Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kuro

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 13.03.2020 r.
 
 
 ▬ Kuroń Jacek: Dalej walczyć - innymi metodami. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. – uw
 ▬ Kuroń Jacek: Do stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża. List otwarty [ok. 24 września 1980 r.].
- B.m.: b.w., b.r. [1980]. A4, 3 k., powiel. BJ-2224, FC-9869 [druk ulotny];
- w: Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Kombinacie Budowlanym w Gdyni, nr 4 z 13 X 1980;
- w: Solidarność z Gdańskiem, Łódź, wyd. specj. 11 z 26 listopada 1980, s. 5-9 [Aneks];
- w: Kuroń Jacek: Polityka i odpowiedzialność. Londyn: Aneks 1984 s. 164-167;
- w: Kuroń Jacek: Polityka i odpowiedzialność. Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS 1986. s. 164-167;
- kopie w internecie: Karta-1, Karta-2, Uniw-Szczecin [tekst].
– uw
 opis książki Kuroń Jacek: Do stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża. List otwarty.
B.m. [Łódź]: Solidarność z Gdańskiem, b.r. [1980].
A4, 4 s., off. z masz.
Solidarność z Gdańskiem. Aneks [do nr 11].
Sygn. druk.: Wydz.Poligr.ZPP”Zenit” zam.1155/80 n.50 egz.
– MM
 opis książki Kuroń Jacek: Do stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża. List Otwarty.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, 3,[1] k., powiel.
Zawiera też na s. [4]: Konspekt wykładu lektora KW PZPR dla pracowników Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku.
ST15-2271 – op
 opis książki Kuroń Jacek: Do stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża. List Otwarty.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, 3,[1] k., powiel.
Inne wyd. Zawiera też na s. [4]: Konspekt wykładu lektora KW PZPR dla pracowników Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku.
ST15-2272, Nukat-4227325[UMK] – op
 ▬ Kuroń Jacek: Do stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża. List otwarty [ok. 24 września 1980 r.].
- B.m.: b.w., b.r. [1980]. A4, 3 s., powiel. Pod nazwiskiem adres: Warszawa, ul. Mickiewicza 27 m. 64, tel. 39-39-64. ST15-2268, Nukat-4227327[UMK];
- B.m.: b.w., b.r. [1980]. A4, 3 s., powiel. ST15-2269;
- B.m.: b.w., b.r. [1980]. A4, 3 s., powiel. Pod tekstem: Errata. ST15-2270, Nukat-4227330[UMK].
– uw
 ▬ Kuroń Jacek: Do stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża. List otwarty [ok. 24 września 1980 r.]. – masz. przeb.:
- B.m.: b.w., b.r. [1980]. A4, 3 k., masz. przeb. ST15-2273;
- B.m.: b.w., b.r. [1980]. A4, 4 k., masz. przeb. ST15-2274, Nukat-4289805[UMK][powiel.].
– uw
 ▬ Kuroń Jacek: Jałta - i co teraz? (przedruk z: Tygodnik Mazowsze nr 121, 14 III 1985, s. 4) - patrz w: Jałta wczoraj i dziś. Wybór publicystyki 1944-1985. Londyn: Polonia wrzesień 1985. – uw
 opis książki Kuroń Jacek: Krajobraz po bitwie.
B.m. [Warszawa]: Tygodnik Mazowsze, b.r. [1987].
A5, 8 s., off. ze skł., c. 20 zł.
Tytuł nagł. Tekst podpisano: Wrzesień 1987.
KN’87-89, CJ-1058, J-1768, BN-2832, Ka-847, Hoo99/184, BJ-2225, FC-9872, Br-1410, ECS-04380, ST15-2275, Nukat-1541847 – MM
 ▬ Kuroń Jacek: Krajobraz po bitwie.
- w: Aneks. Londyn 1987 nr 48 s. 3-13;
- w: Bez Dekretu 1988 nr 18 s. 7-12;
- w: Jacek Kuroń: Zdobyć milczącą większość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1988 s. 7-13 [tu tekst podpisano: Pisane marzec - kwiecień 1987].
Reakcje na tekst:
- wywiad z autorem o tekście: Tygodnik Mazowsze nr 219, 2 IX 1987, s. 1-2;
- „Solidarność” w krajobrazie po bitwie. Dyskusja na spotkaniu TR „S”. Tygodnik Mazowsze nr 220, 16 IX 1987, s. 1-2;
- Leszek Moczulski: Krajobraz przed bitwą. Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1987;
- Rozmowa o tekście z autorem: Bez Dekretu 1988 nr 18 s. 13-29 [Stanislaw Handzlik, IKS, Lesław Maleszka, Jerzy Surdykowski, Maciej Szumowski].
– uw
 opis książki Kuroń Jacek: Linia podziału.
Kraków: Wydawnictwo Świt, 1985.
A5, [12] k., powiel. jednostr.
BK-313[stdr. z masz. i rys., częśc. rekopis], BN-2833*[wg BK], BJ-2226, FC-9871, KJ-328*, Nukat-3804554[UWr] – op
 opis książki Kuroń Jacek: Linia podziału.
Kraków: Wydawnictwo Świt, 1986.
A5, [12] k., powiel. jednostr., [c. 100 zł].
RDA.
Tytuł okł.
J-1769*[wg Pil-1354], BJ-2227, FC-9870, KJ-329*[wg BJ], Nukat-685572[Oss] – MM
 ▬ Kuroń Jacek: Między Październikiem 56 a Marcem 68. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 1. Warszawa: Sowa 1981; Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981 [Wybór]. Warszawa: Nowa [1983]. – uw
 opis książki Kuroń Jacek: Myśli o programie działania.
Warszawa: b.w., b.r. [maj 1977].
A4, 14 k., masz.
Tytuł nagł.
ST15-2276*, Nukat-4241046[UMK] – op
 opis książki Kuroń Jacek: Myśli o programie działania.
B.m.: b.w., b.r. [1977].
A5, 17 k., ksero z masz.
BJ-2228, FC-9866 – op
 ▬ Kuroń Jacek: Myśli o programie działania.
- w: Aneks 1977 nr 13/14 s. 4-32;
- w: Ruch oporu. Paryż: Instytut Literacki 1977 s. 193-213;
- w: tegoż: Zasady ideowe. Paryż: Instytut Literacki, 1978 s. 11-33;
- w: tegoż: Polityka i odpowiedzialność. Londyn: Aneks 1984. s. 124-242;
- w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 119-142;
- w: tegoż: Opozycja. Pisma polityczne 1969-1989. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010 s. 77-95.
– uw
 opis książki Kuroń Jacek: Myśli o programie… Zasady ideowe. Uwagi o strukturze…
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1978].
