Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Katy - Ką

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 10.07.2019 r.
 
 
 opis książki Katyń. Cz. I-II. [teka zdjęć].
Łódź: Wydawnictwo Łódź, 1984.
13 x 17 cm, 20 + 27 k. odb. fot., 2 k. objaśnień, [c. 500 zł].
W części I zapowiedź wydania części II-V.
BŁ-65, CJ-1675[cz. I], J-1316[cz. I] – op
 opis książki Katyń - wydanie dwuczęściowe. [teka zdjęć]. Cz. I, II.
Łódź: Wydawnictwo „Arka” – archiwum, 1986.
7 x 10 cm, [3],20 + 21-41,[2] k. fot., c. cz. I-II 700 zł.
G-86/125, BŁ-66[w II cz. - 20 fot.], CJ-926, J-1322, BN-2133*[wg J], BaBN*b1276333, Ka-4326 – op
 opis książki Katyń. [teka zdjęć].
Łódź: Wydawnictwo Arka 198?.
odb. fot., c. 700 zł.
Tomik 1.
CJ-1676, J-1321*, BN-2113*[wg J*] – op
 opis książki Katyń.
Warszawa: Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. Józefa Piłsudskiego, 1977.
A5, okł.kart. [1],12 k., off. z masz.
Zapewne anonimowo wydany tekst Jana Abramskiego i Ryszarda Żywieckiego [pseud.].
ST15-1709 – op
 opis książki Katyń.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza 5, b.r. [1980].
A5, okł., 15 s., off. z masz.
Tytuł okł. Autorem tego anonimowo wydanego tekstu był: Jan Abramski, Ryszard Żywiecki [pseud.]. Na okładce orzeł w koronie [jak z wojskowej czapki] - wokół drut kolczasty.
BN-2117[bez cyfry 5], BaBN-2.183.435 – MM
 opis książki Katyń.
B.m. [Kielce ?]: b.w., b.r. [1981].
A4, okł., 15 s., powiel.
Tytuł okł. Autorem tego anonimowo wydanego tekstu był: Jan Abramski, Ryszard Żywiecki [pseud.]. Na okładce krzyż z orłem podobny do tego z wyd: [Łódź]: NZS, Paragraf [1981], choć liternictwo tytułu znacząco inne.
– MM
 opis książki Katyń.
B.m. [Warszawa]: Niezależny Instytut Wydawniczy, 1981.
A5, 27 s.
Ka-4214 – op
 ▬ Katyń.
B.m. [Wrocław]: Kooperatywa Wydawnicza „Wyzwolenie”, marzec-kwiecień 1980.
A4, XVIII s, powiel.
Biuletyn Dolnośląski. Dodatek specjalny [do nr 3/10].
Tytuł nagł. Bywa współoprawny z zeszytem PPN nr 37: Rekulski Antoni T. [pseud.]: Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń. styczeń 1980.
BN-2115, BNWC-259, BaBN*b1276315, ST15-1710[ksero oryg.] – uw
 opis książki Katyń.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 27,[1] s., powiel., mapa.
Na k. tytułowej popiersie żołnierza polskiego oplecionego drutem kolczastym przed krzyżem. Zawiera: J. Abramski, R. Żywiecki: Katyń; „Głos mają zamordowani” (fragm. pamiętników); Ferdynand Goetel: „Czas wojny” (fragm.); Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów (fragm.); Wybór poezji nt. zbrodni katyńskiej; Katyń sierpień 1979 (przedruk z Bratniaka nr 22/1980); objaśnienia do mapki.
KS-0379*[wg MJ], ST15-1711 – op
 opis książki Katyń.
B.m.: b.w., b.r. [przed 1981].
[8] s.
Ł-176 – op
 ▬ Katyń - patrz: Jan Abramski, Ryszard Żywiecki [pseud.]: Katyń; [Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a.] Katyń. [1981]. – uw
 opis książki Katyń. 41 rocznica mordu oficerów W.P. [Wojska Polskiego] 1940-1981.
Kielce: NZS WSP, b.r. [1981].
A5, [8] s., off z masz.
