Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kuro

Data ostatniej korekty tekstu: 08.12.2016 r.
 
 
 • Kuroń Jacek: Dalej walczyć - innymi metodami. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Kuroń Jacek: Do stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża. List otwarty [ok. 24 września 1980 r.].
  - B.m.: b.w. [1980]. A4, 3 k., powiel. BJ-2224 [druk ulotny];
  - w: Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Kombinacie Budowlanym w Gdyni, nr 4 z 13 X 1980;
  - w: Solidarność z Gdańskiem, Łódź, wyd. specj. 11 z 26 listopada 1980, s. 5-9 [Aneks];
  - w: Kuroń Jacek: Polityka i odpowiedzialność. Londyn: Aneks 1984 s. 164-167;
  - w: Kuroń Jacek: Polityka i odpowiedzialność. Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS 1986. s. 164-167;
  - kopie w internecie: Karta-1, Karta-2, Uniw-Szczecin.
  - uw
 • Kuroń Jacek: Do stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża. List otwarty.
  B.m. [Łódź]: Solidarność z Gdańskiem, b.r. [1980].
  A4, 4 s., off. z masz.
  Solidarność z Gdańskiem. Aneks [do nr 11].
  Sygn. druk.: Wydz.Poligr.ZPP"Zenit" zam.1155/80 n.50 egz.
  - MM
 • Kuroń Jacek: Jałta - i co teraz? (przedruk z: Tygodnika Mazowsze nr 121, 14 III 1985, s. 4) - patrz w: Jałta wczoraj i dziś. Wybór publicystyki 1944 - 1985. Londyn: Polonia wrzesień 1985. - uw
 • Kuroń Jacek: Krajobraz po bitwie.
  B.m. [Warszawa]: Tygodnik Mazowsze, b.r. [1987].
  A5, 8 s., off. ze skł., c. 20 zł.
  Tytuł nagł. Tekst podpisano: Wrzesień 1987.
  KN’87-89, CJ-1058, J-1768, BN-2832, Ka-847, Hoo99/184, BJ-2225, Br-1410 - MM
 • Kuroń Jacek: Krajobraz po bitwie.
  - w: Aneks. Londyn 1987 nr 48 s. 3-13;
  - w: Bez Dekretu 1988 nr 18 s. 7-12;
  - w: Jacek Kuroń: Zdobyć milczącą większość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1988 s. 7-13 [tu tekst podpisano: Pisane marzec - kwiecień 1987].
  Reakcja na tekst:
  - wywiad z autorem o tekście: Tygodnik Mazowsze nr 219, 2 IX 1987, s. 1-2;
  - „Solidarność” w krajobrazie po bitwie. Dyskusja na spotkaniu TR „S”. Tygodnik Mazowsze nr 220, 16 IX 1987, s. 1-2;
  - Leszek Moczulski: Krajobraz przed bitwą. Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1987;
  - Rozmowa o tekście z autorem: Bez Dekretu 1988 nr 18 s. 13-29 [Stanisław Handzlik, IKS, Lesław Maleszka, Jerzy Surdykowski, Maciej Szumowski].
  - uw
 • Kuroń Jacek: Linia podziału.
  Kraków: Wydawnictwo Świt, 1985.
  A5, [12] k., powiel. jednostr.
  BK-313[stdr. z masz. i rys., częśc. rękopis], BN-2833*[wg BK], BJ-2226, KJ-328* - op
 • Kuroń Jacek: Linia podziału.
  Kraków: Wydawnictwo Świt, 1986.
  A5, [12] k., powiel. jednostr., [c. 100 zł].
  RDA.
  Tytuł okł.
  J-1769*[wg Pil-1354], BJ-2227, KJ-329*[wg BJ] - MM
 • Kuroń Jacek: Między Październikiem 56 a Marcem 68. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 1. Warszawa: Sowa 1981; Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981 [Wybór]. Warszawa: Nowa [1983]. - uw
 • Kuroń Jacek: Myśli o programie działania.
  B.m.: b.w., b.r. [1977].
  A5, 17 k., ksero z masz.
  BJ-2228 - op
 • Kuroń Jacek: Myśli o programie działania.
  - w: Aneks 1977 nr 13/14 s. 4-32;
  - w: Ruch oporu. Paryż: Instytut Literacki 1977 s. 193-213;
  - w: tegoż: Zasady ideowe. Paryż: Instytut Literacki, 1978 s. 11-33;
  - w: tegoż: Polityka i odpowiedzialność. Londyn: Aneks 1984. s. 124-242;
  - w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 119-142;
  - w: tegoż: Opozycja. Pisma polityczne 1969-1989. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010 s. 77-95.
  - uw
 • Kuroń Jacek: Myśli o programie działania. Zasady ideowe. Uwagi o strukturze ruchu demokratycznego.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1978].
  A5, okł., [4],85,[3] s., powiel., [c. 50 zł].
  Na s. [87]: ELDRUK.
  Preibisz-32, BN-2834, Ka-1281, HN-000394929, BJ-2229, Br-1411 - MM
 • Kuroń Jacek: Opozycja polityczna w Polsce. – patrz: uwagi do tekstu: Jacek Kuroń: Polityczna opozycja w Polsce. - uw
 • Kuroń Jacek: Polityczna opozycja w Polsce.
  – w: Kultura 1974 nr 11/326, s. 3-31 [tekst na Zachód przemycił Bolesław Sulik, opublikowano anonimowo];
  – w: Jacek Kuroń: Polityka i odpowiedzialność. Londyn: Aneks 1984, s. 107-123 – MM;
  – w: Jacek Kuroń: Polityka i odpowiedzialność. Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS 1986, s. 107-123 – MM;
  – w: Jacek Kuroń. Opozycja. Pisma polityczne 1969-1989. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010, s. 40-57 – MM.
