Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kr - Kran

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 23.03.2021 r.
 
 
 ▬ KRAB [ilustr.] - patrz: Leszek Kołakowski: Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca. Oficyna Literacka 1986. – uw
 ▬ Krahelska Krystyna [wiersze] - patrz w: O wolność. – uw
 ▬ Kraj a emigracja [autorem jest Zdzisław Najder]. PPN listopad 1980. A4, 7,[1] s., powiel. PPN; 48.
BJ-3004, FC-8666, ST15-2100, Nukat-4313744 – uw – MM [czasopismo]
 ▬ Kraj a emigracja [autorem jest Zdzisław Najder].
– w: Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983 s. 91-98;
– w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 169-183;
– w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 369-378.
– uw
 ▬ Kraj. Analiza prasy podziemnej w Polsce. Pierwszy rok stanu wojennego. 13 XII 1981 - 31 XII 1982. Nr. 1-2.
B.m.: b.w., 1983-1984.
A4, okł., 80,[4] + 81-170,[2] s., powiel., [c. 200 zł każdy].
K-562, U-722, BN-2596*[wg BUW], Hoo99/60, Ka-cz738, BNWC-1935, BJ-0039, FC-6948[czasopismo - nr 1]=FC-4834[druk zwarty - nr 1-2], ST15-2099, Nukat-3465342 – uw – MM [czasopismo]
 opis książki Krajewski Andrzej: Cicerone /Polska 1982-1985 w oczach korespondentów zachodnich/.
Warszawa: Wydawnictwo Most, 1987.
A5, okł.kart., 259,[1] s., off. ze skł., c. 900 zł.
Opracowanie redakcyjne: Marian Sabat [pseud.] i Karol Twardowski [pseud.]. Na s. 3-6: Dariusz Fikus: Przedmowa.
Rec.: Zoil [pseud. – właśc. Jan Walc]: Z notatnika podziemnego recenzenta wewnętrznego. Kultura Niezależna 1987 nr 36 s. 74-75.
KN’87-270, CD-768, CJ-997, J-1595, BN-2597, Ka-783, Hoo99/183, KS-2411, ECS-00514, Nukat-771787 – MM
Odmiany okładki:
- brązowy druk na szarym kartonie. Br-1309, ST15-2101 - MM;
- żółty druk na czerwonym kartonie. BJ-2049, FC-9692, Br-1308 - MM
 opis książki Krajewski Andrzej: Kiedy Polska… O swoim widzeniu przyszłości mówią: Jan Nowak, Andrzej Celiński, ks. Józef Tischner, Timothy Garton Ash, Adam K[aufman], Zdzisław Najder.
Warszawa: Wydawnictwo Baza, 1989.
A5, okł.kart., 99,[1] s., off. z masz., [c. 2500-3000 zł].
Rozmowy pochodzą z lat 1987-1988. Oprac. red.: Wydawnictwo WP „Most”. Oprac. graf.: E.S.
BN-2598, Ka-3430, HN-001971251, BJ-2050, FC-9693, Br-1310, ECS-00515, ST15-2102, Nukat-611419 – MM
 ▬ Krajewski Andrzej: Minusy i… plusy. - patrz w: Rubikon ’81. – uw
 opis książki Krajewski Andrzej: Region USA.
Warszawa: Prawy Margines Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca, 1988.
A5, okł.kart., 115,[1] s., off. z masz., c. 900 zł.
Na s. 3-5: Dariusz Fikus: Trzeba się leczyć z kompleksów. Rozmówcami byli: Karol Błaszczyk, Jarosław Chołodecki, Henryk Doczyk, Paweł Bąkowski, Andrzej Machalica.
CD-769, J-1596, BN-2599, Ka-1267, Hoo99/183, KS-2412, BJ-2051, FC-9694, Br-1311, ECS-00050, ST15-2103, Nukat-582914 – MM
 opis książki Krajewski Andrzej: Region USA. Działacze „Solidarności” o kraju, o emigracji, o sobie. Rozmawiał Andrzej Krajewski.
Londyn: Aneks, 1989.
