Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ks - Kuj

Data ostatniej korekty tekstu: 22.12.2018 r.
 
 
 • Ksiądz Jerzy (Popiełuszko).
  B.m.[Warszawa]: Myśl 1985.
  A6, okł.kart., 68 s., 12 s. fot., off. z masz., [c. 200 zł].
  Zawiera teksty: Życiorys; Wybór [fragmentów z] homilii; Akt oskarżenia (z dn. 12.VII.1984); Przebieg wydarzeń (19.X.-3.XI.); Credo (wywiad udzielony dziennikowi brytyjskiemu [...] wiosną 1984 r. pt.: "I dlatego jestem gotów na wszystko"); Mowy pogrzebowe; Wiersze: Anna Kamieńska: *** [Żeby nie był odchodził…]; Tadeusz Szyma: *** [Czarna wodo…]; Ernest Bryll: Przy kościele Św. Stanisława.
  K-2232, G-85/315, J-1664, BN-2693, Ka-820, Hoo99/183, HN-000509573, BJ-3719, Br-1366 - MM
 • Ksiądz Jerzy (Popiełuszko).
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  18 x 13 cm, [8] k. odb. fot., [c. 400 zł].
  J-1665, BN-2692[wg J], BJ-2130 - op
 • Ks[iądz] Jerzy Popiełuszko.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Agencja Fotograficzna Fotonowa b.r. [1985].
  A5, k. 1 + 13 fot., odb. fot. i off. z masz.
  No 004.
  Zawiera 13 fotografii księdza Popiełuszki, z jego pogrzebu oraz z procesu toruńskiego.
  K-2233, J-1666, S-124/2517, BN-2694[wg K], Ka-4257 - op
 • Ks[iądz] Jerzy Popiełuszko.
  B.m.: WNK [Wydział Nauki Katolickiej] KMW [Kuria Metropolitalna Warszawska] Bóg i Ojczyzna, b.r. [1985].
  21 cm, [16] s., 1 fotogr., off.
  Na okł. fotografia z napisem: Ufajmy. Zawiera teksty: Teofil Bogucki, ks.: Rozważania różańcowe w intencji księdza Jerzego Popiełuszki; Życiorys księdza Jerzego Popiełuszki; Jerzy Popiełuszko, ks.: Zło dobrem zwyciężaj; Księdzu Jerzemu Popiełuszce przypisana "Pieśń wtórna"; Modlitwa o Księdza Jerzego…
  Br-1364 - op
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pogrzeb. [Teka zdjęć].
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
  13 x 18 cm, 10 fot., [c. 300 zł].
  G-85/316, J-1673, CJ-1694, BN-2707[wg J] - op
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pogrzeb. Teka zdjęć.
  Warszawa: b.w., b.r. [1984-5].
  A6, 20 fot., [c. 400 zł].
  K-2234, G-84/398, J-1667, BN-2696[wg J]=BN-2699[wg K] - op
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pogrzeb. Teka zdjęć kolorowych.
  Warszawa: b.w., b.r. [1985].
  13 x 9 cm, 12 fot., [c. 1000 zł].
  K-2235, G-84/399, J-1668, BN-2697[wg J]=BN-2700[wg K] - op
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pogrzeb. [Album zdjęć z pogrzebu księdza Jerzego Popiełuszki].
  B.m.: b.w., b.r. [1984-5].
  A5, 6 k. zaw. po 2 lub 4 zdj., c. 500 zł.
  Na kopercie, w której są zdjęcia znajduje się podobizna rycerza na koniu z chorągwią z napisem "Solidarność" i tarczą z napisem "Św. Jerzy".
  K-1415[Album …], J-1669, BN-0029*[wg K]=BN-2701*[wg J] - op
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pogrzeb. [teka zdjęć].
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1984].
  [26] k., c. 400 zł - na fundusz Niezależnej Agencji Fotograficznej PP "SZ" [Porozumienie Prasowe "Solidarność Zwycięży"].
  J-1670*[wg Pil-2719], BN-2698[wg Pil] - op
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko (wokół procesu). Warszawa: Wydawnictwo Warszawskie 1985. Red.: Jan Bolesta [pseud.]. J-4377* - patrz: Bolesta Tadeusz, Turno Jan [pseud.]: Ksiądz Jerzy Popiełuszko (zapis wydarzeń). Zredagowali … Wydawnictwo Warszawskie. - uw
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko (wokół procesu).
  B.m.[Kraków]: Libertas b.r. [1985-6].
  A6, okł.kart., 131,[1] s., off. z masz., c. 300 zł.
  Tytuł okł. Opracował Jan Turno [pseud.]. Przedruk z wyd.: Wydawnictwo Warszawskie [tą nazwę widać na s. IV okł.].
  J-1671*=J-3531*[wg Pil-2771], BK-289, BN-2702, BJ-3939, Br-1367 - op
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. (Wokół procesu).
  Wrocław: Niezależne Warsztaty Wydawnicze Ogniwo, 1989.
  A5, okł.kart., [3],2-109 s., off. z masz., [c. 2500-2600 zł].
