Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kry - Krz

Data ostatniej korekty tekstu: 05.12.2013 r.
 
 
 • Kryda Barbara: Norwid. - patrz w: Polacy wobec niewoli. Warszawa 1986. Nasze dziedzictwo. - uw
 • Kryda Barbara - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Kryl Karel: Piosenki.
  Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Muzyczne [19]’89.
  A5, okł.kart., 32 s. off. z masz.
  Piosenki tłumaczyli: J. K. Kelus, M. Miklaszewska. Na s. 3: Krzysztof Jakubczak: [Wstęp]. Wydano z okazji Przeglądu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej organizowanego przez NZS i Solidarność Polsko-Czechosłowacką we Wrocławiu w dniach 3-5 listopada 1989 r.
  Ka-4111, BJ-2101 - MM
 • Kryl Karel: Piosenki Karela Kryla.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1986. [na odwrocie s. tytułowej:] ©1987.
  A5, okł.kart., 29,[1] s., off. z masz., nuty, c. 150 zł.
  Zawiera teksty piosenek i nuty. Tłumaczenie (z wyjątkiem piosenki "Motyl"): Maryna Miklaszewska.
  CD-1673, CJ-1016, J-1648, BN-2665, Ka-1919, Hoo99/192[Piosenki…], BJ-2102, Br-1348 - MM
 • Krynicki Ryszard: Jeżeli w jakimś kraju. Wiersze i apele. (Fragmenty).
  B.m.: b.w. luty [19]82.
  A5, [8] s., masz. przeb.
  Zawiera 8 wierszy.
  K-2226*, G-82/143*, CD-787[wg G*], J-4095*, BN-2667[wg J], KS-2465[wg MJ*] - op
 • Krynicki Ryszard: Jeżeli w jakimś kraju. Wiersze i apele.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy 1983.
  A5, okł.kart., 16 s., off. z masz., c. 35 zł.
  Rysunki Andrzej Kraska.
  Rec.: Jacek Zielony: Książki z trudem zdobyte. Tu, Teraz 1983 nr 21 s. 9; Pseudonim [pseud. - właśc. Włodzimierz Bolecki]. Arka 1984 nr 7 s. 77-78; W.B. [krypt. - właśc. Włodzimierz Bolecki]: Poezja polska po 13 grudnia 1981 r. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 203-204; Albin Oliwa [pseud. - właśc. Ryszard Holzer]. Verbum 1984 nr 4/5 s. 42.
  K-2225, G-83/276, CD-788, J-1649, BN-2668, Ka-811, KS-2467, BJ-2103, Br-1349 - MM
 • Krynicki [Ryszard]: Jeżeli w jakimś kraju …
  Gdańsk: Młodzieżowa Oficyna Wydawnicza Kres 1985.
  A5, [10] s., powiel., c. 10 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Przedświt 1983.
  CD-789, CJ-1691, Dun-84, J-1650, S-123/2479, BN-2666[wg J], KS-2470[wg CD], BJ-2104, Ka-4574 - op
 • Krynicki Ryszard: Nasze życie rośnie. Wiersze ulotne.
  Poznań 1977.
  32 s., powiel.
  Witryna Poetycka Okręgowego Kom. Studenckiego "Od Nowa" i klub Nurt prezentowana 21 II 1977.
  WPP - uw
 • Krynicki Ryszard: Nasze życie rośnie. Wiersze.
  Paryż: Instytut Literacki 1978.
  22 cm, 103 s.
  Omówienie: Barańczak Stanisław: Nie podlegać nicości. w: Zapis nr 8 i [tegoż] Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978.
  - uw
 • Krynicki Ryszard: Nasze życie rośnie. Wiersze.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1979].
  A6, 52-103,[1] k. odb. fotogr.
  Ilustrował Jan Sawka. Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978. Plik spięty kółkami z drutu, jest to prawdopodobnie tylko część 2.
  BJ-2105 - op
 • Krynicki Ryszard: Nasze życie rośnie. Wiersze.
  Kraków: KOS [po VIII]1980.
  A6, okł.kart., obw., 111,[1] s., stdr. z oryg.
