Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kis

Data ostatniej korekty tekstu: 25.12.2018 r.
 
 
 • Kiš Danilo: Grobowiec dla Borysa Dawidowicza. Siedem rozdziałów jednej wspólnej historii.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
  A5, okł.kart., 88,[3] s., off., c. 1800 zł.
  Z języka serbochorwackiego przełożył: Kazimierz Żórawski. Tytuł oryg.: Grobnica za Borisa Dawidovicia. Opracowanie graficzne: Studio Z. I wyd. w tym samym tłumaczeniu zostało opublikowane pod zmienionym tytułem i w innej redakcji nakładem Studenckiej Oficyna Literatów i Dysydentów [Solid] w 1989 r. w Warszawie.
  CD-1711, BN-2206, Ka-659, Hoo99/180, BJ-1705 - MM
 • Kiš Danilo: Grobowiec dla Borysa Dawidowicza. Siedem rozdziałów jednej wspólnej historii. Wyd. 2.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
  A5, 92 s., c. 1800 zł.
  Z języka serbochorwackiego przełożył Kazimierz Żórawski.
  CD-1712, BN-2205[wg CD] - op
 • Kiš Danilo: Nagrobek dla Borysa Dawidowicza. Siedem rozdziałów jednej historii.
  Warszawa: Solid (Studencka Oficyna Literatów i Dysydentów) 1987 [wg err. właśc.: 1989].
  A5, okł.kart., [5],8-72,[2] s., off. z masz., [c. 500-550 zł].
  Tytuł oryg.: Grobnica za Borisa Davidovica. Sedam poglavlja jedne zajednicke povesti. Przełożył Ludwik Ring [pseud.]. Projekt graficzny: A. Nadziany. Wyd. 2 pod tyt.: Grobowiec dla …, Warszawa: Nowa 1989.
  CD-1713, KN’87-125, CJ-935, J-1368, BN-2207[wg WBP Krak - błędnie]=BN-2208, Ka-660, BJ-1706, Br-1086 - MM
 • Kis János: Węgry 1956-57. Czas odbudowy systemu.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
  A5, okł.kart., [2],38 s., off., c. 750 zł.
  Przełożył Rafał Wiśniewski. Tytuł oryg.: Az 1956-57-es restauráció. Harminc év távlatából. Opracowanie graficzne: Jan Bokiewicz (Studio Be).
  BN-2209, Ka-661, BJ-1707, Br-1087 - MM
 • Kishon Ephraim: Wybór opowiadań.
  Lublin: Fundusz Inicjatyw Społecznych 1988.
  A5, okł.kart., [4],3-100,[3] s., off. z masz., c. 700[wg okł.], 500[wg s. 103] zł.
  Przekład z niemieckiego: Zofia Brzostowska.
  CD-1906, BN-2210, Ka-4089, BJ-1708 - MM
 • Kisiel-Potocki Victus [pseud.]: Na Sybir w 1944 roku.
  B.m.[Warszawa]: LOS 1988.
  A5, okł., 31 s.; off z masz.
  Współwięźniom z łagrów w okręgach Borowicze i Swierdłowsk, którzy nie doczekali listopada 1947 r. i powrotu.
  CD-673, J-1370*, BN-2211, KS-2130[wg CD], Ka-4307, BJ-1709 - op
 • Kisiel-Potocki Victus [pseud.]: Na Sybir w 1944 roku.
  B.m.[Warszawa]: b.w. 1988.
  A5, 31,[1] s., off. z masz.
  J-4367, KS-2129[wg MJ]=KS-2128[błędnie - wg MJ] - op
 • Kisielewski Stefan: Bez cenzury.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
  A5, okł.kart., [2],173,[1] s., off. z masz., c. 350 zł.
  [Red. Maria Rzeźnicka]. Zawiera teksty: Do moich czytelników; Na czym polega socjalizm? [przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja 1979]; Czy teoria jest niewinna? [przedruk z: Aneks 1983 nr 29/30 s. 224-232]; Czy mamy ideologię i socjalizm? [przedruk z: Kultura 1980 nr 6 s. 130-134]; Przeciw cenzurze - legalnie (garść wspomnień) [przedruk z: Zapis 1977 nr 4]; Po 10 latach (o marcu 1968) [przedruk z: Zapis 1978 nr 6 s. 16-18]; 20 lat Polityki [przedruk z: Głos 1979 nr 3/15 s. 15-20]; Cienie w jaskini [przedruk z: Kultura 1979 nr 6 s. 122-126]; Stosunki Kościół - Państwo w PRL [przedruk z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49]; Warszawskie komedio-dramaty [przedruk z: Kultura 1980 nr 7/8 s. 194-198]; Moje proroctwo [przedruk z: Kultura 1977 nr 11 s. 91-95]; Czy istnieje walka o świat? [przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja 1980]; Jak objawi się walka o świat? [przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja 1980]; Głos z drugiej Europy; Czy geopolityka straciła znaczenie? [przedruk z: Res Publica 1979 nr 1, wyd. Londyn, s. 56-75]; Próbuję podsumować [przedruk z: Res Publica 1981 nr 7/8, wyd. Londyn, s. 75-90]; O nadwiślańskim poplątaniu.
  Rec.: Antoni Robin [pseud. - właśc. Lech Jęczmyk]: Kisiel raz jeszcze. Biuletyn Międzywydawniczy BMW 1985 nr 9/10 s. 59-60; Mikołaj Sawulak [pseud. - właśc. Henryk Krzeczkowski]: Stefana Kisielewskiego traktat o metodzie. Polityka Polska 1985 nr 7 s. 67-70.
  K-2088, CD-674, G-83/219, J-1371, BN-2212, Sup-362, Ka-662, Hoo99/180, HN-000499125, KS-2152, BJ-1710 - MM
  - Karton okł. żółtawy. – MM;
  - Egz. z nieco podniszczoną okł. z podpisem, autografem autora 29.V.85, karton okł. zielonkawy. - MM
 • Kisielewski Stefan: Bez cenzury. Wyd. II poszerzone.