  Tytuł okł.: Wokół procesu o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Opracował Jan Turno [pseud.]. Opracowanie graficzne fotografii prasowych Barbara Janczyńska. Projekt okładki T[adeusz] Kuda.
  BN-2703, Ka-3625, BJ-3940, FC-7661, Br-1368, ST15-2183, ECS-04698, Nukat-297522 - MM
  Odmiany okł.:
  - okł. z grubego jednostr. bielonego kartonu, długość tytułu na okł.: 101,6 mm. – MM;
  - okł. z jednostr. kredowanego papieru, długość tytułu na okł.: 99,8 mm. Są też drobne różnice w górnej części ilustracji na okł. Jest to zapewne dalszy nakład, mój egz. ma naklejoną c. 3500 zł. – MM
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Brat ludzi uciśnionych. [tytuł okł.] - patrz: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Niezmordowany duszpasterz i brat ludzi uciśnionych (14.IX.1947 - 19.X.1984). - uw
 • Ks[iądz] Jerzy Popiełuszko: Cena miłości ojczyzny. - patrz: Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny. B.m.: b.w., b.r. [1984 ?]. - uw
 • Ks[iądz] Jerzy Popiełuszko męczennik Solidarności. [Album fot.].
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  18,3 x 13 cm, 15 fot.
  K-2236, J-1672*[wg K], BN-2706[wg K] - op
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Niezmordowany duszpasterz i brat ludzi uciśnionych /14.IX.1947 - 19.X.1984/.
  Jasna Góra: b.w., 1984.
  A5, okł.kart., [4],3-38,8 s., off. z masz., [c. 150 zł].
  Na okł. rysunek popiersia księdza zwróconego w prawo. Tytuł okł.: Ks. Jerzy Popiełuszko. Brat ludzi uciśnionych. Spis treści na s. [3], w środku broszury są s. 22-23.
  BJ-2128, FC-9769 - MM-69
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Niezmordowany duszpasterz i brat ludzi uciśnionych /14.IX.1947 - 19.X.1984/.
  Jasna Góra: b.w., 1984.
  A5, okł.kart., [4],3-38,8 s., off. z masz.
  Na okł. fotografia księdza zwróconego w lewo. Tytuł okł.: Ks. Jerzy Popiełuszko. Brat ludzi uciśnionych. Spis treści na s. [3], w środku broszury są s. 22-23.
  - MM-69
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Niezmordowany duszpasterz i brat ludzi uciśnionych /14.IX.1947 - 19.X.1984/.
  Jasna Góra: b.w., 1984.
  A5, okł.kart., [2],3-38,8,[2 czyste] s., off. z masz.
  Na okł. rysunek popiersia księdza zwróconego w prawo. Tytuł okł.: Ks. Jerzy Popiełuszko. Brat ludzi uciśnionych. Spis treści na s. [2], w środku broszury są s. 24-25.
  - MM
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Niezmordowany duszpasterz i brat ludzi uciśnionych /14.IX.1947 - 19.X.1984/.
  Jasna Góra: b.w., 1984.
  Okładka niezadrukowana.
  - op
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Niezmordowany duszpasterz i brat ludzi uciśnionych /14.IX.1947 - 19.X.1984/.
  Jasna Góra: b.w., 1984.
  Na okładce kolorowa fotografia księdza.
  - op
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Niezmordowany duszpasterz i brat ludzi uciśnionych /14.IX.1947 - 19.X.1984/.
  K-2237, G-84/230*, J-1674*[wg SZ-7 s. 187], J-1675*[wg Pil-1292], BN-2709*[wg Pil], BN-2708*[wg K], Ka-4773{[4],38 s.}, Br-1370 – brak możliwości określenia typu – uw
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. (zapis wydarzeń). - patrz: Tadeusz Bolesta, Jan Turno. - uw

 ▬ Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Oprac.: Antoni Lewek. Warszawa: b.w., 1986. A5, okł., 40 s., off. ze skł., rotograw. Fragment książki pt.: Męczennik prawdy i nadziei ks. Jerzy Popiełuszko. Oprac.: Antoni Lewek. Warszawa 1986. Autorzy utworów: S. Bernadetta, Mieczysława Buczkówna, ks. Karol Dąbrowski, S. Maria Teresa Izworska, Anna Kamieńska, Zbigniew Knaflewski, Juliusz Kolbe, Ks. N.N., Ks. W.K., Renard, Robotnica [pseud.], Tadeusz Szyma, Zbigniew Wirski, Bronisława Wojciechowska, Wiktor Woroszylski.
CD-62, CJ-1085*, J-1864[Lewek], BN-2710, Ka-821, KS-0613, ECS-03751, Nukat-1229415 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Oprac.: Antoni Lewek.
Warszawa: b.w., 1986.
A5, okł., 40 s., off. ze skł., rotograw.
Szerokość fotografii na okł.: ok. 102,8 mm. Na s. [4] fotografia Popiełuszki podczas ostatniej jego mszy.
– MM
 opis książki Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Oprac.: Antoni Lewek.
Warszawa: b.w., 1986.
A5, okł., 40 s., off. ze skł., rotograw.
Szerokość fotografii na okł.: od 101 mm [na dole] do 101 mm [u góry]. Na s. [4] brak fotografii.