BJ-1633, FC-10482 – op
 ▬ Katyń. 41 rocznica mordu oficerów W.P. 1940-1981. – patrz: Michał Monikowski [zebrał i opracował]: 41 rocznica mordu oficerów W.P. Katyń. 1940 1981. [1981]. – uw
 ▬ Katyń IV 1940. – patrz: Michał Monikowski [zebrał i opracował] – uw
 ▬ Katyń. Dokumenty. [tytuł okł.]. - patrz: Dokumenty. Katyń [tytuł okł.] - Dzieje sprawy Katynia [tytuł w żywej paginie]. Polskie Wydawnictwa PW, 1981. – uw
 ▬ Katyń i opcja rosyjska. (przedruk z: Wiadomości Warszawa nr 279, 17.04.1988) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. – uw
 opis książki „Katyń” na ziemi rzeszowskiej.
Gdańsk: Niezależna Oficyna Wydawnicza Przedruk, 1985.
A5, [1],13 s., powiel. c. 40 zł.
Tytuł okł.
J-4364, BN-2134*[wg J], BaBN*b1276334, Br-1040, ECS-05315, Nukat-3963856 – op
 opis książki Katyń oskarża. [teka zdjęć].
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
A6, teka 25 k. fot. i off.
Tytuł okł.
J-1323*[wg Pil-946], BN-2135*[wg Pil], BJ-1634, FC-10481 – op
 opis książki Katyń. Problemy i zagadki. Dedykowane Józefowi Czapskiemu.
Warszawa: Wydawnictwo PoMost, 1990.
A5, 215,[1] s., off. ze skł.
Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. Zeszyty Katyńskie; 1.
Redaktor: Jerzy Jackl. Projekt okł. Krystyna Tarkowska.
BJ-1630, FC-10484, ECS-00441, Nukat-579167 – uw
 opis książki Katyń. Raport katyński.
B.m. [Łódź]: Niezależne Wydawnictwo Studenckie, b.r. [1981].
A4, okł., [13] s., ksero jednostr. z masz., okł. stdr.
Zawiera: M.P.: Katyń [wiersz]. [podpisano:] Łódź, dn. 5.04.1981 r.; Raport częściowy Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Masakry Katyńskiej /II Repertorium No 2430 Kongresu USA/ [brak ok. 45% tekstu, tj. 10-11 s.]. Motyw okładki identyczny jak w: J. Abramski, R. Żywiecki [pseud.]: Katyń. [Łódź]: Paragraf [1981].
– MM [brak ok. 10-11 s.]
 ▬ Katyń - synteza. Świadek historii, rewelacje pułkownika, drogi wyjścia. - patrz: Stefan Melak: Katyń - synteza; Józef Światło: Świadek historii; Ryszard J. Kukliński: Rewelacje pułkownika; Tadeusz Dzięgiel-Wołynowicz: Drogi wyjścia. [1989]. – uw
 opis książki Katyń 1940. Rys historyczny.
Kraków: Biblioteka „RUNA”, 1980.
A4, okł. tekturowa, [4],3-59 s., światłokopia jednostr.
Biblioteka „RUNA” - Seria ABA.
Tytuł nagł.: Historia sprawy katyńskiej /opracowanie na podst. tłumaczenia z języka francuskiego/ [książki: Janusz K. Zawodny: Katyn, massacre dans la forêt].
Ł-177, BK-236, J-1324*[wg Pil-947][ksero, r.w. 1985 (?)], BN-2141*[wg BK], BaBN*b1276341, [BJ-1632, FC-10483 – ksero z masz.], KJ-253* – MM [oprawa może być prywatna]
 opis książki Katyń 1940.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [ok. 1981].
A5, okł.kart., 42 s., off. z masz.
Opracował: Z.K. [inf. na IV s. okł.]. Tytuł okł. Zawiera teksty: Kazimierz Skarżyński: Kto zginął; Pismo O’Malleya w sprawie zbrodni katyńskiej; Nota informacyjna [GUKPPiW] nr 2 z dn. 14 stycznia 1975 r. dotycząca traktowania przez cenzurę wszelkich informacji o masakrze katyńskiej; Polecenie cenzorskie w sprawie mordu w Katyniu.
Ł-178, BŁ-67[po 1981], BN-2139*[wg BŁ], BaBN-1.488.977 – MM
 opis książki Katyń 1940.
Gdynia: b.w., 1988.
A5, okł., 8 s., off. z masz.
U góry okładki: Kwiecień miesiącem pamięci narodowej.
