Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Komp - Konf

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 06.12.2019 r.
 
 
 opis książki Komp Hans-Dieter: Dzieje Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie po II wojnie światowej.
Warszawa: [Wydawnictwo] W, 1985.
A4, [2],3-28 s., powiel., c. 180 zł.
Seria Sowietologiczna Instytutu Europy Wschodniej; zeszyt nr 1.
Nazwa autora na s. [2], redakcyjnej. Opracowanie i przygotowanie do druku: Polska Oficyna Wydawnnicza „Powiew” Instytutu Europy Wschodniej. Redaktor: Tadeusz Lubicz [pseud.]. Tytuł oryg.: „Die kommunistische Religionspolitik gegenüber der unierten griechisch-katholischen Kirche der Ukraine seit 1944”. München 1979.
K-2143, J-1477, BN-2388, BaBN-1.989.243, Ka-1043, Br-1190, {FC-36833*[wg BN]=50658*[wg BN] – inf. o błędnej nazwie autora [Kamp], w moim egz. jest właściwa}, Nukat-2973623 – MM [brak s. 27-28]
 opis książki Komp Hans-Dieter: Dzieje Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie po II wojnie światowej.
Warszawa: Wydawnictwo imienia Olofa Palme, 1985.
A4, okł.kart., [2],3-28 s., powiel., c. 180 zł.
Seria Sowietologiczna Instytutu Europy Wschodniej; nr 1.
Tytuł okł.: Kronika Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. Nazwa autora na s. [2], redakcyjnej. Opracowanie i przygotowanie do druku: Polska Oficyna Wydawnicza „Powiew” Instytutu Europy Wschodniej. Redaktor: Tadeusz Lubicz [pseud.]. Tytuł oryg.: „Die kommunistische Religionspolitik gegenüber der unierten griechisch-katholischen Kirche der Ukraine seit 1944”. München 1979. Drukowano z matryc wyd.: Warszawa: W 1985 po zatarciu znaku „W” na s. tytułowej. Dodano jedynie okładkę sygnowaną w prawym dolnym rogu: E.T.
K-2142, G-85/66[Dzieje], J-1476{c. 130; tyt. okł.: […] po II wojnie światowej], BN-2389, Ka-1274, {BJ-1531, FC-10367 – inf. o błędnej nazwie autora [Kamp], w moim egz. jest właściwa}, ECS-04375, ST15-1912, Nukat-2008254 – MM
 opis książki Komp Hans Dieter: Dzieje Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie od 1944 r.
B.m. [Warszawa]: Polska Oficyna Wydawnicza Instytutu Europy Wschodniej Powiew, 1985.
A5, [2],41 s.
Seria Sowietologiczna; nr 1.
J-1478*, BN-2390*[wg J*], Nukat-687992 – op
 opis książki Komp Hans Dieter: Dzieje Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie od 1944 r.
B.m. [Warszawa]: LOS, wrzesień 1985 [na okł.:] 1986.
A5, okł., 3-42 s., stdr. z masz., c. 150 zł.
Seria Sowietologiczna Instytutu Europy Wschodniej; nr 1.
Tytuł okł.: Koscioł unicki po 1944 [Kościół unicki po 1944]. Przekładu dokonano na zlecenie redakcji Obozu, 1984. Redaktor: Fr. Łuszczewski. Tytuł oryg.: „Die kommunistische Religionspolitik gegenüber der unierten griechisch-katholischen Kirche der Ukraine seit 1944”. München 1979. Na okł. błędna nazwa autora: Hans Dieter Kamp. Na III s. okł. mapa.
[K-3593, G-85/135, CJ-905, Ka-618, Hoo99/179 – Kamp], J-1479, BN-2391, Br-1189, FC-10368, ECS-02408, ST15-1913, Nukat-785212 – MM
 ▬ Kompleks śląski. Kraków: Libertas 1984. - patrz „Wujek”: Kompleks śląski. – uw
 ▬ Komuna i szopa [tytuł okł.] - patrz: Przymanowski Janusz K… [pseud.]: „40 lat minęło”. [1984]. – uw
 ▬ Komunikat (z 18.V.81 r.) - patrz: Komisja Mandatowo-Wyborcza [NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej]: Komunikat (z 18.V.81 r.). Łódź 1981. – uw
 opis książki Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PUPiK Warszawa.
Warszawa: KZ NSZZ „Solidarność” przy PUPiK, 23.II.1981.
A4, 5 k., powiel.
Do użytku wewnętrznego.
ST15-1919, Nukat-4290599 – op
 ▬ Komunikat Komitetu Helsińskiego. - patrz: Komitet Helsiński w Polsce: Komunikat Komitetu Helsińskiego. Warszawa [podp.:] 7.0.5.1983[!] r. – uw
 ▬ Komunikat Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Toruniu w sprawie 5-cio dniowego tygodnia pracy. Toruń: MKZ NSZZ „Solidarność”, 1981. A4, 3 s., powiel. Dat.: Toruń, dnia 12.01.81. Podpisane: Za Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Toruniu (Edward Strzyżewski – przewodn.). 13/13/01/81 n-1000. ST15-1920, Nukat-4302968 – uw
 ▬ Komunikat o stanie zdrowia pobitych. - patrz: Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy: Komunikat o stanie zdrowia pobitych. Bydgoszcz: Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” 1981. – uw
 opis książki Komunikat Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy ZWCh Elana w Toruniu w sprawie aktualnej sytuacji. Toruń, 4.12.81 godz. 10.00.
Toruń: KZ NSZZ „Solidarność” przy ZWCh Elana, 1981.
A4, 5 s., powiel.
Zaw.: Wystąpienie Lecha Wałęsy na wiecu dn.3.12.1981 r. w Radoskórze (tekst nieautoryzowany).
ST15-1921, Nukat-4222453 – op
 ▬ Komunikat Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Olsztynie: Do wszystkich MKZ-tów. Olsztyn: MKZ NSZZ „Solidarność”, [1981], A4, 3 s., powiel. spiryt. Zawiera również: Mirosław Krupiński: Oświadczenie; Edmund Łukomski: […W związku z audycją]. ST15-1922, Nukat-4240342 – uw
 ▬ Komunikat specjalny dotyczący ustaleń Specjalnej Komisji… [31.01.1981 r.] - patrz: Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie: Komunikat specjalny dotyczący ustaleń Specjalnej Komisji… – uw
 ▬ Komunikat. [Sytuacja w Polsce i perspektywy wg KC PZPR] Opracowanie na podstawie: 1. Notatek z narad w KC PZPR w okresie listopad - I dekada grudnia 1980 […]. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A4, 4 k., ksero z masz. ST15-1914, Nukat-4301977;
- [Komunikat. Sytuacja w Polsce i perspektywy wg KC PZPR] Opracowanie na podstawie: 1. Notatek z narad w KC PZPR w okresie listopad - I dekada grudnia 1980 […]. B.m.: b.w., b.r. [1981]:
- A4, 4 k., masz. przeb. ST15-1915, Nukat-4304026;
- A4, 3 k., masz. przeb. ST15-1916, Nukat-4304022;
- A4, [6] k., ksero z masz. ST15-1917, Nukat-4304020.
– uw
 opis książki Komunikat [trzeciego] III Ogólnopolskiego Spotkania Przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Szkół Wyższych w Politechnice Warszawskiej w dniach 17-18.I.1981 r.
