Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kop - Korb

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 25.11.2019 r.
 
 
 ▬ Kopacki Andrzej - patrz: Wiktor Kiedan [pseud.]; Michał Wander [pseud.] – uw
 ▬ Kopácsi Sándor: Budapest A.D. 1956 (Oczami szefa policji) [Trzynaście dni nadziei. Węgry 1956].
- w: Wolny Związkowiec. 1981, nr 29 (62), s. 1-4; nr 30 (63), s. 1-3.
– uw – MM
 ▬ Kopácsi Sándor: Trzynaście dni nadziei.
Wydawane pod różnymi wersjami tytułu tłumaczenie artykułu z Der Spiegel nr 35 z 27.08.1979 oraz dwu numerów następnych - nr 36 i 37. Tytuł węgierski: Az 1956-os magyar forradalom és a Nagy Imre.
– uw
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, lipiec 1980.
A5, okł., 53 s., powiel.
Biuletyn Informacyjny Przegląd Prasy Zagranicznej. Numer Specjalny. Dziewięćdziesiąta pierwsza pozycja wydawnicza Nowej.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 1956. Trzynaście dni nadzieji[!]. S. 53 na III s. okł. Druk. W.W.B.D.im. J.P. Na IV s. okł. m.in. spis wydawnictw Nowej. Wyd. powielane z masz. bardzo podobnego do edycji Nowej z [1984] r. [z grafiką na okł.], pisanej na innej maszynie do pisania. Ta edycja ma nieco mniejszą czcionkę i mniej czytelny tekst. Długość trzeciego wiersza tekstu kończącego się: „[…]Kopácsi,” razem z przecinkiem wynosi: 116,1 mm. Wysokość kolumny tekstu na s. 1 bez paginacji: 167,2 mm.
BN-2478, Ka-4727[51 s.], KS-6327, Hoo99/182, HN-000545072, BJ-1944, FC-10191, Br-1243, ECS-00023, ST15-1995, Nukat-744173 – MM
Odmiany matryc:
- na s. 23/30 i 24/29 cudzysłowy złożone z dwu apostrofów. - MM;
- na s. 23/30 i 24/29 zwykłe cudzysłowy. - MM
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956. Trzynaście dni nadzieji[!].
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, lipiec 1980 [dane z podst. przedr.].
Biuletyn Informacyjny Przegląd Prasy Zagranicznej. Numer Specjalny. Dziewięćdziesiąta pierwsza pozycja wydawnicza Nowej.
Tytuł nagł.: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei. Kserograficzna kopia z dodaniem kartonowej okładki. Charakterystyczne jest skopiowanie po prawej stronie u dołu s. tytułowej odręcznie wpisanej ceny: 30 zł.
– MM
 ▬ Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei. Niezależna Oficyna Wydawnicza N[owa], b.r. A5, okł.kart., 52 s., koniec tekstu i err. na III s. okł., powiel., c. 35 zł. Tytuł nagł. Tytuł okł.: 13 dni nadziei. Tytuł w postaci grafiki z rozerwanymi kratami oraz dziurawą flagą państwową. Na IV s. okł. jedynie inf. o Nowej. Wyd. powielane z maszynopisu bardzo podobnego do edycji Nowej opisanej powyżej [numer specj. Biuletynu Informacyjnego], pisanej na innej maszynie do pisania. – patrz: wydanie w [1984] r. – uw
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956. Trzynaście dni nadzieji[!].
B.m.: Wydawnictwo Polskie, b.r. [ok. 1981].
A5, 53,[1] s., ksero z powiel.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980.
KS-6335*[wg MJ], BJ-1949, FC-10195 – op
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956. 13 dni nadziei.
Gdańsk: Studenckie Wydawnictwo „Vacat”, 1981.
A5 poz., okł.kart., [2],52 s., powiel.
Do użytku wewnętrznego.
Tytuł okł. Na okł. rysunek gilotyny odcinającej rękę. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980.
Dun-78, Ka-3950{[2],46 s.}, KS-6343*[wg MJ], BJ-1953, FC-10196, Br-1245, ST15-1998, Nucat-212182 – op

Kopacsi Sandor Wegry Magyarorszag Hungary Ungarn Węgry 1956 Trzynaście dni nadziei Węzeł Wezel 1981 13 dni nadziei Powstanie węgierskie Hungarian Revolution Ungarischer Volksaufstand k012915 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl
 opis książki Kopacsi Sandor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Węzeł, b.r. [1981].
A4, okł. ksero, 1-28 s., powiel.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 56. 13 dni nadziei. Jeden z charakterystycznych błędów na matrycy na s. 2, w. 17 od dołu: zaiksowane pięć liter po „KPZR”. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa, lipiec 1980. Zachowano na s. 28 informacje o wydawnictwach Nowej.
KS-6337*[wg KB*] – MM
Kopacsi Sandor Wegry Magyarorszag Hungary Ungarn Węgry 1956 Trzynaście dni nadziei Węzeł Wezel 1981 13 dni nadziei Powstanie węgierskie Hungarian Revolution Ungarischer Volksaufstand k012915 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl
 opis książki Kopacsi Sandor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Węzeł, b.r. [1981].
A4, okł., 28 s., powiel. jednostr.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry ’56. 13 dni nadziei. Okł. powiel. z matrycy rysowanej odręcznie. To wydanie jest wtórne do opisanego wyżej, zachowany został rozład tekstu na strony. Maszynopis na matrycach niestaranny, zwłaszcza na stronach 16, 19, 23, i 25 gdzie tekst został skrócony. Nie przepisano na s. 28 informacji o wydawnictwach Nowej.
– MM
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m.: Węzeł, b.r.
A4, okł., 27 s., powiel.
Tytuł okł.: Węgry 56. 13 dni nadziei. Nazwa wydawcy slabo czytelna.
