Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kołakowski

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 21.03.2020 r.
 
 
 opis książki Kołakowski Leszek: Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem.
Londyn: Aneks, 1987.
22 cm, [5],4-256 s.
ISBN 0-906601-40-1.
– uw – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem.
B.m. [Warszawa]: Brama, b.r. [1989-90].
A5, okł.kart., [2],256 s., off. z oryg.
Rysunki Andrzej Dudziński. Zawiera: 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych {pierwodruk: Warszawa: Czytelnik 1966}; Trzy bajki o identyczności {pierwodruk: Zapis 1978 nr 8 s. 94-98; w wyd. londyńskim s. 135-139}; Klucz niebieski albo Opowieści budujące z historii świętej zebrane ku pouczeniu i przestrodze {pierwodruk: Warszawa: PIW 1964}; Rozmowy z diabłem {pierwodruk: Warszawa: PIW 1965}. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1987.
BN-2283*[wg MBPŁ], BaBN*b1276479, KS-2256*[wg KB*], ST15-1831, Nukat-4328471[UMK] – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem. Wyd. I.
Warszawa: Iskry, 1990.
Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1987 z dodaniem dwu tekstów: Wojna u Lemurów; Żona Lota czyli uroki przeszłości. ISBN 83-207-1297-1. Sygn. cenzora: A-75.
– uw – MM
 ▬ Kołakowski Leszek: Co to jest socjalizm. B.m., b.w., b.r. A4, [2] k. masz. przebit. ST15-1832, Nukat-4284086[UMK] – uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Cztery procent spisanej historii Polski. - patrz w: [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987]. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.
Londyn: Aneks, 1982.
22 cm, 333,[2] s.
Zawiera: I: Kłopoty z kulturą: Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego; Wieś utracona; Epistemologiczny sens etiologii wiedzy. Glossa do Mannheima; Psychoanalityczna teoria kultury; Fabula mundi i nos Kleopatry; Reprodukcja kulturalna i zapominanie; Mała etyka; Intelektualiści; Kant i zagrożenie cywilizacji; Wychowanie do nienawiści, wychowanie do godności. - II: Kłopoty z chrześcijaństwem: Czy diabeł może być zbawiony?; O tak zwanym kryzysie chrześcijaństwa; Odwet sacrum w kulturze świeckiej; Diabeł; Pomyślne proroctwa i pobożne życzenia laika na progu nowego pontyfikatu w wiecznej sprawie praw cesarskich i boskich. - III: Kłopoty z socjalizmem: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? Katechizm; Samozatrucie otwartego społeczeństwa; O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba; Wolność i wolności; Dylemat zachodniego socjalizmu; Marksistowskie korzenie stalinizmu; Przyczynek do pojęcia demokracji socjalnej: prawa człowieka przeciwko demokracji; Euro- czy azjatokomunizm: jedno czy dwoje?; Ludobójstwo i ideologia. - IV: Kłopoty z Polską: Tezy o nadziei i beznadziejności; Sprawa polska; O nas samych; Próba zrozumienia. Posłowie do sprawy polskiej na dzień 22 lipca 1981; Posłowie do posłowia. - Noty bibliograficzne. - Ważniejsze publikacje książkowe Leszka Kołakowskiego. - O autorze. ISBN 0-906601-02-9.
Rec.: Zbawienia nie będzie. Nowy Zapis Warszawa 1983 nr 2 s. 68-72 = nr 2-3 s. 110-114; Jan Racki [pseud. – właśc. Grzegorz Godlewski]: Słownik beznadziejności i nadziei. Naprzód 1985 nr 3 s. 27-32; Stefan Amsterdamski: Kłopoty z kłopotami. Krytyka 1987 nr 22 s. 69-82.
– uw

 ▬ Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. B.m. [Kraków]: wsp Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1983. A6, [4],7-333,[3],335 s., off. z oryg., [c. 450-470 zł]. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983 [właśc. 1982].
Opisy podają zaskakująco rozbieżne liczby paginacji: CD: 333 s.; G: 3-333 s.; BK, J, BaBN, Br: [4],7-335 s.; BJ, FC, ECS, Nukat: 335 s.; BN, Ka: 3-335 s.; K, ST15: [4],7-333,[5] s.

K-2113, G-83/227, CD-703, S-105/2922, BN-2284, BaBN-1.880.026, Ka-4109, Hoo99/181, KS-2218*[wg CD, MJ], KJ-263, Br-1126, ECS-02463, Nukat-790178 – brak możliwości określenia typu wydania. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.
B.m. [Kraków]: wsp Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1983.
A6, okł.kart., 3-335 s., off. z oryg., [c. 450 zł].
Na okł. karykatura autora w pozytywie.
J-1425/1, BK-245/1, BJ-1774, FC-3901 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.
B.m. [Kraków]: wsp Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1983.
A6, okł.kart., [4],7-333,[3],335 s., off. z oryg., [c. 450-470 zł].
Po s. 333 są trzy s. czyste i s. 335. Na okł. karykatura autora w negatywie.
BK-245/2, BJ-1775, FC-3902, ST15-1833 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.
B.m. [Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1983.
A6, okł.tw., 3-335 s., off. z oryg., [c. 450 zł].
Oprawa twarda.
J-1425/2, BK-245/3, BJ-1776, FC-3903 – op

 opis książki Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1983.
A6, okł.kart., [5],8-333,[1] s., off. z oryg., c. 300 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1982.
K-2114, G-83/228, CD-704, J-1426, BN-2285, Ka-693, HN-000510329, KS-2219*[wg CD], BJ-1773, FC-10041, Br-1127, ECS-00477, ST15-1834, Nukat-743430 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Wyd. 2 poprawione.
Londyn: Aneks, 1984.
22 cm, [5],8-333,[2] s.
ISBN 0-906601-13-4.
– uw – MM
 ▬ Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. – dalsze wydania:
- Wyd. 1 krajowe. Kraków: Znak 2006. ISBN 83-240-0625-7.
- Wyd. 1 krajowe, dodruk. Kraków: Znak 2009. ISBN 978-83-240-0625-0.
- Wyd. 2. Kraków: Znak 2012. ISBN 978-83-240-2216-8.
– uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Diabeł w historii. – patrz w: George Urban: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Eseje.
Warszawa: b.w.[znak graf.], 1981.
A5, okł.kart., [2],101 s., stdr. z masz.
Tytuł okł. Na IV s. okł. jako znak wydawnictwa: rysunek kobiety wykonującej robótki ręczne. Zawiera: Spisek pięknoduchów. Odpowiedzialność i historia (przedruk z: Nowa Kultura Warszawa 1957 nr 35); Kapłan i błazen. Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia (przedruk z: Twórczość 1959 nr 10); Etyka bez kodeksu. Świat jako przedmiot zgody (przedruk z: Twórczość 1962 nr 7); Jezus Chrystus prorok i reformator (przedruk z: Argumenty 1965 nr 51/52).
CD-705, BN-2347, Ka-694, Hoo99/181, HN-000543407, KS-2205, BJ-1777, FC-10042, Br-1128, ECS-02461, ST15-1835, Nukat-543364 – MM
 ▬ Kołakowski Leszek: Euro- i azjato-komunizm. Jedno czy dwoje.
- w: Aneks 1977 nr 16-17 s. 47-55.
– uw – MM
 ▬ Kołakowski Leszek: Euro- i azjato-komunizm. Jedno czy dwoje. - patrz w: Eurokomunizm. Wybór tekstów. Sowa [1981]. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Filozofia marksistowska a rzeczywistość narodowa.
B.m.: b.w, b.r. [ok. 1977].
A4, 16 k., powiel. spiryt.
Tytuł nagł. Tytuł oryg.: „Der revolutionare Geist”. BJ podaje nazwisko autora w nawiasach kwadratowych [?].
BJ-1778, FC-10045 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Tom I.
