Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ko - Kołakowska

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 05.01.2020 r.
 
 
 opis książki Kobieta polska lat osiemdziesiątych.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988.
A5, okł.kart., 214 s., off. z masz., c. 600 zł.
Społeczna Komisja Zdrowia.
Red.: Andrzej Bujwid [pseud.]. Zawiera:
- Andrzej Bujwid: Profil demograficzny i zdrowotny;
- Urszula Danek: Rodzicielstwo a zdrowie kobiety;
- Bronisław Jasiński: Kobieta na rynku pracy;
- Maria Pomorska: Praca zawodowa a inne role społeczne kobiety;
- Piotr Antoniewicz, Julian Kazimierski: Praca zawodowa w świadomości zatrudnionych kobiet;
- Danuta Brałkowska, Marta Cziwel, Maria Kot: Warunki życia, praca i świat wartości kobiet wiejskich;
- Teresa Ludwiczak: Kobieta na łamach popularnych czasopism.
J-1407, BN-2261, Ka-682, Hoo99/180, BJ-1752, FC-10027, ECS-00471, Nukat-920621 – MM [Dedykacja Zbigniewa Bujaka - Sztokholm 1989-02-01]
 ▬ Kobyliński Szymon [okł.] - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. Warszawa: Most 1989. – uw
 opis książki Kocel Krzysztof: Międzynarodowa ochrona praw człowieka w czasie pokoju i wojny. Materiały pomocnicze dla szkół.
Łódź: NSZZ „Solidarność” przy I LO im. M. Kopernika; Polskie Towarzystwo Przyjaciół ONZ, 1990.
20 cm, 85,[3] s., druk. typogr.
BJ-1753, FC-10028, BaBN-1.180.325, Nukat-759947 – uw
 opis książki Kochanemu ks. Jerzemu [Popiełuszce] dzieci ze szkół, podwórek, domów.
B.m. [Warszawa]: (Foto: Robotnicza Agencja Fotograficzna), b.r. [1985].
10.8 x 9.2 cm, 13 k. fot., [c. 400 zł].
Album zdjęć z pogrzebu ks. J. Popiełuszki.
K-2106, G-85/152*, J-1408*[wg SZ-7 s. 185], BN-2262*[wg K], BaBN*b1276458 – op

 ▬ Kochany Księże Jurku… Listy do księdza Jerzego Popiełuszki. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1985. A5, okł.kart., [6],5-108 s., off. z masz., c. 300 zł. [Wstęp:] Antoni Zagrodzki: Na naszych oczach dokonywał cudu. Proj. okł.: Studio B.
K-2107, G-85/153, J-1409, BN-2263, BaBN[różne egz.: 1.994.740 i 3.032.322], Ka-683, Hoo99/181, Br-1115, ECS-00472, ST15-1814, Nukat-139857 – brak możliwości określenia typu wydania. – uw
 opis książki Kochany Księże Jurku… Listy do księdza Jerzego Popiełuszki.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1985.
A5, okł.kart., [6],5-108 s., off. z masz., c. 300 zł.
W dole okł. i grzbietu logo: „n / nowa”. W dole tylnej okł. znak: glob ziemski z cyfrą 3. Na III s. okł. reklama: Nowakaseta 022. Początek wielkiego czuwania. Relacja dźwiękowa z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki.
BJ-1754, FC-10029, BKór-268539 – MM
 opis książki Kochany Księże Jurku… Listy do księdza Jerzego Popiełuszki.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1985.
A5, okł.kart., [6],5-108 s., off. z masz., c. 300 zł.
Brak loga wydawnictwa w dole okł. i grzbietu, brak również znaku z globem i z cyfrą 3 w dole tylnej okł. III s. okł. niezadrukowana.
– MM

 ▬ Kociołek Piotr - patrz w: Dyskusja pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Min. Górskiego a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą nad postulatem dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności winnych krwawego tłumienia wystąpień robotniczych w grudniu 70 i czerwcu 76, w dn. 3 lutego 1981. Łódź: Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, 7.02.1981. – uw
 ▬ Kocjan Antoni [tłum. z niem.] - patrz: Günther Frantz: Geniusz wodza. Warszawa 1920. Wrocław: „Samorządna Rzeczpospolita” 1987. – uw
 ▬ Kocjan Stanisław (Z.Ch. „Police”): Strajk w Policach. – patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. – uw
 ▬ Kocot Marek: Przy stoczniowej bramie. – patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. – uw
 opis książki Kocurzycki Janusz [pseud.]: Koty, psy, ludzie - polityka.
