Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: I

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 29.08.2018 r.
 
 
 ▬ IBM (tj.: Irena Smolar, Barbara Toruńczyk, Marcin Król) [tłum.] - patrz: Konstanty Jeleński: Kultura: Polska na wygnaniu. – uw
 opis książki I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego […]. [wyd. 2 zmienione].
B.m. [Kraków]: Stamtąd, marzec [19]83.
A6, 8 s., powiel., ofiara na fundusz prasowy 2 zł.
Ruch Oporu Społecznego Wolność, Niepodległość, Demokracja.
Przedruk z: Oto jest wolności śpiew. Część I. Hymny. Zawiera 4 pieśni patriotyczno-religijne.
K-1930[tytuł: Hymny], K-1931*, G-83/171, CD-41*[wg K], J-1054, BK-176, S-82/3398, BN-1707*[wg K], KS-0514, BJ-1340, FC-3510, KJ-174*, Br-0864 – op
 opis książki I był ten śpiew. Śpiewnik wojenny. I.
B.m.: b.w., Druk: KOS 997, luty 1983.
15 x 18 cm, 27,[1] s., powiel., c. 50 + 50 zł.
Zawiera 18 tekstów piosenek. Na s. [1] pod tytułem fragment wspomnień Tadeusza Mazowieckiego „Internowanie”: »Ten śpiew był właściwie jedyną naszą obroną. Jedyną formą protestu i jedyną formą umacniania. Wewnętrzna wolność – jest tym, co zawsze człowiekowi pozostaje. Ale grupa prześladowana jako grupa, jako część większej zbiorowości musi mieć sposoby zachowania własnej tożsamości. I był ten śpiew…«.
K-1932, G-172/83, CD-42*[wg K], J-1055, BN-1708, KS-0515, BJ-1341, FC-11318, Nukat-772077[UJK] – MM
 ▬ IJ [współpraca red.] - patrz: Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 ▬ I miłość i przymierze. – patrz: Stanisław Buczyński, Jan Pocek: I miłość i przymierze. Janowi Pawłowi II chłopi polscy. Lublin: Wydawnictwo Wiejskie im. Wincentego Witosa 1987. – uw
 ▬ I.Sz. [okł., s. tytułowa, ilustr.] - patrz: Lew Konson: Krótkie opowieści. Warszawa: Solid 1985; Witold Gombrowicz: Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie. Warszawa: Stop, Klon 1987; [Witold Gombrowicz]: Dominique de Roux. Rozmowy z Gombrowiczem. Warszawa: Klon, Stop 1988. – uw
 ▬ Idą pancry na „Wujek”.
[Oprac. Jolanta Rokoszowa przy współpracy Barbary Niemiec].
– uw
 ▬ Idą pancry na „Wujek”. Zeszyty I-VII + zeszyt dodatkowy.
Kraków: b.w., 1982.
A5, 16 + 20 + 11 + 20 + 16 +16 + 20 + ?? s., masz. przeb. o różnej ilości stron.
- [z. 1] - Wiersze zebrane, dn. 15 stycznia.
- z. 2 - (Wiersze zebrane), dnia 30 stycznia.
- z. 3 - Dodatek nadzwyczajny, dnia 4 lutego.
- z. 4 - Wiersze zebrane, dnia 20 lutego.
- z. 5 - Wiersze zebrane, dnia 12 marca.
- z. 6 - Wiersze zebrane, dnia 17 marca.
- z. 7 - Grudniowy śpiewnik, dnia 13 kwietnia 1982.
- Zeszyt dodatkowy.
G-82/89*-82/96*[pancery], CJ-1663*, BK-177-184, J-4062*-4070*[wg Pil-745-754], BN-1710,1711,1714-1718,1721*[wg BK], KS-0449-0455*[wg MJ*], BJ-1343-1348, {FC-3519,3521,3526,3530,3535,3536}, {KJ-178*,185*,175*,181*,182*,183*,176*}[wg BK-177-184],189*[wg BK]+KJ-179*[wg BJ]+KJ-180*[wg J*]+KJ-184*[wg J*], Br-0865{z. [1]}
– uw
 opis książki Idą pancry na „Wujek”. (Wiersze zebrane).
Kraków: b.w., 15 lutego 1982.
A5, [2],56,[2] s., masz. przeb., c. 150 zł.
BK-186, BN-1719*[wg BK], KS-0456*[wg MJ], KJ-186*[wg BK] – op
 opis książki Idą pancry na „Wujek”. Zeszyt I-VI. Wybór. 13 grudnia 1981 – 17 marca 1982.
Kraków: b.w., b.r. [1982].
A5, okł., 46 s., powiel., [c. 30-35 zł].
U dołu s. tytułowej: 13 grudnia 1981 – 13 kwietnia 1982. Zawiera 75 wierszy. Spis treści na s. 45-46 stanowiących jednocześnie s. III-IV okł.
Rec.: Marek U.: Biuletyn Małopolski 1983 nr 1(30) s. 4.
K-1933, G-82/97[Z. I-VII][pancery], CD-43*[wg K], J-1057, BK-187, BN-1720, Ka-2983[pancery], KS-0457, BJ-1349, FC-3537, KJ-187 – MM
 opis książki Idą pancry na „Wujek”. Grudniowy śpiewnik. Zeszyt I-VII. Wybór.
Kraków: Wydawnictwo Instytutu Literatury Niezależnej WILNo, b.r. [1982].
A4, [1],16,[1] s., powiel., c. 10 + 20 zł na KKW NZS.
Zawiera 53 wiersze. Nazwa wydawcy odbita stemolem w kolorze czerwonym. U dołu s. tytułowej: 13 grudnia 1981 – 13 kwietnia 1982.
K-1934, G-82/98[pancery], CD-44*[wg K], J-1058, BK-185[err], BN-1712*[wg BK], KS-0447*[wg MJ - 33 wiersze], [BJ-1350, FC-3538 - 15 s.], KJ-177*, ST15-1418[s. 15 i 16 przestawione] – op
 opis książki Idą pancry na „Wujek”. Zeszyt 1-6. Wybór. 13 grudnia 1981 - 17 marca 1982.
Kraków: b.w. [nakładem Krzysztofa Jaśko], 1982.
A5, 43 s., masz.
Nakł. ok. 30 egz.
KJ-188 – op
 opis książki Idą pancery na „Wujek”. Wiersze wojenne.
Poznań: Wydawnictwo „Spółdzielnia”, grudzień [19]82.
10 x 7 cm, 32 s., off. z masz., [c. 75 zł].
