Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kong - Konwe

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 21.02.2021 r.
 
 
 opis książki Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu.
Watykan: b.w.; Drukarnia watykańska «Polyglotta», 1986.
24 cm [w opisach bibliotecznych także 20 i 23 cm], 57,[1] s.
– uw – MM
 opis książki Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu.
Rzym: Fundacja Jana Pawła II; Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, 1986.
24 cm, 57,[2] s.
Przedruk za wydaniem watykańskim «Polyglotta».
– uw – MM
 opis książki Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu.
B.m.: Pallotinum, 1986.
21 cm, 57,[1] s.
Tytuł nagł.: Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu. Sygn. druk.: DPZ 27/86 n.5000.
– uw – MM
 opis książki Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu.
B.m.: Pallotinum, 1986.
A5, okł., 3-57,[1] s., off. z oryg.
Tytuł okł. Tytuł nagł.: Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu. Druk o cechach druku podziemnego: nieprofesjonalny fotooffset [zaszarzenie klisz]; okładka papierowa; brak k. tytułowej, brak oznaczeń wydawniczych i drukarskich (sygnatury) poza słowem „Pallotinum” z podstawy przedruku.
– MM
 opis książki Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu.
Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1986.
17 cm, 135,[1] s.
Zawiera też wstęp: Ks. Józef Majka: Chrześcijaństwo a wyzwolenie człowieka.
– uw
 ▬ Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. – wydawano również pod niewłaściwym, zmienionym tytułem: Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu. – uw
 ▬ Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”. [niektóre opisy: G-84/204*, J-1060 do J-1063, Ka, BJ-1358, FC-3539, BJ-1359 - używają błędnej nazwy: Kongregacja Nauki i Wiary. Nie wykluczone, że ta błędna nazwa występuje w wielu drukach, tak jest np. w: Kurs 1985 nr 11 s. 16-19].
- Fragmenty oraz „Co to jest tzw. teologia wyzwolenia” - patrz w: Kurs 1985 nr 11 s. 16-19.
- Najistotniejsze fragmenty oraz informacja, że cenzura nie pozwoliła, by granice Polski przekroczyła polska edycja L’Osservatore Romano z powyższym tekstem. – patrz w: Bez Dekretu Kraków 1984 nr 2 s. 41-46.
– uw
 opis książki Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
B.m.: b.w. (Druk. L’Osservatore Romano; Kronika Rzymska), b.r. [1984].
30 cm, 8 s.
BaBN-1.082.099, FC-35539 – uw
 ▬ Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”. Kraków 17.12.1984. A4, [1],V,12 s., powiel., c. 40 zł. 13. Pismo Chrześcijańsko-Liberalne. R. III, nr 12(39). J-1060*[wg Pil-761], KJ-191* - jest to czasop. – uw – MM
 opis książki Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [1984-5].
A5, 20 s., off. z masz., [c. 50 zł].
Tytuł nagł.
K-2150, G-84/204*, J-1061*[wg SZ-7 s. 185], S-111/2638, BN-1733*[wg BUW], BaBN-2.249.130, Ka-3784, BJ-1357, FC-10904, Br-0873, ECS-04538, ST15-1942, Nukat-2773506 – op
 opis książki Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
Kraków: Liberté [Wydawnictwo Libertas], 1985.
A6, 31,[1] s., off. z masz., [c. 40-70 zł].
Tytuł okł. Tłumaczenie: polska redakcja L’Osservatore Romano. Przedruk z nr 203/1984. Zawiera także wywiad Lucio Colletti’ego z Leszkiem Kołakowskim: Litości, ta mieszanina jest rujnująca.
K-1937, G-85/162*, J-1062, BK-258, S-111/2928, BN-1732, Ka-4078, HN-000509242, BJ-1358, FC-3539[w BJ i FC: błędnie: …Nauki i Wiary], KJ-192*, Br-0875, ST15-1943, Nukat-4177937[UMK] – op
 opis książki Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
Rzym: Fundacja Jana Pawła II; Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, 1985.
20 cm, 24 s.
Tłumaczył M. Radwan, wg: L’Osservatore Romano, N.203, 3-4.09.84.
– uw – MM
 opis książki Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, [19]’85.
A5, okł., [8] s., off. z oryg., druk trzyłam., c. 20 zł.
Tytuł okł. i nagł. Tłumaczenie: polska redakcja L’Osservatore Romano. Przedruk z: druk: Kronika Rzymska 1984 [miesięcznik wydawany staraniem Domu Polskiego Jana Pawła II w Rzymie]. Pod tekstem podpisano: Ratzinger Joseph, Bovone Alberto.
K-2149 i K-2862[CJ s. 272 - to samo], G-85/161, J-1063, BN-1734{10,[2] s.}, Ka-721=Ka-3785, HN-000514609, {BJ-1359[błędnie: …Nauki i Wiary], FC-10905 [w BJ i FC: błędnie: stdr.]}, Br-0874, ECS-00378, ST15-1944, Nukat-1696862 – MM
 opis książki Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
B.m.: b.w., b.r. [1984/1985].