– MM

 • Ks[iądz] Józef Borodziula - zwyczajny obywatel GUŁAGU.
  w: Spotkania 1984 nr 26 s. 50-53.
  - uw - MM
 • Ks[iądz] Józef Borodziula - zwyczajny obywatel GUŁAGU.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, 7 k., masz.
  Życiorys ks. Józefa Borodziuli, długoletniego więźnia łagrów sowieckich, zmarłego w Rydze 23 września 1983 r.
  Br-1365 - op
 • Ksiądz z Bydgoszczy [wiersze] - patrz w: Gdzie cię szukać, księże Jerzy ?… Wiersze o życiu, męczeńskiej śmierci i testamencie duchowym ś. p. księdza Jerzego Popiełuszki. Kret 1985. - uw
 • Ksiądz z Częstochowy [wiersze] - patrz w: Gdzie cię szukać, księże Jerzy ?… Wiersze o życiu, męczeńskiej śmierci i testamencie duchowym ś. p. księdza Jerzego Popiełuszki. Kret 1985. - uw
 • Ksiądz z Pieniężna [wiersze] - patrz w: Gdzie cię szukać, księże Jerzy ?… Wiersze o życiu, męczeńskiej śmierci i testamencie duchowym ś. p. księdza Jerzego Popiełuszki. Kret 1985. - uw
 • Książeczka cywilna.
  B.m.[Warszawa]: Ruch "Wolność i Pokój" wrzesień 1987.
  A6, 15,[1] s., off. z masz.
  CJ-1019, Dun-86[m.w.: Gdańsk], J-1676, BN-2711, Ka-822, HN-002197859, BJ-2131, Br-1371 - MM
 • Książeczka harcerska.
  B.m. [Warszawa]: b.w. [Niezależne Wydawnictwo Harcerskie], b.r. [1983].
  10 x 7 cm, 30,[2] s., druk.
  K-2238, G-83/279*, J-1677*[wg SK-5 s. 196], BN-2712*[wg K] - op
 • Książeczka harcerska (służbowa) dla 14 WDH i 70 WDH.
  B.m. [Warszawa]: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, b.r. [1983].
  10 x 7 cm, 20 s., [nakł. 500 egz.]
  J-1678*, BN-2713*[wg K - ale tu nie ma takiego opisu] - op
 • Książeczka wojskowa /antologia wspomnień z LWP/.
  Siedlce: Wydawnictwo Metrum, 1987.
  A5, okł., [2],3-73 s., off. z masz., c. 300 zł.
  Zawiera: Antoni Pawlak: Chłopcy malowani; Marek Majle: Żołnierze; Antoni Pawlak: Książeczka wojskowa; Andrzej Stasiak: Obowiązkowy zaszczyt; Ryszard Holzer: Fragment większej całości. Ilustrował Mirosław Andrzejewski. Ostatnia strona tekstu: s. 73 na III s. okł.
  Rec.: Andrzej Dobrowolski: Żołnierskie wspomnienia. Kontur 1989 nr 2/3 s. 215-216.
  KN’87-114, CD-63, CJ-1020, J-1679, BN-2714, Ka-823, KS-0633*[wg CD], BJ-2132, Br-1372 - MM
 • Książek Iwonna - patrz: Bratyszewska Iwona [pseud.] - uw
 • Książki z wydawnictw niezależnych. Stan na dzień 16.07.1981.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, [10] s.
  ECS-04653 - op
 • Księdzu Jerzemu - patrz: Wystawa fotografii p.t. "Księdzu Jerzemu", Mistrzejowice XI-XII 1984 rok. [Kraków 1984]. - uw
 • Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz.
  Paryż: Éditions du Dialogue, 1979.
  18 cm, 324,[3] s.
  ISBN 2-85316-024-6. Achevé d’imprimer le 25 mai 1979.
  - uw - MM
 • Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz.
  Paryż: Éditions du Dialogue, 1981 ©1979.
  18 cm, 324,[3] s.
  ISBN 2-85316-024-6. Achevé d’imprimer le 18 février 1981.
  - uw - MM
 • Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz.
  Paryż: Éditions du Dialogue, 1982 ©1979.
  18 cm, 324,[3] s.
  ISBN 2-85316-024-6. Achevé d’imprimer le 30 juin 1982.
  - uw - MM
 • Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1981.
  17x11 cm, okł.kart., obw., 324,[4] s., off. z oryg.
  Zawiera również: Józef Sadzik, ks.: O psalmach - oraz przedmowę i posłowie tłumacza. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1979.
  CD-1710, BJ-0247, FC-11691 - MM
 • Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz.
  B.m. [Lublin]: b.w., 1981.
  19 cm, okł.kart., 324,[3] s., off. z oryg.
  Na s. przedtytułowej: Czesław Miłosz Doctor Honoris Causa KUL – Lublin 1 – 11 VI 1981. Zawiera również: Józef Sadzik, ks.: O psalmach - oraz przedmowę i posłowie tłumacza. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1979.
  - MM
 • Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1983].
  19 cm, okł.kart., 324,[3] s., off. z oryg., [c. 350 zł].
