Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Jaw - Jel

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 27.03.2020 r.
 
 
 ▬ Jawa St. [oprac.] - patrz: Stanisław Buczyński, Jan Pocek: I miłość i przymierze. Janowi Pawłowi II chłopi polscy. Lublin: Wydawnictwo Wiejskie im. Wincentego Witosa 1987. – uw
 ▬ Jawień Andrzej [pseud.] - właśc. Karol Wojtyła – uw
 ▬ Jawień Andrzej [pseud.]: Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa, przechodząca chwilami w dramat.
- w: Znak 1960 nr 12/78 s. 1564-1607.
– uw
 opis książki Jawień Andrzej [pseud.]: Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa, przechodząca chwilami w dramat.
Kraków: Znak, 1960.
20 cm, okł.kart., 46 s.
Odbitka z mies. Znak 1960 nr 78. Sygn. druk.: Zam. nr 448 30.XII.60 100. Sygn. cenzora: K-9.
– uw
 opis książki Jawień Andrzej [pseud.]: Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa, przechodząca chwilami w dramat.
B.m: b.w., b.r. [1988].
A5, okł.kart., 44 s., off. z oryg.
Tytuł okł. i nagł.
Nukat-715639, ST15-1516 – MM
 ▬ Dalsze edycje tego tekstu wydawano pod właściwym nazwiskiem autora: Karol Wojtyła. – uw
 opis książki Jawłowska Aldona: Uwagi o działalności TKN [Towarzystwo Kursów Naukowych].
Warszawa: b.w., 1979.
7 s.
HN-000509417 – op
 opis książki [Jawłowska Aldona]: Uwagi o działalności TKN [Towarzystwo Kursów Naukowych].
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
A4, 7 k., powiel.
Tytuł nagł. Wydanie anonimowe.
[BJ-1433, FC-10271 – nazw. autora dopisano odręcznie] – op
 ▬ Jawłowska Aldona - patrz: Za szklaną ścianą. Raport o obozie odosobnienia dla kobiet w Gołdapi. [Warszawa]: WS Kos 1982. – uw
 ▬ Jawłowska Aldona [oprac.] - patrz: Język propagandy. Warszawa: Nowa 1979. – uw
 opis książki Jawor Maciej: Program przebudowy ustroju społecznego w koncepcjach ruchu ludowego.
Kraków: MKS, 1986.
A5, okł.kart., 39,[1] s., stdr. z masz., c. 120 zł.
Mówi niezależna wieś polska.
CJ-885*, J-1132*[wg Obecność nr 17 s. 50.], BK-202*[wg Pil-819], BN-1843*[wg BK*], BJ-1434, FC-3587, KJ-212*, ST15-1517 – op
 ▬ Jaworowe dzieci. - patrz: Joanna Siedlecka [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Jaworska Elżbieta - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Jaworska Grażyna [zebr. i oprac.] - patrz: Folklor marcowy. Marzec ’68. Warszawa: Sowa 1981. – uw
 ▬ Jaworski Mieczysław - patrz: List pasterski biskupa kieleckiego na rozpoczęcie synodalnego roku wiary. Homilia wygłoszona we Włoszczowej w dniu 9 XII 1984 r. – uw
 ▬ Jaworski Rafał [pseud.] - właśc. Zbigniew Bereszyński – uw
 ▬ Jaworski Rafał [pseud.]: Wyjść z błędnego koła.
B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, kwiecień 1989.
A5, off. z masz.
Biuletyn Dolnośląski. Wydanie specjalne.
Nadbitka z pisma {druk w: Biuletyn Dolnośląski 1989 nr 1/85 [właśc. 1/84] s. 3-9}. Zawiera również fragmenty tekstu: Alain Besançon: Widziane z oddali.
BNWC-259 – uw
 ▬ Jaworski Rafał [pseud.]: Wyjść z błędnego koła.
B.m.: Solidarność Walczącą Oddział Trójmiasto, 1989.
Biuletyn Dolnośląski. Wydanie specjalne.
Dodruk z wyd.: [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej kwiecień 1989.
BNWC-259 – uw
 ▬ Jaworski Seweryn - patrz w: Oskarżona Solidarność. Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5 ’84; Solidarność drogą nadziei ku odrodzeniu człowieka, ojczyzny, świata! Wyzwania i wezwanie. [podp.:] w imieniu Rady Chrześcijańskiego Nurtu „Solidarności” we wrześniu 1987 r. – uw
 opis książki Jaworski Stanisław: Związek Jaszczurczy. Narodowe Siły Zbrojne.
Chicago: Biblioteka Pomostu, 1982.
25 cm, 28 s.
– uw
 opis książki Jaworski Stanisław: Związek Jaszczurczy. Narodowe Siły Zbrojne.
B.m.: b.w., b.r. [po 1988].
A5, okł., 21 s., off. z masz.
