Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ko - Kołakowska

Data ostatniej korekty tekstu: 16.07.2017 r.
 
 
 • Kobieta polska lat osiemdziesiątych.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1988.
  A5, okł.kart., 214 s., off. z masz., c. 600 zł.
  Społeczna Komisja Zdrowia.
  Red.: Andrzej Bujwid [pseud.]. Zawiera: Andrzej Bujwid: Profil demograficzny i zdrowotny; Urszula Danek: Rodzicielstwo a zdrowie kobiety; Bronisław Jasiński: Kobieta na rynku pracy; Maria Pomorska: Praca zawodowa a inne role społeczne kobiety; Piotr Antoniewicz, Julian Kazimierski: Praca zawodowa w świadomości zatrudnionych kobiet; Danuta Brałkowska, Marta Cziwel, Maria Kot: Warunki życia, praca i świat wartości kobiet wiejskich; Teresa Ludwiczak: Kobieta na łamach popularnych czasopism.
  J-1407, BN-2261, Ka-682, Hoo99/180, BJ-1752 - MM
 • Kobyliński Szymon [okł.] - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. Wwa: Most 1989. - uw
 • Kocel Krzysztof: Międzynarodowa ochrona praw człowieka w czasie pokoju i wojny. Materiały pomocnicze dla szkół.
  Łódź: NSZZ "Solidarność" przy I LO im. M. Kopernika; Polskie Towarzystwo Przyjaciół ONZ 1990.
  20 cm, 85,[3] s., druk.
  BJ-1753 - uw
 • Kochanemu ks. Jerzemu [Popiełuszce] dzieci ze szkół, podwórek, domów.
  B.m.[Warszawa]: (Foto: Robotnicza Agencja Fotograficzna) b.r. [1985].
  10.8 x 9.2 cm, 13 k. fot., [c. 400 zł].
  Album zdjęć z pogrzebu ks. J. Popiełuszki.
  K-2106, G-85/152*, J-1408*[wg SZ-7 s. 185], BN-2262[wg K] - op

 ▬ Kochany Księże Jurku… Listy do księdza Jerzego Popiełuszki. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1985. A5, okł.kart., [6],5-108 s., off. z masz., c. 300 zł. [Wstęp:] Antoni Zagrodzki: Na naszych oczach dokonywał cudu. Proj. okł.: Studio B.
K-2107, G-85/153, J-1409, BN-2263, Ka-683, Hoo99/181, Br-1115, ECS-00472, ST15-1814, Nukat-139857 – brak możliwości określenia typu wydania. – uw
 opis książki Kochany Księże Jurku… Listy do księdza Jerzego Popiełuszki.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1985.
A5, okł.kart., [6],5-108 s., off. z masz., c. 300 zł.
W dole okł. i grzbietu logo: „n / nowa”. W dole tylnej okł. znak: glob ziemski z cyfrą 3.
BJ-1754, FC-10029, BKór-268539 – MM
 opis książki Kochany Księże Jurku… Listy do księdza Jerzego Popiełuszki.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1985.
A5, okł.kart., [6],5-108 s., off. z masz., c. 300 zł.
Brak loga wydawnictwa w dole okł. i grzbietu, brak również znaku z globem w dole tylnej okł.
– MM

 • Kociołek Piotr - patrz w: Dyskusja pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Min. Górskiego a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą nad postulatem dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności winnych krwawego tłumienia wystąpień robotniczych w grudniu 70 i czerwcu 76, w dn. 3 lutego 1981. Łódź: Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, 7.02.1981. - uw
 • Kocjan Antoni [tłum. z niem.] - patrz: Frantz Günther: Geniusz wodza. Warszawa 1920. Wrocław: "Samorządna Rzeczpospolita" 1987. - uw
 • Kocjan Stanisław (Z.Ch. "Police"): Strajk w Policach. - patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. - uw
 • Kocot Marek: Przy stoczniowej bramie. - patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. - uw
 • Kocurzycki Janusz [pseud.]: Koty, psy, ludzie - polityka.
  Warszawa: Wydawnictwo N’99 1985.
  A6, 12 s., masz.