Wersja rozszerzona o rozmowy z następującymi osobami: Kazimierz Masiak, Jan Seń, Aleksander Krystosiak. ISBN 0 906601 66 5 {część opisów [WorldCat, British Library, Harvard, abes (Francja)] podaje również ISBN 0 906601 65 7, przynależny książce: Rymkiewicz Jarosław Marek: Baket. Londyn: Aneks 1989}.
– uw – MM

Krajewski Jan: Białe karty w sprawach Polsko-Żydowskich na przełomie XIX/XX wieku do 1939 roku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo „Ojczyzna”, 1989. A5, 57 s.
BN-2600, Hoo99/183 – brak możliwości określenia typu wyd.
 opis książki Krajewski Jan: Białe karty w sprawach Polsko-Żydowskich na przełomie XIX/XX wieku do 1939 roku.
Warszawa: Polskie Wydawnictwo „Ojczyzna”, 1989.
A5, okł.kart., [2],3-57 s., off. z masz.
Tytuł okł. Brak s. tytułowej. Na s. [1] spis treści. S. 57 na III s. okł.
BaBN-1.884.300 – MM
 opis książki Krajewski Jan: Białe karty w sprawach Polsko-Żydowskich na przełomie XIX/XX wieku do 1939 roku.
Warszawa: Polskie Wydawnictwo „Ojczyzna”, 1989.
A5, okł.kart., [4],3-57 s., off. z masz.
Na s. [1] s. tytułowa, na s. [3] spis treści.
BaBN-1.844.357, ST15-2104, Nukat-2014765 – MM
Odmiany kartonu okł.:
- karton biały [lekko szarawy]. – MM;
- karton lekko niebieskawy. – MM;
- karton żółtawy. – MM

 ▬ Krajewski Janusz [tłum. z fr.] - patrz: Jean Paul Sartre: Egzystencjalizm jest humanizmem. Nowa. – uw
 ▬ Krajewski Maciej - patrz: Turski Topiel [pseud.] – uw
 ▬ Krajewski Stanisław: Akcja przeciwko zjednoczeniu organizacji studenckich. - patrz w: Konrad Bieliński, Stanisław Krajewski: Non-violence w praktyce? Akcja przeciwko zjednoczeniu organizacji studenckich. Warszawa: 1973 [?]. – uw
 ▬ Krajewski Stanisław [wypowiedź] - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981. – uw
 ▬ Krajewski Władysław: Skutki Marca dla filozofii polskiej. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Z. 1. Warszawa: Sowa 1981. – uw
 opis książki Krajewski Kazimierz: Uderzeniowe Bataliony Kadrowe, 1942-1944. Wyd. 1.
Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1993.
ISBN 83-21-11493-8.
– uw
 opis książki Krajewski Kazimierz, Łakiński Zbigniew: Z dziejów uderzeniowych Batalionów Kadrowych.
Warszawa: U, 1988.
A5, [2],115 s.
BN-2601, Nukat-2029300 – op
 ▬ Krajnik Janusz: Moje wspomnienia z Urzędu Bezpieczeństwa. B.m. [Bydgoszcz]: b.w., b.r. [1981], A4, [2] k., masz. przebit. ST15-2105 – uw
 opis książki Krajobraz po bitwie w Uppsali.
B.m.: b.r.
Zawiera m. in. wiersze Marcina Tomaszewskiego [pseud. – właśc. Piotr Bratkowski].
SP163 – op
 opis książki Krajobraz po szoku.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt, b.r. [1989].
A5, okł.kart., 124 s., off. ze skł., c. 1400 zł.
Tematy Karty.
Redaktor prowadzący: Ewa Żylińska [pseud.]. Zawiera: Gustaw Holoubek: Dziesięć przedstawień [rozm.] [pierwodruk okaleczony przez cenzurę w: Tygodnik Powszechny 1988 nr 9]; Stefan Morawski: Szok [rozmowa]; Jan Lityński: My z Marca [przygotowanie tekstu: Anna Karska {pseud.}, pierwodruk w: Karta nr 5]; Maria Szerszeń [pseud.]: Moja odpowiedź [pierwodruk w: Karta nr 5]; Barbara Dąbrowska [pseud.]: Musiałam to wybrać [pierwodruk w: Karta nr 5]; Henryk Szlajfer: Marzec jako doświadczenie osobiste [pierwodruk w: Krytyka 1988 nr 28/29]; Aleksander Perski: Pustka pełna wolności; Natan Tenenbaum: Chciałbym dzielić wasz los; Józef Dajczgewand: Nie chcę być kimś innym; Emigrantka: Dowód tożsamości [pierwodruk w: Karta nr 5]; Zygmunt Bauman: Home Coming [pierwodruk w: Karta nr 7].