  Zawiera również: Józef Sadzik, ks.: O psalmach - oraz przedmowę i posłowie tłumacza. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1979. Na okładce: płonąca świeca na ciemnym tle. Na s. [4] skasowano stemplem nieaktualną notę. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 16: 155,5 mm. Czysty druk offsetowy [brak zszarzenia klisz].
  - MM
 • Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz.
  B.m.: b.w., b.r.
  19 cm, okł.kart., 324,[1] s., off. z oryg.
  Zawiera również: Józef Sadzik, ks.: O psalmach - oraz przedmowę i posłowie tłumacza. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1979. Nie przedrukowano francuskich danych wydawniczych na s. [327]. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 16: 157,5 mm. Niestaranny druk offsetowy [na wielu stronach widać zszarzenie klisz].
  - MM
 • Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [287] s., off. z oryg.
  Zawiera również przedmowę tłumacza. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1979. W książce brak paginacji, pominięto tekst o psalmach ks. Sadzika, posłowie tłumacza oraz spis treści.
  - MM
 • Księga psalmów. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz. Wyd. I.
  Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Redakcja Wydawnictw, 1982.
  18 cm, 337,[5] s.
  Zawiera: Mieczysław Albert Krąpiec: Od wydawcy; Józef Sadzik: O psalmach - oraz przedmowę i posłowie tłumacza.
  - uw - MM
 • Księga zapisów G.U.K.P.P.i W. [Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk] - patrz: Z księgi zapisów G.U.K.P.P.i W. n [Niezależna Oficyna Wydawnicza] [XII.1977]. - uw
 • Księski Dominik: Osiem piosenek.
  Żnin: Oficyna Wydawnicza Wulkan, 1990.
  A6, [9] s.
  Biblioteka Wulkanu; 1.
  ECS-00542, Nukat-1571496 – uw
 • Księski Dominik [wybór i oprac.]: Postawmy namiot. Śpiewnik turystyczny. Wyd. 2.
  Kraków: Grono Przyjacielskie, 1989.
  A5, 48 s.
  Na s. tyt.: „Traper”, nazwa Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego.
  ECS-03487, Nukat-1901265 – uw
 • Księski Paweł: Wiersze i rysunki.
  B.m.[Lublin]: Wydawnictwo Vademecum b.r. [1984].
  A6, okł.kart., 23 s., 9 tabl.[po s. 2,6,7,8,13,18,19,20,21], stdr. z masz., [c. 60 zł].
  K-2239, G-84/231*, CD-798[wg K], J-1680, BN-2715[wg MBPŁ], HN-001231702, KS-2493, Ka-4205, Br-1373 - MM
 • Kto chciał zabić papieża? - patrz: Sterling Claire: Kto chciał zabić papieża? - uw
 • Kto jest kim. Okrągły Stół. Solidarność. Opozycja. Biogramy, wypowiedzi. - patrz: Okrągły Stół. Kto jest kim. "Solidarność". Opozycja. Biogramy, wypowiedzi. - uw
 • Kto prosił "ruskie"? Zbiór kawałów ze stale minionego okresu.
  B.m.[Łódź, Warszawa]: Wydawnictwo Polskie b.r. [1985].
  A5, okł.kart., 36 s., stdr. z masz., c. 150 zł.
  G-85/181*, BŁ-92, CJ-1695*, J-1681*, BN-2718[wg BŁ], KS-0587[wg MJ*], Ka-3909, HN-000509577, BJ-2135, Br-1375[fot.] - MM
 • Kto prosił "ruskie"? Zbiór kawałów ze stale minionego okresu.
  Karlstad [Szwecja]: Wydawnictwo Polskie WP KPN; druk: Słowo Sztokholmskie, 1986.
  20 cm, 48 s.
  Rysunki wykonał Martin Birgiel.
  - uw
 • Kto prosił ruskie ? - patrz też: Rosenbusch Adam: Kto prosił ruskie. Antologia dowcipu politycznego 40-tu lat Polski Ludowej. [Inny tytuł:] Kto prosil ruskie? (nikt, same przyszli). Unterhaching: Adam Rosenbusch 1986. - uw
 • Kto tu wpuścił dziennikarzy.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza b.r. [1984-5].
  A5, okł.kart., 185,[1] s., off. z masz., c. 470 zł, popr. stemplem na 500 zł [także bez wydrukowanej ceny].
  Pracownia Reportażu - Łódź.
