Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Korc - Kory

Data ostatniej korekty tekstu: 02.03.2016 r.
 
 
 • Korczak Małgorzata [pseud.] - właśc. Małgorzata Michalska-Szybowska. - uw
 • Korczak Małgorzata [pseud.]: Krople. [Wiersze].
  B.m. [Warszawa]: b.w., 1983.
  A6, okł., [2],36,[1] s., stdr. z masz., cegiełka na represjonowanych 100 zł.
  Rys.: Felicja Mar.
  Rec.: Albin Oliwa [pseud. - właśc. Ryszard Holzer]. Verbum 1984 nr 4/5 s. 43.
  K-2173, G-83/257*, CD-747, J-1546, BN-2510, Ka-781, KS-2898, BJ-1980, FC-10221, Br-1260, ECS-04496, ST15-2037, Nukat-576258 - MM
 • Korczańska Wiesława M.: List otwarty do obywatela generała armii Wojciecha Jaruzelskiego.
  B.m.: b.w., b.r. [1982 ?].
  A4, 5 s., powiel.
  J-1547*, BN-2512[wg J] - op
 • Korczyc Tadeusz [pseud. - właśc. Adam Chmielewski] [tłum.] - patrz: Popper Karl Raimund: Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Tom 1: Urok Platona. Tom 2: Wysoka fala proroctw. Hegel, Marks i następstwa. Warszawa: Nowa 1987. - uw
 • Korczyn Józef [pseud.] - właśc. Danuta B. Łomaczewska - uw
 • Korczyn Józef [pseud.][oprac.] - patrz: Pamiątka Listopada - 11.XI.1918. Warszawa: Niepodległość 1985. - uw
 • Korczyński J. S. [pseud.] - właśc. Józef Sebastian Pelczar - uw
 • Korczyński J. S. [pseud.]: Masonerya. Jej początki, organizacya, ceremoniał, zasady i działanie.
  Przemyśl: Nakładem i drukiem drukarni "Udziałowej" pod zarządem Jana Łazora, 1905.
  124 s.
  Odbitka z: "Echa Przemyskiego".
  - uw
 • Korczyński J. S. [pseud.]: Masonerya. Jej początki, organizacya, ceremoniał, zasady i działanie.
  B.m.: b.w., b.r.
  A6, okł.kart., 124 s., off. z oryg.
  Pseudonim autora pod tekstem. Przedruk w wyd.: Przemyśl: Nakładem i drukiem drukarni "Udziałowej" pod zarządem Jana Łazora, 1905. Odbitka z: "Echa Przemyskiego".
  - MM
 • Korczyński J. S. [pseud.]: Masoneria. Jej początki, organizacja, ceremoniał, zasady i działanie.
  Krzeszowice: Dom Wydawniczy "Ostoja", 2003.
  21 cm, 89 s.
  Biblioteka Wszechpolaka.
  Red. i słowo wstępne: Maciej Twaróg. [Przedruk w wyd.: Przemyśl: Nakładem i drukiem drukarni "Udziałowej" pod zarządem Jana Łazora, 1905]. ISBN.83-88020-83-8.
  - uw - MM
 • Korczyński J. S. [pseud.]: Masoneria. - wydania następne ukazały się pod właściwym nazwiskiem autora: Józef Sebastian Pelczar - uw
 • Korejwo Stefan [oprac.] - patrz: [Projekt programu działania NSZZ "Solidarność" w województwie słupskim]. Słupsk: Zarząd Regionalny NSZZ "Solidarność" [1981]. - uw
 • Korelicz Rafał: Powiewem wiatru. Wiersze.
  Wrocław: b.w. 1989.
  A5, okł., [2],42 s., off. z masz.
  - MM
 • Korfanty Wojciech: Odezwa Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego.
  Katowice: NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionalny 1981.
  A5, okł.kart., [2],4-24 s., off. z oryg., [c. 25 zł].
  Społeczny Instytut im. W. Korfantego.