Rec.: Michał Cichy: Mroźna wiosna. Gazeta Wyborcza nr 36W, 27.06.1989 r., nr 36K, 28.06.1989 r., s. 8.
CD-61, BN-2602, Ka-784, KS-0672, BJ-2052, FC-9703, Br-1312, ECS-00517, ST15-2106, Nukat-708482 – MM
 opis książki Krajobraz po szoku. Wyd. II.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989.
Tematy Karty.
Sygn. cenzora: A-96. ISBN 83-85081-01-1.
– uw – MM
 opis książki [Krajowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Dokumenty].
Warszawa: KKK NZS, 1981.
A4, [8] s., powiel.
ST15-2107, Nukat-4227322 – op
 opis książki Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 31 III – 1 IV 1981 r.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
A5, okł.kart., [2],XXII,269 s., off. z masz., c. 1100 zł.
Archiwum „Solidarności”; Tom 14. Seria: Dokumenty.
KN’87-91, Ł-214, J-1469, BN-3909, Ka-785, BJ-2055, FC-9705, Br-1314, ECS-00520, ST15-2108, Nukat-619391, {CJ-964, BN-3903*[wg MBPŁ] - błędnie: Komisja Krajowa… i numer tomu: 10} – MM
 opis książki Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 2-3 września 1981 r.
Warszawa: Wydawnictwo PoMOST, 1988.
A5, okł.kart., XXI,205,[5] s., off. z masz., c. 990 zł.
Archiwum „Solidarności”; Tom 17. Seria: Dokumenty.
J-1470, BN-3910, Ka-786, Hoo99/183, HN-001991530, Br-1313, ECS-00518, Nukat-598172 – MM
Wersje okładki:
- signum wydawnictwa na tle zdjęcia, bez znaku „nowa&arch” na grzbiecie. BJ-2053, FC-9704 - MM;
- signum wydawnictwa w wycięciu, na grzbiecie znak „nowa&arch”. BJ-2054, FC-9705, ST15-2109 - MM
 ▬ Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 1981 r.
Warszawa: Fundacja Polska Praca, 1995.
Archiwum „Solidarności”. Seria: Dokumenty.
ISBN 83-85341-09-9.
– uw – MM
 ▬ Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniu 4 czerwca 1981 r.
Warszawa: Fundacja Polska Praca, 1995.
Archiwum „Solidarności”. Seria: Dokumenty.
ISBN 83-85341-10-2.
– uw – MM
 ▬ Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie 9-10 kwietnia 1981 r.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1996.
Archiwum „Solidarności”. Seria: Dokumenty.
ISBN 83-7054-110-0.
– uw – MM
 ▬ Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie 8-10 sierpnia 1981.
Warszawa: IPN, 2010.
Archiwum Solidarności.
ISBN 978-83-7629-198-7. Absolutnie skandaliczne redakcyjnie [IPN, Stowarzyszenie Archiwum Solidarności, Jan Olaszek] wydanie – w całej książce, we wszystkich kilkudziesięciu miejscach zamiast prawidłowych dat: 10, 11 i 12 sierpnia 1981 w książce wydrukowano: 8, 9 i 10 sierpnia.
– uw – MM
 ▬ Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie 10-12 sierpnia 1981. Wyd. drugie poprawione.
Warszawa: IPN, 2010-2011.
Archiwum Solidarności.
ISBN 978-83-7629-198-7.
– uw – MM
 ▬ Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” - patrz: Oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej w sprawie propozycji rządowej o wolnych sobotach. Kielce: NSZZ „Solidarność” Komitet Założycielski w FŁT [po 19.11] 1980. – uw
 ▬ Krajowa Konferencja d/s. Sprawiedliwego Podziału Żywności. - patrz: [Materiały przygotowane przez Krajową Konferencję d/s. Sprawiedliwego Podziału Żywności – MKZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy]. Bydgoszcz: Krajowa Konferencja ds. Żywności; MKZ NSZZ „Solidarność” 1981. – uw
 opis książki Krajowa Konferencja NSZZ „Solidarność” nt. „Program Solidarności”, Łódź, 4-5 lipca 1981.
