Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Hn - Hy

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 13.05.2021 r.
 
 
 ▬ Hniedziewicz Magdalena [wywiad w]: Wiesława Wierzchowska: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. – uw
 ▬ Hniedziewicz Przemysław: Czy Państwo jest nasze?
Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezja Warszawska, 1986.
A5, okł., [2],9 s., off.
Klub Myśli Politycznej. Spotkania na Dziekanii; 2.
Br-0844 – uw
 opis książki Hniedziewicz Przemysław: Czy Państwo jest nasze?
Warszawa: b.w., 1986.
A5, [2],9,[1] s.
Ka-2345 – op
 ▬ Hodysz Adam - patrz: Sprawa kapitana Adama Hodysza. Gdańsk: Oficyna Kształt 1988. – uw
 ▬ Hofer Walter: Nowa orientacja między Wschodem a Zachodem. - patrz w: Europa i Polska. Warszawa: Wolne Pismo Most 1989. – uw
 opis książki Hoffer Eric: Przed wypoczynkiem. Z dzienników amerykańskiego dokera.
Warszawa: ReKontra, 1985.
A5, okł.kart., 68 s., off. z masz., c. 200 zł.
Wybrał i przełożył: Antoni Banasiak [pseud. - właśc. Robert Stiller]. Wybór z książek: Working and thinking on the waterfront, New York 1969; Before the Sabbath, New York 1979. Opracowanie graficzne: Kama.
K-1919, G-85/105, CD-1580, J-1031, BN-1674, Ka-522, KS-5028*[wg CD], HN-000542842, BJ-1307, FC-11328, ST15-1397, ECS-00360, Nukat-969118 – MM
 ▬ Hoffman Stanley: Miecz i pióro [tłum. z: The New Republic, 4 listopad 1987] – tłum. Barbara Śniadower. – patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. – uw
 ▬ Hofman Jadwiga [proj. okł.] - patrz: Adam Wiktor ks.: Msze święte za Ojczyznę u „Św. Klemensa Dworzaka”. Wrocław: Jednością Silni 1989. – uw
 ▬ Hofman W. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. – uw
 opis książki Hojnowski Jan: Przeciw zagrożeniu narodu. Pomoce do kazań.
Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Archiwum Bernardynów, 1982.
24 cm, 139,[1] s.
– uw
 opis książki Hojnowski Jan SCJ: Przeciw zagrożeniu narodu.
B.m.: b.w., 1985.
A5, okł.kart., 3-66 s., off. z masz.
Na okł. liczba 16 w kole umieszczonym w prawej krawędzi prostokąta. Tekst powstał w 1982 r.
Ka-4666 – MM
 opis książki Hojnowski Jan: Przeciw zagrożeniu narodu.
Warszawa: Ojczyzna, [w latach 90-tych].
– uw
 ▬ Holland Agnieszka [przekł. z czes.] - patrz: Milan Kundera: Nieznośna lekkość bytu. – uw
 ▬ Hollander Paul:
- Ideologia [tłum. z książki: „Soviet and American Society: A Comparison”, Oxford Univ. Press 1973, Univ. of Chicago Press 1978, s. 190-193]. - w: Sowietskij Sojuz. 1988;
- Socjalistyczne więzienia i umysły zniewolone [tłum. z: The National Interest, nr 10, zima 1987/8]. - w: Z lewa i z prawa. 1988.
– uw
 ▬ Holoubek Gustaw: Dziesięć przedstawień. [rozm.] - patrz w: Krajobraz po szoku. Przedświt [1989]. – uw
 ▬ Holoubek Gustaw - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 ▬ Holzer Jerzy – patrz: Wacław Pański [pseud.], Stanisław Grau [pseud.], Ignacy Wilczek [pseud.] – uw
 opis książki Holzer Jerzy (Wacław Pański): Agonia PPS. Socjaliści polscy w sojuszu z PPR 1944-1948.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, lipiec 1981.
A5, 23,[1] s., off. z masz., c. 20 zł.
Historia najnowsza. Biblioteka Robotnicza i Towarzystwo Kursów Naukowych.
Tekst zmieniony. Pierwodruk: Wacław Pański: Z dziejów PPS /1944-1948/. Krytyka 1979 nr 4 s. 4-25.
Ł-144, BN-1676, Ka-523=Ka-3851, Hoo99/177, HN-000392058, BJ-1308, FC-11439, Br-0845, ECS-00030, ST15-1398, Nukat-715518 – MM
 opis książki Holzer Jerzy (Wacław Pański): Agonia PPS. Socjaliści polscy w sojuszu z PPR 1944-1948.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A5, 23,[1] s., off. z masz., [c. 70-80 zł].
Historia najnowsza.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1981.
K-1920*, G-85/106, CJ s.271, J-1032, BN-1675, Ka-3689, BJ-1309, FC-11440, ECS-05061, ST15-1399, Nukat-563332 – MM
 ▬ Holzer Jerzy: Europa Środkowa: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość. - patrz w: Myśli o naszej Europie. Profil [1988]. – uw
 ▬ Holzer Jerzy: O próbach, błędach, intelektualistach i pokorze. [przedruk z: Aneks 1985 nr 37 s. 3-11]. - patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, „Solidarność”, władza. Profil [1986]. – uw
 opis książki Holzer Jerzy (Wacław Pański): P.P.S. w latach 1944-1948.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1985.