Warszawa: Wydawnictwo N’99, 1985.
A6, 12 s., masz.
G-An-Hoo/6, CJ-1680*[wg Hoo], J-4086*, BN-2264*[wg J*], BaBN*b1276460, Hoo99/181 – op
 opis książki Koczara Piotr: Wspomnienia, przeżycia i wnioski z lat 1949-1955 działacza ludowego – Piotra Koczary.
B.m. [Warszawa]: b.w., grudzień 1979.
[1],13 s.
Ruch Niepodległości i Samorządu. Dodatek do: Postęp 1979 nr 10.
Zawiera: Dokumenty nie kłamią. Przyczynek do wyjaśnienia obecnej kryzysowej sytuacji gospodarczej, politycznej, moralnej w PRL [wstęp] oraz fragment wspomnień autora spisanych w 1955 r.
KS-2193, Br-1116[fot.], BNWC-2715, ST15C-1088 – op
 opis książki Kodeks karny. Wstępny społeczny projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku.
Kraków: b.w., styczeń-maj 1981.
A5, okł., 21 s., off. z masz.
Tytuł okł. Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych. Opracowanie Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ „Solidarność”.
Nukat-4384329[UWr] – op
 opis książki Kodeks postępowania karnego. Wstępny społeczny projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku. Wariant I-II.
Kraków: Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, styczeń-maj 1981.
A5, okł., 12 + 24 s., off. z masz.
Tytuł okł. Opracowanie Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ „Solidarność”.
BJ-3152, FC-9261, Nukat-4382099+4382110 – op
 opis książki Kodeks pracy. Kierunki reformy prawa pracy.
Kraków: Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, 1980.
A5, 52 s.
[Opracowanie Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ „Solidarność”].
Nukat-2014919[PANGd] – op
 ▬ Kodeks pracy. Kierunki reformy prawa pracy. - patrz: Kierunki reformy prawa pracy. Założenia ogólne. Wyd. II. Warszawa: Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ „Solidarność”; IWZZ 1981. – uw
 opis książki Koehler Krzysztof: Napis [wiersze].
B.m. [Kraków]: Libertas, 1989.
A6, okł.kart., 32 s., off. z masz.
BJ-1755, FC-3898, KJ-260*[wg BJ], Br-1117 – op
 ▬ Koestler Arthur: Aleksander Rado [tłum. z książki: „The Invisible Writing”. London: Collins; Hamish Hamilton 1954 s. 301-309]. – patrz w: Czerwone życiorysy. 1989. – uw
 ▬ Koestler Arthur: Ciemność w południe. Przełożył Tymon Terlecki. Autoryzowanego przekładu dokonano z piątego wyd. ang. „Darkness at noon”, maj 1944. Ze wstępem Pawła Hostowca.
- w: Kultura 1949 nr 16/17 s. 1-165.
– uw
 opis książki Koestler Arthur: Ciemność w południe.
Paryż: Instytut Literacki, 1949.
22 cm, 255,[1] s.
Przełożył Tymon Terlecki.
BaBN-1.517.015[???] – uw
 opis książki Koestler Artur [Arthur]: Ciemność w południe.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, grudzień 1981 [1982].
A6, okł.kart., 175,[1],15,[1] s., off. z oryg. i masz., c. 120 [+100] zł.
183 pozycja wydawnicza Nowej.
Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Posłowie: Thierry Maulnier: To, czego nawet Koestler nie przewidział [autoryzowany przekład Daniela Świeżawskiego]. Przedruk z: Kultura 1949 nr 16-17 s. 1-165. Tytuł oryg.: Darkness at noon. Dodano P[aweł] H[ostowiec]: Od paryskiego wydawcy – oraz: A.: Ciemność po czterdziestu latach.
CD-1608, J-1410, BN-2269, Sup-392, Ka-1200, KS-5161*[wg CD, MJ], BJ-1756, FC-10030, Br-1118, ECS-00473, ST15-1815, Nukat-1695681 – MM
 opis książki Koestler Arthur: Ciemność w południe.
