Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Jar - Jaś

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 26.12.2017 r.
 
 
 opis książki Jarch Andrzej: Ośrodki zła w ofensywie. Walka ze złem. /Kontrofensywa/.
Poznań: Wydawnictwo „W służbie Bogu i Ojczyzny”, 1987.
A5, okł.kart., [3],II-VII,[2],2-169,[1],24 s., off. z masz.
{J-4355, BN-1810*[wg J] – W służbie Boga i…, A6} – MM
 ▬ Jarczewski Andrzej - patrz: Reduta Śląska: Poezja wojennej zimy. – uw
 ▬ Jarecki Andrzej patrz: - Jan Krajowiec [pseud.] – uw
 ▬ Jarewicz Aleksander [wiersze] - patrz w: [Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt] 1970 grudzień. Czy umiałeś przeżyć, zrozumieć i zapamiętać rzeczy, które Cię spotkały. – uw
 ▬ Jarmicki [błędnie w Ka-1537 - winno być Jarnicki] Bolesław - patrz: Bolesław Mieszkowicz [pseud.] – uw
 ▬ Jarmoszuk Elżbieta: Zaręczyny. - patrz w: Joanna Siedlecka [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Jarmulicz Wiktor [pseud.] - właśc. Wiesław Samecki – uw
 opis książki Jarmulicz Wiktor [pseud.]: O przedmiocie i metodzie ekonomii politycznej.
Warszawa, Wrocław: Wers, druk Solidarność Walcząca [na IV s. okł.], 1986.
A5, okł.kart., 27,[1] s., off. z masz., [c. 100 zł].
G-86/103, CJ-882, J-1112, BN-1812, Ka-563, Hoo99/178, HN-001020883, BJ-1411, FC-10263{okł. nie zadruk., błędne rozwiązanie pseud. wg BN: Wiesław Samek, tam, BaBN-b1276015 [dostęp 20170125] jest bez błędu}, Br-0910, ECS-02371, ST15-1488, Nukat-1019885 – MM
 ▬ Jarnicki Bolesław - patrz: Bolko [Bolesław] Mieszkowicz [Mieszkiewicz] [pseud.] – uw
 ▬ Jarocin ’86. (Opracowanie zbiorowe).
Warszawa: Salezjańskie Centrum Młodzieżowe; Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego[na s. red.], 1987.
A5, [2],125,[1] s.
Ka-4163, BaBN-b1082281, ECS, Nukat-2919742 – uw [wydaw. religijne, kościelne]
 opis książki Jaros Artur M.: Pożegnanie Winkelrieda [wiersze].
B.m. [Kraków]: b.w. [nakł. autora], 1986.
A5, [14] s., [13] k. luzem., masz.
KJ-209 – op
 opis książki Jaros Tadeusz: Wojenna służba harcerstwa pruszkowskiego w latach 1939-1945. Wyd. I.
Pruszków: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Harcerzy Pruszkowskich Poległych na Polach Bitew i Zamęczonych w Obozach Kaźni w latach 1939-1945, 1988.
A5, okł.kart., [5],5-50,[1] s., [4] k. tabl., off. z masz.
Projekt okł. Jerzy Blancard. Nakład 1000 egz.
BN-1813*[wg BUW], Ka-4570, Br-0911, Nukat-2255523 – MM
 opis książki Jaros Tadeusz: Wojenna służba harcerstwa pruszkowskiego w latach 1939-1945. Wyd. 2, popr. i uzup.
Pruszków: Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Krąg im. Aleksandra Kamińskiego [i in.], 2001.
– uw
 ▬ Jarosińska Izabela [red.] pod krypt. IJ – patrz: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 ▬ Jarosińska Izabela - patrz: Izabela Schumann [pseud.] – uw
 ▬ Jarosiński Marek - patrz: Uwagi do projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie: zasad reglamentacji mięsa i jego przetworów parafowanego z ramienia NSZZ „Solidarność” przez zespół roboczy reprezentowany przez: Krzysztofa Hagemajera, Marka Jarosińskiego oraz prof. J. Dietla jako eksperta. Łódź 1981. – uw
 ▬ Jarosz Jan [red.] - patrz: Przeszłość wam ręczy imionami swymi. Jednodniówka wydana w 150 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego 29 XI 1830 - 29 XI 1980. Kraków: NZS 1980. – uw
 ▬ Jaroszewicz Zofia [wiersze] - patrz w: Dwie wojny. Solidarność Wybrzeże 1982. – uw
 ▬ Jarota Maria [pseud.] - właśc. Iwona Smolka – uw
 opis książki Jarota Maria [pseud.]: Rozpad.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza „Numer Drugi”, b.r. [1983].
A5, okł.kart., 92 s., off. z masz., c. 165 zł.
Rec.: R.H. [krypt. – właśc. Roman Zimand]: Całe życie Wilonki. Kultura Niezależna 1983 nr 1 s. 51-56.
K-1963, G-83/181, CD-589, J-3179, BN-5127, Ka-1130, Hoo99/178, HN-000499304, KS-3957*[wg CD], BJ-4232, FC-5936, Br-0912, ECS-03648, ST15-1489, Nukat-870067 – MM
 ▬ Wyd. drugie ukazało się pod właściwym nazwiskiem autorki: Iwona Smolka w 1996 r. – uw
 opis książki Jarry Alfred: Ubu król czyli Polacy.
Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936.
19 cm, 179,[1] s.
Tłumaczenie z franc.: Tadeusz Żeleński (Boy). Tytuł oryg.: Ubu Roi ou les Polonais.
– uw
 opis książki Jarry Alfred: Ubu król czyli Polacy.
Kraków: Niezależna Oficyna Studentów, 1981.
A5, okł.kart., [2],75 s., off. z masz., [c. 100 zł].
Tytuł okł.: Ubu król. Na s. 1-3: Jan Błoński: [Przedmowa]. Tłumaczenie z franc.: Tadeusz Żeleński (Boy).
BK-200, BN-1814, Ka-4104, BJ-1413, FC-3584, Br-0913, ECS-03944, ST15-1490, Nukat-2154457 – MM
 opis książki Jarry Alfred: Ubu król czyli Polacy.
Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989.
Bibliofilska Edycja Miniatur.
Tłumaczenie z franc.: Tadeusz Żeleński (Boy). Zawiera wstęp: Krzysztof Teodor Toeplitz: Ubu Król i Alfred Jarry. ISBN 83-221-0483-9.
– uw – MM
 opis książki Jarry Alfred: Ubu król czyli Polacy.
Bydgoszcz: Pomorze, 1993.
Przełożył [z franc.] i przedmową opatrzył: Tadeusz Żeleński (Boy). Wprowadzenie Sergiusz Sterna-Wachowiak. Reprint wyd. z 1936 r. ISBN 83-7003-501-9.
– uw – MM
 ▬ Jarry Alfred: Ubu król czyli Polacy.
dalsze wydania:
- Kraków: Zielona Sowa, 2002. ISBN 83-7220-408-X. Arcydzieła Literatury Światowej;
- Kraków: Zielona Sowa, 2003. ISBN 83-7220-408-X. Arcydzieła Literatury Światowej;
- pod tyt.: Ubu królem. Warszawa: Czuły Barbarzyńca, 2005. ISBN 83-88612-92-1; 83-88612-91-1[błędne]. W przekładzie Bohdana Korzeniewskiego.
– uw
 ▬ Jaruga Marcin: Skutki zamachu grudniowego. - patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. – uw
 ▬ Jaryma Władysław [pseud.] – właśc. Stefan Maciejewski – uw
 opis książki Jaryma Władysław [pseud.]: Cios za cios.
B.m. [Kraków]: Miesięcznik Małopolski, 1984.
A5, okł.kart., 17 s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego; 3/1984.
S. 1 na II s. okł., koniec tekstu na III s. okł.
K-1964, G-84/163, CD-590, J-1113[c. 60 zł przekreślona i poprawiona na 50], BK-201, BN-1815, Ka-562, Hoo99/178, HN-000542932, KS-1870*[wg CD], [BJ-2498, FC-3931 - c. 50 zł], KJ-368*, Br-0914, ECS-03900, ST15-1491, Nukat-1334334 – MM
 opis książki Jaryma Władysław [pseud.]: Cios za cios.
B.m. [Kraków]: Miesięcznik Małopolski, 1984.
A5, 17,[1] s., off. lub ksero z oryg., c. 60 zł.
Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego; 3/1984.
BJ-2499, FC-3932, BaBN-II 1.992.145, KJ-369*[wg BJ] – op
 opis książki Jarząbek Kazimierz: List otwarty do I Sekretarza KW PZPR Tow. Zygmunta Najdowskiego.
Toruń: b.w., 1980.
A4, 5,[2] s., ksero z masz. i rys.
Dat.: 7.XI.1980 r.
ST15-1492 – op
 ▬ Jarzębowski Tomasz - patrz: Karol Twardowski [pseud.] – uw
 ▬ Jarzębski Jerzy [art.] pod krypt. jj – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989; [wyboru dokonał] - patrz: Witold Gombrowicz: Varia (wybór). Kraków: Kos 1981. – uw
 opis książki Jarzębowski Józef: Duchowe oblicze Traugutta.
Warszawa: Wydaw. Księży Jezuitów, 1936.
24 cm, 40,[1] s.
Odb. z: Przegląd Powszechny.
– uw
 opis książki Jarzębowski Józef, ks. BIC: Duchowe oblicze Traugutta.
[po maju] 1984.
Biblioteka Harcownika.
wg Harcownik Warszawa 1984 nr 11-12 s. 4 [ma się ukazać] – op
 ▬ Jasełka ’88. - patrz w: Eugeniusz Pasek [copyright]: Jasełka ’88. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1988 [fałszywka]. – uw
 ▬ Jasienica Paweł [pseud.] - właśc. Lech Leon Beynar – uw
 opis książki Jasienica Paweł: Pamiętnik.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura Solidarności V, b.r. [1986].
A5, okł.kart., 76 s., off. z masz., c. 350 zł.
Na s. 2: podziękowanie red. Wezwania za udostępnienie tekstu [z nr 10]. Wg red. Wezwania miał to być nr 10 tego pisma [patrz w: Tygodnik Mazowsze 1986 nr 190 s. 4].
Rec.: Quidam [pseud. – właśc. Bogdan Rogatko]: Polityka jest losem. Miesięcznik Małopolski 1987 nr 18 s. 97-99.