A4, [8] s., off. z oryg., druk trzyłam.
Tłumaczenie: polska redakcja L’Osservatore Romano.
BaBN-1.082.099, ST15-1945, Nukat-4289831 – op
 ▬ Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
- w: Teologia wyzwolenia. Wybór tekstów. Warszawa: Akademia Nauk Społecznych, grudzień 1986/1987, s. 275-305.
– uw – MM
 ▬ Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu. – [kilkukrotnie wydane pod tym niewłaściwym tytułem] – właśc.: Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. – uw
 ▬ Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu.
Warszawa: Słowo Powszechne, 1986.
25 cm, 24 s.
Wkładka do numeru niedzielnego Słowa Powszechnego z dnia 15.VI.1986 r.
– uw
 ▬ Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu.
- w: Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi. 1986, R. 124, nr 7-8, s. 121-165.
- [fragmenty w:] Teologia wyzwolenia. Wybór tekstów. Warszawa: Akademia Nauk Społecznych, grudzień 1986/1987, s. 306-320. – MM
- [tytuł nagł. w:] Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu [tytuł okł.]. Pallotinum 1986.
– uw
 opis książki Kongres Kultury Polskiej.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 93 k., masz.
ST15-1946, Nukat-4249915[UMK] – op
 opis książki Kongres Kultury Polskiej.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, [lipiec] 1982.
A5, okł.kart., [5],2-105 s., c. 170 zł.
Almanach stanu wojennego; nr 1.
Wg wyd. z 2000 r., s. [6] nakład wynosił ok. 3 tys.
Rec.: Spectator [pseud. – właśc. Leszek Szaruga]. Wezwanie 1982 nr 4 s. 132; Y-17: Seminarium. Biuletyn Wojenny 1982 nr 16 s. 1.
K-2151, G-82/130, CD-60, J-1498, BN-2427, BNWC-0069, Ka-722, KS-0316, BJ-1903, FC-10146, Br-1204, ECS-01930, ST15-1947, Nukat-1142070, Nukat-3238531/1 – MM
 opis książki Kongres Kultury Polskiej.
B.m. [Uppsala; Stockholm]: b.w. [Univ. Uppsala; Solidaritets informationskontor (distr.)], b.r. [1982].
21 cm, [3],2-105 s., off. z masz.
[Reprint wyd.: Warszawa: Krąg 1982].
Hoo99/182, BaBN-1.846.319, BaBN-1.985.527[m.w. Sztokholm] , FC-36895*[wg BaBN], ST15-1948, Nukat-1213060, 4123325[UMK] – uw – MM
 opis książki Kongres Kultury Polskiej. 11-13 grudnia 1981.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen; Instytut Kultury, 2000.
ISBN 83-7233-018-2.
– uw – MM
 ▬ Kongres Solidarności Narodu - patrz: Niepodległość - dziś. Odezwa trzeciomajowa Kongresu Solidarności Narodu. Warszawa: KSN 1984; Proklamacja Kongresu Solidarności Narodu. „Solidarność Narodu”; Druk. Polowa im. gen. Leopolda Niedźwiadka-Okulickiego 1983; Sprawa niepodległości Polski. Dokumenty programowe. Kongres Solidarności Narodu /KSN/. Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju 1987. – uw
 opis książki Koniec Polskiego Państwa Podziemnego.
Łódź: Pokolenie, 1987.
A5, okł.kart., [2],193 s., off. z masz., [c. 800-900 zł].
Obydwa wydania różnią się tylko okładką.
Ł-194, KN’87-248, CJ-972, J-1499, BN-2429, Ka-723, BJ-1904, FC-10147, Br-1206, ECS-03799, ST15-1949, Nukat-14331 – MM [kolportowano egzemplarze nieobcięte i obcięte]
 opis książki Koniec Polskiego Państwa Podziemnego.
Łódź: Solidarność Walcząca, ŁZON, 1987.
A5, okł.kart., [2],193 s., off. z masz., c. 700 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej. Historia. Materiały z dziejów Polski 1945-1980.
Tytuł okł.: Koniec państwa podziemnego. Obydwa wydania różnią się tylko okładką.
CJ-973, KN’87-249, BŁ-74, W-23, J-1500, BN-2430, ECS-04770, ST15-1950, Nukat-1154399 – MM
 ▬ Koniecki A. [proj. okł.] - patrz: Michał Heller, Aleksander Niekricz: Utopia u władzy. Historia ZSRR od roku 1917 do naszych dni. WERS 1986. – uw
 ▬ Konieczny [błędnie na okł.] Feliks: Prawa dziejowe. Cz. III. - patrz: Feliks Koneczny: Prawa dziejowe. Cz. III: Magistra vitae. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu [1983?]. – uw
 opis książki Konieczny Michał: Młodzieżowy ruch opozycyjny w Gorzowie Wlkp. (1981-1985).
Gorzów Wielkopolski: Ruch Młodzieży Niezależnej; Agencja Wydawnicza „Szaniec”, 1986.
