Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kul - Kum

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 07.03.2020 r.
 
 
 ▬ Kulak Robert [oprac.] - patrz: Poezja legionowa. Tomik 1-3. Kielce: Drukarnia Związkowa CK 1981. – uw
 ▬ Kulaszka Alicja [oprac.] - patrz: [Projekt programu działania NSZZ „Solidarność” w Województwie słupskim]. Słupsk: Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” [1981]. – uw
 ▬ Kulerski Wiktor - właśc.: Witysław Wiktor Dys-Kulerski – uw
 opis książki Kulerski Wiktor: Bez tytułu. Wybór publicystyki 1981-1991.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1991.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
ISBN 83-85199-9-8 [błędny, winno być: 83-85199-09-8]. Zawiera m.in.:
- Samoobrona i odnowa [przedruk z: Niezależność, nr 41, 8 V 1981, s. 5-6];
- Związkowe spory [przedruk z: Niezależność, nr 32, 24 IV 1981, s. 1,3];
- Porozumienie - jakie? [głos w dyskusji 11 XII 1981 r.];
- Innej drogi nie mamy [fragment listu otwartego z 21 XII 1981 r.];
- Trzecia możliwość {przedruk z: Tygodnik Mazowsze, nr 8, 31 III 1982, Dodatek publicystyczny, s. [2]};
- Punkt zawieszenia nadziei (rozmowa) [przedruk z: Tygodnik Wojenny, nr 35-41, październik-listopad 1982 - w rzeczywistości z nr 35-36, 38-39, 44/46-47 (tutaj tekst jest podpisany 16 sierpnia 1982 r.)];
- Życie w wolności (rozmowa) [przedruk z: KOS, nr 37, 15 sierpnia 1983, s. 3-4];
- Bez złudzeń [przedruk z: KOS, nr 47, 16 stycznia 1984, s. 1-2];
- Niebezpieczne związki (czyli parę pytań i uwag na marginesie Założeń Programowych „Niepodległości”) [przedruk z: Niepodległość, nr 40, kwiecień 1985];
- Wywiad dla „Kontinientu” [przedruk z: Kontinient, nr 57, 1987];
- Społeczeństwo Podziemne (rozmowa) [przedruk z: Kultura Niezależna, nr 19, kwiecień 1986, s. 3-24];
- Społeczeństwo Podziemne 1987 (rozmowa) [przedruk z: Kultura Niezależna, nr 28, luty 1987, s. 3-27];
- Rozmowy o Solidarności wczesną wiosną 1987 (rozmowa) [przedruk z: Vacat, nr 45, 1987, s. 2-10];
- Wiraż na Karolkowej [tekst ukazał się w skróconej formie pt.: „Wiraż…” w: KOS, nr 22(130), 27 grudnia 1987, s. 3];
- Mimo wilczego biletu (rozmowa) [przedruk z: KOS, nr 7(137), 10 kwietnia 1988, s. 4-5];
- Los kościuszkowca (rozmowa) [przedruk z: Krytyka, nr 10-11, 1981, s. 167-182];
- Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń? [tekst po raz pierwszy opublikowany jako: Antoni T. Rekulski [pseud.]: Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń. PPN styczeń 1980. PPN; 37];
- List do Redakcji „Bazy” [przedruk z: Baza, nr 7, grudzień 1983, s. 26-27];
- Zwyczajni urzędnicy [przedruk z: KOS, nr 70, 3 marca 1985, 4-6];
- Marsz [przedruk z: Krytyka, nr 15, 1983, s. 207-217];
- Zatruta dusza narodu (wobec antysemityzmu) [przedruk z: Krytyka, nr 25, 1987, s. 214-215];
- Jacy jesteśmy… jakże daleko leży Marly… [przedruk z: Krytyka, nr 21, 1986, s. 271-277];
- Na marginesie „żydowskiego” numeru „Aneksu” [przedruk z: Krytyka, nr 27, 1988, s. 182-184].
– uw – MM
 opis książki Kulerski Wiktor [oprac.]: Kościuszkowcy.
Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie; ON, 1984.
