Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kong - Konwe

Data ostatniej korekty tekstu: 02.02.2018 r.
 
 
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu.
  Watykan: b.w.; Drukarnia watykańska «Polyglotta», 1986.
  24 cm [w opisach bibliotecznych także 20 i 23 cm], [4],3-57,[1] s.
  - uw - MM
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu.
  Rzym: Fundacja Jana Pawła II; Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, 1986.
  24 cm, [4],3-57,[2] s.
  Przedruk za wydaniem watykańskim «Polyglotta».
  - uw - MM
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu.
  B.m.: Pallotinum, 1986.
  21 cm, [4],3-57,[1] s.
  Tytuł nagł.: Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu. Sygn. druk.: DPZ 27/86 n.5000.
  - uw - MM
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu [tytuł okł.]; [tytuł nagł.:] Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu.
  B.m.: Pallotinum, 1986.
  A5, okł., 3-57,[1] s., off. z oryg.
  Druk o cechach druku podziemnego: nieprofesjonalny fotooffset [zaszarzenie klisz]; okładka papierowa; brak oznaczeń wydawniczych i drukarskich (sygnatury) poza słowem „Pallotinum” z podstawy przedruku.
  - MM
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu.
  Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1986.
  17 cm, 135,[1] s.
  Zawiera też wstęp: Ks. Józef Majka: Chrześcijaństwo a wyzwolenie człowieka.
  - uw
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. - wydawano również pod niewłaściwym, zmienionym tytułem: Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu. - uw
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”. [niektóre opisy: G-84/204*, J-1060 do J-1063, Ka, BJ-1358, FC-3539, BJ-1359 - używają błędnej nazwy: Kongregacja Nauki i Wiary; nie wykluczone, że ta błędna nazwa występuje w wielu drukach, tak jest np. w: Kurs 1985 nr 11 s. 16-19]
  - Fragmenty oraz „Co to jest tzw. teologia wyzwolenia” - patrz w: Kurs 1985 nr 11 s. 16-19.
  - Najistotniejsze fragmenty oraz informacja, że cenzura nie pozwoliła, by granice Polski przekroczyła polska edycja L’Osservatore Romano z powyższym tekstem. - patrz: Bez Dekretu Kraków 1984 nr 2 s. 41-46.
  - uw
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
  B.m.: b.w. (Druk. L’Osservatore Romano; Kronika Rzymska), b.r. [1984].
  30 cm, 8 s.
  BaBN, FC-35539 - uw
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”. Kraków 17.12.1984. A4, [1],V,12 s., powiel., c. 40 zł. 13. Pismo Chrześcijańsko-Liberalne. R. III, nr 12(39). J-1060*[wg Pil-761], KJ-191* - jest to czasop. - uw - MM
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
  B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [1984-5].
  A5, 20 s., off. z masz., [c. 50 zł].
  Tytuł nagł.
  K-2150, G-84/204*, J-1061*[wg SZ-7 s. 185], S-111/2638, BN-1733*[wg BUW], BaBN, Ka-3784, BJ-1357, FC-10904, Br-0873 - op
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
  Kraków: Liberté [Wydawnictwo Libertas], 1985.
  A6, 31,[1] s., off. z masz., [c. 40-70 zł].
  Tłumaczenie: polska redakcja L’Osservatore Romano. Przedruk z nr 203/1984. Zawiera także wywiad Lucio Collett z Leszkiem Kołakowskim: Litości, ta mieszanina jest rujnująca.
  K-1937, G-85/162*, J-1062, BK-258, S-111/2928, BN-1732, Ka-4078, HN-000509242, BJ-1358, FC-3539[w BJ i FC: błędnie: …Nauki i Wiary], KJ-192*, Br-0875 - op
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
  Rzym: Fundacja Jana Pawła II; Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, 1985.
  20 cm, 24 s.
  Tłumaczył M. Radwan, wg: L’Osservatore Romano, N.203, 3-4.09.84.
  - uw - MM
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos, [19]’85.
  A5, okł., [8] s., off. z oryg., druk trzyłam., c. 20 zł.