G-86/12, CD-591, Ł-152, J-1114, BN-1817, Ka-565, Hoo99/178, KS-1877*[wg CD], BJ-1414, FC-10264, Br-0916, ECS-02372, ST15-1493, Nukat-438988 – MM
Odmiany okł.:
– Okł. drukowana kolorem jasnobrązowym – MM;
– Okł. drukowana kolorem czarnym – MM

 ▬ Jasienica Paweł: Pamiętnik. B.m.: b.w., b.r. [1986]. 24 cm, okł.kart., [5],4-107 s., off. z masz.
CD-592, J-4357, BN-1816, Ka-3933, KS-1876, Br-0915, ECS-04158, Nukat-598761 – brak możliwości określenia typu wydania. – uw
Jasienica Paweł Pamiętnik Pamietnik 1986 Wezwanie k002559 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Jasienica P[aweł]: Pamiętnik.
B.m.: b.w., b.r. [1986].
24 cm, okł.kart., [5],4-107 s., off. z masz.
Żółto-brązowa okł. z dużymi inicjałami nazwy autora i tytułu. Na okł. pełne imię autora. Na s. 3 podziękowanie redakcji Wezwania za udostępnienie tekstu [z nr 10].
[BJ-1415, FC-10265 - AR 3634], ST15-1494 – MM
Jasienica Paweł Pamiętnik Pamietnik 1986 Wezwanie k002560 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Jasienica P[aweł]: Pamiętnik.
B.m.: b.w., b.r. [1986].
24 cm, okł.kart., [5],4-107 s., off. z masz.
Na okł. pierwsza litera imienia, nazwisko autora i tytuł pismem blokowym, analogiczne jak na s. tytułowej. Na s. 3 podziękowanie redakcji Wezwania za udostępnienie tekstu [z nr 10].
{BJ-1415, FC-10265 - AR 3694[okł. szara z tytułem]} – MM

 opis książki Jasienica Paweł (Lech Beynar): Pamiętnik. Wyd. I.
Kraków: Znak. 1989.
Sygn. cenzora: O-11. Tekst uzupełniony o: Fragment życiorysu. ISBN 83-7006-070-6.
Rec.: Jarosław Krawczyk: Podróż wstecz. Gazeta Wyborcza nr 64 AK, 16.03.1990 r., s. 8.
– uw – MM
 opis książki Jasienica Paweł (Lech Beynar): Pamiętnik. Wyd. 2.
Kraków: Znak. 1990.
ISBN 83-7006-070-6.
– uw
 opis książki Jasienica Paweł (Lech Beynar): Pamiętnik. Wyd. II.
Warszawa: Czytelnik, 1993.
ISBN 83-07-02336-X.
– uw – MM
 opis książki Jasienica Paweł: Pamiętnik.
Warszawa: Prószyński i S-ka, © 2007.
Wstęp i zakończenie Władysław Bartoszewski. ISBN 978-83-7469-612-8.
– uw

 ▬ Jasienica Paweł: Rozważania o wojnie domowej. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978. A5, okł.kart., off. z masz.
Preibisz-27, CD-593, Ka-566, Hoo99/178, HN-000397758, KS-1873=KS-1874*[wg MJ], BJ-1416, FC-10266 – brak możliwości określenia typu wydania. – uw
– Kolportowano od końca listopada 1978 r., patrz: Biuletyn IPN. 2010, Nr Specj. (112-113), s. 133-134. – O perypetiach z wydaniem tego tekstu przy protestach właścicielki praw autorskich, jednocześnie donosicielki służby bezpieczeństwa, patrz: Rozmowa z Mirosławem Chojeckim w: Niepokorni. Rozmowy o Komitecie Obrony Robotników. Relacje członków i współpracowników Komitetu Obrony Robotników zebrane w 1981 roku przez Andrzeja Friszke i Andrzeja Paczkowskiego. Kraków: Znak 2008, s. 472-473, oraz: Cezary Łazarewicz: Nesia wszystko doniesie. Podwójne życie żony Jasienicy. Polityka, 12 marca 2010.
Jasienica Paweł Rozwazania Rozważania o wojnie domowej Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1978 k002457 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Jasienica Paweł Rozwazania Rozważania o wojnie domowej Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1978 k002457 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Jasienica Paweł: Rozważania o wojnie domowej.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978.
A5, okł.kart., [1],4-61,[1] s., off. z masz.
Tytuł okł. Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. [na okł.]: październik 1978, Zlec. nr 1139; {na s. [62]}: październik 1979 [rok zapewne pomylony, bo zawartość spisu publikacji odpowiada końcowi 1978 r.]. Zlec. nr 1114. Na II s. okł. dziewięciowierszowy stempel dotyczący „copyright”. Książka spięta z pojedynczych kartek. Wysokość ramki na okł.: 166,8 mm. Wysokość kolumny druku na s. 4 razem z paginacją: 186 mm.
BN-1819, BaBN-b1276021, Br-0917, ECS-02373, ST15-1495, Nukat-852565 – MM
Odmiany:
- słaby szarożółtawy papier, karton okł. żółtawy, blok krzywo, zapewne na prostej gilotynie, przycięty, okł. nie obejmuje grzbietu - MM
- jasny ładny papier, jasny karton okł. obejmuje grzbiet - MM
Jasienica Paweł Rozwazania Rozważania o wojnie domowej Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1978 k010703 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Jasienica Paweł Rozwazania Rozważania o wojnie domowej Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1978 k010703 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Jasienica Paweł: Rozważania o wojnie domowej.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978.
