Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kul - Kum

Data ostatniej korekty tekstu: 12.05.2015 r.
 
 
 • Kulak Robert [oprac.] - patrz: Poezja legionowa. Tomik 1-3. Kielce: Drukarnia Związkowa CK 1981. - uw
 • Kulaszka Alicja [oprac.] - patrz: [Projekt programu działania NSZZ "Solidarność" w Województwie słupskim]. Słupsk: Zarząd Regionalny NSZZ "Solidarność" [1981]. - uw
 • Kulerski Wiktor: Bez tytułu. Wybór publicystyki 1981-1991.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1991.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  ISBN 83-85199-9-8 [błędny, winno być: 83-85199-09-8]. Zawiera m.in.:
  - Samoobrona i odnowa [przedruk z: Niezależność, nr 41, 8 V 1981, s. 5-6];
  - Związkowe spory [przedruk z: Niezależność, nr 32, 24 IV 1981, s. 1,3];
  - Porozumienie - jakie? [głos w dyskusji 11 XII 1981 r.];
  - Innej drogi nie mamy [fragment listu otwartego z 21 XII 1981 r.];
  - Trzecia możliwość {przedruk z: Tygodnik Mazowsze, nr 8, 31 III 1982, Dodatek publicystyczny, s. [2]};
  - Punkt zawieszenia nadziei (rozmowa) [przedruk z: Tygodnik Wojenny, nr 35-41, październik-listopad 1982 - w rzeczywistości z nr 35-36, 38-39, 44/46-47 (tutaj tekst jest podpisany 16 sierpnia 1982 r.)];
  - Życie w wolności (rozmowa) [przedruk z: KOS, nr 37, 15 sierpnia 1983, s. 3-4];
  - Bez złudzeń [przedruk z: KOS, nr 47, 16 stycznia 1984, s. 1-2];
  - Niebezpieczne związki (czyli parę pytań i uwag na marginesie Założeń Programowych "Niepodległości") [przedruk z: Niepodległość, nr 40, kwiecień 1985];
  - Wywiad dla "Kontinientu" [przedruk z: Kontinient, nr 57, 1987];
  - Społeczeństwo Podziemne (rozmowa) [przedruk z: Kultura Niezależna, nr 19, kwiecień 1986, s. 3-24];
  - Społeczeństwo Podziemne 1987 (rozmowa) [przedruk z: Kultura Niezależna, nr 28, luty 1987, s. 3-27];
  - Rozmowy o Solidarności wczesną wiosną 1987 (rozmowa) [przedruk z: Vacat, nr 45, 1987, s. 2-10];
  - Wiraż na Karolkowej [tekst ukazał się w skróconej formie pt.: "Wiraż..." w: KOS, nr 22(130), 27 grudnia 1987, s. 3];
  - Mimo wilczego biletu (rozmowa) [przedruk z: KOS, nr 7(137), 10 kwietnia 1988, s. 4-5];
  - Los kościuszkowca (rozmowa) [przedruk z: Krytyka, nr 10-11, 1981, s. 167-182];
  - Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń? [tekst po raz pierwszy opublikowany jako: Rekulski Antoni T. [pseud.]: Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń. PPN styczeń 1980. PPN; 37];
  - List do Redakcji "Bazy" [przedruk z: Baza, nr 7, grudzień 1983, s. 26-27];
  - Zwyczajni urzędnicy [przedruk z: KOS, nr 70, 3 marca 1985, 4-6];
  - Marsz [przedruk z: Krytyka, nr 15, 1983, s. 207-217];
  - Zatruta dusza narodu (wobec antysemityzmu) [przedruk z: Krytyka, nr 25, 1987, s. 214-215];
  - Jacy jesteśmy... jakże daleko leży Marly... [przedruk z: Krytyka, nr 21, 1986, s. 271-277];
  - Na marginesie "żydowskiego" numeru "Aneksu" [przedruk z: Krytyka, nr 27, 1988, s. 182-184].
  - uw - MM
 • Kulerski Wiktor [oprac.]: Kościuszkowcy.
  Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, ON 1984.
  A6, okł., 17 s., off. z masz., c. 30 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Historia.
  K-2251, G-84/234, Ł-209, J-1727, J-1728*[wg Pil-1326 - prawdopodobnie błędnie A5], BN-2778, Ka-837, Hoo99/183[Kościuszkowcy], HN-000509582, BJ-2172, Br-1395[fot.] - MM
 • Kulerski Wiktor [oprac.]: Kościuszkowcy.
