Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kad - Kale

Data ostatniej korekty tekstu: 21.06.2017 r.
 
 
 • Kadary /Garncarska/ Anna: Samobójstwo Pana Rossa. - patrz w: Kontury. Tel-Aviv, 1988. I. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Kraków: Wydaw. "X" 1989. - uw
 • Kadaryzm bez maski. Wybór niezależnej publicystyki węgierskiej.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1987.
  A5, okł.kart., 184 s., off. z masz., c. 630 zł.
  Biblioteka Obozu.
  Wyboru dokonała i tom zredagowała redakcja Obozu. Tłumaczył: Wiesław Szukalski [pseud. - właśc. Wojciech Maziarski], ama.
  Spis treści:
  AUTOPORTRET
  - Sandor Szilagyi: Polityczna publicystyka i eseistyka pisma "Hirmondo".
  EKONOMIA
  - Istvan Kemeny: Druga gospodarka na Węgrzech.
  NA ROZDROŻU
  - Andras Vizi: Komuniści i opozycjoniści.
  - György Konrad: Punktem wyjścia powinna być nasza sytuacja.
  - Janos Kis: W półtora roku później - o tym samym.
  U SĄSIADÓW
  - Peter Kende: Mniejszości narodowe a węgierskie poczucie krzywdy.
  - Co się dzieje w Siedmiogrodzie ?
  - Memorandum siedmiogrodzkich Węgrów do konferencji Madrycie.
  - Protest Attili Ara-Kovacsa.
  - Gy.B. - M.H.: Miklos Duray ponownie aresztowany i postawiony w stan oskarzenta.
  - Rozmowa z Miklosem Duray’em.
  - Sandor Csoori: Czepianie się ocalenia.
  - Gaspar Miklos Tamas: List otwarty do parysko-genewskiego kongresu Rumunów.
  - O naszych granicach.
  - "-a": O naszych ograniczeniach.
  - Pal Szalai: Obraźliwe sformułowanie.
  KADARYZM BEZ MASKI
  - Gabor Demszky: Reforma ordynacji wyborczej - bez alternatyw.
  - Wieńce Petöfi’ego ’72 - ’73.
  - Dłoń w rękawiczce też może wykonać dobrą robotę.
  - Gabor Demszky, Laszlo Rajk: List do prokuratora generalnego.
  - Skazany z powodu braku dowodów.
  - Oświadczenie SZETY.
  - Strzały w Dorozsma.
  KWESTIA ŻYDOWSKA
  - List otwarty grupy SALOM.
  SPRAWY KOŚCIOŁA
  - Janos Wildmann: Hierarchia węgierskiego Kościoła katolickiego a wspólnoty podstawowe.
  - List otwarty księży katolickich do arcybiskupa Janosa Lekai’ego.
  RUCH POKOJOWY
  - Miklos Haraszti: "Dialog" - dwa lata niezależnego węgierskiego ruchu pokojowego.
  Rec.: Arka Kraków 1988 nr 22 s. 152-154.
  KN’87-39, CJ-894, J-1199, BN-1958, Ka-619, BJ-1508, Br-0988 - MM
 • Kaden-Bandrowski Juliusz: Piłsudczycy. Wyd. nowe.
  Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa 1936.
  - uw - MM [brak s. przedtyt., podniszcz.]
 • Kaden-Bandrowski Juliusz: Piłsudczycy.
  B.m. [Opole]: [NSZZ Solidarność] Region Śląska Opolskiego, 1984.
  A5, okł.kart., 91 s., [6] s. tabl., off. z masz., c. 250 zł.
  Wydano w 70 rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej. Tablice po s. 30, 52 i 66. Paginacja i część śródtytułów odciśnięta jak w typografii [?].
  K-2016, G-84/173*, CD-632*[wg K], J-1200*[wg SZ-7 s. 184], BN-1959*[wg K], KS-1997, BJ-1509, FC-10352, Br-0989 - MM
 • Kaden-Bandrowski Juljusz: Piłsudczycy.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1987.
  A6, okł.kart., [4],123 s., off. z oryg. i masz., c. 370 zł.
  Biblioteka Drogi.