B.m. [Warszawa]: b.w., 1981.
A4 poz., 12 s., off. z masz.
Opracowali: Ludwik Górski, Tadeusz Syryjczyk, Paweł Gizbert-Studnicki.
ST15-1923, Nukat-4295725 – op
 opis książki Komunikat [trzeciego] III Plenum Komitetu Centralnego 11 Kadencji Komunistycznej Partii Chin (uchwalony w dniu 22 grudnia 1978 r.).
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1979-1980].
A4, okł., 24 k., masz.
ST15-1924, Nukat-4226087 – op
 opis książki Komunikat w sprawie postulatów uczelnianych rozpatrzonych na wspólnym posiedzeniu Komitetu Jedności Studenckiej UŁ i władz UŁ w dniu 10.I.1981 r.
B.m. [Łódź]: b.w., 1981.
A4, 6 s., powiel.
Porozumienie podpisali: w imieniu Komitetu Jedności Studenckiej - Wojciech Walczak; w imieniu władz UJ, Rektor UŁ - R[omuald] Skowroński.
O powstaniu tego tekstu: Roman Kowalczyk: Studenci ’81. Warszawa: Rytm 2000. Wyd. II poszerz. i uzup. ISBN 83-87893-72-2, s. 93-101.
– MM
 opis książki Komunikat [wspólny uzgodniony między przedstawicielami Rządu, Ministrem Sprawiedliwości prof. Jerzym Bafią, przedstawicielem KPSTiN prof. Klemensem Szaniawskim i przewodniczącym delegacji NSZZ „Solidarność”, dr Janem Józefem Lipskim]. Warszawa, 14 stycznia 1981 r.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 10 s., off. z masz.
Zawiera też: Ustawa o kontroli publikacji i widowisk. Projekt w red. z dnia 14 stycznia 1981 r. (z uzasadnieniem); Uzasadnienie Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych oraz NSZZ „Solidarność” w sprawie społecznych wariantów projektu ustawy o cenzurze.
[Komunikat ten mimo zobowiązań min. Bafii nie został opublikowany przez PAP, uzgodnienia zostały przez stronę rządową całkowicie zignorowane, patrz: AS Biuletyn Pism Związkowych. nr 4, 16-22.02.1981, s. 101]
– MM
 ▬ Komunikat [wspólny uzgodniony między przedstawicielami Rządu, Ministrem Sprawiedliwości prof. Jerzym Bafią, przedstawicielem KPSTiN prof. Klemensem Szaniawskim i przewodniczącym delegacji NSZZ „Solidarność”, dr Janem Józefem Lipskim]. Toruń: b.w., 28.01.1981. A4, 2 k., powiel. Pod tekstem sygn.: P-42/26.I.81. ST15-1918, Nukat-4228653 – uw
 ▬ Komunikat wspólny przedstawicieli Rządu, Ministra Sprawiedliwości, delegacji KPSTiN i przewodniczącego delegacji NSZZ „Solidarność” Jana Józefa Lipskiego, Warszawa, 14 stycznia 1981 r. - patrz w: Ustawa o kontroli publikacji i widowisk. Projekt w red. z dnia 14 stycznia 81 r. [Warszawa]: Komisja do spraw Cenzury przy Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, b.r. [1981]. – uw
 ▬ Komunikat z posiedzenia Rady Głownej Episkopatu Polski (przekazany PAP-owi 27 sierpnia 1980 r.). B.m.: b.w., [1980]. A4, 2 k., powiel. U góry: Tekst otrzymany drogą telefoniczną od dyrektora Biura Prasowego Episkopatu Polski. ST15-1925, Nukat-4277548 – uw
 ▬ Komunikaty Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. - patrz: Konfederacja Polski Niepodległej. Komunikaty Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. – uw
 opis książki Komunikaty Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego. Tom 1, Rok 1970.
Londyn: Wydane staraniem i nakładem Jędrzeja Giertycha, 1970.
22 cm, 718,[1] s., err.
Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego; nr 7.
Pod red. Jędrzeja Giertycha. Na okł.: Wydawnictwa nieperiodyczne. Z. 1. Rok 1970/71.
– uw
 opis książki Komunikaty Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego pod redakcją Jędrzeja Giertycha. Wydawnictwa nieperiodyczne. Zeszyt I.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
A5, opr., 718,[1] s., ksero.
Przedruk z wyd.: Londyn: nakładem Jędrzeja Giertycha 1970.
J-4369, BN-2392*[wg J], BaBN-b1276581 – op
 opis książki Komunizm. [oprac.:] Consilium Pro Patria.
Wrocław: Wydawnictwo „Vist”, 1987.
A5, okł. kart., [3],2-21,[1] s., off. z masz., c. 100 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej. Oświata Niezależna ’87.
Rozdział opracowania pt. „Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju sytuacji w Polsce”. Warszawa: ZEN, KOS, 1984, wykonanego przez zespół fachowców Consilium Pro Patria (CPP). Litery i znak wyd. na I i IV s. okł. czerwone. Na III s. okł.: Dotychczas nakładem Wydawnictwa „Vist” ukazały się… (druk odwrócony).
CJ-738, KN’87-269, J-1480, BN-2393*[wg J], BaBN-2.184.947, Ka-715=Ka-3264, BJ-1872, FC-10114, ECS-05474, ST15-1927, Nukat-588193 – op
 ▬ Konador Anna: Pozdrowienia z Poznania. - patrz w: Joanna Siedlecka [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Konador Tadeusz [oprac. muzyczne] - patrz: Śpiewnik polski. Pieśni powstania listopadowego. [ok. 1984]. – uw
 ▬ Konarska-Łosiowa Krystyna [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. – uw
 ▬ Konarski Jan [pseud.] - właśc. Ryszard Legutko – uw
 ▬ Konarski Kazimierz: Maciej Rataj – ministrem. – patrz w: Czarne plamy. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1989. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 9, s. 23-28. – uw – MM
 opis książki Konarski Marian: Osobowość narodu w sztuce i kulturze.
B.m. [Kraków]: b.w., 1980.
A5, okł. kart., [3],2-9,[1] s., off. z masz.
Tytuł okł.
S-110/2088, KS-2277, BJ-1873, FC-4189, ST15-1928, Nukat-4071009 – op
 opis książki Konarski Marian: Rapsod sierpniowy 1980. Poemat.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A5, okł. kart., [9] s., off. z masz.
Tytuł okł. [Dedykacja na okł.:] Lechowi Wałęsie i Stoczniowcom Gdańskim.
KS-2278 {[6] s.}, ST15-1929, Nukat-4068364 – op
 opis książki Konarski Stefan: Marksizm jest nagi.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A5, okł.kart., [5],4-89 s., powiel., c. 50 zł.
BN-2394, Ka-716, HN-001212498, Hoo99/181, {BJ-1874, FC-10107 - c. 70 zł}, Br-1191, ECS-02478, ST15-1930, Nukat-719520 – MM
Różnice w posiadanych egz.III
s. 23 i 66- 23 -23
s. 31 i 58- 31 -31
s. 32 i 57- 32 -32
 ▬ Kondratowicz, Michał: Reminiscencje i inne wiersze; Kondratowicz Maria - malarstwo.
Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział, 2001.
21 cm, 107 s., [8] k. tabl.
Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B; nr 33.
ISBN 83-87865-18-4.
– uw
 ▬ Kondratowicz, Michał: Reminiscencje.
- w: Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne. 2009, nr 15/16, s. 343-370.
– uw
 opis książki Kondratowicz Michał: Wilno. Reminiscencje.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 25 s.
Ka-4647 – op
 ▬ Koneczny Feliks: Bizantynizm niemiecki.
- w: Przegląd Powszechny. Kraków 1927.
- jako dodatek w: [tegoż]: Prawa dziejowe. Londyn 1982.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Bizantynizm niemiecki.
Warszawa: Wydawnictwo Narodowe „Chrobry”, 1986.
A5, [2],16 s., off. z masz.
Przedruk z wyd.: Londyn: Wydawnictwo im. R. Dmowskiego 1982, t. 21.
J-1481 – op
 ▬ Koneczny Feliks: Bizantynizm niemiecki. – dalsze wydania:
- Warszawa: Milla 2002. ISBN 83-88160-16-8;
- Krzeszowice: Ostoja 2005. ISBN 83-6004-875-4.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska.
Londyn: Towarzystwo im. Romana Dmowskiego, 1973.
21 cm, 2 t. w 1 wol., 440,[3] s.
Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego; nr 8.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska. [Tom I: Geneza].
B.m.: b.w., b.r. [1989-90].
A5, okł.kart., [2],5-168 s., ksero z oryg.
Kopia wyd.: Londyn: Komitet Wydawniczy Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1973. Kopia egz. z charakterystycznymi zaznaczeniami i poprawkami w tekście [np. na s. 5 błędna liczba 326 jest poprawiona w kopiowanej książce na 336]. Okł. jest drukowana offsetem.
– MM
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska. Rozdziały XIII-XVII.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981/1982. [właśc.: 1982].
A5, [1],336-404 s., off. z oryg., [c. 100-160 zł].
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Przedruk z wyd.: Londyn: Komitet Wydawniczy Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1973.
K-2144, G-82/129, J-1482, BN-2395*[wg J], BaBN-b1276584 – op

 ▬ Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska. Rozdziały XIII-XVII. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. A5, [1],336-404 s., off. z oryg. Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. [Przedruk z wyd.: Londyn: Komitet Wydawniczy Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1973].
J-1483, Ka-3000, Hoo99/181 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska. Rozdziały XIII-XVII.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1984 ?].
A5, [1],336-404 s., off. z oryg., [c. 160 zł].
Wysokość kolumny druku na okł.: 162,5 mm, wysokość znaku wydawcy na okł.: 34,5 mm. Wys. kolumny druku na s. 336: 181,5 mm.
– MM
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska. Rozdziały XIII-XVII.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1988-1989].
A5, [1],336-404 s., off. z oryg.
Wysokość kolumny druku na okł.: 148,5 mm, wysokość znaku wydawcy na okł.: 35,5 mm. Druk zmniejszony na białym grubym papierze. Wys. kolumny druku na s. 336: 166,5 mm.
BN-2396, BaBN-1.988.886, FC-36883 – MM [egz. wycięty z prywatnego klocka introligatorskiego]

 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska.
Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, b.r. [ok. 1996].
ISBN 83-86482-22-2. Reprint wyd.: Londyn: Komitet Wydawniczy Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1973.
– uw – MM
 ▬ Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska. – dalsze wydania:
- Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski [ok. 2000]. ISBN 83-87809-54-3;
- Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski © 2006. ISBN 83-86482-22-2;
- T. 1-2. Krzeszowice: Ostoja 2007. ISBN 978-83-60048-22-1, 978-83-60048-27-6.
– uw
 ▬ (Koneczny Feliks): Cywilizacja chrześcijańska. - patrz: Cywilizacja chrześcijańska. /Problem z dziedziny filozofii historii/. Część II. Warszawa: Ruch Reform Narodowo-Społecznych 1979. – uw
 ▬ (Koneczny Feliks): Cywilizacja łacińska. - patrz: Cywilizacja łacińska. /Problem z dziedziny filozofii historii/. Część I. Warszawa: Ruch Reform Narodowo-Społecznych 1979. – uw
 opis książki (Koneczny Feliks): I. Cywilizacja łacińska. II. Cywilizacja chrześcijańska. (Opracowano na podstawie dzieł Feliksa Konecznego).
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983?].
A5, okł., 52 s., off. z masz. [c. 130-150 zł].
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Tytuł okł. Wys. kolumny druku na okł.: 146 mm. Druk na białym grubym papierze.
K-2145, G-83/246*, J-1484, BN-0777, Ka-2999, [Hoo99/173, BJ-0634, FC-10822 – Cywilizacja…], ECS-04249 – MM
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska.
Londyn: b.w., 1974.
22 cm, 439,[1] s.
Wydawnictwa Towarzystwa Imienia Romana Dmowskiego; nr 9.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska. Wznowienie.
Londyn: b.w., 1981.
22 cm, 439,[1] s.
Wydawnictwa Towarzystwa Imienia Romana Dmowskiego; nr 9.
Określenie wydania wyłącznie na okładce.
Nukat-4425212 – uw
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska. Rozdział XXXIV. Judeopolonia [- XXXIX].
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981 [właśc. 1982].
A5, [1],352-409 s., off. z oryg., druk. dwułam., [c. 100 zł].
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Wg BJ z dod.: Jędrzej Giertych: Odpowiedź „Dziennikowi Polskiemu”, 8 s.
J-1485*[wg Pil-1157], BN-2401, BJ-1875, FC-10125, Nukat-253450 – op
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska. T. I-III.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
A5, okł.kart., 129 + [8],133-248 + [6],251-418 s., off. z oryg., [c. 390 + 360 + 500 zł].
T. I - Cztery religie; T. II - Nabytki Golusa wśród chrześcijan; T. III - Walka o byt - ekspansja. Przedruk z wyd.: Londyn: Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1974.
K-2146, J-1486*[wg K], BN-2397*[wg K]+2398*[wg K]+2399*[wg K], HN-001547332[t. I], Hoo99/181[t. III], Br-1192, Nukat-2496061+3637977+3638050 – MM [t. I], [t. III] - op [t. II]
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska. T. I-III w 2 wol.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1988].
A5, okł.kart., 129,[7],133-248 + [6],251-439,[1] s., off. z oryg.
T. I - Cztery religie; T. II - Nabytki Golusa wśród chrześcijan; T. III - Walka o byt - ekspansja. Przedruk z wyd.: Londyn: Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1974. Okładki i s. tytułowe są kopiami okładek podstawy przedruku z londyńskimi danymi wydawniczymi. Cz. 1 - tytuł na okł. z kolorze czarnym, IV s. okł. czysta; w cz. 2 tytuł na okł. w kolorze czerwonym, na IV s. okł. spis wydawnictw Towarzystwa im. Dmowskiego.
BN-2400, FC-36885*[wg BN][na okł. w obu tomach tytuł w kolorze czerwonym] – MM
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska. Wyd. II.
Warszawa: Wydawnictwo Ojczyzna, 1995.
ISBN 83-86449-05-5. [Reprint wyd.: Londyn: Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1974].
– uw – MM [istnieją nakłady różniące się okładką: z gwiazdą Dawida i bez niej]
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska.
Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 1997.