  Tłumaczenie: polska redakcja L’Osservatore Romano. Przedruk z: druk: Kronika Rzymska 1984 [miesięcznik wydawany staraniem Domu Polskiego Jana Pawła II w Rzymie]. Pod tekstem podpisano: Ratzinger Joseph, Bovone Alberto.
  K-2149 i K-2862[CJ s. 272 - to samo], G-85/161, J-1063, BN-1734{10,[2] s.}, Ka-721=Ka-3785, HN-000514609, {BJ-1359[błędnie: …Nauki i Wiary], FC-10905 [w BJ i FC: błędnie: stdr.]}, Br-0874 - MM
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
  - w: Teologia wyzwolenia. Wybór tekstów. Warszawa: Akademia Nauk Społecznych, grudzień 1986/1987, s. 275-305. - MM
  - uw
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu. - [kilkukrotnie wydane pod tym niewłaściwym tytułem] - właśc.: Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. - uw
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu.
  Warszawa: Słowo Powszechne, 1986.
  25 cm, 24 s.
  Wkładka do numeru niedzielnego Słowa Powszechnego z dnia 15.VI.1986 r.
  - uw
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu.
  - w: Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi. 1986, R. 124, nr 7-8, s. 121-165.
  - [fragmenty w:] Teologia wyzwolenia. Wybór tekstów. Warszawa: Akademia Nauk Społecznych, grudzień 1986/1987, s. 306-320. - MM
  - [tytuł nagł. w:] Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu [tytuł okł.]. Pallotinum 1986.
  - uw
 • Kongres Kultury Polskiej.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, [lipiec] 1982.
  A5, okł.kart., [5],2-105 s., off. z masz., c. 170 zł.
  Almanach stanu wojennego; nr 1.
  Rec.: Spectator [pseud. - właśc. Leszek Szaruga]. Wezwanie 1982 nr 4 s. 132; Y-17: Seminarium. Biuletyn Wojenny 1982 nr 16 s. 1.
  K-2151, G-82/130, CD-60, J-1498, BN-2427, BNWC-0069, Ka-722, KS-0316, BJ-1903, Br-1204 - MM
 • Kongres Kultury Polskiej.
  B.m. [Uppsala; Stockholm]: b.w. [Univ. Uppsala; Solidaritets informationskontor (distr.)], b.r. [1982].
  21 cm, [3],2-105 s.
  [Reprint wyd.: Warszawa: Krąg 1982].
  Hoo99/182, BaBN-b1290646+1499851, FC-36895*[wg BaBN] - uw - MM
 • Kongres Kultury Polskiej. 11-13 grudnia 1981.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen; Instytut Kultury, 2000.
  ISBN 83-7233-018-2.
  - uw - MM
 • Kongres Solidarności Narodu - patrz: Niepodległość - dziś. Odezwa trzeciomajowa Kongresu Solidarności Narodu. Warszawa: KSN 1984; Proklamacja Kongresu Solidarności Narodu. „Solidarność Narodu”; Druk. Polowa im. gen. Leopolda Niedźwiadka-Okulickiego 1983; Sprawa niepodległości Polski. Dokumenty programowe. Kongres Solidarności Narodu /KSN/. Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju 1987. - uw
 • Koniec Polskiego Państwa Podziemnego.
  Łódź: Pokolenie 1987.
  A5, okł.kart., [2],193 s., off. z masz., [c. 800-900 zł].
  Obydwa wydania różnią się tylko okładką.
  Ł-194, KN’87-248, CJ-972, J-1499, BN-2429, Ka-723, BJ-1904, Br-1206 - MM
 • Koniec Polskiego Państwa Podziemnego.
  Łódź: Solidarność Walcząca, ŁZON 1987.
  A5, okł.kart., [2],193 s., off. z masz., c. 700 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z Dziejów Polski 1945-1980.
  Tytuł okł.: Koniec państwa podziemnego. Obydwa wydania różnią się tylko okładką.
  CJ-973, KN’87-249, BŁ-74, W-23, J-1500, BN-2430 - MM
 • Koniecki A. [proj. okł.] - patrz: Heller Michał, Niekricz Aleksander: Utopia u władzy. Historia ZSRR od roku 1917 do naszych dni. WERS 1986. - uw
 • Konieczny[błędnie na okł.] Feliks: Prawa dziejowe. Cz. III. - patrz: Feliks Koneczny: Prawa dziejowe. Cz. III: Magistra vitae. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983?]. - uw
 • Konieczny Michał: Młodzieżowy ruch opozycyjny w Gorzowie Wlkp. (1981-1985).
