Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kl - Kn

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 31.07.2019 r.
 
 
 ▬ Klamecki Stanisław, Szorc Henryk (Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”): Popieramy Gdańsk. – patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. – uw
 opis książki Klawiter Andrzej: Materializm historyczny a wizje rozwoju społecznego.
Poznań: WIW Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza, 1981.
A4, 18 k., off. z masz.
[Poznańskie Broszury Społeczne; zeszyt 13]
Tytuł okł.
BN-2250*[wg ARP], BaBN*b1276446, Ka-3698{[1],17 s.}, BJ-1744, FC-10019 – op
 ▬ Klawiter Andrzej - patrz w: Lato 1980. Dyskusja. Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW 1980. Poznańskie Broszury Społeczne; zeszyt 5. – uw
 ▬ Kleberg Lars - patrz: Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim. Warszawa: Pokolenie 1988. – uw
 ▬ Klehr Harvey: Wojna pomiędzy FBI i KGB {rec. książki: Robert J. Lamphere, Tom Shachtman: „The FBI-KGB War: A Special Agent’s Story”. Random House 1986} [tłum. z: Commentary, listopad 1986] – patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. – uw
 ▬ Kleyff Jacek [wiersze] - patrz w: Folklor marcowy. Marzec ’68. Warszawa: Sowa 1981. – uw
 ▬ Klimaszewski Sławomir [pseud. - właśc. Włodzimierz Zieleniec] [przeł.] - patrz: London Artur: Byłem członkiem bandy Slánskiego. Warszawa: Nowa 1987; Zatajony dokument. Raport Komisji KC KPCz o procesach politycznych i rehabilitacjach w Czechosłowacji w latach 1949-1968. Warszawa: Krąg 1985. – uw
 opis książki Klimaty.
B.m. [Toruń]: Rota 80, 1981.
A6, 7,[1] s., off. z masz.
Wiersze z Sierpnia 1980. Wstęp M. Schneider.
ST15-1807, Nukat-4222458[UMK] – op
 ▬ Klimek Zygmunt - patrz: Reforma Polskiej Akademii Nauk. Kraków: NSZZ „Solidarność” PAN, wrzesień 1981. Zeszyty Głosu PANu; 1. – uw
 ▬ Klimentow Andrzej - patrz: Andrzej Płatonow [pseud.] – uw
 ▬ Klimowski Tadeusz Marian - patrz: „Ostoja” [pseud.] – uw
 ▬ Klint Wiktor [wyboru dokonał i oprac.] - patrz: Grudzień [19]70 w poezji polskiej. Wrocław: NSZZ Solidarność. Biuro Organizacyjne Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania Dolnego Śląska 1980. – uw
 ▬ Klint Wiktor - patrz: Tau [pseud.] – uw
 ▬ Kloch Zbigniew - patrz: J. C. [krypt.]; [przekł. z ros.] - patrz: Co wydarzyło się w Armenii? Zeszyt 1-2. – uw
 opis książki Klochowicz Kazimierz: Cztery niedotrzymane pakty.
Londyn: Koło Wiedzy Wojskowej, 1962.
26 cm, 66 s., masz. powiel.
Tytuł okł.
– uw
 opis książki Klochowicz Kazimierz: Cztery niedotrzymane pakty.
Londyn: Gryf, 1966.
25 cm, 183 s.
– uw
 opis książki Klochowicz Kazimierz: Cztery niedotrzymane pakty.
B.m. [Szczecin]: Errata, b.r. [1984].
A6, okł.kart., 183 s., off. z oryg., [c. 350-400 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1966.
K-2102, G-85/151, Ł-187, J-1399, BN-2253, Ka-680, BJ-1746, FC-10021, Br-1110, ECS-00468, ST15-1808, Nukat-789234 – MM
 ▬ Klominek Andrzej – patrz: Emil Ast [pseud.] – uw
 opis książki Klon Jan [pseud.]: Jak zginął Władysław Kojder.
B.m. [Warszawa]: Miecz i Lemiesz, b.r. [1986-7].
A6, 16 s., off. z masz.
Pseudonim autora pod tekstem.
