Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kry - Krz

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 05.03.2020 r.
 
 
 ▬ Kryda Barbara: Norwid. - patrz w: Polacy wobec niewoli. Warszawa 1986. Nasze dziedzictwo. – uw
 ▬ Kryda Barbara - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 opis książki Kryl Karel: Piosenki.
Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Muzyczne, [19]’89.
A5, okł.kart., 32 s. off. z masz.
Piosenki tłumaczyli: J. K. Kelus, M. Miklaszewska. Na s. 3: Krzysztof Jakubczak: [Wstęp]. Wydano z okazji Przeglądu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej organizowanego przez NZS i Solidarność Polsko-Czechosłowacką we Wrocławiu w dniach 3-5 listopada 1989 r.
Ka-4111, BaBN-1.986.433, BJ-2101, FC-9741 – MM
 opis książki Kryl Karel: Piosenki Karela Kryla.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1986; [na odwrocie s. tytułowej:] © 1987.
A5, okł.kart., 29,[1] s., off. z masz., nuty, c. 150 zł.
Zawiera teksty piosenek i nuty. Tłumaczenie (z wyjątkiem piosenki „Motyl”): Maryna Miklaszewska.
CD-1673, CJ-1016, J-1648, BN-2665, Ka-1919, Hoo99/192[Piosenki…], BJ-2102, FC-9742, Br-1348, ECS-00533, ST15-2161, Nukat-705104 – MM
 opis książki [Kryl Karel]: [Piosenki].
B.m.: b.w., b.r.
A4, [28] k., masz. przeb.
Tekst piosenek w jęz. czeskim. Pierwsza piosenka: Rakovina.
ST15-2162 – op
 opis książki Krynicki Ryszard: Jeżeli w jakimś kraju. Wiersze i apele. (Fragmenty).
B.m.: b.w. luty [19]82.
A5, [8] s., masz. przeb.
Zawiera 8 wierszy.
K-2226*, G-82/143*, CD-787*[wg G*], J-4095*, BN-2667*[wg J*], KS-2465*[wg MJ*] – op
 opis książki Krynicki Ryszard: Jeżeli w jakimś kraju. Wiersze i apele.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1983.
A5, okł.kart., 16 s., off. z masz., c. 35 zł.
Rysunki Andrzej Kraska.
Rec.: Jacek Zielony: Książki z trudem zdobyte. Tu, Teraz 1983 nr 21 s. 9; Pseudonim [pseud. – właśc. Włodzimierz Bolecki]. Arka 1984 nr 7 s. 77-78; W.B. [krypt. - właśc. Włodzimierz Bolecki]: Poezja polska po 13 grudnia 1981 r. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 203-204; Albin Oliwa [pseud. – właśc. Ryszard Holzer]. Verbum 1984 nr 4/5 s. 42.
K-2225, G-83/276, CD-788, J-1649, BN-2668, Ka-811, KS-2467, BJ-2103, FC-9743, Br-1349, ECS-02528, ST15-2163, Nukat-413675 – MM
 opis książki Krynicki [Ryszard]: Jeżeli w jakimś kraju…
Gdańsk: Młodzieżowa Oficyna Wydawnicza Kres, 1985.
A5, [10] s., powiel., c. 10 zł.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Przedświt 1983.
CD-789, CJ-1691, Dun-84, J-1650, S-123/2479, BN-2666*[wg J], KS-2470*[wg CD], BJ-2104, FC-9744, Ka-4574, ECS-05311, Nukat-3964009[ECS] – op
 opis książki Krynicki Ryszard: Nasze życie rośnie. Wiersze ulotne.
Poznań, 1977.
32 s., powiel.
Witryna Poetycka Okręgowego Kom. Studenckiego „Od Nowa” i klub Nurt prezentowana 21 II 1977.
WPP – uw
 opis książki Krynicki Ryszard: Nasze życie rośnie. Wiersze.
Paryż: Instytut Literacki, 1978.
22 cm, 103 s.
Omówienie: Barańczak Stanisław: Nie podlegać nicości. w: Zapis nr 8 i [tegoż] Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978.