Łódź: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, 1981.
A5, okł.kart., 45 s., off. z masz.
Zawiera teksty: Marcin Bielski, Wiesław Caban, Jan Lutyński: NSZZ „Solidarność”: związek zawodowy i ruch społeczny. Uwagi do tez programowych pt. „Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju„ /Konspekt/; Jolanta Kulpińska: Społeczna kontrola warunków pracy. Tezy referatu; Wacław Szubert, Jan Waszczyński: Ruch odnowy a prawa obywatelskie i pracownicze; Kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju. Tezy do dyskusji. Przedruk z: Tygodnika Solidarność nr 3 z 17.IV.1981 r. Sygn. druk.: Wydz.Poligr.ZPP"Zenit" zam. 621/81 n. 500 egz.
ST15-2110, Nukat-4159315 – MM
 ▬ Krajowiec Jan [pseud.] - właśc. Andrzej Jarecki – uw
 opis książki Krajowiec Jan [pseud.]: Wojna w Związku Literatów Polskich.
Warszawa: b.w. [Wydawnictwo] ✱ ✱ ✱, 1984.
A5, okł.kart., 47,[1] s., powiel., c. 60 zł.
Wydrukowano na zlecenie Zespołu d/s Kultury NSZZ „Solidarność”. Inna skrócona wersja tego tekstu była drukowana w: Zeszytach Historycznych Paryż 1983 z. 65 s. 61-82 pt.: „Związek Literatów Polskich w stanie wojennym”.
K-2206, G-84/220, CD-770*[wg G], J-1597, BN-1811, Sup-299, Ka-787, Hoo99/183, KS-0264=KS-1862, BJ-1410, FC-10262, Br-1315, ECS-01440, ST15-2111, Nukat-587159 – MM
 ▬ Krajowy Niezależny, Samorządny Związek Rzemiosła Indywidualnego „Solidarność” - patrz: Projekt statutu. Krajowy Niezależny, Samorządny Związek Rzemiosła Indywidualnego „Solidarność”. Gdańsk: NSZZ „Solidarność” 17.XI.1980. – uw
 ▬ Krajowy Zjazd Adwokatury - patrz: W dniach 1-3.X.83 r. odbył się I Krajowy Zjazd Adwokatury. [1983 ?]. – uw
 opis książki Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Uchwała programowa.
Gdańsk: NSZZ „Solidarność”, 1981.
A5, 74 s., c. 100 zł.
BN-3913*[wg BUG] – op
 ▬ Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. – patrz też: [Pierwszy] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. – uw
 ▬ Krak Kamil [pseud. - właśc. Maciej Piotr Prus]: Józef Mackiewicz (1902-1985) - patrz w: Józef Mackiewicz: Zbrodnia w dolinie rzeki Drawy. Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 1986. – uw
 opis książki Krakowiecki Anatol: Książka o Kołymie.
Londyn: Veritas, 1950.
22 cm, [12],11-255,[1] s.
– uw – MM
 opis książki Krakowiecki Anatol: Książka o Kołymie.
Londyn: Veritas, 1987.
22 cm, [12],11-255,[1] s.
Wyd. 2. - przedruk z wyd. 1 z 1950 r. ISBN 0 948202 05 X.
– uw – MM
 opis książki Krakowiecki Anatol: Książka o Kołymie.
B.m.: b.w., b.r. [1988 ?].
255,[1] s.
Przedruk z wyd. 2: Londyn: Veritas 1987.
J-1598*, BN-2603*[wg J*], KS-2416*[wg MJ*] – op
 opis książki Krakowiecki Anatol: Książka o Kołymie.
Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2014.
ISBN 978-83-7565-358-8.
– uw
 ▬ Krakowska Komisja Porozumiewawcza Nauki NSZZ „Solidarność” (Zespół Programowy) - patrz: Program (projekt do dyskusji). 3 grudnia 1980 z uzupełnieniami 3 luty 1981. [Kraków]: Krakowska Komisja Porozumiewawcza Nauki NSZZ „Solidarność” (Zespół Programowy), 1981. – uw
 ▬ Krakowska Komisja Wykonawcza NZS. - patrz: Deklaracja programowa Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. Kraków 25.04.1982. Kraków: NZS 1982. – uw
 ▬ Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze. (wg spisu w: Alain Besançon: Krótki traktat sowietologiczny, na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych. Wyd. II. KTW 1986 s. [123]).