Paryż: Instytut Literacki, 1976.
22 cm, 431 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 262.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Tom II.
Paryż: Instytut Literacki, 1977.
22 cm, 542 s., err.
Biblioteka „Kultury”; Tom 282.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Tom III.
Paryż: Instytut Literacki, 1978.
22 cm, 532,[1] s., err.
Biblioteka „Kultury”; Tom 299.
– uw – MM [brak err.]
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. I wyd. krajowe. Tom I-III.
B.m. [Gdańsk]: Alternatywy 1981.
A5 poz., okł.kart., [2],7-431 + [2],7-542 + [2],7-529,[1] s., off. z oryg., druk dwułam.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1976-1978.
Dun-74[błędne dane], BN-2303, Sup-402/1, Ka-3258, ECS-03008+04798+04799, ST15-1836, Nukat-146354+146368+146377 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. I wyd. krajowe. Tom I-III.
B.m. [Gdańsk]: Alternatywy 1981.
A5 poz., opr. tw., 431 + 542 + 529,[1] s., off. z oryg., druk dwułam.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1976-1978.
BaBN-1.841.703 – MM
Odmiany oprawy:
- Długość tłoczonego pierwszego wiersza tytułu na okładce: 116,5 mm. Tłoczenia są barwione. Skrzydła oprawy łamią się 1,5 - 2 cm od krawędzi grzbietu, brak wyklejek, wewnętrzne strony okł. wyklejone są grubym papierem o różnym stopniu szarości. BJ-1780, FC-10047 - MM [w t. III autograf autora dat. 19.12.1988];
- Długość tłoczonego pierwszego wiersza tytułu na okładce: 62 mm. Tłoczenie jest barwione jedynie w t. III. Skrzydła oprawy łamią się na krawędzi grzbietu, wyklejki są z białego papieru. - MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. I wyd. krajowe. Tom I-III.
B.m. [Gdańsk]: Alternatywy 1981.
A5 poz., opr. tw. płótno, [2],7-431 + [2],7-542 + [2],7-529,[1] s., off. z oryg., druk dwułam.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1976-1978. Oprawne w płótno w jeden tom, egzemplarz nieobcięty.
Sup-402/1, BJ-1781, FC-10048 – MM
 ▬ Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Tom I-III. B.m.: b.w., b.r. [1982]. A5 poz., opr. tw., 431+542+529,[1] s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 2200 zł]. Przedruk z wyd.: Alternatywy 1981.
J-1429, BN-2288*+2286*+2287*[wszystkie wg J], Sup-404, J-4368 – nie sposób zidentyfikować wydania – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Tom I-II.
B.m.: b.w., b.r.
A5, luźne składki, 431,[1]+542,[1] s., off. z oryg.
BJ-1782, FC-10049 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 1. Roz. 1: Marksizm i Druga Międzynarodówka; Roz. 2: Karol Kautsky i ortodoksja niemiecka.
B.m. [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego], b.r. [1981].
A7, okł.kart., [2],7-67 s., off. z oryg.
Tytuł okł. Przedruk z tomu II wyd: Paryż: Instytut Literacki 1987.
Sup-403/1, BaBN-2.834.765, Ka-3256/1, BJ-1779/1, FC-10046/1, Br-1129/1, Nukat-1278414 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 2. Roz. 3: Róża Luksemburg i lewica rewolucyjna; Roz. 4: Bernstein i rewizjonizm.
B.m. [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego], b.r. [1981].
A7, okł.kart., 68-121 s., off. z oryg.
Tytuł okł. Przedruk z tomu II wyd: Paryż: Instytut Literacki 1987.
BN-2301, Sup-403/2*[wg BN], Ka-3256/2, BJ-1779/2, FC-10046/2, Br-1129/2, Nukat-1278479 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 3. Roz. 5: Jan Jaurés — marksizm jego soteriologia [właśc. Jean Jaurés — marksizm jako soteriologia]; Roz. 6: Paul Lafargue — marksizm bedonistyczny [właśc. hedonistyczny]; Roz. 7: Georges Sorel — marksizm jansenistyczny.
B.m. [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego], b.r. [1981].
A7, okł.kart., 122-183 s., off. z oryg.
Tytuł okł. Przedruk z tomu II wyd: Paryż: Instytut Literacki 1987.
Sup-403/3, Ka-3256/3, BJ-1779/3, FC-10046/3, Br-1129/3, ST15-1838, Nukat-1278546 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 4.
B.m. [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego], b.r. [1981].
A7, 184-251 s.
Zawiera przedruk rozdziałów 8-11 z tomu II wyd: Paryż: Instytut Literacki 1987.
S-106/3472, Sup-403/4, BaBN-2.834.767, Ka-3256/4, BJ-1779/4, FC-10046/4, Nukat-1461727 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 5.
B.m. [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego], b.r. [1981].
A7, 252-315 s.
Zawiera przedruk rozdziału 12 z tomu II wyd: Paryż: Instytut Literacki 1987.
S-106/3473, BN-2302, Sup-403/5, Ka-3256/5, BJ-1779/5, FC-10046/5, Nukat-1461729 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 6.
B.m. [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego], b.r. [1981].
A7, 316-391 s.
Zawiera przedruk rozdziałów 13, 14.
S-106/3474, Ka-3256/6, ECS-02465, Nukat-1730081[ECS] – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 7.
B.m. [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego], b.r. [1981].
A7, 392-478 s.
Zawiera przedruk rozdziałów 15-17.
S-106/3475, BaBN-2.834.769, Ka-3256/7, BJ-1779/7, FC-10046/7 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 8.
B.m. [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego], b.r. [1981].
A7, 479-541 s.
Zawiera przedruk rozdziału 18. Na okł.: Roz. 8.
S-106/3476, Ka-3256/8, BJ-1779/8, FC-10046/8, ECS-02464, Nukat-1730184 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Drugie wyd. poprawione.
Londyn: Aneks, 1988.
22 cm, [9],6-1223 s.
ISBN 0-906601-49-5.
– uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Krąg; Pokolenie kwiecień 1989.
ECS-00478+05242+00479, Nukat-247492+247496+247497 – nie odróżniają nakładów – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Część I-III. Drugie pełne wyd. krajowe.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg; Oficyna Wydawnicza Pokolenie, kwiecień 1989.
A5, okł.kart., 354 + [5],358-788 + [5],792-1223 s., off. z oryg., c. 9980 zł.
Przedruk z wyd. drugiego popr.: Londyn: Aneks 1988.
BN-2291+BN-2289+BN-2290, Sup-405 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Część I-III. Drugie pełne wyd. krajowe [drugi rzut].
Warszawa: Wydawnictwo Krąg; Oficyna Wydawnicza Pokolenie, kwiecień 1989.
A5, okł.kart., 354 + [5],358-788 + [5],792-1223 s., off. z oryg., c. 11000 zł.
Napisy na okł. w kolorze czerwonym. Przedruk z wyd. drugiego poprawionego: Londyn: Aneks 1988.
BN-2297+BN-2296+BN-2295, Sup-406, Br-1130 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Część I-III. Drugie pełne wyd. krajowe [trzeci rzut].
Warszawa: Wydawnictwo Krąg; Oficyna Wydawnicza Pokolenie, kwiecień 1989.
A5, okł.kart., 354 + [5],358-788 + [5],792-1223 s., off. z oryg., c. 15000 zł [zaklejono metką z c. 19000 zł].
Przedruk z wyd. drugiego poprawionego: Londyn: Aneks 1988.
BN-2294+BN-2292+BN-2293, Sup-407*[wg BN], Ka-3257[A7], BJ-1783, FC-10050, ST15-1839 – MM
Odmiany okł.:
- Tytuł na białej okł. w kolorze ciemnoniebieskim - MM;
- Tytuł biały na niebieskiej okł. - op
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Tom 1-3.