Biblioteka Pomostu.
Tytuł okł. S. 21 na III s. okł. Przedruk z wyd.: Chicago 1982.
BN-1845, Ka-3976[20 s.], [BJ-1435, FC-10272 – błędnie: Bibl. PoMostu – nie ten Pomost], ST15-1518, Nukat-1860945[BUŁ] – op
 opis książki Jaworski Stanisław: Związek Jaszczurczy. Narodowe Siły Zbrojne. Wyd. 2, popr.
Warszawa; Chicago; Lublin: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, 2016.
ISBN 978-83-937674-7-2. – uw
 ▬ Jaworski Wit: Krótki kurs. Kraków: ABC 1981. Nie ukazało się. KS-1922*[wg MJ*], BK-765, {w: Stefan Żeromski: Bicze z piasku. Kraków: ABC 1981, IV s. okł.} – uw
 opis książki Jaworski Wit: Sto kwiatów (?).
Kraków: Wydawnictwo kos, 1981.
A6, okł.kart., 70,[2] s., off. z masz., [c. 70 zł].
Rysunki: Andrzej Mleczko.
CD-605, BK-203, BN-1846, Ka-574, Hoo99/178, KS-1923, BJ-1436, FC-3588, Br-0929, ECS-01938, ST15-1519, Nukat-560108 – MM
 opis książki Jaworski Wit: Zła wiara.
Kraków: b.w., b.r. [1973].
22 s.
Kilkadziesiąt egzemplarzy wydrukował A. Rupniewski z Instytutu Odlewnictwa w Krakowie.
WPP; (pokazano w filmie Katarzyny Suchcickiej: Nowa Fala z 1999 r., ale czy oryginał ?) – op
 ▬ Jaworzyński Salomon {pseud. - właśc. Jerzy Jedlicki [często błędnie Janusz Szpotański]}: Ballada o ekstremie. - patrz w: Edyta Podolska, Zdzisław Imielnicki: Spisek przeciw prawdzie czyli techniki przemocy propagandowej. Niezależna Oficyna Wydawnicza N 1 BIS [1983]. – uw
 opis książki Jaxa-Ronikier Bogdan: Dzierżyński. „Czerwony kat złote serce”.
Warszawa: „Polska Zjednoczona”, 1933.
26 cm, 296,[3] s.
– uw
 opis książki Jaxa-Ronikier Bogdan: Dzierżyński. „Czerwony kat złote serce”. Wyd. 2.
Warszawa: „Księgarnia Popularna”, 1935.
25 cm, 291,[1] s.
– uw
 opis książki Jaxa-Ronikier Bogdan: Dzierżyński. „Czerwony kat złote serce”. Wyd. 3.
Warszawa: „Księgarnia Popularna”, 1935.
24 cm, 291,[1] s.
– uw
 opis książki Jaxa-Ronikier Bogdan: Dzierżyński. „Czerwony kat złote serce”. Wyd. czwarte.
Warszawa: Nakł. „Księgarni Popularnej”, 1937.
23 cm, [4],9-291,[1] s.
– uw – MM [? chyba brak dwóch kart na początku książki]
 opis książki Jaxa-Ronikier Bohdan: Dzierżyński. „Czerwony kat”.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, 256,[2] s., ksero., [c. 2500 zł].
Przedruk z wyd. 3: Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Polska Zjednoczona” 1933.
K-1975*, G-83/185*, J-1133*, BN-1848*[wg K*] – op
 opis książki Jaxa-Ronikier Bogdan: Dzierżyński. „Czerwony kat”. Wyd. III.
Kraków: Wydawnictwo 6 sierpnia, 1989.
A5, okł.kart., obw., 296,[4] s., [4] k. tabl., off. z oryg., masz.[posłowie].
Na s. [299-300]: W.P. [Wojciech Pęgiel]: [posłowie] dat. Kraków, luty 1989. Ilustr. na s. [8] oraz na nieliczbowanych k. po s. 48, 60, 260 i 290. Przedruk z wyd.: Warszawa 1933.
BK-204*, BN-1847, KJ-213*, ST15-1520 – MM
 opis książki Jaxa-Ronikier Bohdan: Dzierżyński. „Czerwony kat”.
Bydgoszcz: Wydawnictwo Nasza Przyszłość, b.r. [1989-1990].
A5, opr.tw., 295,[1] s., off. ze skł.
Na s. 5-8 dodano: Od wydawcy. Skład jest identyczny jak w wyd.: Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Graf 1990. Na podstawie wyd.: Towarzystwo Wydawnicze „Polska Zjednoczona” 1933.
BaBN-b1377830{[1981] ?}, Fides-109189, 451748{[1981] ?}, 282157{[po 1945] ?}, Nukat-281175 – MM
 opis książki Jaxa-Ronikier Bogdan: Dzierżyński. „Czerwony kat”. Pierwsze powojenne wyd.
Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Graf, 1990.
A5, opr.tw., 295,[1] s., off. ze skł.
Na s. 5-8 dodano: Od wydawcy.Na podstawie wyd.: Towarzystwo Wydawnicze Polska Zjednoczona 1933.
– uw – MM
 opis książki Jaxa-Ronikier Bogdan: Dzierżyński. „Czerwony kat”.
Kraków: Oficyna Cracovia, 1990.
Posłowie: Andrzej Ajnenkiel. Przedruk z: Warszawa: Polska Zjednoczona 1933, unowocześniono jedynie interpunkcję i ortografię. Sygn. cenzora: L-10-2997. ISBN 83-85104-03-8.
– uw – MM
 opis książki Jaxa-Ronikier Bogdan: Dzierżyński. „Czerwony kat”. Dodruk.
Kraków: Cracovia, 1990.
ISBN 83-85104-03-8.
BaBN-b1038729 – uw
 opis książki Jaxa-Ronikier Bogdan: Dzierżyński. Czerwony kat.
Warszawa: „De Facto”, 2006.
ISBN 83-89667-51-7(De Facto); 83-89187-51-7; 978-83-89667-51-9.
Nukat-725077 – uw
 opis książki Jaxa-Ronikier Bogdan: Dzierżyński. Czerwony kat.
Espadon Publ., 2007.
ISBN 978-83-89667-51-9.
– uw
 opis książki Jaxa-Ronikier Bogdan: Dzierżyński „czerwony kat”.
Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2015.
ISBN 978-83-7565-388-5.
– uw
 ▬ Jean Monnet [fragmenty pamiętników]. PPN sierpień 1980. A4, 21,[1] s., powiel. PPN; 45. BJ-1437, FC-10285, ST15-1521 – [czasopismo] – uw
 ▬ Jechalik Maksencja: Kardynał August Hlond w moich oczach.
- w: Ks. August Kard. Hlond. Essen: Jerzy Puchałowicz 1980.
– uw
 opis książki Jechalik Maksencja S.: Kardynał August Hlond w moich oczach.
B.m.: b.w., b.r. [1981 ?].
A5, okł.kart., 18 s., ksero jednostr., okł. stdr.
Tytuł okł. Na okł. nazwa autora: S. Maksencja. Zawiera tekst: Moje spotkanie pierwszy raz w kwietniu 1935 r.
– MM
 ▬ Jeden polski rok – patrz: [Anna Podolska]: Jeden polski rok. PAW 1982. – uw
 opis książki [Jedenastego] 11-go listopada. Wybór wierszy wydanych w okresie międzywojennym z okazji narodowego święta z przeznaczeniem na akademie i obchody rocznicowe…
Warszawa: Oficyna Polska, 1981.
A5, 16 s.
Ka-1134 – op
 opis książki [Jedenasty] 11 listopada 1918.
Chełm: Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Chełmskiego, Komitet Organizacyjny Obchodów Święta Niepodległości 11.XI.1981.
A4, 8,5 s., powiel.
Zawiera: Jan A. Paszkiewicz: Wkład Chełmszczyzny w dzieło Niepodległości; Śpiewniczek pieśni patriotycznej i legionowej.
KS-0377[brak dwu s.], BJ-1438, FC-10284, Br-0930, ST15-1522, Nukat-2567110[BUŁ] – MM
 opis książki [Jedenasty] 11 listopada 1918 - 1988 [tytuł okł.]. 1795-1918-1988 Historia kraju i narodu [tytuł nagł.].
B.m. [Wrocław]: druk: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, b.r. [1988].
A5, [4] s., off. z masz.
Tekst podpisany: Kornel Morawiecki, Andrzej Lesowski, Joanna Chmielewska. Kolportowano jako wkładkę do nr 22/191 Solidarności Walczącej we Wrocławiu.
ST15-1523 – MM
 opis książki [Jedenasty] 11 listopada 1918 - 1988.
B.m. [Wrocław]: druk: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, [1988].
A5, 32 s., off. z masz.
Zawiera: 1795-1918-1988 Historia kraju i narodu. (Tekst podpisany: Kornel Morawiecki, Andrzej Lesowski, Joanna Chmielewska); pismo Solidarność Walcząca nr: 22/191, 21/190, 20/189, 19/188, 18/187, 17/186; pismo Organizacji Solidarność Walcząca Grupa Stoczni im. Komuny Paryskiej nr specjalny 07.1988 oraz ulotkę SW pt.: Biała Plama.
– MM
 opis książki [Jedenasty] 11 listopada. Śpiewniczek pieśni patriotycznej.
B.m.: b.w. [Biblioteka Historyczna i Literacka], 1979.
A5, [7] s., druk typogr.