A5, okł., [5],2-85,[3] s., powiel., [c. 50 zł].
Tytuł okł. Zawiera teksty: Od autora; Myśli o programie działania; Zasady ideowe; Uwagi o strukturze ruchu demokratycznego. Na s. [87]: ELDRUK.
Preibisz-32, BN-2834, Ka-1281, HN-000394929, BJ-2229, FC-9865, Br-1411, ECS-01443, ST15-2277, Nukat-1481242 – MM
 ▬ Kuroń Jacek: Opozycja polityczna w Polsce. – patrz: uwagi do tekstu: Jacek Kuroń: Polityczna opozycja w Polsce. – uw
 ▬ Kuroń Jacek: Polityczna opozycja w Polsce.
– w: Kultura 1974 nr 11/326, s. 3-31 [tekst na Zachód przemycił Bolesław Sulik, opublikowano anonimowo];
– w: Jacek Kuroń: Polityka i odpowiedzialność. Londyn: Aneks 1984, s. 107-123 – MM;
– w: Jacek Kuroń: Polityka i odpowiedzialność. Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS 1986, s. 107-123 – MM;
– w: Jacek Kuroń. Opozycja. Pisma polityczne 1969-1989. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010, s. 40-57 – MM.
– –w kilku ważkich tekstach przekręcano tytuł na »Opozycja polityczna w Polsce«. Uczynili tak:
– – – Marek Sterlingow, Marek Wąs: Opozycja demokratyczna – 1970-1980. Gazeta Wyborcza, 3.VIII.2005 [pisane wg książki Andrzeja Friszke „Opozycja polityczna w PRL 1945-1980” z 1994 r., a tam błędu nie ma];
– – – Andrzej Friszke: Tajemnice Andrzeja Micewskiego. Tygodnik Powszechny 2006, nr 36;
– – – Andrzej Friszke: Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności. Kraków: Znak; ISP PAN 2011, s. 58;
– – – Jan Skórzynski: Sila bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników. Warszawa: Świat Książki – Weltbild Polska 2012, s. 178;
– – – Artur Lipiński [UAM]: U źródeł antypolitycznej polityki w Polsce. Ramy zbiorowego działania, definicja sytuacji i praktyki kontestacji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2012, nr 1, s. 111-141 na s. 136 oraz w przypisie 73, choć w przypisach 38 i 58 błędu nie ma;
– – – Bogdan Borusewicz w swoim wystąpieniu 4 marca 2014 r. w czasie sesji: „Polskie dylematy. W 80. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci Jacka Kuronia” { https://www.youtube.com/watch?v=tsdHZEskTPU [dostęp 20161208]} – słuchaj w 6’56” (w jego wspomnieniu tekst miał tylko półtorej strony tekstu [!]) – patrz też tekst omówienia: { www.batory.org.pl/programy_operacyjne/debaty/2014/polskie_dylematy_w_80_rocznice_urodzin_i_10_rocznice_smierci_jacka_kuronia [dostęp 20161208}.
– uw
 opis książki Kuroń Jacek: Polityka i odpowiedzialność.
Londyn: Aneks, 1984.
22 cm, [6],5-221 s.
ISBN 0 906601 14 2. Zawiera teksty:
- Zło które czynię. {przedruk z: Krytyka 1981 nr 10-11 s. 158-167, w wyd. londyńskim s. 183-193};
- Chrześcijanie bez Boga. {przedruk artykułu drukowanego pod pseud.: Maciej Gajka w Znak 1975 nr 250-251 s. 529-546};
- Od redakcji Krytyki. {artykuł napisany wspólnie ze Stefanem Starczewskim, przedruk z: Krytyka 1980 nr 4 s. 44-46, w wyd. londyńskim s. 86-90};
- W stronę demokracji. {przedruk z: Krytyka 1978/79 nr 3, w wyd. londyńskim s. 7-24}; - Notatki o samorządzie. {przedruk z: Głos 1977 nr 1};
- List otwarty do zespołu redakcyjnego „Pisma młodych Bratniak” {przedruk z: Bratniak 1979 nr 16 s. 16-30};
- Spór o wydarzenia marcowe. {tekst był publikowany anonimowo, przedruk z: Zeszyty Historyczne 1973 nr 24 s. 3-30};
- Polityczna opozycja w Polsce. {tekst był publikowany anonimowo, przedruk z: Kultura 1974 nr 11/326};
- Myśli o programie działania. {drukowany m.in. w: Aneks 1977 nr 13-14 s. 4-32};
- Sytuacja kraju a program opozycji. {przedruk z: Biuletyn Informacyjny nr 3(29), kwiecień 1979, s. 15-19};
- Ostry zakręt. {przedruk z: Biuletyn Informacyjny nr 5(39), lipiec 1980, s. 7-10};
- Co dalej? {przedruk z: Biuletyn Informacyjny nr 6(40), VIII-IX.1980, s. 66-71};
- Do stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża. List otwarty;
- Nowe związki: problemy i sprzeczności. {przedruk z: Robotnik nr 62, 23.IX.1980, s. 2};
- Czym jest „Solidarność”. {fragment wykładu wygłoszonego na otwarciu Wszechnicy Robotniczej „Solidarności” w Zakładach im. Róży Luksemburg w Warszawie, przedruk z: Niezależność nr 11/12, 31.XII.1980, s. 1-2};
- Nie do druku. {rozmowa ze współpracownikiem pisma Aneks w lutym 1981 r., dotychczas niedrukowany};
- Wobec kryzysu. {przedruk z: Robotnik nr 74, 20.III.1981, s. 1};
- O sytuacji w kraju i Związku. {wystąpienie w dyskusji na posiedzeniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej 24-26.VII.1981, przedruk z: Tygodnik Solidarność nr 19, 7.VIII.1981, wkładka s. 2-3};
- Program związku. {przedruk z: Niezależność nr 129, 16.IX.1981, s. 3-4};
- Żyję z mojego systemu pogladów. Rozmowa z ekspertem i doradca KKP NSZZ „Solidarność” i zalożycielem byłego KSS-KOR. {rozmawiali Jerzy Gonczarski, Ryszard Naleszkiewicz, przedruk z: Sztandar Młodych, 9-11 X 1981};
- Żeby dać świadectwo prawdzie. {rozmawiała Ewa Górska, przedruk z: Samorządność Gdańsk nr 3(179), 14.12.81, s. 8, 10};
- Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia. {tekst podpisany: Białołęka, luty 1982, przedruk z: Tygodnik Mazowsze nr 8, 31.III.1982 – Dodatek publicystyczny s. [1]};
- Umiarkowanie radykalnych i radykalizm umiarkowanych. {tekst podpisany: Białołęka, lipiec 1982}.
