Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kuk

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 27.04.2021 r.
 
 
 ▬ Kukiel Jan – patrz w: Trójgłos o roku 1918. Poznań 1983. – uw
 opis książki Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921.
Londyn: B. Świderski, 1961.
22 cm, 663,[1], XI s., err.
Polski Uniwersytet na Obczyźnie.
– uw
 opis książki Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. Drugie wydanie przejrzane i poprawione.
Londyn: B. Świderski, 1963.
19 cm, 743 s.
Polski Uniwersytet na Obczyźnie.
Na okł. r. wyd.: 1968.
– uw – MM
 opis książki Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. [Tytuł okł.:] Historia Polski 11 listopada 1918 r.
B.m. [Śląsk]: Wydawnictwo Polskie *, [19]81.
A5, okł.kart., [1],108 s., off. z oryg.
Przedruk rozdz. XXVII-XXX z wyd.: Londyn: B. Świderski 1963 s. 574-681.
BN-2745, BJ-2155, FC-9795 – MM
 opis książki Kukiel MarianDzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. [Tom] 1, Część I, II, III; [Tom] 2, Część IV, V.
B.m. [Szczecin]: Suplement, 1981.
A6, okł.kart., [2],5-420,[7] + [4],421-743 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Londyn: B. Świderski (druk: Gryf) 1963.
Ł-225[t. II], BN-2736, BJ-2150, FC-9790, ST15-2207[t. 1], Nukat-772141+772163 – MM [brak dwóch pierwszych kart w t. 2] [w t. 1 stempel: Komisja Okręgowa N„S” Pracowników Oświaty i Wychowania, ul. Emilii Plater 86, 71-635 Szczecin]
 opis książki Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. Wydanie trzecie.
Paryż: Spotkania, 1983.
16 cm, 743 s.
– uw – MM
 opis książki Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. Część 1-3.
B.m. [Kraków]: b.w. [Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze], b.r. [1983].
A6, okł.kart., [2],5-258+[2],259-504 + [2],505-742 s., off. z oryg., [c. 1200 zł].
Przedruk z wyd. 3: Paryż: Spotkania 1983. Wg spisu w: Alain Besançon: Krótki traktat sowietologiczny… Kraków: KTW 1986, s. [123] wyd. bez sygn. wydaw.
K-2245, G-83/284*, J-1695, BK-291, BN-2735*[wg K], BaBN-1.881.624 [cz. 1], Ka-3297, BJ-2151, FC-9791, KJ-307*, Br-1384[cz. 1], ST15-2208, Nukat-3398590+4209637[UMK]+4209625[UMK] – MM
 opis książki Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. [Wyd. 4].
Paryż: Spotkania, 1984.
16 cm, 743 s.
– uw
 opis książki Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921.
B.m. [Warszawa]: Ad Maiorem Dei Gloriam, 1984.
A4, okł., [2],179 s., druk dwuszp., off. z oryg., [c. 1000 zł].
[T.] 5. [w dorobku wydawnictwa].
Przedruk z wyd. 3: Paryż: Spotkania 1983.
K-2246, G-84/232*[wg SZ-7 s. 207], J-1696*, BN-2737, Ka-1277, Br-1385, FC-37001*[wg BN] – op
 opis książki Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. Część V. Wydźwignięcie się sprawy polskiej, wskrzeszenie wojska i państwa (1904-1921).
Warszawa: Wydawnictwo W, 1985.
A6, okł., [1],524-681,[1] s., off. z oryg., c. 260 zł.
Tytuł okł.: Dzieje Polski 1904-1921. Przedruk z wyd.: [Paryż]: Spotkania [1983].
K-2247, G-85/184, Ł-226, J-1697*, BN-2738, Ka-1292, BJ-2152, FC-9792, Br-1386, ECS-00552, ST15-2209, Nukat-707821 – MM
 opis książki Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. [Tom] 1-2.
B.m. [Szczecin]: Oficyna, b.r. [1989-1990].
A5, okł.kart., 420,737-740 + [4],421-735,741-743 s., off. z oryg., [c. 44000 zł].
[Przedruk z wyd. 3: Paryż: Spotkania 1983.]
BN-2735a, BJ-2153, FC-9793, ECS-01441+01442, ST15-2210, Nukat-858619+858626 – MM
 opis książki Kukiel Marian: Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. Czwarte wyd. polskie (pierwsze w tej edycji).
Londyn: Wydawnictwo Puls, 1993.