Tytuł okł. Na s. [2]: 11 Listopada 1979. [tekst rocznicowy]. Zawiera pieśni: Boże coś Polskę, Jeszcze Polska nie zginęła, Warszawianka, Pierwsza Brygada, Rota.
CD-46, BN-1852, Ka-3691=Ka-3764=Ka-3867, Hoo99/169, KS-0346, BJ-4552, FC-6582, ECS-02382, ST15-1524, Nukat-1989177 – MM
 ▬ 11 listopada 1980. Śpiewniczek pieśni patriotycznej. - patrz: Śpiewniczek pieśni patriotycznej. BL BH 11 listopada 1980. – uw
 opis książki [Jedenasty] 11 listopada. Śpiewniczek pieśni patriotycznej.
Warszawa: Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981.
A5, [4] s., off. z masz., karta A4 złoż. w harmonijkę.
Zawiera apel Klubu Służby Niepodległości: Do narodu polskiego! oraz: Jeszcze Polska nie zginęła; Warszawianka; Rota; Boże, coś Polskę; Pierwsza Brygada; Pieśń konfederatów.
CD-47, BaBN-b1276055, b3062686, KS-0412, [BJ-4554, FC-6584 -16 s.], ST15-1525[druk koloru zielonego] – op
 opis książki [Jedenasty] 11 listopada. Śpiewniczek pieśni patriotycznej.
Radom: BHiL; NSZZ „Solidarność”, 1981.
A5, 11,[1] s., off. z masz.
Tytuł okł. Przedruk z BHiL [Biblioteka Historyczna i Literacka].
Hoo99/169, KS-0411, BJ-4553, FC-6583, Br-2661 – MM
 opis książki [Jedenasty] 11 listopada. Śpiewniczek pieśni patriotycznej.
Warszawa, Gdańsk: Biblioteka Historyczno-Literacka, 1981.
A5, [8] s., off. z masz.
Tytuł okł.
KS-0413*{wg MJ*: [16] s.}, Ka-5131, BJ-4555, FC-6585, ST15-1526, {ECS-04947, Nukat-872032 – [4] s., błędne przywołanie BN-1852} – MM
 ▬ 
Różnice w treści:RadomWarszawa, Gdańsk
Do narodu polskiego ! [podp.] 17 X 1981. KSN 3-4 [skr.][3-4]
Jeszcze Polska nie zginęła.[5][4]
Boże coś Polskę.6[7]
Jeszcze Polska nie umarła.7brak
Rota.8[2]
Warszawianka.9[7]
Pieśń Konfederatów Barskich.10[5]
Pierwsza Brygada.11[2]
Nakładem BHiL ukazały się: [12][6]

– uw
 opis książki Jedlicki Jerzy: Antynomie liberalnej koncepcji wolności.
Kraków: WSP [Wszechnica Społeczno Polityczna] Życie [kos], 1979.
25 x 21 cm, okł., 13 s., powiel.
Na okł. błędnie: Anlynomie.
S-87/3452, BK-205, BN-1853*[wg Dom], BJ-1439, FC-3589, ST15-1527 – op
 ▬ Jedlicki Jerzy: Antynomie liberalnej koncepcji wolności. [oraz red.] - patrz w: Liberalizm dzisiaj. Eseje warszawskie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2, 1981. – uw
 ▬ Jedlicki Jerzy: Antynomie liberalnej koncepcji wolności.
- w: Znak 1981 nr 7(325) s. 928-939.
– uw
 ▬ Jedlicki Jerzy [błędne imię autora]: Chamy i Żydy – patrz: Witold Jedlicki: Chamy i Żydy. Płock: Oficyna Stanisławówka 1981. – uw
 ▬ Jedlicki Jerzy: Czy wierzymy jeszcze w postęp? /27 lutego 1985 r./. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 4. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Kwiecień 1985. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1987]. – uw

 ▬ Jedlicki Jerzy: Forma i treść „umowy społecznej”. Warszawa: Nowa 2, 1980. A6, okł., 27 s., off. z masz. Towarzystwo Kursów Naukowych. Na s. III okł.: O autorze. Odczyt wygłoszony 1 października 1980 r. w Polskim Towarzystwie Socjologicznym w Warszawie.
BN-1854[wg m.in. MBPŁ, BUW]=BN-1855, Ka-576, Hoo99/178, HN-000509422, FC-50618*[wg BN(1.982.095)], Br-0932, ECS-02383, Nukat-211584– brak możliwości określenia typu wydania. – uw
Jedlicki Jerzy Forma i treść umowy społecznej Warszawa Nowa 1980 Towarzystwo Kursów Naukowych k002529 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Jedlicki Jerzy Forma i treść umowy społecznej Warszawa Nowa 1980 Towarzystwo Kursów Naukowych k002529 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Jedlicki Jerzy: Forma i treść „umowy społecznej”.
Warszawa: Nowa 2, 1980.