Rec.: Ewa Szczerkowska: „Rewolucji nie lubię…”. Pogląd Berlin Zach. 1984 nr 19/68 s. 25-28; Marek Buczko: Etyka, polityka, programy. Uwagi na marginesie książki Jacka Kuronia „Polityka i odpowiedzialność”. Kontakt 1985 nr 6(38) s. 36-41; Bronisław Wildstein: O odpowiedzialności. Kontakt 1985 nr 6(38) s. 41-44.
– uw – MM
 opis książki Kuroń Jacek: Polityka i odpowiedzialność.
Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS [Czyn i Słowo], 1986.
A6, okł.kart., obw., 221 s., stdr. z oryg., [c. (550)-600 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1984.
G-86/169, CJ-1059, J-1770, BN-2835, Ka-4087, Hoo99/184, BJ-2230, FC-9867, Br-1413, ECS-04242, ST15-2278, Nukat-589054 - MM-181 [autograf, dedykacja J. Kuronia podpisana 29 maja 1986 r.] – MM
 opis książki Kuroń Jacek: Rząd Narodowy.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 4 k., off. z masz.
Tytuł nagł. Pod tekstem: (artykuł ukaże się w ROBOTNIKU nr 81).
ST15-2279, Nukat-4216799[UMK] – op
 opis książki Kuroń Jacek: Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 4 s., powiel.
Tytuł nagł.
BJ-2231, FC-9868 – op
 opis książki Kuroń Jacek: Tezy o [wyjściu z] sytuacji bez wyjścia.
B.m. [Białołęka]: b.w., b.r. [luty 1982].
A4, 4 s., masz. przeb.
Tytuł nagł.
ST15-2280, Nukat-4228121[UMK] – op
 ▬ Kuroń Jacek: Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia. Tekst podpisany: Białołęka, luty 1982.
- w: Tygodnik Mazowsze nr 8, 31.III.1982 – Dodatek publicystyczny s. [1]. – MM;
- w: Jacek Kuroń: Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia; Zbigniew Bujak: Walka pozycyjna; Wiktor Kulerski: Trzecia możliwość. [1982]. – MM;
- w: Biuletyn Informacyjny. Berlin Zach. 1982 nr 8 s. 29-32. – MM;
- w: Polityka i odpowiedzialność. Londyn: Aneks 1984 s. 211-214. - MM
– uw
 opis książki Kuroń Jacek: Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia; Hall Aleksander: Polemika z J. Kuroniem.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, [5] s., masz. przeb.
Tytuł nagł. Tekst A. Halla przedr. za: Solidarność [Gdańsk] nr 2/65 1982.
ST15-2281, Nukat-4310672[UMK] – op
 opis książki Kuroń Jacek: Wiara i wina. Do i od komunizmu.
Londyn: Aneks, 1989.
22 cm, [6],5-371,[2] s.
ISBN 0 906601 69 X.
– uw – MM
 opis książki Kuroń Jacek: Wiara i wina. Do i od komunizmu. Wyd. I krajowe.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
A5, okł.kart., 371,[1] s., off. z oryg.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Opracowanie graficzne: Studio Q. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1989.
Rec.: Artur Domosławski: Wiara jest wina. Kultura Niezależna 1990 nr 64 s. 108-114.
CD-806, BN-2836, KS-2520*[wg CD], Ka-4221[błędnie: 271 s.], BJ-2232, FC-9860, ST15-2282, Nukat-588179 – MM
 opis książki Kuroń Jacek: Wiara i wina. Do i od komunizmu. Wyd. III poprawione.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1990.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
ISBN 83-7054-000-7.
ECS-00567, Nukat-184644 – uw – MM
 opis książki Kuroń Jacek: Wiara i wina. Wyd. IV poprawione i uzupełnione.
Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995.
ISBN 83-7023-434-8.
– uw – MM
 opis książki Kuroń Jacek: Wzrastanie.
Kraków: Wydawnictwo Świt, 1988.
A5, [14] k., [1] s., powiel.
BJ-2233, FC-9861, KJ-330*[wg BJ] – op
 opis książki Kuroń Jacek: Wzrastanie.
Kraków: Wydawnictwo Świt, 1989.
A5, [12] k., powiel.
Świt; 15.
BJ-2234, FC-9862, KJ-331*[wg BJ] – op
 opis książki Kuroń Jacek: Zasady ideowe.
B.m.: b.w., b.r. [1977-1978].
A4, 32 k., masz. przeb.
Tytuł nagł.
BaBN-2.298.728{[1980]}, FC-37014*[wg BN], ST15-2283, Nukat-4252436[UMK] – op
 opis książki Kuroń Jacek: Zasady ideowe.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1977].
A4, 37,[1] k., powiel. spiryt. jednostr.
Tytuł okł.
BN-2837, Ka-848, Br-1414=Br-3206[fot.], FC-37013*[wg BN], {ST15-2284, Nukat-4216112[UMK] - okł., 36,[1] k.} – op
 opis książki Kuroń Jacek: Zasady ideowe.
Paryż: Instytut Literacki, 1978.
22 cm, 90,[3] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 295. Bez cenzury.
– uw – MM
 ▬ Kuroń Jacek: Zasady ideowe. – patrz w: Jacek Kuroń: Myśli o programie… Zasady ideowe. Uwagi o strukturze… [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza [1978]. – uw – MM
 opis książki Kuroń Jacek: Zdobyć milczącą większość.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1988.
A5, okł., [3],2-24,[1] s., off. z masz., c. 150 zł.
Tytuł okł.
J-1771, BN-2838, Ka-849, Hoo99/184, HN-001565130, BJ-2235, FC-9863, Br-1415, ECS-00565, ST15-2285, Nukat-743757 – MM
 opis książki Kuroń Jacek: Zło które czynię.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 3, 1984.