  Gorzów Wielkopolski: Ruch Młodzieży Niezal.; Agencja Wydawnicza "Szaniec" 1986.
  A4, 1,3-24,26-28 s., powiel., c. 40 zł.
  Zeszyty Samokształceniowe; nr 1.
  S. 2 i 25 czysta - brak tekstu.
  CJ-974, J-1501, BN-2431, Ka-3268 - op
 • Kononowicz Marek - patrz: On i Ona sp. z o.o. [pseud. - właśc. {wg Ka}: Bożena Koroczycka i Marek Kononowicz] [ilustr.] - Spełnione marzenie. Piołunówka: Akademia Przydrożna 1987. - uw
 • Kononowicz M. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]. - uw
 • Konopczyński Władysław: O miejsce dla Dmowskiego w historii. - patrz w: [Dmowski] Roman Dmowski 1864-1939 w pięćdziesięciolecie śmierci. Warszawa: Sprawa Polska 1989. - uw
 • Konopka Przemysław - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Konrad Józef [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Konrad UB czyli Konrad Ursym Bzdet. Przegląd prasy światowej.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 19,[1] s.
  Ka-3861 - op
 • Konserwatysta. Jednodniówka Klubu Konserwatywnego w Łodzi.
  Łódź: b.w., listopad 1989.
  A5, 16 s. off. z. masz. [wg BŁ i Br].
  BŁ-75, BN-2432*[wg MBPŁ, tu ksero], Br-1111 - op
 • Konson Lew: Krótkie opowieści.
  Warszawa: Solid Studencka Oficyna Literatów i Dysydentów, 1985.
  A5, okł.kart., 18,[2],22-33,[2],37-39,41-46,[3],49-86 s., off. z masz., [c. 200-280 zł].
  Tytuł oryg.: Kratkije powiesti [Лев Консон: Краткие повести]. Paris: La Presse Libre © 1983. Z ros. przełożył Michał Leng. Okł., s. tytułowa, ilustracje: I.Sz.
  K-2152, G-85/163, CD-1787, J-1502, BN-2433, Ka-724, BJ-1905, FC-10148, Br-1207, ECS-02479, ST15-1951, Nukat-720834 - MM
  Odmiany nakładów:
  - druk na okł. w kolorze ciemnoszarym - MM;
  - druk na okł. w kolorze fioletowym - MM.
 • Konspiracja i walki zbrojne na wileńszczyźnie 1939-1945 i epilog.
  Gdańsk: b.w. 1990.
  24 s.
  Opracowanie: Janusz Bohdanowicz „Czortek”.
  Hoo99/181 - uw
 • Konstytucja Polski Niepodległej. Pełny tekst Ustawy Konstytucyjnej z 23 kwietnia 1939 [właśc. 1935], jedynej legalnej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyd. I.
  B.m.: Konfederacja Polski Niepodległej, b.r. [1990].
  17 cm, 46,[2] s., c. 4800 zł.
  Biblioteczka Opinii.
  Wstęp prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego [dat.: 1990]. Posłowie Leszka Moczulskiego.
  - uw – MM
 • Konstytucja Polski Niepodległej. Ustawa z 23 kwietnia 1935.
  B.m.[Warszawa]: Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju b.r. [1987].
  A5, 44,[1] s., powiel., c. 125 zł.
  Zawiera również: Antoni Lenkiewicz: Deklaracja Solidarności ("Dekalog") w Konstytucji Kwietniowej.
  Ł-195, CJ-975, KN’87-97, J-1503, BN-2434[wg BUW], Ka-3949, BJ-1906 - op
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 23.04.1935 r. Wydanie jubileuszowe.
  Warszawa: Organizacja Służby Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 1985.
  A6, okł., [5],28 s., off. z masz., c. 150 zł.