Poznań: Zysk i S-ka, 2000-2001.
ISBN 83-7150-807-7, 83-7150-808-5, 83-7150-809-3.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Tom 1-3. Wyd. 7.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
ISBN 978-83-01-15759-3, 978-83-01-15760-9, 978-83-01-15761-6.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Herbert Marcuse - Marksizm jako utopia Nowej Lewicy.
Warszawa: Wydawnictwo Grot, 1981.
A5, 3-47 s., powiel.
Tytuł okł.
S-106/3408, Ka-696, BaBN-2.183.589, BJ-1784, FC-10043, ECS-02466, Nukat-717942 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Herbert Marcuse - Marksizm jako utopia Nowej Lewicy.
B.m. [Warszawa]: »OSA«, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 5-47 s., powiel., [c. 40 zł].
Tytuł okł. Przedruk rozdziału XI książki „Główne nurty marksizmu” tom III wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
BN-2304, Sup-409, Ka-2996, BJ-1785, FC-10044, Nukat-2641770 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Husserl i poszukiwanie pewności.
Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1987.
A5, okł.kart., 41,[3] s., off. z masz., c. 100 zł.
Biblioteka Aletheia; tom 2.
Tłumaczenie z angielskiego: P.M. [krypt. – właśc. Piotr Marciszuk] autoryzowany przez autora. Tytuł oryg.: „Husserl and the search for certitude”, New Haven; London: Yale Univ. Press 1975. Projekt okładki i s. tytułowej: CARO.
CJ-952, CD-706, J-1428, BN-2305, Ka-1202=Ka-1203, KS-2252*[wg CD], BJ-1786, FC-10040, Br-1131, ECS-01830, ST15-1840, Nukat-522869 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Husserl i poszukiwanie pewności.
Warszawa: b.w., 1990.
20 cm, 74,[5] s.
Biblioteka Aletheia.
Tłumaczył Piotr Marciszuk.
– uw – MM
 ▬ Kołakowski Leszek: Husserl i poszukiwanie pewności. – dalsze wydania:
- Warszawa: [Fundacja Aletheia] 1991. Biblioteka Aletheia;
- Kraków: Znak 2003. ISBN 83-240-0313-4.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? Katechizm.
B.m.: b.w., b.r. [1979].
A5, 36 s.
Tytuł nagł. Przedruk z Aneks 1979 nr 20 s. 3-6. Zawiera też: Ludwik Dembiński: Prawo i władza. Przedruk z Aneks 1979 nr 20 s. 85-117.
BaBN-2.268.084, FC-36868*[wg BN] – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?; O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba; Marksistowskie korzenie stalinizmu.
Warszawa: In Plus, Społeczny Komitet Nauki, 1986.
A5, okł.kart., 40 s., off. z oryg., c. 100 zł.
Lektury Studenckie; zeszyt 3.
Przedruk fragmentów książki „Czy diabeł może być zbawiony”. Londyn: Aneks 1982. Projekt okł.: 1/2MC.
G-86/136, CJ-953, J-1431, BN-2307[c. 300 zł], Ka-692, KS-2247*[wg MJ], BJ-1787, FC-10063, ST15-1841, Nukat-2170205 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?; Sprawa polska.
B.m. [Poznań]: Obserwator Wielkopolski, NSZZ Solidarność, b.r. [1983].
A4, 10 s., powiel., bezpł.
Aneks 1/83.
Zawiera też: Dlaczego Aneks do „Obserwatora Wielkopolskiego”. Wg K: (marzec) 1983.
K-2613, J-1430, BN-2306*[wg J], BNWC-3593, Sup-807, KS-2220*[wg MJ], Br-1138[w zbiorze czasopism] – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii.
Londyn: Aneks, 1987.
22 cm, 151 s.
Z angielskiego przetłumaczyli: Tadeusz Baszniak i Maciej Panufnik. Przekład autoryzowany. Tytuł oryg.: Religion. If There Is No God… On God, the Devil, Sin, and Other Worries of the So-Called Philosophy of Religion. ISBN 0 906601 39 8.
– uw – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii.
Kraków: Znak, 1988.
ISBN 83-7006-147-8. Sygn. cenzora: D-12/2049.
– uw – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii.
Warszawa: Brama, 1990.
A5, okł.kart., 151 s., off. z oryg.
Na okł. fot. Chrystusa na krzyżu.
ST15-1842 – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii.
Warszawa: Brama, 1990.
A5, okł.kart., 151 s., off. z oryg., [c. 9000 zł].
Na okł. fot. L. Kołakowskiego wspartego na łokciach.
BJ-1788, FC-10064, BaBN-2.103.013, ST15-1843, Nukat-3240832 – uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Katechizm. - patrz w: Karol Saski [pseud.]: Jesteśmy konserwatystami…; Kołakowski Leszek: Katechizm. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z chrześcijaństwem.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza ›NUMER DRUGI‹, b.r. [1983].
A5, okł.kart., [2],2-52 s., off. z masz., c. 85 zł.
Przedruk części drugiej książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982, s. 149-199. Zawiera teksty: Czy diabeł może być zbawiony?; O tak zwanym kryzysie chrześcijaństwa; Odwet sacrum w kulturze świeckiej; Diabeł; Pomyślne proroctwa i pobożne życzenia laika na progu nowego pontyfikatu w wiecznej sprawie praw cesarskich i boskich.
K-2115, G-83/229*, CD-707*, J-1432, BN-2308, Ka-1204, KS-2221*[wg CD*], BJ-1789, FC-10065, Br-1132, ECS-02469, ST15-1844, Nukat-747857 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z kulturą.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza ›NUMER DRUGI‹, b.r. [1983].
A5, okł.kart., 131,[1] s., off. z masz., c. 220 zł.
Przedruk części pierwszej książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982, s. 11-145. Zawiera teksty: Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego; Wieś utracona; Epistemologiczny sens etiologii wiedzy. Glossa do Mannheima; Psychoanalityczna teoria kultury; Fabula mundi i nos Kleopatry; Reprodukcja kulturalna i zapominanie; Mała etyka; Intelektualiści; Kant i zagrożenie cywilizacji; Wychowanie do nienawiści, wychowanie do godności.
K-2116, G-83/230*, CD-708, J-1433, BN-2309, Ka-1205, HN-001540421, KS-2224, {BJ-1790, FC-10070 - błędnie, dane z innej książki: [1],52,[1] s.; c. 85 zł]}, Br-1133, ECS-05541, ST15-1845, Nukat-85315 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza ›NUMER DRUGI‹, b.r. [1983].
A5, okł.kart., 43 s., off. z masz., c. 70 zł.
Przedruk części czwartej książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982, s. 285-327. Zawiera teksty: Tezy o nadziei i beznadziejności; Sprawa polska; O nas samych; Próba zrozumienia. Posłowie do sprawy polskiej na dzień 22 lipca 1981; Posłowie do posłowia.
K-2117, G-84/234, CD-709, J-1435, BN-2312, Ka-697, KS-2223*[wg MJ], BJ-1791, FC-10069, ECS-03839, ST15-1846, Nukat-1561580 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską. Wyd. 2.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza NUMER DRUGI, [ok. 1984].
A5, 43 s., off. z matryc wyd. 1, c. 70 [właśc. 90] zł.
Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982.
K-2118, G-84/196, CD-710*, J-1436, BN-2311*[wg K], KS-2237*[wg MJ] – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, 51,[1] s., off. z oryg., c. 100 zł.
Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982. Część nakładu skonfiskowała SB.
K-2119*, G-83/233*, CJ-2119[uzup.], CD-711*, J-1437, BN-2310, Ka-1206, KS-2222*[wg MJ], [BJ-1792, FC-10068 - stdr. z masz.], Nukat-745270 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt, [19]’83.