A6, okł., 27 s., off. z masz.
Towarzystwo Kursów Naukowych.
Na s. III okł.: O autorze. Wysokość kolumny druku na I s. okł.: 92 mm; na IV s. okł.: 48 mm. Na wielu stronach, m. in. na 4, 7, 8, 22 wyraźnie widoczne ręczne poprawki dużej ilości tekstu na kliszy offsetowej.
BJ-1440, FC-10286, ST15-1528, ST15-1529[pomniejszony druk na s. 17] – MM
Jedlicki Jerzy Forma i treść umowy społecznej Warszawa Nowa 1980 Towarzystwo Kursów Naukowych k002530 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Jedlicki Jerzy Forma i treść umowy społecznej Warszawa Nowa 1980 Towarzystwo Kursów Naukowych k002530 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Jedlicki Jerzy: Forma i treść „umowy społecznej”.
Warszawa: Nowa 2, 1980.
A6, okł., 27 s., off. z masz.
Towarzystwo Kursów Naukowych.
Na s. III okł.: O autorze. Wysokość kolumny druku na I s. okł.: 86 mm; na IV s. okł.: 52 mm. Na wielu stronach widoczne linie rozgraniczające poszczególne strony na kliszy offsetowej. Brak poprawek tekstu na kliszach. Logo nowej na okł. rysowane odręcznie, m.in. nierównomiernie rozmieszczone kropki.
ST15-1530[na I s. okł.: 92 mm] – MM

 opis książki Jedlicki Jerzy: Forma i treść „umowy społecznej”.
Wrocław: Wydawnictwo MKZ NSZZ „Solidarność”, 1980.
A6, okł., 3-29 s., off. z masz.
Towarzystwo Kursów Naukowych.
Na s. III okł.: O autorze. Odczyt wygłoszony 1 października 1980 r. w Polskim Towarzystwie Socjologicznym w Warszawie.
BN-1856, Ka[brak sygn.], BJ-1441, FC-10287, Br-0931, ECS-05260, ST15-1531, Nukat-3759521 – MM
 opis książki Jedlicki Jerzy: Forma i treść „umowy społecznej”.
B.m.: b.w., 1981.
A6, 29,[3] s., światłokopia jednostr.
Towarzystwo Kursów Naukowych.
Na s. [31]: O autorze. Odczyt wygłoszony 1 października 1980 r. w Polskim Towarzystwie Socjologicznym w Warszawie. Kopia wyd.: Wrocław: Wydawnictwo MKZ NSZZ „Solidarność” 1980. Na s. 29 sygn.: HML-ZBK 225/S/81/szt. 25.
– MM
 ▬ Jedlicki Jerzy: Forma i treść „umowy społecznej”.
- w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 9(17), 25 II 1981, s. 2-11.
ST15-1532 – uw – MM
 opis książki Jedlicki Jerzy: Forma i treść „umowy społecznej”.

W Res Publica 1989 nr 5 s. 2 informacja o przedruku w innym niż Wrocław regionie NSZZ „Solidarność” – op
 ▬ Jedlicki Jerzy: Forma i treść „umowy społecznej”. [w:] Res Publica 1989 nr 5 s. 2-12 [pierwszy przedruk oficjalny] – uw – MM
 ▬ Jedlicki Jerzy: Organizowanie nienawiści. - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981; Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim; Zeszyt 2. Warszawa: Sowa 1981; Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. [Wybór]. Warszawa: Nowa [1983]. – uw
 ▬ Jedlicki Jerzy - patrz: Salomon Jaworzyński [pseud.] – uw
 ▬ Jedlicki Jerzy [teksty] - patrz w: Obywatel i prawo. Gdańsk, Warszawa: BIPS 1981; Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981. – uw
 ▬ Jedlicki Witold: „Chamy” i „Żydy”.
w: Kultura 1962 nr 12 s. 3-41.
Polemika: Antoni Zambrowski: Rewelacje wyssane z palca czyli Puławianie i Natolińczycy w 1956 roku /uwagi na marginesie pracy Witolda Jedlickiego „Chamy i Żydy”/ (listopad 1981). - w: Warszawskie Zeszyty Historyczne. 2. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most 1988/89.
– uw
 opis książki Jedlicki Witold: „Chamy” i „Żydy”.
[Paryż]: [Instytut Literacki], [1962].
3-41 s.
Odbitka na papierze biblijnym.
– op
 opis książki Jedlicki Witold: „Chamy” i „Żydy”.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A4, okł.kart., 26 s., powiel.
Tytuł okł. Tytuł nagł.: „Chamy i Żydy”. Przedruk pierwszego rozdziału z książki: Klub Krzywego Koła. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 17-60.
Ł-156, BN-1859, Sup-302, Ka-577, Hoo99/178, BJ-1442, FC-10290, Br-0933, ECS-00394, ST15-1533, Nukat-855498 – MM
 opis książki Jedlicki Witold: „Chamy” i „Żydy”.