  Wstęp: Antoni Ostojewski. G i J podają: Organizacja Siły Niepodległości …
  G-85/164, J-1504, BN-2435, Ka-3269, BJ-1907 - op
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 marca 1921 r.
  - w: Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność K.Z. Z.A. "Puławy" 1981 nr 40 s. 19-32.
  - uw - MM
 • Konstytucja 3 Maja 1791.
  B.m.[Kraków]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Hutników HL b.r. [1981].
  A5, 15 s., off. z oryg., [c. 10 zł].
  S. 6-15 reprint tekstu Konstytucji wg dziewiętnastowiecznego (?) wyd.
  BK-259, BN-2437[wg BK], BJ-1908 - op
 • Konstytucja Trzeciego Maja.
  Gdynia: Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” SKP [Stoczni Komuny Paryskiej] 1981.
  A6, 15 s., off. z oryg.
  Dodatek do Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” SKP w Gdyni, nr 40.
  Przedruk z wyd.: Kraków Gebethner i Wolff 1931.
  BJ-1909, BNWC-283 - op
 • Konstytucja 3 Maja.
  B.m.: „Solidarność” 1981.
  A6, [2],15,[1] s.
  BN-2436 - op
 • Konstytucja 3 Maja.
  - w: Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność K.Z. Z.A. „Puławy” 1981 nr 40 s. 28 s. 17-24.
  - uw - MM
 • Konstytucja 3 Maja. B.m: „Solidarność” Regionu Warm.-Mazurskiego, b.r. [1982]. 3 k. Ogłoszenie akcji protestacyjnej z powodu represji władzy wojskowej wobec uczestników obchodów 3-majowych w rocznicę Konstytucji 3 Maja 1791. Br-1208 [druk ulotny] - uw
 • Konstytucja 3 Maja – patrz: Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maja, roku 1791. - uw
 • Kontakt. Wybór z dziesięciu numerów Kontaktu (styczeń-październik 1985, nr 33-43).
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1986.
  A5, okł.kart., 3-101 s., off. z oryg., c. 370 zł.
  [Błąd w tytułowym wyliczeniu numerów, w październiku był nr 42.]
  G-86/145, CJ-977, J-1511, BN-2445=BN-2446[wg J], Hoo99/182, HN-000591707, KS s.XXVI, BJ-1910, Ka-5133 - MM
 • Kontakt. Wybór artykułów z numerów 1-2,3 1987.
  B.m.[Lublin]: Respublica 1987.
  A5, okł.kart., 158 s., stdr. z oryg., c. 650 zł.
  CJ-976, KN’87-194, J-1505, BN-2438[wg J], Hoo99/182, KS s.XXVI, BJ-1911 - MM
 • Kontakt. Wybór artykułów z numerów 4,5,6 1987.
  B.m.[Lublin]: Respublica 1988.
  A5, okł.kart., 158 s., stdr. z oryg., c. 650 zł.
  J-1506, BN-2439[wg J], Hoo99/182, KS s.XXVI, BJ-1912 - MM
 • Kontakt. Wybór artykułów z numerów 7-8,9 1987.
  B.m.[Lublin]: Respublica 1988.
  A5, okł.kart., 158 s., stdr. z oryg., c. 650 zł.
  Okł. [mojego egz.] wydrukowana na odwrocie okładki od niewydanej książki: Brandys Kazimierz: Miesiące: 1980-1981. Respublica 1987.
  J-1507, BN-2440[wg J], KS s.XXVI, BJ-1913 - MM
 • Kontakt. Wybór tekstów z numerów 9,10,11 - 1987.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie b.r. [1988].
  A5, okł.kart., [2],104 s., off. z oryg., c. 350 zł.
  J-1508, BN-2444[wg J], KS s.XXVI, BJ-1914 - MM
 • Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 10,11,12/1987.
  B.m.[Lublin]: Respublica 1989.
  A5, okł.kart., 158 s., stdr. z oryg., c. 1400 zł.
  KS s.XXVI, BJ-1915 - MM
 • Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 1-2,3/1988.
  B.m.[Lublin]: Respublica 1989.
  A5, okł.kart., 158 s., stdr. z oryg., c. 1400 zł.