A5, okł., 21 s., off. z masz., [c. 60 zł].
Na II s. okł.: Druk bez wiedzy i zgody autora.
Pierwodruk: Wacław Pański: Z dziejów PPS /1944-1948/. Krytyka 1979 nr 4 s. 4-25.
K-1921, G-85/107, J-1033, BN-1677=BN-1678, Ka-525, Hoo99/177, HN-000542846, BJ-1312, FC-11443, Br-0846, ECS-02345, ST15-1400, Nukat-397401 – MM
 ▬ Holzer Jerzy: Przedmowa. - patrz: Dariusz Cherubin: Ludność polska w więzieniach i obozach radzieckich w latach 1939-1941. Warszawa: Rytm 1989. – uw
 opis książki Holzer Jerzy: „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1983.
A5, okł.kart., [8],7-244,[1] s., off. z masz., c. 440 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Rec.: ab.: Pierwsza monografia „Solidarności”. Szkice 1984 nr 1 s. 50-52; Janusz Maks: Historia „Solidarności”. Arka Kraków 1984 nr 7 s. 15-21; J. K. [krypt.]: Czy tak musiało się stać? Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 134-143; Jakub Andrzejewski [pseud. – właśc. Andrzej Paczkowski]: Widziane z góry, czyli „Solidarność” jako polityka. Aneks 1985 nr 38 s. 155-162.
K-1922, G-83/168, Ł-145a, J-1034, BN-1682, Ka-527, HN-000510344, BJ-1314, FC-11445, Br-0848, ECS-00361, ST15-1401, Nukat-731199 – MM
 opis książki Holzer Jerzy: „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1984.
A5, okł.kart., 244 s., off. z masz., c. 500 zł.
K-1923, G-84/157, Ł-145b, J-1035, BN-1683, Ka-528, Hoo99/177, BJ-1315, FC-11448, Br-0849, ECS-00362, ST15-1402, Nukat-168262 – MM
 opis książki Holzer Jerzy: „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia.
Paryż: Instytut Literacki, 1984.
22 cm, 357,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 387.
ISBN 2-7168-0043-X.
Rec.: Ewa Szczerkowska: Tworzenie precedensów. Pogląd Berlin Zach. 1984 nr 23-24/72-73 s. 42-44.
– uw – MM
 opis książki Holzer Jerzy: „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A5 poz., okł.kart., [1],7-355,[1] s., off. z oryg., druk. dwułam.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1984. Ostatnia s. oznaczona 357.
J-1036, BN-1681*[wg J], Sup-295*[wg J], BJ-1316, FC-11449 – op
 opis książki Holzer Jerzy: „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia. [Część I-II].
Wrocław: Oficyna Niezależnych, [19]’85.
A6, okł.kart., 180 + 181-355 s., off. z oryg., [c. 800 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1984.
K-1924, G-85/108*, J-1038*, BN-1685*[wg K], Sup-294, Ka-1115, BJ-1317, FC-11453, Br-0850/2, ECS-03968+03969, Nukat-425027+2154727, {J-1037*, BN-1680* - [wg Pil-733] notują pierwszy tom pod błędną nazwą wydawcy: Oficyna Niepokornych} – MM
 opis książki Holzer Jerzy: „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia. Część I i II.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1986.
A6, okł.kart., [2],7-180 + [2],181-355,[2] s., off. z oryg., c. cz. I i II 950 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1984.
G-86/98, CJ-866, J-1039, BN-1684, Sup-296, Ka-526, Hoo99/177, HN-001326056, BJ-1318, FC-11451, Br-0847, ECS-00363+00364, Nukat-1570736+1570787 – MM
 opis książki Holzer Jerzy: „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia.
B.m. [Francja]: b.w .[Kontakt, z inicjatywy Mirosława Chojeckiego], b.r. [1987].
15 cm, bez okł., [2],7-255 s., papier biblijny.
Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1984.
– uw – MM [brak druku na s. 182 i 195 i uszk. tylna kartka]
 opis książki Holzer Jerzy: „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia. Wyd. 1 bezdebitowe.
Warszawa: Omnipress. 1990.
Reprint wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1984. ISBN 83-85028-89-7.
– uw – MM
 ▬ Holzer Jerzy: Wstęp do wydania polskiego. - patrz: Norman Davies: Boże igrzysko. Warszawa: Przedświt 1987. – uw
 ▬ [Holzer Jerzy] Pański Wacław: Z dziejów PPS /1944-1948/.
– w: Krytyka 1979 nr 4 s. 4-25; [wyd. londyńskie] s. 11-47.
– uw
 opis książki (Holzer Jerzy) Pański Wacław [pseud.]: Z dziejów PPS 1944-1948.
