Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: K - Kac

Data ostatniej korekty tekstu: 30.08.2018 r.
 
 
 • K.: Wspomnienia przyjaciół. - patrz w: Lech Zondek bohater trzech narodów. Kret [ok. 1986]. - uw
 • K.: Za cicho jest.
  B.m. [Podkowa Leśna]: b.w. [Oficyna Wydawnicza P. T.], b.r. [1980].
  A5, okł.kart., [12] s., off. z oryg.
  [Seria Poetycka;] 1.
  BN-1923*[wg BUW], BaBN, Ka-4163[Za cicho], KS-4889 - MM
 • K. [pseud. - właśc. Joanna Andrzejewska] [proj. okł.] - patrz: Kaźmierczak Cezary: Z notatnika psychopaty. Siedlce: Metrum 1987. - uw
 • K.A.J. [krypt.] - właśc. Konstanty Aleksander Jeleński - uw
 • K.A.J. [krypt.]: Polska: sierpień 1980 - grudzień 1982. (Swoiste cechy i dynamizm polskiego społeczeństwa); Stefan Bratkowski: Polska: Życie na zakneblowanym wulkanie?; Stefan Kisielewski: Bezsilność publicystyki.
  B.m.[Kraków]: Alternatywy, b.r. [1983].
  A6, [7],46-49,[2],112-136 s., stdr. z oryg., [c. 50 zł].
  Przedruk pierwszego artykułu z: Kultura 1983 nr 1/2 s. 42-49.
  K-2005, G-83/196*, Dun-140[m.w. Gdańsk], J-1174*, BK-218*[wg K], S-133/2503, BN-1963*[wg BK], Sup-308[wg BK], Ka-3046, KS-0516*[wg MJ*], BJ-1452, KJ-215*, Br-0974 - op
 • K.D. [krypt. - właśc. Lech Kowalewski] [wiersze w:] Do czytania w czas adwentowy. [1983]. - uw
 • KGB i papież.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Słowo b.r. [1983].
  A5, okł., 60 s., powiel., c. 90 zł.
  Tytuł okł. Zawiera teksty: [John Kohan]: KGB - szpicel Kremla; [Jim Kelly]: Ślady prowadzą do Sofii. Tłumaczenie z: Selection du Reader’s Digest Paryż 1982 nr 9. Przedruk za wydawnictwem Przedświt.
  K-2111, G-83/216, J-1419, BN-2366, Ka-652, BJ-1679 - MM
 • KGR [tłum. tekstu] Kurt R. Leube: Szkic biografii Hayeka. - patrz: Hayek Fryderyk August von: Wielka utopia. Wolność ekonomiczna i rząd reprezentacyjny. Antyk 1989. - uw
 • kk [właśc. Krzysztof Kamyszew]: Wstęp; Nota o przekładzie i wydaniu. - patrz: Céline Louis Ferdynand: Podróż do kresu nocy. Warszawa: Krąg 1983 - uw
 • K. K.: Od wydawcy. - patrz w: Owoc Władysław: Krakowska Narodowa Organizacja Wojskowa. Wojna i konspiracja. (Wspomnienia). Warszawa: Biblioteka Miesięcznika Pod Prąd 1988. - uw
 • K.N. [krypt.] - patrz: B.E., K.N., L.N., N.R. [krypt.] - uw
 • KPN - patrz: Konfederacja Polski Niepodległej - uw
 • K.R. [proj. okł. i s. tyt.] - patrz: Giełżyński Wojciech: Ani wschód, ani zachód. Warszawa: Rytm 1989; Kuczyński Józef Ks.: Między parafią a łagrem. Warszawa: Rytm 1989; Kurtyka Janusz: Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1898 - 1946). Warszawa: Rytm 1989. - uw K.S. [zarejestrował i z taśmy spisał] - patrz: Kukliński Ryszard Jerzy: Scenariusz inwazji. Relacja płk. Ryszarda Kuklińskiego o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1987. - uw
 • KSS KOR - Klub Oszukiwaczy Rewolucji. - patrz: J. Ginzburg; B. Possowicz; M. Sebełowicz [pseud.]: Ze stygmatem wodzów; KSS KOR - Klub Oszukiwaczy Rewolucji; Marzec 1968 - nieudana próba zamachu stanu w Polsce. - uw
 • KSS [Komitet Samoobrony Społecznej] „KOR” [Komitet Obrony Robotników] what’s what, who’s who.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1982.
  42 x 30 cm, po złoż. A6, składanka liczy po rozłożeniu 18 segmentów, stdr. z masz., [c. 20-50 zł].