A5, okł.kart., [1],4-45 s., off. z oryg., c. 100 zł.
Tytuł okł. Przedruk części czwartej książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982, s. 285-327. Zawiera teksty: Tezy o nadziei i beznadziejności; Sprawa polska; O nas samych; Próba zrozumienia. Posłowie do sprawy polskiej na dzień 22 lipca 1981; Posłowie do posłowia.
Rec.: Sowietyzm a Polska. Solidarność Nauczycielska 1983 nr 17 s. 8-9.
K-2120, G-83/232, CD-712, J-1438, BN-2313, Ka-1207, KS-2225*[wg MJ], BJ-1794[ok. 1986 – błędnie], FC-10066, Br-1134, ECS-03838, ST15-1847, Nukat-2079869 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską. Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
A6, [3],286-325,I-II s., off. z oryg. i masz., c. 80 zł.
[Zeszyty Wola-Solidarność].
Przedruk części czwartej książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982, s. 285-325. Zawiera teksty: Tezy o nadziei i beznadziejności; Sprawa polska; O nas samych; Próba zrozumienia. Posłowie do sprawy polskiej na dzień 22 lipca 1981. Na s. I-II: MER: Od redakcji.
K-2121, G-83/231, CD-713, J-1434, BN-2314*[wg BUW]=BN-2315, WPP{KSR[!]}, Ka-1208, KS-2226, BJ-1793, FC-10067, ECS-02470, ST15-1848, Nukat-774212 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Część] 1.
Kraków: Wydawnictwo Rota, [19]83.
A5, okł., 18,[1] s., powiel., c. 50 zł.
Seria: Byk.
Tytuł okł. Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982. Zawiera: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?; Samozatrucie otwartego społeczeństwa. Na s. redakcyjnej i IV s. okł. podano fantazyjny ISBN.
K-2122, CD-714/1, S-106/2784 ale także S-106/1807[21 s.], J-1439, G-83/235, BK-246/1, BN-2321=BN-2320/1*[wg BUW, PBW Krak], KS-2228*[wg MJ], BJ-1795, FC-4122, Ka, KJ-264*, Br-1135/1, Nukat-1531121 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Część] 2.
Kraków: Wydawnictwo Rota, [19]83.
A5, okł., 20,[1] s., powiel., c. 50 zł.
Seria: Byk.
Tytuł okł. Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982. Zawiera: O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba. Także kolportaż bez okł.
K-2123, G-83/236, CD-714/2, J-1440, BK-246/2, BN-2318*[wg BUW, PBW Krak]=BN-2320/2*[wg BUW, PBW Krak], KS-2229*[wg MJ], BJ-1796, FC-4124, [BaBN-1.844.904, BJ-1809, FC-4135 - bez okł.], Ka, KJ-265*, Nukat-730510 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Część] 3.
Kraków: Wydawnictwo Rota, 1983.
A5, okł., 23 s., powiel., c. 50 zł.
Seria: Byk.
Tytuł okł. Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982. Zawiera: Marksistowskie korzenie socjalizmu. Na s. redakcyjnej i IV s. okł. podano fantazyjny ISBN: 83-104-0004-4. Także kolportaż bez okł.
K-2124, G-83/237, CD-714/3, J-1441, BK-246/3, BN-2319=BN-2320/3*[wg BUW, PBW Krak], Ka, KS-2230*[wg MJ], BJ-1797, FC-4126, [BaBN-1.844.904, BJ-1803, FC-4131 - bez okł.], KJ-266*, Br-1135/3{25,[1] s. - chyba błędnie}, ECS-04903, ST15-1849, Nukat-3339733 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Część] 4.
Kraków: Wydawnictwo Rota, [19]83.
A5, okł., 25,[1] s., powiel., c. 60 zł.
Seria: Byk.
Tytuł okł. Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982. Zawiera: Wolność i wolności; Dylemat zachodniego socjalizmu. Na s. redakcyjnej i IV s. okł. podano fantazyjny ISBN. Także kolportaż bez okł.
K-2125, G-83/238, CD-714/4, J-1442, BK-246/4, BN-2316=BN-2320/4*[wg BUW, PBW Krak], Ka, KS-2231*[wg MJ], BJ-1798, FC-4127, [BaBN-1.995.098, BJ-1836, FC-4162 - bez okł.], KJ-267*, Nukat-1531133 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Część] 5.
Kraków: Wydawnictwo Rota, 1983.
A5, okł., 29,[1] s., powiel., c. 60 zł.
Seria: Byk.
Tytuł okł. Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982. Zawiera: Euro- i azjatokomunizm: jedno czy dwoje? Ludobójstwo i ideologia. Na s. redakcyjnej i IV s. okł. podano fantazyjny ISBN.
K-2126*, G-83/239*, CJ-2126[uzup.], CD-714/5*, J-1443, BK-246/5, BN-2317=BN-2320/5*[wg BUW, PBW Krak], Ka, KS-2232*[wg MJ], BJ-1799, FC-4129, KJ-268*, Nukat-1563586[BUŁ] – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza ›NUMER DRUGI‹, b.r. [1983].
A5, okł.kart., 88 s., off. z masz., c. 140 zł {na s. [2]}.
Przedruk części trzeciej książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982, s. 203-282. Zawiera teksty: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? Katechizm; Samozatrucie otwartego społeczeństwa; O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba; Wolność i wolności; Dylemat zachodniego socjalizmu; Marksistowskie korzenie stalinizmu; Przyczynek do pojęcia demokracji socjalnej: prawa człowieka przeciwko demokracji; Euro- czy azjatokomunizm: jedno czy dwoje?; Ludobójstwo i ideologia.
K-2127, G-83/240, CD-715*[wg K], BN-2322, Ka-698, KS-2227*[wg MJ], BJ-1800[błędnie c. 70 zł], FC-10075, Br-1136, ECS-03841, ST15-1850, Nukat-731176 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Komentarz filozoficzny.
B.m.: b.w, b.r. [ok. 1977].
A4, 25 k., powiel. spiryt.
Tytuł nagł. BJ podaje nazwisko autora w nawiasach kwadratowych [?].
BJ-1801, FC-10074 – op
 ▬ Kołakowski Leszek: Komunizm jako formacja kulturalna. [przedruk z: Kontakt nr 43, listopad 1985] - patrz w: Jakub Karpiński: Filozofia i socjologia w Polsce wobec marksizmu; Leszek Kołakowski: Komunizm jako formacja kulturalna; Agnes Heller: Moralne posłannictwo filozofa. Warszawa: In Plus 1987. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1986.
A5, okł.kart., [2],14 s., 4 ilustr., off. z masz., [c. 250-280 zł].
Ilustracje: KRAB.
G-86/135, CJ-954, CD-716, J-1445, BK-247, BN-2323, Ka-1209, Hoo99/181, KS-2248, BJ-1802, FC-4130, KJ-269, Br-1137, ECS-04980, ST15-1851, Nukat-1227839 – MM
 ▬ Kołakowski Leszek: Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca. – dalsze wydania:
- Warszawa: Muchomor © 2005. ISBN 83-89774-17-8;
- Warszawa: Muchomor © 2015. ISBN 978-83-89774-86-6.
– uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Marksistowskie korzenie stalinizmu. - patrz: [tegoż]: Kłopoty z socjalizmem. [Cz.] 3. Kraków: Wydawnictwo Rota 1983 [bez okł.]. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Marksizm jest w Polsce rzeczą martwą. (Wywiad dla czasopisma: „Der Spiegel” z 8 IX 1980).
Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW, 1980.
A4, 9 s., powiel.
Poznańskie Broszury Społeczne; Zeszyt 4.
Tytuł okł.
BN-2324*[wg UAM], Ka-1210, KS-2202, BJ-1804, FC-10076, Nukat-4022613[bez wyd.] – op
 ▬ Kołakowski Leszek: Marksizm jest w Polsce rzeczą martwą.