  Wg pomysłu Marka Millera rozm. prowadzili: Julian Beck, Tomasz Domański, Małgorzata Golicka, Ewa Kafarska, Anna Kot, Zofia Kraszewska, Krzysztof Krubski, Jolanta Kwapiszewska, Ewa Łukasiewicz, Marek Miller, Agnieszka Ostapowicz, Gustaw Romanowski, Tomasz Soldenhoff, Urszula Surmacz, Paweł Tomaszewski, Zofia Turowska, Waldemar Wiśniewski, Grażyna Zdrojewska. Rozmowy przeprowadzono od IX.1980 do V.1981 z następującymi dziennikarzami: Wojciech Adamiecki, Andrzej Bajorek, Bogumił Biegański, Krzysztof Bobiński, Henryk Dobosz, Irena Dryll, Andrzej Drzycimski, Kazimierz Dziewanowski, Ireneusz Engler, Zbigniew Gach, Henryk Galus, Wojciech Giełżyński, Artur Hajnicz, Piotr Halbersztat, Krystyna Jagiełło, Janina Jankowska, Elżbieta Jaworska, Ewa Juńczyk-Ziomecka, Ryszard Kapuściński, Adam Kinaszewski, Tadeusz Knade, Janusz Kołodziejski, Bogdan Kosiński, Stefan Kozicki, Przemysław Kuciewicz, Tadeusz Mazowiecki, Michał Mońko, Zbigniew Niemcewicz, Adam Orchowski, Nina Rasz, Lech Stefański, Tadeusz Strumff, Jerzy Surdykowski, Janina Słuszniak, Włodzimierz Szymański, Zbigniew Trybek, Bogusław Turek, Ryszard Wesołowski, Mariusz Wilk, Tadeusz Woźniak, Andrzej Zajączkowski.
  Reakcja: Kto puścił. Kurs 1986 nr 21 s. 50-51. Rec.: Andrzej Tokarski: Z drugiej strony biurka. Kultura. Paryż 1986 nr 12/471 s. 122-126.
  K-2240, G-85/182, CD-64, J-1682, BN-2719, Ka-1260, Hoo99/183, HN-000523087, KS-0588, BJ-2136, Br-1376 - MM [obie wersje ceny]
 • Kto tu wpuścił dziennikarzy.
  Łódź: Poprzeczna Oficyna Jacek Wdzięczak; Alma-Press 1990.
  ISBN 83-00-03287-8; 83-7020-091-5 [Alma-Press].
  - uw - MM
 • Kto tu wpuścił dziennikarzy. 25 lat później.
  Warszawa: Rosner i Wspólnicy, 2005.
  ISBN 83-89217-76-7.
  - uw - MM
 • Kto zabił I sekretarza? Relacje F. Jóźwiaka i W. Gomułki. [tytuł okł.] - patrz: Jóźwiak Franciszek, Gomułka Władysław: Nowotko - Mołojec. Z początków PPR. Relacje Franciszka Jóźwiaka i Władysława Gomułki. Warszawa: Maraton 1985. - uw
 • Kto zabił? Sprawa śmierci Piotra Majchrzaka.
  Warszawa: Niezależny Ruch Społeczny "Solidarność" im. ks. Jerzego Popiełuszki, 1988.
  A5, [2],14 s.
  Ka-4017 - op
 • Ku niepodległości 11 listopada.
  B.m.: b.w. 1980.
  A4, 11,[1] s.
  Ka-1275=Ka-3839, Hoo99/183 - op
 • Ku pokrzepieniu serc. [Wiersze].
  Olsztyn: b.w. [red. pisma Rezonans] 1986.
  A5, [2],8,[2] s., powiel.
  G-An-Hoo-7, CJ-1021, CD-65[wg CJ], J-1683, BN-2720, Hoo99/183, HN-000581017, KS-0614 - op
 • Kubala Włodzimierz, płk. - patrz: Akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kuroniowi […] - uw
 • Kubasiewicz Ewa: wstęp. - patrz: Znamierowski Alfred: Zaciskanie pięści. Rzecz o „Solidarności Walczącej”. - uw
 • Kubiak Jacek - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Kubiak Tadeusz [wiersze] - patrz w: Wykreślone strofy. Archiwum [ok. 1978]. Przemilczana Przeszłość; 2. - uw
 • Kubikowski Zbigniew: Inwazja z obcej planety. - patrz w: Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. - uw
 • Kucharzewski Jan: Od białego caratu do czerwonego. [T.] 1. Epoka Mikołaja I.
  Warszawa: Wydawnictwo Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowem im. J. Mianowskiego 1923.
  24 cm, [4],431,[1] s.
  - uw
 • Kucharzewski Jan: Od białego caratu do czerwonego. T. 1. Epoka mikołajowska. [Wyd. 2].
  Warszawa: Instytut Popierania Nauki; Kasa im. Mianowskiego 1926.
  24 cm, [4],431,[1] s.
  - uw - MM [podpis własn. Mariana Piechala]
 • Kucharzewski Jan: Od białego caratu do czerwonego. T. 2. [cz. 1. Geneza maksymalizmu; cz. 2. Dwa światy].
  Warszawa: Instytut Popierania Nauki, Kasa im. Mianowskiego 1925.
  24 cm, 456,[3] s.
  - uw - MM
 • Kucharzewski Jan: Od białego caratu do czerwonego. T. 3. Lata przełomu, Romanow Pugaczew czy Pestel.
  Warszawa : Wydawnictwo Kasy im. J. Mianowskiego 1928.
  24 cm, [4],VII,[1],750,[2] s.
  - uw
 • Kucharzewski Jan: Od białego caratu do czerwonego. T. 4. Wyzwalanie ludów.
  Warszawa: Instytut Popierania Nauki; Wydawnictwo Kasy im. J. Mianowskiego 1931.
  24 cm, [8],509,[1] s.
  - uw
 • Kucharzewski Jan: Od białego caratu do czerwonego. T. 5. Terroryści.