  Zawiera fotografie i życiorysy członków KOR: Mirosława Chojeckiego, Jacka Kuronia, Jan Józefa Lipskiego, Jana Lityńskiego, Adama Michnika, Zbigniewa Romaszewskiego, Henryka Wujca. Opracowano na podstawie książek: Stefan Kawalec: Demokratyczna opozycja w Polsce. Wyd. 2. Wydawnictwo Głos 1980; Ruch oporu. Dokumenty. Paryż: Instytut Literacki 1977; Who’s who, what’s what „Solidarności”. Leksykon związkowy. Warszawa 1981.
  K-2006, G-82/145, Ł-223, J-1663, BN-2379, Ka-824, Hoo99/183, BJ-4859, Br-1374 - MM
 • KSS [Komitet Samoobrony Społecznej] „KOR” [Komitet Obrony Robotników] what’s what, who’s who.
  B.m.: Wydawnictwo Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", b.r. [po 1982].
  A5, 28 s., powiel. spiryt., c. 50 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo CDN 1982.
  BJ-2133 - op
 • KSS KOR - patrz: Umysł w kajdanach. Wybór tekstów i artykułów KSS KOR. [1981]. - uw
 • K.W. [wprowadzenie] - patrz: Weil Simone: Rozważania o przyczynach wolności i ucisku społecznego. Lublin: Spotkania 1979. - uw
 • KWK[Kopalnia Węgla Kamiennego] Wujek. (Grudzień 1981 w kopalniach polskich. Wiersze).
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Wojenne b.r. [1982].
  21 x 10 cm, 10,[2] s., powiel.
  Zawiera 8 wierszy.
  Tomik załączony do książki: Kopalnia Wujek-81. Grudzień 1981 w kopalniach polskich. Relacje. Wydawnictwo Wojenne [1982].
  K-2007, G-82/133, J-1528, BN-2483[wg J], Ka-3793, KS-0460 - op
 • Ka-Zet [krypt.] - właśc. Włodzimierz Kapczyński, Zdzisław Zwoźniak - uw
 • Ka-Zet [pseud.]: … Póki my żyjemy ! Zbiór wierszy i piosenek regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1981-1982. Zebrali i opracowali …
  B.m.: Oficyna Śląska 1986.
  A5, 39,[1] s., off. z masz., c. 120 zł.
  Zawiera wiersze następujących autorów: Stanisław Baliński, Janusz Perl [pseud. - właśc. Jerzy Baykowski], Katowiczanin [pseud. - właśc. Maciej Bieniasz], Teresa [pseud. - właśc. Hanna Teresa Grodzicka-Królak], Tomasz Jastrun, Anna Kamieńska, Jan Krzysztof Kelus, Kazimierz Kuźba, Jacek Okoń, B. Rawicz, Maciej Zembaty oraz anonimowe.
  G-86/106*, CD-111, CJ-889*, J-1175*, BN-4581, Ka-2003, KS-0619, BJ-3765 - op
 • Kabata Zbigniew: W pieśni wrócim znów … [Wiersze]. Wyd. 2 poszerzone - pierwsze drukowane.
  Wrocław: Niezależne Warsztaty Wydawnicze Ogniwo 1988.
  A5, 39,[1] s., off. z masz., c. 300 zł.
  Ilustrował: Aćwik [pseud. - właśc. Adam F. Baran].
  CD-613[tyt.: W pieśni powrócim znów …], J-1176, BN-1924, Ka-605, KS-1953, BJ-1484, Br-0975 - op
 • Kabata Zbigniew [wiersze] - patrz: Wiersze. Gdańsk 1989. 45 rocznica bitwy o Wilno 7.VII.1944-89. - uw
 • Kacper [okł. i s. tyt.] - patrz: Niecikowski Jerzy: Reguły gry. Warszawa: Most 1987. - uw
 • Kaczka drukarska. [Poezje].
  B.m. [Podkowa Leśna]: Oficyna Wydawnicza P. T., b.r. [1980].
  A5, okł.kart., 12 s., off. z masz.
  [Seria Poetycka; 10]. Na IV s. okładki: Ostatni numer.
  Tytuł okł. Zawiera: Piotr Mitzner: Poezjo, w drogę [wstęp]; elka: [wstęp] oraz wiersze następujących autorów: Katarzyna Madoń[-Mitzner], Andrzej Bierzgalski, Juliusz Wasilewski.
  BN-1926*[wg BUW], KS-0357 - MM
 • Kaczmarek Grzegorz: Twórcy i obrońcy polskości na Pomorzu: Julian Walenty Prejs. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Archikonfraternia Literacka - Dom w Bydgoszczy. 1. 1985 s. 73-88. - uw - MM
 • Kaczmarek Robert: O wychodzeniu ubogich państw z nędzy.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl b.r. [1989].
  A5, 16 s., off. z masz., c. 160 zł.
