Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kras - Krą

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 03.03.2020 r.
 
 
 opis książki Krasin Wiktor: Sąd.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1984.
A5, okł.kart., [5],4-52 s., off. z masz., c. 100 zł.
Tłumaczenie: P.S. Tytuł oryg.: Sud. New York: Chalidze Publ. 1983.
K-2208, G-84/221, CD-1788, J-1612, BN-2615, Ka-791, Hoo99/183, HN-001295930, BJ-2062, FC-9699, Br-1320, ECS-00523, ST15-2120, Nukat-214074 – MM
 opis książki Krasiński Andrzej: Europa Środkowa.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 25 s., off. z masz.
Konwersatorium „Polska w Europie”, działające w ramach Studium Kultury Chrześcijańskiej w Kościele św. Trójcy w Warszawie.
Zawiera również dyskusję w której udział wzięli: Stefan Bratkowski, Tadeusz Mazowiecki, Katarzyna Kołodziejczyk, Artur Hajnicz, Bronisław Geremek, Wojciech Giełżyński, Ernest Skalski, Wacław Koc, Kazimierz Dziewanowski, Adam Strzembosz.
– uw – MM [druk kościelny]
 ▬ Krasiński Andrzej: Wprowadzenie. - patrz w: Europa Środkowa. Zeszyt drugi. Między Wschodem i Zachodem. Warszawa 1988. Konwersatorium „Polska w Europie”. Kościół pw. Świętej Trójcy. – uw
 ▬ Krasiński Andrzej [głos w dyskusji]. - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981. – uw
 ▬ Krasiński Andrzej [przeł.] - patrz: Alain Touraine, Jan Strzelecki, Francois Dubet, Michel Wieviorka: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981. Europa 1989. – uw
 opis książki Krasiński Józef: Czy w oparciu o „Kazanie na Górze” można rządzić? Wyd. 1.
Warszawa: Wydawnictwo Periculum, październik 1987.
A5, okł., 10 s., off. z masz., [c. 50-60 zł].
Zeszyty Katolickiej Nauki Społecznej; z. 1. 15 pozycja wydawnicza.
Tytuł okł. Wydano na podstawie nagrań oraz ocenzurowanego rozdziału książki tego autora pt. „Przez wiarę i nadzieję ku cywilizacji miłości”. Sandomierz 1987.
CJ-1004, J-1613, BN-2616, BJ-2063, FC-9702, Br-1321, Nukat-3839559 – op
 opis książki Krasiński Zdzisław: Reforma cen żywności, którą zaakceptujemy.
B.m. [Poznań]: b.w., 1981.
15 s.
Tytuł okł.
S-120/2507 – op

Krasiński Zygmunt: Memoriał dla Napoleona III z października 1854 r. Warszawa: [Wydawnictwo] Wiara i Wolność, 1984. A6, okł., 8 s., off. z masz. Tytuł okł. Koniec tekstu na III-IV s. okł. Posłowie: Marek Saski.
K-2209{[c. 35 zł]}, [G-84/222, J-1614, BJ-2064, FC-9701 - c. 25 zł], CD-778, BN-2617, Ka-792, KS-2431*[wg CD], Br-1322, ECS-03638, Nukat-734043 – brak możliwości określenia typu wyd.
 opis książki Krasiński Zygmunt: Memoriał dla Napoleona III z października 1854 r.
Warszawa: [Wydawnictwo] Wiara i Wolność, 1984.
A6, okł., 8 s., off. z masz., [c. 25 zł].
Koniec tekstu na III-IV s. okł.
ST15-2122 – MM
 opis książki Krasiński Zygmunt: Memoriał dla Napoleona III z października 1854 r.
Warszawa: [Wydawnictwo] Wiara i Wolność, 1984.
A6, okł., 8 s., off. z masz., c. 30 zł.
Koniec tekstu na III-IV s. okł.
ST15-2121 – op

 ▬ Krasiński Zygmunt: Memoryał dla Napoleona III z października 1854.
- w: Kultura Niezależna 1985 nr 7 s. 69-79. Przeł. z jęz. franc.: Stanisław Tarnowski. Tekst wg: Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wyd. jubileuszowe. T. VII: Pisma filozoficzne i polityczne. Kraków 1912 s. 551-567.
– uw
 opis książki Krasiński Zygmunt: Memoriały polityczne. Aneks do III tomu „Dzieł zebranych”.