Na okł. podtytuł: Wiersze. Częściowy przedruk z: Wezwanie nr 1. Szkic Marka Mokotowskiego [pseud. – właśc. Piotr Bratkowski]: „Gdy upiory grasują, rozum się budzi” i niektóre wiersze.
{K-1935*, CD-45*[wg K*], J-1056, BN-1713*[wg K] - tytuł: Idą pancry…}, G-82/88, KS-0446, {BJ-1342, FC-11319[pancry] - [Wiersze zebrane]} – op
 opis książki Idą posępni, a grają im dzwony.
Warszawa: Światowid, 1935.
Numer czasopisma w całości poświęcony ostatniej drodze Marszałka Józefa Piłsudskiego.
– uw
 ▬ Idą posępni, a grają im dzwony…
Warszawa: Wydawnictwo Polskie, b.r. [1988].
28 cm, 24 s.
Tytuł okł. Reprint wyd.: Warszawa: Światowid, 1935. Sygn. cenzora: A-110.
BN-1722*[wg MBPŁ], BaBN-b1275924 – uw [wydaw. oficjalne]
 opis książki Idea wolności gospodarczej.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Kuria Metropolitalna Warszawska], b.r. [1988].
21 cm, 73 s.
Archikonfraternia Literacka. Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Zeszyt specjalny.
Zawiera: Józef Maria Bocheński: Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego; Mieczysław Nieduszyński: Wolność gospodarcza; Mieczysław Nieduszyński: Uwagi do Raportu Głównego, Dokumentu Banku Światowego „Polska: Reforma, dostosowanie i wzrost” wyd. przez Narodowy Bank Polski…
– uw – MM
 opis książki Ideał filarecki.
Poznań: nakł. Filareckiego Związku Elsów; czcionkami Poradnika Gospodarskiego, styczeń 1923.
17 cm, 8 s.
– uw – MM
 ▬ Ideał filarecki. – wyd. następne ukazało się jako: Roman Gierczyński [pseud. - właśc. Roman Zając]: Ideał filarecki. Poznań: Filarecki Związek Elsów; Poznań: Druk. Rolnicza, 1928. 25 cm, 7,[1] s. – uw
 opis książki Ideał filarecki.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
5 s.
Zawiera tekst 12 zasad stowarzyszenia „Els” (Filarecki Związek Elsów).
KS-4897 – op
 ▬ Ideas, Principles and Programme of Fighting Solidarity. - patrz: Kornel Morawiecki: Ideas, Principles and Programme of Fighting Solidarity. – uw
 ▬ Ideologia obozu marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień prezesa BBWR. - patrz: Walery Sławek: Ideologia obozu marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień prezesa BBWR. [Sanacja 1989]. – uw
 ▬ Igraszki z WRONą. - patrz: Powój [pseud.] (copyright by): Igraszki z WRONą. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1983. – uw
 opis książki Ikarus: Wiersze niepokorne.
1986.
Wydano prawdopodobnie we Wrocławiu. Właściwe nazwisko autora: Marek Jagliński.
wg: Jagliński Marek: Monolog zimowy. Wiersze. Wrocław: Koordynacja Wydawnicza RKW 1989 s. IV okł., KS-1842*[wg KB*] – op
 opis książki Ile mamy mięsa.
B.m. [Łódź]: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy ZPDz „Bistona”, b.r. [1981].
A4, 10 s., powiel. jednostr.
Przedruk z prasy krajowej.
Tytuł nagł. Sygn. druk.: Zlec.nr.HA/48/81 nakł.600/ Pw. Zawiera teksty: Ile mamy mięsa [przedruk z: Przegląd Techniczny nr 2 z dn. 11.01.1981 r.]; Jedno pytanie do Jacka Fuksiewicza [przedruk z: RTV nr 51]; Andrzej Wilczkowski: Ciocia nic nie rozumie [przedruk z: Odgłosy nr 1209]; Uwaga, cenzura ! Nigdy więcej [przedruk z: Solidarność Gorzowska nr 14 z dn. 20.11.1980 r.]; Janusz Groszkowski: Przemówienie na Zgromadzeniu Ogólnym PAN w dn. 23.10.1980 r.; Kwiatek z wileńskiej łączki [przedruk z: Poglądy Łódź 1981 nr 4 s. 20]; Coś z życia [przedruk z: Polityka nr 4 z dn. 24.01.1981 r.].
Br-0866 – MM
 opis książki Ile śmierci… XVII LO.
Warszawa: Spółka Wydawnicza „X”, 1984.
A5, okł.kart., 135 s., powiel., c. 280 zł.
Opracowała M[aria] Radecka [pseud.]. Dokumentacja dotycząca śmierci Grzegorza Przemyka.
K-1936, G-159/84, J-1836, BN-1723, Ka-535, Hoo99/177, HN-000581022, KS-3723, BJ-1351, FC-11320, Br-0867, ECS-02355, ST15-1419, Nukat-691584 – MM
 ▬ Ilka Grzegorz [oprac. i red.] - patrz: Komitety Założycielskie NSZZ „Solidarność”. Dokumenty. Warszawa 1988. – uw
 ▬ Illg Jacek [przekł.] - patrz: Václav Havel: Zaoczne przesłuchanie. Rozmowy z Karelem Hvížďalą. Warszawa: Nowa 1989; Milan Kundera: Życie jest gdzie indziej. – uw
 ▬ Illg Jacek - patrz: Maciej Prażak; Maciej Prażek [pseud.] – uw [zapisy błędne {SP135}]
 ▬ Illg Jerzy [red.] - patrz: Ignacy Tokarczuk: Wytrwać i zwyciężyć. Biblioteka Spotkań 1987. – uw
 ▬ Illg Jerzy [zebrał i do druku podał] - patrz: Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim. Warszawa: Pokolenie 1988. – uw
 ▬ Ilski Zdzisław [oprac.] - patrz: Sfałszowane „wybory” do rad narodowych, Wrocław czerwiec 1988. Wybór tekstów i dokumentów. Wrocław: Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej 1989. – uw
 ▬ Iłłakowiczówna Kazimiera: „kiedy przebije się źródło napiją się wszyscy…”. Wybór wierszy.
Tarnów: b.w. [Referat Duszpasterstwa Młodzieży], 1983.
A5, okł. kart., [2],VIII,222 s., off. z masz., [c. 260 zł].
Szósty Diecezjalny Konkurs Recytatorski [na IV s. okł.].
Wstęp i oprac.: ks. Zbigniew Adamek. Oprac. graf.: Andrzej Trybulski.
BWTUS, WSD T-w – uw – MM
 opis książki Iłłakowicz Kazimiera I.: Opowieść o moskiewskim męczeństwie. Złoty wianek.
Warszawa: F. Hoesick, 1927.