  Paryż: Spotkania 1987.
  ISBN 2-869-024-X [błędny]. Zawiera poza tekstami z wyd. CDN 1983: Kiedy spotkają się piśmiennicze nurty [przedruk z: Spotkania 1979 nr 6 s. 54-63]; Wstęp do programu opozycji [przedruk z: Kultura 1984 nr 1/2 s. 100-111]; O aktualności i wycofaniu się; Czy politykujemy ? [przedruk z: 13[Trzynaście]. Pismo chrześcijańsko-liberalne 1986 nr 9(60)].
  Rec.: Karl Hartmann. Zeitschrift für Ostforschung 1991 nr 40 s. 446.
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Bezsilność publicystyki.
  - w: Kultura 1983 nr 1/2 s. 116-136;
  - w: K.A.J. [krypt.]: Polska: sierpień 1980 - grudzień 1982. (Swoiste cechy i dynamizm polskiego społeczeństwa); Stefan Bratkowski: Polska: Życie na zakneblowanym wulkanie?; Stefan Kisielewski: Bezsilność publicystyki. Alternatywy [1983].
  - w: Stefan Kisielewski: Palę Zachód. Kościan: Story 1990.
  - uw
 • Kisielewski Stefan: Bezsilność publicystyki?
  B.m.[Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna 1983.
  A6, okł.kart., [2],5-138 s., off. z masz., [c. 180 zł].
  Biblioteka Solidarności Narodu.
  Zawiera teksty: Od wydawcy; Przemówienie wygłoszone na Zjeździe ZLP, Lublin wrzesień 1964; Polska wymaga reklamy (Paryż, grudzień 1973); Jak Polacy widzą Niemców ? (1974); Kiedy spotkają się piśmiennicze nurty ? (listopad 1978); Czy geopolityka straciła znaczenie ? (Warszawa, styczeń 1979); Próbuję podsumować (Warszawa, 7.I.1981); Kościół Polski: instytucja czy posłannictwo ? (Warszawa, 2 czerwca 1980); Kilka uwag o wolności materialnej (12.III.1981); List do przyjaciół w Australii (Paryż, lipiec 1982); Bezsilność publicystyki ? (sierpień 1982).
  Rec.: Urszula Marek: Warto przeczytać. Biuletyn Małopolski 1983 nr 13 s. 12.
  K-2089, G-83/220, CD-675, J-1372, BK-239, BN-2213, Sup-363*[wg BK, BN], Ka-664, Hoo99/180, HN-000545078, KS-2153*[wg CD], BJ-1711, KJ-256, Br-1088 - MM
 • Kisielewski Stefan: Bezsilność publicystyki; O nadwiślańskim poplątaniu.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Rota 1983.
  A5, 27 s., off., c. 70 zł.
  Przedruk z: Kultura 1983 nr 1/2 s. 116-136 i nr 5 s. 87-95.
  K-2090*, CD-676[wg K], J-1374*[wg K], BN-2214*[wg K], Sup-365, KS-2155*[wg CD*], KJ-257* - op
 • Kisielewski Stefan: Bezsilność publicystyki; O nadwiślańskim poplątaniu (felietony zdjęte przez cenzurę).
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza b.r. [1983].
  A5, okł., 27 s., off. z oryg. i masz., [c. 40-70 zł].
  Przedruk z: Kultura 1983 nr 1/2 s. 116-136 i nr 5 s. 87-95.
  K-2091, G-83/221, CD-677, J-1375, BN-2216, Sup-364, Ka-663=Ka-2994, Hoo99/180, HN-000441475, KS-2156, BJ-1712, Br-1089 - MM
 • Kisielewski Stefan: Bezsilność publicystyki; O nadwiślańskim poplątaniu.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1983].
  A5, 27 s., off. z oryg., [c. 70 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa [1983].
  J-1373*[wg Pil-985], BN-2215[wg Pil], Sup-366[wg Pil], KS-2154[wg MJ*] - op
 • Kisielewski Stefan: Bić się czy rozmawiać.
  B.m.: Oficyna w Suterenie b.r. [1982].
  A6, [1],6,[1] s.
  Ka-3943 - op
 • [Kisielewski Stefan] Tomasz Staliński [pseud.]: Cienie w pieczarze.
  Paryż: Instytut Literacki, 1971.
  22 cm, 363,[2] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 199.
  Rec.: Roman Zimand: O byciu zdrowym na umyśle w szalonym miejscu. Puls 1985/86 nr 28 s. 49-61 - przedruk w: tegoż: Czas normalizacji. Szkice czwarte. Londyn: Aneks 1989 s. 7-22.
  - uw
 • (Kisielewski Stefan) Tomasz Staliński [pseud.]: Cienie w pieczarze.
  Szczecin: Wydawnictwo Errata, 1987.
  A5, tw.opr., obw., [8],XI,[3],7-363 s., off. z oryg. i masz., [c. 1800 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1971. Dodano: trzystronicową notę biograficzną pt. Stefan Kisielewski; - oraz: Jacek Salski [pseud.]: Zamiast przedmowy. Słowo niepodległe. - przedruk z: Kultura 1972 nr 9 s. 127-137.
  CD-678, KN'87-175, CJ-936, J-1376, BN-2218, Sup-367, KS-2167*[wg CD], Br-2704 - MM
  - wg: CJ-937, CD-679*[wg CJ], J-1377, BN-2217*[wg BUW], Sup-368*[wg BN*], KS-2168*[wg MJ] w 1988 r. kolportowano wyd. 2 w cenie 2500 zł. Być może te wydania nie różniły się od siebie, cena nie była wydrukowana.
