Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: H - Haw

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 30.12.2017 r.
 
 
 ▬ HAP [krypt. - właśc. Piotr Tofil] [okł. proj.] - patrz: Sławomir Mrożek: Donosy. Catena 1985; Edward Poliński [pseud.]: Póki żyjemy. Warszawa: Czas Przyszły 1986; Andrzej Nagórski: Przymusowe pożegnanie. Spojrzenie amerykańskiego dziennikarza w głąb sowieckiego życia. Warszawa: Wolne Pismo Most ’89. – uw
 ▬ HAP 86 M [krypt. - właśc. Piotr Tofil] [graf.] - patrz: Rubikon ’81. – uw
 ▬ H. H. H. [wstęp i przekład] - patrz: Vladimir Nabokov: Rosyjska literatura, cenzorzy, czytelnicy. Kraków: Promieniści 1987. – uw
 ▬ H. S.: Posłowie. - patrz w: Aleksander Zinowiew: Homo sovieticus. Wydawnictwo im. Odwilży Październikowej [1986]. – uw
 ▬ Haass Richard N., Campbell Kurt M.: Afryka Południowa: Niebezpieczne porównania [tłum. z: The National Interest, zima 1987/8]. – patrz w: Z lewa i z prawa. 1988. – uw
 ▬ Habemus Papam. Opinia. Pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Dodatek nadzwyczajny, 18 października 1978. [czasopismo] – uw – MM
 ▬ Hagedorny Wiesław [red.] - patrz: Byliśmy sami… Wrocław: NZS; Uniwersytet & Politechnika, marzec ’81. Biblioteka „No Więc”; Zeszyt 1. – uw
 ▬ Hagemejer Krzysztof: Społeczeństwo w kolejce. - patrz w: Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981. – uw
 ▬ Hagemejer Krzysztof [oprac.] - patrz: Problemy związane z wprowadzeniem systemu rekompensaty… [1981]; Projekt systemu dostosowawczego na lata 1981-1985. – uw
 ▬ Hagemejer Krzysztof - patrz w: Gospodarka. Zeszyty OBS; 3; Uwagi do projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie: zasad reglamentacji mięsa i jego przetworów parafowanego z ramienia NSZZ „Solidarność” przez zespół roboczy reprezentowany przez: Krzysztofa Hagemajera, Marka Jarosińskiego oraz prof. J. Dietla jako eksperta. Łódź 1981. – uw
 ▬ Hagemejer Krzysztof, Leopold Antoni, Starzec Krzysztof: Ocena propozycji rządowych racjonowania mięsa i masła. /tekst podp.: 9.XII.1980 r./ - patrz w: Gospodarka. Zeszyty OBS; 3. – uw
 ▬ Hajnicz Artur: Praprzyczyna kryzysu. - patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81. – uw
 ▬ Hajnicz Artur: Pakt Ribentrop-Mołotow. - patrz w: Europa Środkowa. Warszawa: 1988. Konwersatorium „Polska w Europie”. – uw
 ▬ Hajnicz Artur: Stosunki polsko-niemieckie jako element polskiej sytuacji geopolitycznej po wojnie. - patrz w: Europa Środkowa. Warszawa: 1988. Konwersatorium „Polska w Europie”. – uw
 ▬ Hajnicz Artur [głos w dyskusji]. - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981. – uw
 ▬ Hajnicz Artur - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Hajnicz Artur - patrz: Justyn [pseud.] – uw
 ▬ Halbersztat Piotr - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Hall Aleksander: Czy jest możliwe szczęśliwe życie w naszej rzeczywistości? – patrz w: Polak wobec ojczyzny. Gdańsk 1989. – uw
 ▬ [Hall Aleksander] A.H. [krypt.]: Dziedzictwo Narodowej Demokracji.
- w: Polityka Polska 1984 nr 4 s. 28-37. – MM;
- w: Polityka Polska. Londyn nr 4, ed. 1986. – MM.
– uw
 opis książki Hall Aleksander: Dziedzictwo Narodowej Demokracji.
Warszawa [właśc. Gdańsk]: b.w. [Wydawnictwo Alternatywy], 1984.
A5, okł.kart., [21] s., off. z masz., [c. 40-100 zł].
Tytuł okł. Przedruk z: Polityka Polska 1984 nr 4 z niewielkimi skrótami. U dołu III s. okł. małymi literami: roma.
K-1875, G-84/144, Ł-141, Dun-48[błędnie: Gdańsk: Młoda Polska, Biblioteka Polityki Polskiej], J-923, BN-1541, Ka-481, Hoo99/177, BJ-1207, FC-10523, Br-0775, PA09 s.121,136, ECS-02308, ST15-1250, Nukat-212122 – MM
 opis książki Hall Aleksander: Dziedzictwo Narodowej Demokracji. Wyd. czwarte (drugie na emigracji).