  Tekst podpisany w grudniu 1927 r. Przedruk z wyd.: Katowice: Nakładem autora 1927.
  BN-2513[wg BŚ], KS-2337, Ka-1797, BJ-1981 - MM
 • Koriagin Anatol: Sprawa Nikitina [tłum. z: Workers under Communism, jesień 1983] - tłum. Joanna Inglot. - patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. - uw
 • Kornacki Jerzy: Wyciągi z pamiętników.
  B.m.: b.w., b.r. [1981?].
  66 k.
  Inf.: Jan Józef Lipski: Sprawa zniszczenia dzienników Jerzego Kornackiego. Zapis 1978 nr 5 s. 87-90 - w wyd. Londyn 1978 s. 128-133.
  KS-2338[wg MJ] - op
 • Kornaga Zygmunt: Wyzwolenie. Paryż: Stowarzyszenie Budowniczych Polski Ludowej im. Wandy Wasilewskiej. Sekcja Paryż 1955 [fałszywe dane na karcie tytułowej w części nakładu]. - patrz: Miłosz Czesław: Zdobycie władzy. Paryż: Instytut Literacki 1955. - uw
 • Kornecka Jadwiga: Puste kartki w życiorysie.
  Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1984.
  A5, okł., [2],24,[2] s., off. z masz., c. 80 zł.
  K-2174, G-84/213*, Ł-203[błąd: Kornacka], CD-748, J-1548, BN-2514, Ka-1243[błędnie: … z życiorysu], KS-2340, BJ-1982, Br-1261 - op
 • Kornel Janina [przeł. i przypisami opatrzyła] - patrz: Bunin Iwan: Przeklęte dni. Warszawa: Nowa 1989; Nabokov Vladimir: Unicestwienie tyranów. - uw
 • Kornhauser Julian: Inny porządek. 1981-1984.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1985.
  A6, okł.kart., 3-34,[1] s., off. z masz., [c. 70-80 zł].
  Zbiór wierszy.
  Rec.: P.M.: Wezwanie 1988 nr 14 s. 97.
  K-2175, G-85/167, CD-749, J-1549, BK-266, BN-2515, Ka-756, HN-000510323, KS-2343, BJ-1983, KJ-284, Br-1262 - MM
 • Kornhauser Julian: Każdego następnego dnia.
  Kraków: Wydawnictwo ABC 1981.
  A6, okł.kart., 96 s., off. z masz.
  Rys.: Edward Dwurnik.
  CD-750, BN-2516, Ka-1244, KS-2342, BJ-1984, Br-1263 - op
 • Kornhauser Julian: Wstęp. - patrz w: Rozenfeld Aleksander: Próba reanimacji. Kraków: ABC 1981. - uw
 • Kornhauser Julian: Zabójstwo.
  Kraków: b.w., 1973.
  A4, [5] s., masz.
  Utwory usunięte przez cenzurę z tomu: W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973. Nakł. 30 egz.
  BJ-1984; (pokazano w filmie Katarzyny Suchcickiej: Nowa Fala z 1999 r.) - op
 • Kornhauser Julian: Zabójstwo. [Wiersze].
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, 11 s.
  Ka-4950 - op
 • Kornhauser Julian: Zabójstwo. [Wiersze].
  B.m.: b.w., b.r. [1978-81].
  A4, okł., [11] k. jednostr., masz. przeb.
  Na okł.: Przedruk z wyd. pierwszego bez wiedzy autora.
  KS-2341*[wg KB] - MM
 • Kornhauser Julian [wiersze] - patrz w: Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981; Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988; [Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt] 1970 grudzień. Czy umiałeś przeżyć, zrozumieć i zapamiętać rzeczy, które Cię spotkały. - uw
 • Koroczycka Bożena - patrz: On i Ona sp. z o.o. [pseud. - właśc. {wg Ka}: Bożena Koroczycka i Marek Kononowicz] [ilustr.] - Spełnione marzenie. Piołunówka: Akademia Przydrożna 1987. - uw
 • Korpas J. [oprac. graf.] - patrz: Poezja legionowa. Tomik 1-3. Kielce: Drukarnia Związkowa CK 1981. - uw
 • Korund Gustaw [pseud.] - właśc. Witold Lubas. - uw
 • Korund Gustaw [pseud.]: Noc grudniowa. Opowieść wigilijna w pięciu aktach z prologiem, introdukcją i zakończeniem.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1983.