  Na I s. okładki winieta Kultury nr 6/501 z czerwca 1989, nie jest to jednak przedruk z tego numeru, lecz informacja, że jest to aneks do wersji krajowej tego numeru.
  Sup (s. 106 odn. 98), BN-1927, BJ-1486, Ka-5018, Br-0977, Br-0977[fot.] - MM
 • Kaczmarski Jacek: Bajka o Polsce. Wiersze i piosenki.
  B.m. [Toruń]: to, [19]88.
  A5, [2],222,[3],err.,[6] s., ksero z masz. i oryg.
  Przedruk z tomu: Wiersze i piosenki. Paryż: Instytut Literacki 1983.
  J-1178, BN-1928*[wg J], Sup-310, KS-1981*[wg MJ] - op
 • Kaczmarski Jacek: Dzieci Hioba [śpiewnik].
  Warszawa: Pomaton, 1990.
  20 cm, 60,[1] s.
  Oprac. muzyczne Paweł Gałecki.
  - uw
 • Kaczmarski Jacek: Głupi Jasio [śpiewnik].
  Warszawa: Pomaton, 1990.
  20 cm, 61 s.
  Oprac. muzyczne Paweł Gałecki. W opisach czasem podaje się r.w. 1991.
  - uw
 • Kaczmarski Jacek: Horoskop. Wyd. I [krajowe].
  Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1985.
  A5, 31,[1] s., off. z oryg., c. 100 zł.
  Skrócone wyd. tomu: Mój zodiak. Przedruk z wyd.: Lund: Independent Polish Agency [1985].
  K-2009, G-85/130*, CD-614, J-1179, BN-1929*[wg K], BaBN-b1276131, Ka-2988, HN-000509444, KS-1972*[wg CD], BJ-1487, FC-10316 - op
 • Kaczmarski Jacek: Jacek Kaczmarski [śpiewnik].
  Wrocław: Rubfor, 1989.
  17 cm, 31,[1] s.
  Tytuł okł. Druk: Wrocław: PW [Politechnika Wrocławska ?].
  BaBN-b1077678, HN-001880397/1 - op
 • Kaczmarski Jacek: Jacek Kaczmarski II.
  Wrocław: Rubfor, 1989.
  17 cm, 32 s.
  Tytuł okł. Druk: Wrocław: PW [Politechnika Wrocławska ?].
  BaBN-b1041045, HN-001880397/2 - op
 • Kaczmarski Jacek: Jacek Kaczmarski ’83.
  Warszawa: b.w., 1984.
  A4, 12 s., err., powiel.
  Tytuł okł. Spisał i do druku przygot.: Wako [pseud. - właśc. Waldemar Koczewski].
  BaBN-b1693988, FC-36813*[wg BN] - op
 • Kaczmarski Jacek: Kosmopolak. Gdańsk: Nowa Fala, ©1988. - Dun-64, J-1180, BN-1930, Ka-3236, KS-1982, Nukat-2862914 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 • Kaczmarski Jacek: Kosmopolak.
  Gdańsk: Nowa Fala 1988.
  A5, 74,[2] s., off. z masz.
  Projekt okł. i oprac. graf.: Mirosław Fed. Tytuł zawiera się w prostokącie: 109 x 72,5 mm. Redakcja: Jan Ostrowski. Zawiera: Moją pasją jest życie. Rozmowa z Jackiem Kaczmarskim, rozmawiał Jan Ostrowski.
  BaBN-b1276132, BJ-1488, FC-10317 - op
 • Kaczmarski Jacek: Kosmopolak.
  Gdańsk: Nowa Fala, ©1988.
  A5, okł.kart., 72,[4] s., off. z masz.
  Tytuł okł. S. red. na II s. okł., spis treści na III-IV s. okł. Tytuł zawiera się w prostokącie: 58 x 38,5 mm. Projekt okł. i oprac. graf.: Mirosław Fed. Redakcja: Jan Ostrowski. Zawiera: Moją pasją jest życie. Rozmowa z Jackiem Kaczmarskim, rozmawiał Jan Ostrowski.
  BaBN-b1332344, FC-36814*[wg BN] - MM
 • Kaczmarski Jacek: Kosmopolak [śpiewnik].
  Warszawa: Pomaton, 1991.
  20 cm, 84,[1] s.
  Wybór i układ tekstów Jacek Kaczmarski. Oprac. muzyczne Paweł Gałecki. ISBN 83-85303-01-4.
  - uw
 • Kaczmarski Jacek: Krzyk. Piosenki Jacka Kaczmarskiego (Śpiewnik).
  Szczecin: Szczecińska Oficyna Solidarność, 1989.
  A5, okł.kart., 167 s., off. z masz., c. 3500 zł.