Paryż: Instytut Literacki, 1983.
22 cm, 206,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 377.
ISBN 2-7168-0033-2.
Rec.: Bronisław Wildstein: Ciemność w południe. Kontakt Paryż 1984 nr 7&8, s. 41-46.
– uw – MM
 opis książki Koestler Arthur: Ciemność w południe.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1983-4].
A6, okł.kart., [4],7-206,[1] s., off. z oryg., [c. 350 zł].
Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Zawiera: Władimir Bukowski: Przedmowa (tłum. T.K.). Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
K-2110, G-84/193, CD-1609*[wg K], J-1411, BK-243, BN-2265, Sup-393*[wg BK, BN]=Sup-394, KS-5162*[wg CD*], BJ-1757, FC-3899, Ka-4534, KJ-261*, Br-1119, ECS-05187, ST15-1816, Nukat-2919287 – MM
 opis książki Koestler Arthur: Ciemność w południe.
B.m. [Poznań]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, b.r. [1984].
A4, [3],7-206,[1] s., off., wyd. albumowe, [c. 250 zł].
Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
K-2108, G-84/194*, CD-1610*[wg K], J-1412*[wg SZ-7 s. 185], BN-2266*[wg K], BaBN*b1276462, Sup-395, KS-5163*[wg CD*] – op
 opis książki Koestler Arthur: Ciemność w południe.
Warszawa: Wydawnictwo W, 1985.
A6, okł., 7-12,[2],17-198,[2] s., off. z oryg., c. 380 zł.
Tytuł okł. Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Zawiera: Władimir Bukowski: Przedmowa (tłum. T.K.). Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
K-2109, G-85/154, CD-1611, J-1413, BN-2271, Sup-396, Ka-684, HN-000517663, KS-5164*[wg MJ], BJ-1758, FC-10051, Br-1120, ECS-02456, ST15-1817, Nukat-603870 – MM
 opis książki Koestler Arthur: Ciemność w południe.
Warszawa: Rekontra, [19]86.
A4, okł., [41] s. dwuszp., off. z oryg., [c. 450 zł].
Tytuł okł. i nagł. Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Zawiera: Władimir Bukowski: Przedmowa (tłum. T.K.). Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
Rec.: Łukasz Szaleyski [pseud. - właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Bez alternatywy. Solidarność Nauczycielska 1987 nr 62/63 s. 3-4.
G-86/134, CJ-950, CD-1612, J-1414, BN-2270, FC-36863*[wg BN], Sup-398, Ka-685, KS-5165*[wg CD], ST15-1818, Nukat-2423677 – MM
 opis książki Koestler Arthur: Ciemność w południe.
B.m. [Warszawa]: Wola, b.r. [1987-8].
A6, okł.kart., 7-12,[2],17-198,[2] s., off., c. 550 zł.
Tytuł okł. Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Zawiera: Władimir Bukowski: Przedmowa (tłum. T.K.). Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
KN’87-126, J-1416*, S-105/2485, BN-2272{r.w. [1985?]}, Sup-397, KS-5168*[wg MJ*], BJ-1759, FC-10051, ECS-05508, ST15-1819[podwojna okł.], Nukat-3373497 – op
 opis książki Koestler Arthur: Ciemność w południe.
B.m. [Toruń]: to, b.r. [1988].
A6, opr.tw., [4],7-12,[2],17-198,[2] s., ksero.
Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Kopia wyd. Wola.
J-1415, BN-2267*[wg J], BaBN*b1276463, Sup-399, KS-5166*[wg MJ], ST15-1820, Nukat-4249979[UMK] – op
 opis książki Koestler Arthur: Ciemność w południe.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1988.
A5, okł.kart., [2],7-199,[1] s., off. z oryg., c. 1700 zł.
Tytuł oryg.: Darkness at noon. Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Zawiera: Władimir Bukowski: Przedmowa (tłum. T.K.). Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
Rec.: Marek Pieczara: Dotykanie ran. Kultura Niezależna 1989 nr 51 s. 62-76; Jan Tomkowski: Rosja w różnych kolorach. Tygodnik Solidarność nr 15(52), 08.08.1989 r., s. 13.