17 cm, 107,[2] s,
– uw
Iłłakowicz Illakowicz Iłłakowiczówna Illakowiczowna Kazimiera Opowiesc Opowieść o moskiewskiem męczeństwie meczenstwie Zloty Złoty wianek Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Iłłakowicz Illakowicz Iłłakowiczówna Illakowiczowna Kazimiera Opowiesc Opowieść o moskiewskiem męczeństwie meczenstwie Zloty Złoty wianek Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Iłłakowicz Kazimiera I.: Opowieść o moskiewskiem męczeństwie. Złoty wianek.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł.kart., [4],7-90 s., off. z oryg. i masz., [c. 70 zł].
Przedruk z wyd. Warszawa: F. Hoesick 1927. Projekt okł. i ilustracje: Maria Filipowicz. W opisach: CD, BN, Ka, KS, BJ, Br, ST15 - błędny tytuł: …moskiewskim…
CD-575, BN-1725, BaBN-b1275927, Ka-3216, KS-1808, BJ-1352, FC-11323, Br-0868, ECS-04523, ST15-1420, Nukat-2780813 – MM
 ▬ Iłłakowicz Kazimiera [wiersze w:] Do kraju tego… Miejsce postoju 1987. – uw
 ▬ Iłowajska Irina: * * *. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMOST 1988. – uw
 ▬ Iłowajska-Alberti Irina: Uwagi wstępne. - patrz: Russkaja Mysl’. [1986]. – uw
 ▬ Iłowiecki Maciej: Granice kompromisu. - patrz w: Rubikon ’81. – uw
 opis książki Iłowiecki Maciej: Przemówienie na VI sesji Rady SDP.
Warszawa: SDP, b.r. [1981].
A5, 8 s., powiel.
Ka-5129 – op
 ▬ Iłowiecki Maciej - patrz: Krzysztof Kruk [pseud.] – uw
 ▬ Imielnicki Zdzisław [pseud.] - właśc. Andrzej Zwaniecki – uw
 ▬ Imielnicki Zdzisław [pseud.] - patrz: Edyta Podolska, Zdzisław Imielnicki: Spisek przeciwko prawdzie czyli Techniki przemocy propagandowej. Niezależna Oficyna Wydawnicza N 1 bis [1983]. – uw
 opis książki „Impresje poznańskie”.
B.m. [Poznań]: b.w., b.r. [1982].
A4, 4 s., powiel.
Tytuł nagł.
J-4214, BN-1726*[wg J] – op
 ▬ In Plus. Wydawnictwo. - patrz: Społeczny Komitet Nauki. Wydawnictwo In Plus. In Plus; moran [19]’89. – uw
 ▬ In Plus. Wydawnictwo. Warszawa.
- Hannah Arendt: Władza rewolucyjna i jej wrogowie; Myśli o polityce i rewolucji; Raymond Aron: Machiavelli i Marks. [19]’86. Lektury studenckie; zeszyt 2;
- Jan Autor: Strajk nauczycieli Lubelszczyzny: 19 XI - 3 XII 1981. 1987 [na okł.: 1988]. Archiwum Solidarności; Tom 20;
- Mikołaj Bierdiajew: Rosyjska idea. 1987. Biblioteka Aletheia; Tom 1;
- J[ózef] M[aria] Bocheński: Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów. 1988;
- Alina Cała: Wizerunek żyda w polskiej kulturze ludowej. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione. 1988;
- Gospodarka nakazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej. 1988;
- Szymon Jakubowicz: Bitwa o samorząd 1980-1981. 1989;
- Jakub Karpiński: Filozofia i socjologia w Polsce wobec marksizmu; Leszek Kołakowski: Komunizm jako formacja kulturalna; Agnes Heller: Moralne posłannictwo filozofa. 1987. Lektury studenckie; zeszyt 7;
- Leszek Kołakowski: Husserl i poszukiwanie pewności 1987. Biblioteka Aletheia; Tom 2;
- Leszek Kołakowski: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?; O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba; Marksistowskie korzenie stalinizmu. 1986. Lektury studenckie; zeszyt 3;
- Leszek Kołakowski: Obecność mitu. 1986;
- Krzysztof Leski: Coś, rzecz o okrągłym stole. Wyd. pierwsze. 1989;
- Maciej Łopiński, Marcin Moskit, Mariusz Wilk: Konspira czyli rzecz o podziemnej „Solidarności”. [19]’85;
- Piotr Łukasiewicz: Pogłoska i dowcip polityczny w PRL. Próby analizy socjologicznej. 1987;
- Andrzej Malewski: Empiryczny sens teorii materializmu historycznego. 1986. Lektury studenckie; zeszyt 1;
- Leszek Nowak: Władza. Próba teorii idealizacyjnej. 1988;
- Jan Patočka: Eseje heretyckie z filozofii historii. 1988. Biblioteka Aletheia; Tom 4;
- Po Czarnobylu, przed… [19]’86;
- Socjologia. 1987. Lektury studenckie; zeszyty 4-5-6;
- Jadwiga Staniszkis: Ontologia socjalizmu. 1989 [dwa wyd.];
- Marek Tarniewski: Porcja wolności. (Październik 1956). [19]85;
- Alvin Toffler: Trzecia fala. Brakujące rozdziały. 1988;
- Władza i polityka. Wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej. 1988.
– uw
 opis książki Indeksacja.
B.m. [Warszawa]: MKK – „Wola”, b.r. [1989].
A5, 11,[1] s., off. ze skł., c. 50 zł.
W nagłówku tekstu: Informacja dla Komisji Zakładowych „Solidarności”. Tekst dat.: Warszawa, dnia 22 kwietnia 1989 r.
BN-1727, Ka-3972, Nukat-4106962[BUW] – MM
 opis książki Indeksacja.
B.m. [Gdańsk]: Biuro ds. Szkolenia KKW NSZZ „Solidarność”, b.r. [1989].
A5, [2],21 s.
Do użytku wew.-związkowego.
Druk: Bydgoszcz: TNOiK.
BaBN-b1060002, Nukat-1919567 – op
 opis książki Indeksacja.
B.m. [Łódź]: ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, b.r. [1989].
A5, [2],5,[1] s., ksero z masz., c. 50 zł.
Seria: Protokóły do ustaleń Okrągłego Stołu; Zeszyt 1.
– MM
 opis książki Indeksacja – Informacja dla Komisji Zakładowych „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
A5, 10 s., off. z masz.
ST15-1421 – op
 ▬ Indyk Maria [art.] pod krypt. mi – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 opis książki Indywidualne traktaty pokojowe.
Warszawa: Ruch „Wolność i Pokój”, 1987.
A5, okł., 12 s., off. z masz., c. 70 zł.
