Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kurs - Kuś

Data ostatniej korekty tekstu: 17.01.2017 r.
 
 
 • Kurs. Wydawnictwo Kurs.
  - Marian Miszalski: Wysokie progi. 1984;
  - Marian Miszalski: Trzy ćwierci od śmierci. 1984;
  - Kazimierz Wierzyński: Czarny Polonez. 1984; - Guy Sorman: Rewolucja konserwatywna w Ameryce. [1984];
  - Bronisława Ostrowska: Bohaterski miś czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie. [1984];
  - [Jacek Fedorowicz]: Zespół 4R przedstawia: Solidarność - 500 pierwszych dni. Wyd. II. [1984];
  - Dariusz Fikus: Foksal ’81. [1984-1985];
  - Milton Friedman, Rose Friedman: Wolny wybór. 1985;
  - Guy Sorman: Rozwiązanie liberalne. [1985-1986];
  - Drogi cichociemnych. Opowiadania zebrane i opracowane przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. [1985-1986-1987];
  - Marian Miszalski: Miniatury i opowiadania. 1986;
  - Michael Novak: Zadanie amerykańskie. Esej o przyszłości demokratycznego kapitalizmu. 1986;
  - Jan Erdman: Droga do Ostrej Bramy. 1986 [-1989];
  - Guy Sorman: Państwo minimum. 1987;
  - Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni (kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL). Wyd. trzecie. 1987;
  - Ryszard Jerzy Kukliński: Wojna z narodem widziana od środka. 1987;
  - Marian Miszalski: Gdzie ja jestem? Zapiski wewnętrznego emigranta albo „Pamiętnik z okresu przejrzewania”. 1988;
  - Hutton[?] Geofrey Samuel alias Pridumcew[?] Iwan Iwanowicz [właśc. Mateusz Michalkiewicz, Marian Miszalski]: Idąc…, 1988;
  - Bogumił Studziński: W lochach socjalizmu. 1988;
  - David Bergland: ABC… Libertarianizm. 1988;
  - J. M. Bocheński: Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów. 1988;
  - Edward N. Luttwak: Strategia sowieckiego imperializmu. 1988;
  - Guy Sorman: Nowe bogactwo narodów. 1989;
  - Józef Mackiewicz: Nie trzeba głośno mówić. 1989;
  - Józef Mackiewicz: Ściągaczki z szuflady Pana Boga. 1989;
  - Guy Sorman: Prawdziwi myśliciele naszej epoki. 1990;
  - Pierre Manent: Intelektualna historia liberalizmu. 1990;
  - Stefan Niesiołowski: Spojrzenie na Amerykę. 1990;
  - Guy Sorman: Wyjść z socjalizmu. 1991;
  - uw
 • Kursell Otto von [rys.] - patrz: Eckart D[ietrich], Kursell O[tto] v[on]: Grabarze Rosji. b.r. [1983]. - uw
 • Kurtyka Janusz: Generał Leopold Okulicki "Niedźwiadek" (1898-1946).
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1989.
  A5, okł.kart., [4],3-66, [4] s. fotogr., 67-71,[3] s., off. z masz., (c. 1000-1120 zł).
  Biblioteka Historyczna.
  Projekt okładki i s. tytułowej: K.R. Druk ukończono w marcu 1989 r.
  BN-2863, Ka-856, HN-001807977, BJ-2261, Br-1433 - MM
 • Kusiński Bolesław: Dlaczego czcimy dzień 19 marca.
  B.m: b.w., b.r. [1983].
  A6, okł.kart., 31,[1] s. off. z oryg., [c. 30 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Zarząd Główny 1932.
  Ł-229, S-131/2927, BN-2864, Ka-3958[m.w.: Warszawa], BJ-2262{[1981]}, Br-1434 - op
 • Kusiński Bolesław: Dlaczego czcimy dzień 19 marca.
  Warszawa: "Express" b.r.[198?].
  31 s.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Kolejowe Przysposobienie Wojskowe 1932.
