Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Korc - Kory

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 31.08.2020 r.
 
 
 ▬ Korczak Małgorzata [pseud.] - właśc. Małgorzata Michalska-Szybowska – uw
 opis książki Korczak Małgorzata [pseud.]: Krople.
B.m. [Warszawa]: b.w., 1983.
A6, okł., [2],36,[1] s., stdr. z masz., cegiełka na represjonowanych 100 zł.
Rys.: Felicja Mar.
Rec.: Albin Oliwa [pseud. – właśc. Ryszard Holzer]. Verbum 1984 nr 4/5 s. 43.
K-2173, G-83/257*, CD-747, J-1546, BN-2510, Ka-781, KS-2898, BJ-1980, FC-10221, Br-1260, ECS-04496, ST15-2037, Nukat-576258 – MM
 ▬ Korczańska Wiesława Maria [błędnie] – patrz: Wiesława Maria Korczyńska – uw
 ▬ Korczyc Tadeusz [pseud. - właśc. Adam Chmielewski] [tłum.] - patrz: Karl Raimund Popper: Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Tom 1: Urok Platona. Tom 2: Wysoka fala proroctw. Hegel, Marks i następstwa. Warszawa: Nowa 1987. – uw
 ▬ Korczyn Józef [pseud.] – właśc. Danuta B. Łomaczewska – uw
 ▬ Korczyn Józef [pseud.][oprac.] - patrz: Pamiątka Listopada - 11.XI.1918. Warszawa: Niepodległość 1985. – uw
 opis książki Korczyńska Wiesława Maria: List otwarty. Do Obywatela Generała Armii Wojciecha Jaruzelskiego.
B.m.: b.w., b.r. [1982 ?].
A4, 5 s., powiel.
Tytuł nagł.
{J-1547*, BN-2512*[wg J*], BaBN*b1276694 – błędnie Korczańska}, ST15-2038, Nukat-4284090[UMK] – op
 ▬ Korczyński J. S. [pseud.], także: Korczyński S. J. - właśc. Józef Sebastian Pelczar – uw
 opis książki Korczyński J. S. [pseud.]: Masonerya. Jej początki, organizacya, ceremoniał, zasady i działanie.
Przemyśl: Nakładem i drukiem drukarni „Udziałowej” pod zarządem Jana Łazora, 1905.
124 s.
Odbitka z: „Echa Przemyskiego”.
– uw
 opis książki Korczyński J. S. [pseud.]: Masonerya. Jej początki, organizacya, ceremoniał, zasady i działanie.
B.m.: b.w., b.r.
A6, okł.kart., 124 s., off. z oryg.
Pseudonim autora pod tekstem. Przedruk w wyd.: Przemyśl: Nakładem i drukiem drukarni „Udziałowej” pod zarządem Jana Łazora, 1905. Odbitka z: „Echa Przemyskiego”.
– MM
 opis książki Korczyński S. J. [pseud.]: Masoneria. Jej początki, organizacja, ceremoniał, zasady i działanie.
Krzeszowice: Ostoja, 2003.
Biblioteka Wszechpolaka.
Red. i słowo wstępne: Maciej Twaróg. [Przedruk w wyd.: Przemyśl: Nakładem i drukiem drukarni „Udziałowej” pod zarządem Jana Łazora, 1905]. ISBN.83-88020-83-8.
– uw – MM
 ▬ Korczyński J. S. [pseud.]: Masoneria. - wydania następne ukazały się pod właściwym nazwiskiem autora: Józef Sebastian Pelczar i ze zmienionym nieco podtytułem: Jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacja, ceremoniał i działanie. – uw
 ▬ Korejwo Stefan [oprac.] - patrz: [Projekt programu działania NSZZ „Solidarność” w województwie słupskim]. Słupsk: Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” [1981]. – uw
 opis książki Korelicz Rafał: Powiewem wiatru. Wiersze.
Wrocław: b.w., 1989.
A5, okł., [2],42 s., off. z masz.
KS-2336*[wg KB], Nukat-555658[Oss] – MM
 opis książki Korfanty Wojciech: Odezwa Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego.
Katowice: Nakł. autora, 1927.
21 cm, 24 s.
– uw
 opis książki Korfanty Wojciech: Odezwa Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego.