Historia; 10.
ISBN 1-85917-009-9.
Rec. i historia książki: Rafał Habielski: Dzisiaj i przed trzydziestu laty. Więź 1994 nr 6(428) s. 185-190.
– uw – MM
 opis książki Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej.
Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego; Veritas, © 1970.
22 cm, 280 s., portret, err.
– uw – MM
 opis książki Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej.
B.m. [Szczecin]: Suplement, 1981.
A6, okł.kart., 280 s., off. z oryg.
U góry okładki, skośnie: W setną rocznicę urodzin. [Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego 1970]. Na s. [1]: Pierwszą publikację Wydawnictwo Suplement dedykuje Jerzemu Sychutowi. II s. okł. – Generał Marian Kukiel; IV s. okł. – facs. listu autora do Prezesa Rady Ministrów, grudzień 1942.
BN-2742, Ka-3792, Br-1387, FC-37002*[wg BN], ECS-02547, ST15-2211, Nukat-1741902 – MM [grzbiet zaklejony obcym papierem]
 opis książki Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej. [Tytuł okł.:] Władysław Sikorski.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, lipiec 1981.
A5 poz., okł.kart., 280,[1] s., err., druk. dwułam., off. z oryg., c. 150 zł.
163 pozycja wydawnicza NOWEJ.
Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego 1970. W późniejszym czasie, może już po wprowadzeniu stanu wojennego kolportowano niewykończone egzemplarze [nieobcięte] w cenie 200 zł.
Ł-227a, BN-2743, Ka-835, Hoo99/184, HN-000520399, BJ-2154, FC-9794, Br-1388, ECS-00553, ST15-2212, Nukat-772765 – MM
Odmiany:
- Odl. między kolumnami druku na IV s. okł.: 34 mm. - MM;
- Odl. między kolumnami druku na IV s. okł.: 32 mm. - MM;
- j.w. 32 mm [egz. nieobcięty i nierozcięty, c. wpisana ręcznie: 200]. - MM
 opis książki Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej. Wyd. drugie.
Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, © 1981.
22 cm, [8],5-280,[3] s.
Zawiera: Edward Raczyński: Słowo wstępne, dat. 7 lutego 1981 r.
– uw – MM
 opis książki Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej.
Białystok: Białostocka Oficyna Wydawnicza, b.r. [1982-3].
A4, okł. kart., 167 s., powiel., [c. 100 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego 1981. Większość nakładu wydrukowano przed 13 XII 1981 r., składano i kolportowano po stanie wojennym. Okł. to szara teczka z nadrukiem „Skoroszyt” i stemplem wydawnictwa u dołu I s. okł.
K-2248, G-82/147, S-125/2752, J-1698*, BN-2741*[wg K]; {wg G: [1982]; wg Biuletyn Informacyjny Białystok nr 100, 20.05.87 s. 8: [1983], wym. 23x32 cm, stdr., c. 300 zł}, K-Bia2ob s. 127, ST15-2213, Nukat-4216110[UMK] – op
 opis książki Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1982-3].
A5, okł.kart., [6],5-280,[1] s., off. z oryg., [c. 550 zł].
Przedruk z wyd. 2: Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego 1981.
K-2249, G-83/283, Ł-227b, J-1699, BN-2744, Ka-4842, FC-37003*[wg BN], ECS-02546, Nukat-1734563[ECS] – MM
 opis książki Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej.
Warszawa: Wolność, Równość, Niepodległość, b.r. [1983].
A5, [2],280,[1] s., off. z oryg., [c. 550 zł].
J-1700*[wg Pil-1311], BN-2744a*[wg J] – op
 opis książki Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej.
Warszawa: b.w., b.r. [1982].
21 cm, [2],280,[1] s.
Nukat-2178406[UWr] – op
 opis książki Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej.
B.m.: b.w., b.r.
[3],279 s., ksero z oryg.
Ka-5236 – op
 opis książki Kukiel Marian: Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej. Wyd. III.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1995.
Biblioteka autorów emigracyjnych; 4.
ISBN 0-85065-286-3.
– uw – MM
 opis książki Kukiel Marian: Sześć lat wojny o niepodległość. Przemówienie wygłoszone dn. 1 września 1945 r. na obchodzie w Caxton Hall w Londynie.
Londyn: b.w.; druk: Kingsway: St. Clements Press, 1945.
22 cm, 16 s.
Nukat-1175208 – uw
 opis książki Kukiel Marian: Sześć lat wojny o niepodległość.