  HN-000509640 - op
 • Kuszelewska Stanisława [przekł.] - patrz: Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat. Warszawa: Officyna Liberałów 1985. - uw
 • Kuszłeyko Ryszard: Problemy uzdrowienia gospodarki polskiej.
  Katowice: Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”, 1990.
  Zeszyt Związkowy; nr 9. Materiały informacyjne Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.
  Hoo99/166 - uw
 • Kuszłeyko Ryszard: Szkielet polskich dylematów i recept gospodarczych.
  B.m.: Przekaz K, b.r. [1989].
  A5, 9 s.
  Materiały Informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Raporty Studyjne.
  BaBN-b1900540 - op
 • Kuszłeyko Ryszard: Założenia działalności Solidarnościowego Ośrodka Wymiany dla zagospodarowania pracy w wolne soboty i podczas strajków czynnych, w kierunku realizacji samodzielności samorządów i przywrócenia więzi ekonomicznej między miastem a wsią.
  B.m: b.w., b.r. {druk [19]81}.
  A5, [1],13,[1] s.
  Opracowanie przygotowane jako podstawa decyzji na zebranie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 26 listopada 1981 r.
  BaBN - op
 • Kuśmierek Józef: Cela nr 3. Wyd. I.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Wydawnictwo Grup Politycznych Wola 1989.
  A5, okł.kart., 121 s., off. z masz., c. 2400 zł.
  Tekst podpisano: lipiec 1987.
  CD-807, BN-2865, Ka-857, HN-001922701, BJ-2263 - MM
 • Kuśmierek Józef: Consensus tak, ale …
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1986.
  A5, okł.kart., 32,34-46,[1],33 s., err., off. z masz., c. 180 zł.
  S. 33 znajduje się na końcu książki.
  G-86/171, CJ-1063, J-1783, BN-2866, Ka-858, Hoo99/184, BJ-2264, Br-1436 - MM
 • Kuśmierek Józef: Consensus tak, ale.
  Wrocław: Oficyna Niepokornych 1987.
  A5, okł.kart., 46 s., off. z masz., [c. 160-210 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Przedświt 1986.
  CJ-1064, J-1784, BN-2867, Ka-1284, BJ-2265, Br-1437 - MM
 • Kuśmierek Józef: Credo.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt [19]’83.
  A5, okł.kart., 69 s., off. z masz., [c. 180 zł].
  Pod tekstem: Warszawa-Miedzeszyn, styczeń-marzec 1983.
  K-2276, G-83/290, J-1785, BN-2870, Ka-859, Hoo99/184, HN-000509646, BJ-2266, Br-1438 - MM
 • Kuśmierek Józef: Credo. Cz. 2.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne Errata 1983.
  A5, okł., [2],66 s., off. z masz., c. 140 zł.
  Na białej okładce wyłącznie tytuł i oznaczenie części na tle niebieskiej plamy.
  G-85/191*[wg Obecność nr 11 s. 21], J-1786, BN-2868, BJ-2867, Br-1440 - MM
 • Kuśmierek Józef: Credo. Cz. 2.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne Errata 1983.
  A5, okł., 66 s., off. z masz., [c. 200 zł].
  Na okładce nazwisko autora, tytuł i wydawca, w tle fotomontaż ze zdjęciem Rejtana.
  K-2277, G-83/291[*][wg SK-6 s. 104], BN-2869, Ka-860, BJ-2268, Br-1439 - MM
 • Kuśmierek Józef: Credo.
  Berlin (West): Wydawnictwo Pogląd, b. r. [ok. 1984].
  21 cm, 90 s.
  Rec.: Stefan Kosiewski: Zabawa w trupa. Archipelag Berlin Zach. 1984 nr 8(13) s. 68-70.
  - uw - MM
 • Kuśmierek Józef: Do Departamentu Prasy, Współpracy Kulturalnej i Naukowej MSZ. List do Towarzysza Zamiatina.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 9 s.
  Ka-4667 - op
 • Kuśmierek Józef: Do wicepremiera Mieczysława Rakowskiego. Urząd Rady Ministrów Warszawa. (Obóz internowania Darłówko, listopad 1982).
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1982].
  A6, 18 s., off. z masz., c. 50 zł.