  – – w kilku ważkich tekstach przekręcano tytuł na »Opozycja polityczna w Polsce«. Uczynili tak:
  – – – Marek Sterlingow, Marek Wąs: Opozycja demokratyczna – 1970-1980. Gazeta Wyborcza, 3.VIII.2005 [pisane wg książki Andrzeja Friszke „Opozycja polityczna w PRL 1945-1980” z 1994 r., a tam błędu nie ma];
  – – – Andrzej Friszke: Tajemnice Andrzeja Micewskiego. Tygodnik Powszechny 2006, nr 36;
  – – – Andrzej Friszke: Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności. Kraków: Znak; ISP PAN 2011, s. 58;
  – – – Jan Skórzyński: Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników. Warszawa: Świat Książki – Weltbild Polska 2012, s. 178;
  – – – Artur Lipiński [UAM]: U źródeł antypolitycznej polityki w Polsce. Ramy zbiorowego działania, definicja sytuacji i praktyki kontestacji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2012, nr 1, s. 111-141 na s. 136 oraz w przypisie 73, choć w przypisach 38 i 58 błędu nie ma;
  – – – Bogdan Borusewicz w swoim wystąpieniu 4 marca 2014 r. w czasie sesji: „Polskie dylematy. W 80. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci Jacka Kuronia” {youtube.com/watch?v=tsdHZEskTPU [dostęp 20161208]} – słuchaj w 6’56” (w jego wspomnieniu tekst miał tylko półtorej strony tekstu [!]) – patrz też tekst omówienia: {batory.org.pl/programy_operacyjne/debaty/2014/polskie_dylematy_w_80_rocznice_urodzin_i_10_rocznice_smierci_jacka_kuronia [dostęp 20161208]}.
  - uw
 • Kuroń Jacek: Polityka i odpowiedzialność.
  Londyn: Aneks, 1984.
  22 cm, [6],5-221 s.
  ISBN 0 906601 14 2. Zawiera teksty:
  - Zło które czynię. {przedruk z: Krytyka 1981 nr 10-11 s. 158-167, w wyd. londyńskim s. 183-193};
  - Chrześcijanie bez Boga. {przedruk artykułu drukowanego pod pseud.: Maciej Gajka w Znak 1975 nr 250-251 s. 529-546};
  - Od redakcji Krytyki. {artykuł napisany wspólnie ze Stefanem Starczewskim, przedruk z: Krytyka 1980 nr 4 s. 44-46, w wyd. londyńskim s. 86-90};
  - W stronę demokracji. {przedruk z: Krytyka 1978/79 nr 3, w wyd. londyńskim s. 7-24};
  - Notatki o samorządzie. {przedruk z: Głos 1977 nr 1};
  - List otwarty do zespołu redakcyjnego "Pisma młodych Bratniak" {przedruk z: Bratniak 1979 nr 16 s. 16-30};
  - Spór o wydarzenia marcowe. {tekst był publikowany anonimowo, przedruk z: Zeszyty Historyczne 1973 nr 24 s. 3-30};
  - Polityczna opozycja w Polsce. {tekst był publikowany anonimowo, przedruk z: Kultura 1974 nr 11/326};
  - Myśli o programie działania. {drukowany m.in. w: Aneks 1977 nr 13-14 s. 4-32};
  - Sytuacja kraju a program opozycji. {przedruk z: Biuletyn Informacyjny nr 3(29), kwiecień 1979, s. 15-19};
  - Ostry zakręt. {przedruk z: Biuletyn Informacyjny nr 5(39), lipiec 1980, s. 7-10};
  - Co dalej? {przedruk z: Biuletyn Informacyjny nr 6(40), VIII-IX.1980, s. 66-71};
  - Do stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża. List otwarty;
  - Nowe związki: problemy i sprzeczności. {przedruk z: Robotnik nr 62, 23.IX.1980, s. 2};
  - Czym jest "Solidarność". {fragment wykładu wygłoszonego na otwarciu Wszechnicy Robotniczej "Solidarności" w Zakładach im. Róży Luksemburg w Warszawie, przedruk z: Niezależność nr 11/12, 31.XII.1980, s. 1-2};
  - Nie do druku. {rozmowa ze współpracownikiem pisma Aneks w lutym 1981 r., dotychczas niedrukowany};
  - Wobec kryzysu. {przedruk z: Robotnik nr 74, 20.III.1981, s. 1};
  - O sytuacji w kraju i Związku. {wystąpienie w dyskusji na posiedzeniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej 24-26.VII.1981, przedruk z: Tygodnik Solidarność nr 19, 7.VIII.1981, wkładka s. 2-3};
  - Program związku. {przedruk z: Niezależność nr 129, 16.IX.1981, s. 3-4};
  - Żyję z mojego systemu poglądów. Rozmowa z ekspertem i doradcą KKP NSZZ "Solidarność" i założycielem byłego KSS-KOR. {rozmawiali Jerzy Gonczarski, Ryszard Naleszkiewicz, przedruk z: Sztandar Młodych, 9-11 X 1981};
  - Żeby dać świadectwo prawdzie. {rozmawiała Ewa Górska, przedruk z: Samorządność Gdańsk nr 3(179), 14.12.81, s. 8, 10};
  - Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia. {tekst podpisany: Białołęka, luty 1982, przedruk z: Tygodnik Mazowsze nr 8, 31.III.1982 - Dodatek publicystyczny s. [1]};
  - Umiarkowanie radykalnych i radykalizm umiarkowanych. {tekst podpisany: Białołęka, lipiec 1982}.
  Rec.: Ewa Szczerkowska: „Rewolucji nie lubię…”. Pogląd Berlin Zach. 1984 nr 19/68 s. 25-28; Marek Buczko: Etyka, polityka, programy. Uwagi na marginesie książki Jacka Kuronia „Polityka i odpowiedzialność”. Kontakt 1985 nr 6(38) s. 36-41; Bronisław Wildstein: O odpowiedzialności. Kontakt 1985 nr 6(38) s. 41-44.