  CD-615, BN-1931*[wg MBPŁ, BUW], BaBN-b1276133, KS-1985, BJ-1489, FC-10318, Br-0978 - MM
 • Kaczmarski Jacek: Krzyk. Piosenki Jacka Kaczmarskiego (Śpiewnik).
  Szczecin: Szczecińska Oficyna Solidarność, 1989.
  A5, okł.kart., 167 s., off. z masz., c. 6200 zł.
  Okładkę wydrukowano na odwrocie kalendarza Solidarności na rok 1990 wydanego w tym samym wydawnictwie.
  - MM
 • Kaczmarski Jacek: Krzyk [śpiewnik].
  Warszawa: Pomaton, ©1991.
  20 cm, 56,[8] s.
  Oprac. muzyczne Paweł Gałecki. ISBN 83-85303-00-6.
  Różnice w opisach: ©1991 oraz ISBN [KSB]; r.w. 1991 bez ISBN [MBPWr]; r.w. 1990 oraz ISBN [MBPBy] - uw
 • Kaczmarski Jacek: Mój zodiak.
  Lund: Independent Polish Agency, wrzesień 1985.
  24 x 22 cm, okł.kart., obw., [85] s.
  ISBN 91-970772-0-8.
  - uw - MM
 • Kaczmarski Jacek: Mój zodiak.
  Warszawa: r [Recto], 1987.
  A5, okł., [43] s., off. z oryg., [c. 200-220 zł].
  Przedruk z wyd.: Lund: Independent Polish Agency, 1985. Przedrukowano jedynie strony zawierające tekst, pominięto strony zawierające ilustracje.
  CD-616, CJ-890, J-1181, BN-1932*[wg J], BaBN, Ka-3232, KS-1979, BJ-1490, FC-10315, Br-0979 - MM
 • Kaczmarski Jacek: Mury.
  Prapremiera spektaklu [współautorzy: Z. Łapiński, P. Gintrowski] - Warszawa, Teatr na Rozdrożu 1979. - uw
 • Kaczmarski Jacek: Mury.
  Warszawa: Bez debitu, maj [19]83.
  A5, 33,[2] s., masz. przeb., c. 30 zł.
  J-4075, BN-1933*[wg Pil], KS-1965*[wg MJ] - op
 • Gintrowski, Przemysław, Kaczmarski Jacek: Mury [śpiewnik].
  Warszawa: Pomaton, 1990.
  20 cm, 48 s.
  Oprac. muzyczne Paweł Gałecki.
  - uw
 • Kaczmarski Jacek: Mury; Raj; Muzeum; 90 dni; Epitafia. Teksty spektakli.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 64 s., off. z masz.
  Przy ilustracjach sygn. grafika: P.Plesnar ’81.
  BJ-1491, FC-10314 - op
 • Kaczmarski Jacek: Muzeum.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
  A5, 23,[1] s., off. z masz.
  Zawiera teksty: Modlitwa; Szturm; Stańczyk; Rejtan; Wieszanie zdrajców; Samosierra; Pikieta powstańcza; Zesłanie studentów; Zatruta studnia; Wigilia na Syberii; Powrót; Wiosna roku 1905; Spalona synagoga; Autoportret; Rozstrzelanie; Osły i ludzie; Kanapka z człowiekiem; Wariacje dla Grażynki; Arka Noego.
  CD-617, BN-1935, Ka-1160, BJ-1493, FC-10310, ST15-1604, {ECS-02401, Nukat-771699 – [25 s. ?]} - MM
 • Kaczmarski Jacek: Muzeum.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
  A5, [28] s., off. z masz., [c. 30 zł].
  Zawiera teksty: Modlitwa o wschodzie słońca; Szturm; Stańczyk; Rejtan; Wieszanie zdrajców; Samosierra; Pikieta powstańcza; Zesłanie studentów; Zatruta studnia; Wigilia na Syberii; Powrót; Wiosna roku 1905; Spalona synagoga; Autoportret; Birkenau; Rozstrzelanie; Czerwony autobus; Osły i ludzie; Kanapka z człowiekiem; Wariacje dla Grażynki; Arka Noego. Jest to zapewne poprawione wyd. w stosunku do opisanego powyżej. Część tekstów jest drukowana z tego samego maszynopisu.
  CD-618{13 k.}, Ka-606, HN-000545044, KS-1958, BJ-1492, FC-10311 - MM [na okł. stempel: NSZZ «Solidarność» – Region Mazowsze / Komisja Zakładowa nr 128 / przy ZOZ Warszawa Wola]
 • Kaczmarski Jacek: Muzeum.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 20 s.
  Tytuł okł.
  BN-b1693099, FC-36816*[wg BN] - op
 • Kaczmarski Jacek: Muzeum.
  Warszawa: Wydawnictwo Knebel, 1985.