CD-1613, J-1417, BN-2268*[wg MBPŁ], BaBN-1.846.706, Sup-400, KS-5167*[wg CD], BJ-1760, FC-10053, Ka-4800, ECS-01436, ST15-1821, Nukat-1153542 – MM
 opis książki Koestler Arthur: Ciemność w południe.
B.m.: b.w., b.r.
A5 poz., 4-206,[1] s. {=[102] s.}, druk dwułam.
Ka-3265 – op
 opis książki Koestler Arthur: Ciemność w południe. Wyd. pierwsze.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
Przełożył Tymon Terlecki. ISBN 83-06-02024-3.
– uw – MM
 opis książki Koestler Arthur: Fragmenty wspomnień.
Paryż: Instytut Literacki, 1965.
22 cm, 237,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; TomTom CXXI. Archiwum Rewolucji.
– uw
Koestler Arthur Fragmenty wspomnień Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Arrow in the blue The invisible writing
 opis książki Koestler Arthur: Fragmenty wspomnień.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł.kart., [2],7-234 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1965. Tytuł oryg.: Arrow in the blue; The invisible writing.
BN-2273, Sup-401, Ka-686, KS-5160*[wg MJ], BJ-1761, FC-10054[błędna dat podst. przedr.], ST15-1822, {ECS-04367, Nukat-824002 - [2],234 s.} – MM [egz. bez oryg. okł. w opr. introlig.]
 ▬ Koestler Arthur: Hanns Eisler i Bertolt Brecht [tłum. z książki: „The Invisible Writing”. London: Collins; Hamish Hamilton 1954 s. 39-43]. – patrz w: Czerwone życiorysy. 1989. – uw
 ▬ Koestler Arthur: Willy Muenzenberg – czerwona eminencja [tłum. z książki: „The Invisible Writing”. London: Collins; Hamish Hamilton 1954 s. 198-212]. – patrz w: Czerwone życiorysy. 1989. – uw
 ▬ Koestler Arthur - patrz: M. Broński: Niestrudzony Arthur Koestler. [1983]. – uw
 ▬ Kofman Jan: Wprowadzenie. - patrz w: Matylda Temkin: W sowieckim łagrze. Wspomnienia komunistki. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 ▬ Kofman Jan - patrz: J. Kamar [pseud.] – uw
 ▬ Kofta Mirosław, Malak Barbara: Psychologiczne przesłanki podatności i odporności na wpływ społeczny. - patrz w: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Adsum [1984]. – uw
 opis książki Kogelfranz Siegfried: Jak podzielono Europę.
B.m. [Wrocław]: Ruch Społeczny Solidarność; Spółdzielnia Wydawnicza Profil, b.r. [maj 1988].
A5, okł.kart., [3],6-66 s., off. z masz., [c. 350 zł].
Przełożył Józef Piwko [pseud.]. Częściowe tłumaczenie serii artykułów: „So weit die Armeen kommen…”. Wie Osteuropa nach Jalta kommunistisch wurde. Der Spiegel 1984 nr 35-39. Tom przygotowała do druku red. Obozu.
[Hoo99/181 – b.r.], {KN’87-64, BN-2274 - r.w. [1987?]}, {CJ-951, Ka-687, ECS-00474, Nukat-1308664 - r.w. [1987]}, {BJ-1762, FC-10055, Br-1121, ST15-1823 – [1988]}, {J-1418 – [maj 1988]} – MM
 ▬ Kohan John: KGB - szpicel Kremla. – patrz w: KGB i papież. Słowo [1983]. – uw
 ▬ Kohl Helmut [wypowiedź] - patrz: Berlin 1953. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 opis książki Kohout Pavel: Degrengolada.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1988.
A5, okł.kart., 27,[1] s., off. ze skł. komput., c. 130 zł.
Przekład: Andrzej Sławomir Jagodziński. Tytuł oryg.: Marast.
CD-1672, J-1420, BN-2275, Ka-3254, BJ-1763, FC-10033, Br-1122, ECS-00476, ST15-1824, Nukat-730534 – MM
 opis książki Kohout Pavel: Z dziennika kontrrewolucjonisty.
Warszawa: Wers, 1988.
A5, [2],105 s.
Ka-4182 – op
 opis książki Kohout Pavel: Z dziennika kontrrewolucjonisty.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 1990.