A6, okł., 17 s., off. z masz., c. 30 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej. Historia.
Tytuł okł. S. 17 na III s. okł.
K-2251, G-84/234, Ł-209, J-1727, J-1728*[wg Pil-1326 – prawdopodobnie błędnie A5], BN-2778, Ka-837, Hoo99/183[Kościuszkowcy], HN-000509582, BJ-2172, FC-9816, Br-1395[fot.], ECS-02554, ST15-2229, Nukat-197328 – MM
 opis książki Kulerski Wiktor: Kościuszkowcy.
Wrocław: Wydawnictwo im. K. Michalczyka, 1984.
A5, okł., 21 s., stdr. z masz., [c. 50 zł].
Biblioteczka Robotnicza; 5.
Tytuł okł. Kolor druku – niebieski.
K-2252, G-84/235*[wg Obecność nr 8 s. 66], S-126/2042, BN-2779*[wg K], BaBN-1.848.473, Ka-3906[47 s.?], BJ-2173, FC-9815, Br-1394, ST15-2230, Nukat- 4142898[UMK] – op
 ▬ Kulerski Wiktor: Latająca biblioteka. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. – uw
 opis książki Kulerski Wiktor: Oświata niezależna.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON, b.r. [1983].
A5, [1],11 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej; [2].
Zawiera wywiad z Wiktorem Kulerskim oraz tekst pt. „Formy oświaty niezależnej” podpisany: Rada Edukacji Narodowej. Przedruk w: Zeszyty Edukacji Narodowej. T. I. Paryż: Zeszyty Edukacji Narodowej. marzec 1986.
K-2253, G-83/398, J-2582, BN-2780, Ka-3051, Hoo99/191[Oświata…], HN-000537994, BJ-3475, FC-8381, ECS-00815, ST15-2231, Nukat-414314 – MM
 ▬ Kulerski Wiktor: Trzecia możliwość. - patrz w: Jacek Kuroń: Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia; Zbigniew Bujak: Walka pozycyjna; Wiktor Kulerski: Trzecia możliwość. [1982]. – uw
 opis książki Kulerski Wiktor: Walka z pijackim obyczajem.
Warszawa: ON; Wydawnictwo Społeczne KOS, 1984.
A5, [2],2-15 s., stdr. z masz., bezpł.
Mały ZEN, Mały Zeszyt Edukacji Narodowej. Bezpłatny dodatek do KOS-a.
K-2254, G-84/236, J-1730, BN-2781, Ka-838, Hoo99/184, HN-000510213, BJ-2175, FC-9813, Br-1396, ECS-02553, ST15-2232, Nukat-1746173 – MM
 ▬ Kulerski Wiktor [teksty] - patrz w: Listy z podziemia. Victoria [1983?]. – uw
 ▬ Kulerski Wiktor – patrz: Antoni T. Rekulski [pseud.] – uw
 ▬ Kulesza Piotr - patrz: NZS - dziesieć pytań i odpowiedzi. (Pow. UW) 1980. – uw
 ▬ Kulesza Ryszard – patrz: Więzienne tango. Śpiewnik internowanego. Uherce: Wydawnictwo Polskie 1982. – uw
 ▬ Kulesza Witold: Prawno-karna ochrona czci człowieka przed zniesławieniem (12 października 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 2. Materiały duszpasterskie. Wrzesień-Grudzień 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 ▬ Kuligowska Halina - patrz: Anna Karel [pseud.]; Kalina Śniegocka [pseud.] – uw
 ▬ Kulik Ewa - patrz: Helena Łuczywo, Jan Lityński, Ewa Kulik: Zadania prasy związkowej; Instytucjonalne gwarancje krytyki prasowej; Joanna Szczęsna, Seweryn Blumsztajn: Język prasy związkowej. [1981]. – uw
 ▬ Kulik Ewa [oprac.] - patrz: Z historii ruchu młodzieżowego w PRL. Marzec 1968. Kalendarium. Wrocław: SKS [III 1980]. Biuletyn Informacyjny SKS we Wrocławiu, Supplement do nr 4. – uw
 ▬ Kulik Ewa [wywiad] - patrz w: Witold Bereś i Krzysztof Burnetko: Tylko nie o polityce. Paryż: Instytut Literacki 1989. – uw
 ▬ Kulisy paktu Ribbentrop-Mołotow. - patrz w L.D. [krypt.]: Kulisy paktu Ribbentrop-Mołotow (tekst przepisany z prasy katolickiej). – uw
 opis książki Kulmowa Joanna: Kłamstwo gołębie [Wiersze 1980-1982]. Pierwsze wydanie polskie.