Siedlce: Wydawnictwo Metrum, 1987.
A5, okł.kart., 50 s., off. z masz., [c. 220-250 zł].
Wstęp i opracowanie: Antoni Korwin. Tłumaczenie z franc.: Leopold Staff, Stanisław Tarnowski. Zawiera: Memoriał do Guizota; List do hrabiego Montalembert; List do P.A. de Lamartine; Memoriał do Piusa IX; Memoriał dla Napoleona III; Zbiór ukazów i zarządzeń zwróconych przeciw narodowości polskiej za panowania Mikołaja I. [Podstawę tej edycji stanowią: Pisma zebrane. Wyd. jubileuszowe. T. 7. Kraków 1912].
CD-779, KN’87-30, CJ-1005, J-1615, BN-2618, Ka-793, KS-2432*[wg CD], BJ-2065, FC-9700, Br-1323, ECS-00524, ST15-2123, Nukat-68512 – MM
 opis książki Krasiński Zygmunt: Pisma polityczne.
B.m. [Kraków]: Niezależna Inicjatywa Edytorska NIE, b.r. [1983].
A6, okł., 42 s. pag varia {[2],427-446,533-539,552-567 s.}, stdr. z masz. i oryg., c. 70 zł.
Seria Historyczna Wydawnictwa NIE.
Zawiera: Od wydawcy; Memoryał do Guizota; Listy do W. Ks. Stefanii Badeńskiej; Memoryał dla Napoleona III (z października 1854). Przedruk z wyd.: Warszawa-Kraków: Gebethner i Wolff 1912. K, G, J, CD i KS podają paginację pierwszej cz.: 127-146.
{K-2210, CD-780 – m.w. [Wrocław]}, G-83/270[nie podaje s. 552-567], J-1616, BK-278, BN-2619*[wg K], BaBN-2.283.864, KS-2430, BJ-2066, FC-3911, KJ-298* – op
 ▬ Kraska Andrzej [rys.] - patrz: Ryszard Krynicki: Jeżeli w jakimś kraju. Wiersze i apele. Warszawa: Przedświt; WNOPiM 1983. – uw
 ▬ Kraskowska Ewa [art.] pod krypt. ek – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 opis książki Krasnal Irena: O etyce i moralności opozycji politycznej. 1.
Warszawa: Socjalistyczna Agencja Wydawnicza, 1980.
A4, 20 k.
SAW 21/1.
Tytuł nagł.
Nukat-4320851[BUW] – op
 opis książki Krasnal Irena: O etyce i moralności opozycji politycznej. Cz. II.
Warszawa: Socjalistyczna Agencja Wydawnicza, 1980.
A4, 24 s.
Ka-4471 – op
 ▬ Krasnodębski Zdzisław - patrz: Marek Dębski [pseud.] – uw
 ▬ Krasnowolski Stanisław - patrz: Marek Turbacz [pseud.] – uw
 ▬ Krasnowski Zbigniew [pseud.] - właśc. Tadeusz Gluziński – uw
 opis książki Krasnowski Zbigniew [pseud.]: Światowa polityka żydowska.
Warszawa: Patria, 1934.
24 cm, 181 s.
– uw
 opis książki Krasnowski Zbigniew [pseud.]: Światowa polityka żydowska.
B.m.: b.w., b.r. [1983-1985].
A5, [8],181,[2] s., off. z oryg., [c. 290 zł].
Przedruk z wyd.: Warszawa: Patria 1934.
J-4373, BN-1344 – op
 ▬ Krass Aleksander [pseud.] [wybór] - patrz: Artur Schroeder: Orlęta. Łódź: Fakt 1988. – uw
 ▬ Krasso Guörgy - patrz: Bill Lomax: Węgry 1956. Warszawa: CDN 1986. – uw
 ▬ Krasucki Piotr - patrz: Piotr Kropotkin: Zapiski z ostatnich dni. – uw
 ▬ Krasucki Piotr [red. tekstów] - patrz: Ochrona Zdrowia. Warszawa: IWZZ; NSZZ Solidarność Region Mazowsze 1981. – uw
 ▬ Krasuski Andrzej - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. – uw
 ▬ Kraszewska Zofia [rozm.] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 opis książki Kraszewski Z. J. [Zbigniew Józef]: Homilia ks. biskupa Z. J. Kraszewskiego wygłoszona na mszy św. w intencji ocalenia Ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawa, 24 IX 1984 r., godz. 19.00.