  - uw - MM
 • Kuroń Jacek: Polityka i odpowiedzialność.
  Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS [Czyn i Słowo] 1986.
  A6, okł.kart., obw., 221 s., stdr. z oryg., [c. (550)-600 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1984.
  G-86/169, CJ-1059, J-1770, BN-2835, Ka-4087, Hoo99/184, BJ-2230, Br-1413 - MM [autograf, dedykacja J. Kuronia podpisana 29 maja 1986 r.]
 • Kuroń Jacek: Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 4 s., powiel.
  Tytuł nagł.
  BJ-2231 - op
 • Kuroń Jacek: Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia. Tekst podpisany: Białołęka, luty 1982.
  - w: Tygodnik Mazowsze nr 8, 31.III.1982 - Dodatek publicystyczny s. [1]. - MM;
  - w: Jacek Kuroń: Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia; Zbigniew Bujak: Walka pozycyjna; Wiktor Kulerski: Trzecia możliwość. [1982]. - MM;
  - w: Biuletyn Informacyjny. Berlin Zach. 1982 nr 8 s. 29-32. - MM;
  - w: Polityka i odpowiedzialność. Londyn: Aneks 1984 s. - MM
  - uw
 • Kuroń Jacek: Wiara i wina. Do i od komunizmu.
  Londyn: Aneks 1989.
  22 cm, [6],5-371,[2] s.
  ISBN 0 906601 69 X.
  - uw - MM
 • Kuroń Jacek: Wiara i wina. Do i od komunizmu. Wyd. I krajowe.
  Rec.: Artur Domosławski: Wiara jest winą. Kultura Niezależna 1990 nr 64 s. 108-114.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
  A5, okł.kart., 371,[1] s., off. z oryg.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Opracowanie graficzne: Studio Q. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1989.
  Rec.: Artur Domosławski: Wiara jest winą. Kultura Niezależna 1990 nr 64 s. 108-114.
  CD-806, BN-2836, KS-2520[wg CD], Ka-4221[błędnie: 271 s.], BJ-2232 - MM
 • Kuroń Jacek: Wiara i wina. Do i od komunizmu. Wyd. III poprawione.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1990.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  ISBN 83-7054-000-7.
  - uw - MM
 • Kuroń Jacek: Wiara i wina. Wyd. IV poprawione i uzupełnione.
  Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1995.
  ISBN 83-7023-434-8.
  - uw - MM
 • Kuroń Jacek: Wzrastanie.
  Kraków: Wydawnictwo Świt 1988.
  A5, [14] k., [1] s., powiel.
  BJ-2233 - op
 • Kuroń Jacek: Wzrastanie.
  Kraków: Wydawnictwo Świt 1989.
  A5, [12] k., powiel.
  Świt; 15.
  BJ-2234 - op
 • Kuroń Jacek: Zasady ideowe.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1977].
  A4, 37 k., powiel. spiryt. jednostr.
  Tytuł okł.
  BN-2837, Ka-848, Br-1414=Br-3206[fot.] - op
 • Kuroń Jacek: Zasady ideowe.
  Paryż: Instytut Literacki, 1978.
  22 cm, 90,[3] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 295. Bez cenzury.
  - uw - MM
 • Kuroń Jacek: Zdobyć milczącą większość.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1988.
  A5, okł., [2],24,[1] s., off. z masz., c. 150 zł.
  J-1771, BN-2838, Ka-849, Hoo99/184, HN-001565130, BJ-2235, Br-1415 - MM
 • Kuroń Jacek: Zło które czynię.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 3, 1984.
  A5, okł.kart., 153,[1] s., err., off. z masz., c. 390 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Zawiera teksty:
  - Zło które czynię. {przedruk z: Krytyka 1981 nr 10-11 s. 158-167, w wyd. londyńskim s. 183-193};
  - Postawy ideowo-etyczne a więź społeczna. {przedruk artykułu drukowanego pod pseud. Elżbieta-Grażyna Borucka w: Znak 1972 nr 216};
  - Chrześcijanie bez Boga. {przedruk artykułu drukowanego pod pseud.: Maciej Gajka w Znak 1975 nr 250-251 s. 529-546};
  - Zasady ideowe. {tekst napisany w XII. 1977 r., drukowany m. in. w: Zasady ideowe. Paryż: Instytut Literacki 1978};
  - Uwagi o strukturze ruchu demokratycznego. {tekst napisany w XI. 1977 r., drukowany m. in. w: Zasady ideowe. Paryż: Instytut Literacki 1978.};
  - W stronę demokracji. {przedruk z: Krytyka 1978/79 nr 3, w wyd. londyńskim s. 7-24};
  - Myśli o programie działania. {drukowany m.in. w: Aneks 1977 nr 13-14 s. 4-32};
  - Ostry zakręt. {przedruk z: Biuletyn Informacyjny nr 5(39), lipiec 1980, s. 7-10};
  - Co dalej? {przedruk z: Biuletyn Informacyjny nr 6(40), VIII-IX.1980, s. 66-71};
  - Nowe związki: problemy i sprzeczności. {przedruk z: Robotnik nr 62, 23.IX.1980, s. 2};
  - Czy grozi nam interwencja? {przedruk z: Robotnik nr 68-69, 23.XI.1980, s. 1};
  - Czym jest "Solidarność". {fragment wykładu wygłoszonego na otwarciu Wszechnicy Robotniczej "Solidarności" w Zakładach im. Róży Luksemburg w Warszawie, przedruk z: Niezależność nr 11/12, 31.XII.1980, s. 1-2};
  - Wobec kryzysu. {przedruk z: Robotnik nr 74, 20.III.1981, s. 1};
  - Czy mamy się samoograniczać? {wystąpienie w dyskusji na posiedzeniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku 25.VII.1981, przedruk z: Tygodnik Solidarność nr 19, 7.VIII.1981, wkładka s. 2-3};
  - Mój głos w obronie. {przedruk z: Niezależność nr 96, 31.VII.1981, s. 4};
  - W rok po sierpniu. {wystąpienie w dyskusji 1.VIII.1981 r. w redakcji Robotnika, przedruk z: Robotnik nr 78, 27.VIII.1981, s. 1-4};
  - Program związku. {przedruk z: Niezależność nr 129, 16.IX.1981, s. 3-4};
  - O koncepcji KON {rozmawiają: Joanna Szczęsna i Seweryn Blumsztajn, przedruk z: Wiadomości Dnia Warszawa, nr 205, 6.X.1981, s. 3};
  - Rząd Narodowy. {tekst miał być drukowany w: Robotnik nr 81[stan wojenny], przedruk na podstawie offsetowej ulotki};
  - Jaki program na dziś. {wystąpienie na posiedzeniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku w dn. 11-12.XII.1981};
  - Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia. {skrócona wersja tekstu była drukowana w: Tygodnik Mazowsze nr 8, 31.03.1982, s. 4};
  - Macie teraz złoty róg. List otwarty do Zbigniewa Bujaka, Wiktora Kulerskiego i innych działaczy ruchu oporu. {przedruk z: Tygodnik Mazowsze nr 13, 12.05.1982, s. 3};
  - Umiarkowanie radykalnych i radykalizm umiarkowanych.