West Berlin: Nakładem przyjaciół; Archipelag, 1987.
21 cm, 77,[3] s.
– uw
 opis książki Kulmowa Joanna: Kłamstwo gołębie (1980-1982).
Szczecin: Szczecińska Oficyna „Solidarność”, 1988.
A6, okł.kart., 64 s., off. z masz., c. 200 zł.
[Pierwsza pozycja wydawnicza - wg: Kurier międzystrajkowy. Szczecin 1989 nr 23 s. 1].
CD-804, J-1731, BN-2782*[wg J], BaBN-1.884.387, Ka-839, KS-2511, BJ-2177, FC-9811, ECS-00554, ST15-2233, Nukat-1568027 – MM
 opis książki Kulmowa Joanna: Na ten słodki czas.
Szczecin: Akademicka Agencja Wydawnicza, 1981.
A5, okł.kart., 58,[3] s., off. z masz., [c. 60 zł].
BN-2783, Ka-4114, KS-2510, BJ-2178, FC-9810, ST15-2234, Nukat-2142574 – MM
 ▬ Kulpińska Jolanta: Społeczna kontrola warunków pracy. Tezy referatu. - patrz w: Krajowa Konferencja NSZZ „Solidarność” nt. „Program Solidarności”, Łódź, 4-5 lipca 1981. Łódź: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981. – uw
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. [Paryż]. [Numer 1].
Lublin: Fundusz Inicjatyw Społecznych, maj 1989.
A5, okł.kart., 82,[1] s., off. z oryg., c. 700 [–4000] zł.
Dane wydawnicze na dołączonej kartce. Reprint pierwszego numeru wydano z okazji ukazania się nr 500 Kultury.
Sup-530, BJ-2179, FC-9837 – MM
Odmiany kartonu okł.:
- biały elegancki karton foliowany ryflowanym tworzywem. – MM;
- karton biały zbliżony do bristolu jednak łatwo mechacący się i brudzący. – MM
 ▬ Kultura 1973 nr 1-2 s. 15-50 - patrz: Czesław Miłosz: Aleksander Wat opowiada; Gustaw Herling-Grudziński: Dziennik pisany nocą; Roman Karst: Blokada. [po 1982]. – uw
 ▬ Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Fragmenty. Wrzesień 1969. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A6, [1],56-78 s., off. z oryg. – patrz: Zbigniew Byrski: Rola biurokracji w bloku sowieckim; Apolinary Kamiński: Gomułka i Moczar. – uw
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Fragmenty. Marzec 1981.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A6, okł., [1],74-79,[1],102-105,[1],151 s., off. z oryg., [c. 15 zł].
Na okładce: Marzec 1981 - Fragmenty. Zawiera teksty: Zesłaniec Sacharow; Adam Kruczek [pseud.]: W sowieckiej prasie; Kisiel: Nadzieje i złudy; Grudzień 1952–1970–1980 – [przedruk z nr Kultury 1981 nr 3/402 s. 73-79,101-105,150-151]. Czasem kolportaż łączny z: Zbigniew Byrski: Rola biurokracji w bloku sowieckim; Apolinary Kamiński: Gomułka i Moczar. [1981].
Sup-529, KS s.XXVII, ECS-05368, ST15-2237, Nukat-212030 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1978.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979.
A4, okł.kart., [2],112 s., powiel.
Tytuł okł. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki. Druk: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P., Warszawa, kwiecień 1979. Nr zlec. 41/79.
