Br-0739, ECS-02297, ST15-1195, Nukat-687229 – MM
 opis książki Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim.
Gdańsk: Wydawnictwo Braterstwo, [19]83
A4, 31 s., powiel., [c. 50-70 zł].
Przedruk z: Aneks 1979 nr 22.
K-1855, G-83/144, Ł-134a, Dun-46, J-888, BN-1472, Ka-430, HN-001540431, BJ-1154, FC-10556, ECS-03698, ST15-1196, Nukat-2064827 – op
 opis książki Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Słowo, b.r. [1983].
A5, okł.kart., 64 s., powiel., c. 100 zł.
Tytuł okł. Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 16-44; 1982 nr 28 s. 61-96.
K-1857, G-83/145, Ł-134b, J-889, BN-1476, Ka-431, HN-000442851, BJ-1155, FC-10578, Br-0740, ECS-02294, ST15-1197, Nukat-687190 – MM
 ▬ Gross Jan T[omasz]: Wybory.
- w: Aneks 1987 nr 45 s. 129-160.
– uw
 opis książki Gross Jan T[omasz]: Wybory.
B.m.: b.w., b.r. [1987].
A5, okł., 31,[1] s.
Opis wg okł. Przedruk z: Aneks 1987 nr 45 s. 129-160.
BaBN-b1905254, FC-36716*[wg BN] – op
 opis książki Gross Jan T[omasz]: Wybory.
Warszawa: b.w., 1988.
A5, okł.kart., 31,[1] s., stdr. z oryg., c. 140 zł.
Tytuł okł. i nagł. Przedruk z: Aneks 1987 nr 45 s. 129-160. Ozdobniki obok tytułu na okł. bywają niewidoczne.
Ł-133, J-891, BN-1478, Ka-433, Hoo99/176, BJ-1156, FC-10579, Br-0741, ECS-00305, ST15-1198, Nukat-1536350 – MM
 ▬ Gross Jan Tomasz [wybór i opracowanie oraz wstęp] - patrz: „W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali…” Polska a Rosja 1939-42. – uw
 ▬ Gross Natan: Upiór. - patrz w: Kontury. Tel-Aviv, 1988. I. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Kraków: Wydawnictwo „X” 1989. – uw
 ▬ Grossman Gregory: Uwagi na temat teorii gospodarki nakazowej – patrz w: Gospodarka nakazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej. Warszawa: Społeczny Komitet Nauki, Wydawnictwo In Plus 1988. – uw
 ▬ Grossman Gregory – patrz: Odprężenie. Ocena dokonana przez grupę badaczy problemów międzynarodowych i sowietologicznych [tłum. z: Survey, wiosna-lato 1974] – tłum. Marek Tabin. – w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 opis książki Grossman Wasilij: Wszystko płynie…
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1984.
A5, okł.kart., 111 s., off. z masz., c. 220 zł.
Przełożyła Olga Sijanowa [pseud. - właśc. Wiera Bieńkowska]. Tytuł oryg.: Wsio tiecziot…, Frankfurt/Main: Possev-Verlag 1973 [Гроссман, Семенович Василий: Всё течёт… Франкфурт-н/М: Посев 1973].
Rec.: Andrzej Drawicz: Odwet i synteza. Kultura Niezależna 1985 nr 5 s. 52-55; M.S.: Wolność to całe życie wszystkich ludzi. Almanach Humanistyczny 1986 nr 6 s. 138-141.
K-1858, G-140, J-892, BN-1479, Ka-1084, HN-000510361, BJ-1157, FC-10598, Br-0742, ECS-00306, ST15-1199, Nukat-493725 – MM
Odmiany okładki:
– Kreska w dole IV s. okł. jest na wysokości litery „I” w słowie „Wydawnictwo” w dole grzbietu. Brak gibowania okładki. – MM;
– Kreska w dole IV s. okł. jest na wysokości litery „A” w słowie „Wydawnictwo” w dole grzbietu. Okładka gibowana z przodu i z tyłu. – MM
 opis książki Grossman Wasilij: Wszystko płynie.