ISBN 83-86482-43-5. [Reprint wyd.: Londyn: Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1974].
– uw – MM
 ▬ Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska. – dalsze wydania:
- Komorów: Antyk 1999. ISBN 83-87809-17-9;
- Komorów: Antyk 2001. ISBN 83-87809-17-9;
- T. 1-3. Krzeszowice: Ostoja 2006. ISBN 83-60048-60-6, 83-60048-65-7, 83-60048-70-3.
– uw

 opis książki Koneczny Feliks: Synopsis of „The Jewish civilization”.
London: Committee for Publication of Koneczny’s post-humous work, 1975.
21 cm, 32 s.
English summary of his Cywilizacja Żydowska.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska /Streszczenie/.
Warszawa: b.w., 1981.
A4, [2],2-24 s., off. z masz., druk jednostronny.
Tytuł nagł. Na okł. podtytuł: Synteza dzieła tłumaczona z języka angielskiego.
Nukat-4512739 – MM [wygląda podobnie do ksero, ale zaszarzenia jak w offsecie oraz farba rozpływa się po niektórych włóknach papieru]
 opis książki Koneczny Feliks: Synopsis cywilizacji żydowskiej Feliksa Konecznego.
Poznań: Wydawnictwo Wers, 1999.
21 cm, 29 s.
Rewizja Historii; tom 14.
Tłumaczenie z jęz. ang. zostało wykonane przez Ruch Narodowy. ISBN 83-86906-80-4.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Synopsis cywilizacji żydowskiej Feliksa Konecznego.
Krzeszowice: Ostoja, 2003.
21 cm, 33 s.
Biblioteka Wszechpolaka.
ISBN 83-88020-34-X.
– uw

 opis książki Koneczny Feliks: Dzieje narodu polskiego opowiedziane dla młodzieży przez Dr. Feliksa Konecznego.
Warszawa, Kraków: Gebethner i Wolff, 1905.
20 cm, XV,[1],314 s.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Dzieje narodu polskiego opowiedziane dla młodzieży przez Dr. Feliksa Konecznego.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983].
A5, okł.kart., [5],VI-XV,[2],2-314 s., off. z oryg., [c. 530-700 zł].
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Reprint wyd.: Warszawa: Gebethner i Wolff 1905.
G-83/247*, CJ-1685, J-1487, BN-2402, Ka-3916, BJ-1876, FC-10126, ST15-1931[18 x 13 cm - druk umożliwia takie obcięcie książki; bez okł.?], Nukat-4160101 – MM [19,6 x 13,5 cm]
 opis książki Koneczny Feliks: Feliksa Konecznego porównawcza wiedza o cywilizacjach.
B.m.: b.w., b.r.
A4, [2],2-37 s.
Ka-4805 – op
 opis książki Koneczny Feliks: Kościół jako polityczny wychowawca narodów.
Warszawa: Nakładem Archidiecezjalnego Instytututu Akcji Katolickiej; Katolickie Towarzystwo Wydawnicze „Kronika Rodzinna”, 1938.
19 cm, 43 s.
Biblioteka Akcji Katolickiej. Nowa Seria; nr 15.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Kościół jako polityczny wychowawca narodów. (Wyd. I po wojnie).
B.m.: Instytut Narodowy im. Romana Dmowskiego, b.r. [1985].
A5, okł., 10,[1] s., off. z masz., [c. 100 zł].
Wg wyd.: Warszawa: Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 1938. {Być może jest to wydane przez Wydawnictwo Jestem Polakiem - wg: Karol Liszewski: Wojna polsko-sowiecka 1939 r. Jestem Polakiem [1989] s. IV okł.}.
J-1488, BN-2403*[wg MBPŁ], BaBN-b1276591, Nukat-3114347 – op
 ▬ Koneczny Feliks: Kościół jako polityczny wychowawca narodów. – dalsze wydania:
- Warszawa: Wydawnictwo Czuwanie 1995. Wykonano techniką kserograficzną;
- Krzeszowice: Ostoja 2001. ISBN 83-88020-12-9. Biblioteka Wszechpolaka;
- Krzeszowice: Ostoja 2006. ISBN 83-88020-12-9. Biblioteka Wszechpolaka.
– uw
 opis książki Koneczny, Feliks: O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego.
Londyn: Towarzystwo im. Romana Dmowskiego, 1977.
22 cm, 202,[1] s., err.
Wydawnictwa Towarzystwa im. Romana Dmowskiego; nr 13.
Zaw.: Antoni Hilckman: O Feliksie Konecznym.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983].
A5, [2],7-188 s., off. z oryg.
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Przedruk z wyd.: Londyn: Wydawnictwo im. Romana Dmowskiego 1977. Nie przedrukowano indeksu.
G-83/248*, CJ-1686*, J-1489*, BN-2404, BJ-1877, FC-10127, Ka-4936 – op
 opis książki Koneczny Feliks: O ład w historii. [fragm.].
Gdańsk: Victoria, b.r.
Dun-76 – op
 opis książki Koneczny Feliks: O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego. Wyd. II poprawione.
Warszawa-Struga: Michalineum, 1991, [na okł.:] 1992.
ISBN 83-7019-053-7.
– uw – MM
 ▬ Koneczny Feliks: O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego. – dalsze wydania:
- Warszawa: Milla 1999. ISBN 83-88160-01-X;
- Wyd. 3 popr. Wrocław: Nortom © 1999. ISBN 83-85829-47-4;
- Krzeszowice: Ostoja 2003. ISBN 83-88020-59-5. Biblioteka Wszechpolaka;
- Wyd. 4 uzup. Kraków: Fundacja Parabola 2003. ISBN 83-913176-4-1;
- Wyd. 4 popr. Wrocław: Nortom © 2004. ISBN 83-89684-00-4;
- Krzeszowice: Ostoja 2005. ISBN 83-88020-59-5. Biblioteka Wszechpolaka;
- Krzeszowice: Ostoja 2006. ISBN 83-88020-59-5. Biblioteka Wszechpolaka;
- Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski 2008. ISBN 978-83-89920-28-X.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: O wielości cywilizacyj.
Kraków: skł. gł. Gebethner i Wolff, 1935.
24 cm, [4],320,[2] s.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: O wielości cywilizacji.
B.m.: b.w., b.r.
A5, [4],319 s., ksero z oryg.
Kopia wyd.: Kraków: Gebethner i Wolff 1935.
J-1490, BN-2405*[wg J; ale: Warszawa: Officyna Liberałów], wg spisów wydaw. Officyny Liberałów od 1981 r. – op
 ▬ Koneczny Feliks: O wielości cywilizacji. – dalsze wydania:
- Kraków: Wydawnictwo WAM; Księża Jezuici 1996. ISBN 83-7097-239-X;
- Kraków: Wydawnictwo WAM; Księża Jezuici 1997. ISBN 83-7097-239-X;
- Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski [ok. 1997]. ISBN 83-86482-25-7 - MM [mogło być kilka nakł.];
- Wyd. 5. Warszawa; Komorów: Antyk - Marcin Dybowski, 2002. ISBN 83-87809-69-1;
- Wyd. 6. Warszawa: Capital © 2015. ISBN 978-83-64037-79-5.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. Wydanie nowe i poprawione.
Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 1997.