– uw
 opis książki Krynicki Ryszard: Nasze życie rośnie. Wiersze.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1979].
A6, 52-103,[1] k. odb. fotogr.
Ilustrował Jan Sawka. Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978. Plik spięty kółkami z drutu, jest to prawdopodobnie tylko część 2.
BJ-2105, FC-9745 – op
 opis książki Krynicki Ryszard: Nasze życie rośnie. Wiersze.
Kraków: KOS, [po VIII] 1980.
A6, okł.kart., obw., 111,[1] s., stdr. z oryg.
Ilustrował Jan Sawka. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
CD-An-3, BK-283, S-123/2073, BN-2669*[wg Kultura], BaBN-2.805.412, Sup-459, Ka-4112, KS-2460, BJ-2106, FC-4808, Br-1350, Nukat-854261 – op
 opis książki Krynicki Ryszard: Nasze życie rośnie. Wiersze.
Kraków: Wydawnictwo ABC 1981.
A5, okł.kart., [6],5-113 s., off. z oryg., [c. 100 zł].
Ilustrował Jan Sawka. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
CD-790, BK-284, BN-2670, Sup-460[112 s., cz. nakł. sygn.: Wydaw. Kos], Ka-810, KS-2463, BJ-2107, FC-9746, Br-1351, ECS-02529, ST15-2164, Nukat-559070 – MM
 opis książki Krynicki Ryszard: Niepodlegli nicości. (Wybrane i poprawione wiersze i przekłady).
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1988 [na IV s. okł.:] 1989.
A5, okł.kart., 301 s., off. ze skł., c. 1200 zł.
Rec.: Bogusława Latawiec: Biały obłok. Kultura Niezależna 1989 nr 53 s. 59-65.
CD-791, BN-2671, Ka-3291, KS-2473, BJ-2108, FC-9747, Br-1352, ECS-00534, ST15-2165, Nukat-1561520 – MM
 opis książki Krynicki Ryszard: Niepodlegli nicości. Wybrane wiersze i przekłady.
Kraków: Wydawnictwo Znak, 1989 [na s. tyt.]; 1987 {na s. 191]}.
20 cm, 188,[3] s.
Zaznaczone ingerencje cenzury na s. 25, 32, 94, 96, 107, 108, 113, 185. Sygn. cenzora: D-10/2054. ISBN 83-7006-171-0.
Rec.: Dorota Heck: Lectio Difficilior. Kultura Niezależna 1989 nr 53 s. 65-71; Tomasz Ożana: Kamyki. Brulion 1989 nr 10 s. 168-170; Krzysztof Koehler: Pewność i rozpacz. Res Publica 1989 nr 8 s. 140-141.
– uw – MM
 opis książki Krynicki Ryszard: Niepodlegli nicości. Errata do wyd.: Kraków: Znak 1989.
B.m. [Poznań]: Niezależna Grupa Twórców Imperatyw, 1989.
A5, [8] s., off. z masz.
Woskówka. Poznań, kwiecień 1989 nr 2, dod.
Sup-458, KS-2474*[wg KB*], ST15-2166, Nukat-4299509 – op
 opis książki Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze 78/79 z linorytami Leszka Sobockiego.
Poznań: Witrynka Literatów i Krytyków, 1980.
A4, [2],32,[7] s.
Na prawach rękopisu.
Wg informacji w wyd.: kos 1981 s. 37 – ukazało się w maju 1980 r. w 20 egz. z oryginalnymi grafikami Leszka Sobockiego.
Ka-3955[błędnie: Sobieckiego], KS-2461 – op
 opis książki Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79.
Kraków: Wydawnictwo kos, 1981.
A6, okł.kart., 39 s., stdr. z masz.
Rysunki: Leszek Sobocki. Druk na okł. w kolorze czerwonym. Na s. [2] rysunek pniaka po ściętym drzewie. Na s. [16] ślimak pełznie w lewą stronę.
Rec.: Tadeusz Nyczek: Głos z Planety Fantasmagorii. w: [tegoż]: Powiedz tylko słowo… Szkic o poezji „pokolenia 68”. Warszawa: Przedświt 1985 s. 131-144.