- Raymond Aron: Koniec wieku ideologii. [1983] - wg BK-761 książka nie ukazała się;
- D. W.Brogan, D. V.Verney: Cztery wielkie demokracje. 1984;
- Władimir Bukowski: I powraca wiatr… Wydawnictwo Trzeci Obieg WTO 1985 (bez sygn. wydaw.);
- Maria Danilewicz-Zielińska: Szkice o literaturze emigracyjnej. KTW [1983] (w cz. nakł. brak na okł. akronimu wydaw.);
- Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów. [1982-3];
- Witold Gombrowicz: Ferdydurke. [1982-3] (bez sygn. wydaw.);
- Witold Gombrowicz: Kosmos. [1983] (bez sygn. wydaw.);
- F. A. Hayek: Liberalizm. 1985;
- Aleksander Hertz: Szkice o ideologiach. 1985;
- Marian Kukiel: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. Cz. 1-3. [1983] (bez sygn. wydaw.);
- Tadeusz Mazowiecki: Internowanie. [1984] (bez sygn. wydaw.);
- Juliusz Mieroszewski: Materiały do refleksji i zadumy. [1983];
- Czesław Miłosz: Nieobjęta ziemia. WTO [1984-5]; Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze ’86 (spis nie wspomina o dwu wyd.);
- Zygmunt Nagórski, senior: Wojna w Londynie. Wspomnienia 1939-1945. WTO Wydawnictwo Trzeci Obieg 1985 (bez sygn. wydaw.);
- Pius XI, papież: Encyklika papieża Piusa XI: O bezbożnym komunizmie. 1984;
- Spisane będą czyny i rozmowy… [1982-3];
- Simone Weil: Zeszyty. 1985. - wg BK-771, książka nie ukazała się.
– uw
 opis książki Kraków. Miasteczko studenckie czerwiec ’83. [teka zdjęć].
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1983].
9x11 cm, teka, [8] odb. fot., c. 120[+30 na RO NZS] zł.
J-1599*-1600*[wg Pil-1239-1240], BN-2604*[wg Pil], BaBN-A.6964/F.XX/I-73A, KJ-292* – op
 opis książki Kraków. Miasteczko studenckie styczeń ’84. [teka zdjęć].
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1984].
[10] odb. fot., c. 150[+30 na RO NZS] zł.
J-1601*-1602*[wg Pil-1241-42], BN-2605*[wg Pil], KJ-294*=KJ-295* – op
 opis książki Kraków zapomniany… XI-XII 1981. [teka zdjęć].
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1986 ?].
A6, [8] odb. fot., c. 300 zł.
Teka zawierająca fotografie napisów na murach Krakowa bezpośrednio przed wprowadzeniem stanu wojennego.
J-1603*[wg Pil-1243], BN-2606*[wg Pil], BJ-2056, FC-3909, KJ-296*, ST15-2112 – op
 opis książki Kraljevic Svetozar: Objawienia w Medjugorje. Opis, Świadectwa.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1986].
A5, okł., 75,[1] s., off., [c. 220 zł].
Tytuł okł.: Niebieska Królowa Pokoju apeluje z Medjugorje do świata. (Materiały o objawieniach Matki Bożej w Medjugorje). Z przekładu francuskiego tłumaczyła: Maria Balewiczowa.
K-3614, CJ-998, J-1604, BN-2607*[wg K], BaBN-2.281.527, Nukat-3563746 – op
 ▬ Krall Hanna: Myśmy już to brali [rozm. Ewa Polak]. - patrz w: Rubikon ’81. – uw
 opis książki Krall Hanna: Ojcowie i synowie.
Toruń: Komitet Obywatelski „Solidarność”, 1989.
A5, okł., 13 s., stdr. z masz.
Tytuł okł. Na I s. okł: Wybory V – Komitet Obywatelski „Solidarność”, okręg wyborczy nr 99 w Grudziądzu. Pod tekstem: „Gazeta Grudziądzka”. Na II i IV s. okł. biogramy kandydatow do sejmu i senatu: Witysław Wiktor Dys-Kulerski, Stanisław Dembiński, Alicja Grześkowiak.