KS-6336*[wg MJ][Azyl?], ST15-2008 – op
 opis książki Kopacsi Sandor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m.: Waze, b.r.
A4, 1-29 s.
Nazwa wydawcy Waze to zapewne nieczytelny zapis nazwy: Węzeł.
Ka-4640 – op

 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy WSM, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 35,[1] s., off. z masz.
Zeszyty Problemowe; nr 1. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 1956. 13 dni nadziei. Na s. [36] sygn. druk.: WSM Gdynia 756/81 n. 1000. Przedruk z Nowej. Druk na okł. ciemnoniebieski.
BaBN-1.848.188, FC-36909*[wg BN], ST15-1999{35,[2] s., sygn. druk. na s. [37]}, {ECS-04574, Nukat-3053921 - część nakł. w okł. kart. - ?} – MM
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy WSM, b.r. [1981].
A5, okł., 35,[1] s.
Zeszyty Problemowe; nr 1. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 1956. 13 dni nadziei. Kopia wydania off. z zachowaniem sygn. druk. Wykonano na fotopowielarce zbliżonej do ksero, ale farba rozpływa się po niektórych włóknach papieru.
– MM
 opis książki Kopacsi Sandor: Trzynaście dni nadziei. Węgry 1956.
Gdynia: b.w., 1981.
A5, okł.kart., 28 s., off. z masz.
Tytuł okł. Tytuł nagł.: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei. Przedruk z wyd.: Nowa 1980.
BN-2470, Ka-731, KS-6331*[wg KB*], FC-36908*[wg BN], ECS-03999, Nukat-2154404 – MM
 opis książki [Kopácsi Sándor]]: Trzynaście dni nadziei. Węgry 1956.
Katowice: b.w., 1981.
A6, [1],63 s., off. z masz.
Nazwa autora jedynie w tekście wstępnego komentarza. Tytuł nagł.: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
KS-6333*[wg MJ], BJ-1940, FC-10161 – MM
 opis książki Kopacsi Sandor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
Kraków: Instytut Wydawniczy Sympozjon B, [19]81.
A5, okł.kart., 49 s., off. z masz.
Tytuł okł.: Trzynaście dni nadziei.
BK-262, BN-2471*[wg BK], KS-6332*[wg KB*], BJ-1941, FC-4195 – op
 opis książki [Kopácsi Sándor]: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m. [Kraków]: B.w. [Instytut Wydawniczy Sympozjon B], b.r. [1981].
A5, 49 s., off. z masz., [c. 25 zł].
Kolportowano bez okładki. Brak nazwy autora.
KS-6338*[wg MJ], BJ-1945, FC-4196 – op
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
Łódź: Mowa Międzyzakładowa Oficyna Wydawnicza, 1981.
A5, okł.kart., 35 s., off. z masz., c. 40 zł.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: 13 dni nadziei. Przedruk z numeru specjalnego Biuletynu Informacyjnego Przegląd Prasy Zagranicznej. Warszawa - lipiec 1980 (wyd. NOW-a).
Powyższą informację wydrukowano na II s. okł. W dużej części nakładu II s. okł. jest czysta, brak wtedy informacji o miejscu i roku wydania.
BŁ-78, BN-2468*[wg MBPŁ], Ka-3002[b.m., b.r.], KS-6329*[wg KB], Nukat-1932864[błędny odn. do BN] – MM
Odmiana:
- II s okł. czysta. - MM

 ▬ Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei. Łódź: Wydawnictwo NZS UŁ Kaktus, 1981. A5, okł., 43 s., off. z masz., koszt prod. ok. 50 zł. Do użytku wewnętrznego. Tytuł nagł. i okł. Na okł. w tytule: …Trzynascie…
BŁ-79, BN-2476, Ka-732, KS-6345, BJ-1946, FC-10190, ST15-2000, Nukat-2674188 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
Łódź: Wydawnictwo NZS UŁ Kaktus, 1981.
A5, okł., 43 s., off. z masz., koszt prod. ok. 50 zł.
Do użytku wewnętrznego.
Tytuł nagł. Ładny czysty druk offsetowy. Wysokość kolumny druku na s. [1]: 168 mm. Na s. 5 cyfra paginacji nad literą „r” w słowie „minister”.
– MM
Odmiany:
- egz. nieobcięty. - MM
- egz. prywatnie obcięty po zszyciu. - MM
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
Łódź: Wydawnictwo NZS UŁ Kaktus, 1981.
A5, okł., 43 s., off. z masz., koszt prod. ok. 50 zł.
Do użytku wewnętrznego.
Tytuł nagł. Przedruk offsetowy z matryc wyd. opisanego powyżej, druk mniej precyzyjny. Wysokość kolumny druku na s. [1]: 160 mm. Nowy masz. s. 5, 6, 39, 40. Na s. 5 cyfra paginacji nad literą „P” w słowie „Piros”.
– MM [egz. nieobcięty]

 opis książki [Kopácsi Sándor] Kopăczi Sandor: Węgry 1956. Trzynaście dni nadzieji [!].
Poznań: Efemeryda, 1981
A4, okł., 26 s., powiel., c. 25 [zł]?
Tytuł okł.: Węgry 1956. 13 dni nadziei.
KS-6340, ST15-2001 – op
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956. Trzynaście dni nadzieji[!].
Rzeszów: Posłanie, 1981.
A4, 26 s., powiel.
Tytuł okł.
BJ-1952, FC-10194 – op
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956. Trzynaście dni nadziei.
B.m. [Rzeszów ?]: Posłanie, [19]81.
A5, okł., 53 s., powiel.
Tytuł okł.
BJ-1947, FC-10193 – op
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
Szczecin: Akademicka Agencja Wydawnicza, 1981.
A5, [2],26 s.