B.m.: b.w., b.r. [1984].
A5, [4] s., off. ze skł.
J-4224*[wg Pil-1249], BN-2622*[wg Pil], BaBN-1.169.673 – MM
 ▬ Kraśko Nina:
- „Oceny, szanse, niebezpieczeństwa” – wyniki ankiety Zespołu Badania Opinii Publicznej. - patrz: Z prac Ośrodka Badań Społecznych. Lublin: OBS NSZZ „S” Region Środkowo-Wschodni 1981. Zeszyty Problemowe OBS Nr 1;
- Oceny, szanse, niebezpieczeństwa. - patrz w: Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981;
- Taktyka Związku a działanie propagandy. - patrz w: Sprawy związkowe. Biuletyn roboczy Zespołu Spraw Związkowych OPS-Z przy KKP NSZZ „Solidarność” pod red.: Sergiusza Kowalskiego i Jacka Kurczewskiego. Warszawa wrzesień 1981. Otwock Świerk: NSZZ „Solidarność” w IBJ 1981. Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ. Tom VII.
– uw
 ▬ Kraśniewska Wiktoria [pseud.] - właśc. Barbara Skarga – uw

 ▬ Kraśniewska Wiktoria [pseud.]: Granica. Warszawa 1986. A5, okł.kart., 15,[1] s. Losy Polaków w ZSRR [u dołu okł.]. Tytuł okł. Zawiera: A.U.: [przedmowa] – dat.: 15 styczeń [19]86 r. Przedruk ostatniego rozdziału książki: Wiktoria Kraśniewska: Po wyzwoleniu… 1944-1956. Paryż: Instytut Literacki 1985 s. 256-268. – uw
Krasniewska Kraśniewska Wiktoria pseudonim Barbara Skarga Granica Wydawnictwo im. Olofa Palme 1986 Losy Polaków w ZSRR Po wyzwoleniu 1944-1956 repatriacja repatrianci repatriatio k013475 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Krasniewska Kraśniewska Wiktoria pseudonim Barbara Skarga Granica Wydawnictwo im. Olofa Palme 1986 Losy Polaków w ZSRR Po wyzwoleniu 1944-1956 repatriacja repatrianci repatriatio k013475 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Kraśniewska Wiktoria [pseud.]: Granica.
Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme, 1986.
A5, okł.kart., 15,[1] s., off. z oryg. i masz. c. 100 zł.
Losy Polaków w ZSRR [u dołu okł.].
Grube linie na okł. równomiernie czarne. Tytuł okł. Zawiera: A.U.: [przedmowa] – dat.: 15 styczeń [19]86 r.
BN-5084, Ka-795, Br-1324, ECS-04252, Nukat-771742 – MM
Krasniewska Kraśniewska Wiktoria pseudonim Barbara Skarga Granica Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola Wydawnictwo im. Olofa Palme 1986 Losy Polaków w ZSRR Po wyzwoleniu 1944-1956 repatriacja repatrianci repatriatio FC-5897 AR 356
FC AR 356
 opis książki Kraśniewska Wiktoria [pseud.]: Granica.
Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola, Wydawnictwo im. Olofa Palme, 1986.
A5, okł.kart., 15,[1] s., kserooff. z oryg. i masz., [c. 50-100 zł].
Losy Polaków w ZSRR [u dołu okł.].
Rozjaśnienia wewnątrz grubych linii na okł. Tytuł okł. Zawiera: A.U.: [przedmowa] – dat.: 15 styczeń [19]86 r.
CD-781, CJ-1006*, J-3152*, Sup-891, Ka-4718, KS-3913*[wg CD], BJ-4184, FC-5897, ST15-2124, Nukat-4076836 – op

 opis książki Kraśniewska Wiktoria [pseud.]: Po wyzwoleniu… (1944-1956).
Paryż: Instytut Literacki, 1985.
22 cm, 269,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 409.
ISBN 2-7168-0072-3.
Rec.: Jan Pawełczyk: Być człowiekiem na nieludzkiej ziemi. Kultura Niezależna 1987 nr 30-31 s. 101-109; L.B. [krypt. – właśc. Lidia Burska]: Wspomnienia z łagrów Wiktorii Kraśniewskiej. Almanach Humanistyczny 1987 nr 6 s. 114-118.