A4, 1,3-24,26-28 s., powiel., c. 40 zł.
Zeszyty Samokształceniowe; nr 1.
S. 2 i 25 czysta - brak tekstu.
CJ-974, J-1501, BN-2431, Ka-3268 – op
 ▬ Kononowicz Marek - patrz: On i Ona sp. z o.o. [pseud. - właśc. {wg Ka}: Bożena Koroczycka i Marek Kononowicz] [ilustr.] - Spełnione marzenie. Piołunówka: Akademia Przydrożna 1987. – uw
 ▬ Kononowicz M. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. – uw
 ▬ Konopczyński Władysław: O miejsce dla Dmowskiego w historii. - patrz w: [Dmowski] Roman Dmowski 1864-1939 w pięćdziesięciolecie śmierci. Warszawa: Sprawa Polska 1989. – uw
 ▬ Konopka Przemysław - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Konrad Józef [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 opis książki Konrad UB czyli Konrad Ursym Bzdet. Przegląd prasy światowej.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 19,[1] s.
Ka-3861 – op
 opis książki Konserwatysta. Jednodniówka Klubu Konserwatywnego w Łodzi.
Łódź: b.w., listopad 1989.
A5, 16 s. off. z. masz. [wg BŁ i Br].
BŁ-75, BN-2432*[wg MBPŁ, tu ksero], BaBN-b1276616, Br-1111, Nukat-4688480[BUŁ] – op
 opis książki Konson Lew: Krótkie opowieści.
Warszawa: Solid Studencka Oficyna Literatów i Dysydentów, 1985.
A5, okł.kart., 18,[2],22-33,[2],37-39,41-46,[3],49-86 s., off. z masz., [c. 200-280 zł].
Tytuł oryg.: Kratkije powiesti [Лев Консон: Краткие повести]. Paris: La Presse Libre © 1983. Z rosyjskiego przełożył Michał Leng. Okł., s. tytułowa, ilustracje: I.Sz.
K-2152, G-85/163, CD-1787, J-1502, BN-2433, Ka-724, BJ-1905, FC-10148, Br-1207, ECS-02479, ST15-1951, Nukat-720834 – MM
Odmiany nakładów:
- druk na okł. w kolorze ciemnoszarym – MM;
- druk na okł. w kolorze fioletowym – MM
 opis książki Konspiracja i walki zbrojne na wileńszczyźnie 1939-1945 i epilog.
Gdańsk: b.w., 1990.
24 s.
Opracowanie: Janusz Bohdanowicz „Czortek”.
Hoo99/181 – uw
 ▬ Konstytucja Polski Niepodległej. Pełny tekst Ustawy Konstytucyjnej z 23 kwietnia 1939 [właśc. 1935], jedynej legalnej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyd. I.
B.m.: Konfederacja Polski Niepodległej, b.r. [1990].
17 cm, 46,[2] s., c. 4800 zł.
Biblioteczka Opinii.
Wstęp prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego [dat.: 1990]. Posłowie Leszka Moczulskiego.
BaBN-1.494.403 – uw – MM
 opis książki Konstytucja Polski Niepodległej. Ustawa z 23 kwietnia 1935.
B.m. [Warszawa]: Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju, b.r. [1987].
A5, [1],44,[1] s., powiel., c. 125 zł.
Zawiera: Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.; Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 marca 1921 r. - postanowienia utrzymane w mocy przez Ustawę Konstytucyjną z 23 kwietnia 1935 r.; Przysięga żołnierzy Rzeczypospolitej; Tekst przysięgi przedwojennej WP; Tekst przysięgi Armii Krajowej; Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych; Antoni Lenkiewicz: Deklaracja Solidarności („Dekalog”) w Konstytucji Kwietniowej.
Ł-195, CJ-975, KN’87-97, J-1503, BN-2434*[wg BUW], BaBN-2.183.442, Ka-3949, BJ-1906, FC-10149, ECS-00492, Nukat-1833630 – op
 opis książki Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 23.04.1935 r. Wydanie jubileuszowe.
Warszawa: Organizacja Służby Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 1985.
A6, okł.kart., [6],28 s., off. z masz., c. 150 zł.
Wstęp: Antoni Ostojewski.
[G-85/164, J-1504 – błędnie: Organizacja Siły Niepodległości…], BN-2435, Ka-3269, BJ-1907, FC-10150, Nukat-4246336 – MM
 ▬ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 marca 1921 r.
- w: Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność K.Z. Z.A. „Puławy” 1981 nr 40 s. 19-32.
– uw – MM
 opis książki Konstytucja 3 Maja 1791.
B.m .[Kraków]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Hutników HL [Huty Lenina], b.r. [1981].
A5, okł., [3],6-15 s., off. z oryg., [c. 10 zł].
Tytuł okł. S. 6-15 reprint tekstu Konstytucji wg dziewiętnastowiecznego (?) wyd.
