Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kołakowski

Data ostatniej korekty tekstu: 26.11.2018 r.
 
 
 • Kołakowski Leszek: Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem.
  Londyn: Aneks, 1987.
  22 cm, [2],256 s.
  ISBN 0-906601-40-1.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem.
  B.m. [Warszawa]: Brama, b.r. [198?].
  A5, okł.kart., [2],256 s., off. z oryg.
  Rysunki Andrzej Dudziński. Zawiera: 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych {pierwodruk: Warszawa: Czytelnik 1966}; Trzy bajki o identyczności {pierwodruk: Zapis 1978 nr 8 s. 94-98; w wyd. londyńskim s. 135-139}; Klucz niebieski albo Opowieści budujące z historii świętej zebrane ku pouczeniu i przestrodze {pierwodruk: Warszawa: PIW 1964}; Rozmowy z diabłem {pierwodruk: Warszawa: PIW 1965}. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1987.
  BN-2283*[wg MBPŁ], KS-2256*[wg KB] - op
 • Kołakowski Leszek: Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem.
  Warszawa: Iskry, 1990.
  ISBN 83-207-1297-1. Sygn. cenzora: A-75.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Cztery procent spisanej historii Polski. - patrz w: [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987]. - uw
 • Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.
  Londyn: Aneks 1982.
  ISBN 0-906601-02-9.
  Zawiera: I: Kłopoty z kulturą: Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego; Wieś utracona; Epistemologiczny sens etiologii wiedzy. Glossa do Mannheima; Psychoanalityczna teoria kultury; Fabula mundi i nos Kleopatry; Reprodukcja kulturalna i zapominanie; Mała etyka; Intelektualiści; Kant i zagrożenie cywilizacji; Wychowanie do nienawiści, wychowanie do godności. - II: Kłopoty z chrześcijaństwem: Czy diabeł może być zbawiony?; O tak zwanym kryzysie chrześcijaństwa; Odwet sacrum w kulturze świeckiej; Diabeł; Pomyślne proroctwa i pobożne życzenia laika na progu nowego pontyfikatu w wiecznej sprawie praw cesarskich i boskich. - III: Kłopoty z socjalizmem: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? Katechizm; Samozatrucie otwartego społeczeństwa; O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba; Wolność i wolność; Dylemat zachodniego socjalizmu; Marksistowskie korzenie stalinizmu; Przyczynek do pojęcia demokracji socjalnej: prawa człowieka przeciwko demokracji; Euro- czy azjatokomunizm: jedno czy dwoje?; Ludobójstwo i ideologia. - IV: Kłopoty z Polską: Tezy o nadziei i beznadziejności; Sprawa polska; O nas samych; Próba zrozumienia. Posłowie do sprawy polskiej na dzień 22 lipca 1981; Posłowie do posłowia. - Noty bibliograficzne. - Ważniejsze publikacje książkowe Leszka Kołakowskiego. - O autorze.
  Rec.: Zbawienia nie będzie. Nowy Zapis Warszawa 1983 nr 2 s. 68-72 = nr 2-3 s. 110-114; Jan Racki [pseud. - właśc. Grzegorz Godlewski]: Słownik beznadziejności i nadziei. Naprzód 1985 nr 3 s. 27-32; Stefan Amsterdamski: Kłopoty z kłopotami. Krytyka 1987 nr 22 s. 69-82.
  - uw
 • Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.
  B.m. [Kraków]: wsp Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1983.
  A6, okł.kart., [4],7-333,[5] s., off. z oryg., [c. 450-470 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1982. Na okł. karykatura autora w pozytywie.
  K-2113, G-83/227, CD-703, J-1425/1, BK-245/1, S-105/2922, BN-2284, Ka-4109, Hoo99/181, KS-2218*[wg CD, MJ], BJ-1774, FC-3901, KJ-263, Br-1126 - op
 • Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.
  B.m. [Kraków]: wsp Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1983.
  A6, okł.kart., [4],7-333,[4] s., off. z oryg., [c. 450-470 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983 [właśc. 1982]. Na okł. karykatura autora w negatywie.
  BK-245/2, BJ-1775, FC-3902 - MM
 • Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.
  B.m. [Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1983.
  A6, okł.tw., [4],7-333,[5] s., off. z oryg., [c. 450-470 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1982.
  J-1425/2, BK-245/3, BJ-1776, FC-3903 - op
 • Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1983.
  A6, okł.kart., [5],8-333,[1] s., off. z oryg., c. 300 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1982.
  K-2114, G-83/228, CD-704, J-1426, BN-2285, Ka-693, HN-000510329, KS-2219*[wg CD], BJ-1773, Br-1127 - MM
 • Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Wyd. 2 poprawione.
  Londyn: Aneks, 1984.
  ISBN 0-906601-13-4.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Wyd. 1 krajowe [oficjalne].
  Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006.
  ISBN 83-240-0625-7.
  - uw
 • Kołakowski Leszek: Diabeł w historii. - patrz w: Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana. - uw
 • Kołakowski Leszek: Eseje.
  Warszawa: b.w.[znak graf.] 1981.
  A5, okł.kart., [2],101 s., stdr. z masz.
  Na IV s. okładki jako znak wydawnictwa: rysunek kobiety wykonującej robótki ręczne. Zawiera: Spisek pięknoduchów. Odpowiedzialność i historia (przedruk z: Nowa Kultura Warszawa 1957 nr 35); Kapłan i błazen. Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia (przedruk z: Twórczość 1959 nr 10); Etyka bez kodeksu. Świat jako przedmiot zgody (przedruk z: Twórczość 1962 nr 7); Jezus Chrystus prorok i reformator (przedruk z: Argumenty 1965 nr 51/52).
  CD-705, BN-2347, Ka-694, Hoo99/181, HN-000543407, KS-2205, BJ-1777, Br-1128 - MM
 • Kołakowski Leszek: Euro- i azjato-komunizm. Jedno czy dwoje.
  - w: Aneks 1977 nr 16-17 s. 47-55.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Euro- i azjato-komunizm. Jedno czy dwoje. - patrz w: Eurokomunizm. Wybór tekstów. Sowa [1981]. - uw
 • Kołakowski Leszek: Filozofia marksistowska a rzeczywistość narodowa.
  B.m.: b.w, b.r. [ok. 1977].
  A4, 16 k., powiel. spiryt.
  Tytuł nagł. Tytuł oryg.: "Der revolutionare Geist". BJ podaje nazwisko autora w nawiasach kwadratowych [?].