CD-792, BK-285, BN-2675, Sup-462, KS-2462, BJ-2109, FC-9748[AR 45 – druk na okł. niebieski], Nukat-1524423 – MM
 opis książki Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79. Wyd. II.
Kraków: Wydawnictwo kos, 1981.
A6, okł.kart., 39 s., stdr. z masz., [c. 30 zł].
Rysunki: Leszek Sobocki. Druk na okł. w kolorze niebieskim. Na s. [2] brak rysunku, jest tekst: Pamięci mojej biednej mamy. Na s. [16] ślimak pełznie w prawą stronę.
BN-2674, Sup-463, Ka-4113, Br-1353, ECS-04526, ST15-2167, Nukat-2579953 – MM
 opis książki Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79. Wyd. drugie, zmienione i poprawione.
Kraków: Wydawnictwo ABC, 1981.
A6, okł.kart., 44 s., off. ze skł., [c. 70 zł].
Rysunki Leszek Sobocki.
Rec.: Czy niewiele więcej? Nowy Zapis 1983 nr 2 s. 40-45 [przedruk w:] nr 2-3 s. 75-79; [sprostowanie:] Ryszard Krynicki: List do redakcji. Wezwanie 1984 nr 7 s. 160.
CD-793, BK-286, BN-2673, Sup-464*[wg BN], Ka-3007, KS-2464*[wg CD], BJ-2110, FC-9749, Br-1354, ECS-04525, ST15-2168, Nukat-2203997 – MM
 opis książki Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze.
B.m.: b.w., 1982.
44 s.
K-2227*, G-82/144*, CD-794*[wg K*], J-1651*[wg Kon-5 s. 253], BN-2672*[wg K*], Sup-465*[wg J*], KS-2466*[wg CD*] – op
 opis książki Krynicki Ryszard: Niewiele więcej i nowe wiersze.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1984.
A5, okł.kart., 39,[5] s., off. ze skł., c. 110 zł.
Rysunki Jacek K. Zieliński.
Rec.: Antoni Frejusz [pseud. – właśc. Andrzej Zawada]: Wiersze o nas samych. Obecność 1984 nr 8 s. 120-122 – przedr. w: Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 10/83 s. 29-31; Gwido Zlatkes: Niepoezja. Bez Dekretu. Kraków 1985 nr 6 s. 48-50; Stanisław Barańczak: Najmniej słów. w: [tegoż]: Przed i po. Londyn: Aneks 1988.
K-2228, G-84/228, CD-795, J-1652, BN-2676, Sup-466, Ka-812, HN-000509572 {A6 ?}, KS-2469, Br-1355, ECS-00535, Nukat-1174632 – MM
Odmiany okładki:
- Okładka z poddrukiem w kolorze niebieskim [widoczna niebieska fotografia autora na s. IV okł.]. BJ-2111, FC-9750, ST15-2169 - MM [z N„S” Reg Maz. KZ BPRW];
- Okładka bez poddruku [brak fotografii na s. IV okł.]. - MM
 opis książki Krynicki Ryszard: Niewiele więcej.
B.m. [Łódź]: Correspondance des arts, 1985.
36 cm, [24] s., [20] tabl., nakł. 100 egz.
Grafiki Janusz Paweł Tryzno.
HN-001281579, BaBN-A.5083/G.XX/IV-103, A.5084/G.XX/IV-104 – uw
 opis książki Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze R. Krynickiego.
Łódź: Correspondance des arts, 1990.
35 cm, [32] s., [18] tabl., nakł. 110 egz. numer.
Grafiki Janusz Paweł Tryzno.
BaBN-A.5755/G.XX/IV-118 – uw
 opis książki Krynicki Ryszard: Ocalanie z nicości.
Kraków: Wydawnictwo Świt, 1983.
A5, okł., [12] k., stdr. z masz.