Londyn: Mysl Polska, 1985.
22 cm, 44 s.
Zeszyty Polityczne; Nr 2.
– uw – MM
 opis książki Hall Aleksander: Polemiki i refleksje. Wybór publicystyki politycznej z lat 1978-1986.
Londyn: Veritas, © 1989.
22 cm, 231 s.
Zawiera: Wojciech Wasiutyński: Przedmowa; - oraz teksty:
- Moje narodowe wyznanie wiary [przedruk z: Bratniak 1980 nr 25 s. 20-22];
- Czy zagraża nam nacjonalizm? [przedruk z: Bratniak 1979 nr 28 (błędnie – winno być: 18) s. 25-29];
- Europa, ale jaka? [przedruk z: Bratniak 1979 nr 19 s. 5-7];
- Polemika z „Cieniami zapomnianych przodków” [przedruk z: Bratniak 1978 nr 6,7 s. 13-17];
- Krytyka „Krytyki” [przedruk z: Bratniak 1978 nr 14 s. 10-14];
- Refleksje nad kryzysem bydgoskim [przedruk z: Bratniak 1981 nr 28 s. 8-9];
- W rocznicę marca 1968 [przedruk z: Bratniak 1981 nr 28 s. 25-27];
- Wobec Rosji [przedruk z broszury: Wobec Rosji. Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska 1981; także: Bratniak 1981 nr 29 s. 12-27];
- Refleksje nad książką J. Mieroszewskiego „Modele i praktyka” [przedruk z: Bratniak 1981 nr 30];
- Komentarz polityczny [przedruk z: Bratniak 1981 nr 30];
- Polemika z Jackiem Kuroniem [przedruk z: Solidarność Gdańsk nr 2/65, 24.04.1982];
- Punkt widzenia [przedruk z: Solidarność Gdańsk nr 15/78, 24.12.1982];
- Linia Kościoła [przedruk z: Solidarność Gdańsk nr 27/90, 31 maja 1983, s. 1];
- Po papieskiej pielgrzymce [przedruk z: Solidarność Gdańsk nr 30/93, 7 lipca 1983, s. 1];
- Wypowiedź … z 7.I.1984 (z suplementem) [przedruk z: Solidarność Gdańsk nr 2-3/104-105, 18 lutego 1984, s. 1-2];
- Próba spojrzenia [przedruk z: Polityka Polska 1982 nr 1];
- Czynnik stały - Rosja [przedruk z: Polityka Polska 1983 nr 2-3];
- Dziedzictwo Narodowej Demokracji [przedruk z: Polityka Polska 1984 nr 4 s. 28-37];
- Idee polityczne generała de Gaulle’a [przedruk z: Polityka Polska 1986 nr 8];
- Spojrzenie z dystansu.
ISBN 0 948202 33 J [! – winno być 0 948202 33 5]. Druk ukończono w lutym 1989 r.
Rec.: Henryk Woźniakowski: Widz, uczestnik czy człowiek syntezy? (Na marginesie „Polemik i refleksji” Aleksandra Halla). Polityka Polska 1989 nr 14 s. 111-118.
– uw – MM
 opis książki Hall Aleksander: Polemiki i refleksje. Wybór publicystyki politycznej z lat 1978-1986.
Gdańsk: MP [Młoda Polska], 1989.
A6, okł.kart., 231 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas © 1989.
Dun-49, BN-1542*[wg MBPŁ], BaBN-b1055688, BJ-1208, FC-10524, Br-0776, ST15-1251, Nukat-271738 – MM
 ▬ Hall Aleksander: Więzieni za przekonania.
- w: Wolne Związki Bydgoszcz, nr 2(9), 7.2.1981, s. 8.
– uw – MM
 ▬ Hall Aleksander: Więzieni za przekonania. Bydgoszcz: Wolne Związki, 1981. A4, 2 s., powiel. Dodatek do: Wolne Związki nr 9. Rozpowszechnianie: MKZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy.
ST15-1252 – uw
 ▬ Hall Aleksander: Wobec Rosji.
- w: Bratniak 1981 nr 29 s. 12-27.
– uw – MM
 opis książki Hall Aleksander: Wobec Rosji.
Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981.
A6, [6],7-23 s., off. ze skł., [c. 10 zł].
Przedruk z: Bratniak 1981 nr 29 s. 12-27.