  A5, okł.kart., 3-18 s., off. z masz., c. 80 zł.
  Spis treści na III s. okł.
  J-1182, BN-1934*[wg J], KS-1973*[wg MJ] - MM
 • Kaczmarski Jacek: Muzeum.
  Olsztyn: Harcerskie Wydawnictwo „Korzenie” 76 Olsztyńska Drużyna Harcerzy, b.r. [1990].
  20 cm, 20 s.
  Tytuł okł. Data wyd. ze wstepu. U dołu okł.: Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Olsztyn.
  Nukat-2164013, UWM - uw
 • Gintrowski, Przemysław, Kaczmarski Jacek, Łapiński, Zbigniew: Muzeum [śpiewnik].
  Warszawa: Pomaton, 1991.
  20 cm, 72,[1] s.
  Oprac. muzyczne Paweł Gałecki. ISBN 83-85303-02-2.
  - uw
 • Kaczmarski Jacek: Perestrojka.
  B.m.: b.r., b.w. [1988].
  A5, 32,[2] s., err., off. z masz.
  Tytuł w alfabecie rosyjskim.
  J-1183, S-90/1269, BN-1936*[wg J], KS-1983*[wg MJ] - op
 • Kaczmarski Jacek: Pięć sonetów o umieraniu komunizmu. Piosenki z lat 1988-89.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza „63”, 1989.
  A5, okł.kart., 46,[1] s., stdr. z masz., [c. 530 zł].
  Opracowanie graficzne: M + MTW. Tytuł i nuty na okładce w kolorze czarnym. Pierwsza litera tytułu jest pod literą „r” w nazwisku autora.
  KS-1986 [wyd. 1], BJ-1494, FC-10309 - op
 • Kaczmarski Jacek: Pięć sonetów o umieraniu komunizmu. Piosenki z lat 1988-89. Wyd. II.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza „63”, 1989.
  A5, okł.kart., 46,[1] s., stdr. z masz., [c. 530 zł].
  Opracowanie graficzne: M + MTW. Tytuł i nuty na okładce w kolorze czerwonym. Pierwsza litera tytułu jest pod literą „m” w nazwisku autora.
  BN-1937, Br-0980, ECS-04703 - MM
 • Kaczmarski Jacek: Pięć sonetów o umieraniu komunizmu.
  Wrocław: Wydawnictwo Muzyczne Akcent, 1990.
  A5, 39 s., off. z masz.
  - uw
 • Kaczmarski Jacek: Piosenki.
  B.m.: b.w., b.r.
  44 s., off. z masz.
  Na okładce rysunek dużej gitary wystającej z dziury w murze.
  info wg: {www.kaczmarski.art.pl - marzec 2005} - op
 • Kaczmarski Jacek: Poezja śpiewana.
  Opole: Agencja „Alba”, 1989.
  A5, okł.kart., [64] s., off. z masz.
  Zawiera także: II. Stare Dobre Małżeństwo, III. Bez Jacka. Książka cenzurowana; sygn. cenzury: UKPiW w Opolu nr N-6/38 z dnia 1989-11-16.
  S-91/2192, KS-1987*[wg KB*] - uw - MM
 • Kaczmarski Jacek: Poezja śpiewana – patrz: Kaczmarski Jacek: Utwory Jacka Kaczmarskiego. [poezja śpiewana]. Opole: Agencja Artystyczna Alba, 1990. - uw
 • Kaczmarski Jacek: Przejście Polaków przez Morze Czerwone.
  B.m.: b.w. 1984.
  A5, 20 s.
  Tytuł okł.
  Ka-4178, BaBN-b1902101, FC-36825*[wg BN] - op
 • Kaczmarski Jacek: Przejście Polaków przez Morze Czerwone.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
  A5, okł.kart., 54,[2] s., off. z masz., c. 200 zł.
  Opracowanie graficzne: Studio Z.
  Rec.: Beata Nałkowska: O rycerskiej otoczce. Nurt 1988 nr 9 s. 16-19.
  CD-619, KN’87-156, CJ-891, J-1184, BN-1938, Ka-607, KS-1980, BJ-1495, FC-10313, Br-0981, ECS-00419 - MM
 • Kaczmarski Jacek: Raj.
  Prapremiera spektaklu - Kraków, Stary Teatr 1980. - uw
 • Kaczmarski Jacek: Raj.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
  A5, [24] s., off. z masz.
  Zawiera również wiersze Z. Herberta.
  CD-620, BN-1940, Ka-608, KS-1959, BJ-1496, FC-10312, FC-50619*[wg BN], Br-0982 - MM
 • Kaczmarski Jacek: Raj.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  20 s., off.
  Ten zaoczny opis G i pochodnych może odnosić się do wyd. opisanego powyżej.