B.m. [Warszawa]: Wolność Sprawiedliwość Niepodległość, b.r. [1983].
A6, okł.kart. lub pap., 37 s., off. z oryg., c. 50 zł.
Biblioteka W-S-N. Historia Najnowsza [tytuł działu w podstawie przedruku].
Przedruk z: Krytyka Londyn 1979 [1980] nr 4 s. 11-47.
K-1925, G-83/169, J-1040, BN-1686, Ka-1116[Holzer]=Ka-1863[Pański], BJ-1319, FC-11452, Br-0851, ECS-02877, ST15-1403, Nukat-654399 – MM
odmiany okładki:
- okł.kart., odległość górnego od dolnego elementu na IV s. okł. - 113 mm – MM;
- okł.pap., odległość górnego od dolnego elementu na IV s. okł. - 117 mm – MM [brak s. 5-12 i 29-36 – podwójne 13-28].
 ▬ Holzer Jerzy - patrz: Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer: Historia Polski. – uw
 ▬ Holzer Jerzy [oprac.] – patrz: Odzyskanie niepodległości w 1918 r. PPN, listopad 1978. PPN; 26. – uw
 ▬ Holzer Ryszard: Fragment większej całości. - patrz w: Książeczka wojskowa. (Antologia wspomnień z LWP). Siedlce: Metrum 1987. – uw
 opis książki Holzer Ryszard: Twarze.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1986.
A5, okł.kart., 69,[2] s., off. z masz., c. 230 zł.
Rec.: Ludwik Felc [pseud. – właśc. Jan Gondowicz]: Wybór 1988 nr 17 s. 3.
CD-573, CJ-867, J-1042, BN-1688, Ka-529, KS-1791, BJ-1321, FC-11455, Br-0852, ECS-00366, ST15-1404, Nukat-849185 – MM
 ▬ Holzer Ryszard - patrz: Marek Mayer [pseud.]: Kilkanaście wierszy. Przedświt, Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy 1984. – uw
 ▬ Holzman Róża - patrz: Róża Czerwińska [pseud.] – uw
 ▬ Hołówka Teresa [tłum.] - patrz w: Commentary. Zeszyt 1. Lipiec-grudzień ’87. Warszawa: CDN 1988. – uw
 ▬ Honefeld-Ron Ida [poezje] - patrz w: Kontury. Tel-Aviv, 1988. I. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Kraków: Wydaw. „X” 1989. – uw
 opis książki Honoriusz, ojciec: Dać się Bogu rozświetlać. Homilie o. Honoriusza.
Poznań: b.w., 1985.
42 s., powiel.
BN-1689*[wg ARP] – op
 ▬ Honoriusz, ojciec - patrz: W drugą rocznicę śmierci ojca Honoriusza. Poznań 1985. – uw
 ▬ Hook Sidney: Przedmowa. Sine qua non demokracji; Rządy za zgodą rządzonych. - patrz w: Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1983]. – uw
 ▬ Hoover Calvin B.: Systemy gospodarcze a wolność - analiza rezultatów. - patrz w: Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1983]. – uw
 ▬ Hopfinger Maryla: Zabawa w Jaworze. - patrz w: Joanna Siedlecka [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ [Horak Fulla]: O życiu pozagrobowym [tytuł okł.] - patrz: [Horak Fulla]: Związek jasnych duchów. B.m.: b.w., b.r. [ok. 1988]. – uw
 ▬ Horak Fulla: O życiu pozagrobowym. - skrócone teksty z książki: Święta Pani.
- oprac. Albert, biskup Leira. Fatima, 1978. 20 cm, 96 s. ISBN 1-885889-68-2;
- O życiu pozagrobowym. Ratuj swoją duszę. Rzym: Corda-Cordi, 1978. 20 cm, 55 s.;
- oprac. Jerzy Rogula. Częstochowa: Technopol, 1991. 20 cm, 79,[1] s. oraz 1994. 21 cm, 77,[3] s. ISBN 83-86300-01-9;
- O życiu pozagrobowym. Świętych obcowanie. 160 s. Wiele wydań w wyd. Arka, oraz Maria Vincit w latach: 1993, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2011, 2014. ISBN 83-85647-00-7, potem 978-83-85647-00-3;
- Gdańsk: Katolickie publikacje, 1996. ISBN 83-915142-0-X;
- oraz pod tytułami: Świętych obcowanie; Związek jasnych duchów.
– uw
 opis książki Horak Fulla: Święta Pani.
Warszawa: Skład główny: Księgarnia Wł. Michalak i S-ka; Druk. Piotr Pyz i S-ka, 1939.
21 cm, 351,[2] s.
– uw
 ▬ Horak Fulla: Święta pani. Dalsze wyd. pełnego tekstu:
- Jarosław: b.w., 1998. ISBN 83-908565-2-2;
- Wrocław: Maria Vincit i potem Arka, 1999, 2001, 2003, 2004, 2008, 2012. ISBN 83-85647-28-7, potem 978-83-85647-28-7;
- Święta Pani. Objawienia i wizje mistyczne. Kraków: Wyd. AA, © 2020. ISBN 978-83-7864-782-9.
