Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kr - Kran

Data ostatniej korekty tekstu: 07.06.2016 r.
 
 
 • KRAB [ilustr.] - patrz: Kołakowski Leszek: Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca. Oficyna Literacka 1986. - uw
 • Krahelska Krystyna [wiersze] - patrz w: O wolność. [wybór wierszy]. - uw
 • Kraj a emigracja [autorem jest Zdzisław Najder]. PPN listopad 1980. A4, 7,[1] s., powiel. PPN; 48.
  BJ-3004, FC-8666 - [czasopismo] - uw - MM
 • Kraj a emigracja [autorem jest Zdzisław Najder].
  - w: Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983 s. 91-98;
  - w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 169-183;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 369-378.
  - uw
 • Kraj. Analiza prasy podziemnej w Polsce. Piewszy rok stanu wojennego. 13 XII 1981 - 31 XII 1982. Nr. 1-2.
  B.m.: b.w., 1983-1984.
  A4, okł., 80,[4] + 81-170,[2] s., powiel., [c. 200 zł każdy].
  K-562, U-722, BN-2596*[wg BUW], Hoo99/60, Ka-cz738, BNWC-1935, BJ-0039, FC-6948[czasopismo - nr 1]=FC-4834[druk zwarty - nr 1-2] - [jest to czasopismo o tytule Kraj jedynie BJ i FC zaliczają do druków zwartych pod tyt.: Analiza…] - uw - MM
 • Kraj - patrz: Analiza prasy podziemnej w Polsce. Piewszy rok stanu wojennego. 13 XII 1981 - 31 XII 1982. Nr. 1-2. B.m.: b.w. 1983. - uw
 • Krajewski Andrzej: Cicerone /Polska 1982-1985 w oczach korespondentów zachodnich/.
  Warszawa: Wydawnictwo Most 1987.
  A5, okł.kart., 259,[1] s., off. ze skł., c. 900 zł.
  Opracowanie redakcyjne: Marian Sabat [pseud.] i Karol Twardowski [pseud.]. Na s. 3-6: Dariusz Fikus: Przedmowa. Dwie odmiany okładki: 1. brązowy druk na szarym kartonie; 2. żółty druk na czerwonym kartonie.
  Rec.: Zoil [pseud. - właśc. Jan Walc]: Z notatnika podziemnego recenzenta wewnętrznego. Kultura Niezależna 1987 nr 36 s. 74-75.
  KN’87-270, CD-768, CJ-997, J-1595, BN-2597, Ka-783, Hoo99/183, KS-2411, BJ-2049, Br-1308[2], Br-1309[1] - MM [obie odm.]
 • Krajewski Andrzej: Kiedy Polska … O swoim widzeniu przyszłości mówią: Jan Nowak, Andrzej Celiński, ks. Józef Tischner, Timothy Garton Ash, Adam K[aufman], Zdzisław Najder.
  Warszawa: Wydawnictwo WP "Most" [oprac. red.]; Wydawnictwo Baza [druk] 1989.
  A5, okł.kart., 99,[1] s., off. z masz., [c. 2500-3000 zł].
  Oprac. graf.: E.S.
  BN-2598, Ka-3430, HN-001971251, BJ-2050, Br-1310 - MM
 • Krajewski Andrzej: Minusy i … plusy. - patrz w: Rubikon ’81. - uw
 • Krajewski Andrzej: Region USA.
  Warszawa: Prawy Margines Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca 1988.
  A5, okł.kart., 115,[1] s., off. z masz., c. 900 zł.
  Na s. 3-5: Dariusz Fikus: Trzeba się leczyć z kompleksów. Rozmówcami byli: Karol Błaszczyk, Jarosław Chołodecki, Henryk Doczyk, Paweł Bąkowski, Andrzej Machalica.
  CD-769, J-1596, BN-2599, Ka-1267, Hoo99/183, KS-2412, BJ-2051, Br-1311 - MM
 • Krajewski Andrzej: Region USA. Działacze "Solidarności" o kraju, o emigracji, o sobie. Rozmawiał Andrzej Krajewski.
  Londyn: Aneks 1989.