  Przedruk z wyd. I: Oświęcim: Naczelny Komitet Narodowy 1915. Długość tytułu: 82 mm, na IV s. okładki dane wydawnicze małymi literami.
  CD-633, CJ-895, KN’87-231, J-1201, BN-1960, Ka-58, KS-1998, BJ-1510 - MM
 • Kaden-Bandrowski Juljusz: Piłsudczycy.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1987.
  A6, okł.kart., [4],123 s., off. z oryg. i masz., c. 370 zł.
  Biblioteka Drogi.
  Przedruk z wyd. I: Oświęcim: Naczelny Komitet Narodowy 1915. Długość tytułu: 74 mm, na IV s. okładki dane wydawnicze wersalikami.
  - MM
 • Kaden-Bandrowski Juliusz: Piłsudczycy.
  Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990.
  Iść do Polski 1914-1921.
  Przygotowanie do druku i posłowie Krzysztof Tur. Tekst oparto na wyd.: Oświęcim: nakładem Naczelnego Komitetu Narodowego 1915. ISBN 83-03-03116-3.
  - uw - MM
 • Kaden-Bandrowski Juliusz: Trzy wyprawy. Wyd. drugie.
  Lwów: Ossolineum, 1938.
  Zawiera m. in.: Wyprawa wileńska.
  - uw - MM [proweniencja: Pryw. Szkoła Powsz. Koeduk. / imienia / Wojciecha i Anieli / małżonków / Górskich / w Pamiątce pow. Grójec]
 • Kaden-Bandrowski Juliusz: Trzy wyprawy.
  Wrocław: Ossolineum, 1991.
  Zawiera: Wyprawa do Polski; Wyprawa wileńska; Wyprawa na Kijów. ISBN 83-04-03692-4.
  - uw - MM
 • Kaden-Bandrowski Juljusz: Wyprawa wileńska.
  B.m.[Warszawa]: NIL [Niezależny Instytut Literacki], 1981.
  A5, okł., 5-48 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: 1919.
  CD-634, Ł-162, BN-1961, KS-1996 - MM
 • Kaden-Bandrowski Juljusz: Wyprawa wileńska.
  - w: Cwałem, galopem: Opowieści z wojny bolszewickiej. Warszawa: Modem 1990.
  - uw
 • Kaden Bandrowski Juliusz [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. - uw
 • Kadenacy Tadeusz [wybór tekstów] - patrz: Mackiewicz Józef: Fakty, przyroda i ludzie. Londyn: Kontra; Mackiewicz Józef, Toporska Barbara: Droga pani. - uw
 • Kadencja. Cz. 1.
  B.m.[Toruń]: b.w., b.r. [1983].
  A4, [1],106 s., masz. przeb.
  Czy to początek książki J. J. Szczepańskiego: Kadencja ?
  G-83/195, J-4077, BN-1962[wg J] - op
 • Kadrówka ’87.
  B.m.[Kraków ?]: b.w. 1987.
  A5, [32] s., off. z masz.
  Tytuł okł.
  BJ-1511, KJ-231*[wg BJ] - op
 • Kafarska Ewa [rozm.] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Kaganowski Efroim: Przedmowa. - patrz w: Szac-Wajnkranc Noemi: Przeminęło z ogniem. Pamiętnik. Myśl [1987-8]. - uw
 • Kahlil Gibran - patrz: Gibran Kahlil: Prorok. Kraków: 1981. - uw
 • Kahn Tom:
  - O pracy przymusowej w ZSRR [tłum. oświadczenia z 9 lipca 1985 r.] - patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. - uw
  - Tworzenie mitów a zagrożenie sowieckie: Czy możemy szukać pokoju, nie tracąc z oczu wolności ? [tłum. z: New America, lipiec-sierpień 1983] - tłum. Jolanta Jerz. - patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. - uw
  - Związki zawodowe jako struktura pośrednicząca [tłum. z książki: "Democracy and Mediating Structures. A Theological Inquiry". Michael Novak (ed.). Washington 1983, s. 125-134] - tłum. Jakub Karpiński. - patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. - uw
 • KAIR [pseud.] [rozm.]: 6 pytań w VI rocznicę. Rozmowa z Andrzejem Słowikiem. - patrz w: Wspomnienie tamtych dni. Łódź: Pantograf, MPK 1986. - uw
 • Kajot: Gdański proces.