A5, okł.kart., 153,[1] s., err., off. z masz., c. 390 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Tytuł okł.: Zło, które czynię. Zawiera teksty:
- Zło które czynię. {przedruk z: Krytyka 1981 nr 10-11 s. 158-167, w wyd. londyńskim s. 183-193};
- Postawy ideowo-etyczne a więź społeczna. {przedruk artykułu drukowanego pod pseud. Elżbieta-Grażyna Borucka w: Znak 1972 nr 216};
- Chrześcijanie bez Boga. {przedruk artykułu drukowanego pod pseud.: Maciej Gajka w Znak 1975 nr 250-251 s. 529-546};
- Zasady ideowe. {tekst napisany w XII. 1977 r., drukowany m. in. w: Zasady ideowe. Paryż: Instytut Literacki 1978};
- Uwagi o strukturze ruchu demokratycznego. {tekst napisany w XI. 1977 r., drukowany m. in. w: Zasady ideowe. Paryż: Instytut Literacki 1978.};
- W stronę demokracji. {przedruk z: Krytyka 1978/79 nr 3, w wyd. londyńskim s. 7-24};
- Myśli o programie działania. {drukowany m. in. w: Aneks 1977 nr 13-14 s. 4-32};
- Ostry zakręt. {przedruk z: Biuletyn Informacyjny nr 5(39), lipiec 1980, s. 7-10};
- Co dalej? {przedruk z: Biuletyn Informacyjny nr 6(40), VIII-IX.1980, s. 66-71};
- Nowe związki: problemy i sprzeczności. {przedruk z: Robotnik nr 62, 23.IX.1980, s. 2};
- Czy grozi nam interwencja? {przedruk z: Robotnik nr 68-69, 23.XI.1980, s. 1};
- Czym jest „Solidarność”. {fragment wykładu wygłoszonego na otwarciu Wszechnicy Robotniczej „Solidarności” w Zakładach im. Róży Luksemburg w Warszawie, przedruk z: Niezalezność nr 11/12, 31.XII.1980, s. 1-2};
- Wobec kryzysu. {przedruk z: Robotnik nr 74, 20.III.1981, s. 1};
- Czy mamy się samoograniczać? {wystąpienie w dyskusji na posiedzeniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku 25.VII.1981, przedruk z: Tygodnik Solidarność nr 19, 7.VIII.1981, wkładka s. 2-3};
- Mój głos w obronie. {przedruk z: Niezależność nr 96, 31.VII.1981, s. 4};
- W rok po sierpniu. {wystąpienie w dyskusji 1.VIII.1981 r. w redakcji Robotnika, przedruk z: Robotnik nr 78, 27.VIII.1981, s. 1-4};
- Program związku. {przedruk z: Niezależność nr 129, 16.IX.1981, s. 3-4};
- O koncepcji KON {rozmawiają: Joanna Szczęsna i Seweryn Blumsztajn, przedruk z: Wiadomości Dnia Warszawa, nr 205, 6.X.1981, s. 3};
- Rząd Narodowy. {tekst mial być drukowany w: Robotnik nr 81[stan wojenny], przedruk na podstawie offsetowej ulotki};
- Jaki program na dziś. {wystąpienie na posiedzeniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku w dn. 11-12.XII.1981};
- Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia. {skrócona wersja tekstu była drukowana w: Tygodnik Mazowsze nr 8, 31.03.1982, s. 4};
- Macie teraz złoty róg. List otwarty do Zbigniewa Bujaka, Wiktora Kulerskiego i innych działaczy ruchu oporu. {przedruk z: Tygodnik Mazowsze nr 13, 12.05.1982, s. 3};
- Umiarkowanie radykalnych i radykalizm umiarkowanych.
Zgodnie z informacją zawartą w erracie zamieniono teksty na stronach: [131] Jaki program… i [138] O koncepcji… - oraz: [127] Tezy… i [142] Program…
Rec.: A.W.: Wartości i bezdroża. Almanach Humanistyczny 1986 nr 5 s. 79-82.
K-2269, G-84/242, J-1772, BN-2839, Ka-850, Hoo99/184, HN-000545047, BJ-2236, FC-9864, Br-1416, ECS-00566, ST15-2286, ST15-2286, Nukat-1566948 – MM
Odmiany i błędy:
- Karton okł. szaroniebieski. Układ stron prawidłowy [poza zamianą opisaną w err.]; errata: …spłatał nam figla… - MM;
- Karton okł. szaroniebieski. Na skutek złego złożenia składka s. 109-132 ma kolejność: 115-120, 109-114, 127-132, 121-126; errata ma błąd: …splatał na figla… - MM;
- Karton okł. nietypowy biały, także książka ma nietypowy wyższy format: 20,7 cm. Brak err. Błędy składu, bo w książce brak s. 115-116 i 125-126, natomiast powtórzono s. 123-124 i 117-118. - MM
 ▬ Kuroń Jacek: Zośka. - patrz w: Żydzi jako problem polski. – uw
 ▬ Kuroń Jacek: Zwierzenia. - patrz w: Głodówka w Kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. [1980-1]. – uw
 ▬ Kuroń Jacek [tekst w]: Grudzień [19]70. Wydanie specjalne [1980]; Listy z podziemia. Victoria [1983 ?]; Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. – uw
 ▬ Kuroń Jacek [wywiad] - patrz w: Witold Bereś i Krzysztof Burnetko: Tylko nie o polityce. Paryż: Instytut Literacki 1989; Spisane będą czyny i rozmowy… Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1982-3]. – uw
 ▬ Kuroń Jacek - patrz: Projekt. Aktualny program działania niezależnych związków zawodowych; Akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kuroniowi itd. [Podpisano:] Prokurator Naczelny Prokuratury Wojskowej płk. Kubala. B.m., (1983); Oskarżona Solidarność. Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5 ’84. – uw
 opis książki Kuroń Jacek: Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia; Bujak Zbigniew: Walka pozycyjna; Wiktor Kulerski: Trzecia możliwość.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 11 s., ksero z masz.
– MM
 opis książki Kuroń Jacek, Modzelewski Karol: List otwarty do partii.
Paryż: Instytut Literacki, 1966.
22 cm, 96 s.
Biblioteka „Kultury”; tom 133. Dokumenty; zeszyt 17.
List otwarty do członków POP PZPR przy U[niwersytecie] W[arszawskim].
– uw
 opis książki Kurowska Magdalena: Szare Szeregi w Krakowie 1939-1945.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [ok. 1980].
A5, okł.kart., [1],59-88,[1] s., off. z oryg.
[Przedruk z: Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa. 1978 zesz. 5 s. 59-89].
Nukat-3580689[BUŁ] – MM
 ▬ Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania [obecnego] kryzysu gospodarczego w PRL. [w tytule słowo „obecnego” używano do 1981 r. W różnych edycjach przed „PRL” bywa przyimek „w” lub go brak].
Referat wygłoszony na konferencji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego nt. „Socjologiczne i ekonomiczne problemy gospodarki planowej” w dniu 12 maja 1979 r. w Sali Lustranej w Pałacu Staszica w Warszawie.
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL.
Wrocław: b.w. [Wydawnictwo Vist], 1983.
A5, okł.kart., 26 s., off. z masz., [c. 70 zł].
K-2270, G-83/288, J-1773, S-129/1421, BN-2846, Ka-3301, BJ-2238, FC-9877, Br-1418, ECS-04195, Nukat-2555552 – op
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL. (streścił: A.Z.).
Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka, 1984.
10 x 7,5 cm, 8,[2] s., stdr. z masz.
Biblioteczka Wyrostka; 1.