  A5, okł.kart., 57,[1] s., off. z masz., c. 130 zł.
  Rzecz napisana w drugiej połowie grudnia 1981 roku i w styczniu 1982 roku.
  Rec.: B.K.: Ciemne ciemnidło. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 211-215; /KGB/: Biblioteczka określonych sił: Promieniści 1984 nr 34/35 s. 16,3.
  K-2176, G-83/258, CD-326=CD-750a, J-1550, BN-2517, Ka-757, Hoo99/182, HN-000499977, KS-2648, BJ-2422, Br-1264 - MM
 • Korupcja polskiej "nomenklatury". (Z tajnych akt Najwyższej Izby Kontroli PRL). Dokumenty.
  Gdańsk-Krakow: Nakładem Robotniczego Krajowego Wydawnictwa "Regiony" 1983.
  A4, 34 s., powiel., c. 65 zł.
  Tytuł okł.: Korupcja nomenklatury. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1983 nr 64 s. 148-206.
  K-2177, G-83/259, Ł-204b, J-1551, BK-268, BN-2519, Sup-447*[wg BK], Ka-3952, BJ-1986, KJ-285* - op
 • Korupcja polskiej nomenklatury. (Z tajnych akt Najwyższej Izby Kontroli PRL).
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo KRET; Terenowy Komitet Oporu "Solidarność" sierpień 1984.
  A4, okł., 37 s., powiel., c. 80 zł., nakł. 1500 egz.
  Tytuł okł. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1983 nr 64 s. 148-206.
  K-2178, G-84/214, Ł-204a, J-1552, BN-2518, Sup-448[wg BN], Ka-758, HN-000552964, BJ-1987, Br-1265 - MM
 • Korupcja polskiej nomenklatury. - patrz również pod tytułem: Tajne protokoły NIK. - uw
 • Korus Zygmunt [wybór, układ i posłowie] - patrz: Raczyński Andrzej: Racje oborowego Krawczyka. Witryna Poetycka OKS "Od Nowa" 1977. - uw
 • Korwin Antoni: [wstęp i oprac.] - patrz: Krasiński Zygmunt: Memoriały polityczne. Aneks do III t. "Dzieł zebranych". Siedlce: Wydawnictwo Metrum 1987. - uw
 • Korwin Michał [pseud. - właśc. Andrzej Kosim] [oprac.] - patrz: Głos zwyciężonych. Dokumenty: prasa z Powstania Listopadowego. Warszawa: Głos 1980. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: A w Polsce ? - patrz w: Harasiuk Tomasz: Semantyka zbrodni. Warszawa: Officyna Liberałów 1984. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Aktualności. - patrz w: Hayek Fryderyk August von: Droga do niewolnictwa (wstęp). Warszawa: Officyna Liberałów 1983. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Ciągłość.
  Warszawa: Officyna Liberałów 1982.
  J-1553*[wg Pil-1198], BN-2520[wg J] - op
 • Korwin-Mikke Janusz: Czy istnieje ekonomia polityczna socjalizmu; Czy socjalizm jest reformowalny ? - patrz w: Kurowski Stefan et al.: Reforma czego ? Warszawa: Officyna Liberałów 1987. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Czy Sienkiewicz zapisałby się do PRON-u ? - patrz w: Sienkiewicz Henryk: Zjednoczenie narodowe. Warszawa: Officyna Liberałów 1984. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Czym jest sprawiedliwość społeczna ? - patrz w: Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Do dołu nogami! Projekt radykalnej reformy społeczno-gospodarczej.