Warszawa: Wydawnictwo Współpraca, 1990.
ISBN 83-7018-117-1. Przełożyła Wiera Bieńkowska. Tekst jest nieco przeredagowny w stosunku do wyd. Krąg 1984.
Rec.: Anna Bojarska: O naturze ludzkiej. Gazeta Wyborcza nr 85, 10.04.1990 r., s. 8; Anna Baczewska. Życie Warszawy 1990 nr 47 s. 6; Józef Rurawski: Po obu stronach obozowych drutów. Nowe Książki 1990 nr 10 s. 52; Andrzej Stanisław Kowalczyk: Książki z Rosji i o Rosji. Res Publica 1991 nr 4 s. 98-103; Maciej Chrzanowski: Nieznana wolność. Trybuna 1990 nr 62 s. 5.
– uw – MM
 opis książki Grossman Wasilij: Wszystko płynie. Wyd. III.
Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2010.
Nowy Kanon.
Z przemową Roberta Chandlera. ISBN 978-83-7414-813-9. Przełożyła Wiera Bieńkowska.
– uw – MM
 ▬ Grossu Sergiu [słowo wstępne i przypisy] - patrz: Abraham Szyfrin: Przesłuchanie. Obozy pracy w ZSRR. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1986. – uw
 opis książki Groszkowski Janusz: Ci co zniszczyli Polskę nie naprawią jej.
Warszawa, Wrocław: b.w., 1982.
A4, 5 s., ksero. z masz.
Studium Wiedzy Związkowej; 3. Seria II: Problemy Społeczno-Obywatelskie.
Opracowanie i komentarz: Leszek Skonka. Materiały szkoleniowe – na prawach rękopisu.
BJ-1158, FC-10599 – op
 ▬ Groszkowski Janusz: Do Sygnatariuszy listów do Sejmu PRL [list otwarty]. Warszawa: b.w., 1977. A4, [1] k., masz przeb. Podpisane: w styczniu 1977 r. ST15-1199 – uw
 ▬ Groszkowski Janusz: Przemówienie Janusza Groszkowskiego na zgromadzeniu ogólnym Polskiej Akademii Nauk w dniu 23.10.1980.
- B.m.: b.w., b.r. [1980], A4, 3 k., masz. ST15-1201;
- B.m.: b.w., b.r. [1980], A4, 2 s., powiel. ST15-1202;
– uw
 ▬ Groszkowski Janusz: Przemówienie na Zgromadzeniu Ogólnym PAN w dn. 23.10.1980 r. - patrz w: Ile mamy mięsa. [Łódź]: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy ZPDz „Bistona” [1981]. – uw
 ▬ Grot Andrzej [pseud.] - właśc. Krzysztof Król – uw
 opis książki Grot Andrzej [pseud.]: Leszek Moczulski. Życie - idea.
B.m.: KPN, 1984.
A6, 32 s., off. z masz.
Tytuł okł. K*, BN*[wg K*], J* i Hoo podają tytuł: Leszek Moczulski. Życie i idea.
K-1859*, J-1635*[wg Pil-625], BN-2645*[wg K*], Hoo99/176, BJ-2088, FC-9719, Nukat-3461733[UAM] – op
 opis książki Grot Andrzej [pseud.]: Leszek Moczulski, życie - idea.
Katowice: Wydawnictwo Polskie, styczeń 1986.
A5, 15,[1] s., stdr. z masz., c. 65 zł.
Biblioteka Konfederata Śląskiego; nr 3.
Tytuł okł. Tekst datowany: 4 sierpnia 1984 r. Zawiera również: Leszek Moczulski: Ostatnie słowo przed sądem warszawskiego okręgu wojskowego, październik 1982.