– uw
 ▬ [Horak Fulla]: O życiu pozagrobowym [tytuł okł.] - patrz: [Horak Fulla]: Związek jasnych duchów. B.m.: b.w., b.r. [ok. 1988]. – uw
 opis książki [Horak Fulla]: Świętych obcowanie. O życiu pozagrobowym.
B.m.: b.w., b.r. [po 1978].
A5, okł.kart., 108,[1] s., off. z oryg.
Fragment książki: Święta Pani. Zawiera: O.A.S.: Przedmowa.
Nukat-3415002 – MM
 opis książki Horak Fulla: Związek jasnych duchów.
Fatima, 1978.
– uw
 opis książki [Horak, Fulla]: Związek jasnych duchów.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1988].
A5, okł.kart., [2],5-108,[1] s., off. z oryg.
Tytuł okł.: O życiu pozagrobowym. Fragmenty książki: Święta Pani. Zawiera: O.A.S.: Przedmowa.
Nukat-2505371 – MM
 ▬ Hornik Richard - patrz: Strobe Talbott: Komunizm - widmo i walka. – uw
 opis książki Hornowski Józef: Z dziejów tajnego nauczania medycyny i farmacji w latach 1939-1945. Rocznik który w roku 1935 rozpoczął w Warszawie studia lekarskie.
B.m.: b.w., b.r. [1978].
A5, 88-99 [?] s.
Ka-4410 – op
 ▬ Horowitz David: Nikaragua. Do moich byłych przyjaciół na lewicy [tłum. z: Commentary, czerwiec 1986] – patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. – uw
 ▬ Horzelski Jerzy [przekł.] - patrz: Aldous Huxley: Nowy wspaniały świat. Nowy wspaniały świat poprawiony. Warszawa: Officyna Liberałów 1985. – uw
 ▬ Hostowiec Paweł [pseud. - właśc. Jerzy Stempowski][przekł.] - patrz: Borys Pasternak: Doktor Żiwago. – uw
 ▬ [Hostowiec Paweł] P[aweł] H[ostowiec]: Od paryskiego wydawcy. - patrz w: Arthur Koestler: Ciemność w południe. Nowa grudzień 1981 [1982]. – uw
 opis książki Hrabal Bohumil: Obsługiwałem angielskiego króla.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1987.
A5, okł.kart., 100 s., off. ze skł. komput., c. 500 zł.
Kolekcja Czechosłowackiej Literatury Niezależnej; 1.
Tytuł oryg.: Obsluhoval jsem anglického krále. Tłumaczył Maciej Prażek [pseud.].
Rec.: P.M.: Wezwanie 1988 nr 14 s. 86-87; Agnieszka Dybek: Hrabal jak z Hrabala. Res Publica 1988 nr 8 s. 120-122; Stefan Meller: Zrozumieć Czechów. Krytyka 1988 nr 30 s. 252-253.
CD-1663, KN’87-124, CJ-868, J-1043, BN-1691, Ka-1119, BJ-1325, FC-11456, Br-0853, ECS-00367, ST15-1405, Nukat-1553927 – MM
 opis książki Hrabal Bohumil: Obsługiwałem angielskiego króla.
B.m. [Lublin]: Fundusz Inicjatyw Społecznych, b.r. [1988].
A5, okł.kart., 136,[6] s., ilustr. po s. 24, 46, 74, 116, 136, off., [c. 700-800 zł].
Zawiera: Beata Rój-Porubska [pseud.]: [O B. Hrabalu]. Przełożył Maciej Prażak [pseud.].
Rec.: P.M.: Wezwanie 1988 nr 14 s. 86-87.
CD-1664, J-1044, BN-1690, Ka-1118, BJ-1324, FC-11460, Br-0854, ECS-00368, ST15-1406, Nukat-715556 – MM [brak s. 3 i 14]
 opis książki Hrabal Bohumil: Obsługiwałem angielskiego króla. Wyd. I.
Czeladź: Almapress, 1990.
Przełożył Franciszek A. Bielaszewski. Posłowie: Józef Waczków. ISBN 83-7020-083-4. Sygn. cenzora: W-6. Druk za wydaniem specjalnym Literatury na świecie z 1989 r.
– uw – MM
 opis książki Hrabal Bohumil: Obsługiwałem angielskiego króla.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
Przełożył Jan Stachowski. ISBN 83-06-01922-9.
– uw – MM
 ▬ Hrabal Bohumil: Obsługiwałem angielskiego króla.
dalsze wydania:
- Wyd. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2001. ISBN 83-06-02844-9. Ostroga, książki najlepsze;
- Wyd. 2, dodr. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2001. ISBN 83-06-02844-9. Ostroga, książki najlepsze;
- Wyd. 2, dodr. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2003. ISBN 83-06-02844-9. Ostroga, książki najlepsze;
- Warszawa: Świat Literacki © 2007. ISBN 978-83-60318-34-8. Film; 13;
- Warszawa: Agora 2011. ISBN 978-83-268-0483-0. Literatura Czeska; 1. + DVD [ekranizacja powieści - reż. i scen. Jiří Menzel (premiera 2007 r.)]. – MM
– uw
 ▬ Hrabal Bohumil: Przerwy.
Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press [2011]. ISBN 978-83-62676-00-2.
– uw
 opis książki Hrabal Bohumil: Przerwy w zabudowie. Wyd. I.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988.
A5, okł.kart., 114,[1] s., off. z masz., c. 500 zł.
Przełożył Paweł Heartman [pseud.]. Opracowanie graficzne: A.B. Tytuł oryg.: Proluky. Toronto: Sixty-Eight Publ., Corp. 1986.
Rec.: Kurs [1988] nr 36 s. 48; PWA 1988 nr 31 s. 6; Agnieszka Dybek: Hrabal jak z Hrabala. Res Publica 1988 nr 8 s. 120-122; A.S.: Wybór 1988 nr 21 s. 3-4 [wg PBL].
CD-1665, J-1045, BN-1692, Ka-3065, Hoo99/177, BJ-1326, FC-11461, ECS-00369, Nukat-741679 – MM
 opis książki Hrabal Bohumil: Przerwy w zabudowie. Wyd. II.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
A5, okł.kart., 114,[1] s., off. z masz., c. 2000 zł.
Przełożył Paweł Heartman [pseud.]. Tytuł oryg.: Proluky. Toronto: Sixty-Eight Publ., Corp. 1986. Opracowanie graficzne: A.B. Na s. 114-115: P.H.: Od tłumacza - zamiast przypisów.
Rec.: Renata Głowacka: Pisarz w likwidacji. Kontakt Paryż 1989 nr 3(95) s. 100-103.
CD-1666, BN-1693*[wg WBP Skier, WBP Z Góra, BUW], BJ-1327, FC-11462, Br-0855, ECS-02350, ST15-1407, Nukat-1730680 – MM
 opis książki Hrabal Bohumil: Wesela w domu.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
A5, okł.kart., 98,[1] s., off., c. 1800 zł.
Przełożył Paweł Heartman [pseud.]. Tytuł oryg.: Svatby v domě. Toronto: Sixty-Eight Publ. Corp. 1987. Opracowanie graficzne: A.B. Na s. 98-99: P.H.: Od tłumacza.
Rec.: Andrzej Szulc: Inny Hrabal. Gazeta Wyborcza nr 11, 22.05.1989 r., nr 12[Łódź], 23.05.1989 r., s. 8.
CD-1667, BN-1694, Ka-3213, BJ-1328, FC-11463, Br-0856, ECS-00370, ST15-1408, Nukat-715572 – MM
 ▬ Hrabal Bohumil: Wesela w domu.
dalsze wydania:
- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2000. ISBN 83-06-02795-7. Ostroga, książki najlepsze;
- Wyd. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2001. ISBN 83-06-02795-7. Ostroga, książki najlepsze;
- Wesela w domu. Czytadełko dla dziewcząt. Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press © 2010. ISBN 978-83-60318-84-3.
– uw
 opis książki Hrabal Bohumil: Zbyt głośna samotność.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978.
A5, okł., 74,[4] s., powiel., [c. 45 zł].
Tytuł okł. Tytuł oryg.: Příliš hlučná samota. Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J. P. Warszawa, październik 1978, zlec. nr 1099.
CD-1668, BN-1698[err.], Ka-3926, Hoo99/177, HN-001209377, BJ-1329, FC-11465, Br-0857, ECS-02353, ST15-1409, Nukat-750988 – MM [mój egz. przeszyty nicią i przeklejona okł.; wg ST15: okł. w formie karty A-5 z grafiką naklejoną na biały karton]
 opis książki Hrabal Bohumil: Zbyt głośna samotność. Wyd. II.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1982.
A5, okł., 3-50 s., off. z masz., c. 75 zł [także przestempl. na 100 zł].
Tytuł oryg.: Příliš hlučná samota. Przełożył Paweł Heartman [pseud.]. Na s. 4: Paweł Heartman [pseud.]: Od tłumacza.
Rec.: Miesięcznik Małopolski 1983 nr 5-6 s. 99-100 – przedruk w: Biuletyn Międzywydawniczy 1984 nr 7/8 s. 52-53.
K-1926, G-82/87, CD-1669, J-1046, BN-1696, BaBN-b1275899, Ka-530, HN-000484805, BJ-1330, FC-11466, Br-0858, ST15-1410, Nukat-1996329, [ECS-00371, Nukat-345684 - 55 s.] – MM [75 zł] i [100 zł]
 opis książki Hrabal Bohumil: Zbyt głośna samotność. Wyd. III.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1989.
A5, okł.kart., [2],4-65 s., off. z masz., c. 800 zł.
Tytuł oryg.: Příliš hlučná samota. Przełożył Paweł Heartman [pseud.]. Na s. 4-5: Paweł Heartman [pseud.]: Od tłumacza.
[uwagi od tłum. w sprawie tego wyd.:] Paweł Heartman [pseud.]. Kultura Niezależna 1989 nr 53 s. 101-102.
