Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kl - Kn

Data ostatniej korekty tekstu: 07.05.2016 r.
 
 
 • Klamecki Stanisław, Szorc Henryk (Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia"): Popieramy Gdańsk. - patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. - uw
 • Klawiter Andrzej: Materializm historyczny a wizje rozwoju społecznego.
  Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza 1981.
  A4, 18 k., off. z masz.
  [Poznańskie Broszury Społeczne; zeszyt 13.]
  BN-2250[wg ARP], Ka-3698{[1],17 s.}, BJ-1744 - op
 • Klawiter Andrzej - patrz w: Lato 1980. Dyskusja. Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW 1980. Poznańskie Broszury Społeczne; zeszyt 5. - uw
 • Kleberg Lars - patrz: Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim. Warszawa: Pokolenie 1988. - uw
 • Klehr Harvey: Wojna pomiędzy FBI i KGB {rec. książki: Robert J. Lamphere, Tom Shachtman: "The FBI-KGB War: A Special Agent’s Story". Random House 1986} [tłum. z: Commentary, listopad 1986] - patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. - uw
 • Kleyff Jacek [wiersze] - patrz w: Folklor marcowy. Marzec ’68. Warszawa: Sowa 1981. - uw
 • Klimaszewski Sławomir [pseud. - właśc. Włodzimierz Zieleniec] [przeł.] - patrz: London Artur: Byłem członkiem bandy Slánskiego. Warszawa: Nowa 1987; Zatajony dokument. Raport Komisji KC KPCz o procesach politycznych i rehabilitacjach w Czechosłowacji w latach 1949-1968. Warszawa: Krąg 1985. - uw
 • Klimek Zygmunt - patrz: Reforma Polskiej Akademii Nauk. Kraków: NSZZ "Solidarność" PAN, wrzesień 1981. Zeszyty Głosu PANu; 1. - uw
 • Klimentow Andrzej - patrz: Płatonow Andrzej [pseud.] - uw
 • Klimowski Tadeusz Marian - patrz: "Ostoja" [pseud.] - uw
 • Klint Wiktor [wyboru dokonał i oprac.] - patrz: Grudzień [19]70 w poezji polskiej. Wrocław: NSZZ Solidarność. Biuro Organizacyjne Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania Dolnego Śląska 1980. - uw
 • Klint Wiktor - patrz: Tau [pseud.] - uw
 • Kloch Zbigniew - patrz: J. C. [krypt.]; [przekł. z ros.] - patrz: Co wydarzyło się w Armenii? Zeszyt 1-2. - uw
 • Klochowicz Kazimierz: Cztery niedotrzymane pakty.
  Londyn: Gryf 1966.
  173 s.
  - uw
 • Klochowicz Kazimierz: Cztery niedotrzymane pakty.
  B.m.[Szczecin]: Errata b.r. [1984].
  A6, okł.kart., 183 s., off. z oryg., [c. 350-400 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1966.
  K-2102, G-85/151, Ł-187, J-1399, BN-2253, Ka-680, BJ-1746, Br-1110 - MM
 • Klominek Andrzej - patrz: Ast Emil [pseud.] - uw
 • Klon Jan: Jak zginął Władysław Kojder.
  B.m.[Warszawa]: Miecz i Lemiesz b.r. [1986-7].
  A6, 16 s., off. z masz.
  Pseudonim autora pod tekstem. BJ podaje nazwę wydawnictwa: Miecz i Pług oraz off. z oryg.
  G-86/133, CJ-947, J-1400, BN-2254, Ka-3226[bez nazw. aut. i b.w.], BJ-1764 - op
 • Klonowski Jacek [oprac. graf.] - patrz: Alexander W. M.: Agentura. Państwo policyjne. [Lublin]: Wydawnictwo Lubelskie NZS 1988. Być może dotyczy wyd. oryg.: Berlin: Pogląd 1984. - uw
 • Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku. - patrz: Statut Klubu. Gdańsk 1988. Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku. - uw
 • Klub Oszukiwaczy Rewolucji. - patrz: J. Ginzburg; B. Possowicz; M. Sebełowicz [pseud.]: Ze stygmatem wodzów; KSS KOR - Klub Oszukiwaczy Rewolucji; Marzec 1968 - nieudana próba zamachu stanu w Polsce. - uw
 • Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. Dokumenty. Oświadczenia.
  Warszawa: Wydawnictwo Pro Fide Rege et Lege 1990.
  A5, okł., 12,[1] s.
  Biblioteczka Monarchisty.
  Tekst podpisano: styczeń 1990.
  - uw - MM
 • Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja.
  Londyn: Veritas 1978.
  22 cm, 461,[1] s.
  Rec.: Tadeusz Żenczykowski: Na marginesie książki o „WIN-ie”. Zeszyty Historyczne 1979 z. 48 s. 209-217 [oraz dyskusja autora książki i recenzenta w listach do redakcji w z. 51 s. 224-229; z. 52 s. 237-238; z. 53 s. 190-191]; Antoni Mariański [pseud. - właśc. Ryszard Terlecki]: III. Czterdziesty siódmy: W potrzasku. Arka. Kraków 1985 nr 12 na s. 89-92.