Zawiera: Madonno Katyńska… [wiersz]; fragment przedmowy Władysława Andersa do książki „Zbrodnia Katyńska” Kozielsk; Starobielsk; Ostaszków; Spośród 15000…; Zbrodnia…; List polskich intelektualistów (marzec 1988 r.).
Dun-182, J-4365, BN-2140*[wg J], BaBN*b1276340, ST15-1712, Nukat-4174441[UMK] – MM
 ▬ Katyń 1940. - patrz: Z. Lida, A. Wilno [pseud. - właśc. Kazimierz Kuźba]: Katyń 1940. – uw
 opis książki Katyń 1940. W rocznicę zbrodni w Katyniu.
B.m.: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, b.r. [1985].
A5, [4] s.
Ka-4219 – op
 opis książki Katyń 1940. Zapis zbrodni.
Jelenia Góra: KTW - Karkonoskie Towarzystwo Wydawnicze, 1981.
A5, okł., [4],58 s., 1 rys., powiel.
Nakł. ok. 2000.
Ł-480, BN-2142, Br-1039, ECS-03853, Nukat-1544782, encysol.pl – op
 opis książki Katyń w albumach rodzinnych. Wystawa czasowa. Muzeum Miasta Szczecina, Ratusz Staromiejski, grudzień 1989 - kwiecień 1990.
Szczecin: MN, 1989.
A5, [1],16,[1] s.
Muzeum Narodowe i Stowarzyszenie „Katyń” w Szczecinie.
BN-2136*[wg BUW], BaBN*b1276336 – op
 opis książki Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988 i „Lista Katyńska”.
London: Polonia, październik 1988.
22 cm, 189,[171] s.
Świat Współczesny; 5.
ISBN 0-902352-69-5.
– uw
 opis książki Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1989].
A5, okł.kart., 189 s., off. z oryg., [c. 4500 zł].
Przedruk z wyd.: London: Polonia 1988. Zawiera teksty:
- Aleksandra Kwiatkowska-Viatteau: Przypomnienie tematu;
- Józef Mackiewicz: Widziałem na własne oczy (przedruk z: Goniec Codzienny Wilno nr 577, 3.06.1943);
- Zygmunt Nowakowski: Castrum Doloris (przedruk z: Wiadomości Polskie Londyn nr 18, 2.05.1943);
- Witold Ogniewicz: Kozielsk (przedruk z: Wiadomości Polskie Londyn nr 25, 20.06.1943);
- Józef Czapski: Rozmowa o Starobielsku (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 16, 25.06.1943);
- Alfred Kolator: Kozielsk (przedruk z: Sitwa Palestyna, 15.09.41-15.09.43);
- Stanisław Mackiewicz: Dymy Smoleńska (fragment broszury „Dymy Smoleńska”. Londyn: nakł. aut. maj 1943);
- Seweryn Ehrlich: Szary Starobielsk (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 33, 17.11.1946);
- Jerzy Grobicki: Fakty Katyńskie (przedruk z: Lwów i Wilno Londyn nr 48, 9.11.1947);
- Władysław Anders: Musimy ujawnić przed światem… Przedmowa do: Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów;
- Stanisław Lubodziecki: W Kozielsku (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 12, 21.03.1948);
- Tadeusz Felsztyn: Druga strona Kozielska (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 21, 23.05.1948);
- D. L. Savory: O rzezi w Katyniu (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 15, 10.04.1949);
- Ferdynand Goetel: Katyń (przedruk z: Wiadomości Londyn 1949 nr 43, 45, 47);
- Ferdynand Goetel: Zachód i Katyń (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 27, 8.07.1951);
- Jerzy Lebiedziewski: Znak pogoni w mogile katyńskiej (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 15, 15.04.1951);
- Józef Mackiewicz: Klucz do „Parku Kultury i Odpoczynku” (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 48, 2.12.1951);
- Józef Mackiewicz: Tajemnicza śmierć Iwana Kriwoziercowa, głównego świadka zbrodni katyńskiej (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 15-16, 20.04.1952);
- Józef Czapski: Katyń i odwilż (przedruk z: Kultura 1956 nr 4);
- Zdzisław Stahl: Katyńskie echa w 25-lecie zbrodni (przedruk z: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza Londyn nr 159, 6.07.1965);