B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Węzeł, b.r. [1981].
A4, okł.kart., 26 s., powiel.
Tytuł okł. Tytuł nagł.: „Chamy i Żydy”. Przedruk z wyd.: Krąg.
BN-1857, Sup-301*[wg BN], Ka-578, BJ-1444, FC-10291, Br-0935, ECS-03997, [Sup-303, ST15-1535 - b.w., zapewne bez tylnej okł.], Nukat-2155872[ECS] – MM
 opis książki Jedlicki Witold: Chamy i Żydy.
Gdańsk: Studenckie Wydawnictwo „Vacat” przy NZS Politechniki Gdańskiej, 1981.
A4, okł.kart., 26 s., powiel.
Tytuł okł. Tytuł nagł.: „Chamy i Żydy”. Przedruk z wyd.: Krąg.
Sup-304*[wg Pil], BJ-1443, FC-10292, ECS-05568, Nukat-4402526 – MM
 ▬ Oba powyżej opisane wydania gdańskie różnią się jedynie okładkami i wersją matrycy s. 1, pozostałe strony są identyczne. – uw
 opis książki Jedlicki Witold: „Chamy” i „Żydy”.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 3-41 s., off. z masz.
Tytuł okł. Przedruk pierwszego rozdziału z książki: Klub Krzywego Koła. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 17-60.
BN-1858*[wg WBP Krak, WiMBP Wrocł, MBPŁ], BaBN-b1276062, Sup-300, Ka-4232, BJ-1445, FC-10297, Br-0934, ST15-1534[stempel raczej własnościowy niż wydawcy], {ECS-05021, Nukat-1556463 - [ok. 1984]} – MM
 opis książki Jedlicki [Witold] Jerzy: Chamy i Żydy.
Płock: Oficyna Stanisławówka, [październik] 1981.
A4, 47 s., powiel., nakł. 500 egz.
Poz. Nr 2.
Na okł. umieszczono błędne imię autora: Jerzy.
Wg Jacek Pawłowicz: Nieznani bohaterowie. Płock 1998 cz. II s. 63 – op
 opis książki [Jedlicki Witold]: „Chamy i Żydy”.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1989 ?].
A5, 17-60 s.
Wydanie anonimowe. Odbitka z książki: Klub Krzywego Koła. Paryż: Instytut Literacki, 1963.
BaBN-b2500212, FC-36796*[wg BN] – op
 ▬ Jedlicki Witold: Chamy i Żydy. - patrz w: Kersten Krystyna, Kotulczyk Benedykt, Jedlicki Witold: Polska rok 1956. Wybór tekstów. [1984]. – uw
 opis książki Jedlicki Witold: Klub Krzywego Koła.
Paryż: Instytut Literacki, 1963.
22 cm, 168,[7] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom LXXXIX. Dokumenty; [12].
– uw – MM
 opis książki Jedlicki Witold: Klub Krzywego Koła.
Paryż: Instytut Literacki, 1963.
22 cm, białe sztywne okł., 168,[7] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom LXXXIX. Dokumenty; [12].
Część nakładu przeznaczona dla kraju.
– uw
 opis książki Jedlicki Witold: Klub Krzywego Koła.
Warszawa: Wydawnictwo Grup Oporu „Solidarni”, 1989.
A5, okł.kart., [4],III-XII,7-168,[1] s., off. z masz. i oryg., [c. 7500 zł].
Sprzed Sierpniowej Perspektywy; 2.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1963. Na s. III-XII: Jerzy Eisler: Przedmowa do wydania krajowego.
BN-1860, Sup-305, Hoo99/178, BJ-1446, FC-10293, Br-0936, ECS-00395, ST15-1536, Nukat-90837 – MM
 opis książki Jedlicki Witold: Kulisy wydarzeń Października 1956.
Kraków: Biblioteka Promienistych, 1986.
A6, okł.kart., 3-46 s., stdr. z oryg., c. 90 zł, poza Krakowem 95 zł.
Tytuł okł. Przedruk pierwszego rozdziału z książki: Klub Krzywego Koła. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 17-60. Tekst ten wielokrotnie był wydawany pod właściwym tytułem: „Chamy i Żydy”.
G-86/104, CJ-886, J-1134, BK-206, BN-1861, Sup-306, Ka-579, Hoo99/178, HN-000581074, BJ-1447, FC-3590, KJ-214, Br-0937, ECS-04498, ST15-1537, Nukat-255118 – MM
 opis książki Jedliński Jaromir: Filozofia a kultura.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 12 s.
Ka-5061 – op
 opis książki Jednodniówka [czterdziestopięcio] 45-lecia A.K.
Łódź: Kościół O.O. Jezuitów; Duszpasterstwo A.K., 1987.