  BJ-1778 - op
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Tom I.
  Paryż: Instytut Literacki, 1976.
  22 cm, 431 s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 262.

  - uw
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Tom II.
  Paryż: Instytut Literacki, 1977.
  22 cm, 542 s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 282.
  - uw
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Tom III.
  Paryż: Instytut Literacki, 1978.
  22 cm, 532,[1] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 299.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. I wyd. krajowe. Tom I-III.
  B.m. [Gdańsk]: Alternatywy 1981.
  A5 poz., okł.kart., [2],7-431 + [2],7-542 + [2],7-529,[1] s., off. z oryg., druk dwułam.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1976-1978.
  Dun-74[błędne dane], BN-2303, Sup-402/1, Ka-3258 - MM
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. I wyd. krajowe. Tom I-III.
  B.m. [Gdańsk]: Alternatywy 1981.
  A5 poz., opr. tw., 431 + 542 + 529,[1] s., off. z oryg., druk dwułam.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1976-1978.
  BJ-1780 - MM [w t. III autograf autora dat. 19.12.1988]
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. I wyd. krajowe. Tom I-III [w jednym vol.].
  B.m. [Gdańsk]: Alternatywy 1981.
  A5 poz., opr. tw. płótno, [2],7-431 + [2],7-542 + [2],7-529,[1] s., off. z oryg., druk dwułam.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1976-1978. Oprawne w płótno w jeden tom, egzemplarz nieobcięty, nie jest to oprawa wykonana z gotowego egzemplarza w oprawie kartonowej.
  Sup-402/1, BJ-1781 - MM
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Tom I-III.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A5 poz., opr. tw., 5-431 + 5-542 + 7-529,[1] s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 2200 zł].
  Przedruk z wyd.: Alternatywy 1981.
  J-1429, BN-2288*[wg J]+BN-2286*[wg J]+BN-2287*[wg J], Sup-404, BJ-1782[luźne nieoprawione arkusze] - op
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Tom I-III. I wyd. krajowe. [właśc. 2].
  B.m.[Warszawa ?]: b.w., b.r. [1982 ?].
  A5 poz., opr. tw., 431 + 542 + 529,[1] s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 2200 zł].
  Przedruk z wyd.: Alternatywy 1981.
  J-4368 - op
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 1. Roz. 1: Marksizm i Druga Międzynarodówka; Roz. 2: Karol Kautsky i ortodoksja niemiecka.
  B.m.[Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego] b.r. [1981].
  A7, okł.kart., [2],7-67 s., off. z oryg.
  Przedruk z tomu II wyd: Paryż: Instytut Literacki 1987.
  Sup-403/1, Ka-3256/1, BJ-1779/1, Br-1129/1 - MM
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 2. Roz. 3: Róża Luksemburg i lewica rewolucyjna; Roz. 4: Bernstein i rewizjonizm.
  B.m.[Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego] b.r. [1981].
  A7, okł.kart., 68-121 s., off. z oryg.
  Przedruk z tomu II wyd: Paryż: Instytut Literacki 1987.
  BN-2301, Sup-403/2[wg BN], Ka-3256/2, BJ-1779/2, Br-1129/2 - MM
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 3. Roz. 5: Jan Jaurés - marksizm jego soteriologia [właśc. Jean Jaurés - marksizm jako soteriologia]; Roz. 6: Paul Lafargue - marksizm bedonistyczny [właśc. hedonistyczny]; Roz. 7: Georges Sorel - marksizm jansenistyczny.
  B.m.[Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego] b.r. [1981].
  A7, okł.kart., 122-183 s., off. z oryg.
  Przedruk z tomu II wyd: Paryż: Instytut Literacki 1987.
  Sup-403/3, Ka-3256/3, BJ-1779/3, Br-1129/3 - MM
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 4.
  [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego] b.r. [1981].
  A7, 184-251 s.
  Zawiera przedruk rozdziałów 8-11 z tomu II wyd: Paryż: Instytut Literacki 1987.
  S-106/3472, Sup-403/4, Ka-3256/4, BJ-1779/4 - op
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 5.
  [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego] b.r. [1981].
  A7, 252-315 s.
  Zawiera przedruk rozdziału 12 z tomu II wyd: Paryż: Instytut Literacki 1987.
  S-106/3473, BN-2302, Sup-403/5, Ka-3256/5, BJ-1779/5 - op
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 6.
  [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego] b.r. [1981].
  A7, 316-391 s.
  Zawiera przedruk rozdziałów 13, 14.
  S-106/3474, Ka-3256/6 - op
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 7.
  [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego] b.r. [1981].
  A7, 392-478 s.
  S-106/3475, Ka-3256/7, BJ-1779/7 - op
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Zeszyt 8.
  [Warszawa]: Studencka Inicjatywa Wydawnicza, Niezależne Zrzeszenie Studentów Instytutu Filozofii U.W. [Uniwersytetu Warszawskiego] b.r. [1981].
  A7, 479-541 s.
  Zawiera przedruk rozdziału 18.
  S-106/3476, Ka-3256/8, BJ-1779/8 - op
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Drugie wyd. poprawione.
  Londyn: Aneks, 1988.
  22 cm, [9],6-1223 s.
  ISBN 0-906601-49-5.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Część I-III. Drugie pełne wyd. krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg; Oficyna Wydawnicza Pokolenie kwiecień 1989.
  A5, okł.kart., 354 + [5],358-788 + [5],792-1223 s., off. z oryg., c. 9980 zł.
  Przedruk z wyd. drugiego popr.: Londyn: Aneks 1988.
  BN-2291+BN-2289+BN-2290, Sup-405 - op
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Część I-III. Drugie pełne wyd. krajowe [drugi rzut].
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg; Oficyna Wydawnicza Pokolenie kwiecień 1989.
  A5, okł.kart., 354 + [5],358-788 + [5],792-1223 s., off. z oryg., c. 11000 zł.
  Napisy na okładce w kolorze czerwonym. Przedruk z wyd. drugiego poprawionego: Londyn: Aneks 1988.
  BN-2297+BN-2296+BN-2295, Sup-406, Br-1130 - MM
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Część I-III. Drugie pełne wyd. krajowe [trzeci rzut].
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg; Oficyna Wydawnicza Pokolenie kwiecień 1989.
  A5, okł.kart., 354 + [5],358-788 + [5],792-1223 s., off. z oryg., c. 15000 zł [zaklejono metką z c. 19000 zł].
