Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kar - Karp

Data ostatniej korekty tekstu: 16.09.2017 r.
 
 
 • Karasek Krzysztof - patrz: Anonim: Sceny z Grottgera i inne wiersze. Warszawa: Przedświt 1984. - uw
 • Karasek Krzysztof [wiersze] - patrz w: Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981. - uw
 • Karaszewicz-Tokarzewski Michał: 1939 u podstaw tworzenia Armii Krajowej.
  poprzednie wydania: Tokarzewski-Karaszewicz Michał: U podstaw tworzenia Armii Krajowej. - uw
 • Karaszewicz-Tokarzewski Michał: 1939 u podstaw tworzenia Armii Krajowej.
  Warszawa: Most 1991.
  21 cm, 39,[1] s.
  UZ-153380/II - uw
 • Karawanski Światosław: Łagrowe echa Katynia. (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 185, 01.1980) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. - uw
 • Karczmarzyk Stanisław - patrz: Informacje o konflikcie i akcji strajkowej w WSI Radom. [po 13.XI.1981]. - uw
 • Karel Anna [pseud. - właśc. Halina Kuligowska] [tłum. z czes. i słow.] - patrz: Nazywać rzeczy po imieniu. Wybór niezależnej publicystyki czeskiej i słowackiej. Warszawa: CDN 1987. - uw
 • Kariera Mikołaja Sergiejewicza Diomko czyli Mieczysława Moczara.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1981].
  A4, 4 k., powiel. spiryt.
  Przedruk z czas.: Tydzień Polski. Londyn.
  BJ-1537 - op
 • Kariera Nikołaja Sergiejewicza Diomko.
  Inowrocław: [rozpowszechnianie] MKZ Inowrocław 1981.
  A4, 4 k., powiel.
  BJ-1538 - op
 • Kariera Mikołaja Sergiejewicza Diomko - patrz również: Łódzki Wacław: Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar; Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar. - uw
 • Karkonoskie Towarzystwo Wydawnicze. KTW. Jelenia Góra.
  - 4. - Eurokomunizm i Praska Wiosna 1968. czerwiec 1981.
  - uw
 • Karkowski Czesław [przekł.] - patrz: Nagórski Andrzej: Przymusowe pożegnanie. Spojrzenie amerykańskiego dziennikarza w głąb sowieckiego życia. Warszawa: Wolne Pismo Most ’89. - uw
 • Karliński Zygmunt: Mity gospodarcze.
  Warszawa: b.w. 1978.
  BN-1997[wg BUW] - op
 • Karliński Zygmunt - patrz w: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. - uw
 • KARO® [proj. okł. i s. tyt.] - patrz: Gospodarka nakazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej. Warszawa: In Plus 1988; Jakubowicz Szymon: Bitwa o samorząd 1980-1981. Warszawa: In Plus 1989; Nowak Leszek: Władza. Próba teorii idealizacyjnej. Warszawa: In Plus 1988; Patočka Jan: Eseje heretyckie z filozofii historii. Warszawa: In Plus 1988. - uw
 • Karol K. S.: Wielka schizma - patrz w: Eurokomunizm. Nowa [1977-8]. - uw
 • Karol Małcużyński - najmita w służbie wrogów Kościoła.
  Warszawa - Gdańsk - Katowice - Wrocław - Poznań - Kraków: Niezależne Pismo "Prawda, tylko prawda i cała prawda", b.r.
  A4, [3],16 s.