  A5, 8 s., off. z masz.
  Informator TKZ NSZZ Solidarność Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego. Dodatek bez numeru i daty (ok. VI 1985 r.).
  Br-0990[dołączona okładka Nowej] - uw - MM
 • (Kajot) [pseud.]: Proces gdański.
  B.m.[Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej [1986].
  A5, 10 s., stdr. z masz., c. 25 zł.
  Nazwa autora pod tekstem. Przedruk z: Informator [KZ NSZZ "S"] Gdańskiej Stoczni Remontowej.
  K-3591, G-85/327, J-1202, S-91/2224, BN-1964, Ka-2037, BJ-1512, Br-0991 - op
 • Kalabiński Jacek: Polacy gotowi są zapłacić tę cenę. - patrz w: Nobel dla Wałęsy ! Unia 1983. - uw
 • Kalabiński Jacek: Zamiast wstępu. - patrz: w: Nobel dla Wałęsy. Kraków: Libertas 1983. - uw
 • Kalbarczyk Damian - patrz: Bodnar Paweł [pseud.] - uw
 • Kalendarium kryzysu 1956. Kalendarium wydarzeń na Wybrzeżu i w Łodzi grudzień 1970 - luty 1971. Kalendarium wydarzeń 1980-1981.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, 93 s., powiel.
  Ka-4325 - op
 • Kalendarium stosunków sowiecko-niemieckich w latach 1939-1941 wg książki Aleksandra Bregmana: Najlepszy sojusznik Hitlera. Opracowanie: Andrzej Piastowski.
  Kraków: Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej 1985.
  A6, okł., 20 s., stdr. z masz., c. 60 zł.
  K-2689, G-85/132, Ł-163, BK-507, J-2623, BN-4280, Ka-1165, Hoo99/179, HN-000543282, BJ-3533, Br-0992 - MM
 • Kalendarium 1980/81.
  Szczecin: Studencka Agencja Wydawnicza "Sorbona" im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, b.r.[1981].
  A4, [5] s., powiel.
  Opracowała Sekcja Informacji NZS WSP Szczecin.
  BJ-3088 - op
 • Kalendarium wydarzeń w ZSR [Zespół Szkół Rolniczych] im. Stanisława Staszica w Miętnem grudzień 1983 - kwiecień 1984.
  B.m. [Miętne]: Wydawnictwo im. Kardynała Wyszyńskiego, sierpień 1984.
  A5, okł., 16 s., stdr. z masz., c. 40 zł.
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: Nie było miejsca dla Ciebie Chryste w naszej szkole ZSR Miętne.
  K-2017, [G-84/320, J-2378 - bez słowa: …Chryste…], BN-1966*[wg BUW], BaBN-b1276168, Ka-1690, BJ-3041, FC-8307, Br-1927, ST15-1623 - op
 • Kalendarium wydarzeń w ZSR [Zespół Szkół Rolniczych] im. Stanisława Staszica w Miętnem grudzień 1983 - kwiecień 1984. Wyd. II.
  B.m. [Miętne]: Wydawnictwo im. Kardynała Wyszyńskiego, sierpień 1984.
  A5, okł.kart., 16 s., stdr. z masz., c. 40 zł na Fundusz Oświaty Niezależnej.
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: Nie było miejsca dla Ciebie Chryste w naszej szkole ZSR Miętne. Numer wyd. na IV s. okł.
  J-2379 [bez słowa: …Chryste…], BN-3837, BaBN-b1277989, FC-37654*[wg BN], Nukat-1725553[BUŁ] - MM
 • Kalendarz domowy dla ojców, matek i dla dziatek. 1986.
  B.m. [Łódź]: Biuletyn Łódzki, b.r. [1985].
  A4, okł., [6] k., stdr. jednostr., c. 200 zł.
  Nad tytułem napis: Solidarność.
  J-3194[błędny tyt.]=J-4431* - MM
 • Kalendarz domowy dla ojców, matek i dla dziatek.