  Zgodnie z informacją zawartą w erracie zamieniono teksty na stronach: [131] Jaki program… i [138] O koncepcji… - oraz: [127] Tezy… i [142] Program…
  Rec.: A.W.: Wartości i bezdroża. Almanach Humanistyczny 1986 nr 5 s. 79-82.
  K-2269, G-84/242, J-1772, BN-2839, Ka-850, Hoo99/184, HN-000545047, BJ-2236, Br-1416, ECS-00566, ST15-2286, Nukat-1566948 - MM
  Odmiany i błędy:
  - Karton okł. szaroniebieski. Układ stron prawidłowy [poza zamianą opisaną w err.]; errata: …spłatał nam figla… - MM;
  - Karton okł. szaroniebieski. Na skutek złego złożenia składka s. 109-132 ma kolejność: 115-120, 109-114, 127-132, 121-126; errata ma błąd: …spłatał na figla… - MM;
  - Karton okł. nietypowy biały, także książka ma nietypowy wyższy format: 20,7 cm. Brak err. Błędy składu, bo w książce brak s. 115-116 i 125-126, natomiast powtórzono s. 123-124 i 117-118. - MM
 • Kuroń Jacek: Zośka. - patrz w: Żydzi jako problem polski. - uw
 • Kuroń Jacek: Zwierzenia. - patrz w: Głodówka w Kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. [1980-1]. - uw
 • Kuroń Jacek [tekst w]: Grudzień [19]70. Wydanie specjalne [1980]; Listy z podziemia. Victoria [1983 ?]; Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. - uw
 • Kuroń Jacek [wywiad] - patrz w: Bereś Witold i Burnetko Krzysztof: Tylko nie o polityce. Paryż: Instytut Literacki 1989; Spisane będą czyny i rozmowy … Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1982-3]. - uw
 • Kuroń Jacek - patrz: Akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kuroniowi itd. [Podpisano:] Prokurator Naczelny Prokuratury Wojskowej płk. Kubala. B.m., (1983); Oskarżona Solidarność. Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5 ’84. - uw
 • Kuroń Jacek: Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia; Bujak Zbigniew: Walka pozycyjna; Wiktor Kulerski: Trzecia możliwość.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 11 s., ksero z masz.
  - MM
 • Kuroń Jacek, Modzelewski Karol: List otwarty do partii.
  Paryż : Instytut Literacki 1966.
  22 cm, 96 s.
  Biblioteka "Kultury"; tom 133. Dokumenty; zeszyt 17.
  List otwarty do członków POP PZPR przy U[niwersytecie] W[arszawskim].
  - uw
 • Kurowska Magdalena: Szare Szeregi w Krakowie 1939-1945.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [ok. 1980].
  A5, okł.kart., [1],59-88,[1] s., off. z oryg.
  [Przedruk z: Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa. 1978 zesz. 5 s. 59-89].
  - MM
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania [obecnego] kryzysu gospodarczego w PRL. [w tytule słowo "obecnego" używano do 1981 r.].
  Referat wygłoszony na konferencji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego nt. "Socjologiczne i ekonomiczne problemy gospodarki planowej" w dniu 12 maja 1979 r. w Sali Lustranej w Pałacu Staszica w Warszawie. - uw
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL.
  Wrocław: b.w. [Wydawnictwo Vist] 1983.
  A5, 26 s., off. z masz., [c. 70 zł].
  K-2270, G-83/288, J-1773, S-129/1421, BN-2846, Ka-3301, BJ-2238, Br-1418 - op
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL. (streścił: A.Z.).
  Wrocław: Niezależna Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1984.
  10 x 7,5 cm, 8,[2] s., stdr. z masz.
  Biblioteczka Wyrostka; 1.
  K-2272, G-84/243, J-1774, S-130/2060, BN-2842[wg K] - op
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL.
  Wrocław: Druk: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej 1985.
  A5, 26,[1] s., powiel., [c. 70 zł].
  K-2271, J-1775*[wg K], BN-2845[wg K], Ka-2082[b.w.] - op
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL.
  Wrocław: Rada Oświaty Niezależnej Region Dolny Śląsk 1985.
  A5, okł., 26,[1] s., off. z masz., egz. bezpł.
  Biblioteczka ucznia; zeszyt nr 4.
  Czwarty akapit : To, co możemy …
  K-2273, J-1776*[wg K], BN-2844[wg K], Ka-4192, HN-000510403 - MM
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL. [Wyd. 2].