 • Kisielewski Stefan: Cienie w pieczarze. II wyd. krajowe.
  Warszawa: Iskry 1991.
  ISBN 83-207-1326-9.
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Czy geopolityka straciła znaczenie? - patrz w: Obserwator Wielkopolski. Aneks 2/83. Poznań: Wydawnictwo O. W. 83. - uw
 • Kisielewski Stefan: Czy istnieje walka o świat?
  Londyn: Odnowa 1976.
  22 cm, 24 s.
  Polska w świecie współczesnym. Zeszyt drugi.
  ISBN 0-903705-11-7.
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Czy istnieje walka o świat? Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980.
  [Wiad.: S. Kisielewski: Bez cenzury, Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983 s. 105]. Czy było wydane oddzielnie czy też tylko w zbiorze pt. "Walka o świat" - uw
 • Kisielewski Stefan: I. Czy istnieje walka o świat? II. Jak objawi się walka o świat? Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980. 64 s. CD-680. - patrz pt.: Walka o świat. - uw
 • Kisielewski Stefan: Czy istnieje walka o świat?
  B.m.[Wrocław]: Kooperatywa Wydawnicza "Wyzwolenie" 1980.
  A5, okł., 28 s., powiel.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1976. Nadtytuł: Polska w świecie współczesnym, jest nazwą serii w wydaniu londyńskim.
  [wiad. z kartki Piotra Michnola zanot. 8.6.80], KS-2135[wg MJ], Ka-4215, BJ-1713, Br-1090 - MM
  Patrz też cz. 2 pt.: Walka o świat. 2. Jak objawi się walka o świat.
 • Kisielewski Stefan: Czy istnieje walka o świat? B.m.: b.w., b.r. A6 poz., 12 luźnych odb. fotogr. w ukł. dwułam. Kopia z wyd.: Londyn: Odnowa 1976. BJ-1714 - uw
 • Kisielewski Stefan: Czy teoria jest niewinna - patrz: Popper Karl Raimund: O Marksie; Kisielewski Stefan: Czy teoria jest niewinna? B.m.[Kraków]: Arka 1983. - uw
 • Kisielewski Stefan: Jak objawi się walka o świat? Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980.
  [Wiad.: S. Kisielewski: Bez cenzury, Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983 s.174]. Czy było wydane oddzielnie czy też tylko w zbiorze pt. "Walka o świat" - uw
 • (Kisielewski Stefan) Tomasz Staliński [pseud.]: Ludzie w akwarium. Powieść.
  Paryż: Instytut Literacki, 1976.
  22 cm, 147 s.
  Biblioteka „Kultury”; tom 263.
  - uw
 • (Kisielewski Stefan) Tomasz Staliński [pseud.]: Ludzie w akwarium. Powieść.
  B.m. [Szczecin]: Suplement, 1981.
  A5, okł.kart., [2],7-147 s., off. z oryg., (c. 115-150 zł).
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1976. Książka klejona z pojedynczych kartek.
  CD-681, BN-2219, Sup-369, Ka-3535, Hoo99/197[Staliński], KS-2137, BJ-1715, FC-9988, Br-1091 - MM
 • (Kisielewski Stefan) Tomasz Staliński [pseud.]: Ludzie w akwarium. Powieść.
  B.m. [Szczecin]: Suplement, 1981.
  A5, opr.tw., [2],7-147 s., off. z oryg.
  Na kolorowym tworzywie introligatorskim twardej oprawy druk analogiczny jak na kartonie oprawy miękkiej. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1976. Książka szyta z 8-mio stronicowych składek.
  - MM
 • Kisielewski Stefan: Ludzie w akwarium. Powieść.
  Kościan: Dziennikarska Spółka „Omnibus”, b.r. [1990].
  ISBN 83-85072-01-2. Druk ukończono w styczniu 1990 r. Cenzura K-4.
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm? (Spostrzeżenia z Warszawy).
  London: Odnova 1979.
  21 cm, 55,[1] s.
  ISBN 0-903705-26-5.
  - uw
 • Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm? (Spostrzeżenia z Warszawy).
  Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1979.
  A5, okł.kart., [2],4,4a,4b,5-54 s., off. z masz. i oryg.
  Zawiera na s. 1-4b: Przedmowa do wydania krajowego. Okładka: RyN. Przedruk z wyd.: London: Odnova 1979.
  CD-682, BN-2222, Ka-665, Hoo99/180, HN-000545075, KS-2131[wg CD], BJ-1717, Br-1093, ECS-02446, Nukat-718105 - MM
 • Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm?
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, [2],5-54 s.
  Ka-5075 - op
 • Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm? (Spostrzeżenia z Warszawy).
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, [2],5-55,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: London: Odnova 1979.
  KS-2133[wg MJ*], Ka-4181, BJ-1718 - op
 • Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm? (Spostrzeżenia z Warszawy).
  Gdynia: NZS WSM, 1981.
  A5, okł. kart., [8], 5-54 s., off. z masz. i oryg.
  Biblioteka Latarni.
  Zawiera na s. [1-8]: Przedmowa do wydania krajowego, dat. sierpień 1979. Patrz to samo współoprawne z: „Stosunki Kościół - Państwo w PRL”.
  KS-2139*[wg MJ*], ST15-1781 - op
 • Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm?
  B.m.: b.w., b.r.
  A4 poz., [3], 1-4b, 5-54 s., off.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja 1979.
  ECS-04642 - op
 • Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm?
  Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Chłopskie 1981.
  A6, okł.kart., 54 s., off. z oryg.
  Seria: Polemika.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1979.
  BN-2221, KS-2138, Ka-4730, Br-1092 - MM
 • Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm.
  Kraków: Wydawnictwo Rota 1983.
  A5, okł.kart., 60 s., powiel., c. 150 zł.
  ISBN 83-104-0001-X [fałszywy].