S-128/2721, BN-2809, Sup-518, Hoo99/184, KS s.XXVII, BJ-2181, FC-9842, ECS-05034, ST15-2235, Nukat-971963 – op
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1979-1980.
B.m.: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, maj 1981.
A4, okł.kart., 138 s., powiel., c. 120 zł.
152 pozycja wydawnicza Nowej.
BN-2808, Sup-527, Ka-840, Hoo99/184, KS s.XXVII, BJ-2182, FC-9843, ECS-05000, ST15-2236, Nukat-3497489 – MM
 opis książki Kultura Nr 11/1980. [wybór artykułów].
B.m. [Kraków]: b.w. [kos], b.r. [1981].
A4, 47-65=[19] s., powiel.
Oddzielnie kolportowany fragment wyboru artykułów: Po Sierpniu. Kos [1981]. Wg BJ błędnie zszyta karta tytułowa.
BN-2784, Sup-501*[wg BN], BJ-2183, FC-9846 – op
 opis książki Kultura Nr 12/1980. Niniejsze artykuły zostały wybrane z grudniowego numeru Kultury.
B.m. [Kraków]: b.w. [kos], b.r. [1981].
A4, [1],23-44=[22] s., powiel.
Oddzielnie kolportowany fragment wyboru artykułów: Po Sierpniu. Kos [1981]. Wg BJ blędnie zszyta karta tytułowa.
BK-295, BN-2785, Sup-502, BJ-2184, FC-9834[23-33 s.] – op
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. [Wybór z rocznika] 1981.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1982.
A5, okł.kart., [3],2-177,[3] s., off. z masz., c. 350 zł.
Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki. Znane mi egzemplarze mają okładkę wydrukowaną na brązowym żeberkowanym kartonie pochodzacym ze skoroszytów.
K-2255, G-82/148, J-1732, BN-2799*[wg K], BaBN-2.959.708, Sup-519, KS s.XXVII, BJ-2198, FC-9853, Ka-4844, Br-1397, ST15-2238, Nukat-4161079 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. [Wybór z rocznika 1981].
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
A6, 31 s., stdr. z oryg., [c. 60 zł].
Zawiera przedruk z nr Kultury 1981 nr 5/404 s. 86-91 oraz nr 11/410 s. 23-32, 55-67. Zamieniono strony [5] i 21 oraz 12 i 28.
G-83/285*, CJ-1696*, J-1733*, BN-2791*[wg J], Sup-504*[wg J], KS s.XXVII – MM
 opis książki Kultura. Wybór z roczników 1981-1982.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1984.
A5, okł.kart., [2],5-81 s., off. z oryg., druk dwuszp., c. 250 zł.
Na okł.: Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Paryż Maj. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
K-2256, G-84/240, J-1738, BN-2807*[wg K], BaBN-2.959.711, Sup-528, KS s.XXVII, BJ-2185, FC-9844, Ka-5065, ECS-04753[także jako czasop.], ST15-2239, Nukat-3034734 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. [Wybór z rocznika] 1982.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
A6, 31 s., off.
Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
K-2257, J-1734*[wg K], BN-2801*[wg J*], Sup-520*[wg J*] – op
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1982.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1984.
A5, okł.kart., [2],133,[2] s., off. z masz., c. 330 zł.
Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
K-2258, G-84/237, J-1735, BN-2800*[wg K], BaBN-2.959.707, Sup-521, KS s.XXVII, BJ-2199, FC-9855, Ka-5066, ST15-2240 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1983.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1985.
A5, okł.kart., 202 s., off. z masz., c. 600 zł.
Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
K-2259, G-85/185, J-1739, BN-2802*[wg K], BaBN-2.958.504, Sup-522, Hoo99/184, KS s.XXVIII, BJ-2200, FC-9856, Ka-5007, Br-1398, ST15-2241, Nukat-4093731 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1984.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1986.
A5, okł.kart., 200 s., off. z masz., c. 650 zł.
Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki. Cena z tyłu okładki wydrukowana do góry nogami.