  KS s.XXVI - MM
 • Kontakt. Wybór tekstów. nr 1-6 1988.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie b.r. [1988].
  A5, okł.kart., [2],97 s., off. z oryg., [c. 500 zł].
  J-1509, BN-2442[wg J], KS s.XXVI, BJ-1916 - MM
 • Kontakt. Wybór tekstów. nr 1-6 1988.
  Łódź: Wydawnictwo Społeczne "Fakt" 1988.
  J-1512*[??], BN-2441[wg J] - op
 • Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 4,5,6/1988.
  B.m.[Lublin]: Respublica 1989.
  A5, okł.kart.,149,[9] s., stdr. z oryg., c. 1400 zł.
  KS s.XXVI - MM
 • Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 7-8,9/1988.
  B.m.[Lublin]: Respublica 1989.
  A5, okł.kart., 158 s., stdr. z oryg., c. 1400 zł.
  KS s.XXVI - MM
 • Kontakt. Wybór tekstów. nr 7-9 1988.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie b.r. [1988].
  A5, 104 s., off. z oryg., [c. 550 zł].
  J-1510, S-112/1646, BN-2443[wg J], KS s.XXVI, BJ-1917 - op
 • Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 10,11,12/1988.
  Lublin: Wydawnictwo Respublica 1989.
  A5, okł.kart., 158,[2] s., stdr. z oryg., c. 1400 zł.
  KS s.XXVI - MM
 • Kontakt. Wybór tekstów. nr 10 - 12 1988.
  B.m.: Wydawnictwo Wyzwolenie b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 119 s., off. z oryg., [c. 800 zł].
  KS s.XXVI, BJ-1918 - MM
 • Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 1-2,3/1989.
  Lublin: Wydawnictwo Respublica 1989.
  A5, 160 s., off. z oryg., c. 1400 zł.
  KS s.XXVI - op
 • Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 4,5,6/1989.
  Lublin: Wydawnictwo Respublica 1989.
  A5, okł.kart., 155,[3] s., off. z oryg., c. 1400 zł.
  KS s.XXVI - MM
 • Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 7-8,9/1989.
  B.m.[Lublin]: Respublica 1989.
  A5, okł.kart., 160 s., off. z oryg., c. 2000 zł.
  KS s.XXVI - MM
 • Континент. Литературный, общественно-политический и религиозный журнал. Это выбор из номеров 47, 55, 56 [Kontinnent. Literaturnyj, obszczestwienno-politiczeskij i religioznyj żurnał. Eto wybor iz nomierow 47, 55, 56].
  B.m.: Издателство „Общее дело” [Izdatielstvo „Obszczeje deło„], b.r. [ok. 1985].
  A6, okł.kart., 96 s., off. z masz.
  Квартальник перепечатан в где-то в Польше [Kwartalnik pieriepieczatan w gdie-to w Polsze]. Wydanie w języku rosyjskim.
  - MM
 • Kontury. Tel-Aviv, 1988. I. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu.
  Kraków: Wydawnictwo "X" 1989.
  A5, okł.kart., obw., 154 s., off., [c. 6000 zł].
  Przedruk z wyd.: Tel-Aviv: Związek Autorów Piszących po Polsku w Izraelu 1988. Tytuł na obwolucie: Kontury. Opowiadania i poezje pisarzy żydowskich żyjących w Izraelu i piszących w języku polskim. Zawiera opowiadania: Eli Barbur: Imię Twoje część świata; Ruth Baum: Nina; Halina Birenbaum: Po wojnie; Ida Fink: Julia; Natan Gross: Upiór; Renata Jabłońska: Żyd odmawia "kadisz"; Aniela Jasińska: "Mówiłem ja Kasi wczora…"; Anna Kadary /Garncarska/: Samobójstwo Pana Rossa; Leo Lipski: Św. Paweł; Michał Tonecki: W Rzymie. - Wiersze autorów: Łucja Gliksman, Ida Honefeld-Ron, Jerzy Herman, Szoszana Raczyńska, Jael Shalitt. - esej: Ryszard Loew: Antoni Słonimski w literaturze hebrajskiej. Pamięci Pawła Gliksona. - oraz noty biograficzne.