  K-2092, G-83/222, CD-683*[wg K], J-1378, BK-240, BN-2224*[wg PBW Krak], Ka-666, KS-2158*[wg CD*], BJ-1716, KJ-258* - MM
 • Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm? Spostrzeżenia z Warszawy.
  B.m.[Lublin]: Respublica 1986.
  A5, okł.kart., 54 s., off. z oryg., [c. 200-250 zł].
  Przedruk z wyd.: London: Odnowa 1979.
  G-86/129, CD-684, CJ-938, J-1379, BN-2223, Ka-1196, KS-2164[wg CD], BJ-1719, Br-1094 - MM
 • Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm?; Stosunki Kościół - Państwo w PRL.
  Gdynia: Latarnia. NZS WSM, 1981.
  A5, okł.kart., [10],5-54,23 s., off. z masz. i oryg.
  Biblioteka „Latarni”. Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
  Przedruk. Zawiera na s. [3-10]: Przedmowa do wydania krajowego, dat. sierpień 1979. Dwie broszury/składki współoprawne. Sygnatury druk.: WSM Gdynia 743/81 n.1700 [przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1979]; NZS WSM Gdynia 742/81 n.1700 [przedruk z: Zeszyty Historyczne nr 49 s. 3-23]. Patrz: obydwa teksty kolportowano też osobno.
  Dun-71[błędny tytuł i pagin.], BN-2220, Sup-370, KS-2140*[wg MJ* - błędny tytuł i pagin.], ST15-1782, {ECS-04150, Nukat-838273 - [10],54,23 s.} - MM
  Odmiany nakładów:
  - Druk na okł. w kolorze ciemnoróżowym, przednia okł. bigowana przy grzbiecie. Paginacja: [10],5-54,23 s., po s. 54 druga k. tytułowa. BJ-1720, FC-10000 – MM
  - Druk na okł. w kolorze czarnym, brak bigowania okł. Paginacja: [10],5-54,3-23 s., brak (usunięto przed oprawą) drugiej k. tytułowej. – MM
 • Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm?; Stosunki Kościół-Państwo w PRL.
  Poznań: Oficyna Wydawnicza Maximum 1990.
  17 cm, 94 s.
  Zawiera: Arkadiusz Siwko: Od wydawców.
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm? - patrz w: Kisielewski Stefan: Palę Zachód. Kościan: Story 1990. - uw
 • Kisielewski Stefan: O fałszywych słowach i fałszywych nadziejach [przedruk z: Aneks 1984 nr 36 s. 24-41]. - patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, "Solidarność", władza. Profil [1986]. - uw
 • Kisielewski Stefan: Palę Zachód.
  Kościan: Story 1990.
  Zawiera teksty: Przedmowa do wydania krajowego ("Na czym polega socjalizm ?"); Bezsilność publicystyki; O nadwiślańskim poplątaniu, Wstęp do programu opozycji; O co właściwie chodzi ?; Komu potrzebna jest Polska ?; Palę Zachód. ISBN 83-900023-1-0.
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Podróż w czasie.
  Paryż: Instytut Literacki 1982.
  22 cm, 135 s.
  ISBN 2-7168-0016-2.
  - uw - MM

 ▬ Kisielewski Stefan: Podróż w czasie. B.m. [Warszawa]: Biblioteka Literacka Wydawnictwa Myśl, 1984. A6, okł.kart., 127 s., off. z oryg., [c. 260 zł]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1982.
K-2093, G-84/187, CD-685, J-1380, BN-2225, Sup-371, Ka-667, HN-000510334, KS-2160*[wg CD], Br-1095, ECS-01854, ST15-1785, Nukat-811908 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Kisielewski Stefan: Podróż w czasie.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Literacka Wydawnictwa Myśl, 1984.
A6, okł.kart., 127 s., off. z oryg., [c. 260 zł].
Druk na okł. w kolorze zielonym. Konstrukcja książki: klejona z pojedynczych kartek.
BJ-1721, FC-9987 – MM
 opis książki Kisielewski Stefan: Podróż w czasie.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Literacka Wydawnictwa Myśl, 1984.
A6, okł.kart., 127 s., off. z oryg., [c. 260 zł].
Druk na okł. w kolorze czarnym. Konstrukcja książki: 8 składek spiętych przy grzbiecie zszywkami pod oklejającą grzbiet okł.
– MM

 • Kisielewski Stefan: Podróż w czasie.
  Warszawa: Iskry 1989.
  Cenzura: A-75. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1982. ISBN 83-207-1205-X.
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Przeciw cenzurze - legalnie.
  Warszawa: Gazeta MERA-PIAP 1981.
  25 cm, 8 s.
  Biblioteka Udzielamy debitu.
  Ka-4174 - op
 • Kisielewski Stefan: Przygoda w Warszawie.
  Druk. w: Tygodnik Powszechny 1959 nr 25-30.
  WPP - uw
 • Kisielewski Stefan: Przygoda w Warszawie.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1976.
  19 cm, 136 s.
  ISBN 0-85065-115-8.
  - uw
 • Kisielewski Stefan: Przygoda w Warszawie.
  B.m.[Warszawa]: Myśl b.r. [1987].
  A5, okł.kart., 101,[2] s., off. z masz., (c. 450 zł).
  Biblioteka Literacka.
  CD-686, KN’87-176, CJ-939, J-1381, BN-2226, Ka-668, KS-2169[wg MJ], BJ-1722, Br-1096 - MM
 • Kisielewski Stefan: Przygoda w Warszawie.
  Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989.
  ISBN 83-08-02084-4.
  Rec.: Tadeusz Nyczek: Dom wariatów. Świat 1989 nr 3(3) s. 7; Helena Zaworska: Niebezpieczny strach. Gazeta Wyborcza nr 135, 15.11.1989 r., s. 8.
  - uw - MM
 • [Kisielewski Stefan] Tomasz Staliński [pseud.]: Romans zimowy.