– w: Po Prostu Bis Kraków 1981 nr 4 s. 1-8. Wywiad udzielony tygodnikowi Der Spiegel, 8.IX.1980. Tłum. Z.G. [krypt.];
– w: Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów. UMCS NZS. Lublin 1981 nr 8 s. 26-31.
– uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
– w: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32. Tłumaczenie, przejrzane przez autora, tekstu: My Correct Views On Everything. A Rejoinder to Edward Thompson’s „Open Letter to Leszek Kolakowski”. The Socialist Register 1974.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A6, 32 s., off. z oryg.
Biblioteczka młodego NZS-iaka.
Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32. Wyraźnie widoczne krawędzie poszczególnych folii na kliszy.
BJ-1806, FC-10071, ST15-1852 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
B.m.: b.w., b.r. [przed 1986].
A6, 32 s., off. z oryg.
[Przedruk z:] Biblioteczka młodego NZS-iaka.
Tytuł okł. i nagł. Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32. Bez zaznaczonych krawędzi poszczególnych folii na kliszy.
J-1447*[wg Pil-1129], BN-2327*[wg J]=BN-2326[1984], Ka-702=Ka-3788, KS-2243*[wg MJ*]=KS-2208*[wg KB], BJ-1805, FC-10073, Br-1140, ECS-03748, ST15-1853, Nukat-857898 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
B.m.: Społeczny Instytut Wydawniczy Młynek, b.r. [1981].
A5, okł., 32 s., powiel., okł. ksero.
Tytuł okł. Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32.
BN-2328, Ka-3259, KS-2203*[wg MJ], ECS-02468, ST15-1854, Nukat-751697 i 4181127[błędnie: 15 cm] – MM
Odmiany:
- Na okł. rzędy kółek [uszkodzenie płyty selenowej] na IV s. okł.; na s. 9 pierwszy wiersz kończy się: „tortury,po-”. – MM;
- Ksero okł. z tej samej płyty selenowej lecz do góry nogami - rzędy kółek [uszkodzenie płyty selenowej] na I s. okł., inne matryce białkowe s. 9/24 i 10/23 - na s. 9 pierwszy wiersz kończy się: „tortury, ponie-”. – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko. Odpowiedź na zamieszczony w roczniku »The Socialist Register« (1973) »List otwarty do Leszka Kołakowskiego« pióra Edwarda Thompsona, opublikowana w następnym (1974) numerze tego pisma.
B.m.: Społeczny Instytut Wydawniczy Młynek, b.r. [ok. 1981].
A5, [2],32 s.
Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32.
BaBN-1.849.628, FC-36869*[wg BN] – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1982].
A6, 32 s., off. z oryg.
Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32. Na okł.: Aneks. Kwartalnik polityczny.
J-1446*[wg Pil-1128], KS-2257*[wg MJ*], BJ-1807, FC-10072 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
Kraków: Promieniści, 1984.
A6, 31,[2] s., stdr. z oryg., c. 40 zł.
Biblioteka Promienistych.
Tytuł okł. i nagł. Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32.
K-2128, G-84/197, BK-248, J-1448, BN-2325, Ka-3699, HN-000543410, KS-2238*[wg MJ], BJ-1808, FC-4133, KJ-270, Br-1139, ECS-05167, ST15-1855, Nukat-1247031 – MM
 ▬ Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
- w: [tegoż]: Wybór. [Szczecin]: SAW Studencka Agencja Wydawnicza „Sorbona” im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego 1981, s. 6-24;
- w: [tegoż]: Moje słuszne poglądy na wszystko [zbiór]. Kraków: Znak 1999, s. 387-[418]. ISBN 83-7006-938-X – MM;
- j.w. - Wyd. 1, dodr. Kraków: Znak 2000. ISBN 83-7006-938-X;
- j.w. - Wyd. 2. Kraków: Znak 2011. ISBN 978-83-240-1767-6.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Nie wierzę w zwycięstwo totalitaryzmu…
Poznań: Wydawnictwo Głosy, 1983.
A6, okł.kart., 30 s., off. z masz., c. 30 zł.
Wywiad przeprowadzony przez Wojciecha Karpińskiego. Chicago, czerwiec 1982. Przedruk z: Zeszyty Literackie 1983 nr 2 s. 52-74.
K-2129, G-83/241*, J-1449[*], BN-2358, KS-2233*[wg MJ], Br-1141, ECS-05150, ST15-1856, Nukat-737777 – MM
 ▬ Patrz to samo pod tytułem: Wywiad z Leszkiem Kołakowskim. – uw
 ▬ Kołakowski Leszek: O duchu rewolucyjnym.
Historia tekstu patrz w: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Londyn: Aneks s. 330.
– w: Aneks 1974 nr 4 s. 3-15.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: O duchu rewolucyjnym.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
A4, 6 s., masz. przeb.
Przedruk z: Aneks 1974 nr 4 s. 3-15.
KS-2204*[wg KB] – MM
 ▬ Kołakowski Leszek: O duchu rewolucyjnym.
– w: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Londyn: Aneks s. 217-224;
– w: Kłopoty z socjalizmem. [Cz.] 2. Kraków: Wydawnictwo Rota 1983;
– w: Kłopoty z socjalizmem. Oficyna Wydawnicza ›NUMER DRUGI‹ [1983] s. 18-25.
– uw
 ▬ Kołakowski Leszek: O nas samych.
– w: Kultura 1975 nr 6 s. 26-36.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: O nas samych.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1979-1980].
A4, 10 s., masz. przeb.
Przedruk z: Kultura 1975 nr 6 s. 26-36.
Sup-410{[1977]}, KS-2201*[wg KB*], ST15-1857, Nukat-4200760[UMK] – op
 ▬ Kołakowski Leszek: O nas samych. – patrz w: Tadeusz Konwicki: Mała apokalipsa oraz szkice: Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Janusza Korwin-Mikke. Warszawa: Antyk 1985. – uw
 ▬ Kołakowski Leszek: O wypowiadaniu niewypowiadalnego: Język i sacrum.
– w: Aneks Londyn 1983 nr 29-30 s. 148-179.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: O wypowiadaniu niewypowiadalnego: Język i sacrum.
Kraków: Promieniści, 1983.
A6, okł., 32 s., stdr. z oryg., c. 40 zł.
Biblioteka Promienistych.
Jest to autoryzowany przekład rozdz. V książki pt. „Religion”. Fontana Paperbacks 1982. Przedruk z: Aneks 1983 nr 29/30 s. 148-179.
Rec.: XXX: Zamiast recenzji. Promieniści. 1983 nr 22 s. 14-16.
BK-249, BaBN-1.997.315, BJ-1810, FC-4137, Ka-4853, KS-2234, ECS-05168, Nukat-3692435[ECS], [K-2130, CD-717 – błędnie: O wypowiadaniu niewypowiedzialnego], {G-83/242, J-1450, BN-2329*[ wg K zmien.], KJ-271*, Br-1142 – błędnie: O wypowiadaniu niewypowiedzianego} – op
 ▬ Kołakowski Leszek: O wypowiadaniu niewypowiadalnego: Język i sacrum.
– w: Powrót sacrum. Poznań: Głosy 1985, s. 49-80
– w: Funkcje języka i wypowiedzi. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1991. Język a Kultura; t. 4. ISBN 83-7044-034-7, s. 53-63 [tekst obcięty na początku i na końcu].
– uw
 ▬ Kołakowski Leszek: O wypowiadaniu niewypowiadalnego: Język i sacrum. – tekst ten był wydawany w innych tłumaczeniach pod tytułami:
- Wyrazić Niewysłowione: język i Świętość. Potrzeba tabu – w: Religia. Jeśli Bóg nie istnieje… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej Filozofii Religi[i]. Pokolenie ’86;
- Mówić o tym co niewypowiadalne: język i świętość. Potrzeba tabu. – w: Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii. - tłum. Tadeusz Baszniak i Maciej Panufnik.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Obecność mitu.