Wydano przy współpracy z Nową.
Ka-3790 – op
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry ’56: Trzynaście dni nadziei.
Szczecin: Szczecińska Oficyna Wydawnicza SOWa, b.r. [1981].
A5, 53 s.
KS-6348*[wg MJ], Ka-5150 – op
 opis książki Kopâcsi Sândor: 13 dni nadziei. Budapest 1956.
Warszawa: Stop, 1981.
A4, okł.kart., 28,[1] s., powiel.
Tytuł okł.
BaBN-2.494.199 – MM
 opis książki Kopácsi Sándor: 13 dni nadziei…
Wrocław: Wydawnictwo Świt, 1981.
A5, okł., 32 s., off. z masz., c. 25 zł.
10 [pozycja wydawnicza].
Tytuł okł.: Węgry 56. 13 dni nadziei. Przedruk z wyd.: [Warszawa]: Nowa [1980].
BN-2481, Ka-739, KS-6347*[wg MJ], BJ-1937, FC-10158, ECS-04199, ST15-2002, Nukat-708935 – MM
 opis książki Kopácsi Sándor: 13 dni nadziei… Węgry 1956.
B.m.: Wydawnictwo „Odnowa”, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 41 s., off. z masz., [c. 45 zł].
Tytuł okł. S. 41 na III s. okł.
Ka-736{m.w. [Kraków]}, KS-6344*[wg MJ], BJ-1951, FC-10197, Br-1238, ST15-2003 – MM

 ▬ Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei. B.m.: PWP, b.r. [1981]. A5, okł., off. z masz. Tytuł nagł. Tytuł okł.: „Trzynaście dni nadziei”. We[!]gry 1956.
J-1524*[r.w. 1984 ?; wg: Solidarność żyje s. 22], BN-2473*[wg WBPTor], Ka-738=Ka-3791, HN-000545024 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m.: PWP, b.r. [1981].
A5, okł., [2],21 s., off. z masz.
Tytuł nagł.
ST15-2004 – op
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m.: PWP, b.r. [1981].
A5, okł., 21 s., off. z masz., [c. 20 zł].
Tytuł nagł. S. 21 na III s. okł.
BaBN-1.848.540, KS-6346*[wg MJ]{[Poznań?]}, KS-6352*[wg MJ*]{[1984?]}, BJ-1939, FC-10160, Br-1242, ECS-02485, ST15-2005[s. 21 na II s. okł.], Nukat-93025 – MM

 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m.: biblioteka NZS, b.r. [1981].
A5, [2],3-32 s., off. z masz., [c. 70 zł].
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 1956. Trzynaście dni nadzieji[!].
Ka-1237, KS-6339*[wg MJ], BJ-1948, FC-10192, MBPŁ-3551CDN {[Poznań]}, BaBN-1.848.672, ECS-03844, ST15-2006, Nukat-4165774{[Poznań]}[UMK] – MM

 ▬ Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei. B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981]. A5, okł.kart., 35 s., off. z masz. Na okł. pionowe czarne linie, autor i tytuł w „chmurkach”. Tytuł nagł. Tytuł okł.: 13 dni nadziei. Blok książki taki sam jak w wyd.: Łódź: Mowa 1981.
KS-6328*[wg KB], KS-6342*[wg MJ][tytuł nagł.], ST15-2007 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Kopácsi Sándor Węgry 1956 Trzynaście dni nadziei 1981 13 dni nadziei m-ws.pl k003103 Solidarnosc Solidarność Muzeum Wolnego Słowa sitodruk
powiększony
fragment prawej
kreski na wysokości
litery „i”
Kopácsi Sándor Węgry 1956 Trzynaście dni nadziei 1981 13 dni nadziei m-ws.pl k003103 Solidarnosc Solidarność Muzeum Wolnego Słowa sitodruk
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 35 s., off. z masz., [c. 40 zł].
Tytuł nagł. Karton okł. żółtawy. Okł. druk. sitodrukiem, sito gęste, ok. 49 pkt/cm, układ włókien prawie pionowy.
– MM
Kopácsi Sándor Węgry 1956 Trzynaście dni nadziei 1981 13 dni nadziei m-ws.pl k003103 Solidarnosc Solidarność Muzeum Wolnego Słowa sitodruk
powiększony
fragment prawej
kreski na wysokości
litery „i”
Kopácsi Sándor Węgry 1956 Trzynaście dni nadziei 1981 13 dni nadziei m-ws.pl k003103 Solidarnosc Solidarność Muzeum Wolnego Słowa sitodruk
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 35 s., off. z masz., [c. 40 zł].
Tytuł nagł. Karton okł. biały kredowany. Okł. druk. sitodrukiem, sito rzadkie, ok. 24 pkt/cm, nachylenie włókien pod kątem 41° w prawo od pionu.
BJ-1936, FC-10157 – MM

 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł., 48 s., off. z masz., [c. 50 zł].
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 1956. Trzynas[!]cie dni nadziei. [w dole okł. pod kreską:] Przedruk: Der Spiegel nr.[!] 35.
– MM
 opis książki Kopácsi Sándor: Trzynaście dni nadziei. Węgry 1956.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
A4, okł., 28 s., powiel.
S-114/1695{[28],1 s.}, Ka-4521 [1-29 s.], KS-6330*[wg MJ][?], Br-1237{28,[2] s.} – op
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956. 13 dni nadziei.
B.m.: b.w., b.r. [1980-1981].
A5, 23,[1] s., off. z masz.
Na okł. nazwisko autora błędnie: Kopáesi. Druk okł. czerwony, druk tekstu – niebieski. Na ostatniej s. rysunek czołgu na ulicy Budapesztu.
BN-2477, KS-6334*[wg MJ], FC-36911*[wg BN], ST15-2009 – op
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry ’56. Trzynaście dni nadziei.