A5, okł.kart., [1],4-61 s., off. z masz.
Tytuł okł. Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. październik 1978, Zlec. nr 1139. Brak druku na s. [62]. Na II s. okł. ośmiowierszowy stempel dotyczący „copyright”. Książka spięta z dwukartkowych składek. Wysokość ramki na okł.: 171,4 mm. Wysokość kolumny druku na s. 4 razem z paginacją: 173 mm.
BN-1818, ECS-04156, ST15-1496[bez stempla „copyright”], Nukat-2084017 – MM

 opis książki Jasienica Paweł: Rozważania o wojnie domowej.
B.m.: b.w., b.r.
A5, [2],5-61 s.
Ka-4646 – op
 opis książki Jasienica Paweł: Rozważania o wojnie domowej.
B.m. [Wrocław]: Wydawnictwo PRO-ZA, b.r. [1980-1981].
A4, okł.kart., 50 s., powiel., [c. 40 zł].
Tytuł okł.
S-85/1053, BN-1820, Ka-4080, KS-1875*[wg MJ], BJ-1417, FC-10267, ECS-05303, ST15-1497, Nukat-872444 – op
 ▬ Jasienica Paweł: Rozważania o wojnie domowej.
- w: Życie Literackie. 1984.
– uw
 opis książki Jasienica Paweł: Rozważania o wojnie domowej. Wyd. I.
Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1985.
20 cm, 125,[2] s.
ISBN 83-08-01350-3. Sygn. cenzora: L-11-13.
Rec.: A.: Ostatnia książka, ostatnie słowo. Kierunek 1986 nr 1 s. 16-17; B. Piecz [pseud. – właśc. Julian Radziewicz]: Rekomendacje. Książki dobre, choć ocenzurowane… Edukacja i Dialog 1986 nr 2 s. 47-48; Erazm Spasowicz: Rewolucja, odpowiedzialność, polityka. Ogniwo 1986 nr 32 s. 7-9; Piotr Gazda [pseud. – właśc. Włodzimierz Pawłowski]: Pochwała umiaru. Metrum 1988 nr 4 s. 43-57.
k002585 – uw – MM
 opis książki Jasienica Paweł: Rozważania o wojnie domowej. Wyd. 2.
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989.
ISBN 83-08-01350-3.
– uw
 opis książki Jasienica Paweł: Rozważania o wojnie domowej. Wyd. 4.
Warszawa: Czytelnik, 1993.
ISBN 83-07-02314-9.
– uw
 opis książki Jasienica Paweł: Rozważania o wojnie domowej.
Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008.
Posłowie: Aleksander Hall. ISBN 978-83-7469-660-9.
– uw
 ▬ Jasiewicz Krzysztof: Przemiany świadomości społecznej Polaków 1979-1983. - patrz: Świadomość społeczna Polaków. Akces, Kos 1986. – uw
 ▬ Jasiewicz Krzysztof - patrz: K. Krzywicz [pseud.] – uw
 ▬ Jasińska Aniela: „Mówiłem ja Kasi wczora…”. - patrz w: Kontury. Tel-Aviv, 1988. I. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Kraków: Wydaw. „X” 1989. – uw
 ▬ Jasińska Elżbieta - patrz: Maria Wirska [pseud.] – uw
 ▬ Jasiński Andrzej [pseud. - właśc. Andrzej Wroński] [oprac.] - patrz: Głos zwyciężonych. Dokumenty: prasa z Powstania Listopadowego. Warszawa: Głos 1980. – uw
 ▬ Jasiński Bronisław: Kobieta na rynku pracy. - patrz: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 opis książki Jasiński Mirosław, Spychalski Mirosław: Opowieść heroiczna.
Wrocław: Wydawnictwo Kret; Ruch Społeczny Solidarność, © 1989.
A5, okł.kart., 79,[1] s., off. z masz., c. 800 zł.
Ilustrował Stanisław Małopolski. Zawiera opowiadania M. Jasińskiego: Skarb Montezumy; Opowieść heroiczna; Hindenburg [pierwodruk: Kontur 1988 nr 1 s. 19-30]; Esej - oraz M. Spychalskiego: Niemcy [pierwodruk: Przegląd Polski = Polish Review. Nowy Jork, 26.I.1989, s. 10-11]; Dzień pierwszy [pierwodruk: Przegląd Polski = Polish Review. Nowy Jork, 11.II.1988, s. 10]; Być (Ali i Krzyśkowi Winnickim); Święty Jerzy; Przystanek przy Sienkiewicza [pierwodruk: Kontur 1988 nr 1 s. 33-41, 45].
Rec.: Piotr Bratkowski: Debiut mało konwencjonalny. Obieg bez cenzury 1990 nr 1/2(4/5) s. 7-8; A.K. [krypt. - właśc. Alina Kowalczykowa]: Z obiegu niezależnego. Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 135-136.
CD-594, BN-1821, Ka-564, KS-1884, BJ-1418, FC-10274[błędnie: 80 zł], Br-0918, ECS-00388, Nukat-1429065 – MM
 ▬ Jasiński Tadeusz [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Jasiukowicz Stanisław - patrz: Antoni Lenkiewicz: Stanisław Jasiukowicz (1882-1950 ?). Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej [1989-1990]. – uw
 opis książki Jaskuła Zdzisław: Dwa poematy.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWa, październik 1977.