Katowice: NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionalny, 1981.
A5, okł.kart., [2],4-24 s., off. z oryg., [c. 25 zł].
Społeczny Instytut im. W. Korfantego.
Tekst podpisany w grudniu 1927 r. Przedruk z wyd.: Katowice: Nakł. autora 1927.
BN-2513*[wg BŚ], BaBN-1.884.437, KS-2337, Ka-1797, BJ-1981, FC-10222, ST15-2039, Nukat-3499657 – MM
 ▬ Koriagin Anatol: Sprawa Nikitina [tłum. z: Workers under Communism, jesień 1983] – tłum. Joanna Inglot. – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
 opis książki Kornacki Jerzy: Wyciągi z pamiętników.
B.m.: b.w., b.r. [1981?].
66 k.
Inf.: Jan Józef Lipski: Sprawa zniszczenia dzienników Jerzego Kornackiego. Zapis 1978 nr 5 s. 87-90 - w wyd. Londyn 1978 s. 128-133, KS-2338*[wg MJ] – op
 ▬ Kornaga Zygmunt: Wyzwolenie. Paryż: Stowarzyszenie Budowniczych Polski Ludowej im. Wandy Wasilewskiej. Sekcja Paryż 1955 [fałszywe dane na karcie tytułowej w części nakładu]. – patrz: Miłosz Czesław: Zdobycie władzy. Paryż: Instytut Literacki 1955. – uw
 opis książki Kornecka Jadwiga: Puste kartki w życiorysie.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1984.
A5, okł., 24 s., off. z masz., c. 80 zł.
K-2174, G-84/213*, Ł-203[błędnie: Kornacka], CD-748, J-1548, BN-2514, Ka-1243[błędnie: …z życiorysu], KS-2340, BJ-1982, FC-10223, Br-1261, ECS-01915, ST15-2040, Nukat-661410 – op
 ▬ Kornel Janina [przeł. i przypisami opatrzyła] - patrz: Iwan Bunin: Przeklęte dni. Warszawa: Nowa 1989; Vladimir Nabokov: Unicestwienie tyranów. – uw
 opis książki Kornhauser Julian: Inny porządek. 1981-1984.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1985.
A6, okł.kart., [2],5-34,[1] s., off. z masz., [c. 70-80 zł].
Część nakł. była kolportowana w celofanowej obwolucie.
Rec.: P.M.: Wezwanie 1988 nr 14 s. 97.
K-2175, G-85/167, CD-749, J-1549, BK-266, BN-2515, Ka-756, HN-000510323, KS-2343, BJ-1983, FC-4202, KJ-284, Br-1262, ECS-00502, ST15-2041[obw. celof.], Nukat-783573 – MM
 opis książki Kornhauser Julian: Każdego następnego dnia.
Kraków: Wydawnictwo ABC, 1981.
A6, okł.kart., 96 s., off. z masz.
Rys.: Edward Dwurnik.
CD-750, BN-2516, Ka-1244, KS-2342, BJ-1984, FC-4203, Br-1263, ECS-04883, ST15-2042, Nukat-1223667 – op
 ▬ Kornhauser Julian: Wstęp. - patrz w: Aleksander Rozenfeld: Próba reanimacji. Kraków: ABC 1981. – uw
 opis książki Kornhauser Julian: Zabójstwo.
Kraków: b.w., 1973.
A4, [5] s., masz.
Utwory usunięte przez cenzurę z tomu: W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973. Nakł. 30 egz.
BJ-1985, FC-4204; (pokazano w filmie Katarzyny Suchcickiej: Nowa Fala z 1999 r.) – op
 opis książki Kornhauser Julian: Zabójstwo.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 11 s.
Ka-4950 – op
 opis książki Kornhauser Julian: Zabójstwo.
B.m.: b.w., b.r. [1978-81].
A4, okł., [11] k., masz. przeb. jednostr.
Na okł.: Przedruk z wyd. pierwszego bez wiedzy autora.