BK-287, {J-4376*[wg BK], BN-2677*[wg BK], BaBN-2.249.386, Ka-1254, KS-2468*[wg MJ*], [BJ-2112, FC-9751 – na ilustr. tyt. właściwy], KJ-303* - błędny tyt.: Ocalenie z nicości}; okł. pokazano w: Dobrochna Dabert: Zbuntowane wiersze. Poznań: Wydawnictwo WiS 1998 przed s. 259 oraz w: FC-9751 – op
 opis książki Krynicki Ryszard: Wiersze, głosy.
B.m.: Wydawnictwo Galeria Bez Miejsca, 1985.
22 cm, [66] s., wyd. bibliofilskie.
Rysunki Zbylut Grzywacz. Na s. red.: Rysunki anonimowego autora - 1983. W kolofonie: odbito około dwudziestu jeden egzemplarzy.
G-85/179*[wg Wybór nr 10 s. 6], CD-796*[wg G*], CJ-1692*, J-1653*, BN-2678*[wg J*], WPP{[10] s.}, KS-2471*[wg KB*; m.w.: Poznań], Nukat-4442574[UMK] – op
 opis książki Krynicki Ryszard: Wiersze, głosy.
Poznań: Wydawnictwo Bez Debitu, 1987.
62,[2] s., [wyd. bibliofilskie].
Rysunki Zbylut Grzywacz.
Rec.: Krzysztof Powoski [pseud. – właśc. Leszek Szaruga]: Na granicy milczenia. Kontakt Paryż 1989 nr 6 [przedruk w: Kontakt. Wybór artykułów z nr. nr. 4,5,6/1989. Lublin: Respublica 1989 s. 152-155.
KS-2472*[wg: Kultura 1989 nr 1/2 s. 207; Zeszyty Literackie 1989 nr 25 s. 166] – op
 opis książki Krynicki Ryszard: Wszystko jest możliwe.
Samizdat, 1973.
masz. opraw., nakł. 17 egz.
Tytuł na okł. w postaci przypadkowo zdobytych naklejek, więc sam tytuł też jest przypadkowy.
(pokazano w filmie Katarzyny Suchcickiej: Nowa Fala z 1999 r.), rozmowa z R.K. Czas Kultury 1988 nr 6 s. 6 – op
 ▬ Krynicki Ryszard - patrz: Anonim [pseud.] – uw
 ▬ Krynicki Ryszard [wiersze] - patrz w: Świat jeszcze istnieje. Kraków 1977; Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981; Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84; [Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt] 1970 grudzień. Czy umiałeś przeżyć, zrozumieć i zapamiętać rzeczy, które Cię spotkały. – uw
 ▬ Krynicki Ryszard [przekł.] - patrz: Hans Magnus Enzensberger: Portret pewnego rencisty [wiersz]. w: Geneza i konsekwencje Paktu Ribbentrop - Mołotow. Łódź: Nakładem Solidarności Walczącej 1983. – uw
 ▬ Krynicki Ryszard [wybór i przekł.] - patrz: Bertolt Brecht: Elegie bukowskie i inne wiersze. Wyd. III popr. N[owa] 1980; Reiner Kunze: Nokturn i inne wiersze z lat 1959-1981. – uw
 opis książki Kryska-Karski T[adeusz], Żurakowski S[tanisław]: Generałowie Polski niepodległej.
Londyn: Nakładem autorów, 1976.
24 cm, X,178 + 11,[1] s.
Dołączono: Uzupełnienia - poprawki, dodatkowe zdjęcia. Londyn 1977.
Nukat-225757 – uw – MM [egz. był własnością, podpisany jego ręką i z jego notatkami, generała Kazimierza Glabisza (1893-1981), wymienianego przez autora na s. V za bezcenną pomoc przy opracowaniu książki]
 opis książki Kryska-Karski T[adeusz], Żurakowski S[tanisław]: Generałowie Polski niepodległej.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [3],V-X,178,3-11 s., ksero jednostr.
Przedruk z wyd.: Londyn 1976, 1977. Oprawa broszurowa introligatorska z płóciennym grzbietem.
– MM65 [egz. był własnością, podpisany jego ręką, generała Zygmunta Waltera-Janke (1907-1990) – pochodzi od rodziny generała]
 opis książki Kryska-Karski Tadeusz, Żurakowski Stanisław: Generałowie Polski niepodległej. Wyd. uzupełnione i poprawione.