A4, okł.kart., 11,[1] k., err., powiel. spiryt.
Tytuł okł. Zawiera teksty: Wieczór autorski w większym mieście; Odwołany wieczór autorski w większym mieście.
CD-595, BN-1822, KS-1889, BJ-1419, FC-10273, ST15-1498, Nukat-1531362[BUŁ] – op
 opis książki Jaskuła Zdzisław: Dwa poematy.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1977].
A4, okł., 15 k., masz. przeb.
Za: Niezależna Oficyna Wydawnicza, październik 1977.
ST15-1499 – op
 ▬ Jaskuła Zdzisław: Głosy.
B.m. [Łódź]: b.w., 1972.
A5, okł.kart., 26,[2] s., off. z masz.
Okł. niezadrukowana. Tomik z dedykacją autora dla Ewy Zbrońskiej. [Wydrukowano w nakł. ok. 500 egz. z okazji wieczoru poezji w klubie studenckim w Łodzi przy ul. Jaracza 7 w poligrafii oficjalnej organizacji młodzieżowej bez wymaganych prawem pozwoleń. Władze zareagowały po swojemu już po rozkolportowaniu nakładu.]
– uw – MM
 opis książki Jaskuła Zdzisław: Odwołany wieczór autorski w większym mieście.
B.m.: b.m., b.r. [1977].
8 k.
KS-1890*[wg MJ], Br-0921[fot.] – op
 opis książki Jasna Góra 17-18 IX 1988.
Poznań: Agencja Fotograficzna Oddział Poznań; Solidarność Walcząca, 1988.
12,5 × 18 cm, [10] k. odb. fot., c. 400 zł.
J-4356, BN-1823*[wg J], ST15-1500 – op
 opis książki Jasnogórska Królowa Polski. Misteria.
Jasna Góra: b.w., 1982.
A5, okł.kart., [3],2-198 s., off. z masz.
K-1965, J-115*[wg K], BN-1824*[wg K], WSD T-w – MM
 ▬ Jasnowski Józef [red.] - patrz: Napaść sowiecka i okupacja polskich ziem wschodnich (wrzesień 1939). – uw
 opis książki Jaspers Karol: Problem winy.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, styczeń 1982.
A5, okł.kart., 67 s., off. z oryg., c. 80 zł.
Biblioteka Krytyki.
Tytuł okł. i nagł. Przed tekstem jedna k. czysta. Przekład i wstęp: Jan Garewicz. Tytuł oryg.: Schuldfrage . Przedruk z: Etyka 1979 nr 17.
G-82/103, {K-1966, J-1116 – błędnie nazw. tłum.: Carewicz}, BN-1825, Ka-1131, ECS-02376, ST15-1501[okł. miękka], Nukat-723379 – MM
Odmiany okł. i oprawy:
- okł. kartonowa, składki spięte zszywkami w poprzek grzbietu przez karton okł. – MM
- okł. papierowa, składki spięte jedną zszywką w poprzek grzbietu pod okł. – MM
 opis książki Jastak Hilary: Homilia wygłoszona w czasie Mszy Św. w Stoczni Gdyńskiej dn. 17.08.1980 o godz. 11.00 oraz w porcie o godz. 13.00.
B.m.: b.w., 1980.
A4, [2],3,[2] s., ksero z masz.
Na s. [1]: Wprowadzenie do Liturgii Eucharystycznej w niedzielę…
ST15-1502 – op
 opis książki Jastak Hilary: Homilia wygłoszona w niedzielę XXIII zwykłą - 7.09.1980 r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A5, [1],3 s.
Tytuł nagł.
BN-1826 – op
 opis książki Jastak Hilary: Homilia wygłoszona w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Stoczni Gdyńskiej im. Komuny Paryskiej, dnia 15.08.1981 r. – godz. 8.30.
B.m.: b.w., 1981.
A5, [2],2-3 s., off. z masz.
Na s. [1]: Wprowadzenie do Liturgii Św. w uroczystość Wniebowzięcia N.M.Panny.
ST15-1502 – op
 ▬ Jastrun Mieczysław [wiersze] - patrz w: Wykreślone strofy. Archiwum [ok. 1978]. Przemilczana Przeszłość; 2. – uw
 opis książki Jastrun Tomasz: Biała łąka. Dziennik poetycki: 9 listopada - 23 grudnia 1982 roku.
B.m. [Warszawa]: Tygodnik Wojenny, b.r. [1983].
A6, okł.kart., [32] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Biblioteka Tygodnik Wojennego. Wiersze krążące w odpisach drukujemy bez wiedzy i zgody Autora [na II s. okł.].
Tytuł okł. Zawiera 39 wierszy. Część opisów błędnie traktuje numerowanie wierszy jako paginację. Na I-III s. okł. grafiki, na III s. sygn. grafika: BER 83.
Rec.: Poetyka grypsu. Nowy Zapis 1983 nr 6 s. 111-113; Pseudonim [właśc. Włodzimierz Bolecki]: Arka 1984 nr 7 s. 73-74; W.B. [krypt. - właśc. Włodzimierz Bolecki]: Poezja polska po 13 grudnia 1981 r. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 204-205.