  Wrocław: Wydawnictwo im. K. Michalczyka 1984.
  A5, okł., 21 s., stdr. z masz., [c. 50 zł].
  Biblioteczka Robotnicza; 5.
  Tytuł okł.
  K-2252, G-84/235*[wg Obecność nr 8 s. 66], S-126/2042, BN-2779[wg K], Ka-3906[47 s. ?], BJ-2173, Br-1394 - op
 • Kulerski Wiktor: Latająca biblioteka. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. - uw
 • Kulerski Wiktor: Oświata niezależna.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS; FON b.r. [1983].
  A5, [1],11 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej; [2].
  Zawiera wywiad z Wiktorem Kulerskim oraz tekst pt. "Formy oświaty niezależnej" podpisane: Rada Edukacji Narodowej. Przedruk w: Zeszyty Edukacji Narodowej. T. I. Paryż: Zeszyty Edukacji Narodowej. marzec 1986.
  K-2253, G-83/398, J-2582, BN-2780, Ka-3051, Hoo99/191[Oświata…], HN-000537994, BJ-3475 - MM
 • Kulerski Wiktor: Trzecia możliwość. - patrz w: Jacek Kuroń: Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia; Zbigniew Bujak: Walka pozycyjna; Wiktor Kulerski: Trzecia możliwość. [1982]. - uw
 • Kulerski Wiktor: Walka z pijackim obyczajem.
  Warszawa: ON, Wydawnictwo Społeczne KOS 1984.
  A5, [1],15 s., stdr. z masz., bezpł.
  Mały ZEN, Mały Zeszyt Edukacji Narodowej. Bezpłatny dodatek do KOS-a.
  K-2254, G-84/236, J-1730, BN-2781, Ka-838, Hoo99/184, HN-000510213, BJ-2175, Br-1396 - MM
 • Kulerski Wiktor [teksty] - patrz w: Listy z podziemia. Victoria [1983 ?] - uw
 • Kulerski Wiktor - patrz: Antoni T. Rekulski [pseud.] - uw
 • Kulesza Piotr - patrz: NZS - dziesięć pytań i odpowiedzi. (Pow. UW) 1980. - uw
 • Kulesza Ryszard - patrz: Więzienne tango. Śpiewnik internowanego. Uherce: Wydawnictwo Polskie 1982. - uw
 • Kulesza Witold: Prawno-karna ochrona czci człowieka przed zniesławieniem (12 października 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 2. Materiały duszpasterskie. Wrzesień-Grudzień 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 • Kuligowska Halina - patrz: Karel Anna [pseud.]; Śniegocka Kalina [pseud.] - uw
 • Kulik Ewa [oprac.] - patrz: Z historii ruchu młodzieżowego w PRL. Marzec 1968. Kalendarium. Wrocław: SKS [III 1980]. Biuletyn Informacyjny SKS we Wrocławiu, Supplement do nr 4. - uw
 • Kulik Ewa [wywiad] - patrz w: Bereś Witold i Burnetko Krzysztof: Tylko nie o polityce. Paryż: Instytut Literacki 1989. - uw
 • Kulisy paktu Ribbentrop-Mołotow. - patrz w L.D. [krypt.]: Kulisy paktu Ribbentrop-Mołotow (tekst przepisany z prasy katolickiej). - uw
 • Kulmowa Joanna: Kłamstwo gołębie [Wiersze 1980-1982]. Pierwsze wydanie polskie.
  West Berlin: Nakładem przyjaciół; Archipelag 1987.
  21 cm, 77,[3] s.
  - uw
 • Kulmowa Joanna: Kłamstwo gołębie (1980-1982).
  Szczecin: Szczecińska Oficyna "Solidarność", 1988.
  A6, okł.kart., 64 s., off. z masz., c. 200 zł.
  [Pierwsza pozycja wydawnicza - wg: Kurier międzystrajkowy. Szczecin 1989 nr 23 s. 1].
  CD-804, J-1731, BN-2782*[wg J], BaBN, Ka-839, KS-2511, BJ-2177 - MM
 • Kulmowa Joanna: Na ten słodki czas.
  Szczecin: Akademicka Agencja Wydawnicza 1981.
  A5, okł.kart., 58,[3] s., off. z masz., [c. 60 zł].