B.m.: Wydawnictwo Cykl, b.r. [1983].
A6, okł., 41 s., off. z masz., [c. 80 zł].
Tytuł okł. Koniec tekstu na III s. okł.
K-2161, G-83/253*, J-1525*[wg. SZ-7 s. 186], BN-2475*[wg K], KS-6349*[wg MJ*], ECS-03974, ST15-2010[druk czerwony], Nukat-2154325 – op
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza N[owa], b.r. [1984].
A5, okł.kart., 52 s., err. [na III s. okł.], powiel., c. 35 zł.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: 13 dni nadziei. Tytuł w postaci grafiki z rozerwanymi kratami oraz dziurawą flagą państwową. Koniec tekstu i errata na III s. okł. Na IV s. okł. jedynie inf. o Nowej. Wyd. powielane z masz. bardzo podobnego do edycji Nowej z 1980 r. [numer specj. Biuletynu Informacyjnego], pisanej na innej maszynie do pisania. Ta edycja ma nieco większą czcionkę i czyściejszy, dużo bardziej czytelny tekst. Długość trzeciego wiersza tekstu kończącego się: „[…]Kopácsi,” razem z przecinkiem wynosi: 118,5 mm. Wysokość kolumny tekstu na s. 1 bez paginacji: 165,1 mm. Cena wskazuje na wydanie w 1981 r. Być może nakład wydrukowany przed stanem wojennym kolportowany był dużo później.
Ka-735, Br-1244, BaBN-1.884.604, KS-6341*[wg MJ], FC-36910*[wg BN], ECS-02484, ST15-1996, Nucat-1835810 – MM
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Post Scriptum, b.r. [1984].
A5, okł.kart., 43 s., off. z masz., [c. 100-110 zł].
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 1956. 13 dni nadziei. [Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980]. Część nakładu ma okładkę z papieru.
K-2160*, G-84/207, CJ-2160[uzup.], J-1522, BN-2472*[wg K - niepełny opis]=BN-2479, Ka-733=Ka-3789, KS-6351*[wg MJ], BJ-1950, FC-10198, Br-1241, ECS-03808, ST15-2011, Nukat-1397033 – MM
Odmiany okł.:
- okł. kartonowa - MM;
- okł. papierowa – MM
 opis książki Kopácsi Sándor: „Trzynaście dni nadziei”. Węgry 1956.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności”, b.r. [1985].
A5, okł.kart., 56 s., powiel., c. 150 zł.
Tytuł okł.: 13 dni nadziei. Przedruk z wyd.: Oficyna Wydawnicza Post Scriptum.
K-2158, G-85/166, J-1523, BN-2473a, Ka-740, KS-6353*[wg MJ], BJ-1942, FC-10199, Br-1239, ECS-02483, ST15-2012, Nukat-557524 – MM
 opis książki Kopácsi Sándor: 13 dni nadzieii[!]…
B.m. [Warszawa]: Unia, b.r. [1984-5 ?].
A5, okł., 72 s., powiel., c. 150 zł.
Tytuł okł.: 13 dni nadziei. Węgry 56. Przedruk z wyd: Nowa [1980] za pośrednictwem wyd.: Wrocław: [Wydawnictwo Świt] 1981.
K-2159, G-84/206, J-1521, BN-2480=BN-2469*[niepełny opis wg BUW], Ka-737, KS-6350*[wg MJ], BJ-1938, FC-10159, ST15-2013, Nukat-4198735; {ECS-00497, Nukat-1959394 – błędnie Wrocław: Unia 1981} – MM
 ▬ Kopácsi Sándor: Węgry 1956. Trzynaście dni nadziei – fragmenty [tytuł nagł.]. B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980]. A4, 25 k., masz przebit. Przedruk za: Der Spiegel nr 35, 27 VIII 1979. ST15-1997 – uw
 opis książki Kopácsi Sándor: W imieniu klasy robotniczej.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1988.
A5, okł.kart., 186 s., off. ze skł. komput., c. 830 zł.
Przekład z francuskiego: W.M. Tytuł oryg.: „Au nom de la classe ouvriére. Les mémoires du préfet de police de Budapest en 1956”. Paris: Edit. Robert Laffont 1979. W przekładzie wykorzystano opublikowane fragmenty książki pt. „Trzynaście dni nadziei”.
CD-1902, J-1526, BN-2474, Ka-741, KS-6354*[wg CD], BJ-1943, FC-10200, Br-1240, ECS-00496, ST15-2014, Nukat-844377 – MM
 opis książki Kopalnia Wujek. (Kopalnia Wujek-81. Grudzień 1981 w kopalniach polskich. Relacje.)
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wojenne, b.r. [1982].
A4, 20,[2] s., plan, powiel. jednostr.
K-2162, G-82/132, J-1527, BN-2482, Ka-3003, Br-1234{dołączona książeczka [21x10,5 cm] z wierszami} – op
 ▬ Kopalnia Wujek. Grudzień 1981 w kopalniach polskich. Wiersze. - patrz: KWK[Kopalnia Węgla Kamiennego] Wujek. (Grudzień 1981 w kopalniach polskich. Wiersze). Wydawnictwo Wojenne [1982]. – uw
 ▬ Kopczyński Krzysztof – patrz: Andrzej Drogosz [pseud.] – uw
 ▬ Kopczyński Krzysztof - patrz pod pseud. Andrzej Mirecki w: Kazimierz Bielski, Tomasz Janowski, Andrzej Mirecki: Gra w Uniwersytet. Szkic dziejów Uniwersytetu Warszawskiego w okresie od 13 grudnia 1981 do czerwca 1986 roku. Warszawa: CDN 1986. – uw
 ▬ Kopczyński Krzysztof - patrz: Konrad Piwnicki [pseud.]: Tych parę kroków w słońcu. [wstęp] w: Marek Hłasko: Piękni dwudziestoletni. Warszawa: CDN 1988; [oprac.] Czesław Miłosz: Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej 1931-1983. Warszawa: CDN 1985. – uw
 opis książki Kopiec Józefa Piłsudskiego w Krakowie 22 marca 1981 r. Przebieg uroczystości odtworzony z taśmy magnetofonowej. Dokumentacja.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł., 22 s., masz.