Paryż: Instytut Literacki, 1972.
22 cm, 131,[4] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 224.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Obecność mitu.
Kraków: Wydawnictwo ABC, 1981.
A6, okł.kart., [4],7-131,[2] s., off. z oryg., [c. 80 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1972. Projekt graficzny okł.: B. Kurdziel.
CD-718, BK-250, BN-2330, Sup-411, Ka-3946, Hoo99/181, KS-2209, BJ-1811, FC-4138, Br-1143, ECS-04885, ST15-1858, Nukat-544922 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Obecność mitu.
Warszawa: Wydawnictwo „S”, b.r. [1983].
A6, okł.kart., [2],7-131,[1] s., off. z oryg., [c. 220 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1972.
K-2131, G-83/243, CD-719, J-1451, BN-2332, Sup-412, Ka-703, HN-000509500, KS-2235*[wg CD], BJ-1812, FC-10078, Br-1144, ECS-02467, ST15-1859, Nukat-1745534 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Obecność mitu.
Warszawa: In Plus, Społeczny Komitet Nauki, 1986.
A6, okł.kart., [4],7-133,[3] s., off. z oryg., c. 225 zł.
Opracowanie graficzne: Zespół MZW. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1972.
G-86/137, CJ-955, CD-720, J-1452, BN-2331, Sup-413, Ka-2997, HN-000591685, KS-2249*[wg CD], BJ-1813, FC-10077, Br-1145, ECS-00480, ST15-1860, Nukat-1367802 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Obecność mitu. [Wyd. 1 krajowe].
Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994.
ISBN 83-7023-336-8.
– uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Obecność mitu. – dalsze wydania:
- Warszawa: Prószyński i S-ka 2003. ISBN 83-7255-165-0;
- Warszawa: Prószyński i S-ka [2005]. ISBN 83-7337-988-6;
- Warszawa: Prószyński i S-ka [ok. 2009]. ISBN 978-83-7648-209-5.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Odpowiedzialność i historia (Spisek pięknoduchów).

[przedruk z: Nowa Kultura Warszawa 1957 nr 35 - lub z któregoś wydania esejów].
– op
 ▬ Kołakowski Leszek: Pałka i teoria.
– w: Kultura 1984 nr 3(438) s. 3-13.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Pałka i teoria.
Kraków: Promieniści, 1984.
A6, 12,[4] s., stdr. z oryg. i masz., gratis.
Biblioteka Promienistych.
Przedruk z: Kultura 1984 nr 3 s. 3-13. Dodano: S. Mrożek: Do inteligenta postępowego.
K-2132, G-84/198*, J-1453, BK-251, BN-2333, Sup-414, Hoo99/181, HN-000441538, KS-2239, Ka-3912, BJ-1814, FC-4140, KJ-272*, Br-1146, ECS-02460, ST15-1861, Nukat-1246610 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968. Pierwsze wyd. polskie. Tom I-III.
Londyn: Puls, maj 1989.
22 cm, [7],VIII-XII,[3],2-208,[1] + [7],6-180,[5] + [7],8-244 s.
ISBN 0-907587-46-1(vol. I-III); 0-907587-43-7(vol. I); 0-907587-44-5(vol. II); 0-907587-45-3(vol. III).
Rec.: Jan Zieliński: Resztę trzeba zrobić. Gazeta Wyborcza nr 29W, 16-18.06.1989 r., oraz 29K, 17-19.06.1989 r., s. 8 oraz uzup. na s. 8 nr nast.
– uw – MM [ślad zamoczenia w dole t. I i III]
 opis książki Kołakowski Leszek: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968. Wyd. I krajowe. Tom 1-3.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1989.
A5, okł.kart., [5],VI-X,208,[1] + [5],6-180,[2] + [7],8-244,[2] s., off. z oryg., c. t. 1-3 12000 zł.
Biblioteka Aletheia.
Przedmowa, wybór, opracowanie: Zbigniew Mentzel. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1989. Noty bibliograficzne: s. 207-208(t.1); 181(t.2); 211-213(t.3). W t. 3 na s. 223-236: Bibliografia prac L. Kołakowskiego (do roku 1970) [168 poz.].
CD-721, BN-2334, Ka-3260, Hoo99/181, KS-2255, BJ-1815, FC-10081, ECS-00481+00482+00483, ST15-1862, Nukat-717911+717921+717933 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968. 2 wyd. pol. (popr. i poszerz.). Tom 1-3.
London: Puls, 2002.
ISBN 1-85917-086-2[t. 1-3]; 1-85917-087-0[t. 1], 1-85917-088-9[t. 2]; 1-85917-094-3[t. 3].
– uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Posłowie. - patrz w: Andriej Sacharow: Mój kraj i świat. Alternatywy [1984]. – uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Próba zrozumienia - Posłowie do sprawy polskiej na dzień 22 lipca 1981. – patrz w: Tadeusz Konwicki: Mała apokalipsa oraz szkice: Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Janusza Korwin-Mikke. Warszawa: Antyk 1985. – uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Przemiany marksizmu lat ostatnich [tytuł okł.]. - patrz: [tegoż]: Rzut oka na przemiany marksizmu lat ostatnich. „Wola”; druk mkk, 1983. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Przemówienie wygłoszone 17 X 1977 we Frankfurcie z okazji przyznania autorowi nagrody pokojowej niemieckiego księgarstwa.
B.m.: b.w, b.r. [po 1977].
A4, 5 s., powiel.
Tytuł nagł. Przedruk z: Kultura 1977 nr 12 s. 3-12.
BJ-1817, FC-10080 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Religion. If There Is No God… On God, the Devil, Sin, and Other Worries of the So-Called Philosophy of Religion.
Były trzy wyd.: Glasgow: Fontana 1982. ISBN 0-00-635967-1; New York: Oxford Univ. Press 1982. ISBN 0-19-520372-0(HB); New York: Oxford Univ. Press 1983, © 1982. ISBN 0-19-520429-8(pbk).
Dyskusja [ze stycznia 1983 r.]: Almanach Humanistyczny 1986 nr 5 s. 5-28.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Religia. Cz.[ęść] I-II.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1985.
A5, okł., 20 + 26 s., off. z masz., c. 60 + 70 zł.
Tytuł okł. Cz. I zawiera tekst: Bóg filozofów. Cz. II tekst: Bóg mistyków. Eros w religii. W nagłówku podano tytuł błędnie: Bóg mistrzów, eros w religii. Tłumaczenie z wyd.: Religion. Fontana Paperbacks 1982.
K-2134, G-85/155, CD-722*[wg K], J-1455, BN-2339, Ka-1212, HN-001298540, KS-2244*[wg CD*], BJ-1818+1819, FC-10061+10062, Br-1148, ECS-04368[cz. I], ST15-1864, Nukat-568121+1152507 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Religia. Jeśli Bóg nie istnieje… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej Filozofii Religi[i].
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, [19]’86.
A5, okł.kart., 119 s., off. z masz., c. 400 zł.
Tłumaczenie z wyd.: Religion. Fontana Paperbacks 1982.
K-3605, G-86/138, CJ-956, CD-723*[wg CJ], J-1456, BN-2338, Ka-703=Ka-3261, HN-000581158, Hoo99/181, KS-2250*[wg MJ], BJ-1820, FC-10058, Br-1149, ECS-05138, ST15-1865, Nukat-202699 – MM

 ▬ Kołakowski Leszek: Religia. Jeśli Bóg nie istnieje… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej Filozofii Religii. Kraków: [Wydawnictwo] -X-, 1987. A5, okł.kart., 122 s., off. z masz. Tłumaczenie z wyd.: Religion. Fontana Paperbacks 1982.