  G-82/112*, CD-621*[wg G*], J-1185*, BN-1939*[wg J*], KS-1960*[wg MJ*], ECS-04266{[20] s.} - op
 • Gintrowski, Przemysław, Kaczmarski Jacek, Łapiński, Zbigniew: Raj [śpiewnik].
  Warszawa: Pomaton, 1990.
  20 cm, 46 s.
  Oprac. muzyczne Paweł Gałecki.
  - uw
 • Kaczmarski Jacek: Rozbite oddziały. Wiersze i piosenki 1985-88.
  [Montricher]: Les Éditions Noir Sur Blanc, [1988].
  24 cm, 92,[3] s.
  Na okł. tytuł w formie: …piosenki 1985-1988. ISBN 2-88250-007-6.
  - uw - MM
 • Kaczmarski Jacek: Rozbite oddziały. Wiersze i piosenki 1985-88.
  Kraków: b.w., 1989.
  A5, okł.kart., [2],7-8,[1],12-47,49,51-55,[2],60-72,[1],76-92,[1] s., off. z oryg., [c. 1300 zł].
  Na okł. tytuł w formie: …piosenki 1985-1988. Przedruk z wyd.: Montricher: Les Éditions Noir sur Blanc, [1988].
  BN-1941, Ka-3233, KS-1988, BJ-1498, FC-3599, KJ-223* - MM
 • Kaczmarski Jacek: Rozbite oddziały. Wiersze i piosenki 1985-1988.
  Wrocław: Wydawnictwo Muzyczne Akcent 1990.
  Okł.kart., 77 s.
  - uw
 • Kaczmarski Jacek: Rozbite oddziały. Wiersze i piosenki 1985-1988.
  A6, off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Les Éditions Noir sur Blanc.
  Pismo FMW: ABC Kraków rozpoczęło druk jako integralną część zaprogramowaną na 9 wkładek po 8 s. W nr 36 z IX.1989 r. s. [5-8] stanowią pierwsze 8 s. druku.
  {BJ-1497, FC-10346} [8 s.] - uw - MM[I cz.]
 • Kaczmarski Jacek: Śpiewał, że blisko już świt… Piosenki Jacka Kaczmarskiego.
  B.m. [Wrocław]: Wrocławskie Wydawnictwo Muzyczne, 1990.
  21 cm, 81,[3] s.
  Zaw.: Krzysztof Jakubczak: Wstęp. Wydanie oficjalne, cenzurowane. Sygn. druk.: WZGraf. Z-d 2, zam. 13/90, n. 20 000, [sygn. cenzora:] F-4.
  - uw - MM
 • Kaczmarski Jacek: Śpiewnik cz. I.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1989].
  A5, [48] s., powiel., c. 350 zł, przestemplowano na 430.
  Opracowanie: Hel. [pseud.]. Zawiera teksty 24 piosenek z chwytami gitarowymi.
  BK-220, BN-1942*[wg BK], KS-1989*[wg KB*], BJ-1499, FC-10347, KJ-224* - op
 • Kaczmarski Jacek: Śpiewnik polski. Wyd. pierwsze.
  Wrocław: iwa Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1984.
  A5, okł.kart., 64 s., off. z masz., c. 150 zł.
  Dane wydaw. jedynie na II s. okł. Redakcja i opracowanie graficzne: Arka 1982. Grafiki na: I s. okł., s. 3, 11, 23, 45, 55. Zawiera utwory przedrukowane z tomu: Wiersze i piosenki. Paryż: Instytut Literacki 1983.
  K-2010, G-84/169, CD-622*[wg K], J-1186, BN-1943, Sup-311, Ka-3234, KS-1968, BJ-1500, FC-10348, Br-0983[wyd. 2][?], ECS-03971{dane wydaw.: […] wg FC, [?] może brak druku na II s. okł.}, ST15-1611, Nukat-2944019 - MM
 • Kaczmarski Jacek: 30 wierszy i piosenek. Wydanie I.
  London: Panda Press, 1987.
  21 cm, 46,[2] s.
  Zawiera: Przemko Maria Grafczyński: Od wydawcy; Jan Poprawa: [życiorys]. ISBN 1 870078 05 5.
  - uw
 • Kaczmarski Jacek: 30 wierszy i piosenek.
  B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1989-1990].
  A5, okł., 46,[2] s., ksero z oryg.
  Przedruk z wyd.: London: Panda Press 1987. [Powielono przy okazji którejś z imprez w Łodzi w kręgu poligrafii związanej z Zarządem Regionu „Solidarności” w Łodzi].
  - MM
 • Kaczmarski Jacek: Utwory Jacka Kaczmarskiego. [poezja śpiewana].