A5, okł.kart., 48 s., ksero z masz.
Zawiera teksty:
- Wprowadzenie do Liturgii;
- Stefan Miecznikowski S.J., ks.: Homilia na obchód 45-lecia Armii Krajowej;
- Modlitwa wiernych;
- Apel poległych…;
- Tadeusz Michalski: Słowo wstępne przed obchodem na sali;
- Jerzy Urbankiewicz: Ja żyć będę w kłosach zbóż…;
- Misterium poetycko-muzyczne;
- Wystąpienie Dr Cezarego Chlebowskiego;
- Wojciech Borzobohaty: Telegram.
Nukat-2053779[BUŁ] – MM
 ▬ Jednodniówka nauczycielska. Toruń: Solidarność Nauczycielska, 22.06.84. A4, 4 s., powiel. Tytuł nagł. J-4359, BN-1862*[wg J], BNWC-1560, BN-cpn, ST15-1538 – [czasopismo] – uw
 ▬ Jednodniówka z okazji dnia nauczyciela. Toruń: Solidarność Nauczycielska, 14.10.83. A4, [2] s., powiel. BN-cpn, ST15-1539 – [czasopismo] – uw
 ▬ Jednością Silni. Agencja Wydawnicza Wrocław.
- 1. Karta 84. czerwiec 1984;
- 2. Antoni Dunajski: Śmierć i zmartwychwstanie narodu w religijnej refleksji Cypriana Norwida. listopad 1984;
- 3. Jerzy Popiełuszko: Bać się tylko zdrady Chrystusa. 1985;
- 4. Ignacy Tokarczuk: Poruszyć bryłę świata. 1985;
- 5. Sprawa Marcina Antoniewicza. październik 1986.
– uw
 ▬ Jednym tchem. - patrz: [Stanisław Barańczak]: Jednym tchem. – uw
 ▬ Jedynak Tadeusz: Solidarność jest i będzie. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-1988]. – uw
 opis książki …jedyną ich winą był wiek poborowy. Śpiewnik dla żołnierzy i rekrutów.
Warszawa: ADSUM, 1985.
A6, okł., 3-38 s., stdr. z masz., c. 80 zł.
Tytuł okł. Zawiera utwory następujących autorów: Andrzej Niemojewski, Marek Mayer, Leszek Wójtowicz, Kalina Wolska, Ernest Bryll, Ryszard Krynicki, Jerzy Zagórski, Antoni Pawlak, Tomasz Jastrun, Leszek Szaruga, C.K. Norwid, Jacek Kaczmarski, Michał Szary [pseud. – właśc. Andrzej Szmidt], Jan Poznański [pseud. – właśc. Jerzy Czech], Mariel oraz anonimowe.
K-3073, G-85/119, CD-126, J-1135, BN-1863*[wg MBPŁ, BUW]=BN-5509, Ka-580=Ka-2482, Hoo99/179, HN-000519369, KS-0585*[wg CD, KB], BJ-1448, FC-10294, Br-0942, ECS-02385, ST15-1540, Nukat-659398, [ECS-04816, Nukat-1146561 – pod tyt.: Śpiewnik…] – MM
 ▬ Jegłowiecki Stanisław [pseud.] - właśc. Jan Jerschina. Błędne są: Jerchnia [wg J s. 118 po poz. 1135]; Jerchna [wg J-1140*,1141]; Jerschna [wg J - indeks s. 424; BN-1686]. – uw
 opis książki Jegłowiecki Stanisław [pseud.]: [Ankieta]. (Oprac. Stanisław Jegłowiecki. Marzec 1984).
B.m.: b.w., b.r. [1984].
A4, 12 s., stdr. z masz.
Inc.: Szanowny Panie! - Szanowna Pani!: Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi… Wstęp podpisano: Niezależny Ośrodek Badania Opinii Społecznej.
J-1140*[wg Pil-826] – op
 opis książki Jegłowiecki Stanisław [pseud.]: Naród - „Solidarność” - Komunizm. Raport z badań opinii społecznej pracujących mieszkańców Krakowa.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; Druk - Powielarnia „Puszcza Niepołomicka”, 1984.
A5, okł.kart., 103 s., off. z masz., c. 300 zł.
Centrum Badania Opinii Społecznej NSZZ „Solidarność”. Raport 1.