Dun-50, BN-1543, Ka-3196, Br-0777, ECS-04739, ST15-1253, Nukat-821728 – MM
 opis książki Hall Aleksander: Wobec Rosji.
Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981.
A6, [21] s., off. z masz., c. 40 zł.
Przedruk z: Bratniak 1981 nr 29 s. 12-27. W dole s. [1] kreska nad końcem słowa „Wydawnictwo”.
BJ-1209, FC-10525, ST15-1254{[23] s., druk wyraźnie większy} – op
 ▬ Hall Aleksander: Wobec Rosji.
- w: [tegoż]: Polemiki i refleksje. Wybór publicystyki politycznej z lat 1978-1986. Londyn: Veritas © 1989, s. 55-76.
- w: [tegoż]: Polemiki i refleksje. Wybór publicystyki politycznej z lat 1978-1986. Gdańsk: MP 1989, s. 55-76.
– uw
 opis książki [Hall Aleksander:] Wypowiedź Aleksandra Halla.
B.m.: b.w., b.r. [1984].
A4, 4 k. masz przeb.
ST15-1255 – op
 ▬ Hall Aleksander: [od wyd.] oraz [życiorys Romana Dmowskiego]. - patrz: Roman Dmowski: Myśli nowoczesnego Polaka. Wyd. ósme. Gdańsk: Młoda Polska 1981. – uw
 ▬ Halmann Henryka [tekst] - patrz w: Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]. – uw
 ▬ Halpern Aleksander [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918 -1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. – uw
 opis książki [Halski Stanisław] [Zdjęcia napisów na budynkach gospodarczych Stanisława Halskiego].
Wrocław: NAF [Niezależna Agencja Fotograficzna] Kwadrat, b.r. [1984].
A6, teka [3] k. fotogr., [c. 60 zł].
G-84/556, CJ-1862, J-3930, BN-6322*[wg J] – op
 ▬ Hammond Thomas T.: Przewroty komunistyczne [tłum. z książki: „Anatomy of communist takovers”. New Haven 1975 s. 639-643] – tłum. Irena Lasota. – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
 opis książki Hancke Rik: Tadek. Sztuka teatralna.
B.m.: b.w., b.r.
A4, [3],46 s.
Ka-482 – op
 ▬ Handke Monika [rys.] - patrz w: Zlatkes Gwido: Piosenka o zdradzie i inne wiersze. Warszawa: Nowa 1987. – uw
 opis książki Haniebny proces w Elblągu.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A4, 5 s., powiel.
Tytuł nagł.
K-1876, J-924*[wg K], BN-1545*[wg K] – MM [brak s. 5 - w kilku egz.]
 opis książki Haniebny proces w Elblągu.
B.m.: druk: „V”, b.r. [1983].
A4, 6 s., powiel.
Tytuł nagł.
J-925, BN-1544*[wg J], ST15-1256 – op
 ▬ Hanna I mbs: Ojc[i]ec Duchowy. (Stefana Wyszyńskiego pojęcie polskiej racji stanu). - patrz w: Granice imperium nowego typu… Warszawa: Unia 1985. – uw
 ▬ Hanuszkiewicz Adam - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 ▬ Hańska Eleonora [proj. okł.] - patrz: Józef Kuśmierek: Nie ma sprawy ważniejszej. Jak się rządzi gminą? Wrocław: Oficyna Niepokornych 1987; (Zofia Zbyszewska) Jan Długosz [pseud.]: Dzieje Polski w latach 1900-1950. Wrocław: Oficyna Niepokornych 1988. – uw
 ▬ Harasimowicz Tadeusz - patrz: W służbie Ojczyzny ! Niezależna Suwerenna Partia Pracy z siedzibą w Gdańsku. – uw
 ▬ Harasiuk Tomasz [pseud.] - właśc. Robert Stiller – uw
 opis książki Harasiuk Tomasz [pseud.]: Semantyka zbrodni (nota z 25 kwietnia 1943 i sowiecki sposób myślenia).
Warszawa: Officyna Liberałów, 1981.
A6, okł.kart., 36 s., off. z masz.
Przedruk z: Aneks 1974 nr 4 [właśc. 6] s. 100-132. Zawiera również: Marek Saski: Przedmowa.
Ł-142a, BN-5341, Ka-488, Hoo99/177, KS-0167=KS-4028, BJ-1210/A, FC-10527[AR 280], Br-0778, ECS-03593, ST15-1257, Nukat-770593 – MM
 opis książki Harasiuk Tomasz [pseud.]: Semantyka zbrodni. [Wyd. II].
Warszawa: Officyna Liberałów.
A6, okł.kart., [2],36,[2] s., off. z masz.
Zawiera również: Marek Saski: Przedmowa; Janusz Korwin-Mikke: A w Polsce?