Tytuł okł. Rys. W. Sysojew.
KN’87-70, CJ-871, J-1059, S-82/2456, BN-1728, Ka-536, BJ-1353, FC-10909, Br-0869, ECS-04253, Nukat-1718148 – op
 opis książki Informacja. 17.08.1981.
Szczecin: NSZZ „Solidarność”. KZ Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, 1981.
A5, 12 s., off. z masz.
Zawiera teksty: Uchwała Nr […] Rady Ministrów z dnia […] w sprawie podwyższenia cen detalicznych … [Projekt]; Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych przy KKP: Opinia o projekcie… (8 sierpnia 1981); Oświadczenie KKP Nr 80/81 z dn. 11.08.1981; Uchwała KKP Nr 84/81 z dn. 12.08.1981; Oświadczenie [KKP] Nr 81/81 z dn.11.08.81; Oświadczenie KKP Nr 82/81 z dn. 11.08.[81].
– MM
 opis książki Informacja dla Klubów Książki Nieocenzurowanej.
Warszawa: Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia Wolnego Słowa, b.r. [1989].
A5, 4 s., off. z masz.
ST15-1423 – op
 ▬ Informacja dotycząca wprowadzenia 5-cio dniowego tygodnia pracy. B.m.: [Bydgoszcz–Toruń]: b.w. [MKZ NSZZ „Solidarność”], b.r. [1980]. A4, 3 k., powiel. ST15-1425 – uw
 opis książki Informacja dotycząca wprowadzenia 5-cio dniowego tygodnia pracy [oraz] Podstawowe założenia wprowadzenia w 1981 r. pieciodniowego tygodnia pracy.
B.m.: [Bydgoszcz–Toruń]: b.w. [MKZ NSZZ „Solidarność”], b.r. [1980].
A4, 3,4,2,[1] k., powiel.
ST15-1424 – op
 opis książki Informacja. Dotyczy spraw organizacyjnych MKZ i Walnego Zgromadzenia Delegatow NSZZ „Solidarność” – MKZ Krakow.
B.m. [Krakow]: b.w., b.r. [1980].
A4, 4 k., powiel., off. z masz.
Tytuł nagł. Dołączona karta z: Oświadczenie Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”… Warszawa 24.10.1980 r.
ST15-1422 – op
 opis książki Informacja Komisji Interwencji i Praworządności. Lista więźniów politycznych, aktualna 30 I 1988 r.
B.m.: b.w., 1988.
A5, 7,[1] s., off. z masz.
Dodatek do pisma: Informacja Komisji Interwencji i Praworządności.
Ka-537, BJ-1355, FC-11321, BNWC-1356, Nukat-3102138 – op
 ▬ Informacja o przebiegu rozmów przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z rządem PRL w dniu 30 stycznia 1981 roku. B.m. [Toruń]: MKZ NSZZ „Solidarność”, 1981. A4, 3 k., powiel. spiryt. Podpisane: Edward Strzyżewski. ST15-1426 – uw
 ▬ Informacja o przebiegu rozmów przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z rządem PRL w dniu 30 stycznia 1981. B.m. [Toruń]: MKZ NSZZ „Solidarność”, 1981. A4, 3 k., powiel. Pod tekstem: 58. 5/2/81. 1000. Podpisane: Edward Strzyżewski. ST15-1427 – uw
 ▬ Informacja o Ruchu Wolnych Demokratów. B.m.: b.w. [ROPCiO], b.r. A4, 2 k., powiel. ST15-1428 – uw
 opis książki Informacja o stanie komunikacji społecznej w chwili obecnej.
B.m.: b.w., b.r. [po 13.II.1982].
A4, 10 s., masz. przeb.
Tytuł nagł.
J-4071*[wg Pil-758], BN-1729*[wg Pil] – op
 opis książki Informacja o wydarzeniach marcowych 1968 r.
B.m.: b.w., b.r. [wiosna 1981].
A4, 22 s., ksero z masz.
Tytuł nagł. Pod tekstem: „Uwaga! Materiał przeznaczony wyłącznie do wykorzystania w przekazie ustnym”.
IPN-2147250, SM09 s. 277 przyp. 26 – MM {egz. pochodzi z zestawu [partyjnego, służb, dziennikarskiego lub z kręgów narodowców] propagandowych tekstów antykorowskich z czasu obchodów rocznicy Marca’68 wiosną 1981 r. znalezionego w okolicach Krakowa}
 ▬ Informacja o wydarzeniach w Bydgoszczy w dniu 19.03.1981 r. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A4, 2 k., powiel. spiryt. Być może fałszywka SB-ecka. ST15-1429 – uw
 ▬ Informacja październik 87 - kwiecień 88 nr nr 1-25; Informacja nr nr 26-36; Informacja nr nr 37-55, sierpień 88 – styczeń 89. Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 25-28 sierpień 1988, Kraków. - patrz: Solidarność. Informacja październik 87 - kwiecień 88 nr nr 1-25. [1988]; Solidarność. Informacja nr nr 26-36. [1988]; Solidarność. Informacja nr nr 37-55, sierpień 88 – styczeń 89. Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 25-28 sierpień 1988, Kraków. [1989]. – uw
 opis książki Informacja w sprawie wolnych sobót [oraz] Uchwała Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy.
Bydgoszcz: MKZ NSZZ „Solidarność”, 1981.
A5, [4] s., off. z masz.
Podpisano: Bydgoszcz dnia 16 stycznia 1981 r.
ST15-1430 – op
 opis książki Informacja w sprawie zajść ulicznych jakie miały miejsce 31 sierpnia 1982 roku w Lubiniu. Odpis.
B.m. [Warszawa]: Agencja Informacyjna „S” AIS, b.r. [1983].
A4, 4 s., hektogr.
Agencja Informacyjna „S” AIS. Dodatek do nr 4.
Tytuł nagł.
J-4215*[wg Pil-759], BN-1730*[wg J*], BNWC-24 – op
 opis książki Informacje o konflikcie i akcji strajkowej w WSI Radom.
B.m.: b.w., b.r. [po 13.XI.1981].
A5, 38 s., off. z masz.
Przedruk kilkudziesięciu dokumentów z okresu 25.X.-12.XI.1981 r. Zgodność wszystkich dokumentów potwierdzona przez Stanisława Karczmarzyka.
BJ-3087, FC-8748, ST15-1431[? + 16 s.] – MM
 opis książki Informator.
B.m.: Archiwum Wschodnie, b.r.
15 s.
Hoo99/177 – op
 opis książki Informator adresowy i telefoniczny. Komitety Obywatelskie; Biura Poselsko-Senatorskie OKP; Obywatelski Klub Parlamentarny.