S-119/3375, KS-2424*[wg KB*], ST15-2113, Nukat-4200118 – op
 opis książki Krall Hanna: Ojcowie i synowie. Wiktor Kulerski, Witold Kulerski, Witold Kulerski kandydat na posła do Sejmu.
Grudziądz: Solidarność, 1989.
A5, 15,[1] s.
Tytuł okl.
Nukat-1392595[UMK] – op
 opis książki Krall Hanna: Okna.
Londyn: Aneks, 1987.
22 cm, 97,[6] s.
ISBN 0 906601 42 8.
Rec.: Maciej Piotr Prus: Strefa szara. Kontakt Paryż 1988 nr 3(71) s. 104-106; Beata Pawlak: Był sobie świat. Kontakt Paryż 1988 nr 3(71) s. 106-110.
– uw – MM
 opis książki Krall Hanna: Okna. Wyd. I.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1987.
A5, okł.kart., 62 s., off. z masz., [c. 300 zł].
60-ta pozycja wydawnicza Pokolenia.
Projekt okł.: Studio Be. [Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1987].
Rec.: Michał Boni: Brulion. Kultura Niezależna 1988 nr 41 s. 91-96; Quidam [pseud. – właśc. Bogdan Rogatko]: Miesięcznik Małopolski 1988 nr 19 s. 77-78; Łukasz Szaleyski [pseud. - właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Tren. Solidarność Nauczycielska Lublin 1988 nr 68 s. 2; Jan Walc (Biuletyn X. Ignacy [pseud.]): x x x [wiersz]. Kultura Niezależna 1988 nr 41 s. 96-97.
KN’87-177a, CD-771, CJ-999, J-1605, BN-2608, Ka-1268, KS-2419, BJ-2057, FC-9695, Br-1316, ECS-00521, ST15-2114, Nukat-1150248 – MM
 ▬ Krall Hanna: Okna. - patrz: Trudności ze wstawaniem. Okna. Warszawa: Alfa 1990. – uw
 ▬ Krall Hanna: Sublokatorka. [odbitka szczotkowa - skonfiskowane przez cenzurę]. Kraków: Znak 1982. WPP – uw
 opis książki Krall Hanna: Sublokatorka.
Paryż: Libella, 1985.
18 cm, 156,[1] s.
Rec.: Mikołaj Majewski: Bardzo mroczna jasność. Archipelag Berlin Zach. 1985 nr 6(21) s. 70-73; Anna Neuberg: Kłopotliwa sublokatorka. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 11/84 s. 25-27; Jan Walc: Pozostać sublokatorem. Krytyka 1987 nr 22 s. 263-270 – przedruk w: Jan Walc: Wybierane. Warszawa: Pokolenie 1989 s. 227-235.
– uw – MM
 opis książki Krall Hanna: Sublokatorka.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1985.
A6, okł.kart., [4],9-156 s., off. z oryg., [c. 270-300 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1985.
Rec.: Andrzej Drawicz: Przedobrzone. Kultura Niezależna 1986 nr 22-23 s. 131-133; Tomasz Burek: Zazdroszczę Ci Twojej jasności. Kultura Niezależna 1986 nr 24-25 s. 90-94 – przedruk w: Kultura Niezależna 1990 nr 63 s. 134-137; Naprzód 1986 nr 8/9 s. 33; Grzegorz Widok: Jasne i ciemne ja. Tygodnik Mazowsze 1987 nr 166 s. 4; Helena Datner-Śpiewak: Wezwanie 1988 nr 13 s. 84-85.
K-2207, G-85/176, CD-772, J-1606, BK-277, BN-2609, Ka-788, HN-000509553, KS-2418, [BJ-2058, FC-3910 – okł. zadrukowana oraz niezadrukowana], KJ-297, Br-1317, ECS-04486, ST15-2115, Nukat-772471 – MM
Odmiany okł.:
- Okł. niezadrukowana. - MM
- Okł. zadrukowana. - op
 opis książki Krall Hanna: Sublokatorka. Wyd. III /krajowe II/.
Łódź: Wydawnictwo „Solidarność Walcząca”, 1987.