  BJ-2269[błędnie: Darłowo] - op
 • Kuśmierek Józef: Do wicepremiera Mieczysława Rakowskiego. Urząd Rady Ministrów Warszawa. (Obóz internowania Darłówko, listopad 1982). Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej [1983]. A4, 10 s., powiel., c. 20 zł. Biblioteka aro 5. Pismo Akademickiego Ruchu Oporu we Wrocławiu. K-2278, G-83/292, J-1787, BN-2871[wg K] - uw [to jest czasopismo]
 • Kuśmierek Józef: Jak rządzi się gminą.
  Warszawa: Pokolenie 1987.
  A5, okł.kart., [4],3-81 s., off. z masz., [c. 300-320 zł].
  Seria reporterów "Oko".
  Zawiera: Stefan Bratkowski: Posłowie.
  Rec.: Z perspektywy kartofla. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1987 nr 30(111) s. 4.
  CD-808, KN’87-82, CJ-1065, J-1789, BN-2872, Ka-862, Hoo99/184, KS-2525[wg CD], BJ-2270, Br-1441 - MM
 • Kuśmierek Józef: Jak rządzi się gminą [fragm.].
  B.m.: b.w., b.r. [1987].
  A4, [1],21 s., powiel.
  Tytuł nagł. Na s. [1] informacja o tekście, bez podania autora i tytułu; dane te podano na s. 1.
  J-1788, BN-2873[wg J], Hoo99/184, KS-2526[wg MJ] - op
 • Kuśmierek Józef: Jak rządzić gminą.
  Rytm [1987].
  informacja jedynie w katalogu wydawnictwa z 1989 r. - uw
 • Kuśmierek Józef: Libanizacja Polski.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Rytm" 1987.
  A6, [2],23,[3] s., powiel., bezpł.
  Biblioteka Grup Oporu "Solidarni".
  Przedruk z: Vacat Warszawa 1987 nr 41 s. 14-21.
  KN’87-81, CJ-1066, J-1790, S-131/24, BN-2874, Hoo99/184, HN-001326043, BJ-2272, Br-1442 - op
 • Kuśmierek Józef: List do redaktora naczelnego "Trybuny Ludu" - Wiesława Beka.
  B.m. [Warszawa lub Płock]: b.w., b.r. [ok. kwiecień 1981].
  A4, 6 s., powiel. częśc. jednostr.
  - MM
 • Kuśmierek Józef: List do wicepremiera M. Rakowskiego. [Tytuł okł.:] Ob. M. Rakowski. Urząd Rady Ministrów Warszawa.
  B.m.[Białystok]: Białostocka Oficyna Wydawnicza, 1983.
  A6, 30,[2] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  Zawiera również list od Wiktora Woroszylskiego.
  K-2279, G-83/294, J-1791, S-131/2109, BN-2875*[wg K], Ka-1286[b.r.] - op
 • Kuśmierek Józef: List do wicepremiera Mieczysława Rakowskiego.
  B.m.: b.w., b.r. [grudzień 1982].
  A6, 23 s., stdr. z masz., [c. 40 zł].
  Podpisano: Obóz internowanych w Darłówku, listopad 1982 r. Wg N: w druku przestawione s. 3 i 4. W moich egzemplarzach strony ustawione właściwie.
  K-2280, G-82/149, J-1792, BN-2876, Ka-870, Hoo99/184, HN-000544398, BJ-2273+BJ-2274[ksero z tego wyd.], Br-1443
  - bez napisu: Drukarze Lechowi - MM
  - w części nakładu na odwrocie s. tytułowej tekst: Drukarze Lechowi - MM
 • Kuśmierek Józef: List do wicepremiera Mieczysława Rakowskiego.
  Wrocław: Robotnicze Wydawnictwo „Feniks”, 1982.
  23 s.
  [Pierwsza pozycja wydawnicza].
  Wg spisu w: Szerer Mieczysław: Procesy przed Najwyższym Sądem Wojskowym. Wrocław: Feniks 1986 s. 136 wydano w 1983 r.