BJ-1210, FC-10527[810362] – op
 opis książki Harasiuk Tomasz [pseud.]: Semantyka zbrodni (nota z 25 kwietnia 1943 i sowiecki sposób myślenia). Wyd. III poprawione.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1984. [na okł.] 1981.
A6, okł.kart., [2],38 s., off. z oryg. i masz., [c. 40-75 zł].
Przedruk z: Aneks 1974 nr 4 [właśc. 6] s. 100-132. Zawiera również: Marek Saski: Przedmowa; Janusz Korwin-Mikke: A w Polsce?
K-1877, G-84/145, Ł-142b, J-926, BN-5340, KS-0181=KS-4029, BJ-1211, FC-10528, Br-0779, ECS-00316, ST15-1258, Nukat-1550187 – MM
 opis książki Harasiuk Tomasz [pseud.]: Semantyka zbrodni (nota z 25 kwietnia 1943 i sowiecki sposób myślenia).
Warszawa: ReKontra, 1986.
A5, 35,[1] s.
Przedruk z: Aneks 1974 nr 4 [właśc. 6].
BN-5342*[wg BUW], KS-0194*[wg KB*]=KS-4030*[wg KB*] – op
 ▬ Harasiuk Tomasz [pseud.]: Semantyka zbrodni (nota z 25 kwietnia 1943 i sowiecki sposób myślenia). – dalsze wyd. pod właśc. nazw. autora: Robert Stiller. – uw
 opis książki Harcerskie Vademecum.
B.m.: Harcerski Zespół Wydawniczy HAZEW, 1988.
A5, okł.kart., 47 s., off. ze skł., [c. 200 zł].
Zeszyt 1.
Tytuł okł.
Ka-4211, BaBN-b1895878, BJ-1212, FC-10526 – MM
 ▬ Hardek Władysław [teksty] - patrz w: Listy z podziemia. Victoria [1983 ?]. – uw
 opis książki Harníček Martin: Mięso.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt, [19]’84.
A5, okł.kart., 58,[1] s., off. z masz., c. 150 zł.
Tłumaczenie z czes.: Janusz Anderman. Tytuł oryg.: Maso. Toronto: Sixty-Eight Publ. 1981. Na s. 3-4: A.K.: [przedmowa]. I i IV s. okł. czyste, dane wydawnicze na II s. okł., spis wydaw. i cena na III s. okł. W części nakładu książka ma niezadrukowaną kartę przedtytułową.
Rec.: Mikołaj Majewski: Mini-Orwell. Archipelag Berlin Zach. 1986 nr 1-2 (28-29) s. 81-84.
K-1878, G-84/146, CD-1656, J-927, BN-1548, Ka-489=Ka-1100, HN-000542413, KS-5299, BJ-1213, FC-10529, Br-0780[różne okł.], ECS-00317, ST15-1259, Nukat-359689 – MM
 opis książki Harníček Martin: Mięso. Wyd. pierwsze poza krajem.
Berlin: Veto Verlag, 1985.
21 cm, 94 s.
Przełożył z czes.: Janusz Anderman. ISBN 3-89211-000-X.
Rec.: Marek Oramus: Józef K. na ladzie pierwszej klasy. Fenix 1990 nr 2 s. 110-112.
– uw – MM
 opis książki Harníček Martin: Mięso.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989.
A5, okł.kart., 94,[1] s., off. z oryg., (c. 3500 zł).
Przełożył z czes.: Janusz Anderman. Przedruk z wyd. Berlin: Veto Verlag 1985.
BN-1547*[wg WiMBP ZGóra], BaBN-b1275755, BJ-1214, FC-10530, Nukat-1552116 – MM
 opis książki Harníček Martin: Mięso.
Warszawa: Wydawnictwo „Ecco”, 1989.
21 cm, 87,[1] s.
Tłumaczenie z czes.: Janusz Anderman. ISBN 83-85106-00-6. Sygn. cenzora: A-100. Na okł. błędne nazwisko autora: Hartniček. Przedruk z wyd. Berlin: Veto Verlag 1985 bez ilustracji.
Rec.: Anna Bojarska: Nieszczęsna ptaszarnia. Gazeta Wyborcza nr 62(229) A, 14.03.1990 r., s. 8.
BN-1546*[wg MBPŁ], Nukat-594273 – uw – MM
 ▬ Harrimann W. Averell: Stalin w okresie wojny. – patrz w: George Urban: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana. – uw
 opis książki Hartman Jan: Nowy eksperyment samorządowy. (Samorząd pracowniczy w gospodarce socjalizmu realnego. [część] 2).