A5, okł.kart., 81 s., off. z masz., c. 340 zł, nakł. 2000 egz.
Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1985.
KN’87-178, CD-774, CJ-1001*, W-26, BŁ-89, J-1608*, BN-2610, FC-36994*[wg BN], KS-2421*[wg CD], ECS-04761, ST15-2116, Nukat-1156086 – MM
 opis książki Krall Hanna: Sublokatorka.
B.m. [Warszawa]: OW [Oficyna Wydawnicza] Reduta, b.r. [1987].
A6, okł.kart., [1],9-156 s., off. z oryg., [c. 370 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1985. Brak pustych w wydaniu oryginalnym stron: 22, 62, 102, 122, 140.
KN’87-179, CD-773, CJ-1000, J-1607, BN-2611{r. w. [1986?]}, FC-36995*[wg BN], KS-2420*[wg MJ], Ka-3908, ECS-04858, ST15-2117, Nukat-743578 – MM
 opis książki Krall Hanna: Sublokatorka. Wyd. 1 krajowe.
Warszawa: Iskry, 1989.
ISBN 83-207-1155-X.
– uw
 opis książki Krall Hanna: Sublokatorka. Wyd. 2.
Warszawa: Iskry, 1989.
ISBN 83-207-1155-X.
– uw
 opis książki Krall Hanna: Sublokatorka. Okna.
Warszawa: Świat Książki, 2008.
ISBN 978-83-247-1212-0.
– uw
 opis książki Krall Hanna: Trudności ze wstawaniem.
Warszawa: Wydawnictwo Pokolenie, 1988.
A5, okł.kart., [2],99,[1] s., off. ze skł. komput., [c. 600 zł].
Seria Reporterów OKO.
Zbiór reportaży. Zawiera również: Kazimierz Dziewanowski: A jednak diabeł przegrał [jako posłowie - o historii dotychczasowych książek Hanny Krall].
CD-775, J-1609, BN-2612, Ka-789, KS-2423, BJ-2059, FC-9696, Br-1318, ECS-00522, ST15-2118, Nukat-539462 – MM
 opis książki Krall Hanna: Trudności ze wstawaniem. Reportaże. Okna. Powieść.
Warszawa: Alfa, 1990.
Seria z Tukanem.
ISBN 83-7001-300-7.
– uw – MM
 opis książki Krall Hanna: Trudności ze wstawaniem. Reportaże. Okna. Powieść. Wyd. II.
Warszawa: Alfa, 1990.
Seria z Tukanem.
ISBN 83-7001-300-7.
– uw
 ▬ Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem.
Pierwodruk w: Odra 1976 nr 4-7.
WPP – uw
 opis książki Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem.
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977.
20 cm, 89,[2] s.
Rec.: Tomasz Łubieński: Bohater przemawia ostatni. Kultura Warszawa, 5.II.1978. – przedruk w: [tegoż]: Pisane przedwczoraj. Oficyna Literacka 1983 s. 13-17 – oraz w: [tegoż]: Bohaterowie naszych czasów. Londyn: Aneks 1986 s. 23-27.
– uw – MM
 opis książki Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Wyd. II.
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979.
18 cm, 110,[2] s.
ISBN 83-08-00045-2.
Rec.: Tzvetan Todorov: Umrzeć w Warszawie. Kultura Niezależna 1989 nr 49 s. 9-32 {tłum. H.S. [właśc. Hanna Sikorska]}; [polem.:] Jacek Trznadel: Tzvetan Todorov: Une histoire a dormir debout / czyli białe niedźwiedzie w Powstaniu Warszawskim/. Kultura Niezależna 1989 nr 50 s. 87-93.
– uw – MM
 ▬ Krall Hanna: [Zdążyć przed Panem Bogiem]. Shielding the flame. An intimate conversation with Dr. Marek Edelman, the last surviving leader of the Warsaw Ghetto uprising. 1st American ed. New York: Henry Holt and Co. 1986.