– uw
 opis książki Kraśniewska Wiktoria [pseud.]: Po wyzwoleniu… (1944-1956). Wyd. I krajowe poprawione przez autorkę.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1986.
A6, okł., 5-268 s., off. z oryg., c. 600 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1985.
G-86/155, CD-782, CJ-1007, Ł-216, J-3153, BN-5085, Sup-892, Ka-794, Hoo99/183, KS-3914, BJ-4185, FC-5898, Br-1325, ECS-00525, ST15-2125, Nukat-784682 – MM
Nakłady okładki:
- wysokość kolumny druku na okł.: 120,6 mm - MM;
- wysokość kolumny druku na okł.: 118,9 mm - MM.
 ▬ Dalsze wyd.:
- Wiktoria Kraśniewska [pseud.]; Barbara Skarga: Po wyzwoleniu… (1944-1956). Wyd. 2 kraj. Poznań: W Drodze [1990]. ISBN 83-7033-064-9;
- Barbara Skarga: Po wyzwoleniu… (1944-1956). Warszawa: Fundacja Aletheia, 2000. ISBN 83-87045-60-8;
- Barbara Skarga: Po wyzwoleniu… (1944-1956). Kraków: Wydaw. Znak, 2008. ISBN 978-83-240-0994-7.
– uw
 ▬ Kraus Gabriel - patrz: Jan Gazda [pseud.] – uw
 ▬ Krauthammer Charles:
- Grenada i koniec rewolucji [tłum. z książki: „Cutting edges. Making sense of the Eighties”. New York 1985 s. 11-17]. – patrz w: Z lewa i z prawa. 1988;
- Nędza realpolitik [tłum. z: The New Republic, 17 luty 1986] – tłum. Marek Tabin. – patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987;
- Nie, zimna wojna wcale się nie skończyła [tłum. z: Time, 12 wrzesień 1988]. – patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989;
- Nowa doktryna ? [tłum. z: The International Harald Tribune, 12 marca 1987] – patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987;
- Rozdarte mocarstwo [tłum. z: The New Republic, 22 grudzień 1986] – patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987;
- Trzy oblicza terroru [tłum. z książki: „Cutting edges. Making sense of the Eighties”. NY 1985 s. 167-170]. – patrz w: Z lewa i z prawa. 1988;
- Ułaskawianie jako wskaźnik tyranii [tłum. z: International Harald Tribune, 10-11 styczeń 1987] – patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987;
- Wszyscy dziś jesteśmy marksistami [tłum. z książki: „Cutting edges. Making sense of the Eighties”. New York 1985 s. 118-120]. – patrz w: Z lewa i z prawa. 1988;
- Zbiorowa wina, zbiorowa odpowiedzialność [tłum. z książki: „Cutting edges. Making sense of the Eighties”. New York 1985 s. 215-217]. – patrz w: Z lewa i z prawa. 1988;
- Złuda wielostronności [tłum. z: The New Republic, 9 grudzień 1985]. – patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986.
– uw
 opis książki Krauze Andrzej: Andrzej Krauze’s Poland.
London: Nina Karsov, 1981.
19 cm, 95 s.
With a pref. by George Mikes. ISBN 0-907652-01-8.
– uw
 opis książki Krauze Andrzej: Zeichnungen; Rysunki [tytuł na IV s. okł.].
Berlin: Galerie Remont; Arbeitsgruppe Solidarność, b.r. [1983?].
16 x 22 cm, [56] s.
– uw
 opis książki Krauze Andrzej: A year of martial law. Cartoons.
Paris: Kontakt, [ok. 1983].
17x24 cm, 48 s.
Suppl. au No 7 de Kontakt.
– uw – MM
 opis książki Krauze Andrzej: [Rysunki].
B.m.: b.w., b.r.
9×12,8 cm, koperta, [33] fot.
ST15-2126 – op
 opis książki Krauze Andrzej: Rysunki ’82.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A6 poz., okł.kart., [40] s., stdr., c. 80 zł.
Zawiera rysunki A. Krauzego i tekst Krzysztofa Kasprzyka.