- Zygmunt Bohusz-Szyszko: Notatnik wojenny (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 135, 11.1975);
- Stanisław Zadrożny: W Katyniu zginął kwiat inteligencji (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 140, 04.1976);
- Zdzisław Jagodziński: Łże-pomnik katyński (przedruk z: Tydzień Polski Londyn nr 19, 8.05.1976);
- Hanka Świeżawska: Oskarżający obelisk (przedruk z: Myśl Polska Londyn 1976 nr 19-20);
- Homer Smith: Byłem w lesie katyńskim (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 48, 28.11.1976);
- „Zabugowiec”: Byłem w Katyniu (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 149, 01.1977);
- Włodzimierz Odojewski: W Polsce o Katyniu (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 175, 03.1979);
- Światosław Karawanski: Łagrowe echa Katynia (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 185, 01.1980);
- Na wiosnę 1940 roku… Wywiad z Helge Transenem przeprowadzony przez Wojciecha Trojanowskiego (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 188, 04.1980);
- Zdzisław K. Jagodziński: A groby katyńskie wciąż jeszcze wołają (przedruk z: Tydzień Polski Londyn nr 16, 19.04.1980);
- Zygmunt Szadkowski: Dokumenty, które krzyczą (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 186, 02.1980);
- X.Y.: Katyń - sierpień 1979 (przedruk z: Bratniak Gdańsk 1980 nr 22);
- Antoni T. Rekulski: Starobielsk czy Dergacze? (fragment opracowania PPN pt.: Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń. Warszawa styczeń 1980);
- Obejrzyj się ze skruchą (przedruk z: Kultura 1980 nr 5);
- Oświadczenie KSS „KOR” (przedruk z: Kultura 1980 nr 5);
- Ks. Zdzisław J. Peszkowski: Wigilia w Kozielsku w roku 1939 (przedruk z: Gazeta Niedzielna Londyn nr 51-52, 22-29.12.1985);
- Katyń i opcja rosyjska (przedruk z: Wiadomości Warszawa nr 279, 17.04.1988);
- Zbigniew Racięski: Czy Kreml ujawni prawdę o Katyniu? (przedruk z: Nowy Dziennik Nowy Jork nr 4146, 12.06.1987);
- Nieznane zdjęcia Cmentarza Katyńskiego (opracowanie redakcyjne na podstawie: Kontakt Paryż 1988 nr 7-8).
Pominięto zachowaną w spisie treści: Listę Katyńską.
BN-2131, Ka-635, KS-0670, BJ-1631, FC-10480, ECS-00440, ST15-1713, Nukat-594282 – MM
 ▬ K(aufman) Adam - patrz w: Andrzej Krajewski: Kiedy Polska… O swoim widzeniu przyszłości mówią… Warszawa: Baza 1989. – uw
 ▬ Kautski Karl: Bolszewizm w ślepym zaułku.
Warszawa: OPP „Sigma”; SZSP UW, 1981.
A5, okł., [4],57 s. off. z masz.
Archiwum Lewicy; 4. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Sygn druk.: Pow. UW. Zam. nr 1431/81 Nakład 1000 egz. W języku polskim wydane po raz pierwszy. Tłumaczenie: J. Ł. Tytuł oryg.: Der Bolschewismus in der Sackgasse. Berlin: J. W. Dietz Nachfolger 1930.
BaBN-1.983.204, Nukat-4323717[UMK] – uw – MM
 opis książki Kawalec Stefan: Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia czerwcowe i rok działalności Komitetu Obrony Robotników.
Warszawa: Głos, marzec 1979.
A4, okł., [1],35,[1] s., powiel.
Biblioteka Głosu; Nr 2.
Preibisz-28, Ł-179b, BN-2145, Ka-636, Hoo99/179, HN-000509474, BJ-1635, FC-10476, Br-1043, ECS-02421, ST15-1714, Nukat-560783 – MM
 opis książki Kawalec Stefan: Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia czerwcowe i rok działalności Komitetu Obrony Robotników. Wyd. II.
Warszawa: Głos, 1980.
A4, okł.kart., [2],35 s., powiel.
Ł-179a, BN-2144, Ka-3247, Hoo99/179, HN-000509471, BJ-1636, FC-10477, Br-1044, ECS-03684, ST15-1715, Nukat-744962 – MM
 opis książki Kawalec Stefan: Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia czerwcowe i rok działalności Komitetu Obrony Robotników.