  Warszawa: Instytut Popierania Nauki; Wydawnictwo Kasy im. J. Mianowskiego 1931.
  24 cm, [4],478,[2] s.
  - uw
 • Kucharzewski Jan: Od białego caratu do czerwonego. T. 6. Rządy Aleksandra III. Ku reakcji.
  Warszawa: Instytut Popierania Nauki; Wydawnictwo Kasy im. J. Mianowskiego 1933.
  24 cm, [4],521,[2] s.
  - uw
 • Kucharzewski Jan: Od białego caratu do czerwonego. T. 7. Tryumf reakcji.
  Warszawa: Instytut Popierania Nauki; Wydawnictwo Kasy im. J. Mianowskiego 1935.
  24 cm, [4],367,[1] s.
  - uw
 • Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu. 2. wyd., skrócone przez autora.
  Londyn: Veritas [1958].
  19 cm, 485 s.
  - uw
 • Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu (fragmenty).
  B.m.[Warszawa]: Powiew. Polska Oficyna Wydawnicza Instytutu Europy Wschodniej 1985.
  A5, 50 s., off. z masz. i oryg., c. 100 zł.
  Seria sowietologiczna Instytutu Europy Wschodniej; nr 5.
  Przygotowanie do druku: Instytut Europy Wschodniej 1985. Red.: T[adeusz] Lubicz [pseud.]. Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1958. Zawiera fragmenty ze s. 5-6, 445-485 poprzedzone wprowadzeniem redakcji.
  J-1684[opis na podst. ksero], BN-2724 - op
 • Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu. Część 1-2.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1986.
  A6, okł.kart., 252,[1] + [3],253-485 s., off. z oryg., c. t. I/II 1100 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1958 [wydanie skrócone przez autora].
  G-86/160, CJ-1023, J-1686, S-124/2093, BN-2721, Ka-3295, BJ-2138 - op
 • Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu. Cz[ęść] 1-2.
  Warszawa: Maraton, [19]86.
  A6, okł.kart., 252,[1] + [4],253-485 s., off. z oryg., c. t. I/II 1100 zł.
  26 [pozycja wydawnicza].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1958 [II wyd., skrócone przez autora]. [Wydano z matryc Głosu].
  G-86/159, CJ-1022, J-1685, BN-2723*[wg J], Ka-826, BJ-2137, Br-1377 - MM
 • Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu. 2. wyd., skrócone przez autora, wznowienie.
  Londyn: Veritas 1986.
  19 cm, 485 s.
  ISBN 0-901215-91-0.
  - uw
 • Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu. Część I-II.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1988.
  A5, okł.kart., 253 + [4],253-484 s., off. z oryg., c. 1500 + 1400 zł.
  Przedruk z wyd. II, skróconego przez autora [1958], wznowienie: Londyn: Veritas 1986. Brak przedmowy na s. 5-6.
  J-1687, BN-2722, Ka-827, BJ-2139 - MM
 • Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu. 2. wyd., skrócone przez autora, wznowienie.
  Londyn: Veritas 1989.
  19 cm, 485 s.
  ISBN 0-901215-91-0.
  - uw
 • Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu. [Wznowienie].
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1990.
  A5, 484,[1] s., c. 22500 zł.
  Identyczne jak wyd. z 1988 r., lecz uwzględnia przedmowę Oskara Haleckiego. Okł. w kolorze czerwonym.
  - uw - MM
 • Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1990.
  Identyczne jak wyd. z 1988 r., lecz uwzględnia przedmowę Oskara Haleckiego. Okł. w kolorze czarnym.
  BJ-2140 - uw
 • Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu.
  Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Graf 1990.
  ISBN 83-85130-10-1. Wyd. oparte na edycji: Londyn: Veritas 1989.
  - uw - MM
 • Kucharzewski Jan: Od Białego Caratu do Czerwonego. Wyd. pierwsze powojenne. T. 1-7.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998-2000.
  Pod red. nauk. Andrzeja Szwarca i Pawła Wieczorkiewicza [t. 1-3, 7]; Franciszka Nowińskiego [t. 4-6]. ISBN 83-01-12453-9 [całość]. 1. Epoka mikołajowska. ISBN 83-01-12457-1; 2. Geneza maksymalizmu; Dwa światy. ISBN 83-01-12562-4; 3. Lata przełomu: Romanow, Pugaczow czy Pestel. ISBN 83-01-12692-2; 4. Wyzwalanie ludów. ISBN 83-01-12894-1; 5. Terroryści. ISBN 83-01-13040-7; 6. Rządy Aleksandra III - ku reakcji. ISBN 83-01-13153-5; 7. Triumf reakcji. ISBN 83-01-13154-3. W zapowiedziach wymieniano niewydany t. 8. Miscelanea.
  - uw - MM [t. 1-4, 7] - op [t. 5-6]
 • Kucharzewski Jan: Terroryści. [Część:] 1-2.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1983.
  A6, okł.kart., [2],X,[2],257 + [2],259-478,[1] s., off. z masz. i oryg., c. 470 zł.
  Przedruk z: Od białego caratu do czerwonego. T. V. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego 1931. Na s. I-X: Przedmowa do wydania drugiego.