KS-2341*[wg KB] – MM
 ▬ Kornhauser Julian [wiersze] - patrz w: Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981; Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988; [Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt] 1970 grudzień. Czy umiałeś przeżyć, zrozumieć i zapamiętać rzeczy, które Cię spotkały. – uw
 ▬ Koroczycka Bożena - patrz: On i Ona sp. z o.o. [pseud. - właśc. {wg Ka}: Bożena Koroczycka i Marek Kononowicz] [ilustr.] - Spełnione marzenie. Piołunówka: Akademia Przydrożna 1987. – uw
 ▬ Korpas J. [oprac. graf.] - patrz: Poezja legionowa. Tomik 1-3. Kielce: Drukarnia Związkowa CK 1981. – uw
 ▬ Korund Gustaw [pseud.] - właśc. Witold Lubas – uw
 opis książki Korund Gustaw [pseud.]: Noc grudniowa. Opowieść wigilijna w pięciu aktach z prologiem, introdukcją i zakończeniem.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1983.
A5, okł.kart., 57,[1] s., off. z masz., c. 130 zł.
Rzecz napisana w drugiej połowie grudnia 1981 roku i w styczniu 1982 roku.
Rec.: B.K.: Ciemne ciemnidło. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 211-215; /KGB/: Biblioteczka określonych sił: Promieniści 1984 nr 34/35 s. 16,3.
K-2176, G-83/258, CD-326=CD-750a, J-1550, BN-2517, Ka-757, Hoo99/182, HN-000499977, KS-2648, BJ-2422, FC-9569, Br-1264, ECS-02491, ST15-2043, Nukat-719301 – MM
 opis książki Korupcja polskiej „nomenklatury”. (Z tajnych akt Najwyższej Izby Kontroli PRL). Dokumenty.
Gdańsk-Krakow: Nakładem Robotniczego Krajowego Wydawnictwa „Regiony”, 1983.
A4, 34 s., powiel., c. 65 zł.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Korupcja nomenklatury. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1983 nr 64 s. 148-206.
K-2177, G-83/259, Ł-204b, J-1551, BK-268, BN-2519, Sup-447*[wg BK], Ka-3952, BJ-1986, FC-4205, KJ-285*, Nukat-2140999 – op
 opis książki Korupcja polskiej nomenklatury. (Z tajnych akt Najwyższej Izby Kontroli PRL).
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo KRET; Terenowy Komitet Oporu „Solidarność”; sierpień 1984.
A4, okł., 37 s., powiel., c. 80 zł., nakł. 1500 egz.
Tytuł okł. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1983 nr 64 s. 148-206.
K-2178, G-84/214, Ł-204a, J-1552, BN-2518, Sup-448*[wg BN], Ka-758, HN-000552964, BJ-1987, FC-10232, Br-1265, ECS-02492, ST15-2044, Nukat-1053941 – MM
 ▬ Korupcja polskiej nomenklatury. – patrz również pod tytułem: Tajne protokoły NIK. – uw
 ▬ Korus Zygmunt [wybór, układ i posłowie] - patrz: Andrzej Raczyński: Racje oborowego Krawczyka. Witryna Poetycka OKS „Od Nowa” 1977. – uw
 ▬ Korwin Antoni: [wstęp i oprac.] - patrz: Zygmunt Krasiński: Memoriały polityczne. Aneks do III t. „Dzieł zebranych”. Siedlce: Wydawnictwo Metrum 1987. – uw
 ▬ Korwin Michał [pseud. - właśc. Andrzej Kosim] [oprac.] - patrz: Głos zwyciężonych. Dokumenty: prasa z Powstania Listopadowego. Warszawa: Głos 1980. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: A w Polsce ? - patrz w: Tomasz Harasiuk: Semantyka zbrodni. Warszawa: Officyna Liberałów 1984. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Aktualności. - patrz w: Fryderyk August von Hayek: Droga do niewolnictwa (wstęp). Warszawa: Officyna Liberałów 1983. – uw
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Ciągłość.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1982.
J-1553*[wg Pil-1198], BN-2520*[wg J*] – op
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Czy istnieje ekonomia polityczna socjalizmu; Czy socjalizm jest reformowalny ? - patrz w: Stefan Kurowski et al.: Reforma czego ? Warszawa: Officyna Liberałów 1987. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Czy Sienkiewicz zapisałby się do PRON-u ? - patrz w: Henryk Sienkiewicz: Zjednoczenie narodowe. Warszawa: Officyna Liberałów 1984. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Czym jest sprawiedliwość społeczna ? - patrz w: Stanisław Swianiewicz: W cieniu Katynia. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. – uw
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Do dołu nogami! Projekt radykalnej reformy społeczno-gospodarczej.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1981.