K-2272, G-84/243, J-1774[Niezależna Oficyna…], S-130/2060, BN-2842*[wg K], BaBN-b1277020, [ECS-05487, Nukat-4556829 – brak: streścił A.Z.] – op
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL.
Wrocław: Druk: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, 1985.
A5, 26,[1] s., powiel., [c. 70 zł].
K-2271, J-1775*[wg K], BN-2845*[wg K], {BaBN-2.183.417, FC-37017*[wg BN], Ka-2082 - b.w.} – op
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL.
Wrocław: Rada Oświaty Niezależnej Region Dolny Śląsk, 1985.
A5, okł., 26,[1] s., off. z masz., egz. bezpł.
Biblioteczka ucznia; zeszyt nr 4.
Czwarty akapit: To, co możemy…
K-2273, J-1776*[wg K], BN-2844*[wg K], BaBN-1.422.441=1.848.492, FC-37015*[wg BN], Ka-4192, HN-000510403 – MM
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL. [Wyd. 2].
Wrocław: Rada Oświaty Niezależnej Region Dolny Śląsk, 1986.
A5, okł., 26,[1] s., off. z masz., egz. bezpł.
Biblioteczka ucznia; zeszyt nr 4.
CJ-1060*, J-1777*[wg: Obecność nr 21 s. 86], BN-2843*[wg J] – op
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL. Wyd. IV.
Wrocław: Vist, 1986.
A5, 26,[2] s.
Oświata Niezależna. Biblioteczka ucznia; zeszyt nr 4.
Ka-1282, BaBN-1.995.915, FC-37016*[wg BN], Nukat-2555835[Oss] – op
 ▬ Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL. - patrz w: Raport o stanie narodu i PRL. Paryż: Instytut Literacki 1980. – uw
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
Warszawa: b.w., 1979.
A4, [2],17 k., powiel.
Br-1421 – op
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
Warszawa: b.w., 1979.
A4, [11] s., druk.
Tytuł okł.
Ka-3300, ECS-02564, ST15-2287[25 cm], Nukat-2050071, Nukat-4227338 – op
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
Warszawa: b.w., 1979.
25 cm, [8] k. [wg BN]; [8] s. [wg Br]; [7] k. [wg Hoo]; 13 s. [wg BJ], druk.
BN-2849, Hoo99/184[?], BJ-2239, FC-9878, Br-1420 – op
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL. [wyd. 2].
Warszawa: BL BH (Biblioteka Literacka i Historyczna), 1980.
A5, okł., 3-15 s., druk. typogr.
S. 15 na III s. okł. W czwartym akapicie błąd: Co, co możemy… zamiast: To, co…
BN-2848, Ka-1283, HN-000509620, BJ-2240, FC-9879, Br-1419, ECS-03764, ST15-2288, Nukat-128998=3445242[odb.] – MM
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie, 1980.
A5, okł., 23,[3] s., powiel.
Spis treści na IV s. okł.
S-130/2125, BN-2850, Ka-4180[Warszawa], Br-1423, FC-37018*[wg BN], ECS-04208, ST15-2289{23,[1] s.}, Nukat-745393=2187502[Oss] – op
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
Warszawa: b.w., b.r.
A5, okł., 24 s., stdr.
Przepisane z wyd. Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie 1980.
Br-1422, Nukat-207875 – op
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza „Wyzwolenie”, 1980.
A4, 18 k.
BaBN-2.299.281, FC-37019*[wg BN] – op
 opis książki [Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.]
B.m.: b.w., b.r. [1980].
25 cm, [9] k., światłokopia z tekstu drukowanego typograficznie.
Brak s. tytułowej. Nowsza redakcja tekstu niż w wyd.: Warszawa: BL BH 1980.
– MM
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego w PRL.
Gdynia: KZ NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej, 1981.
A5, okł., [1],3-20,[1] s., off. z masz.
Zeszyty Problemowe.
Czwarty akapit: To, co możemy… Tekst podpisano: 30.04.-3.05.1979. [Sygn.]: Druk. ZPG-a/1369/81 - 1000.
BN-2841*[wg BUG - błędy w opisie], BaBN-1.422.441[błąd w tytule]=2.183.437, BJ-2241, FC-9880, Ka-5098, ECS-04972, Nukat-3440512 – MM
 ▬ Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego w PRL.
- w: „Solidarność” Komunikat SKR Szczecin nr 58, 16.02.1981, s. 5-16.
– uw
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
Katowice: Wydawnictwo Z., 1981.
A5, okł., 16 s., off. z masz.
Brak 7-8 linijek tekstu, być może brak s. 17.
Ka-4684[17 s.], BaBN-1.422.932, Nukat-4250249[BUS] – MM
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
Łódź: Wydawnictwo Propozycji i Dyskusji Niezależnego Pisma Związkowców „Solidarności”, 1981.
A5, 12 s., off. z masz.
Biblioteczka Propozycji i Dyskusji. Zeszyt Problemowy Nr 1.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego PRL - 27-maja-1979 r. Czwarty akapit: To, co możemy… Przedruk z: „Solidarność” Komunikat SKR Szczecin nr 58, 16.02.1981, s. 5-16. Od Wydawnictwa podpisano: sierpień 1981.
BŁ-97, BN-2840*[wg BŁ], BaBN-1.996.173, BJ-2237, FC-9876, Ka-4548, Br-1417 – MM
 opis książki Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
B.m. [Kraków]: NIW [Niezależna Inicjatywa Wydawnicza], 1981.
A5, 15 s., off. z oryg.
Tekst podpisano: 30.IV.–3.V.1979. Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Literacka / Biblioteka Historyczna 1980. W czwartym akapicie błąd: Co, co możemy… zamiast: To, co…
BK-314, BN-2847, Ka-3010, BJ-2242, FC-9881 – MM
 ▬ Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego w PRL.
- w: AMicus Łódź 1981 nr 13/17/ s. 32-37. - przedruk z wyd.: Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie 1980.
– uw – MM
 ▬ Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL. Kraków: NZS AE 1981. Zawiera rownież: Leszek Nowak: Marksizm jako fałszywa świadomość socjalizmu. – Jest to nr 11 Biuletynu Niezależnego Zrzeszenia Studentów AE Kraków. [czasopismo] – BNWC-0572 – uw
 ▬ Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL. - patrz: Tadeusz Konwicki: Mała apokalipsa oraz szkice: Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Janusza Korwin-Mikke. Warszawa: Antyk 1985. – uw
 ▬ Kurowski Stefan: Inspiracje i źródła programu. - patrz: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”. – uw
 opis książki Kurowski Stefan: O strategii działania związku. Przemówienie wygłoszone na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Bydgoskiego w dniu 29 czerwca 1980 [właśc. 1981] r.