  Warszawa: Officyna Liberałów 1981.
  A6, [2],14 s., off. z masz.
  Przedruk z: Głos 1981 nr 3. Opisy egz. w BN oraz w ASK informują o wkładce 4 s.
  BN-2521, Ka-1542, Hoo99/182, BJ-1988, Br-1266 - MM [bez wkładki]
 • Korwin-Mikke Janusz: Do p. Lecha Wałęsy list otwarty.
  Warszawa: [Officyna Liberałów] 31 sierpnia 1983.
  A7, [4] s., off. z masz.
  K-2179, G-83/260, J-4222, BN-2522[wg K] - op
 • Korwin-Mikke Janusz: Do Stefana Bratkowskiego list otwarty. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. BN-2523[wg AR(takiego siglum brak w spisie)], BJ-1989 - patrz: Korwin-Mikke Janusz: Janusza Korwin-Mikke do Stefana Bratkowskiego List Otwarty. Warszawa: Officyna Liberałów [druk: Krąg] 1983. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. [Wyd. I].
  Warszawa: Officyna Liberałów 1982.
  A5, okł., [2],118 s., err., off. ze skł., [c. 200-300 zł].
  Na II s. okładki: Od Autora. Na III s. okł.: Errata.
  K-2180, G-82/135*, J-1554, BN-2526, Ka-3276=Ka-3278, Hoo99/182[photocopy], BJ-1991 - MM
 • Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, [2],118 s.
  Ka-15 - op
 • Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. [Wyd. 2 rozszerzone].
  Warszawa: Officyna Liberałów 1986.
  A5, okł.kart., [4],126,[1] s., off. z masz., [c. 400 zł].
  K-3610, G-86/149, CJ-985, J-1555, BN-2525, Ka-1245=Ka-3277, BJ-1992, Br-1267 - op
 • Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. [Wyd. 3].
  Warszawa: Officyna Liberałów.
  [wg: Rand Ayn: Cnota egoizmu. Wyd. II. Warszawa: Officyna Liberałów 1989 s. 96]. - op
 • Korwin-Mikke Janusz, NN: JK-M vs. NN.
  Warszawa: Officyna Liberałów 1985.
  A5, okł., 64 s., off. z masz., [c. 150 zł].
  Wolna Drukarnia im. Adama Heydla. Druk ukon.: 19 maja 1985. Nakł. 3500 + 50 egz. Tytuł okł.: Polemika między anonimowym czytelnikiem a Januszem Korwinem-Mikke. Inc.: "Jestem osobą prywatną ...".
  K-2181, G-85/168*, J-1556, BN-2532, Ka-1153, BJ-1995, Br-1270 - op
 • Korwin-Mikke Janusz: Jak z tego wychodzimy. - patrz: Konwicki Tadeusz: Mała apokalipsa oraz szkice: Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Janusza Korwin-Mikke. Warszawa: Antyk 1985. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Jakich wyborów nie chcemy.
  Warszawa: Officyna Liberałów 1985.
  A6, 51,[2] s., off. z masz., [c. 50-100 zł].
  Tytuł okł. Nazwisko autora pod tekstem. Wolna Drukarnia im. Adama Heydla. Nakł. 8000. Odd. do dr.: 30.08.1985; ukon.: 2.09.1985.
  K-2182, G-85/113, J-1085, BN-2527, Ka-549, BJ-1993, Br-1268 - MM
 • Korwin-Mikke Janusz: Janusza Korwin-Mikke do Stefana Bratkowskiego List Otwarty.
  Warszawa: Officyna Liberałów [druk: Krąg] 1983.
  A6, 7,[1] s., off. z masz., [c. 10 zł].
  K-2183, G-83/262, J-1558, BN-2523*[wg AR(takiego siglum brak w spisie)]=BN-2528, Ka-1543=Ka-3004, Hoo99/182[List…], BJ-1989, Br-1269 - MM
 • Korwin-Mikke Janusz: Katechizm robotnika liberała.