  Wersja rozszerzona o rozmowy z następującymi osobami: Kazimierz Masiak, Jan Seń, Aleksander Krystosiak. ISBN 0 906601 66 5 {część bibliotek [British Library, Harvard, abes (Francja)] podaje również ISBN 0 906601 65 7, przynależny książce: Rymkiewicz Jarosław Marek: Baket. Londyn: Aneks 1989}.
  - uw - MM
 • Krajewski Jan: Białe karty w sprawach Polsko-Żydowskich na przełomie XIX/XX wieku do 1939 roku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo „Ojczyzna”, 1989. A5, 57 s.
  BN-2600, Hoo99/183 – brak możliwości określenia typu wyd. - uw
 • Krajewski Jan: Białe karty w sprawach Polsko-Żydowskich na przełomie XIX/XX wieku do 1939 roku.
  Warszawa: Polskie Wydawnictwo „Ojczyzna”, 1989.
  A5, okł.kart., [2],3-57 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Brak s. tytułowej. Na s. [1] spis treści. S. 57 na III s. okł.
  BaBN-b1276779 - MM
 • Krajewski Jan: Białe karty w sprawach Polsko-Żydowskich na przełomie XIX/XX wieku do 1939 roku.
  Warszawa: Polskie Wydawnictwo „Ojczyzna”, 1989.
  A5, okł.kart., [4],3-57 s., off. z masz.
  Na s. [1] s. tytułowa, na s. [3] spis treści.
  BaBN-b1162520, ST15-2104, Nukat-2014765 - MM
  Odmiany kartonu okł.:
  - karton biały [lekko szarawy]. – MM;
  - karton lekko niebieskawy. – MM;
  - karton żółtawy. – MM
 • Krajewski Janusz [tłum. z fr.] - patrz: Sartre Jean Paul: Egzystencjalizm jest humanizmem. Nowa - uw
 • Krajewski Maciej - patrz: Turski Topiel [pseud.] - uw
 • Krajewski Stanisław: Akcja przeciwko zjednoczeniu organizacji studenckich. - patrz w: Bieliński Konrad, Krajewski Stanisław: Non-violence w praktyce? Akcja przeciwko zjednoczeniu organizacji studenckich. Warszawa: 1973 [?]. - uw
 • Krajewski Stanisław [wypowiedź] - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981. - uw
 • Krajewski Władysław: Skutki Marca dla filozofii polskiej. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Z. 1. Warszawa: Sowa 1981. - uw
 • Krajewski Kazimierz: Uderzeniowe Bataliony Kadrowe, 1942-1944. Wyd. 1.
  Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1993.
  25 cm, 607 s.
  ISBN 83-21-11493-8.
  - uw
 • Krajewski Kazimierz, Łakiński Zbigniew: Z dziejów uderzeniowych Batalionów Kadrowych.
  Warszawa: U 1988.
  A5, [2],115 s.
  BN-2601 - op
 • Krajobraz po bitwie w Uppsali.
  B.m.: b.r.
  Zawiera m. in. wiersze Marcina Tomaszewskiego [pseud. - właśc. Piotr Bratkowski].
  SP163 - op
 • Krajobraz po szoku.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 124 s., off. ze skł., c. 1400 zł.
  Tematy Karty.
  Redaktor prowadzący: Ewa Żylińska [pseud.]. Zawiera: Gustaw Holoubek: Dziesięć przedstawień [rozm.] [pierwodruk okaleczony przez cenzurę w: Tygodnik Powszechny 1988 nr 9]; Stefan Morawski: Szok [rozmowa]; Jan Lityński: My z Marca [przygotowanie tekstu: Anna Karska {pseud.}, pierwodruk w: Karta nr 5]; Maria Szerszeń [pseud.]: Moja odpowiedź [pierwodruk w: Karta nr 5]; Barbara Dąbrowska [pseud.]: Musiałam to wybrać [pierwodruk w: Karta nr 5]; Henryk Szlajfer: Marzec jako doświadczenie osobiste [pierwodruk w: Krytyka 1988 nr 28/29]; Aleksander Perski: Pustka pełna wolności; Natan Tenenbaum: Chciałbym dzielić wasz los; Józef Dajczgewand: Nie chcę być kimś innym; Emigrantka: Dowód tożsamości [pierwodruk w: Karta nr 5]; Zygmunt Bauman: Home Coming [pierwodruk w: Karta nr 7].