  Paryż: Instytut Literacki 1972.
  22 cm, 207,[1] s.
  - uw
 • Kisielewski Stefan /Tomasz Staliński [pseud.]/: Romans zimowy.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza N[owa], grudzień 1982.
  A4, okł.kart., 64,[1],65-114,[1] s., powiel. z masz., [c. 150-350 zł].
  187-a pozycja wydawnicza Nowej.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1972. Druk: Wolna Wał[k]owo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. JP.
  K-2094, G-82/126, CD-687, J-1382, BN-2227, Sup-372*[wg ILwK - 1980]=Sup-375=Sup-376*{[1983]}, Ka-669, Hoo99/180, KS-2151*[wg CD], BJ-1723, Br-1097 - MM
 • Kisielewski Stefan <Tomasz Staliński> [pseud.]: Romans zimowy. Wyd. II, w Polsce I.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, Polski Dom Wydawniczy 1989.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1972. ISBN 83-7043-049-X. - PDW.
  Ka-4654 - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Spotkania z Jerzym Giedroyciem. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. - uw
 • Kisielewski Stefan: Stosunki Kościół - Państwo w PRL.
  B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Młoda Polska, b.r. [1980-1981].
  A5, okł., 3-23 s., off. z oryg.
  Tytuł nagł. S. 23 na III s. okł. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49 s. 3-23. Wysokość kolumny druku na s. 4 wraz z paginacją: 169,6 mm.
  {Dun-72, KS-2178*[wg KB*] - błędny tytuł}, Sup-378, Ka-671, BaBN-b1274243, [BJ-1724, FC-10003 - r.w.: 1981], Br-1099, ECS-02443, ST15-1789, Nukat-1920696=1211875{BUŁ – błędnie: tytuł i r.w. [1984]} - MM
 • Kisielewski Stefan: Stosunki Kościół - Państwo w PRL.
  Gdynia: NZS WSM, 1981.
  A5, okł., 23 s., off. z oryg.
  Biblioteka „Latarni”. Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
  Tytuł nagł. S. 23 na III s. okł. Druk z matryc wyd.: Młoda Polska. Wysokość kolumny druku na s. 4 wraz z paginacją: 173,4 mm. Sygn. druk.: NZS WSM Gdynia 742/81 n. 1700. Patrz to samo współoprawne z: „Na czym polega socjalizm?”.
  KS-2141*[wg KB], BJ-1725, FC-10004 - MM
 • Kisielewski Stefan: Stosunki Kościół - państwo w PRL.
  Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego” 1981.
  A5, okł., 3-23 s., off. z oryg., [c. 20-30 zł].
  S. 23 na III s. okł. [Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49 s. 3-23].
  BK-241, BN-2228, Sup-379, Ka-3786, Hoo99/180, HN-001209781, KS-2142*[wg KB*], BJ-1726, Br-1098 - MM
 • Kisielewski Stefan: Stosunki Kościół - państwo w PRL.
  B.m.[Olsztyn]: NIW Niezależny Instytut Wydawniczy 1981.
  A5, okł.kart., 23,[1] s., off. z oryg.
  Kopia wyd.: Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego” 1981 z dodaną nową okładką. Na I s. okładki: [cyfra] 4 w okręgu; na s. IV okładki: [cyfra] 1.
  BN-2229, Sup-373[inny pomylony tyt.], KS-2143*[wg KB] - MM
 • Kisielewski Stefan: Stosunki Kościół - państwo w PRL.
  Opole: Wydawnictwo NZS WSP Aneks 1981.
  A4, 15 s., powiel.
  Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49 s. 3-23.
  Sup-380, KS-2144[wg KB*] - op
 • Kisielewski Stefan: Stosunki Kościół - państwo w PRL.
  B.m.[Poznań]: SIW Studencka Inicjatywa Wydawnicza b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 3-22 s., off. z oryg.
  Koniec tekstu na III s. okładki. [Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49 s. 3-23]. U dołu IV s. okładki: © Instytut Literacki Paryż.
  BN-2230, Sup-374[pomylony tytuł]=Sup-377, KS-2145 - MM
 • Kisielewski Stefan: Stosunki Kościół - państwo w PRL.
  B.m.[Poznań]: SIW Studencka Inicjatywa Wydawnicza b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 3-22 s., off. z oryg.
  Koniec tekstu na III s. okładki. [Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49 s. 3-23]. IV s. okładki czysta.
  - MM
 • Kisielewski Stefan: Stosunki Kościół - państwo w PRL.
  B.m.[Warszawa]: Spółdzielnia Wydawnicza STOP b.r. [1986].
  A5, 22,[2] s., stdr. z oryg., c. 80 zł.
  Tytuł okł.: Stosunki państwo - kościół w prl. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49 s. 3-23.
  G-86/130, Ł-185b, CJ-940, J-1383, BN-2234, Sup-387, Ka-670, KS-2165[wg MJ - błędnie], BJ-1729, Br-1100 - MM
 • Kisielewski Stefan: Stosunki państwo - Kościół w PRL.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1980.
  A5, okł.kart., [1],4-28 s., powiel.
  [Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49 s. 3-23].
  Ł-185a, BN-2232=BN-2233[wg BUW, MBPŁ], Sup-381=Sup-382[wg BN]=Sup-385[wg Hoo - błędnie, jako wydawnictwo LOS], Ka-672, Hoo99/180, HN-000543391, KS-2134[wg KB], BJ-1728 - MM
 • Kisielewski Stefan: Stosunki państwo - Kościół w PRL.
  B.m.[Wrocław]: Ruch Młodzieży Katolickiej NZS. Politechnika Wrocławska b.r. [1981].
  A5, 24 s., off. z masz., [c. 20 zł].
  Druk.: Zakłady Graficzne Politechniki Wrocławskiej.