  [Kanada].
  Reedycja dla Polonii.
  DBŁ s. 75 - uw
 • Kalendarz entuzjastów. 1984.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza »P.S.« b.r. [1983].
  A5, okł.kart., 214,[1] s., plakat A4, off. z masz., [c. 690 zł].
  Redakcja: Franciszek Sendziwoj. Teksty na plakacie: Oficyna Wydawnicza „P.S.” „…dopóki walka trwa…” Kalendarz entuzjastów.
  Rec.: Z.S.: Entuzjaści roku 1984. Almanach Humanistyczny 1986 nr 6 s. 110-113.
  K-2018, G-84/174, Ł-440, J-1210, BN-1965[wg K], Sup-320, Ka-1166, Hoo99/169, BJ-4688, Br-0993 - MM
 • Kalendarz Feniksa 1986.
  Wrocław: Robotnicze Wydawnictwo „Feniks”, XII 1985.
  A6, okł.kart., [28] s., druk. typogr., nakł. 700 egz., c. 100 zł.
  Biblioteka Solidarności Walczącej.
  Opracowanie: P.T.Ozon. Opracowanie kalendarium: Adam, P.T.Ozon. Grafiki: Zbych. Wg: K i J - [56] s., c. 130 zł.
  K-2019, G-85/134*, J-1225 - MM
 • Kalendarz harcerski 1984. - patrz: Kalendarzyk harcerski na rok 1984. Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie. - uw
 • Kalendarz Historii Najnowszej 1987.
  B.m.: b.w. [NSZZ „Solidarność”], b.r. [1987].
  38,5 x 9,5 cm., [12] k., off. z masz. i rys., c. 300 zł.
  Kalendarz z zaznaczonymi najważniejszymi datami w historii Polski.
  J-1231*[wg Pil-3224], FC-52663 - op
 • Kalendarz historyczny na rok 1984 wydany z okazji 70-lecia powstania Legionów Polskich.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Przeszłość b.r. [1983].
  A5, 27 k., 16 s., off. z oryg. i masz.
  Kalendarz opracowali: Allef, Miłosław, Mad, Zetkal [K* podaj: Zetka]. Zawiera wkładkę: 70-lecie powstania Legionów Polskich. Kalendarium Polskich Legionów. Życiorys legionistów. Wg BJ i Br: [56],16 s., opr. skoroszytowa.
  K-2021*, G-83/199[57 s. nlb.], J-1208*, S-92/2768, BJ-1513, Br-0994 - op
 • Kalendarz konspiratora 1986.
  B.m. [Warszawa]: Grupy Polityczne Wola b.r. [1985].
  A6, okł.kart., 143,[1] s., off. z masz., [c. 300 zł].
  Zespół autorski: Off. Na okł. jedynie: ’86. Część nakł. kolportowana bez okł.
  K-2022, G-86/110, J-1226, Ka-611, Hoo99/179, [BaBN-b1905199, ST15-1625 - bez okł.] - MM
 • Kalendarz konspiratora 1986. [Wyd. 2]. B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1986]. A6, 143,[1] s., off. z masz., [c. 300 zł]. Zespół autorski: Off. CJ-896*, J nie potwierdza – brak możliwości identyfikacji - uw
 • Kalendarz Małopolski 1984.
  B.m.[Kraków]: NWL b.r. [1984].
  [13] k., odb. fot., [c. 500 zł].
  J-1211*[wg Pil-886], KJ-232*[wg J*] - op
 • Kalendarz na rok 1987 (wydany z okazji 120 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego).
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1986.
  G-86/111*, CJ-897*, J-1232*[wg: Wezwanie nr 13 s. 166] - op
 • Kalendarz na 1985 rok wydany dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przeszłość [1984].
  A5, okł.kart., [57],2-24 s., off. z oryg. i masz., c. 550 zł.
  Kalendarz został wydany ze zmianami tekstowymi i graficznymi, w oparciu o kalendarz wydany na rok 1936. Dodano: Wkładka do kalendarza na rok 1985. Wkładka zawiera: [Wstęp] 50 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego; Mark W.Kingden [pseud.][oprac.]: Calendarium komendanta; Calendarium legionowe; Biogramy legionistów. Tytuł okł.: 1985.