Warszawa: Spotkania, 1991.
24 cm, 207 s.
– uw – MM
 ▬ Krystosiak Aleksander (Szczecińska Stocznia Remontowa „Parnica”): Wielki dzień. – patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. – uw
 ▬ Krystosiak Aleksander - patrz: Andrzej Krajewski: Region USA. Działacze „Solidarności„ o kraju, o emigracji, o sobie. Londyn: Aneks 1989. – uw
 opis książki Kryszak Janusz: Klimaty.
B.m. [Toruń]: Rota 80, 1981.
A6 [17 cm], 4 s., off. z masz.
Wstęp: ryszard er. Wydane jako dodatek do czasopisma Rota 80, nr 2. Nazwisko autora na s. 4.
ST15-2170, Nukat-4195222 – op
 ▬ Kryzys budownictwa mieszkaniowego i drogi wyjścia. - patrz w: Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981. – uw
 ▬ Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy.
– w: AS 1981 nr 21 s. 25-[31] (=401-407).
– uw – MM
 opis książki Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
A6, 53,[2] s., druk., c. 10 zł, nakł. 30000 egz.
Tytuł okł. Autorzy tekstów: Włodzimierz Bojarski, Ryszard Bugaj, Jerzy Eysymontt, Wiktor Herer, Cezary Józefiak, Waldemar Kuczyński, Antoni Leopold, Władysław Sadowski, Andrzej Topiński, Witold Trzeciakowski. Tekst „Od autorów” podpisano: maj 1981 r. Druk ukończono we wrześniu 1981 r. Sygn. cenzora: L-11. ISBN 83-202-0174-8.
BaBN-1.985.188, Hoo99/183, HN-000394958, Br-1356, Nukat-539485 – MM
 ▬ Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy.
– w: Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności. Tom 1. 16 sierpnia 1980 - 30 czerwca 1981. Warszawa: IPN 2008 s. 368-396.
– uw – MM
 opis książki Kryzys w Polsce. Analiza ekonomiczna.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, ON [Oświata Niezależna], b.r. [1984].
A5, okł., 25 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej; [9]. Ekonomia.
Tytuł okł. Opracowanie anonimowe. Na s. 17-23: fragment książki Janusza Beksiaka „Zmiany w gospodarce”, Warszawa: PWN 1982. Na s. 23-35: fragm. książki Waldemara Kuczyńskiego „Po wielkim skoku”, Warszawa: PWE 1981.
K-2229, G-83-277, J-1654, BN-2679, Ka-813, Hoo99/183, BJ-2113, FC-9752, Br-1357[fot.], ECS-00536, ST15-2171, Nukat-414277 – MM
 opis książki Kryzys w ZSRR.
Warszawa: Wydawnictwo Słowo, 1983.
A5, okł., 35,[1] s., powiel., c. 70 zł.
Zawiera: Radziecki kryzys gospodarczy – najpoważniejszy od czasów Stalina. Wywiad z Marschallem J. Goldmanem. – przedruk z U.S. News and World Report z dn. 22.XI.1982 r.; Nick Eberstadt: Kryzys zdrowotny i kryzys systemu w ZSRR. – przedruk z Aneks 1982 nr 27 s. 157-174, skrócona wersja artykułu z The New York Review of Books z dn. 19.II.1981 r.; Nowy raport o pracy niewolniczej w ZSRR. – przedruk z U.S. News and World Report z dn. 22.XI.1982 r.
K-2230, G-83/278, J-1655, BN-2680, Ka-814, Hoo99/183, BJ-2114, FC-9753, ECS-02533, ST15-2172[okł.: biały karton], ST15-2173[okł.: ciemny papier żeberkowy], Nukat-1040462 – MM
 ▬ Kryzys władzy i pragmatyczna normalizacja. - patrz: Anonimowy autor z kraju: Kryzys władzy i pragmatyczna normalizacja. w: PZPR-owska normalizacja. Wrocław: Victoria 1983. – uw
 ▬ Krzaklewski Marian - patrz: Zeszyty Związkowe; nr 1. Materiały informacyjne Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Jastrzębie Zdrój: Śląsko-Dąbrowska Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”, lipiec 1989. – uw
 opis książki Krzeczkowski Henryk, X Y Z [krypt.]: O miejsce dla roztropności.