Łódź: Tajne Wydawnictwo Oświatowe TWO, 1984.
A5, okł., 14 s., powiel., c. 30 zł.
Zeszyt 8.
Przemówienie wygłoszone dn. 1.IX.1945 r. w Caxton Hall w Londynie.
K-2250, G-84/233, Ł-An-31*, BŁ-93, J-1701, BN-2746*[wg MBPŁ], BaBN-1.995.949, Br-1389, ST15-2214, Nukat-2584758 – MM
 ▬ Kukla Wiesław – patrz: Griot [pseud.] – uw
 ▬ Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Przedruk z: Kultura 1987 nr 4 s. 3-57 publikowano pod różnymi tytułami w latach 1987-1989. – uw
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Mówi pułkownik Kukliński.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie, KPN [19]87.
A6, okł.kart., 63,[1] s., off. z masz. i oryg., c. 250 zł.
Biblioteka Drogi.
Zawiera również: Od wydawnictwa; Krzysztof Król: Przedmowa; Rzecznik Rządu [wypowiedź J. Urbana w Trybunie Ludu z dn. 23.IV.1987 r.].
CJ-1027, J-1702, BN-2747, Sup-468, Ka-1650, BJ-2157, FC-9796, ECS-02552, ST15-2215, Nukat-1876723 – MM
 ▬ Kukliński Ryszard J.: Rewelacje pułkownika. - patrz w: Stefan Melak: Katyń - synteza; Józef Światło: Świadek historii; Ryszard J. Kukliński: Rewelacje pułkownika; Tadeusz Dzięgiel-Wołynowicz: Drogi wyjścia. [1989]. – uw
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Scenariusz inwazji. Relacja płk. Ryszarda Kuklińskiego o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, maj 1987.
A5, okł.kart., 30 s., off. z masz., c. 120 zł.
Na okł. podtytuł: Mówi płk. Ryszard Kukliński. Niniejszy tekst odtworzony został z zapisu magnetofonowego audycji „Głosu Ameryki” nadanych w II dekadzie kwietnia 1987 r. Zarejestrował i z taśmy spisał: K.S.
CJ-1028, J-1703, BN-2749, Sup-470*[wg Pil, S, BN], Ka-2208, BJ-2158, FC-9797, Nukat-1308679 – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Scenariusz inwazji. Relacja płk. Ryszarda Kuklińskiego o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
B.m. [Wrocław]: Ag[encja] Inf[ormacyjna] SW [Solidarności Walczącej], b.r. [1987].
A5, 30 s., stdr. z masz., [c. 120 zł].
Przedruk z wyd.: Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1987.
J-1704, BN-2748*[wg J], BaBN-b1276925, Sup-469*[wg J], Ka-4769, Br-1390, FC-37004*[wg BN] – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Scenariusz inwazji. Relacja płk. Ryszarda Kuklińskiego o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
B.m. [Katowice]: Głos Śląsko-Dąbrowski, b.r. [1987].
A5, 30,[2] s.
Tytuł okł. Zarejestrował i z taśmy spisał: K.S.
Ka-3823, BaBN-2.267.586, FC-37004*[wg BN] – op
 opis książki Kukliński Ryszard: …uczestniczyłem w przygotowaniu stanu wojennego. Mówi…
Lublin: Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”; Wydawnictwo Niezależne BIN, 1987.
A6, okł.kart., 68 s., stdr. ze skł., c. 140 zł.
Przedruk z: Kultura, Paryż kwiecień 1987, nr 4/475, s. 3-57. Tytuł oryg. „Wojna z narodem widziana od środka”.
CJ-1029, J-1705, BN-2750*[wg J], BaBN-2.280.076, Sup-471*[wg J; 30 s.], BJ-2159, FC-9798, ECS-05519, Nukat-4575728 – MM
 opis książki Kukliński Ryszard J[erzy]: Wojna z narodem widziana od środka.
Paryż: Instytut Literacki, 1987.
22 cm, 57 s., err.
Odbitka z «Kultury» Nr 4/475 – kwiecień 1987.
– uw – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
B.m. [Bydgoszcz]: Catacumbus, b.r. [1987].
A5, okł. kart., 57 s., stdr. z masz., c. 150 zł.
Na k. tyt. jedynie tytuł. Na s. red.: Rozmowa z byłym pułkownikiem dypl. Ryszardem Jerzym Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
J-1707, BN-2751*[wg J], Sup-474, ST15-2216, Nukat-4126226[UMK] – op
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Gdańsk: Wydawnictwo Litery, 1987.