  Napisy na okładce w kolorze granatowym. Przedruk z wyd. drugiego poprawionego: Londyn: Aneks 1988
  BN-2294+BN-2292+BN-2293, Sup-407[wg BN], Ka-3257[A7], BJ-1783 - MM
 • Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. Tom 1-3.
  Zysk i S-ka 2000-2001.
  ISBN 83-7150-807-7, 83-7150-808-5, 83-7150-809-3.
  - uw
 • Kołakowski Leszek: Herbert Marcuse - Marksizm jako utopia Nowej Lewicy.
  Warszawa: Wydawnictwo Grot 1981.
  A5, 3-47 s., powiel.
  S-106/3408, Ka-696, BJ-1784 - op
 • Kołakowski Leszek: Herbert Marcuse - Marksizm jako utopia Nowej Lewicy.
  B.m.[Warszawa]: »OSA« b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 5-47 s., powiel., [c. 40 zł].
  Przedruk rozdziału XI książki "Główne nurty marksizmu" tom III wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
  BN-2304, Sup-409, Ka-2996, BJ-1785 - MM
 • Kołakowski Leszek: Husserl i poszukiwanie pewności.
  Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1987.
  A5, okł.kart., 41,[3] s., off. z masz., c. 100 zł.
  Biblioteka Aletheia; tom 2.
  Tłumaczenie z angielskiego: P.M. [krypt. – właśc. Piotr Marciszuk] autoryzowany przez autora. Tytuł oryg.: „Husserl and the search for certitude”, New Haven; London: Yale Univ. Press 1975. Projekt okładki i s. tytułowej: CARO.
  CJ-952, CD-706, J-1428, BN-2305, Ka-1202=Ka-1203, KS-2252*[wg CD], BJ-1786, FC-10040, Br-1131 - MM
 • Kołakowski Leszek: Husserl i poszukiwanie pewności.
  Warszawa: b.w. 1990.
  19 cm, 74,[5] s.
  Biblioteka Aletheia.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?; O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba; Marksistowskie korzenie stalinizmu.
  Warszawa: In Plus, Społeczny Komitet Nauki, 1986.
  A5, okł.kart., 40 s., off. z oryg., c. 100 zł.
  Lektury Studenckie; zeszyt 3.
  Przedruk fragmentów książki „Czy diabeł może być zbawiony”. Londyn: Aneks 1982. Projekt okładki: 1/2MC.
  G-86/136, CJ-953, J-1431, BN-2307[c. 300 zł], Ka-692, KS-2247*[wg MJ], BJ-1787, FC-10063 - MM
 • Kołakowski Leszek: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?; Sprawa polska.
  B.m.[Poznań]: Obserwator Wielkopolski, NSZZ Solidarność b.r. [1983].
  A4, 10 s., powiel., bezpł.
  Aneks 1/83.
  Zawiera też: Dlaczego Aneks do "Obserwatora Wielkopolskiego". Wg K: (marzec) 1983.
  K-2613, J-1430, BN-2306*[wg J], BNWC-3593, Sup-807, KS-2220*[wg MJ], Br-1138[w zbiorze czasopism] - op
 • Kołakowski Leszek: Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii.
  Londyn: Aneks 1987.
  Z angielskiego przetłumaczyli: Tadeusz Baszniak i Maciej Panufnik. Przekład autoryzowany. Tytuł oryg.: Religion. If There Is No God… On God, the Devil, Sin, and Other Worries of the So-Called Philosophy of Religion. ISBN 0 906601 39 8.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii.
  Kraków: Znak 1988.
  ISBN 83-7006-147-8.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii.
  Warszawa: Brama 1990.
  A5, 151 s., off. z oryg., [c. 9000 zł].
  BJ-1788 - uw - MBPŁ
 • Kołakowski Leszek: Katechizm. - patrz w: Saski Karol [pseud.]: Jesteśmy konserwatystami …; Kołakowski Leszek: Katechizm. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. - uw
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z chrześcijaństwem.
  B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza ›NUMER DRUGI‹, b.r. [1983].
  A5, okł.kart., [2],2-52 s., off. z masz., c. 85 zł.
  Przedruk części drugiej książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982, s. 149-199. Zawiera teksty: Czy diabeł może być zbawiony?; O tak zwanym kryzysie chrześcijaństwa; Odwet sacrum w kulturze świeckiej; Diabeł; Pomyślne proroctwa i pobożne życzenia laika na progu nowego pontyfikatu w wiecznej sprawie praw cesarskich i boskich.
  K-2115, G-83/229*, CD-707, J-1432, BN-2308, Ka-1204, KS-2221*[wg CD*], BJ-1789, FC-10065, Br-1132 - MM
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z kulturą.
  B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza ›NUMER DRUGI‹, b.r. [1983].
  A5, okł.kart., 131,[1] s., off. z masz., c. 220 zł.
  Przedruk części pierwszej książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982, s. 11-145. Zawiera teksty: Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego; Wieś utracona; Epistemologiczny sens etiologii wiedzy. Glossa do Mannheima; Psychoanalityczna teoria kultury; Fabula mundi i nos Kleopatry; Reprodukcja kulturalna i zapominanie; Mała etyka; Intelektualiści; Kant i zagrożenie cywilizacji; Wychowanie do nienawiści, wychowanie do godności.
  K-2116, G-83/230*, CD-708, J-1433, BN-2309, Ka-1205, HN-001540421, KS-2224, {BJ-1790, FC-10070 - błędnie, dane z innej książki: [1],52,[1] s.; c. 85 zł]}, Br-1133 - MM
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską.
  B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza ›NUMER DRUGI‹, b.r. [1983].
  A5, okł.kart., 43 s., off. z masz., c. 70 zł.
  Przedruk części czwartej książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982, s. 285-327. Zawiera teksty: Tezy o nadziei i beznadziejności; Sprawa polska; O nas samych; Próba zrozumienia. Posłowie do sprawy polskiej na dzień 22 lipca 1981; Posłowie do posłowia.
  K-2117, G-84/234, CD-709, J-1435, BN-2312, Ka-697, KS-2223*[wg MJ], BJ-1791 - MM
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską. Wyd. 2.
  B.m.[Warszawa]: Oficyna Wydawnicza NUMER DRUGI [ok. 1984].
  A5, 43 s., off. z matryc wyd. 1, c. 70 [właśc. 90] zł.
  Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982.
  K-2118, G-84/196, CD-710*, J-1436, BN-2311[wg K], KS-2237[wg MJ] - op
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983.