  BN-2783, Ka-4114, KS-2510, BJ-2178 - MM
 • Kulpińska Jolanta: Społeczna kontrola warunków pracy. Tezy referatu. - patrz w: Krajowa Konferencja NSZZ "Solidarność" nt. "Program Solidarności", Łódź, 4-5 lipca 1981. Łódź: NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej 1981. - uw
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. [Paryż]. [Numer 1].
  Lublin: Fundusz Inicjatyw Społecznych maj 1989.
  A5, okł.kart., 82,[1] s., off. z oryg., c. 700 [-4000] zł.
  Dane wydawnicze na dołączonej kartce. Reprint pierwszego numeru wydano z okazji ukazania się nr 500 Kultury.
  Sup-530, BJ-2182 - MM
 • Kultura 1973 nr 1-2 s. 15-50 - patrz: Miłosz Czesław: Aleksander Wat opowiada; Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą; Karst Roman: Blokada. [po 1982]. - uw
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Fragmenty. Wrzesień 1969. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A6, [1],56-78 s., off. z oryg. – patrz: Byrski Zbigniew: Rola biurokracji w bloku sowieckim; Kamiński Apolinary: Gomułka i Moczar. - uw
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Fragmenty. Marzec 1981.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A6, okł., [1],74-79,[1],102-105,[1],151 s., off. z oryg., [c. 15 zł].
  Na okładce: Marzec 1981 - Fragmenty. Zawiera przedruk z nr Kultury 1981 nr 3/402 s. 73-79,101-105,150-151. Czasem kolportaż łączny z: Byrski Zbigniew: Rola biurokracji w bloku sowieckim; Kamiński Apolinary: Gomułka i Moczar. [1981].
  Sup-529, KS s.XXVII - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1978.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1979.
  A4, [2],112 s., powiel.
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  S-128/2721, BN-2809, Sup-518, Hoo99/184, KS s.XXVII, BJ-2181 - op
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z roczników 1979-80.
  B.m.: Niezależna Oficyna Wydawnicza n maj 1981.
  A4, okł.kart., 138 s., powiel., c. 120 zł.
  152 pozycja wydawnicza Nowej.
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  BN-2808, Sup-527, Ka-840, Hoo99/184, KS s.XXVII, BJ-2182 - MM
 • Kultura Nr 11/1980. [wybór artykułów].
  B.m.[Kraków]: b.w. [kos], b.r. [1981].
  A4, 47-65=[19] s., powiel.
  Oddzielnie kolportowany fragment wyboru artykułów: Po Sierpniu. Kos [1981]. Wg BJ błędnie zszyta karta tytułowa.
  BN-2784, Sup-501[wg BN], BJ-2183 - op
 • Kultura Nr 12/1980. Niniejsze artykuły zostały wybrane z grudniowego numeru Kultury.
  B.m.[Kraków]: b.w. [kos] b.r. [1981].
  A4, [1],23-44=[22] s., powiel.
  Oddzielnie kolportowany fragment wyboru artykułów: Po Sierpniu. Kos [1981]. Wg BJ błędnie zszyta karta tytułowa.
  BK-295, BN-2785, Sup-502, BJ-2184 - op
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. [Wybór z rocznika] 1981.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1982.
  A5, okł.kart., [1],177,[3] s., off. z masz., c. 350 zł.
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki. Znane mi egzemplarze mają okładkę wydrukowaną na brązowym żeberkowanym kartonie pochodzącym ze skoroszytów.
  K-2255, G-82/148, J-1732, BN-2799*[wg K], Sup-519, KS s.XXVII, BJ-2198, FC-9853, Ka-4844, Br-1397 - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. [Wybór z rocznika 1981].
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A6, 31 s., stdr. z oryg., [c. 60 zł].
  Zawiera przedruk z nr Kultury 1981 nr 5/404 s. 86-91 oraz nr 11/410 s. 23-32, 55-67. Zamieniono strony [5] i 21 oraz 12 i 28.
  G-83/285*, CJ-1696*, J-1733*, BN-2791*[wg J], Sup-504*[wg J], KS s.XXVII - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z roczników 1981-1982.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, maj 1984.
  A5, okł.kart., [2],5-81 s., off. z oryg., druk dwuszp., c. 250 zł.