  J-1793*[wg Pil-1374], BN-2877[wg Pil] - op
 • Kuśmierek Józef: List otwarty do M.[ieczysława] F.[ranciszka] Rakowskiego Józefa Kuśmierka.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza S o ż, 1983.
  A5, okł., [2],24 s., powiel., c. (40)-70 zł.
  Na s. tytułowej notka praw autorskich w postaci: Copyriht by Józef Kuśmirek. Pod tekstem nazwisko autora w tej samej błędnej formie.
  K-2281, G-83/293, J-1794, BN-2878, Ka-3011, HN-000509647, BJ-2275, Br-1445
  Odmiany okładki drukowanej sitodrukiem:
  - na IV s. okł. wydrukowana cena: 70 zł. - MM
  - brak wydrukowanej ceny, cena odbita jest stemplem: 40 [obok braku ceny, brak również nazwy wydawnictwa i praktycznie niewidoczne jest imię i nazwisko autora, choć może wynikać to z błędu wydruku]. - MM
 • (Kuśmierek Józef): List otwarty Józefa Kuśmierka do V-ce premiera M. F. Rakowskiego. Obóz internowanych Darłówko.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 10 k., ksero z masz.
  BJ-2275 - op
 • Kuśmierek Józef: Listy do Adama Michnika.
  Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, [19]’88.
  A5, 67 s., off. z masz., c. 450 zł.
  Opracowanie redakcyjne: Karol Twardowski [pseud.] i Marian Sabat [pseud.].
  Rec.: Beta: Pozytywista zapoznany. Kurs 1989 nr 39 s. 45-47.
  J-1795, BN-2880, Ka-1285, BJ-2278, Br-1446 - MM
 • Kuśmierek Józef: Listy do Adama Michnika.
  B.m.[Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura Solidarności V 1988.
  A5, okł., 67 s., off. z masz., c. 500 zł.
  Opracowanie redakcyjne: Karol Twardowski [pseud.] i Marian Sabat [pseud.]. Od wyd.: Most 1988 różni się tylko dodatkową okładką i brakiem sygnetu poprzedniego wydawcy na s. [68].
  J-1796, BN-2879, Ka-3302, BJ-2277, Br-1447 - MM
 • Kuśmierek Józef: Nie ma sprawy ważniejszej.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1988.
  A5, okł.kart., 88 s., off. z masz., c. 400 zł.
  CD-809, J-1798, BN-2881, Ka-864, Hoo99/184, KS-2528[wg CD], HN-001472335, BJ-2279, Br-1448 - MM
 • Kuśmierek Józef: Nie ma ważniejszej sprawy. III wyd. krajowe.
  Warszawa: Officyna Liberałów, 1989.
  A5, okł.kart., 154,[6] s., off. z masz., [c. 2400 zł].
  Zawiera: Janusz Korwin-Mikke: Od wydawcy; Stanisław Helski: Zamiast wstępu. Przedruk z wyd.: Nie ma ważniejszej sprawy. Jak się rządzi gminą? Wrocław: Oficyna Niepokornych 1987.
  CD-811, BN-2882, Ka-865, KS-2529[wg CD], BJ-2280 - MM
 • Kuśmierek Józef: Nie ma ważniejszej sprawy. Jak się rządzi gminą?
  Wrocław: Oficyna Niepokornych, 1987.
  A5, okł.kart., [5],2-152 s., off. z masz., c. 750 zł.
  Redaktor: Łucja Sopliczanka. Projekt okładki: Eleonora Hanska. Zawiera: Stanisław [wg CJ i J błędnie: Stefan] Helski: Zamiast wstępu.
  CD-810, KN’87-83, CJ-1067, J-1797, BN-2883, Ka-862, KS-2527[wg CD], Br-1449 - MM
 • Kuśmierek Józef: O czym wiedziałem.
  B.m.: b.w., b.r. [1979].
  A4, okł., [1],16-41,[1] s., powiel.
  Nadbitka z Krytyka nr 3 zima 1978/79 s. 15-41.
  S-132/2661, BN-2884, Ka-1287, BJ-2283, Br-1451 - op
 • Kuśmierek Józef: O czym wiedziałem.
  Warszawa: Wydawnictwo Młoda Polska 1979.