K-2211, G-83/271, J-1619, BN-2623, Ka-798, Br-1326, ECS-02513, ST15-2127, Nukat-830245 – MM
 ▬ Krauze Andrzej [proj. okł.] - patrz: Andrzej Bobkowski: Szkice piórkiem. (Francja 1940-1944). Warszawa: Pomost 1988; Józef Mackiewicz: Droga Pani. Warszawa: Officyna Liberałów 1988; [ilustr.] Szymon Szechter: Czas zatrzymany do wyjaśnienia. Warszawa: Baza 1988; Barbara Toporska-Mackiewicz: Droga Pani. Warszawa: Officyna Liberałów 1988; Barbara Toporska Mackiewicz: Konfrontacje [tytuł okł.]; Droga Pani [tytuł na k. tyt.]. Wyd. II. Warszawa: Officyna Liberałów 1988. – uw
 ▬ Krauze Enrique: Zemsta rewolucji [tłum. z: The New Republic, 23.VI.1986]. – patrz w: Polityka i świat. 1988. – uw
 ▬ Krauze Ryszard - patrz w: Dyskusja pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Min. Górskiego a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą nad postulatem dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności winnych krwawego tłumienia wystąpień robotniczych w grudniu 70 i czerwcu 76, w dn. 3 lutego 1981. Łódź: Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, 7.02.1981. – uw
 ▬ Krawczak Tadeusz: Katecheza dziejów ojczystych. Papieskie rozważania o historii Polski 1979-1983.
Warszawa: b.w. [Kuria Metropolitalna Warszawska], 1987.
A5, 34 s.
BaBN-1.174.986 – uw – MM
 ▬ Krawczak Tadeusz: Katecheza dziejów ojczystych. Papieskie rozważania o historii Polski 1979-1983.
- w: Warszawskie Studia Teologiczne. Tom 3 (1985-1990), s. 328-340.
– uw
 ▬ Krawczyk Rafał - patrz: Antyreformistyczny syndrom. Warszawa: „Wola” wrzesień [19]82. Wola; zeszyt 1. – uw
 opis książki Krawczyk Rafał: Co dalej?
Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne W[ola]; TUR, 1986.
A5, okł.kart., 28 s., powiel., c. 80 zł.
Tytuł okł.
K-3615, CJ-1008, J-1621, BN-2626, Ka-3288, BJ-2071, FC-9711, Br-1328, ECS-05050, ST15-2128, Nukat-828953 – MM
 opis książki Krawczyk Rafał: Co to znaczy „reforma”?
Warszawa: Wydawnictwo „W”, 1984.
A5, okł, 20 s., off. z masz., c. 50 zł.
Biblioteka Ekonomiczna TUR.
Tytuł okł. i nagł. Pierwszy rozdział książki pt.: Krótka historia reformowania gospodarki.
K-2214, G-83/223, J-1622*, BN-2627, Ka-1271, HN-000510229, BJ-2072, FC-9712, Br-1329[fot.], ECS-02515, ST15-2129, Nukat-683965 – MM [z dubletów Bibl. Jagiellońskiej]
 ▬ Krawczyk Rafał: Co to znaczy reforma? [oraz przypisy] - patrz w: Stefan Kurowski et al.: Reforma czego? Warszawa: Officyna Liberałów 1987. – uw
 opis książki Krawczyk Rafał: Czy tak być musiało? Co dalej?
B.m. [Wrocław]: Wektory, 1986.
A5, okł., 32 s., off. z masz., [c. 120 zł].
Tytuł okł. Teksty pochodzą z książki przygotowanej do druku pt. „Krótka historia reformowania gospodarki” - publikacja bez wiedzy autora. Publikacja ukazuje się przy współpracy Instytutu Konserwatywnego w Polsce.
G-86/156, CJ-1009, J-1623, BN-2628, Ka-1270, BJ-2073, FC-9713, ECS-02517, ST15-2130, Nukat-1830024 – op
 opis książki Krawczyk Rafał: Narodowy kompromis czy apokalipsa?
B.m. [Warszawa]: Druk, b.r. [1983].
A5, okł., 16 s., off. z masz., c. 30 zł.
Biblioteka Tygodnika Związkowego.
Tytuł okł. Koniec tekstu na s. III okł. Zawiera tekst: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego.
K-2215[Wyd. 3], G-83/274, Dun-83[m.w.: Gdańsk], J-1624, BN-2629, Ka-796, BJ-2074, FC-9714, ECS-02514, ST15-2131, Nukat-845862 – MM
 opis książki Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego. [Wyd. 1].