  Ilustrował Jan Sawka. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
  CD-An-3, BK-283, S-123/2073, BN-2669[wg Kultura], Sup-459, Ka-4112, KS-2460, BJ-2106, Br-1350 - op
 • Krynicki Ryszard: Nasze życie rośnie. Wiersze.
  Kraków: Wydawnictwo ABC 1981.
  A5, okł.kart., [6],5-113 s., off. z oryg., [c. 100 zł].
  Ilustrował Jan Sawka. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
  CD-790, BK-284, BN-2670, Sup-460[112 s., cz. nakł. sygn.: Wydaw. Kos], Ka-810, KS-2463, BJ-2107, Br-1351 - MM
 • Krynicki Ryszard: Niepodlegli nicości. (Wybrane i poprawione wiersze i przekłady).
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1988 [na IV s. okładki:] 1989.
  A5, okł.kart., 301 s., off. ze skł., c. 1200 zł.
  Rec.: Bogusława Latawiec: Biały obłok. Kultura Niezależna 1989 nr 53 s. 59-65.
  CD-791, BN-2671, Ka-3291, KS-2473, BJ-2108, Br-1352 - MM
 • Krynicki Ryszard: Niepodlegli nicości. Wybrane wiersze i przekłady.
  Kraków: Wudawnictwo Znak 1989 [na s. tytułowej]; 1987 {na s. 191]}.
  20 cm, 188,[3] s.
  ISBN 83-7006-171-0.
  Rec.: Dorota Heck: Lectio Difficilior. Kultura Niezależna 1989 nr 53 s. 65-71; Tomasz Ożana: Kamyki. Brulion 1989 nr 10 s. 168-170; Krzysztof Koehler: Pewność i rozpacz. Res Publica 1989 nr 8 s. 140-141.
  - uw - MM
 • Krynicki Ryszard: Niepodlegli nicości. Errata. Do wyd.: Kraków: Znak 1989.
  B.m.[Poznań]: Niezależna Grupa Twórców Imperatyw 1989.
  A5, [8] s., off.
  Woskówka. Poznań, kwiecień 1989 nr 2, dod.
  Sup-458, KS-2474[wg KB*] - op
 • Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze 78/79 z linorytami Leszka Sobockiego.
  Poznań: Witrynka Literatów i Krytyków 1980.
  A4, [2],32,[7] s.
  Na prawach rękopisu.
  Wg informacji w wyd.: kos 1981 s. 37 - ukazało się w maju 1980 r. w 20 egz. z oryginalnymi grafikami Leszka Sobockiego.
  Ka-3955[błędnie: Sobieckiego], KS-2461 - op
 • Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79.
  Kraków: Wydawnictwo kos 1981.
  A6, okł.kart., 39 s., stdr. z masz.
  Rysunki: Leszek Sobocki. Druk na okł. w kolorze czerwonym. Na s. [2] rysunek pniaka po ściętym drzewie. Na s. [16] ślimak pełznie w lewą stronę.
  Rec.: Tadeusz Nyczek: Głos z Planety Fantasmagorii. w: [tegoż]: Powiedz tylko słowo … Szkic o poezji "pokolenia 68". Warszawa: Przedświt 1985 s. 131-144.
  CD-792, BK-285, BN-2675, Sup-462, KS-2462, BJ-2109, FC-9748 - MM
 • Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79. Wyd. II.
  Kraków: Wydawnictwo kos 1981.
  A6, okł.kart., 39 s., stdr. z masz., [c. 30 zł].
  Rysunki: Leszek Sobocki. Druk na okł. w kolorze niebieskim. Na s. [2] brak rysunku, jest tekst: Pamięci mojej biednej mamy. Na s. [16] ślimak pełznie w prawą stronę.
  BN-2674, Sup-463, Ka-4113, Br-1353 - MM
 • Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79. Wyd. drugie, zmienione i poprawione.
  Kraków: Wydawnictwo ABC 1981.
  A6, okł.kart., 44 s., off. ze skł., [c. 70 zł].
  Rysunki Leszek Sobocki.