  B.m.[Wrocław]: Unia Polityki Realnej [1989].
  A5, 16,[2] s., off. z masz.
  Wydawnictwo cenzurowane. Sygn. druk.: Z. U. P. Wrocław zam.29/89. Nakład 2000.F - A-5. F-6.
  Ka-3279, Br-1271 - uw - MM[nie bibuła]
 • Korwin-Mikke Janusz: Liberum veto.
  Warszawa: Zespół Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną 1986.
  A5, okł.kart., 48 s., off. z masz.
  Zawiera również: Dylemat więźnia. Sygn.: Z-d Małej Poligr. U.W. zam 331/86 n 400 egz. [Cenzura] P-28 [ingerencja w kilku miejscach].
  Ł-205, J-1557, BN-2529[wg MBPŁ], Ka-1247, HN-000621277, Br-1272 - uw - MM[nie bibuła]
 • Korwin-Mikke Janusz: List otwarty do członków Solidarności.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A6, [4] s., off. z masz.
  [Wydano w pierwszą rocznicę powstania Solidarności].
  - MM
 • Korwin-Mikke Janusz: List otwarty do członków Solidarności.
  Warszawa: [druk: Krąg 1983].
  A6, [4] s., off. z masz.
  List datowany: 6 sierpnia 1982.
  K-2184, G-83/261*, J-4223, S-116/2509, BN-2530[wg K] - op
 • Korwin-Mikke Janusz: Mała niebieska książeczka.
  Warszawa: Officyna Liberałów 1981.
  A6, okł., 8 s., off. z masz.
  List do delegatów na XII Kongres Stronnictwa Demokratycznego, Warszawa marzec 1981.
  BN-2531, BJ-1994{r.w. 1983?} - op
 • Korwin-Mikke Janusz: The Middle Europe. - patrz w: Myśli o naszej Europie. Profil [1988]. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Milovan Djilas [ur. 1911]. Posłowie. - patrz: [Djilas] Dżilas Milovan: Nowa klasa. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Minęło pięć kwartałów… - patrz w: Romański Adolf [pseud.]: Jak zachować władzę w PRL ? & polemiki: Lesław Maleszka, Janusz Korwin-Mikke. Warszawa: Officyna Liberałów - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Po 75 latach… - patrz w: Jeske-Choiński Teodor: Po czerwonym zwycięstwie. Warszawa: Officyna Liberałów 1983. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: POd wydawcy. - patrz w: Kuśmierek Józef: Nie ma ważniejszej sprawy. III wyd. kraj.. Warszawa: Officyna Liberałów, 1989. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Posłowie. - patrz: Heydel Adam: Etatyzm po polsku. Wyd. drugie. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Prosta droga.
  Warszawa: Officyna Liberałów, 1980.
  A5, 4 s., ilustr.
  CD-751, BN-2533, Ka-759=Ka-1246, Hoo99/182, Br-1273[fot., 3 k.] - MM
 • Korwin-Mikke Janusz: Przedmowa do II wydania. - patrz: Trzaska-Chrząszczewski Aleksander: Przypływy i odpływy demokracji. Wyd. II. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: "1984" - czy "Nowy wspaniały świat" ? - patrz w: Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat. Nowy wspaniały świat poprawiony. Warszawa: Officyna Liberałów 1985. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Ubezpieczenia. Wyd. 1-3. - patrz: Ryszard Janusz [pseud.]: Ubezpieczenia. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Ubezpieczenia. Wyd. IV.
  B.m.[Warszawa]: b.w. [Officyna Liberałów] 1985.
  A5, okł.kart., 18 s., 1 k. rekl. i err., off. z masz., [c. 80-160 zł].
  Biblioteka Liberałów. Seria: Z ekonomią na Ty.
  Zawiera: Przedmowa do wyd. III; posłowie do wyd. II; posłowie do wyd. IV.
  K-2185, G-85/169*, J-1559, BN-2534, Ka-760, Hoo99/182, BJ-1998, Br-1274 - MM
 • Korwin-Mikke Janusz: Uwolnić Czubińskiego !