B.m. [Warszawa]: Wszechnica Związkowa, b.r. [1983].
A5, okł., 14 s., off. z masz., [c. 30-35 zł].
Wszechnica Związkowa; 2.
Tytuł okł. S. 13 i 14 na III i IV s. okł.
K-1879, G-83/148*, J-928, BN-1549, Ka-3069, Hoo99/177, BJ-1215, FC-10531, Br-0781/2, ECS-02310, ST15-1260, Nukat-4209410[UMK] – MM
 opis książki Hartman JanSamorząd pracowniczy w gospodarce socjalizmu realnego. [część] 1.
B.m. [Warszawa]: Wszechnica Związkowa, b.r. [1983].
A5, okł., 7 s., off. z masz., c. 20 zł.
Wszechnica Związkowa; 1.
Tytuł okł. Druk w kolorze fioletowym.
K-1880, G-83/149, J-929, BN-1550, BJ-1216, FC-10531, Br-0781/1, ST15-1261 – MM
 ▬ Hartniček[błędnie] Martin - patrz: Martin Harniček: Mięso. Warszawa: Wydaw. „Ecco” 1989. – uw
 ▬ Hartwig Hanna - patrz: Natalia Wiślicz [pseud.] – uw
 opis książki Harusewicz Mieczysław: Adam Doboszyński.
Londyn: Instytut Romana Dmowskiego, b.r. [1984].
23 cm, [4],24 s.
– uw – MM
 opis książki Harusewicz Mieczysław: Adam Doboszyński. Wyd. 2.
Warszawa: Jestem Polakiem, 1985.
A5, 24 s., off. z masz.
Tytuł okł.
J-4351, BN-1551*[wg J], BaBN-b1275757 – op
 opis książki Harusewicz Mieczysław: Za carskich czasów i po wyzwoleniu. Jan Harusewicz. Wspomnienia – dokumenty.
London: Veritas, © 1975.
22 cm, [4],467 s., [24] s. tabl., err.
ISBN 0-901215-52-X.
– uw
 opis książki Harusewicz Mieczysław: Za carskich czasów i po wyzwoleniu. Jan Harusewicz. Wspomnienia – dokumenty.
B.m.: Nakład własny autora Mieczysław Harusewicz, b.r. [1989].
A5, okł.kart., [4],467 s., [24] s. tabl., err.{na s. [448]}, off. z oryg., [c. od 20000 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1975.
BJ-1217, FC-10533 – MM
 opis książki Hass Ludwik: Związki zawodowe na ziemiach polskich do 1939 roku.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
17 cm, okł.kart., 27,[2] s., druk, nakł. 10000.
Oświata i kultura. Do użytku wewnętrznego.
Spis treści na s. [29] = III s. okł. Tytuł okł. i nagł. Wydano na zlecenie Zarządu Fabrycznego NSZZ „Solidarność” przy ZM „URSUS”. Brak sygn. cenzora.
BaBN-b1291121, ECS-01903, ST15-1262, Nukat-1734795 – MM
 opis książki Hassner Pierre: Świat epoki Jałty. Szkice polityczne.
Warszawa: In Plus, 1990.
A5, okł.kart., 144,[1] s., off. ze skł., [c. 6000 zł].
Zawiera teksty:
– Moskwa a sojusz zachodni [Moscow and the Western Alliance. Problems of Communism 1981 nr 3];
– Żałoba przystoi Europie [pierwoduk polski w: Aneks 1982 nr 27 s. 78-94];
– „Im bardziej jest tym samym, tym bardziej się zmienia”. Rozważania o nowych rozmiarach kryzysu atlantyckiego [Plus c’est la méme chose, plus ça change, réflexions sur les nouvelles dimensions de la crise atlantique. Études Internationales Quibec 1982 nr 3];
– Demokracje pluralistyczne w świecie represji [Pluralist Democracies in a World of Repression. in: Allies in the turbulent world. Challenges to U.S. and Western cooperation, by Frans Alting von Geusau. Lexington: Gower © 1982 – pierwoduk polski w: Krytyka 1987 nr 23-24 s. 162-171 – przekład: Stanisław D.];
– Pacyfizm i terror [pierwoduk polski w: Aneks 1984 nr 33 s. 8-20 – tłumaczyła Maria Li]; – Zawiedzione ale zamrożone: Europa i stosunki atlantyckie [Frustrated but Frozen: Europe and the Atlantic Relationship. International Journal 1984 nr 2];
– Realizm i wytrwałość [pierwoduk polski w: Aneks 1985 nr 37 s. 134-136];
– Totalitaryzm. Ewolucja systemu i jego percepcji [Le Totalitarisme vu de l’Ouest. w: Totalitarismes, sous la direction de Guy Hermet; Pierre Hassner; Jacques Rupnik. Paris: Economica 1984. – pierwoduk polski w: Aneks 1987 nr 45 s. 20-52 – przełożyła M. L.];
– Europa między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim [L’Europe entre les Etats-Unis et L’Union Sovietique. Commentaire 1986 nr 33];
– Europa i rozbrojenie [pierwoduk polski w: Aneks 1988 nr 49 s. 13-26 – z franc. przełożyła Julia Juryś];
– Etyka supermocarstwowa: dylematy zachodnioeuropejskie – człowiek, państwo i historia [Ethics and International Affairs, vol. I. 1987];
– Gorbaczow na Zachodzie [Gorbatchev a l’Ouest. Pouvoirs 1988 nr 45].