  Wrocław: Rada Oświaty Niezależnej Region Dolny Śląsk 1986.
  A5, okł., 26,[1] s., off. z masz., egz. bezpł.
  Biblioteczka ucznia; zeszyt nr 4.
  CJ-1060*, J-1777*[wg: Obecność nr 21 s. 86], BN-2843[wg J] - op
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL. Wyd. IV.
  Wrocław: Vist 1986.
  A5, 26,[2] s.
  Oświata Niezależna. Biblioteczka ucznia; zeszyt nr 4.
  Ka-1282 - op
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL. - patrz w: Raport o stanie narodu i PRL. Paryż: Instytut Literacki 1980. - uw
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL.
  - w: Konwicki Tadeusz: Mała apokalipsa oraz szkice: Leszka Kołakowskiego, Stefana Kurowskiego, Janusza Korwin-Mikke. Warszawa: Antyk 1985, s. 183-202.
  - uw - MM
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
  Warszawa: b.w. 1979.
  A4, [2],17 k., powiel.
  Br-1421 - op
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
  Warszawa: b.w. 1979.
  A4, [11] s.
  Ka-3300 - op
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
  Warszawa: b.w. 1979.
  25 cm, [8] k. [wg BN]; [8] s. [wg BR]; [7] k. [wg Hoo]; 13 s. [wg BJ], druk.
  BN-2849, Hoo99/184[?], BJ-2239, Br-1420 - op
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL. [wyd. 2].
  Warszawa: BL BH (Biblioteka Literacka i Historyczna) 1980.
  A5, okł., 3-15 s., druk.
  W czwartym akapicie błąd: Co, co możemy… zamiast: To, co …
  BN-2848, Ka-1283, HN-000509620, BJ-2240, Br-1419 - MM
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
  Wrocław: Kooperatywa Wydawnictwo Wyzwolenie 1980.
  A5, okł., 23,[3] s., powiel.
  S-130/2125, BN-2850, Ka-4180[Warszawa], Br-1423 - op
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
  Warszawa: b.w., b.r.
  A5, okł., 24 s., stdr.
  Przepisane z wyd. Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie 1980.
  Br-1422 - op
 • [Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.]
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  25 cm, [9] k., światłokopia z tekstu drukowanego typograficznie.
  Brak s. tytułowej. Nowsza redakcja tekstu niż w wyd.: Warszawa: BL BH 1980.
  - MM
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego w PRL.
  Gdynia: KZ NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej, 1981.
  A5, okł., [1],3-20,[1] s., off. z masz.
  Zeszyty Problemowe.
  Czwarty akapit: To, co możemy… Tekst podpisano: 30.04.-3.05.1979. [Sygn.]: Druk. ZPG-a/1369/81 - 1000.
  BN-2841[wg BUG - błędy w opisie], BJ-2241, Ka-5098, ECS-04972, Nukat-3440512[ECS] - MM
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego w PRL.
  - w: "Solidarność" Komunikat SKR Szczecin nr 58, 16.02.1981, s. 5-16.
  - uw
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
  Katowice: Wydawnictwo Z., 1981
  A5, okł., 16 s., off. z masz.
  Brak 7-8 linijek tekstu, być może brak s. 17.
  Ka-4684[17 s.] - MM
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL. [Tytuł na okł.]: Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego PRL - 27-maja-1979 r.
  Łódź: Wydawnictwo Propozycji i Dyskusji Niezależnego Pisma Związkowców "Solidarności" 1981.
  A5, 12 s., off. z masz.
  Biblioteczka Propozycji i Dyskusji. Zeszyt Problemowy Nr 1.
  Czwarty akapit : To, co możemy … Przedruk z: "Solidarność" Komunikat SKR Szczecin nr 58, 16.02.1981, s. 5-16. Od Wydawnictwa podpisano: sierpień 1981.
  BŁ-97, BN-2840[wg BŁ], BJ-2237, Ka-4548, Br-1417 - MM
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL.
  B.m.[Kraków]: NIW [Niezależna Inicjatywa Wydawnicza] 1981.
  A5, 15 s., off. z oryg.
  Tekst podpisano: 30.IV.-3.V.1979.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Literacka / Biblioteka Historyczna 1980. W czwartym akapicie błąd: Co, co możemy… zamiast: To, co …
  BK-314, BN-2847, Ka-3010, BJ-2242 - MM
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego w PRL.
  - w: AMicus Łódź 1981 nr 13/17/ s. 32-37. - przedruk z wyd.: Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie 1980.
  - uw - MM
 • Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL. Kraków: NZS AE 1981. Zawiera również: Leszek Nowak: Marksizm jako fałszywa świadomość socjalizmu. - Jest to nr 11 Biuletynu Niezależnego Zrzeszenia Studentów AE Kraków. [czasopismo] - BNWC-0572 - uw
 • Kurowski Stefan: Inspiracje i źródła programu - patrz: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”. - uw
 • Kurowski Stefan: O strategii działania związku [fragm.]. - patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81. - uw
 • Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, 13 s., off. z masz.
  BJ-2243 - op
 • Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki.
  - w: Tygodnik Powszechny nr 48, 30.XI.1980.
  - uw
 • Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru. - patrz w: Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru; Kawalec Stefan: Warunki realizacji porozumień. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" - Region Mazowsze [1981]. - uw
 • Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru /Referat wygłoszony na sympozjum naukowym w siedzibie NSZZ Solidarność w Gdańsku w dniu 4.XI.1980 r./.
  - w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 9(17), 25 II 1981, s. 12-20.
  Tekst podpisano: październik 1980 r. Przedruk z: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" - Region Mazowsze.
  - uw - MM
 • Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru. - patrz w: Kurowski Stefan: Od sierpnia do grudnia. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo Głos 1985. - uw
 • Kurowski Stefan: Od sierpnia do grudnia. Propozycje dla NSZZ "Solidarność".