BŁ-50, CJ-828, J-1636, BN-2644, Ka-1085, BJ-2089, FC-9720, Br-0743, ST15-1203, Nukat-591065 – MM
 opis książki Grot Andrzej [pseud.]: Leszek Moczulski, życie - idea. [Wyd. 2].
B.m. [Katowice]: Wydawnictwo Polskie, b.r. [1987].
A5, 15,[1] s., stdr. z masz., c. 65 zł.
CJ-829, J-1637*, BN-2643*[wg J*] – op
 opis książki Grotowicz Wiktor: Gorbazm.
Lublin: Wydawnictwo Respublica, 1989.
A5, okł.kart., 10,[2] s., stdr. z oryg. i masz., [c. 400 zł].
Przedruk z: Kontakt Paryż 1989 nr 9.
S-69/1920, BN-1480, Ka-435, Br-0745, ECS-00307, ST15-1204, Nukat-590134 – op
 opis książki Grotowicz Wiktor, Oleś Stanisław [pseud.]: Czy Polaków stać na optymizm? (Rozmowy ze Zdzisławem Najderem). I wyd. polskie.
Berlin Zach.: Pogląd, 1988.
Wyd. i red.: Edward Klimczak. Współpraca red. Piotr Kowalczuk. ISBN 3-924686-10-6.
Rec.: Mikołaj Ruszkowski: Czy Polaków stać na niezależność. Kontakt Paryż 1988 nr 10(78) s. 60-64; Dżoker [pseud. – właśc. Bogdan Rogatko]: Miało być… Miesięcznik Małopolski 1988 nr 22 s. 117-119.
– uw – MM
 opis książki Grotowicz Wiktor, Oleś Stanisław [pseud.]: Czy Polaków stać na optymizm? (Rozmowy ze Zdzisławem Najderem). I wyd. krajowe.
Wrocław: Wydawnictwo Kret; Ruch Społeczny Solidarność, 1989.
A5, okł.kart., 103 s., off. z oryg., [c. 2200-2400 zł].
Przedruk z wyd.: Berlin Zach.: Pogląd 1988.
CD-491, BN-1482, Ka-434, Hoo99/176, KS-1602*[wg CD]+KS-3328*[wg CD], BJ-1159, FC-10600, Br-0744, ECS-00309, ST15-1205, Nukat-1504325 – MM
 opis książki Grotowicz Wiktor, Oleś Stanisław [pseud.]: Czy Polaków stać na optymizm? (Rozmowy ze Zdzisławem Najderem). Wyd. 2 polskie.
Szczecin: Wydawnictwo Errata, 1989.
A6, okł.kart., 102,[2] s., off. z oryg., [c. 350 zł].
Przedruk z wyd.: Berlin Zach.: Pogląd 1988.
CD-490, BN-1481, Ka-3186, KS-1603+KS-3329, BJ-1160, FC-10601, ECS-00308, ST15-1206, Nukat-1543321 – MM
 ▬ Grotowska Barbara i Ulasiński Cezary - patrz: Kazimierz Tuski [pseud.]: Kryzys. Jak w nim żyć ? Kraków: Libertas 1985. – uw
 ▬ Grott-Nowomiejska Helena: Epilog wielkiej gry. - patrz w: Marksizm i szatanizm. I - Marks i Szatan; II - Epilog wielkiej gry. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu 1982. – uw
 opis książki Grott-Nowomiejska Helena: Z poza progu.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981/[19]82.
A5, okł.kart., 61 s., off. z masz., [c. 250 zł].
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Tytuł okł. S. 61 na III s. okł.
CJ-1652, J-893, BN-1483*[wg J], BaBN-b1275690, Ka-3922[b.r.], [BJ-1161, FC-10602 – okł. pap.], Nukat-190512 – MM
 ▬ Grottger Artur - patrz: Artur Grottger. [Kalendarz] Powstanie Styczniowe 1973. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.