  BN-2235, Sup-386, KS-2147[wg KB], BJ-1730 - op
 • Kisielewski Stefan: Stosunki państwo - Kościół w PRL.
  B.m. [Rzeszów]: Posłanie, 1981.
  A5, okł., [1],4-28 s., powiel., [c. 20 zł].
  Tytuł okł.
  BN-2231*[wg MBPŁ], Sup-383*[wg BN]=Sup-384, Ka-673, KS-2146, BJ-1727[tytuł: Stosunki Kościół - państwo w PRL], FC-10005 - MM

 ▬ Kisielewski Stefan: Walka o świat. Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980. A5, okł.kart., 65 s., off. z oryg. i masz. Zawiera: I. Czy istnieje walka o świat? - przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa; II. Jak objawi się walka o świat? Okładka: RyN.
Rec.: MK [Marcin Król]: Duch krucjaty i duch wolności. Res Publica 1980 nr 6 s. 81-88.
CD-688, BN-2236, Ka-674=Ka-675, HN-000395013, KS-2136*[wg MJ], {ECS-02449, Nukat-413668 – 64,[1] s.} – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Kisielewski Stefan: Walka o świat.
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980.
A5, kolorowa okł.kart., 65 s., off. z oryg. i masz.
Wysokość kolumny druku wraz z paginacią na s. 30: 158,5 mm; na s. 46: 160 mm. Po s. 65 jest jedna strona czysta.
BJ-1731, FC-10007, ST15-1797 – MM
 opis książki Kisielewski Stefan: Walka o świat.
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980.
A5, kolorowa okł.kart., 64,[1] s., off. z oryg. i masz.
S. 29-36 oraz 45-52 wydrukowano z wyraźnie powiększonych diapozytywów. Wysokość kolumny druku wraz z paginacią na s. 30: 170 mm; na s. 46: 170 mm. Na s. [65] brak paginacji, po niej są trzy strony czyste.
Br-1101 – MM
 opis książki Kisielewski Stefan: Walka o świat.
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980.
A5, okł.kart. czarno-biała, 65 s., off. z oryg. i masz., [c. 70 zł].
ST15-1798 – MM
 opis książki Kisielewski Stefan: Walka o świat.
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980.
A4 poz, 64,[1] łamy, druk jednostronny.
BaBN-b2500585 – op

 • Kisielewski Stefan: Walka o świat. 2. Jak objawi się walka o świat.
  Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza "Wyzwolenie" 1981.
  A5, okł., 55,[1] s., powiel., [c. 25 zł].
  CD-689, BN-2237[wg CD], KS-2148[wg MJ], BJ-1732 - op
 • Kisielewski Stefan: Walka o świat.
  Paryż: Spotkania 1983.
  22 cm, 63,[8] s.
  Zawiera teksty: Czy istnieje walka o świat ? - [przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa]; Jak objawi się walka o świat ? {Uwaga: odmiany tytułu drugiego tekstu - w przedmowie s. 6 - tytuł prawidłowy. - w tytule rozdziału na s. 25 - Jak się objawi walka … - w spisie treści na s. 65 - Jak się objawia walka …} Na s. 6 w przedmowie autora historia obydwu tekstów. Pierwsza jej część: "Czy istnieje …" napisana w Paryżu, w marcu 1976, na zamówienie wiedeńskiego kwartalnika Europäische Rundschau. Doczekała się licznych przedruków w prasie niemieckiej. Natomiast po polsku ukazała się jako osobna broszura w londyńskiej "Odnowie", zaś po r. 1978 pojawiły się "nielegalne" odbitki w kraju. Natomiast w końcu 1979 zwróciła się do mnie w Warszawie red. Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja, które jest związane z Ruchem Młodej Polski, proponując wydanie tej broszury z uwspółcześniającym komentarzem. Komentarz ten, ukończony w styczniu 1980, rozrósł mi się do rozmiarów osobnego studium, zatytułowanego "Jak objawi się …". Obie prace wyszły we wspólnej książeczce pod sumarycznym tytułem: "Walka o świat". "Konstytucja 3 Maja" wydała tę książeczkę w luksusowej jak na nieoficjalne stosunki, kolorowej okładce …
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Walka o świat. [Wydanie miniaturowe].
  Paryż: Spotkania 1983.
  12 cm, 63,[8] s.
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Według alfabetu.
  Warszawa: Wola, 1988.
  A6, okł.kart., 78 s., off. z masz., c. 450 zł.
  Copyright by Biblioteka Polityki Polskiej i Wydawnictwo Grup Politycznych Wola. Książka ukazuje się dzięki staraniom Biblioteki Polityki Polskiej. Zawiera: T. Wołek: Od wydawców. W części [a może w całości ?] nakładu przestawiono strony ostatniej składki, są one w kolejności: 75/68, 69/78, 71-74, 67/76, 77/70. Z tego powodu część opisów [CD-691, Ka, HN] podaje błędną paginację: 70 s. i dwie s. czyste.
  Rec.: Anna Bojarska: Kisiel o innych. Gazeta Wyborcza nr 52W, 19.07.1989 r., 52K, 20.07.1989 r., s. 8.
  CD-690, CD-691[chyba błędnie: 1989], J-1384, BN-2239, Ka-3252, Hoo99/180, HN-001807271, KS-2174*[wg CD-690, MJ], KS-2177*[wg CD-691] - MM [przestawione s. 68-78]
 • Kisielewski Stefan: Według alfabetu.
  Warszawa: Brama, [19]’89.
  A5, okł.kart., 3-57 s., off. z masz., [c. 3900 zł].
  Na okładce tytuł, litery: abc oraz nazwę wydawcy drukowano kolorami: czerwonym, niebieskim lub czarnym. Krój liter nazwy wydawcy w kolorze niebieskim różni się nieco od kroju liter w kolorze czerwonym [różne klisze / matryce].
  Rec.: Nowe książki. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1990 nr 5(224) s. 14.
