Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kuk

Data ostatniej korekty tekstu: 18.04.2018 r.
 
 
 • Kukiel Jan - patrz w: Trójgłos o roku 1918. Poznań 1983. - uw
 • Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921.
  Londyn: B. Świderski 1961.
  22 cm, 663,[1], XI s., err.
  Polski Uniwersytet na Obczyźnie.
  - uw
 • Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. Drugie wydanie przejrzane i poprawione.
  Londyn: B. Świderski, 1963.
  19 cm, 743 s.
  Polski Uniwersytet na Obczyźnie.
  Na okł. r. wyd.: 1968.
  - uw - MM
 • Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. [Tytuł okł.:] Historia Polski 11 listopada 1918 r.
  B.m.[Śląsk]: Wydawnictwo Polskie * 81.
  A5, okł.kart., [1],108 s., off. z oryg.
  Przedruk rozdziałów XXVII - XXX z wyd.: Londyn: B. Świderski 1963 s. 574-681.
  BN-2745, BJ-2155 - MM
 • Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. [Tom] I części: 1-3, [Tom] II części: 4-5.
  B.m.[Szczecin]: Suplement 1981.
  A6, okł.kart., [2],5-420,[7] + [4],421-743 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: B. Świderski (druk: Gryf) 1963.
  Ł-225[t. II], BN-2736, BJ-2150 - MM [brak s. tyt. w t. 1]
 • Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. Wydanie trzecie.
  Paryż: Spotkania 1983.
  16 cm, 743 s.
  - uw - MM
 • Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. Część 1-3.
  B.m. [Kraków]: b.w. [Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze], b.r. [1983].
  A6, okł.kart., [2],5-258 + [2],259-504 + [2],505-742 s., off. z oryg., [c. 1200 zł].
  Przedruk z wyd. 3: Paryż: Spotkania 1983. Wg spisu w: Alain Besançon: Krótki traktat sowietologiczny… Kraków: KTW 1986, s. [123] wydano bez sygnatury wydawnictwa.
  K-2245, G-83/284*, J-1695, BK-291, BN-2735*[wg K], BaBN-b1276255[cz. 1], Ka-3297, BJ-2151, FC-9791, KJ-307*, Br-1384[cz. 1], Nukat-3398590[cz. 1] - MM
 • Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. [Wyd. 4].
  Paryż: Spotkania 1984.
  16 cm, 743 s.
  - uw
 • Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921.
  B.m.[Warszawa]: Ad Maiorem Dei Gloriam 1984.
  A4, okł., [2],179 s., druk dwuszp., off. z oryg., [c. 1000 zł].
  [T.] 5. [w dorobku wydawnictwa].
  Przedruk z wyd. 3: Paryż: Spotkania 1983.
  K-2246, G-84/232*[wg SZ-7 s. 207], J-1696*, BN-2737, Ka-1277, Br-1385 - op
 • Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. Część V. Wydźwignięcie się sprawy polskiej, wskrzeszenie wojska i państwa (1904-1921).
  Warszawa: Wydawnictwo W 1985.
  A6, okł., [1],524-681,[1] s., off. z oryg., c. 260 zł.
  Tytuł okł.: Dzieje Polski 1904-1921. Przedruk z wyd.: [Paryż]: Spotkania [1983].
  K-2247, G-85/184, Ł-226, J-1697*, BN-2738, Ka-1292, BJ-2152, Br-1386 - MM
 • Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. [Tom] 1 - 2.
  B.m.[Szczecin]: Oficyna b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 420,737-740 + [4],421-735,741-743 s., off. z oryg., [c. 44000 zł].
  [Przedruk z wyd. 3: Paryż: Spotkania 1983.]
  BN-2735a, BJ-2153 - MM
 • Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. Czwarte wyd. polskie (pierwsze w tej edycji).
  Londyn: Wydawnictwo Puls, 1993.
  20 cm, 726 s.