  A5, okł.kart., [2],29,[1] s., off. z masz.
  Okładka biała. Przedruk z: Krytyka 1978 nr 3 zima 1978/79 s. 15-41.
  Dun-90[m.w.: Gdańsk], BN-2885, Ka-866, Hoo99/184, BJ-2282, Br-1452 - MM
 • Kuśmierek Józef: O czym wiedziałem.
  Warszawa: Wydawnictwo Młoda Polska 1979.
  A5, okł.kart., [2],29,[1] k., off. z masz.
  Okładka zielona, druk jednostronny. Przedruk z: Krytyka 1978 nr 3 zima 1978/79 s. 15-41.
  Br-14502 - op
 • Kuśmierek Józef: O czym wiedziałem. - patrz w: Raport o stanie narodu i PRL. Paryż: Instytut Literacki 1980 - uw
 • Kuśmierek Józef: O handlu z Zachodem.
  - w odcinkach 1-9, jako dodatki do Wolne Związki. Bydgoszcz 1980 nr 5 - 1981 nr 8(15).
  - uw [MM odc. 2, 5, 6, 8, 9]
 • Kuśmierek Józef: O handlu z zachodem.
  [Szczecin: Pomorska Oficyna Studentów i Młodej Inteligencji, 1981].
  Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej. wg: Lizak Wojciech: Węgry 1956. Próba zapisu wydarzeń. Szczecin 1981, s. [56]. - uw [bibułopodobny druk SZSP]
 • Kuśmierek Józef: O handlu ze wschodem.
  [w przygotowaniu] [Szczecin: Pomorska Oficyna Studentów i Młodej Inteligencji, 1981].
  Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej. wg: Lizak Wojciech: Węgry 1956. Próba zapisu wydarzeń. Szczecin 1981, s. [56]. - uw [bibułopodobny druk SZSP]
 • Kuśmierek Józef: Polacy! Uwaga!
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A4, 45 s.
  Ka-5182 - op
 • Kuśmierek Józef: Polacy! Uwaga! Część pierwsza: Polska a Europa.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza STARA 1983.
  A5, okł.kart., [2],98 s., off. z masz., [c. 250 zł].
  Poprzednio drukowane pt. „Stan Polski”. Zmiany tytułu dokonał autor. Na s. 98: informacje o pozostałych częściach.
  K-2282, G-83/295, J-1799, BN-2886, Sup-535, Ka-871, BJ-2284, Br-1453 - MM
 • Kuśmierek Józef: Polska a Zachód czyli czekanie pomocy [s. tytułowa] [tytuł okł.]: … czyli oczekiwanie pomocy.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1983.
  A5, okł.kart., 91,[1] s., off. z masz., c. 230 zł.
  Na s. [2]: wykaz innych części większej pracy.
  K-2283, G-83/296, J-1800, BN-2887, Ka-867, Hoo99/184, BJ-2285, Br-1454 - MM
 • Kuśmierek Józef: Polska a Zachód czyli oczekiwanie na pomoc.
  Berlin: Pogląd 1984.
  18 cm, 184,[3] s.
  ISBN 3-924686-00-9.
  - uw - MM
 • Kuśmierek Józef: Stan Polski.
  Paryż: Instytut Literacki, 1982.
  22 cm, 78,[1] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 365.
  ISBN 2-7168-0018-9.
  - uw - MM
 • Kuśmierek Józef: Stan Polski. [Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego [1982].
  K-2285, G-82/150, J-1801, BN-2891, Ka-869, HN-000520719, BJ-2286, FC-9938, Br-1455 – brak możliwości określenia typu odmiany – uw
 • Kuśmierek Józef: Stan Polski.
  B.m. [Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego b.r. [po VIII.1982].
  A6, okł.kart., [1],4-66 s., stdr. z masz., c. 100+20 zł.
  [Druk: Niezależna Oficyna Wydawnicza.] Tekst podpisano: czerwiec-lipiec 1982 r. Na III s. okł. podpis: „ip” pod notą o autorze literami takimi jak tytuł notki, „ip” o wymiarach: 4,5 x 3,8 mm.