BK-259, BN-2437*[wg BK], BaBN-b1276621, BJ-1908, FC-4193, ST15-1952[na okł. cyfra 3 wypełniona fiol. nadrukiem], Nukat-3465335 – op
 opis książki Konstytucja Trzeciego Maja.
Gdynia: Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” SKP [Stoczni Komuny Paryskiej], 1981.
A6, 15 s., off. z oryg.
Dodatek do: Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” SKP w Gdyni, nr 40.
Przedruk z wyd.: Kraków Gebethner i Wolff 1931.
BJ-1909, FC-10151, BNWC-283 – op
 opis książki Konstytucja 3 Maja.
B.m.: „Solidarność”, 1981.
A6, [2],15,[1] s.
BN-2436, BaBN-b1276620 – op
 ▬ Konstytucja 3 Maja.
- w: Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność K.Z. Z.A. „Puławy” 1981 nr 28 s. 17-24.
– uw – MM
 ▬ Konstytucja 3 Maja. B.m: „Solidarność” Regionu Warm.-Mazurskiego, b.r. [1982]. 3 k. Ogłoszenie akcji protestacyjnej z powodu represji władzy wojskowej wobec uczestników obchodów 3-majowych w rocznicę Konstytucji 3 Maja 1791. Br-1208 [druk ulotny] – uw
 ▬ Konstytucja 3 Maja. – patrz: Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maja, roku 1791. – uw
 opis książki Kontakt. Wybór z dziesięciu numerów Kontaktu (styczeń-październik 1985, nr 33-43).
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1986.
A5, okł.kart., 3-101 s., off. z oryg., c. 370 zł.
S. 101 na III s. okł. [Błąd w tytułowym wyliczeniu numerów, w październiku był nr 42.]
G-86/145, CJ-977, J-1511, BN-2445=BN-2446*[wg J], BaBN-1.988.990, BNWC-1877, Hoo99/182, HN-000591707, KS s.XXVI, BJ-1910, FC-10152, Ka-5133, Nukat-1703373 – MM
 opis książki Kontakt. Wybór artykułów z numerów 1-2, 3 1987.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1987.
A5, okł.kart., 158,[2] s., stdr. z oryg., c. 650 zł.
CJ-976, KN’87-194, J-1505, BN-2438*[wg J], BaBN-3.006.849, Hoo99/182, KS s.XXVI, BJ-1911, FC-10153, Nukat-3896721 – MM
 opis książki Kontakt. Wybór artykułów z numerów 4, 5, 6 1987.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1988.
A5, okł.kart., 158,[2] s., stdr. z oryg., c. 650 zł.
J-1506, BN-2439*[wg J], Hoo99/182, KS s.XXVI, BJ-1912, FC-10154, ST15-1954 – MM
 opis książki Kontakt. Wybór artykułów z numerów 7-8 ,9 1987.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1988.
A5, okł.kart., 157,[3] s., stdr. z oryg., c. 650 zł.
J-1507, BN-2440*[wg J], BaBN-3.006.848, KS s.XXVI, BJ-1913, FC-10155, ST15-1955 – MM[okł. wydruk. na odwrocie okładki od niewydanej książki: Kazimierz Brandys: Miesiące 1980-1981. Respublica 1987]
 opis książki Kontakt. Wybór tekstów z numerów 9, 10, 11 - 1987.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie, b.r. [1988].
A5, okł.kart., [2],104,[1] s., off. z oryg., c. 350 zł.
J-1508, BN-2444*[wg J] , KS s.XXVI, BJ-1914, FC-10156, ST15-1956 – MM
 opis książki Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 10, 11, 12/1987.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1989.
A5, okł.kart., 158,[2] s., stdr. z oryg., c. 1400 zł.
KS s.XXVI, BJ-1915, FC-10162 – MM
 opis książki Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 1-2, 3/1988.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1989.
A5, okł.kart., 158 s., stdr. z oryg., c. 1400 zł.
KS s.XXVI – MM
 opis książki Kontakt. Wybór tekstów nr 1-6 1988.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie, b.r. [1988].
A5, okł.kart., [2],97,[1] s., off. z oryg., (c. 500 zł).
J-1509, BN-2442*[wg J] , KS s.XXVI, BJ-1916, FC-10163, ST15-1957 – MM
 opis książki Kontakt. Wybór tekstów nr 1-6 1988.
Łódź: Wydawnictwo Społeczne „Fakt”, 1988.
J-1512*[??], BN-2441*[wg J], BNWC-1875 – op
 opis książki Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 4,5,6/1988.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1989.
A5, okł.kart.,149,[11] s., stdr. z oryg., c. 1400 zł.
KS s.XXVI, ST15-1958 – MM
 opis książki Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 7-8,9/1988.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1989.
A5, okł.kart., 158,[2] s., stdr. z oryg., c. 1400 zł.
KS s.XXVI – MM
 opis książki Kontakt. Wybór tekstów nr 7-9 1988.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie, b.r. [1988].