  Ka-1450 - op
 • Karoń Henryk: Z okien szpitala. - patrz w: Maciejewski Jarosław, Trojanowicz Zofia: Poznański Czerwiec 1956. Warszawa: Młynek 1981; Matyja Stanisław, Naganowski Egon i in.: Poznań 56. MKZ Wielkopolska; druk MKZ Kalisz [1981]; Trojanowicz Z[ofia], Maciejewski J[arosław]: Poznański czerwiec 1956. Gdynia 1981. - uw
 • Karpińska Urszula [pseud.] – właśc. Teresa Remiszewska - uw
 • Karpińska Urszula [tłum. z ang.] - patrz: Davies Norman: Biały Orzeł - Czerwona Gwiazda: wojna polsko - sowiecka 1919-1920. Przedświt [1988]. - uw
 • Karpiński Jakub: Asymetria. - patrz w: Żydzi jako problem polski. - uw
 • Karpiński Jakub: 40 lat. - patrz w: 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987]. - uw
 • Karpiński Jakub: Język polityki.
  Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza STOP 1986.
  A6, okł., 20 s., stdr. z oryg., c. 50 zł.
  Przedruk z książki pt. "Mowa do ludu". Londyn: Puls 1984.
  K-3596, G-86/114, CJ-910, CD-640, J-1265, BN-2006, Ka-1170, HN-002198235, KS-0193[wg CD]=KS-2043[wg CD], BJ-1547, Br-1005 - MM
 • (Karpiński Jakub) Tarniewski Marek [pseud.]: Krótkie spięcie (marzec 1968).
  B.m.[Warszawa]: Myśl b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 129,[2] s., off. z oryg., [c. 6000-6750 zł].
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
  BN-2009[wg WBPTor, BUG, MBP Byt, MBPŁ], Sup-327, BJ-1549 - MM
 • Karpiński Jakub: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki.
  Londyn: Puls wrzesień 1984.
  ISBN 0-907587-17-8. Zawiera: Mówi Warszawa... Wydarzenia marcowe w prasie polskiej - zarys obrazu i próba teorii [przedruk z: Kultura 1972 nr 9 s. 107-120, nr 10 s. 106-138]; Co słychać nowego ? [przedruk z: Kultura 1977 nr 6 s. 63-73]; O czym Polacy nie powinni wiedzieć [przedruk z: Głos grudzień 1977 nr 3 s. 5-7 - przedruk w: Głos. Paryż: Instytut Literacki 1980 s. 151-154]; Internacjonalizm puka do szkół [przedruk z: Głos 1978 nr 5 s. 29-31 - przedruk w: Głos. Paryż: Instytut Literacki 1980 s. 154-157]; Język polityki; Gwałt i perswazja [przedruk z: Kultura 1984 nr 9 s. 58-66]. Wszystkie teksty wydrukowano uprzednio pod pseud. Jan Nowicki.
  Rec.: G.M. [Michał Głowiński]: Mowa do ludu. Kultura Niezależna 1987 nr 27 s. 74-76.
  - uw - MM
 • Karpiński Jakub: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki.
  Lublin: Wydawnictwo Vademecum [19]85.
  A6, okł.kart., [4],79,[1] s., stdr. z oryg., [c. 160-250 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1984.
  Rec.: Promieniści nr 1(77), 22.IX.1986 s. 2.
  K-2040, CD-641, G-85/138, J-1266, BN-2012, Ka-2989, Hoo99/179, HN-000543292, KS-0187=KS-2041, BJ-1552, Br-1006 - MM
 • Karpiński Jakub: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki.
  B.m.[Wrocław]: b.w. [Solidarność Walcząca] b.r. [jesień 1985].
  A6, okł.kart., [2],86 s., stdr. z oryg., [c. 200 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1984.
  K-2041, G-85/137, CD-642, J-1267, S-93/54, BN-2015, KS-0188[wg CD]=KS-2042[wg CD], BJ-1553, Br-1007 - op
 • Karpiński Jakub: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl b.r. [1988-9].
  A5, okł.kart., [7],6-86 s., off. z oryg., c. 880 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1984.
  CD-644, BN-2013, Ka-3239 - MM
 • Karpiński Jakub: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl b.r. [1989-90].
  A5, 83,[1] s., off. z oryg.