  Rec.: Michał Cichy: Mroźna wiosna. Gazeta Wyborcza nr 36W, 27.06.1989 r., nr 36K, 28.06.1989 r., s. 8.
  CD-61, BN-2602, Ka-784, KS-0672, BJ-2052, Br-1312 - MM
 • Krajobraz po szoku. Wyd. II.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1989.
  Tematy Karty.
  Cenzura: A-96. ISBN 83-85081-01-1.
  - uw - MM
 • Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność". Posiedzenie w dniach 31.III - 1.IV.1981 r.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1987.
  A5, okł.kart., [2],XXII,269 s., off. z masz., c. 1100 zł.
  Archiwum "Solidarności"; Tom 14. Seria: Dokumenty.
  CJ-964 a za tym J-1469 i BN-3903[wg MBPŁ - błędnie wg CJ i J] podają tytuł: Komisja Krajowa … i numer tomu w serii 10.
  KN’87-91, Ł-214, BN-3909, Ka-785, BJ-2055, Br-1314 - MM
 • Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność". Posiedzenie w dniach 2-3 września 1981 r.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST 1988.
  A5, okł.kart., XXI,205,[5] s., off. z masz., c. 990 zł.
  Archiwum "Solidarności"; Tom 17. Seria: Dokumenty.
  Dwie wersje okładki: 1 - signum wydawnictwa na tle zdjęcia, bez znaku "nowa&arch" na grzbiecie; 2 - signum wydawnictwa w wycięciu, na grzbiecie znak "nowa&arch".
  J-1470, BN-3910, Ka-786, Hoo99/183, HN-001991530, BJ-2053+BJ-2054, Br-1313 - MM [obie wersje okładki]
 • Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność". Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 1981 r.
  Warszawa: Fundacja Polska Praca 1995.
  Archiwum "Solidarności". Seria: Dokumenty.
  ISBN 83-85341-09-9.
  - uw
 • Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność". Posiedzenie w dniu 4 czerwca 1981 r.
  Warszawa: Fundacja Polska Praca 1995.
  Archiwum "Solidarności". Seria: Dokumenty.
  ISBN 83-85341-10-2.
  - uw - MM
 • Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność". Posiedzenie 9-10 kwietnia 1981 r.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1996.
  Archiwum "Solidarności". Seria: Dokumenty.
  ISBN 83-7054-110-0.
  - uw - MM
 • Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie 8-10 sierpnia 1981.
  Warszawa: IPN, 2010.
  Archiwum Solidarności.
  ISBN 978-83-7629-198-7. Absolutnie skandaliczne redakcyjnie [IPN, Stowarzyszenie Archiwum Solidarności, Jan Olaszek] wydanie - w całej książce, we wszystkich kilkudziesięciu miejscach zamiast prawidłowych dat: 10, 11 i 12 sierpnia 1981 w książce wydrukowano: 8, 9 i 10 sierpnia.
  - uw - MM
 • Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie 10-12 sierpnia 1981. Wyd. drugie poprawione.
  Warszawa: IPN, 2010-2011.
  Archiwum Solidarności.
  ISBN 978-83-7629-198-7.
  - uw - MM
 • Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” - patrz: Oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej w sprawie propozycji rządowej o wolnych sobotach. Kielce: NSZZ „Solidarność” Komitet Założycielski w FŁT [po 19.11] 1980. - uw
 • Krajowa Konferencja NSZZ "Solidarność" nt. "Program Solidarności", Łódź, 4-5 lipca 1981.
  Łódź: NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej 1981.
  A5, okł.kart., 45 s., off. z masz.
  Zawiera teksty: Marcin Bielski, Wiesław Caban, Jan Lutyński: NSZZ "Solidarność": związek zawodowy i ruch społeczny. Uwagi do tez programowych pt. "Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju" /Konspekt/; Jolanta Kulpińska: Społeczna kontrola warunków pracy. Tezy referatu; Wacław Szubert, Jan Waszczyński: Ruch odnowy a prawa obywatelskie i pracownicze; Kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju. Tezy do dyskusji. Przedruk z: Tygodnika Solidarność nr 3 z 17.IV.1981 r. Sygn. druk.: Wydz.Poligr.ZPP"Zenit" zam. 621/81 n. 500 egz.