A5, 104 s., off. z oryg., [c. 550 zł].
J-1510, S-112/1646, BN-2443*[wg J], BJ-1917, FC-10164, ST15-1959 – op
 opis książki Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 10, 11, 12/1988.
Lublin: Wydawnictwo Respublica, 1989.
A5, okł.kart., 157,[1] s., stdr. z oryg., c. 1400 zł.
KS s.XXVI, ST15-1960 – MM
 opis książki Kontakt. Wybór tekstów. nr 10-12 1988.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie, b.r. [1989].
A5, okł.kart., 119,[1] s., off. z oryg., [c. 800 zł].
KS s.XXVI, BJ-1918, FC-10165, ST15-1961 – MM
 opis książki Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 1-2, 3/1989.
Lublin: Wydawnictwo Respublica, 1989.
A5, 160 s., off. z oryg., c. 1400 zł.
KS s.XXVI – op
 opis książki Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 4, 5, 6/1989.
Lublin: Wydawnictwo Respublica, 1989.
A5, okł.kart., 155,[5] s., off. z oryg., c. 1400 zł.
KS s.XXVI – MM
 opis książki Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 7-8, 9/1989.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1989.
A5, okł.kart., 160 s., off. z oryg., c. 2000 zł.
KS s.XXVI – MM
 opis książki Континент. Литературный, общественно-политический и религиозный журнал. Это выбор из номеров 47, 55, 56 [Kontinent. Literaturnyj, obszczestwienno-politiczeskij i religioznyj żurnał. Eto wybor iz nomierow 47, 55, 56].
B.m.: Издателство „;Общее дело” [Izdatielstvo „Obszczeje deło”], b.r. [ok. 1985].
A6, okł.kart., 96 s., off. z masz.
Квартальник перепечатан в где-то в Польше [Kwartalnik pieriepieczatan w gdie-to w Polsze]. Wydanie w języku rosyjskim.
– MM
 opis książki Kontury. Tel-Aviv, 1988. I. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu.
Kraków: Wydawnictwo „X”, 1989.
A5, okł.kart., obw., 154 s., off., [c. 6000 zł].
Przedruk z wyd.: Tel-Aviv: Związek Autorów Piszących po Polsku w Izraelu 1988. Tytuł na obwolucie: Kontury. Opowiadania i poezje pisarzy żydowskich żyjących w Izraelu i piszących w języku polskim. Zawiera opowiadania: Eli Barbur: Imię Twoje część świata; Ruth Baum: Nina; Halina Birenbaum: Po wojnie; Ida Fink: Julia; Natan Gross: Upiór; Renata Jabłońska: Żyd odmawia „kadisz”; Aniela Jasińska: „Mówiłem ja Kasi wczora…”; Anna Kadary /Garncarska/: Samobójstwo Pana Rossa; Leo Lipski: Św. Paweł; Michał Tonecki: W Rzymie. - Wiersze autorów: Łucja Gliksman, Ida Honefeld-Ron, Jerzy Herman, Szoszana Raczyńska, Jael Shalitt. - esej: Ryszard Loew: Antoni Słonimski w literaturze hebrajskiej. Pamięci Pawła Gliksona. - oraz noty biograficzne.
Rec.: Marian Grześczak. Twórczość 1989 nr 1 s. 139-140; Janina Katz Hewetson: Polskie czasopismo literackie w Izraelu. Kultura 1989 nr 3 s. 157-160; Tomasz Korzeniowski: Niewyraźne kontury (Polska literatura w Izraelu i izraelska w języku polskim). Nowe Książki 1990 nr 9 s. 57-58; Bogusław Sławomir Kunda. Zdanie 1989 nr 11/12 s. 89-90; Przegląd Polski = Polish Review. Nowy Jork 1989, 20 VII, s. 14; Ryszard Wasita. Więź 1989 nr 10 s. 134-135; Jan Zieliński: Mocne kontury. Tygodnik Literacki 1990 nr 7 s. 16.
CD-60a, BK-260, BN-2447, Ka-3270, KS-0671, BJ-1919, FC-4194, KJ-280*, Br-1209, ST15-1962, Nukat-593992 – MM
 ▬ Kontynent. Wybór artykułów. - patrz: Michał Agurski: Zagadnienia narodowe w ZSRR. [1983]. – uw
 ▬ Konwencja nr 141 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Konwencja dotycząca organizacji pracownikow rolnych i ich rodzin w rozwoju ekonomicznym i społecznym. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A4, [2] k., powiel. Na s. [1] duży czerwony stempel „Solidarność”. ST15-1963, Nukat-4294755 – uw
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Jak z tego wyjść? (opracowanie wyników ankiety).
Warszawa: DiP, 30 kwietnia 1980.
A4, okł., [3],2-74 s., off. z masz.
[Drugi raport Konwersatorium DiP.]
BN-1762, [BaBN-1.185.797, BaBN-1.397.263 – różne okł.], BJ-1386, FC-10246, Br-1211[fot.], ST15-1964, Nukat-4255364[UMK] – op
 opis książki Konwersatorium Doświadczenie i przyszłość: Jak z tego wyjść?