  G-An-Hoo/6, CJ-1680[wg Hoo], J-4086*, BN-2264[wg J], Hoo99/181 - op
 • Koczara Piotr: Wspomnienia, przeżycia i wnioski z lat 1949-1955 działacza ludowego - Piotra Koczary.
  B.m. [Warszawa]: b.w., grudzień 1979.
  [1],13 s.
  Ruch Niepodległości i Samorządu. Dodatek do: Postęp 1979 nr 10.
  Zawiera: Dokumenty nie kłamią. Przyczynek do wyjaśnienia obecnej kryzysowej sytuacji gospodarczej, politycznej, moralnej w PRL [wstęp] oraz fragment wspomnień autora spisanych w 1955 r.
  KS-2193, Br-1116[fot.] - op
 • Kodeks postępowania karnego. Wstępny społeczny projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku. Wariant 1-2.
  Kraków: Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych 1981.
  A5, 12 + 24 s., off. z masz.
  Opracowanie Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ "Solidarność".
  BJ-3152 - op
 • Koehler Krzysztof: Napis [wiersze].
  B.m.[Kraków]: Libertas 1989.
  A6, okł.kart., 32 s., off. z masz.
  BJ-1755, KJ-260*[wg BJ], Br-1117 - op
 • Koestler Arthur: Aleksander Rado [tłum. z książki: „The Invisible Writing”. London: Collins; Hamish Hamilton 1954 s. 301-309]. - patrz w: Czerwone życiorysy. 1989. - uw
 • Koestler Arthur: Ciemność w południe.
  - w: Kultura 1949 nr 16/17 s. 1-165.
  Przełożył Tymon Terlecki. Autoryzowanego przekładu dokonano z piątego wyd. ang. „Darkness at noon”, maj 1944. Ze wstępem Pawła Hostowca.
  - uw
 • Koestler Artur [Arthur]: Ciemność w południe.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa grudzień 1981 [1982].
  A6, okł.kart., 175,[1],15,[1] s., off. z oryg. i masz., c. 120 [+100] zł.
  183 pozycja wydawnicza Nowej.
  Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Posłowie: Thierry Maulnier: To, czego nawet Koestler nie przewidział [autoryzowany przekład Daniela Świeżawskiego]. Przedruk z: Kultura 1949 nr 16-17 s. 1-165. Tytuł oryg.: Darkness at noon. Dodano P[aweł] H[ostowiec]: Od paryskiego wydawcy - oraz: A.: Ciemność po czterdziestu latach.
  CD-1608, J-1410, BN-2269, Sup-392, Ka-1200, KS-5161[wg CD, MJ], BJ-1756, Br-1118 - MM
 • Koestler Arthur: Ciemność w południe.
  Paryż: Instytut Literacki 1983.
  21 cm, 206 s.
  ISBN 2-7168-0033-2.
  Rec.: Bronisław Wildstein: Ciemność w południe. Kontakt Paryż 1984 nr 7&8, s. 41-46.
  - uw
 • Koestler Arthur: Ciemność w południe.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1983-4].
  A6, okł.kart., [4],7-206,[1] s., off. z oryg., [c. 350 zł].
  Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Zawiera: Władimir Bukowski: Przedmowa (tłum. T.K.). Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  K-2110, G-84/193, CD-1609*[wg K], J-1411, BK-243, BN-2265, Sup-393*[wg BK, BN]=Sup-394, KS-5162*[wg CD*], BJ-1757, Ka-4534, KJ-261*, Br-1119 - MM
 • Koestler Arthur: Ciemność w południe.
  B.m.[Poznań]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej b.r. [1984].
  A4, [3],7-206,[1] s., off., wyd. albumowe, [c. 250 zł].
  Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  K-2108, G-84/194*, CD-1610[wg K], J-1412*[wg SZ-7 s. 185], BN-2266[wg K], Sup-395, KS-5163[wg CD*] - op
 • Koestler Arthur: Ciemność w południe.
  Warszawa: Wydawnictwo W 1985.
  A6, okł., 7-12,[2],17-198,[2] s., off. z oryg., c. 380 zł.
  Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Zawiera: Władimir Bukowski: Przedmowa (tłum. T.K.). Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  K-2109, G-85/154, CD-1611, J-1413, BN-2271, Sup-396, Ka-684, HN-000517663, KS-5164[wg MJ], BJ-1758, Br-1120 - MM
 • Koestler Arthur: Ciemność w południe.
  Warszawa: Rekontra [19]86.
  A4, okł., [41] s. dwuszp., off. z oryg., [c. 450 zł].
  Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Zawiera: Władimir Bukowski: Przedmowa (tłum. T.K.). Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  Rec.: Łukasz Szaleyski [pseud. - właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Bez alternatywy. Solidarność Nauczycielska 1987 nr 62/63 s. 3-4.
  G-86/134, CJ-950, CD-1612, J-1414, BN-2270, Sup-398, Ka-685, KS-5165[wg CD] - MM
 • Koestler Arthur: Ciemność w południe.
  B.m.[Toruń]: to b.r. [1988].
  A6, 5-198,[2] s., ksero.
  Przekład z ang.: Tymon Terlecki.
  J-1415, BN-2267[wg J], Sup-399, KS-5166[wg MJ] - op
 • Koestler Arthur: Ciemność w południe.
  B.m. [Warszawa]: Wola, b.r. [1987-8].
  A6, 7-12,[2],17-198,[2] s., off., c. 550 zł.
  Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Zawiera: Władimir Bukowski: Przedmowa (tłum. T.K.). Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  KN’87-126, J-1416*, S-105/2485, BN-2272, Sup-397, KS-5168*[wg MJ*], BJ-1759 - op
 • Koestler Arthur: Ciemność w południe.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1988.
  A5, okł.kart., [2],7-199,[1] s., off. z oryg., c. 1700 zł.
  Tytuł oryg.: Darkness at noon. Przekład z ang.: Tymon Terlecki. Zawiera: Władimir Bukowski: Przedmowa (tłum. T.K.). Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  Rec.: Marek Pieczara: Dotykanie ran. Kultura Niezależna 1989 nr 51 s. 62-76; Jan Tomkowski: Rosja w różnych kolorach. Tygodnik Solidarność nr 15(52), 08.08.1989 r., s. 13.
  CD-1613, J-1417, BN-2268*[wg MBPŁ], BaBN, Sup-400, KS-5167*[wg CD], BJ-1760, FC-10053, Ka-4800 - MM
 • Koestler Arthur: Ciemność w południe.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5 poz., 4-206,[1] s. {=[102] s.}, druk dwułam.
  Ka-3265 - op
 • Koestler Arthur: Ciemność w południe.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1990.
  Przełożył Tymon Terlecki. ISBN 83-06-02024-3.
  - uw - MM
 • Koestler Arthur: Fragmenty wspomnień.
  Paryż: Instytut Literacki, 1965.
  Biblioteka „Kultury”; Tom CXXI.
  - uw
Koestler Arthur Fragmenty wspomnień Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Arrow in the blue The invisible writing
 opis książki Koestler Arthur: Fragmenty wspomnień.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł.kart., [2],7-234 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1965. Tytuł oryg.: Arrow in the blue; The invisible writing.
BN-2273, Sup-401, Ka-686, KS-5160*[wg MJ], BJ-1761, FC-10054[błędy w opisie], {ECS-04367, Nukat-824002 - [2],234 s.} – MM [egz. bez oryg. okł. w opr. introlig.]
 • Koestler Arthur: Hanns Eisler i Bertolt Brecht [tłum. z książki: "The Invisible Writing". London: Collins; Hamish Hamilton 1954 s. 39-43]. - patrz w: Czerwone życiorysy. 1989. - uw
 • Koestler Arthur: Willy Muenzenberg - czerwona eminencja [tłum. z książki: "The Invisible Writing". London: Collins; Hamish Hamilton 1954 s. 198-212]. - patrz w: Czerwone życiorysy. 1989. - uw
 • Koestler Arthur - patrz: Broński M.: Niestrudzony Arthur Koestler. [1983]. - uw
 • Kofman Jan: Wprowadzenie. - patrz w: Temkin Matylda: W sowieckim łagrze. Wspomnienia komunistki. Warszawa: Nowa 1989. - uw
 • Kofta Mirosław, Malak Barbara: Psychologiczne przesłanki podatności i odporności na wpływ społeczny. - patrz w: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Adsum [1984]. - uw
 • Kogelfranz Siegfried: Jak podzielono Europę.