A5, 121,[3] s.
Biblioteka „Europy”; nr 1.
Przełożył Gabriel Winkler. Tytuł oryg.: Aus des Tagebuches eines Kontrrevolutioners [właśc.: Aus dem Tagebuch eines Konterrevolutionärs] 1969. Zawiera też wstęp: Jacek Baluch: Dziennik „Praskiej Wiosny”. Sygn. druk.: Druk i oprawa W.D.N. Zam 75/90. Nakład 4000 + 200 egz.
– uw – MM
 ▬ Kohub-Wieczorek Paweł – patrz: Paweł Wieczorek-Kohub – uw
 ▬ Kojder Władysław – patrz: Jan Klon [pseud.]: Jak zginął Władysław Kojder. Miecz i Lemiesz [1986-7]. – uw
 ▬ Kok Zbigniew - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. [Wyd. II]. Wydawnictwo Polskie 1986. – uw
 ▬ Kokosza Jan (PPKS w Szczecinie): Refleksje sierpniowe. – patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. – uw
 ▬ Kolago Lech: Richard Wagner – a powstanie listopadowe 1830-1831 w Polsce. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 12. 1986 s. 55-82. – uw – MM
 ▬ Kolanko E. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. – uw
 ▬ Kolasiński Krzysztof: Opinia do projektu regulacji MPP i SS „Zasad współdziałania ze związkami zawodowymi przy załatwianiu spraw pracowniczych”; Opinia do projektów regulacji MPP i SS: I. Propozycji zwiększenia pomocy państwa dla matek przerywających pracę dla wychowania dzieci, II. Propozycja zmian w systemie zasiłków rodzinnych. B.m. [Toruń]: b.w. [Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych], 1981. A4, 2,[1] s., powiel. Na końcu tekstu: P-156/9/III/81 n. 500; P-157/9/III/81 n. 500. ST15-1825, Nukat-4226160 [UMK] – uw
 opis książki Kolasiński Krzysztof: Opinia projektu nowelizacji Kodeksu Pracy.
B.m. [Bydgoszcz]: b.w. [na zlecenie OPSZ przy MKZ w Toruniu], b.r. [1981].
A4, [1],10 s., off. z masz.
Dołączono pismo przewodnie, A4.
ST15-1826, Nukat-4228649[UMK] – op
 ▬ Kolator Alfred: Kozielsk. (przedruk z: Sitwa Palestyna, 15.09.41-15.09.43) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. – uw
 ▬ Kolbe Juliusz [teksty] - patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986. – uw
 opis książki Kolegia ds. wykroczeń w PRL (rozwiązania ustawowe i praktyka).
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1987 ?].
A5, okł., [1],21 s., powiel.
Tytuł okł. Opracowano i wydano staraniem Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” oraz Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność. J podaje tytuł: …i polityka [?].
J-1421, BK-244, BN-2276, Ka-1201, BJ-1765, FC-3900, KJ-262*, Br-1157, Nukat-1554994[BUW] – op
 opis książki [Kolędy wojenne].
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1982].
A5, [8] k., masz.
BJ-1766, FC-10031 – op
 ▬ Kolipiński Juliusz - patrz: Jerzy Bartecki [pseud.] – uw
 opis książki Kołaciński Władysław: Między młotem a swastyką. Konspiracja, egzekutywa, partyzantka w Polsce 1940-1945.
Chicago: Nakł. autora; Skład główny Polish American Book Co., [© 1961].
22 cm, 283 s., [8] s. tabl.
– uw
 opis książki Kołaciński Władysław: Między młotem a swastyką. Konspiracja, egzekutywa, partyzantka w Polsce 1940-1945.
Warszawa: Antyk, 1988.
A5, okł.kart., [6],7-283 s., off. z oryg., [c. 2500 zł].
Podp.: Władysław Kołaciński (Żbik, Kaniewski). Copyright 1961. Na s. 193-200 fotografie.
CD-701, J-1422, KS-2199*[wg KB], {BN-2278, BJ-1768, FC-10036, Br-1123, Nukat-2863167 – 283,[4] s.}, {Ka-688 - 283,[5] s.} – MM [egz. podniszczony]
 opis książki Kołaciński Władysław: Między młotem a swastyką. Konspiracja - Egzekutywa. Partyzantka w Polsce 1940-1945.