  Historia; 10.
  ISBN 1-85917-009-9.
  Rec. i historia książki: Rafał Habielski: Dzisiaj i przed trzydziestu laty. Więź 1994 nr 6(428) s. 185-190.
  - MM
 • Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej.
  Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego; Veritas, © 1970.
  22 cm, 280 s., portret, err.
  - uw - MM
 • Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej.
  B.m. [Szczecin]: Suplement, 1981.
  A6, okł.kart., 280 s., off. z oryg.
  U góry okładki, skośnie: W setną rocznicę urodzin. [Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego 1970]. Na s. [1]: Pierwszą publikację Wydawnictwo Suplement dedykuje Jerzemu Sychutowi.
  BN-2742, Ka-3792, Br-1387, ECS-02547, Nukat-1741902 - MM [grzbiet zaklejony obcym papierem]
 • Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej. [Tytuł okł.:] Władysław Sikorski.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, lipiec 1981.
  A5 poz., okł.kart., 280,[1] s., err., druk. dwułam., off. z oryg., c. 150 zł.
  163 pozycja wydawnicza NOWEJ.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego 1970. W późniejszym czasie, może już po wprowadzeniu stanu wojennego kolportowano niewykończone egzemplarze [nieobcięte] w cenie 200 zł.
  Ł-227a, BN-2743, Ka-835, Hoo99/184, HN-000520399, BJ-2154, FC-9794, Br-1388, ECS-00553, ST15-2212, Nukat-772765 - MM
  Odmiany:
  - Odl. między kolumnami druku na IV s. okł.: 34 mm. - MM
  - Odl. między kolumnami druku na IV s. okł.: 32 mm. - MM
  - j.w. 32 mm [egz. nieobcięty i nierozcięty, c. wpisana ręcznie: 200]. - MM
 • Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej. Wyd. drugie.
  Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, © 1981.
  22 cm, [8],5-280,[3] s.
  Zawiera: Edward Raczyński: Słowo wstępne, dat. 7 lutego 1981 r.
  - uw - MM
 • Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej.
  Białystok: Białostocka Oficyna Wydawnicza b.r. [1982-3].
  A4, 167 s., powiel., [c. 100 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego 1981.
  K-2248, G-82/147, S-125/2752, J-1698*, BN-2741[wg K]; {wg G: [1982]; wg Biuletyn Informacyjny Białystok nr 100, 20.05.87 s. 8: [1983], wym. 23x32 cm, stdr., c. 300 zł.} - op
 • Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu b.r. [1982-3].
  A5, okł.kart., [6],5-280,[1] s., off. z oryg., [c. 550 zł].
  Przedruk z wyd. 2: Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego 1981.
  K-2249, G-83/283, Ł-227b, J-1699, BN-2744, Ka-4842 - MM
 • Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej.
  Warszawa: Wolność, Równość, Niepodległość b.r. [1983].
  A5, [2],280,[1] s., off. z oryg., [c. 550 zł].
  J-1700*[wg Pil-1311], BN-2744a[wg J] - op
 • Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej. Wyd. III.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1995.
  Biblioteka autorów emigracyjnych; 4.
  ISBN 0-85065-286-3.
  - uw - MM
 • Kukiel Marian: Sześć lat wojny o niepodległość.
  Łódź: Tajne Wydawnictwo Oświatowe TWO 1984.
  A5, okł., 14 s., powiel., c. 30 zł.
  Zeszyt 8.
  Przemówienie wygłoszone dn. 1.IX.1945 r. w Caxton Hall w Londynie.
  K-2250, G-84/233, Ł-An-31*, BŁ-93, J-1701, BN-2746[wg MBPŁ], Br-1389 - MM
 • Kukla Wiesław - patrz: Griot [pseud.] - uw
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Przedruk z: Kultura 1987 nr 4 s. 3-57 publikowano pod różnymi tytułami w latach 1987-1988. Skąd przedrukowano erratę w wydaniu Kwadrat ? - uw
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Mówi pułkownik Kukliński.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, KPN [19]87.