G-86/164, CJ-1044, J-1743, BN-2803*[wg J], BaBN-2.958.903, Sup-523, KS s.XXVIII, BJ-2201, FC-9854, Ka-5067, Nukat-4127496[UWr] – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułow z nr 1-2 1984.
B.m. [Kraków]: b.w. [Oficyna Literacka], b.r. [1984].
A6, off.
Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
Sup-505 – op
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułow z nr 3-6 [1984].
Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], b.r. [1984].
A6, okł.kart., 184 s., off. z oryg., [c. 270-310 zł].
Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki. BK, Sup, KS, BJ nie podają nazwy: Pod prąd.
K-2260, G-84/238, J-1736=4381*, BK-296, S-128/2831, BN-2789*[wg K], Sup-506, KS s.XXVIII, BJ-2186, FC-9836, KJ-311* – op
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 7-9 1984.
Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1984.
A6, okł.kart., 3-98 s., off. z oryg., [c. 150-180 zł].
Na okładce: * * 84. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
K-2261, G-84/239, J-1737, BK-297, S-127/1704, BN-2798, Sup-507, KS s.XXVIII, BJ-2187, FC-9835, KJ-312* – op
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 10; 11; 12/84.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1985.
A6, okł.kart., [3],6-146 s., off. z oryg., [c. 250-290 zł].
Na okładce: * * * 1984. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
K-2262, G-85/187*, J-1741, BK-298, BN-2796*[wg K], Sup-508, KS s.XXVIII, BJ-2188, FC-9839, Ka-4789, KJ-313*, ST15-2242 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1985.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1987.
A5, 272 s., off. z masz., c. 900 zł.
Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
KN’87-195, CJ-1045, J-1744, S-126/1254, BN-2804*[wg J], BaBN-2.959.712, Sup-524, KS s.XXVIII, BJ-2202, FC-9857 – op
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 1-4 1985.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1985.
A6, okł.kart., [3],6-162 s., off. z oryg., [c. 320 zł].
Na okładce: *. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
K-2263, G-85/186, J-1740, BK-299, BN-2786*[wg K], Sup-509, KS s.XXVIII, BJ-2189, FC-9838, KJ-314 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 5-8 1985.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1985.
A6, okł.kart., [4],7-143,[1] s., off. z oryg., [c. 300-320 zł].
Na okładce: *. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
K-2264*, G-85/188*, J-1742, BK-300, BN-2788*[wg J], Sup-510, KS s.XXVIII, BJ-2190, FC-9840, KJ-315* – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 9-12 [1985].
Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1986.
A6, okł., [2],5-181,[1] s., off. z oryg., [c. 360-400 zł].
Na okładce: XXX. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
G-86/165, CJ-1049, J-1749, BK-301, BN-2793*[wg BK], Sup-511, KS s.XXVIII, BJ-2191, FC-9841, KJ-316*, ST15-2243 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1986.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1987.
A5, okł.kart., 176 s., off. z masz., c. 700 zł.
Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
CJ-1046, J-1745, BN-2805*[wg J], BaBN-2.959.710, Sup-525*[wg ILwK, J], KS s.XXVIII, BJ-2203, FC-9858 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór materiałów z nr 1/2-3 [460/461-462] styczeń - marzec 1986.
Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1986.
A6, okł., [2],5-162 s., off. z oryg., [c. 320-330 zł].
Na okładce: *. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
G-86/166, CJ-1050, J-1750, BK-302, BN-2797*[wg BK], Sup-512, KS s.XXVIII, BJ-2192, FC-9851, KJ-317*[wg BJ], ST15-2244 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 4-6 [1986].
Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1986.
A6, okł., [2],5-128 s., off. z oryg., [c. 260-350 zł].
Przedruk z: Paryz: Instytut Literacki.
CJ-1047, J-1747, BK-303, BN-2790*[wg BK], Sup-513, KS s.XXVIII, BJ-2193, FC-9850, KJ-318* – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 7-9 1986.
Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1986.
A6, okł., 102 s., off. z oryg., [c. 200-210 zł].