K-1976, G-84/165, J-1141, BK-207, BN-1868, Ka-581, Hoo99/179, HN-000542948, BJ-1453, FC-3593, KJ-216, Br-0943, ECS-02386, ST15-1541, Nukat-534804 – MM
 ▬ Jeleń Leonard [pseud.] - właśc. Piotr Wojciechowski – uw
 ▬ Jeleń Leonard [pseud.] [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982; Do czytania w czas adwentowy. [1983]. – uw
 ▬ Jeleńska Teresa [tłum.] - patrz: George Orwell: Eseje. 3. Oficyna WE [1983]; George Orwell: Folwark zwierzęcy. – uw
 ▬ Jeleński Konstanty Aleksander: Józef Czapski [zarys biografii]. - patrz: Józef Czapski: Dzienniki, wspomnienia, relacje. Oficyna Literacka 1986. – uw
 ▬ Jeleński Konstanty: Kultura - La Pologne en exil. w: Le Debat Paryż 1981 nr 9. WPP – uw
 ▬ Jeleński Konstanty: Kultura: Polska na wygnaniu.
- w: Aneks 1981 nr 24-25 s. 236-254. Tłumaczenie IBM.
– uw – MM
 opis książki Jeleński Konstanty: Kultura: Polska na wygnaniu.
Warszawa: „Solidarność”, 1981.
A6, 20 s.
Tytuł nagł. Przedruk z: Aneks 1981 nr 24-25. Tłumaczenie: IBM.
BaBN-b1815531, FC-36797*[wg BaBN] – op
 opis książki Jeleński Konstanty: Kultura: Polska na wygnaniu.
Warszawa: Wydawnictwo STOP, 1984.
A5, okł., 17,[3] s., stdr. z oryg., c. 60 zł.
Przedruk z: Aneks 1981 nr 24-25 s. 236-254. Tłumaczenie: IBM. Tytuł oryg.: La Pologne en exil. Pierwodruk w: Le Debat Paryż luty 1981 nr 9.
K-1977, G-84/166, CD-606, J-1136, BN-1864, HN-000509431, KS-1927, BJ-1449, FC-10296, Ka-4739, Br-0944, ECS-00397, ST15-1542, Nukat-674356 – MM
 opis książki Jeleński Konstanty: Kultura: Polska na wygnaniu.
Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza STOP, 1985.
A5, okł., 18,[2] s., stdr. z oryg., c. 60 zł.
Przedruk z: Aneks 1981 nr 24-25 s. 236-254. Tłumaczenie: IBM. Tytuł oryg.: La Pologne en Emil. Pierwodruk w: Le Debat Paryż luty 1981 nr 9. Kolportaż wspólnie z ankietą na temat wydawnictw niezależnych.
G-85/120, CD-607, J-1137, BN-1865, Ka-582, KS-1928*[wg CD], BJ-1450, FC-10295, Br-0945, ECS-00396, ST15-1543, Nukat-563970 – MM
 opis książki Jeleński, Konstanty Aleksander: „Kultura”. Polska na wygnaniu = Kultura. La Pologne en exil.
Warszawa: Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddz. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, © 2005.
Tytuł okł. Wydano w 60. rocznicę wydania pierwszego numeru „Kultury” w czerwcu 1947 r. w Rzymie. ISBN 83-89378-15-9.
– uw
 ▬ Jeleński K. A.: Od bosości do nagości (O nieznanej sztuce Witolda Gombrowicza). - patrz: Witold Gombrowicz: Historia (Operetka). Kraków: KOS 1981. – uw
 opis książki Jeleński Konstanty A.: Szkice. Wyd. I.
Kraków: Społeczny Instytut Wydsawniczy Znak, 1990.
Wybór: Wojciech Karpiński. Podstawa przedruku: Zbiegi okoliczności. Paryż: Instytut Literacki 1982. ISBN 83-7006-085-4.
– uw – MM
 opis książki Jeleński K[onstanty] A[leksander]: Zbiegi okoliczności (o przeczytanym i przeżytym przez 30 lat). Tom I-II.
Kraków: Wydawnictwo Kos, 1981.
A5, okł.kart., [2],5-187,[2] + [2],5-141 s., off. z masz., c. 330 zł.
Wybrał i zredagował: Piotr Kłoczowski. Na s. 7-12: [życiorys autora]. Zawiera artykuły drukowane w większości w Kulturze.
CD-608, J-1138*, BK-208, BN-1866, Sup-307, Ka-3934, Hoo99/179, KS-0053=KS-1926, BJ-1451, FC-3591, Br-0946, ECS-00398+00399, ST15-1545, ST15-1544[na okł. błąd w numeracji tomów, zamazany korektorem], Nukat-716647+716651 – MM
 opis książki Jeleński Konstanty A.: Zbiegi okoliczności.
Paryż: Instytut Literacki, 1982.
Minimalnie zmienione w stosunku do wyd. Kraków: Kos 1981. ISBN 2-7168-0004-9.
Rec.: Ewa Bieńkowska: Sztuka eseju czyli o darze rozmowy. Aneks 1983 nr 1 s. 101-113.
– uw – MM
 ▬ Jeleński K. A. [tłum.]: - patrz: Zbigniew Brzeziński: Przyszłość Jałty. – uw
 ▬ Jeleński Konstanty Aleksander - patrz: K.A.J. [krypt.] – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.