CJ-957, CD-724*[wg CJ], J-1457, BN-2336, KS-2253*[wg MJ], Ka-1211, ECS-03836, Nukat-82014 – brak możliwości określenia typu wydania. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Religia. Jeśli Bóg nie istnieje… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej Filozofii Religii.
Kraków: [Wydawnictwo] -X-, 1987.
A5, okł.kart., 122 s., off. z masz., [c. 350-600 zł].
Okł. bez nadruku. Blok książki klejony z pojedynczych kartek i spięty zszywką w poprzek przy grzbiecie pod okł.
BK-252[pierwszy rzut], BJ-1822, FC-4141, KJ-273 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Religia. Jeśli Bóg nie istnieje… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej Filozofii Religii.
Kraków: [Wydawnictwo] -X-, 1987.
A5, okł.kart., 122 s., off. z masz., [c. 550].
Okł. jak s. tytułowa i z tekstem skośnie w rogu: W 60-lecie urodzin Autora. Blok książki klejony z pojedynczych kartek.
KN’87-6, BK-252, BJ-1823, FC-4142, Br-1150, KJ-273* – MM

 opis książki Kołakowski Leszek: Religia. Jeśli Bóg nie istnieje… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej Filozofii Religii.
B.m. [Warszawa lub Gdańsk]: Wydawnictwo „Od nowa”, b.r. [1988].
A5, okł.kart., 119 s., off. z masz., [c. 500-800 zł].
Tytuł okł.: Religia. Nazwa wydawcy jedynie w dole s. redakcyjnej. Przedruk z wyd.: Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie [19]’86 [ten sam maszynopis]. Na okł. błąd w nazwie autora: Kołakowsi.
J-1458, BN-2337, KS-2254*[wg MJ], BJ-1821, FC-10059, Ka-5002, ST15-1866, ECS-05538, Nukat-1504220 – MM [egz. ze śladami dawnego zamoczenia]
 ▬ Kołakowski Leszek: Religia.
- następne wydania tego tekstu ukazały się w innym autoryzowanym tłumaczeniu pod tyt.: Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii.
– uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
– w: Aneks 1979 nr 22 s. 3-15.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba; Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą.
Poznań: Oficyna Wydawnicza NZS PP, 1981.
11 s.
BN-2344a*[wg ARP], BaBN*b1280577, KS-2213*[wg KB*] – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
Tarnów: Tarnowska Oficyna Wydawnicza, 1981.
A5, 14 s., powiel.
BJ-1825, FC-4144, BaBN-2.268.082 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza „Wyzwolenie”, 1981.
A6, 15 s., off. z oryg., [c. 15 zł].
Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 3-15.
BN-2343*[wg WiMBP Wroc], BaBN-1.884.448, KS-2212*[wg KB*], BJ-1826, FC-10060, Br-1152, ECS-04087, ST15-1867, Nukat-2474896 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
B.m.: NZS, b.r. [1981].
A6, 22 s., off. z oryg., [c. 30 zł].
Zawiera również: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 3-15 i nr 20 s. 3-6.
BŁ-71, BN-2344b[m.w. Warszawa], Hoo99/181, KS-2210*[wg KB], Ka-3911, {BJ-1827 - m.w. [Kraków]}, [FC-4145 – m.w. Kraków], Br-1151, ECS-03747, ST15-1868, Nukat-2085660 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
B.m. [Kraków]: Wydanie strajkowe. Strajk UJ, b.r. [luty 1981].
A4, 6,[2] s., powiel.
„Strajk UJ” odbito stemplem obok tytułu. Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 3-15. Na s. 8: Czesław Miłosz: Zaklęcie.
BK-253, BN-2344*[wg BK], BaBN-1.397.917, KS-2211*[wg KB*], BJ-1824, FC-4143, {ST15-1869, Nukat-4213067[UMK] - brak inf. o stemplu} – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
B.m.: b.w., b.r. [przed 1986].
A6, 22,[1] s., off. z oryg., [c. 30 zł].
Przedruk z wyd.: NZS.
J-1459*[wg Pil-1141], BN-2341*[wg J*], BaBN*b1276530, KS-2245*[wg MJ*] – op
 ▬ Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
– w: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Londyn: Aneks s. 225-232;
– w: Kłopoty z socjalizmem. [Cz.] 2. Kraków: Wydawnictwo Rota 1983;
– w: Kłopoty z socjalizmem. Oficyna Wydawnicza ›NUMER DRUGI‹ [1983] s. 26-34.
- w: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?; O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba; Marksistowskie korzenie stalinizmu. Warszawa: In Plus, Społeczny Komitet Nauki, 1986. Lektury Studenckie; zeszyt 3.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Rozkład marksizmu.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1987.
A5, okł.kart., [8],9-267 s., off. z oryg., c. 1100 zł.
Uzgodniony z autorem wybór z III t. „Głównych nurtów marksizmu”, zawiera rozdziały I-IV, XII oraz Epilog. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
CJ-958, KN’87-4a, J-1460, BN-2345, Sup-416, Ka-1214, BJ-1828, FC-10057, Br-1153, ECS-00484, ST15-1870, Nukat-717895 – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Rzut oka na przemiany marksizmu lat ostatnich.
B.m.: Oficyna Studenta Osa, b.r. [1981].
A4, [2],45,[1] s., powiel.
Wybór z „Głównych nurtów marksizmu”. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
BN-2346, Sup-417*[wg A1], Ka-3262, BJ-1829, FC-10084, ECS-04715, Nukat-2007942 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Rzut oka na przemiany marksizmu lat ostatnich.
B.m. [Warszawa]: „Wola”; druk mkk, 1983.
A6, okł., 80,[1] s., off. z oryg., c. 100 zł.
Wola; Zeszyt 4.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Przemiany marksizmu lat ostatnich. Przedruk rozdz. XIII oraz epilogu z tomu III książki: Główne nurty marksizmu. Paryż: Instytut Literacki 1978, s. 450-528.
K-2133, G-83/244, J-1454, BN-2335, Sup-415, Ka-704, BJ-1816, FC-10079, Br-1147, ST15-1863, {ECS-03973, Nukat-969990 – r.w. [1983]} – MM [brak druku na s. 12 i 69]
 ▬ Kołakowski Leszek: Schizma jeszcze nie nastąpiła. - patrz w: Eurokomunizm. Nowa [1977-8]. – uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Sprawa polska.
– w: [tegoż]: Wybór. [Szczecin]: SAW Studencka Agencja Wydawnicza „Sorbona” im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego 1981, s. 25-[32];
– w: Tadeusz Konwicki: Mała apokalipsa oraz szkice: Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Janusza Korwin-Mikke. Warszawa: Antyk 1985.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Sprawa Polska; Tezy o nadziei i beznadziejności; O nas samych.
Kraków: Biblioteka Wiedzy Obywatelskiej, 1977.
A4, [2],36 k., masz.
Słowo wstępne: Wojciech Oracz. Dopięto 1 k. [powiel. spiryt.] zawierającą fragment oświadczenia SKS z maja 1977 r.
BJ-1830, FC-4161 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: [Śmierć bogów] [inc.:] Kiedy stajemy się komunistami…
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1976].
A4, 12 k., powiel. spiryt.
Tytuł za: „Pochwała niekonsekwencji” t. 2 s. 103-110. BJ podaje nazwisko autora w nawiasach kwadratowych [?].
BJ-1831, FC-10085 – op
 ▬ Kołakowski Leszek: Świadomość narodowa i rozkład komunizmu. - patrz w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Kraków: Ość [19]’81. – uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Tezy o beznadziejności i nadziei [w takiej postaci w spisie w II wyd. nr 10]. 1978. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 11. – uw [czasopismo]
 ▬ Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
- w: Kultura 1971 nr 6 s. 3-21.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
Nadbitka z: Kultura 1971 nr 6 s. 2-21.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności; Antytezy o nadziei: odpowiedź L. Kolakowskiemu.