  - uw - MM [z dedykacją autora z 1979 r.]
 • Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja. [Wyd. 1].
  Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. [w rzeczywistości: 1984].
  A6, okł.kart., 464 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1978.
  K-2103, G-84/191, Ł-188, J-1401, BN-2257, Ka-4193, HN-001212627, Br-1112 - MM
 • Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja. [Wyd. 2].
  Warszawa: Wydawnictwo im. gen. Nila-Fieldorfa 1981. [na IV s. okładki: 1984].
  A6, okł.kart., 464 s., off. z oryg., [c. 900 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1978.
  K-2104, G-84/192, J-1402, BN-2255[wg K], BJ-1747 - MM
 • Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Niezłomni b.r. [1989].
  A5, 463,[1] s.
  S-104/1983, BN-2256*[wg BUW] - op
 • Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo „Jestem Polakiem”, b.r. [1990].
  A5, okł.kart., 463,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1978.
  BJ-1748, FC-10023, Nukat-1395936 - uw - MM
 • Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja. Tom I-II.
  B.m.[Łódź]: Wydawnictwo Polskie b.r. [1991].
  A5, okł.kart., [10],7-241 + [4],245-463,[1] s., off. z oryg., [c. 30500 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1978. Zawiera też: Marek Michalik: Od Wydawnictwa Polskiego.
  - uw - MM
 • Klyszcz Lucjan [współtłum.] - patrz: Hayek Friedrich August von: Droga do niewolnictwa. Warszawa: Niepodległość. - uw
 • Kłakówna Zofia - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Kłamca czy czciciel? Mieczysław F. Rakowski: "Skutki centralizacji" Polityka nr 47/80 (skrót). (Paweł Regis): [Uwagi].
  B.m: Oficyna Śląska 1/D 1983.
  A5, [2],6,[2] s., powiel., c. 15 zł.
  K-2105, G-83/225[*], J-1403*[wg SK-6 s. 102] - op
 • Kłamstwo polityczne. - patrz: Tischner Józef, Lenkiewicz A[ntoni]: Kłamstwo polityczne. Stalowa Wola: Studium Społeczne Duszpasterstwa Ludzi Pracy 1988. - uw
 • Kłobukowski Michał [wybrał i przeł.] - patrz: Brodski Josif: Mniej niż ktoś. Warszawa: CDN 1989. - uw
 • Kłoczowski Jan Maria [wybór i przygot.] - patrz: Besançon Alain: Pomieszanie języków i inne szkice. - uw
 • Kłoczowski Jerzy: Chrześcijaństwo europejskiego średniowiecza. – w: „U źródeł Polski”. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1985; Potrzebne jest poczucie odpowiedzialności. - w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Kłoczowski P. [oprac.] - patrz: Czapski Józef: Wyrwane strony. 1993. - uw
 • Kłoczowski Piotr [wybrał i zred.] - patrz: Jeleński K[onstanty] A[leksander]: Zbiegi okoliczności (o przeczytanym i przeżytym przez 30 lat). Kraków: Kos 1981. - uw
 • Kłopotowski Krzysztof: Kancer. Szkice o kulturze socjalizmu realnego.
  Łódź: Film i Literatura [19]’87.
  A5, okł.kart., [2],156 s., off. z masz., [c. 600-620 zł].
  Tytuł okł.: Kancer. Szkice o kulturze realnego socjalizmu.
  Rec.: Oświata Niezależna Łódź 1988 nr 19/20 s. 7.
  CD-700, KN’87-11, BŁ-70, CJ-948, J-1404, BN-2258, Ka-3945, KS-0070, BJ-1749, FC-10024, Nukat-1355612 - MM
 • Kłos Maria [przekł. z niem.] - patrz: Werfel Franz: Pieśń o Bernardetcie. [1982]. - uw
 • Kłosowski J. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]. - uw
 • Kmieć Jola; Jolanta [Kmieć-Sabura] - patrz: Hertz Anka; Anna [pseud.] - uw
 • Knaflewski Zbigniew [teksty] - patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986. - uw
 • Knade Tadeusz - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Knapp Stefan: Kwadratowe słońce.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie 1987.
  A5, okł.kart., [2],102 s., off. z masz., c. 350 zł zaklejone i przestemplowane na 500 zł.
  Okładka w kolorze niebieskim i czerwonym [stdr.]. Przełożyła Maria Tarczyńska [pseud.]. Tytuł oryg.: The square sun. London: Museum Press 1956.
  BJ-1751 - MM
 • Knapp Stefan: Kwadratowe słońce.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie 1987.
  A5, okł.kart., [2],102 s., off. z masz., c. 500 zł.
  Okładka w kolorze czarnym [off.]. Przełożyła Maria Tarczyńska [pseud.]. Tytuł oryg.: The square sun. London: Museum Press 1956.
  CJ-949, J-1406, BN-2260, Ka-679, Hoo99/180, KS-5159, Br-1113 - MM
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.