  Warszawa: b.w. 1982.
  A5, [1],3 s., masz. przeb.
  J-4097*[wg Pil-1362], BN-2853[wg Pil] - op
 • Kurowski Stefan: Od sierpnia do grudnia. Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1985.
  A5, okł.kart., 132,[1] s., off. z masz., c. 400 zł.
  Zeszyt Centrum Dokumentacji i Analiz NSZZ „Solidarność” 6. 125-ta publikacja Wydawnictwa Głos.
  Na s. 3-6: Z.M.: Wprowadzenie. Zawiera teksty:
  - Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru. {referat wygłoszony na sympozjum naukowym w siedzibie KKP NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dn. 4.XI.1980 r., drukowany w: Tygodnik Powszechny nr 48, 30.XI.1980};
  - Plan rządowy i społeczna alternatywa. {rozszerzony tekst referatu wygłoszonego na posiedzeniu KKP NSZZ „Solidarność” w dn. 7.I.1981 r., drukowany w: Głos 1981 nr 1/34 s. 37-46; oraz w: Gospodarka. Zeszyt OBS 3, 1981};
  - Sytuacja gospodarcza i strategia związku - ocena i wnioski po 5 miesiącach. {przemówienie wygłoszone na walnym zebraniu delegatów kół zakładowych NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w dn. 18.I.1981 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie; fragmenty drukowano pt.: „Jak odbić się od dna” w: Niezależność nr 14, 24.I.1981, s. 2};
  - Wstęp do programu i założenia ideowe. {drukowano w: Tygodnik Powszechny nr 16, 19.IV.1981 oraz w: Tygodnik Solidarność nr 4, 24.IV.1981, s. 5; nr 5, 1.V.1981, s. 9; a potem wielokrotnie przedrukowano w broszurach i biuletynach związkowych, fragmenty tekstu wycięte przez cenzurę w obu tygodnikach drukowano w: Wiadomości Dnia, nr 97, 7.05.1981, s. 2; nr 99, 10.5.1981, s. 1};
  - O strajku. {tekst powstał w lutym 1981 r.};
  - Czy socjalizm jest reformowalny? {referat wygłoszony w Klubie Dyskusyjnym NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 23.III.1981 r.};
  - O reformie gospodarczej. {tekst przyjęty jako stanowisko grupy negocjacyjnej KKP NSZZ „Solidarność” w rozmowach z Komitetem Ekonomicznym Rady Ministrów d/s Związków Zawodowych w dniu 21.V.1981 r.};
  - Przyczyny niepowodzeń wdrażania reform gospodarczych w Polsce. {referat wygłoszony na konferencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie w dniu 15.VI.1981 r.};
  - O strategii działania związku. {przemówienie wygłoszone na I WZD Regionu Bydgoskiego w dniu 20.VI.1981 r., drukowano w: Tygodnik Powszechny nr 28, 12.VII.1981};
  - Odpowiedź eksperta ekonomicznego NSZZ „Solidarność” na list rządowego profesora ekonomii. {drukowano w: Polityka nr 53[?] z dnia 15.VIII.1981 r.};
  - Reforma cen za cenę reformy. {referat wygłoszony w dniu 22.VII.1981 r. na Krajowej Konferencji d/s Cen Żywności zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, drukowany w: Tygodnik Powszechny nr 34, 23.VIII.1981};
  - Sytuacja gospodarcza i strategia związku - ocena i wnioski po 11 miesiącach. {przemówienie wygłoszone na posiedzeniu KKP NSZZ „Solidarność” w dniu 11.VIII.1981 r., drukowano w: Wiadomości Dnia Warszawa nr 167, 13.08.1981, s. 2};
  - O programie związku. {wystąpienie na Wszechnicy Robotniczej Regionu Mazowsze w Warszawie w dniu 11.IX.1981 r., drukowano ze skrótami w: Niezależność Warszawa nr 129, 16.IX.1981, s. 4};
  - Przyczyny i charakter przełomu społecznego w Polsce. {referat wygłoszono w dniu 12.IX.1981 r. w Popielżynie na „Dniach Społecznych 81” zorganizowanych przez Polski Związek Katolicko-Społeczny};
  - Wyjście z kryzysu - program alternatywny. {drukowano w: Tygodnik Powszechny nr 37, 14.IX.1981 i w broszurze rozprowadzanej wśród delegatów na I KZD NSZZ „Solidarność” w Gdańsku};
  - Czy związek powinien mieć alternatywny program wyjścia z kryzysu i jaki to ma być program. {drukowano w: Tygodnik Powszechny nr 43, 25.X.1981};
  - Jeszcze o programie alternatywnym. {przemówienie wygłoszone na I KZD NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniu 1.X.1981 r.};
  - „Solidarność” wobec aktualnej sytuacji gospodarczej. {drukowano w: Głos Ursusa 1981 nr 47[22.XI.], 48[29.XI.] i 49[6.XII.]};
  - Gospodarcze podstawy i zagrożenia niepodległości. {wygłoszono na sesji naukowej w Warszawie w dniu 17.XI.1981 r. zorganizowanej przez Kluby Służby Niepodległości};
  - Ocena rządowych projektów reformy gospodarczej i porozumienia narodowego. {przemówienie wygłoszone na posiedzeniu KKP NSZZ „Solidarność” w dniu 11.XII.1981 r. w Stoczni Gdańskiej};
  - Publikacje Stefana Kurowskiego /wybór/ [bibliografia].
  K-2274, G-85/190, J-1778*, BN-2852, Ka-851, BJ-2244, Br-1425 - MM
 • Kurowski Stefan: Plan rządowy i społeczna alternatywa. - patrz w: Gospodarka. Zeszyt OBS 3. - uw
 • [Kurowski Stefan]: Polska 1985. Spojrzenie na gospodarkę. - patrz: Polska 1985. Spojrzenie na gospodarkę. Warszawa: Prawy Margines 1986. - uw
 • Kurowski Stefan: Przyczynek do programu NSZZ "Solidarność". Wersja wstępna.