Warszawa: Komitet Obywatelski przy NSZZ „Solidarność”. 1989.
A5, 3-100 s.
Ka-5019 – op
 opis książki Informator adresowy i telefoniczny. Komitety Obywatelskie; Biura Poselsko-Senatorskie OKP; Obywatelski Klub Parlamentarny.
Warszawa: b.w., 1990.
21 cm, 144 s.
Tytuł okł. U dołu okł.: Warszawa 17 marca 1990.
Nukat-3403441 – uw
 opis książki Informator adresowy i telefoniczny. Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.
Warszawa: b.w., 1990.
21 cm, 16 s.
Oprac. Zespół ds. kontaktów z Komitetami Obywatelskimi. Tytuł okł. U dołu okł.: Warszawa 24 lipca 1990.
Nukat-3408300 – uw
 opis książki Informator adresowy i telefoniczny partii politycznych w Polsce i na świecie.
Warszawa: b.w., 1991.
21 cm, 31 s.
Krajowy Komitet Obywatelski, Konferencja Komitetów Obywatelskich.
Tytuł okł. U dołu okł.: Warszawa 26 maja 1991. Okł. wliczona w paginację.
Nukat-3408280 – uw
 ▬ Informator. Archiwum Wschodnie. - patrz: Archiwum Wschodnie. Informator. 1990. – uw
 opis książki Informator Biura Prasowo-Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze.
Warszawa: Biuro Prasowo-Informacyjne NSZZ „Solidarność”, b.r.
25 s.
Przygotowały: Beata Cieplowska-Kowalczyk, Małgorzata Kincbok, Magdalena Winiarczyk. Zawiera telefony i krótkie informacje o Regionie Mazowsze.
Hoo99/177 – op
 ▬ Informator Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka”. Luty-marzec 1989. Kraków: Duszpasterstwo Akademickie „Beczka”, 1989. A5, 2 s. FC-46823*[wg WMN] – uw
 ▬ Informator. Konfederacja Polski Niepodległej. [Warszawa]: Akademicka Organizacja KPN „Orzeł Biały”, [wiosna] 1989. A5, 4 s., off. z masz. ST15-1432, Nukat-4165252 – uw [zaliczono do czasopism – BNWC-1396, ST15C-569, Nukat-4392982] - MM
 opis książki Informator kulturalny.
Warszawa: Komisja Kultury przy NSZZ „Solidarność” reg. Mazowsze, b.r. [kwiecień 1981].
A5, 8 s., off. z masz.
Br-0870, ST15-1433, Nukat-3419604[BUW], BaBN-Czasopisma polskie niezależne 1976-1990 – MM
 opis książki Informator kulturalny.
Warszawa: Komisja Kultury NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, b.r. [jesień 1981].
A5, [1],15 s., off. z masz.
Hoo99/177, BJ-3189, FC-10361, Br-0871, ST15-1434, BaBN-Czasopisma polskie niezależne 1976-1990 – MM [stempel: Archiwum Zakładu Historii Ruchu Zawodowego]
 opis książki Informator kursu dla działaczy NSZZ „Solidarność”.
Rzeszów: NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego, b.r. [1981].
A5, 3,[1] s., off. z masz.
ST15-1435 – op
 opis książki Informator NZS dla 1 roku.
Warszawa: NZS SGGW, 1981.
A5, 17 s.
Ka-5215 – op
 opis książki Informator NZS WSI Opole. Kim jesteśmy.
Opole: [NZS WSI], b.r., [po 25 maja 1981].
A5, 12 s., off. z masz.
Powiel. w DW WSI, zam.70/81 200 egz.
– MM
 ▬ Informator o NZS. - patrz: Niezależne Zrzeszenie Studentów. Informator o NZS. Katowice: Redakcja pisma NZS UŚl. Kwadrans; druk: Wydawnictwo Polskie [1988]. – uw
 opis książki Informator strajku studentów.
B.m.: b.w., b.r., [po 13 listopada 1981].
A5, 6,[1] s., off. z masz.
[Dotyczy strajku w Wyższej Szkole Studentów w Radomiu w listopadzie 1981 r.]
– MM
 ▬ Inga [oprac.] [właśc. Iwona Smolka] - patrz: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982. – uw
 ▬ Inglot Mieczysław - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 opis książki Inny Gorbaczow. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1989.
A5, okł.kart., err., 50,[1] s., off. z skł., [c. 1400 zł].
Autorzy tekstów: Anne Coldefy-Faucard, Virginie Coulloudon, Thierry Garcin, Pierre Lorrain, Laurent Migairou, Jean-Marc Negrignat, Thierry Pecles, Sabine Renault-Sabloniere, Pierre Rigoulot, Francoise Thom, Guy Vair, Ilios Yannakakis. Tytuł oryg.: Un autre Gorbatchev. Tłumaczenie: M [krypt.].
BN-1731, Ka-539, Hoo99/177, HN-001898502, BJ-1356, FC-10903, Br-0872, ECS-00377, ST15-1436, Nukat-600323 – MM
 opis książki Instrukcja dla Skarbnika Komisji Zakładowej.
Łódź: NSZZ „Solidarność” - Region Ziemi Łódzkiej 1981.
A5, [1],19 s., off. z masz.
– MM
 opis książki Instrukcja dla Skarbnika Komisji Zakładowej.
Warszawa: NSZZ „Solidarność” – Region Mazowsze, 1981.
A4, okł. kart., [2],19,[9] s., off. z masz.
Nakł. 4000+4 egz.
ST15-1437, Nukat-4217130 – op
 opis książki Instrukcja dla skarbnika komisji zakładowej.
Warszawa: Wydawnictwo „Solidarność” Region Mazowsze 1990.
28 s.
Hoo99/177 – uw
 opis książki Instrukcja dla skarbnika organizacji uczelnianej (OU) NZS.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 8 k., powiel.
ST15-1438 – op
 opis książki Instrukcja Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Co musi wiedzieć każdy członek Obwodowej Komisji Wyborczej.
B.m. [Kraków]: Małopolski Komitet Obywatelski Solidarność, b.r. [1989].
A4, 4 s., ksero z masz.
Dotyczy wyborów 4 czerwca 1989 r.