B.m. [Gdańsk]: Alternatywy, 1980.
A4, okł.kart., 38 s., powiel.
Tytuł okł. W dole okładki: Warszawa 3 maja 1980 [odnosi się do powstania tekstu]. [Drugi raport Konwersatorium DiP].
BN-1761, Ka-3930, HN-000510146, BJ-1385, FC-10245, Br-1210, PA09 s.16-17, ECS-02361, ST15-1964, Nukat-215074 – MM
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Jak z tego wyjść? (Opracowanie wyników ankiety).
Paryż: Instytut Literacki, [lipiec] 1980.
22 cm, 79,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 319. Dokumenty; Nr 48.
– uw – MM
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Jak z tego wyjść?
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 64,[1] s., off. z masz.
Biblioteka Poglądów; T. 2.
Raport II. Sygn. druk.: Wydz.Poligraf.ZPP"Zenit" zam. 43/81 n. 2700 egz.
Ka-4351, BaBN-1.996.367, ECS-05504, Nukat-1485352 – MM
 ▬ [Konwesatorium] „Doświadczenie i przyszłość”. Zespół Uslugowy: Ocena sytuacji. B.m.: b.w., [1980]. A5, 3 k., ksero. Pod tekstem: 26 listopad 1980 w Warszawie. „Doświadczenie i przyszłość” – Zespół Usługowy; Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych. ST15-1971, Nukat-4190088 – uw
 ▬ Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość: Ocena sytuacji i propozycje. Warszawa: b.w., 1981. A4, [2] s., powiel. spiryt. Dat.: 23 marca 1981 r. Pod tekstem: Za Zespół Usługowy Konwersatorium DP: W. Adamiecki, S. Bratkowski, K. Dziewanowski, B. Grotowski, J. Górski, A. Krasiński, J. Malanowski, J. Strzelecki, J. Szacki, K. Szaniawski, A. Wielowiejski, A. Zakrzewski, J. Zieleński. ELP/109/7.05.81/2x1000. ST15-1966, Nukat-4295058 – uw
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, Zespół Prognoz: Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju [na dzień 7 czerwca 1981].
B.m. [Warszawa]: b.w., 1981.
A4, 6 k., ksero masz.
ST15-1967, Nukat-4312715[UMK] – op
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, Zespół Prognoz: Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981 r.
B.m. [Warszawa]: b.w., 1981.
A4, 18 s., off. z masz.
ST15-1968, Nukat-4310819[UMK] – op
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, Zespół Prognoz: Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981 r.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 18 k., ksero powiel.
BJ-3363, FC-8250 – op
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, Zespół Prognoz: Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981 r.
Rzeszów: Redakcja Solidarności Rzeszowskiej; druk. MKR, b.r. [1981].
A4, 8 s., dwułam., off. z masz.
Przedruk z: Tygodnik BIPS 1981 nr 11 s. 18-25.
BJ-3364, FC-8251, Br-1212 – MM
 ▬ Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, Zespół Prognoz: Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981.
- w: Wolne Słowo. Serwis informacyjny. Toruń 1981: nr 65, 24.07, s. 7-10; nr 66, 28.07, s. 8-10; nr 67, 29.07, s. 7-8; nr 68, 31.07, s. 6-8; nr 69, 4.08, s. 5-7.
– uw – MM
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, Zespół Redakcyjny: Polska wobec stanu wojennego.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 98 s., ksero z masz.
J-2726*[wg Pil 2115], BN-4450*[wg Pil], BaBN-b1278573 – op
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, Zespół Redakcyjny: [Polska wobec stanu wojennego]. (Raport czwarty). Luty - marzec 1982.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 67 k., ksero masz.
Podpisane: Warszawa, 7 kwietnia 1982.
BJ-3681a, FC-8002a, ST15-1970{[4],3-67 s., off.? ksero?}, Nukat-4271608 – op
 ▬ Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, Zespół Redakcyjny: [Polska wobec stanu wojennego]. (Raport czwarty). [1982]. A4, 67 k. – patrz też: Do Prymasa Polski. Zespół Redakcyjny Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”. Warszawa: 7.IV.1982. A4, [1],67 s., masz. przeb. – uw
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, Zespół Redakcyjny: [Polska wobec stanu wojennego]. (Raport czwarty).
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 56 k., ksero masz.
BJ-3681b, FC-8002b – op
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, Zespół Redakcyjny: Polska wobec stanu wojennego. /Raport czwarty/. Luty - marzec 1982.
B.m. [Warszawa]: b.w., 1982.
A4, [1],35 k., ksero masz.
Powielacz zbliżony do ksero, farba jednak rozlewa się po niektórych włóknach papieru. Maszynopis niestaranny, czasem zmiany w tekście, błędy [np. s. 8 w. 25 od góry: rymują się – zamiast rysują się], pierwsze trzy rozdziały pisane na maszynie o małej czcionce z zachowaniem podziału tekstu na akapity, od s. [25] na maszynie o dużej czcionce bez zachowania podziału na akapity. W paginacji przeskoczono jedną stronę {po [23] jest [25]}.