Zawiera dwa niedrukowane wcześniej teksty: Państwo w cywilizacji łacińskiej; Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej. Zostały one przeredagowane przez Macieja Giertycha. ISBN 83-86482-45-1. [Poprawiony przedruk za wyd.: Państwo w cywilizacji łacińskiej; Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej. Londyn: Towarzystwo im. Romana Dmowskiego 1981].
– uw – MM
 ▬ Koneczny Feliks: Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. – dalsze wydania:
- Wyd. nowe i popr. Warszawa; Komorów: Antyk - Marcin Dybowski 1999. ISBN 83-87809-22-5;
- Wyd. nowe i popr. Warszawa; Komorów: Antyk - Marcin Dybowski 2001. ISBN 83-87809-22-5.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Państwo w cywilizacji łacińskiej; Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej.
Londyn: Komitet Wydawniczy, 1981.
21 cm, [2],VI,165 s.
Wydawnictwa Towarzystwa im. Romana Dmowskiego; nr 20.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Państwo w cywilizacji łacińskiej.
B.m. [Wrocław]: „Wektory”, b.r. [1988].
A5, okł.kart., III,[1],II,[2],144 s., off. z masz., [c. 800 zł].
Tytuł na okł. i II k. tytułowej: Państwo w cywilizacji łacińskiej; Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej. Przedruk z wyd.: Londyn: Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego; nr 20, 1981.
J-1491, BN-2406, Ka-3266, BJ-1878, FC-10131, ST15-1932, Nukat-2170251 – MM
 opis książki Koneczny Feliks: Państwo w cywilizacji łacińskiej.
Wydawnictwo Jestem Polakiem, [1985-89].
Wiad. wg: Karol Liszewski: Wojna polsko-sowiecka 1939 r. Jestem Polakiem [1989] IV s. okł. – op
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe; oraz dodatek Bizantynizm niemiecki.
Londyn: Komitet Wydawniczy, 1982.
21 cm, [2],IV,II,377,[1] s.
Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego; nr 21.
– uw

 ▬ Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Część I: Rządy abstraktów. Rozdziały I-VII. Warszawa: [Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1985]. A5, okł.kart., [3],2-187,[1] s., off. z masz. Przedruk z wyd.: Londyn 1982.
K-2147/I, Nukat-892342 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Część I. Rządy abstraktów. Rozdziały I-VII.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
A5, okł.kart., [3],2-187,[1] s., off. z masz., [c. 560 zł].
Na okł. tytuł w kolorze czerwonym. S. tytułowa maszynopiśmienna. Na okł. nazwa serii podstawy przedruku: Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego; Nr 21, oraz w dole: Londyn –1982. Książka klejona z pojedynczych kartek.
BN-2407[dane wydaw. wg inf. W. Brulińskiego], FC-36886*[wg BN], Br-1193/1 – MM
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Część I. Rządy abstraktów. Rozdziały I-VII.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
A5, okł.kart., [3],2-187,[1] s., off. z masz., [c. 550 zł].
Na okł. teksty dużymi wersalikami w kolorze czarnym. S. tytułowa maszynopiśmienna. Blok książki spięty zszywkami przy grzbiecie pod oklejającą grzbiet okładką.
J-1492/I – MM

 ▬ Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Część II: Prawa cywilizacji. Warszawa: [Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1985]. A5, okł.kart., [3],2-245 s., off. z masz. Zawiera: Rozdziały VIII-XV. Przedruk z wyd.: Londyn 1982.
K-2147/II, G-86/144*[cz. II], Nukat-879629 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Część [II:] Prawa cywilizacji.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
A5, okł.kart., [3],2-245 s., off. z masz., [c. 700-730 zł].
Brak wydrukowanego numeru części. Na okł. tytuł w kolorze czerwonym. Na s. tytułowej teksty dużymi wersalikami. Na okł. nazwa serii podstawy przedruku: Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego; Nr 21, oraz w dole: Londyn – 1982. Książka klejona z pojedynczych kartek.
Br-1193/2 – MM
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Część II: Prawa cywilizacji. Rozdziały VIII-XV.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
A5, okł.kart., [3],2-245 s., off. z masz., [c. 700 zł].
Na okł. teksty dużymi wersalikami w kolorze czarnym. S. tytułowa maszynopiśmienna. Blok książki spięty zszywkami przy grzbiecie pod oklejającą grzbiet okładką.
J-1492/II, BN-2408, BJ-1879, FC-10130 – MM

 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Cz. III: Magistra vitae.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983?].
A5, okł., [3],2-99 s., off. z masz.
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Na okł. błędnie: Konieczny. Tytuł na okł. w kolorze czarnym. S. 99 na III s. okł. Przedruk z wyd.: Londyn-1982.
J-4370 – MM
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Cz. III: Magistra vitae.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1988].
A5, okł., [3],2-99 s., off. z masz.
Tytuł na okł. w kolorze czerwonym. Na okł. nazwa serii podstawy przedruku: Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego; nr 9 [błędnie - właśc. 21].
BN-2409, BaBN-b1280657 [dane wydaw. wg inf. W. Brulińskiego], FC-36887*[wg BN] – op

 ▬ Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. – dalsze wydania:
- Wyd. 1. w tej edycji. Komorów: Antyk - Marcin Dybowski 1997. ISBN 83-86482-44-3;
- Komorów: Antyk - Marcin Dybowski 2001. ISBN 83-87809-50-0.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Rozwój moralności.
B.m. [Wrocław]: Wydawnictwo Związkowe „Victoria”, 1983.
A6, [2],5,[1] s., druk ze skł.
NSZZ „Solidarność” Nauka - Oświata - Kultura. Zeszyty pomocnicze dla kursów samokształceniowych; 2.
Tytuł nagł. Fragmenty książki pt.: „O ład w historii”.
G-83/249*, CJ-1687*, J-1493*, BN-2410*[wg J*], BaBN-b1276595, Br-1194, [ECS-04948, Nukat-3339586[ECS] – Zeszyty…, bez inf. o tytule tekstu] – op
 opis książki Koneczny Feliks: Skrót do nauki historyi polskiej.
Wilno: Księgarnia J. Zawadzkiego, b.r.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Skrót do nauki historyi polskiej.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1989].
A5, 52 s., off. z masz., c. 300 zł.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Wilno: Księgarnia J. Zawadzkiego.
BaBN-2.268.185, BJ-1880, FC-10129 – op
 opis książki Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego. Tom I-VIII.
Miejsce Piastowe: Towarzystwo św. Michała Archanioła, 1937-1939.
24 cm, 703,[1] s.
– uw – MM
 opis książki Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego. Tom I-VIII.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [wrzesień 1985].
A5, 82 + [3],86-192 + [3],194-270 + [3],272-352 + [2],355-446 + [3],448-512 + [2],513-608 + [2],609-703,[1] s., off. z oryg., [c. 2050 zł].
Przedruk z wyd.: Miejsce Piastowe: Towarzystwo św. Michała 1937.
K-2148, J-1494*[wg K], BN-2411*[wg K], BaBN-b1276596, {BJ-1881, FC-10128 - [1-3, 5-8]} – op
 opis książki Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego. Wyd. drugie skrócone i uwspółcześnione.
Kraków, Warszawa, Struga: Michalineum, 1985.