  B.m. [Wrocław]: Ruch Społeczny Solidarność; Spółdzielnia Wydawnicza Profil, b.r. [1988].
  A5, okł.kart., [3],6-66 s., off. z masz., [c. 350 zł].
  Przełożył Józef Piwko [pseud.]. Częściowe tłumaczenie serii artykułów: "So weit die Armeen kommen …". Wie Osteuropa nach Jalta kommunistisch wurde. Der Spiegel 1984 nr 35-39. Tom przygotowała do druku red. Obozu. Wg Ka podano r.w.: 1987.
  CJ-951, KN’87-64, J-1418, BN-2274, Ka-687, Hoo99/181, BJ-1762, Br-1121 - MM
 • Kohan John: KGB - szpicel Kremla. - patrz w: KGB i papież. Słowo [1983]. - uw
 • Kohl Helmut [wypowiedź] - patrz: Berlin 1953. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Kohout Pavel: Degrengolada.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1988.
  A5, okł.kart., 27 s., off. ze skł. komput., c. 130 zł.
  Przekład: Andrzej Sławomir Jagodziński. Tytuł oryg.: Marast.
  CD-1672, J-1420, BN-2275, Ka-3254, BJ-1763, Br-1122 - MM
 • Kohout Pavel: Z dziennika kontrrewolucjonisty.
  Warszawa: Wers 1988.
  A5, [2],105 s.
  Ka-4182 - op
 • Kohout Pavel: Z dziennika kontrrewolucjonisty.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen 1990.
  A5, 121,[3] s.
  Biblioteka "Europy"; nr 1.
  Przełożył Gabriel Winkler. Tytuł oryg.: Aus des Tagebuches eines Kontrrevolutioners. 1969.
  - uw - MM
 • Kohub-Wieczorek Paweł - patrz: Wieczorek-Kohub Paweł - uw
 • Kojder Władysław - patrz: Klon Jan [pseud.]: Jak zginął Władysław Kojder. Miecz i Lemiesz [1986-7].- uw
 • Kok Zbigniew - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. [Wyd. II]. Wydawnictwo Polskie 1986. - uw
 • Kokosza Jan (PPKS w Szczecinie): Refleksje sierpniowe. - patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. - uw
 • Kolago Lech: Richard Wagner - a powstanie listopadowe 1830-1831 w Polsce. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 12. 1986 s. 55-82. - uw - MM
 • Kolanko E. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]. - uw
 • Kolator Alfred: Kozielsk. (przedruk z: Sitwa Palestyna, 15.09.41-15.09.43) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. - uw
 • Kolbe Juliusz [teksty] - patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986. - uw
 • Kolegia d/s wykroczeń w PRL (rozwiązania ustawowe i praktyka).
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1987 ?].
  A5, [1],21 s., powiel.
  Opracowano i wydano staraniem Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" oraz Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność. J podaje tytuł: … i polityka [?].
  J-1421, BK-244, BN-2276, Ka-1201, BJ-1765, KJ-262*, Br-1157 - op
 • [Kolędy wojenne].
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1982].
  A5, [8] k., masz.
  BJ-1766 - op
 • Kolipiński Juliusz - patrz: Jerzy Bartecki [pseud.] - uw
 • Kołaciński Władysław: Między młotem a swastyką. Konspiracja, egzekutywa, partyzantka w Polsce, 1940-1945.
  Chicago: Skład główny Polish American Book Co. [©1961].
  22 cm, 283 s.
  - uw
 • Kołaciński Władysław: Między młotem a swastyką. Konspiracja, egzekutywa, partyzantka w Polsce 1940-1945.
  Warszawa: Antyk 1988.
  A5, okł.kart., 283 s., off. z oryg., [c. 2500 zł].
  Podp.: Władysław Kołaciński (Żbik, Kaniewski). Copyright 1961. Na s. 193-200 fotografie.