A6, [2],14 s., off. z masz.
Przedruk z: Głos 1981 nr 3.
Ka-1542, Hoo99/182, BaBN-1.982.440, BJ-1988, FC-10209, Br-1266, ST15-2045, {[BN-2521, BaBN-1.982.444 - + wkładka 4 s.], ECS-00029, IBL, BUŁ, KPB, ASK, UMK, Nukat-772500 - [2],14,[4] s.} – MM
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Do p. Lecha Wałęsy list otwarty.
Warszawa: [Officyna Liberałów], 31 sierpnia 1983.
A7, [4] s., off. z masz.
Dat.: Warszawa 31 sierpień 1983 r.
K-2179, G-83/260, J-4222, BN-2522*[wg K], ST15-2046, Nukat-2584968 – op
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Do Stefana Bratkowskiego list otwarty. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. - patrz: Janusz Korwin-Mikke: Janusza Korwin-Mikke do Stefana Bratkowskiego List Otwarty. Warszawa: Officyna Liberałów [druk: Krąg] 1983. – uw
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. [Wyd. I].
Warszawa: Officyna Liberałów, 1982.
A5, okł.kart., [2],118 s., err., off. ze skł., [c. 200-300 zł].
Na prawach rękopisu.
Na II s. okł.: Od Autora, dat.: Białołęka, 3 czerwiec 1982 r. Na III s. okł.: Errata.
K-2180, G-82/135*, J-1554, BN-2526, Ka-3276=Ka-3278, Hoo99/182[photocopy], BJ-1991, FC-10207, ST15-2047, Nukat-718794 – MM
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana.
B.m.: b.w., b.r.
A5, [2],118 s.
Ka-15 – op
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. [Wyd. 2 rozszerzone].
Warszawa: Officyna Liberałów, 1986.
A5, okł.kart., [4],126,[1] s., off. z masz., [c. 400-450 zł].
K-3610, G-86/149, CJ-985, J-1555, BN-2525, Ka-1245=Ka-3277, BJ-1992, FC-10208, Br-1267, Nukat-810790 – MM
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. [Wyd. 3].
Warszawa: Officyna Liberałów.
[wg: Rand Ayn: Cnota egoizmu. Wyd. II. Warszawa: Officyna Liberałów 1989 s. 96]. – op
 opis książki Korwin-Mikke Janusz; NN: JK-M vs. NN.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1985.
A5, okł., 64 s., off. z masz., [c. 150 zł].
Wolna Drukarnia im. Adama Heydla. Druk ukon.: 19 maja 1985. Nakł. 3500 + 50 egz. Tytuł okł.: Polemika między anonimowym czytelnikiem a Januszem Korwinem-Mikke. Inc.: „Jestem osobą prywatną…”.
K-2181, G-85/168*, J-1556, BN-2532, Ka-1153, BJ-1995, FC-10217, FC-36923*[wg BN], Br-1270, ECS-04254, ST15-2048, Nukat-1613037 – op
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Jak z tego wychodzimy. - patrz: Tadeusz Konwicki: Mała apokalipsa oraz szkice: Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Janusza Korwin-Mikke. Warszawa: Antyk 1985. – uw
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Jakich wyborów nie chcemy.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1985.
A6, 51,[2] s., off. z masz., [c. 50-100 zł].
Tytuł okł. Nazwisko autora pod tekstem. Wolna Drukarnia im. Adama Heydla. Nakł. 8000. Odd. do dr.: 30.08.1985; ukon.: 2.09.1985.
K-2182, G-85/113, J-1085, BN-2527, Ka-549, BJ-1993, FC-10212, Br-1268, ECS-02362, ST15-2049, Nukat-631544 – MM
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Janusza Korwin-Mikke do Stefana Bratkowskiego List Otwarty.
Warszawa: Officyna Liberałów [druk: Krąg], 1983.
A6, 7,[1] s., off. z masz., [c. 10 zł].
K-2183, G-83/262, J-1558, BN-2523*[wg AR(takiego siglum brak w spisie)]=BN-2528, Ka-1543=Ka-3004, Hoo99/182[List…], BJ-1989, FC-10210, FC-36922*[wg BN], Br-1269, ECS-02493, ST15-2050, Nukat-197230 – MM
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Katechizm robotnika liberała.