  BN-2238*[wg MBPŁ, WBP Białyst, BUW], BaBN, Ka-676, Hoo99/180, KS-2176, BJ-1733, Br-1103 - MM-153[1 egz. z kol. nieb. na okł., 2 egz. z czerw.]
 • Kisielewski Stefan: Abecadło Kisiela.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Interim 1990.
  Cenzura: A-97. ISBN 83-85083-01-4.
  Rec.: (WiK): Jednym tchem. Gazeta Wyborcza nr 50(217) A, 28.02.1990 r., s. 8.
  - uw - MM[Posiadany egz. podp. przez autora 28.II.90]
 • Kisielewski Stefan: Wołanie na puszczy. Podręczny skorowidz nazwisk. Skonfiskowany w listopadzie, ulepszony w grudniu 77.
  B.m. [Radom]: b.w., b.r. [1979].
  5 s.
  Przedruk z: Zapis 1978 nr 5.
  KS-2132*[wg MJ] - op
 • Kisielewski Stefan (Kisiel): Wołanie na puszczy. Zbiór publicystyki wydanej poza zasięgiem cenzury w latach 1976-1981. Cz. 1-2.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
  A5, okł.kart., 173 + 193 s., off. z masz., c. cz. I/II 1500 zł.
  Zawiera: Cz. 1: Teksty publikowane w nieoficjalnej prasie krajowej; cz. 2: Felietony.
  K-2095*[błędnie], CD-692, CJ s. 271, CJ-941, J-1385, BN-2242, Sup-388[cz. 2 wg CD], Ka-1197, Hoo99/180, KS-2172, BJ-1734, FC-10010, Br-1104 - MM
 • Kisielewski Stefan (Kisiel): Wołanie na puszczy. Zbiór publicystyki poza cenzurą.
  Warszawa: Sowa, 1987.
  193 s.
  J-1387*[wg: Lund s. 10], BN-2240*[wg J*], Sup-389*[wg BN ?], KS-2170*[wg MJ*] - op
 • Kisielewski Stefan (Kisiel): Wołanie na puszczy. Zbiór publicystyki wydanej poza zasięgiem cenzury w latach 1976-1981.
  B.m.: b.w., b.r. [1987-8].
  A5, okł.kart., 3-99,[1] s., off. z masz., [c. 350-450 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1987. Przedruk wyłącznie 31 rozdziałów z części 2. Na okładce mylnie: [Cz.] 1.
  CJ-942*[wg Obecność nr 17 s. 50], CD-693*[wg CJ], J-1386*, BN-2241, Ka-2995, KS-2171, BJ-1735, FC-10011 - MM
 • Kisielewski Stefan: Wołanie na puszczy.
  Warszawa: Iskry, 1997.
  21 cm, 646,[2] s.
  Pisma wybrane.
  ISBN 83-207-1561-X.
  - uw
 • Kisielewski Stefan: Wołanie na puszczy.
  Warszawa: Prószyński Media, 2013.
  21 cm, 702,[1] s.
  Cały Kisiel. Felietony; tom 3.
  Wstęp Michał Szyszka. ISBN 978-83-7839-650-5.
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Wspomnienia polityczne.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A6, 19 s., off. z oryg.
  Przedruk z: Krytyka Londyn 1980 nr 4 s. 138-156.
  Ka-1198, KS-2149[wg MJ], BJ-1738 - op
 • Kisielewski Stefan: Wspomnienia polityczne.
  B.m. [Szczecin]: SAW Szczecińska Agencja Wydawnictwo im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego b.r. [1981].
  KS-2150[wg MJ*] - op
 • Kisielewski Stefan: Wspomnienia polityczne.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg II, 1983.
  A6, 22,[4] s., stdr. z oryg., [c. 35-45 zł].
  Rysunki: Andrzej Mleczko. Przedruk rysunków z: Wit Jaworski: Sto kwiatów, Kraków: Kos 1981. Przedruk z: Krytyka Londyn 1980 nr 4 s. 138-156.
  K-2096, G-83/223, Ł-186, CD-694, Dun-73[m.w.: Gdańsk], J-1388, BN-2244, Ka-677[3-22 s.], KS-2159[wg MJ], BJ-1736, Br-1105 - op
 • Kisielewski Stefan: Wspomnienia polityczne.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo "V", 1984.
  A6, okł., 19 s., stdr. z oryg., [c. 30 zł].
  Przedruk z: Krytyka Londyn 1980 nr 4 s. 138-156.
  K-2097*, CJ s. 271, CD-695, G-84/188*, J-1389, BK-242, BN-2243, KS-2161*[wg MJ], BJ-1737, KJ-259, Br-1106 - MM
 • Kisielewski Stefan: Wstęp do programu opozycji. Kultura 1984 nr 1/2 s. 100-111. [przedruk w: Vacat 1984 nr 17/18 s. 3-8].
  Polemiki i uwagi: Michał Heller: Spotkanie trzeciego typu? Kultura 1984 nr 1/2 s. 111-113 [przedruk w: Niepodległość 1984 nr 31/32 s. 20-21]; Waldemar Kuczyński: Kisiela spojrzenie na opozycję. Kultura 1984 nr 3 s. 110-117 [przedruk w: Vacat 1984 nr 17/18 s. 9-13; Replika 1984 nr 29 s. 5-9]; Leopolita [pseud. - właśc. Roman Zimand]: Kisiela spojrzenie na opozycję. Vacat 1984 nr 17/18 s. 13-21 [przedruk w: Kultura 1984 nr 7/8 s. 148-163].
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Wstęp do programu opozycji. B.m.[Warszawa]: Myśl 1984. 8 s. - WPP - nikt tego nie potwierdza, także katalog wydawnictwa. - uw
 • Kisielewski Stefan: Wstęp do programu opozycji.
  Warszawa: Officyna Liberałów 1984.