K-1967, G-83/182, CD-596, J-1117, BN-1827, {Ka-567, HN-000499291 - 39 s., błędnie}, KS-1899, {BJ-1420, FC-10281, ECS-02381, Nukat-969852 - 39,[1] s., błędnie}, Br-0922, ST15-1504[mylna sygn. graf. BER 85] – MM
 opis książki Jastrun Tomasz: Czas pamięci i zapomnienia. Wiersze z różnych lat.
Warszawa: Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy; Przedświt, 1985.
21x10 cm, okł.kart., obw., 58,[2] s., off. ze skł., c. 150 zł.
Zawiera: Węzeł polski; Nauka mówienia; Na skrzyżowaniu Azji i Europy; Biała łąka; Czas pamięci i zapomnienia; Wiersze z ostatniej chwili.
Rec.: A.S. [właśc. Andrzej Szulc]: Smutny kronikarz. Wybór 1985 nr 4 s. 1.
K-1968, G-85/117, CD-597, J-1118, BN-1828, Ka-568, HN-000499298, KS-1903, [BJ-1421, FC-10282 – brak obw., błędnie: off. z masz.], Br-0923, ECS-00389, ST15-1505, Nukat-1089265 – MM
 opis książki [Jastrun Tomasz] Te Jot [pseud.]: Na skrzyżowaniu Azji i Europy.

Masz. przeb. [różne wersje].
Rec.: Noworoczne myśli o poecie, który wybrał kryptonim „Te Jot”. Nowy Zapis 1983 nr 4-5 s. 113-115.
G-82/262*, J-4072*[wg Wezwanie nr 2/3 s. 118], BN-1832*[wg J], BaBN-b1276035, BaBN-b1377458, KS-1897*[wg MJ*], BJ-1424[+ uwagi], FC-10275, FC-36794*[wg BaBN] – op
 opis książki [Jastrun Tomasz] Te Jot [pseud.]: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. [Wyd. 1].
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1982].
A5, okł.kart., [34] s., stdr. z masz., [c. 50-75 zł].
Do części nakładu dodano ulotkę Nowej, A6, powiel.: Do czytelników. - informującą o warunkach wydawania książek w początkach stanu wojennego i cenach na wydawnictwa wcześniejsze. W bloku broszury do ośmiu kart A4 złożonych w grzbiecie dodano po s. [4] kartę A5 ze śródtytułem: 13 grudzień 1981 – marzec 1982.
{K-1970, CD-599, BN-1830, KS-1898 - [32] s.}, G-82/263, J-1120, Ka-38{[36] s., błędny tytuł: Na skrzyżowaniu Europy i Azji}, BJ-1423, FC-10276, ECS-02396, ST15-1506, Nukat-1846037 – MM [dwie odmiany ulotki z różnych matryc]
 opis książki [Jastrun Tomasz] Te Jot [pseud.]: Na skrzyżowaniu Azji i Europy.
Kraków: „Obserwator Wojenny”, październik 1982.
A5, okł., [2],33 s., powiel., [c. 50 zł].
Biblioteka Obserwatora Wojennego.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Tygodnika Wojennego 1982 [!?].
K-1969, G-82/264, CD-598, BK-651, J-1119, BN-1829, Ka-4106, KS-1896, BJ-1422, FC-3585, KJ-210, Br-2871, ECS-05040, Nukat-750427 – MM
 opis książki Jastrun Tomasz: Na skrzyżowaniu Azji i Europy.
B.m. [Warszawa]: Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy; Wydawnictwo Przedświt, 1983.
A5, okł.kart., 47,[1] s., off. ze skł., c. 110 zł.
Papier i druk w kilku kolorach. Zawiera 60 wierszy pisanych od lat 70-tych do września 1982. Na okładkę i ilustracje wykorzystano akfafortę[!] Henryka Wańka z roku 1969.
Rec.: Jacek Zielony: Książki z trudem zdobyte. Tu, Teraz 1983 nr 21 s. 9; Albin Oliwa [pseud. - właśc. Ryszard Holzer]: Książki z kolportażu. Verbum 1984 nr 4/5 s. 41-42; Cezary Stolarczyk: Zapada zmierch. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 2/75 s. 42-45; Stanisław Barańczak: Skrzyżowanie. w: tegoż: Przed i po. Londyn: Aneks 1988.
K-1971, G-83/183, CD-600, J-1121, BN-1831, Ka-569, KS-1900, [BJ-1425, FC-10277 – błędnie: off. z masz.], Br-0924, ECS-04359, ST15-1507, Nukat-413680 – MM
 opis książki Jastrun Tomasz: Na skrzyżowaniu Azji i Europy.
B.m.: b.w., b.r. [1984].
A5, 46 s., hektogr., c. 80 zł.
J-1122*[wg Pil-813], KS-1902 – op
 opis książki Jastrun Tomasz: Od prawie dwustu lat. Fast zweihundert Jahre schon.
Berlin: Veto Verlag, 1988.
Wybór i posłowie: Zbigniew Dominiak. ISBN 3-89211-007-7.
– uw – MM
 ▬ Jastrun Tomasz: Regulamin. [wiersz] - w: Jan Józef Lipski: Etos opozycji. Kraków: Wydawnictwo Świt; RDA 1985. – uw
 opis książki Jastrun Tomasz: W złotej klatce. Notatnik amerykański. Wyd. I.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, czerwiec 1988.
A5, okł.kart., 87,[1] s., off. z masz., c. 450 zł.