Rec.: Norman Davies: Głos tego, który przeżył. Most 1987 nr 14-15 s. 133-140 {tłum. Magda [pseud. – właśc. Anna Baniewicz] z: New York Review of Books 1986, 20 XI}; [polem.:] Leonard Szackin: Polacy i Żydzi. Most 1988 nr 18 s. 160-162 {tłum. Magda [pseud. – właśc. Anna Baniewicz] z: Comentary 1987, VIII}; Norman Davies. Most 1987 nr 18 s. 162-167 {tłum. Magda [pseud. – właśc. Anna Baniewicz] z Comentary 1987, VIII}.
– uw
 opis książki Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem.
Warszawa: b.w., [19]’87.
A4, [24] s., off. z oryg., druk. dwułam., c. 200 zł.
[Przedruk z wyd. 2: Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979].
CD-776{[10] s.}, CJ-1002, J-1610, S-12/1745, BN-2613, Ka-790, KS-2422*[wg MJ], {BJ-2060, FC-9697 - [22 s.]} – op
 opis książki Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Wyd. 3.
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989.
ISBN 83-08-00045-2.
– uw – MM
 opis książki Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Wyd. IV.
Warszawa: Wydawnictwo Gamma, 1992.
Lektura szkolna – klasa maturalna.
ISBN 83-900364-1-X.
– uw – MM [egz. pobiblioteczny]
 ▬ Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem – dalsze wyd.:
- Kraków: Wydawnictwo a5 © 1997. ISBN 83-85568-30-1;
- Kraków: Wydawnictwo a5 © 1999. ISBN 83-85568-30-1 - MM;
- Kraków: Wydawnictwo a5 © 2000. ISBN 83-85568-30-1;
- Kraków: Wydawnictwo a5 © 2001. ISBN 83-85568-30-1;
- Kraków: Wydawnictwo a5 © 2002. ISBN 83-85568-30-1;
- Kraków: Wydawnictwo a5 © 2003. ISBN 83-85568-30-1;
- Kraków: Wydawnictwo a5 © 2004. ISBN 83-85568-30-1;
- Kraków: Wydawnictwo a5 © 2005. ISBN 83-85568-30-1;
- Kraków: Wydawnictwo a5 © 2006. ISBN 83-85568-30-1;
- Kraków: Wydawnictwo a5 © 2007. ISBN 978-83-85568-91-9;
- Kraków: Wydawnictwo a5 © 2008. ISBN 978-83-61298-02-1;
- Kraków: Wydawnictwo a5 © [2011]. ISBN 978-83-61298-27-4.
– uw
 ▬ Kramer Hilton: O znaczeniu Sidneya Hooka. Tłum. Roman Zimand. – patrz w: Commentary. Z. 1. Lipiec - grudzień ’87. Warszawa: Wydawnictwa CDN 1988. – uw
 ▬ Kranc Remigiusz O.: Byłem skazany na 10 lat Syberii (Wspomnienia).
- w: Zeszyty Historyczne 1986 nr 67 s. 188-202; nr 68 s. 155-172.
– uw – MM
 opis książki Kranc Remigiusz: W drodze z Ostroga na Kołymę.
Biały Dunajec: Ośrodek „Wołanie z Wołynia”, 1998.
Biblioteka „Wołania z Wołynia”, ISSN 1429-4109; T. 4. Źródła Historyczne Krakowskiej Prowincji Kapucynów = Fontes Historiae Provinciae Cracoviensis Capucinorum; 2.
Tytuł okł.: Z Ostroga na Kołymę. Jest to całość wspomnień autora. ISBN 83-907955-1-5.
– uw – MM
 opis książki Kranc Remigiusz O.: Widziałem piekło.
Siedlce: Wydawnictwo Metrum, 1986.
A5, okł., 37 s., powiel., c. 100 zł [cena ręcznie poprawiana na 60 zł].
Wydano z pomocą FIW.
Tytuł okł. Nieco zmieniony przedruk tekstu: Byłem skazany na 10 lat Syberii. Zeszyty Historyczne 1986 nr 67 s. 188-202; nr 68 s. 155-172. Jest to część wspomnień opublikowanych później pt.: W drodze z Ostroga na Kołymę. Na IV s. okł. życiorys i portret Marka Białego. Uwolnić Marka Białego!!!
G-86/154, CD-777, CJ-1003, Ł-215, J-1611, BN-2614, Sup-456, Ka-1269, Hoo99/183, KS-2428, BJ-2061, FC-9698, Br-1319, ECS-02510, ST15-2119, Nukat-720223 – MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.