  A5, 51,[1] s., off. z oryg., c. 100 zł.
  Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982. Część nakładu skonfiskowała SB.
  K-2119*, G-83/233*, CJ-2119[uzup.], CD-711*, J-1437, BN-2310, Ka-1206, KS-2222[wg MJ], BJ-1792[stdr.] - op
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt, [19]’83.
  A5, okł.kart., [1],4-45 s., off. z oryg., c. 100 zł.
  Przedruk części czwartej książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982, s. 285-327. Zawiera teksty: Tezy o nadziei i beznadziejności; Sprawa polska; O nas samych; Próba zrozumienia. Posłowie do sprawy polskiej na dzień 22 lipca 1981; Posłowie do posłowia.
  Rec.: Sowietyzm a Polska. Solidarność Nauczycielska 1983 nr 17 s. 8-9.
  K-2120, G-83/232, CD-712, J-1438, BN-2313, Ka-1207, KS-2225*[wg MJ], BJ-1794[ok. 1986 - błędnie], Br-1134 - MM
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską. Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A6, [3],286-325,I-II s., off. z oryg. i masz., c. 80 zł.
  [Zeszyty Wola-Solidarność].
  Przedruk części czwartej książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982, s. 285-325. Zawiera teksty: Tezy o nadziei i beznadziejności; Sprawa polska; O nas samych; Próba zrozumienia. Posłowie do sprawy polskiej na dzień 22 lipca 1981. Na s. I-II: MER: Od redakcji.
  K-2121, G-83/231, CD-713, J-1434, BN-2314*[wg BUW]=BN-2315, WPP{KSR[!]}, Ka-1208, KS-2226, BJ-1793 - MM
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Część] 1.
  Kraków: Wydawnictwo Rota [19]83.
  A5, okł., 18,[1] s., powiel., c. 50 zł.
  Seria: Byk.
  Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982. Zawiera: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?; Samozatrucie otwartego społeczeństwa. Na s. redakcyjnej i IV s. okładki podano fałszywy ISBN.
  K-2122, CD-714/1, S-106/2784 ale także S-106/1807[21 s.], J-1439, G-83/235, BK-246/1, BN-2321=BN-2320/1*[wg BUW, PBW Krak], KS-2228*[wg MJ], BJ-1795, Ka, KJ-264*, Br-1135/1 - op
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Część] 2.
  Kraków: Wydawnictwo Rota [19]83.
  A5, okł., 20,[1] s., powiel., c. 50 zł.
  Seria: Byk.
  Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982. Zawiera: O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba. Także kolportaż bez okładki.
  K-2123, G-83/236, CD-714/2, J-1440, BK-246/2, BN-2318*[wg BUW, PBW Krak]=BN-2320/2*[wg BUW, PBW Krak], KS-2229*[wg MJ], BJ-1796, BJ-1809[bez okł.], Ka, KJ-265* - op
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Część] 3.
  Kraków: Wydawnictwo Rota 1983.
  A5, okł., 23 s., powiel., c. 50 zł.
  Seria: Byk.
  Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982. Zawiera: Marksistowskie korzenie socjalizmu. Na s. redakcyjnej i IV s. okładki podano fałszywy: ISBN 83-104-0004-4. Także kolportaż bez okładki.
  K-2124, G-83/237, CD-714/3, J-1441, BK-246/3, BN-2319=BN-2320/3*[wg BUW, PBW Krak], Ka, KS-2230*[wg MJ], BJ-1797, BJ-1803[bez okł.], KJ-266*, Br-1135/3{25,[1] s. - chyba błędnie} - MM
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Część] 4.
  Kraków: Wydawnictwo Rota [19]83.
  A5, okł., 25,[1] s., powiel., c. 60 zł.
  Seria: Byk.
  Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982. Zawiera: Wolność i wolności; Dylemat zachodniego socjalizmu. Na s. redakcyjnej i IV s. okładki podano fałszywy ISBN. Także kolportaż bez okładki.
  K-2125, G-83/238, CD-714/4, J-1442, BK-246/4, BN-2316=BN-2320/4*[wg BUW, PBW Krak], Ka, KS-2231*[wg MJ], BJ-1798, BJ-1836[bez okł.], KJ-267* - op
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Część] 5.
  Kraków: Wydawnictwo Rota 1983.
  A5, okł., 29,[1] s., powiel., c. 60 zł.
  Seria: Byk.
  Przedruk fragmentów książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982. Zawiera: Euro- i azjatokomunizm: jedno czy dwoje? Ludobójstwo i ideologia. Na s. redakcyjnej i IV s. okładki podano fałszywy ISBN.
  K-2126*, G-83/239*, CJ-2126[uzup.], CD-714/5*, J-1443, BK-246/5, BN-2317=BN-2320/5*[wg BUW, PBW Krak], Ka, KS-2232*[wg MJ], BJ-1799, KJ-268* - op
 • Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem.
  B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza ›NUMER DRUGI‹, b.r. [1983].
  A5, okł.kart., 88 s., off. z masz., c. 140 zł.
  Przedruk części trzeciej książki: Czy diabeł może być zbawiony. Londyn: Aneks 1982, s. 203-282. Zawiera teksty: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? Katechizm; Samozatrucie otwartego społeczeństwa; O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba; Wolność i wolność; Dylemat zachodniego socjalizmu; Marksistowskie korzenie stalinizmu; Przyczynek do pojęcia demokracji socjalnej: prawa człowieka przeciwko demokracji; Euro- czy azjatokomunizm: jedno czy dwoje?; Ludobójstwo i ideologia.
  K-2127, G-83/240, CD-715*[wg K], BN-2322, Ka-698, KS-2227*[wg MJ], BJ-1800[błędnie c. 70 zł], Br-1136 - MM
 • Kołakowski Leszek: Komentarz filozoficzny.
  B.m.: b.w, b.r. [ok. 1977].
  A4, 25 k., powiel. spiryt.
  Tytuł nagł. BJ podaje nazwisko autora w nawiasach kwadratowych [?].
  BJ-1801 - op
 • Kołakowski Leszek: Komunizm jako formacja kulturalna. [przedruk z: Kontakt nr 43, listopad 1985] - patrz w: Karpiński Jakub: Filozofia i socjologia w Polsce wobec marksizmu; Kołakowski Leszek: Komunizm jako formacja kulturalna; Heller Agnes: Moralne posłannictwo filozofa. Warszawa: In Plus 1987. - uw
 • Kołakowski Leszek: Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1986.