Br-1236 – op
 opis książki Kopernik Małgorzata, Krzystek Waldemar: Czas kary. Scenariusz filmu dyplomowego. Wyd. pierwsze.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1984.
A5, okł.kart., 44 s., off. z masz., (c. 100 zł).
Opracowanie graficzne: nakago.
K-2163, G-84/208, CD-741, J-1529, BN-2484, Ka-746, Hoo99/182, HN-000517669, KS-2311*[wg CD], BJ-1954, FC-10205, Br-1235, ECS-00498, ST15-2015, Nukat-790481 – MM
 opis książki Kopówka Edward: Memento mori. [Wiersze].
B.m. [Siedlce]: b.w. [Wydaw. im. Grzegorza Przemyka], 1985.
A5, [20] s.
S-115/3481, SWS[tu pokazana okł.] – op
 opis książki Kopówka Edward: Memento mori. Wyd. II uzupełnione.
Siedlce: Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka, A.D. MCMLXXXVI [1986].
A5, [30] s., off. z masz., [c. 50 zł].
CJ-979, CD-742[27 s.], J-1530, BN-2485, Ka-3275{[28] s.}, Hoo99/182{[14] k.}, KS-2312, {BJ-1955, FC-10206 - [28] s.}, SWS – op
 opis książki Kopówka Edward: Wędrówka neofity. [Wiersze].
Siedlce: Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka, 1988.
A5, [16] s., off. z masz., c. 50 zł.
Na s. 3 okł. nota o autorze.
Rec. (lf): Wybór 1988 nr 20 s. 2. [wg PBL].
[wiad. wg Kontakt Paryż 1989 nr 11(91) s. 118], J-1531*[wg: Obecność nr 24 s. 26], BN-2486*[wg J*], KS-2313*[wg MJ*], SWS[tu pokazana okł.] – op
 ▬ Koprowski Andrzej: Wobec problematyki czasu wolnego. – patrz w: O młodzieży i dla młodzieży. Warszawa: 1980. – uw
 ▬ Koprowski Marek [rozm.] - patrz: Andrzej Słowik: Noc, która wstrząsnęła Polską… Relacja Andrzeja Słowika przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. [1990]. – uw
 ▬ Kopystyńska Rena [pseud.] - właśc. Irena Chmieleńska – uw
 ▬ Kopystyńska Rena [pseud.]: Słowo wstępne. - patrz: (Zofia Zbyszewska) Jan Długosz [pseud.]: Dzieje Polski w latach 1900 - 1950. Wrocław: Oficyna Niepokornych 1988. – uw
 opis książki KOR [Komitet Obrony Robotników]. Opracowano na podstawie wydanej przez NOW-ą książki Jana Józefa Lipskiego: KOR.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1987].
A5, okł., 80 s., off. z masz., c. 200 zł.
Ł-196, KN’87-72, CJ-1091, J-1897, BN-2373, Ka-748, Hoo99/182, KS-2621*[wg MJ], BJ-2397, FC-9544, Br-1246, ECS-00499, ST15-2016, Nukat-1155242 – MM
 ▬ Korab Tadeusz [pseud.] - właśc. Andrzej Mazurkiewicz – uw
 opis książki Korab Tadeusz [pseud.][oprac.]: KPN – na dziś.
B.m.: b.w., b.r. [po 1987].
A4, 6 s., masz.
Tytuł nagł., nazwa autora pod tekstem.
ST15-2017, Nukat-4234930[UMK][powiel.] – op
 opis książki Korab-Żebryk Roman: Epilog. Wileńszczyzna 1944.
Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna, 1981.
A6, okł.kart., 95 s., off. z masz.
Na s. 3-16: J.B.: Wstęp. Fragment pracy pt.: Operacja wileńska AK.
Ł-197, BN-2487, Ka-3951, Hoo99/182, BJ-1956, FC-10204, ECS-04910, ST15-2018, Nukat-2007916 – MM
 opis książki Korab-Żebryk Roman: Operacja Wileńska 1944. Epilog.
Gdańsk: b.w., 1981.
A4, okł.kart., 28 s., powiel.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Operacja Wileńska (epilog).
Dun-79, ST15-2019 – op
 opis książki Korab-Żebryk Roman: Operacja Wileńska AK.
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
ISBN 83-01-04946-4. Sygn. cenzora: N-60. Cenzura usunęła rozdział: „Epilog”.
List - polemika: B.m.: Okręg Wilno. Kultura Niezależna 1986 nr 24-25 s. 109-111.
– uw – MM
 opis książki Korab-Żebryk Roman: Operacja Wileńska 1944. Epilog.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo MN [Myśli Nieinternowanej], b.r. [1986].
A5, okł., [2],45,[1] s., err., powiel., c. 170 zł.
Na okł. autor jako: KORAB. Ostatni rozdział rozprawy doktorskiej powstałej w 1976 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W książce p.t. „Operacja wileńska AK”. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985 rozdział ten został usunięty przez cenzurę. Tekst został udostępniony wydawnictwu przez Bibliotekę Miesięcznika Małopolskiego. Jest to tekst oparty na wydanej w 1981 r. edycji pt. „Epilog. Wileńszczyzna 1944”, nieco skrócony, bez przypisów autora, w zamian dodano przypisy od wydawcy.
– MM
 opis książki Korab-Żebryk Roman: Operacja Wileńska AK. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone.