  K-2241, G-83/280, J-1688, BN-2725, Ka-829, Hoo99/183, HN-000484782, BJ-2141, Br-1378 - MM
 • Kucia St. [rys.] - patrz: Niemcewicz Wiesław: [Wiersze]. [Rzeszów] 1987. - uw
 • Kuciewicz Przemysław - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Kucner Mieczysław - patrz: Hycki Maciej [pseud.] - uw
 • Kucówna Zofia - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Kucza-Kuczyńska Irena [wybór, oprac., posł.] - patrz: Miłosz Czesław: Tamta Ziemia. Łódź: "Solidarność Walcząca" 1987. - uw
 • Kuczborska Blanka [przekł.] - patrz: Podhoretz Norman: Krwawe skrzyżowanie. Warszawa: Nowa 1989. - uw
 • Kuczkowski Paweł - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Kuczyński Józef Ks.: Między parafią a łagrem.
  Paryż: Ed. Spotkania ©1985.
  22 cm, 92,[4] s., [4] s. fotogr.
  ISBN 2-86914-000-2.
  - uw - MM
 • Kuczyński Józef Ks.: Między parafią a łagrem.
  Warszawa: Międzyzakładowa Struktura "Solidarności" V 1986.
  A6, okł.kart., [3],5-94,[1] s., off. z oryg., c. 250 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985.
  Rec.: Hieronim Rogowski [pseud. - właśc. Urszula Doroszewska]: Podole trwa. Głos 1987 nr 3(52) s. 52-55.
  G-86/162, CD-800, CJ-1025, J-1690, BN-2726, Ka-830, HN-001022132, KS-2503[wg CD], BJ-2143 - MM
 • Kuczyński Józef Ks.: Między parafią a łagrem.
  B.m.[Warszawa]: Niezależne Wydawnictwo 1986.
  A6, okł.kart., [2],5,7,9-92 s., off. z oryg., c. 240 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985.
  G-86/161, Ł-224, CD-799, CJ-1024, J-1689, BN-2727, KS-2504[wg CD], Ka-4194, BJ-2144 - MM
 • Kuczyński Józef Ks.: Między parafią a łagrem.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1985].
  A6, okł., 94,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985. Okł.: reprint wyd. paryskiego lekko beżowy.
  BJ-2142 - op
 • Kuczyński Józef Ks.: Między parafią a łagrem.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1986].
  A6, okł.kart., [2],5,7,9-92 s., off. z oryg., [c. 250 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985. Okł.: słabej jakości kopia wyd. paryskiego w kolorze szarym.
  KS-2502[wg KB] - MM
 • Kuczyński Józef Ks.: Między parafią a łagrem.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1989.
  A5, okł.kart., [2],5-84,[4],85-92,[2] s., off. z oryg., [c. 1150-1200 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985. Projekt okł.: K.R. Druk ukończono w marcu 1989 r.
  CD-801, BN-2728, Ka-3296, Hoo99/183, KS-2505[wg CD], BJ-2145 - MM
 • Kuczyński Józef: Wspomnienia. - patrz w: Grabski Ryszard Czesław, O.: Gdyby nie Opatrzność Boża; (Kuczyński Józef: Wspomnienia). [1989]. - uw
 • Kuczyński Paweł: Posłowie - patrz: Touraine Alain, Strzelecki Jan, Dubet Francois, Wieviorka Michel: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981. Europa 1989. - uw
 • Kuczyński Paweł - patrz: Demokracja wewnątrzzwiązkowa. Warszawa: IWZZ 1981; Praktyczne zagadnienia demokracji wewnątrzzwiązkowej. 1981. - uw
 • Kuczyński Waldemar: Kwestia krwi. - patrz: Dorosz Krzysztof: Kuroń, Michnik, lewica, chrześcijaństwo; Kuczyński Waldemar: Kwestia krwi. Punkt 1985. - uw
 • Kuczyński Waldemar: Meandry polityki rolnej. - patrz w: Widmo głodu albo meandry polityki rolnej PRL. Zeszyt 1. Poznań: Niezależna Oficyna Rolników 1981. - uw
 • Kuczyński Waldemar: Obóz.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1982.
  A5, okł.kart., [2],57 s., off. z masz., c. 120 zł.
  Tekst niedokończony, opublikowany bez wiedzy autora [red.: Magda Leja]. Katalog wydawnictwa z 1989 r. notuje to wyd. w 1983 r.
  K-2242, CD-802[s. 52], J-1691, BN-2730, Ka-832, Hoo99/184, KS-2507[wg MJ], BJ-2146, Br-1379 - MM
 • Kuczyński Waldemar: Obóz.
  Londyn: Aneks 1983.
  19 cm, [9],8-120,[5] s.
  ISBN 0 906601 08 8.
  - uw - MM
 • Kuczyński Waldemar: Obóz. Wyd. II.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo "V" 1986.
  A6, okł.kart., 120 s., off. z oryg., c. 200 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
  K-3622, G-86/163, CD-803, CJ-1026, J-1692, BK-290, BN-2729, Ka-831, KS-2508*[wg MJ], BJ-2147, KJ-305, Br-1380 - MM
 • Kuczyński Waldemar: Po wielkim skoku.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, 1979 [okł.], 1980 [na s. 1].