  A5, okł.kart., [2],14 s., 4 ilustr., off. z masz., [c. 250-280 zł].
  Ilustracje: KRAB.
  G-86/135, CJ-954, CD-716, J-1445, BK-247, BN-2323, Ka-1209, Hoo99/181, KS-2248, BJ-1802, KJ-269, Br-1137 - MM
 • Kołakowski Leszek: Marksistowskie korzenie stalinizmu. - patrz: Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Cz.] 3. Kraków: Wydawnictwo Rota 1983 [bez okładki]. - uw
 • Kołakowski Leszek: Marksizm jest w Polsce rzeczą martwą.
  Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW 1980.
  A4, 9 s., powiel.
  Poznańskie Broszury Społeczne; z. 4.
  Wywiad dla: Der Spiegel z dn. 8.IX.1980.
  BN-2324[wg UAM], Ka-1210, KS-2202, BJ-1804 - op
 • Kołakowski Leszek: Marksizm jest w Polsce rzeczą martwą.
  - w: Po Prostu Bis Kraków 1981 nr 4 s. 1-8. Wywiad udzielony tygodnikowi Der Spiegel, 8.IX.1980. Tłum. Z.G. [krypt.].
  - w: Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów. UMCS NZS. Lublin 1981 nr 8 s. 26-31.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
  - w: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32. Tłumaczenie, przejrzane przez autora, tekstu: My Correct Views On Everything. A Rejoinder to Edward Thompson’s "Open Letter to Leszek Kolakowski". Socialist Register 1974.
  - uw
 • Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A6, 32 s., off. z oryg.
  Biblioteczka młodego NZS-iaka.
  Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32. Wyraźnie widoczne krawędzie poszczególnych folii na kliszy.
  BJ-1806, BaBN - op
 • Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
  B.m.: b.w., b.r. [przed 1986].
  A6, 32 s., off. z oryg.
  [Przedruk z:] Biblioteczka młodego NZS-iaka.
  Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32. Bez zaznaczonych krawędzi poszczególnych folii na kliszy.
  J-1447*[wg Pil-1129], BN-2327*[wg J]=BN-2326[1984], Ka-702=Ka-3788, KS-2243*[wg MJ*]=KS-2208*[wg KB], BJ-1805, Br-1140 - MM
 • Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
  B.m.: Społeczny Instytut Wydawniczy Młynek, b.r. [1981].
  A5, okł., 32 s., powiel., okł. ksero.
  Tytuł okł. Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32.
  BN-2328, Ka-3259, KS-2203*[wg MJ], ECS-02468, ST15-1854, Nukat-751697 i 4181127 - MM Odmiany:
  - Na okł. rzędy kółek [uszkodzenie płyty selenowej] na IV s. okł.; na s. 9 pierwszy wiersz kończy się: „tortury,po-”. – MM
  - Ksero okł. z tej samej płyty selenowej lecz do góry nogami - rzędy kółek [uszkodzenie płyty selenowej] na I s. okł., inne matryce białkowe s. 9/24 i 10/23 - na s. 9 pierwszy wiersz kończy się: „tortury, ponie-”. – MM
 • Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1982].
  A6, 32 s., off. z oryg.
  Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32. Na okładce: Aneks. Kwartalnik polityczny.
  J-1446*[wg Pil-1128], KS-2257*[wg MJ*], BJ-1807 - op
 • Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
  Kraków: Promieniści 1984.
  A6, 31,[2] s., stdr. z oryg., c. 40 zł.
  Biblioteka Promienistych.
  Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 3-32.
  K-2128, G-84/197, BK-248, J-1448, BN-2325, Ka-3699, HN-000543410, KS-2238*[wg MJ], BJ-1808, KJ-270, Br-1139 - MM
 • Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko.
  - w: Moje słuszne poglądy na wszystko [zbiór]. Kraków: Znak 1999, s. 387-[418]. - MM
  - uw
 • Kołakowski Leszek: Nie wierzę w zwycięstwo totalitaryzmu…
  Poznań: Wydawnictwo Głosy 1983.
  A6, okł.kart., 30 s., off. z masz., c. 30 zł.
  Wywiad przeprowadzony przez Wojciecha Karpińskiego. Chicago, czerwiec 1982. Przedruk z: Zeszyty Literackie 1983 nr 2 s. 52-74.
  K-2129, G-83/241*, J-1449[*], BN-2358, KS-2233[wg MJ], Br-1141 - MM
 • Zob. to samo pod tytułem: Wywiad z Leszkiem Kołakowskim. - uw
 • Kołakowski Leszek: O duchu rewolucyjnym.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
  A4, 6 s., masz. przeb.
  Przedruk z: Aneks 1974 nr 4 s. 3-15.
  KS-2204[wg KB] - MM
 • Kołakowski Leszek: O duchu rewolucyjnym. - patrz: Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Cz.] 2. Kraków: Wydawnictwo Rota 1983 [bez okł.]. - uw
 • Kołakowski Leszek: O nas samych.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1977].
  A4, 10 s., masz. przeb.
  Przedruk z: Kultura 1975 nr 6.
  Sup-410, KS-2201[wg KB*] - op
 • Kołakowski Leszek: O nas samych. - patrz w: Konwicki Tadeusz: Mała apokalipsa oraz szkice: Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Janusza Korwin-Mikke. Warszawa: Antyk 1985. - uw - uw
 • Kołakowski Leszek: O wypowiadaniu niewypowiedzialnego: Język i sacrum.
  Kraków: Promieniści 1983.
  A6, 32 s., stdr. z oryg., c. 40 zł.
  Biblioteka Promienistych.
  Jest to autoryzowany przekład rozdziału V książki pt. "Religion". Fontana Paperbacks 1982. Przedruk z: Aneks 1983 nr 29/30 s. 148-179.
  Rec.: XXX: Zamiast recenzji. Promieniści 1983 nr 22 s. 14-16.
  K-2130, G-83/242, CD-717, J-1450, BK-250, S-107/2962, BN-2329*[wg K], KS-2234, BJ-1810, Ka-4853, KJ-271*, Br-1142 - op
 • Kołakowski Leszek: O wypowiadaniu niewypowiedzialnego: Język i sacrum. - patrz w: Powrót sacrum. Poznań: Głosy 1985. - uw
 • Kołakowski Leszek: Obecność mitu.
  Paryż: Instytut Literacki 1972.
  - uw
 • Kołakowski Leszek: Obecność mitu.
  Kraków: Wydawnictwo ABC 1981.