  Rec.: Marian Grześczak. Twórczość 1989 nr 1 s. 139-140; Janina Katz Hewetson: Polskie czasopismo literackie w Izraelu. Kultura 1989 nr 3 157-160; Tomasz Korzeniowski: Niewyraźne kontury (Polska literatura w Izraelu i izraelska w języku polskim). Nowe Książki 1990 nr 9 s. 57-58; Bogusław Sławomir Kunda. Zdanie 1989 nr 11/12 s. 89-90; Przegląd Polski = Polish Review. Nowy Jork 1989, 20 VII, s. 14; Ryszard Wasita. Więź 1989 nr 10 s. 134-135; Jan Zieliński: Mocne kontury. Tygodnik Literacki 1990 nr 7 s. 16.
  CD-60a, BK-260, BN-2447, Ka-3270, KS-0671, BJ-1919, KJ-280*, Br-1209 - MM
 • Kontynent. Wybór artykułów. - patrz: Agurski Michał: Zagadnienia narodowe w ZSRR. [1983]. - uw
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Jak z tego wyjść? (opracowanie wyników ankiety).
  Warszawa: DiP, maj 1980.
  A4, [2],74 s., off. z masz.
  [Drugi raport Konwersatorium DiP.]
  BN-1762, BJ-1386, Br-1211[fot.] - op
 • Konwersatorium Doświadczenie i przyszłość: Jak z tego wyjść?
  B.m. [Gdańsk]: Alternatywy, 1980.
  A4, okł.kart., 38 s., powiel.
  W dole okładki: Warszawa 3 maja 1980 [odnosi się do powstania tekstu]. [Drugi raport Konwersatorium DiP].
  BN-1761, Ka-3930, HN-000510146, BJ-1385, Br-1210, PA09 s.16-17 - MM
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Jak z tego wyjść? (Opracowanie wyników ankiety).
  Paryż: Instytut Literacki (lipiec) 1980.
  22 cm, 79 s.
  - uw - MM
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Jak z tego wyjść?
  B.m.[Łódź]: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 64,[1] s., off. z masz.
  Biblioteka Poglądów; T. 2.
  Raport II. Sygn. druk.: Wydz.Poligraf.ZPP"Zenit" zam. 43/81 n. 2700 egz.
  Ka-4351 - MM
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość", Zespół Prognoz: Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981 r.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, 18 k., ksero z powiel.
  BJ-3363 - op
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość", Zespół Prognoz: Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981 r.
  Rzeszów: Redakcja Solidarności rzeszowskiej, druk. MKR [1981].
  A4, 8 s. dwułam., off. z masz.
  Przedruk z: Tygodnik BIPS 1981 nr 11 s. 18-25.
  BJ-3364, Br-1212 - MM
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość", Zespół Prognoz: Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981.
  - w: Wolne Słowo. Serwis informacyjny. Toruń 1981 nr 65, 24.07, s. 7-10; nr 66, 28.07, s. 8-10; nr 67, 29.07, s. 7-8; nr 68, 31.07, s. 6-8; nr 69, 4.08, s. 5-7.
  - uw - MM
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, Zespół Redakcyjny: Polska wobec stanu wojennego.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 98 s., ksero z masz.
  J-2726*[wg Pil 2115], BN-4450[wg Pil] - op
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, Zespół Redakcyjny: [Polska wobec stanu wojennego]. (Raport czwarty).
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 67 k., ksero z masz.
  BJ-3681a - op
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, Zespół Redakcyjny: [Polska wobec stanu wojennego]. (Raport czwarty). [1982]. A4, 67 k. – patrz też: Do Prymasa Polski. Zespół Redakcyjny Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Warszawa: 7.IV.1982. A4, [1],67 s., masz. przeb. - uw
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, Zespół Redakcyjny: [Polska wobec stanu wojennego]. (Raport czwarty).
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 56 k., ksero z masz.
  BJ-3681b - op
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, Zespół Redakcyjny: Polska wobec stanu wojennego. (Raport czwarty). Luty - marzec 1982.
  B.m.[Warszawa]: b.w. 1982.
  A5, [2],2-35 s., stdr. z masz., [c. 100 zł].