A5, okł.kart., 3-57,[1] s., off. z oryg., c. 200 zł.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Wojna z narodem widziana od środka. Wywiad - z płk. Kuklińskim. Informacja o źródle przedruku na s. [58].
KN’87-41, CJ-1040, Dun-88, J-1709, BN-2776, Sup-482, Ka-1291, BJ-2161, FC-9800, Br-1391, PA09 s.137, ECS-02549, ST15-2217, Nukat-855458 – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Gdańsk: Wydawnictwo Litery, 1987.
A5, okł.kart., [2],4-57,[1] k., ksero, c. 200 zł.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Wojna z narodem widziana od środka. Wywiad - z płk. Kuklińskim. Informacja o źródle przedruku na k. [1]. Jednostronna kopia ksero wyd.: Gdańsk: Litery 1987 wykonana na słabym kserografie płytowym. Okł. nie obejmuje grzbietu.
– MM

 ▬ Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1987. A5, okł.kart., 40 s., off. z masz., c. 220 zł. Druk - Powielarnia Puszcza Niepołomicka.
CJ-1032, J-1710, BK-292, BN-2753*[wg J], Sup-479, Ka-4373, KJ-308*, ECS-04901, Nukat-720148 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1987.
A5, okł.kart., 40 s., off. z masz., c. 220 zł.
Na okł. druga część tytułu: „widziana od środka” pod czarnymi [ciemnozielonymi] okularami.
BJ-2162, FC-9799, ST15-2218 – MM
 opis książki Kukliński Ryszard: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1987.
A5, okł.kart., 40 s., off. z masz., c. 220 zł.
Na okł. druga część tytułu: „widziana od środka” wewnątrz oprawki czerwonych okularów.
ST15-2219[druk okł. w kolorze brązowym] – MM

 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wyd. II.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1987.
A5, okł.kart., 40 s., off. z masz., [c. 1200-1300 zł].
Na okł. druga część tytułu: „widziana od środka” pod czarnymi okularami.
BK-293, J-4379*[wg BK], BN-2771*[wg BK], Sup-480*[wg BK], BJ-2163, FC-9802, KJ-309* – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
Kraków: [Wydawnictwo] Rota, 1987.
A5, okł., 82 s., powiel., [c. 300 zł].
Tytuł okł.
Ł-228, CJ-1041, J-1711, BK-294, BN-2754, Sup-487, BJ-2164, FC-9803, KJ-310*, ECS-05247, Nukat-3757109[ECS] – op
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dyplomowanym Ryszardem J. Kuklińskim.
Łódź: Wydawnictwo „Solidarność Walcząca”, 1987.
A5, okł.kart., [3],4-57 s., off. z oryg., c. 340 zł.
S. 57 na III s. okł.
W-28*[wg Solidarność Walcząca Łódź 1987 nr 89/90 s. 9], BŁ-95, J-1712, BN-2772*[wg BŁ], Sup-486*[wg W*, BŁ], Nukat-1518650[BUŁ] – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Przemyśl: Prawy Cios, 1987.
A5, 57 s, off. z oryg., [c. 235 zł].
Tytuł okł.
CJ-1043, J-1714*, BN-2755*[wg J], Sup-494*[wg J; ksero], Br-1393, Nukat-2646274[Oss] – op
 ▬ Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
Szczecin: Niezależny Zespół Solidarnościowy, 1987.
A5, okł., 3-57,[1] s., stdr. z oryg., c. 120 zł.
Obraz. Miesięcznik Społeczny nr 5(46) maj [19]87.
CJ-1035*, J-1715, BN-2756*[wg J], Sup-475*[wg Pil, J] [numer czasopisma] – uw – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1987.
A5, okł.kart., 39 s., off. ze skł., c. 150 zł.
CJ-1031*, J-1718, BN-2757*[wg J], BaBN-1.884.624, Sup-493, Ka-2737, BJ-2166, FC-9806, ECS-03810, Nukat-2126654[ECS] – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
Warszawa: G.O.S. Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki, 1987.
A5, okł.kart., [3],4-57 s., off. z oryg.
S. 57 na III s. okł. Przedruk z Wydawnictwa Kurs.
J-1723, BN-2768*[wg J], BaBN-2.183.439, Sup-483*[wg J], FC-37006*[wg BN] – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
Warszawa: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, 1986 [na okł.:] 1987.