  A6, okł.kart., [4],7-131,[2] s., off. z oryg., [c. 80 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1972. Projekt graficzny okładki: B. Kurdziel.
  CD-718, BN-2330, Sup-411, Ka-3946, Hoo99/181, KS-2209, BJ-1811, Br-1143 - MM
 • Kołakowski Leszek: Obecność mitu.
  Warszawa: Wydawnictwo "S", b.r. [1983].
  A6, okł.kart., [2],7-131,[1] s., off. z oryg., [c. 220 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1972.
  K-2131, G-83/243, CD-719, J-1451, BN-2332, Sup-412, Ka-703, HN-000509500, KS-2235[wg CD], BJ-1812, Br-1144 - MM
 • Kołakowski Leszek: Obecność mitu.
  Warszawa: In Plus, Społeczny Komitet Nauki, 1986.
  A6, okł.kart., [4],7-133,[3] s., off. z oryg., c. 225 zł.
  Opracowanie graficzne: Zespół MZW. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1972.
  G-86/137, CJ-955, CD-720, J-1452, BN-2331, Sup-413, Ka-2997, HN-000591685, KS-2249*[wg CD], BJ-1813, FC-10077, Br-1145 - op
 • Kołakowski Leszek: Obecność mitu.
  Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1994.
  ISBN 83-7023-336-8.
  - uw
 • Kołakowski Leszek: Odpowiedzialność i historia (Spisek pięknoduchów).
  [przedruk z: Nowa Kultura Warszawa 1957 nr 35 - lub z któregoś wydania esejów]
  Ka-4851 - op
 • Kołakowski Leszek: Pałka i teoria.
  Kraków: Promieniści, 1984.
  A6, 12,[4] s., stdr. z oryg. i masz., gratis.
  Biblioteka Promienistych.
  Przedruk z: Kultura 1984 nr 3 s. 3-13. Dodano: S. Mrożek: Do inteligenta postępowego.
  K-2132, G-84/198*, J-1453, BK-251, BN-2333, Sup-414, Hoo99/181, HN-000441538, KS-2239, Ka-3912, BJ-1814, KJ-272*, Br-1146 - MM
 • Kołakowski Leszek: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968. Pierwsze wyd. polskie. Tom I-III.
  Londyn: Puls, maj 1989.
  22 cm, XII,208,[1] + [7],6-180,[5] + 244 s.
  ISBN 0-907587-46-1(vol. I-III); 0-907587-43-7(vol. I); 0-907587-44-5(vol. II); 0-907587-45-3(vol. III).
  Rec.: Jan Zieliński: Resztę trzeba zrobić. Gazeta Wyborcza nr 29W, 16-18.06.1989 r., oraz 29K, 17-19.06.1989 r., s. 8 oraz uzupełnienie na s. 8 nr następnego.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968. Wyd. I krajowe. T. 1-3.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1989.
  A5, okł.kart., X,208,[1] + 180,[2] + 244 s., off. z oryg., c. t. 1-3 12000 zł.
  Biblioteka Aletheia.
  Przedmowa, wybór, opracowanie: Zbigniew Mentzel. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1989. Noty bibliograficzne: s. 207-208(t.1); 181(t.2); 211-213(t.3). W t. 3 na s. 223-236: Bibliografia prac L. Kołakowskiego (do roku 1970) [168 poz.].
  CD-721, BN-2334, Ka-3260, Hoo99/181, KS-2255, BJ-1815 - MM
 • Kołakowski Leszek: Posłowie. - patrz w: Sacharow Andriej: Mój kraj i świat. Alternatywy [1984]. - uw
 • Kołakowski Leszek: Próba zrozumienia - Posłowie do sprawy polskiej na dzień 22 lipca 1981. - patrz w: Konwicki Tadeusz: Mała apokalipsa oraz szkice: Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Janusza Korwin-Mikke. Warszawa: Antyk 1985. - uw
 • Kołakowski Leszek: Przemiany marksizmu lat ostatnich.
  B.m.[Warszawa]: "Wola"; druk mkk 1983.
  A6, okł., 80,[1] s., off. z oryg., c. 100 zł.
  Wola Zeszyt; 4.
  Przedruk rozdziału XIII z tomu 3 książki: Główne nurty marksizmu pt.: "Rzut oka na przemiany marksizmu lat ostatnich" oraz epilogu z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
  K-2133, G-83/244, J-1454, BN-2335, Sup-415, Ka-704, BJ-1816, Br-1147 - MM
 • Kołakowski Leszek: Przemówienie wygłoszone 17 X 1977 we Frankfurcie z okazji przyznania autorowi nagrody pokojowej niemieckiego księgarstwa.
  B.m.: b.w, b.r. [po 1977].
  A4, 5 s., powiel.
  Tytuł nagł. Przedruk z: Kultura 1977 nr 12 s. 3-12.
  BJ-1817 - op
 • Kołakowski Leszek: Religion. If There Is No God… On God, the Devil, Sin, and Other Worries of the So-Called Philosophy of Religion.
  Dyskusja [ze stycznia 1983 r.]: Almanach Humanistyczny 1986 nr 5 s. 5-28.
  Były trzy wyd.: Glasgow: Fontana 1982. ISBN 0-00-635967-1; New York: Oxford Univ. Press 1982. ISBN 0-19-520372-0(HB); New York: Oxford Univ. Press 1983, © 1982. ISBN 0-19-520429-8(pbk).
  - uw
 • Kołakowski Leszek: Religia. Cz.[ęść] I-II.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie. 1985.
  A5, okł., 20 + 26 s., off. z masz., c. 60 + 70 zł.
  Tytuł okł. Część I zawiera tekst: Bóg filozofów. Część II tekst: Bóg mistyków. Eros w religii. W nagłówku podano tytuł błędnie: Bóg mistrzów, eros w religii. Tłumaczenie z wyd.: Religion. Fontana Paperbacks 1982.
  K-2134, G-85/155, CD-722*[wg K], J-1455, BN-2339, Ka-1212, HN-001298540, KS-2244*[wg CD*], BJ-1818+BJ-1819, Br-1148 - MM
 • Kołakowski Leszek: Religia. Jeśli Bóg nie istnieje … O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej Filozofii Religi[i].
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, [19]’86.
  A5, okł.kart., 119 s., off. z masz., c. 400 zł.
  Tłumaczenie z wyd.: Religion. Fontana Paperbacks 1982.