G-86/133, CJ-947, J-1400, BN-2254, Ka-3226[bez nazw. aut. i b.w.], [BJ-1764, FC-10032 - Miecz i Pług oraz off. z oryg.] – op
 ▬ Klonowski Jacek [oprac. graf.] - patrz: W. M. Alexander: Agentura. Państwo policyjne. [Lublin]: Wydawnictwo Lubelskie NZS 1988. – uw – MM
 ▬ Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku. - patrz: Statut Klubu. Gdańsk 1988. Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku. – uw
 ▬ Klub Oszukiwaczy Rewolucji. - patrz: J. Ginzburg; B. Possowicz; M. Sebełowicz [pseud.]: Ze stygmatem wodzów; KSS KOR - Klub Oszukiwaczy Rewolucji; Marzec 1968 - nieudana próba zamachu stanu w Polsce. – uw
 opis książki Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. Dokumenty. Oświadczenia.
Warszawa: Wydawnictwo Pro Fide Rege et Lege, 1990.
A5, okł., 12,[1] s.
Biblioteczka Monarchisty.
Tekst podpisano: styczeń 1990. Koniec tekstu na III s. okł.
– uw – MM
 opis książki Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja.
Londyn: Veritas, 1978.
22 cm, 463,[1] s., err.
Rec.: Tadeusz Żenczykowski: Na marginesie książki o „WIN-ie”. Zeszyty Historyczne 1979 z. 48 s. 209-217 [oraz dyskusja autora książki i recenzenta w listach do redakcji w z. 51 s. 224-229; z. 52 s. 237-238; z. 53 s. 190-191]; Antoni Mariański [pseud. - właśc. Ryszard Terlecki]: III. Czterdziesty siódmy: W potrzasku. Arka. Kraków 1985 nr 12 na s. 89-92.
– uw – MM
 opis książki Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja. [Wyd. 1].
Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa, 1981 [w rzeczywistości: 1984].
A6, okł.kart., 464 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1978. Wysokość kolumny druku na I s. okł.: 123 mm.
K-2103, G-84/191, Ł-188, J-1401, BN-2257, Ka-4193, HN-001212627, Br-1112, ST15-1809 – MM
 opis książki Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja. [Wyd. 2].
Warszawa: Wydawnictwo im. gen. Nila-Fieldorfa 1981. [na IV s. okładki: 1984].
A6, okł.kart., 464 s., off. z oryg., [c. 900 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1978. Wysokość kolumny druku na I s. okł.: 116 mm.
K-2104, G-84/192, J-1402, BN-2255*[wg K], BJ-1747, FC-10022, ST15-1810, [ECS-00469, Nukat-1575090 - na okł. 1984 choć BN-2257] – MM
 opis książki Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja.
Gdańsk: Eureka, 1987.
21 cm, opr. tw. introl., 463,[1] s., ksero oryg.
Na s. przedtytułowej : Przedruk. Kopia wyd.: Londyn: Veritas 1978. Kopia dwustronna na kserografie płytowym rozebranych składek książki w dobrze wykonanej technicznie twardej oprawie. Skopiowano również okładkę z zachowaniem skrzydełek. Errata na s. [6].
– MM
 opis książki Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Niezłomni, b.r. [1989].
A5, 463,[1] s.
S-104/1983, BN-2256*[wg BUW], BaBN*b1276452, ST15-1811, Nukat-4142904[UMK] – op
 opis książki Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo „Jestem Polakiem”, b.r. [1990].
A5, okł.kart., 463,[1] s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1978.
BJ-1748, FC-10023, Nukat-1395936 – uw – MM
 opis książki Kluz Stanisław: W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja. Tom I-II.
B.m. [Łódź]: Wydawnictwo Polskie, b.r. [1991].
A5, okł.kart., [10],7-241 + [4],245-463,[1] s., off. z oryg., [c. 30500 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1978. Zawiera też: Marek Michalik: Od Wydawnictwa Polskiego.
– uw – MM
 ▬ Klyszcz Lucjan [współtłum.] - patrz: Friedrich August von Hayek: Droga do niewolnictwa. Warszawa: Niepodległość. – uw
 ▬ Kłakówna Zofia - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 opis książki Kłamca czy czciciel? Mieczysław F. Rakowski: „Skutki centralizacji” Polityka nr 47/80 (skrót). (Paweł Regis): [Uwagi].