  A5, okł.kart., [2],5-97 s., off. z masz., [c. 100 zł].
  Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych.
  Druk: Zakłady Graficzne NOWA. 200/79.
  BN-2731, Ka-833, Hoo99/184[photocopy], BJ-2148, Br-1381 - MM
 • Kuczyński Waldemar: Po wielkim skoku.
  Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981.
  21 cm, 162,[2] s.
  ISBN 83-20-80234-2. Sygn. Cenzora: L-21.
  - uw - MM
 • Kuczyński Waldemar: Po wielkim skoku.
  Warszawa: Wydawnictwo Poltext, © [luty] 2012.
  21 cm, 228 s.
  ISBN 978-83-7561-107-6. Dodano: Wstęp Leszka Balcerowicza, posłowie Autora opisujące historię powstania książki, oraz kilka tekstów późniejszych. Dwa rodzaje okładki: żółta [rzadziej] i czerwona.
  - uw - MM [czerwona]
 • Kuczyński Waldemar: Po wielkim skoku. [fragm.] - patrz w: Kryzys w Polsce. Analiza ekonomiczna. KOS [1983]. - uw
 • Kuczyński Waldemar: Rewolucja na uwięzi. Analiza dynamiki ruchu społecznego w Polsce w latach 1980-81. [Kraków], A5, 23 s., masz. przeb. Dod. do: Przegląd Radiowy SI RKS Małopolska nr 3, 23.10.1984. J-4096*[wg Pil-1306], BN-2732*[wg Pil], KJ-306*[wg BN*] - uw [to jest czasopismo]
 • Kuczyński Waldemar: Solidarni i niepokonani.
  w: Aneks 1983 nr 29/30 s. 9-21.
  - uw - MM
 • Kuczyński Waldemar: Solidarni i niepokonani.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A5, okł., [2],14 s., powiel., c. 30 zł.
  Przedruk z: Aneks 1983 nr 29/30 s. 9-21.
  K-2244, G-83/281, J-1693*, BN-2734, Ka-834, Hoo99/184, HN-001250668, BJ-2149 - MM
 • Kuczyński Waldemar: Solidarni i niepokonani.
  B.m.[Białystok]: Białostocka Oficyna Wydawnicza BOW styczeń 1984.
  A5, okł., 13 s., stdr. z masz., c. 30 zł.
  Przedruk z: Aneks 1983 nr 29/30 s. 9-21.
  K-2243, G-83/282*, J-1694, S-125/2056, BN-2733, Br-1382 - op
 • Kuczyński Waldemar: Solidarni i niepokonani.
  - w: Solidarność Walcząca. Biuletyn MK NSZZ "S" Ziemi Łódzkiej nr 18/73, 15.12.86, s. 2-4,8.
  - uw - MM
 • Kuczyński Waldemar: W tym największy jest ambaras … [przedruk z: Aneks 1984 nr 35 s. 105-118]. - patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, "Solidarność", władza. Profil [1986]. - uw
 • Kuczyński Waldemar [współaut. oprac.] - patrz: Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy. Warszawa: IWZZ 1981. - uw
 • Kuda Tadeusz [oprac. graf. i proj. okł.] - patrz: Kunze Reiner: Cudowne lata. Wrocław: Universitas 1988; Ksiądz Jerzy Popiełuszko (wokół procesu). Wrocław: Ogniwo 1989; Škvorecký Josef: Wyjątki z autosztambucha. Warszawa: Pomost 1989. - uw
 • Kudasiewicz Józef ks.: Logos i etos krzyża.
  Warszawa: Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 1980.
  20 cm, 16 s.
  Ka-5010 - uw
 • Kudliński Romuald, Siwiński Włodzimierz: Zewnętrzne uwarunkowania reformy gospodarczej.
  B.m.: b.r., b.w.
  A5, 8 s.
  Ka-5078 - op
 • Kujawa Paweł: Kolory i kolory. Wyd. pierwsze.
  B.m. [Łódź]: Wydawnictwo „Oskar”, © 1988.
  A5, okł.kart., 31,[1] s. ksero z rkps.
  Projekt, druk, wykonanie – autor. Nakład 30 egz. numerowanych.
  - uw – MM [egz. nr 29]
 • Kujawa Stanisław: Propozycja zreformowania przemysłu drobnego w Polsce. Czy chcemy wyjść z kryzysu.
  Warszawa: Komitet Redakcyjny "Solidarności Rzemieślniczej" marzec 1981.
  A5, okł., 18 s., off. z masz.
  Praca została napisana w grudniu 1980 r. Zawiera również uwagi do tekstu autorstwa Edwarda Lipińskiego i Kazimierza Kuźby.
  Br-1383 - MM
 • Kujawski Janusz [pseud.] - właśc. Stefan Pastuszewski - uw
 • Kujawski Janusz [pseud.]: Czas ostateczny (zbiór wierszy).
  Bydgoszcz: "Filip" 1983.
  A4, [nakł. ok. 100 egz.].
  J-4408[*][wg BB-9], BN-4236[wg BB], KS-3561[wg MJ] - op
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.