  - MM
 • Krajowiec Jan [pseud.] - właśc. Andrzej Jarecki. - uw
 • Krajowiec Jan [pseud.]: Wojna w Związku Literatów Polskich.
  Warszawa: b.w. [Wydawnictwo] * * * 1984.
  A5, okł.kart., 47,[1] s., powiel., c. 60 zł.
  Wydrukowano na zlecenie Zespołu d/s Kultury NSZZ "Solidarność". Inna skrócona wersja tego tekstu była drukowana w: Zeszytach Historycznych Paryż 1983 z. 65 s. 61-82 pt.: "Związek Literatów Polskich w stanie wojennym".
  K-2206, G-84/220, CD-770[wg G], J-1597, BN-1811, Sup-299, Ka-787, Hoo99/183, KS-0264=KS-1862, BJ-1410, Br-1315 - MM
 • Krajowy Niezależny, Samorządny Związek Rzemiosła Indywidualnego "Solidarność" - patrz: Projekt statutu. Krajowy Niezależny, Samorządny Związek Rzemiosła Indywidualnego "Solidarność". Gdańsk: NSZZ "Solidarność" 17.XI.1980. - uw
 • Krajowy Zjazd Adwokatury - patrz: W dniach 1-3.X.83 r. odbył się I Krajowy Zjazd Adwokatury. [1983 ?]. - uw
 • Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Uchwała programowa.
  Gdańsk: NSZZ "Solidarność" 1981.
  A5, 74 s., c. 100 zł.
  BN-3913[wg BUG] - op
 • Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". - patrz też: [Pierwszy] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". - uw
 • Krak Kamil [pseud. - właśc. Maciej Piotr Prus]: Józef Mackiewicz (1902-1985) - patrz w: Mackiewicz Józef: Zbrodnia w dolinie rzeki Drawy. Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" 1986. - uw
 • Krakowiecki Anatol: Książka o Kołymie.
  Londyn: Veritas 1950.
  22 cm, [12],11-255,[1] s.
  - uw - MM
 • Krakowiecki Anatol: Książka o Kołymie.
  Londyn: Veritas 1987.
  22 cm, [12],11-255,[1] s.
  Wyd. 2. - przedruk z wyd. 1 z 1950 r. ISBN 0 948202 05 X.
  - uw - MM
 • Krakowiecki Anatol: Książka o Kołymie.
  B.m.: b.w., b.r. [1988 ?].
  255,[1] s.
  Przedruk z wyd. 2: Londyn: Veritas 1987.
  J-1598*, BN-2603[wg J], KS-2416[wg MJ*] - op
 • Krakowska Komisja Porozumiewawcza Nauki NSZZ „Solidarność” (Zespół Programowy) - patrz: Program (projekt do dyskusji). 3 grudnia 1980 z uzupełnieniami 3 luty 1981. [Kraków]: Krakowska Komisja Porozumiewawcza Nauki NSZZ „Solidarność” (Zespół Programowy), 1981. - uw
 • Krakowska Komisja Wykonawcza NZS. - patrz: Deklaracja programowa Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. Kraków 25.04.1982. Kraków: NZS 1982. - uw
 • Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze. (wg spisu w: Besançon Alain: Krótki traktat sowietologiczny, na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych. Wyd. II. KTW 1986 s. [123].).
  - Aron Raymond: Koniec wieku ideologii. [1983]. - wg BK-761 książka nie ukazała się
  - Brogan D. W., Verney D. V.: Cztery wielkie demokracje. 1984.
  - Bukowski Władimir: I powraca wiatr …Wydawnictwo Trzeci Obieg WTO 1985. (bez sygn. wydaw.)
  - Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej. KTW [1983]. (w cz. nakł. brak na okł. akronimu wydaw.)
  - Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów. [1982-3].
  - Gombrowicz Witold: Ferdydurke. [1982-3]. (bez sygn. wydaw.)
  - Gombrowicz Witold: Kosmos. [1983]. (bez sygn. wydaw.)