Warszawa: Solidarność Narodu, wrzesień 1982.
A5, okł., 16,[1] s., off. z masz., c. 30 zł.
Biblioteka Solidarności Narodu.
Tytuł okł. Tekst podpisano 15 września 1982.
K-2216, G-82/140, J-1625, S-121/1416, BN-2632, BJ-2075, FC-9715, Ka-4511, ECS-02518, ST15-2132, Nukat-1813501 – op
 opis książki Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego. [wyd. 2].
B.m. [Warszawa]: Wola Solidarność, b.r. [1982].
A5, [1],19 s., off. z masz., [c. 30 zł].
Zeszyt nr 3.
Tekst dat.: Warszawa, 8 września 1982. Wg J: [przedruk z:] Biblioteka Solidarności Narodu, Warszawa 1982. [w moim egz. brak takiej informacji]
K-2217 [=K-2212* pt.: Analiza polityczna…], G-82/141[=G-83/272* wg Wezwanie nr 7 s. 158 pt.: Analiza 9-ciu miesięcy…], J-1620*[=1626], BN-2631=BN-2624*[wg K], Ka-797, HN-000519928,{BJ-2076, FC-9716 - błędnie 1986}, Br-1330, ECS-00526, ST15-2133, Nukat-1408262, Spis w: Jerzewski Leopold: Dzieje sprawy Katynia. Warszawa: Wydawnictwo W 1984 s. IV okł. - chyba błędnie tytuł: Analiza 9-ciu miesięcy… – MM
 opis książki Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, [1],19 s., off. z oryg.
Przedruk z: Warszawa: Wola Solidarność z. nr 3. [1982].
J-1627*[wg Pil-1262], BN-2630*[wg Pil], BaBN*b1276810, Nukat-860278[BUJK] – op
 ▬ Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego. - patrz w: Ślepy zaułek czy „światło w tunelu”? Victoria [1982-1983]. – uw
 opis książki Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego.
Warszawa: b.w., 1982.
7 s., masz.
HN-000509558 – op
 opis książki Krawczyk Rafał: Powrót do punktu wyjścia.
Warszawa: Solidarność Narodu, 1982.
A5, okł., 32 s., masz.
Biblioteka Solidarności Narodu.
BJ-2077, FC-9717 – op
 ▬ Krąg. Wydawnictwo. Warszawa - układ alfabetyczny.
- Andrzej Albert: Najnowsza historia Polski. Część I. 1918-1939. 1982; [Wyd. 2]. 1983;
- Andrzej Albert: Najnowsza historia Polski. Część II. 1939-1945. 1983;
- Andrzej Albert: Najnowsza historia Polski. Część III. 1945-1956. 1987;
- Andrzej Albert: Najnowsza historia Polski. Część IV. (Polska Ludowa) 1956-1980. 1987;
- Analizy. 1982. Almanach stanu wojennego nr 2;
- Władysław Bartoszewski: Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego. 1984;
- Alain Besançon: Anatomia widma. Ekonomia polityczna realnego socjalizmu. 1984;
- Bez nienawiści. Almanach literatury czeskiej 1968-1978. [Tytuł okł.: Antologia…]. 1983;
- Arthur Bliss-Lane: Widziałem Polskę zdradzoną. 1984;
- Ernest Bryll: Wieczernik. 1988;
- Michał Bułhakow: Szkarłatna wyspa. 1981;
- Axel Bust-Bartels: Powstanie berlińskie - 17 czerwca 1953. 1981;
- Héléne Carrére d’Encausse: Stalin, państwo terroru. 1983;
- Louis Ferdynand Céline: Podróż do kresu nocy. 1983;
- Nikita Chruszczow: Fragmenty wspomnień. [Tytuł okł.:] Wspomnienia. 1984;
- Gérard Chaliand: Raport o afgańskim ruchu oporu. [19]’85. [jako wydaw. Polityka];
- Joseph Conrad: Szkice polityczne. Dzieła. Tom 28. 1981;
- Astolphe Louis Léonor markiz de Custine: Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku. 1988;
- Bohdan Cywiński: Ogniem próbowane. Tom. 1. Korzenie tożsamości. Część 1-2. 1982;
- Bohdan Cywiński: …potęgą jest i basta. 1981;
- Bohdan Cywiński: Rodowody niepokornych. [Wyd. 2 uzup.]. 1984;
- Józef Czapski: Na nieludzkiej ziemi. Wyd. uzup. [Część I-II]. 1982;