  K-3605, G-86/138, CJ-956, CD-723*[wg CJ], J-1456, BN-2338, Ka-703=Ka-3261, Hoo99/181, HN-000581158, KS-2250*[wg MJ], BJ-1820, Br-1149 - MM
 • Kołakowski Leszek: Religia. Jeśli Bóg nie istnieje… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej Filozofii Religii.
  Kraków: [Wydawnictwo] -X-, 1987.
  A5, okł.kart., 122 s., off. z masz., [c. 550].
  Tłumaczenie z wyd.: Religion. Fontana Paperbacks 1982. Okładka jak s. tytułowa i tekstem skośnie w rogu: W 60-lecie urodzin Autora. Blok książki klejony z pojedynczych kartek.
  KN'87-6, CJ-957, CD-724*[wg CJ], J-1457, BK-252, BN-2336, KS-2253*[wg MJ], Ka-1211, BJ-1823, FC-4142, KJ-273, Br-1150 - MM
 • Kołakowski Leszek: Religia. Jeśli Bóg nie istnieje… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej Filozofii Religii.
  Kraków: [Wydawnictwo] -X-, 1987.
  A5, okł.kart., 122 s., off. z masz., [c. 350-600 zł].
  Tłumaczenie z wyd.: Religion. Fontana Paperbacks 1982. Okładka bez nadruku. Blok książki klejony z pojedynczych kartek i dodatkowo przeszyty metalową zszywką w poprzek przy grzbiecie pod okładką.
  BK-252[pierwszy rzut], BJ-1822, FC-4141 - MM
 • Kołakowski Leszek: Religia.
  B.m. [Warszawa lub Gdańsk]: Wydawnictwo „Od nowa”, b.r. [1988].
  A5, okł.kart., 119 s., off. z masz., [c. 500-800 zł].
  Nazwa wydawcy jedynie w dole s. redakcyjnej. Przedruk z wyd.: Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie [19]’86 [ten sam maszynopis]. Na okładce błąd w nazwisku autora: Kołakowsi.
  J-1458, BN-2337, KS-2254*[wg MJ], BJ-1821, Ka-5002 - MM [egzemlarz kiedyś zamoczony]
 • Kołakowski Leszek: Religia.
  - następne wydania tego tekstu ukazały się w innym autoryzowanym tłumaczeniu pod tyt.: Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii.
  - uw
 • Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba; Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą.
  Poznań: Oficyna Wydawnicza NZS PP 1981.
  11 s.
  BN-2344a[wg ARP], KS-2213[wg KB*] - op
 • Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
  Tarnów: Tarnowska Oficyna Wydawnicza 1981.
  A5, 14 s., powiel.
  BJ-1825 - op
 • Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
  Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza "Wyzwolenie" 1981.
  A6, 15 s., off. z oryg., [c. 15 zł].
  Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 3-15.
  BN-2343[wg WiMBP Wroc], KS-2212[wg KB*], BJ-1826, Br-1152 - op
 • Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
  B.m.: NZS b.r. [1981].
  A6, 22 s., off. z oryg., [c. 30 zł].
  Zawiera również: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 3-15 i nr 20 s. 3-6.
  BŁ-71, BN-2344b[m.w. Warszawa], Hoo99/181, KS-2210[wg KB], Ka-3911, BJ-1827, Br-1151 - MM
 • Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
  B.m. [Kraków]: Wydanie strajkowe. Strajk UJ, b.r. [luty 1981].
  A4, 6,[2] s., powiel.
  „Strajk UJ” odbito stemplem obok tytułu. Przedruk z: Aneks 1979 nr 22 s. 3-15. Na s. 8: Czesław Miłosz: Zaklęcie.
  BK-253, BN-2344*[wg BK], BaBN-b1276532, KS-2211*[wg KB*], BJ-1824, FC-4143, {ST15-1869, Nukat-4213067[UMK] - brak inf. o stemplu} - MM
 • Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba.
  B.m.: b.w., b.r. [przed 1986].
  A6, 22,[1] s., off. z oryg., [c. 30 zł].
  Przedruk z wyd.: NZS.
  J-1459*[wg Pil-1141], BN-2341[wg J], KS-2245[wg MJ*] - op
 • Kołakowski Leszek: Rozkład marksizmu.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1987.
  A5, okł.kart., 267 s., off. z oryg., c. 1100 zł.
  Uzgodniony z autorem wybór z III t. "Głównych nurtów marksizmu", zawiera rozdziały I-IV, XII oraz Epilog. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
  CJ-958, KN’87-4a, J-1460, BN-2345, Sup-416, Ka-1214, BJ-1828, Br-1153 - MM
 • Kołakowski Leszek: Rzut oka na przemiany marksizmu lat ostatnich.
  B.m.: Oficyna Studenta Osa b.r. [1981].
  A4, [2],45,[1] s., powiel.
  Wybór z "Głównych nurtów marksizmu". Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
  BN-2346, Sup-417[wg A1], Ka-3262, BJ-1829 - op
 • Kołakowski Leszek: Schizma jeszcze nie nastąpiła. - patrz w: Eurokomunizm. Nowa [1977-8]. - uw
 • Kołakowski Leszek: Sprawa polska. - patrz w: Konwicki Tadeusz: Mała apokalipsa oraz szkice: Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Janusza Korwin-Mikke. Warszawa: Antyk 1985. - uw
 • Kołakowski Leszek: Sprawa Polska; Tezy o nadziei i beznadziejności; O nas samych.
  Kraków: Biblioteka Wiedzy Obywatelskiej 1977.
  A4, [2],36 k., masz.
  Słowo wstępne: Wojciech Oracz. Dopięto 1 k. [powiel. spiryt.] zawierającą fragment oświadczenia SKS z maja 1977 r.
  BJ-1830 - op
 • Kołakowski Leszek: [Śmierć bogów] [inc.:] Kiedy stajemy się komunistami...
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1976].
  A4, 12 k., powiel. spiryt.
  Tytuł za: "Pochwała niekonsekwencji" t. 2 s. 103-110. BJ podaje nazwisko autora w nawiasach kwadratowych [?].
  BJ-1831 - op
 • Kołakowski Leszek: Świadomość narodowa i rozkład komunizmu. - patrz w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Kraków: Ość [19]’81. - uw
 • Kołakowski Leszek: Tezy o beznadziejności i nadziei [w takiej postaci w spisie w II wyd. nr 10]. 1978. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 11.
  - uw [czasopismo]
 • Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
  w: Kultura 1971 nr 6 s. 2-21.
  - uw
 • Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
  Nadbitka z: Kultura 1971 nr 6 s. 2-21.