  - Hayek F. A.: Liberalizm. 1985.
  - Hertz Aleksander: Szkice o ideologiach. 1985.
  - Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795 - 1921. Cz. 1-3. [1983]. (bez sygn. wydaw.)
  - Mazowiecki Tadeusz: Internowanie. [1984]. (bez sygn. wydaw.)
  - Mieroszewski Juliusz: Materiały do refleksji i zadumy. [1983].
  - Miłosz Czesław: Nieobjęta ziemia. WTO [1984-5]; Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze ’86. (spis nie wspomina o dwu wyd.)
  - Nagórski Zygmunt, senior: Wojna w Londynie. Wspomnienia 1939-1945. WTO Wydawnictwo Trzeci Obieg 1985. (bez sygn. wydaw.)
  - Pius XI, papież: Encyklika papieża Piusa XI: O bezbożnym komunizmie. 1984.
  - Spisane będą czyny i rozmowy … [1982-3].
  - Weil Simone: Zeszyty. 1985. (wg BK-771 - nie ukazało się)
  - uw
 • Kraków. Miasteczko studenckie czerwiec ’83. [teka zdjęć].
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1983].
  [8] odb. fot., c. 120[+30 na RO NZS] zł.
  J-1599*-1600*[wg Pil-1239-40], BN-2604*[wg Pil], KJ-292*=KJ-293* - op
 • Kraków. Miasteczko studenckie styczeń ’84. [teka zdjęć].
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1984].
  [10] odb. fot., c. 150[+30 na RO NZS] zł.
  J-1601*-1602*[wg Pil-1241-42], BN-2605*[wg Pil], KJ-294*=KJ-295* - op
 • Kraków zapomniany … XI - XII 1981. [teka zdjęć].
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1986 ?].
  A6, [8] odb. fot., c. 300 zł.
  Teka zawierająca fotografie napisów na murach Krakowa bezpośrednio przed wprowadzeniem stanu wojennego.
  J-1603*[wg Pil-1243], BN-2606*[wg Pil], BJ-2056, KJ-296* - op
 • Kraljevic Svetozar: Objawienie w Medjugorje. Opis, Świadectwa. [Tytuł okł.:] Niebieska Królowa Pokoju apeluje z Medjugorje do świata. (Materiały o objawieniach Matki Bożej w Medjugorje).
  B.m.[Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu] b.r. [1986].
  A5, [2],75,[3] s., off., [c. 220 zł].
  Z przekładu francuskiego tłumaczyła: Maria Balewiczowa.
  CJ-998, J-1604, BN-2607[wg K] - op
 • Krall Hanna: Myśmy już to brali [rozm. Ewa Polak]. - patrz w: Rubikon ’81. - uw
 • Krall Hanna: Ojcowie i synowie.
  Toruń: Komitet Obywatelski "Solidarność" 1989.
  [2],13,[1] s.
  S-119/3375, KS-2424[wg KB*] - op
 • Krall Hanna: Okna.
  Londyn: Aneks 1987.
  22 cm, 97,[6] s.
  ISBN 0 906601 42 8.
  Rec.: Maciej Piotr Prus: Strefa szara. Kontakt Paryż 1988 nr 3(71) s. 104-106; Beata Pawlak: Był sobie świat. Kontakt Paryż 1988 nr 3(71) s. 106-110.
  - uw - MM
 • Krall Hanna: Okna. Wyd. I.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1987.
  A5, okł.kart., 62 s., off. z masz., [c. 300 zł].
  60-ta pozycja wydawnicza Pokolenia.
  Projekt okładki: Studio Be. [Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1987].
  Rec.: Michał Boni: Brulion. Kultura Niezależna 1988 nr 41 s. 91-96; Quidam [pseud. - właśc. Bogdan Rogatko]: Miesięcznik Małopolski 1988 nr 19 s. 77-78; Łukasz Szaleyski [pseud. - właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Tren. Solidarność Nauczycielska Lublin 1988 nr 68 s. 2; Jan Walc (Biuletyn X. Ignacy [pseud.]): x x x [wiersz]. Kultura Niezależna 1988 nr 41 s. 96-97.