B.m. [Bydgoszcz]: b.w., b.r. [1981].
A5, 4 s., off. z masz.
W tytule nagł. błąd: zamiast „działania” jest „dziełania”.
ST15-2290, Nukat-4160097[UMK] – op
 ▬ Kurowski Stefan: O strategii działania związku [fragm.]. - patrz: Dyskusja nad programem i taktyka związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81. – uw
 opis książki Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A5, 13 s., off. z masz.
BJ-2243, FC-9882 – op
 ▬ Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru.
- w: Tygodnik Powszechny nr 48, 30.XI.1980.
– uw
 ▬ Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru. – patrz w: Stefan Kurowski: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru; Stefan Kawalec: Warunki realizacji porozumień. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze [1981]. – uw
 ▬ Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru /Referat wygłoszony na sympozjum naukowym w siedzibie NSZZ Solidarność w Gdańsku w dniu 4.XI.1980 r./.
- w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 9(17), 25 II 1981, s. 12-20.
Tekst podpisano: październik 1980 r. Przedruk z: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” – Region Mazowsze.
– uw – MM
 ▬ Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru. – patrz w: Stefan Kurowski: Od sierpnia do grudnia. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo Głos 1985. – uw
 opis książki Kurowski Stefan: Od sierpnia do grudnia. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
Warszawa: b.w., 1982.
A5, [1],3 s., masz. przeb.
J-4097*[wg Pil-1362], BN-2853*[wg Pil] – op
 opis książki Kurowski Stefan: Od sierpnia do grudnia. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1985.
A5, okł.kart., 132,[2] s., off. z masz., c. 400 zł.
Zeszyt Centrum Dokumentacji i Analiz NSZZ „Solidarność”; 6. 125-ta publikacja Wydawnictwa Głos.
Na s. 3-6: Z.M.: Wprowadzenie. Zawiera teksty:
- Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru. {referat wygłoszony na sympozjum naukowym w siedzibie KKP NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dn. 4.XI.1980 r., drukowany w: Tygodnik Powszechny nr 48, 30.XI.1980};
- Plan rządowy i społeczna alternatywa. {rozszerzony tekst referatu wygłoszonego na posiedzeniu KKP NSZZ „Solidarność” w dn. 7.I.1981 r., drukowany w: Głos 1981 nr 1/34 s. 37-46; oraz w: Gospodarka. Zeszyt OBS 3, 1981};
- Sytuacja gospodarcza i strategia związku - ocena i wnioski po 5 miesiącach. {przemówienie wygłoszone na walnym zebraniu delegatów koł zakładowych NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w dn. 18.I.1981 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie; fragmenty drukowano pt.: „Jak odbić się od dna” w: Niezależnosc nr 14, 24.I.1981, s. 2};
- Wstęp do programu i założenia ideowe. {drukowano w: Tygodnik Powszechny nr 16, 19.IV.1981 oraz w: Tygodnik Solidarność nr 4, 24.IV.1981, s. 5; nr 5, 1.V.1981, s. 9; a potem wielokrotnie przedrukowano w broszurach i biuletynach związkowych, fragmenty tekstu wycięte przez cenzurę w obu tygodnikach drukowano w: Wiadomości Dnia, nr 97, 7.05.1981, s. 2; nr 99, 10.5.1981, s. 1};
- O strajku. {tekst powstał w lutym 1981 r.};
- Czy socjalizm jest reformowalny? {referat wygłoszony w Klubie Dyskusyjnym NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 23.III.1981 r.};
- O reformie gospodarczej. {tekst przyjęty jako stanowisko grupy negocjacyjnej KKP NSZZ „Solidarność” w rozmowach z Komitetem Ekonomicznym Rady Ministrów d/s Związków Zawodowych w dniu 21.V.1981 r.};
- Przyczyny niepowodzeń wdrażania reform gospodarczych w Polsce. {referat wygłoszony na konferencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie w dniu 15.VI.1981 r.};
- O strategii działania związku. {przemówienie wygłoszone na I WZD Regionu Bydgoskiego w dniu 20.VI.1981 r., drukowano w: Tygodnik Powszechny nr 28, 12.VII.1981};
- Odpowiedź eksperta ekonomicznego NSZZ „Solidarność” na list rządowego profesora ekonomii. {drukowano w: Polityka nr 53[?] z dnia 15.VIII.1981 r.};
- Reforma cen za cenę reformy. {referat wygłoszony w dniu 22.VII.1981 r. na Krajowej Konferencji d/s Cen Żywności zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, drukowany w: Tygodnik Powszechny nr 34, 23.VIII.1981};
- Sytuacja gospodarcza i strategia związku - ocena i wnioski po 11 miesiącach. {przemówienie wygłoszone na posiedzeniu KKP NSZZ „Solidarność” w dniu 11.VIII.1981 r., drukowano w: Wiadomości Dnia Warszawa nr 167, 13.08.1981, s. 2};
- O programie związku. {wystąpienie na Wszechnicy Robotniczej Regionu Mazowsze w Warszawie w dniu 11.IX.1981 r., drukowano ze skrótami w: Niezależność Warszawa nr 129, 16.IX.1981, s. 4};
- Przyczyny i charakter przełomu społecznego w Polsce. {referat wygłoszono w dniu 12.IX.1981 r. w Popielżynie na „Dniach Społecznych 81” zorganizowanych przez Polski Związek Katolicko-Społeczny};
- Wyjście z kryzysu - program alternatywny. {drukowano w: Tygodnik Powszechny nr 37, 14.IX.1981 i w broszurze rozprowadzanej wsród delegatów na I KZD NSZZ „Solidarność” w Gdańsku};
- Czy związek powinien mieć alternatywny program wyjścia z kryzysu i jaki to ma być program. {drukowano w: Tygodnik Powszechny nr 43, 25.X.1981};
- Jeszcze o programie alternatywnym. {przemówienie wygłoszone na I KZD NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniu 1.X.1981 r.};
- „Solidarność” wobec aktualnej sytuacji gospodarczej. {drukowano w: Głos Ursusa 1981 nr 47[22.XI.], 48[29.XI.] i 49[6.XII.]};
- Gospodarcze podstawy i zagrożenia niepodległości. {wygłoszono na sesji naukowej w Warszawie w dniu 17.XI.1981 r. zorganizowanej przez Kluby Służby Niepodległości};
- Ocena rządowych projektów reformy gospodarczej i porozumienia narodowego. {przemówienie wygłoszone na posiedzeniu KKP NSZZ „Solidarność” w dniu 11.XII.1981 r. w Stoczni Gdańskiej};
- Publikacje Stefana Kurowskiego /wybór/ [bibliografia].