CD-1670, BN-1697, Ka-1117, BJ-1332, FC-11468, ECS-05043, ST15-1411, Nukat-1429542 – MM
 opis książki Hrabal Bohumil: Zbyt głośna samotność.
Gdynia: Wydawnictwo Petit. Solidarność Walcząca. Oddział Trójmiasto, 1989 [dane wydawnicze na dołączonej kartce A7].
A5, okł.kart., 55 s., off. z masz., c. 380 zł.
Przedruk z wyd. II: Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982. Tytuł oryg.: Příliš hlučná samota. Przełożył Paweł Heartman. Na s. 4: Paweł Heartman: Od tłumacza. Na s. 51-55: J. Waczków: Przemiany Bohumila Hrabala. Przedruk z: Literatura na świecie 1984 nr 4. Na okł. książka widoczna od strony grzbietu.
BN-1695, Ka-3215[b.m.: b.w., b.r.], BJ-1331, FC-11467, Br-0859, ECS-00372, ST15-1412, Nukat-75710 – MM
 opis książki Hrabal Bohumil: Zbyt głośna samotność.
Gdynia: Petit. Solidarność Walcząca. Oddział Trójmiasto, 1989.
A5, okł.kart., 55 s., off. z masz., [c. 380-550 zł].
Przedruk z wyd. II: Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982. Tytuł oryg.: Příliš hlučná samota. Przełożył Paweł Heartman. Na s. 4: Paweł Heartman: Od tłumacza. Na s. 51-55: J. Waczków: Przemiany Bohumila Hrabala. Przedruk z: Literatura na świecie 1984 nr 4. Na okł. człowiek siedzący po lewej stronie tytułu.
CD-1671, Dun-55, Ka-3214, BaBN-b1059929 – MM
 opis książki Hrabal Bohumil: Zbyt głośna samotność. Wyd. I.
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1993.
Zawiera także: Adagio lamentoso. Przełożył Piotr Godlewski. ISBN 83-08-02408-4.
– uw – MM
 ▬ Hrabal Bohumil: Zbyt głośna samotność.
- Wyd. 1 w tej ed. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996. ISBN 83-7023-525-5. Biblioteka Klasyki;
- Izabelin: Świat Literacki © 2003. ISBN 83-88612-34-4. Dzieła wybrane Bohumila Hrabala;
- Izabelin: Świat Literacki © 2003. ISBN 83-88612-49-2.
– uw
 ▬ Hrabyk Klaudiusz: Literatura pospolitego rynsztoku [przedruk z: Żołnierz Wolności, marzec 1968] – patrz: Janusz Szpotański: Satyry. Utwory wybrane. Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-go Maja 1981. – uw
 opis książki Hrubieszów 1982-83. [Teka zdjęć].
Łódź: Wydawnictwo „Arka”, 1986.
10 cm, teka 2,19,[1] k. fot., c. 350 zł.
Tomik 10.
G-86/99, BŁ-60, CJ-869=CJ-1662*, J-1047=J-1048*, BN-1699*[wg J]=BN-1700*[wg J], Ka-4007[12 k.] – op
 opis książki Hryciak Jewhen: Krótka notatka ze wspomnień. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1989.
A5, okł.kart., 46,[2] s., off. z masz.
Tłumaczenie [z ukr.]: Zygmunt Pruski. Tytuł oryg.: Korotkyi zapys spohadiv. Baltymor: Smoloskyp 1980 [Євген Грицяк. Короткий запис спогадів. Балтимор-Торонто: Українське Видавництво „Смолоскип” ім. В. Симоненка 1980].
CD-1895, BN-1466*[wg BUW], BaBN-b1275673, Ka-531, Hoo99/177, BJ-1333, FC-11324, Br-0733, ECS-00373, ST15-1413, Nukat-844420 – MM
 ▬ Hubert [pseud.]: Obserwacje przedwyborcze. [Warszawa]: Myśl Niezależna 1984. Dodatek do nr 2/21/84. - [czasopismo] – uw
 ▬ Hübner Zygmunt - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 ▬ Hudon Elżbieta [oprac.] - patrz: Miłosz w kraju. Gdańsk-Warszawa: BIPS 1981. – uw
 ▬ Hulewicz Maria - patrz: Stanisław Mikołajczyk: Diariusz. (Prowadzony przez Marię Hulewicz). Siedlce: Wydawnictwo Metrum 1988. – uw
 ▬ Hulewicz Wiktor [wiersze w:] Do kraju tego… Miejsce postoju 1987. – uw
 opis książki Hulsz Edmund: Grudzień 1970 r. Dni które wstrząsnęły Polską… Relacja Przewodniczącego Komitetu Strajkowego [miasta] Gdyni Edmunda Hulsza.
Kraków: SKS AGH, 1979.
A4, [6] s., powiel. jednostr.
„Przedruk”. Biblioteka SKS AGH; Zeszyt 1.