  K-2747, G-82/204, J-2728, BN-4452, Ka-1963, BJ-3679, Br-1214 - MM
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty. Marzec 1982.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A5, 66,[3] s., powiel.
  K-2748, J-2725*[wg K] - op
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty. Marzec 1982.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A5, [2],68,[1] s., off. z masz., [c. 120-150 zł].
  K-2749, G-82/203, J-2727, BN-4454, Ka-1964, Hoo99/182, BJ-3680, Br-1217 - MM
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, Zespół Redakcyjny: Polska wobec stanu wojennego. /Raport czwarty/. Marzec 1982.
  B.m.[Lublin]: Druk: Ścigana Wydawnictwo Literackie 44 sierpień 1982.
  A5, [2],34 s., stdr. z masz.
  Zamienione s. 3 i 30.
  K-2750, J-2729*, Ka-4469, HN-000540448, Br-1216[fot.] - MM
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty.
  Warszawa] b.w. 1982.
  A4, okł., [3],33 k., powiel.
  Br-1213 - op
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty. Luty-marzec 1982.
  B.m.[Warszawa]: b.w. 1982.
  A4, [1],35 s.
  BN-4453, Ka-3045 - op
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty. Marzec 1982.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  A4, 49 s.
  Ka-4948
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty.
  Warszawa: b.w., 1982.
  A4, [1],58 k., masz. przeb.
  Br-1215 - op
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”: Polska wobec stanu wojennego. - patrz w: Analizy. Warszawa: Krąg 1982. Almanach stanu wojennego; nr 2; Przegląd Prasy Podziemnej nr 15, A4, 9 s. BN-4451*[wg Pil] - uw
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” przy Collegium TWWP. Raport grupy roboczej. Prawo, praworządnośc i gwarancje prawne. 5 sierpnia 1981 r. Biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” w Instytucie Badań Jądrowych. Świerk, Otwock, Warszawa 1981. A4 poz., 2-36 s. Ka-5148 - uw [czasopismo]
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość" przy Collegium TWWP [Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej]: Raport grupy roboczej: "Prawo, praworządność i gwarancje prawne" 5 sierpnia 1981.
  B.m.[Kraków]: NSZZ „Solidarność” Ośrodek Prasowo-Wydawniczy "Małopolska" b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 52 s., off. z masz., [c. 70 zł].
  Przedruk z: Biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” w IBJ Świerk nr 20, 24.08.1981 r.
  BK-555, BN-4600[Prawo …]=BN-4746[Raport …], BJ-3162 - MM
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport - Lipiec ’82. - patrz: Raport - Lipiec ’82. - uw
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach do jej naprawy - wersja wstępna.
  Wymiennie [często obie wersje w jednym druku] stosuje się odmiany tytułu: … o stanie Rzeczypospolitej i drogach …; oraz: … o stanie Rzeczypospolitej i o drogach …
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy - wersja wstępna. 19 maja 1979 r.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa wrzesień 1979.
  A4, okł.kart., [2],74,[2] s., powiel.
  Druk: Wolna Wałkowo - Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. Zlec. nr 93/79.
  BN-4749, Ka-2103=Ka-2104, Hoo99/182, HN-000394583, BJ-3932, Br-1219 - MM
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy.
  B.m.[Wrocław]: Niezależna Oficyna Wydawnicza ŚWIT 1980.
  114 s.
  S-113/453 - op
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i o drogach wiodących do jej naprawy.
  Officyna Liberałów.
  wg spisu wydawnictwa w: Djilas Milovan: Nowa klasa. Wyd. II. Warszawa: Officyna Liberałów 1981 [1984] s. IV okł. - op
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i o drogach wiodących do jej naprawy - wersja wstępna. 19 maja 1979 r. - patrz: Raport o stanie narodu i PRL. Paryż: Instytut Literacki 1980. - uw
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy. 19 maja 1979 r.
  B.m.: b.w., b.r. [1979-81].
  155 s.
  Preibisz-25 - op
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy - wersja wstępna. 19 maja 1979 r.
  B.m.: b.w., b.r. [1980-1].
  A4, [6],74 s., powiel., [c. 60 zł].
  Spis treści na s. [4].