Na okładce: XXX. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
CJ-1048, J-1748, BK-304, BN-2792*[wg BK], Sup-514, KS s.XXVIII, BJ-2194, FC-9847, KJ-319*, ST15-2245 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 10-12 1986.
Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1987.
A6, okł., [2],5-128 s., off. z oryg., [c. 260-280 zł].
Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
J-1751, BK-305, BN-2787*[wg BK], Sup-515, KS s.XXVIII, BJ-2195, FC-9849, KJ-320*, ST15-2246 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1987.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1988.
A5, okł.kart., 212,[3] s., off. z masz., c. 1200 zł (przestemplowano na 2500 zł).
Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
J-1746, BN-2806*[wg J], BaBN-2.959.713, Sup-526, KS s.XXVIII, BJ-2204, FC-9859, ST15-2247 – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór materiałów z nr 1-3 1987.
Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1987.
A6, okł.kart., [2],5-90 s., off. z oryg., [c. 190-220 zł].
Na okładce oznaczenie: II 1987. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
CJ-1051, J-1752, BK-306, BN-2794*[wg BK], Sup-516, KS s.XXVIII, BJ-2196, FC-9848, KJ-321* – MM
 opis książki Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór materiałów z numerów 4-6 / 1987.
Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1987.
A6, okł.kart., [3],4-160 s., off. z oryg., [c. 350-370 zł].
Na okładce oznaczenie: I 1987. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
CJ-1052, J-1753, BK-307, BN-2795*[wg BK], Sup-517, KS s.XXVIII, BJ-2197, FC-9852, KJ-322* – MM
 ▬ Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1988.
Zapowiedź wg: Katalog 1982-1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989.
– uw [nie wydano]
 opis książki Kultura masowa. Przełozył i opracował Czesław Miłosz.
Paryż: Instytut Literacki, 1959.
22 cm, 145,[3] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 41. Dokumenty; 6.
Zawiera tłumaczenia wybranych esejów z tomu: „Mass Culture. The popular arts in America”, ed. by Bernard Rosenberg and David Manning White. Glencoe, Ill., Free Press [1957]:
- Dwight Mac Donald: Teoria kultury masowej;
- Clement Greenberg: Awangarda i kicz;
- Marshall Mac Luhan: Oko, dzwięk i furia;
- Ernest Van Den Haag: Szczęścia i nieszczęścia nie umiemy mierzyć;
- Leslie A. Fiedler: Środek przeciwko krańcom;
- Melvin Tumin: Kultura popularna a społeczeństwo otwarte;
- Czesław Miłosz: Pytania do dyskusji.
– uw
 opis książki Kultura masowa. Przełozył i opracował Czesław Miłosz.
B.m. [Warszawa]: b.w.[Wydawnictwo MY], b.r. [1983].
A5, 4-145,[2] s., ksero z oryg., druk dwułam.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1959.
J-2213*[wg Pil-3249], Sup-534*[wg Pil], KS-3163*[wg MJ*], Ka-4339 – op
 opis książki Kultura masowa. Wybór, przekład, przedmowa: Czesław Miłosz. Wyd. 1 krajowe.
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002.
ISBN 83-08-03175-7. – uw
 opis książki Kulturalne zakusy „kulturalnej” partii.
B.m.: WE [Wydawnictwo Errata], b.r. [1983].
A5, [1],6,brak 7,8 s., off. z masz., [c. 30 zł].
Przedruk wytycznych Wydziału Kultury KC PZPR z czerwca 1982 r. pt.: Sytuacja polityczna w środowiskach artystycznych.
K-2265*, G-83/286*, CD-195*[wg K], CJ s. 272, J-1754=J-1755*[wg Pil-1347], S-126/795, BN-2810*[wg J]=BN-2811, KS-0231, BJ-2205, FC-9818, Ka-4669, ST15-2248 – op
 ▬ Kułakowski Jan [przedm.] - patrz: Bohdan Cywiński: Doświadczenie polskie. Litery 1987. – uw
 ▬ Kumorek Mieczysław: Ciemności dnia. Mała zona.
Zapowiedź wg: Katalog 1982-1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989.
– uw [nie wydano]
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.