Londyn: Odnowa, 1979.
21 cm, [4],105 s.
ISBN 0-903705-24-9.
– uw
 opis książki Krzeczkowski Henryk: O miejsce dla roztropności.
B.m. [Gdańsk]: Biblioteka Polityki Polskiej, 1988.
A5, okł.kart., 103 s., off. z oryg., [c. 500 zł].
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1979.
Ł-221, Dun-85, J-1656, BN-2681, Ka-815, KS-2480*[wg MJ], BJ-2115, FC-9754, Br-1358, ECS-04539, Nukat-2772927 – MM
 ▬ Krzeczkowski Henryk – patrz: Mirosław Sawulak [pseud.] – uw
 opis książki Krzeczunowicz Kornel: Szarża pod Komarowem.
B.m. [Warszawa]: Unia, b.r. [1985].
A5, okł., 40 s., brak końca tekstu, powiel., c. 100 zł.
Tytuł okł. Fragment książki (rozdz. 9) pt.: Ostatnia kampania konna. Wspomnienia z kampanii 1920 roku. Londyn: Veritas 1971. Przedmowa: Stanisław Kopański. Brak końca tekstu potwierdzają zapisy bibliograficzne.
K-2231, G-85/180, Ł-222, J-1657, BN-2682, Ka-816, Hoo99/183, HN-000543997, BJ-2116, FC-9755, Br-1359, ECS-00537, ST15-2174, Nukat-1148567 – MM
 opis książki Krzemień W.: Ujawnić przed światem. Nieukarane zbrodnie przeciw ludzkości.
B.m.: b.w., 1985.
A5, 24 s., off. z masz.
BJ-2117, FC-9756 – op
 ▬ Krzemieńska Elżbieta - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 opis książki Krzemiński Ireneusz: Proces formowania się NSZZ „Solidarność” 1980. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola, 1989.
A5, okł.kart., [4],7-85,[4] s., off. ze skł., c. 1300 zł.
Tytuł okł.: Solidarność 1980. Jest to fragment opracowania zbiorowego pt.: „Polacy - Jesień 80” wydanej w niewielkim nakładzie w 1983 r. na Uniwersytecie Warszawskim, uzupełniony tekstem od autora pt.: „Solidarność - wczoraj, dziś i jutro” datowanym: kwiecień 1989.
BN-2683, Ka-3008=Ka-4362, HN-001973218, BJ-2118, FC-9757, Br-1360, ECS-00538, ST15-2176, Nukat-292403 – MM
 opis książki Krzemiński Ireneusz: Socjologia a doświadczenia społeczne Polaków.
Warszawa: Wydawnictwo Most, 1987.
A5, okł.kart., 19,[1] s., off. z masz., c. 80 zł.
Biblioteka Kultury Niezależnej Próby; 10.
Referat wygłoszony w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w styczniu 1986 r. Tę pozycję przypisuje sobie w dorobku Wydawnictwo PoMOST.
KN’87-12, CJ-1017, J-1658, BN-2684, Ka-817, Hoo99/183[błędnie 9 s.], HN-002063119, BJ-2119, FC-9758, Br-1361, ECS-02535, ST15-2175, Nukat-1959464 – MM
 ▬ Krzemiński Ireneusz: Socjologia a doświadczenia społeczne Polaków. – patrz w: [tegoż]: Świat zakorzeniony. Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola 1988. – uw
 ▬ Krzemiński Ireneusz: Solidarność 1980 [tytuł okł.]. – patrz: Ireneusz Krzemiński: Proces formowania się NSZZ „Solidarność” 1980. Warszawa: Wola 1989. – uw
 opis książki Krzemiński Ireneusz: Świat zakorzeniony.
Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola, 1988.
A5, okł.kart., 122,[1] s., off. z masz., c. 500 zł.