B.m.: Unia Polityki Realnej, b.r.
A5, 11 s.
Nukat-2792777 – op
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Katechizm robotnika liberała.
B.m. [Wrocław]: Unia Polityki Realnej, b.r. [1989].
A5, 16,[2] s., off. z masz.
Wyd. cenzurowane. Sygn. druk.: Z. U. P. Wrocław zam.29/89. Nakład 2000.F – A-5. [sygn. cenzora:] F-6.
Ka-3279, Br-1271, ECS-05500, Nukat-4563940 – uw – MM
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Liberum veto.
Warszawa: Zespół Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną, 1986
A5, okł.kart., 48 s., off. z masz.
Zawiera również: Dylemat więźnia. Sygn.: Z-d Małej Poligr. U.W. zam 331/86 n 400 egz. [sygn. cenzora] P-28 [ingerencje na s. 10, 21, 24 i 41].
Ł-205, J-1557, BN-2529*[wg MBPŁ], BaBN-1.129.394, Ka-1247, HN-000621277, Br-1272, Nukat-528976 – uw – MM [egz. z wymiany z BN, stemple bez sygnatury]
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: List otwarty do członków Solidarności.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A6, [4] s., off. z masz.
Inc.: Mija rok od powstania Solidarności […]
– MM
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: List otwarty do członków Solidarności.
Warszawa: [druk: Krąg 1983].
A6, [4] s., off. z masz.
List datowany: 6 sierpnia 1982.
K-2184, G-83/261*, J-4223, S-116/2509, BN-2530*[wg K], BaBN-b1276712 – op
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Mała niebieska książeczka.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1981.
A6, okł., 8 s., off. z masz.
Tytuł okł. List do delegatów na XII Kongres Stronnictwa Demokratycznego, Warszawa marzec 1981.
BN-2531, [BJ-1994, FC-10213 - r.w. 1983?] – op
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: The Middle Europe. - patrz w: Myśli o naszej Europie. Profil [1988]. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Milovan Djilas [ur. 1911]. Posłowie. - patrz: Milovan [Djilas] Dżilas: Nowa klasa. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Minęło pięć kwartałów… - patrz w: Adolf Romański [pseud.]: Jak zachować władzę w PRL ? & polemiki: Lesław Maleszka, Janusz Korwin-Mikke. Warszawa: Officyna Liberałów. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Po 75 latach… - patrz w: Teodor Jeske-Choiński: Po czerwonym zwycięstwie. Warszawa: Officyna Liberałów 1983. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Od wydawcy. - patrz w: Józef Kuśmierek: Nie ma ważniejszej sprawy. III wyd. kraj. Warszawa: Officyna Liberałów 1989. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Posłowie. - patrz: Adam Heydel: Etatyzm po polsku. Wyd. drugie. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. – uw
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Prosta droga.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1980.
A5, 4 s., ilustr.
CD-751, BN-2533, Ka-759=Ka-1246, Hoo99/182, Br-1273[fot., 3 k.], FC-36924*[wg BN], ST15-2051, Nukat-1883859 – MM
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Przedmowa do II wydania. - patrz: Aleksander Trzaska-Chrząszczewski: Przypływy i odpływy demokracji. Wyd. II. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: „1984” - czy „Nowy wspaniały świat” ? - patrz w: Aldous Huxley: Nowy wspaniały świat. Nowy wspaniały świat poprawiony. Warszawa: Officyna Liberałów 1985. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Ubezpieczenia. Wyd. 1-3. - patrz: Ryszard Janusz [pseud.]: Ubezpieczenia. – uw
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Ubezpieczenia. Wyd. IV.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Officyna Liberałów], 1985.
A5, okł.kart., 18 s., 1 k. rekl. i err., off. z masz., [c. 80-160 zł].
Biblioteka Liberałów. Seria: Z ekonomią na Ty.
Tytuł okł. Zawiera: Przedmowa do wyd. III; posłowie do wyd. II; posłowie do wyd. IV.
K-2185, G-85/169*, J-1559, BN-2534, Ka-760, Hoo99/182, BJ-1998, FC-10215, Br-1274, ECS-04144, ST15-2052, Nukat-967966 – MM
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Uwolnić Czubińskiego !