BN-4453, Ka-3045 – MM [brak k. 22]
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, Zespół Redakcyjny: Polska wobec stanu wojennego. (Raport czwarty). Luty - marzec 1982.
B.m. [Warszawa]: b.w., 1982.
A5, [2],2-35 s., stdr. z masz., [c. 100 zł].
Druk bez wiedzy i zgody autorów.
K-2747, G-82/204, J-2728, BN-4452, Ka-1963, BJ-3679, FC-8000, Br-1214, ECS-02947, ST15-1969, Nukat-745175 – MM
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty. Marzec 1982.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, 66,[3] s., powiel.
K-2748, J-2725*[wg K] – op
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty. Marzec 1982.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, [2],68,[1] s., off. z masz., [c. 120-150 zł].
K-2749, G-82/203, J-2727, BN-4454, Ka-1964, Hoo99/182, BJ-3680, FC-8001, Br-1217, Nukat-766841 – MM
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”, Zespół Redakcyjny: Polska wobec stanu wojennego. /Raport czwarty/. Marzec 1982.
B.m. [Lublin]: Druk: Ścigana Wydawnictwo Literackie 44, sierpień 1982.
A5, [2],34 s., stdr. z masz.
Zamienione s. 3 i 30.
K-2750, J-2729*, Ka-4469, HN-000540448, Br-1216[fot.], BaBN-1.884.476 – MM
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty.
Warszawa: b.w., 7 kwietnia 1982.
A4, okł., [3],33 k., powiel.
Br-1213 – op
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty. Marzec 1982.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
A4, 49 s.
Ka-4948 – op
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty.
Warszawa: b.w., 7 kwietnia 1982.
A4, [1],58 k., masz. przeb.
Br-1215 – op
 ▬ Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. - patrz w: Analizy. Warszawa: Krąg 1982. Almanach stanu wojennego; nr 2; Przegląd Prasy Podziemnej nr 15, A4, 9 s. BN-4451*[wg Pil] – uw
 ▬ Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość” przy Collegium TWWP. Raport grupy roboczej. Prawo, praworządnośc i gwarancje prawne. 5 sierpnia 1981 r. Biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” w Instytucie Badań Jądrowych. Świerk, Otwock, Warszawa 1981. A4 poz., 2-36 s. Ka-5148 – uw [czasopismo]
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość” przy Collegium TWWP [Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej]: Raport grupy roboczej: „Prawo, praworządność i gwarancje prawne” 5 sierpnia 1981.
B.m. [Kraków]: NSZZ „Solidarność” Ośrodek Prasowo-Wydawniczy „Małopolska”, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 52 s., off. z masz., [c. 70 zł].
Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
Przedruk z: Biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” w IBJ Świerk nr 20, 24.08.1981 r.
BK-555, BN-4600[Prawo…]=BN-4746[Raport…], BJ-3162, FC-9382, ECS-04300, ST15-1972, Nukat-2680054[ECS] – MM
 ▬ Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport - Lipiec ’82. - patrz: Raport - Lipiec’82. – uw
 ▬ Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach do jej naprawy - wersja wstępna.
Wymiennie [często obie wersje w jednym druku] stosuje się odmiany tytułu: …o stanie Rzeczypospolitej i drogach…; oraz: …o stanie Rzeczypospolitej i o drogach…
– uw
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy - wersja wstępna. 19 maja 1979 r.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, wrzesień 1979.
A4, okł.kart., [3],2-74,[2] s., powiel.
Tytuł na s. [2]. Druk: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. Zlec. nr 93/79.
BN-4749, Ka-2103=Ka-2104, Hoo99/182, HN-000394583, BJ-3932, FC-7657, Br-1219, ECS-03011, ST15-1974, Nukat-838912 – MM
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy.
B.m. [Wrocław]: Niezależna Oficyna Wydawnicza ŚWIT, 1980.
114 s.
S-113/453 – op
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport o stanie Rzeczypospolitej i o drogach wiodących do jej naprawy.
Warszawa: OL [Officyna Liberałów], 1979.
A4, okł. [4],3-74,[2] k., ksero masz.
Tytuł okł.: Doświadczenie i Przyszłość raport… Kopia wydania Nowej z osobną okł.
wg spisu wydawnictwa w: Milovan Djilas: Nowa klasa. Wyd. II. Warszawa: Officyna Liberałów 1981 [1984] s. IV okł., ST15-1975, Nukat-4229438[UMK] – op
 ▬ Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport o stanie Rzeczypospolitej i o drogach wiodących do jej naprawy - wersja wstępna. 19 maja 1979 r. - patrz: Raport o stanie narodu i PRL. Paryż: Instytut Literacki 1980. – uw
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy. 19 maja 1979 r.