BaBN-b1377815, BJ-1218, FC-10534, ECS-00318, ST15-1263, Nukat-121426 – uw – MM
 ▬ Hassner Pierre: Żałoba przystoi Europie [przedruk z: Aneks 1982 nr 27] - patrz w: Spadek Jałty. Wybór artykułów. Warszawa 1983. – uw
 ▬ Hasta Kamil [pseud.] – właśc. Piotr Szafarz – uw
 opis książki Hasta Kamil [pseud.]: Na ostatniej ulicy… [Wiersze].
Gdańsk: Motyl (Młodzieżowa Oficyna Twórczości Literackiej), 1984.
A6, [2],12,[2] s., powiel., [c. 15 zł].
K-1881, G-84/147*, CD-506, Dun-51, J-3354, BN-5418, KS-4086 – op
 ▬ Hasta Kamil: Temu miastu… - patrz: Hertz Anka: Napis; Hasta Kamil: Temu miastu…; Biernat: [wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo „Kontaktów” 1985. – uw
 ▬ Haubrich Walter: „Sendero luminoso” – o przemocy i biedzie [tłum. z: Encounter, czerwiec 1988]. – patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989. – uw
 opis książki Hauke-Ligowski Aleksander: Chrześcijaństwo w ZSRR. Relacje z podróży.
B.m.: b.w., b.r. [1979-1980].
A4, 18 s., (ksero? off.?) z masz.
ST15-1264 – op
 opis książki Hauke-Ligowski Aleksander: Katolicy w ZSRR. Relacje z podróży.
B.m. [Kraków]: b.w. [Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego”], b.r. [1979-1980].
A5, 18 s., off. z masz.
[w spisach wymieniane jako pierwsza poz. Wydaw. „Krzyża Nowohuckiego”].
Tytuł nagł. /Wykład wygłoszony przez O.A. Hauke Ligowskiego OP/.
BK-149[A5 (cm 21 x 30); ksero jednostr. z masz.], BN-1552[ok. 1985], Hoo99/177, BJ-1219, FC-10535, ST15-1265[z okł.] – op
 opis książki Haupt Zygmunt: Pierścień z papieru.
Paryż: Instytut Literacki, 1963.
22 cm, 245,[4] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom LXXXVI.
Rec.: Adam Julian Rembowski [pseud. - właśc. Krzysztof Rutkowski]: Zugmunt Haupt: władca słów i pierścieni. Kontakt. Paryż 1986 nr 10(54) s. 56-68.
– uw
 opis książki Haupt Zygmunt: Pierścień z papieru.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1988.
A6, okł.kart., 245,[3] s., stdr. z oryg., c. 750 zł.
Biblioteka Literatury Emigracyjnej pod patronatem Funduszu Inicjatyw Społecznych.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1963.
Rec.: Juliusz Jarosławski [pseud. – właśc. Sławomir Mazurek]: Gawędy mistyczne. Kultura Niezależna 1989 nr 50 s. 108-114 – przedruk w: Kultura Niezależna 1990 nr 63 s. 121-125; Sławomir Mazurek: Silva Rerum. O pisarstwie Zygmunta Haupta [nadtytuł: Zerwane ogniwa]. Tygodnik Solidarność nr 9(46), 28.07.1989 r., s. 13.
CD-507, J-930, BN-1553, Sup-217, Ka-3686, KS-1656*[wg MJ, CD], BJ-1220, FC-10536, Br-0782, ECS-00319, ST15-1266, Nukat-692554 – MM
 opis książki Haupt Zygmunt: Pierścień z papieru. Wyd. 1 w tej ed.
Gładyszów: Wydawnictwo Czarne, 1997.
ISBN 83-87391-00-X.
– uw
 opis książki Haupt Zygmunt: Pierścień z papieru. Wyd. 2 krajowe popr.