  Warszawa: b. w., 1980.
  A5, 4 s., off. z masz.
  BJ-2245 - op
 • Kurowski Stefan: Przyczynek do programu NSZZ "Solidarność". Wersja wstępna. - patrz: Przyczynek do programu NSZZ „Solidarność”. Wersja wstępna. B.m.: b.w., b.r. - uw
 • Kurowski Stefan et al.: Reforma czego ?
  Warszawa: Officyna Liberałów 1987.
  A5, okł.kart., 86,[2] s., off. z masz., [c. 400-500 zł].
  Zawiera teksty:
  - Janusz Korwin-Mikke: Czy istnieje ekonomia polityczna socjalizmu ?;
  - Stefan Kurowski: Czy socjalizm jest reformowalny ? [referat wygłoszony w Klubie Dyskusyjnym NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 23.III.1981 r. - przedruk z: Od sierpnia do grudnia. Warszawa: Głos 1985];
  - Rafał Krawczyk: Co to znaczy reforma ?;
  - Janusz Korwin-Mikke: Czy socjalizm jest reformowalny ?;
  - Stefan Kurowski: Reforma gospodarcza w PRL. Trzecie podejście [przedruk z wydania pod pseud. Hieronim Janczak. Warszawa: CDN 1986].
  - Przypisy do tekstu Rafała Krawczyka.
  Projekt i wykonanie okładki: P.O. Druk: Wolna Drukarnia im. Adama Heydla. Oddano do składania: 24 czerwca 1987; oddano do druku: 22 lipca 1987; druk ukończono: 5 sierpnia 1987. Br wspomina o obwolucie, ale jest to chyba tak jak w moim egz. nie przyklejona kolorowa okładka.
  CJ-1061, J-1780, BN-4764[wg BUW], Hoo99/184, BJ-2246=BJ-3944, Br-1427 - MM
 • Kurowski Stefan: Reforma gospodarcza w PRL. Trzecie podejście. - patrz:
  - wydanie pod pseud. Hieronim Janczak. Warszawa: CDN 1986;
  - w: Kurowski Stefan et al.: Reforma czego ? Warszawa: Officyna Liberałów 1987.
  - uw
 • Kurowski Stefan: Reforma i polityka gospodarcza.
  Warszawa: b. w., b.r.
  A4, 8 k., rkps.
  Br-1428 - op
 • Kurowski Stefan: Reformy ekonomiczne w Polsce a nowa orientacja w stosunkach Wschód-Zachód. - patrz w: Europa i Polska. Warszawa: Wolne Pismo Most 1989. - uw
 • Kurowski Stefan: Struktura społeczna a rewolucja naukowo-informatyczna (teoria kratyzmu); Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1981.
  A5, okł.kart., [3],2-56 s., off. z masz.
  Biblioteka Kwartalnika Aspekt; 3 (Biblioteka Aspektu; 3).
  Tekst „Struktura…” dat.: 19.01.1971 oraz: „Dopisano po 10 latach” - dat.: 21.01.1981. Był on w 1983 r. drukowany pt.: „Teoria kratosów”. Tekst „Doktrynalne…” stanowi referat wygłoszony na konferencji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego nt. „Socjologiczne i ekonomiczne problemy gospodarki planowej” w dn. 12.V.1979 r.
  BN-2855, Ka-852, Hoo99/184, BJ-2248, FC-9889, Br-1429, ECS-04000, ST15-2295, Nukat-736301 - MM
 • Kurowski Stefan: Struktura społeczna a rewolucja naukowo-informatyczna. Teoria kratosów.
  Warszawa: Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981.
  A5, okł., [1],30,[1] s., off. z masz.
  Tytuł okł.
  BN-2856, Ka-3957, ECS-02565, ST15-2296, Nukat-2026340[ECS] - op
 • Kurowski Stefan: Sytuacja gospodarcza i strategia związku. - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. - uw
 • Kurowski Stefan: Taktyka i strategia „Solidarności” na obecnym etapie.
  Bydgoszcz: MKZ NSZZ „Solidarność” b.r. [1981].
  A6, okł., [1],12 s., off. z masz., [c. 10 zł].
  [na s. IV okł.:] 2.
  Odczyt wygłoszony dnia 13.02.1981 r. w Zakładowym Domu Kultury "Belma".
  BN-2857, BJ-2249, Ka-4683, Br-1430 - MM
 • Kurowski Stefan: Teoria kratosów.
  Warszawa: Wydawnictwo Liberta, 1983.
  A5, okł.kart., 32 s., off. z masz., [c. 60-80 zł].
  Tekst dat.: 19.01.1971. Zawiera również: „Dopisano po 10 latach” - tekst dat.: 21.01.1981 r. Poprzednio drukowano w: Biblioteka Kwartalnika Aspekt; tom 3 pt.: Struktura społeczna a rewolucja naukowo - informatyczna (teoria kratyzmu).
  K-2275, G-83/289, J-1782, BN-2858, Ka-853, BJ-2250, FC-9887, Br-1431[błędnie: Libertas], ECS-02566, ST15-2298, Nukat-620640 - MM
 • Kurowski Stefan: W sprawie tez programowych „Solidarności”. - patrz: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”. - uw
 • Kurowski Stefan: Wartości ideowe. W sprawie tez programowych „Solidarności”. - patrz: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”. - uw
 • Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
  Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” - Regionu Mazowsze 1981.
  A5, okł., 8 s., off. z masz., [c. 5-20 zł].
  (Zeszyty OBS; [1]).
  Tytuł główny w dwóch wierszach.
  {BJ-2253, FC-9893} + {BJ-2257, FC-9896} [ksero z tego wyd.] - op
 • Kurowski Stefan /opracował/: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
  B.m. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze, b.r. [1981].