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Ka-3241, KS-0202[wg MJ]=KS-2044[wg MJ], BJ-1555 - op
 • Karpiński Jakub: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Oporu "Solidarni" 1989.
  A5, okł.kart., [7],6-86,[1] s., off. z oryg., [c. 2000 zł].
  Opracowanie graficzne: Joanna Rydz. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1984.
  CD-643, BN-2014, Ka-3240, KS-0205[wg CD]=KS-2049[wg CD], BJ-1554, Br-1008 - MM
 • Karpiński Jakub: Niepodległość od wewnątrz.
  Londyn: Odnowa 1987.
  ISBN 0 903705 61 3.
  - uw - MM
 • Karpiński Jakub: Niepodległość od wewnątrz.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 152,[5] s., off. z oryg., c. 2300 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1987.
  BN-2016=BN-2017[wg BŚ], BJ-1556, Ka-4736, Br-1009 - MM
 • Karpiński Jakub: Niepodległość od wewnątrz.
  B.m.[Warszawa]: Myśl b.r.
  A5, 152,[8] s.
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Ka-624 - op
 • Karpiński Jakub (Maciej [właśc.: Marek] Tarniewski) [pseud.]: Ograniczenie niesuwerenności. Wybór publicystyki 1975-1982. T. I-II.
  Wrocław: constans [19]’88.
  A5, okł.kart., 85,[1] + 130,[2] s., err., off. z masz., [c. 1350 zł].
  T. I - [Wybór artykułów]; T. II - Płonie komitet (grudzień ’70 - czerwiec ’76). T. II przedrukowano z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1982. Nota wydawnicza: Piotr Kantorowicz.
  J-1270, BN-2022+BN-2021, S-94/1183[t. II], Sup-332[cz. 1 wg ILwK, BN; cz. 2 wg S - razem pt.: Płonie komitet], BJ-1560 - op[t. I] - MM[t. II]
 • Karpiński Jakub: PRL i Polska.
  Zapowiedź wg: Katalog 1982 - 1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989.
  - uw[nie wydano]
 • (Karpiński Jakub) Tarniewski Marek [pseud.]: Płonie komitet. (Grudzień 1970 - Czerwiec 1976).
  B.m.[Warszawa]: Myśl b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 195 s., off. z oryg., [c. 6000-7500 zł].
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1982.
  BN-2024[wg WBPTor], Sup-334, Ka-2522, BJ-1563, Br-2859 - MM
 • Karpiński Jakub: Polska, komunizm, opozycja. Słownik.
  Londyn: Polonia wrzesień 1985.
  ISBN 0-902352-45-8.
  Rec.: Zygmunt Rafalski: Między kompendium a esejem. Kultura Niezależna 1987 nr 27 s. 77-82 - przedruk w: Puls 1987 nr 33 s. 96-101.
  - uw
 • Karpiński Jakub: Polska, komunizm, opozycja. Słownik.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1988.
  A5, okł.kart., 345,[2] s., off. z oryg., [c. 2000 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1985.
  J-1273, BN-2029, Ka-3936, BJ-1567 - MM
 • Karpiński Jakub: Polska, komunizm, opozycja. Słownik. I wyd. krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo Most, luty 1988.
  A5, okł.kart., [4],7-345,[1] s., off. z oryg., c. 1900 zł.
  Przedruk z: Londyn: Polonia 1985. Opracowanie graficzne: J.C. i J.J. Tę pozycję przypisuje sobie Wydawnictwo PoMOST.
  Ł-169, J-1272, BN-2030, Ka-1172, BJ-1568 - MM
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988.
  London: Polonia 1989.
  ISBN 0-902352-77-6.
  - uw
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988. Wyd. I krajowe, poprawione.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST 1989.
  A5, okł.kart., 286 s., off. z oryg., [c. 6000 zł].
  I wyd. polskie: Londyn: Polonia lipiec 1989.