Zawiera teksty:
- Wartości w przestrzeni świata /Nauka a doświadczenie społeczne/ [skrócona wersja tekstu była opublikowana w: Więź 1984 nr 11/12];
- Polska i „Solidarność” – sens ludzkiego doświadczenia {artykuł był pierwotnie opublikowany w: Aneks 1985 nr 40 s. 90-117 [w tytule brak słów: „Polska i”] oraz w: Przegląd Polityczny 1985 nr 6 s. 5-22};
- Świat zakorzeniony [artykuł był pierwotnie opublikowany w: Aneks 1986 nr 43 s. 91-119 oraz w: Przegląd Polityczny 1986 nr 7 s. 52-71];
- Socjologia a doświadczenia społeczne Polaków [tekst przygotowany w oparciu o referat wygłoszony na seminarium prof. W. Wesołowskiego w styczniu 1986];
- Kościół, ludzie świeccy i polskie wzory [skrócona wersja tekstu była opublikowana w: W Drodze 1987 nr 6 /166/];
- Ideały społeczeństwa obywatelskiego. Chrześcijańska tradycja i społeczne postawy;
- Religia a ruch społeczny „Solidarność” [tłumaczenie tekstu referatu, przygotowanego przez autora w języku angielskim na konferencję w Wiedniu];
- Czy można mówić o „chrześcijańskim humanizmie” ? [nieco skrócony tekst był opublikowany w: Więź 1986 nr 9].
J-1659, BN-2685, Ka-818, BJ-2120, FC-9759, Br-1362=Br-1363, ECS-01907, ST15-2177, Nukat-563002 – MM [błąd składu – zamiast s. 41-48 są s. 81-88]
 opis książki Krzepkowski Andrzej: Umierający i zmartwychwstali [wyd. II]; A. Krzepkowski kontra Tygodnik Powszechny. Prawda za życie [wybór publikacji].
Poznań: Wydawnictwo Wers, 1997.
21 cm, 145 s.
Zawiera również: Zygmunt Wrzodak: [wstęp] Andrzej Krzepkowski – jakim go znałem; Kara za „antysemityzm” – Bujakowie i Janas razem z Urbanem – rozmowa z A. Krzepkowskim; Andrzej Krzepkowski kontra Tygodnik Powszechny; Prawda za życie (wybór publicystyki); Po zabójstwie Andrzeja Krzepkowskiego. ISBN 83-86906-46-4. Wyd. I wydano pod pseud. Aleksy Dalcz.
– uw – MM
 ▬ Krzepkowski Andrzej - patrz: Aleksy Dalcz [pseud.] – uw
 ▬ Krześniak Dariusz: [Ślubowanie]. - patrz: [Czterdziesta ósma] 48 Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego. Bóg i Ojczyzna 1987. – uw
 ▬ Krzysztof: Notatki o wojnie grudniowej. - patrz w: Solidarność w stanie wojennym. Warszawa: CDN luty 1982. – uw
 opis książki „Krzysztof” [pseud.]: Pytanie o polską nadzieję.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 4 s., 9 k., masz.
BJ-2122, FC-9763 – op
 opis książki Krzysztofowicz Paweł: Pamflet na opozycję.
B.m.: b.w., b.r. [1978].
A4, 7 s.
Ka-5186 – op
 opis książki Krzysztoporska Maria: Ze wspomnień tułaczych.
Londyn: Veritas, © 1981.
19 cm, 142,[2] s., [1] k. tabl.
– uw
 opis książki Krzysztoporska Maria: Ze wspomnień tułaczych.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 47 s., masz. przeb.
Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1981.
BN-2687*[wg PBW Krak] – MM
 ▬ Krzysztoporski Wiktor [przeł. z ros.] - patrz: Bułhakow Michał: Purpurowa wyspa. – uw
 ▬ Krzywicz K. [pseud.]: właśc. Krzysztof Jasiewicz – uw
 ▬ Krzywicz K. [pseud.]: Od redaktora. - patrz: Świadomość społeczna Polaków. Akces, Kos 1986. – uw
 opis książki Krzyżanowski Adam: Dzieje Polski.