  - MM
 • Kuśmierek Józef: Stan Polski.
  B.m. [Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego b.r. [po VIII.1982].
  A6, okł.kart., [1],4-66 s., stdr. z masz., c. 100+20 zł.
  [Druk: Niezależna Oficyna Wydawnicza.] Tekst podpisano: czerwiec-lipiec 1982 r. Na III s. okł. podpis: „ip” pod notą o autorze literami dużo większymi niż tytuł notki, „ip” o wymiarach: 6,0 x 4,8 mm.
  ST15-2328 - MM
  Odmiany oprawy broszury:
  - zszywką spięto w grzbiecie złożone nierozcięte składki - MM;
  - zszywką spięto w grzbiecie wcześciej obcięte pojedyncze kartki - MM
 • Kuśmierek Józef: Stan Polski.
  B.m.: b.w., b.r. [1982]
  A6, okł.kart., 3-66 s., stdr. z masz.
  Bardzo słaba sitodrukowa kopia z tych samych matryc co wyd. Biblioteka Tygodnika Wojennego; generalnie poprzestawiane i poodwracane strony. Być może jest to nieudana kopia wyd. albumowego.
  G-82-151[c. 90 zł], CJ-1697, BN-2889[wg MBPŁ], Ka-1289 - MM
 • Kuśmierek Józef: Stan Polski.
  Kraków: Biblioteka Wolnej Myśli 1983.
  A6, okł.kart., 78 s., off. z oryg., [c. 160-200 zł].
  Tekst podpisano: czerwiec-lipiec 1982 r. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1982.
  K-2284, G-83/297, J-1803, BK-315, BN-2888, Sup-536, Ka-868, HN-000509651, BJ-2287, KJ-332*, Br-1456 - MM
 • Kuśmierek Józef: Stan Polski.
  B.m.[Toruń]: b.w., b.r. [ok. 1983].
  A5, 3-66 łamów, stdr. z oryg., druk dwułam. (góra dół), c. 90 zł.
  Przedruk z wyd.: Biblioteka Tygodnika Wojennego [1982].
  J-1802, BN-2890, Sup-537, BJ-2288 - op
 • [Kuśmierek Józef]: Szanowny Towarzyszu Zamiatin. Warszawa, dnia 20.IX.1981 r.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, [1],2,10 s., powiel.
  Przed tekstem właściwego listu jest list wprowadzający datowany 2.X.1981 r. oraz pismo przewodnie: Do Departamentu Prasy, Współpracy Kulturalnej i Naukowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Sygn. druk.: Nr matrycy: 773(-785)/81 [/] Nakład: 400 egz. [Powielono prawdopodobnie w którejś z wyższych uczelni.]
  - MM
 • Kuśmierek Józef: Szanowny Towarzyszu Zamiatin. [podpisano] Warszawa, dn. 15.X.1981. - druk w: Solidarność Dolnośląska 1981 nr 43/57 s. 8-9. - uw - MM
 • Kuśmierek Józef: Szanowny Towarzyszu Zamiatin. [podpisano] Warszawa 20.X.1981. - druk w: Biuletyn pism związkowych i zakładowych AS 1981 nr 46 s. 305, 109. - uw - MM
 • Kuśmierek Józef: Szanowny Towarzyszu Zamiatin. Warszawa, dn. 20.09.1981 - w 1982 r. kolportowano nieco zmienione maszynopisy przebitkowe. - uw - MM
 • Kuśmierek Józef: Uwaga Polska. Nie publikowane styczeń 1979 - marzec 1980.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, maj 1981.
  A4, okł.kart., [2],108,[1] s., powiel., [c. 100 zł].
  Ł-230, BN-2892, Ka-872, HN-000520723, BJ-2289, Br-1457 - MM
 • Kuśmierek Józef - patrz: Grudzień 1970. NZS-PW [1980]. - uw
 • Kuśmierek Waldemar [oprac. graf.] - patrz: Pamięci generała. 100 rocznica urodzin Władysława Sikorskiego. Szczecin: NSZZ "Solidarność" 20.V.1980[właśc. 1981]. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.