  Rec.: Czy niewiele więcej ? Nowy Zapis 1983 nr 2 s. 40-45 [przedruk w:] nr 2-3 s. 75-79; [sprostowanie:] Ryszard Krynicki: List do redakcji. Wezwanie 1984 nr 7 s. 160.
  CD-793, BK-286, BN-2673, Sup-464[wg BN], Ka-3007, KS-2464[wg CD], BJ-2110, Br-1354 - MM
 • Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze.
  B.m.: b.w. 1982.
  44 s.
  K-2227*, G-82/144*, CD-794*[wg K*], J-1651*[wg Kon-5 s. 253], BN-2672*[wg K*], Sup-465*[wg J*], KS-2466*[wg CD*] - op
 • Krynicki Ryszard: Niewiele więcej i nowe wiersze.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy 1984.
  A5, okł.kart., 39,[5] s., off. ze skł., c. 110 zł.
  Rysunki Jacek K. Zieliński. Okładka z poddrukiem w kolorze niebieskim [widoczna niebieska fotografia autora na s. IV okładki] bądź bez poddruku.
  Rec.: Antoni Frejusz [pseud. - właśc. Andrzej Zawada]: Wiersze o nas samych. Obecność 1984 nr 8 s. 120-122 - przedr. w: Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 10/83 s. 29-31; Gwido Zlatkes: Niepoezja. Bez Dekretu. Kraków 1985 nr 6 s. 48-50; Stanisław Barańczak: Najmniej słów. w: [tegoż]: Przed i po. Londyn: Aneks 1988.
  K-2228, G-84/228, CD-795, J-1652, BN-2676, Sup-466, Ka-812, HN-000509572 {A6 ?}, KS-2469, BJ-2111, Br-1353 - MM [dwie odmiany okładki]
 • Krynicki Ryszard: Niewiele więcej.
  B.m.[Łódź]: Correspondance des arts 1985.
  36 cm, [24] s., [20] tabl., nakł. 100 egz.
  Grafiki Janusz Paweł Tryzno.
  WPP, HN-001281579 - uw
 • Krynicki Ryszard: Ocalanie z nicości.
  Kraków: Wydawnictwo Świt 1983.
  A5, okł., [12] k., stdr. z masz.
  Większość opisów: J*, BN*, WPP, Ka, KS*, BJ, KJ* podaje błędny tytuł: Ocalenie z nicości.
  BK-287, J-4376*[wg BK], BN-2677*[wg BK], WPP, Ka-1254, KS-2468*[wg MJ*], BJ-2112, KJ-303*; okładkę pokazano w: Dobrochna Dabert: Zbuntowane wiersze. Poznań: Wydawnictwo WiS 1998 przed s. 259 [widać właściwy tytuł] - op
 • Krynicki Ryszard: Wiersze, głosy.
  B.m.: Wydawnictwo Galeria Bez Miejsca b.r. [1985].
  [10] s., wyd. bibliofilskie, nakł. 21 egz.
  Wg KS: m.w. - Poznań; rysunki Zbylut Grzywacz.
  G-85/179*[wg Wybór nr 10 s. 6], CD-796[wg G*], CJ-1692*, J-1653*, BN-2678[wg J], WPP[jedyny opis podający ilość s.], KS-2471[wg KB*] - op
 • Krynicki Ryszard: Wiersze, głosy.
  Poznań: Wydawnictwo Bez Debitu 1987.
  62,[2] s., [wyd. bibliofilskie].
  Rysunki Zbylut Grzywacz.
  Rec.: Krzysztof Powoski [pseud. - właśc. Leszek Szaruga]: Na granicy milczenia. Kontakt Paryż 1989 nr 6 [przedruk w: Kontakt. Wybór artykułów z nr. nr. 4,5,6/1989. Lublin: Respublica 1989 s. 152-155.
  KS-2472[wg: Kultura 1989 nr 1/2 s. 207; Zeszyty Literackie 1989 nr 25 s. 166] - op
 • Krynicki Ryszard: Wszystko jest możliwe.
  Samizdat 1973.
  Tytuł na okładce w postaci przypadkowo zdobytych naklejek, więc sam tytuł też jest przypadkowy.