  BN-2041=BN-2031[wg WBP Białyst - błędnie], Ka-1171, Hoo99/179, BJ-1579 - MM
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Oporu „Solidarni”, 1989.
  A5, okł.kart., 286 s., off. z oryg., [c. 7500 zł].
  Opracowanie graficzne: Joanna Rydz. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1989.
  BN-2042, BJ-1578, Br-1010 - MM [Dwie odmiany okładki:
  - druk czarny i czerwony, poniżej słowa „LAT” pasek przez tylną i przednią okładkę z ciągiem lat: 1945-1969;
  - druk tylko w kolorze czarnym, brak paska z ciągiem lat.]
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988.
  B.m.[Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1989.
  A5, okł.kart., 3-286 s., off. z oryg., [c. 10000 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1989.
  BK-226, S-94/3343, BN-2038, HN-001806973, BJ-1577, KJ-240* - op
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988.
  B.m.[Toruń]: Wydawnictwo Kwadrat, b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 286 s., off. z oryg., c. 7500 zł.
  Przedruk z wyd.: London: Polonia 1989.
  BN-2039, BJ-1580 - MM
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988.
  B.m.[Warszawa]: Myśl b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 286 s., off. z oryg., (c. 8700[-9750 zł]).
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1989.
  BN-2040[wg BŚ, TN Płock], BJ-1581 - MM
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988. Wyd. 1 krajowe [oficj.].
  Katowice: Oficyna Śląska 1990.
  24 cm, 244,[1] s.
  Biblioteka Wolnego Słowa.
  - uw - MM
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988.
  Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1990.
  A5, okł.kart., 286,[2] s., off. z oryg.
  BJ-1582 - uw
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1993. Wyd. 2 uzupełnione, 1 krajowe.
  Warszawa: Gebethner & Ska 1994.
  ISBN 83-85205-40-3.
  - uw
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  Paryż: Instytut Literacki 1988.
  ISBN 2-7168-0107-X.
  Rec.: Andrzej Przewoźniak. Czas Kultury 1989 nr 9-10 s. 107-108; Benedykt Heydekorn: Związkowiec Toronto 1988 nr 77 s. 3; Andrzej Bogusławski: Przegląd Polski Nowy Jork 1988, 8.XII, s. 6; Andrzej Bogusławski: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza Londyn 1988 nr 232 s. 7; Zygmunt Simbierowicz [pseud. - właśc. Tomasz Grochowski]: Ciągłość lekko przerywana czyli przypadki racjonalisty. Miesięcznik Małopolski 1988 nr 22 s. 111-115; Wanda Zwinogrodzka: Potęga zdrowego rozsądku. Puls 1988 nr 40 s. 114-117.
  - uw - MM
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  B.m. [Lublin]: Respublica 1988.
  A6, okł.kart., 123,[1] s., stdr. z oryg., c. 490 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  CD-645, J-1283, BN-2050, Sup-349, Ka-3242, KS-2045, BJ-1590[off.] - MM {na s. [1]: NBA (stemplem)}
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne. Wyd. II (I krajowe).
  Warszawa: Wydawnictwo Głos, lipiec [19]’88.
  A5, okł.kart., [4],9-125 s., off. z oryg., c. 500 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  J-1284, BN-2051, Sup-348, Ka-1173, KS-2046[wg MJ], BJ-1591 - MM
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST, 1988.
  A5, okł.kart., [6],9-125 s., off. z oryg., c. 600 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  CD-646, BN-2054, Sup-351, Ka-1174, KS-2048*[wg CD], BJ-1592 - MM
  - na okładce jasnoniebieski druk na kremowym kartonie - MM
  - na okładce jasnoniebieski druk na ciemnoniebieskiej apli - MM
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  Warszawa: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1988].
  A5, okł.kart., [6],9-125 s., off. z oryg., c. 600-700 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  KN’87-51, J-1285, BN-2052, Sup-350, KS-2047*[wg MJ], Ka-4366, Br-1011 - MM
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  Warszawa: Wydawnictwo Myśl b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 123 s., off. z oryg., [c. 4000-4900 zł].