– MM
 ▬ Instrukcja NK/003/47. – patrz: [Czterdzieści pięć] 45 zasad zniewolenia; Niezwykła biała plama. 45 zasad zniewolenia; Tajna instrukcja dla ambasady sowieckiej. – uw
 ▬ Instrukcja nr 1: na wypadek strajku generalnego [oraz] Instrukcja nr 2: Na wypadek stanu wyjątkowego [oraz] Instrukcja nr 3: Na wypadek interwencji z zewnątrz. Gdańsk: MKZ NSZZ „Solidarność”, 1981. A4, 2 k., ksero z masz. ST15-1439 – uw
 ▬ Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. - patrz: Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. – uw
 ▬ Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”. - patrz: Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”. – uw
 ▬ Instrukcja organizacji i zliczania lokalnego pomiaru frekwencji. B.m.: b.w., b.r. [1985]. A4, 2,[1] k., masz. przeb. Podpisał: Konrad Bieliński. Dot. akcji „5 minut” w czasie wyborów 1985 r. ST15-1440 – uw
 ▬ Instrukcja strajkowa Krajowego Związku Strajkowego NSZZ „Solidarność” z dnia 25.03.1981 r. B.m. [Kielce]: b.w., 1981. A4, [2] k., powiel. Podpisane: Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” (Gdańsk). Za zgodność: Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. ST15-1441 – uw
 ▬ Instrukcja strajku generalnego. Toruń: Prezydium Zarządu Regionu, b.r. [1981]. A4, 3 s., powiel. ST15-1442 – uw
 ▬ Instrukcja w sprawie gospodarki finansowej, dokumentacji i ewidencji Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”. - patrz: A.S. [oprac.]: Instrukcja w sprawie gospodarki finansowej, dokumentacji i ewidencji Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”. B.m. [Wrocław]: b.w. [Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność”] b.r. [1981]. – uw
 opis książki Instrukcja wyborcza ważna w pierwszych wyborach do władz NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej.
B.m. [Gdańsk]: Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, b.r. [1980].
A5, 4,2 s., off. z masz.
Dołączono dwustronicowy tekst przewodni zatytułowany: Pierwsze wybory. – dat.: Gdańsk, dn. 17.11.80. – zawierający m.in. podział mandatów poszczególnych wydziałów stoczni na Zebranie Zakładowe i do Komisji Zakładowej.
– MM
 ▬ Instrukcja wyborcza. Załącznik do ordynacji wyborczej. B.m. [Bydgoszcz]: b.w., b.r. [1980]. A5, 3 s., off. z masz. Pod tekstem: Bydgoszcz, dnia 10.11.1980 r. ST15-1443 – uw
 opis książki Instrukcja zachowania się w czasie śledztwa w UB.
B.m.: b.r., b.r.
A6, III-XXII s.
ECS-04559 – op
 ▬ Instytut Europy Wschodniej. Seria Sowietologiczna.
- nr 2 - Boris Bażanow, George R. Urban: Śmierć Lenina. Walka o władzę. Powiew 1984.
– uw
 opis książki Inteligencja, „Solidarność”, władza.
B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil; Ruch Społeczny Solidarność, b.r. [luty 1986].
A6, okł.kart., 145 s., stdr. z oryg., [c. 300 zł].
S. 145 na III s. okł. Zawiera teksty: Andrzej Walicki: Myśli o sytuacji politycznej i moralno-psychologicznej w Polsce; Waldemar Kuczyński: W tym największy jest ambaras…; Jan Józef Lipski: W odpowiedzi Andrzejowi Walickiemu; Krzysztof Pomian: „Pon się boją we wsi ruchu”; Andrzej Walicki: Odpowiedź moim krytykom; Jakub Karpiński: Wiktimologia[!] polityczna; Stefan Kisielewski: O fałszywych słowach i fałszywych nadziejach; Marcin Król: W poszukiwaniu racjonalnej nadziei; Jerzy Holzer: O próbach, błędach, intelektualistach i pokorze; Leszek Kołakowski: Winni (Solidarność) i niewinni (PZPR); Jerzy Surdykowski: Nic nowego, niestety. Przedruk z: Aneks 1984 nr 35 s. 151, 82-150; nr 36 s. 12-49; 1985 nr 37 s. 3-38.
K-1938, G-86/100, CJ-872, J-1064, BN-1735, Ka-3217, BJ-1360, FC-10906, Br-0877, ECS-04484, ST15-1444, Nukat-2802496 – MM
 ▬ Inteligencja, „Solidarność”, władza. - analogiczny zestaw tekstów opublikowano pt.: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]. – uw
 opis książki Internowani. Białołęka 2. Ośrodek internowania działaczy Regionu Mazowsze, Białołęka 1982.
B.m. [Łódź]: Niezależne Studio Fotograficzne „ŁÓDŹ”, kwiecień 1983.
19 cm, 19 fot. + s. tyt. w kart. obw., c. 400 zł.
Nr katalogowy 002.
Album fotograficzny tego reportażu poświęcamy wszystkim więzionym za Solidarność - Wydawcy. W reportażu udział wzięli: Adam Michnik, Maciej Zębaty, Maciek Nowicki, Konrad Bieliński, Marek Borowik, Zbigniew Sarada, Jarosław Guzy, Bogarczyk, Litwiński i inni. [posiadane dwa egz. różnią się częścią ujęć].
BŁ-155, BN-4204*[wg BŁ] – MM
 opis książki Internowani. Białołęka ’82.
B.m. [Warszawa]: CDN, b.r. [1982].
18,5 x 14,5 cm, teczka 20 numerowanych zdjęć, [c. 400 zł].
Fotografie bez białego marginesu. Wewnątrz okładek teczki spis wszystkich fotografii z objaśnieniami. Zdjęcie L. Wałęsy i dedykacja: Lechowi, w imieniu Bohaterów tego reportażu i wszystkich więzionych za „Solidarność” ofiarują autorzy i wydawcy.
Pil-769, K-1940, G-82/99, J-1065=J-1068*[wg Pil-769], BN-1738=BN-1739*[wg Pil], BaBN-b1275940, BaBN-b1275941[2 s. + 20 fot.], BJ-1361, FC-10776, Ka-3218, Br-0878, ECS-00379, Nukat-3408200 – MM
 opis książki Internowani. Białołęka ’82.
B.m. [Warszawa]: CDN, b.r. [1982].
18,5 x 14,5 cm, teczka 20 numerowanych zdjęć, [c. 400 zł].
Wewnątrz okładek teczki spis 19 fot. z objaśnieniami. Jedno zdjęcie nieopisane. Zdjęcie L. Wałęsy i dedykacja: Lechowi, w imieniu Bohaterów tego reportażu i wszystkich więzionych za „Solidarność” ofiarują autorzy i wydawcy.
ST15-1445 – op
 opis książki [Internowani. Białołęka ’82].
B.m.: b.r., b.r.
18 x 14 cm, 20 numerowanych zdjęć w kopercie, [c. 300 zł].
Fotografie z tych samych numerowanych negatywów co w wyd. CDN [1982] częściowo nieco inaczej kadrowane. Fotografie mają białe marginesy. Brak tekstów informacyjnych.