  (pokazano w filmie Katarzyny Suchcickiej: Nowa Fala z 1999 r.), rozmowa z R.K. Czas Kultury 1988 nr 6 s. 6 - uw
 • Krynicki Ryszard - patrz: Anonim [pseud.] - uw
 • Krynicki Ryszard [wiersze] - patrz w: Świat jeszcze istnieje. Kraków 1977; Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981; Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84; [Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt] 1970 grudzień. Czy umiałeś przeżyć, zrozumieć i zapamiętać rzeczy, które Cię spotkały. - uw
 • Krynicki Ryszard [przekł.] - patrz: Enzensberger Hans Magnus: Portret pewnego rencisty [wiersz]. w: Geneza i konsekwencje Paktu Ribbentrop - Mołotow. Łódź: Nakładem Solidarności Walczącej 1983. - uw
 • Krynicki Ryszard [wybór i przekł.] - patrz: Brecht Bertolt: Elegie bukowskie i inne wiersze. Wyd. III popr. N[owa] 1980; Kunze Reiner: Nokturn i inne wiersze z lat 1959 - 1981. - uw
 • Kryska-Karski T[adeusz], Żurakowski S[tanisław]: Generałowie Polski niepodległej.
  Londyn: Nakładem autorów, 1976.
  24 cm, X,178 + 11,[1] s.
  Dołączono: Uzupełnienia - poprawki, dodatkowe zdjęcia. Londyn 1977.
  - uw - MM [egz. był własnością, podpisany jego ręką i z jego notatkami, generała Kazimierza Glabisza (1893-1981), wymienianego przez autora na s. V za bezcenną pomoc przy opracowaniu książki]
 • Kryska-Karski T[adeusz], Żurakowski S[tanisław]: Generałowie Polski niepodległej.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [3],V-X,178,3-11 s., ksero jednostr.
  Przedruk z wyd.: Londyn 1976, 1977. Oprawa broszurowa introligatorska z płóciennym grzbietem.
  - MM [egz. był własnością, podpisany jego ręką, generała Zygmunta Waltera-Janke (1907-1990)]
 • Kryska-Karski Tadeusz, Żurakowski Stanisław: Generałowie Polski niepodległej. Wyd. uzupełnione i poprawione.
  Warszawa: Spotkania, 1991.
  24 cm, 207 s.
  - uw - MM
 • Krystosiak Aleksander (Szczecińska Stocznia Remontowa "Parnica"): Wielki dzień. - patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. - uw
 • Krystosiak Aleksander - patrz: Krajewski Andrzej: Region USA. Działacze "Solidarności" o kraju, o emigracji, o sobie. Londyn: Aneks 1989. - uw
 • Kryzys budownictwa mieszkaniowego i drogi wyjścia. - patrz w: Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981. - uw
 • Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy.
  - w: AS 1981 nr 21 s. 25-[31] (=401-407).
  - uw
 • Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy.
  Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1981.
  A6, 53,[2] s., druk., c. 10 zł, nakł. 30000 egz.
  Autorzy tekstów: Włodzimierz Bojarski, Ryszard Bugaj, Jerzy Eysymontt, Wiktor Herer, Cezary Józefiak, Waldemar Kuczyński, Antoni Leopold, Władysław Sadowski, Andrzej Topiński, Witold Trzeciakowski. Tekst "Od autorów" podpisano: maj 1981 r. Druk ukończono we wrześniu 1981 r. Cenzura L-11.
  Hoo99/183, HN-000394958, Br-1356 - MM
 • Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy.
  - w: Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności. Tom 1. 16 sierpnia 1980 - 30 czerwca 1981. Warszawa: IPN 2008 s. 368-396.
  - uw
 • Kryzys w Polsce. Analiza ekonomiczna.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, ON [Oświata Niezależna] b.r. [1983-4].
  A5, okł., 25 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej; [9]. Ekonomia.
  Opracowanie anonimowe. Na s. 17-23: fragment książki Janusza Beksiaka "Zmiany w gospodarce", Warszawa: PWN 1982. Na s. 23-35: fragment książki Waldemara Kuczyńskiego "Po wielkim skoku", Warszawa: PWE 1981.