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
ISBN 83-01-08401-4; na okł. nieaktualny ISBN wyd. z 1985 r. Sygn. cenzora: K-13. Tekst uzupełniony o usunięty przez cenzurę w I wyd. rozdział „Epilog”.
– uw – MM
 ▬ Korab-Żebryk Roman - patrz: Epilog wileńskiej Armii Krajowej. – uw
 opis książki Koraszewski A[ndrzej] [tekst]: Katyń.
Lund: b.w., b.r. [1980].
8,1 x 6,6 cm, okł.kart., 5,[1],[13] s. fot.,[1] s.
Tytuł okł. Zawiera 12 zdjęć zrobionych w Katyniu w kwietniu 1943 r. Zdjęcia: Polski Instytut Źródłowy w Lund.
BaBN-b5204291, ECS-04492, Nukat-2784781 – uw – MM
 opis książki Korboński Stefan: Podziemie wczoraj i dziś.
Warszawa: b.w., 1983.
A5, okł., [1],7 s., powiel., c. 20 zł.
Przedruk z: Kultura 1983 nr 4 s. 132-137.
K-2164, G-83/255, J-1535, BN-2494, Sup-427, Ka-750, HN-001209469, BJ-1961, FC-10187, Br-1249, ECS-02489, ST15-2021, Nukat-958774 – MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
Paryż: Instytut Literacki, 1975.
22 cm, 282,[3] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 253.
– uw – MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. Cz. I-III.
Kraków: Wydawnictwo Kos, 1981.
A6, okł.kart., [2],9-76,[2] + [2],77-154 + [2],155-246,[1] s., off. z oryg., [c. 190-200 zł].
Obwoluta na cz. III, obwolutka na całość. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975. Brak skorowidza skrótów i wykazu źródeł.
Ł-199d, BK-263, BN-2496, Sup-430, Ka-752[cz. I-II], BJ-1962, FC-4198, Br-1253/1-2, Br-1254/1-3[off. z masz. ?], ECS-03906, ST15-2022, Nukat-1332187 – MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. Cz. I-III.
Kraków: Wydawnictwo Kos, 1981.
A6, okł.kart., [2],9-76,[4],77-154,[2],155-246,[1] s., off. z oryg., [c. 180 zł].
Edycja jednotomowa. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975. Brak skorowidza skrótów i wykazu źródeł.
BJ-1963, FC-4199 – MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
Warszawa: Wydawnictwo Głos; [na okł.:] Wydawnictwo Krąg, 1981.
A4, okł.kart., 138 s., powiel., [c. 120 zł].
Brak druku na s. 29. Wykaz źródeł s. 126-133. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975.
Ł-199c, BN-2500, Sup-428, Ka-751, BJ-1964, FC-10188, Br-1255, ECS-02488, ST15-2023, Nukat-513123 – MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. Wyd. drugie.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A4, okł.kart., [5],6-137 s., powiel., c. 150 zł.
Wykaz źródeł s. 125-132. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975.
Ł-199b, BN-2499, Sup-429, Ka-752, BJ-1965, FC-10189, Br-1252, ECS-04727, ST15-2024, ST15-2025{inna matryca s. [3]}, Nukat-772612 – MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Część I-II.
Gdańsk: »Solidarność Wybrzeża«, 1983.
A5, okł.pap., 4-91 + 91-162 s., off. z masz., [c. 150-160 zł].
Tytuł okł. W cz. I: s. 4 na II s. okł., s. 91 na III s. okł.; w cz. II: początek tekstu [s. 90] na II s. okł., s. 161-162 na III-IV s, okł. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975.
K-2165, G-83/256*[cz. I][wg SK-5], Ł-199e[cz. I], Dun-80, J-1536, BN-2495, BaBN-b1280658[cz. I], FC-36916*[wg BN], Sup-431, Br-1250, ECS-03907+04977, Nukat-3661396[cz. II][UG], Nukat-568824[Dokument nie jest „klockiem” introgligatorskim(?)] – MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. [Wyd. drugie].
Philadelphia: Wydawnictwo Promyk, 1983.
21 cm, 8,[4],9-277 s.
Przedruk fotooffsetowy z wyd. Paryż: Instytut Literacki 1975. Brak inf., że jest to reprint oraz gdzie ukazało się pierwsze wyd. Dodano teksty: Od autora do wydania drugiego; Antoni Gładysz: Od wydawnictwa. Obydwa teksty są datowane: sierpień 1983 r.
– uw – MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
Luwr – właśc. Lublin: Wolna Spółka Wydawnicza WSW „Radiator”, 1986.
A5, okł.kart., [2],7-271,[5] s., off. z oryg., c. 1000 zł.
[Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975].
K-3609*, G-86/148, CJ-982, J-1537, BN-2497*[wg K*], BaBN-2.282.022, FC-36917*[wg BN], Sup-432=Sup-433*[wg anon. spisu], ST15-2026, Nukat-714881 – MM
Odmiany okł.:
- przy cenie na IV s. okł. pod „zł” jest podkreślenie, karton okł. biały gładki. - MM;
- przy cenie na IV s. okł. pod „zł” jest podkreślenie, karton okł. żółtawy lekko żeberkowany. - MM;
- przy cenie na IV s. okł. pod „zł” nie ma podkreślenia, karton okł. żółtawy lekko żeberkowany. - MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. [Przewodnik po Podziemiu z lat] 1939-1945.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza NZS UWr [Uniwersytetu Wrocławskiego], 1987.
A5, okł.kart., [2],7-271,[5] s., off. z oryg., c. 1200 zł.
[Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975].
Ł-199a, CJ-983, KN’87-250, J-1538, BN-2501*[wg J]=BN-2502, Sup-437, BJ-1969, FC-10183[opr. introl. tw.], ECS-04194, Nukat-2472871 – MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
Bydgoszcz: Wydawnictwo Nasza Przyszłość, b.r. [1989-90].