– MM
 opis książki Internowani. Białołęka ’82.
B.m. [Warszawa]: CDN, 1982.
13 x 9 cm, teczka papier., 20 numerowanych zdjęć.
Na okł. teczki pieczęć: „Solidarność” zwycięży.
BJ-1362, FC-10777[brak k. 12 i 14], ST15-1446 – op
 opis książki [Internowani. Białołęka ’82].
B.m.: b.w., b.r. [1982].
14 x 9 cm, teczka 20 numerowanych zdjęć.
Opis umowny.
BJ-1363, FC-10778 – op
 opis książki Internowani. Białołęka ’82. [Wyd. 3].
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1983].
10,5 x 7,5 cm, teczka 21 zdjęć.
Reprodukcja wyd. CDN.
K-1939*, G-82/173, J-1067, BN-1736*[wg J], KJ-193*[wg J] – op
 opis książki Internowani. Białołęka ’82.
B.m.: RO NZS, b.r. [1983].
15 x 10,5 cm, [9] odb. fot. oraz [1] k. A4 powiel.
J-1066*[wg Pil-767], BN-1737*[wg Pil] – op
 opis książki Internowani, marzec, Polska.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 6 s.
Ka-3928 – op
 ▬ Patrz również wydania opisane pod tytułem: Białołęka [19]’82. Reportaż z obozu internowania; Reportaż z obozu internowania - Białołęka ’82. – uw
 ▬ Internowany [pseud.] - patrz: Wirski Zbigniew – uw
 opis książki Internowany [pseud.]: Pierdzielada.
Mielęcin: NOWI; Biblioteka Z.K. Mielęcin, [marzec 1982].
A5, 8 s., rękopis, 30 egz.
Wg Jacek Pawłowicz: Nieznani bohaterowie. Płock 1998 cz. II s. 64 – op
 opis książki Interwencje - praworządność. Informator komisji interwencyjnych NSZZ Solidarność. Marzec 1981.
B.m. [Warszawa]: NSZZ „S” IBJ [Instytut Badań Jądrowych], 1981.
A5, okł., 39,[3] s., off z masz.
(Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ; Tom II). Biuro Interwencyjne MKZ NSZZ „Solidarność” region Mazowsze.
S-82/2763, BJ-3190, FC-10546 – op
 opis książki Interwencje - praworządność. Informator komisji interwencyjnych NSZZ Solidarność. Czerwiec 1981.
B.m. [Warszawa]: NSZZ „S” IBJ [Instytut Badań Jądrowych], 1981.
A5, okł., [2],51 s., off z masz.
(Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ; Tom III). Biuro Interwencyjne MKZ NSZZ „Solidarność” region Mazowsze.
BJ-3191, FC-10547 – op
 opis książki Inwazja.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
18 x 13 cm, teczka [12] zdjęć, [c. 120 zł].
BJ-1364, FC-10779 – op
 ▬ Inżynierowie dusz. Lwów 1939-1941 [tytuł okł.] - patrz: Michał Borwicz, Wanda Ładniewska-Blankenheimowa: Inżynierowie dusz. Lwów 1939-1941. [Gdańsk]: Kres, 1986. – uw
 ▬ Iota [pseud. – właśc. Noemi Madejska] - patrz w: Rozmowy niekontrolowane. Paryż: Instytut Literacki 1983; Jagoda Jędrychowska [pseud.]: Rozmowy niekontrolowane. Poznań: SAWW © 1990. – uw
 opis książki Iranek-Osmecki Kazimierz: Emisariusz Antoni.
Paryż: Spotkania, © 1985.
22 cm, 206,[7] s.
ISBN 2-86914-002-9.
– uw – MM
 opis książki Iranek-Osmecki Kazimierz: Emisariusz Antoni.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, 1986.
A6, okł.kart., 200 s., off. z oryg., [c. 500 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985. Na s. [3]: [słowo o autorze] - off. z masz. Na okł. pięć górnych linii grubych, dających zaczernienie góry rysunku, obcięty dół imienia w tytule. Jednolicie czarne płaszczyzny w znaku wydawnictwa na IV s. okł. [odmiana okł. najczęściej spotykana].
K-3587, G-86/101, CD-576, Ł-146, CJ-873, J-1069, BN-1741, Ka-540, KS-1811*[wg CD], BJ-1366, FC-11314, Br-0879, ECS-03746, ST15-1447, Nukat-2070341 – MM
 opis książki Iranek-Osmecki Kazimierz: Emisariusz Antoni.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, 1986.
A6, okł.kart., 200 s., off. z oryg., [c. 350 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985. Na s. [3]: [słowo o autorze] - off. z masz. Górne linie na okł. cienkie, imię w tytule w pełni widoczne. Płaszczyzny w znaku wydawnictwa na IV s. okł. wewnątrz jasne.
– MM [2 egz. różniące się jakością kartonu co powoduje inny obraz rysunku na okł.]
 opis książki Iranek-Osmecki Kazimierz: Emisariusz Antoni.
B.m. [Warszawa]: Prawy Margines Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca, b.r. [1987-1988].
A5, okł.kart., 204 s., off. z oryg., c. 800 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985.
CD-577, KN’87-245, J-1070, BN-1742, Ka-1844, KS-1812*[wg CD], BJ-1367, FC-11315, Br-0880, ECS- 04791, ST15-1448, Nukat-557491 – MM
 opis książki Iranek-Osmecki Kazimierz: Józef Piłsudski.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Głos, b.r. [1981].
A6, okł.kart., 15 s., off. z oryg., [c. 20-30 zł].
Tytuł okł.
Ł-147a, BN-1744, Ka-1123, BJ-1368, FC-11316, Br-0881, ECS-02357, Nukat-2050309 – MM [N„S” Reg. Mazowsze, KZ przy PWPiL, Al. Jerozolimskie 28 Wwa]
 opis książki Iranek-Osmecki Kazimierz: Józef Piłsudski.
B.m. [Częstochowa]: NWS [Niezależne Wydawnictwo Studenckie], 1981.
A5, okł.kart., 12 s., off. z masz.
Do użytku wew. NZS.
Tytuł okł. Zawiera także: Wypowiedzi Józefa Piłsudskiego o wojnie, dowodzeniu i o żołnierzu. Sygn. druk.: SSP„Grosik” zam.483/81 nakł. 4.000 egz.
Ł-147b, BN-1743, Ka-4747, RCz-4 – MM
 opis książki Iranek-Osmecki Kazimierz: Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945.
London: Orbis, © 1968.
23 cm, [4],322,[1] s.
Studium Polski Podziemnej.