B.m.: b.w., b.r. [1979-81].
155 s.
Preibisz-25 – op
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy - wersja wstępna. 19 maja 1979 r.
B.m.: b.w., b.r. [1980-1].
A4, okł., [5],2-74 s., powiel., [c. 60 zł].
Spis treści na s. [2].
ST15-1976, Nukat-4222445[UMK] – MM
Dwa egz. różniące się s. 2.III
w. 1 od górynie mają charakteru […]charakteru […]
znaki własn. w egz.NSZZ „S” KZ Orgam - Wwa 
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [na przełomie 1980/81].
w dwóch częściach, c. 100 zł.
Kolportowano w Akademii Medycznej w Łodzi na początku stycznia 1981 r.
wg AMicus Łódź 1981 nr 2/6/ s. 9 – op
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy - wersja wstępna. 19 maja 1979 r.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 132,[1] s., off. z masz.
[Biblioteka Poglądów; T. 1].
Sygn. druk.: Wydz.Poligraf.ZPP "Zenit" zam. 43/81, nakł. 2700 egz.
Ka-2102, Br-1220 {opisy nie uwzględniające sygn. druk.: BN-4748*[wg MBPŁ], BaBN-b1278861, ECS-05502, Nukat-1594728 – r.w. [1979]} – MM
 ▬ Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport o stanie Rzeczypospolitej i o drogach do jej naprawy - wersja wstępna.
przedruk w: Zygmunt Hemmerling, Marek Nadolski: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 352-498.
– uw – MM
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu.
B.m. [Gdańsk]: Alternatywy, luty 1981.
A5, okł.kart., [2],57 s., off. z masz., [c. 40-50 zł].
[Wydrukowano w powielarni Gdyńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego].
Dun-160, BN-5272, Ka-2338, HN-000510390, BJ-4349, FC-6201, Br-1221, PA09 s.45, ECS-03119, ST15-1977, Nukat-212035 – MM
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 68 s., off. z masz.
Biblioteka Poglądów; T. 3.
Sygn. druk.: Wydz.Poligraf.ZPP "Zenit" zam. 500/81, nakł. 3000 egz.
BŁ-76, BN-5270*[wg MBPŁ], BaBN-1.846.332, Ka-3926, Nukat-3700680 – MM
 ▬ Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu. Biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” w Instytucie Badań Jądrowych. Warszawa - Otwock - Świerk 1981. A4 poz., 26 s. Druk jednostr. Druk.: Świerk: IBJ. BN-5271, Ka-5090 – uw [czasopismo]
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu.
B.m.: b.w., luty 1981.
A4, 26 k., druk jednostr. dwułam., off. z masz.
Tytuł okł. Tytuł i śródtytuły rękopiśmienne. [Przedruk z Biuletynu Informacyjnego w IBJ 1981 nr 9].
{BJ-4350, FC-6201 - [1] k., 26 s.}, Hoo99/182[photocopy], Br-1222[fot.] – MM [brak k. 26]
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu.
Warszawa: IWZZ, 1981.
A5, okł.kart., 71,[1] s., druk.
Wydano na zlecenie NSZZ NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze. Sygn. cenzora: L-11.
BaBN-1.985.123, Hoo99/182, HN-000399973, Br-1223, ECS-01003, Nukat-860321 – MM
 ▬ Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość” [oprac.]: Społeczeństwo wobec kryzysu. Wstępny zestaw hipotez i propozycji do dyskusji. – patrz: Społeczeństwo wobec kryzysu. Wstępny zestaw hipotez i propozycji do dyskusji, opracowanych przez Konwersatorium Doświadczenie i przyszłość. Wrocław: Zespół Pracy Politycznej przy RU SZSP Politechniki Wrocławskiej [1981]. Nic Nowego…; [3]. – uw
 ▬ Konwersatorium Doświadczenie i przyszłośc DiP [oprac.]: Wstępna ocena sytuacji na 20.XII.81 wraz z elementami prognozy krótkookresowej. - patrz: Wstępna ocena sytuacji na 20.XII.81 wraz z elementami prognozy krótkookresowej. – uw
 opis książki Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Wstępny, roboczy zestaw hipotez i propozycji do dyskusji nad tematem: Społeczeństwo wobec kryzysu.
Warszawa: K„DiP” Zespół Usługowy, 1980.
A4, 29,[1] s., powiel.
Ka-4021, BaBN-3.086.305 – op
 ▬ Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość””. Grupa robocza: Prawo, praworządność i gwarancje prawne. - patrz: Samorządne władze terenowe w zreformowanym ustroju gospodarczym PRL. [Łódź]: Konwersatorium DiP [1981]. – uw
 opis książki Konwersatorium Kościół - Odnowa - Solidarność.
Kraków: przy współpracy Wydawnictwa Krzyż Nowohucki, 1981.
A5, okł.kart., [2],13,17,3 s., off. z masz.
BN-2554, Ka-3001, ECS-05323, ST15-1978, Nukat-3010734 – MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.