- Czechosłowacja - Sierpień 1968. Wybór dokumentów i publicystyki. Część I. 1981. [w rzeczywistości] 1982. (skonfiskowane przez SB);
- Czechosłowacja - Sierpień 1968. Wybór dokumentów i publicystyki. Część II. 1981. [w rzeczywistości] 1982. Tytuł okł.: Agresja na Czechosłowację. Sierpień 1968. 2;
- Andrzej Drawicz: Pytania o Rosję. 1981;
- Andrzej Drawicz: Spór o Rosję. 1987;
- Jan Drewnowski: Proces Centralnego Urzędu Planowania w 1948 r. Relacja o początkach stalinizmu w Polsce. 1982. [Krąg nie podawał tej pozycji w bieżących spisach publikacji];
- François Fejtö, Vladimir Fišera: Praski zamach stanu 1948. 1984;
- Timothy Garton Ash: Niemieckość NRD. 1989;
- Timothy Garton Ash: Polska Rewolucja. »Solidarność« 1980-1982. 1988;
- Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? 1982;
- Eugenia Ginzburg: Stroma droga. 1-2. 1988-1989;
- Zbigniew Gluza [oprac.]: Ósmy Dzień. 1982;
- Janusz Głowacki: Moc truchleje. 1981; - Witold Gombrowicz: Dziennik 1953-1956, 1957-19
61, 1961-1966. Tom 1-3. 1984;
- Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948-1982. 1986;
- Wasilij Grossman: Wszystko płynie… 1984;
- Grudzień 1981. Relacje. 1. 1982;
- Václav Havel: Eseje Polityczne. 1984;
- Michał Heller: Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka. 1982;
- Michał Heller, Aleksander Niekricz: Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. [Tom 1]. 1986;
- Zbigniew Herbert: Arkusz. 1984;
- Jerzy Holzer: „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia. 1983, 1984;
- Bohumil Hrabal: Zbyt głośna samotność. 1982, 1989;
- Kazimierz Iranek-Osmecki: Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945. 1981;
- Witold Jedlicki: „Chamy” i „Żydy”. 1981;
- Wacław Jędrzejewicz: Listopad 1918 /fragment/. 1981;
- Krystyna Kersten: Historia polityczna Polski 1944-1956. 1982;
- Krystyna Kersten: Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948. 1985;
- Leszek Kołakowski: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. 1983;
- Leszek Kołakowski: Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład. Cz. I-III. [kilka nakł., z wydaw. Pokolenie];
- Stefan Konarski: Marksizm jest nagi. 1981;
- Kongres Kultury Polskiej. 1982. Almanach stanu wojennego nr 1;
- Tadeusz Konwicki: Rzeka podziemna. 1984;
- Tadeusz Konwicki: Wschody i zachody księżyca. 1982;
- Stefan Korboński: Polskie Państwo Podziemne. 1981. (dwa wydania);
- Stefan Korboński: W imieniu Rzeczypospolitej… 1982;
- Wiktor Krasin: Sąd. 1984;
- Jan Kucharzewski: Terroryści. 1-2. 1983;
- Jan Kucharzewski: Od białego do czerwonego caratu. Cz. I-II. 1988;
- Aino Kuusinen: Pierścienie przeznaczenia. Życie w Sowieckiej Rosji od czasów Lenina do czasów Breżniewa. 1988;
- Jurij Ławrynenko: Literatura sytuacji pogranicznych. 1981;
- Stanisław Mackiewicz: Klucz do Piłsudskiego. 1984;
- Nadieżda Mandelsztam: Mój testament. 1981;
- Nadieżda Mandelsztam: Nadzieja w beznadziejności. Cz. 1-2. 1982;
- Jacques Maritain: Humanizm integralny. 1981;
- Wojciech T. Markowski: W pętli reform. 1981;
- Tadeusz Mazowiecki: Internowanie. 1982;
- Adam Michnik: Listy z Białołęki. 1982;
- Roj Miedwiediew: Ludzie Stalina. 1988;
- Czesław Miłosz: Widzenia nad Zatoką San Francisco. 1981;
- Czesław Miłosz: Wiersze zebrane. Tom I-II. 1980;
- Maurycy Mochnacki: Powstanie Narodu Polskiego. Tom II. 1981;