  K-2023, G-84/176, J-1213*, Ka-4206, BJ-1514 - MM
 • Kalendarz polski 1983.
  B.m.: Solidarność b.r. [1982-3].
  A7, [12] s.
  Ka-5177 - op
 • Kalendarz poświęcony G. Orwellowi "Rok 1984".
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Liberta b.r. [1984].
  A4, [8] s., zdj., off.
  J-1214, KS-5235[wg MJ] - op
 • Kalendarz Solidarności Podkarpackiej 1986.
  B.m.: Drukarnia Imieniem Jana Pawła II, b.r.
  A4, [5] k., stdr., c. 200 zł.
  J-1228*[wg Pil-901] - op
 • Kalendarz Solidarności 1983.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A4, [26] s., off. [czarny i czerwony], c. 300 zł.
  Motto: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” C. K. Norwid. Zawiera obok kalendarium reprodukcje 12 kopert ze stemplami ośrodków internowania: Kielce, Łupków i Załęże oraz kilkanaście cytatów z Tygodnika Solidarność.
  K-2025[Solidarność; [20] s., m.w. [Kraków]], G-83/200, J-1209 - op
 • Kalendarz Solidarności 1984.
  B.m. [Wrocław]: NSZZ „Solidarność”, b.r. [1984].
  10 x 7,5 cm, 15,[1] s., stdr., c. 25 zł.
  Na odwrocie okładki fragment listu Władysława Frasyniuka do członków „Solidarności” Dolnego Śląska, ok. 17.XII.1981 r.
  K-2024, G-84/177, J-1212 - MM
 • Kalendarz Solidarności 1986.
  Kraków: Wydawnictwo Libertas 1986.
  A4, [14] s., off., c. 270 zł.
  G-86/112, CJ-898, J-1227, KJ-235*[wg J] - op
 • [Kalendarz] Solidarność ’84.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, [12] s., stdr., [c. 250 zł].
  J-1215*[wg Pil-888] - op
 • Kalendarz Solidarność 1985.
  B.m.[Kraków]: b.w. 1985.
  A4, [13] k. zdj., off., [c. 250 zł].
  Zawiera: 13 zdjęć wykonanych w Krakowie i Nowej Hucie w latach 1981 - 1983.
  G-85/133, CJ-1827, J-1220, KJ-234*[wg J] - op
 • [Kalendarz] 1983.
  B.m. [Kraków]: Solidarność Małopolska, b.r. [1983].
  18 x 13 cm, [13] odb. fot., [c. 150 zł].
  Zawiera: 13 kart z podpisanymi fotografiami spiętych dwoma metalowymi kółkami. Okł.: dłonie protestujących pokazujące znak pokoju „V”; Styczeń: Danuta i Lech w samolocie do Rzymu, 13.I.1981; Luty: drukarze podziemni przy pracy; Marzec: Walka na murach; Kwiecień: Nasza prasa; Maj: Warszawa 3 V 1982; Czerwiec: Kraków-Bieńczyce 13 VI 82; Lipiec: Warszawa przed Kościołem S.S. Wizytek; Sierpień: świeca Solidarności; Wrzesień: na ulicach Nowej Huty; Październik: Kraków Grębałów. Ostatnia droga Bogdana Włosika; Listopad: przed wawelską katedrą 11.XI.1982; Grudzień: Gdańsk, pomnik ofiar Grudnia 1970.
  G-83/198*, K-2026, J-1206*, FC-52175 - op
 • [Kalendarz] 1983.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  18 x 13 cm, [13] odb. fot., [c. 300 zł].