  Dwa egz. różniące się s. 2.
  I
  II
  w. 1 od górynie mają charakterucharakteru
  - MM
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy.
  B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [na przełomie 1980/81].
  w dwóch częściach, c. 100 zł.
  Kolportowano w Akademii Medycznej w Łodzi na początku stycznia 1981 r.
  wg AMicus Łódź 1981 nr 2/6/ s. 9 - op
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy - wersja wstępna. 19 maja 1979 r.
  B.m.[Łódź]: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 132,[1] s., off. z masz.
  [Biblioteka Poglądów; T. 1].
  Sygn. druk.: Wydz.Poligraf.ZPP "Zenit" zam. 43/81, nakł. 2700 egz.
  BN-4748[wg MBPŁ], Ka-2102, Br-1220 - MM
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i o drogach do jej naprawy - wersja wstępna.
  przedruk w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 352-498. - uw - MM
 • Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu.
  B.m. [Gdańsk]: Alternatywy, luty 1981.
  A5, okł.kart., [2],57 s., off. z masz., [c. 40-50 zł].
  [Wydrukowano w powielarni Gdyńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysławego].
  Dun-160, BN-5272, Ka-2338, HN-000510390, BJ-4349, Br-1221, PA09 s.45 - MM
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu.
  B.m.[Łódź]: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 68 s., off. z masz.
  Biblioteka Poglądów; T. 3.
  Sygn. druk.: Wydz.Poligraf.ZPP "Zenit" zam. 500/81, nakł. 3000 egz.
  BŁ-76, BN-5270[wg MBPŁ], Ka-3926 - MM
 • Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”: Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu. Biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” w Instytucie Badań Jądrowych. Warszawa - Otwock - Świerk 1981. A4 poz., 26 s. Druk jednostr. Druk.: Świerk: IBJ. BN-5271, Ka-5090 - uw [czasopismo]
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu.
  B.m.: b.w., luty 1981.
  A4, 26 s., druk jednostr., druk dwułam., off. z masz.
  Tytuł okł. Tytuł i śródtytuły rękopiśmienne. [Przedruk z "Biuletynu Informacyjnego w IBJ" 1981 nr 9].
  BJ-4350{[1] k., 26 s.}, Hoo99/182[photocopy], Br-1222[fot.] - MM-115 [w moim egz. brak s. 26]
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu.
  Warszawa: IWZZ 1981.
  A5, okł.kart., 71,[1] s., druk.
  Wydano na zlecenie NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze. Cenzura L-11.
  Hoo99/182, HN-000399973, Br-1223 - MM
 • Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość” [oprac.]: Społeczeństwo wobec kryzysu. Wstępny zestaw hipotez i propozycji do dyskusji. – patrz: Społeczeństwo wobec kryzysu. Wstępny zestaw hipotez i propozycji do dyskusji, opracowanych przez Konwersatorium Doświadczenie i przyszłość. Wrocław: Zespół Pracy Politycznej przy RU SZSP Politechniki Wrocławskiej [1981]. Nic Nowego…; [3]. - uw
 • Konwersatorium Doświadczenie i przyszłośc DiP [oprac.]: Wstępna ocena sytuacji na 20.XII.81 wraz z elementami prognozy krótkookresowej. - patrz: Wstępna ocena sytuacji na 20.XII.81 wraz z elementami prognozy krótkookresowej. - uw
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Wstępny, roboczy zestaw hipotez i propozycji do dyskusji nad tematem: Społeczeństwo wobec kryzysu.
  Warszawa: K"DiP" Zespół Usługowy 1980.
  A4, 29,[1] s.
  Ka-4021 - op
 • Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość". Grupa robocza: Prawo, praworządność i gwarancje prawne. - patrz: Samorządne władze terenowe w zreformowanym ustroju gospodarczym PRL. [Łódź]: Konwersatorium DiP [1981]. - uw
 • Konwersatorium Kościół - Odnowa - Solidarność.
  Kraków: przy współpracy Wydawnictwa Krzyż Nowohucki 1981.
  A5, okł.kart., [2],13,17,3 s., off. z masz.
  BN-2554, Ka-3001 - MM
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.