B.m.: Oficyna Śląska 1/D, 1983.
A5, [2],6,[2] s., powiel., c. 15 zł.
K-2105, G-83/225[*], J-1403*[wg SK-6 s. 102], IPN Ka 308/572 – op
 ▬ Kłamstwo polityczne. – patrz: Józef Tischner, A[ntoni] Lenkiewicz: Kłamstwo polityczne. Stalowa Wola: Studium Społeczne Duszpasterstwa Ludzi Pracy 1988. – uw
 ▬ Kłobukowski Michał [wybrał i przeł.] - patrz: Josif Brodski: Mniej niż ktoś. Warszawa: CDN 1989. – uw
 ▬ Kłoczowski Jan Andrzej: Przestrzeń ludzka - przestrzeń boska. – patrz w: Wieczory filozoficzne 17-20 XI 1980. [Kraków]: Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominikanów Beczka [1980]. – uw
 ▬ Kłoczowski Jan Maria [wybór i przygot.] - patrz: Alain Besançon: Pomieszanie języków i inne szkice. – uw
 ▬ Kłoczowski Jerzy: Chrześcijaństwo europejskiego średniowiecza. – w: „U źródeł Polski”. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1985; Potrzebne jest poczucie odpowiedzialności. - w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. – uw
 ▬ Kłoczowski P. [oprac.] - patrz: Józef Czapski: Wyrwane strony. 1993. – uw
 ▬ Kłoczowski Piotr [wybrał i zred.] - patrz: K. A. Jeleński: Zbiegi okoliczności (o przeczytanym i przeżytym przez 30 lat). Kraków: Kos 1981. – uw
 opis książki Kłopotowski Krzysztof: Kancer. Szkice o kulturze socjalizmu realnego.
Łódź: Film i Literatura, [19]’87.
A5, okł.kart., [4],156 s., off. z masz., [c. 600-620 zł].
Tytuł okł.: Kancer. Szkice o kulturze realnego socjalizmu.
Rec.: Oświata Niezależna Łódź 1988 nr 19/20 s. 7.
CD-700, KN’87-11, BŁ-70, CJ-948, J-1404, BN-2258, Ka-3945, KS-0070, BJ-1749, FC-10024, ST15-1812, Nukat-1355612 – MM
 ▬ Kłos Maria [przekł. z niem.] - patrz: Franz Werfel: Pieśń o Bernardetcie. [1982]. – uw
 ▬ Kłosowski J. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. – uw
 ▬ Kmieć Jola; Jolanta [Kmieć-Sabura] - patrz: Anka Hertz; Anna [pseud.] – uw
 ▬ Knaflewski Zbigniew [teksty] - patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986. – uw
 ▬ Knade Tadeusz - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw

 ▬ Knapp Stefan: Kwadratowe słońce. B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie, 1987. A5, okł.kart., [2],102 s., off. z masz. Przełożyła Maria Tarczyńska [pseud.]. Tytuł oryg.: The square sun. London: Museum Press 1956.
CJ-949, J-1406, BN-2260, Ka-679, Hoo99/180, KS-5159, Br-1113, ECS-00470, Nukat-730606 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Knapp Stefan: Kwadratowe słońce.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie, 1987.
A5, okł.kart., [2],102 s., off. z masz., c. 350 zł zaklejona i przestemplowana: 500 zł.
Okładka w kolorze niebieskim i czerwonym [stdr.].
BJ-1751, FC-10026, ST15-1813 – MM
 opis książki Knapp Stefan: Kwadratowe słońce.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie, 1987.
A5, okł.kart., [2],102 s., off. z masz., c. 500 zł.
Okładka w kolorze czarnym [off.].
– MM

 opis książki Knapp Stefan: Kwadratowe słońce.
Olsztyn: Aeroklub Warmińsko-Mazurski, 2016.
Drugie wyd, popr. i uzup. przypisami przez Kazimierza Brakonieckiego. ISBN 978-83-946034-0-3.
– uw
 opis książki Knapp Stefan: Kwadratowe słońce.
Biłgoraj: Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne, 2017.
Tłumaczenie Jolanta Kozak. ISBN 978-83-940500-2-3.
– uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.