Rec.: Karaluchy i kolory. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1988 nr 35(162) s. 6; Paweł Berłowski: Podróż sentymentalna. Res Publica 1989 nr 2 s. 128; [nawiąz.] Anna Mieszczanek: Nie ma emigracji. Karta 1989 nr 7 s. 8; Juliusz Jarosławski [pseud. - właśc. Sławomir Mazurek]: Z nowego świata. Kultura Niezależna 1989 nr 49 s. 105-111; Konstanty Żemojtel [pseud. - właśc. Tadeusz Żukowski]: Pozdrówcie tego waszego wodza z wąsami, czyli z rezerwatu do rezerwatu. Czas Kultury 1989 nr 9-10 s. 103-105; Agnieszka Dajbor: AMERICA, AMERICA (Wybór klatki). Brulion 1989 nr 10 s. 172-173.
CD-601, J-1123, BN-1833, Ka-570, KS-1905, BJ-1426, FC-10278, Br-0925, ECS-00390, ST15-1508, Nukat-346037 – MM
 opis książki Jastrun Tomasz: W złotej klatce. Notatnik amerykański.
Berlin: Veto Verlag, 1989.
ISBN 3-89211-008-5.
– uw – MM
 opis książki Jastrun Tomasz: Zapiski z błędnego koła.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt, 1983.
A5, okł.kart., 46 s., off. z masz. c. 115 zł.
K-1972, G-83/184, CD-602, Ł-154, J-1124, BN-1834, Ka-571, KS-1901, BJ-1427, FC-10279, Br-0926, ECS-00391, ST15-1509, Nukat-771690 – MM
 opis książki Jastrun Tomasz: Zapiski z błędnego koła.
Berlin Zach.: Pogląd, b.r. [1983-1984].
21 cm, 74,[1] s.
– uw

 ▬ Jastrun Tomasz: Życie Anny Walentynowicz. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985. A5, okł.kart., 61,[1] s., off. z masz., c. 180 zł.
K-1973, G-85/118, CD-603, Ł-155, J-1125, BN-1835, Ka-572, Hoo99/178, HN-000517292, KS-1904, BJ-1428, FC-10280, Br-0927, ECS-00392, Nukat-715649 – brak możliwości określenia typu wydania. – uw
Jastrun Tomasz Życie Anny Walentynowicz Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1985 k002465 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Jastrun Tomasz Życie Anny Walentynowicz Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1985 k002465 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
okładkatył okładki
 opis książki Jastrun Tomasz: Życie Anny Walentynowicz.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985.
A5, okł.kart., 61,[1] s., off. z masz., c. 180 zł.
W dole IV s. okł. cena: 180 ZŁ - pod grubą linią.
– MM
Jastrun Tomasz Życie Anny Walentynowicz Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1985 k002466 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Jastrun Tomasz Życie Anny Walentynowicz Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1985 k002466 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
okładkatył okładki
 opis książki Jastrun Tomasz: Życie Anny Walentynowicz.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985.
A5, okł.kart., 61,[1] s., off. z masz., c. 180 zł.
W dole IV s. okł. cena: 180 zł - nad grubą linią.
ST15-1510 – MM

 opis książki ? Jastrun Tomasz: Życie Anny Walentynowicz. Wyd. 2.
Warszawa: Agencja Artystyczna MTJ, 2011.
ISBN 978-83-7699-110-8.
– uw
 ▬ Jastrun Tomasz [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84; Ka-Zet [pseud.][oprac.]: …Póki my żyjemy ! Zbiór wierszy i piosenek regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1981-1982. Oficyna Śląska 1986; Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986. – uw
 ▬ Jastrun Tomasz publikował pod pseud.: Witold Charłamp, Smecz – uw
 ▬ Jastrząb Jerzy [pseud.] – właśc. Tadeusz Żukowski – uw
 opis książki Jastrząb Jerzy [pseud.]: Z ostatniej chwili pokoju, z pierwszych miesięcy wojny (grudzień 81 - czerwiec 82).
Poznań: Wydawnictwo Głosy, 1984.
32 s., nakład 150 egz. numerowanych.
K-1974*, G-84/164*, J-1126*[wg: Obecność Wrocław 1985 nr 11 s. 34.], BN-1836*[wg K*], KS-4861 – op
 opis książki Jastrząb Jerzy [pseud.]: Znaki czasu. Wiersze antywojenne.
Polska [Poznań]: [nakł. autora], 1982.
[32] k., masz. opraw.
KS-4860 – op
 ▬ Jastrzębiec Jerzy [pseud. – właśc. Tadeusz Żukowski] [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. – uw
 ▬ Jastrzębski Jerzy - patrz: Jan Górecki [pseud.] – uw
 ▬ Jastrzębski Marek - patrz: Józef Gajewski [pseud.] – uw
 opis książki Jastrzębski Stanisław: Pełnia dojrzewania. [Wiersze].
Siedlce: Wydawnictwo G.P. [Wydaw. im. Grzegorza Przemyka], 1988.
A5, 25 s. {[24] s. wg SWS}, off.
Na prawach rękopisu. Ilustr. Mirosław Greluk. Na s.[24] nota o autorze i posłowie.
Rec.: (lf): Być poetą… w Siedlcach. Wybór 1988 nr 20 s. 2.