  KN’87-177a, CD-771, CJ-999, J-1605, BN-2608, Ka-1268, KS-2419, BJ-2057, Br-1316 - MM
 • Krall Hanna: Okna. - patrz: Trudności ze wstawaniem. Okna. Warszawa: Alfa 1990. - uw
 • Krall Hanna: Sublokatorka. [odbitka szczotkowa - skonfiskowane przez cenzurę]. Kraków: Znak 1982. WPP - uw
 • Krall Hanna: Sublokatorka.
  Paryż: Libella 1985.
  18 cm, 156,[1] s.
  Rec.: Mikołaj Majewski: Bardzo mroczna jasność. Archipelag Berlin Zach. 1985 nr 6(21) s. 70-73; Anna Neuberg: Kłopotliwa sublokatorka. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 11/84 s. 25-27; Jan Walc: Pozostać sublokatorem. Krytyka 1987 nr 22 s. 263-270 - przedruk w: Jan Walc: Wybierane. Warszawa: Pokolenie 1989 s. 227-235.
  - uw - MM
 • Krall Hanna: Sublokatorka.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1985.
  A6, okł.kart., [4],9-156 s., off. z oryg., [c. 270-300 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1985. Wg BJ okładka w dwóch wersjach: zadrukowanej i niezadrukowanej.
  Rec.: Andrzej Drawicz: Przedobrzone. Kultura Niezależna 1986 nr 22-23 s. 131-133; Tomasz Burek: Zazdroszczę Ci Twojej jasności. Kultura Niezależna 1986 nr 24-25 s. 90-94 - przedruk w: Kultura Niezależna 1990 nr 63 s. 134-137; Naprzód 1986 nr 8/9 s. 33; Grzegorz Widok: Jasne i ciemne ja. Tygodnik Mazowsze 1987 nr 166 s. 4; Helena Datner-Śpiewak: Wezwanie 1988 nr 13 s. 84-85.
  K-2207, G-85/176, CD-772, J-1606, BK-277, BN-2609, Ka-788, HN-000509553, KS-2418, BJ-2058, KJ-297, Br-1317 - MM [okładka niezadrukowana]
 • Krall Hanna: Sublokatorka. Wyd. III /krajowe II/.
  Łódź: Wydawnictwo "Solidarność Walcząca" 1987.
  A5, okł.kart., 81 s., off. z masz., c. 340 zł, nakł. 2000 egz.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1985.
  KN’87-178, CD-774, CJ-1001*, W-26, BŁ-89, J-1608*, BN-2610, KS-2421[wg CD] - MM
 • Krall Hanna: Sublokatorka.
  B.m.[Warszawa]: OW [Oficyna Wydawnicza] Reduta b.r. [1987].
  A6, okł.kart., [1],9-156 s., off. z oryg., [c. 370 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1985.
  Brak pustych w wydaniu oryginalnym stron: 22, 62, 102, 122, 140.
  KN’87-179, CD-773, CJ-1000, J-1607, BN-2611{r. w. [1986?]}, KS-2420[wg MJ], Ka-3908 - MM
 • Krall Hanna: Sublokatorka. Wyd. 1 krajowe.
  Warszawa: Iskry 1989.
  ISBN 83-207-1155-X.
  - uw
 • Krall Hanna: Trudności ze wstawaniem.
  Warszawa: Wydawnictwo Pokolenie 1988.
  A5, okł.kart., [2],99,[1] s., off. ze skł. komput., [c. 600 zł].
  Seria Reporterów OKO.
  Zbiór reportaży. Zawiera również: Kazimierz Dziewanowski: A jednak diabeł przegrał [jako posłowie - o historii dotychczasowych książek Hanny Krall].
  CD-775, J-1609, BN-2612, Ka-789, KS-2423, BJ-2059, Br-1318 - MM
 • Krall Hanna: Trudności ze wstawaniem. Reportaże. Okna. Powieść.
  Warszawa: Alfa 1990.
  21 cm, 263,[2] s.
  Seria z Tukanem.
  ISBN 83-7001-300-7.
  - uw - MM
 • Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem.
  Pierwodruk: Odra 1976 nr 4-7.
  WPP - uw
 • Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem.
  Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977.
  20 cm, okł.kart., obw., 89,[2] s.