  - uw
 • Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
  B.m.[Lublin]: NZS UMCS 1981.
  A5, XI s., off. z masz., [c. 20 zł].
  Aneks do: Biuletyn NZS UMCS 1981 nr 12.
  Przedruk z: Kultura 1971 nr 6 s. 3-21.
  Sup-419, KS-2214[wg KB*], BJ-1832, Ka-4729 - op
 • Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
  Poznań: SIW [Studencka Inicjatywa Wydawnicza] 1981.
  A5, [2],23,[3] s.
  Przedruk z: Kultura 1971 nr 6 s. 3-21.
  BN-2349, Sup-420[wg BN], KS-2215 - op
 • Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
  - w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 32/40, 2 VI 1981, [cały numer].
  A5, 12 s., off. z masz.
  Sup-418, Ka-4303 - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
  Warszawa: BIN (NZS MEiL PW), 1981.
  A5, okł., [2],5-34 s., powiel.
  [Pozycja] 5.
  Przedruk z: Kultura 1971 nr 6 s. 3-21.
  Rec.: Jan Iński. Errata Białystok 1983 nr 1 s. 2-4; Marcin Podolski: O nadziei i beznadziejności po dwunastu latach. Veto Poznań [1983] nr 10/11 s. 167-175.
  BN-2350, Sup-421, Ka-1215, KS-2216*[wg KB*], BJ-1833 - MM
  Odmiany matryc:
  - 4 w. od góry na s. 7 kończy się: „…rządzącej” - MM
  - zmieniona matryca s. 7 i 30 - 4 w. od góry na s. 7 kończy się: „…rządzącej o-” - MM
 • Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności.
  Poznań: CND 1984.
  c. 75 zł.
  J-1461*[wg Pil-1142], BN-2348[wg J], Sup-422[wg Pil], WPP[CDN], KS-2240[wg MJ*] - op
 • Kołakowski Leszek: Tezy o nadziei i beznadziejności. - patrz w: Konwicki Tadeusz: Mała apokalipsa oraz szkice: Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Janusza Korwin-Mikke. Warszawa: Antyk 1985. - uw
 • Kołakowski Leszek: „Trocki”.
  B.m. [Warszawa]: Oficyna Studenta „Osa”, b.r. [1981].
  A4, 25 s., powiel.
  Przedruk z książki „Główne nurty marksizmu” tom III rozdział V z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
  [BN-2351, BaBN-b1276539 - Oficyna Studencka…], Sup-423, Ka-706, BJ-1834, Br-1154, ECS-03687, Nukat-561324 - MM
 • Kołakowski Leszek: Trzy bajki o identyczności.
  B.m.[Wrocław]: Wolni i Solidarni 1986.
  A6 poz., okł., 3-10 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
  Przedruk z: Zapis 1978 nr 8 s. 94-98; w wyd. londyńskim s. 135-139.
  K-3606, G-86/139, CJ-959, CD-725, Dun-75[m.w. Gdańsk], J-1462, BN-2352[m.w. Warszawa], S-108/1806, Ka-2998, Hoo99/181, KS-2251[wg CD], BJ-1835, Br-1155; okładkę pokazano w: "Papierowa Rewolucja" s. 83 - op
 • Kołakowski Leszek: Winni (Solidarność) i niewinni (PZPR) [przedruk z: Aneks 1985 nr 37 s. 12-25]. - patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, "Solidarność", władza. Profil [1986]. - uw
 • Kołakowski Leszek: Wolność i wolności.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1976].
  A4, 9 k., powiel. spiryt.
  BJ podaje nazwisko autora w nawiasach kwadratowych [?].
  BJ-1840 - op
 • Kołakowski Leszek: Wolność i wolności. - patrz: Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Cz.] 4. Kraków: Wydawnictwo Rota 1983 [bez okładki]. - uw
 • Kołakowski Leszek: Wybór.
  B.m.[Szczecin]: SAW Studencka Agencja Wydawnicza "Sorbona" im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego maj 1981.
  A5, okł., 31,[1] s, off. z masz.
  Zawiera: Moje życie ze szczególnym uwzględnieniem szalonego wręcz powodzenia u kobiet; Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?; Moje słuszne poglądy na wszystko; Sprawa polska [przedruk z: Kultura 1973 nr 4].
  BN-2354, Sup-424, Ka-3947, KS-2217, BJ-1837, Br-1156 - MM
 • Kołakowski Leszek: Wyłom w murze - lekcja oporu Polski. - patrz w: Solidarność z wolnością. - uw
 • Kołakowski Leszek: Wywiad z Leszkiem Kołakowskim [fragmenty].
  - w: Zeszyty Literackie 1983 nr 2 s. 52-74.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek: Wywiad z Leszkiem Kołakowskim [fragmenty].
  B.m.[Warszawa]: Tygodnik Wojenny b.r. [1983-4].
  A6, okł., 24,[1] s., stdr. z oryg., c. 40 zł.
  Biblioteka Tygodnik Wojennego.
  Wywiad przeprowadził Wojciech Karpiński. Opracowanie: B.T. Przedruk z: Zeszyty Literackie 1983 nr 2 s. 52-74.
  K-2136, G-83/590, J-1464, BN-2359, Ka-691, KS-2236[wg MJ], BJ-1838 - MM
 • Zobacz to samo pod tytułem: Nie wierzę w zwycięstwo totalitaryzmu… oraz: Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Wojciech Karpiński. - uw
 • Kołakowski Leszek: Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Wojciech Karpiński.
  - w: Kurs 1985 nr 17 s. 2-17.
  - uw - MM
 • Kołakowski Leszek [rozm.] - patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989; Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy Georg’a Urbana. Myśl [1987-8]. - uw
 • Kołakowski Leszek [wywiad] - patrz w: Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach "teologii wyzwolenia". Kraków: Liberté 1985. - uw
 • Kołakowski Leszek - patrz w: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. - uw
 • Kołakowski Leszek: Winni (Solidarność) i niewinni (PZPR). (W odpowiedzi Andrzejowi Walickiemu); Adam Michnik: My, ludzie "Solidarności".
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Punkt 1985.
  A6, okł.kart., 31 s., off. z oryg., c. 80 zł.
  Przedruk z: Aneks 1985 nr 37 s. 12-25, 39-53. W: BN i BJ błędnie: przedruk z nr 35.
  K-2135 [Kraków], G-85/156, J-1463, BN-2353, Ka-1216, KS-2246=KS-2951, BJ-1839 - MM
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.