K-2274, G-85/190, J-1778*, BN-2852, Ka-851, BJ-2244, FC-9883, Br-1425, ECS-03765, ST15-2291, Nukat-745487 – MM
 ▬ Kurowski Stefan: Plan rządowy i społeczna alternatywa. - patrz w: Gospodarka. Zeszyt OBS 3. – uw
 ▬ [Kurowski Stefan]: Polska 1985. Spojrzenie na gospodarkę. - patrz: Polska 1985. Spojrzenie na gospodarkę. Warszawa: Prawy Margines 1986. – uw
 opis książki Kurowski Stefan: Przyczynek do programu NSZZ. Wersja wstępna.
Warszawa: b.w., 12 października 1980.
A5, 4 s., off. z masz.
Tytuł nagł.
BJ-2245, FC-9884, ST15-2292, Nukat-4188699[UMK] – op
 opis książki Kurowski Stefan: Przyczynek do programu NSZZ „Solidarność”. Wersja wstępna.
Warszawa: b.w., 1980.
A4, 6 k., powiel.? off. z masz.?
Tytuł nagł.
ST15-2293, Nukat-4227334[UMK] – op
 opis książki Kurowski Stefan: Przyczynek do programu NSZZ. Wersja wstępna.
B.m.: b.w., 1980.
A4, 5 k., powiel.
Tytuł nagł.
BaBN-2.299.056, FC-37020*[wg BN] – op
 ▬ Kurowski Stefan: Przyczynek do programu NSZZ „Solidarność”. Wersja wstępna. - patrz: Przyczynek do programu NSZZ „Solidarność”. Wersja wstępna. B.m.: b.w., b.r. – uw
 opis książki Kurowski Stefan et al.: Reforma czego ?
Warszawa: Officyna Liberałów, 1987.
A5, okł.kart., 86,[2] s., off. z masz., [c. 400-500 zł].
Zawiera teksty:
- Janusz Korwin-Mikke: Czy istnieje ekonomia polityczna socjalizmu?;
- Stefan Kurowski: Czy socjalizm jest reformowalny? [referat wygłoszony w Klubie Dyskusyjnym NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 23.III.1981 r. - przedruk z: Od sierpnia do grudnia. Warszawa: Głos 1985];
- Rafał Krawczyk: Co to znaczy reforma?;
- Janusz Korwin-Mikke: Czy socjalizm jest reformowalny?;
- Stefan Kurowski: Reforma gospodarcza w PRL. Trzecie podejście [przedruk z wydania pod pseud. Hieronim Janczak. Warszawa: CDN 1986].
- Przypisy do tekstu Rafała Krawczyka.
Projekt i wykonanie okładki: P.O. Druk: Wolna Drukarnia im. Adama Heydla. Oddano do składania: 24 czerwca 1987; oddano do druku: 22 lipca 1987; druk ukończono: 5 sierpnia 1987.
CJ-1061, J-1780, BN-4764*[wg BUW], Hoo99/184, BJ-2246=BJ-3944, FC-9885=FC-7665, Br-1427[obw., ale jest to chyba tak jak w moim egz. nie przyklejona kolorowa okł.], ST15-2294, Nukat-3333981 – MM
 ▬ Kurowski Stefan: Reforma gospodarcza w PRL. Trzecie podejście. - patrz:
- wydanie pod pseud. Hieronim Janczak. Warszawa: CDN 1986;
- w: Kurowski Stefan et al.: Reforma czego? Warszawa: Officyna Liberałów 1987.
– uw
 opis książki Kurowski Stefan: Reforma i polityka gospodarcza.
Warszawa: b.w., b.r.
A4, 8 k., rkps.
Br-1428 – op
 ▬ Kurowski Stefan: Reformy ekonomiczne w Polsce a nowa orientacja w stosunkach Wschód-Zachód. - patrz w: Europa i Polska. Warszawa: Wolne Pismo Most 1989. – uw
 opis książki Kurowski Stefan: Struktura społeczna a rewolucja naukowo-informatyczna (teoria kratyzmu); Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w P.R.L.
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1981.
A5, okł.kart., [3],2-56 s., off. z masz.
Biblioteka Kwartalnika Aspekt; 3 (Biblioteka Aspektu; 3).
Tekst „Struktura…” dat.: 19.01.1971 oraz: „Dopisano po 10 latach” – dat.: 21.01.1981. Był on w 1983 r. drukowany pt.: „Teoria kratosów”. Tekst „Doktrynalne…” stanowi referat wygłoszony na konferencji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego nt. „Socjologiczne i ekonomiczne problemy gospodarki planowej” w dn. 12.V.1979 r.
BN-2855, Ka-852, Hoo99/184, BJ-2248, FC-9889, Br-1429, ECS-04000, ST15-2295, Nukat-736301 – MM
 opis książki Kurowski Stefan: Struktura społeczna a rewolucja naukowo-informatyczna. Teoria kratosów.
Warszawa: Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981.
A5, okł., [1],30,[1] s., off. z masz.
Tytuł okł.
BN-2856, Ka-3957, FC-50662*[wg BN], ECS-02565, ST15-2296, Nukat-2026340[ECS] – op
 ▬ Kurowski Stefan: Sytuacja gospodarcza i strategia związku. - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność Region Mazowsze wrzesień 1981. – uw
 opis książki Kurowski Stefan: Taktyka i strategia „Solidarności” na obecnym etapie.
Bydgoszcz: MKZ NSZZ „Solidarność” b.r. [1981].
A6, okł., [2],2-12 s., off. z masz., [c. 10 zł].
[na s. IV okł.:] 2.
S. 12 na III s. okł. Odczyt wygłoszony dnia 13.02.1981 r. w Zakładowym Domu Kultury „Belma”.
BN-2857, BJ-2249, FC-9888, Ka-4683, Br-1430, ST15-2297, Nukat-4207574 – MM [stemple: Biblioteka N“S“ Bydgoszcz i Archiwum Zakładu Historii Ruchu Zawodowego]
 opis książki Kurowski Stefan: Teoria kratosów.
Warszawa: Wydawnictwo Liberta, 1983.
A5, okł.kart., 32 s., off. z masz., [c. 60-80 zł].
Tekst dat.: 19.01.1971. Zawiera również: „Dopisano po 10 latach” - tekst dat.: 21.01.1981 r. Poprzednio drukowano w: Biblioteka Kwartalnika Aspekt; tom 3 pt.: Struktura społeczna a rewolucja naukowo-informatyczna (teoria kratyzmu).
K-2275, G-83/289, J-1782, BN-2858, Ka-853, BJ-2250, FC-9887, Br-1431[błędnie: Libertas], ECS-02566, ST15-2298, Nukat-620640 – MM
 ▬ Kurowski Stefan: W sprawie tez programowych „Solidarności”. - patrz: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”. – uw
 ▬ Kurowski Stefan: Wartości ideowe. W sprawie tez programowych „Solidarności”. - patrz: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”. – uw

 ▬ Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”. Warszawa: OBS NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze b.r. [1981]. A5, 8 s.