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  K-2256, G-84/240, J-1738, BN-2807*[wg K], Sup-528, KS s.XXVII, BJ-2185, Ka-5065 - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. [Wybór z rocznika] 1982.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A6, 31 s., off.
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  K-2257, J-1734*[wg K], BN-2801*[wg J], Sup-520*[wg J] - op
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1982.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1984.
  A5, okł.kart., [2],133,[2] s., off. z masz., c. 330 zł.
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  K-2258, G-84/237, J-1735, BN-2800*[wg K], Sup-521, KS s.XXVII, BJ-2199, Ka-5066 - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1983.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1985.
  A5, okł.kart., 202 s., off. z masz., c. 600 zł.
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  K-2259, G-85/185, J-1739, BN-2802*[wg K], Sup-522, Hoo99/184, KS s.XXVIII, BJ-2200, Ka-5007, Br-1398 - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1984.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1986.
  A5, okł.kart., 200 s., off. z masz., c. 650 zł.
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki. Cena z tyłu okładki wydrukowana do góry nogami.
  G-86/164, CJ-1044, J-1743, BN-2803*[wg J], Sup-523, KS s.XXVIII, BJ-2201, Ka-5067 - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 1-2 1984.
  B.m. [Kraków]: b.w. [Oficyna Literacka], b.r. [1984].
  A6, off.
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  Sup-505 - op
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 3-6 [1984].
  Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], b.r. [1984].
  A6, okł.kart., 184 s., off. z oryg., [c. 270-310 zł].
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki. BK, Sup, KS, BJ nie podają nazwy: Pod prąd.
  K-2260, G-84/238, J-1736=4381*, BK-296, S-128/2831, BN-2789*[wg K], Sup-506, KS s.XXVIII, BJ-2186, KJ-311* - op
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 7-9 1984.
  Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1984.
  A6, okł.kart., 3-98 s., off. z oryg., [c. 150-180 zł].
  Na okładce: * * 84. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  K-2261, G-84/239, J-1737, BK-297, S-127/1704, BN-2798, Sup-507, KS s.XXVIII, BJ-2187, KJ-312* - op
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 10; 11; 12/84.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1985.
  A6, okł.kart., [3],6-146 s., off. z oryg., [c. 250-290 zł].
  Na okładce: * * * 1984. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  K-2262, G-85/187*, J-1741, BK-298, BN-2796*[wg K], Sup-508, KS s.XXVIII, BJ-2188, Ka-4789, KJ-313* - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1985.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1987.
  A5, 272 s., off. z masz., c. 900 zł.
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  KN’87-195, CJ-1045, J-1744, S-126/1254, BN-2804[wg J], Sup-524, KS s.XXVIII, BJ-2202 - op
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 1-4 1985.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1985.
  A6, okł.kart., [3],6-162 s., off. z oryg., [c. 320 zł].
  Na okładce: *. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  K-2263, G-85/186, J-1740, BK-299, BN-2786[wg K], Sup-509, KS s.XXVIII, BJ-2189, KJ-314 - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 5-8 1985.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1985.
  A6, okł.kart., [4],7-143,[1] s., off. z oryg., [c. 300-320 zł].
  Na okładce: *. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  K-2264*, G-85/188*, J-1742, BK-300, BN-2788[wg J], Sup-510, KS s.XXVIII, BJ-2190, KJ-315* - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 9-12 [1985].
  Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1986.
  A6, 181,[1] s., off. z oryg., [c. 360-400 zł].
  Na okładce: XXX. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  G-86/165, CJ-1049, J-1749, BK-301, BN-2793*[wg BK], Sup-511, KS s.XXVIII, BJ-2191, KJ-316* - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1986.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1987.
  A5, okł.kart., 176 s., off. z masz., c. 700 zł.
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  CJ-1046, J-1745, BN-2805[wg J], Sup-525[wg ILwK, J], KS s.XXVIII, BJ-2203 - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór materiałów z nr 1/2-3 [460/461-462] styczeń - marzec 1986.
  Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1986.
  A6, okł., [2],5-162 s., off. z oryg., [c. 320-330 zł].
  Na okładce: *. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  G-86/166, CJ-1050, J-1750, BK-302, BN-2797*[wg BK], Sup-512, KS s.XXVIII, BJ-2192, KJ-317*[wg BJ] - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 4-6 [1986].
  Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1986.
  A6, okł., [2],5-128 s., off. z oryg., [c. 260-350 zł].