– uw
 opis książki Iranek-Osmecki Kazimierz: Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A6, okł.kart., 320 s., off. z oryg., [c. 200 zł].
Studium Polski Podziemnej.
Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis 1968. Na s. 3-7: Józef Lichten: Przedmowa.
Ł-148, BN-1745, Ka-541, BJ-1369, FC-11317, ECS-00380, ST15-1449, Nukat-771898 – MM
 opis książki Iranek-Osmecki Kazimierz: Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945.
Warszawa: IPN, 2009.
Z archiwum emigracji; t. 2.
ISBN 978-83-7629-062-1.
– uw
 ▬ Isakiewicz Lech [oprac.]: Strach towarzysz dziennikarza. - patrz w: Demokracja. Niezależne Wydawnictwo Chłopskie 1981. – uw
 ▬ Isakowicz-Zaleski Tadeusz - patrz: Tadeusz Zaleski, Tadeusz Zaleski-Isakowicz – uw
 opis książki Isakowicz-Zaleski Tadeusz: Morze Czerwone. Wiersze.
B.m. [Kraków]: Libertas, b.r. [1987 ?].
A6, [2],30,[2] s., off. z rkps., [c. 100 zł].
KN’87-154, BK-727*[wg KN’87], J-4455*[wg BK*], BN-6247*[wg BUW], BaBN-b1280328, S-280/1614, KS-4717, Ka-4012, {BJ-5082, FC-4091[r.w. 1987] – [32] s., off. z oryg.} – op
 opis książki Iskra Wiesław: Współpraca polsko-radziecka a rozwój gospodarczy PRL.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 45 s.
Ka-4902 – op
 ▬ Iwan Jan [pseud.] - patrz: [Ukrainski informacii] Українсъкі інформацїі. Листопад 1988 – Березень 1989. Serwis ukraiński /listopad 1988 – marzec 1989/. Lublin: „Niepodległość” 1989. – uw
 opis książki Iwaniuk Wacław: Kartagina i inne wiersze. Wybór autora. Wyd. I krajowe.
Gdzieś w Polsce [Lublin]: Wolna Spółka Wydawnicza Komitywa, 1987.
A5, okł.kart., obw., [4],35,[1] s., druk ze skł., c. 500 zł.
Redakcja: Grupa Wolna Spółka Wydawnicza. Jest to druk o cechach bibliofilskich wydany w 500 ręcznie numerowanych egzemplarzy.
CD-578, CJ-874, J-1071, S-83/375, BN-1746, Ka-3219, Hoo99/177, KS-1816, [BJ-1370, FC-10908 – dr. typogr.], Br-0882, ST15-1450[nr 334, zawiera ekslibris W. Iwaniuka autorstwa S.M. Gliwy], Nukat-1393567 – op
 opis książki Iwaniuk Wacław: Podróż do Europy. Opowiadania i szkice.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1982.
22 cm, 118,[1] s.
– uw
 opis książki Iwaniuk Wacław: Podróż do Europy. Opowiadania i szkice. I wyd. krajowe.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza NZS UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego], 1987.
A5, okł.kart., 118,[1] s., off. z oryg., c. 400 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1982.
CD-579, KN’87-171, CJ-875, J-1072, BN-1747, Ka-3220, KS-1818, BJ-1371, FC-10775, ECS-01924, ST15-1451, Nukat-1154881 – MM
 ▬ Iwanow Wiaczesław Iwanowicz: Nasz język [Вячеслав Иванович Иванов: Наш язык] - patrz w: De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Iwanowska Anna: Z doświadczeń negocjacji międzynarodowych /propozycje dla „Solidarności”/ - patrz w: Sprawy związkowe. Biuletyn roboczy Zespołu Spraw Związkowych OPS-Z przy KKP NSZZ „Solidarność” pod red.: Sergiusza Kowalskiego i Jacka Kurczewskiego. Warszawa wrzesień 1981. Otwock Świerk: NSZZ „Solidarność” w IBJ 1981. Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ; Tom VII. – uw
 ▬ Iwanów Z[bigniew]: Struktury poziome.
[Szczecin: Pomorska Oficyna Studentów i Młodej Inteligencji, 1981].
Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej.
wg: Wojciech Lizak: Węgry 1956. Próba zapisu wydarzeń. Szczecin 1981, s. [56]. – uw [bibułopodobny druk SZSP]
 ▬ Iwanów Zbigniew - patrz: Demokracja. Niezależne Wydawnictwo Chłopskie 1981. – uw
 opis książki Iwańska Alicja: Niezdemobilizowani. Poznań-Warszawa 1945-1946.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1987.
A5, okł.kart., 102,[2] s., off. z masz., c. 400 zł.
145 pozycja wydawnicza.
CD-580, KN’87-268, CJ-876, BN-1748, Ka-1124[100 s.], KS-1817[mylnie przypisano W. Iwaniukowi], BJ-1372, FC-10774, Br-0883, ECS-01431, ST15-1452, Nukat-1187651 – MM
 opis książki Iwańska Alicja: Niezdemobilizowani. Poznań-Warszawa 1945-1946.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1988.
Wydanie uzupełnione o: Teresa Affeltowicz: Przedmowa. ISBN 0 85065 167 0.
Rec.: Orzeł Biały Londyn 1988 nr 1431 s. 36-38.
– uw – MM
 ▬ Iwaszkiewicz Jarosław [wiersze] - patrz w: Wykreślone strofy. Archiwum [ok. 1978]. Przemilczana Przeszłość; 2. – uw
 ▬ Izaaka Babla prawda o rewolucji bolszewickiej. Gdańsk: b.w. 1979. - patrz: [Izaak Babel] – uw
 ▬ Izabella; Siostra - patrz: Jadwiga Machowska (nazaretanka): Moje wspomnienia z lat łask i cierpień. Kraków-Lublin-Warszawa: [Spotkania] 1987. – uw
 ▬ Izdebski Andrzej - patrz: Jan Kresowiak [pseud.] – uw
 opis książki Izdebski Hubert: Spółki – czym są, a czym powinny być.
Warszawa: Wydawnictwo „Solidarność” Region Mazowsze, 1990.
18 cm, 17,[1] s.
Ośrodek Badań Związkowych.
Hoo99/177, BaBN-b1051741 – uw
 ▬ Izgojew Aleksander: O młodzieży inteligenckiej. Uwagi o jej życiu i nastrojach. - patrz w: Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej. Warszawa: Przedświt 1986. – uw
 ▬ Izgojew Aleksander Sołomonowicz: Socjalizm, kultura i bolszewizm [Александр Соломонович Изгоев (Лянде Арон): Социализм культура и большевизм] - patrz w: De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Izworska Maria Teresa S. [teksty] - patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.