  Zawiera 32 fotografie z okresu „Solidarności” sprzed 13.XII.1981 spięte spiralą z drutu. Okł.: plakaty na murze: Solidarność Małopolska, Nic wbrew woli narodu, Nie oddamy sierpnia; Styczeń: NZS żąda rejestracji NSZZ Solidarność; Luty: pod Pomnikiem Stoczniowców Ofiar Grudnia 70; Marzec: strajk studentów Łodzi; Kwiecień: marsz protestacyjny rolników, Żywią i Bronią; Maj: Lech Wałęsa i Jan Paweł II; Czerwiec – Wolność dla więźniów politycznych; Lipiec: Warszawa: plac Zwycięstwa, Krakowskie Przedmieście, pogrzeb prymasa Stefana Wyszyńskiego; Sierpień: Poznań, pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956; Wrzesień: I Przegląd Piosenki Prawdziwej Zakazane piosenki; Październik: I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Listopad: manifestacja, pacyfikacja Wyzszej Szkoły Pożarnictw; Grudzień: Nie oddamy Sierpnia, Zwycięstwo będzie nasze.
  K-2027, G-83/197, J-1205[32 zdj.], FC-52201 - MM
 • (Kalendarz) Tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty trzeci.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza b.r. [1983].
  A4, 12 k., off., c. 500 zł.
  K-2028, J-1207*[wg K] - op
 • (Kalendarz) Tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty czwarty.
  B.m.[Warszawa]: n [Niezależna Oficyna Wydawnicza] b.r. [1984].
  A4, 13 k., off., [c. 500 zł].
  Inc.: „Miliony ludzi na całym świecie”.
  J-1216*[wg Pil-890] - op
 • [Kalendarz] 1984. Tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty czwarty.
  B.m. [Warszawa]: n [Niezależna Oficyna Wydawnicza], © 1983.
  A5, okł.kart., 13 k., off., [c. 500 zł].
  Inc.: Miliony ludzi na całym świecie… Okładka przeznaczona do zagięcia i sklejenia w stojącą podstawę do kalendarza. Karty perforowane u góry z przeznaczeniem do wydzierania. Kalendarz nazywany jest „orwellowskim”.
  J-1217*[wg Pil-891] - MM
 • Kalendarz [19]’85.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1985.
  A5, okł.kart., [12] k., stdr., c. 300 zł.
  Na IV s. okładki informacja o wydawnictwie "Głos". Na poszczególnych stronach podobizny okładek książek "Głosu".
  K-2029, J-1222 - MM
 • Kalendarz 1985 Solidarność.
  B.m.[Warszawa]: MKK (Wydawnictwo Plakatowe MKK) b.r. [1985].
  A4, [13] k., off. z rys., c. 500 zł.
  J-1221*[wg Pil-896] - op
 • [Kalendarz] 1985 Solidarność.
  B.m.: Niezależna Agencja Fotograficzna 1985.
  A4, [13] k., stdr.
  Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na fundusz wydawniczy TZR.
  J-4442 - op
 • [Kalendarz] 1985 Solidarność.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  [12] k.
  Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na fundusz wydawniczy TZR.
  Zawiera wiersze Jacka Kaczmarskiego: Krzyk, Prośba, Nie lubię, Linoskoczek, Mury, Litanie, Egzamin, Przysięga, Targ, A my nie chcemy uciekać stąd, Wróżba, Obława.
  KS-1971 - op
 • Kalendarz 1986.
  Wrocław: Solidarność Samorządna Rzeczpospolita 1986.
  7 x 9 cm, [12] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  G, CJ i J podają błędnie: Rzeczypospolita.
  G-86/109, CJ-899, J-1229, S-92/2834 - op
 • [Kalendarz] 1986. Zatajane, fałszowane, pomijane i zniekształcane fakty z najnowszej historii Polski. [Kalendarz ścienny].
  Kraków: b.w., b.r. [1985].
  A4, [54] k., off. z rys. i fot., [c. 350 zł].
  J-1223 - op
 • [Kalendarz] 1986. Zatajane, pomijane, fałszowane, przeinaczane FAKTY z najnowszej HISTORII POLSKI.
  Kraków: b.w., b.r. [1985].
  30 x 10 cm, [52] s., powiel., [c. 260 zł].
  Ł-441{[26] k.}, CJ-1429[Zatajone …], J-1224, BN-5720[wg J - Zatajone …] - op
 • [Kalendarz] 1986. Zatajone, pomijane, fałszowane, przeinaczane fakty z najnowszej historii Polski. [Kalendarz ścienny].