  K-2229, G-83-277, J-1654, BN-2679, Ka-813, Hoo99/183, BJ-2113, Br-1357[fot.] - MM
 • Kryzys w ZSRR.
  Warszawa: Wydawnictwo Słowo 1983.
  A5, okł., 35,[1] s., powiel., c. 70 zł.
  Zawiera: Radziecki kryzys gospodarczy - najpoważniejszy od czasów Stalina. Wywiad z Marschallem J. Goldmanem. - przedruk z U.S. News and World Report z dn. 22.XI.1982 r.; Nick Eberstadt: Kryzys zdrowotny i kryzys systemu w ZSRR. - przedruk z Aneks 1982 nr 27 s. 157-174, skrócona wersja artykułu z The New York Review of Books z dn. 19.II.1981 r.; Nowy raport o pracy niewolniczej w ZSRR. - przedruk z U.S. News and World Report z dn. 22.XI.1982 r.
  K-2230, G-83/278, J-1655, BN-2680, Ka-814, Hoo99/183, BJ-2114 - MM
 • Kryzys władzy i pragmatyczna normalizacja. - patrz: Anonimowy autor z kraju: Kryzys władzy i pragmatyczna normalizacja. w: PZPR-owska normalizacja. Wrocław: Victoria 1983. - uw
 • Krzaklewski Marian - patrz: Zeszyty Związkowe; nr 1. Materiały informacyjne Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność". Jastrzębie Zdrój: Śląsko-Dąbrowska Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność", lipiec 1989. - uw
 • Krzeczkowski Henryk: O miejsce dla roztropności.
  Londyn: Odnowa 1979.
  - uw
 • Krzeczkowski Henryk: O miejsce dla roztropności.
  B.m. [Gdańsk]: Biblioteka Polityki Polskiej, 1988.
  A5, okł.kart., 103 s., off. z oryg., [c. 500 zł].
  Tytuł okł. Bez s. tytułowej. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1979.
  Ł-221, Dun-85, J-1656, BN-2681, Ka-815, KS-2480*[wg MJ], BJ-2115, Br-1358 - MM
 • Krzeczkowski Henryk - patrz: Sawulak Mirosław [pseud.] - uw
 • Krzeczunowicz Kornel: Szarża pod Komarowem.
  B.m.[Warszawa]: Unia b.r. [1985].
  A5, okł., 40 s., brak końca tekstu, powiel., c. 100 zł.
  Tytuł okł. Fragment książki (rozdz. 9) pt.: Ostatnia kampania konna. Wspomnienia z kampanii 1920 roku. Londyn: Veritas 1971. Przedmowa: Stanisław Kopański. Brak końca tekstu potwierdzają zapisy bibliograficzne.
  K-2231, G-85/180, Ł-222, J-1657, BN-2682, Ka-816, Hoo99/183, HN-000543997, BJ-2116, Br-1359 - MM
 • Krzemień W.: Ujawnić przed światem. Nieukarane zbrodnie przeciw ludzkości.
  B.m.: b.w. 1985.
  A5, 24 s., off. z masz.
  BJ-2117 - op
 • Krzemieńska Elżbieta - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Krzemiński Ireneusz: Socjologia a doświadczenia społeczne Polaków.
  Warszawa: Wydawnictwo Most 1987.
  A5, okł.kart., 19,[1] s., off. z masz., c. 80 zł.
  Biblioteka Kultury Niezależnej Próby; 10.
  Referat wygłoszony w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w styczniu 1986 r. Tę pozycję przypisuje sobie w dorobku Wydawnictwo PoMOST.
  KN’87-12, CJ-1017, J-1658, BN-2684, Ka-817, Hoo99/183[błędnie 9 s.], HN-002063119, BJ-2119, Br-1361 - MM
 • Krzemiński Ireneusz: Socjologia a doświadczenia społeczne Polaków. - patrz w: [tegoż]: Świat zakorzeniony. Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola 1988. - uw
 • Krzemiński Ireneusz: Solidarność 1980 [tytuł okładkowy]. Proces formowania się NSZZ "Solidarność" 1980 [tytuł na s. tytułowej]. Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola 1989.