ISBN błędny: 7019-005-7, winno być 83-7019-005-7. Redakcja i uwspółcześnienie tekstu: Tomasz Wołek. Sygn. druk.: Zam. 1384/85. Sygn. cenzora: T-72.
– uw – MM
 opis książki Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego. [Wyd. III].
Warszawa/Struga – Kraków: Michalineum, 1988.
ISBN 83-7019-005-7. Redakcja i uwspółcześnienie tekstu: Tomasz Wołek. Wstęp, przypisy: Jacek Bartyzel. Sygn. druk.: Zam.3988/87. Sygn. cenzora: K-7.
– uw – MM
 opis książki Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego.
Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, b.r. [ok. 1996].
ISBN 83-86482-24-9. Reprint wyd.: Miejsce Piastowe: Towarzystwo św. Michała Archanioła 1937.
– uw – MM
 ▬ Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego. – dalsze wydania:
- Krzeszowice: Ostoja 2005. ISBN 83-60048-40-1;
- Komorów: Antyk - Marcin Dybowski 2005. ISBN 83-86482-24-9;
- Krzeszowice: Ostoja 2006. ISBN 83-60048-40-1. Biblioteka Wszechpolaka;
- Krzeszowice: Ostoja 2013. ISBN 978-83-60048-40-5.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego. Rozdział 35.
Warszawa: Pod Prąd, 1989.
A5, 15,[1] s.
Biblioteka Miesięcznika Pod Prąd; nr 6.
Dodatek do edycji Wydawnictwa Michalineum. [W wydaniach Wydaw. Michaelineum z 1985 i 1988 r. nie ukazał się ostatni 35 rozdział zatytułowany: Niepodległość odzyskana].
S-110/2577, BaBN-2.249.464, FC-36888*[wg BN] – op
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 2,7,2 s., stdr. z masz.
Tytuł okł. Druk na papierze kredowym. Zaw. teksty: Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej; Platforma wyborcza Konfederacji Polski Niepodległej; Wywiad Spiegela [na matrycy dopisano brakującą literę „A”] z politykiem opozycyjnym - Leszkiem Moczulskim w tłumaczeniu Konrada Marusczyka. Druk offsetowy z tego samego maszynopisu co w wyd.: [Konfederacja Polski Niepodległej] KPN. Wolność dla więźniów politycznych. [1981]. Wysokość kolumny druku na s. z tekstem Deklaracji ideowej: 163 mm.
BJ-1883, FC-10122 – MM
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej.
Wrocław: NZS; Universitas, 1981.
A6, okł.kart., 100,[1] s., off. z masz.
Klub Myśli Niepodległościowej; 1. Na IV s. okł.: 6 [pozycja wydawnicza].
Zawiera: Akt Konfederacji Polski Niepodległej. 1 września 1979; Deklaracja ideowa KPN; Tymczasowy statut KPN; Platforma wyborcza KPN. Luty 1980; Rezolucje Rady Politycznej KPN. 22 stycznia 1980; Oświadczenie Rady Politycznej KPN. Maj 1980; Komunikat Rady Politycznej KPN. 17 maja 1980; Oświadczenie Rady Politycznej KPN. 22 listopada 1980; Warunki przezwyciężania kryzysu. 21.11.1980; Komunikat Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. 12 stycznia 1981; Wywiad Leszka Moczulskiego dla zachodnioniemieckiego pisma „Der Spiegel” z dnia 15 września 1980 r.: „ZSRR powinien się wycofać”; Do uczestników Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Madryt 1980. 11 listopada 1980; Wywiad z Tadeuszem Jandziszakiem przeprowadzony 26 czerwca 1981 r.; Akt oskarżenia przeciwko Robertowi Leszkowi Moczulskiemu, Romanowi [właśc. Romualdowi] Szeremietiewowi, Tadeuszowi Stańskiemu, Tadeuszowi Jandziszakowi. 6 marca 1981 r.; Proces.
BN-2416, Br-1195, FC-36891*[wg BN], ECS-04241, ST15-1935, Nukat-2188741 – MM
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Akt. Deklaracja. Tymczasowy Statut.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł., [5],2-6 s., off. z masz.
Tytuł okł. Na IV s. okł. kotwica - znak KPN. Zawiera: Akt KPN; Deklaracja ideowa; Tymczasowy Statut KPN.
ST15-1934, Nukat-4177930 – op
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Akt. Deklaracja. Tymczasowy Statut.
B.m.: Wolność i Niepodległość, b.r. [ok. 1979].
A5, [4],1-6 s., off. z masz.
HN-000509507[6 s.], Br-1196 – op
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Akt. Deklaracja. Tymczasowy Statut.
B.m.: Wolność i Niepodległość, b.r. [ok. 1980].
A5, [20] s.
Tytuł okł.
BaBN-2.267.740, FC-36889*[wg BN] – op
 opis książki [Konfederacja Polski Niepodległej]. [Tytuły nagł.:] Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej; Platforma wyborcza Konfederacji Polski Niepodległej; Wywiad Spiegel z politykiem opozycyjnym - Leszkiem Moczulskim.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 2,7,[1],2 s., off. z masz.
Bez okładki. Zaw. teksty: Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej; Platforma wyborcza Konfederacji Polski Niepodległej; Wywiad Spiegela [na matrycy dopisano brakującą literę „A”] z politykiem opozycyjnym - Leszkiem Moczulskim w tłumaczeniu Konrada Marusczyka. Wysokość kolumny druku na s. z tekstem Deklaracji ideowej: 159 mm. Do 8-mio stronicowej składki z tekstem Platformy wyborczej na początku i końcu dopięto zszywkami pojedyncze kartki z pozostałymi tekstami.
[BJ-1884, FC-10123 - stdr.] – MM
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, 1989.
A6, 30 s., stdr. z masz.
Na okładce godło KPN i cytat-motto.
S-47/1933[32 s.], BJ-1886, FC-10132, Br-1197 – op
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, 1989.
A6, 30 s., stdr. ze skł., c. 250 zł.
BJ-1890, FC-10136 – op
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut.
B.m.: Wydawnictwo Polskie KPN, b.r. [1990].
A6, okł.kart., 32 s., stdr. ze skł.
Na s. 31-32: Deklaracja członkowska.
– uw – MM
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut. Program.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1989.
A5, okł.kart., 115 s., off. ze masz., [c. 2600-3000 zł].
Biblioteka Drogi.
Na s. tyt.: Program. Zawiera: Akt Konfederacji Polski Niepodległej. 1 września 1979; Deklaracja ideowa KPN. 1 września 1979; Program KPN uchwalony przez III Kongres KPN. Warszawa-Kraków, 4 luty – 4 marzec 1989 r.; Uchwały polityczne; Statut KPN.
BN-2418, BJ-1889, FC-10135, ECS-00222, ST15-1936, Nukat-842788=3727560 – MM
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut. Program. Wyd. III.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, 1989; na okł.: 1990.
A5, okł.kart., 82,[2] s., off. ze skł.
Biblioteka Drogi.
Tytuł okł. Na s. tytułowej tytuł: Program. Zawiera również: Akt Konfederacji Polski Niepodległej, Władze naczelne […] 19 listopada 1989 r.; Uchwały i instrukcje organizacyjne.
BN-2419, Ka-3267, Hoo99/181, {BJ-1891, FC-10137 - Program. Deklaracja ideowa. Statut}, Nukat-4660346 – MM
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut. Platforma wyborcza.