A5, opr.tw., [2],258 s., off. z oryg.
[Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975]. Nie przedrukowano s. 259-277 - w tym indeksu nazwisk, spis treści umieszczono na s. 1-5.
Sup-436, BaBN-1.332.548, Br-1251, ST15-2027, Nukat-63732 – MM
Odmiany okładek:
- na okł. nazwa autora wersalikami, tytuł na grzbiecie długości: 145 mm [drukowano z tych samych matryc w wielu różnych układach kolorystycznych]. BJ-1967, FC-10184 – MM;
- na okł. tytuł na tle znaku Polski Walczącej, jedynie pierwsze litery imienia i nazwiska wersalikami, tytuł na grzbiecie długości: 178 mm. – MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
Wrocław: Wydawnictwo Kret, 1989.
A5, okł.kart., [10],7-277 s., off. z oryg., [c. 15000 zł].
Wstęp: Antoni Gładysz. Przedruk z wyd. drugiego: Philadelphia: Promyk 1983.
Sup-434[A6], BJ-1966, FC-10185, ST15-2028, Nukat-588226 – MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
B.m.: b.w., b.r. [1989-90].
A5, okł.kart., 8,[4],9-277 s., off. z oryg., [c. 13000-18000 zł].
Zawiera: Antoni Gładysz: Od wydawnictwa. Przedruk z wyd.: Philadelphia: Promyk 1983. Na okładce oraz s. tytułowej pozostawiono dane wydawnicze podstawy przedruku. W dole s. tytułowej obcięto ostatnią literę nazwy wydawnictwa podstawy przedruku a niżej trzy cyfry kodu pocztowego.
BN-2498, Sup-435*[wg BN], BJ-1968, FC-10182 – MM
 opis książki Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
Łódź: Wydawnictwo Polskie, 1990.
5-271,[5] s.
BaBN-1.877.944, FC-36919*[wg BN] – uw
 ▬ Korboński Stefan: Przedmowa. - patrz: Jerzy Lerski: Emisariusz Jur. – uw
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Kremla.
Paryż: Instytut Literacki, 1956.
22 cm, 381,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom XIII.
– uw – MM [opr. introl. średniej jakości (lata 1980-te), przednia okł. zachowana]
 ▬ Korboński Stefan: W imieniu Kremla. Warszawa: Krąg 1983. – Wymieniono na stronie redakcyjnej w edycji: Warszawa: Rytm; Bellona, 1997. – Może odnosi się to do któregoś wydania anonimowego. Oficjalne spisy wydawnictwa nie notują. – uw
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Kremla.
B.m. [Kraków]: Vademecum, [19]’84.
A6, okł.kart., [4],9-381,[2] s., err., off. z oryg., [c. 650-800 zł].
Dane wydawnicze jedynie na okł. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956.
K-2166, G-84/209, Ł-200, CD-744, J-1539, BK-264, BN-2503, Sup-439, Ka-1239, KS-2320*[wg CD], BJ-1970, FC-4201, KJ-282*, Br-1256, ST15-2029, [ECS-02490, Nukat-772228 – błędnie dodany wielokropek po tytule] – MM

 ▬ Korboński Stefan: W imieniu Kremla. B.m.: b.w., b.r. A4, okł., 2-87 s. druk. dwuszp., off. z oryg. Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956. S. 2 na II s. okł., s. 87 na III s. okł.
K-2167, G-84/210, CD-743, J-1540, BN-2504, Sup-438, Ka-753, HN-001228961, KS-2321, ECS-03689, ST15-2030, ST15-2031[ksero], Nukat-1377308 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Kremla.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983-4].
A4, okł.kart., 2-87 s. druk. dwuszp., off. z oryg., [c. 450 zł].
Tytuł okł.
BJ-1971, FC-10186 – MM
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Kremla.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [ok. 1984].
A4, okł. pap., 2-87 s. druk. dwuszp., off. z oryg., [c. 750-1000 zł].
Tytuł okł.
BaBN-1.989.271, BJ-1972, FC-10231 – MM

 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Kremla (fragment powieści).
B.m.: b.w., b.r.
A6, 3-22 s.
Ka-1240, KS-2322*[wg MJ], BaBN-2.284.083, FC-36920*[wg BN] – op
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Kremla. Pierwsze polskie wyd. [oficjalne].
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm; Dom Wydawniczy Bellona, 1997.
25 cm, 391 s., [12] s. tabl.
Poszerzono o aparat naukowy. Przypisy Andrzej Krzysztof Kunert. ISBN 83-86678-16-X; 83-11-08568-2.
– uw – MM
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej…
Paryż: Instytut Literacki, 1954.
22 cm, 491,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom VII.
– uw
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej…
Paryż: Instytut Literacki, 1954.
22 cm, szara kartonowa okładka, 491,[2] s.
Część nakładu przeznaczona dla kraju.
– uw
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej… Wyd. 2 przejrzane i uzupełnione.
London: Gryf, 1964.
21 cm, 458 s.
– uw
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej…
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1982.
A4, okł.kart., [3],2-203 s., powiel., c. 250 zł.
[Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1954 lub Londyn: Gryf 1964].
K-2168, G-82/134, Ł-201, CD-745, J-1541, BN-2505, Sup-440, Ka-754, KS-2318*[wg CD], BJ-1973, FC-10227, Br-1257[tw. opr.], Br-1258, ECS-03649, ST15-2032, Nukat-742252 – MM
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej…
B.m.: b.w., b.r. [1989-90].
A5, okł.kart., obw., [6],9-491,[2] s., off. z oryg., [c. 27000 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1954.