Gładyszów: Wydawnictwo Czarne, 1999.
ISBN 83-87391-14-X.
– uw
 opis książki Haupt Zygmunt: Szpica. Opowiadania, Warianty, Szkice.
Paryż: Instytut Literacki, 1989.
22 cm, 284 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 446.
ISBN 2-7168-0114-2.
Rec.: Sławomir Mazurek: Silva Rerum. O pisarstwie Zygmunta Haupta [nadtytuł: Zerwane ogniwa]. Tygodnik Solidarność nr 9(46), 28.07.1989 r., s. 13; Jan Zieliński: Ocalić przez wymienienie. Res Publica 1989 nr 7 s. 115-116.
– uw – MM
 opis książki Haupt Zygmunt: Szpica. Opowiadania, warianty, szkice.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1989.
A6, okł.kart., obw., [2],9-19,[1],23-99,[1],103-185,[1],189-221,[1],225-284 s., off. z oryg., c. 1300 zł.
Na s. 9-19: Renata Gorczyńska: Wstęp. „Mieszkał ubogi szlachcic na Podolu…”. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1989. Przedruk wstępu z: Kultura 1987 nr 11 s. 120-131.
CD-508, BK-150, BN-1554, Sup-218, Ka-3198, KS-1657, BJ-1221, FC-2968, KJ-153, Br-0783, ECS-01426, ST15-1267, Nukat-457321 – MM
 opis książki Havel Václav: Eseje polityczne.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1984.
A5, okł.kart., 85,[1] s., off. z masz., c. 160 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Przekład: Paweł Heartman [pseud.]. Zawiera: List otwarty do sekretarza generalnego KPCz [Otevřený dopis generálnímu tajemníkovi KSČ, 1975]; Czeska rozmowa Lederera z Havlem [České rozhowory, 1979]; Siła bezsilnych [Moc bezmocných, 1978]. Zawiera również: Tłumacz [Paweł Heartman]: Zamiast przedmowy; Milan Kundera: Trzeba zniszczyć Kandyda [Candide musí být zničen, 1979].
Rec.: Ursyn [pseud. – właśc. Ryszard Turski]: Proroctwo Havla. Biuletyn Międzywydawniczy 1984 nr 7/8 s. 48-50; W. A. [krypt.]: Havel o nagim królu. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 92-96; Jan Dębicki: Dramaty i eseje Václava Havla. Kultura Niezależna 1985 nr 10 s. 32-37; Miesięcznik Małopolski 1985 nr 11 s. 125-127.
K-1882, G-84/148, CD-1657, J-931, BN-1555, Ka-483, Hoo99/177, BJ-1222, FC-10537, Br-0784, ECS-00027, ST15-1268, Nukat-102468 – MM
 opis książki Havel Václav: Kuszenie. Sztuka w dziesięciu obrazach; Largo desolato. Sztuka w siedmiu obrazach.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
A5, okł.kart., 57 + 48 s., off. z masz., c. 400 zł.
Druk obu utworów rozpoczyna się z dwóch końców książki. Przekład: Andrzej S. Jagodziński. Tytuł oryg.: Pokoušení, 1985; Largo desolato, 1984. Opracowanie graficzne: Studio Z.
KN’87-123, CD-1658, CJ-838, J-932, BN-1556, Ka-484=Ka-1104, Hoo99/177, BJ-1223, FC-10830, Br-0785, ECS-00321, ST15-1269, Nukat-346069 – MM
 ▬ Havel Václav: Siła bezsilnych.
- w: Krytyka 1979 nr 5 s. 3-40; w wyd. londyńskim: s. 5-62;
- w tegoż: Eseje polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1984 s. 40-82;
- w tegoż: Siła bezsilnych; Jan Walc: Słabość wszechmocnych. Warszawa: ON; Spółdzielnia Wydawnicza STOP 1985 s. 2-46.
– uw
 ▬ Havel Václav: Siła bezsilnych.
Łódź: Mowa Międzyzakładowa Oficyna Wydawnicza.
Przygotowywano do wydania w końcu 1981 r. Książka z powodu wprowadzenia stanu wojennego nie ukazała się.
[wg: Józef Śreniowski: MOWA. Bibuła. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, nr 8, czerwiec 2010, s. 4-5] – uw
 opis książki Havel Václav: Siła bezsilnych.
Berlin: Veto Verlag, 1987.
Zawiera: Adam Zagajewski: [Wstęp]. Edycja oparta na wyd.: Eseje polityczne. Krąg 1984. ISBN 3-89211-003-4.
– uw – MM
 opis książki Havel Václav: Siła bezsilnych i inne eseje.