Warszawa: Wydawnictwo Recto, 1989.
A5, okł.kart., 274,[1] s., off. z oryg., [c. 6900-8000 zł].
Na okładce nazwa autora: Władysław Żbik Kołaciński. Na s. tytułowej nazwisko autora: Władysław Żbik - Kaniewski - Kołaciński. Przedruk z wyd.: Chicago: Nakł. autora © 1961. [CD podaje 1969]. Nie przedrukowano fotografii.
[CD-702 – data podst. przedr. 1969], BN-2277, Ka-3787, KS-2200*[wg KB], BJ-1769, FC-10037, ST15-1827, Nukat-735993 – MM
 opis książki Kołaciński Władysław „Żbik”: Między młotem a swastyką. Wyd. pierwsze krajowe, poprawione i uzupełnione.
Warszawa: Wydawnictwo „Słowo Narodowe”, 1991.
21 cm, 247,[9] s.
ISBN 83-900033-1-7.
– uw – MM
 ▬ Kołaczkowski Maciej: Eldorado. - patrz w: Joanna Siedlecka [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a „Polityczne szpitale w Rosji”.
- w: Aneks 1978 nr 19 s. 152-172.
– uw – MM
Kołakowska Tamara Psychiatria sowiecka i dysydenci Na marginesie książki Polityczne szpitale w Rosji Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Aneks 1978 Bloch Reddaway Russia political hospitals The abuse of psychiatry in the Soviet Union Psychiatric terror How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress DissentKołakowska Tamara Psychiatria sowiecka i dysydenci Na marginesie książki Polityczne szpitale w Rosji Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Aneks 1978 Bloch Reddaway Russia political hospitals The abuse of psychiatry in the Soviet Union Psychiatric terror How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress Dissent
 opis książki Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a „Polityczne szpitale w Rosji”.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł., 21 s., stdr. z oryg., [c. 20 zł].
S. 21 na III s. okł. Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 152-172. Dotyczy książki: „Russian’s Political Hospitals” – właśc.: Sidney Bloch and Peter Reddaway: Russia’ political hospitals. The abuse of psychiatry in the Soviet Union. London: Gollancz 1977 [w wyd. amerykańskich książka nosiła tytuł: „Psychiatric terror. How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress Dissent”].
BN-2280, Ka-3307, BJ-1771, FC-10038, Br-1125, ECS-02458, ST15-1828, Nukat-1746837 – MM
 opis książki Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a „Polityczne szpitale w Rosji”.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 24 s., off. z oryg., [c. 30 zł].
Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 152-172. Dotyczy książki: „Russian’s Political Hospitals” – właśc.: Sidney Bloch and Peter Reddaway: Russia’s political hospitals. The abuse of psychiatry in the Soviet Union. London: Gollancz 1977 [w wyd. amerykańskich książka nosiła tytuł: „Psychiatric terror. How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress Dissent”]. Na okładce czerwona kratka ze strzałek, w prawym dolnym rogu litera R.
BN-2281, Ka-689, BJ-1772, FC-10039, FC-50730*[wg BN], ECS-02457, ST15-1829, Nukat-710137 – MM
 ▬ Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a „Polityczne szpitale w Rosji”.
- w: Krzyż Nowohucki 1980 nr 7-8/17-18/ s. 12-23.
– uw – MM
 opis książki Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a „Polityczne szpitale w Rosji”.
B.m.: b.w., b.r. [1983 ?].
A4, 11 s., powiel., [c. 20 zł].
Tytuł nagł.[J, ST15], okł.[BN]. Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 152-172.
G-83/226, CJ-1681, J-1423, S-105/1577, BN-2282{r.w. [1980?]}, Ka-690, Hoo99/181, BJ-1770, FC-10035, Br-1124[fot.], ST15-1830 – op
 opis książki Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a „Polityczne szpitale w Rosji”.
Białystok: Białostocka Oficyna Wydawnicza, 1984.
Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 152-172. Wszyscy za SK-6 podają tytuł: …sowiecka a dysydenci.
K-2112*, G-84/195*, J-1424*[wg SK-6 s. 102], BN-2279*[wg K*] – op
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.