A5, 63 s., off. z oryg. i masz., c. 250 zł.
J-1726, BN-2769*[wg J], Sup-484 – op
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Warszawa: Wydawnictwo Most, 1987.
A5, okł. kart., 63 s., off. z masz. i oryg.
Most nr 11. Wydanie specjalne.
Okł. w kolorze niebieskim. Wstęp: Redakcja „Mostu”.
ST15-2220, BJ-2160, FC-9801, ECS-02550, Nukat-1744081 – op
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Warszawa: Wydawnictwo MY; Wydawnictwo Most [na s. tyt.], 1987.
A5, okł.kart., 63 s., off. z masz. i oryg., c. 250 zł.
Tytuł okł.: Wojna z narodem. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim. Wstęp: Red. „Mostu”. Dane wydawnictwa MY jedynie na okł.
CJ-1033*, J-1720*[wg Wezwanie nr 13 s. 169], BN-2759*[wg J*], BN I 1.884.477, Sup-491*[wg J], BJ-2167, FC-9809 – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Warszawa: Wydawnictwo Most, 1987.
A5, 63 s., off. z masz. i oryg., [c. 250 zł].
Brak okł. Wstęp: Redakcja „Mostu”.
CJ-1039, J-1719, BN-2758*[wg J], Sup-478, Ka-1278, Hoo99/202[Wojna…] – MM [egz. może być wyd.: Wydaw. MY bez okł.]
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Warszawa: Wydawnictwo Prawno-Polityczne, 1987.
A5, okł., 57 s., off. z oryg., [c. 250 zł].
CJ-1030, J-1724, BN-2765, Sup-476, Ka-836, BJ-2168, FC-9808, ECS-05336, ST15-2221, Nukat-2935269 – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Słowo Niepodległe, b.r. [1987].
57 s., off. z oryg.
CJ-1037*, J-1722*, BN-2764*[wg J], Sup-472*[wg J] – op
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
B.m. [Warszawa]: Prawy Margines, Wydawnictwo Organizacji „Solidarność Walcząca” b.r. [1987].
A6, okł., 57 s., off. z oryg., c. 100 zł.
KN’87-42, J-1725, BN-2770, Sup-495, Ka-2738, FC-37007*[wg BN], ECS-02551, ST15-2222, Nukat-1943884 – op
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1987.
A5, okł.kart., 57 s., off. z oryg., [c. 250-300 zł].
S. 57 na III s. okł. Czysty precyzyjny przedruk fotooffsetowy. Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 163,3 mm.
BŁ-94, CJ-1038, J-1713, BN-2767, Sup-477, Ka-2736, BJ-2165, FC-9805, Br-1392, ECS-02548, ST15-2223, Nukat-560891 – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1987.
A5, okł.kart., 57 s., off. z oryg., [c. 250-400 zł].
S. 57 na III s. okł. Niedokładny, nieco rozlany przedruk kserooffsetowy z wyd. opisanego powyżej. Widoczne rozjaśnienia wewnątrz grubych liter na okładce i s. tytułowej. Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 162,4 mm.
– MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
Warszawa: b.w., b.r. [1987].
A5, 56 s., off. z oryg., [c. 650 zł].
Podtytuł w nagłówku. S. 55-57 ścieśnione na s. 55-56 i [2].
BN-2763, Sup-489=Sup-298{[1988]}, Ka-836, BJ-2169, FC-9804, ECS-03826, Nukat-2126756{[1988]} – MM
Odmiany:
- Egz. zszyty w grzbiecie jedną zszywką i obcięty. - MM;
- Egz. niezszyty i nieobcięty. - MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
B.m. [Toruń]: Kwadrat, b.r. [1987].
A6, okł.kart., 3-57 s., err., off. z oryg., c. 130 zł.
J-1716, BN-2766, Sup-481, FC-37005*[wg BN], ST15-2224, Nukat-4209628 [UMK] – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka.
B.m. [Warszawa]: Niepodległość, b.r. [1987].
A5, 57 s., stdr. z oryg., c. 150 zł [popr. na 250 zł].
CJ-1042, J-1706, BN-2761*[wg J], Sup-473*[wg J] – op
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
B.m. [Warszawa]: b.r., b.w. [1987].
A5, okł.kart., 64 s., ksero oryg.