  Warszawa: Officyna Liberałów 1980.
  A5, 4 s., off. z masz.
  BN-2536*[wg AR(takiego siglum brak w spisie)], Ka-3810, Br-1275[fot.] - MM
 • Korwin-Mikke Janusz: Wprowadzenie. - patrz w: Rand Ayn: Cnota egoizmu. Warszawa: Officyna Liberałów. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Wstęp. - patrz w: Friedman Milton: Wolny handel. Warszawa: Officyna Liberałów 1983; Stanisławski Andrzej [pseud.]: Monologi. Warszawa: Officyna Liberałów 1983. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz: Zastanawiająca tęsknota … Wyd. I.
  Warszawa: Officyna Liberałów b.r. [1982-3].
  A6, 8 s., off. z masz., c. 30 zł.
  K-2186, G-82/136, Ł-206a, J-1560, BN-2538, Ka-4261[bez danych wydaw.], BJ-1999, Br-1276 - op
 • Korwin-Mikke Janusz: Zastanawiająca tęsknota. Wyd. 2 (powiększone i przerobione).
  Warszawa: Officyna Liberałów 1983.
  A7, [32] s., off. z masz., [c. 30 zł].
  K-2187, G-83/263, Ł-206b, J-1561, BN-2537, Ka-1248=Ka-3701, HN-000509752, BJ-2000 - MM
 • Korwin-Mikke Janusz - patrz: Ryszard Janusz, Janusz Ryszard - uw
 • Korwin-Mikke Janusz - patrz: Oeconomia Poloniae AD MCMLXXX. Warszawa: Officyna Liberałów 1980; Program Liberałów. Wyd. II. Warszawa: Officyna Liberałów 1983. - uw
 • Korwin-Mikke Janusz [weryfikacja] - patrz: Gilder Jerzy: Bogactwo i ubóstwo. Warszawa: Officyna Liberałów. - uw
 • Korwin-Sokołowski Adam Ludwik: Fragmenty wspomnień 1910-1945.
  Paryż: Spotkania ©1985.
  ISBN 2-86914-005-3.
  - uw - MM
 • Korwin-Sokołowski Adam Ludwik: Fragmenty wspomnień 1910-1945.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola 1987.
  A5, okł.kart., 295 s., powiel., c. 1180 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985.
  KN’87-217, CJ-986, CD-752, J-1562, BN-2539, Ka-1249, KS-2350[wg CD], BJ-2001 - MM
 • Korybut Marian [pseud.] - właśc. Antoni Macierewicz - uw
 • Korybut Marian [pseud.]: Refleksje o opozycji.
  w: Aneks 1976 nr 12 s. 65-82. - uw
 • Korybut Marian [pseud.]: Refleksje o opozycji. 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 16. - uw [czasopismo]
 • Korybut Marian [pseud.]: Refleksje o opozycji.
  przedruk w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 81-96. - uw - MM
 • Korybutowicz Zygmunt [pseud.] - właśc. Andrzej Friszke - uw
 • Korybutowicz Zygmunt [pseud.]: Grudzień 1970.
  Paryż: Instytut Literacki, 1983.
  22 cm, 157,[2] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 375.
  ISBN 2-7168-0031-6.
  Rec: Jan Niczyj [pseud. - właśc. Jerzy Surdykowski]: Grudzień 1970. Jak daleko od prawdy? Arka Kraków 1983 nr 5 s. 99-103; Kontakt Paryż 1983 nr 12 s. 36-39.
  - uw - MM
 • Korybutowicz Zygmunt [pseud.]: 1970 Grudzień.
  Warszawa: Wydawnictwo Słowo, 1984.
  A5, okł.kart., 143 s., off. z oryg., [c. 450 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
  K-2188, G-84/215, Ł-207, J-1563, BN-2540, Sup-449, Ka-1250, Hoo99/182, BJ-0963, Br-1277 - MM
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.