Łódź: KPN, b.r. [1980].
A5, [3],2-3,[1],2-17,[1] s., ksero z masz.
Tytuł wg s. [2]. Na s. [1] rysunek ukrzyżowanego orła w koronie, w górze krzyża: KPN, w dole: Wolność dla więźniów politycznych. Na IV s. okł.: Wolność dla politycznych. Na części stron widoczna jest u góry wpisana odręcznie na matrycy ciągła paginacja: [2],2-20,[3] s. Tekst powielony z tego samego maszynopisu, co łódzkie wyd. offsetowe z sierpnia 1981 r.
BŁ-72, BN-2412*[wg BŁ], MBPŁ_3120 CDN – MM + podobny bez wpisanej ciągłej paginacji – MM
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Dokumenty.
B.m.: Opolski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, [1980].
A5, 35,[1] s.
Tytuł okł.
BaBN-2.267.585, FC-36892*[wg BN] – op
 opis książki [Konfederacja Polski Niepodległej] KPN. Dokumenty, opinie, komentarze.
B.m.: NZS AR, b.r. [1981].
A4, okł., 33 s., powiel.
Tytuł okł. Na s. 1: Od wydawcy„ [Wszystkie teksty materiałów i opracowań Konfederacji Polski Niepodległej cytujemy za wydawnictwami WYDAWNICTWA POLSKIEGO – Lublin].
ST15-1933, Nukat-4222444 – op
 ▬ Konfederacja Polski Niepodległej. Komunikaty Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. sierpień ’81. Kraków. A4, 7 s., powiel. BN-2415, BaBN-1.399.746, BJ-1895, FC-4192, ST15-1926 – uw [zaliczono do czasopism]
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Platforma wyborcza. Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut.
Wrocław: Międzyzakładowy Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, lipiec 1981.
A4, 14 s., powiel.
BJ-1896, FC-10139 – op
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Platforma wyborcza. Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut.
B.m. [Łódź]: b.w., sierpień 1981.
A5, [3],4-23 s., off. z masz.
Tytuł okł. Na s. [1] rysunek orła w koronie ze znakiem „Polski Walczącej” na piersi. Zawiera teksty w innej kolejności: Deklaracja ideowa; Tymczasowy statut; Platforma wyborcza. Tekst powielony z tego samego maszynopisu, jak w wyd. kserograficznym: Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut. Platforma wyborcza. Łódź: KPN [1980].
BN-2417, BJ-1885, FC-10124, FC-50659*[wg BN][?], ECS-05564, ST15-1937, Nukat-1478923 – MM
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Platforma wyborcza. Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut. Wydanie drugie.
Wrocław: Międzyzakładowy Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, sierpień 1981.
A4, 14 s., powiel.
Na s. 2 wstęp podpisany przez: Międzyzakładowy Komitet Obrony Więzionych za Przekonania.
– MM
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Podstawowe dokumenty: rodowód i historia, deklaracja ideowa, akt założycielski, uchwała polityczna II Kongresu.
Toronto: na zlec. Przedstawicielstwa KPN na Amerykę Płn., 1987.
28 cm, 16 s.
Nukat-504045[KUL] – uw
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej - trochę faktów.
Lublin: Studencki Komitet Obrony Więzionych za Przekonania przy NZS AR; Całym zdaniem, [kwiecień] 1981.
A4, okł., 32 s., off. z masz.
Do użytku wewnątrzuczelnianego.
Wydano za zgodą Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie. [Sygn. druk.:] Prac. Poligraf. AR-Lublin zam. 180 n. 750. Zawiera teksty: Od wydawcy; Oświadczenie Ogólnopolskiego Studenckiego Komitetu Obrony Osób Więzionych za Przekonania złożone na posiedzeniu plenarnum I Ogólnopolskiego Zjazdu NZS w Krakowie - dn. 6.04.1981 r.; Kim są więzieni działacze KPN?; Skrócony tekst deklaracji ideowej Konfederacji Polski Niepodległej; Program na dziś /w oparciu o „Platformę wyborczą” KPN, Warszawa, luty 1980 r.; Oświadczenie KAB [Kierownictwo Akcji Bieżącej] KPN z dn. 13.I.1981 r.; R[omuald] Szeremietiew: Warunki przezwyciężenia kryzysu /omówienie/; Leszek Moczulski: Rewolucja bez rewolucji /fragmenty/; Wywiad L. Moczulskiego dla Der Spiegel »Sowieci powinni ustąpić« /nr 38, 15.09.80 r./; Polemiki [przedruki z lubelskiego pisma KPN Słowo]: Marek Miszczak - ze Sztandarem Ludu (nr 43); Kazimierz Kuźba: List otwarty do pułkownika Juliana Sokoła autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji” {Żołnierz Wolności, nr 239/9237/, Warszawa 15.10.1980 r.}.
BN-2423a, Nukat-1545814 – MM
 opis książki [Konfederacja Polski Niepodległej] KPN. Wolność dla więźniów politycznych.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 2,7,2 s., stdr. z masz.
Tytuł okł. Na s. [1] okł. rysunek ukrzyżowanego orła w koronie, w górze krzyża: KPN, w dole: Wolność dla więźniów politycznych. Zawiera: Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej; Platforma wyborcza Konfederacji Polski Niepodległej; Wywiad Spiegela [na matrycy dopisano brakującą literę „A”] z politykiem opozycyjnym - Leszkiem Moczulskim w tłumaczeniu Konrada Marusczyka. Druk offsetowy z tego samego maszynopisu co w wyd.: Konfederacja Polski Niepodległej. [1981]. Wysokość kolumny druku na s. z tekstem Deklaracji ideowej: 163 mm. Na s. II okł.: Rezolucja uczestników manifestacji patriotycznej w opolskim amfiteatrze… dat.: Opole, dnia 3 maja 1981 r.; na III s. okł.: Rezolucja Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej ogłoszona 17 września 1979 r.; na IV s. okł.: Krajowa Komisja Porozumiewawcza w sprawie więzionych za przekonania.
– MM
 opis książki KPN [Konfederacja Polski Niepodległej]. Wolność dla więźniów politycznych. Wyd. 2.
Opole: KOPS (Komitet Organizacyjny Praworządności Społecznej), b.r. [ok. 1981].
A5, 2,2,7,2,[3] s., off. z masz.
Oss 627.717{[4],7,[5] s.}, ST15-1938, {ECS-05084, Nukat-1998350 - [14] s., 1981} – op
 opis książki Konfederacja Polski Niepodległej. Wybór dokumentów programowych.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1987.
A6, okł.kart., 63,[1] s., off. z masz., c. 200 zł.
Biblioteka Drogi.
Tytuł okł.: KPN. Wybór dokumentów. Zawiera: Akt Konfederacji Polski Niepodległej. 1 września 1979; Deklaracja ideowa. 1 września 1979; Statut KPN; Uchwały organizacyjne; Uchwała polityczna II Kongresu KPN. Grudzień 1984; Memorandum jałtańskie. Styczeń 1985; Rezolucja w sprawie wyborów. 9 marca 1985; Rezolucja w sprawie prawnego charakteru działań KPN. Listopad 1986; Oświadczenie. Sytuacja polityczna w kraju. Listopad 1986; Rezolucja. W sprawie integracji opozycji. 7 marca 1987.