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  BN-2053, Sup-352, KS-2051[wg MJ], BJ-1594 - MM
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola 1989.
  A5, okł.kart., 125,[2] s., off. z oryg., c. 1000 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  CD-647, BN-2055, Sup-353, Ka-3937, KS-2052, BJ-1593 - MM
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  123 s.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  KS-2050[wg MJ*] - op
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  Lublin: Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2002.
  ISBN 83-227-1899-3.
  - uw
 • Karpiński Jakub: Ustrój komunistyczny w Polsce.
  London: Aneks, 1985.
  22 cm, 228 s.
  ISBN 0-906601-23-1.
  - uw - MM
 • Karpiński Jakub: Ustrój komunistyczny w Polsce.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola 1986.
  A6, okł.kart., 115 s., off. z oryg., c. 250 zł.
  Przedruk z wyd.: London: Aneks 1985.
  Rec.: P.M. [krypt. - właśc. Piotr Matywiecki]: Ustrój. Kultura Niezależna 1987 nr 32 s. 82-85; [Odp. autora na recenzję informująca, że przedrukowano tylko część książki] Kultura Niezależna 1987 nr 34 s. 124-125.
  G-86/120, CJ-914, J-1286, BN-2056, Ka-1175, BJ-1595, Br-1012 - MM
 • Karpiński Jakub: Ustrój komunistyczny w Polsce.
  Warszawa: Wydawnictwo Myśl b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 228 s., off. z oryg., [c. 7000 zł].
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Przedruk z wyd.: London: Aneks 1985.
  Ka-625, BJ-1596, Br-1013 - MM
 • Karpiński Jakub: Wiktimologia polityczna. [przedruk z: Aneks 1984 nr 36 s. 12-23]. - patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, "Solidarność", władza. Profil [1986]. - uw
 • Karpiński Jakub - patrz: Marek Tarniewski [pseud.]; Jan Nowicki [pseud.]. - uw
 • Karpiński Jakub [red. i tłum.] - patrz: Sowietskij Sojuz; ZSRR w oczach zachodu. Konfrontacje 7. - uw
 • Karpiński Jakub: Filozofia i socjologia w Polsce wobec marksizmu; Kołakowski Leszek: Komunizm jako formacja kulturalna; Heller Agnes: Moralne posłannictwo filozofa.
  Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1987.
  A5, okł.kart., 50 s., off. z masz., c. 100 zł.
  Lektury studenckie; zeszyt 7.
  Projekt graficzny serii: MC. Opracowanie techniczne: el. Tekst L. Kołakowskiego wygłoszony na Kongresie Kultury Polskiej na Obczyźnie w Londynie, 14-20 września 1985 r., przedrukowano z: Kontakt Paryż, nr 43, listopad 1985; tekst Agnes Heller w tłumaczeniu Haliny Bortnowskiej przedrukowano z: Znak Kraków, nr 240, czerwiec 1974.
  Ł-168, CJ-909, J-1264, BN-2005, Ka-1169, BJ-1597, FC-10433, Br-1004 - MM
 • Karpiński Marek: Zapis na cenzurę.
  Warszawa: Wydawnictwo "Mazowsze" wrzesień 1981.
  A5, okł., 25,[2] s., off. ze skł., c. 15 zł.
  BN-2057, Ka-626=Ka-2990, Hoo99/179, BN-002004199[błędny tyt.], BJ-1598, Br-1014 - MM
 • Karpiński Włodzimierz: Poezje i próby.
  [wg KS] Poznań: WLiK 1981 [właśc. 1982].
  21 x 22 cm [kartki 21 x 30 cm składane], okł., obw., [14] s. {wg KS: [18 s.]}, druk na pap. kredowym, [c. 200 zł].