B.m.: b.w., b.r. [1979-80].
A5, [1],38 s., off. z masz.
ECS-04676, Nukat-1546985 – MM
 opis książki Kawalec Stefan: Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia czerwcowe i rok dzialalnosci Komitetu Obrony Robotników. Wyd. 3.
Nowy Jork: Wydawnictwo Głos, 1982.
21 cm, [4],60,[2] s., err.
Nukat-2127409 – uw
 opis książki Kawalec Stefan: Demokratyczna opozycja w Polsce. (Wyd. III).
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1983.
Przedruk z wyd.: Nowy Jork: Głos 1982.
K-2061*, G-83/208*, J-1325*[wg SZ-7 s. 184], BN-2143*[wg K*] – op
 ▬ Kawalec Stefan: Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia czerwcowe i rok działalności Komitetu Obrony Robotników.
- w: Wolność i Solidarność. 2016, nr 9, s. 147-186.
– uw
 ▬ Kawalec Stefan: Informacja o ogólnokrajowej konferencji ekonomicznej NSZZ „Solidarność” pt. „Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych” /Uniwersytet Łódzki, 20-21.XII.1980 r/. - patrz w: Gospodarka. Zeszyty OBS 3. – uw
 ▬ Kawalec Stefan: Warunki realizacji porozumień. - patrz: Stefan Kurowski: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru; Stefan Kawalec: Warunki realizacji porozumień. – uw
 ▬ Kawalec Stefan, Kurowski Stefan: Spory o program. [Zeszyty OBS 2] - patrz: Stefan Kurowski: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru; Stefan Kawalec: Warunki realizacji porozumień. – uw
 opis książki Kawał Polski. Wybór i opracowanie: M[aria] Radecka [pseud. – właśc. Magda Leja].
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł., [3],2-33 s., off. z masz., c. 70 zł.
Na II s. okł. – rysunek z napisem Pron cie wzywa. Na III s. okł. – plama w kształcie wrony.
K-2062, G-83/209, CD-55, J-1837, BN-2146, Ka-637, Hoo99/179, HN-000441493, KS-0518, BJ-1637, FC-10478, Br-1042, ECS-00442, ST15-1716, Nukat-746229 – MM
 opis książki Kawecka Maria [oprac.]: Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Komentarz.
Łódź: NSZZ „Solidarność”, 1980.
A5, [1],7 s., off. z masz.
Biblioteka „Solidarności”.
BN-2147, Nukat-4425538[BUŁ] – MM
 opis książki Kawecka Maria [oprac.]: Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Komentarz.
Łódź: NSZZ „Solidarność” ŁZR [Łódzkie Zakłady Radiowe], 1980.
A4, [1],6 k., powiel. jednostr.
Biblioteka „Solidarności”.
Sygn.: ŁZR/TO/301/80-200 egz.
– MM
 ▬ Kawecka Maria [oprac.] - patrz: Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. – uw
 ▬ Kayon H. [błędnie] - patrz: Henryk Karoń – uw
 opis książki Kaz-Ostaszewicz Kazimierz: Długie drogi Syberii.
Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1984.
22 cm, 183 s., [1] k. tabl.
– uw
 opis książki Kaz-Ostaszewicz Kazimierz: Długie drogi Syberii. Wyd. 2 uzupełnione.
Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1986.
21 cm, 198,[2] s., [2] s. tabl.
ISBN 0-948668-25-3.
– uw
 opis książki Kaz-Ostaszewicz Kazimierz: Długie drogi Syberii.
Warszawa: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, 1986.
A6, okł.kart., [2],5-183 s., off. z oryg., c. 480 zł.
Przedsłowie: Tadeusz Bociański. Przedruk z wyd.: Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1984.
K-3602, G-86/126, CD-660, CJ-927, J-1326, BN-2148, Ka-1845, KS-2089*[wg CD], [BJ-3464, FC-8370 - Ostaszewicz], Br-1050, ECS-00443, ST15-1717, Nukat-1695605 – MM
 opis książki Kaz-Ostaszewicz Kazimierz: Długie drogi Syberii. Wyd. drugie uzupełnione.
B.m. [Gdańsk]: Prymat, © 1997.
ISBN 83-902469-8-8.