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  CJ-1047, J-1747, BK-303, BN-2790*[wg BK], Sup-513, KS s.XXVIII, BJ-2193, KJ-318* - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 7-9 1986.
  Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1986.
  A6, okł., 102 s., off. z oryg., [c. 200-210 zł].
  Na okładce: XXX. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  CJ-1048, J-1748, BK-305, BN-2792*[wg BK], Sup-514, KS s.XXVIII, BJ-2194, KJ-319* - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór artykułów z nr 10-12 1986.
  Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1987.
  A6, okł., [2],5-128 s., off. z oryg., [c. 260-280 zł].
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  J-1751, BK-306, BN-2787*[wg BK], Sup-515, KS s.XXVIII, BJ-2195, KJ-320* - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1987.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1988.
  A5, okł.kart., 212,[3] s., off. z masz., c. 1200 zł (przestemplowano na 2500 zł).
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  J-1746, BN-2806[wg J], Sup-526, KS s.XXVIII, BJ-2204 - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór materiałów z nr 1-3 1987.
  Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1987.
  A6, okł.kart., [2],5-90 s., off. z oryg., [c. 190-220 zł].
  Na okładce oznaczenie: II 1987. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  CJ-1051, J-1752, BK-306, BN-2794[wg BK], Sup-516, KS s.XXVIII, BJ-2196, KJ-321* - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór materiałów z numerów 4-6 / 1987.
  Warszawa [Kraków]: Wydawnictwo Pod Prąd [Oficyna Literacka], 1987.
  A6, okł.kart., [3],4-160 s., off. z oryg., [c. 350-370 zł].
  Na okładce oznaczenie: I 1987. Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  CJ-1052, J-1753, BK-307, BN-2795[wg BK], Sup-517, KS s.XXVIII, BJ-2197, KJ-322* - MM
 • Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Wybór z rocznika 1988.
  Zapowiedź wg: Katalog 1982 - 1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989.
  - uw [nie wydano]
 • Kultura masowa. Przełożył i opracował Czesław Miłosz.
  Paryż: Instytut Literacki 1959.
  22 cm, 145,[3] s.
  Zawiera tłumaczenia wybranych esejów z tomu: "Mass Culture. The popular arts in America", ed. by Bernard Rosenberg and David Manning White. Glencoe, Ill., Free Press [1957]:
  - Dwight Mac Donald: Teoria kultury masowej;
  - Clement Greenberg: Awangarda i kicz;
  - Marshall Mac Luhan: Oko, dźwięk i furia;
  - Ernest Van Den Haag: Szczęścia i nieszczęścia nie umiemy mierzyć;
  - Leslie A. Fiedler: Środek przeciwko krańcom;
  - Melvin Tumin: Kultura popularna a społeczeństwo otwarte;
  - Czesław Miłosz: Pytania do dyskusji.
  - uw
 • Kultura masowa. Przełożył i opracował: Czesław Miłosz.
  B.m.[Warszawa]: b.w.[Wydawnictwo MY], b.r.[1983].
  A5, 4-145,[2] s., ksero z oryg., druk dwułam.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1959.
  J-2213[wg Pil-3249], Sup-534[wg Pil], KS-3163[wg MJ*], Ka-4339 - op
 • Kultura masowa. Wybór, przekład, przedmowa: Czesław Miłosz. Wyd. 1 krajowe.
  Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002.
  21 cm, 173,[3] s.
  ISBN 83-08-03175-7.
  - uw
 • Kulturalne zakusy "kulturalnej" partii.
  B.m.: WE [Wydawnictwo Errata] b.r. [1983].
  A5, [1],6,brak 7,8 s., off. z masz., [c. 30 zł].
  Przedruk wytycznych Wydziału Kultury KC PZPR z czerwca 1982 r. pt.: Sytuacja polityczna w środowiskach artystycznych.
  K-2265*, G-83/286*, CD-195[wg K], CJ s. 272, J-1754=J-1755*[wg Pil-1347], S-126/795, BN-2810[wg J]=BN-2811, KS-0231, BJ-2205, Ka-4669 - op
 • Kułakowski Jan [przedm.] - patrz: Cywiński Bohdan: Doświadczenie polskie. Litery 1987. - uw
 • Kumorek Mieczysław: Ciemności dnia. Mała zona.
  Zapowiedź wg: Katalog 1982 - 1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989.
  - uw [nie wydano]
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.