  Zawiera 14 wierszy. Rysunki Andrzeja Wilowskiego. Wydano 150 egzemplarzy numerowanych z obwolutą wypisaną ręką autora.
  G-82/118, CD-648[wg G], J-1287, BN-2058[wg MBPŁ]=BN-2059[wg J], KS-2055 - op - MBPŁ
 • Karpiński Wojciech: Chusteczka imperatora.
  Londyn: Polonia, marzec 1983.
  22 cm, 275,[7] s.
  ISBN 0-902352-24-5.
  - uw - MM
 • Karpiński Wojciech: Droga do wolności.
  B.m.[Warszawa]: Melina Wydawnicza [19]85.
  A4, [1],17 s., powiel., c. 45 zł.
  Przedruk z: Chusteczka imperatora. Londyn: Polonia 1983.
  K-2050, G-85/142, CD-649, Dun-65[m.w.: Gdańsk], J-1288, BN-2060, Ka-2992{3-16 s.}, Hoo99/179, HN-000509448, KS-2065, BJ-1599[16 s.], Br-1015 - op
 • Karpiński Wojciech: Jeleński i jego szkice. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. - uw
 • Karpiński Wojciech: Słowiański spór.
  Kraków: Wydawnictwo Kos 1981.
  A6, okł.kart., 200,[1] s., off. z masz.
  Biblioteka Literacka i Historyczna.
  Zawiera: Myśl zaprzeczna, Słowiański spór, Między nadzieją a rozpaczą. Wykaz materiałów źródłowych s. 80.
  BN-2061, Br-1016 - op
 • Karpiński Wojciech: Słowiański spór. [Wyd. 2].
  Kraków: Wydawnictwo Kos 1981 [1982].
  A6, okł.kart., 200,[1] s., off. z masz.
  Zawiera: Myśl zaprzeczna, Słowiański spór, Między nadzieją a rozpaczą.
  Rec.: [anonim - właśc. Andrzej Nowak]: Arka 1984 nr 9 s. 94-98.
  Ł-170, CD-650, J-1289*[wg Pil-922], BK-227, Ka-3364, KS-0005=KS-2056+KS-0013[wg MJ*]=KS-2062[wg MJ*], BJ-1600, FC-10436, KJ-241*[wg J*] - MM
 • Karpiński Wojciech: Szkice o wolności.
  Chicago: Polonia 1980.
  Biblioteka "Nowa droga"; nr 9.
  - uw
 • Karpiński Wojciech: Szkice o wolności.
  Kraków: Wydawnictwo Kos 1981 [1982].
  A5, okł.kart., 95 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Chicago: Polonia 1980.
  Ł-171, CD-651, BK-228, J-4363*[wg BK], BN-2063, Ka-2991, KS-0014*[wg CD]= KS-2064*[wg CD], BJ-1601, KJ-242*[wg BK], Br-1017 - MM
 • Karpiński Wojciech: Szkice o wolności. Drugie wyd. krajowe.
  Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Solidarność", 1981.
  A5, okł.kart., obw., [6],5-95 s., off. z oryg., c. 70 zł.
  Biblioteka Myśli Demokratycznej.
  Za Wydawnictwem "Kos", Kraków 1981. Druk: Poligrafia NSZZ "Solidarność" Region Dolny Ślask. Zamówienie nr 54/8/81. Nakład 2500.
  CD-652, BN-2065, Hoo99/179, KS-0006*[wg CD]=KS-2057*[wg CD], Ka-2914, BJ-1602, Br-1018 - MM
 • Karpiński Wojciech: Szkice o wolności.
  B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Niwa / Bez Cenzury, 1982.
  A5, okł.kart., 95 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Kraków: Kos 1981. Dane wydawnicze odbite stemplami w kolorze czerwonym.