  A6, 15,[1] s., off. z oryg., [c. 30-50 zł].
  Na s. 2 i 15-[16]: Michał Heller: Spotkanie trzeciego typu? Poprawiony przedruk z: Kultura 1984 nr 1-2 s. 100-111.
  K-2098, G-84/190, J-1390, BN-2245, Sup-390, Ka-1199, KS-2162, BJ-1739, Br-1107 - MM
 • Kisielewski Stefan: Wstęp do programu opozycji.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Gen. Nila Fieldorfa 1984.
  A5, okł., 8 s., off. z masz., [c. 25-30 zł].
  Poprawiony przedruk z: Kultura 1984 nr 1-2 s. 100-111.
  Polemiki: Stefana Kisielewskiego program opozycji - trójgłos krytyczny. Niepodległość 1984 nr 31/32 s. 15-21 - zawiera: Wacław Wojenny [pseud. - właśc. Stanisław Rojek]: Koncepcja bez perspektyw [s. 15-18]; Zyndram Zmaszkowski [pseud. - właśc. Witold Gadomski]: Uwagi słuszne, ale nie do końca [s. 18-20]; Michał Heller: Spotkanie trzeciego typu? [przedr z Kultura 1984 nr 1/2 s. 111-113][s. 20-21].
  K-2099, G-84/189, J-1391, BN-2246, Sup-391, Ka-678, HN-001542723, KS-2163, BJ-1740, Br-1108 - MM
 • Kisielewski Stefan: Wstęp do programu opozycji. - patrz w: Kisielewski Stefan: Palę Zachód. Kościan: Story 1990. - uw
 • Kisielewski Stefan: Wszystko inaczej.
  Londyn: Puls, styczeń 1986.
  22 cm, 244 s.
  ISBN 0-907587-27-5.
  Rec.: Maciej Broński: Kto potrafi powiedzieć „B”? Puls 1986 nr 30 s. 143-149; Krzysztof Drawski: Pogląd Berlin Zach. 1986 nr 18(116) s. 42-44; Absalom Kołek [pseud. - właśc. Tadeusz Chrzanowski]: Szaleństwo i metoda Kisiela. Kultura Niezależna 1987 nr 28 s. 96-102; Andrzej Micewski: Co napisał Kisielewski? Stańczyk 1987 nr 6 s. 13-14, 16; Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin Zach. 1987 nr 16(137) s. 51, 54; Piotr Śliwiński [pseud. - właśc. Andrzej Marcinkowski]: Stefan Kisielewski - urzeczywistnienie. Komentarz Poznań 1988 nr 1 s. 17-19.
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Wszystko inaczej. II wyd. krajowe, przejrzane i poprawione przez autora.
  Warszawa: Officyna Liberałów, sierpień 1986.
  A5, okł.kart., 244 s., off. z masz. i oryg., [c. 970-1200 zł].
  Na s. 3-4: W. M.: Przedmowa do wydania krajowego. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls styczeń 1986. Druk.: Wolna Drukarnia im. Adama Heydla.
  Rec.: Paweł Raczkiewicz: Praktyka czystego rozumu. Bez Dekretu Kraków 1987 nr 17 s. 63-65; Jan Wawrzyniec [pseud. - właśc. Stanisław Cieślak]: Wszystko tak samo. Prześwit 1988 nr 47 s. 70-78.
  K-3604, G-86/131, CD-696, CJ-943, J-1392, BN-2247, Ka-3253, KS-2166, BJ-1741, Br-1109, ECS-04608, Nukat-2145253 - MM
 • Kisielewski Stefan: Wszystko inaczej. Wyd. trzecie (niestety droższe).
  Warszawa: Officyna Liberałów, 1986; [na s. red.:] maj 1987.
  A5, okł.kart., 244 s., off. z oryg., [c. 1100 zł].
  Na s. 3-4: W. M.: Przedmowa do wydania krajowego. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls styczeń 1986. Druk.: Wolna Drukarnia im. Adama Heydla.
  Nota: Nowe książki. Oświata Niezależna 1988 nr 19-20 s. 5.
  CD-697, CJ-944, J-1393, BN-2248, KS-2173*[wg MJ], BJ-1742 - MM
 • Kisielewski Stefan: Wszystko inaczej. Wyd. czwarte (znowu droższe).
  Warszawa: Officyna Liberałów, sierpień 1988.
  A5, 244 s., off. z oryg., [c. 1600 zł].
  Na s. 3-4: W. M.: Przedmowa do wydania krajowego. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls styczeń 1986. Druk.: Wolna Drukarnia im. Adama Heydla.
  CD-698, J-1394, BN-2249, KS-2175*[wg MJ], BJ-1743 - op
 • Kisielewski Stefan: Wszystko inaczej. Wyd. 3.
  Warszawa: Interim, 1991.
  ISBN 83-85083-09-X.
  - uw - MM
 • Kisielewski Stefan: Przedmowa. - patrz w: Michnik Adam: Kościół, lewica, dialog … Nowa 1983. - uw
 • Kisielewski Stefan [rozm.] - patrz w: Żakowski Jacek: Anatomia smaku czyli o losach Tygodnika Powszechnego 1953-1956. Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 1986; tegoż: Anatomia smaku czyli rozmowy o losach zespołu Tygodnika Powszechnego w latach 1953-1956. Wyd. poprawione i uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most ’88. - uw
 • Kisielińska Elżbieta [zebr. i oprac.] - patrz: Okrągły Stół. Kto jest kim. Solidarność. Opozycja. Biogramy, wypowiedzi. 1989. - uw
 • Kistiakowski Bogdan: W obronie prawa. - patrz w: Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej. Warszawa: Przedświt 1986. - uw
 • Kiszyna Aranka - patrz: Sigma [pseud.] - uw
 • Kitłowski E. - patrz: Projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. [1981]. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.