  Opole: Agencja Artystyczna Alba, 1990.
  20 cm, 231,[2] s.
  Druk: Paczków: Zakład.
  BaBN-b1052380 - uw
 • Kaczmarski Jacek: Utwory zebrane. Wyd. pierwsze.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1984.
  A5, okł.kart., 279 s., stdr. z masz., [c. 500 zł].
  Na IV s. okładki r. w.: 1985 [w moim egz. ta data jest nieczytelna]. Zawiera też wiersz Jana Poznańskiego: Do Jacka Kaczmarskiego.
  K-2011, G-85/131*[2 vol., stdr.], CD-623, J-1187, BN-1944, Sup-312, KS-1969, Ka-4338[błędnie tytuł: …zabrane] - MM
 • Kaczmarski Jacek: Wiersze.
  B.m. [Kraków]: NZS Akademii Medycznej, 1981.
  A5, 23 s., off. z masz., c. 25 zł.
  Druk: PSK.
  BJ-1501, FC-3778 - op
 • Kaczmarski Jacek: Wiersze i piosenki.
  Paryż: Instytut Literacki, 1983.
  22 cm, 142,[1] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 378. Przedmowa Jacka Bierezina. ISBN 2-7168-0034-0.
  - uw - MM
 • Kaczmarski Jacek: Wiersze i piosenki.
  Warszawa: Wydawnictwo Cel, 1984.
  A5, okł.kart., [2],7-142 s., off. z oryg., c. 340 zł.
  Przedmowa Jacka Bierezina. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  K-2012[c. 600 zł], G-84/170, CD-624, J-1188, BN-1951*[wg K], BaBN-b1276153, FC-36831* [wg BN], Sup-314*[wg CD], Ka-1162, KS-1970, Br-0984 - MM
 • Kaczmarski Jacek: Wiersze i piosenki.
  B.m.: b.w., b.r. [1984-5].
  A5, 142 s., ksero, c. 600 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  J-1189*, BN-1948[wg J], Sup-313[A6], KS-1974*[wg MJ*] - op
 • Kaczmarski Jacek: Wiersze i piosenki.
  Kraków: Bez Cięć, 1986.
  A5, 24 s., stdr. z oryg., c. 100 zł.
  Tytuł okł.: Piosenki.
  Przedruk fragmentów z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  G-86/107, CD-625, CJ-892, J-1190, BK-221/1, BN-1947, Sup-315, KS-1975, BJ-1503, FC-3780, FC-36829*[wg BN], KJ-225* - op
 • Kaczmarski Jacek: Wiersze i piosenki. [cz. 2].
  Kraków: Bez Cięć, 1986.
  A5, okł.kart., 60 s., stdr. z oryg., c. 200 zł.
  Przedruk fragmentów z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  Tytuł okł.: Piosenki.
  CD-626, J-1192*, BK-221/2, S-91/3195, BN-1946, Sup-316, Ka-3235, KS-1977, BJ-1502, FC-3779, KJ-226*, Br-0985 - op
 • Kaczmarski Jacek: Wiersze i piosenki. [cz. 3].
  Kraków: Bez Cięć, 1986.
  A5, 48 s., stdr. z oryg., c. 200 zł.
  Przedruk fragmentów z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  G-86/108*, CD-627, CJ-893*, J-1191*, BK-221*[wg CD], BN-1945*[wg J*], Sup-317*[wg CD, BN*], KS-1976*[wg CD], KJ-226*[wg BK*] - op
 • Kaczmarski Jacek: Wiersze i piosenki.
  B.m.: Wydawnictwo „Kierunku”, 1986.
  A5, 6-142 s.
  Zawiera przedmowę: Jacek Bierezin: Fenomen: Jacek Kaczmarski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  BN-1950*[wg Dom], Sup-318*[wg BN*], Ka-1161, KS-1978*[wg MJ] - op
 • Kaczmarski Jacek: Wiersze i piosenki.
  B.m. [Kraków]: Przedruk made in Poland, [19]’88.
  A6, okł.kart., [4],7-142,[1] s., off. z oryg., (c. 420 zł).
  Zawiera przedmowę: Jacek Bierezin: Fenomen: Jacek Kaczmarski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983. Na s. [143] nota: Niniejsza pozycja ukazała się dzięki pomocy Redakcji „Poglądu”.
  CD-628, J-1193, BK-222, {BN-1949, BaBN-b1276151 [? brak inf. o made in Poland oraz o pomocy Redakcji „Poglądu1]}, Sup-319, KS-1984, Ka-3973=Ka-5052, BJ-1504, FC-3781, KJ-228* - MM
 • Kaczmarski Jacek: Zbroja.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1982].
  A4, [1],11 s., masz. przeb., c. 35 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Wytrwałość 1982.