  K-2051, G-82/119, CD-653, J-1290, BK-229, BN-2064*[wg K], Ka-4108, KS-0015*[wg CD]=KS-2063*[wg CD], BJ-1603, FC-10439, KJ-243*=KJ-244*[wg BN*] - MM
 • Karpiński Wojciech: Szkice o wolności.
  Kraków: Wydawnictwo Jagiellonia 1988.
  A5, okł.kart., 95,[1] s., off. z oryg., [c. 580-600 zł].
  Okładka: WR. Przedruk z wyd.: Chicago: Polonia 1980. Pozycja ukazała się dięki [!] pomocy wydawnictwa "Metrum".
  J-1291[błędnie 195 s.], BK-230, BN-2062*[wg BK], KS-0037*[wg MJ]=KS-2066*[wg MJ], BJ-1604, Ka-4629, KJ-245* - MM
 • Karpiński Wojciech: W Central Parku. [Szkice literackie].
  B.m.[Warszawa]: Klin b.r. [1980-1].
  A5, 152,[1] s., off. z masz.
  Tytuł okł. Zawiera: Mapa Ameryki; Przez zamknięte okno; Portret wyobraźni; Strona Tocqueville’a; Prorok; Spotkanie w San Francisco.
  CD-654, S-97/573, BN-2066, KS-0054[wg CD]=KS-2058[wg CD], BJ-1605, Ka-4592 - op
 • Karpiński Wojciech: W Central Parku. (fragment).
  B.m.[Warszawa]: Klin V b.r. [1981].
  A5, [1],30,[1] s., off. z masz.
  Zawiera: Spotkanie w San Francisco.
  CD-655, BN-2068, Ka-628, KS-2059=KS-3193, BJ-1606, Br-1019[fot.] - MM
 • Karpiński Wojciech: W Central Parku. (fragment).
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
  91 s.
  BN-2067*[wg Dom] - op
 • Karpiński Wojciech: W Central Parku.
  Paryż: Libella 1982.
  Historia i teraźniejszość; 6.
  Zawiera: Mapa Ameryki; Przez zamknięte okno; Portret wyobraźni; Strona Tocqueville’a; Prorok; Spotkanie w San Francisco.
  Rec.: Jan Mirosławski: Cień Tocqueville’a. Obecność 1986 nr 14 s. 114-117.
  - uw - MM
 • Karpiński Wojciech: W Central Parku. Wyd. 3.
  Warszawa: Res Publica 1989.
  ISBN 83-7046-016-X.
  Rec.: Jan Zieliński: Prywatna Ameryka. Gazeta Wyborcza nr 51(218) A, 01.03.1990 r., s. 8.
  - uw - MM
 • Karpiński Wojciech [wstęp] - patrz: Piłsudski Józef: Pisma. Warszawa: Polityka [1985]. - uw
 • Karpiński Wojciech - patrz: Mielnicki Zenon [pseud.], Jacek Salski [pseud.] - uw
 • Karpiński Wojciech - patrz: Besançon Alain: Karpiński Wojciech rozmawia z Alain’em Besançon; także: Besançon Alain: Należy zobaczyć komunizm …; także: Besançon Alain: O komunizmie, Kościele i liberalizmie; także: Besançon Alain: Rosja i komunizm; także: Besançon Alain: Wojciech Karpiński …; Kołakowski Leszek: Nie wierzę w zwycięstwo totalitaryzmu … Poznań: Głosy 1983; Kołakowski Leszek: Wywiad z Leszkiem Kołakowskim [fragm.]. Tygodnik Wojenny b.r. [1983-4]. - uw
 • Karpowicz Tymoteusz: Rozwiązywanie przestrzeni. Poemat polimorficzny (fragmenty).
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
  A5, okł.kart., 47 s., off. ze skł., c. 800 zł.
  Przedruk z: Archipelag 1986 nr 1-2 s. 3-47.
  S-97/2160, BN-2073, KS-2070, BJ-1609, Ka-4563, Br-1020 - op
 • Karpowicz Tymoteusz [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.