Paris: Societe Internationale d’Editions (Departement Europe Orientale), [ok. 1971].
20 cm, [1],74,[1] s.
Nukat-2677550[Oss] – uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
- A4, [8] k., masz. ST15-1871, Nukat-4223551[UMK];
- A4, 13 k., masz. przebit. ST15-1872, Nukat-4203634[UMK].
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
B.m. [Lublin]: NZS UMCS, lipiec 1981.
A5, [1],XI s., off. z masz., [c. 20 zł].
Aneks do: Biuletyn NZS UMCS lipiec 1981, Rok II, nr 12.
Przedruk z: Kultura 1971 nr 6 s. 3-21.
Sup-419, KS-2214*[wg KB*], BJ-1832, FC-10086, Ka-4729, BNWC-658, ST15-1873, Nukat-3084139, Nukat-4157452 – op
 opis książki Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
Poznań: SIW [Studencka Inicjatywa Wydawnicza], 1981.
A5, [2],23,[3] s.
Przedruk z: Kultura 1971 nr 6 s. 3-21.
BN-2349, Sup-420*[wg BN], KS-2215, FC-36871*[wg BN] – op
 ▬ Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
- w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 32/40, 2 VI 1981, [cały numer]. A5, 12 s., off. z masz.
Sup-418, Ka-4303, ST15-1874, Nukat-4164106 – uw – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
Warszawa: BIN (NZS MEiL PW), 1981.
A5, okł., [2],5-34 s., stdr. z matryc białk.
[Pozycja] 5. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego NZS.
Przedruk z: Kultura 1971 nr 6 s. 3-21.
Rec.: Jan Iński. Errata Białystok 1983 nr 1 s. 2-4; Marcin Podolski: O nadziei i beznadziejności po dwunastu latach. Veto Poznań [1983] nr 10/11 s. 167-175.
BN-2350, Sup-421, Ka-1215, KS-2216*[wg KB*], BJ-1833, FC-10087, ECS-03837, ST15-1875, Nukat-2080961 – MM
Odmiany matryc:
- 4 w. od góry na s. 7 kończy się: „…rządzącej” - MM;
- zmieniona matryca s. 7 i 30 - 4 w. od góry na s. 7 kończy się: „…rządzącej o-” - MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
Poznań: CND, 1984.
c. 75 zł.
J-1461*[wg Pil-1142], BN-2348*[wg J*], Sup-422*[wg Pil], WPP[CDN], KS-2240*[wg MJ*] – op
 ▬ Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności. – patrz w: Tadeusz Konwicki: Mała apokalipsa oraz szkice: Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Janusza Korwin-Mikke. Warszawa: Antyk 1985. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: „Trocki”.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Studenta „Osa”, b.r. [1981].
A4, 25 s., powiel.
Przedruk z książki „Główne nurty marksizmu” tom III rozdz. V z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
[BN-2351, BaBN-1.994.029, ST15-1876 – Oficyna Studencka…], Sup-423, Ka-706, BJ-1834, FC-10088, Br-1154, ECS-03687, Nukat-561324 – MM
 ▬ Kołakowski Leszek: Trzy bajki o identyczności.
- w: Zapis 1978 nr 8 s. 94-98; w wyd. londyńskim s. 135-139.
– uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Trzy bajki o identyczności.
B.m. [Wrocław]: Wolni i Solidarni, 1986.
A6 poz., okł., 3-10 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
Przedruk z: Zapis 1978 nr 8 s. 94-98; w wyd. londyńskim s. 135-139.
K-3606, G-86/139, CJ-959, CD-725, J-1462, BN-2352[m.w. Warszawa], S-108/1806, Ka-2998, Hoo99/181, KS-2251*[wg CD], BJ-1835, FC-10089, Br-1155, ST15-1877, [Dun-75, ECS-05536, Nukat-3659249 - m.w. Gdańsk] – op
 ▬ Kołakowski Leszek: Trzy bajki o identyczności.
- w: Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem. Londyn: Aneks 1987, s. 85-105;
- w: Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem. Brama b.r., s. 85-105;
- w: Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem. Warszawa: Iskry 1990, s. 85-105.
– uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Winni (Solidarność) i niewinni (PZPR) [przedruk z: Aneks 1985 nr 37 s. 12-25]. - patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, „Solidarność”, władza. Profil [1986]. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Wolność i wolności.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1976].
A4, 9 k., powiel. spiryt.
BJ podaje nazwisko autora w nawiasach kwadratowych [?].
BJ-1840, FC-10083 – op
 ▬ Kołakowski Leszek: Wolność i wolności. - patrz: [tegoż]: Kłopoty z socjalizmem. [Cz.] 4. Kraków: Wydawnictwo Rota 1983 [bez okładki]. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Wybór.
B.m. [Szczecin]: SAW Studencka Agencja Wydawnicza „Sorbona” im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, maj 1981.
A5, okł., 31,[1] s, off. z masz.
Zawiera: Moje życie ze szczególnym uwzględnieniem szalonego wręcz powodzenia u kobiet; Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?; Moje słuszne poglądy na wszystko; Sprawa polska [przedruk z: Kultura 1973 nr 4].
BN-2354, Sup-424, Ka-3947, KS-2217, BJ-1837, FC-10082, Br-1156, ECS-05300, ST15-1878, Nukat-1547010 – MM
 ▬ Kołakowski Leszek: Wyłom w murze – lekcja oporu Polski. – patrz w: Solidarność z wolnością. – uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Wywiad z Leszkiem Kołakowskim [fragmenty].
- w: Zeszyty Literackie 1983 nr 2 s. 52-74.
– uw – MM
 opis książki Kołakowski Leszek: Wywiad z Leszkiem Kołakowskim [fragmenty].
B.m [Warszawa]: Tygodnik Wojenny, b.r. [1983-4].
A6, okł., 24,[1] s., stdr. z oryg., c. 40 zł.
Biblioteka Tygodnik Wojennego.
Wywiad przeprowadził Wojciech Karpiński. Opracowanie: B.T. Przedruk z: Zeszyty Literackie 1983 nr 2 s. 52-74.
K-2136, G-83/590, J-1464, BN-2359, Ka-691, KS-2236*[wg MJ], BJ-1838, FC-10090, ECS-03362, ST15-1879, Nukat-1174886 – MM
 ▬ Zobacz to samo pod tytułem: Nie wierzę w zwycięstwo totalitaryzmu… oraz: Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Wojciech Karpiński. – uw
 ▬ Kołakowski Leszek: Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Wojciech Karpiński.
- w: Kurs 1985 nr 17 s. 2-17.
– uw – MM
 ▬ Kołakowski Leszek [rozm.] - patrz: Michael Charlton: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989; George Urban: Stalin i stalinizm. Rozmowy Georg’a Urbana. Myśl [1987-8]. – uw
 ▬ Kołakowski Leszek [wywiad] - patrz w: Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”. Kraków: Liberté 1985. – uw
 ▬ Kołakowski Leszek – patrz w: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. – uw
 opis książki Kołakowski Leszek: Winni (Solidarność) i niewinni (PZPR). (W odpowiedzi Andrzejowi Walickiemu); Adam Michnik: My, ludzie „Solidarności”.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Punkt, 1985.
A6, okł.kart., 30,[1] s., stdr. z oryg., c. 80 zł.
Przedruk z: Aneks 1985 nr 37 s. 12-25, 39-53.
K-2135{m.w. [Kraków]}, G-85/156, J-1463, Ka-1216, KS-2246=KS-2951, ST15-1880, [BN-2353, BJ-1839, FC-10091, ECS-01855, Nukat-1933566 - błędnie: przedruk z nr 35] – MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.