- Jean-Marie Muller: Strategia politycznego działania bez stosowania przemocy. 1984;
- Jan Nowak: Kurier z Warszawy. Tom 1-2. 1982;
- Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański): Polska z oddali. Wojna w eterze - wspomnienia. Tom II. 1956-1976. 1988[na s. tyt.], 1989[na okł.];
- Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański): Wojna w eterze. Wspomnienia. Tom I. 1948-1956. 1985;
- Nowakowski Marek: Zakon kawalerów mazowieckich. [19]82;
- Nowosielski Antoni: Powstanie warszawskie. Próba uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej. 1981;
- Beata Obertyńska: W domu niewoli. Tom 1-2. 1981;
- George Orwell: Rok 1984. 1982;
- Józef Piłsudski: Pisma. [19]’85. [jako wydaw. Polityka];
- Andriej Płatonow: Wykop. 1986. [razem z wydaw. Zarys];
- Władysław Pobóg-Malinowski: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Okres 1939-1945. Zeszyt 1-5. 1981-1982;
- Karl Rajmund Popper: Nędza historycyzmu. 1984, 1989;
- Kazimierz Pużak: Wspomnienia 1939-1945. 1981;
- Rosja w oczach Zachodu. - tytuł wspomniany w spisie wg Arthur Bliss-Lane: Widziałem Polskę zdradzoną. Warszawa: Krąg 1984 s. [175] - nigdzie nie potwierdzono;
- Arthur Schnitzler: Pod Zieloną Papugą. 1981;
- Eugenia Siemaszkiewicz: Plotka epoki. 1988;
- Milan Šimečka: Przywrócenie porządku. Przyczynek do typologii realnego socjalizmu. 1982;
- Jean-François Steiner: Warszawa 44. Powstanie. 1984;
- Marek Ster {=W[itold]} [oprac.]: Piotrogród - Kronsztad. Trzecia rewolucja. [tytuł okł.] - [tytuł na s. tyt.:] Trzecia rewolucja. Piotrogród - Kronsztad. Luty - marzec 1921. 1981;
- Jerzy Surdykowski: Notatki gdańskie. 1983;
- Stanisław Swianiewicz: W cieniu Katynia. 1983;
- Sytuacja i perspektywy 1982. [19]’82 [razem z Komitetem Oporu Społecznego Solidarność];
- Karol Szary: PPS - Polska Partia Socjalistyczna 1892-1982. 1983;
- Marek Tarniewski: Krótkie spięcie. 1981;
- Józef Tischner: Polski kształt dialogu. 1981;
- Leopold Tyrmand: Dziennik 1954. Kondycja własna. 1982;
- Aleksander Wat: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część I-II. 1983;
- Simone Weil: Wybór pism. 1-2. Wyd. drugie rozszerz. 1983;
- Georgij Władimow: Wierny Rusłan. 1984;
- Krzysztof Wolicki /Zey/: Przeciw lamentom i realizmowi na kacu. 1989;
- Michaił Wosleński: Nomenklatura. Uprzywilejowani w ZSRR. 1983;
- Zatajony dokument. Raport Komisji KC KPCz o procesach politycznych i rehabilitacjach w Czechosłowacji w latach 1949-1968. 1985;
- Janusz Zieliński: Polskie reformy gospodarcze. 1981;
- Roman Zimand: Miłosz, Tyrmand, Zinowiew. 1982;
- Aleksander Zinowiew: Rosja i Zachód. 1984;
-----
W spisach na okładkach książek jako wydane w Kręgu podaje się wydane w Wydawnictwie Głos:
- Głos zwyciężonych. Dokumenty: prasa z Powstania Listopadowego. 1980;
- Grudzień 1970. 1980;
- Mały poradnik drukarski. 1980;
- Czesław Miłosz: Widzenia nad Zatoką San Francisco. 1981. [wyd. I];
- Maurycy Mochnacki: Powstanie Narodu Polskiego. Tom I. 1980;
- Kazimierz Moczarski: Po powstaniu. [1980];
- Jacques Monod: Przypadek i konieczność. 1979;
- Obywatel a służba bezpieczeństwa. [1978];
- George Orwell: 1984. 1980. [wyd. I];
- Recenzja z Moskwy. O polskich podręcznikach historii. 1980.
– uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.