KS-1806, BJ-1334, FC-3483 – op
 ▬ Humani generis. - patrz: (Pius XII): Encyklika Jego Świątobliwości Piusa XII z Bożej Opatrzności Papieża […]: O pewnych fałszywych poglądach zagrażających podstawom nauki katolickiej. Warszawa: Wydawnictwo św. Andrzeja Boboli 1987. – uw
 ▬ Humanum genus. - patrz: Leon XIII: Humanum Genus. Encyklika Jego Świątobliwości Leona XIII. O masonerii. Warszawa: Wydawnictwo św. Andrzeja Boboli 1984; A quo primum; Humanum genus; Divini redemptoris. [Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu 1989]. – uw
 opis książki Humor Polaków.
Gdańsk-Kraków: RKW [Robotnicze Krajowe Wydawnictwo] „Regiony”, 1984.
A5, okł., 2-15 s., powiel., c. 35 zł.
Tytuł okł. Zredagował Zespół „B”. S. 2 i 15 na II i III s. okł. Okł. z pap. pakowego.
K-1927, G-83/170*, J-1049, BK-175, BN-1701, Ka-3863, Hoo99/177, KS-0557*[wg MJ], BJ-1335, FC-3498, KJ-173, Br-0860, ST15-1414, Nukat-1556160[BUŁ] – MM
 ▬ Hunter Miguel Bolanos: Prześladowanie Kościoła w Nikaragui [tłum. z: Institute on Religion and Democracy, grudzień 1983] – tłum. Jolanta Jerz. – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
 opis książki Huntington Samuel P.: Przyszłość demokracji.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1985-1986].
A6, 24 s., off. z oryg., [c. 50-60 zł].
Skrócona wersja artykułu „Will more countries become democratic?”, Political Service Quarterly, 1984, t. 99 nr 2. Przedruk z: Aneks 1985 nr 37 s. 74-95. Tłumaczył Marek Tabin.
K-1928=K-3586*, CJ-870, J-1050, BN-1702*[wg J]=BN-1703, Ka-533, Hoo99/177, HN-000514810, BJ-1336, FC-11325, Br-0861, ECS-00374, ST15-1415, Nukat-734029 – MM
 ▬ Huntington Samuel P.: Schematy interwencji. Ameryka i Związek Radziecki w trzecim świecie [tłum. z: National Interest, nr 7, wiosna 1987]. – patrz w: Polityka i świat. 1988. – uw
 ▬ Husarska Anna [przekł. z hiszp.] - patrz: Rita Gombrowicz: Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1963. Warszawa: Myśl 1988; [przekł.] - patrz: George Orwell: Eseje. Wybór. Wrocław: Kret 1986; Panaceum [1987]. – uw
 ▬ Huskowski Tadeusz - patrz: Tadeusz Huskowski - w pierwszą rocznicę śmierci „Tadeusza” - żołnierza Polski Walczącej. Wrocław: NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej 1985. – uw
 opis książki Hutton[?] Geofrey Samuel alias Pridumcew[?] Iwan Iwanowicz [pseud.]: Idąc…
B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1988.
A5, okł.kart., [2],34 s., off. z masz., c. 180 zł.
Biblioteka Satyry.
Autorzy: Mateusz Michałkiewicz, Marian Miszalski.
CD-574, BŁ-126, J-1051, BN-3612, Ka-534, KS-2897*[wg MJ], BJ-2861, FC-8523, Br-0862, ECS-00375, ST15-1416, Nukat-439442 – MM
 opis książki Huxley Aldous: Eseje wybrane.
New York: Perspectives in Culture, 1966.
18 cm, 191 s.
Wybrał, przełożył i wstępem opatrzył: Jan Kempka.
– uw
 opis książki Huxley Aldous: Eseje wybrane. Wyd. pierwsze.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Odnowa, b.r. [1981].
A6, okł.kart., 191 s., off. z oryg.
Wybrał, przełożył i wstępem opatrzył: Jan Kempka. Przedruk z wyd.: New York: Perspectives in Culture 1966.
BN-1704, Ka-1120, KS-5153, BJ-1337, FC-3509, ECS-04485, Nukat-1248801 – MM
 opis książki Huxley Aldous: Nowy, wspaniały świat.
Warszawa: „Rój”, 1933 [tj. 1932].
20 cm, 297,[1] s.
Dzieła XX Wieku.
Z upoważnienia autora przełożyła Stanisława Kuszelewska. Tytuł oryg.: Brave new world.
– uw
 opis książki Huxley Aldous: Nowy, wspaniały świat. Wyd. 2.
Warszawa: „Rój”, 1935.
20 cm, 307,[1] s.
Dzieła XX Wieku.
Z upoważnienia autora przełożyła Stanisława Kuszelewska. Tytuł oryg.: Brave new world.
– uw
 opis książki Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat poprawiony.
Paryż: Instytut Literacki, 1960.
22 cm, 121,[4] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom LXI.
Przełożył z ang. Jerzy Horzelski. Tytuł oryg.: The brave new world revisited. 1958.
– uw – MM [egz. z biblioteki Mariana Piechala plus jego parafka]
 opis książki Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat. Nowy wspaniały świat poprawiony.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1985.