Warszawa: Agora, 2011.
ISBN 978-83-268-0637-7.
– uw
 opis książki Havel Václav: Spiskowcy i inne utwory dramatyczne.
B.m. [Warszawa]: Oficyna WE [Wydawnictwo Enklawa]; Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1984].
A6, okł.kart., 273 s., off. z masz., c. 330 zł.
S. 273 na III s. okł. Przekład: Andrzej Sławomir Jagodziński. Zawiera: Spiskowcy [Spiklenci]; Górski hotel [Horský hotel]; Audiencja [Audience]; Wernisaż [Vernisáž]; Protest [Protest]; Posłowie autora, dat.: Praga, grudzień 1976; Od tłumacza, dat.: VIII 1981. Wg G i J: większość nakładu została skonfiskowana przez SB w czerwcu 1984 r.
Rec.: E.K.: Dwie wizyty w ogrodzie antropologicznym. Almanach Humanistyczny 1986 nr 5 s. 91-94.
K-1884, G-84/149, CD-1659, J-934, BN-1559, Ka-486, [BJ-1224, FC-10831 – egz. bez okł.], Br-0787, ECS-00322, ST15-1270, Nukat-732957 – MM
 opis książki Havel Václav: Spiskowcy i inne utwory dramatyczne.
B.m. [Warszawa]: Ecco, b.r. [1989].
14 cm, 292 s.
Przekład: Andrzej Sławomir Jagodziński. Sygn. druk.: Sp. z o.o. „Pololimp” Zam. P-20 n. 10.000 [sygn. cenzora:] A-85.
BN-1558*[wg MBPŁ], BaBN-b1905592, Nukat-2612083 – uw – MM
 opis książki Havel Václav: Teatr.
Bydgoszcz: Pomorze, 1991.
Przekład: Andrzej Sławomir Jagodziński. Zawiera: Audiencja; Wernisaż; Protest; Largo desolato; Kuszenie; Rewaloryzacja. ISBN 83-7003-496-9.
– uw – MM
 opis książki Havel Václav: Thriller i inne eseje.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1988.
A5, okł.kart., 182,[2] s., off. z masz., c. 850 zł.
Przekład: Paweł Heartman [pseud.]. Opracowanie graficzne: Studio Be. Na s. 3-[6]: Adam Michnik: Polityka i marzenie. W widzianych egz. brak druku na s. 5 - czy brak tekstu ?
Rec.: Marek Pernal: Syzyf zwycięski. Res Publica 1989 nr 6 s. 98-100.
CD-1660, J-935, BN-1560, Ka-487, BJ-1225, FC-10832, Br-0788, ECS-01901, ST15-1271, Nukat-420335 – MM
 opis książki Havel Václav: Zaoczne przesłuchanie. Rozmowy z Karelem Hvížďalą.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1989.
A5, okł.kart., 125 s., off. ze skł., c. 2200 zł.
Przekład: Jacek Illg. [Tytuł oryg.: Václav Havel: Dálkový výslech – Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Kolín nad Rýnem; Londýn: Index 1986]. Opracowanie graficzne: Jan Bokiewicz (Studio Be).
Rec.: Stefan Meller: Zaoczne przesłuchanie. Solidarność. Tygodnik Rolników nr 7(25), 18.02.1990 r., s. 9; Wojciech Majcherek: Syzyf jako dysydent. Kultura Niezależna 1990 nr 61 s. 79-83.
CD-1662, BN-1561, Ka-3197, BJ-1226, FC-10833, Br-0789, ECS-00323, ST15-1272, Nukat-736262 – MM
 opis książki Havel Václav: Zaoczne przesłuchanie. Rozmowy z Karelem Hvížďalą. Wyd. 1. w tej ed.
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.
ISBN 978-83-63855-04-8.
– uw
 opis książki Havel Václav: Siła bezsilnych; Jan Walc: Słabość wszechmocnych.
Warszawa: ON [Oświata Niezależna]; Spółdzielnia Wydawnicza STOP, 1985.
A5, okł., [1],II,[1],3-55,[2] s., stdr. z masz., [c. 110-160 zł].
Zeszyty Edukacji Narodowej. Dyskusje.
Tytuł okł. Przekład: Paweł Heartman. Tytuł oryg.: Moc bezmocných, 1978. Przedruk z: Krytyka 1979 nr 5 s. 3-40; 1980 nr 6 s. 1-9.
K-1883, G-85/98, CD-1661, J-933, BN-1557, Ka-485, Hoo99/177, HN-000509221, BJ-1227, FC-10834, Br-0786, ECS-02314, ST15-1273, Nukat-735456 – MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.