Tytuł nagł. Okładka drukowana typograficznie. Podtytuł na okł.: (Wywiad R. Kuklińskiego udzielony Paryskiej Kulturze Nr 4/87). Okł. nie obejmuje grzbietu. Blok jest dobrej jakości dwustronną kopią ksero. Zachowano k. tytułową czasopisma. Dodatkowo skopiowano s. [58]-64 zawierające początek Dziennika pisanego nocą Herlinga-Grudzińskiego.
{CJ-1036*, J-1717* - [wiad. wg Wezwanie nr 13 s. 169]}, BN-2762*[wg J*], Sup-490*[wg J*], {w tym samym zaocznym źródle analogiczna edycja jest przypisana Wydaw. Myśl z ceną [250 zł] - CJ-1034*, J-1721*, BN-2760*[wg J*], Sup-492*[wg Pil, J*]} – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
B.m.: b.r., b.w. [1987].
A6, 57 s.
Nukat-4119087[BUW] – op
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Gdańsk: Wydawnictwo FMW Federacji Młodzieży Walczącej, [19]’88.
A5, okł.kart., 3-57 s., off. z oryg., c. 200 zł.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Wojna z narodem. Specjalnie dla paryskiego mies. Kultura mówi płk. Ryszard Kukliński. Proj. okł.: M.S.
Dun-87, J-1708*=J-4378, BN-2775*[wg J], Sup-496, ST15-2225, Nukat-4127638[UMK] – MM
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Wywiad z płk. Kuklińskim.
B.m. [Gdańsk]: Oficyna Wydawnicza „Gdańsk”, 1988.
A5, [3]-57,[1] s.
Tytuł okł. Przedruk z: Kultura 1987, nr 4, s. 3-57.
ECS-03926, Nukat-2132174[ECS] – op
 opis książki Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim.
Warszawa: Wydawnictwo TKZ „S” ZM „Nowotko”, 1988.
A6, 57 s., off. z oryg., c. 220 zł.
J-4380, BN-2773*[wg BUW], Sup-497*[wg BN*], Ka-4701[37 s.] – op
 opis książki Kukliński Ryszard J.: Wojna z narodem widziana od środka. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Gorzów: Gorzowska Oficyna Wydawnicza, b.r. [1989].
A5, [2],4-35 s., stdr. z masz., c. 150 zł.
Przedruk z: Kultura 1987, nr 4, s. 3-57.
BJ-2170, FC-9807 – op
 opis książki Kukliński Ryszard J.: Wojna z narodem widziana od środka.
Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo Gorzowskie WG „Solidarność”, 1989.
A5, okł.kart., [3],4-35 s., kserooff. z masz.
Tytuł nagł.: Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Przedruk: Kultura 4’87.
BN-2752*[wg WiMBP ZGóra], Sup-499*[wg BN*], BaBN-1.848.665, ST15-2226, Nukat-4181300[UMK] – MM
 opis książki Kukliński Ryszard J.: Wojna z narodem widziana od środka. Wyd. II.
Gorzów Wlkp.: Gorzowska Oficyna Wydawnicza, 1989.
A5, okł.kart., 70 s., powiel., c. 550 zł.
Tytuł nagł.: Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim przeprowadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Przedruk: Kultura 4’87.
– MM
 ▬ Tekst w niewielkim stopniu przeredagowany - patrz: Żołnierz Solidarny b.nr., b.d., A4, [8] s. {=[32] s. A6}.
ST15-2227, ST15-2228, Nukat-3134684, Nukat-4237205 [czasopismo] – uw – MM
 ▬ Istnieją niesygnowane odbitki ksero; np. BN-2774*[wg MBPŁ] – uw
 ▬ Pierwszy oficjalny przedruk obszernych fragmentów: Aneks do 13 grudnia - mówi Ryszard Kukliński.
w: Gazeta Wyborcza nr 153K, 9-10.12.1989 r., s. 1,6-9.
Rec.: Andrzej Łaszcz [pseud. – właśc. Jerzy Przystawa]: Kukliński, Jaruzelski i wielcy humaniści. Głos Poznańskich Liberałów 1990 nr 1-2 (22-23) s. 3-8.
– uw – MM
 ▬ Kukliński Ryszard J.: Wojna z narodem widziana od środka. - patrz w: Stefan Melak: Katyń - synteza; Józef Światło: Świadek historii; Ryszard J. Kukliński: Rewelacje pułkownika; Tadeusz Dzięgiel-Wołynowicz: Drogi wyjścia. [1989]. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.