  Kraków: [Wydawnictwo] Kraków b.r. [1985].
  A4, [1] s., [53] k., off. z rys. i fot., [c. 300 zł].
  K-3697*, BK-664, BN-5719[wg BK] - op
 • [Kalendarz] 1987.
  B.m.[Warszawa]: PWA Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1987.
  A4, [7] k., [c. 350 zł].
  CJ-902, J-1233 - op
 • [Kalendarz] 1988.
  B.m.[Lublin]: Solidarność Nauczycielska b.r. [1987].
  A5, [12] k., stdr., [c. 250 zł].
  CJ-903, J-1235 - op
 • [Kalendarz] 1989.
  B.m.[Lublin]: b.w., b.r. [1988].
  A5, [12] k., stdr., [c. 250 zł].
  J-1236 - op
 • [Kalendarz na rok 19]’89. - patrz: Solidarność ma być ! [Kalendarz na rok 19]’89. KOS [1988] - uw
 • Kalendarz WE Solidarność 1984.
  B.m. [Warszawa]: WE, b.r. [1984].
  A5, [13] k., off., [c. 250 zł].
  Teksty na niektórych kartach - kwiecień: 3 lata w zawieszeniu; lipiec: Chłopi modlący się…; grudzień: kolędnicy.
  CJ-1801, J-1218 - MM
 • Kalendarz Współczesny 1986.
  B.m. [Toruń]: Wydawnictwo Kwadrat, 1986.
  A5, LXIV,55,[1] s., off. z masz., c. 280 zł.
  [Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. Kwadrat, s. 39 - nakład 1500 egz.]
  G-86/113*, CJ-900, J-1230, BJ-1515 - MM
 • Kalendarz Współczesny II. 1987.
  B.m. [Toruń]: Wydawnictwo Kwadrat, b.r. [1987].
  A6, okł.kart., IV,[12],101,[19] s., stdr. z masz., c. 300 zł.
  Wg informacji na s. 39 - nakład 2000 egz.
  CJ-901, Ka-612, BJ-1516, Br-0995 - MM
 • [Kalendarz] Wszystkiego lepszego 1981.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, [13] k., fotogr. druk. rotograwiurą.
  Duże fotografie ze Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Górna krawędź kalendarza oklejona płótnem.
  - MM
 • Kalendarz z Janem Pawłem II. (Nie lękajcie się.) 1984.
  Kraków: MK "S" Kraków b.r. [1984].
  A5, [13] k., odb. fot., c. 300 zł.
  J-1219*[wg Pil-893], KJ-233*[wg J*] - op
 • Kalendarzyk harcerski na rok 1984.
  Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie b.r. [1984].
  A6, off., c. 15 zł., [nakł. 4000].
  K* i G* podają tyt.: Kalendarz.
  K-2020*, G-84/175*, J-1237* - op
 • Kaleta Jacek: Rozkład systemu w stanie wojennym. - patrz w: Solidarność w stanie wojennym. Warszawa: CDN luty 1982. - uw
 • Kaleta Józef: Reforma gospodarcza w PRL.
  B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [1984].
  A6, [3],2-13,[1] s., stdr. z masz., [c. 20-30 zł].
  Biblioteczka Robotnicza; 1.
  Z prof. dr Józefem Kaletą […] rozmawiał Stanisław Lejda. Broszura w postaci jednej klasycznej składki. Na s. [14] tytuł rysunku przy grzbiecie.
  K-2030, G-84/415, J-1238, BN-1967*[wg BUW], BaBN, Ka-1164=Ka-2113, BJ-1517, Br-0996 - MM
 • Kaleta Józef: Reforma gospodarcza w PRL.
  B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [1984].
  A6, [3],2-13,[1] s., stdr. z masz., [c. 20-30 zł].
  Biblioteczka Robotnicza; 1.
  Z prof. dr Józefem Kaletą […] rozmawiał Stanisław Lejda. Broszura złożona z czterech pojedynczych kartek i dwóch składek czterostronicowych {s. 7-10 i 11-[14]}. Na s. [14] dół rysunku przy grzbiecie. - MM
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.