  Rec.: Tomasz Łubieński: Bohater przemawia ostatni. Kultura Warszawa, 5.II.1978. - przedruk w: [tegoż]: Pisane przedwczoraj. Oficyna Literacka 1983 s. 13-17 - oraz w: [tegoż]: Bohaterowie naszych czasów. Londyn: Aneks 1986 s. 23-27.
  - uw - MM
 • Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Wyd. II.
  Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979.
  18 cm, 110,[2] s.
  ISBN 83-08-00045-2.
  Rec.: Tzvetan Todorov: Umrzeć w Warszawie. Kultura Niezależna 1989 nr 49 s. 9-32 {tłum. H.S. [właśc. Hanna Sikorska]}; [polem.:] Jacek Trznadel: Tzvetan Todorov: Une histoire a dormir debout /czyli białe niedźwiedzie w Powstaniu Warszawskim/. Kultura Niezależna 1989 nr 50 s. 87-93.
  - uw - MM
 • Krall Hanna: [Zdążyć przed Panem Bogiem]. Shielding the flame. An intimate conversation with Dr. Marek Edelman, the last surviving leader of the Warsaw Ghetto uprising. 1st American ed. New York: Henry Holt and Co. 1986.
  Rec.: Norman Davies: Głos tego, który przeżył. Most 1987 nr 14-15 s. 133-140 {tłum. Magda [pseud. - właśc. Anna Baniewicz] z: New York Review of Books 1986, 20 XI}; [polem.:] Leonard Szackin: Polacy i Żydzi. Most 1988 nr 18 s. 160-162 {tłum. Magda [pseud. - właśc. Anna Baniewicz] z: Comentary 1987, VIII}; Norman Davies. Most 1987 nr 18 s. 162-167 {tłum. Magda [pseud. - właśc. Anna Baniewicz] z Comentary 1987, VIII}.
  - uw
 • Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem.
  Warszawa: b.w. [19]’87.
  A4, [24] s., off. z oryg., druk. dwułam., c. 200 zł.
  [Przedruk z wyd. 2: Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979].
  CD-776[[10] s.], CJ-1002, J-1610, S-12/1745, BN-2613, Ka-790, KS-2422[wg MJ], BJ-2060 - op
 • Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Wyd. 3.
  Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989.
  ISBN 83-08-00045-2.
  - uw
 • Kramer Hilton: O znaczeniu Sidneya Hooka. Tłum. Roman Zimand. - patrz w: Commentary. Z. 1. Lipiec - grudzień ’87. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1988. - uw
 ▬ Kranc Remigiusz O.: Byłem skazany na 10 lat Syberii (Wspomnienia).
- w: Zeszyty Historyczne 1986 nr 67 s. 188-202; nr 68 s. 155-172.
– uw – MM
zobacz więcej
 opis książki Kranc Remigiusz: W drodze z Ostroga na Kołymę.
Biały Dunajec: Ośrodek „Wołanie z Wołynia”, 1998.
Biblioteka „Wołania z Wołynia”, ISSN 1429-4109; T. 4. Źródła Historyczne Krakowskiej Prowincji Kapucynów = Fontes Historiae Provinciae Cracoviensis Capucinorum; 2.
Tytuł okł.: Z Ostroga na Kołymę. Jest to całość wspomnień autora. ISBN 83-907955-1-5.
– uw – MM
zobacz więcej
 opis książki Kranc Remigiusz O.: Widziałem piekło.
Siedlce: Wydawnictwo Metrum, 1986.
A5, okł., 37 s., powiel., c. 100 zł [cena ręcznie poprawiana na 60 zł].
Nieco zmieniony przedruk tekstu: Byłem skazany na 10 lat Syberii. Zeszyty Historyczne 1986 nr 67 s. 188-202; nr 68 s. 155-172. Jest to część wspomnień opublikowanych później pt.: W drodze z Ostroga na Kołymę. Na IV s. okł. życiorys i portret Marka Białego. Uwolnić Marka Białego!!!
G-86/154, CD-777, CJ-1003, Ł-215, J-1611, BN-2614, Sup-456, Ka-1269, Hoo99/183, KS-2428, BJ-2061, Br-1319 – MM
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.