  A5, okł.kart., [4],7-85,[4] s., off. ze skł., c. 1300 zł.
  Jest to fragment opracowania zbiorowego pt.: "Polacy - Jesień 80" wydanej w niewielkim nakładzie w 1983 r. na Uniwersytecie Warszawskim, uzupełniony tekstem od autora pt.: "Solidarność - wczoraj, dziś i jutro" datowanym: kwiecień 1989.
  BN-2683, Ka-3008=Ka-4362, HN-001973218, BJ-2118, Br-1360 - MM
 • Krzemiński Ireneusz: Świat zakorzeniony.
  Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola 1988.
  A5, okł.kart., 122,[1] s., off. z masz., c. 500 zł.
  Zawiera teksty:
  - Wartości w przestrzeni świata /Nauka a doświadczenie społeczne/ [skrócona wersja tekstu była opublikowana w: Więź 1984 nr 11/12];
  - Polska i "Solidarność" - sens ludzkiego doświadczenia {artykuł był pierwotnie opublikowany w: Aneks 1985 nr 40 s. 90-117 [w tytule brak słów: "Polska i"] oraz w: Przegląd Polityczny 1985 nr 6 s. 5-22};
  - Świat zakorzeniony [artykuł był pierwotnie opublikowany w: Aneks 1986 nr 43 s. 91-119 oraz w: Przegląd Polityczny 1986 nr 7 s. 52-71];
  - Socjologia a doświadczenia społeczne Polaków [tekst przygoowany w oparciu o referat wygłoszony na seminarium prof. W. Wesołowskiego w styczniu 1986];
  - Kościół, ludzie świeccy i polskie wzory [skrócona wersja tekstu była opublikowana w: W Drodze 1987 nr 6 /166/];
  - Ideały społeczeństwa obywatelskiego. Chrześcijańska tradycja i społeczne postawy;
  - Religia a ruch społeczny "Solidarność" [tłumaczenie tekstu referatu, przygotowanego przez autora w języku angielskim na konferencję w Wiedniu];
  - Czy można mówić o "chrześcijańskim humanizmie" ? [nieco skrócony tekst był opublikowany w: Więź 1986 nr 9].
  J-1659, BN-2685, Ka-818, BJ-2120, Br-1362=Br-1363 - MM [błąd składu - zamiast s. 41-48 są s. 81-88]
 • Krzepkowski Andrzej: Umierający i zmartwychwstali [wyd. II]; A. Krzepkowski kontra Tygodnik Powszechny. Prawda za życie [wybór publikacji].
  Poznań: Wydawnictwo Wers, 1997.
  21 cm, 145 s.
  Zawiera również: Zygmunt Wrzodak: [wstęp] Andrzej Krzepkowski - jakim go znałem; Kara za „antysemityzm” - Bujakowie i Janas razem z Urbanem - rozmowa z A. Krzepkowskim; Andrzej Krzepkowski kontra Tygodnik Powszechny; Prawda za życie (wybór publicystyki); Po zabójstwie Andrzeja Krzepkowskiego. ISBN 83-86906-46-4. Wyd. I wydano pod pseud. Aleksy Dalcz.
  - uw - MM
 • Krzepkowski Andrzej - patrz: Dalcz Aleksy [pseud.] - uw
 • Krześniak Dariusz: [Ślubowanie]. - patrz: [Czterdziesta ósma] 48 Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego. Bóg i Ojczyzna 1987. - uw
 • Krzysztof: Notatki o wojnie grudniowej. - patrz w: Solidarność w stanie wojennym. Warszawa: CDN luty 1982. - uw
 • "Krzysztof" [pseud.]: Pytanie o polską nadzieję.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 4 s., 9 k., masz.
  BJ-2122 - op
 • Krzysztofowicz Paweł: Pamflet na opozycję.
  B.m.: b.w., b.r. [1978].
  A4, 7 s.
  Ka-5186 - op
 • Krzysztoporska Maria: Ze wspomnień tułaczych.
  Londyn: Veritas ©1981.
  19 cm, 142 s.
  - uw
 • Krzysztoporska Maria: Ze wspomnień tułaczych.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, 47 s., masz. przeb.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1981.