  A6, okł.kart., 63,[1] s., off. z masz. i oryg., c. 250 zł.
  Biblioteka Drogi.
  Zawiera również: Od wydawnictwa; Krzysztof Król: Przedmowa; Rzecznik Rządu [wypowiedź J. Urbana w Trybunie Ludu z dn. 23.IV.1987 r.].
  CJ-1027, J-1702, BN-2747, Sup-468, Ka-1650, BJ-2157 - MM
 • Kukliński Ryszard J.: Rewelacje pułkownika. - patrz w: Melak Stefan: Katyń - synteza; Światło Józef: Świadek historii; Kukliński Ryszard J.: Rewelacje pułkownika; Dzięgiel-Wołynowicz Tadeusz: Drogi wyjścia. [1989]. - uw
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Scenariusz inwazji. Relacja płk. Ryszarda Kuklińskiego o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
  Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, maj 1987.
  A5, okł.kart., 30 s., off. z masz., c. 120 zł.
  Na okł. podtytuł: Mówi płk. Ryszard Kukliński. Niniejszy tekst odtworzony został z zapisu magnetofonowego audycji „Głosu Ameryki” nadanych w II dekadzie kwietnia 1987 r. Zarejestrował i z taśmy spisał: K.S.
  CJ-1028, J-1703, BN-2749, Sup-470*[wg Pil, S, BN], Ka-2208, BJ-2158, FC-9797, Nukat-1308679 - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Scenariusz inwazji. Relacja płk. Ryszarda Kuklińskiego o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
  B.m. [Wrocław]: Ag[encja] Inf[ormacyjna] SW [Solidarności Walczącej], b.r. [1987].
  A5, 30 s., stdr. z masz., [c. 120 zł].
  Przedruk z wyd.: Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1987.
  J-1704, BN-2748*[wg J], BaBN-b1276925, Sup-469*[wg J], Ka-4769, Br-1390, FC-37004*[wg BN] - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Scenariusz inwazji. Relacja płk. Ryszarda Kuklińskiego o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
  B.m. [Katowice]: Głos Śląsko-Dąbrowski, b.r. [1987].
  A5, 30,[2] s.
  Tytuł okł. Zarejestrował i z taśmy spisał: K.S.
  Ka-3823, BaBN-b1896762 - op
 • Kukliński Ryszard: …uczestniczyłem w przygotowaniu stanu wojennego. Mówi…
  Lublin: Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”; Wydawnictwo Niezależne BIN, 1987.
  A6, okł.kart., 68 s., stdr. ze skł., c. 140 zł.
  Przedruk z: Kultura, Paryż kwiecień 1987, nr 4/475, s. 3-57. Tytuł oryg. „Wojna z narodem widziana od środka”.
  CJ-1029, J-1705, BN-2750*[wg J], BaBN-b1276927, Sup-471*[wg J; 30 s.], BJ-2159, FC-9798 - MM
 • Kukliński Ryszard J[erzy]: Wojna z narodem widziana od środka.
  Paryż: Instytut Literacki, 1987.
  22 cm, 57 s.
  Odbitka z «Kultury» Nr 4/475 – kwiecień 1987.
  - uw - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
  B.m.[Bydgoszcz]: Catacumbus b.r. [1987].
  A5, 57 s., stdr. z masz., c. 150 zł.
  Na k. tyt. jedynie tytuł.
  J-1707, BN-2751[wg J], Sup-474 - op
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
  Gdańsk: Wydawnictwo Litery, 1987.
  A5, okł.kart., 3-57,[1] s., off. z oryg., c. 200 zł.
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: Wojna z narodem widziana od środka. Wywiad - z płk. Kuklińskim. Informacja o źródle przedruku na s. [58].