  A5, okł., 8 s., off. z masz., [c. 5-10 zł].
  [Zeszyty OBS; 1].
  Tekst datowano: marzec 1981. Tytuł główny w trzech wierszach. Na s. II okł. [spis treści]. Wysokość kolumny druku na s. [1]: 155 mm.
  BJ-2254, FC-9894, Br-1432 - MM
 • Kurowski Stefan /opracował/: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
  B.m. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze, b.r. [1981].
  A5, okł., 8 s., off. z masz.
  [Zeszyty OBS; 1].
  Tekst datowano: marzec 1981. Tytuł główny w trzech wierszach. Brak spisu treści. Wysokość kolumny druku na s. [1]: 150,8 mm. Na okładce oraz na s. 6 wyraźnie widoczne odręczne poprawki na kliszy lub matrycy dla polepszenia czytelności. Jest to kopia offsetowa z wydania opisanego powyżej.
  - MM
 • Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”. Warszawa: OBS NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze b.r. [1981]. A5, 8 s. BN-2860, Hoo99/184, Ka-854{2-8,[1] s.}, HN-000512212 - nie można określić typu wydania.- uw
 • Kurowski Stefan: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
  - w: Tygodnik Powszechny, nr 16, 19.IV.1981 r.;
  - pod tytułem: W sprawie tez programowych „Solidarności” ([cz.] 1): Inspiracje i źródła programu. w: Tygodnik Solidarność, nr 4, 24.IV.1981 r., s. 5 [nieco przeredagowano]; ([cz.] 2): Wartości ideowe. w: Tygodnik Solidarność, nr 5, 1 maja 1981 r., s. 9 [tekst datowano: 16.03.1981 r.] - w drugiej części tekstu zaznaczono jako „(…)” pięć ingerencji cenzury;
  - w dzienniku Wiadomości Dnia, nr 97, 7.05.1981, s. 2, pt. Czego nie lubi cenzura - oraz w nr 99, 10.5.1981, s. 1, pt. Wartości narodowe - przytoczono wycięte przez cenzurę w Tygodniku Solidarność fragmenty tekstu;
  - w: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81, s. 33-43 - przedruk za: Tygodnik Solidarność, nr 4-5 z zachowaniem wycięć cenzury;
  - w: Stefan Kurowski: Od sierpnia do grudnia. Warszawa: Głos 1985 s. 34-41 [na s. 34 historia tekstu, zawierająca jednak nieścisłości].
  - uw
 • Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
  Bydgoszcz: MKZ NSZZ „Solidarność” b.r. [1981].
  A6, [2],15 s.
  BN-2859 - op
 • Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
  B.m.[Kraków]: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” AM i PSK b.r. [1981].
  A5, 10 s., off. z masz.
  BJ-2251, FC-9890 - op
 • Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
  Warszawa: Drukarnia Wydawnicza 1981.
  A5, [1],14 s., off. z masz.
  BJ-2252, FC-9892 - op
 • Kurowski Stefan: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
  Warszawa: b.w.; druk: PK [Politechnika Krakowska], marzec 1981.
  A5, okł., [1],12,[1] s., off. z masz.
  Tekst datowano: 16.03. 1981 r. Sygn. druk.: PK 161/01-2500 [zapewne winno być 161/81]. Spis treści na II s. okł., Notatki na III s. okł.
  BJ-2255, FC-9891 - MM
 • Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”.
  Warszawa: b.w. 1981.
  A5, [1],12,[1] s., off. lub ksero z oryg.
  Przedruk z poz. BJ-2255.
  BJ-2256, FC-9895 - op
 • Kurowski Stefan: Wyjście z kryzysu - program alternatywny. w: Tygodnik Powszechny nr 37, 14.IX.1981 - uw
 • Kurowski Stefan: Wyjście z kryzysu - program alternatywny. Materiały dla Delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność".
  B.m.[Gdańsk]: Biuro Informacji Prasowej NSZZ "Solidarność" BIPS 1981.
  A4, 9 k., powiel.
  BJ-2258 - op
 • Kurowski Stefan: Wyjście z kryzysu - program alternatywny.
  B.m.[Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" - Region Mazowsze b.r. [1981].
  A5, 8 s., off. z masz.
  Tytuł nagł.
  BN-2861, BJ-2259 - op
 • Kurowski Stefan: Wyjście z kryzysu - program alternatywny. - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność Region Mazowsze wrzesień 1981; Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981. - uw
 • Kurowski Stefan: Wykład w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.
  Warszawa: Officyna Liberałów b.r. [1979].
  BN-2862[wg AR - brak tego siglum w spisie], spis w: Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. Officyna Liberałów 1982 s. IV okł. - op
 • Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru; Kawalec Stefan: Warunki realizacji porozumień.
  B.m.[Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" - Region Mazowsze b.r. [1981].
  A5, 36 s., off. z masz.
  [Zeszyty OBS; 2].
  Tekst Kurowskiego przedrukowano w: Stefan Kurowski: Od Sierpnia do Grudnia. Warszawa: Głos 1985, tu na s. 7 historia tekstu; tekst Kawalca został przedstawiony na ogólnopolskiej sesji na temat realizacji umów społecznych we Wrocławiu 14-15.II.1981 r. i zawiera rozważania i propozycje dyskutowane uprzednio przez Radę Programową OBS NSZZ "Solidarność" - Region Mazowsze. W spisach "Zeszytów OBS" [w nr 4, 5, 7] pozycja ta występuje jako: Stefan Kawalec, Stefan Kurowski: Spory o program.
  BN-2851, Hoo99/184, Ka-855, HN-000509631, BJ-2260, Br-1424 - MM
 • Kurowski Stefan - patrz: Bartnicki Zdzisław [pseud.], Janczak Hieronim [pseud.] - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.