A5, okł.kart., [2],194 s., off. z masz., na IV s. okł. off. z masz., [c. 400-800 zł].
Tytuł oryg.: The Brave New World; The Brave New World Revisited. Przedruk z wyd: 1) Warszawa: Rój 1935; 2) Paryż: Instytut Literacki 1960. Przekład: 1) Stanisława Kuszelewska; 2) Jerzy Horzelski. Na s. 188-194: Janusz Korwin-Mikke: „1984” - czy „Nowy wspaniały świat”? Na s. 28, 36, 44, 54, 62, 73, 92, 98, 103: Woliński: „Sex-fiction”; na podstawie: HARA-KIRI Paryż listopad 1977 nr 194. Druk: Wolna Drukarnia im. Adama Heydla.
Rec.: Mek [pseud. - właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Z literatury niezależnej. Solidarność Nauczycielska 1986 nr 47 s. 8-10; (e): Alternatywa wolności - Orwell i Huxley. Wielka Gra 1987 nr 1 s. 8-10.
G-85/110, CD-1606, J-1052, BN-1706, Sup-297, KS-5154*[wg MJ], BJ-1338, FC-11470, ST15-1417, Nukat-3349906 – MM
 opis książki Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat. Nowy wspaniały świat poprawiony. Wyd. II poprawione.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1985.
A5, okł.kart., [2],194 s., off. z masz., na IV s. okł. off. ze skł., [c. 750-800 zł].
Tytuł oryg.: The Brave New World; The Brave New World Revisited. Przedruk z wyd: 1) Warszawa: Rój 1935; 2) Paryż: Instytut Literacki 1960. Przekład: 1) Stanisława Kuszelewska; 2) Jerzy Horzelski. Na s. 188-194: Janusz Korwin-Mikke: „1984” - czy „Nowy wspaniały świat”? Na s. 28, 36, 44, 54, 62, 73, 92, 98, 103: Woliński: „Sex-fiction”; na podstawie: HARA-KIRI Paryż listopad 1977 nr 194. Druk: Wolna Drukarnia im. Adama Heydla.
K-1929, G-85/111, CD-1606[trzy dodruki], J-1053, BN-1705, Sup-298, Ka-532, KS-5155*[wg CD, KB], BJ-1339, FC-11471, Br-0863, ECS-00376, Nukat-714805 – MM
 opis książki Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat.
Kraków Wydawnictwo Literackie, 1988.
Przekład i posłowie: Bogdan Baran. ISBN 83-08-01536-0.
– uw – MM
 ▬ Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat.
dalsze wydania:
- Warszawa: Muza 1997. ISBN 83-7079-819-5. BB Biblioteka Bestsellerów;
- Warszawa: Muza 2000. ISBN 83-7200-546-X. BB Biblioteka Bestsellerów;
- Warszawa: Porozumienie Wydawców 2001. ISBN 83-7319-059-7. Kanon na Koniec Wieku;
- Warszawa: Muza 2002. ISBN 83-7319-314-6. BB Biblioteka Bestsellerów;
- Warszawa: De Agostini Polska; Altaya Polska © 2002. ISBN 83-7316-166-X. Arcydzieła Literatury Współczesnej;
- Warszawa: Muza © 2003. ISBN 83-7200-016-6;
- Warszawa: Muza 2004. ISBN 83-7079-676-1. Klasyka;
- Wyd. 7. Warszawa: Muza 2005. ISBN 83-7319-796-6. Klasyka;
- Wyd. 8. Warszawa: Muza 2006. ISBN 83-7495-104-4. Klasyka;
- Wyd. 9. Warszawa: Muza 2008. ISBN 978-83-7495-423-5. Klasyka;
- Wyd. 9 dodr. Warszawa: Muza 2009. ISBN 978-83-7495-423-5. Klasyka;
- Wyd. 10. Warszawa: Muza 2010. ISBN 978-83-7495-869-1. Antyutopie;
- Wyd. 11. Warszawa: Muza 2011. ISBN 978-83-7758-027-1;
- Wyd. 11. Warszawa: Muza 2012. ISBN 978-83-7758-027-1;
- Wyd. 11 (popr.). Warszawa: Muza 2013. ISBN 978-83-7758-027-1;
- Wyd. 11 (popr.). Warszawa: Muza 2014. ISBN 978-83-7758-027-1;
- Wyd. 11 (popr.). Warszawa: Muza 2015. ISBN 978-83-7758-027-1.
– uw
 ▬ Huyn Hans: Europejska polityka bezpieczeństwa. - patrz w: Europa i Polska. Warszawa: Wolne Pismo Most 1989. – uw
 ▬ Hvížďala Karel - patrz: Václav Havel: Zaoczne przesłuchanie. Rozmowy z Karelem Hvížďalą. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 ▬ Hycki Maciej [pseud. - właśc. Mieczysław Kucner] [oprac.] - patrz: Nie w imię rozpaczy i nie w imię zemsty. Antologia polskiej poezji walczącej. – uw
 ▬ Hymny. - patrz: I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. [Kraków]: Stamtąd marzec [19]83. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.