– uw – MM [autograf autora]
 opis książki Kaz-Ostaszewicz Kazimierz: Długie drogi Syberii. Wyd. 3, uzup.
Gdańsk: Wydawnictwo Prymat, 2000.
ISBN 83-902469-8-8.
– uw
 opis książki Kaz-Ostaszewicz Kazimierz: Długie drogi Syberii. Wyd. 4.
Pelplin: Bernardinum, 2002.
ISBN 83-7380-003-4.
– uw
 ▬ Kazanecki Stanisław [błędnie wg J] - patrz: Stanisław Kozanecki – uw
 opis książki Kazania wojenne.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł.kart., [4],48,[1] s., off. z masz., c. 100 zł.
[Redakcja: Magda Leja]. Zawiera 17 kazań anonimowych wygłoszonych w 1982 r. w kraju oraz: Ihor Szewczenko: Kazanie w Appleton Chapel. Harvard Univ. 8.1.1982 /z ang. przełożył Stanisław Barańczak/ [przedruk z: Kultura 1982 nr 3, s. 114-116]. Przed s. tytułową jest czysta karta. Na IV s. okł. spis dotychczasowych wydawnictw w jednej dużej grupie. Na s. [3] zdjęcie otoczone ramką [krawędzie klisz] oddaloną o 0,5 do 1,0 mm od fotografii. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 3: 191,8 mm.
K-2063, G-83/210, J-1328, BN-2150, Sup-359, Ka-639=Ka-3695, Hoo99/180, KS-0519*[wg KB], BJ-1638, FC-10479, Br-1045, ECS-02422, ST15-1719, Nukat-739089 – MM
 opis książki Kazania wojenne.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł.kart., [4],48, s., ksero z masz., c. 100 zł.
[Redakcja: Magda Leja]. Zawiera 17 kazań anonimowych wygłoszonych w 1982 r. w kraju oraz: Ihor Szewczenko: Kazanie w Appleton Chapel. Harvard Univ. 8.1.1982 /z ang. przełożył Stanisław Barańczak/ [przedruk z: Kultura 1982 nr 3, s. 114-116]. Na IV s. okł. spis dotychczasowych wydawnictw pogrupowany w cztery grupy tematyczne. Kopia kserograficzna zapewne materiałów redakcyjnych, część stron jest nieco zmienionych w stosunku do wydania offsetowego. Na s. [3] zdjęcie otoczone ramką [krawędzie klisz] oddaloną o 4,5 do 6,5 mm od fotografii. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 3: 183,5 mm.
– MM
 opis książki Kazania wojenne.
Chicago: „Polonia” Book Store and Publishers Co., 1984.
Biblioteka „Nowa Droga”; Nr 13.
– uw – MM
 opis książki Kazania wojenne.
B.m. [Kanada]: Wydawnictwo E. Puacza, 1984.
WPP[Leja] – uw
 ▬ Kazanie na Mszy św. za dusze poległych, pomordowanych w obozach i zaginionych żołnierzy kampanii 1939 roku, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę w 35 rocznicę śmierci na polu chwały ich dowódców ś.p. generałów brygady: Józefa Kustronia († 16.IX. pod Oleszycami), Stanisława Grzmota-Skotnickiego († 18.IX. nad Bzurą), Franciszka Włada († 18.IX. w Puszczy Kampinoskiej), Józefa Olszyny Wilczyńskiego († 22.IX. pod Sopoćkiniami) wygłoszone 17 września 1974 r. w katedrze św. Jana w Warszawie. B.m.: b.w., b.r. [1974]. A4, 4 k., masz. przebit. ST15-1718, Nukat-4309247[UMK] – uw
 opis książki Kazanie wygłoszone na Mszy św. za spokój duszy ś.p. Romana Dmowskiego w 47 rocznicę Jego śmierci. Warszawa-Bródno, 4 stycznia 1986 r.
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Katolickie Ojczyzna, b.r. [1986].
A5, 5 s., off. z masz.
Tytuł okł.
J-1329, BN-2151*[wg J], BaBN*b1276351 – op
 opis książki Kazano zapomnieć.
Siedlce: b.w. [NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Oddział Siedlce], sierpień [19]’81.
A4, [2],17,[1] s., powiel.