  J-4076*[wg Pil-876], BN-1952*[wg Pil], KS-1961*[wg MJ*], KJ-229*{wg J-876*[błędnie]} - op
 • Kaczmarski Jacek: Zbroja.
  Kraków: Wydawnictwo Ruchu Oporu NZS, [19]’82.
  A4, [11] s., powiel.
  Przedruk z wyd.: Paryż ’82. W BJ nie ma inf. o braku paginacji. J*[wg Pil]: 12 s.
  J-1195*[wg Pil-877], BK-223, BN-1953*[wg BK], KS-1962*[wg MJ*], BJ-1506, FC-10350, KJ-230* - op
 • Kaczmarski Jacek: Zbroja. [Wyd. 2].
  Poznań: NZS UAM, 1982.
  A5, powiel.
  K-2013*, G-82/114*, CD-629*[wg K*], J-1194*, BN-1954*[wg K*], KS-1963*[wg MJ*] - op
 • Kaczmarski Jacek: Zbroja. [Wyd. 1].
  Warszawa: Wytrwałość, 1982.
  A4, [1],11 s., powiel., c. 35 zł.
  K-2015, G-82/113, CD-630, J-1196, BN-1955, Ka-610, Hoo99/179, KS-1964*[wg CD*], BJ-1507, FC-10351, Br-0986 - op
 • Kaczmarski Jacek: Zbroja. Utwory napisane na emigracji. [Wyd. 3].
  B.m. [Warszawa]: Biblioteka Słowa Podziemnego, b.r. [1983].
  A5, okł.kart., 15,[1] s., off. z masz., [c. 40-50 zł].
  K-2014, G-83/194, CD-631, J-1198, BN-1957, Ka-609, KS-1967*[wg CD], BJ-1505, FC-10349, Br-0987 - MM
 • Kaczmarski Jacek: Zbroja.
  B.m: b.w., b.r. [1983].
  A5, okł., 14 s., powiel., c. 30 zł.
  Przedruk za „Wytrwaniem” [właśc.: Wydawnictwo Wytrwałość].
  CJ-1672, J-1197, BN-1956*[wg MBPŁ, BUW], KS-1966, Ka-4737 - MM
 • Kaczmarski Jacek [wiersze] - patrz w: Grudzień. Wiersze i piosenki. Wałbrzych: NSZZ „Solidarność” 1983; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84; Wiersze. Łódź: „Solidarność Walcząca” 1986. - uw
 • Kaczor Piotr - patrz: [Pietkiewicz Piotr] Kaczor Piotr: „Farba T”. Wspomnienia byłego żołnierza AK. KSS KOR 1978. - uw
 • Kaczurowski Igor: Tragiczne losy pisarzy ukraińskich w Związku Radzieckim. Z okazji setnej rocznicy dekretu emskiego.
  Warszawa: Wydawnictwo LOS 1984.
  A5, okł., [2],5-17,[1] s., stdr. z oryg., c. 60 zł.
  Oryginał rosyjski zamieszczono w: Kontinent Paris 1976 nr 6. Przedruk z przekładu w tomie pt.: Kontynent, wybór artykułów London: Polonia 1979. [tłumaczenie z rosyjskiego: Andrzej Drawicz]. Książka była również sprzedawana bez okładki w c. 30 zł.
  K-2008, G-84/172, CD-1896, J-1177, BN-1925, Ka-1163, Hoo99/179, BJ-1485, Br-0976 - MM
 • Kaczyńska Jadwiga [art.] pod krypt. jk - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. - uw
 • Kaczyńska Elżbieta: Partie polityczne a masowy ruch robotniczy w Królestwie Polskim na przełomie 19 i 20 wieku. Szanse samorządu robotniczego.
  Łódź, Poznań, Toruń, Wrocław: Towarzystwo Oświaty Niezależnej 1983.
  A6, 31 s.
  Ka-4538 - op
 • Kaczyńska Elżbieta: Propozycje dotyczące samokształcenia i kursów szkoleniowych NSZZ "Solidarność". - patrz w: Sprawy związkowe. Biuletyn roboczy Zespołu Spraw Związkowych OPS-Z przy KKP NSZZ "Solidarność" pod red.: Sergiusza Kowalskiego i Jacka Kurczewskiego. Warszawa wrzesień 1981. Otwock Świerk: NSZZ "Solidarność" w IBJ 1981. Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ. Tom VII. - uw
 • Kaczyńska Elżbieta: Zawodowy ruch robotniczy w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. - patrz w: Nurty życia społecznego. Warszawa 1987. Nasze dziedzictwo. - uw
 • Kaczyński Andrzej - patrz: Bober Leon [pseud.] - uw
 • Kaczyński Jarosław: Zmiany po sierpniu. - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.