PBL88-248, HN-002198234[wyd. autora], KS-1913*[wg Wybór 1988 nr 20 s. 2], SWS [tu pokazana okł.], Nukat-3009195{[27] s.} – op
 opis książki Jastrzębski Stanisław: Tylko róża… [Wiersze].
Siedlce: Wydawnictwo G.P. [Wydaw. im. Grzegorza Przemyka], 1986.
A5, [1],22 s., off. z masz., [c. 50 zł].
Na prawach rękopisu. Proj. okł. Joanna Andrzejewska. Na s. [22] nota o autorze.
CD-604, CJ-883, J-1128, BN-1839, KS-1912{[22] s.}, SWS [tu pokazana okł.] – op
 ▬ Jasudowicz Tadeusz: „Człowiek – Naród – Państwo” w nauczaniu społecznym Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. – patrz w: Odzyskiwanie ojczyzny. Warszawa: Archikonfraternia Literacka, Kuria Metropolitalna Warszawska Wydział Duszpasterstwa, 1986. Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła; [4]. Zeszyt Specjalny. – uw
 ▬ Jasudowicz Tadeusz: Historyczna misja narodu polskiego. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Archikonfraternia Literacka – Dom w Bydgoszczy. 1. 1985 s. 45-71. – uw – MM
 opis książki Jasudowicz Tadeusz: Odmowa służby wojskowej prawem człowieka.
B.m. [Toruń]: Wydawnictwo Kwadrat, b.r. [1987-1988].
A6, okł.kart., [3],2-62,XVIII,[3] s., off. z masz., c. 250 zł.
Biblioteka Przeglądu Pomorskiego.
Książka powstała przy pomocy finansowej i technicznej Ruchu „Wolność i Pokój” w Toruniu.
J-1129, BN-1840, Ka-4081, BJ-1430, FC-10268, ECS-00393, ST15-1511, Nukat-1560054 – MM
 opis książki Jasudowicz Tadeusz: W obronie dostępu Polski do morza (na tle sporu polsko-niemieckiego o prawnomiędzynarodowy status wód Zatoki Pomorskiej).
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, [19]’89.
A5, okł.kart., [2],II,116 s., off. z masz., c. 1000 zł.
Tytuł okł.: W obronie dostępu do morza.
BN-1841, Ka-573, Hoo99/178, BJ-1431, FC-10269, Br-0928, ECS-04273, ST15-1512, Nukat-592147 – MM
 opis książki Jasudowicz Tadeusz: W sprawie likwidacji Stoczni Gdańskiej.
B.m.: b.w., b.r. [1988].
A4, 6 k., masz.
ST15-1513 – op
 ▬ Jaszczur [pseud.]: Przedmowa (podp. Jelenia Góra, 6-9-84). - patrz w: Piotr Woźniak: Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia AK-owca z więzień w PRL. Warszawa: Antyk 1984. – uw
 ▬ Jaszczur [pseud.]: Wstęp do wydania krajowego. - patrz w: Gustaw Herling-Grudziński: Inny świat. Zapiski sowieckie. Warszawa: Antyk 1987. – uw
 ▬ Jaszyńska Honorata (emerytka): Wielkanoc w sierpniu. – patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. – uw
 ▬ Jaś Wędrowniczek lub Wędrowniczek Jaś [pseud. - właśc. Michał Bronisław Jagiełło] – uw
 opis książki Jaśkowski Jerzy: Był to kamuflaż propagandowy (wywiad z Jerzym Jaśkowskim).
B.m. [Gdańsk]: Druk: Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto, b.r. [koniec 1989].
A5, 4 s., off.
Wywiad dla niezależnego mies. Poza Układem. Przedruk z: Poza Układem XI.1989 nr 9.
– MM
 opis książki Jaśkowski Jerzy: Ea. Fakty i mity energii atomowej.
Warszawa: Ruch „Wolność i Pokój”, 1987.
A5, okł., 12 s., off. z masz., c. 70 zł.
Tytuł okł. Rysunek: Kaianders Sempler.
CJ-884, J-1130, BN-1842, Ka-1133, BJ-1432, FC-10270, Br-0919[fot.], ECS-04251, Nukat-2084050 – MM
 opis książki Jaśkowski Jerzy: Fakty i mity energii atomowej.
B.m.: b.w., b.r. [1987 ?].
A5, [1],13 s., powiel.
J-1131[opis na podst. ksero], Br-0920 – op
 ▬ Jaśkowski Jerzy: Fakty i mity energii atomowej.
Z niewielkimi zmianami tekst ten był drukowany anonimowo jako:
- N.N. [krypt.]: Energia atomowa. Fakty i mity. w: ABC Pismo Środowisk Uniwersytetu Gdańskiego. 1987, grudzień, nr 5 s. 2-8.
– uw
 opis książki Jaśkowski Jerzy: Źródła i skutki działania promieniowania jonizującego na człowieka.
Gdańsk: b.w. [Gdańskie Towarzystwo Naukowe], 1989.
A5, okł. kart., [5],2-3,[2],4-10,10a,11-110 s., off. z masz.
Franciszkański Ruch Ekologiczny; z. 1.
ST15-1514, Nukat-181896 – op
 ▬ JAT: Jeszcze o cenzurze w PRL. B.m.: b.w., b.r. [1978]. A4 [1] k., masz przebit. Gospodarz, nr 3. Warszawa, 25 lutego 1978 (wyimek). ST15-1515 – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.