  CD-701, J-1422, BN-2278, Ka-688, KS-2199[wg KB], BJ-1768, Br-1123 - MM
 • Kołaciński Władysław: Między młotem a swastyką. Konspiracja - Egzekutywa. Partyzantka w Polsce 1940-1945.
  Warszawa: Wydawnictwo Recto 1989.
  A5, okł.kart., 274,[1] s., off. z oryg., [c. 6900-8000 zł].
  Na okładce nazwisko autora: Władysław Żbik Kołaciński. Na s. tytułowej nazwisko autora: Władysław Żbik - Kaniewski - Kołaciński. Przedruk z wyd.: Chicago: Nakładem autora, skład główny: Polish American Book Co. © 1961. [CD podaje 1969]. Brak fotografii.
  CD-702, BN-2277, Ka-3787, KS-2200[wg KB], BJ-1769 - MM
 • Kołaciński Władysław ("Żbik"): Między młotem a swastyką. Wyd. 1 kraj., popr. i uzup.
  Warszawa: Słowo Narodowe 1991.
  ISBN 83-900033-1-7.
  - uw
 • Kołaczkowski Maciej: Eldorado. - patrz w: Siedlecka Joanna [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a "Polityczne szpitale w Rosji".
  - w: Aneks 1978 nr 19 s. 152-172.
  - uw - MM
Kołakowska Tamara Psychiatria sowiecka i dysydenci Na marginesie książki Polityczne szpitale w Rosji Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Aneks 1978 Bloch Reddaway Russia political hospitals The abuse of psychiatry in the Soviet Union Psychiatric terror How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress DissentKołakowska Tamara Psychiatria sowiecka i dysydenci Na marginesie książki Polityczne szpitale w Rosji Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Aneks 1978 Bloch Reddaway Russia political hospitals The abuse of psychiatry in the Soviet Union Psychiatric terror How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress Dissent
 opis książki Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a „Polityczne szpitale w Rosji”.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł., 21 s., stdr. z oryg., [c. 20 zł].
S. 21 na III s. okł. Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 152-172. Dotyczy książki: „Russian’s Political Hospitals” – właśc.: Sidney Bloch and Peter Reddaway: Russia’ political hospitals. The abuse of psychiatry in the Soviet Union. London: Gollancz 1977 [w wyd. amerykańskich książka nosiła tytuł: „Psychiatric terror. How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress Dissent”].
BN-2280, Ka-3307, BJ-1771, FC-10038, Br-1125, ECS-02458, Nukat-1746837 – MM
 • Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a "Polityczne szpitale w Rosji".
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 24 s., off. z oryg., [c. 30 zł].
  Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 152-172. Dotyczy książki: "Russian’s Political Hospitals" - właśc.: Sidney Bloch and Peter Reddaway: Russia’s political hospitals. The abuse of psychiatry in the Soviet Union. London: Gollancz 1977 [w wyd. amerykańskich książka nosiła tytuł: "Psychiatric terror. How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress Dissent"]. Na okładce czerwona kratka ze strzałek, w prawym dolnym rogu litera R.
  BN-2281, Ka-689, BJ-1772 - MM
 • Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a "Polityczne szpitale w Rosji".
  - w: Krzyż Nowohucki 1980 nr 7-8/17-18/ s. 12-23.
  - uw - MM
 • Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a "Polityczne szpitale w Rosji".
  B.m.: b.w., b.r. [1983 ?].
  A4, 11 s., powiel., [c. 20 zł].
  Tyt. nagł.[J], okł.[BN]. Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 152-172.
  G-83/226, CJ-1681, J-1423, S-105/1577, BN-2282[r.w. 1980 ?], Ka-690, Hoo99/181, BJ-1770, Br-1124[fot.] - op
 • Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a "Polityczne szpitale w Rosji".
  Białystok: Białostocka Oficyna Wydawnicza 1984.
  Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 152-172. Wszyscy za SK-6 podają tytuł: … sowiecka a dysydenci.
  K-2112*, G-84/195*, J-1424*[wg SK-6 s. 102], BN-2279[wg K] - op
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.