  KN’87-41, CJ-1040, Dun-88, J-1709, BN-2776, Sup-482, Ka-1291, BJ-2161, FC-9800, Br-1391, PA09 s.137, ECS-02549, ST15-2217, Nukat-855458 - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
  Gdańsk: Wydawnictwo Litery, 1987.
  A5, okł.kart., [2],4-57,[1] k., ksero, c. 200 zł.
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: Wojna z narodem widziana od środka. Wywiad - z płk. Kuklińskim. Informacja o źródle przedruku na k. [1]. Jednostronna kopia ksero wyd.: Gdańsk: Litery 1987 wykonana na słabym kserografie płytowym. Okł. nie obejmuje grzbietu.
  - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
  Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1987.
  A5, okł.kart., 40 s., off. z masz., c. 220 zł.
  Druk - Powielarnia Puszcza Niepołomicka. Druga część tytułu: „widziana od środka” pod czarnymi okularami.
  CJ-1032, J-1710, BK-292, BN-2753*[wg J], Sup-479, Ka-4373, BJ-2162, FC-9799, KJ-308* [we wszystkich opisach nie ma możliwości określenia typu] - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
  Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1987.
  A5, okł.kart., 40 s., off. z masz., c. 220 zł.
  Druk - Powielarnia Puszcza Niepołomicka. Druga część tytułu: „widziana od środka” wewnątrz oprawki czerwonych okularów.
  - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wyd. II.
  Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1987.
  A5, okł.kart., 40 s., off. z masz., [c. 1300 zł].
  BK-293, J-4379*[wg BK], BN-2771*[wg BK], Sup-480*[wg BK], BJ-2163, FC-9802, KJ-309* - op
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
  Kraków: [Wydawnictwo] Rota, 1987.
  A5, okł., 82 s., powiel., [c. 300 zł].
  Tytuł okł.
  Ł-228, CJ-1041, J-1711, BK-294, BN-2754, Sup-487, BJ-2164, KJ-310*, ECS-05247, Nukat-3757109[ECS] - op
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dyplomowanym Ryszardem J. Kuklińskim.
  Łódź: Wydawnictwo „Solidarność Walcząca”, 1987.
  A5, okł.kart., [3],4-57 s., off. z oryg., c. 340 zł.
  S. 57 na III s. okł.
  W-28*[wg Solidarność Walcząca Łódź 1987 nr 89/90 s. 9], BŁ-95, MBPŁ-3449 CDN, J-1712, BN-2772*[wg BŁ], Sup-486*[wg W*, BŁ] - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
  Przemyśl: Prawy Cios 1987.
  A5, 57 s, off. z oryg., [c. 235 zł].
  CJ-1043, J-1714*, BN-2755[wg J], Sup-494[wg J; ksero], Br-1393 - op
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
  Szczecin: Niezależny Zespół Solidarnościowy, 1987.
  A5, okł., 3-57,[1] s., stdr. z oryg., c. 120 zł.
  Obraz. Miesięcznik Społeczny nr 5(46) maj [19]87.
  CJ-1035*, J-1715, BN-2756[wg J], Sup-475[wg Pil, J] - jest to czasop. - uw - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
  Warszawa: Wydawnictwo, CDN 1987.
  A5, okł.kart., 39 s., off. ze skł., c. 150 zł.
  CJ-1031*, J-1718, BN-2757*[wg J], BaBN, Sup-493, Ka-2737, BJ-2166, FC-9806, ECS-03810, Nukat-2126654[ECS] - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
  Warszawa: G.O.S. Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki. 1987.
  A5, okł.kart., [3],4-57 s., off. z oryg.
  S. 57 na III s. okł. Przedruk z Wydawnictwa Kurs.
  J-1723, BN-2768*[wg J], Sup-483*[wg J] - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
  Warszawa: Międzyzakładowa Struktura "Solidarności" V 1986 [na okł.:] 1987.