Warszawa: Officyna Liberałów, 1980.
A5, [4] s., off. z masz.
BN-2536*[wg AR(takiego siglum brak w spisie)], Ka-3810, Br-1275[fot.], ST15-2053, Nukat-2929897 – MM
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Wprowadzenie. - patrz w: Ayn Rand: Cnota egoizmu. Warszawa: Officyna Liberałów. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz: Wstęp. - patrz w: Milton Friedman: Wolny handel. Warszawa: Officyna Liberałów 1983; Andrzej Stanisławski [pseud.]: Monologi. Warszawa: Officyna Liberałów 1983. – uw
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Zastanawiająca tęsknota… Wyd. I.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Officyna Liberałów], b.r. [1982-3].
A6, 8 s., off. z masz., c. 30 zł.
K-2186, G-82/136, Ł-206a, J-1560, BN-2538, Ka-4261, BJ-1999, FC-10218, Br-1276, Nukat-4220432[UAM] – op
 opis książki Korwin-Mikke Janusz: Zastanawiająca tęsknota. Wyd. II [powiększone i przerobione].
Warszawa: Officyna Liberałów, 1983.
A7, [32] s., off. z masz., [c. 30 zł].
K-2187, G-83/263, Ł-206b, J-1561, BN-2537, Ka-1248=Ka-3701, HN-000509752, BJ-2000, FC-10219, ECS-03864, ST15-2054, Nukat-630679 – MM
 ▬ Korwin-Mikke Janusz - patrz: Ryszard Janusz, Janusz Ryszard – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz - patrz: Oeconomia Poloniae AD MCMLXXX. Warszawa: Officyna Liberałów 1980; Program Liberałów. Wyd. II. Warszawa: Officyna Liberałów 1983. – uw
 ▬ Korwin-Mikke Janusz [weryfikacja] - patrz: Jerzy Gilder: Bogactwo i ubóstwo. Warszawa: Officyna Liberałów. – uw
 opis książki Korwin-Sokołowski Adam Ludwik: Fragmenty wspomnień 1910-1945.
Paryż: Spotkania, © 1985.
22 cm, 205,[12] s.
ISBN 2-86914-005-3.
– uw – MM
 opis książki Korwin-Sokołowski Adam Ludwik: Fragmenty wspomnień 1910-1945.
Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola, 1987.
A5, okł.kart., 295 s., powiel., c. 1180 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985.
KN’87-217, CJ-986, CD-752, J-1562, BN-2539, Ka-1249, KS-2350*[wg CD], BJ-2001, FC-10235, ECS-04073, ST15-2055, Nukat-232976 – MM
 ▬ Korybut Marian [pseud.] – właśc. Antoni Macierewicz – uw
 ▬ Korybut Marian [pseud.]: Refleksje o opozycji.
- w: Aneks 1976 nr 12 s. 65-82.
– uw
 ▬ Korybut Marian [pseud.]: Refleksje o opozycji. 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 16. – uw [czasopismo]
 ▬ Korybut Marian [pseud.]: Refleksje o opozycji.
- przedruk w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 81-96. – uw – MM
 ▬ Korybutowicz Zygmunt [pseud.] – właśc. Andrzej Friszke – uw
 opis książki Korybutowicz Zygmunt [pseud.]: Grudzień 1970.
Paryż: Instytut Literacki, 1983.
22 cm, 157,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 375.
ISBN 2-7168-0031-6.
Rec: Jan Niczyj [pseud. - właśc. Jerzy Surdykowski]: Grudzień 1970. Jak daleko od prawdy? Arka Kraków 1983 nr 5 s. 99-103; Kontakt Paryż 1983 nr 12 s. 36-39.
– uw – MM
 opis książki Korybutowicz Zygmunt [pseud.]: 1970 Grudzień.
Warszawa: Wydawnictwo Słowo, 1984.
A5, okł.kart., 143 s., off. z oryg., [c. 450 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
K-2188, G-84/215, Ł-207, J-1563, BN-2540, Sup-449, Ka-1250, Hoo99/182, BJ-0963, FC-10724, Br-1277, ECS-00503, ST15-2056, Nukat-914163 – MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.