Paryż: Instytut Literacki, 1973.
22 cm, 451,[4] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 236.
– uw
 opis książki Krzyżanowski Adam: Dzieje Polski.
Paryż: Instytut Literacki, 1982.
13 cm, 451,[4] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 236.
– uw
 opis książki Krzyżanowski Adam: Dzieje Polski.
B.m.: b.w., b.r. [1990].
A5, okł.kart., 451,[4] s., off. z oryg., [c. 25000-28000 zł].
Słowo wstępne: Józef Lewandowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1973.
BJ-2123, FC-9764 – uw – MM
 opis książki Krzyżanowski Adam: Kapitalizm i moralność.
B.m. [Wrocław]: Wektory, b.r. [1986].
A5, okł., [2],85,[2] s., off. z oryg., [c. 300 zł].
Klasyka liberalizmu.
Tytuł okł. Przedruk z: Moralność współczesna. Kraków: Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego 1935.
G-86/158, CJ-1018, J-1660[błędny tytuł podstawy przedruku: Moralność i współczesność], Ka-3294, BN-2688*[wg J]=BN-2689, {BaBN, BJ-2124, FC-9765, Nukat-2934824 – r. w. [1989]} – op
 opis książki Krzyżanowski Adam: Moralność współczesna.
Kraków: Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego, 1935.
24 cm, 85 s.
Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie; t. 82.
– uw
 ▬ Krzyżanowski Adam – patrz w: Trójgłos o roku 1918. Poznań 1983. – uw
 opis książki Krzyżanowski Bronisław (pseud.: Bałtruk): Wileński matecznik 1939-1944. (Z dziejów „Wachlarza” i Armii Krajowej).
Paryż: Instytut Literacki, 1979.
22 cm, 262,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 304.
– uw – MM [podniszcz. okł.]
 opis książki Krzyżanowski Bronisław (pseud.: Bałtruk): Wileński matecznik 1939-1944. (Z dziejów „Wachlarza” i Armii Krajowej).
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1988.
A5, okł.kart., [2],7-259,[1] s., off. z oryg., [c. 2000-2250 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1979. Książka wydana na zlecenie NZS „Unia”.
CD-797, J-1661, BN-2690, Sup-467, Ka-819, KS-2490*[wg CD], BJ-2125, FC-9766, ECS-00539, ST15-2178, Nukat-753720 – MM
 opis książki Krzyżanowski Bronisław „Bałtruk”: Wileński matecznik 1939-1944 (z dziejów „Wachlarza” i Armii Krajowej).
Warszawa: Edukator, 1993.
– uw – MM
 opis książki Krzyżanowski Bronisław: Wileński matecznik.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014.
ISBN 978-83-7545-551-9.
– uw
 opis książki Krzyżanowski Jerzy Roman: Ostatni komendant. Opowieść o Leopoldzie Okulickim.
Warszawa: Nowum, 1990.
Tytuł oryg.: The General. A story on general Leopold Okulicki.
– uw
 opis książki Krzyżanowski Jerzy R[oman]: Proces.
B.m. [Kraków]: CD, 1984.
A4, [1],11 s., powiel., c. 25 zł.
Przedruk IX rozdz. książki: Generał - opowieść o Leopoldzie Okulickim. Londyn: Odnowa 1980.
G-84/229*, CJ-1693*, J-1662*, BK-288, BN-2691, BJ-2126, FC-9768, KJ-304*, ECS-05249, Nukat-3757495[ECS] – op
 ▬ Krzyżanowski Jerzy R. [przedm.] - patrz w: Edmund Banasikowski: Na zew Ziemi Wileńskiej. Wydawnictwo Myśl [1989]. – uw
 ▬ Krzyżanowski Stanisław (Eska): Krakowska „Żegota” była agenturą Gestapo. O zbrodniach Stanisława Dobrowolskiego recte… Retingera.
Kraków: b.w., 1984.
A5, [2],7 s.
Ka-4223 – uw [fałszywka]
 ▬ Krzyżtoporski Zygmunt - patrz: Zygmunt Junosza Krzyżtoporski – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.