Oprac. Florentyna Rzemieniuk. Zawiera teksty: Cud nad Wisłą – sierpień 1920 r.; Florentyna Rzemieniuk – Bitwa Warszawska 1920 r.; Czwarty rozbiór Polski; Władysław Bartoszewski: O powstaniu warszawskim; Stefan Wyszyński: O powstaniu warszawskim; Po sierpniu 1980 roku; Postulat 22 [wiersz].
Ka-3940[A5], Hoo99/180, BaBN-1.999.209, ST15-1720, Nukat-4255352[UMK], SWS[tu pokazana okł.] – op
 ▬ Kazimierski Bartłomiej [pseud. - właśc. Marek Kamiński]: Słowo wstępne od wydawcy polskiego. - patrz: Arthur Bliss-Lane: Widziałem Polskę zdradzoną. Warszawa: Krąg 1984. – uw
 ▬ Kazimierski Julian - patrz: Piotr Antoniewicz, Julian Kazimierski: Praca zawodowa w świadomości zatrudnionych kobiet. w: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 opis książki Kazimierz: [Bracia moi, Siostro i Bracie!]. Szczecin, 1. maja 1982.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 4 k., masz. przebit.
ST15-1721 – op
 ▬ Kazimierz C. - patrz: C. Kazimierz: Pierwsze godziny, dni, miesiące po wpadce. – uw
 opis książki Kazimierz Pużak 1883-1950.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984.
A5, okł.kart., 16 s., off. z masz., c. 50 zł.
Opracował Z [krypt]. Okładkę projektował: JANOR. Na okładce wzdłuż grzbietu: W setną rocznicę urodzin. Powielarnia Puszcza Niepołomicka.
K-2064*, G-84/413, Ł-An-6a*, J-3867, BK-237, BN-2152, Ka-3468=Ka-4165[ta sygn. należy również do innej poz.], [BJ-3869, FC-8220 – Pużak…, okł. biała lub beżowa], KJ-254, Br-1048, Nukat-852498 – MM [biały karton]
 opis książki Kaźmierczak Cezary: Z notatnika psychopaty. Wyd. I.
Siedlce: Wydawnictwo Metrum, 1987.
A5, okł., 56,[1] s., off. z masz., c. 220 zł.
Projekt okładki: K. [pseud. - właśc. Joanna Andrzejewska]. Rysunki: M. S. [57] na III s. okł. Okładkę drukowano na papierze w różnych kolorach: czerwonym, żółtym, jasnoniebieskim. Długość tytułu: 88 mm.
CD-663, KN’87-174, CJ-928, J-1330, BN-2155, Ka-640, Hoo99/180, HN-001542760, KS-2091, [BJ-1641, FC-10473 – okł. czerwona], Br-1049, ECS-04536, ST15-1722, Nukat-2777035 - MM-129 – MM [okł. jasnoniebieska]
Odmiana:
- j.w. Długość tytułu: 82 mm. ST15-1723 - op
 ▬ Kaźmierczak Elżbieta [proj. graf.] - patrz: Czyszczenie Dywanów. Łódź: „Zakaz Zawracania” 1984. – uw
 opis książki Kądziela Paweł: Kościół a państwo w Polsce 1945-1965.
Wrocław: Biblioteczka Nowego Życia, 1990.
17 cm, 80 s.
Poprzednie wyd.: Stanisław Bobowski [pseud.]: Stosunki państwo - kościół w latach 1945-1965. Warszawa: ON 1986.
Nukat-298275 – uw
 opis książki Kądziela Paweł: Kościół katolicki w Polsce po drugiej wojnie światowej.
Warszawa: b.w. 1984.
A5, 13 s.
Na prawach rękopisu.
Ka-4298 – op
 ▬ Kądziela Paweł [w nagłówku tekstu: Marek]: Stosunki między Kościołem a państwem w latach 1945-1980 (11 maja 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 ▬ Kądziela Paweł - patrz: Stanisław Bobowski [pseud.]; Ward. J. [pseud.] – uw
 opis książki [Kąkol Kazimierz]: Polityka rządu polskiego w kwestii Kościoła.
B.m.: b.w., b.r. [1978–1979].
A4, 7 k., masz. przeb.
Fragm. konf. […] z 19 maja 1976 r. Tłum. tekstu z La Documentation Catholique 1–15 oct. 1976.
ST15-1724, Nukat-4251193 – op
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.