Sup-441, KS-2328*[wg MJ], BJ-1974, FC-10226, Nukat-476798[ok. 1976, błędnie] – MM
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej… Wyd. I krajowe.
Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1991.
Czarna okładka z rysunkami scen strzelania. Wg informacji na IV s. okł. okładkę projektował Paweł Osiński, natomiast na s. redakcyjnej jest informacja, że okładkę […] projektowała Anna Skurpska-Ekes. Książka bez ISBN. Druk precyzyjniejszy niż w wyd. poniżej.
– uw – MM
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej… Wyd. I krajowe.
Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1991.
Szara okładka z orłem w koronie po lewej stronie u góry. ISBN 83-11-07924-2 [na IV s. okł.]. Druk nieco bardziej rozlany niż w wydaniu powyżej. Okładkę […] projektowała Anna Skurpska-Ekes [wg s. redakcyjnej].
– uw – MM
 ▬ Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitejá – dalsze wydania:
- Warszawa; Waszyngton: Fundacja im. Stefana Korbońskiego 2005. ISBN 83-921492-0-4;
- Warszawa: IPN & Zofia Korbońska © 2009. ISBN 978-83-7629-035-5. Z Archiwum Emigracji; t. 3.
– uw
 opis książki Korboński Stefan: Wybory 1947. Fragment wspomnień „W imieniu Kremla”.
B.m. [Bydgoszcz]: Catacumbus, 1984.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956.
K-2170*, G-84/212*, J-1543*, BN-2507*[wg J*], Sup-442*[wg BB], KS-2324*[wg MJ*] – op
 opis książki Korboński Stefan: Wybory 1947.
Warszawa: b.w. [Maraton], 1984.
A5, [2],21,[1] s., powiel., c. 50 zł.
[Tom] (11) [stemplem].
Przedruk fragmentów książki „W imieniu Kremla”, z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956.
K-2171, J-1543a, BN-2506, Sup-443, Ka-1241, KS-2325*[wg MJ], BJ-1975, FC-10225 – MM
 opis książki Korboński Stefan: Z dziejów łączności radiotelegraficznej Warszawa - Londyn w latach 1939-1945.
Kraków: Promieniści, 1984.
A6, okł., 3-18 s., stdr. z oryg., c. 20 zł.
Biblioteka Promienistych.
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1983 z. 66 s. 220-235.
K-2172, Ł-202, J-1544, BK-265, BN-2508, Sup-444, Ka-1242, HN-000509522, KS-2326*[wg MJ], BJ-1976, FC-10224, KJ-283, ECS-01948, ST15-2033, Nukat-1276458 – MM
 opis książki Korboński Stefan: Za murami Kremla. Opowieść fantastyczna.
New York: Bicentennial Publishing Corp., © 1983.
22 cm, [8],7-181,[6] s.
ISBN 0-912757-04-3.
– uw – MM
 opis książki Korboński Stefan: Za murami Kremla. Opowieść fantastyczna.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, 1987.
A6, okł.kart., 181,[2] s., off. z oryg., c. 550 zł.
Przedruk z: Nowy Jork: Bicentennial Publishing Corp. 1983.
Rec.: Adam Helsiński [pseud. - właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Z literatury niazależnej. Solidarność Nauczycielska 1988 nr 71.
CJ-984, CD-746, KN’87-177, J-1545, BN-2509, Ka-755, KS-2327*[wg CD], BJ-1977, FC-10228, Br-1259, ECS-03564, ST15-2034, Nukat-914159 – MM
 opis książki Korboński Stefan: Za murami Kremla. Opowieść fantastyczna.
Warszawa: Agencja Omnipress, 1990.
Skład wg Bicentennial Publishing Corp. - New York bez zmian redakcyjnych. ISBN 83-85028-9-0 [winno być: 83-85028-90-0].
– uw – MM
 opis książki Korboński Stefan: Związek Radziecki a Powstanie Warszawskie.
Kraków: Resursa, 1983.
A5, okł.kart., 12 s., off. z masz., c. 30 zł.
Przedruk fragmentów książki „W imieniu Rzeczypospolitej”. Paryż: Instytut Literacki 1954.
KS-2319*[wg KB] – MM
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Kremla [fragment]; Wójcik Stanisław: Na 30-lecie wyborów w Polsce. [Całość pt.:] „Wolne” wybory 1947.
Warszawa: Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981.
A6, okł.kart., 72 s., off. z oryg. i masz.
Zawiera również: A. K.: Wstęp. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956 oraz: Zeszyty Historyczne 1978 nr 43 s. 16-43.
Ł-466, BN-6128*[wg BUW - niepełny opis], Sup-445=Sup-1027*[wg BN*], Ka-2747, KS-2317*[wg KB], BJ-1978, FC-10229, Br-3104, ECS-03331, ST15-2035, Nukat-743353 – MM
 opis książki Korboński Stefan: W imieniu Kremla [fragmenty]; Wójcik Stanisław: Na 30-lecie wyborów w Polsce. [Całość pt.:] Wolne wybory 1947.
Warszawa: b.w., 1984.
A5, okł.kart., [2],69 s., powiel., [c. 100-110 zł].
Tytuł okł.: „Wolne” wybory 1947. Zawiera również: A. K.: Wstęp. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956 oraz: Zeszyty Historyczne 1978 nr 43 s. 16-43.
K-2169, G-84/527, J-1542{[Wydaw.] * * * [?]}, BN-6070, Sup-446, Ka-2748, KS-2323*[wg MJ], BJ-1979, FC-10230, Br-3105, ECS-01481, ST15-2036, Nukat-659391 – MM [stemp. własn. bez sygn.: Z księgozbioru / Parafii Św. Józefa / Warszawa - Koło]
 ▬ Korboński Stefan - patrz: [Czterdzieści] 40 lat temu. Dwa głosy o Programie Polski Podziemnej. grudzień 1984 – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.