BN-2860, Hoo99/184, Ka-854{2-8,[1] s.}, HN-000512212, ECS-02567, Nukat-969142 – nie można określić typu wydania. – uw
 opis książki Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” - Regionu Mazowsze, 1981.
A5, okł., 8 s., off. z masz., [c. 5-20 zł].
(Zeszyty OBS; [1]).
Tytuł główny w dwóch wierszach.
{BJ-2253, FC-9893} + {BJ-2257, FC-9896} [ksero z tego wyd.] – op
 opis książki Kurowski Stefan /opracował/: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze, b.r. [1981].
A5, okł., 8 s., off. z masz., [c. 5-10 zł].
[Zeszyty OBS; 1].
Tekst datowano: marzec 1981. Tytuł główny w trzech wierszach. Na s. II okł. [spis treści]. Wysokość kolumny druku na s. [1]: 155 mm.
BJ-2254, FC-9894, Br-1432, ST15-2299 – MM
 opis książki Kurowski Stefan /opracował/: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze, b.r. [1981].
A5, okł., 8 s., off. z masz.
[Zeszyty OBS; 1].
Tekst datowano: marzec 1981. Tytuł główny w trzech wierszach. Brak spisu treści. Wysokość kolumny druku na s. [1]: 150,8 mm. Na okładce oraz na s. 6 wyraźnie widoczne odręczne poprawki na kliszy lub matrycy dla polepszenia czytelności. Jest to kopia offsetowa z wydania opisanego powyżej.
– MM

 ▬ Kurowski Stefan: Wstęp do programu i zalożenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
- w: Tygodnik Powszechny, nr 16, 19.IV.1981 r.;
- pod tytułem: W sprawie tez programowych „Solidarności” ([cz.] 1): Inspiracje i źródła programu. w: Tygodnik Solidarność, nr 4, 24.IV.1981 r., s. 5 [nieco przeredagowano]; ([cz.] 2): Wartości ideowe. w: Tygodnik Solidarność, nr 5, 1 maja 1981 r., s. 9 [tekst datowano: 16.03.1981 r.] - w drugiej części tekstu zaznaczono jako „(…)” pięć ingerencji cenzury;
- w dzienniku Wiadomości Dnia, nr 97, 7.05.1981, s. 2, pt. Czego nie lubi cenzura - oraz w nr 99, 10.5.1981, s. 1, pt. Wartości narodowe - przytoczono wycięte przez cenzurę w Tygodniku Solidarność fragmenty tekstu;
- w: Dyskusja nad programem i taktyka związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81, s. 33-43 - przedruk za: Tygodnik Solidarność, nr 4-5 z zachowaniem wycięć cenzury;
- w: Stefan Kurowski: Od sierpnia do grudnia. Warszawa: Głos 1985 s. 34-41 [na s. 34 historia tekstu, zawierająca jednak nieścisłości].
– uw
 opis książki Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
Bydgoszcz: MKZ NSZZ „Solidarność”, b.r. [1981].
A6, [2],15 s.
BN-2859, FC-37021*[wg BN], ST15-2301, Nukat-4209631[UMK] – op
 opis książki Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Kraków]: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” AM i PSK, b.r. [1981].
A5, 10 s., off. z masz.
BJ-2251, FC-9890 – op
 opis książki Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
Warszawa: Drukarnia Wydawnicza, 1981.
A5, [1],14 s., off. z masz.
Do użytku wewnętrznego.
BJ-2252, FC-9892, {ST15-2302, Nukat-4193209[UMK] - [2],14 s.} – op
 opis książki Kurowski Stefan: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
Warszawa: b.w.; druk: PK [Politechnika Krakowska], marzec 1981.
A5, okł., 12 s., off. z masz.
Tekst datowano: 16.03. 1981 r. Sygn. druk.: PK 161/01-2500 [zapewne winno byc 161/81]. Spis treści na II s. okł., Notatki na III s. okł.
BJ-2255, FC-9891, ST15-2300, Nukat-4156148 [UMK] – MM
 opis książki Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
Warszawa: b.w., 1981.
A5, [1],12,[1] s., off. lub ksero z oryg.
Przedruk z poz. BJ-2255.
BJ-2256, FC-9895 – op
 ▬ Kurowski Stefan: Wyjście z kryzysu - program alternatywny. w: Tygodnik Powszechny nr 37, 14.IX.1981. – uw
 opis książki Kurowski Stefan: Wyjście z kryzysu - program alternatywny. Materiały dla Delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Gdańsk]: Biuro Informacji Prasowej NSZZ „Solidarność” BIPS, 1981.
A4, 9 k., powiel.
BJ-2258 – op
 opis książki Kurowski Stefan: Wyjście z kryzysu - program alternatywny.
B.m. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze, b.r. [1981].
A5, 8 s., off. z masz.
Tytuł nagł.
BN-2861, BJ-2259, FC-9897, ST15-2303, Nukat-4164129[UMK] – op
 ▬ Kurowski Stefan: Wyjście z kryzysu - program alternatywny. - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność Region Mazowsze wrzesień 1981; Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981. – uw
 opis książki Kurowski Stefan: Wykład w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.
Warszawa: Officyna Liberałów, b.r. [1979].
BN-2862*[wg AR - brak tego siglum w spisie], spis w: Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. Officyna Liberałów 1982 s. IV okł. – op
 opis książki Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru; Kawalec Stefan: Warunki realizacji porozumień.
B.m. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze, b.r. [1981].
A5, 36 s., off. z masz.
[Zeszyty OBS; 2].
Tekst Kurowskiego przedrukowano w: Stefan Kurowski: Od Sierpnia do Grudnia. Warszawa: Głos 1985, tu na s. 7 historia tekstu; tekst Kawalca został przedstawiony na ogólnopolskiej sesji na temat realizacji umów społecznych we Wrocławiu 14-15.II.1981 r. i zawiera rozważania i propozycje dyskutowane uprzednio przez Radę Programowa OBS NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze. W spisach „Zeszytów OBS” [w nr 4, 5, 7] pozycja ta występuje jako: Stefan Kawalec, Stefan Kurowski: Spory o program.
BN-2851, Hoo99/184, Ka-855, HN-000509631, BJ-2260, FC-9899=FC-50661*[wg BN], Br-1424, ECS-02568, ST15-2304, Nukat-970493 – MM
 ▬ Kurowski Stefan - patrz: Zdzisław Bartnicki [pseud.], Hieronim Janczak [pseud.] – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.