  A5, 63 s., off. z oryg. i masz., c. 250 zł.
  J-1726, BN-2769[wg J], Sup-484 - op
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
  Warszawa: Wydawnictwo Most 1987.
  A5, 63 s., off. z masz. i oryg., [c. 250 zł].
  [Wydanie specjalne Wolnego Pisma Most] {Most nr 11 - wg: Łużyczański Władysław: Spisani na straty. Most 1987 s. [63]}.
  Wstęp: Redakcja "Mostu".
  CJ-1039, J-1719, BN-2758[wg J], Sup-478, Ka-1278, Hoo99/202[Wojna…], BJ-2160 - MM [posiadany egzemplarz może być wydaniem: Wydawnictwo MY - bez okładki]
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
  Warszawa: Wydawnictwo MY; Wydawnictwo Most [na s. tytulowej] 1987.
  A5, okł.kart., 63 s., off. z masz. i oryg., c. 250 zł.
  Wstęp: Red. "Mostu". Dane wydawnictwa MY jedynie na okładce. [Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Most 1987].
  CJ-1033*, J-1720*[wg Wezwanie nr 13 s. 169], BN-2759[wg J], Sup-491[wg J], BJ-2167 - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
  Warszawa: Wydawnictwo Myśl 1987.
  64 s., [c. 250 zł].
  CJ-1034*, J-1721*[wg Wezwanie nr 13 s. 169], BN-2760[wg J], Sup-492[wg Pil, J] - op
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
  Warszawa: Wydawnictwo Prawno-Polityczne 1987.
  A5, okł. 57 s., off. z oryg., [c. 250 zł].
  CJ-1030, J-1724, BN-2765, Sup-476, Ka-836, BJ-2168 - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
  [Warszawa]: Wydawnictwo Słowo Niepodległe b.r. [1987].
  57 s., off. z oryg.
  CJ-1037*, J-1722*, BN-2764[wg J], Sup-472[wg J] - op
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
  B.m.[Warszawa]: Prawy Margines, Wydawnictwo Organizacji "Solidarność Walcząca" b.r. [1987].
  A6, 57 s., off. z oryg., c. 100 zł.
  KN’87-42, J-1725, BN-2770, Sup-495, Ka-2738 - op
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
  B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1987.
  A5, okł.kart., 57 s., off. z oryg., [c. 250-300 zł].
  S. 57 na III s. okł. Czysty precyzyjny przedruk fotooffsetowy. Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 163,3 mm.
  BŁ-94, CJ-1038, J-1713, BN-2767, Sup-477, Ka-2736, BJ-2165, Br-1392 - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
  B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1987.
  A5, okł.kart., 57 s., off. z oryg., [c. 250-400 zł].
  S. 57 na III s. okł. Niedokładny, nieco rozlany przedruk kserooffsetowy z wyd. opisanego powyżej. Widoczne rozjaśnienia wewnątrz grubych liter na okładce i s. tytułowej. Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 162,4 mm.
  - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
  Warszawa: b.w., b.r. [1987].
  A5, 56 s., off. z oryg., [c. 650 zł].
  Podtytuł w nagłówku. S. 55-57 ścieśnione na s. 55-56 i [2].
  BN-2763, Sup-489=Sup-298{[1988]}, Ka-836, BJ-2169, ECS-03826, Nukat-2126756 - MM
  - Egz obcięty i zszyty w grzbiecie jedną zszywką. - MM
  - Egz nieobcięty i niezszyty. - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
  B.m.[Toruń]: Kwadrat b.r. [1987].
  A6, okł.kart., 3-57 s., off. z oryg., c. 130 zł.
  Na s. 57 errata [brak źródła przedruku erraty].
  J-1716, BN-2766, Sup-481 - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
  B.m.[Warszawa]: Niepodległość b.r. [1987].