CJ-970, J-1495, BN-2421, Ka-782=Ka-1229, HN-001319642, BJ-1888, FC-10134, Br-1202, ECS-02506, ST15-1939, Nukat-772700=1745616 – MM
 ▬ Konfederacja Polski Niepodległej. - patrz:
- Akt, Deklaracja, Tymczasowy Statut [KPN]. Wolność i Niepodległość [ok. 1979];
- Akt, deklaracja, tymczasowy statut, wolność i niepodległość. [ok. 1979];
- Akt Konfederacji, deklaracja, tymczasowy statut. Warszawa: KPN 1979;
- Akt Konfederacji, deklaracja ideowa i statut KPN. [Kraków]: Wydawnictwo Polskie 1987;
- Akt Konferderacji Polski Niepodległej, deklaracja ideowa, statut, uchwały Nr 2 - 3 - 4. II Kongres KPN - grudzień 1984. Karlstad: Biuro Zagraniczne Konfederacji Polski Niepodległej, 1984;
- Cel nadrzędny: „Niepodległość Państwa i Narodu”. Platforma wyborcza KPN. Poznań: WKOP 1982;
- Deklaracja ideowa KPN. [1 września 1979]. Warszawa 1980;
- Deklaracja ideowa i platforma wyborcza KPN. (1979). Poznań: CND [1984];
- Deklaracja ideowa. Platforma wyborcza KPN. Poznań: SIW 1981;
- Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut KPN. Wydawnictwo Śląsk [19]81;
- Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut KPN. Śląsk: Wydawnictwo Polskie [1981];
- Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut KPN. A4, 8 s.;
- Dokumenty, opinie, komentarze o KPN. Niezależna Inicjatywa Wydawnicza NIVA [pocz. 1981];
- Dokumenty KPN. Kraków: Wydawnictwo Polskie;
- Dokumenty K[onfederacji] P[olski] N[iepodległej]. B.m.: b.w., b.r.;
- Platforma Wyborcza KPN. 1980. {kilka różnych};
- Porozumienie. Jakie? Kogo? Z kim? Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1988;
- Program KPN. Obszar V - Śląsk. Gliwice: Wydawnictwo Polskie; Oficyna im. M. Grażyńskiego 1989;
- Program KPN. 1979-1989. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie 1989;
- Proces K.P.N. L. Moczulski, T. Jandziszak, T. Stański, R. Szeremietiew - słowo ostatnie. Wydawnictwo Polskie;
- Robotniczy Ruch Narodowy. Dokumenty; Robotniczy Ruch Narodowy. Dokumenty. KPN;
- Statut KPN i wybrane uchwały II Krajowego Kongresu KPN - grudzień 1984. Zakł. Graf. Okręgu „Wolność” KPN 1985;
- Tadeusz Korab [pseud.][oprac.]: KPN – na dziś. [po 1987];
- [Trzeci] III Kongres KPN. Warszawa 1989;
- Tymczasowy statut KPN. A5, 4 s.;
- Tymczasowy Statut; Deklaracja ideowa; Platforma wyborcza Konfederacji Polski Niepodległej;
- Tymczasowy Statut KPN. Deklaracja ideowa KPN. Przedruk NSZZ „Solidarność” [1980-1];
- Tymczasowy Statut Konfederacji Polski Niepodległej;
- Uchwała polityczna, II Kongres Konfederacji Polski Niepodległej, grudzień 1984;
- Uchwała programowa III Kongresu KPN. [1989];
- Wolność i niepodległość. Dokumenty programowe KPN (1 wrzesień 1979 – 22 styczeń 1980). Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1980.
– uw
 opis książki Konfederacja 1987. Kalendarium działań KPN.
Gliwice: „Konfederat Śląski”, [po 1987].
A4, 6 s., off. z masz., egz. bezpł.
Druk: Wydawnictwo Polskie.
BJ-1899, FC-10142 – MM
 opis książki Konferencja jałtańska w polskiej perspektywie.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1986 [okł.], 1985 [s. tyt.].
A5, okł.kart., [2],II,99,[5] s., off. z masz., c. 250 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej - Historia.
Autorem jest: Krystyna Kersten. Patrz tejże: Jałta w polskiej perpektywie. Nowa 1989 s. [2].
G-86/143*, Ł-193, CJ-971, J-1496, BN-2424, Ka-719, HN-001326041, Hoo99/182, BJ-1901, FC-10144, Br-1068, ST15-1940, {ECS-00491, Nukat-719428 - 99,[1] s.} – MM
 ▬ Konferencja Krajowych Sekcji Branżowych i Zawodowych NSZZ „Solidarność” - patrz: [Druga] II Konferencja Krajowych Sekcji Branżowych i Zawodowych NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 30-31 sierpnia 1981 r. Materiały. Ustalenia, wnioski, propozycje, rezolucje, uchwały. – uw
 ▬ Konferencja Organizacji i Działaczy Niepodległościowych. Austria maj 1989. Dokumenty.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
25 s.
– uw
 ▬ Konferencja Organizacji i Działaczy Niepodległościowych. Austria maj 1989. Dokumenty. - patrz: Dokumenty Konferencji Organizacji i Działaczy Niepodległościowych. [1989 ?]. Polska Partia Niepodległościowa. – uw
 opis książki Konflikt sumienia w związku ze służbą wojskową na świecie.
Wrocław: Wolność i Pokój, [19]’87.
A5, okł.kart., 34 s., stdr. z masz., [c. 100-120 zł].
Prawo każdego - {obowiązek każdego [na III s. okł.]}. Biblioteka WiP.
Tytuł okł. Na s. II okł.: podano jako autorów: Katarzyna X, Leszek Y, Maciek Z, Marek Q.
J-1497, BN-2425, Ka-720, {BJ-1902, FC-10145 – błędnie tyt.: […] w związku z odmową służby wojskowej}, Br-1203, ECS-00891, ST15-1941, Nukat-620176 – MM
 opis książki Konflikt w WSI w Radomiu. Ustawa o Szkolnictwie Wyższym.
Łódź: NZS UŁ, (listopad) 1981.
A5, [2],2-6 s., off. z masz.
SNAP [Studencka Niezależna Agencja Prasowa] NZS UŁ [Uniwersytet Łódzki]. Informacje.
Na matrycy s. 6 odbito mało czytelny stempelek UŁ.
BŁ-73 – MM
 opis książki Konflikt w WSI w Radomiu. Ustawa o Szkolnictwie Wyższym.
B.m. [Radom]: b.w. [WSI], b.r. [1981].
A5, [1],6 s.
BN-2426, Nukat-3037519[BUŁ] – op
 ▬ Konfrontacje.
- [1] - Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985;
- 2 - Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985;
- 3 - Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986;
- 4 - Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987;
- 5 - Zagrożenia współczesne. 1987;
- 6 - Polityka i świat. 1988;
- 7 - Sowietskij Sojuz. 1988;
- 8 - Z lewa i z prawa. 1988;
- 9 - Pokrętne ścieżki. 1989;
- 10 - Czerwone życiorysy. 1989;
- 11 - Kremlowskie kuranty. 1990;
- 12 - Arabowie i Żydzi. 1990;
- 13 - Czy koniec historii? 1991;
- 14 - Nie ma trzeciej drogi. 1991.
– uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.