  BN-2687[wg PBW Krak] - op
 • Krzysztoporski Wiktor [przeł. z ros.] - patrz: Bułhakow Michał: Purpurowa wyspa. - uw
 • Krzywicz K. [pseud.]: właśc. Krzysztof Jasiewicz - uw
 • Krzywicz K. [pseud.]: Od redaktora. - patrz: Świadomość społeczna Polaków. Akces, Kos 1986. - uw
 • Krzyżanowski Adam: Dzieje Polski.
  Paryż: Instytut Literacki 1973.
  456 s.
  - uw
 • Krzyżanowski Adam: Dzieje Polski.
  B.m.: b.w., b.r. [1990].
  A5, okł.kart., 451,[4] s., off. z oryg., [c. 25000-28000 zł].
  Słowo wstępne: Józef Lewandowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1973.
  BJ-2123 - uw - MM
 • Krzyżanowski Adam: Kapitalizm i moralność.
  B.m.[Wrocław]: Wektory b.r. [1986].
  A5, [2],85,[2] s., off. z oryg., [c. 300 zł].
  Klasyka liberalizmu.
  Przedruk z: Moralność współczesna. Kraków: Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego 1935. [wg J tytuł podstawy przedruku błędnie: Moralność i współczesność]. BaBN i BJ jako czas wydania podają r. 1989.
  G-86/158, CJ-1018, J-1660, BN-2688[wg J]=BN-2689, Ka-3294, BJ-2124 - op
 • Krzyżanowski Adam: Moralność współczesna.
  Kraków: Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego 1935.
  24 cm, 85 s.
  Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie; t. 82.
  - uw
 • Krzyżanowski Adam - patrz w: Trójgłos o roku 1918. Poznań 1983. - uw
 • Krzyżanowski Bronisław (pseud.: Bałtruk): Wileński matecznik 1939-1944. (Z dziejów "Wachlarza" i Armii Krajowej).
  Paryż: Instytut Literacki 1979.
  22 cm, 262,[1] s.
  Biblioteka "Kultury"; Tom 304.
  - uw - MM
 • Krzyżanowski Bronisław (pseud.: Bałtruk): Wileński matecznik 1939-1944. (Z dziejów „Wachlarza” i Armii Krajowej).
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1988.
  A5, okł.kart., [2],7-259,[1] s., off. z oryg., [c. 2000-2250 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1979. Książka wydana na zlecenie NZS „Unia”.
  CD-797, J-1661, BN-2690, Sup-467, Ka-819, KS-2490*[wg CD], BJ-2125 - MM
 • Krzyżanowski Bronisław „Bałtruk”: Wileński matecznik 1939-1944 (z dziejów „Wachlarza” i Armii Krajowej).
  Warszawa: Edukator, 1993.
  21 cm, 351,[1] s., 1 mapa.
  - uw - MM
 • Krzyżanowski Jerzy R[oman]: Proces.
  B.m.[Kraków]: CD 1984.
  A4, [1],11 s., powiel., c. 25 zł.
  Przedruk IX rozdz. książki: Generał - opowieść o Leopoldzie Okulickim. Londyn: Odnowa 1980.
  G-84/229*, CJ-1693*, J-1662*, BK-288, BN-2691, BJ-2126, KJ-304* - op
 • Krzyżanowski Jerzy Roman: Ostatni komendant. Opowieść o Leopoldzie Okulickim.
  Warszawa: Nowum 1990.
  Tytuł oryg.: The General. A story on general Leopold Okulicki.
  - uw
 • Krzyżanowski Jerzy R. [przedm.] - patrz w: Banasikowski Edmund: Na zew Ziemi Wileńskiej. Wydawnictwo Myśl [1989].- uw
 • Krzyżanowski Stanisław (Eska): Krakowska "Żegota" była agenturą Gestapo. O zbrodniach Stanisława Dobrowolskiego recte... Retingera. Kraków: b.w. 1984. A5, [2],7 s. Fałszywka. Ka-4223 - uw
 • Krzyżtoporski Zygmunt - patrz: Junosza Krzyżtoporski Zygmunt - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.