  A5, 57 s., stdr. z oryg., c. 150 zł [popr. na 250 zł].
  CJ-1042, J-1706, BN-2761[wg J], Sup-473[wg J] - op
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
  B.m.[Warszawa]: b.r., b.w. [1987].
  A5, 64 s.
  CJ-1036*, J-1717*[wiad. wg Wezwanie nr 13 s. 169], BN-2762[wg J], Sup-490 - op
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. [tytuł nagł.]; [tytuł okł.:] Wojna z narodem. Specjalnie dla paryskiego mies. Kultura mówi płk. Ryszard Kukliński.
  Gdańsk: Wydawnictwo FMW Federacji Młodzieży Walczącej [19]’88.
  A5, okł.kart., 3-57 s., off. z oryg., c. 200 zł.
  Proj. okł.: M.S.
  Dun-87, J-1708*=J-4378, BN-2775[wg J], Sup-496 - MM
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Wywiad z płk. Kuklińskim.
  [Gdańsk]: Oficyna Wydawnicza „Gdańsk”, 1988.
  A5, [3]-57,[1] s.
  Tytuł okł. Przedruk z: Kultura 1987, nr 4, s. 3-57.
  ECS-03926, Nukat-2132174[ECS] - op
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
  Warszawa: Wydawnictwo TKZ „S” ZM „Nowotko”, 1988.
  A6, 57 s., off. z oryg., c. 220 zł.
  J-4380, BN-2773*[wg BUW], Sup-497*[wg BN*], Ka-4701[37 s.] - op
 • Kukliński Ryszard J.: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
  Gorzów: Gorzowska Oficyna Wydawnicza, b.r. [1989].
  A5, [2],4-35 s., stdr. z masz., c. 150 zł.
  Przedruk z: Kultura 1987, nr 4, s. 3-57.
  BJ-2170, FC-9807 - op
 • Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
  Gorzów Wielkopolski: „Solidarność”, 1989.
  A5, 35 s.
  Przedruk z: Kultura Paryż 1987 nr 4.
  BN-2752*[wg WiMBP ZGóra], Sup-499*[wg BN*], BaBN - op
 • Kukliński Ryszard J.: Wojna z narodem widziana od środka.
  Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo Gorzowskie WG, 1989.
  A5, okł.kart., [3],4-35 s., kserooff. z masz.
  Tytuł nagł.: Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Przedruk: Kultura 4’87.
  - MM
 • Kukliński Ryszard J.: Wojna z narodem widziana od środka. Wyd. II.
  Gorzów Wlkp.: Gorzowska Oficyna Wydawnicza, 1989.
  A5, okł.kart., 70 s., powiel., c. 550 zł.
  Tytuł nagł.: Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Przedruk: Kultura 4’87.
  - MM
 • Tekst w niewielkim stopniu przeredagowany - patrz: Żołnierz Solidarny b.nr., b.d., A4, [8] s. {=[32] s. A6} - jest to czasopismo - uw - MM
 • Istnieją niesygnowane odbitki ksero; np. BN-2774*[wg MBPŁ] - uw
 • Pierwszy oficjalny przedruk obszernych fragmentów: Aneks do 13 grudnia - mówi Ryszard Kukliński.
  w: Gazeta Wyborcza nr 153K, 9-10.12.1989 r., s. 1,6-9.
  Rec.: Andrzej Łaszcz [pseud. - właśc. Jerzy Przystawa]: Kukliński, Jaruzelski i wielcy humaniści. Głos Poznańskich Liberałów 1990 nr 1-2 (22-23) s. 3-8.
  - uw - MM
 • Kukliński Ryszard J.: Wojna z narodem widziana od środka. - patrz w: Melak Stefan: Katyń - synteza; Światło Józef: Świadek historii; Kukliński Ryszard J.: Rewelacje pułkownika; Dzięgiel-Wołynowicz Tadeusz: Drogi wyjścia. [1989]. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.